Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі N 193-IV Кодексі.

      ЖАЛПЫ БӨЛІМ

      1-бөлім. Жалпы ережелер

      1-тарау. Негізгі ережелер

      1-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      2-бап. Осы Кодекстің қолданылу аясы

      3-бап. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасы

      2-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік реттеу мен басқару

      4-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясат

      қағидаттары

      5-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік реттеу негіздері

      6-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      7-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      7-1-бап. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның құзыреті

      8-бап. Әскери-медициналық (медициналық), сот-медициналық, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық бөлімшелері бар орталық атқарушы органдар мен өзге де орталық мемлекеттік органдардың құзыреті

      9-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті мемлекеттік басқару органдарының құзыреті

      10-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының құзыреті

      10-1-бап. Дене шынықтыру мен спорт саласындағы уәкілетті органның спорттық медицина мәселелері бойынша құзыреті

      11-бап. Денсаулық сақтау саласындағы ұлттық холдингтің функциялары

      11-1-бап. Медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы жөніндегі біріккен комиссия

      12-бап. Денсаулық сақтау саласындағы ведомствоаралық өзара іс-қимыл

      3-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы лицензиялау, аккредиттеу және аттестаттау

      13-бап. Медициналық және фармацевтикалық қызметті, сондай-ақ адамның ағзаларын (ағзаларының бөліктерін) және (немесе) тіндерін, қан мен оның компоненттерін әкелуді, әкетуді лицензиялау

      13-1-бап. Денсаулық сақтау саласындағы хабарлама

      14-бап. Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу

      15-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кәсіптік құзыреттілігін аттестаттау

      4-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттар, тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) сәйкестігін растау және жарнама

      16-бап. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттар

      17-бап. Денсаулық сақтау саласындағы тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) сәйкестігін растау

      18-бап. Денсаулық сақтау саласындағы жарнама

      5-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау

      19-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалау

      20-бап. Медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау

      21-бап. Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылау және қадағалау

      21-1-бап. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы рұқсаттар және хабарламалар

      21-2-бап. Апелляциялық комиссияның шағымды қарау тәртібі

      21-3-бап. Апелляциялық комиссияның шағымды қарауы кезінде ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету

      22-бап. Дәрiлiк заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы мемлекеттік бақылау

      22-1-бап. Алып тасталды - ҚР 28.12.2018 № 211-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      6-тарау. Денсаулық сақтау жүйесін қаржыландыру

      23-бап. Денсаулық сақтау жүйесін қаржылай қамтамасыз ету көздері

      24-бап. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсететін денсаулық сақтау субъектілерін қаржыландыру нысандары

      25-бап. Денсаулық сақтау жүйесін қаржылық қамтамасыз ету көздерін пайдалану

      7-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттандыру

      26-бап. Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттандырудың объектілері мен субъектілері

      27-бап. Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттандырудың қағидаттары

      28-бап. Жеке тұлғалардың (пациенттердің) дербес деректерін қорғауды қамтамасыз ету

      28-1-бап. Ұлттық денсаулық сақтау шоттары

      8-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы халықаралық ынтымақтастық

      29-бап. Денсаулық сақтау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың басымдықтары мен бағыттары

      30-бап. Денсаулық сақтау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың экономикалық және құқықтық негіздері

      ЕРЕКШЕ БӨЛІМ

      2-бөлім. Денсаулық сақтау жүйесі және медициналық көмекті ұйымдастыру

      9-тарау. Денсаулық сақтау жүйесі және медициналық көмекті ұйымдастыру

      31-бап. Денсаулық сақтау жүйесінің құрылымы

      32-бап. Денсаулық сақтау субъектілері

      33-бап. Медициналық көмекті ұйымдастыру

      33-1-бап. Медициналық көмектің көлемі

      34-бап. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі

      34-1-бап. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қалыптастыру қағидаттары

