О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2019 года № ҚР ДСМ-120. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 августа 2019 года № 19317. Утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 65.

      Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 07.04.2023 № 65 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктами 6) и 98) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести изменения в некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан

      1) в приказе Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 декабря 2013 года № 759 "Об утверждении Стандарта организации оказания медицинской реабилитации населению Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9108, опубликован в газете "Казахстанская правда" от 29 мая 2014 года № 104 (27725):

      в Стандарте организации оказания медицинской реабилитации населению Республики Казахстан, утвержденном указанным приказом:

      главы 4-7 исключить.

      2) утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 07.10.2020 № ҚР ДСМ-116/2020 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным приказом Министра здравоохранения РК от 07.10.2020 № ҚР ДСМ-116/2020 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан предоставление в Департамент юридической службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Актаеву Л.М.

      4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Министр Е. Биртанов

  Приложение
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 29 августа 2019 года № ҚР ДСМ-120

Правила восстановительного лечения и медицинской реабилитации, в том числе и детской медицинской реабилитации

      Сноска. Приложение утратило силу приказом Министра здравоохранения РК от 07.10.2020 № ҚР ДСМ-116/2020 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2019 жылғы 29 тамыздағы № ҚР ДСМ-120 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 29 тамызда № 19317 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 сәуірдегі № 65 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 07.04.2023 № 65 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі

      "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 7-бабы 1-тармағының 6) және 98) тармақшаларына сәйкес және Қарағанды облысы үшін пилоттық жобада міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды апробациялау мақсатында БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізілсін:

      1) "Қазақстан Республикасының халқына медициналық оңалту көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 759 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9108 болып тіркелген, "Казахстанская правда" газетінде 2014 жылғы 29 мамырда № 104 (27725) жарияланған):

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының халқына медициналық оңалту көрсетуді ұйымдастыру Стандартында:

      4-7-тараулар алып тасталсын;

      2) Күші жойылды – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 07.10.2020 № ҚР ДСМ-116/2020 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 07.10.2020 № ҚР ДСМ-116/2020 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет минстрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министрі Л.М. Ақтаеваға жүктелсін.

      4. Осы бұйрық ресми жариялануға тиіс және 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министр Е. Биртанов

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2019 жылғы 29 тамыздағы
№ ҚР ДСМ-120 бұйрығына
қосымша

Қалпына келтіру емі және медициналық оңалту ережесі, оның ішінде балаларды медициналық оңалту қағидалары

      Ескерту. Қосымшаның күші жойылды – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 07.10.2020 № ҚР ДСМ-116/2020 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.