О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 205. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 февраля 2012 года № 7408

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях совершенствования нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 205 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 208 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня официального опубликования, за исключением пункта 2, который вводится с 1 января 2013 года.

      Председатель
      Национального Банка                        Г. Марченко

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 26 декабря 2011 года № 205

Приложение 4
к Правилам осуществления
безналичных платежей
и переводов денег на территории
Республики Казахстан
без открытия банковского счета

      Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 208 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 декабря 2011 года № 205

Приложение 5
к Правилам осуществления
безналичных платежей
и переводов денег на территории
Республики Казахстан
без открытия банковского счета

      Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 208 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне ақша төлемі мен аударымын жүзеге асыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 205 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2011 жылы 3 ақпанда № 7408 тіркелді

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес және ақша төлемі мен аударымы мәселелері бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:
      1. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 205 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      2. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      3. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 2-тармақты қоспағанда, ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                    Г. Марченко

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2011 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 205 қаулысына   
1-қосымша        

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен. 

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2011 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 205 қаулысына   
2-қосымша        

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 208 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.