Об утверждении списка тяжелых форм некоторых хронических заболеваний

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-14. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26830

      В соответствии с подпунктом 4) статьи 68 и подпунктом 6) статьи 69 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить список тяжелых форм некоторых хронических заболеваний согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр здравоохранения
Республики Казахстан
А. Ғиният

  Приложение к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 16 февраля 2022 года
№ ҚР ДСМ-14

Список тяжелых форм некоторых хронических заболеваний

      1. Психические, поведенческие расстройства (заболевания) со стойкой психотической симптоматикой и выраженными изменениями личности.

      2. Органические и посттравматические поражения центральной нервной системы со стойкими тяжелыми нарушениями функций конечностей и функций тазовых органов.

      3. Каловые, мочевые и влагалищные свищи, стома мочевого пузыря, противоестественный анус.

      4. Тяжелая форма бронхиальной астмы, непрерывно-рецидивирующее течение, с частыми приступами, осложненной дыхательной недостаточностью III степени.

      5. Тяжелые формы наследственных прогрессирующих нервно-мышечных дистрофий с выпадением двигательных функций.

      6. Сахарный диабет I тип, тяжелая форма.

Кейбір созылмалы аурулардың ауыр нысандарының тізімін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-14 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 17 ақпанда № 26830 болып тіркелді

      "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасы Заңның 68-бабының 4) тармақшасына және 69-бабының 6) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Кейбір созылмалы аурулардың ауыр нысандарының тізімі осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
А. Ғиният

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2022 жылғы 16 ақпандағы
№ ҚР ДСМ-14
бұйрығына қосымша

Кейбір созылмалы аурулардың ауыр нысандарының тізімі

      1. Тұрақты психотикалық симптоматикасы және тұлғаның айқын өзгерістері бар психикалық, мінез-құлық бұзылулары (аурулары).

      2. Қол-аяқ функцияларының және жамбас мүшелері функцияларының тұрақты ауыр бұзылуы бар орталық нерв жүйесінің органикалық және жарақаттанудан кейінгі бұзылуы.

      3. Нәжіс, несеп және қынап жыланкөздері, қуық стомасы, жасанды анус.

      4. Жиі ұстамасы III дәрежелі асқынған тыныс алу функциясының жетіспеушілігі бар бронх демікпесінің ауыр нысаны, үздіксіз-қайталанбалы ағым.

      5. Қозғалу функциялары жоғалған тұқым қуалайтын үдемелі нервтік-бұлшықет дистрофиясының ауыр нысандары.

      6. I типтегі қант диабеті, ауыр нысаны.