О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы

Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 76-VII ЗРК. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 76-VII.

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 24.11.2022 № 159-VII (вводится в действие с 01.01.2023).

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Статья 1. Размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

      Утвердить следующие размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2022 – 2024 годы:

      2022 год – 4 030 000 000 тысяч тенге;

      2023 год – 2 200 000 000 тысяч тенге;

      2024 год – 2 000 000 000 тысяч тенге.

      Направить гарантированный трансферт из Национального фонда Республики Казахстан на выплату солидарных пенсий, государственные базовые пенсионные выплаты из республиканского бюджета.

      Сноска. Статья 1 с изменением, внесенным Законом РК от 12.05.2022 № 120-VII (вводится в действие с 01.01.2022).

      Статья 2. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2022 года.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2020 года "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2021 – 2023 годы".

      Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2022 – 2024 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2021 жылғы 30 қарашадағы № 76-VII ҚРЗ. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 24 қарашадағы № 159-VII Заңымен

      Ескерту. Заңның күші жойылды – ҚР 24.11.2022 № 159-VII (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Баспасөз релизі

      1-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферттің мөлшерлері

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2022 – 2024 жылдарға арналған республикалық бюджетке кепілдендірілген трансферттің мынадай мөлшерлері бекітілсін:

      2022 жыл – 4 030 000 000 мың теңге;

      2023 жыл – 2 200 000 000 мың теңге;

      2024 жыл – 2 000 000 000 мың теңге.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт республикалық бюджеттен ортақ зейнетақыларды төлеуге, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдеріне бағытталсын.

      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 12.05.2022 № 120-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      2. "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2021 – 2023 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы" 2020 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