О внесении изменений в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 20 апреля 2010 года № 124 "Об утверждении Правил разработки, апробирования и внедрения методик судебно-экспертных исследований"

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 15 октября 2014 года № 294. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 октября 2014 года № 9817. Утратил силу приказом и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 188

      Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра юстиции РК от 30.03.2015 № 188 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона Республики Казахстан от 20 января 2010 года «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан», ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 20 апреля 2010 года № 124 «Об утверждении Правил разработки, апробирования и внедрения методик судебно-экспертных исследований» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6210, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 11 ноября 2010 года, № 303-305 (26364-26366)) следующие изменения:
      в Правилах разработки, апробирования и внедрения методик судебно-экспертных исследований, утвержденных указанным приказом:
      пункт 16 изложить в следующей редакции:
      «16. После принятия Ученым Советом органа судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан решения об утверждении представленной методики судебно-экспертного исследования, сведения о ней вносятся в Государственный реестр методик судебно-экспертного исследования, а сама методика судебно-экспертного исследования рекомендуется для внедрения в практику производства определенного вида (видов) судебных экспертиз.»;
      пункт 17 исключить.
      2. Центру судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа и его официальное опубликование.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Министра юстиции Республики Казахстан.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 
 

      Министр юстиции
      Республики Казахстан

Б. Имашев

"Сот сараптамасы зерттеулерінің әдістемелерін әзірлеу, байқаудан өткізу және енгізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2010 жылғы 20 сәуірдегі № 124 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2014 жылғы 15 қазандағы № 294 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 22 қазанда № 9817 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Әділет министрінің м.а. 2015 жылы 30 наурыздағы № 188 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Әділет министрінің м.а. 30.03.2015 № 188 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      «Қазақстан Республикасындағы сот-сараптама қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 42-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Сот сараптамасы зерттеулерінің әдістемелерін әзірлеу, байқаудан өткізу және енгізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2010 жылғы 20 сәуірдегі № 124 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6210 болып тіркелген, «Казахстанская правда» газетінің 2010 жылғы 11 қарашадағы № 303-305 (26364-36366) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      аталған бұйрықпен бекітілген Сот сараптамасы зерттеулерінің әдістемелерін әзірлеу, байқаудан өткізу және енгізу ережесінде:
      16-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
      «16. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің сот сараптамасы органының Ғылыми Кеңесі ұсынылған сот сараптамасы зерттеуінің әдістемесін бекіту туралы шешім қабылдағаннан кейін, ол туралы мәліметтер Сот сараптамасы зерттеулері әдістемелерінің мемлекеттік тізіліміне енгізіледі, ал сот сараптамасы зерттеуінің әдістемесі сот сараптамаларының белгілі бір түрін (түрлерін) жүргізу тәжірибесіне енгізу үшін ұсынылады.»;
      17-тармақ алынып тасталынсын.
      2. Қазақстан Республикасы Әділет министірлігінің Сот сараптамасы орталығы заңнамамен белгіленген тәртіпте осы бұйрықтың мемлекеттік тіркеліуін және оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын қадағалау Қазақстан Республикасы Әділет министрінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Әділет министрі                            Б.Имашев