О признании утратившим силу решения Курчатовского городского маслихата от 23 ноября 2018 года № 26/198-VI "О корректировке базовых ставок земельного налога"

Решение Курчатовского городского маслихата области Абай от 21 февраля 2024 года № 15/91-VIII. Зарегистрировано Департаментом юстиции области Абай 26 февраля 2024 года № 222-18.

      В соответствии с подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьи 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах" Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Признать утратившим силу решение Курчатовского городского маслихата "О корректировке базовых ставок земельного налога" от 23 ноября 2018 года № 26/198-VI (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-3-133).

      2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель Курчатовского городского маслихата
      Г. Хусайнова

Курчатов қалалық мәслихатының 2018 жылғы 23 қарашадағы № 26/198-VI "Жер салығының базалық мөлшерлемелерін түзету туралы" шешімінің күшін жою туралы

Абай облысы Курчатов қалалық мәслихатының 2024 жылғы 21 ақпандағы № 15/91-VIII шешімі. Абай облысының Әділет департаментінде 2024 жылғы 26 ақпанда № 222-18 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 – бабы 1 – тармағы 15) тармақшасына, Қазақстан Республикасының "Құқықтық актілер туралы" Заңының 27-бабына сәйкес, Курчатов қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Курчатов қалалық мәслихатының "Жер салығының базалық мөлшерлемелерін түзету туралы" 2018 жылғы 23 қарашадағы № 26/198-VІ (Нормативтік құқытық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5-3-133 болып тіркелген) шешімінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Курчатов қалалық мәслихатының төрайымы
      Г. Хусайнова