      34-2-бап. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету мақсаттары

      34-3-бап. Денсаулық сақтау саласындағы ең төмен әлеуметтік стандарттар

      35-бап. Ақылы медициналық қызметтер алудың негіздері мен тәртібі

      3-бөлім. Медициналық қызмет

      10-тарау. Медициналық қызметтің мазмұны мен түрлері

      36-бап. Медициналық қызметтің мазмұны

      37-бап. Медициналық қызметтің түрлері

      11-тарау. Медициналық көмек

      38-бап. Медициналық көмектің түрлері

      38-1-бап. Алғашқы көмек

      39-бап. Дәрігерге дейінгі медициналық көмек

      40-бап. Білікті медициналық көмек

      41-бап. Мамандандырылған медициналық көмек

      42-бап. Жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін қызметтер

      43-бап. Медициналық-әлеуметтік көмек

      44-бап. Медициналық көмекті ұсыну нысандары

      45-бап. Алғашқы медициналық-санитариялық көмек

      46-бап. Консультациялық-диагностикалық көмек

      47-бап. Стационарлық көмек

      48-бап. Стационарды алмастыратын көмек

      49-бап. Жедел медициналық көмек

      50-бап. Санитариялық авиация

      51-бап. Төтенше жағдайлар кезіндегі медициналық көмек

      52-бап. Қалпына келтіру емі және медициналық оңалту

      53-бап. Паллиативтік көмек және мейірбике күтімі

      54-бап. Дәстүрлі медицина, халық медицинасы (емшілік)

      55-бап. Зертханалық диагностика

      56-бап. Патологиялық-анатомиялық диагностика

      12-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы сараптама түрлері

      57-бап. Денсаулық сақтау саласындағы сараптама

      58-бап. Медициналық қызметтер көрсету сапасына сараптама

      59-бап. Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама

      60-бап. Әскери-дәрігерлік сараптама

      61-бап. Сот-медициналық, сот-психиатриялық және сот-наркологиялық сараптамалар

      62-бап. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама

      62-1-бап. Санитариялық-эпидемиологиялық аудит

      62-2-бап. Санитариялық-эпидемиологиялық аудит жүргізуге құқықты шектеу

      63-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға сараптама

      63-1-бап. Қазақстан Республикасында тіркелген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың қауіпсіздігін және сапасын бағалау

      64-бап. Ғылыми-медициналық сараптама
64-1-бап. Денсаулық сақтау технологияларын бағалау

      4-бөлім. Фармацевтикалық қызмет және дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы

      13-тарау. Фармацевтикалық қызмет

      65-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласының жүйесі

      66-бап. Фармацевтикалық қызметтің түрлері

      66-1-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фармакопеясы

      67-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды өндіру

      68-бап. Дәрілік препараттар мен медициналық бұйымдарды дайындау

      69-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды көтерме және бөлшек саудада өткізу

      14-тарау. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы

      70-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды әзірлеу

      71-бап. Дәрілік затты немесе медициналық бұйымды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және олардың тіркеу дерекнамасына өзгерістер енгізу

      72-бап. Дәрілік заттарды клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер және медициналық бұйымдардың биологиялық әсерін бағалауды зерттеулер (сынаулар)

      73-бап. Медициналық бұйымдарды техникалық жағынан сынау

      74-бап. Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды клиникалық зерттеулер және in vitro диагностикасы үшін медициналық бұйымдарды клиникалық-зертханалық сынаулар

      75-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалау
75-1-бап. Тиісті фармацевтикалық практикалар жөніндегі фармацевтикалық инспекторат

      76-бап. Медициналық көмектің ең төмен, базалық және қосымша көлемдерін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсетуге арналған дәрiлiк заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу

      77-бап. Бірыңғай дистрибьютор
77-1-бап. Бірыңғай оператордың өкілеттіктері

      78-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау мен тасымалдау

      79-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды жою

      80-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелу тәртiбi

      80-1-бап. Дәрiлiк заттар мен медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге рұқсат берілген тұлғалар

      80-2-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, сондай-ақ клиникаға дейінгі (клиникалық емес) және клиникалық зерттеулердің биологиялық материалын, фармацевтикалық субстанциялар (активті фармацевтикалық субстанциялар) мен олардың қоспаларының стандартты үлгілерін жеке пайдалану үшін және өзге де коммерциялық емес мақсаттарда Қазақстан Республикасының аумағына әкелу

      80-3-бап. Уәкілетті орган мен кеден ісі саласындағы уәкілетті органның өзара іс-қимыл жасауы

      81-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, сондай-ақ клиникаға дейінгі (клиникалық емес) және клиникалық зерттеулердің биологиялық материалын, фармацевтикалық субстанциялар (активті фармацевтикалық субстанциялар) мен олардың қоспаларының стандартты үлгілерін Қазақстан Республикасының аумағынан әкету тәртібі

      15-тарау. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға қойылатын жалпы қауіпсіздік талаптары

      82-бап. Медициналық бұйымдарды монтаждау, жөндеу, оларға техникалық және метрологиялық қызмет көрсету

      83-бап. Қолданудың ықтимал қатерінің дәрежесіне қарай медициналық бұйымдардың қауіпсіздігін сыныптау және қауіпсіздігін қайта сыныптау

      84-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қолдануды тоқтата тұру, оған тыйым салу немесе айналыстан алып қою не олардың қолданылуын шектеу

      84-1-бап. Жалған дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар

      85-бап. Фармакологиялық қадағалау және медициналық бұйымдардың қауіпсіздігін, сапасы мен тиімділігін мониторингтеу

      86-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар туралы ақпарат

      86-1-бап. Дәрілік заттардың немесе медициналық бұйымдардың бағаларын мемлекеттік реттеу
86-2-бап. Дәрілік заттарды ұтымды пайдалану
86-3-бап. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды этикалық тұрғыдан ілгерілету

      5-бөлім. Азаматтардың денсаулығын сақтау

      16-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы құқықтар мен міндеттер және оларды қамтамасыз етудің кепілдіктері

      87-бап. Денсаулық сақтау саласындағы құқықтарды қамтамасыз етудің кепілдіктері

      88-бап. Азаматтардың құқықтары

      89-бап. Балалардың құқықтары

      90-бап. Азаматтардың, дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың міндеттері

      91-бап. Пациенттердің құқықтары

      92-бап. Пациенттердің міндеттері

      93-бап. Медициналық көмектен бас тарту құқығы

      94-бап. Азаматтардың келісімінсіз медициналық көмек көрсету

      95-бап. Дәрігерлік құпия

      17-тарау. Адамның ұрпақты болу құқықтарын қорғау

      96-бап. Азаматтардың ұрпақты болу құқықтарын қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері

      97-бап. Әйелдердің жүктілік, босану және босанғаннан кейінгі кезеңінде денсаулығын сақтау

      98-бап. Бедеуліктен емделу

      99-бап. Ұрпақты болудың қосалқы әдістері мен технологиялары, клондау

      100-бап. Суррогат ана болу кезіндегі медициналық көмек

      101-бап. Жыныстық жасушалардың, ұрпақты болу ағзалары тіндерінің донорлығы

      102-бап. Контрацепцияны пайдалану

      103-бап. Хирургиялық стерилизациялау

      103-1-бап. Химиялық кастрациялау

      104-бап. Жүктілікті жасанды түрде үзу

      18-тарау. Туберкулезбен ауыратын науқастарға медициналық-әлеуметтік көмек көрсету

      105-бап. Туберкулезбен ауыратын науқастарға медициналық көмек көрсету

      106-бап. Азаматты туберкулездің жұқпалы түрімен ауырады деп танудың тәртібі

      107-бап. Туберкулезбен ауыратын азаматтарды мәжбүрлеп емдеуге жiберудiң негiзi мен тәртiбi

      108-бап. Туберкулезбен ауыратын, мәжбүрлеп емделуде жүрген науқастардың құқықтары

      109-бап. Алып тасталды - ҚР 28.12.2018 № 208-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      110-бап. Алып тасталды - ҚР 28.12.2018 № 208-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      111-бап. Туберкулезбен ауыратын адамдарға әлеуметтік көмек

      19-тарау. АИТВ жұқтырғандарға медициналық-әлеуметтік көмек көрсету

      112-бап. АИТВ инфекциясының профилактикасы, диагностикасы және оны емдеу мәселелеріндегі мемлекет кепілдіктері

      113-бап. АИТВ жұқтырған адамдарды әлеуметтік қорғау

      114-бап. АИТВ инфекциясының профилактикасы

      115-бап. АИТВ-ға зерттеліп-қаралу

      20-тарау. Психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адамдарға медициналық-әлеуметтік көмек көрсету

      116-бап. Психиатриялық көмек алуға жүгінудің еріктілігі

      117-бап. Кәсіптік қызметтің жекелеген түрлерін атқаруды шектеу

      118-бап. Психиатриялық көмек көрсетілетін азаматтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау

      119-бап. Психиканың бұзылуының (ауруының) диагностикасы және оны емдеу

      120-бап. Психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адамдардың құқықтары

      121-бап. Психиканың бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші адамдарға қатысты медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары

      122-бап. Мемлекет кепілдік берген психиатриялық көмек көрсету және әлеуметтік қорғау

      123-бап. Психиатриялық куәландыру

      124-бап. Психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегуші науқастарды динамикалық байқау

      125-бап. Психиатриялық стационарға жатқызу

      126-бап. Заңды өкілдерінің өтініші бойынша немесе олардың келісімімен психиатриялық стационарға орналастырылған кәмелетке толмаған адамды немесе сот әрекетке қабілетсіз деп таныған адамды куәландыру

      127-бап. Психиатриялық көмек көрсету кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары

      128-бап. Психиатриялық стационардан шығару

      129-бап. Адамдарды психоневрологиялық ұйымдарға орналастыру үшін негіздер

      21-тарау. Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратындарға медициналық-әлеуметтік көмек көрсету

      130-бап. Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратындарға медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру

      131-бап. Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын және медициналық-әлеуметтік оңалтуға мұқтаж адамдардың медициналық ұйымдарға өтініш жасауы

      132-бап. Адамды алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауырады деп тану тәртібі

      133-бап. Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын адамдардың құқықтары

      134-бап. Алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын адамдарды есепке алу және байқау

      22-тарау. Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

      135-бап. Әскери қызметшілерге, ғарышкерлікке кандидаттарға, ғарышкерлерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, олардың отбасы мүшелеріне және еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алушыларға медициналық көмек көрсету

      135-1-бап. Мемлекеттік қызметшілер мен азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

      136-бап. Иондаушы сәулеленудің әсеріне ұшыраған азаматтарға медициналық көмек көрсету

      136-1-бап. Мүгедектерге медициналық көмек көрсету

      137-бап. Экологиялық зілзала салдарынан зардап шеккен азаматтарға медициналық көмек көрсету

      138-бап. Бас бостандығы шектеулі азаматтарға медициналық көмек көрсету

      138-1-бап. Спортшылар мен жаттықтырушыларға медициналық көмек көрсету

      23-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы жекелеген қатынастарды реттеу

      139-бап. Хирургиялық араласу, қан, оның компоненттерін құю және диагностиканың инвазиялық әдістерін қолдану тәртібі

      140-бап. Биологиялық өлімді анықтау. Өмірге дем беру жөніндегі жасанды шараларды тоқтату жағдайлары

      141-бап. Эвтаназия

      142-бап. Анатомиялық сый

      142-1-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік

      6-бөлім. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қызмет және қоғамдық денсаулықты сақтау

      24-тарау. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қызмет

      143-бап. Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет жүйесі

      144-бап. Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық нормалау

      145-бап. Санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

      146-бап. Адам денсаулығына зиянды әсер ететін өнімдерді мемлекеттік тіркеу

      147-бап. Санитариялық-эпидемиологиялық мониторинг

      148-бап. Санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-шаралар

      148-1-бап. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы радиациялық бақылау

      149-бап. Қазақстан Республикасының аумақтарын санитариялық қорғау

      150-бап. Инфекциялық аурулар эпидемиясының пайда болу қаупі төнген жағдайда шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантин енгізудің шарттары

      151-бап. Инфекциялық және паразиттік, кәсіптік аурулар мен улану оқиғаларын тіркеу және тексеру

      152-бап. Дезинфекциялық, дезинсекциялық және дератизациялық іс-шаралар

      25-тарау. Қоғамдық денсаулықты сақтау

      153-бап. Аурулар профилактикасының мақсаты мен түрлері

      154-бап. Саламатты өмір салтын қалыптастыру

      155-бап. Медициналық қарап-тексеру

      156-бап. Профилактикалық егуді жүргізу

      157-бап. Инфекциялық емес аурулардың, оның ішінде кәсіптік аурулардың және жарақаттанудың профилактикасы

      158-бап. Психикаға белсенді әсер ететін заттарға тәуелділіктің профилактикасы

      159-бап. Темекі бұйымдары мен алкогольді тұтынудың профилактикасы және оны шектеу

      160-бап. Темір тапшылығы жай-күйінің профилактикасы

      161-бап. Иод тапшылығы ауруларының профилактикасы

      7-бөлім. Донорлық және транспланттау

      26-тарау. Қан мен оның компоненттерінің донорлығы

      162-бап. Донорлық, қан, оның компоненттерін және препараттарын дайындау

      163-бап. Донорлық, қанды, оның компоненттері мен препараттарын дайындау саласындағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары мен өзге де ұйымдар

