О ратификации Соглашения об особенностях таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях

Закон Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 318-IV.

      Ратифицировать Соглашение об особенностях таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, совершенное в Санкт-Петербурге 18 июня 2010 года.

Президент


Республики Казахстан

Н. Назарбаев


СОГЛАШЕНИЕ
об особенностях таможенных операций в отношении товаров,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях (Вступило в силу 3 июня 2011 года - Бюллетень международных договоров 2012 г., № 4, ст. 50)

      Сноска. Соглашение прекратило действие в связи с вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, ратифицированного Законом РК от 13.12.2017 № 115-VI (порядок введения в действие см. ст. 2).

Халықаралық почта жөнелтілімдерімен жіберілетін тауарларға қатысты кедендік операциялардың ерекшеліктері туралы келісімді ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы № 318-IV Заңы

      2010 жылғы 18 маусымда Санкт-Петербургте жасалған Халықаралық почта жөнелтілімдерімен жіберілетін тауарларға қатысты кедендік операциялардың ерекшеліктері туралы келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


Халықаралық почта жөнелтілімдерімен жіберілетін тауарларға
қатысты кедендік операциялардың ерекшеліктері туралы
келісім

      Ескерту. Келісім ҚР 13.12.2017 № 115-VI Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық Одақтың Кеден кодексі туралы шарттың күшіне енуіне байланысты қолданысын тоқтатты (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз).