О признании утратившим силу постановления акимата Сырдарьинского района от 6 марта 2018 года № 79 "Об утверждении методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" финансируемых из местного бюджета Сырдарьинского района"

Постановление Сырдарьинского районного акимата Кызылординской области от 3 августа 2022 года № 207. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 августа 2022 года № 29018

      В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах", акимат Сырдарьинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившим силу постановление акимата Сырдарьинского района от 6 марта 2018 года № 79 "Об утверждении методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" финансируемых из местного бюджета Сырдарьинского района" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6216).

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Сырдарьинского района.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким Сырдарьинского района М. Ергешбаев

Сырдария ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 6 наурыздағы № 79 "Сырдария ауданы жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесін бекіту туралы" қаулысының күші жойылды деп тану туралы

Қызылорда облысы Сырдария ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 207 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 4 тамызда № 29018 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының "Құқықтық актілер туралы" Заңының 27-бабына сәйкес, Сырдария ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Сырдария ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 6 наурыздағы № 79 "Сырдария ауданы жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесін бекіту туралы" қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6216 болып тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Сырдария ауданы әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      3. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Сырдария ауданының әкімі М. Ергешбаев