      164-бап. Донорлық қанның, оның компоненттері мен препараттарының қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету

      165-бап. Донор, оның құқықтары мен міндеттері

      166-бап. Донорды медициналық зерттеп-қарау

      167-бап. Донорға берілетін кепілдіктер

      168-бап. Жұмыс берушілер мен ұйымдар басшыларының донорлықты дамытуды қамтамасыз ететін жағдайлар жасау жөніндегі міндеттері

      27-тарау. Тіндерді (тіндердің бөліктерін) және (немесе) ағзаларды (ағзалардың бөліктерін) транспланттау

      169-бап. Тіндерді (тіндердің бөліктерін) және (немесе) ағзаларды (ағзалардың бөліктерін) транспланттау және оларды алу шарттары

      170-бап. Тіндерді (тіндердің бөліктерін) және (немесе) ағзаларды (ағзалардың бөліктерін) транспланттау тәртібі

      171-бап. Донор мен реципиенттің құқықтары

      28-тарау. Адамның ағзаларын (ағзаларының бөліктерін) және (немесе) тіндерін, гемопоэздік дің жасушаларын, сүйек кемігін, қаны мен оның компоненттерін, жасушаларының, тіндерінің, биологиялық сұйықтықтары мен сөлдерінің үлгілерін әкелу, әкету

      172-бап. Адамның ағзаларын (ағзаларының бөліктерін) және (немесе) тіндерін, гемопоэздік дің жасушаларын, сүйек кемігін әкелу, әкету үшін негіздер

      173-бап. Адамның қаны мен оның компоненттерін, жасушаларының, тіндерінің, биологиялық сұйықтықтары мен сөлдерінің үлгілерін әкелу, әкету үшін негіздер

      174-бап. Адамның ағзаларын (ағзаларының бөлiктерiн) және (немесе) тiндерiн, қан мен оның компоненттерiн әкелудiң, әкетудiң тәртiбi

      8-бөлім. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру және ғылыми қызмет

      29-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру қызметі

      175-бап. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру қызметі

      175-1-бап. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар мен білім беру ұйымдарының медициналық білім беру және ғылым саласындағы стратегиялық әріптестікті жүзеге асыруы

      176-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мамандарды сертификаттау

      176-1-бап. Біліктілік санаттарын беру және кері қайтарып алу

      177-бап. Қазақстан Республикасы дәрігерінің анты

      30-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми қызмет

      178-бап. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми қызметтің субъектілері

      179-бап. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми қызметті үйлестіру

      180-бап. Медициналық зерттеулер жүргiзу

      181-бап. Биоэтика жөніндегі комиссиялар

      9-бөлім. Медицина және фармацевтика қызметкерлерінің құқықтық мәртебесі, оларды әлеуметтік қорғау

      31-тарау. Медицина және фармацевтика қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері, еңбек қатынастары, Ар-намыс кодексі

      182-бап. Медицина және фармацевтика қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері

      183-бап. Денсаулық сақтау ұйымдары қызметкерлерінің еңбек қатынастары

      184-бап. Қазақстан Республикасының медицина және фармацевтика қызметкерлерінің Ар-намыс кодексі

      9-1-бөлім. Ұлттық алдын алу тетiгiнің негізгі ережелері

      31-1-тарау. Ұлттық алдын алу тетiгi

      184-1-бап. Ұлттық алдын алу тетiгі

      184-2-бап. Үйлестіру кеңесі

      184-3-бап. Ұлттық алдын алу тетігінің қатысушыларына қойылатын талаптар

      184-4-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының құқықтары

      184-5-бап. Ұлттық алдын алу тетігі қатысушыларының міндеттері

      184-6-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушысының өкілеттіктерін тоқтату

      184-7-бап. Алдын ала болудың түрлері мен кезеңділігі

      184-8-бап. Алдын ала болу тәртібі

      184-9-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасы

      184-10-бап. Құпиялылық

      184-11-бап. Уәкілетті мемлекеттік органдардың ұлттық алдын алу тетігінің қатысушыларымен өзара іс-қимылы

      10-бөлім. Қорытынды және өтпелі ережелер

      32-тарау. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық және осы Кодексті қолданысқа енгізу тәртібі

      185-бап. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      185-1-бап. Алып тасталды - ҚР 28.12.2018 № 208-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      186-бап. Осы Кодексті қолданысқа енгізу тәртібі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз