Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 Қаулысы

      "Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Қоса беріліп отырған Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың бірінші басшылары Іс-шаралар жоспарының мүлтіксіз және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.

      3. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар бір апта мерзімде органның, облыстың, Астана және Алматы қалаларының Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын (бұдан әрі - Жалпыұлттық жоспар) және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын (бұдан әрі - Бағдарлама) іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлесін және бекітсін.

      4. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне:
      1) ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 1-күнінен кешіктірмей Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы;
      2) жарты жылдық және жылдық қорытындылары бойынша есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей Жалпыұлттық жоспар мен Бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      5. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі Қазақстан Республикасының Үкіметіне:
      1) ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы;
      2) жарты жылдық және жылдық қорытындылары бойынша есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірмей Жалпыұлттық жоспар мен
Бағдарламаның орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

      6. Мыналар:
      1) ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 10-күні Іс-шаралар жоспарының орындалу мәселелері Қазақстан Республикасының Премьер- Министрі Кеңсесінің Басшысында өтетін кеңестерде қаралады;
      2) тармақтар бойынша Іс-шаралар жоспарына Бағдарламадан туындайтын өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажет болған кезде Қазақстан Республикасы Үкіметінің мәжілістерінде жылына екі рет, бірінші және үшінші тоқсандар өткен соң Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің ұсынысы бойынша қаралады деп белгіленсін.

      7. Премьер-Министр Кеңсесінің Басшысына Іс-шаралар жоспарының орындалған тармақтарын бақылаудан алу туралы шешім қабылдау құқығы берілсін.

      8. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      9. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі А.Е. Мусинге жүктелсін.

      10. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                   Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                      2007 жылғы 20 сәуірдегі
                                        № 319 қаулысымен
                                            БЕКІТІЛГЕН

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2007.12.29 N 1390 , 2008.02.02 N 89 , 2008.03.25 N 286 ,
2008.05.05 N 419 , 2008.06.20 N 597 , 2008.07.17 N 697 , 2008.09.26
N 890 , 2009.04.27. N 585 , 2009.07.20. N 1101 Қаулыларымен.

Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары

Р/с
N

ЖҰЖ мен Үкімет бағдар-
ламасы бағытының (іс-
шаралардың) атауы

Іске асыру шаралары мен кезеңдері, жауапты орындаушы, мерзімдері

1

2

3

1. Мемлекеттік жоспарлау

1.

Бәсекеге қабілеттілік және экспорт жөніндегі
ұлттық кеңес құру
(ЖҰЖ-ның 13-тармағы)

Жауапты орындаушы - ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, мүд-
делі мемлекеттік орган-
дар, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
"Самұрық" холдингі" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ,
"Атамекен" КЖЖО (келі-
сім бойынша), әлеумет-
тік-кәсіпкерлік корпо-
рациялар

Аяқтау нысаны - Үкімет қаулысы
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы маусым

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу
    ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, мүдделі
мемлекеттік органдар, "Қазына"
ОДҚ" АҚ, "Самұрық" холдингі"
АҚ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ,
  "Атамекен" КЖЖО (келісім
  бойынша), әлеуметтік-кәсіп-
  керлік корпорациялар, 2007
         жылғы мамыр

2. Үкімет қаулысын қабылдау
     ЭБЖМ, 2007 жылғы маусым

2.

Экономиканың бәсекеге
қабілеттілігі мен эк-
спорттық мүмкіндікте-
рін сапалық жаңа дең-
гейге жеткізу страте-
гиясын қабылдау (ЖҰЖ-ның 14-тармағы)

Жауапты орындаушы - ЭБЖМ, ИСМ, мүдделі мемлекеттік органдар,
"Қазына" ОДҚ" АҚ,
"Самұрық" холдингі" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ
"Атамекен" КЖЖО
(келісім бойынша), әлеуметтік-кәсіпкерлік
корпорациялар
 
Аяқтау нысаны - Президент Жарлығының
жобасы

Орындау мерзімі - 2007 жылғы қараша

1. Президент Жарлығының жобасын Үкіметке енгізу
      ЭБЖМ, ИСМ, мүдделі
мемлекеттік органдар, "Қазына"
ОДҚ" АҚ, "Самұрық" холдингі"
   АҚ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ,
"Атамекен" КЖЖО (келісім
  бойынша), әлеуметтік-кәсіп-
  керлік корпорациялар, 2007
       жылғы қыркүйек
 
2. Президент Жарлығының жобасын Президент Әкімшілігіне енгізу
      ЭБЖМ, 2007 жылғы қараша
 

3.

Мемлекеттік бағдарлама-
лардың іске асырылуын тиімді мониторингтеу мақсатында мемлекеттік статистиканы жетілдіру

Жауапты орындаушы -  СА, ЭБЖМ, ОІГСҰК, мүдделі мемлекеттік органдар

Аяқтау нысаны - статистикалық есептілік
нысандары, көрсеткіштер
жүйесі

Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Статистикалық есептілік нысанда-
рын оларда жалпымемлекеттік және ведомстволық статистика нысандарын-
дағы көрсеткіштер тізбесін оңтай-
ландыру жолымен жетілдіру
      СА, ЭБЖМ, ӘІОДСҰК, мүдделі мемлекеттік органдар,
    2007 жылғы желтоқсан

2. Мемлекеттік, салалық және өңір-
лік бағдарламалардың іске асырылуын
мониторингтеуді жүзеге асыру үшін көрсеткіштер жүйесін әзірлеу
     СА, ЭБЖМ, мүдделі мемле-
  кеттік органдар, 2007 жылғы
           желтоқсан

4.

Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік басқару
жүйесін әзірлеу және енгізу

Жауапты орындаушы - ЭБЖМ, мүдделі мемлекет-
тік органдар

Аяқтау нысаны - Үкімет қаулысы, Үкімет-
ке ақпарат

Орындау мерзімі - жыл сайын, 2008 - 2009
жылдар қаңтар

1. Мемлекеттік басқару жүйесін құру
жөнінде ұсыныстар әзірлеу және ол-
арды Әкімшілік реформа жүргізу жө-
ніндегі ВАК-ның қарауына енгізу
   ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік
  органдар, 2007 жылғы мамыр

2. Үкіметке нәтижеге бағдарланған, оның ішінде мемлекеттік органдарда стратегиялық жоспарлауды енгізуді, нәтижеліліктің нысаналы индикатор-
ларын әзірлеуді, нысаналы индика-
торларды орындау жөніндегі меморан-
думдарды қорытындылауды және қоғам үшін ашық есептілік жүйесін құруды көздейтін мемлекеттік басқару жүйе-
сін енгізу жөніндегі тұжырымдама мен іс-шаралар жоспарын бекіту туралы Үкімет қаулысының жобасын енгізу
      ЭБЖМ, 2007 жылғы маусым

3. Үкімет қаулысын қабылдау
      ЭБЖМ, 2007 жылғы маусым

4. Үкіметке нәтижеге бағдарланған мемлекеттік басқару жүйесін енгізу туралы ақпарат беру
      ЭБЖМ, жыл сайын, 2008-
       2009 жылдар қаңтар

5.

Соңғы нәтижеге қол жет-
кізуге бағдарланған
бюджеттеу жүйесін құру мақсатында бюджеттік жоспарлауды жетілдіру
 
Жауапты орындаушы - ЭБЖМ, мүдделі мемлекет-
тік органдар

Аяқтау нысаны - Үкімет қаулысы
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы маусым

1. Үкіметке соңғы нәтижеге қол жеткізуге бағдарланған, оның ішін-
де бюджет қаражатын қалыптастыру және пайдалану кезінде мемлекеттік органдарға үлкен дербестік беруді, нысаналы индикаторлар енгізуді және
есептіліктің, ішкі және сырттан ба-
қылаудың жаңа жүйесін құруды көз-
дейтін бюджеттік жоспарлауды жетіл-
діру жөніндегі іс-шаралар жоспарын
бекіту туралы Үкімет қаулысының жобасын енгізу
      ЭБЖМ, 2007 жылғы маусым

2. Үкімет қаулысын қабылдау
      ЭБЖМ, 2007 жылғы маусым

2. Мемлекеттің экономикалық саясатын жүргізудің
тиімділігін арттыру
2.1. Фиксалдық саясат

6.

Қолданыстағы жеңілдік-
тер мен преференциялар-
ға талдау жүргізу, ол-
ардың экономиканың тиімділігіне әсерін бағалау
 
Жауапты орындаушы - ЭБЖМ, Қаржымині
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке ұсыныстар
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы тамыз

1. Қолданыстағы жеңілдіктер мен преференцияларға талдау жүргізу, олардың экономиканың тиімділігіне әсерін бағалау және тиісті ұсыныс-
тар әзірлеу
      ЭБЖМ, Қаржымині, ИСМ,
       2007 жылғы маусым

2. Үкіметке жүргізілген талдау нәтижелерінің негізінде ұсыныстар енгізу
     ЭБЖМ, Қаржымині, ИСМ,
        2007 жылғы шілде

7.

"Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнама-
лық актілеріне салық салу мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықты-
рулар енгізу туралы"
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзір-
леу

Жауапты орындаушы - ЭБЖМ, Қаржымині

Аяқтау нысаны - Заң жобасы

Орындау мерзімі - 2007 жылғы тамыз

1. Заң жобасын Үкіметке енгізу
  ЭБЖМ, Қаржымині, 2007 жылғы
            маусым

2. Заң жобасын Парламентке енгізу
  ЭБЖМ, Қаржымині, 2007 жылғы
              тамыз

2.2. Инфляцияға қарсы саясат және қаржы секторын дамыту

8.

Шетелдік қаржы инсти-
туттарының Қазақстанның
қаржы нарығына қол жет-
кізу жағдайын қамтама-
сыз ету үшін заңнамалық
және институционалдық базаны жетілдіру (ЖҰЖ-ның 46-тармағы)

Жауапты орындаушы   - ҚНРА, ҰБ, Қаржымині, ЭБЖМ, ИСМ, ҚҚҚ (келісім
бойынша), АӨҚОҚРА

Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігі мен Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Қаржыминінің 2007 жылғы 3 ақпан-
дағы N 32 бұйрығымен құрылған қаржы
секторының бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелері жөніндегі жұмыс тобы жұмысының нәтижелерін ескере отырып, Үкіметке шетелдік қаржы институттарының Қазақстанның қаржы нарығына қол жеткізу жағдайын қам-
тамасыз ету үшін заңнамалық және институционалдық базаны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу
   ҚНРА, ҰБ, Қаржымині, ЭБЖМ,
  ИСМ, АӨҚОҚРА, ҚҚҚ (келісім
  бойынша), 2007 жылғы қазан
 
2. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
   ҚНРА, 2007 жылғы желтоқсан

9.

Ірі инвестициялық жоба-
ларды ұлттық және өңір-
лік деңгейде іске асыр-
уға қаржы институттарын
тарту жөніндегі шаралар
кешенін әзірлеу (ЖҰЖ-ның 47-тармағы)

Жауапты орындаушы - ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ, ККМ, АШМ, ҚНРА,
"Қазына" ОДҚ" АҚ, "Са-
мұрық" холдингі" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. Үкіметке серпінді жобаларды отандық қаржы институттарының қоса қаржыландыруы жөніндегі шаралар кешенін көздейтін Үкімет қаулысы-
ның жобасын енгізу
  ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ,
ККМ, АШМ, ҚНРА, "Қазына" ОДҚ"
  АҚ, "Самұрық" холдингі" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы
            қазан

2. Үкімет қаулысын қабылдау
  ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ,
ККМ, АШМ, ҚНРА, "Қазына" ОДҚ"
  АҚ, "Самұрық" холдингі" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы
            қараша

3. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
   ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан

10.

Электронды сауда және электронды банк қызмет-
тері саласын кеңейту жөнінде құқықтық жағдай
жасау (ЖҰЖ-ның 48-тармағы)

Жауапты орындаушы - ИСМ, ҰБ, АБА, ҚНРА,
ҚҚҚ (келісім бойынша)

Аяқтау нысаны - нормативтік құқықтық
актілер

Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Электронды сауда саласын дамыту үшін құқықтық жағдайды реттеу және жасау мәселелері бойынша норматив-
тік құқықтық актілер әзірлеу және қабылдау
   ИСМ, ҰБ, АБА, ҚНРА, ҚҚҚ
(келісім бойынша), 2007 жылғы
           қазан

2. Электронды банк қызметтері сала-
сын дамыту үшін құқықтық жағдайды реттеу және жасау мәселелері бойын-
ша нормативтік құқықтық актілер әзірлеу және қабылдау
   ҚНРА, ҰБ, ҚҚҚ (келісім
бойынша), АБА, ИСМ, 2007 жылғы
          қараша

3. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
    ИСМ, ҚНРА, 2007 жылғы
          желтоқсан

11.

Қор нарығын дамыту және
қор нарығындағы халық-
тың инвестициялық бел-
сенділігін, оның ішінде
халықтың инвестициялық сауаттылығын арттыру жолымен арттыру жөнін-
дегі шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру
(ЖҰЖ-ның 49-тармағы)

Жауапты орындаушы - Қаржымині, ЭБЖМ, БҒМ, МАМ, ҚНРА, ҰБ, АӨҚОҚРА

Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне ақпарат

Орындау мерзімі - жыл сайын, желтоқсан

1. Үкіметке қор нарығын дамыту және
қор нарығындағы халықтың инвестици-
ялық белсенділігін арттыру жөнінде-
гі іс-шаралар жоспарын бекіту тура-
лы Үкімет қаулысының жобасын енгізу
  Қаржымині, ЭБЖМ, БҒМ, МАМ,
ҚНРА, ҰБ, АӨҚОҚРА, 2007 жылғы
           мамыр

2. Қор нарығын дамыту және қор нарығындағы халықтың инвестициялық белсенділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы Үкімет қаулысын қабылдау
  Қаржымині, ЭБЖМ, БҒМ, МАМ,
ҚНРА, ҰБ , АӨҚОҚРА, 2007 жылғы
             маусым

3. Үкіметке Инвестициялық мәдениет-
ті және қаржылық сауаттылықты арт-
тырудың 2007-2009 жылдарға арнал-
ған бағдарламасын бекіту туралы
Үкімет қаулысының жобасын енгізу
  Қаржымині, ЭБЖМ, БҒМ, МАМ,
ҚНРА, ҰБ, АӨҚОҚРА, 2007 жылғы
            мамыр

4. Инвестициялық мәдениетті және
қаржылық сауаттылықты арттырудың
2007-2009 жылдарға арналған бағ-
дарламасын бекіту туралы Үкімет
қаулысын қабылдау
  Қаржымині, ЭБЖМ, БҒМ, МАМ,
ҚНРА, ҰБ, АӨҚОҚРА, 2007 жылғы
          маусым

5. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
    Қаржымині, жыл сайын,
  2007-2009 жылдар желтоқсан

12.

Қазақстан Республика-
сында инфляцияның бол-
жанатын деңгейін ұстап тұру
(ЖҰЖ-ның 50-тармағы)

Жауапты орындаушы - ҰБ, ЭБЖМ, Қаржымині, ТМРА, ИСМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері

Аяқтау нысаны - Президентке баяндау және Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - тоқсан сайын, 2007 - 2008 жылдар 

1. Үкімет пен Ұлттық Банкінің тиіс-
ті жылға арналған экономикалық және
әлеуметтік саясаттың негізгі бағыт-
тары мен экономикалық көрсеткіштер-
дің болжамы туралы бірлескен мәлім-
демесін қабылдау
    ЭБЖМ, ҰБ, жыл сайын,
  2007-2008 жылдар қаңтар

2. Инфляцияның болжанатын деңгейін ұстап тұру жөніндегі жұмыс туралы Президентке баяндау және Үкіметке ақпарат
   ҰБ, Қаржымині, ИСМ, ЭМРМ,
ЭБЖМ, АШМ, ТМРА, СА, Астана,
Алматы қалаларының және облыс-
тардың әкімдері, тоқсан сайын,
       2007-2008 жылдар

13.

Қаржы секторының тұрақ-
тылығын нығайту және оның бәсекеге қабілет-
тілігін қамтамасыз ету

Жауапты орындаушы -
ҰБ, ҚНРА, Қаржымині,
ЭБЖМ

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - 2008-2009 жылдар
қаңтар, 2007-2009 жылдар шілде

1. Қазақстанның қаржылық тұрақты-
лығы туралы есепті дайындау
  ҰБ, ҚНРА, Қаржымині, ЭБЖМ,
     жыл сайын, желтоқсан

2. Ұлттық Банк, Қаржы нарығы мен
қаржы ұйымдарын реттеу және қадаға-
лау агенттігі мен Үкімет арасындағы
Қаржылық тұрақтылық мәселелері жөн-
індегі меморандумның қорытындысы
   ҰБ, ҚНРА, Қаржымині, ЭБЖМ,
       2007 жылғы тамыз

3. Қазақстан Республикасының қаржы
секторын дамытудың 2007-2011
жылдарға арналған тұжырымдамасын
іске асыру жөніндегі іс-шаралар
жоспарына сәйкес шаралар қабылдау
   ҰБ, мүдделі мемлекеттік
органдар, жыл сайын, жарты жыл-
дың қорытындылары бойынша 30
   қаңтарға және 30 шілдеге

4. Қаржы секторын ақша-кредит және
пруденциалдық реттеу тұрғысынан
сырттан қарыз алуды шектеу бойынша
қолданылатын шаралардың тиімділігін
талдау
    ҰБ, ҚНРА, жыл сайын, мамыр

5. Үкіметке ақпарат енгізу
   ҰБ, ҚНРА, Қаржымині, ЭБЖМ,
   жыл сайын, 2008-2009 жылдар
қаңтар, 2007-2009 жылдар шілде

4.2.3. Бәсекелестікті дамыту, бәсекелі ортаны қорғау және
табиғи монополиялардың қызметін тиімді реттеу

14.

Бәсекені шектеу мен нарыққа қатысушылар
арасындағы ымыраласу фактілерін анықтаудың, экономиканың негізгі салаларын "жасырын" мо-
нополияландыруды бол-
дырмаудың айқын тетік-
терін жасау мақсатында
"Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық
актілеріне бәсеке және монополистік қызметті шектеу мәселелері бой-
ынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту-
ралы" Қазақстан Респуб-
ликасының Заңын қабыл-
дау (ЖҰЖ-ның 15-тармағы)

Жауапты орындаушы - ИСМ, "Атамекен" КЖЖО
(келісім бойынша)

Аяқтау нысаны - Заң
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Үкіметке "Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық актілеріне
бәсеке және монополист қызметті
шектеу мәселелері бойынша өзгеріс-
тер мен толықтырулар енгізу туралы"
заң жобасын енгізу
     ИСМ, "Атамекен" КЖЖО
(келісім бойынша), 2007 жылғы
           тамыз

2. Заң жобасын Парламентке енгізу
     ИСМ, "Атамекен" КЖЖО
(келісім бойынша), 2007 жылғы
            қазан

3. Заңды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу
     ИСМ, "Атамекен" КЖЖО
(келісім бойынша), 2007 жылғы
            желтоқсан

15.

Экономиканың тиісті са-
лаларындағы бәсекелі
қатынастарды қайта құ-
рылымдау мен дамыту
арқылы табиғи монопо-
лиялар аясын барынша қысқарту (ЖҰЖ-ның 17-тармағы)

Жауапты орындаушы - ТМРА, ИСМ

Аяқтау нысаны -
нормативтік құқықтық актілер

Орындау мерзімі - 2007 жылғы қыркүйек

1. Табиғи монополиялар салаларына
оларда бәсекелі қатынастарды
дамыту мүмкіндігі мен орындылығы
тұрғысына талдау жүргізу
ИСМ, ЭБЖМ, ТМРА, ККМ, ЭМРМ,
  АБА, АШМ, 2007 жылғы шілде

2. Үкіметке "Табиғи монополиялар
субъектілерінің реттеліп
көрсетілетін қызметтерінің
(тауарларының, жұмыстарының)
тізбесін бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы
14 наурыздағы N 155 қаулысына
өзгерістер енгізу туралы" Үкімет
қаулысының жобасын енгізу
    ТМРА, ККМ, ЭМРМ, АБА, АШМ,
        2007 жылғы тамыз

3. Үкімет қаулысының жобасын қабылдау
   ТМРА, 2007 жылғы қыркүйек

16.

Қажетті заңнамалық база
қалыптастыру мақсатында
тәуелсіз салалық рет-
теуіштер жасау тұжырым-
дамасын әзірлеу (ЖҰЖ-ның 18-тармағы)

Жауапты орындаушы - ЭБЖМ, ИСМ, ТМРА, ККМ, ЭМРМ, АШМ, АБА, Еңбек-
мині

Аяқтау нысаны - Үкімет қаулысы
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы қазан

1. Үкіметке "Тәуелсіз салалық рет-
теуіштер жасау жөніндегі тұжырым-
даманы мақұлдау және іс-шаралар
жоспарын бекіту туралы" Үкімет қау-
лысының жобасын енгізу
  ЭБЖМ, ИСМ, ТМРА, ККМ, ЭМРМ,
АБА, АШМ, Еңбекмині, 2007
         жылғы қыркүйек

2. Үкімет қаулысын қабылдау
      ЭБЖМ, 2007 жылғы қазан

17.

Салалық тәуелсіз рет-
теуіштердің қызметі мә-
селелері бойынша Қазақ-
стан Республикасының заңдарын қабылдау (ЖҰЖ-ның 19-тармағы)

Жауапты орындаушы - ИСМ, ТМРА, ЭБЖМ, ЭМРМ, АШМ, АБА, ККМ

Аяқтау нысаны - заңдар
 
Орындау мерзімі - 2008 жылғы шілде

1. Заң жобаларын Үкіметке енгізу
  ИСМ, ТМРА, ЭБЖМ, ЭМРМ, АШМ,
АБА, ККМ, 2008 жылғы сәуір

2. Заң жобаларын Парламентке енгізу
     ИСМ, ТМРА, ЭБЖМ, ЭМРМ,
АШМ, АБА, ККМ, 2009 жылғы
маусым

3. Заңдарды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу
     ИСМ, ТМРА, ЭБЖМ, ЭМРМ,
АШМ, АБА, ККМ, 2008 жылғы шілде

18.

Биржалық сауданы дамыту

Жауапты орындаушы - ИСМ, ЭМРМ, ККМ, АШМ, АБА, ЭБЖМ, Әділетмині, ҰБ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері

Аяқтау нысаны - Заң жобасы

Орындау мерзімі - 2007 жылғы қазан

1. Үкіметке жаңа редакциядағы
"Тауар биржалары туралы" заң
жобасын енгізу
   ИСМ, ЭМРМ, ККМ, АШМ, АБА,
ЭБЖМ, Әділетмині, ҰБ, Астана,
Алматы қалаларының және облыс-
  тардың әкімдері, 2007 жылғы
            тамыз

2. Заң жобасын Парламентке енгізу
  ИСМ, ЭМРМ, ККМ, АШМ, АБА,
  ЭБЖМ, Әділетмині, ҰБ, 2007
        жылғы қазан

19.

Экономиканың инфрақұр-
ылымдық салаларында, оның ішінде темір жол саласында, телекоммуни-
кация мен энергетикада монополияландыруды және
жағымсыз экономикалық шоғырландыруды жою, осы
салалардағы бәсекелес-
тікті дамыту

Жауапты орындаушы - ИСМ, "Самұрық" холдингі" АҚ, ТМРА,
ККМ, ЭМРМ, АБА, ЭБЖМ, Әділетмині

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007 - 2008 жылдар желтоқсан

1. Экономиканың инфрақұрылымдық са-
лаларында, оның ішінде темір жол
саласында, телекоммуникация мен
энергетикада экономикалық шоғырлан-
дырудың жағымсыз салдарына талдау
жүргізу
   ИСМ, "Самұрық" холдингі"
   АҚ, ККМ, ЭМРМ, АБА, 2007
        жылғы қазан
2. Үкіметке желілік (инфрақұрылым-
дық) табиғи монополиялар мен олар-
дың қызметтерін пайдаланатын, мем-
холдингтің бірыңғай құрылымындағы
компаниялар арасындағы аффилиирле-
нуді компанияларды қайта құрылымдау
жөніндегі шаралар кешенін қоса ал-
ғанда, осы компанияларды қор нары-
ғында жеке инвесторларға сату жолы-
мен жою жөнінде ұсыныстар енгізу
   ИСМ, ЭБЖМ, ТМРА, ККМ, ЭМРМ,
  АБА, "Самұрық" холдингі" АҚ,
      2007 жылғы қараша
3. Тиісті нормативтік құқықтық
актілерге өзгерістер енгізу жолымен
Үкіметке осы саладағы бәсекелестік-
ті дамыту жөнінде ұсыныстар енгізе
отырып, жаңа компаниялардың кіруі
үшін кедергілердің болуы және тұты-
нушылар үшін түпкілікті тарифтерге
әсері тұрғысынан электроэнергети-
када аффилиирлену салдарына талдау
жүргізу
  ИСМ, ЭМРМ, 2007 жылғы шілде
4. Үкіметке бәсекенің дамуына жағ-
ымсыз әсер ететін делдалдық құрыл-
ымдарды шығарып тастауды көздейтін
"Мұнай өнімдерінің жекелеген түрле-
рін өндіруді және олардың айналымын
мемлекеттік реттеу туралы"
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы" заң жобасын енгізу
      ЭМРМ, 2008 жылғы наурыз
5. Заң жобасын Парламентке енгізу
      ЭМРМ, 2008 жылғы шілде
6. Үкіметке "Электроэнергетика
туралы" Қазақстан Республикасының
Заңына тауар нарығында бір өзара
алмасатын географиялық шекаралар
шеңберінде жұмыс істейтін генера-
цялаушы беруші және энергиямен
жабдықтаушы ұйымдар арасында аффи-
лиирленуді жою, тұлғалардың бір
тобына кіруге тыйым салуды белгі-
леу, сондай-ақ артық делдалдық
құрылымдарды жою бөлігінде өзгеріс-
тер мен толықтырулар енгізу туралы"
заң жобасын енгізу
     ЭМРМ, 2008 жылғы наурыз
7. Заң жобасын Парламентке енгізу
     ЭМРМ, 2008 жылғы шілде
8. Үкіметке ақпарат енгізу
     ЭМРМ, жыл сайын,
  2007-2008 жылдар желтоқсан

20.

Нарыққа, оның ішінде республикаішілік әуета-
сымалдары нарығына жаңа
компаниялардың кіруіне бөгет жасайтын кедергі-
лерді жою

Жауапты орындаушы - ИСМ, ЭМРМ, ККМ, АБА
 
Аяқтау нысаны - Үкімет қаулысы
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы қазан

1. Нарыққа жаңа компаниялардың
кіруі үшін кедергілердің пайда
болуына ықпал ететін және бәсеке-
нің дамуына бөгет жасайтын себеп-
терге талдау жүргізу
     ИСМ, ЭМРМ, ККМ, АБА,
      2007 жылғы тамыз

2. Үкіметке нарыққа жаңа компания-
лардың кіруі үшін және бәсекенің
дамуына бөгет жасайтын кедергілерді
жою жөніндегі нақты іс-шараларды
айқындау бөлігінде "Қазақстан
Республикасында бәсекелестікті
дамыту мен қорғаудың 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" ҚР Үкіметінің 2006
жылғы 29 желтоқсандағы N 1308
қаулысына өзгерістер енгізу
туралы" Үкімет қаулысының жобасын
енгізу
    ИСМ, ЭМРМ, ККМ, АБА,
    2007 жылғы қыркүйек
3. Үкімет қаулысын қабылдау
    ИСМ, ЭМРМ, ККМ, АБА,
     2007 жылғы қазан
4. Үкіметке ақпарат енгізу
     ИСМ, ЭМРМ, ККМ, АБА,
      2007 жылғы қазан

21.

Монополияға қарсы институционалдық күшейту

Жауапты орындаушы -
ИСМ, ЭБЖМ
 
Аяқтау нысаны -
Үкіметке ұсыныстар
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы мамыр

1. Әкімшілік реформаны жүргізу жөніндегі ВАК-ға монополияға қарсы органның мәртебесі мен өкілеттік-
терін күшейту, сондай-ақ штат санын
ұлғайту жөнінде ұсыныстар енгізу
  ИСМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы мамыр
 
2. Үкіметке монополияға қарсы органның мәртебесі мен өкілеттік-
терін күшейту, сондай-ақ штат санын
ұлғайту жөнінде ұсыныстар енгізу
     ИСМ, 2007 жылғы мамыр

22.

Инвестицияларды табиғи
монополиялар субъекті-
лерінің активтерін жаң-
ғыртуға және жаңартуға,
олар көрсететін қызмет-
тердің тиімділігі мен сапасын арттыруға бағ-
ыттауды ынталандыратын олардың қызметін рет-
теудің тиімді теңгерім-
ді жүйесін жасау

Жауапты орындаушы -
ТМРА, ЭМРМ, ККМ, АБА,
АШМ, Еңбекмині
 
Аяқтау нысаны - Заң
жобасы
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы қыркүйек

1. Үкіметке темір жол саласында үш жылдық кезеңге арналған тариф түзудің теңгерімді жүйесі жөнінде ұсыныстар енгізу
    ТМРА, ЭБЖМ, ККМ, ИСМ,
"Самұрық" холдингі" АҚ, "ҚТЖ"
     АҚ, 2007 жылғы сәуір
 
2. Үкіметке "Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне табиғи монополиялар
салаларында мемлекеттік реттеуді
жетілдіру мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы" заң жобасын енгізу
  ТМРА, ЭМРМ, ККМ, АБА, АШМ,
  Еңбекмині, 2007 жылғы шілде
3. Заң жобасын Парламентке енгізу
    ТМРА, ЭМРМ, ККМ, АБА, АШМ,
Еңбекмині, 2007 жылғы қыркүйек

23.

Табиғи монополия субъ-
ектілері шикізатының, материалдарының, отыны-
ның, энергиясының және
персоналы санының шығ-
ыстарын нормалау жөнін-
дегі әдістемені жетіл-
діру

Жауапты орындаушы -
ТМРА, ККМ, ЭМРМ, АБА,
АШМ, Еңбекмині

Аяқтау нысаны -
нормативтік құқықтық
акт
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы қазан

1. Табиғи монополия субъектілері шикізатының, материалдарының, отын-
ының, энергиясының және персоналы
санының шығыстарын нормалауды рег-
ламенттейтін нормативтік құқықтық
актілерге тексеру жүргізу
   ТМРА, ЭМРМ, ККМ, АШМ,
Еңбекмині, АБА, 2007 жылғы
           тамыз
 
2. Табиғи монополия субъектілері персоналының санын, шикізатының, материалдарының, отынының, энергия-
сының шығыстарын нормалау жөнінде жаңа әдістемелер әзірлеу және қол-
даныстағыларын қайта қарау кестесін
бекіту
   ТМРА, Еңбекмині, ККМ, ЭМРМ,
   АБА, АШМ, 2007 жылғы қазан

24.

Табиғи монополиялар са-
лаларында тарифтік сая-
сатты жетілдіру жөнін-
дегі шаралар кешенін әзірлеу

Жауапты орындаушы - ТМРА, ЭМРМ, ККМ, АБА, Еңбекмині, АШМ
 
Аяқтау нысаны - Үкімет қаулысы
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкім-
етке енгізу
   ТМРА, ЭМРМ, ККМ, АБА,
Еңбекмині, АШМ, 2007 жылғы
          қараша
2. Үкімет қаулысын қабылдау
  ТМРА, 2007 жылғы желтоқсан

2.4. Бизнестік ортаны дамыту және кәсіпкерлікті қолдау

25.

Мемхолдингтер тарапы-
нан экономиканы әртар-
аптандыру үдерісінде шағын және орта бизнес-
ті ынталандыру және қолдау жөнінде шаралар қабылдау (ЖҰЖ-ның 26-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, АШМ, ЭБЖМ,
"Қазына" ОДҚ" АҚ,
"Самұрық" холдингі" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ,
"Атамекен" КЖЖО
(келісім бойынша),
әлеуметтік-кәсіпкерлік
корпорациялар
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы қараша

1. Үкіметке мемлекеттік холдингтер-
дің шағын және орта бизнеспен ынты-
мақтастығының бағыттары мен тетігі жөнінде ұсыныстар енгізу
ИСМ, ЭБЖМ, АШМ, "Қазына" ОДҚ"
  АҚ, "Самұрық" холдингі" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ АҚ, "Атамекен"
    КЖЖО (келісім бойынша),
       2007 жылғы тамыз
 
2. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
ИСМ, ЭБЖМ, АШМ, "Қазына" ОДҚ"
  АҚ, "Самұрық" холдингі" АҚ,
  "ҚазАгро" ҰХ" АҚ, "Атамекен"
     КЖЖО (келісім бойынша),
       2007 жылғы қараша

26.

"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жеке кәсіпкерлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақ-
стан Республикасының Заңын қабылдау (ЖҰЖ-ның 84-тармағы)

Жауапты орындаушы - ИСМ, Еңбекмині, ДСМ, "Атамекен" КЖЖО (келісім бойынша)
 
Аяқтау нысаны - Заң
 
Орындау мерзімі - 2008 жылғы желтоқсан

1. Үкіметке "бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі" ұғымын енгізу бөлі-
гінде "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жеке кәсіпкерлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заң жобасын енгізу
   ИСМ, Еңбекмині, Қоршаған-
ортамині, ДСМ, "Атамекен" КЖЖО
(келісім бойынша), 2008 жылғы
           маусым
 
2. Заң жобасын Парламентке енгізу
   ИСМ, Еңбекмині, Қоршаған-
ортамині, ДСМ, "Атамекен" КЖЖО
(келісім бойынша), 2008 жылғы
              қазан
 
3. Заңды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу
   ИСМ, Еңбекмині, Қоршаған-
ортамині, ДСМ, "Атамекен" КЖЖО
(келісім бойынша), 2008 жылғы
            желтоқсан

27.

Кәсіпкерліктің дамуын
және бизнестің
"көлеңкеден" шығуын
ынталандыру мақсатында
салық заңнамасын
жетілдіру (ЖҰЖ-ның 85-тармағы)

Жауапты орындаушы - ЭБЖМ, ИСМ, Қаржымині, АШМ, ЭСЖҚА, "Атамекен"
КЖЖО (келісім бойынша)
 
Аяқтау  нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
 
Орындау мерзімі -
жыл сайын, желтоқсан

1. Кәсіпкерліктің дамуын және биз-
нестің "көлеңкеден" шығуын ынталан-
дыру мақсатында салық заңнамасын
жетілдіру жөнінде шаралар қабылдау
   ЭБЖМ, ИСМ, Қаржымині, АШМ,
ЭСЖҚА, "Атамекен" КЖЖО (келісім
бойынша), жыл сайын, жыл бойы
 
2. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
   ЭБЖМ, ИСМ, Қаржымині, АШМ,
ЭСЖҚА, "Атамекен" КЖЖО (келісім
бойынша), жыл сайын, желтоқсан

28.

Жаңа кәсіпорындар мен  компаниялар құру үдері-
сін жетілдіру мақсатын-
да "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және
филиалдар мен өкілдік-
терді есептік тіркеу
туралы" Қазақстан
Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықты-
рулар енгізу туралы"
Қазақстан Республикасы-
ның Заңын қабылдау (ЖҰЖ-ның 86-тармағы)

Жауапты орындаушы - Әділетмині, Қаржымині, СА, ИСМ
 
Аяқтау нысаны - Заң
 
Орындау мерзімі -
2008 жылғы сәуір

1. Заң жобасын Үкіметке енгізу
     Әділетмині, Қаржымині,
СА, ИСМ, 2007 жылғы қараша
 
2. Заң жобасын Парламентке енгізу
   Әділетмині, Қаржымині, СА,
     ИСМ, 2008 жылғы қаңтар
 
3. Заңды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу
   Әділетмині, Қаржымині, СА,
    ИСМ, 2008 жылғы сәуір

29.

Кәсіпкерлікке төрешіл-
дік жүктемені азайту
және статистикалық ақ-
параттың сапасын жетіл-
діру

Жауапты орындаушы - СА, ЭБЖМ, мүдделі мем-
лекеттік органдар
 
Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007-2009
жылдар желтоқсан

1. Әкімшілік есеп деректерін оларды статистикалық мақсаттарда пайдалану мүмкіндігі мәніне талдау
СА, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік
  органдар, 2007 жылғы қазан
 
2. Статистикалық деректердің немесе әкімшілік есеп деректерінің ұсынылуына қарамастан, бір ведомствоға ғана бірдей көрсеткіштер бойынша деректер берудің бірыңғай саясатын әзірлеу
СА, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, 2008 жылғы желтоқсан
 
3. Жіктеулер және әдістемелік нег-
іздер бойынша әкімшілік есеп дерек-
теріне қойылатын бірыңғай талаптар-
ды енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу
СА, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, 2008 жылғы желтоқсан
 
4. Үкіметке "Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық актілеріне
әкімшілік есеп мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы" заң жобасын енгізу
СА, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, 2009 жылғы ақпан
 
5. Заң жобасын Парламентке енгізу
СА, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік
  органдар, 2009 жылғы сәуір
 
6. Қазақстан Республикасында ста-
тистикалық мақсатта әкімшілік есеп
деректерін пайдалануды енгізу
СА, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік
   органдар, 2009 жыл ішінде
 
7. Үкіметке ақпарат енгізу
  СА, жыл сайын, 2007-2009
     жылдар желтоқсан

30.

"Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ның өкілдік желісін кеңей-
ту жөніндегі жұмысты жалғастыру
 
Жауапты орындаушы - ИСМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыс-
тардың әкімдері, "Қазына" ОДҚ" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл сайын, 2007-2009
жылдар шілде

1. "Шағын кәсіпкерлікті дамыту
қоры" АҚ-ның жаңа өкілдіктерін ашу
   ИСМ, Астана, Алматы қала-
ларының және облыстардың әкім-
дері, "Қазына" ОДҚ" АҚ, 2007 - 2009 жылдар ішінде

2. Үкіметке ақпарат енгізу
   ИСМ, жыл сайын, 2007-2009
        жылдар шілде

31.

"Микрокредиттік ұй-
ымдар туралы" Қазақстан
Республикасының Заңына
өзгерістер енгізу тура-
лы" Қазақстан Республи-
касының Заңын іске асы-
ру мақсатында жұмыс іс-
теп тұрған және жаңадан
құрылатын МКҰ қаржылан-
дыру жолымен микрокре-
диттік ұйымдар желісін кеңейту жөніндегі жұмысты жалғастыру

Жауапты орындаушы - ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
"ҚазАгро" холдингі" АҚ,
"Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ, "Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл сайын, 2007-2009
жылдар желтоқсан

Үкіметке жұмыс істеп тұрған және
жаңадан құрылатын микрокредиттік
ұйымдарды қаржыландыру туралы
ақпарат енгізу
   ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
"ҚазАгро" холдингі" АҚ, "Шағын кәсіп керлікті дамыту қоры" АҚ,
"Ауыл шаруашылығын қаржылық
   қолдау қоры" АҚ, Астана,
   Алматы қалаларының және
  облыстардың әкімдері, жыл
  сайын, 2007-2009 жылдар
          желтоқсан

32.

"Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ның
шағын кәсіпкерлік субъ-
ектілерін қаржыландыру-
дың жаңа "өнімдерін" әзірлеу

Жауапты орындаушы - ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, "Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл
сайын, желтоқсан

Үкіметке шағын кәсіпкерлік субъек-
тілерін қаржыландырудың схемалары
мен нысандарын жетілдіру туралы
ақпарат енгізу
    ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
"Шағын кәсіпкерлікті дамыту
қоры" АҚ, Астана, Алматы қала-
ларының және облыстардың әкім-
    дері, 2007-2009 жылдар
          желтоқсан

33.

Лицензиялау, рұқсат беру, сертификаттау, стандарттау, келісу, аккредиттеу және басқа-
лары сияқты рұқсат беру
рәсімдерінің қайталануы
мен қысқаруын жою жөн-
інде ұсыныстар әзірлеу мақсатында мемлекеттік рұқсат беру жүйесіне талдау жүргізу

Жауапты орындаушы -
ЭБЖМ, мемлекеттік
органдар - лицензиарлар
 
Аяқтау нысаны -
Үкіметке ұсыныстар
 
Орындау мерзімі -
2008 жылғы шілде

Үкіметке рұқсат беру рәсімдерінің қайталануы мен қысқаруын жою жөнінде ұсыныстар енгізу
   ЭБЖМ, мемлекеттік органдар
- лицензиарлар, 2008 жылғы
          шілде

34.

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің ере-
жесін бекіту
Жауапты орындаушы -
ИСМ
 
Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы
 
Орындау мерзімі -
2006 жылғы желтоқсан

1. Үкімет қаулысының жобасын
Үкіметке енгізу
      ИСМ, 2008 жылғы қараша
2. Үкімет қаулысын қабылдау
      ИСМ, 2008 жылғы желтоқсан

35.

"Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Рес-
публикасының Заңына өз-
герістер мен толықтыру-
лар енгізу туралы" Заң жобасын қабылдау

Жауапты орындаушы - Қаржымині
 
Аяқтау нысаны - Заң жобасы
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы қыркүйек

1. Заң жобасын Үкіметке енгізу
  Қаржымині, 2007 жылғы шілде
 
2. Заң жобасын Парламентке енгізу
Қаржымині, 2007 жылғы қыркүйек

2.5. Мемлекеттік меншікті тиімді басқару

36.

Рентабелді емес мемле-
кеттік кәсіпорындарды тәуелсіз басқарушылар институтын енгізу жолы-
мен оңалту тетіктерін қалыптастыру (ЖҰЖ-ның 20-тармағы)

Жауапты орындаушы -
Қаржымині, ЭБЖМ
 
Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Рентабелді емес мемлекеттік
кәсіпорындарды тәуелсіз басқару-
шылар институтын енгізу жолымен
оңалту тетіктерін әзірлеу
Қаржымині, ЭБЖМ, 2007 жылғы
           қазан
2. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу
  Қаржымині, ЭБЖМ, 207 жылғы
          қараша
3. Үкімет қаулысын қабылдау
  Қаржымині, ЭБЖМ, 2007 жылғы
          желтоқсан

37.

"Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық
актілеріне банкроттық
мәселелер бойынша өзге-
рістер мен толықтырулар
енгізу туралы" Қазақ-
стан Республикасының
Заңын қабылдау
(ЖҰЖ-ның 21-тармағы)

Жауапты орындаушы - Қаржымині
 
Аяқтау нысаны - Заң
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. Заң жобасын Үкіметке енгізу
Қаржымині, 2007 жылғы шілде
 
2. Заң жобасын Парламентке енгізу
Қаржымині, 2007 жылғы қыркүйек
 
3. Заңды Парламенттің қабылдауы
және Президентке қол қоюға жіберу
Қаржымині, 2007 жылғы желтоқсан

38.

Мемхолдингтердің даму тұжырымдамасын, страте-
гиясын және құрылымын әзірлеу (ЖҰЖ-ның 27-тармағы)

Жауапты орындаушы - ЭБЖМ, ИСМ, АШМ,
"Қазына" ОДҚ" АҚ,
"Самұрық" холдингі" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Президенттің қарауына енгізу
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы тамыз

1. Үкіметке даму институттарын
сыртқы нарыққа шығару жөнінде ұсын-
ыстар енгізу
    ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
        2007 жылғы мамыр
 
2. Үкіметке мемхолдингтердің даму
тұжырымдамасының, стратегиясының
және құрылымының жобасын енгізу
   ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, "Самұрық"
холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы
             шілде
 
3. Президенттің қарауына енгізу
   ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, "Самұрық"
холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы
            тамыз

39.

Мемлекеттік холдингтер-
ге корпоративтік басқа-
ру қағидаттарын енгізу және олардың қызметінің
ашықтығын қамтамасыз ету (ЖҰЖ-ның 28-тармағы)

Жауапты орындаушы - ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, Қаржымині, "Самұрық" холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне ақпарат
 
Орындау мерзімі -
жыл сайын, желтоқсан

1. ЭБЖМ-нің бұйрығымен мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдар үшін корпоративтік басқарудың үлгі кодексін бекіту
    ЭБЖМ, "Самұрық" холдингі"
    АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
  "ҚазАгро" холдингі" АҚ, 2007
          жылғы мамыр
 
2. Мемлекет қатысатын акционерлік
қоғамдардың корпоративтік басқару
кодексін және тәуелсіз директорлар
институтын енгізу мониторингін
жүргізу
   ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, Астана, Алматы қала-
ларының және облыстардың әкім-
дері, жыл сайын, желтоқсан
 
3. Үкіметке мемхолдингтер қызметі-
нің нәтижелерін бағалау үшін өлшем-
дер әзірлеуді қоса алғанда, олардың
қызметін тиімді басқару мен бақы-
лауды ұйымдастыру жөнінде шаралар қабылдау туралы Үкімет қаулысының жобасын енгізу
  ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, Қаржымині,
   "Самұрық" холдингі" АҚ,
"Қазына" ОДҚ" АҚ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, 2007 жылғы қыркүйек
 
4. Мемхолдингтер қызметінің нәти-
желерін бағалау үшін өлшемдер әзір-
леуді қоса алғанда, олардың қызме-
тін тиімді басқару мен бақылауды ұйымдастыру жөнінде шаралар қабыл-
дау туралы Үкімет қаулысын қабылдау
   ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, "Самұрық"
холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
  "ҚазАгро" холдингі" АҚ, 2007
        жылғы қазан
 
5. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
  ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, Қаржымині,
   "Самұрық" холдингі" АҚ,
  "Қазына" ОДҚ" АҚ, "ҚазАгро"
    холдингі" АҚ, жыл сайын,
           желтоқсан

40.

Венчурлік қаржыландыру жүйесін дамыту
(ЖҰЖ-ның 29-тармағы)
 
Жауапты орындаушы  - ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2008 жылғы 1-тоқсан

1. Қазақстандық венчурлік инвести-
циялау қауымдастығын құру
    ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
       2007 жылғы маусым
 
2. Үкіметке венчурлік қаржыландыру-
ды дамытудың негізгі бағыттарын
анықтау жөнінде, оның ішінде шетел-
дік венчурлік қорлармен езара іс-
қимылды құқықтық сүйемелдеу мәселе-
лері жөнінде ұсыныстар енгізу
   ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
     2007 жылғы қараша
 
3. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
   ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
     2008 жылғы наурыз

41.

Қорлар қорын, оның ішінде шетелдік қаржы институттарының қатысуымен құру
(ЖҰЖ-ның 30-тармағы)

Жауапты орындаушы  - ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Үкіметке қорлар қорын құру және
олардың жұмыс істеуі және Қазақ-
қытай инвестициялық қорының мәселе-
лері бойынша ұсыныстар енгізу
  ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
мүдделі мемлекеттік органдар,
     2007 жылғы сәуір
 
2. Қорлар қорын, оның ішінде шет елдердің қаржы институттарының қатысуымен құру
   ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
      2007 жылғы мамыр
 
3. Қазақ-қытай инвестициялық қорын құру
   ИСМ, СІМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
    2007 жылғы маусым
4. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
    ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
мүдделі мемлекеттік органдар,
     2007 жылғы желтоқсан

42.

Мемхолдингтердің кадр саясатын түзету

Жауапты орындаушы - ЭБЖМ, ИСМ, АШМ,
"Самұрық" холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Персоналды (қызметкерлерді) конкурстық рәсімдердің негізінде іріктеуді көздейтін мемхолдингтер-
дің кадр саясатын түзетуді қамтамасыз ету
   ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, "Самұрық"
  холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ"
  АҚ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007
         жылғы қараша
2. Үкіметке ақпарат енгізу
  ЭБЖМ, 2007 жылғы желтоқсан

43.

Мемхолдингтердің қызме-
тін ақпараттық-имидждік
сүйемелдеу, мемхолдинг-
тердің құрамына кіретін
компаниялардың қызметі,
олардың қызметінің аш-
ықтығы туралы халықтың хабардар болу деңгейін арттыру жөніндегі шара-
лар кешенін жүргізу

Жауапты орындаушы - ЭБЖМ, ИСМ, АШМ,
"Самұрық" холдингі" АҚ,
"Қазына" ОДҚ" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы шілде

1. "Самұрық" холдингі" АҚ, "Қазына"
ОДҚ" АҚ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ қызметін медиялық қамтамасыз ету жоспарын (медиа-жоспар) бекітуді ұйымдастыру
  ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, "Самұрық"
холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ"
АҚ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007
          жылғы мамыр
 
2. Корпоративтік баспасөз орталы-
ғын құруды ұйымдастыру
   ЭБЖМ, ИСМ, АШМ, "Самұрық"
холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы
            маусым
 
3. Мемхолдингтердің веб-сайттарын пайдалануға енгізуді ұйымдастыру
   ЭБЖМ, ИСМ, АШМ,"Самұрық"
холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы
           маусым
 
4. Үкіметке ақпарат енгізу
     ЭБЖМ, 2007 жылғы шілде

44.

Мемхолдингтерді қайта құрылымдау жоспарын әзірлеу

Жауапты орындаушы - ЭБЖМ, ИСМ, АШМ,
"Самұрық" холдингі" АҚ,
"Қазына" ОДҚ" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Әрбір мемхолдингті құрайтын құр-
ылымдардың тиімділігі мен профилир-
ленуіне функционалдық талдау жүргі-
зуді ұйымдастыру
  ЭБЖМ, ИСМ, АШМ,"Самұрық"
холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы
          қыркүйек
2. Талдаулардың негізінде мемхол-
дингтерді қайта құрылымдау жоспа-
рын әзірлеуді қамтамасыз ету
   ЭБЖМ, ИСМ, АШМ,"Самұрық"
холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы
            қараша
 
3. Үкіметке ақпарат енгізу
   ЭБЖМ, 2007 жылғы желтоқсан

45.

"Самұрық" холдингі" АҚ-ның күрделі салымдар
бағдарламасын әзірлеуі және қабылдауы және инфрақұрылым қызметтер-
ін тарифтік реттеу те-
тігін жетілдіру жөнінде
ұсыныстар әзірлеу

Жауапты орындаушы -
ЭБЖМ, ТМРА, ИСМ,
"Самұрық" холдингі" АҚ
 
Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. "Самұрық" холдингі" АҚ-ға
кіретін компаниялардың негізгі
құралдарын жаңартуға күрделі
салымдар бағдарламасын әзірлеу
және қабылдау
  ЭБЖМ, ТМРА, ИСМ, "Самұрық"
холдингі" АҚ, 2007 жылғы қараша
 
2. ТМРА мен ИСМ-ге инфрақұрылым қызметтерін тарифтік реттеу тетігін жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу
   ЭБЖМ, "Самұрық" холдингі"
    АҚ, 2007 жылғы қараша
3. Үкіметке ақпарат енгізу
     ЭБЖМ, ТМРА, ИСМ,
   2007 жылғы желтоқсан

46.

"Самұрық" холдингі" АҚ
электрондық сауда жүйе-
сін енгізу үшін "Қаз-
почта" АҚ-ның барлық
ауылдық бөлімшелерін
интернетке қосу жөнін-
дегі іс-шаралар жос-
парын әзірлеу және бекіту

Жауапты орындаушы -
АБА, ИСМ, АШМ,
"Самұрық" холдингі" АҚ

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы тамыз

1. "Қазпочта" АҚ-ның интернет бар барлық ауылдық бөлімшелерінде электрондық сауда жүйесін енгізу жөнінде іс-шаралар әзірлеу
  АБА, ИСМ, АШМ, "Самұрық"
холдингі" АҚ, 2007 жылғы шілде

2. Ауылдық елді мекендерге телефон
орнату мен оларды интернетке қосу жоспарларына сәйкес "Қазпочта" АҚ-ның интернет жоқ ауылдық байланыс бөлімшелерінде электрондық сауда жүйесін енгізу жөнінде іс-шаралар әзірлеу
   АБА, ИСМ, АШМ, "Самұрық"
холдингі" АҚ, 2007 жылғы шілде

3. Электрондық сауда жүйесін енгізу үшін "Қазпочта" АҚ-ның барлық ауылдық бөлімшелерін
интернетке қосу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту
  АБА, ИСМ, АШМ, "Самұрық "
холдингі" АҚ, 2007 жылғы тамыз

4. Үкіметке ақпарат енгізу
   АБА, 2007 жылғы тамыз

47.

"Мемлекеттік активтерді
басқару туралы" Қазақ-
стан Республикасы Заңы-
ның жобасын әзірлеу

Жауапты орындаушы - ЭБЖМ
 
Аяқтау нысаны - Заң жобасы
 
Орындау мерзімі -
2008 жылғы желтоқсан

1. Заң жобасын Үкіметке енгізу
  ЭБЖМ, 2008 жылғы қазан

2. Заң жобасын Парламентке енгізу
ЭБЖМ, 2008 жылғы желтоқсан

48.

Қазақстан Республикасы-
ның "Жылжымайтын
мүлікке құқықтарды
және онымен жасалатын
мәмілелерді мемлекеттік
тіркеу туралы" (жаңа
редакциясы), "Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне
жылжымайтын мүлікке
құқықтарды және онымен
жасалатын мәмілелерді
мемлекеттік тіркеу
мәселелері бойынша
өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу туралы"
Қазақстан Республика-
сының заңдарын қабылдау
(ЖҰЖ-ның 91-тармағы)
 
Жауапты орындаушы - Әділетмині
 
Аяқтау нысаны - заңдар
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

Заңдарды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу
Әділетмині, 2007 жылғы желтоқсан

49.

"Қазақстан Республика-
сының Азаматтық кодекс-
іне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау (ЖҰЖ-ның 92-тармағы)

Жауапты орындаушы -
Әділетмині
 
Аяқтау нысаны - Заң
 
Орындау мерзімі -
2009 жылғы желтоқсан

1. Заң жобасын Үкіметке енгізу
   Әділетмині, 2009 жылғы қаңтар

2. Заң жобасын Парламентке енгізу
   Әділетмині, 2009 жылғы
           наурыз

3. Заңды Парламенттің қабылдауы
және Президентке қол қоюға жіберу
    Әділетмині, 2009 жылғы
        желтоқсан

50.

Жеке меншік институты мен барлық деңгейдегі келісім-шарттық қаты-
настарды сыйлауды тәр-
биелеуге бағытталған құқықтық насихат (ЖҰЖ-ның 93-тармағы)
 
Жауапты орындаушы - Әділетмині, ЖС, ИСМ, БҒМ, МАМ
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
 
Орындау мерзімі -
жарты жылдықтың қорыт-
ындылары бойынша жыл
сайын

Үкіметке және Президент Әкімшілі-
гіне жеке меншік институты мен келісім-шарттық қатынастар мәселе-
лері бойынша құқықтық насихат пен құқықтық жаппай оқытуды (семинар-
лар, конференциялар, "дөңгелек
үстелдер", кездесулер, БАҚ-та жарияланымдар, сұхбаттар) ұйымдастыру туралы ақпарат енгізу
   Әділетмині, ЖС, ИСМ, БҒМ,
    МАМ, жыл сайын, маусым,
         желтоқсан

51.

Жылжымайтын мүлікті және жер учаскелерін
мемлекеттік мұқтаж үшін алған кезде оларды
бағалау әдістемесін бекіту

Жауапты орындаушы -
Әділетмині, ЖРА,
Қаржымині, ИСМ
 
Аяқтау нысаны -
Әділетминінің бұйрығы
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

Әділетминінің жылжымайтын мүлікті және жер учаскелерін мемлекеттік мұқтаж үшін алған кезде оларды бағалауды бекіту туралы бұйрығын бекіту
  Әділетмині, ЖРА, Қаржымині,
   ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан

3. Орнықты дамуға көшу, халықтың тұрмыс сапасын арттыру
және адами капиталды дамыту
3.1. Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау

52.

"Қазақстан Республика-
сының Су, Қылмыстық
кодекстеріне бөгеттер-
дің қауіпсіздігі мен
жерді мелиорациялау мәселелері бойынша өз-
герістер мен толықтыр-
улар енгізу туралы"
Қазақстан Республикасы-
ның Заңын қабылдау (ЖҰЖ-ның 44-тармағы)

Жауапты орындаушы -
АШМ, Қаржымині,
Қоршағанортамині, ЖРА,
ТЖМ
 
Аяқтау нысаны - Заң
 
Орындау мерзімі -
2008 жылғы сәуір

1. Заң жобасын Үкіметке енгізу
    АШМ, Қаржымині, Қоршаған-
ортамині, ЖРА, ТЖМ, 2007 жылғы
         қыркүйек

2. Заң жобасын Парламентке енгізу
    АШМ, Қаржымині, Қоршаған-
ортамині, ЖРА, ТЖМ, 2007 жылғы
          желтоқсан

3. Заңды Парламенттің қабылдауы
және Президентке қол қоюға жіберу
    АШМ, Қаржымині, Қоршаған-
ортамині, ЖРА, ТЖМ, 2008 жылғы
сәуір

53.

"Жасыл мұнай" жүйесін
енгізу жөніндегі шара-
лар кешенін әзірлеу
("Жасыл мұнай" қағидаты
бойынша халықаралық
стандарттарды енгізу,
нормативтік құқықтық
базаны жетілдіру)
(ЖҰЖ-ның 45-тармағы)

Жауапты орындаушы -
Қоршағанортамині, ИСМ,
ЭМРМ
 
Аяқтау нысаны -
нормативтік құқықтық
актілер

Орындау мерзімі -
2008 жылғы желтоқсан

1. "Жасыл мұнай" қағидатын енгізу
жөніндегі халықаралық практиканы
зерделеу
    Қоршағанортамині, ИСМ,
  ЭМРМ, 2007 жылғы желтоқсан

2. "Жасыл мұнай" қағидаты бойынша
стандарттарды енгізу мәселелері
жөнінде нормативтік құқықтық
актілер қабылдау
    Қоршағанортамині, ИСМ,
  ЭМРМ, 2008 жылғы желтоқсан

54.

Астана қаласында
Еуразия су орталығын
құру жөнінде ұсыныстар
әзірлеу (ЖҰЖ-ның
77-тармағы)

Жауапты орындаушы -
Қоршағанортамині, АШМ,
ЭМРМ, Астана қаласының
әкімі
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігі
мен Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы қараша

1. Үкіметке Астана қаласында
Еуразия су орталығын құру жөнінде
ұсыныстар енгізу
    Қоршағанортамині, АШМ,
ЭМРМ, Астана қаласының әкімі,
    2007 жылғы қыркүйек

2. Үкіметке және Президент
әкімшілігіне ақпарат енгізу
  Қоршағанортамині, 2007 жылғы
            қараша

55.

Шаруашылық қызметті жү-
зеге асыру үдерісінде
өңірдің экологиялық сыйымдылығын анықтау үшін Каспий теңізінде  кешенді мониторингтік зерттеулер жүргізу

Жауапты орындаушы - Қоршағанортамині
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007 - 2009
жылдар желтоқсан

Үкіметке шаруашылық қызметті
жүзеге асыру үдерісінде өңірдің
экологиялық сыйымдылығын анықтау
үшін Каспий теңізінде жүргізілген
кешенді мониторингтік зерттеулердің
нәтижелері туралы ақпарат енгізу
  Қоршағанортамині, жыл сайын,
2007-2009 жылдар, желтоқсан

56.

Өндіріс және тұтыну
қалдықтарын басқару
жүйесін әзірлеу

Жауапты орындаушы -
Қоршағанортамині, ЭМРМ,
АШМ, ИСМ, ЖРА
 
Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі -
2008 жылғы желтоқсан

Үкіметке өндіріс және тұтыну
қалдықтарын басқару жүйесін
әзірлеу және енгізу туралы ақпарат
енгізу
    Қоршағанортамині, ЭМРМ,
   АШМ, ИСМ, ЖРА, 2008 жылғы
         желтоқсан

57.

Биоәртүрлілік туралы БҰҰ Конвенциясының
биоқауіпсіздік жөнін-
дегі Картахен хаттама-
сын Қазақстан Респуб-
ликасының ратификация-
лауы мәселесін пысықтау

Жауапты орындаушы -
АШМ, Қоршағанортамині

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ұсыныстар

Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

Үкіметке биоәртүрлілік туралы БҰҰ
Конвенциясының биоқауіпсіздік
жөніндегі Картахен хаттамасын
Қазақстан Республикасының
ратификациялауы жөнінде ұсыныстар
енгізу
   АШМ, Қоршағанортамині,
    2007 жылғы желтоқсан

58.

Қолданыстағы және әзір-
ленетін бағдарламалық құжаттардың негізінде су ресурстарын, орман-
дар мен жануарлар дүниесін сақтау және ұтымды пайдалану жөніндегі 2008 - 2010 жылдарға арналған шаралар кешенін әзірлеу

Жауапты орындаушы - АШМ, БҒМ, Қоршағанорта-
мині, ККМ, ТСМ, ЖРА, Астана, Алматы қалалар-
ының және облыстардың әкімдері
 
Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулылары
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы қыркүйек

1 . Үкіметке 2008 - 2010 жылдарға
арналған "Жасыл ел" шаралар
кешенін бекіту туралы Үкімет
қаулысының жобасын енгізу
  АШМ, БҒМ, Қоршағанортамині,
   ККМ, ЖРА, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
  әкімдері, 2007 жылғы тамыз

2. Үкімет қаулысын қабылдау
    АШМ, 2007 жылғы қыркүйек

3. Үкіметке су ресурстарын, жануарлар дүниесін сақтау және оңтайлы пайдалану және 2010 жылға дейінгі ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың желісін дамыту жөніндегі шаралар кешенін бекіту туралы Үкімет қаулысының жобасын енгізу
  АШМ, БҒМ, Қоршағанортамині,
   ТСМ, ЖРА, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
  әкімдері, 2007 жылғы тамыз

4. Үкімет қаулысын қабылдау
     АШМ, 2007 жылғы қыркүйек

59.

Халықты ауыз сумен қажетті мөлшерде және кепілдендірілген сапада
қамтамасыз ету жөнінде-
гі шаралар кешенін іске асыру

Жауапты орындаушы -
АШМ, ЭБЖМ, Қаржымині,
Әділетмині, ИСМ, МАМ,
БҒМ, Қоршағанортамині,
ДСМ, ЭМРМ
 
Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы шілде

1. Үкіметке 2002 - 2010 жылдарға арналған "Ауыз су" бағдарламасына халықтың ауыз суға қажетті мөлшерде және кепілдендірілген сапада қолжетімділігін кеңейту бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Үкімет қаулысының жобасын енгізу
     АШМ, ЭБЖМ, Қаржымині,
  Әділетмині, ИСМ, МАМ, БҒМ,
Қоршағанортамині, ДСМ, ЭМРМ,
      2007 жылғы маусым

2. Үкімет қаулысын қабылдау
     АШМ, 2007 жылғы шілде

60

Табиғи ресурстарды    ұтымды пайдалану жөнін-де пәрменді шаралар қабылдау, орман ресурстарын және жануарлар дүниесін қорғау мен олардың өсімін молайту үдерісіне жеке капи-
талды тарту, осы сала-
лардағы істің ахуалына оның жауапкершілігін арттыру

Жауапты орындаушы -
АШМ, Астана, Алматы
қалаларының және
облыстардың әкімдері

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
2008 - 2009 жылдар желтоқсан

1. Үкіметке жеке орман қорларын дамыту жөнінде ұсыныстар енгізу
   АШМ, 2008 жылғы желтоқсан

2. Үкіметке аң аулау алқаптарының резервтік қорын жеке аң аулау шаруашылықтарына бекітіп беру жөнінде қабылданған шаралар туралы ақпарат енгізу
    АШМ, 2009 жылғы желтоқсан

61.

Қалпына келетін энергия
көздері бойынша иннова-
циялық жобаларды гене-
рациялауға арналған орталық және Бурабайда орнықты даму проблема-
лары жөнінде орталық құру бойынша мәселелер-
ді пысықтау

Жауапты орындаушы -
Қоршағанортамині, ЭМРМ,
ИСМ, БҒМ, Астана
қаласының және Ақмола
облысының әкімдері

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ұсыныстар
 
Орындау мерзімі -
2008 жылғы желтоқсан

Үкіметке қалпына келетін энергия
көздері бойынша инновациялық
жобаларды генерациялауға арналған
орталық және Бурабайда орнықты
даму проблемалары жөнінде орталық
құру бойынша ұсыныстар енгізу
  Қоршағанортамині, ЭМРМ, ИСМ,
  БҒМ, Астана қаласының және
   Ақмола облысының әкімдері,
       2008 жылғы желтоқсан

62.

Дунай, Альпі, Анд және
басқа келісімдердің
жұмыс істеуін зерделей отырып, бассейндік
қағидат негізінде ха-
лықаралық қатысатын
трансшекаралық орнықты даму аймақтарын құру жөнінде ұсыныстар енгізу

Жауапты орындаушы -
Қоршағанортамині, СІМ,
АШМ

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
2009 жылғы желтоқсан

1. Үкіметке бассейндік қағидат
негізінде халықаралық қатысатын трансшекаралық орнықты даму аймақтарын құру жөнінде ұсыныстар енгізу
    Қоршағанортамині, СІМ, АШМ,
        2008 жылғы тамыз

2. Бассейндік қағидат негізінде
халықаралық қатысатын трансшекара-
лық орнықты даму аймақтарын құру
жөніндегі пилоттық жобаны іске
асыру
  Қоршағанортамині, 2009 жылғы
           қараша

3. Үкіметке ақпарат енгізу
  Қоршағанортамині, 2009 жылғы
          желтоқсан

63.

Елдің салалары мен
өңірлері үшін орнықты
дамудың мақсатты
көрсеткіштерін әзірлеу

Жауапты орындаушы -
Қоршағанортамині,
ЭМРМ, ИСМ, АШМ, ККМ,
ДСМ, мүдделі
мемлекеттік органдар

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі -
2009 жылғы желтоқсан

1. Елдің салалары мен өңірлері
үшін орнықты дамудың мақсатты
көрсеткіштерін анықтау өлшемдерін
әзірлеу
     Қоршағанортамині, ЭМРМ,
ИСМ, АШМ, ККМ, ДСМ, басқа да
мүдделі мемлекеттік органдар,
     2007 жылғы желтоқсан

2. Елдің салалары үшін орнықты
дамудың мақсатты көрсеткіштерін
әзірлеу және бекіту
  Қоршағанортамині, ЭМРМ, ИСМ,
   АШМ, ККМ, ДСМ, мүдделі
   мемлекеттік органдар, 2008
        жылғы желтоқсан

3. Елдің өңірлері үшін орнықты
дамудың мақсатты көрсеткіштерін әзірлеу және бекіту
   Қоршағанортамині, Алматы,
   Астана қалаларының және
  облыстардың әкімдері, 2009
      жылғы желтоқсан

4. Үкіметке ақпарат енгізу
   Қоршағанортамині, 2009 жылғы
        желтоқсан

64.

Экологиялық нормалау-
дың және рұқсат беру жүйесінің жаңа үлгісін енгізу

Жауапты орындаушы -
Қоршағанортамині
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2008 жылғы желтоқсан

1. Қоршаған орта сапасының мақсатты көрсеткіштерін енгізу
    Қоршағанортамині, 2007
      жылғы желтоқсан

2. Эмиссияға өңірлік квоталар енгізу, ең үздік қолжетімді технологияларға кезеңімен көшуді қамтамасыз ету
    Қоршағанортамині, 2008
         жылғы қараша

3. Көнерген "лас" технологиялар
мен жабдықтарды әкелуге тыйым
салуды енгізу
    Қоршағанортамині, 2008
         жылғы желтоқсан

4. Үкіметке ақпарат енгізу
   Қоршағанортамині, 2008 жылғы
          желтоқсан

65.

Берік органикалық ластағыштар туралы
Стокгольм конвенциясын ратификациялау
мәселесін пысықтау
 
Жауапты орындаушы - Қоршағанортамині
 
Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

Үкіметке берік органикалық
ластағыштар туралы Стокгольм
конвенциясын ратификациялау
мәселесі бойынша ұсыныстар енгізу
    Қоршағанортамині, 2007
       жылғы желтоқсан

66.

Климаттың өзгеруі тура-
лы БҰҰ-ның негіздемелік
конвенциясына Киот хаттамасын Қазақстан
Республикасының рати-
фикациялауы мәселесін
пысықтау

Жауапты орындаушы - Қоршағанортамині
 
Аяқтау нысаны -
Үкіметке ұсыныстар
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

Үкіметке климаттың өзгеруі туралы БҰҰ-ның негіздемелік конвенциясына Киот хаттамасын Қазақстан Республикасының ратификациялауы жөнінде ұсыныстар енгізу
Қоршағанортамині, 2007 жылғы
        желтоқсан

67.

Жұртшылықтың экология-
лық ақпаратқа, жұртшылықтың шешімдер
қабылдауға қатысуға
және үкіметтік емес
ұйымдармен ынтымақтас-
тықты нығайтуға
қолжетімділігін кеңейту

Жауапты орындаушы - Қоршағанортамині
 
Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007-2009 жылдар
желтоқсан

1. Жұртшылықтың экологиялық
ақпаратқа, жұртшылықтың шешімдер қабылдауға қатысуға және үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтастықты нығайтуға қолжетімділігін кеңейту
   Қоршағанортамині, 2007 - 2009 жылдар ішінде, желтоқсан

2. Үкіметтік емес ұйымдарды экологиялық проблемаларды мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру жолымен шешуге тарту
    Қоршағанортамині, 2007 -
    2009 жылдар желтоқсан

3. Үкіметке ақпарат енгізу
   Қоршағанортамині, жыл сайын,
  2007 - 2009 жылдар желтоқсан

68.

Гидрометеорологиялық қызмет жүйесін рефор-
малап және жаңғыртып, Қоршаған орта және табиғи ресурстар мони-
торингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру

Жауапты орындаушы -
Қоршағанортамині, АШМ,
ЭМРМ, ЖРА

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
2008 жылғы желтоқсан

Үкіметке Қоршаған орта және табиғи ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру туралы ақпарат енгізу
    Қоршағанортамині, АШМ,
ЭМРМ, ЖРА, 2008 жылғы желтоқсан

69.

Қазақстанның жекелеген өңірлерінің өткір эко-
логиялық проблемаларын шешу мәселесін пысықтау

Жауапты орындаушы -
Қоршағанортамині

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007 - 2009
жылдар желтоқсан

1. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бөлінісінде Қазақстан өңірлерінің өткір экологиялық проблемаларын анықтау мақсатында талдау жүргізу
   Қоршағанортамині, 2007
        жылғы желтоқсан
 
2. Үкіметке басымды өткір экология-
лық проблемаларды шешу жөнінде ұсыныстар енгізу
   Қоршағанортамині , 2008 жылғы
             маусым
 
3. Өткір экологиялық проблемаларды,
оның ішінде донор қаражаты есебінен
шешу жөніндегі жобаларды іске асыру
  Қоршағанортамині, 2008-2009
        жылдар ішінде
 
4. Үкіметке ақпарат енгізу
   Қоршағанортамині, жыл сайын,
   2007-2009 жылдар желтоқсан

70.

Ел аумағындағы тарихи ластануларды түгендеу-
ді жүргізу және оларды кезең-кезеңімен жою жөнінде ауқымды шара-
лар әзірлеу

Жауапты орындаушы -
Қоршағанортамині

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ұсыныс
 
Орындау мерзімі - 2008 жылғы желтоқсан

1. Ел аумағындағы тарихи ластану-
ларды түгендеуді, оның ішінде эко-
логиялық проблемаларды шешу үшін халықаралық ұйымдар мен донор елдерді тартып жүргізу
  Қоршағанортамині, 2008 жылғы
           қазан

2. Үкіметке ел аумағындағы тарихи ластануларды жүргізілетін түгендеу негізінде кезең-кезеңімен жоюдың шаралар кешенін қабылдау жөнінде ұсыныстар енгізу
  Қоршағанортамині, 2008 жылғы
         желтоқсан

71.

Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың жаңа эконо-
микалық тетіктерін енгізу

Жауапты орындаушы -
Қоршағанортамині

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007 - 2009
жылдар желтоқсан

1. Эмиссия үшін ақыны және табиғат-
ты қорғау заңнамасын бұзғаны үшін айыппұл санкцияларын өсіруді қамта-
масыз ететін, прогрессивті техноло-
гияларды енгізу есебінен эмиссия-
лардың көлемін едәуір төмендеткен кәсіпорындарды ынталандыратын және мемлекеттік тапсырыс шеңберінде экологиялық қауіпсіз өнім мен қызметтер өндірісін ынталандыру үшін "жасыл" сатып алу қағидатын пайдалануды қамтамасыз ететін таби-
ғатты пайдалану мен қоршаған ортаны
қорғаудың жаңа экономикалық тетік-
терін әзірлеу
    Қоршағанортамині, 2007 -
2008 жылдар ішінде, желтоқсан
 
2. Табиғатты пайдалану мен қоршаған
ортаны қорғаудың жаңа экономикалық тетіктерін енгізу жөнінде норматив-
тік құқықтық актілер әзірлеу және қабылдау
   Қоршағанортамині, 2009 жылғы
           желтоқсан
 
3. Үкіметке ақпарат енгізу
   Қоршағанортамині, жыл сайын,
  2007 - 2009 жылдар желтоқсан

3.2. Білім беру, кадрлар даярлау жүйесін дамыту

72.

Республикалық бюджеттен
қаржыландырылатын өңір-
аралық кәсіптік орта-
лықтарды кезең-кезеңі-
мен құру жөнінде, эко-
номиканың жекелеген салалары бойынша: өң-
деуші сала бойынша - Оңтүстік Қазақстан обл-
ысында (2008 ж.) және
машина жасау бойынша -
Шығыс Қазақстан облыс-
ында (2009 ж.) техни-
калық және қызмет көр-
сету еңбегі кадрларын
даярлау және қайта
даярлау жөнінде ұсыныс-
тар әзірлеу (ЖҰЖ-ның 97-тармағы)

Жауапты орындаушы - БҒМ, ЭБЖМ, ИСМ, Еңбек-
мині, Шығыс Қазақстан,
Оңтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері

Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы

Орындау мерзімі -
2007 - 2008 жылдар
желтоқсан

1. Үкіметке өңдеуші сала бойынша техникалық және қызмет көрсету еңбегі кадрларын даярлау және қайта
даярлау жөнінде өңіраралық кәсіптік
орталық құру туралы Үкімет қаулысы-
ның жобасын енгізу
    БҒМ, ЭБЖМ, ИСМ, Еңбекмині,
  ОҚО әкімі, 2007 жылғы қараша
 
2. Үкімет қаулысын қабылдау
    БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан
 
3. Үкіметке машина жасау саласы бойынша техникалық және қызмет көр-
сету еңбегі кадрларын даярлау және қайта даярлау жөнінде өңіраралық кәсіптік орталық құру туралы Үкімет
қаулысының жобасын енгізу
   БҒМ, ЭБЖМ, ИСМ, Еңбекмині,
  ШҚО әкімі, 2008 жылғы қараша
 
4. Үкімет қаулысын қабылдау
     БҒМ, 2008 жылғы желтоқсан

73.

Педагог қызметкердің  мәртебесі туралы норма-
ларды көздейтін "Білім туралы" Қазақстан Рес-
публикасының Заңын қаб-
ылдау (жаңа редакция) (ЖҰЖ-ның 98-тармағы)

Жауапты орындаушы -
БҒМ
 
Аяқтау нысаны - Заң
жобасы
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы маусым

Заң жобасын Парламентке енгізу
      БҒМ, 2007 жылғы маусым

74.

Үш ауысымдық оқуды жою үшін мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негі-
зінде 100 білім беру объектісін салу (ЖҰЖ-ның 99 және 100-тармақтары)

Жауапты орындаушы -
БҒМ, ЭБЖМ, ИСМ, Астана,
Алматы қалаларының және
облыстардың әкімдері,
"Қазына" ОДҚ" АҚ
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
 
Орындау мерзімі -
2009 жылғы 4-тоқсан

1. Үкіметке мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негізінде 100 жалпы білім беретін мектеп салу жөнінде ұсыныстар енгізу
    БҒМ, ЭБЖМ, АШМ, ИСМ,
"Қазына" ОДҚ" АҚ, Астана,
Алматы қалаларының және облыс-
тардың әкімдері , 2007 жылғы
           қазан
 
2. Үкіметке және Президент Әкімшілігіне ақпарат енгізу
   БҒМ, 2009 жылғы желтоқсан

75.

Білім беру қызметтері-
нің сапасын арттыру жөніндегі шаралар кеше-
нін қабылдау (ЖҰЖ-ның 101-тармағы)

Жауапты орындаушы - БҒМ
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
 
Орындау мерзімі -
2007 - 2009 жылдар 4-тоқсан

1. Мектепке дейінгі, жалпы орта, кәсіптік бастауыш және орта, кәсіп-
тік жоғары білім берудің мемлекет-
тік жалпыға бірдей міндетті стан-
дарттарын жетілдіру және үйлестіру
   БҒМ, 2007 - 2009 жылдар
        желтоқсан
 
2. Жалпы орта, кәсіптік бастауыш және орта білім, кәсіптік жоғары білім беру оқу жоспарлары мен бағ-
дарламаларын жетілдіру
    БҒМ, 2007 - 2009 жылдар
         желтоқсан
 
3. Білім алушылардың нақты жетіс-
тіктерін ТІМSS халықаралық зерттеу бағдарламасы бойынша салыстырмалы талдауға қатысу
    БҒМ, 2008 жылғы қыркүйек
 
4. Жұмыс берушілердің қатысуымен кәсіптік мектептер, лицейлер мен колледждер түлектерінің теориялық және практикалық дайындығын тексеру
жөнінде тесттік тапсырмалар әзірлеу
және енгізу
    БҒМ, 2007 - 2009 жылдар
          желтоқсан
 
5. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
    БҒМ, жыл сайын, 2007-2009
       жылдар желтоқсан

76.

"Он-лайн" режимінде оқыту практикасын дамы-
ту және елде оқу теле-
видениесін жасау (ЖҰЖ-ның 102 және 103-тармақтары)

Жауапты орындаушы - БҒМ, АБА, МАМ
 
Аяқтау нысаны  -  Президент Әкімшілігіне ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл сайын, қаңтар

1. Оқу телевидениесін жасау бойынша
ТТ мен ТЭН әзірлеуге арналған бюд-
жеттік өтінімді әзірлеу және РБК-ның қарауына ұсыну
БҒМ, АБА, МАМ, 2007 жылғы мамыр
 
2. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
      БҒМ, жыл сайын қаңтар

77.

Жалпы орта білім бере-
тін мемлекеттік мекеме-
лерге шетелдік ағылшын
тілі оқытушыларын тарту
(ЖҰЖ-ның 104-тармағы)

Жауапты орындаушы -  БҒМ, Астана, Алматы   қалаларының және   облыстардың әкімдері
 
Аяқтау нысаны -
нормативтік құқықтық
актілер
 
Орындау мерзімі -
2008 - 2009 жылдар
4-тоқсан

1. Үкіметке жалпы орта білім бере-
тін мемлекеттік мекемелерге шетел-
дік ағылшын тілі оқытушыларын тар-
ту жөнінде ұсыныстар енгізу
    БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан
 
2. Облыстардың, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекеме-
лерге шетелдік ағылшын тілі оқыту-
шыларын тарту туралы шешімдер қа-
былдауы және БҒМ-ді хабардар ету
   БҒМ, Астана, Алматы қала-
   ларының және облыстардың
  әкімдері, 2008 жылғы қаңтар
 
3. Үкіметке істелген жұмыс туралы ақпарат беру
БҒМ, 2008-2009 жылдар желтоқсан

78.

Жұмыстың жоғары нәтиже-
леріне қол жеткізген мектептерге гранттар тағайындауға мемлекет-
тік конкурстар жүйесін
енгізу (ЖҰЖ-ның 105-тармағы)

Жауапты орындаушы - БҒМ
 
Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне ақпарат
 
Орындау мерзімі -
2008 жылғы 4-тоқсан

1. Үкіметке жұмыстың жоғары нәтиже-
леріне қол жеткізген мектептерге гранттар тағайындауға мемлекеттік конкурстар жүргізу жөнінде ұсыныс-
тар енгізу
    БҒМ, 2007 жылғы қазан
 
2. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
    БҒМ, 2008 жылғы желтоқсан

79.

Қазақстан Республика-
сында техникалық-
кәсіптік білім беруді дамытудың мемлекеттік
бағдарламасын қабылдау (ЖҰЖ-ның 106-тармағы)

Жауапты орындаушы - БҒМ, Еңбекмині, ИСМ, ЭМРМ, Алматы, Астана қалаларының және облыс-
тардың әкімдері
 
Аяқтау нысаны -
Президент Жарлығының
жобасы
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы қараша

1. Үкіметке Қазақстан Республика-
сында техникалық-кәсіптік білім беруді дамытудың мемлекеттік бағ-
дарламасы туралы Президент Жарлы-
ғының жобасын енгізу
  БҒМ, Еңбекмині, ИСМ, ЭМРМ,
Алматы, Астана қалаларының және
облыстардың әкімдері, 2007 жылғы
           қазан
 
2. Президент Жарлығының жобасын
Президент Әкімшілігіне жіберу
     БҒМ, 2007 жылғы қараша

80.

Жұмысшы кәсіптерді және
орта кәсіптік білім
алуға арналған мемле-
кеттік тапсырысты ұл-
ғайту

Жауапты орындаушы -
БҒМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыс-
тардың әкімдері
 
Аяқтау нысаны -
әкімдердің шешімі,
Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы қыркүйек

1. Жұмысшы кәсіптерді және орта
кәсіптік білім алуға арналған мем-
лекеттік тапсырысты ұлғайту және БҒМ-ді хабардар ету
   Алматы, Астана қалаларының
және облыстардың әкімдері, 2007
          жылғы тамыз
 
2. Үкіметке ақпарат енгізу
    БҒМ, 2007 жылғы қыркүйек

81.

Жоғары оқу орындарын аккредиттеудің халық-
аралық моделіне көшуді жүзеге асыру (ЖҰЖ-ның 107-тармағы)

Жауапты орындаушы - БҒМ
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
 
Орындау мерзімі -
2009 жылғы 4-тоқсан

Үкіметке және Президент Әкімшілігі-
не білім беру бағдарламаларын ха-
лықаралық аккредиттеу рәсімдерін өткізу және жоғары оқу орындарының халықаралық аккредиттеу рәсіміне қатысуы туралы ақпарат енгізу
 
     БҒМ, 2009 жылғы желтоқсан

82.

Біліктілік және аттес-
таттау талаптарын күш-
ейту, жоғары оқу орын-
дарын аккредиттеудің халықаралық моделіне көшуді жүзеге асыру, осы заманғы мемлекеттік
жалпыға міндетті жоғары
білім беру стандарттар-
ын енгізу, жоғары тех-
никалық мектептер жүйе-
сін құру және басқа да шаралар жолымен жоғары оқу орындарының желісін
оңтайландыруды жүргізу (ЖҰЖ-ның 108-тармағы)

Жауапты орындаушы -
БҒМ
 
Аяқтау нысаны  - нормативтік құқықтық актілер
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан - 2008 жылғы тамыз

1. ҚР Үкіметінің 2000 жылғы 18 сәу-
ірдегі N 596 қаулысымен бекітілген Білім беру қызметін лицензиялау ережесіне өзгерістер мен толықтыру-
лар енгізу
    БҒМ, 2007 жылғы қыркүйек
 
2. ҚР Үкіметінің 1999 жылғы 3 қыр-
күйектегі N 1305 қаулысымен бекі-
тілген Білім беру ұйымдарын мемле-
кеттік аттестаттау ережесіне өзгер-
істер мен толықтырулар енгізу
     БҒМ, 2007 жылғы қараша
 
3. Жалпыға бірдей міндетті мемле-
кеттік білім беру стандарттарына өзгерістер енгізу
     БҒМ, 2008 жылғы тамыз
 
4. Жоғары техникалық мектептер жүйесін құру
    БҒМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
  әкімдері, 2008 жылғы тамыз

83.

Ғылыми кадрлар даярлау сапасын арттыру және ғылым мен білімді бір-
іктіру үшін жағдай жа-
сауды қамтамасыз ету (ЖҰЖ-ның 109-тармағы)

Жауапты орындаушы - БҒМ, АШМ
 
Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне ақпарат
 
Орындау мерзімі -
2007 - 2009 жылдар 4-тоқсан

1. Қолданыстағы диссертацияларға қойылатын талаптарды күшейтуді көз-
дейтін Ғылыми дәрежелер беру ереже-
сіне, Диссертациялық кеңес туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар
енгізу
    БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан
 
2. Жұмыс істеп жатқан диссертация-
лық кеңестер желісін оларды жетек-
ші білім беру және ғылыми орталық-
тар негізінде шоғырландырып оңтай-
ландыру жөнінде жұмыс жүргізу
    БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан
 
3. (Рh.D.) докторантурасы бағдарла-
масы бойынша даярлауды және аттес-
таттауды реттейтін нормативтік құқ-
ықтық актілерді әзірлеу және жетіл-
діру
  БҒМ, 2007 - 2008 жылдар, қазан
 
4. Кандидаттар және ғылым доктор-
ларының дәстүрлі дипломдары мен Рh.D. дипломдарын қатар тануға ке-
пілдік беретін тетік жасау
    БҒМ, 2008 жылғы желтоқсан
 
5. Жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдардың функционалдық бірігуі-
нің, сондай-ақ ғылыми кадрлар даяр-
лаудың тұжырымдамалық тәсілдерін әзірлеу
  БҒМ, АШМ, 2007 жылғы қараша
 
6. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
   БҒМ, жыл сайын, 2007-2009
       жылдар желтоқсан

84.

Бюджеттік ғылыми-техни-
калық бағдарламаларды Білім және ғылым минис-
трлігі арқылы қаржылан-
дыруға кезең-кезеңімен көшу жөнінде ұсыныстар әзірлеу (ЖҰЖ-ның 110-тармағы)

Жауапты орындаушы - БҒМ
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне ақпарат
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы 4-тоқсан

1. Үкіметке бюджеттік ғылыми-техни-
калық бағдарламаларды Білім және ғылым министрлігі арқылы қаржылан-
дыруға кезең-кезеңімен көшу жөнінде
ұсыныстар енгізу
   БҒМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, 2007 жылғы қазан
 
2. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне аппарат енгізу
    БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан

85.

Жаңа магистрлік бағдар-
ламаларды әзірлеу және ағылшын тілінде оқыта-
тын ақпараттық техноло-
гиялар саласындағы ма-
мандықтар бойынша кадр-
ларды даярлау үшін кво-
та белгілеу (ЖҰЖ-ның 111-тармағы)

Жауапты орындаушы - БҒМ, АБА
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
 
Орындау мерзімі -
2008 жылғы 2-тоқсан

1. Ағылшын тілінде оқытатын ақпар-
аттық технологиялар саласындағы мамандықтар бойынша магистрлік бағ-
дарламаларды әзірлеу
    БҒМ, АБА, 2008 жылғы мамыр
 
2. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне жоғары оқу орнының оқу үдер-
ісіне ағылшын тілінде оқытатын ақ-
параттың технологиялар саласындағы мамандықтар бойынша магистрлік бағ-
дарламаларды енгізу туралы ақпарат енгізу
     БҒМ, 2009 жылғы маусым

86.

Астана қаласында халық-
аралық деңгейдегі бе-
делді университет ашу (ЖҰЖ-ның 112-тармағы)

Жауапты орындаушы - БҒМ, Астана қаласының әкімі
 
Аяқтау нысаны - Үкімет қаулысы
 
Орындау мерзімі -
2008 жылғы 3-тоқсан

1. Үкіметке жаңа университет құру туралы Үкімет қаулысының жобасын енгізу
      БҒМ, 2008 жылғы тамыз
 
2. Үкімет қаулысын қабылдау
      БҒМ, 2008 жылғы қыркүйек

87.

Қазақстан Республикасы
Президентінің 2004     жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығымен бекіт-
ілген Қазақстан Респу-
бликасында білім беру-
ді дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама-сына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу (ЖҰЖ-ның 113-тармағы)

Жауапты орындаушы - БҒМ
 
Аяқтау нысаны - Президент Жарлығының
жобасы
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы қараша

1. Президент Жарлығының жобасын Үкіметке енгізу
    БҒМ, 2007 жылғы қыркүйек
 
2. Президент Жарлығының жобасын Президент Әкімшілігіне енгізу
     БҒМ, 2007 жылғы қараша

88.

Білім беру жүйесін басқарудың жаңа моделін
қалыптастыру үшін білім
беру саласында жаңғыр-
туды жүргізу

Жауапты орындаушы - ЭБЖМ, БҒМ
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат Орындау мерзімі - 2007 - 2008 жылдар

1. Әкімшілік реформаны жүргізу жөніндегі ВАК-ның қарауына білім беру саласында ұсыныстар енгізу
  ЭБЖМ, БҒМ, 2007 жылғы маусым
2. Білім беру қызметтерін көрсету стандартын бекіту
    БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан
3. Үкіметке ақпарат енгізу
      БҒМ, жыл сайын, 2007 -
    2008 жылдар желтоқсан

89.

Балалардың өмір сүру
сапасын жақсарту және
инклюзивті білім беруді
дамыту жөніндегі шара-
лар кешенін қабылдау

Жауапты орындаушы - БҒМ, Астана, Алматы   қалаларының және облыс-
тардың әкімдері
 
Аяқтау нысаны -
Үкіметке ұсыныстар
 
Орындау мерзімі -
2007 - 2009 жылдар желтоқсан

1. Үкіметке балалардың өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі ұсыныс-
тар енгізу
      БҒМ, 2007 жылғы қараша
 
2. Үкіметке ықпалдастырылған (инклюзивті) білім беруді ұйымдас-
тыру жөніндегі шаралар кешенін іске асыру туралы ақпарат беру
БҒМ, 2007-2009 жылдар желтоқсан

90.

Балаларды мектепке дей-
інгі ұйымдармен қамту деңгейін ұлғайту

Жауапты орындаушы -
БҒМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыс-
тардың әкімдері
 
Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі -
2008 жылғы қаңтар

1. Мектепке дейінгі ұйымдар желісін
оларды салу мен қайта жаңартуды ес-
кере отырып кеңейту жөнінде шаралар
қабылдау
     БҒМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
әкімдері, 2007 жылғы желтоқсан
 
2. Үкіметке ақпарат енгізу
      БҒМ, 2008 жылғы қаңтар

91. 

Республиканың жоғары оқу орындарына шетелдік
оқытушылар мен кеңесші-
лерді тарту, сондай-ақ отандық оқытушыларды шетелдерде тағылымдама-
дан өткізу

Жауапты орындаушы - БҒМ
Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі -
2007 - 2009 жылдар
желтоқсан 

1. Республиканың жоғары оқу орында-
рына шетелдік оқытушылар мен кеңес-
шілерді тарту жөніндегі жұмысты ұйымдастыру
     БҒМ, 2007 - 2009 жылдар               желтоқсан
 
2. Отандық оқытушыларды шетелдерде
тағылымдамадан өтуі жөніндегі жұ-
мысты ұйымдастыру
      БҒМ, 2008 жылғы қараша
 
3. Үкіметке істелген жұмыс туралы ақпарат беру
БҒМ, 2007-2009 жылдар желтоқсан

92.

Білім беру ұйымдарының оқу үдерісіне қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды енгізу

Жауапты орындаушы - БҒМ, Астана, Алматы қалаларының және облыс-
тардың әкімдері
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Білім беру ұйымдарының оқу үдер-
ісіне "Мультисервистік ақпараттық-
коммуникациялық білім беру желісі" (МАБЖ) атты көп функциялы жүйені енгізу жөніндегі бюджеттік өтінімді
әзірлеу және РБК-ның қарауына енгізу
   БҒМ, Астана, Алматы қала-
   ларының және облыстардың
  әкімдері, 2007 жылғы мамыр
 
2. Үкіметке ақпарат енгізу
    БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан

93.

Білім және ғылым қыз-
меткерлеріне еңбекақы төлеу тетігінің тиім-
ділігін айқындау

Жауапты орындаушы - БҒМ, Еңбекмині
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке ұсыныстар
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы қыркүйек

Үкіметке білім және ғылым қызмет-
керлеріне еңбекақы төлеу жүйесін одан әрі жетілдіру жөнінде ұсыныс-
тар енгізу
   БҒМ, Еңбекмині, 2007 жылғы
           қыркүйек

94.

Жоғары оқу орындарының және мамандықтың мәрте-
бесіне қарай жоғары кә-
сіптік білімді маман-
дарды мемлекеттік даяр-
лаудың құрылымын жетіл-
діру

Жауапты орындаушы - БҒМ, ДСМ
 
Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы
 
Орындау мерзімі -
2008 жылғы мамыр

1. Үкіметке мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыру туралы Үкімет қаулысының жобасын енгізу
    БҒМ, ДСМ, 2008 жылғы сәуір
 
2. Үкімет қаулысын қабылдау
      БҒМ, 2008 жылғы мамыр

95.

Кәсіптік білім беру оқу
орындарының оқу-өндір-
істік базасын құру мен нығайтуға қатысу үшін жұмыс берушілер мен инвесторларды тарту. Экономиканың басым салаларында кадрлар даярлауды қаржыландыру-
да мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті дамыту.

Жауапты орындаушы -
БҒМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыс-
тардың әкімдері
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке ұсыныстар
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. Үкіметке техникалық және кәсіп-
тік білім беруді дамытуды демеу қорын құрудың орындылығы жөнінде ұсыныстар енгізу
    БҒМ, ЭМРМ, ИСМ, Еңбекмині,
  АШМ, ККМ, даму институттары,
     2007 жылғы маусым
2. Үкіметке шет елдердің тәжірибе-
лерін талдаудың негізінде кадрлар даярлауды қаржыландыруда мемлекет-
тік-жеке меншік әріптестік жөнінде ұсыныстар енгізу
      БҒМ, 2007 жылғы тамыз
3. Үкіметке кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік базасын құру мен нығайтуға қатысу үшін инвесторлар мен жұмыс беруші-
лерді тарту жөніндегі ұсыныстар енгізу
    БҒМ, Астана, Алматы қала-
ларының және облыстардың әкімде-
   рі, 2007 жылғы желтоқсан

3.3. Ғылымды дамыту

96.

Астана қаласында "Қаз-
ақстан Республикасының Ұлттық биотехнологиялар
орталығы" атты жаңа ғылыми-зерттеу кешенін құру (ЖҰЖ-ның
76-тармағы)

Жауапты орындаушы - БҒМ
 
Аяқтау нысаны - Үкімет қаулысы
 
Орындау мерзімі -
2008 жылғы 4-тоқсан

1. "Қазақстан Республикасының Ұлттық биотехнологиялар орталығын" салуды аяқтау
    БҒМ, 2008 жылғы қазан
 
2. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу
     БҒМ, 2008 жылғы қараша
 
3. Қазақстан Республикасының Ұлттық
биотехнологиялар орталығына қатысты
Үкімет қаулысын қабылдау
    БҒМ, 2008 жылғы желтоқсан

97.

Қазақстан Республика-
сында ғылымды дамыту-
дың 2007 - 2012 жылдар-
ға арналған мемлекеттік
бағдарламасын қабылдау (ЖҰЖ-ның 114-тармағы)

Жауапты орындаушы - БҒМ
 
Аяқтау нысаны - Президент Жарлығы
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы мамыр

1. Президент Жарлығының жобасын Президент Әкімшілігіне енгізу
     БҒМ, 2007 жылғы сәуір
 
2. Президент Жарлығын қабылдау
     БҒМ, 2007 жылғы мамыр

98.

Алматы қаласында ашық үлгідегі Ұлттық нано-
технологиялық зертхана құру
(ЖҰЖ-ның 115-тармағы)

Жауапты орындаушы - БҒМ, ИСМ
 
  Аяқтау нысаны - Үкімет қаулысы
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу
   БҒМ, ИСМ, 2007 жылғы қараша
 
2. Үкімет қаулысын қабылдау
     БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан

99.

Білімнің баршаға ортақ базасын ұдайы жаңарту үшін ақпараттық ресурс-
тық орталықтар жүйесін құру
(ЖҰЖ-ның 116-тармағы)

Жауапты орындаушы - БҒМ
 
Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне ақпарат
 
Орындау мерзімі -
2007 - 2009 жылдар
3-тоқсан 

1. Білімнің баршаға ортақ базасын ұдайы жаңарту үшін ақпараттық ресурстық орталықтар жүйесін құру
    БҒМ, 2007 жылғы тамыз
 
2. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
   БҒМ, жыл сайын, 2007-2009
         жылдар қыркүйек

100.

Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді қаржыландырудың гранттық жүйе-
сін дамыту
(ЖҰЖ-ның 117-тармағы)

Жауапты орындаушы - БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2007-2009 жылдар
2-тоқсан 

1. Үкіметке ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді қаржыландырудың гранттық жүйесін дамыту жөнінде ұсыныстар енгізу
    БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ, 2007
            жылғы мамыр
 
2. Үкіметке және Президент Әкімшілігіне ақпарат енгізу
    БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ, жыл
сайын, 2007 - 2009 жылдар маусым

101.

Тәжірибелік-конструк-
торлық жұмыстар жүргі-
зуге ғылыми зерттеу ұйымдары мен жоғары оқу
орындарының халықаралық
материалтану орталығын құру жөнінде ұсыныстар әзірлеу
(ЖҰЖ-ның 118-тармағы)

Жауапты орындаушы -
БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы 3-тоқсан

1. Үкіметке тәжірибелік-конструк-
торлық жұмыстар жүргізуге ғылыми зерттеу ұйымдар мен жоғары оқу ор-
ындарының халықаралық материалтану орталығын құру жөнінде ұсыныстар енгізу
   БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ, 2007
           жылғы шілде
 
2. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне аппарат енгізу
   БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ, 2007
       жылғы қыркүйек

102.

Басымды, тәуекел және бастамашыл ғылыми-зерт-
теу және тәжірибелік-
конструкторлық әзірле-
мелерді қаржыландыруды
жүзеге асыратын мемле-
кеттік қатысатын ұйым-
дардың инвестициялық мүмкіндіктерін арттыру
(ЖҰЖ-ның 119-тармағы)

Жауапты орындаушы - БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2008 жылғы 1-тоқсан

1. Үкіметке басымды, тәуекел және бастамашыл ғылыми-зерттеу және тә-
жірибелік-конструкторлық әзірлеме-
лерді қаржыландыруды жүзеге асыра-
тын мемлекеттік қатысатын ұйымдар-
дың инвестициялық мүмкіндіктерін арттыру жөнінде ұсыныстар енгізу
   БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ, 2007
         жылғы шілде
 
2. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
   БҒМ, "Ғылым қоры" АҚ, 2008
         жылғы наурыз

3.4. Медициналық қызметтердің жоғары сапасын
қамтамасыз ету

103.

Астана қаласында меди-
циналық кластер құру шеңберінде жаңа медици-
на орталықтарын салуды аяқтау, кейіннен оларды
басқару үшін жетекші шетелдік компанияларды одан әрі тарту (Астана қаласының медициналық кластерге кіретін жаңа денсаулық сақтау объек-
тілерін пайдалануға беру және оларды шетел-
дік компанияларға
сенімгерлік басқаруға беру)
(ЖҰЖ-ның 78-тармағы)

Жауапты орындаушы - ДСМ
 
Аяқтау нысаны - объектілерді қабылдау туралы актілер, келісім-шарттар
 
Орындау мерзімі -
жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 20 қаңтары, 2008 - 2009 жылдар

1. Ауысымында 500 адам қабылдайтын Республикалық диагностикалық орта-
лық салуды аяқтау
      ДСМ, 2007 жылғы маусым
2. 300 төсектік Ұлттық балаларды оңалту ғылыми орталығын салуды аяқ-
тау
      ДСМ, 2007 жылғы мамыр
3. 240 төсектік жедел жәрдем стан-
циясымен Жедел медициналық көмек ҒЗИ салуды аяқтау
      ДСМ, 2007 жылғы мамыр
4. 160 төсектік Республикалық ней-
рохирургия ғылыми орталығын салуды аяқтау
      ДСМ, 2007 жылғы тамыз
5. 180 төсектік кардиохирургия ғы-
лыми орталығын салуды аяқтау
      ДСМ, 2009 жылғы желтоқсан
6. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
      ДСМ, жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 20 қаңта-
ры, 2007-2009 жылдар

104.

Денсаулық сақтау сала-
сында одан әрі жаңғыр-
ту және әкімшілік ре-
форма жүргізу (басқару схемасын өзгерту, қар-
жыландыру жүйесін жет-
ілдіру, медициналық көмектің сапасын басқа-
ру. Денсаулық сақтау жүйесінде индикаторлар әзірлеу және енгізу) (ЖҰЖ-ның 123-тармағы)

Жауапты орындаушы - ДСМ, Әділетмині, ЭБЖМ,
Қаржымині, Астана, Алматы қалаларының және
облыстардың әкімдері
 
Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл
сайын, есепті жылдан
кейінгі жылдың 20 қаң-
тары, 2008-2009 жылдар

1. Әкімшілік реформа жүргізу жөнін-
дегі ВАК-ның қарауына денсаулық
сақтау саласында ұсыныстар енгізу
   ЭБЖМ, ДСМ, 2007 жылғы маусым
2. Түпкі нәтижелері жетістіктерге
қол жеткізуге бағытталған денсаулық
сақтау органдары және ұйымдары қыз-
метінің нысаналы индикаторлары мен
көрсеткіштерін әзірлеу
    ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан
3. Нысаналы индикаторлар мен көр-
сеткіштерді енгізу
     ДСМ, 2008 жылғы қаңтар
4. Медициналық көмек көрсету жүйе-
сін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар-
ды іске асыруға арналған бюджеттік
өтінімдерді РБК-ның қарауына енгізу
     ДСМ, 2007 жылғы мамыр
5. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
     ДСМ, жыл сайын, есепті
жылдан кейінгі жылдың 20 қаңта-
ры, 2008 - 2009 жылдар

105.

Медициналық ұйымдар
деңгейінде медициналық
қызметтердің сапасын
басқарудың осы заманғы
қағидаттарын енгізу
(ауруханаішілік аудит
жүйесін ұйымдастыруға
және оның жұмыс істеуі-
не әдіснамалық тәсілдер
әзірлеу)
(ЖҰЖ-ның 124-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ДСМ
Аяқтау нысаны -
әдістемелік ұсынымдар
Орындау мерзімі - 2008 жылғы мамыр

Медициналық ұйымдардың менеджменті
бойынша басшылықты әзірлеу
      ДСМ, 2008 жылғы мамыр

106.

Денсаулық сақтау ұйым-
дарын аккредиттеу жүйе-
сін дамыту (аккредиттеу
саласындағы мамандарды
даярлау, аккредиттеу
стандарттарын әзірлеу
және енгізу, денсаулық
сақтау ұйымдарын
аккредиттеуді жүргізу)
(ЖҰЖ-ның 125-тармағы)

Жауапты орындаушы - ДСМ
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, есепті жыл-
дан кейінгі жылдың 20
қаңтары, 2008-2012 жылдар

1. Президент Әкімшілігіне денсаулық
сақтау ұйымдарын аккредиттеу жүйе-
сін дамыту жөнінде ұсыныстар енгізу
      ДСМ, 2007 жылғы мамыр
2. Медициналық ұйымдарды кезең-
кезеңімен аккредиттеу жөніндегі іс-
шараларды іске асыруға арналған
бюджеттік өтінімдерді РБК-ның
қарауына енгізу
      ДСМ, жыл сайын, мамыр
3. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
     ДСМ, жыл сайын, есепті жылдан кейін жылдың 20 қаңтары, 2008 - 2012 жылдар

107.

Тегін медициналық кө-
мектің кепілді көлемі-
нің 2008-2009 жылдарға
арналған тізбесін әзір-
леу (мемлекеттік бюджет
қаражаты есебінен ке-
пілдік берілген медици-
налық көмектің көлемін айқындау)
(ЖҰЖ-ның 126-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ДСМ
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
Орындау мерзімі -
2007 жылғы қыркүйек

1. Үкіметке тегін медициналық
көмектің кепілді көлемінің 2008 -
2009 жылдарға арналған тізбесін
бекіту туралы Үкімет қаулысының
жобасын енгізу
      ДСМ, 2007 жылғы тамыз
2. Үкімет қаулысын қабылдау және
Президент Әкімшілігіне ақпарат
енгізу
      ДСМ, 2007 жылғы қыркүйек

108.

Жекеменшік медицинаны дамыту жөнінде ұсыныс-
тар әзірлеу (бәсекеге қабілетті жеке медици-
налық секторды дамыту)
(ЖҰЖ-ның 127-тармағы)

Жауапты орындаушы - ДСМ
Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне
ақпарат
Орындау мерзімі -
2007 жылғы қыркүйек

1. Үкіметке жеке меншік медицинаны дамыту жөнінде ұсыныстар енгізу (бәсекеге қабілетті жеке медицина-
лық секторды дамыту)
      ДСМ, 2007 жылғы шілде
2. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
      ДСМ, 2007 жылғы қыркүйек

109.

Ана мен бала өлімін
азайтудың 2008-2010
жылдарға арналған
шаралар кешенін әзірлеу
(ана мен баланың өмірі
мен денсаулығын сақтау
жөніндегі халықаралық
тәсілдерді енгізу)
(ЖҰЖ-ның 128-тармағы)

Жауапты орындаушы - ДСМ, мүдделі мемлекет-
тік органдар, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері
Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы
Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу
      ДСМ, 2007 жылғы қараша
2. Үкімет қаулысын қабылдау
      ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан

110.

Қазақстан Республика-
сында халықты туберку-
лезден қорғау жөнінде кезек күттірмейтін ша-
ралар әзірлеу (инфек-
циялардың таралуына эпидемиологиялық бақы-
лауды қамтамасыз ету, індетке қарсы іс-шара-
ларды күшейту, халық-
аралық стандарттарға сай келетін туберкулез-
ге қарсы сатып алынатын
препараттардың сапасын жақсарту)
(ЖҰЖ-ның 129-тармағы)

Жауапты орындаушы - ДСМ, Қорғанысмині, ІІМ,
Әділетмині, БҒМ, Еңбек-
мині, Астана, Алматы қалаларының және облыс-
тардың әкімдері
Аяқтау нысаны - Үкімет қаулысы
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу
     ДСМ, Қорғанысмині, ІІМ,
Әділетмині, БҒМ, Еңбекмині,
  Астана, Алматы қалаларының
  және облыстардың әкімдері,
       2007 жылғы қараша
 
2. Үкімет қаулысын қабылдау
   ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан

111.

Қазақстан Республика-
сының қан қызметін жетілдірудің 2008-2010 жылдарға арналған шара-
лар кешенін әзірлеу (АҚТҚ/ЖҚТБ-мен ауруды азайту, трансфузиялық көмектің қауіпсіздігін,
сапасын және қол жетім-
ділігін қамтамасыз ету)
(ЖҰЖ-ның 130-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ДСМ, мүдделі мемлекет-
тік органдар, Астана,
Алматы қалаларының және
облыстардың әкімдері
 
Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы
 
Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу
    ДСМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, Астана, Алматы қала-
ларының және облыстардың әкім-
дері, 2007 жылғы қараша
2. Үкімет қаулысын қабылдау
    ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан

112.

"Халық денсаулығы және
денсаулық сақтау жүйесі
туралы" Қазақстан Рес-
публикасының Кодексін
қабылдау
(ЖҰЖ-ның 131-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ДСМ
Аяқтау нысаны -
Кодекс
Орындау мерзімі - 2008 жылғы желтоқсан

1. Кодекс жобасын Үкіметке енгізу
      ДСМ, 2007 жылғы қазан
2. Кодекс жобасын Парламентке
енгізу
     ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан
3. Кодексті Парламенттің қабылдауы
     ДСМ, 2008 жылғы желтоқсан

113.

Қазақстан өңірлерінде
мемлекеттік-жеке мен-
шік әріптестік тетігін
пайдалану арқылы, оның
ішінде 100 денсаулық
сақтау объектісін салу (ЖҰЖ-ның 132-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ДСМ, ЭБЖМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, Астана,
Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері
Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне ақпарат
Орындау мерзімі - жыл сайын, есептік жылдан кейінгі жылдың 20 қаңтары, 2008-2010 жылдар

1. Инвестициялық жобаларды қалып-
тастыру үшін денсаулық сақтау объ-
ектілерінде қажеттілікті айқындау әдістемесін әзірлеу
      ДСМ, 2007 жылғы маусым
2. Аурухана секторына қайта құры-
лымдау жүргізу жөнінде әдістеме әзірлеу
      ДСМ, 2008 жылғы тамыз
3. Алғашқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдары желісін мемлекеттік нормативке сәйкес келтіру және аурухана секторын қайта құрылымдау және ДСМ-ді хабардар ету
      Астана, Алматы қалалары-
ның және облыстардың әкімдері, жыл сайын, есепті жылдан кейінгі
жылдың 10 қаңтары, 2008-2010 жылдар
4. Денсаулық сақтау объектілерін салуды жүзеге асыру
      ДСМ, ЭБЖМ, АШМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, Астана, Алматы қала-
ларының және облыстардың әкім-
дері, 2008-2010 жылдар желтоқсан
5. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
   ДСМ, АШМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
  Астана, Алматы қалаларының
және облыстардың әкімдері, жыл
сайын, есепті жылдан кейінгі
жылдың 20 қаңтары, 2008 - 2010 жылдар

114.

Денсаулық сақтау ұйым-
дарының дербестігін
оларды шаруашылық жүр-
гізу құқығындағы мемле-
кеттік кәсіпорындардың
мәртебесіне және өзге
де ұйымдық-құқықтық
нысандарға кезең-кезе-
ңімен көшіру жолымен
арттыру
(ЖҰЖ-ның 133-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ДСМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері
Аяқтау нысаны - Үкіметтің және әкімдіктердің қаулылары
Орындау мерзімі - жыл сайын, есепті
жылдан кейінгі жылдың 20 қаңтары,
2008 - 2009 жылдар

Үкіметтің және әкімдіктердің қаулыларын қабылдау
      ДСМ, Қаржымині, Астана, Алматы қалаларының және облыс-
тардың әкімдері, жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 20 қаңтары , 2008-2009 жылдар

115.

Қазақстанда ерікті медициналық сақтандыру-
ды ынталандыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу (ЖҰЖ-ның 134-тармағы)

Жауапты орындаушы - ДСМ
Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне ақпарат
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Қазақстанда еркін медициналық сақтандыруды ынталандыру бойынша ұсыныстар әзірлеу және Үкіметке енгізу
      ДСМ, 2007 жылғы қазан
2. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
      ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан

116.

Жаңа мемлекеттік жалпы-
ға міндетті жоғары және
орта медициналық және фармацевтикалық білім беру стандарттарын енгізу (медициналық ка-
дрлар даярлау жүйесін халықаралық талаптар ескеріліп әзірленген жаңа стандарттарға көшіру)
(ЖҰЖ-ның 135-тармағы)

Жауапты орындаушы - ДСМ
Аяқтау нысаны - ДСМ
бұйрығы
Орындау мерзімі - 2007 - 2008 жылдар
қыркүйек

1. Үкіметке жоғары медициналық және фармацевтикалық білім беру стандарттарын енгізу туралы ақпарат енгізу
      ДСМ, 2007 жылғы қыркүйек
2. Үкіметке орта медициналық және фармацевтикалық білім беру стан-
дарттарын енгізу туралы ақпарат енгізу
      ДСМ, 2008 жылғы қыркүйек

117.

Медицина қызметкерлері-
не еңбектің түпкі нәти-
желері бойынша саралан-
ған еңбекақы төлеу те-
тіктерін әзірлеу

Жауапты орындаушы -
ДСМ, Еңбекмині, ЭБЖМ,
Астана, Алматы қалалар-
ының және облыстардың
әкімдері
Аяқтау нысаны - ДСМ
бұйрығы
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығын қабылдау
      ДСМ, Еңбекмині, ЭБЖМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, 2007 жылғы желтоқсан

118.

2003 - 2010 жылдарға арналған "Салауатты өмір салты" кешенді бағдарламасын іске асы-
ру жөніндегі іс-шаралар
жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу
(ЖҰЖ-ның 137-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ДСМ, орталық және
жергілікті атқарушы
органдар
Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы
Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу
    ДСМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, Астана, Алматы қала-
ларының және облыстардың әкім-
дері, 2007 жылғы қараша
2. Үкімет қаулысын қабылдау
   ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан

119.

"Қазақстан Республика-
сының бірыңғай ақпарат-
тық денсаулық сақтау жүйесін құру" жобасының
ТЭН-іне, оның ішінде науқастардың электрон-
дық медициналық карто-
текасын жасау және ха-
лықаралық консалтинг көрсету бөлігінде өзге-
рістер мен толықтырулар
енгізу
(ЖҰЖ-ның 138-тармағы)

Жауапты орындаушы - ДСМ, ЭБЖМ, ААЖ
Аяқтау нысаны - нормативтік құқықтық акт
Орындау мерзімі - 2007 жылғы маусым

"Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жүйесінің бірыңғай ақпарат-
тық жүйесін құру" жобасының ТЭН-іне
өзгерістер мен толықтырулар енгізу
      ДСМ, ЭБЖМ, АБА, 2007
        жылғы маусым

120.

Дәрілік қамтамасыз етуді жетілдіру

Жауапты орындаушы -
ДСМ, ЭБЖМ, Астана,
Алматы қалаларының және
облыстардың әкімдері
Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат
Орындау мерзімі -
2007 - 2009 жылдар

1. Үкіметке "Азаматтарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2006 жылғы 6 қазан-
дағы N 962 қаулысына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы" Үкімет
қаулысының жобасын енгізу
    ДСМ, ЭБЖМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
әкімдері, 2007 жылғы желтоқсан
2. Үкімет қаулысын қабылдау
      ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан
3. Дәрілік қамтамасыз етудің жаңа моделін енгізу және Үкіметке ақпар-
ат енгізу
      ДСМ, Астана, Алматы
  қалаларының және облыстардың
  әкімдері, 2008 - 2009 жылдар
         желтоқсан

121.

Астана қаласында құры-
лып жатқан медициналық кластер базасында жаңа ғылыми, білім беру және
басқарушылық техноло-
гиялардың трансфертін жүзеге асыру

Жауапты орындаушы - ДСМ
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
Орындау мерзімі - жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан

1. Медициналық кластер базасында денсаулық сақтау кадрларын оқытуды,
тағылымдамадан өткізуді ұйымдастыру
мәселесі бойынша бұйрық қабылдау
      ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан
2. Медициналық кластер базасында денсаулық сақтау кадрларын оқытуды тағылымдамадан өткізуді ұйымдастыру
ДСМ, 2007 - 2009 жылдар ішінде
3. Үкіметке ақпарат енгізу
      ДСМ, жыл сайын, 2007 -
      2009 жылдар желтоқсан

122.

Медициналық ғылымды реформалау жөнінде ұсыныстар енгізу

Жауапты орындаушы - ДСМ
Аяқтау нысаны - Үкіметке ұсыныстар
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

Үкіметке медициналық ғылымды рефор-
малау жөнінде ұсыныстар енгізу
      ДСМ, 2007 жылғы желтоқсан

123.

Медицина қызметкерлері-
нің біліктілік деңгейін
арттыру үшін халықара-
лық тәжірибе негізінде үздіксіз кәсіптік білім
беру және сертификаттау
тетіктерін енгізу Жауапты орындаушы - ДСМ, БҒМ, ЭБЖМ
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007-2008
жылдар шілде

1. Үкіметке халықаралық тәжірибе негізінде үздіксіз кәсіптік білім беру және сертификаттау тетіктерін
енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу
  ДСМ, БҒМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы
            мамыр
2. Дәрігерлердің білімін бағалау
жүйесін ұйымдастыруға арналған
бюджеттік өтінімдерді РБК-ның
қарауына енгізу
      ДСМ, 2007 - 2008
       жылдар мамыр
3. Үкіметке ақпарат енгізу
    ДСМ, жыл сайын, 2007-2008
        жылдар шілде

124.

Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде қажеттілікті ескере отырып, ауылдық
жерлерде одан әрі жұмыс
істеуі жағдайында ма-
мандарды даярлау үшін квота белгілеу

Жауапты орындаушы - ДСМ
 
Аяқтау нысаны -
БҒМ-ға ұсыныстар
 
Орындау мерзімі - 2007-2009 жылдар

1. Ауылдық жерлерде медицина кадрларының қажеттілігін айқындау
      ДСМ, жыл сайын, наурыз
2. БҒМ-ге ұсыныстар енгізу
      ДСМ, жыл сайын, наурыз

125.

Халықаралық талаптарға сәйкес медициналық жоғары оқу орындарын ұлттық аккредиттеу жүйесін енгізу

Жауапты орындаушы - ДСМ, БҒМ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл сайын, 2007-2010
жылдар желтоқсан

1. Ұлттық аккредиттеу жүйесін енгізуге арналған бюджеттік өтін-
імдерді РБК-ның қарауына енгізу
     ДСМ, жыл сайын, 2007 -
      2009 жылдар мамыр
 
2. Мемлекеттік медициналық жоғары
оқу орындарына аккредиттеу жүргізу
      ДСМ, БҒМ, 2008 - 2009
        жылдар ішінде
 
3. Жеке меншік медициналық жоғары оқу орындарына аккредиттеу жүргізу
      ДСМ, БҒМ, 2009 - 2010
        жылдар ішінде
 
4. Үкіметке ақпарат енгізу

3.5. Халықты әлеуметтік қолдау, еңбек қатынастары және
көші қон

126.

"Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнама-
лық актілеріне әлеумет-
тік қамсыздандыру мәсе-
лелері бойынша өзгеріс-
тер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақс-
тан Республикасының Заңын қабылдау, атап айтқанда:
- "Қазақстан Республи-
касындағы зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Заңға зейнетақыны есеп-
теу үшін ескерілетін кірісті шектеуді 15 АЕК - 25 АЕК дейін арттыру бөлігінде;
- "Балалы отбасыларға
берілетін мемлекеттік
жәрдемақылар туралы"
Заңға бала тууға байла-
нысты біржолғы мемле-
кеттік жәрдемақының,
бір жасқа толғанға дей-
ін бала күтімі жөнінде-
гі ай сайынғы жәрдем-
ақылардың мөлшерін
ұлғайту бөлігінде;
- "Міндетті әлеуметтік
сақтандыру туралы"
Заңға жүктілігі мен
босануы бойынша, бір
жасқа толғанға дейін
бала күтімі бойынша
әлеуметтік тәуекелдерді
міндетті әлеуметтік
сақтандыруды енгізу
жолымен ӘСМҚ-дан
әлеуметтік төлемдерді
жүзеге асыру бөлігінде;
- "Жерасты және ашық
кен жұмыстарында, еңбек
жағдайлары ерекше зиян-
ды және ерекше ауыр
жұмыстарда істеген
адамдарға берілетін
мемлекеттік жәрдемақы
туралы" Заңға зиян және
ауыр еңбек жағдайында
жұмыс істеген N 2 Тізім
бойынша еңбек өтілін
өтеген адамдарға әлеу-
меттік қамсыздандыруды
енгізу бөлігінде
(ЖҰЖ-ның 1-тармағы)

Жауапты орындаушы - Еңбекмині, ЭБЖМ, Қаржымині, Әділетмині
 
Аяқтау нысаны - Заң
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы қараша

1. Үкіметке заң жобасын енгізу
  Еңбекмині, ЭБЖМ, Қаржымині,
Әділетмині, 2007 жылғы шілде
 
2. Парламентке заң жобасын енгізу
Еңбекмині, 2007 жылғы қыркүйек
 
3. Заңды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу
  Еңбекмині, 2007 жылғы қараша

127.

Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін арттыру бөлігінде тиіс-
ті қаржы жылына арнал-
ған республикалық бюд-
жет туралы Қазақстан Республикасының заңдарын қабылдау
(ЖҰЖ-ның 2-тармағы)

Жауапты орындаушы - ЭБЖМ, Еңбекмині
 
Аяқтау нысаны - заңдар
 
Орындау мерзімі - жыл сайын, желтоқсан

1. Кезекті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заң жобасына мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерінің мөлшері туралы ережені енгізу
ЭБЖМ, Еңбекмині, жыл сайын,  
          тамыз
 
2. Заңды Парламенттің қабылдауы
және Президентке қол қоюға жіберу
  ЭБЖМ, Еңбекмині, жыл сайын,
           тамыз

128.

Тиісті жылдың 1 қаңта-
рынан бастап "Зейнетақы
төлеу жөніндегі мемле-
кеттік орталықтан төле-
нетін зейнетақы төлем-
дерінің мөлшерін арт-
тыру туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің
қаулыларын қабылдау
(тұтыну бағалары инде-
ксінің болжамды өсімі-
нен 2 пайыздық тармақта
баса озып зейнетақы
төлемдерінің мөлшерін
арттыру)
(ЖҰЖ-ның 3-тармағы)

Жауапты орындаушы - Еңбекмині, ЭБЖМ
Аяқтау нысаны - Үкімет қаулысы
Орындау мерзімі - жыл сайын, желтоқсан

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу
      Еңбекмині, ЭБЖМ, жыл сайын, желтоқсан
2. Үкімет қаулысын қабылдау
      Еңбекмині, жыл сайын, желтоқсан

129.

Мемлекеттік қызметшілер
болып табылмайтын мем-
лекеттік мекемелердің
қызметкерлеріне және
қазыналық кәсіпорындар-
дың қызметкерлеріне ең-
бекақы төлеу деңгейін
арттыру жөнінде ұсыныс-
тар әзірлеу
(ЖҰЖ-ның 4-тармағы)

Жауапты орындаушы -
Еңбекмині, Қаржымині,
БҒМ, ДСМ, МАМ, ТСМ,
ККМ, ИСМ, АШМ
Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне
ақпарат
Орындау мерзімі - 2007 жылғы қараша

1. Үкіметке бюджет саласының қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу
      Еңбекмині, Қаржымині, БҒМ, ДСМ, МАМ, ТСМ, ККМ, ИСМ, АШМ, 2007 жылғы тамыз
2. Президент Әкімшілігіне ақпарат енгізу
  Еңбекмині, 2007 жылғы қараша

130.

Еңбек демалысына шыққан
кезде бюджет саласында-
ғы қызметкерлерге сау-
ықтыру жәрдемақысын төлеуді енгізу
(ЖҰЖ-ның 5-тармағы)

Жауапты орындаушы - Еңбекмині
Аяқтау нысаны - Еңбек кодексі
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

Еңбек кодексін Парламенттің қабыл-
дауы және Президентке қол қоюға жіберу
Еңбекмині, 2007 жылғы желтоқсан

131.

"Мемлекеттік атаулы
әлеуметтік көмек тура-
лы" Қазақстан Республи-
касының Заңына өзгеріс-
тер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақс-
тан Республикасының Заңын қабылдау (табысы аз отбасыларға (азамат-
тарға) атаулы әлеумет-
тік көмек көрсету шарт-
тарын нақтылау, атаулы
әлеуметтік көмек көрсе-
туді күшейту, табысы
аз азаматтарды қайта
оқуға, жаңа кәсіпке
алуға ынталандыруға
ықпал ететін тетіктер
әзірлеу)
(ЖҰЖ-ның 6-тармағы)

Жауапты орындаушы - Еңбекмині
Аяқтау нысаны - Заң
Орындау мерзімі -
2008 жылғы қыркүйек

1. Үкіметке заң жобасын енгізу
Еңбекмині, 2007 жылғы желтоқсан
 
2. Парламентке заң жобасын енгізу
  Еңбекмині, 2008 жылғы маусым
 
3. Заңды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу
Еңбекмині, 2008 жылғы қыркүйек

132.

"Әлеуметтік қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау
(ЖҰЖ-ның 7-тармағы)

Жауапты орындаушы - Еңбекмині
Аяқтау нысаны - Заң
Орындау мерзімі - 2008 жылғы желтоқсан

1. Үкіметке заң жобасын енгізу
Еңбекмині, 2007 жылғы желтоқсан
 
2. Парламентке заң жобасын енгізу
   Еңбекмині, 2008 жылғы маусым
 
3. Заңды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу
Еңбекмині, 2008 жылғы желтоқсан

133.

Ел ішіндегі нақты сек-
тор жобаларын жинақтау-
шы зейнетақы қорларының
активтерін тарту жөнін-
де ұсыныстар әзірлеу
(ЖҰЖ-ның 8-тармағы)

Жауапты орындаушы - Еңбекмині, Қаржымині, ИСМ, ЭБЖМ, ҚНРА, ҰБ, ККМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
"Самұрық" холдингі" АҚ
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
Орындау мерзімі -
2008 жылғы қыркүйек

1. Үкіметке ұсыныстар енгізу
     Еңбекмині, Қаржымині, ИСМ,
     ЭБЖМ, ҚНРА, ҰБ, ККМ,
  "Қазына" ОДҚ" АҚ, "Самұрық"
  холдинг" АҚ, 2008 жылғы шілде
 
2. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
   Еңбекмині, Қаржымині, ИСМ,
     ЭБЖМ, ҚНРА, ҰБ, ККМ,
"Қазына" ОДҚ" АҚ, "Самұрық"
  холдингі" АҚ, 2008 жылғы
         қыркүйек

134.

Қазақстан Республикасы-
ның Үкіметі, кәсіподақ-
тардың республикалық бірлестіктері мен жұмыс
берушілердің республи-
калық бірлестіктері арасында 2009-2010 жылдарға арналған Бас келісім жасасу (тарап-
тардың жұмыс орындарын
құруға жәрдемдесуі
жөніндегі міндеттері)
(ЖҰЖ-ның 9-тармағы)

Жауапты орындаушы -
Үкімет, жұмыс беруші-
лердің республикалық
бірлестіктері, қызмет-
керлердің республика-
лық бірлестіктері
Аяқтау нысаны - бас келісім
Орындау мерзімі -
2008 жылғы желтоқсан

1. Бас келісімнің жобасын әзірлеу
     Еңбекмині, жұмыс беруші-
лердің республикалық бірлестік-
тері, қызметкерлердің республи-
калық бірлестіктері, 2008 жылғы
қазан
 
2. Бас келісім жасасу
     Үкімет, жұмыс берушілер-
дің республикалық бірлестіктері,
қызметкерлердің республикалық бірлестіктері, 2008 жылғы желтоқсан

135.

Қазақстан Республикасы-
ның көші-қон саясаты
тұжырымдамасын қабылдау (ЖҰЖ-ның 10-тармағы)

Жауапты орындаушы -
Еңбекмині
Аяқтау нысаны -
Президент Жарлығының
жобасы
Орындау мерзімі - 2007 жылғы шілде

1. Президент Жарлығының жобасын Үкіметке енгізу
   Еңбекмині, 2007 жылғы маусым
 
2. Президент Жарлығының жобасын
Президент Әкімшілігіне енгізу
  Еңбекмині, 2007 жылғы шілде

136.

"Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық
актілеріне көші-қон мә-
селелері бойынша өзгер-
істер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақс-
тан Республикасының Заңын қабылдау
(ЖҰЖ-ның 11-тармағы)

Жауапты орындаушы - Еңбекмині
Аяқтау нысаны - Заң
Орындау мерзімі - 2007 жылғы маусым

Заңды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу
  Еңбекмині, 2007 жылғы маусым

137.

"Халықты жұмыспен қамту
туралы" Қазақстан Рес-
публикасының 2001 жылғы
23 қаңтардағы Заңын
іске асыру жөніндегі
шаралар туралы" Қазақс-
тан Республикасы Үкіме-
тінің 2001 жылғы 19
маусымдағы N 836 қаулы-
сына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу (ЖҰЖ-ның 12-тармағы)

Жауапты орындаушы -
Еңбекмині
Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу
   Еңбекмині, 2007 жылғы қазан
2. Үкімет қаулысын қабылдау
Еңбекмині, 2007 жылғы желтоқсан

138.

Жинақтаушы зейнетақы жүйесін одан әрі жетіл-
діру жөнінде ұсыныстар әзірлеу, оның ішінде мыналар бойынша:
1) халықтың қатысуын қамтуды кеңейту
(ЖҰЖ-ның 140-тармағы)

Жауапты орындаушы -
Еңбекмині, ҚНРА, МАМ
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне ақпарат
Орындау мерзімі -
2007 жылғы қазан

2) қаржы құралдарының
аясын кеңейту
(ЖҰЖ-ның 140-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ҚНРА, Қаржымині,
Еңбекмині, ҰБ, ЭБЖМ,
ИСМ, ККМ
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
Орындау мерзімі - 2007 жылғы қазан

1. Үкіметке ұсыныстар енгізу
     Еңбекмині, ҚНРА, МАМ,
        2007 жылғы тамыз
2. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
     Еңбекмині , ҚНРА, МАМ, 2007
          жылғы қазан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Үкіметке ұсыныстар енгізу
  ҚНРА, Қаржымині, Еңбекмині,
   ҰБ, ЭБЖМ ИСМ, ККМ,
        2007 жылғы тамыз
2. Президент Әкімшілігіне ақпарат
енгізу
  ҚНРА, Қаржымині, Еңбекмині,
     ҰБ, ЭБЖМ ИСМ, ККМ,
       2007 жылғы қазан

139.

Міндетті әлеуметтік сақтандыруға халықтың қамтылуын кеңейту жөнінде ұсыныстар әзірлеу

Жауапты орындаушы -
Еңбекмині, Қаржымині,
МАМ
Аяқтау нысаны -
Президент
Әкімшілігіне ақпарат
Орындау мерзімі -
2007 жылғы қазан

1. Үкіметке ұсыныстар енгізу
    Еңбекмині, Қаржымині,
    МАМ, 2007 жылғы тамыз
2. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
     Еңбекмині, Қаржымині, МАМ,
       2007 жылғы қазан

140.

Оралмандарды бейімдеу және біріктіру арнайы орталықтарын құру туралы Үкімет қаулысын қабылдау

Жауапты орындаушы - Еңбекмині
Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы
Орындау мерзімі - 2007 жылғы қыркүйек

1. Үкімет қаулысының жобасын
Үкіметке енгізу
   Еңбекмині, 2007 жылғы тамыз
2. Үкімет қаулысын қабылдау
Еңбекмині, 2007 жылғы қыркүйек

141.

Оралмандардың көшіп келу квотасына білімі
және біліктілігін еске-
ре отырып квотаға қосу-
дың объективті өлшем-
дерін көздейтін квотаға
қосу ережесін бекіту туралы Үкімет қаулысын қабылдау

Жауапты орындаушы - Еңбекмині
Аяқтау нысаны - Үкімет қаулысы
Орындау мерзімі - 2007 жылғы қыркүйек

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу
  Еңбекмині, 2007 жылғы тамыз
2. Үкімет қаулысын қабылдау
Еңбекмині, 2007 жылғы қыркүйек

142.

Мемлекеттік стандарт-
тарды халықаралыққа кезең-кезеңімен жақын-
дата отырып, жұмыс кү-
шінің қарапайым өсуін қамтамасыз ететін ең  төменгі жалақы белгі-
леу жөнінде ұсыныстар енгізу

Жауапты орындаушы - Еңбекмині
Аяқтау нысаны -
Үкіметке ұсыныс
Орындау мерзімі -
2007 жылғы мамыр

Үкіметке ұсыныстар енгізу
  Еңбекмині, 2007 жылғы мамыр

143.

"Мемлекеттік медицина-
лық-әлеуметтік мекеме-
лерде және мемлекеттік емес медициналық-әлеу-
меттік ұйымдарда әлеу-
меттік қызмет керсету жөнінде қызметті лицен-
зиялау ережесін және оған қойылатын білік-
тілік талаптарын бекіту
туралы" қаулыны қабыл-
дау

Жауапты орындаушы - Еңбекмині
Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы
Орындау мерзімі -
2007 жылғы шілде

1. Үкімет қаулысының жобасын
Үкіметке енгізу
   Еңбекмині, 2007 жылғы маусым
2. Үкімет қаулысын қабылдау
   Еңбекмині, 2007 жылғы шілде

144.

Халықты жұмыс қамту
жүйесін жетілдіруге ба-
ғытталған 2008 - 2010
жылдарға арналған кеш-
енді іс-шаралар қабыл-
дау

Жауапты орындаушы -
Еңбекмині
Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы
Орындау мерзімі -
2007 жылғы қараша

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу
   Еңбекмині, 2007 жылғы қазан
2. Үкімет қаулысын қабылдау
  Еңбекмині, 2007 жылғы қараша

145.

Гендерлік саясатты одан әрі институционал-
дық дамыту жөніндегі
ұсыныстарды енгізу

Жауапты орындаушы - ОІГСҰК хатшылығы,
ЭБЖМ, Әділетмині, ДСМ,
БҒМ, МАМ, Еңбекмині
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
Орындау мерзімі - 2007 жылғы қараша

1. Үкіметке ұсыныстар енгізу
      ӘІОДСҰК хатшылығы, ЭБЖМ, Әділетмині, ДСМ, БҒМ, МАМ, Еңбекмині, 2007 жылғы қыркүйек
2. Үкіметке және Президент Әкімшілігіне ақпарат енгізу
      ӘІОДСҰК хатшылығы, ЭБЖМ, Әділетмині, ДСМ, БҒМ, МАМ, Еңбекмині, 2007 жылғы қараша

146.

Отбасы мен неке беделін
арттыру жөнінде іс-ша-
ралар кешенін әзірлеу

Жауапты орындаушы - ОІГСҰК хатшылығы, ЭБЖМ,
Әділетмині, ДСМ, БҒМ, МАМ, Еңбекмині
Аяқтау нысаны - Үкімет қаулысы
Орындау мерзімі - 2007 жылғы қыркүйек

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу
ӘІОДСҰК хатшылығы, 2007 жылғы
             тамыз
2. Үкімет қаулысын қабылдау
   ӘІОДСҰК хатшылығы, 2007 жылғы
           қыркүйек

147.

Дағдарыс орталықтары-
ның, сенім телефондары-
ның, зорлық құрбандары-
на арналған паналар мен
үйлер желісін дамыту жөнінде ұсыныстар енгізу

Жауапты орындаушы - ОІГСҰК хатшылығы, ЭБЖМ, Әділетмині, ДСМ,
БҒМ, ТСМ, Еңбекмині
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
Орындау мерзімі -
2008 жылғы маусым

1. Үкіметке ұсыныстар енгізу
      ӘІОДСҰК хатшылығы, ЭБЖМ,
Әділетмині, ДСМ, БҒМ, МАМ,
Еңбекмині, 2008 жылғы сәуір
 
2. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат
     ӘІОДСҰК хатшылығы, ЭБЖМ, Әділетмині, ДСМ, БҒМ, МАМ, Еңбекмині, 2008 жылғы маусым

3.6. Жастардың бәсекеге қабілеттілігін қолдау және дамыту

148.

Жастар саясатын іске асыру саласындағы стан-
дарттарды кейіннен әз-
ірлей отырып, жастарға әлеуметтік қызмет көр-
сетудің өлшемдері мен индикаторларын әзірлеу

Жауапты орындаушы - БҒМ, ИСМ, Еңбекмині
Аяқтау нысаны - БҒМ мен ИСМ-нің бірлескен бұйрығы
Орындау мерзімі - 2008 жылғы қараша

1. Жастарға әлеуметтік қызмет көр-
сетудің өлшемдері мен индикаторла-
рын әзірлеу
БҒМ, Еңбекмині, 2008 жылғы
          наурыз
2. Жастар саясатын іске асыру саласындағы стандарттарды әзірлеу және бекіту
   БҒМ, ИСМ, 2008 жылғы қараша

149.

Жас отбасыларын тұрғын үймен басым қамтамасыз ету мәселесін шешу жөнінде ұсыныстар әзірлеу

Жауапты орындаушы - БҒМ, ИСМ, Еңбекмині, Астана, Алматы қалала-
рының және облыстардың әкімдері
Аяқтау нысаны - Үкіметке ұсыныстар
Орындау мерзімі - 2007 жылғы қыркүйек

Үкіметке жас отбасыларын тұрғын үймен басым қамтамасыз ету, еңбек қарым-қатынастары және кәсіпкерлікке жәрдемдесу мәселелері жөнінде ұсыныстар енгізу
     БҒМ, ИСМ, Еңбекмині,
  Астана, Алматы қалаларының
   және облыстардың әкімдері,
      2007 жылғы қыркүйек

150.

Жұмысшы мамандықтарды
танымал ету және наси-
хаттау жөніндегі ақпа-
раттық-түсіндірме жұм-
ысты жүргізу

Жауапты орындаушы -
БҒМ, МАМ, Астана,
Алматы қалаларының
және облыстардың
әкімдері
Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат
Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2008 - 2009
жылдар желтоқсан

1. Мемлекеттік тапсырыс негізінде
БАҚ-та жұмысшы мамандықтарын
танымал етуге және насихаттауға
бағытталған ақпараттық саясатты
іске асыру
  БҒМ, МАМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
әкімдері, 2008 - 2009 жылдар
2. Экономиканың нақты секторлары-
ның бейінді кәсіпорындарына жұмысшы
мамандықтарда оқитындардың экскур-
сияларын ұйымдастыру және БҒМ-ді
хабардар ету
   Астана, Алматы қалалары-
ның және облыстардың әкімдері,
       2008 - 2009 жылдар
3. Үкіметке ақпарат енгізу
    БҒМ, жыл сайын, 2008 - 2009
      жылдар желтоқсан

151.

Жастарға арналған әлеу-
меттік қызметтердің одан әрі жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Жауапты орындаушы - БҒМ, Астана, Алматы қалаларының және облыс-
тардың әкімдері
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат, ұсыныс
Орындау мерзімі - 2007 - 2009 жылдар

1. Республикалық деңгейде жастарға арналған әлеуметтік қызметтердің
жұмыс істеуін қамтамасыз ету
      БҒМ, 2008 жылғы қаңтар
2. Үкіметке республикалық, облыс-
тық және аудандық деңгейлерде жас-
тарға арналған әлеуметтік қызмет-
тердің жұмыс істеуін қамтамасыз
ету жөнінде ұсыныстар енгізу
    БҒМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
   әкімдері, 2008 - 2009
        жылдар қаңтар

152.

Жастардың әлеуметтік маңызы бар бастамала-
рын іске асыру

Жауапты орындаушы - БҒМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
Орындау мерзімі - 2007 - 2009 жылдар желтоқсан

Жастардың әлеуметтік маңызы бар бастамаларын іске асыру бойынша Үкіметке ақпарат беру
     БҒМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
әкімдері, 2007 - 2009 жылдар
        желтоқсан

153.

"Жасыл ел" ұлттық жоба-
сын жүзеге асыруды жал-
ғастыру және еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына жастарды қатыс-
тыруға бағытталған жаңа
жобаларды әзірлеу

Жауапты орындаушы - БҒМ, АШМ, Астана, Алматы қалаларының және
облыстардың әкімдері
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
Орындау мерзімі - жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар шілде

1. "Жасыл ел" жастардың еңбек жасақтарының және бейінді студент-
тік еңбек жасақтарының қызметін дамыту
    БҒМ, АШМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
әкімдері, 2007 - 2009 жылдар
2. Үкіметке еліміздің әлеуметтік-
экономикалық дамуына жастарды
қатыстыруға бағытталған жаңа
жобалар жөнінде ұсыныстар енгізу
    БҒМ, Астана, Алматы қала-
   ларының және облыстардың
  әкімдері, 2008 жылғы наурыз
3. Үкіметке ақпарат енгізу
    БҒМ, Астана, Алматы қала-
ларының және облыстардың әкім-
дері, жыл сайын, 2007 - 2009
         жылдар шілде

154.

Жас қазақстандықтың азаматтық өзіндік сана-
сын, оның өз елімен бі-
те қайнасқан тұтастығын
және бейнесін қалыптас-
тыру жөнінде кешенді шаралар қабылдау

Жауапты орындаушы - БҒМ
Аяқтау нысаны - Президент Жарлығының жобасы
Орындау мерзімі - 2007 жылғы қараша

1. "Қазақстан Республикасының азаматтарына патриоттық тәрбие берудің 2006-2008 жылдарға арнал-
ған мемлекеттік бағдарламасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасын Үкіметке енгізу
    БҒМ, МАМ, 2007 жылғы қазан
 
2. Жобаны Президент Әкімшілігіне енгізу
      БҒМ, 2007 жылғы қараша

3.7. Мемлекеттік тіл саясатын іске асыру және мәдениет саласын дамыту

155.

Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарын кезең-кезеңімен жаңғыр-
ту жөніндегі шаралар жүйесін әзірлеу (ЖҰЖ-ның 144-тармағы)

Жауапты орындаушы - МАМ
Аяқтау нысаны - Президент Жарлығының жобасы
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарын кезең-кезеңмен жаңғырту бойынша бюджеттік өтінімдерді РБК-ның қарауына енгізу
     МАМ, 2007 жылғы маусым
2. Үкіметке цифрлық телерадио
хабарларын таратуды дамыту туралы
Президент Жарлығының жобасын енгізу
  МАМ, АБА, 2007 жылғы қыркүйек
3. Президент Жарлығының жобасын
Президент Әкімшілігіне енгізу
    МАМ, 2007 жылғы желтоқсан

156.

Қазақстан халықтары Ассамблеясының беделін арттыруға бағытталған ұсыныстар енгізу
(ЖҰЖ-ның 154-тармағы)

Жауапты орындаушы -
МАМ, БҒМ
Аяқтау нысаны -
Президент  Әкімшілігіне ұсыныстар
Орындау мерзімі -
2007 жылғы маусым

1. Үкіметке Қазақстан халықтары Ассамблеясының беделін арттыруға бағытталған ұсыныстар енгізу
     МАМ, БҒМ, 2007 жылғы мамыр
2. Президент Әкімшілігіне
ұсыныстар енгізу
     МАМ, 2007 жылғы маусым

157. 

Тарихи-мәдени мұраларды
қалпына келтіру және
зерделеу, соның ішінде
"Қазақстан халықтарының
рухани даму қорын құру"
мәселесі бойынша кешен-
ді шаралар қабылдау
(ЖҰЖ-ның 155-тармағы)

Жауапты орындаушы - МАМ
Аяқталу формасы -
Үкімет қаулысы
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан 

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу
      МАМ, 2007 жылғы қараша
2. Үкімет қаулысын қабылдау
      МАМ, 2007 жылғы желтоқсан

158. 

"Тілдердің үштұғырлығы"
мәдени жобасын кезең-
кезеңімен іске асыру жөнінде ұсыныстар әзір-
леу
(ЖҰЖ-ның 156-тармағы)

Жауапты орындаушы - МАМ, БҒМ
Аяқтау нысаны - Президент Жарлығының
жобасы
Орындау мерзімі - 2007 жылғы қазан 

1. Үкіметке "Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арнал-
ған мемлекеттік бағдарламасы тура-
лы" Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Прези-
дент Жарлығының жобасын енгізу
МАМ, БҒМ, 2007 жылғы қыркүйек
2. Жарлық жобасын Президент Әкімші-
лігіне енгізу
      МАМ, 2007 жылғы қазан

159.

Мемлекеттік тілді оқы-
тудың тиімділігін арт-
тыру және қолдану аясын
кеңейту

Жауапты орындаушы - МАМ, БҒМ, АБА, МҚА, Астана, Алматы қала-
ларының және облыс-
тардың әкімдері
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат Орындау мерзімі - 2007-2009 жылдар
желтоқсан

1. Мемлекеттік тілді меңгеру дең-
гейін анықтау жөніндегі тестілерді жетілдіру әрі оны орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың пилоттық топтарында байқаудан
өткізу
    БҒМ, МАМ, МҚА, 2008 жылғы
          желтоқсан
2. Мемлекеттік тілді оқытудың сара-
ланған бағдарламаларын әзірлеу және
шығару
  МАМ, БҒМ, 2007 - 2008 жылдар
            мамыр
3. Мемлекеттік басқару жүйесінде қазақ тілін енгізу мен қолдану
үдерістерін қарқынды ету жөніндегі
әдістерді жетілдіру
      МАМ, АБА, 2007 - 2009
        жылдар желтоқсан
4. Мемлекеттік қызметшілерге және
ересек халыққа мемлекеттік тілді
оқытудың өңірлік желісін құру және
МАМ-ды хабардар ету
     Астана, Алматы қалалары-
ның және облыстардың әкімдері,
   2007-2009 жылдар қараша
5. Үкіметке ақпарат енгізу
    МАМ, 2007 - 2009 жылдар
           желтоқсан

160.

Діни сенім бостандығын қамтамасыз ету мен мем-
лекеттік-конфессиялық
қатынастарды жетілдіру
жөніндегі шаралар кеше-
нін әзірлеу

Жауапты орындаушы - Әділетмині, мүдделі
мемлекеттік органдар
Аяқтау нысаны -
Президент Жарлығының
жобасы
Орындау мерзімі - 2007 жылғы шілде

1. Үкіметке "Діни сенім бостанды-
ғын қамтамасыз ету және мемлекет-
тік-конфессиялық қатынастарды же-
тілдіру жөніндегі мемлекеттік бағ-
дарламаны бекіту туралы" Президент Жарлығының жобасын енгізу
    Әділетмині, мүдделі мемле-
кеттік органдар, 2007 жылғы
             маусым
2. Президент Жарлығының жобасын
Президент Әкімшілігіне енгізу
  Әділетмині, 2007 жылғы шілде

161.

Мәдениет саласын дамыту
жөніндегі шаралар кеше-
нін әзірлеу

Жауапты орындаушы - МАМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыс-
тардың әкімдері
Аяқтау нысаны - Жарлық жобасы
Орындау мерзімі - 2008 жылғы желтоқсан

1. Президент Жарлығының жобасын Үкіметке енгізу
    МАМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
  әкімдері, 2008 жылғы қазан
2. Президент Жарлығының жобасын Президент Әкімшілігіне енгізу
    МАМ, 2008 жылғы желтоқсан

162.

Қазақстандық патриотизм
идеяларын насихаттау
негізінде этносаралық
келісімді одан әрі же-
тілдіру жөніндегі шара-
лар кешенін қабылдау

Жауапты орындаушы -
МАМ
Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Үкіметке "Этносаралық және кон-
фессияаралық келісімнің қазақстан-
дық моделін жетілдірудің 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарламасы
туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 маусымдағы
N 593 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Үкімет қаулысының жобасын енгізу
      МАМ, 2007 жылғы қазан
2. Үкімет қаулысын қабылдау
    МАМ, 2007 жылғы желтоқсан

3.8. Туризм мен спортты дамыту

163.

Аудандарда, республи-
калық және облыстық
бағыныстағы қалаларда
дене шынықтыру-сауық-
тыру кешендерін дамыту
(ЖҰЖ-ның 139-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ТСМ, ИСМ, Астана,
Алматы қалаларының
және облыстардың
әкімдері
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
Орындау мерзімі -
жыл сайын, қаңтар

1. Дене шынықтыру-сауықтыру кешен-
дерін салу үшін үлгі жобаны әзірлеу
    ТСМ, ИСМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
әкімдері, 2008 - 2009 жылдар
           ішінде
2. Аудандарда, облыстық және респу-
бликалық маңызы бар қалаларда дене
шынықтыру-сауықтыру кешендерін салу
    ТСМ, Астана, Алматы қала-
ларының және облыстардың әкім-
дері, 2008 - 2009 жылдар ішінде
3. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
    ТСМ, ИСМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
әкімдері, жыл сайын, қаңтар

164.

Қазақстанның туристік
әлеуеті өңірлерінде
туристік кластерді да-
мыту

Жауапты орындаушы -
ТСМ, облыстардың әкім-
дері (Алматы облысын
қоспағанда)
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат,
мәслихаттар қаулылары
Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2008 - 2009
жылдар желтоқсан

1. Туристік кластерді құру мен
дамытудың мастер-жоспарларын бекіту
және ТСМ-ді хабардар ету
      облыстардың әкімдері (Алматы облысын қоспағанда), жыл
сайын, 2008 - 2009 жылдар қараша
2. Үкіметке ақпарат енгізу
     ТСМ, жыл сайын, 2008 -
     2009 жылдар желтоқсан

165.

Ақмола облысында және
Алматы облысындағы Қап-
шағай су қоймасының жа-
ғалауында дамыған тур-
изм инфрақұрылымы және
ойын-сауық объектілері
бар туристік орталық-
тар құру

Жауапты орындаушы -
ТСМ, Алматы және Ақмола
облыстарының әкімдері
Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат
Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007 - 2009
жылдар қаңтар

1. Алматы және Ақмола облыстарында-
ғы туристік орталықтардың құрылысы-
на арналған ЖСҚ бекіту
    ТСМ, Ақмола және Алматы
  облыстарының әкімдері, 2007
       жылғы желтоқсан
2. Алматы және Ақмола облыстарында
туристік орталықтар салуды бастау
    ТСМ, Ақмола және Алматы
  облыстарының әкімдері, 2008 -
    2009 жылдар ішінде
3. Үкіметке ақпарат енгізу
    ТСМ, Ақмола және Алматы
  облыстарының әкімдері, жыл
сайын, 2007-2009 жылдар қаңтар

166.

Халықаралық талаптарға
жауап беретін спорт
инфрақұрылымын дамыту

Жауапты орындаушы -
ТСМ, Алматы қаласы мен
Алматы облысының әкім-
дері
Аяқтау нысаны -
Үкіметке есеп
Орындау мерзімі -
2007 - 2009 жылдар
желтоқсан

1. 2011 жылы 7 қысқы Азия ойындарын
өткізуге дайындық шеңберінде спорт
объектілерін салу жөніндегі жоба-
лау-сметалық құжаттаманы бекіту
    ТСМ, Алматы қаласы мен
Алматы облысының әкімдері, 2007
        жылғы желтоқсан
2. Алматы қаласында және Алматы
облысында 2011 жылы Азиялық 7 қысқы
ойындарын өткізуге дайындық шеңбер-
інде спорт объектілерін салуды бас-
тау және қайта жаңарту
    ТСМ, Алматы қаласы мен
  Алматы облысының әкімдері,
  2008 - 2009 жылдар желтоқсан

167.

Халықтың барлық жігін
қатыстыру арқылы бұқа-
ралық спорт түрлерін
дамыту

Жауапты орындаушы -
ТСМ, мүдделі мемлекет-
тік органдар, Астана,
Алматы қалаларының және
облыстардың әкімдері
Аяқтау нысаны -
Үкіметке есеп
Орындау мерзімі -
2008 - 2009 жылдар
желтоқсан

Ведомстволық (салалық) аудандық,
облыстық, республикалық спорт қо-
ғамдары мен клубтарын құру жөнінде
шаралар қабылдау
    ТСМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, Астана, Алматы қала-
ларының және облыстардың әкім-
дері, 2008-2009 жылдар ішінде

168.

Астана қаласында спорт-
тың жоғары жетістікте-
рінің проблемалары бой-
ынша ғылыми-зерттеу
институтын құру

Жауапты орындаушы - ТСМ, БҒМ
Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы
Орындау мерзімі - 2008 жылғы желтоқсан

1. Үкіметке "Астана қаласында спорттың жоғары жетістіктерінің проблемалары бойынша ғылыми-зерттеу
институтын құру туралы" Үкімет қау-
лысының жобасын енгізу
   ТСМ, БҒМ, 2008 жылғы қараша
2. Үкімет қаулысын қабылдау
  ТСМ, БҒМ, 2008 жылғы желтоқсан

4. Құқық тәртібін және өмір қауіпсіздігін нығайту
4.1. Қылмысқа қарсы күрес тиімділігін арттыру, қоғамдық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

169.

Құқық тәртібін қамтама-
сыз ету саласындағы ұй-
ымдық және заңнамалық шараларды жетілдіру жө-
ніндегі шаралар туралы Мемлекет басшысы Жарлы-
ғының жобасын әзірлеу
(ЖҰЖ-ның 158-тармағы)

Жауапты орындаушы -
БП, ІІМ, ЭСЖКА,
Қаржымині, Әділетмині
Аяқтау нысаны -
Президент Жарлығының
жобасы
Орындау мерзімі -
2007 жылғы қазан

1. Президент Жарлығының жобасын
Үкіметке енгізу
БП, ІІМ, Қаржымині, Әділетмині,
     2007 жылғы қыркүйек
2. Президент Жарлығының жобасын
Президент Әкімшілігіне енгізу
     БП, ІІМ, Қаржымині,
Әділетмині, 2007 жылғы қазан

170.

Қазақстан Республикасы-
ның кейбір заңнамалық
актілеріне кәмелетке
толмағандар арасындағы
құқық бұзушылықтардың
алдын алу мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
(ЖҰЖ-ның 159-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ІІМ, БҒМ, ДСМ, МАМ, БП
Аяқтау нысаны - Заң
Орындау мерзімі -
2009 жылғы мамыр

1. Үкіметке "Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне кәмелетке толмағандар
арасындағы құқық бұзушылықтардың
алдын алу мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы" заң жобасын енгізу
    ІІМ, БҒМ, ДСМ, МАМ, БП,
       2008 жылғы ақпан
2. Заң жобасын Парламентке енгізу
    ІІМ, БҒМ, ДСМ, МАМ, БП,
      2008 жылғы мамыр
3. Заңды Парламенттің қабылдауы
және Президентке қол қоюға жіберу
     ІІМ, БҒМ, ДСМ, МАМ, БП,
       2009 жылғы мамыр

171.

Есірткінің заңсыз айна-
лымына қарсы күрестің
жаңа нысандары мен әд-
істерін әзірлеу, есірт-
кі бизнесіне қарсы кү-
рес жөніндегі бөлімше-
лердің қызметкерлерін осы заманғы жедел-кри-
миналистика техникасын қолдануға оқыту
(ЖҰЖ-ның 160-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ІІМ
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. РБК-ның қарауына:
- есірткілерді анықтауға арналған
рентгентелевизиондық көру жүйелер-
ін, байланыс құралдары мен жүру
мүмкіндігі жоғары автокөліктерді
сатып алуға қаражат іздестіру;
- есірткіге қарсы күрестің жаңа
нысандары мен әдістерін енгізу жөн-
індегі ғылыми әзірлемелерді қаржы-
ландыру мәселелері, есірткі құрал-
дарын, психотроптық заттар мен пре-
курсорларды зерттеу жөніндегі ғылы-
ми-зерттеу зертханаларын құру жөн-
інде ұсыныстар енгізу
ІІМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы маусым
2. Есірткінің заңсыз айналымына
қарсы күрестің жаңа нысандары мен
әдістерін бекіту туралы нормативтік
құқықтық акті қабылдау
     ІІМ, 2007 жылғы маусым
3. ІІМ Академиясының жанындағы
Ведомствоаралық оқу орталығының
базасында есірткі бизнесіне қарсы
күрес бөлімшелерінің қызметкерлерін
қайта даярлау және олардың білікті-
лігін арттыру
    ІІМ, 2007 жылғы маусым -
         желтоқсан
4. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
    ІІМ, 2007 жылғы желтоқсан

172.

2000 жылғы 13 қаңтарда-
ғы БҰҰ-ның Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенциясын ра-
тификациялау
(ЖҰЖ-ның 161-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ІІМ, ҰҚК, ЭСЖКА, БП
Аяқтау нысаны - Заң
Орындау мерзімі -
2008 жылғы мамыр

1. Үкіметке "2000 жылғы 13 қаңтар-
дағы БҰҰ-ның Трансұлттық ұйымдасқан
қылмысқа қарсы конвенциясын ратифи-
кациялау туралы" заң жобасын енгізу
   ІІМ, ҰҚК, ЭСЖКА, БП, 2007
         жылғы қыркүйек
2. Заң жобасын Парламентке енгізу
    ІІМ, ҰҚК, ЭСЖКА, БП, 2007
          жылғы қараша
3. Заңды Парламенттің қабылдауы
және Президентке қол қоюға жіберу
    ІІМ, ҰҚК, ЭСЖКА, БП, 2008
         жылғы мамыр

173.

Халықпен өзара іс-қи-
мылдың әлеуметтік бағ-
дарланған әдістеріне негізделген, азаматтар-
дың құқық қорғау орган-
дарына сенімділігін ны-
ғайтуға бағытталған ал-
дын алу қызметінде тұж-
ырымдық жаңа тәсілдер
әзірлеу және қолдану
(ЖҰЖ-ның 162-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ІІМ, БП, мүдделі
мемлекеттік органдар
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007 - 2009
жылдар желтоқсан

1. Құқық бұзушылықтың алдын алу
және қылмысқа қарсы күрес жөніндегі
тұжырымды жаңа шаралар әзірлеу және
қабылдау
   ІІМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, Астана, Алматы қала-
ларының және облыстардың әкімде-
  рі, 2007 жылғы желтоқсан
 
2. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
   ІІМ, жыл сайын, 2007 - 2009
      жылдар желтоқсан

174.

Орталық Азия мемлекет-
терінің құқық қорғау органдарымен және ар-
наулы қызметтерімен ұй-
ымдасқан қылмысқа, ес-
ірткі бизнесіне және заңсыз көші-қонға қарсы
күрес саласында өзара іс-қимылдың тиімді ны-
сандары мен әдістерін енгізу
(ЖҰЖ-ның 163-тармағы)

Жауапты орындаушы  -
ІІМ, ҰҚК, Қорғанысмині,
ТЖМ, СІМ, МҚА, ЭСЖКА
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
Орындау мерзімі - 2007 жылғы шілде

1. Шекаралық өңірлердегі қылмыстық
жағдайлар туралы мониторинг жүргі-
зу және тұрақты ақпарат алмасу
  ІІМ, ҰҚК, Қорғанысмині, ТЖМ,
   СІМ, МҚА, ЭСЖКА, 2007 жылғы
       1 жартыжылдық ішінде
 
2. Қылмыстың түрлі көріністеріне
қарсы іс-қимыл жөнінде келісілген
іс-шаралар жүргізу
   ІІМ, ҰҚК, Қорғанысмині, ТЖМ
  СІМ, МҚА, ЭСЖКА, 2007 жылғы
      1 жартыжылдық ішінде
 
3. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
      ІІМ, 2007 жылғы шілде

175.

"Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық
актілеріне "рейдерлік" мәселелері бойынша өз-
герістер мен толықтыру-
лар енгізу туралы" Заң жобасын әзірлеу

Жауапты орындаушы -
ЭБЖМ
Аяқтау нысаны - Заң
жобасы
Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. Үкіметке Заң жобасын енгізу
    ЭБЖМ, 2007 жылғы қыркүйек
 
2. Парламентке Заң жобасын енгізу
    ЭБЖМ, 2007 жылғы желтоқсан

176.

Жекелеген қару түрлері-
нің айналымын мемлекет-
тік бақылау туралы заңнаманы жетілдіру

Жауапты орындаушы -
ІІМ
Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат
Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

Үкіметке жекелеген қару түрлерінің
айналымына мемлекеттік бақылау
туралы заңнаманы жетілдіру жөнінде
ақпарат енгізу
    ІІМ, 2007 жылғы желтоқсан

177.

Қазақстан Республика-
сында кәмелетке толма-
ғандар арасындағы құқық
бұзушылықтардың, қада-
ғалаусыз және панасыз қалудың алдын алу жөн-
інде 2008 - 2009 жыл-
дарға арналған жоспар-
ды қабылдау

Жауапты орындаушы - ІІМ, БҒМ, МАМ, Әділет-
мині, ТСМ, БП, Астана, Алматы қалаларының және
облыстардың әкімдері
Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы
Орындау мерзімі - 2008 жылғы мамыр

1. Үкіметке Қазақстан Республика-
сында кәмелетке толмағандар арасын-
дағы құқық бұзушылықтардың, қадаға-
лаусыз және панасыз қалудың алдын алу жөнінде 2008 - 2009 жылдарға арналған жоспарын бекіту туралы Үкімет қаулысының жобасын енгізу
    ІІМ, БҒМ, МАМ, Әділетмині,
ТСМ, БП, Астана, Алматы қалалар-
ының және облыстардың әкімдері,
     2008 жылғы сәуір
2. Үкімет қаулысын қабылдау
     ІІМ, 2008 жылғы мамыр

178.

Криминогендік жағдайы
күрделі өңірлерде, оқу
орындарына бекітілген
кәмелетке толмағандар
істері жөніндегі поли-
ция учаскелік инспек-
торлары лауазымдарын
одан әрі енгізу

Жауапты орындаушы - ІІМ, БҒМ, Астана,
Алматы қалаларының
және облыстардың
әкімдері
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
Орындау мерзімі - 2007 жылғы шілде

1. Облыстардың, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің криминогендік жағдайы күрделі өңірлерде, оқу ор-
ындарына бекітілген кәмелетке тол-
мағандар істері жөніндегі полиция учаскелік инспекторлары лауазымдар-
ын одан әрі енгізуі
     ІІМ, БҒМ, 2007 жылғы мамыр
2. Жергілікті атқарушы және өкілет-
ті органдардың шешімі және ІІМ-ді хабардар ету
   Астана, Алматы қалалары-
ның және облыстардың әкімдері,
     2007 жылғы маусым
 
3. Үкіметке ақпарат енгізу
      ІІМ, 2007 жылғы шілде

179.

Құқық бұзушылықтарды жасаудан оларды ұстауға
девиантты мінез-құлықты
жасөспірімдермен тәрбие
жұмыстарының тиімділі-
гін арттыру, ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қал-
ған кәмелетке толмаған-
дарды әлеуметтік оңалту
мәселелерін шешу

Жауапты орындаушы - ІІМ, БҒМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
Орындау мерзімі - 2007 жылғы шілде

1. Кәмелетке толмағандардың ісі және олардың құқықтарын қорғау жөн-
індегі ұсыныстар әзірлеу және олар-
ды өңірлік комиссияның қарауына енгізу
    ІІМ, Астана, Алматы қала-
ларының және облыстардың әкім-
   дері, 2007 жылғы мамыр
 
2. Іс-шаралар жоспарын бекіту және ІІМ-ді, БҒМ-ды хабардар ету
    Астана, Алматы қалалары-
ның және облыстардың әкімдері,
     2007 жылғы маусым
 
3. Үкіметке ақпарат енгізу
      ІІМ, 2007 жылғы шілде

180.

Есірткінің заңсыз айна-
лымы саласындағы жауап-
кершілікті күшейтуді көздейтін "ҚР Қылмыстық
кодексіне және ҚР Әкім-
шілік құқық бұзушылық-
тар туралы кодексіне өзгерістер мен толықты-
рулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу

Жауапты орындаушы - ІІМ, мемлекеттік орган-
дар
Аяқтау нысаны - Заң жобасы
Орындау мерзімі - 2007 жылғы тамыз

1. Заң жобасын Үкіметке енгізу
      ІІМ, мемлекеттік органдар,
2007 жылғы маусым
2. Заң жобасын Парламентке енгізу
      ІІМ, мемлекеттік органдар,
2007 жылғы тамыз

181.

Нашақорлыққа қарсы на-
сихат жүргізу, есірткі-
ге тәуелді тұлғалардың алдын алу, емдеу және әлеуметтік оңалту іс-
шараларының нәтижелілі-
гін арттыру, есірткі трафигін анықтау және жолын кесу, ведомство-
аралық іс-қимылды ны-
ғайту, жергілікті өзін-
өзі басқару органдары-
мен және қоғамдық ұйым-
дармен өзара іс-қимыл, сондай-ақ нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестегі халық-
аралық ынтымақтастықты нығайту

Жауапты орындаушы - ІІМ, БҒМ, ДСМ, МАМ, Астана, Алматы қалала-
рының және облыстардың әкімдері
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
Орындау мерзімі - 2007 - 2009 жылдар
маусым, желтоқсан

1. Нашақорлыққа қарсы насихат жүр-
гізудің, есірткіге тәуелді тұлға-
лардың алдын алу, емдеу және әлеу-
меттік оңалту жөніндегі іс-шаралар-
дың нәтижелілігіне қол жеткізу жө-
ніндегі шаралардың салалық жоспарын
қабылдау
      ІІМ, БҒМ , ДСМ, МАМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, 2007 жылғы
мамыр
2. ІІМ-ге нашақорлыққа қарсы наси-
хат жүргізу, есірткіге тәуелді тұл-
ғалардың алдын алу, емдеу және әл-
еуметтік оңалту жөніндегі іс-шара-
лар жүргізу туралы ақпарат беру
      БҒМ, ДСМ, МАМ, Астана, Алматы қалаларының және облыс-
тардың әкімдері, 2007 - 2009 жылдар қараша
3. Үкіметке ақпарат енгізу
      ІІМ, 2007 - 2009 жылдар маусым, желтоқсан

182.

Қауіпсіз тіршілік үшін жағдай жасау және құқық
бұзушылықтарды жасауға арналған мүмкіндікті азайту мақсатында елді мекендердің инфрақұры-
лымын жетілдіру

Жауапты орындаушы - ІІМ, Астана, Алматы қалаларының және облыс-
тардың әкімдері
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
Орындау мерзімі - жыл сайын, желтоқсан

1. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдеріне көшелерде және басқа да қоғамдық орындарда
құқық бұзушылықтар жасауға ықпал
ететін жағдайларды жоюға бағыттал-
ған шаралар кешенін қабылдау туралы
ұсыныстар енгізу
      ІІМ, жыл сайын, мамыр
2. Көшелерді жарықтандыру, телефон орнату, ескі аудандарды қайта жаңарту, жолдарды жөндеу, сыртқы бейнеқадағалау жүйесін монтаждау, полицияның стационарлық бекеттерін жайғастыру жүйелерін дамытуға бағытталған іс-шаралар жоспарын қабылдау
      ІІМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, жыл сайын, маусым
3. ІІМ-ге көшелерде және басқа да қоғамдық орындарда құқық бұзушылық-
тар жасауға ықпал ететін жағдайлар-
ды жоюға бағытталған шаралардың іске асырылу барысы туралы ақпарат беру
      Астана, Алматы қалалары-
ның және облыстардың әкімдері, жыл сайын, қараша
4. Үкіметке ақпарат енгізу
      ІІМ, жыл сайын, желтоқсан

183.

Азаматтық қоғам инсти-
туттарын құқық бұзушы-
лықтардың алдын алу жө-
ніндегі жұмысқа белсен-
ді тарту, оның ішінде халықтың жинақы тұратын
жерлеріндегі тұлғалар-
дың кең ауқымына күзет қызметін көрсету үшін жеке күзет ұйымдарын тарту

Жауапты орындаушы - ІІМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
Орындау мерзімі - жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан

1. Қоғамдық тәртіпті қорғауға қа-
тысатын азаматтарды материалдық ынталандыру және ІІМ-ді хабардар ету
    Астана, Алматы қалалары-
ның және облыстардың әкімдері,
   2007 - 2009 жылдар ішінде
 
2. Халықтың жинақы тұратын жерлер-
інде қоғамдық тәртіпті қорғауда жеке күзет ұйымдарына жәрдемдесу
ІІМ, 2007 - 2009 жылдар ішінде
 
3. Үкіметке ақпарат енгізу
    ІІМ, жыл сайын, 2007 - 2009
        жылдар желтоқсан

184.

Құқықтық түсіндіру жұм-
ысы, құқықтық мәдениет-
ті қалыптастыру, аза-
маттарды құқықтық оқы-
ту, тәрбиелеу жөнінде шаралар кешенін қабыл-
дау

Жауапты орындаушы - Әділетмині, мемлекет-
тік органдар
Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат
Орындау мерзімі - жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан

1. Үкіметке ұсыныстар енгізу
    Әділетмині, мемлекеттік
  органдар, 2007 жылғы шілде
 
2. Шаралар кешенін іске асыру
    Әділетмині, мемлекеттік
  органдар, 2007 - 2009 жылдар
           ішінде
 
3. Үкіметке ақпарат енгізу
     Әділетмині, жыл сайын,
  2007 - 2009 жылдар желтоқсан

185.

Халықпен құқық қорғау органдары басшыларының
қылмысқа және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күр-
ес, қоғамдық қауіпсіз-
дікті қамтамасыз ету, полиция қызметін және
өзге құқықтық тәртіп күштерін насихаттау мә-
селелері жөнінде тұрақ-
ты есеп беру кездесу-
лерін өткізу

Жауапты орындаушы - ІІМ, ЭСЖКА, БП, МАМ,
мемлекеттік органдар Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат Орындау мерзімі - 2007 - 2009 жылдар
желтоқсан   

1. Құқық қорғау қызметінің мәселе-
лері жөнінде халықпен тұрақты нег-
ізде кездесулер өткізу
      ІІМ, ЭСЖКА, БП, Астана, Алматы қалаларының және облыс-
тардың әкімдері, 2007 - 2009 жылдар ішінде
2. Құқық қорғау қызметінің мәселе-
лері жөнінде дөңгелек үстелдер, баспасөз конференцияларын және бас-
қа да жариялы іс-шаралар өткізу
      МАМ, құқық қорғау орган-
дары, Астана, Алматы қалалары-
ның және облыстардың әкімдері, 2007 - 2009 жылдар ішінде
3. Үкіметке ақпарат енгізу
      ІІМ, жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан

186.

Аумақтық ішкі істер органдарының жедел
басқару орталықтарын  бейнеқадағалау желісін кеңейту, бағдарламалық
қамтамасыз етуді жет-
ілдіру және кіріктір-
ілген деректер банктер-ін құру бөлігінде одан әрі техникалық
дамыту

Жауапты орындаушы - ІІМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыс-
тардың әкімдері

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат Орындау мерзімі - 2008 жылғы желтоқсан

1. Ақтау, Петропавл, Орал, Талды-
қорған, Тараз қалаларында ЖБО-ны пайдалануға қосу
   ІІМ, тиісті облыстардың
әкімдері, 2007 - 2008 жылдар
         желтоқсан
2 Бағдарламалық қамтамасыз етуді жетілдіру және ішкі істер органда-
рының кіріктірілген банк деректер-
ін құру жөніндегі шаралар кешенін іске асыру
      ІІМ, 2008 жылғы желтоқсан
3. Үкіметке ақпарат енгізу
    ІІМ, жыл сайын, 2008 жылғы
         желтоқсан

187.

Криминологиялық және криминалистикалық ғыл-
ымның соңғы жетістік-
терін, сондай-ақ шет-
елдік озық тәжірибені ескере отырып, құқық қорғау қызметінің мәсе-
лелері жөніндегі заңна-
маны жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу

Жауапты орындаушы -   Әділетмині, мемлекеттік органдар
Аяқтау нысаны - Үкіметке ұсыныс Орындау мерзімі - жыл сайын, 2007 - 2009
жылдар желтоқсан

1. Үкіметтің заң жобалау жұмыстары жоспарларының жобаларына ұсыныстар әзірлеу және оны Үкіметке енгізу
    Әділетмині, мемлекеттік
     органдар, жыл сайын,
желтоқсан, 2007-2009 жылдар
 
 

188.

Халықпен жол қозғалысы
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету саласындағы алдын алу және ақпа-
раттық жұмыстың кешен-
ді жүйесін құру
 
Жауапты орындаушы -
ІІМ, мемлекеттік органдар, Астана, Алматы қалаларының және
облыстардың әкімдері

Аяқтау нысаны - Үкімет қаулысы

Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан 

1. Үкіметке Жол қозғалысы қауіп-
сіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың 2008 - 2010 жылдарға арналған жоспарының жобасын енгізу
   ІІМ, 2007 жылғы қараша

2. Үкімет қаулысын қабылдау
   ІІМ, 2007 жылғы желтоқсан

189.

Қалалардың өткізуші көше-жолдарының желісін және жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыру үшін мүдделі мемле-
кеттік органдармен бірлесіп көлік айрық- тарын, жер асты өтпе-
лерін салу, жолдарда техникалық аппарату-
ралар орнату жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу

Жауапты орындаушы -
ІІМ, ККМ, Астана,
Алматы қалаларының және
облыстардың әкімдері

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
2007 - 2009 жылдар
желтоқсан

1 . Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудің өңірлік жоспар-
ларын қабылдау және ІІМ-ді хабардар ету
  Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, 2007 жылғы маусым

2. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудің өңірлік жоспар-
ларын іске асыру туралы ІІМ-ге ақпарат беру
  Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, 2007 - 2009 жылдар қараша

3. Угольная, N 14, N 12 және
Ш.Бейсекова атындағы көшелер бойынан өтетін магистралды жол салу және ІІМ-ді хабардар ету
  Астана қаласының әкімі, ККМ, ЭБЖМ, 2009 жылғы желтоқсан

4. Астана қаласында көлік кешенін жаңғырту жобасын қаржыландыру жөнінде ұсыныстар енгізу және ІІМ-ді хабардар ету
  Астана қаласының әкімі, ККМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы сәуір
 
5. Үкіметке ақпарат енгізу
  ІІМ, жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан

190.

Жол көлігі оқиғалары құрбандарының санын қысқартуға бағытталған жол қозғалысы қауіп-
сіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қосымша шаралар кешенін қабыл-
дау

Жауапты орындаушы - ІІМ, мемлекеттік органдар

Аяқтау нысаны - Заң жобасы

Орындау мерзімі - 2007 жылғы қыркүйек

Заң жобасын Парламентке енгізу
   ІІМ, 2007 жылғы қыркүйек

191.

Жол полицейлері жұмы-
сын ұйымдастырудың өзінің сипаты мен мазмұны бойынша халық-
пен қарым-қатынасын қалыптастыруға бағыт-
талған қазіргі заманғы әдістерін енгізу. Басымды бақылау-
қадағалау функциясы негізінен алғанда, қызмет көрсетуші функ-
цияға көшу

Жауапты орындаушы - ІІМ, мемлекеттік органдар

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - 2008 - 2009 жылдар желтоқсан

1. Процессинг орталықтарымен ЖКО бұзушылықтарына бейнеқадағалау және тіркеу жүйелерін сатып алу және жол полициясын тікұшақ техникасымен жарақтандыру жөніндегі ұсыныстарды РБК-ның қарауына енгізу
   ІІМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
   әкімдері, 2007 жылғы маусым

2. Республикалық маңызы бар трассаларда әуеден патрульдеуді жүзеге асыру
     ІІМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
әкімдері, 2008 жылғы наурыздан
           бастап

3. Үкіметке ақпарат енгізу
   ІІМ, жыл сайын, 2008 - 2009
         жылдар желтоқсан

192.

Тергеушілердің процес-
суалдық тәуелсіздігін күшейту, олардың мәр-
тебесін арттыру, тер-
геуші қызметшілердің кәсіптік ұйытқысын нығайту және тергеу органдарында кадрлар-
дың тұрақсыздығын азайту үшін жағдай жасау жөнінде ұсыныс-
тар әзірлеу

Жауапты орындаушы - ІІМ, БП, ҰҚК, ЭСЖКА, ЭБЖМ

Аяқтау нысаны - әкімшілік реформа жөніндегі ВАК шешімі

Орындау мерзімі - 2007 жылғы маусым

1. Әкімшілік реформа жөніндегі ВАК-ға ұсыныстар енгізу
  ІІМ, БП, ҰҚК, ЭСЖКА, 2007
       жылғы мамыр

2. Әкімшілік реформа жөнінде
ВАК-ның шешім қабылдауы
  МЭБП, ІІМ, 2007 жылғы маусым

193.

Сот сараптамасы жүйе-
сін жетілдіру

Жауапты орындаушы - Әділетмині, мүдделі мемлекеттік органдар

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - жыл сайын, 2007 - 2008 жылдар желтоқсан

1. Үкіметке "Сот-сараптама қызметі туралы" заң жобасын енгізу
  Әділетмині, мемлекеттік органдар, 2007 жылғы қазан

2. Заң жобасын Парламентке енгізу
  Әділетмині, мемлекеттік органдар, 2007 жылғы желтоқсан

3. Үкіметке сот сараптамасы жүйесін материалдық-техникалық, ғылыми және кадрлық қамтамасыз етуді жақсарту жөніндегі ұсыныстар енгізу
  Әділетмині, 2008 жылғы мамыр

4. Үкіметке ақпарат енгізу
   Әділетмині, жыл сайын, 2007 - 2008 жылдар желтоқсан

194.

"Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнама-
лық актілеріне халықты білікті заң көмегімен қамтамасыз ету мәселе-
лері бойынша өзгеріс-
тер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақс-
тан Республикасы Заңы-
ның жобасын әзірлеу

Жауапты орындаушы - Әділетмині

Аяқтау нысаны - Заң жобасы 

Орындау мерзімі - 2007 жылғы қараша

1. Заң жобасын Үкіметке енгізу
Әділетмині, 2007 жылғы қыркүйек

2. Заң жобасын Парламентке енгізу
   Әділетмині, 2007 жылғы қараша

4.2. Қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі дамыту

195.

Қазақстан Республика-
сының қылмыстық-атқа-
ру жүйесін одан әрі дамытудың 2007 - 2009 жылдарға арналған бағ-
дарламасын қабылдау

Жауапты орындаушы - Әділетмині

Аяқтау нысаны - Үкімет қаулысы

Орындау мерзімі - 2007 жылғы мамыр

1. Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі дамытудың 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасының жобасын әзірлеу және Үкіметке енгізу
  Әділетмині, 2007 жылғы сәуір

2. Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі дамытудың 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы Үкімет қаулысын қабылдау
  Әділетмині, 2007 жылғы мамыр

196

Түзеу мекемелерінде және тергеу изолятор-
ларында ұсталатын адамдардың жұқпалы және басқа да аурулар-
дың, сондай-ақ ерте диагностикалау және емдеу мақсатында меди-
циналық жабдықтар мен қамтамасыз ету мәселе-
сін пысықтау

Жауапты орындаушы - Әділетмині, ДСМ, ЭБЖМ

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - 2008 - 2009 жылдар желтоқсан

1. Бюджеттік өтінімді РБК-ның қарауына енгізу
  Әділетмині, ДСМ, 2007 жылғы мамыр, 2008 жыл

2. Тиісті жылға арналған бюджеттік өтінімді қарау
  ЭБЖМ, Әділетмині, ДСМ, 2007 жылғы шілде, 2008 жыл

3. Үкіметке ақпарат енгізу
  Әділетмині, ДСМ, 2008 - 2009 жылдар желтоқсан

197.

Туберкулезге және АҚТҚ-
ға қатысты қылмыстық-
атқару жүйелерінің мекемелерінде ұстала-
тын тұлғалардың алдын алу, диагностикалау және емдеу жөніндегі іс-шараларды өткізу

Жауапты орындаушы - ДСМ, Әділетмині

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар маусым

1. 2007 - 2009 жылдарға арналған бірлескен іс-шаралар өткізу жоспары туралы бірлескен бұйрықты әзірлеу және бекіту
  Әділетмині, ДСМ, 2007 жылғы маусым

2. Үкіметке ақпарат енгізу
  Әділетмині, ДСМ, жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар маусым

198.

Қылмыстық-атқару жү-
йесі кәсіпорындарының өндірістік қуаттылығын жаңарту жөнінде ұсы-
ныстар әзірлеу

Жауапты орындаушы - Әділетмині, ИСМ

Аяқтау нысаны - Үкіметке ұсыныстар

Орындау мерзімі - 2007 жылғы мамыр

Үкіметке ұсыныстар енгізу
  Әділетмині, ИСМ, 2007 жылғы мамыр

199.

Қылмыстық-атқару жүйе-
сі кәсіпорындары үшін мемлекеттік тапсырысты қалыптастыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу

Жауапты орындаушы - Әділетмині, мемлекет-
тік органдар, "Самұрық"
холдингі" АҚ

Аяқтау нысаны - Үкіметке ұсыныстар

Орындау мерзімі - 2007 жылғы тамыз

Үкіметке ұсыныстар енгізу
   Әділетмині, мемлекеттік
органдар, "Самұрық" холдингі"
    АҚ, 2007 жылғы тамыз

200.

ҚАЖ мекемелерін қазір-
гі заманғы инженерлік
-техникалық күзет және бейнеқадағалау құрал-
дарымен жарақтандыру мәселесін пысықтау

Жауапты орындаушы - Әділетмині

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан

1. Бюджеттік өтінімді РБК-ның қара- уына енгізу
   Әділетмині, жыл сайын, 2007 жылғы мамыр, 2008 жыл

2. Тиісті жылға арналған бюджеттік өтінімді қарау
   Әділетмині, ЭБЖМ, жыл сайын, 2007 жылғы шілде, 2008 жыл

3. Үкіметке ақпарат енгізу
   Әділетмині, жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан

201.

ҚАЖ ең үздік мекемелерінің базасында жұмыстың қазіргі заманғы әдістеріне оқыту жөніндегі жедел және режимді қыз-
мет қызметкерлері үшін мамандандырылған семи-
нарлар өткізу

Жауапты орындаушы - Әділетмині

Аяқтау нысаны - Әділетминінің бұйрығы

Орындау мерзімі - жыл сайын, қыркүйек

1. Ұйымдастыру іс-шараларын қамта- масыз ету жөніндегі Әділетминінің бұйрығын қабылдау
  Әділетмині, 2007 - 2009 жылдар тамыз

2. Семинарлар өткізу
  Әділетмині, 2007 - 2009 жылдар қыркүйек

202.

Қылмыстық-атқару жүйе-
сі мекемелерінде жедел жұмыстарды жетілдіру жөнінде іс-шаралар әзірлеу

Жауапты орындаушы - Әділетмині, ІІМ, ҰҚК, ЭСЖКА

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - жыл сайын, мамыр

1. 2007-2009 жылдарға арналған бірлескен іс-шаралар өткізу жоспары туралы бірлескен бұйрықты әзірлеу және бекіту
  Әділетмині, ІІМ, ҰҚК, ЭСЖКА, 2007 жылғы мамыр

2. Үкіметке ақпарат енгізу
  Әділетмині, ІІМ, ҰҚК, ЭСЖКА, жыл сайын, 2007-2009 жылдар мамыр

203.

Облыстардың, Астана  және Алматы қалаларының барлық әкімдіктерінде қылмыстық жазалауды және өзге де қылмыстық құқықтық әсер етудің   өзге де шараларын орын-
дайтын мекемелердің қызметтеріне жәрдемде-
су, сондай-ақ қылмыс-
тық жазалауда болған тұлғаларға әлеуметтік және өзге де көмектер ұйымдастыру жөнінде консультативтік-кеңесші органдарын құру

Жауапты орындаушы - Әділетмині, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - 2007 жылғы маусым

1. Жергілікті атқарушы органдардың білім беру туралы қаулыларының жобаларын және консультативтік-кеңесші
органдардың ережелерін және жұмыс жоспарларын бекіту, олардың дербес құрамдарын айқындау және Әділетминін хабардар ету
  Астана, Алматы қалаларының
   және облыстардың әкімдері,
        2007 жылғы мамыр

2. Жергілікті атқарушы органдардың қаулыларын қабылдау және олардың дербес құрамдарын облыстар қалалары мәслихаттарының бекітуін қамтамасыз ету және Әділетминін хабардар ету
   Астана, Алматы қалаларының
    және облыстардың әкімдері,
       2007 жылғы мамыр

3. Үкіметке ақпарат енгізу
  Әділетмині, 2007 жылғы маусым

204.

Бас бостандығынан айы-
ру орындарынан босатыл-
ған адамдарға еңбек және тұрмыстық орналас-
тыруға жәрдем, құқық-
тық және психологиялық көмек көрсетуге арнал-
ған Қылмыстық-атқару жүйелерінің оңалту орталықтарын құру үшін жағдайды қамтамасыз ету

Жауапты орындаушы - Әділетмині, Қаржымині, Астана, Алматы қалала-
рының және облыстардың әкімдері, ЭБЖМ

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - 2009 жылғы желтоқсан

1. Жергілікті атқарушы органдардың Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарындағы, Астана және Алматы қалаларындағы ғимараттарды бөлуі және Әділетминін хабардар ету
  Әділетмині, Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл,
Батыс Қазақстан, Қарағанды,
Қостанай, Қызылорда, Солтүстік
Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан
  облыстарының, Астана және
  Алматы қалаларының әкімдері,
    2007 жылғы желтоқсан

2. Бөлінген ғимараттарды күрделі жөндеу жөнінде РБК қарауына бюджет өтінімін енгізу
  Әділетмині, ЭБЖМ, 2008 жылғы
           мамыр

3. Бюджеттік өтінімді қарау
  ЭБЖМ, Әділетмині, 2008 жылғы
           шілде

4. Үкіметке ақпарат енгізу
Әділетмині, 2009 жылғы желтоқсан

205.

Бас бостандығынан айы-
ру орындарынан боса-
тылған адамдарды еңбек және тұрмыстық орналас-
тыру жөніндегі іс-шара-
лар жоспарын әзірлеу және қабылдау

Жауапты орындаушы - Әділетмині, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері,

Аяқтау нысаны - бірлескен іс-шаралар жоспары

Орындау мерзімі - 2007 жылғы маусым

1. 2007 - 2009 жылдарға арналған бірлескен іс-шаралар жоспарын әзірлеу
  Әділетмині, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, 2007 жылғы мамыр

2. 2007 - 2009 жылдарға арналған бірлескен іс-шаралар жоспарын бекіту
  Әділетмині, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, 2007 жылғы маусым

206.

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа қабылдауға жұмыс берушілерді ынталандыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу

Жауапты орындаушы -
Еңбекмині, Әділетмині,
Астана, Алматы қала-
ларының және облыс-
тардың әкімдері

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ұсыныс

Орындау мерзімі -
2007 жылғы қыркүйек

1. Бас бостандығынан айыру орын-
дарынан босатылған адамдарды
жұмысқа қабылдауға жұмыс беруші-
лерді ынталандыру жөнінде ұсыныстар
әзірлеу
  Еңбекмині, Әділетмині, Астана,
   Алматы қалаларының және
  облыстардың әкімдері, 2007
        жылғы тамыз

2. Үкіметке ұсыныс енгізу
     Еңбекмині, Әділетмині,
Астана, Алматы қалаларының және
   облыстардың әкімдері, 2007
       жылғы қыркүйек

207.

Әкімшілік реформа шең-
берінде бас бостанды-
ғынан айырмай соттал-
ғандарды әлеуметтік-
құқықтық бақылауды жүзеге асыру үшін нығайтылған қылмыстық атқару инспекциясы базасында пробация қызметін құру мәселе-
сін пысықтау

Жауапты орындаушы - Әділетмині

Аяқтау нысаны - ЭБЖМ-ге ұсыныс

Орындау мерзімі - 2007 жылғы сәуір

Әкімшілік реформа жүргізу жөніндегі жұмыс тобының отырыстарында қарау үшін ЭБЖМ-ге ұсыныстар енгізу
  Әділетмині, 2007 жылғы сәуір

208.

Қоғамнан оқшаулауға байланысты емес жаза-
лауды орындау және өзге де қылмыстық-
құқықтық әсер ету шаралары жөніндегі жаңа нұсқаулық әзірлеу

Жауапты орындаушы - Әділетмині

Аяқтау нысаны - Әділетмині бұйрығы

Орындау мерзімі - 2009 жылғы желтоқсан

Нұсқаулықты бекіту жөніндегі Әділетминінің бұйрығын қабылдау
Әділетмині, 2009 жылғы желтоқсан

209.

Әкімшілік реформа шеңберінде тиісті өңірлердің жағдайларын ескере отырып, қылмыс-
тық атқару жүйесі қыз-
меткерлерінің еңбекақы төлеудің сараланған жүйесін енгізу мәселе-
лерін пысықтау

Жауапты орындаушы - Әділетмині

Аяқтау нысаны - ЭБЖМ-ге ақпарат

Орындау мерзімі - 2007 жылғы сәуір

Әкімшілік реформа жүргізу жөніндегі жұмыс тобының отырыстарында қарау үшін ЭБЖМ-ге ұсыныстар беру
  Әділетмині, 2007 жылғы сәуір

210.

Қылмыстық атқару жүйе-
сі қызметкерлерінің арасында сыбайлас жем- қорлық фактілерін анық-
тауға бағытталған іс-
шаралар әзірлеу

Жауапты орындаушы -
Әділетмині, мемлекеттік органдар

Аяқтау нысаны - Әділетминінің бұйрығы
 
Орындау мерзімі -
жыл сайын

Қылмыстық атқару жүйесі қызмет-
керлерінің арасында сыбайлас
жемқорлық фактілерін анықтау
жөніндегі іс-шаралар жоспарын
бекіту жөніндегі Әділетминінің
бұйрығын қабылдау
  Әділетмині, жыл сайын, маусым

211.

Қылмыстық атқару жүйе-
сінің қатардағы және
басшы құрам адамдары-
ның қызметін өткеруі
туралы ережесін бекіту

Жауапты орындаушы -
Әділетмині

Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы

Орындау мерзімі -
2007 жылғы маусым

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкі-
метке енгізу
  Әділетмині, 2007 жылғы мамыр

2. Үкімет қаулысын қабылдау
  Әділетмині, 2007 жылғы маусым

4.3. Дүлей зілзалалар, авариялар мен апаттар салдарларының алдын алуға және оларды жоюға бағытталған шараларды іске асыру

212.

Қиратушы жер сілкініс-
терінің мониторингі,
оларды болжау және ғы-
лыми зерттеу, оның
ішінде қысқа мерзімді
болжамның жаңа бағыт-
тарын іске асыру жүйе-
сін дамыту

Жауапты орындаушы -
БҒМ, ТЖМ

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
2008 жылғы желтоқсан

1. Сейсмикалық қадағалаулар мен жер сілкіністері болжамының республи-
калық жүйесін жаңғырту, техникалық дамыту, бағдарламалық-математикалық және ақпараттық қолдау жөніндегі ұсыныстарды Үкіметке енгізу
  БҒМ, ТЖМ, ЭМРМ, 2007 жылғы маусым

2. Республикалық атлас картасын және ТЖ қауіптерін бағалау жөніндегі бірыңғай дерекқор базасын құру және ГИС-технологияларды пайдалана отырып оларды басқару және Үкіметке ақпарат енгізу
  БҒМ, ТЖМ, ЭМРМ, ЖРА, 2008 жылғы желтоқсан

213.

Халықты, объектілер мен аумақтарды табиғи дүлей зілзалалардан инженерлік қорғау жө-
ніндегі жобалау және құрылыс-монтаж жұмыс-
тарының кешенін әзір-
леу және іске асыру

Жауапты орындаушы -
ТЖМ

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007-2009
жылдар желтоқсан

1. ЖСҚ әзірлеу, сел-көшкіннен қорғау ғимараттарын салу, жағалау-
ларды нығайту жұмыстары және өзен-
дердің сағаларын тұрақтандыру, өзге де шұғыл инженерлік жұмыстар
  ТЖМ, ИСМ, АШМ, ЭМРМ, Қоршағанортамині, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, 2007 - 2009 жылдар ішінде

2. Құрылыс-монтаж, жерге орналастыру және өзге де шұғыл инженерлік жұмыстарды орындау
  ТЖМ, ИСМ, АШМ, ЭМРМ, Қоршағанортамині, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, 2007 - 2009 жылдар ішінде

3. Үкіметке ақпарат енгізу
  ТЖМ, жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан

214.

Жаңадан салынатын және қайта жаңғыртылатын объектілерде сейсмика-
лық төзімді құрылыс нормаларының сақталуы-
на бақылауды жүзеге асыру

Жауапты орындаушы -
ТЖМ, Алматы қаласының,
Ақтөбе, Алматы, Аты-
рау, Шығыс Қазақстан,
Жамбыл, Батыс Қазақ-
стан, Қарағанды, Қызыл-
орда, Маңғыстау, Оң-
түстік Қазақстан об-
лыстарының әкімдері

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007 - 2009
жылдар желтоқсан

1. Қайта жаңғыртылатын және тұрғы- зылатын ғимараттар мен құрылыстарға
мемлекеттік сараптама жүргізу және
ТЖМ-ді хабардар ету
   Алматы қаласының, Ақтөбе,
Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан,
    Жамбыл, Батыс Қазақстан,
Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау,
Оңтүстік Қазақстан облыстарының
   әкімдері, ТЖМ, 2007 - 2009
         жылдар ішінде

2. Жаңадан салынатын және қайта
жаңғыртылатын объектілерде сейс-
микалық төзімді құрылыс нормалары-
ның сақталуына құрылыс салушылардың
жауапкершілігін күшейту және ТЖМ-ді
хабардар ету
   Алматы қаласының, Ақтөбе,
    Алматы, Атырау, Шығыс
   Қазақстан, Жамбыл, Батыс
    Қазақстан, Қарағанды,
Қызылорда, Маңғыстау, Оңтүстік
   Қазақстан облыстарының
   әкімдері, ТЖМ 2007 - 2009
        жылдар ішінде

3. Жаңадан салынатын және қайта
жаңғыртылатын объектілерде мүдделі
мемлекеттік органдармен бірлескен
кешенді тексеру практикасын енгізу
және ТЖМ-ді хабардар ету
   Алматы қаласының, Ақтөбе,
Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан,
   Жамбыл, Батыс Қазақстан,
    Қарағанды, Қызылорда,
  Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан
   облыстарының әкімдері, ТЖМ,
    2007 - 2009 жылдар ішінде

4. Үкіметке ақпарат енгізу
  ТЖМ, жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан

215.

Жер қойнауын пайда-
ланушы кәсіпорындардың өнеркәсіп объектіле-
рінде техногендік аварияларды жою кезін-
де құтқару операция-
ларын жүргізудің жаңа технологияларын енгізу (шахталар, кеніштер)

Жауапты орындаушы - ТЖМ

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі  - жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан

1. РБК қарауына кәсіби авариялық-
құтқару қызметтерін және құралым-
дарды қазіргі заманның талаптарына сай техникамен жабдықтармен және құрылғылармен жарақтандыру, жоғары өнімділігімен, ұтқырлығымен, сапалығымен және сенімділігімен жауап беретін нормалар жөнінде ұсыныстар енгізу
  ТЖМ, мүдделі мемлекеттік органдар, жыл сайын, бюджет заңнамасымен белгіленген мерзімдерге сәйкес

2. Құтқарушылардың біліктілігін арттыру, құтқару операцияларының әлемдік тәжірибесін зерделеу, ТМД елдерінің сәйкес қызметтерімен бірлескен оқу-жаттығулар өткізу
  ТЖМ, мүдделі мемлекеттік органдар, 2007 - 2009 жылдар ішінде

3. Үкіметке құтқарушылардың біліктілілігін арттыру, туралы, құтқару операцияларының әлемдік тәжірибесін зерделеу, ТМД елдерінің тиісті қызметтерімен бірлескен оқу-жаттығулар өткізу, жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорындардың өнеркәсіп объектілерінде техно- гендік аварияларды жою кезінде құтқару операцияларын жүргізудің жаңа технологияларын (шахталар, кеніштер) енгізудің нәтижелері туралы ақпарат енгізу
ТЖМ, жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан

216.

Қазақстан Республика-
сының батыс өңірінде АҚ әскерінің құтқару орталығын және ҚР Тө-
тенше жағдайлар минис-
трлігінің өңірлік құт-
қарушы орталықтарын құру жөніндегі мәселе-
ні пысықтау

Жауапты орындаушы - ТЖМ

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - 2008 жылғы шілде

1. АҚ әскерінің құтқару орталығын құру жөнінде ТЭН әзірлеу
  ТЖМ, Қорғанысмині, 2008 жылғы шілде

2.  ТЖМ өңірлік құтқару орталықтарын құрудың ТЭН-ін әзірлеу
  ТЖМ, 2008 жылғы шілде

3. Үкіметке ақпарат енгізу
  ТЖМ, 2008 жылғы шілде

217.

Каспий теңізінде ТЖМ-
нің мамандандырылған теңіз авариялық-
құтқару жасағын, оны әртүрлі кластағы кеме-
лермен, авариялық-
құтқару және өрт сөнді-
ру-техникалық жарақ-
тармен жарақтандыра отырып құру

Жауапты орындаушы - ТЖМ

Аяқтау нысаны - Үкімет қаулысы

Орындау мерзімі - 2008 жылғы желтоқсан

1. Каспий теңізінде ТЖМ-нің мамандандырылған теңіз авариялық-
құтқару жасағын құрудың ТЭН-ін
әзірлеу
        ТЖМ, ИСМ, ЭМРМ,
Қоршағанортамині, ЭБЖМ, Атырау
  және Маңғыстау облыстарының
   әкімдері, 2008 жылғы шілде

2. ЖСҚ әзірлеу және Каспий теңі-
зінде ТЖМ-нің мамандандырылған
теңіз авариялық-құтқару жасағын құру
      ТЖМ, ИСМ, ЭМРМ,
Қоршағанортамині, ЭБЖМ, Атырау
  және Маңғыстау облыстарының
  әкімдері, 2008 - 2009 жылдар
             ішінде
3. Жасақ құру туралы Үкіметтің
қаулысын қабылдау
  ТЖМ, 2008 жылғы желтоқсан

218.

ТЖ және АҚ бірыңғай корпоративтік ақпарат-
тық-коммуникациялық жүйесін құру

Жауапты орындаушы - ТЖМ

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2008 - 2009
жылдар желтоқсан

1. ТЖ МЖ бірыңғай корпоративтік
ақпараттық-коммуникациялық жүйесін
құру жөнінде жоба әзірлеу
    ТЖМ, АБА, Қорғанысмині,
жергілікті атқарушы органдар,
       2008 жылғы маусым

2. Жобаны іске асыру
   ТЖМ, АБА, Қорғанысмині,
  жергілікті атқарушы органдар,
      2008 жылғы желтоқсан

3. Үкіметке ақпарат енгізу
  ТЖМ, жыл сайын, 2008 - 2009
      жылдар желтоқсан

219.

Өртке қарсы қызметі    жоқ шалғай елді мекен-
дерді өрттен қорғау, дала және орман өртте-
рін сөндіруді ұйымдас-
тыру жүйесін қалыптас-
тыру

Жауапты орындаушы - ТЖМ

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Жергілікті атқарушы органдардың және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің орман өрттерін, шалғай елді мекен- дердегі өртті сөндіру және олардың алдын алу жөніндегі шаралар кешенін орындау жөніндегі бірлескен іс-әрекет жоспарларын бекіту
  ТЖМ, АШМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
  әкімдері, 2007 жылғы маусым

2. Дала өрттерінің туындауы
жағдайларында және оларды тиімді
жоюға бірлескен іс-әрекеттер
жоспарын өңдеуде жер пайдалану-
шыларға және жергілікті атқарушы
органдарға көмек көрсету
   ТЖМ, АШМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
әкімдері, 2007 жылдың ішінде

3. Үкіметке ақпарат енгізу
  ТЖМ, 2007 жылғы желтоқсан

220.

ТЖ саласындағы бақылау
және рұқсат беру жүйе-
сін жетілдіру

Жауапты орындаушы - ТЖМ

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007 - 2009
жылдар желтоқсан

1. Өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды
қатаңдату, тиісті нормативтерді
бұзғаны үшін қауіпті өндірістердің
бірінші басшыларының дербес
жауапкершілігін бекіту
  ТЖМ, Еңбекмині, ЭМРМ, ИСМ,
  2007 - 2009 жылдар ішінде

2. Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің,
қауіпті қызметті техникалық реттеу-
дің, кәсіпорындар мен объектілердің
қауіпсіздігін декларациялаудың,
қауіпті объектілер иелерінің аза-
маттық-құқықтық жауапкершілігін
міндетті сақтандырудың мемлекеттік
бақылау тетіктерін жетілдіру
  ТЖМ, Еңбекмині, ЭМРМ, ИСМ,
  2007-2009 жылдар ішінде

3. Үкіметке ақпарат енгізу
  ТЖМ, жыл сайын, 2007 - 2009
    жылдар желтоқсан

221.

Мемлекеттік материал-
дық резерв жүйесін жетілдіру

Жауапты орындаушы - ТЖМ

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат, Үкімет қаулысы

Орындау мерзімі - жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар желтоқсан

1. Мемлекеттік материалдық резерв
жүйесінде сақтаулы материалдық
құндылықтардың болуына түгендеу
жүргізу
  ТЖМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, 2007 - 2009 жылдар
          ішінде

2. Мемлекеттік резервтердің жаңа
номенклатурасын әзірлеу және бекіту
  ТЖМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, 2007 жылғы желтоқсан

3. Мемлекеттік материалдық резерв-
тің тауар-материалдық құндылықтарын
сақтау базаларын көшіру құрылымын
          жетілдіру
  ТЖМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, 2007 - 2009 жылдар
         ішінде

4. Үкіметке ақпарат енгізу
  ТЖМ, жыл сайын, 2007 - 2009
      жылдар желтоқсан

222.

Дүлей зілзалалардың, авариялар мен апат-
тардың алдын алу және
зардаптарын жою сала-
сындағы халықаралық
ынтымақтастықты кеңейту

Жауапты орындаушы -
ТЖМ, СІМ

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007 - 2009
жылдар желтоқсан 

1. Төтенше жағдайлардың алдын алу
және зардаптарын жою мәселелері
бойынша шектес мемлекеттермен өзара
іс-қимылды жандандыру
  ТЖМ, СІМ, 2007 - 2009 жылдар
           ішінде

2. Апаттардың қатерін азайту жөнін-
дегі Азия конференциясын ұйымдас-
тыруға қатысу және өткізу (Астана)
  ТЖМ, СІМ, 2007 жылғы шілде

3. ТЖ алдын алу және зардаптарын
жою саласындағы халықаралық шарт-
тарды ұзарту
  ТЖМ, СІМ, 2007 - 2009 жылдар
         ішінде

4. Үкіметке ақпарат енгізу
   ТЖМ, жыл сайын, 2007 - 2009
         жылдар желтоқсан

5. Экономиканы жаңғырту және әртараптандыру
5.1. Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске
асыру

223.

Экономика салаларына
жүйелі мониторинг,
талдау және бағалау,
сондай-ақ басқа елдер
мен трансұлттық корпо-
рациялардың бәсекелі
салаларына салыстыр-
малы талдау жүргізу
(ЖҰЖ-ның 15-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ЭБЖМ, мүдделі мемлекет-
тік органдар, "Қазына"
ОДҚ" АҚ, "Самұрық"
холдингі" АҚ,
"ҚазАгро" холдингі" АҚ,
әлеуметтік-кәсіпкерлік
корпорациялар

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007 - 2009
жылдар, 3-тоқсан

1. Экономиканың салаларына олардың экспорттық пайдалылығы мен фактор-
лары деңгейінен қарай отырып мони-
торинг жүргізу
  ЭБЖМ, жыл сайын 3-тоқсан

Мониторинг жүргізу:
- аграрлық секторға және ЭБЖМ-ге
ақпарат беру
АШМ, СА, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,
жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар
          тамыз

- құрылысқа және ЭБЖМ-ге ақпарат
          беру
  ИСМ, СА, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
жыл сайын, 2007 - 2009 жылдар
           тамыз

- көлікке және ЭБЖМ-ге ақпарат беру
  ККМ, СА, "Самұрық" холдингі"
   АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, жыл
сайын, 2007 - 2009 жылдар тамыз

- коммуникацияға және ЭБЖМ-ге
ақпарат беру
  АБА, НКА, СА, жыл сайын, 2007
      - 2009 жылдар тамыз

- өңдеу өнеркәсібі және ЭБЖМ-ге
ақпарат беру
   ИСМ, ЭМРМ, СА, "Самұрық"
холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ"
АҚ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, жыл
сайын, 2007 - 2009 жылдар тамыз

- тау-кен өнеркәсібі және ЭБЖМ-ге
ақпарат беру
   ИСМ, ЭМРМ, СА, "Самұрық"
  холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ"
      АҚ, жыл сайын, тамыз

2. Кейіннен іс-әрекеттерді әзірлеу
үшін қолда бар талдамалық, марке-
тингтік және технологиялық дайын-
дамаларға талдау жүргізу және
ЭБЖМ-ге ақпарат беру
  ИСМ, АБА, ЭМРМ, ЭБЖМ, АШМ,
ККМ, СА, "Самұрық" холдингі"
АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, 2007 жылғы тамыз

3. Нақты өндірістер мен басқа
елдердің салаларына салыстырмалы
талдау, артта қалуға алып келетін
немесе отандық экспорттаушыларға
және экономика секторларына салыс-
тырмалы артықшылық беретін фактор-
ларға бағалау жүргізу және ЭБЖМ-ге
ақпарат беру
   ИСМ, ЭБЖМ, АШМ, мүдделі
мемлекеттік органдар, "Самұрық"
  холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ"
АҚ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, жыл
       сайын, желтоқсан

4. Озық әлемдік агенттіктердің
дерекқорына қосылу және ЭБЖМ-ге
ақпарат беру
  ИСМ, АШМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, 2007 - 2009 жылдар

5. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
  ЭБЖМ, жыл сайын, 2007 - 2009
       жылдар, қыркүйек

224.

Қазақстандық экспорт-
таушыларды және инвес-
тицияларды қолдау жүйе-
сін әзірлеу (ЖҰЖ-ның
22-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, Қаржымині, ЭМРМ,
АШМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007-2009
жылдар 3-тоқсан

1. Үкіметке экспортты сервистік
қолдау мәселелері бойынша ұйым құру
жөніндегі ұсыныстарды енгізу
  ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, 2007
       жылғы сәуір

2. Сыртқы инвестициялар мен шикі
емес экспортты ынталандыруға
бағытталған заң жобасын енгізу
    ИСМ, Қаржымині, ЭМРМ,
АШМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, 2008
         жылғы ақпан

3. Заң жобасын Парламентке енгізу
    ИСМ, Қаржымині, ЭМРМ,
  АШМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, 2008
         жылғы сәуір

4. Инвестицияларды өзара қорғау
және көтермелеу саласындағы
қолданыстағы халықаралық-шарттық
базаны тексеру
    ИСМ, СІМ, ҰБ, ЭБЖМ,
Қаржымині, 2007 жылғы желтоқсан

5. Қазақстандық компаниялардың
шетелдегі қызметі үшін қолайлы
құқықтық жағдай жасау мақсатында
инвестицияларды өзара қорғау және
көтермелеу туралы үкіметаралық
келісімдерге қол қою туралы
мәселені пысықтау
     ИСМ, СІМ, ҰБ, ЭБЖМ,
Қаржымині, Әділетмині, 2009
       жылғы қыркүйек

6. "Отандық дайын өнімді үздік
экспорттаушы" конкурсын ұйымдастыру
және өткізу
   ИСМ, жыл сайын, желтоқсан

7. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
   ИСМ, жыл сайын, қыркүйек

225.

Қазақстандық тауарлар-
дың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәр-
демдесу бағдарламасын қабылдау (ЖҰЖ-ның 23-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, АШМ, ЭБЖМ

Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы

Орындау мерзімі -
2007 жылғы шілде

1. Үкімет қаулысының жобасын
Үкіметке енгізу
   ИСМ, 2007 жылғы маусым

2. Қазақстандық тауарлар мен қыз-
меттердің экспортын сыртқы нарыққа
жылжытуға жәрдемдесу бағдарламасын
қабылдау
  ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, 2007
        жылғы шілде

226.

Шекаралас аудандарда
сауда-экономикалық
аймақтар құру мен да-
мыту жөніндегі шара-
ларды әзірлеу және
іске асыру (ЖҰЖ-ның
24-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, Қаржымині, ҰҚК,
облыстардың әкімдері

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007-2010
жылдар желтоқсан

1. Шекаралас мемлекеттермен экс-
порт-импорттық операциялар және
ілеспе өндіріс пен өнімді қайта
өңдеу үшін инфрақұрылымды ұйымдас-
тыру үшін қолайлы режим құру
жөнінде талдау жүргізу
     ИСМ, 2007 жылғы қазан

2. Үкіметке Ресей Федерациясымен,
Қырғыз Республикасымен және Өзбек-
стан Республикасымен сауда-эко-
номикалық аймақтар құру жөнінде
ұсыныстар енгізу
    ИСМ, Батыс Қазақстан,
Оңтүстік Қазақстан және Жамбыл
  облыстарының әкімдері, 2007
      жылғы желтоқсан

3. Ресей Федерациясымен, Қырғыз
Республикасымен және Өзбекстан
Республикасымен сауда-экономикалық
аймақтар құру
    ИСМ, Батыс Қазақстан,
Оңтүстік Қазақстан және Жамбыл
   облыстарының әкімдері,
       2010 жылға дейін

4. Үкіметке "Қорғас - Шығыс
қақпасы", "Тасқала - Озинки",
"Ақтау теңіз порты" АЭА халық-
аралық құрлықтағы порттарды бірік-
тіретін, мемлекеттік бақылаушы
органдардың өзара іс-қимылы және
кедендік, шекара рәсімдерін біріз-
дендіру бірыңғай технологиялық жүйе
қалыптастыру жөнінде ОКӨД-нің
Бірыңғай көлік-логистикалық жүйесін
құру жөнінде ұсыныстар енгізу
  ИСМ, ККМ, СІМ, Қаржымині, ҰҚК
    ШҚ, мүдделі мемлекеттік
  органдар, 2007 жылғы маусым

5. "Қорғас" ШЫХО инфрақұрылымын құру
  ИСМ, "Қорғас" ШЫХО АҚ, 2009
       жылғы 30 қаңтар

6. Инвестициялық жобаларды жүзеге
асыру үшін қолайлы жағдай және
инфрақұрылым жасау
    ИСМ, мүдделі мемлекеттік
   органдар, 2010 жылға дейін

7. Үкіметке "Қорғас - Шығыс қақпасы"
шекара маңы сауда-экономикалық
аймағы" СЭА құру туралы Президент
Жарлығының жобасын енгізу
  ИСМ, Алматы облысының әкімі,
        2008 жылғы маусым

8. Президенттің Әкімшілігіне "Қорғас
- Шығыс қақпасы" шекара маңы
сауда-экономикалық аймағы" СЭА құру
туралы Президент Жарлығының жобасын
енгізу
  ИСМ, Алматы облысының әкімі,
         2008 жылғы шілде

9. Қытай еркін сауда аймағы мен
"Қорғас - Шығыс қақпасы" шекара
маңы сауда-экономикалық аймағы ара-
сында бәсекелестік туғызбау мақса-
тында ҚР Үкіметі мен ҚХР Үкіметі
арасындағы халықаралық еңбек бөлі-
нісі жөніндегі келісім жобасын
дайындау
    ИСМ, Қаржымині, СІМ,
Еңбекмині, 2008 жылғы маусым

10. Үкіметке және Президент Әкім-
шілігіне ақпарат енгізу
   ИСМ, Қаржымині, ҰҚК, облыс
  әкімдері, жыл сайын, 2007 -
    2010 жылдар желтоқсан

227.

Нақты "серпінді" жоба- ларды іске асыру шеңбе-
рінде ірі отандық ком- паниялардың трансұлт-
тық компаниялармен
ынтымақтастығын ынта-
ландыру (ЖҰЖ-ның
25-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, АШМ, ЭБЖМ,
"Қазына" ОДҚ" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі -
2007 жылғы қыркүйек

1. Қазақстанның шикізат емес сала-
сында жобаларды дамыту мақсатында
ірі отандық компаниялар мен шет
елдік трансұлттық компаниялардың
(ТҰК) ынтымақтастығын ынталандыру
бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту
туралы Премьер-Министрдің өкімін
әзірлеу және қабылдау
   ИСМ, АШМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
  "ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы
            тамыз

2. Шет елдік трансұлттық
компаниялар қызметтеріне талдау
жүргізу
  ИСМ, АШМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы
            тамыз

3. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
   ИСМ, 2007 жылғы қыркүйек

228.

Ірі компанияларды эко- номиканы әртараптан-
дыру үдерісіне тарту
жөніндегі шаралар кеше-
нін әзірлеу (ЖҰЖ-ның
34-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, ЭМРМ, мүдделі
мемлекеттік органдар

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне ақпарат

Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. Үкіметке ірі компанияларды, оның
ішінде өңдеуші сала кәсіпорындарын
экономиканы әртараптандыру үдері-
сіне тарту жөнінде ұсыныстар енгізу
    ИСМ, ЭМРМ, ЭБЖМ, АШМ,
  "Атамекен" КЖЖО (келісім
бойынша), "Самұрық" холдингі"
     АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
  "ҚазАгро" ҰХ" АҚ , 2007 жылғы
          қыркүйек

2. Қазақстанның инвестициялық
ахуалына теріс әсер ететін фактор- ларды жою (әсерін азайту) жөніндегі
іс-шаралар жоспарын қабылдау
   ИСМ, мүдделі мемлекеттік
  органдар, 2007 жылғы мамыр

3. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
  ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан

229.

Экономиканың басым ши-
кізат емес сектор-
ларында "серпінді"
және инфрақұрылымдық
инвестициялық жобаларды
іске асыру жөніндегі
бас жоспарды әзірлеу
("серпінді" жобалардың
тізбесін және орындау
мерзімін көрсете оты-
рып, оларды іске асыру
жоспарын айқындау)
(ЖҰЖ-ның 59-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ

Аяқтау нысаны -
нормативтік құқықтық акті

Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. Серпінді жобалардың тізбесін
және оларды іске асыру жоспарын
әзірлеу
  ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ,
ККМ, АШМ, ҚҚҚ, "Қазына" ОДҚ"
    АҚ, "ҚазАгро" ҰҚ" АҚ,
  "Атамекен" КЖЖО (келісім
бойынша) әлеуметтік кәсіпкерлік
корпорациялар, 2007 жылғы шілде

2. Үкіметке үнемі жаңартылатын
жобалардың тізбесін және оларды
іске асыру жоспарларын көздейтін
Экономиканың басым шикізат емес
секторларында "серпінді" инвести-
циялық жобаларды іске асыру жөнін-
дегі бас жоспар туралы Үкімет
қаулысының жобасын енгізу
  ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ,
ККМ, АШМ, ҚҚҚ, "Қазына" ОДҚ"
АҚ, "Атамекен" КЖЖО (келісім
бойынша), әлеуметтік кәсіпкерлік
корпорациялар, 2007 жылғы қараша

3. Үкімет қаулысын қабылдау
  ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан

230.

Мультипликациялық әсер
беретін жаңа техно-
логиялық және жүйе
құрайтын өндірістерді
дамыту үшін жағдай
туғызу (ЖҰЖ-ның
60-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. Үкіметке өндірістік корпустары
орналасқан отандық өнеркәсіп кәсіп-
орындардың жалға алған жер учаске-
лерін меншікке өтеусіз беру жөнінде
ұсыныстар енгізу
  ИСМ, ЖРА, 2007 жылғы қыркүйек

2. Үкіметке өтеусіз негізде ТЭН
және ЖСҚ әзірлеуді қаржыландыру жо-
лымен жаңа өндірістерді құру жөнін-
дегі жобаларға мемлекеттік қолдау
көрсету туралы ұсыныстар енгізу
    ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
    "Самұрық" холдингі" АҚ,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы
          қазан

3. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
  ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан

231.

Индустриялық-иннова-
циялық даму стратегия-
сын іске асыру
тиімділігін бағалау және жаңа экономикалық
жағдайлар мен басымдық-
тарды ескере отырып,
оны кейіннен түзету
(ЖҰЖ-ның 61-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ

Аяқтау нысаны -
Президент Жарлығының
жобасы

Орындау мерзімі -
2007 жылғы шілде

1. Үкіметке стратегияны іске асыру
тиімділігін бағалау негізінде
Индустриялық-инновациялық даму
стратегиясына өзгерістер енгізу
туралы Президент Жарлығының жобасын
енгізу
    ИСМ, 2007 жылғы маусым

2. Үкіметке Қазақстан Республика-
сының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған стратегиясына өзгерістер енгізу туралы Президент Жарлығының жобасын енгізу
  ИСМ, 2007 жылғы маусым

3. Президент Жарлығының жобасын Президент Әкімшілігіне енгізу
  ИСМ, 2007 жылғы шілде

232.

Қазақстан Республика-
сының "Арнайы экономи-
калық аймақтар туралы" (жаңа редакция), "Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнама-
лық актілеріне арнайы
экономикалық аймақтар
мәселелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы" заңдарын
қабылдау (ЖҰЖ-ның
63-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, ЭБЖМ

Аяқтау нысаны - заңдар

Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

Парламенттің Заңдарды қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу
  ИСМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы маусым

233.

Мемлекеттің қатысуымен 2007-2009 жылдары құ-
рылатын индустриялық аймақтардың тізбесін айқындау (ЖҰЖ-ның
64-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік органдар,
Астана, Алматы қала-
ларының және облыс-
тардың әкімдері

Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы

Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкі-
метке енгізу
     ИСМ, ЭБЖМ, мүдделі
мемлекеттік органдар, Астана,
   Алматы қалаларының және
   облыстардың әкімдері, 2007
        жылғы қараша

2. Үкімет қаулысын қабылдау
  ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан

234.

Жер қойнауын пайдалану
саласындағы қазақс-
тандық сервистік нарық-
ты дамыту жөніндегі
шаралар кешенін әзір-
леу (ЖҰЖ-ның
65-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, ЭМРМ

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат 

Орындау мерзімі -
жыл сайын, желтоқсан

1. Кен орындарының сервисін және
инженерлік инфрақұрылымын дамыту
жоспарларын орындау мониторингі
    ЭМРМ, ИСМ, " Қазақстан
  келісім-шарт агенттігі " АҚ,
           тұрақты

2. Машина жасау кәсіпорындарының
жер қойнауын пайдаланушыларға
табиғи ресурстарды өндіру
өңірлерінде тікелей қызмет көрсету
жөніндегі сервистік орталықтар құруы
    ИСМ, ЭМРМ, " Қазақстан
  келісім-шарт агенттігі " АҚ,
   2007-2008 жылдар ішінде

3.«"Отандық өндірушілер мен
шетелдік инвесторлардың бірыңғай
тізілімі" ақпаратты жүйесінің жұмыс
істеуін қамтамасыз ету
    ИСМ, ЭМРМ, " Қазақстан
  келісім-шарт агенттігі " АҚ,
         тұрақты

4. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
ИСМ, ЭМРМ, " Қазақстан келісім-
шарт агенттігі " АҚ, жыл сайын,
         желтоқсан

235.

Астана, Теміртау қала-
ларында индустриялық
аймақтар салуды және
оларды жобалармен "то-
лықтыруды" қамтамасыз
ету (ЖҰЖ-ның
66-тармағы)

Жауапты орындаушы -
Астана қаласының және
Қарағанды облысының
әкімдері, ИСМ
Аяқтау нысаны - инфрақұрылым объек-
тілерін пайдалануға беру актілері

Орындау мерзімі - 2008 жылғы, қараша

1. Теміртау қаласындағы индустрия-
лық аймақтың инфрақұрылымын салудың
ЖСҚ әзірлеу және ИСМ-ді хабардар ету
  Қарағанды облысының әкімі,
      2007 жылғы сәуір

2. Астана қаласында индустриялық
аймақ салуды қамтамасыз ету ИСМ-ге
          ақпарлау
    Астана қаласының әкімі,
   әлеуметтік кәсіпкерлік
корпорациялар, 2008 жылғы мамыр

3. Теміртау қаласында индустриялық
аймақ салуды қамтамасыз ету және
ИСМ-ді хабардар ету
  Қарағанды облысының әкімі,
   әлеуметтік-кәсіпкерлік
корпорациялар, 2008 жылғы қараша

4. Индустриялық аймақтарды
жобалармен толықтыруды қамтамасыз
ету және ИСМ-ді хабардар ету
  ИСМ, Астана қаласының және
  Қарағанды облысының әкімдері,
      " Қазына " ОДҚ " АҚ,
  әлеуметтік-кәсіпкерлік
  корпорациялар, 2007 - 2008
       жылдар қараша

5. Үкіметке ақпарат енгізу
  ИСМ, 2008 жылғы қараша

236.

Технологиялар трансфер-
тін мемлекеттік қолдау
және конструкторлық
бюролар мен жобалау
ұйымдарының желілерін
құру шараларын әзірлеу
(ЖҰЖ-ның 67-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. Технологиялар трансфертінің
(конструкторлық бюролар, бизнес-
инкубаторлар, коммерциялизациялық
офистер) жүйесін және тетігін құру
жөнінде мүдделі тараптармен
ұсыныстарды пысықтау
  ИСМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, жеке сектордың
өкілдері, 2007 жылғы қараша

2. Технологиялар трансфертінің,
инновациялық инфрақұрылымдар объек-
тілерінің (конструкторлық бюролар
мен бизнес-инкубаторлар, коммер-
циялизациялық офистер) жүйесін және
          тетігін құру
  ИСМ, " Қазына " ОДҚ " АҚ, 2007
          жыл қараша

3. Үкіметке және Президент Әкім-
шілігіне ақпарат енгізу
  ИСМ, " Қазына " ОДҚ " АҚ, 2007
        жылғы желтоқсан

237.

Отандық жеке капитал-
дың жоғарғы техноло-
гиялық әзірлемелердің
әлемдік нарығына қол
жеткізуін қамтамасыз
ететін Инновация және
патент банкін құру,
шетел патенті мен ли-
цензиясы бойынша жаңа
өндірістерді құруға
арналған құқықты кә-
сіпкерлерге беруге
жәрдемдесу, сондай-ақ
қазақстандық жасап
шығарылған техноло-
гиялық коммерциялиза- циялауда жәрдемдесу

Жауапты орындаушы -
ИСМ, БҒМ, Әділетмині,
"Қазына" ОДҚ" АҚ

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
2008 жылғы шілде

1. "Қазына" ОДҚ" АҚ маманданды-
рылған кеңесінің қарауына Инно-
вациялар мен патенттер банкін құру
туралы тұжырымдама жобасын енгізу
  ИСМ, БҒМ, Әділетмині, " Қазына "
   ОДҚ " АҚ, 2008 жылғы наурыз

2. Үкіметке ақпарат енгізу
     ИСМ, 2008 жылғы шілде

238.

Экономиканың нақты
секторы қажетсінетін инновациялық әзірле-
мелердің бағыттарын
айқындау (ЖҰЖ-ның
68-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, мүдделі мемлекеттік органдар,
"Қазына" ОДҚ" АҚ

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. Үкіметке ҒЗТКЖ республикалық
бюджет қаражаты есебінен одан әрі
қаржыландыру мақсатында эконо-
миканың нақты секторы қажет ететін
олардың негізгі бағыттары бойынша
ұсыныстар енгізу
  ИСМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, " Қазына " ОДҚ " АҚ,
      2007 жылғы маусым

2. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
   ИСМ, мүдделі мемлекеттік
  органдар, " Қазына " ОДҚ " АҚ,
     2007 жылғы желтоқсан

239.

Кәсіпкерлердің иннова-
циялық белсенділікте-
рін ынталандыру

Жауапты орындаушы -
ИСМ, мүдделі мемлекет-
тік органдар,»"Қазына"
ОДҚ" АҚ

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат 

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007 - 2009
жылдар желтоқсан

1. Қазақстан Республикасындағы
ғылыми-техникалық және инновациялық
қызметті ақпараттық қамтамасыз ету
жүйесін дамыту және нығайту
   ИСМ, мүдделі мемлекеттік
  органдар, " Қазына " ОДҚ " АҚ,
   2007-2009 жылдар ішінде

2. Кәсіпкерлердің инновациялық
белсенділіктерін мамандандырылған
мерзімді басылымдар ұйымдастыру
жолымен ынталандыру
   ИСМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, 2007-2009 жылдар
         ішінде 

3. Үкіметке ақпарат енгізу
  ИСМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, " Қазына " ОДҚ " АҚ, жыл
  сайын, 2007 - 2009 жылдар
         желтоқсан

240.

"Инновациялық қызметті
мемлекеттік қолдау
туралы" Қазақстан Рес-
публикасының Заңына
өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу туралы"
Қазақстан Республика-
сының Заңын қабылдау
(ҒЗТКЖ мен конструк-
торлық қызметті қаржы-
ландыруға бизнесті бел-
сенді тарту жөніндегі
талаптар жүйесін әзір-
леу) (ЖҰЖ-ның
69-тармағы)

Жауапты орындаушы - ИСМ

Аяқтау нысаны - Заң

Орындау мерзімі - 2008 жылғы маусым

1. Үкіметке "Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы" Қазақстан
Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң
жобасын енгізу
  ИСМ, 2007 жылғы қараша

2. Заң жобасын Парламентке енгізу
  ИСМ, 2008 жылғы ақпан

3. Заңды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу
  ИСМ, 2008 жылғы маусым

241.

Ғылыми-техникалық жұ-
мыстардың нәтижелерін экономиканың нақты сек-
торына беру тетіктерін әзірлеу (ЖҰЖ-ның 70-тармағы)

Жауапты орындаушы - ИСМ, БҒМ

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне ақпарат

Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. Үкіметке Республикалық бюджет
қаражаты есебінен жүргізілген
ғылыми-техникалық зерттеулердің
нәтижелерін жеке секторға беру
тетігі туралы ұсыныстар енгізу
  ИСМ, БҒМ, 2007 жылғы қыркүйек

2. Президент Әкімшілігіне және
Үкіметке ақпарат енгізу
ИСМ, БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан

242.

"Ақпараттық техноло-
гиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының 2-кезегін салу (ЖҰЖ-ның 71-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ

Аяқтау нысаны -
объектіні пайдалануға
беру актілері

Орындау мерзімі -
2007 - 2009 жылдар

1. "Ақпараттық технологиялар паркі"
АЭА құруға бөлінген Алматы облы-
сының жерін (178,5 га) алу жөнінде
шаралар қабылдау
    ИСМ, Алматы облысының
әкімшілігі, 2007 - 2008 жылдар

2. "Ақпараттық технологиялар паркі"
АЭА-ның 2-кезегін салудың ЖСҚ
әзірлеу
   ИСМ, 2008 жылғы тамыз

3. "Ақпараттық технологиялар паркі"
АЭА-ның 2-кезегін салу
    ИСМ, 2008 жылғы қараша

243.

Халықаралық ұйымдардың
қатысуымен озық техно-
логиялар орталықтары
мен ашық үлгідегі
зертханалар құру және
дамыту жөніндегі
пилоттық жобаларды
іске асыру (ЖҰЖ-ның
72-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, БҒМ

Аяқтау нысаны -
жобаларды іске асыру
туралы келісім

Орындау мерзімі -
2007 жылғы маусым

Халықаралық ұйымдардың қатысуымен
озық технологиялар орталықтары мен
ашық үлгідегі зертханалар құру және
дамыту жөніндегі пилоттық жобаларды
іске асыру жөнінде келісімдер жасасу
  ИСМ, БҒМ, 2007 жылғы маусым

244.

Негізгі қордың жай-
күйіне және нақты тозу-
ына талдау жүргізу
және күрделі құрылыс-
тарды, жабдықтарды,
өндірістік инфрақұ-
рылымды және техноло-
гиялық үдерістерді
жаңартуға арналған
нақты іс-қимылдар бағ-
дарламасын дайындау
(ЖҰЖ-ның 94-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, Қаржымині, ККМ,
АШМ, АБА, СА,
облыстардың әкімдері

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. Өңдеуші өнеркәсіп салалары
кәсіпорындарының негізгі қорларының
жай-күйіне талдау жүргізу
  ИСМ, Қаржымині, мүдделі
    мемлекеттік органдар,
облыстардың әкімдері, 2007
      жылғы қыркүйек

2. Технологиялық болжау орталығын
құру туралы мәселені пысықтау
  ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан

3. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат
   ИСМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, облыстардың әкімдері,
    2007 жылғы желтоқсан

245.

Қазақстан Республика-
сының 2015 жылға дейін
технологиялық дамуды
қамтамасыз ету жөнінде
шаралар кешенін
қабылдау (ЖҰЖ-ның
95-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ

Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы

Орындау мерзімі -
2007 жылғы қараша

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкі-
метке енгізу
   ИСМ, " Қазына " ОДҚ " АҚ, 2007
         жылғы қазан

2. Үкімет қаулысын қабылдау
   ИСМ, 2007 жылғы қараша

246.

Индустриялық-инновация-
лық инфрақұрылымды қа-
лыптастырудың және
дамытудың бірыңғай сая-
сатын әзірлеу (ЖҰЖ-ның
96-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, мүдделі
мемлекеттік органдар

Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы

Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. Үкіметке арнайы экономикалық
және индустриялық аймақтарға, тех-
нопарктерге отандық және шетелдік
компанияларды тарту жөніндегі
ұсыныстарды ескере отырып, оның
ішінде жеке индустриялық аймақтар
құруды ынталандыру жөніндегі шара-
ларды айқындай отырып, индустрия-
лық-инновациялық инфрақұрылым (ар-
найы экономикалық және индустриялық
аймақтар, технопарктер, бизнес-
инкубаторлар) қалыптастыру және
дамыту тұжырымдамасы туралы Үкімет
қаулысының жобасын енгізу
  ИСМ, ЭБЖМ, мүдделі мемлекет-
тік органдар, " Қазына " ОДҚ " АҚ,
         2007 жылғы қараша

2. Үкімет қаулысын қабылдау
  ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан

247.

Кластерлік бастаманы
іске асыруды жалғастыру

Жауапты орындаушы -
ИСМ, АШМ, ККМ, ТСМ,
Қаржымині, ЭБЖМ,
Астана, Алматы
қалаларының және
облыстардың әкімдері

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007-2009
жылдар желтоқсан

1. Кластерлерді және тиісті үйлес-
тіру кеңестерін қызметін, оның
ішінде "Металлургия", "Құрылыс ма-
териалдары", "МұнайГаз машина жа-
сау", "Тоқыма" және "Тамақ өнер-
кәсібі" кластерлерін қолдауға ба-
ғытталған кластерлік бастамаларды
іске асыруды ақпараттық-әдістемелік
сүйемелдеу
  ИСМ, ЭБЖМ, АШМ, 2007 жылғы
            маусым

2. Пилоттық кластерлерге талдау
жүргізу және тіршілік етуге қабі-
летті жобаларды іріктеу, сондай-ақ
қажет болған кезде жаңа кластерлік
жобаларға бастамашылық жасау
  ИСМ, ЭБЖМ, АШМ, ККМ, ТСМ,
  Қаржымині, ЭМРМ, 2007 жылғы
            шілде
 
3. Кластерлік бастамаларды іске
асыруға әкімдердің жауапкершілігін
арттыру мақсатында өңірлер арасында
рейтинг жүргізу үшін кластердің
табыстылығын айқындайтын өлшемдер
әзірлеу
    ИСМ, ЭБЖМ, АШМ, ККМ, ТСМ,
Қаржымині, ЭМРМ, Астана, Алматы
  қалаларының және облыстардың
   әкімдері, 2007 жылғы шілде
 
4. Кластерлік бастамаларды іске
асыруға өңірлер әкімдерінің жауап-
кершілігін арттыру үшін олардың
қызметін рейтингтік бағалау жүйесіне
өзгерістер енгізу
   ИСМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы қыркүйек
 
5. 2008 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында "Оңтүстік" арнайы экономи-
калық инфрақұрылымын салуды аяқтау
және ИСМ-ді хабардар ету
  ОҚО әкімі, 2008 жылғы желтоқсан
 
6. Үкіметке ақпарат енгізу
   ИСМ, жыл сайын, 2007-2009
        жылдар желтоқсан

248

Экономиканың қажетті-
ліктерін білікті еңбек
кадрларымен қамтамасыз
ету

Жауапты орындаушы - ИСМ, БҒМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - жыл сайын, 2007-2009 жылдар қараша

1. Барлық КТУ және КТМ оқитындар-
дың жұмыс беруші кәсіпорындарда
өндірістік практикадан өтуін
ұйымдастыру мәселесін шешу және ИСМ-ді хабардар ету
  Астана, Алматы қалаларының
және облыстардың әкімдері, БҒМ,
  жыл сайын, 2007-2009 жылдар
           қыркүйек

2. Барлық өңірлерде қазіргілерін жаңғырту және орта техникалық кәсіптік оқу орындарын құру, сондай-ақ оқу үшін олардың тартымдылығын арттыру, оқу сапасын арттыру және ИСМ-ге ақпарлау
   Астана, Алматы қалаларының
және облыстардың әкімдері, БҒМ,
  жыл сайын, 2007-2009 жылдар
          қыркүйек

3. Үкіметке ақпарат енгізу
  ИСМ, жыл сайын, 2007-2009
         жылдар қараша

249

Қазақстан Республикасы экономикасының шикізат емес секторларының инвестициялық мүмкіндіктерін таныстыру жөнінде белсенді шетелдік ақпараттық жұмыс жүргізу

Жауапты орындаушы -
ИСМ, СІМ, "Қазына" ОДҚ"
АҚ, мүдделі мемлекеттік
органдар

Аяқтау нысаны -
Премьер-Министрдің
өкімі

Орындау мерзімі -
2007-2009 жылдар

1. "Қазақстан Республикасының
инвестициялық мүмкіндіктерін
таныстыру жөніндегі ақпараттық
жұмыс жоспары туралы" Қазақстан
Республикасының Премьер-Министрі
өкімінің жобасын әзірлеу және
Үкіметке енгізу
    ИСМ, СІМ, мемлекеттік
органдар, 2007-2009 жылдар
           сәуір

2. Қазақстанның инвестициялық
мүмкіндіктерін таныстыру жөніндегі
ақпараттық жұмыс жоспарында
көзделген іс-шараларды іске асыру
   ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
мемлекеттік органдар, Жоспарға  сәйкес мерзімдерге, 2007-2009
           жылдар

5.2. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту

250

"Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық
актілеріне агроөнеркә-
сіптік кешенді мемлекеттік реттеу
мәселелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау (ЖҰЖ-ның
31-тармағы)

Жауапты орындаушы - АШМ

Аяқтау нысаны - Заң

Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Заң жобасын Парламентке енгізу
     АШМ, 2007 жылғы сәуір

2. Заңды Парламенттің қабылдауы
және Президентке қол қоюға жіберу
    АШМ, 2007 жылғы желтоқсан

251

Ауыл шаруашылығының өнімділік деңгейін арттыру, жердің тозуының алдын алу, елдің су және басқа да табиғи ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру жөніндегі ұсыныстарға талдау жүргізу және оларды әзірлеу (ЖҰЖ-ның 32-тармағы)

Жауапты орындаушы - АШМ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі -
2008 жылғы ақпан

1. Елдің су және табиғи ресурстарын
тиімді пайдалануға талдау жүргізу
    АШМ, Қоршағанортамині,
  ЖРА, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007
        жылғы қараша

2. Үкіметке жердің тозуының алдын алу, елдің су және басқа да табиғи ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар енгізу
АШМ, Қоршағанортамині, ЖРА,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007 жылғы
         желтоқсан

3. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
  АШМ, Қоршағанортамині, ЖРА,
  "ҚазАгро" ҰХ АҚ, 2008 жылғы
           ақпан

252

Агроөнеркәсіптік
кешенді мемлекеттік
қолдау шараларына
талдау жүргізу және агроөнеркәсіптік кәсіп-
орындардың дамуын
ынталандырудың жаңа
тетіктерін әзірлеу
(ЖҰЖ-ның 33-тармағы)

Жауапты орындаушы - АШМ, ЭМРМ, ИСМ,
Қоршағанортамині,
"ҚазАгро" ҰХ" АҚ

Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне ақпарат

Орындау мерзімі - 2008 жылғы ақпан

1. Агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік қолдау шараларына талдау жүргізу, ауыл шаруашылығын дамытудың басым бағыттары мен тауашаларды айқындау, агроөнеркәсіптік кәсіпорындарды дамытуды
ынталандырудың, ауыл шаруашылығы
өнімділігінің деңгейін арттырудың жаңа тетіктерін әзірлеу және Үкіметке тиісті ұсынымдар енгізу
       АШМ, ЭМРМ, ИСМ,
Қоршағанортамині, "ҚазАгро" ҰХ"
   АҚ, 2007 жылғы желтоқсан

2. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
      АШМ, ЭМРМ, ИСМ,
Қоршағанортамині, "ҚазАгро" ҰХ"
     АҚ, 2008 жылғы ақпан

253

Қазақстан Республикасы-
ның агроөнеркәсіптік
кешенін орнықты дамыту
жөніндегі 2009-2011
жылдарға арналған
шаралар кешенін әзірлеу
(ЖҰЖ-ның 62-тармағы)

Жауапты орындаушы -
АШМ, ИСМ
 
Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы

Орындау мерзімі -
2008 жылғы наурыз

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу
   АШМ, ИСМ, 2008 жылғы ақпан

2. Үкімет қаулысын қабылдау
   АШМ, 2008 жылғы наурыз

254

"Тамақ өнімінің қауіпсіздігі туралы"
Қазақстан Республика-
сының Заңын қабылдау
(ЖҰЖ-ның 87-тармағы)

Жауапты орындаушы -
АШМ

Аяқтау нысаны - Заң

Орындау мерзімі - 2007 жылғы мамыр

Заңды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу
   АШМ, 2007 жылғы мамыр

255

Халықаралық талаптарға
сәйкес АӨК өнімі
қауіпсіздігінің тәуекелін бағалау және
сапасын бақылау жүйесін
қалыптастыру жөніндегі
іс-шаралар жоспарын
қабылдау (ЖҰЖ-ның
88-тармағы)

Жауапты орындаушы -
АШМ, ИСМ, ДСМ

Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы

Орындау мерзімі - 2007 жылғы маусым

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу
АШМ, ИСМ, ДСМ, 2007 жылғы маусым
2. Үкімет қаулысын қабылдау
    АШМ, 2007 жылғы маусым

256

"Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық
актілеріне балық
шаруашылығы мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
туралы" Қазақстан
Республикасының Заңының
жобасын әзірлеу

Жауапты орындаушы - АШМ, Қоршағанортамині,
Қаржымині

Аяқтау нысаны - Заң
жобасы

Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Заң жобасын Үкіметке енгізу
   АШМ, Қоршағанортамині, Қаржымині, 2007 жылғы қазан
 
2. Заң жобасын Парламентке енгізу
   АШМ, Қоршағанортамині, Қаржымині, 2007 жылғы желтоқсан

257

Қазақстан Республикасы-
ның агроөнеркәсіптік
кешенін орнықты
дамытудың 2006-2010
жылдарға арналған
тұжырымдамасын іске
асыру жөніндегі
2006-2008 жылдарға
арналған бірінші
кезектегі шаралар
бағдарламасына
қолданыстағы және
әзірленетін бағдарлама-
ларды оңтайландыру
мақсатында өзгерістер
мен толықтырулар енгізу

Жауапты орындаушы -
АШМ

Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы

Орындау мерзімі -
2007 жылғы тамыз

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу
    АШМ, 2007 жылғы шілде
 
2. Үкімет қаулысын қабылдау
     АШМ, 2007 жылғы тамыз

258

Қаржыландыруға қол-
жетімділікті арттыру
мақсатында ұсақ шаруа
қожалықтарын
біріктіруді ынталандыру

Жауапты орындаушы - АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, облыстардың әкімдері

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - жыл сайын, 2008-2009
жылдар желтоқсан

1. Ұсақ шаруа қожалықтары арасында оларды кооперациялау бойынша ұйымдастыру іс-шараларын өткізу және АШМ-ді хабардар ету
     облыстардың әкімдері,
  2007-2009 жылдар желтоқсан

2. Кредит беру және лизинг арқылы бірлестіктерді қаржыландыру көлемін ұлғайту
   АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,
    2008-2009 жылдар желтоқсан

3. Үкіметке ақпарат енгізу
  АШМ, жыл сайын, 2008-2009
      жылдар желтоқсан

259

Қазақстан Республика-
сында ауыл шаруашылығы
өнімінің көтерме
(коммуналдық) нарықта-
рын дамыту жөніндегі
шараларды іске асыру
 
Жауапты орындаушы -
ИСМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыс-
тардың әкімдері,
әлеуметтік-кәсіпкерлік
корпорациялар

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2008-2009
жылдар ақпан

1. Ауыл шаруашылығы өнімінің жаңа көтерме (коммуналдық) нарықтарын салу және жұмыс істеп тұрғандарын дамыту және ИСМ-ді хабардар ету
  Астана, Алматы қалаларының
және облыстардың әкімдері, АШМ,
   әлеуметтік-кәсіпкерлік
корпорациялар, 2008-2009
         жылдар қаңтар

2. Үкіметке ақпарат енгізу
   ИСМ, жыл сайын, 2008-2009
         жылдар ақпан

260

Ауыл шаруашылығы
тауарын өндірушілерге
екінші деңгейдегі
банктер беретін
кредиттерге кепілдік
беру жүйесін әзірлеу

Жауапты орындаушы -
АШМ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ұсыныстар

Орындау мерзімі -
2007 жылғы тамыз

Үкіметке ауыл шаруашылығы тауарын
өндірушілерге екінші деңгейдегі
банктер беретін кредиттерге
кепілдік беру жүйесі жөнінде
ұсыныстар енгізу
  АШМ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2007
          жылғы тамыз

261

Ауылдық округ деңгейін-
де ақпараттық-консуль-
тациялық қызметтерді
қамтамасыз ету

Жауапты орындаушы -
АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2008-2009
жылдар желтоқсан

1. "Қазагромаркетинг" АҚ өңірлік
желісін ауылдық округ деңгейіне
дейін кеңейту және дамыту:
"Қазагромаркетинг" АҚ-ның
корпоративтік деректер беру
жүйесін қалыптастыру
   АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,
     2008 жылғы желтоқсан

облыстық өкілдіктер мен ауылдық
ақпараттық-консультациялық
орталықтарды материалдық-
техникалық қамтамасыз ету
   АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,
    2008 жылғы желтоқсан

пилоттық ауылдық ақпараттар мен консультациялар пункттерін ашу
     АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,
     облыстардың әкімдері,
     2009 жылғы желтоқсан

2. Үкіметке ақпарат енгізу
АШМ, жыл сайын, 2008-2009 жылдар желтоқсан

262

Республиканың негізінен астықты белдеуі - Ақмола, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарында экспортқа бағдарланған астықты қайта өңдеу кластерін дамыту

Жауапты орындаушы - АШМ

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау  мерзімі - 2007-2009 жылдар желтоқсан

Үкіметке ақпарат енгізу

АШМ, Ақмола, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,
2007-2009 жылдар желтоқсан

263

Алматы, Жамбыл және
Оңтүстік Қазақстан
облыстарында бәсекеге
қабілетті жеміс-көкөніс
кластерін дамыту

Жауапты орындаушы - АШМ

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - 2007 - 2009 жылдар желтоқсан

Үкіметке ақпарат енгізу

  АШМ, Алматы, Жамбыл және
Оңтүстік Қазақстан облыстарының
әкімдері, " ҚазАгро " ҰХ " АҚ, 2007
-2009 жылдар желтоқсан

264

Қостанай облысында бәсекеге қабілетті экспортқа бағдарланған сүт кластерін дамыту

Жауапты орындаушы - АШМ

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау  мерзімі - 2007-2009 жылдар желтоқсан

Үкіметке ақпарат енгізу

   АШМ, Қостанай облысының әкімі,
   "ҚазАгро" холдингі" АҚ, 2007-
   2009 жылдар желтоқсан

265

Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу жөніндегі өндірістерді дамыту

Жауапты орындаушы - АШМ, облыстардың
әкімдері, "ҚазАгро" холдингі" АҚ

Аяқтау нысаны -  Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - жыл сайын, 2007 - 2010 жылдар желтоқсан

1. Қозаның сұрыпты тұқымдық
материалын өндіру жөнінде зауыт салу
    АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,
      2008 жылғы желтоқсан

2. Оңтүстік Қазақстан облысында май
экстракциялау зауытын салу
   АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,
  2009-2010 жылдар желтоқсан

3. Ірі-тауарлы мал шаруашылығы фермаларын құру
      АШМ, облыстардың
әкімдері, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,
  2008-2009 жылдар желтоқсан

4. Үкіметке ақпарат енгізу
    АШМ, жыл сайын, 2007-2010
        жылдар желтоқсан

266

"Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне
астық экспорты
мәселелері бойынша
өзгерістер енгізу
туралы" Қазақстан
Республикасы Заңының
жобасын әзірлеу

Жауапты орындаушы - АШМ, ЭБЖМ

Аяқтау нысаны - Заң жобасы

Орындау мерзімі - 2007 жылғы қыркүйек

1. Заң жобасын Үкіметке енгізу
    АШМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы шілде

2. Заң жобасын Парламентке енгізу
  АШМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы қыркүйек

267

Қара және Каспий теңіздерінің порттарында астық терминалдарын салу мен жарақтандыру

Жауапты орындаушы - АШМ, "ҚазАгро" ҰХ" АҚ

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - 2008 жылғы желтоқсан

1. Поти портында (Грузия) астық терминалын салу мен жарақтандыру
    "ҚазАгро" ҰХ" АҚ, АШМ,
     2008 жылғы желтоқсан

2. Амирабад портында (Иран Ислам
Республикасы) астық терминалын салу
    "ҚазАгро" ҰХ" АҚ, АШМ,
    2008 жылғы желтоқсан

3. Үкіметке ақпарат енгізу
      "ҚазАгро" ҰХ" АҚ, 2008
        жылғы желтоқсан

268

Қазақстан
Республикасында биоотын
нарығын дамыту
жөніндегі шаралар кешенін қабылдау

Жауапты орындаушы - АШМ, ЭМРМ, ИСМ, ЭБЖМ,
Қаржымині, Әділетмині,
ұлттық холдингтер

Аяқтау нысаны - Үкімет қаулысы

Орындау мерзімі - 2007 жылғы шілде

1. Үкіметке "Қазақстан Республикасында биоотын нарығын дамыту жөніндегі шаралар кешенін бекіту туралы" Үкімет қаулысының жобасын енгізу
     АШМ, ЭМРМ, ИСМ, ЭБЖМ,
Қаржымині, Әділетмині, ұлттық
холдингтер, 2007 жылғы маусым

2. Үкімет қаулысын қабылдау
      АШМ, 2007 жылғы шілде

269

Агроөнеркәсіптік кешен
саласындағы нақты
серпінді жобаларды
іске асыру

Жауапты орындаушы -
АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2008 - 2010 жылдар желтоқсан

1. ТЭН әзірлеу
АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, жыл
сайын, 2007-2008 жылдар желтоқсан

2. Қалпына келетін ресурстар -
биомассадан биоөнім шығару жөнінде
өндіріс құру (биоотын өндіру
жөнінде зауыттар салу)
АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, жыл
сайын, 2008-2010 жылдар желтоқсан

3. Халықаралық стандарттарға
сәйкес, оның ішінде "Халал"
сертификаты бойынша ет экспорты
үшін дамыған инфрақұрылымы бар
қазіргі заманғы семірту алаңдарын
ұйымдастыру
    АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ,
облыстардың әкімдері, жыл сайын, 2008-2009 жылдар желтоқсан

4. Үкіметке ақпарат енгізу
АШМ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, жыл
   сайын, 2008-2010 жылдар
          желтоқсан

270

Барлық жерде суды
есепке алудың озық су
үнемдейтін технология-
ларын енгізу

Жауапты орындаушы -
АШМ, облыстардың
әкімдері

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007-2009 жылдар желтоқсан 

Үкіметке ақпарат енгізу
    АШМ, облыстардың әкімдері,
   жыл сайын, 2007-2009 жылдар
           желтоқсан

271

Ауыл шаруашылығы
өсімдіктерінің
сыналатын сорттарының
сапасын бағалау
жөніндегі зертханаларды
жарақтандыру

Жауапты орындаушы - АШМ

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2008 - 2009
жылдар желтоқсан

Үкіметке ақпарат енгізу
АШМ, 2008 - 2009 жылдар желтоқсан

272

Шекарадағы және
көліктегі ветеринарлық
және фитосанитарлық
бекеттердің
материалдық-техникалық
базасын жақсарту
жөнінде ұсыныстар
әзірлеу

Жауапты орындаушы -
АШМ

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ұсыныстар

Орындау мерзімі -
2007 жылғы мамыр

Үкіметке ұсыныстар енгізу
      АШМ, 2007 жылғы мамыр

273

Ауыл шаруашылығы
машиналарын жасаудың
басым бағыттары бойынша
өндірісті әзірлеу мен
ұйымдастыру жөніндегі
бас жобалау-конс-
трукторлық бюролар құру
мен олардың тиімді
жұмыс істеуі жөнінде
шаралар әзірлеу

Жауапты орындаушы - АШМ, ИСМ

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2008-2009
жылдар желтоқсан

Үкіметке ақпарат енгізу
   АШМ, ИСМ, 2008 - 2009 жылдар
           желтоқсан

274

Ғылыми-өндірістік
орталықтардың, тәжірибе
шаруашылықтары мен ауыл
шаруашылығы жоғары оқу
орындарының базасында
кейіннен оның акцияларын "ҚазАгро"
ұлттық холдингі" АҚ-ға
бере отырып,
"ҚазАгроИнновация"
мамандандырылған
ұйымын құру

Жауапты орындаушы -
АШМ, Қаржымині,
Әділетмині, БҒМ

Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы

Орындау мерзімі -
2008 жылғы қаңтар

1. "ҚазАгроИнновация" АҚ құру
туралы Үкімет қаулысын қабылдау
      АШМ, 2007 жылғы мамыр

2. "ҚазАгроИнновация" АҚ
акцияларын "ҚазАгро" ұлттық
холдингі" АҚ-ға беру туралы Үкімет қаулысын қабылдау
      АШМ, 2008 жылғы қаңтар

275

Агроөнеркәсіптік кешен
саласында ғылыми-білім
беру кешендерін құру
мақсатында жоғары оқу
орындарының әлеуетін
шоғырландыруды
қамтамасыз ету

Жауапты орындаушы -
АШМ, БҒМ

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ұсыныстар

Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

Үкіметке Қазақ ұлттық аграрлық
университетін Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
қарамағына беру жөнінде ұсыныстар
енгізу
  АШМ, БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан

5.3. Жер қатынастары, геодезия және картография

276.

"Қазақстан Республика-
сының Жер кодексіне
өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу туралы"
Қазақстан Республика-
сының Заңын қабылдау
(жеке тұрғын үй
құрылысы үшін жер
учаскелерін ресімдеу
және беру рәсімдерін
оңайлатуды, олардың
ашықтығын қамтамасыз
ету) (ЖҰЖ-ның
121-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ЖРА, ИСМ

Аяқтау нысаны - Заң

Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Заң жобасын Үкіметке енгізу
   ЖРА, ИСМ, 2007 жылғы шілде

2. Заң жобасын Парламентке енгізу
   ЖРА, ИСМ, 2007 жылғы қыркүйек
 
3. Заңды Парламенттің қабылдауы
және Президентке қол қоюға жіберу
ЖРА, ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан

277.

Жер ресурстарын
басқару, жер қатынаста-
рын реттеу, геодезиялық
және картографиялық
іс-шаралар саласында
ғылыми-әдістемелік,
және нормативтік
құқықтық қамтамасыз ету

Жауапты орындаушы -
ЖРА

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007-2009
жылдар желтоқсан

Үкіметке Геодезия және картография
саласында жер қатынастарын реттеу
жөніндегі ғылыми, әдістемелік,
нормативтік-техникалық құжаттаманы
толық көлемде әзірлеу жөнінде
қабылданған шаралар туралы ақпарат
енгізу
   ЖРА, жыл сайын, 2007-2009
       жылдар желтоқсан

278.

Халықаралық талаптарға
жауап беретін және
мемлекеттің арта түсіп
отырған қажеттілігін
қамтамасыз ететін
геодезиялық және
картографиялық өніммен
қамтамасыз ету

Жауапты орындаушы -
ЖРА

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, 2007-2009
жылдар желтоқсан

Үкіметке жерді қашықтықтан зондтау,
мемлекеттік және басқа да тілдерде
мемлекеттік топономикаға сәйкес
келетін тақырыптық, оқу карталары
мен атластар жасау және шығару
негізінде топографиялық-геодезиялық
және картографиялық өніммен
қамтамасыз ету және жаңарту жөніндегі жұмыстарды жүргізу
туралы ақпарат енгізу
   ЖРА, жыл сайын, 2007-2009
       жылдар желтоқсан

5.4. Минералдық шикізат кешенін дамыту

279.

КҚК мұнай құбырын
кеңейтуді көздейтін
көмірсутегілерін тасы-
малдаудың мультимодаль-
дық жүйесін дамыту,
Қазақстан - Қытай мұнай
құбырын салу, Ақтау -
Баку - Тбилиси -
Джейхан бағыты бойынша
мұнай тасымалдау
жүйесін құру
(ЖҰЖ-ның 35-тармағы)

Жауапты орындаушы - ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК"
АҚ

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, желтоқсан

1. КҚК-ні кеңейту жобасы
  ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,
    2009 жылғы желтоқсан

2. Қазақстан Каспий Тасымалдау
жүйесін жасау
  ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,
     2009 жылғы желтоқсан

3. Ескене-Құрық мұнай құбырын салу
   ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,
      2008 жылғы желтоқсан

4. Транскаспий жүйесін салу
   ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,
     2009 жылғы желтоқсан

5. Қазақстан - Қытай мұнай құбыры
құрылысының екінші кезеңін аяқтау,
Кеңқияқ Құмкөл мұнай құбырын салу
жобасын іске асыру
   ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,
     2009 жылғы желтоқсан

6. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
   ЭМРМ, жыл сайын, желтоқсан

280.

Орталық Азияда өңір
мемлекеттерінің
энергетикалық желілері-
нің кешенді жүйесін,
сондай-ақ Энергетика-
лық қауіпсіздік жөнін-
дегі кеңесті құру
жөнінде жұмыстар
жүргізу (ЖҰЖ-ның
36-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ЭМРМ, СІМ, ИСМ,
"Самұрық" холдингі" АҚ

Аяқтау нысаны  -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, желтоқсан

Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне Орталық Азияда өңір
мемлекеттерінің энергетикалық
желілерінің кешенді жүйесін,
сондай-ақ Энергетикалық қауіпсіздік
жөніндегі кеңесті құру жөнінде
жүргізілген жұмыстар туралы
ақпарат енгізу
   ЭМРМ, СІМ, ИСМ, " Самұрық "
    холдингі " АҚ, жыл сайын,
          желтоқсан

281

Мұнай мен газ саласында
теңдестіре өндіру мен
экспортқа шығаруға,
көмірсутегінің жаңа
кен орындарын барлауға
бағытталған жаңа даму
стратегиясын әзірлеу
(ЖҰЖ-ның 37-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ЭМРМ, Қаржымині,
"Қазына" ОДҚ" АҚ,
"Самұрық" холдингі" АҚ

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. Мұнай мен газ саласында
теңдестіре өндіру мен экспортқа
шығаруға, көмірсутегінің жаңа кен
орындарын барлауға бағытталған
жаңа даму стратегиясын қабылдау
   ЭМРМ, Қаржымині, "Қазына"
ОДҚ" АҚ, "Самұрық" холдингі"
     АҚ, 2007 жылғы қараша

2. Президент Әкімшілігіне және
Үкіметке ақпарат енгізу
   ЭМРМ, 2007 жылғы желтоқсан

282

Мұнай-газ өңдеу қуаттарын жаңғырту және жаңа мұнай-химия өндірістерін құру (ЖҰЖ-ның 38-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ЭМРМ, ИСМ, "Самұрық"
холдингі" АҚ

Аяқтау нысаны  -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, желтоқсан

1. Атырау облысында бірінші
интеграцияланған мұнай-химия кешені
құрылысының инвестициялық жобасын
және "Ұлттық индустриялық мұнай-
химия технопаркі" АЭА шеңберінде
басқа да мұнай-химия жобаларын іске
асыру
ЭМРМ, Атырау облысының әкімі,
     "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,
     2007 жылғы желтоқсан

1) ТЭН-ге салалық сараптама жүргізу
ЭМРМ, Атырау облысының әкімі,
  "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ, 2007
          жылғы шілде

2) ТЭН-ді және жобалық материал-
дарды келісу және бекіту
ЭМРМ, Атырау облысының әкімі,
  "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ, 2007
          жылғы қараша

3) Объектінің құрылысын бастау
ЭМРМ, Атырау облысының әкімі,
  "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ, 2007
         жылғы желтоқсан

2. Кәсіпорынның жеке қаражаты
есебінен қуаты 20000 м 3 /сағ.
сутегі өндіру қондырғысын салуды
көздейтін Павлодар мұнай-химия
зауытын жаңғырту
     ЭМРМ, 2007 жылдың екінші
         жарты жылдығы

3. Шымкент мұнай өңдеу зауытын қайта жаңарту
   ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,
  2007-2010 жылдар желтоқсан

1) Шымкент мұнай өңдеу зауытын
жаңартудың ТЭН-ін әзірлеу
   ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,
   2007 жылғы 4-тоқсан, 2008
        жылғы 1-тоқсан

2) Шымкент мұнай өңдеу зауытын
қайта жаңартуды бастау
   ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,
       2008 жылғы 2-тоқсан

3) Шымкент мұнай өңдеу зауытын қайта жаңартуды аяқтау
   ЭМРМ, "Самұрық" холдингі"
    АҚ, 2010 жылғы желтоқсан

4. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
   ЭМРМ, жыл сайын, желтоқсан

283.

Жер қойнауын пайдалану-
дың және жер қойнауын
пайдаланушылардың
келісім-шарттық міндет-
темелерді орындауын
кешенді мониторингін
жүзеге асыру (ЖҰЖ-ның
39-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ЭМРМ, ИСМ,
Қоршағанортамині, ТЖМ,
Қаржымині, Еңбекмині,
облыстардың әкімдері,
"Самұрық" холдингі" АҚ

Аяқтау нысаны -
нормативтік құқықтық
актілер

Орындау мерзімі -
2007 жылғы қыркүйек

Жер қойнауын пайдаланудың және жер
қойнауын пайдаланушылардың
келісім-шарттық міндеттемелерін
орындаудың кешенді мониторингін
жүзеге асыру жөнінде нормативтік
құқықтық актілер қабылдау
ЭМРМ, ИСМ, Қоршағанортамині,
ТЖМ, Қаржымині, Еңбекмині,
облыстардың әкімдері, "Самұрық"
    холдингі" АҚ, 2007 жылғы
          қыркүйек

284.

Кәсіпкерлікті дамыту-
дың өзіндік тұтас
аумағы ретінде Теңіз,
Қарашығанақ, Өзен,
Қаламқас, Қашаған және
басқа да мұнай-газ кен
орындарын дамыту
(ЖҰЖ-ның 40-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ЭМРМ, ИСМ,
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ,
Атырау, Батыс Қазақстан
және Маңғыстау
облыстарының әкімдері

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі -
жыл сайын, желтоқсан

1. Үкіметке кен орындарының сервисі
мен инженерлік инфрақұрылымдарының
даму жоспарларын бекіту туралы
ақпарат енгізу
ЭМРМ, ИСМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК"
АҚ, Атырау, Батыс Қазақстан
және Маңғыстау облыстарының
әкімдері, жыл сайын, желтоқсан

2. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне кен орындарының
сервисі мен инженерлік инфрақұры-
лымдарының даму жоспарларының
орындалуы туралы ақпарат енгізу
  ЭМРМ, жыл сайын, желтоқсан

285

Атырау облысында
"Ұлттық индустриялық
мұнай-химия технопаркі"
арнайы экономикалық
аймағын құру (ЖҰЖ-ның 41-тармағы)

Жауапты орындаушы  -
ЭМРМ, Атырау облысының
әкімі

Аяқтау нысаны -
Президент Жарлығының
жобасы

Орындау мерзімі -
2007 жылғы қараша

1. "Ұлттық индустриялық мұнай-
химия технопаркі" АЭА-ның ТЭН-іне
мемлекеттік және салалық
сараптамалар жүргізу
ЭМРМ, ЭБЖМ, Қоршағанортамині,
ИСМ, Атырау облысының әкімі,
    2007 жылғы қыркүйек

2. Үкіметке "Ұлттық индустриалды
мұнай-химия технопаркі" АЭА құру
туралы Президент Жарлығының
жобасын енгізу
    ЭМРМ, 2007 жылғы қазан

3. Президент Жарлығының жобасын
Президент Әкімшілігіне енгізу
   ЭМРМ, 2007 жылғы қараша

286

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қаңтардағы N 101 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республика-
сының мұнай-химия
өнеркәсібін дамытудың
2004-2010 жылдарға
арналған бағдарламасына
өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
(ЖҰЖ-ның 42-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ЭМРМ

Аяқтау нысаны -
Үкімет қаулысы

Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

1. Үкімет қаулысының жобасын
Үкіметке енгізу
    ЭМРМ, 2007 жылғы қараша

2. Үкімет қаулысын қабылдау
    ЭМРМ, 2007 жылғы желтоқсан
 

287

Қалпына келетін энергия
көздерін тиімді пайда-
лану және ескірген әрі
"лас" технологияларды
әкелуге тыйым салу
мәселелері жөніндегі
заңнамалық базаны
қалыптастыру (ЖҰЖ-ның
43-тармағы)

Жауапты орындаушы -
Қоршағанортамині, ЭМРМ,
АШМ, ИСМ, ЭБЖМ, ЖРА

Аяқтау нысаны - заңдар

Орындау мерзімі -
2008 жылғы желтоқсан

1. Үкіметке қалпына келетін энергия
көздерін тиімді пайдалану және
ескірген әрі "лас" технологияларды
әкелуге тыйым салу мәселелерін
регламенттейтін заң жобаларын
енгізу
  Қоршағанортамині, ЭМРМ, АШМ,
  ИСМ, ЭБЖМ, ЖРА, 2008 жылғы
            маусым

2. Заң жобаларын Парламентке енгізу
    Қоршағанортамині, ЭМРМ,
АШМ, ИСМ, ЭБЖМ, ЖРА, 2008 жылғы
          қыркүйек

3. Заңдарды Парламенттің қабылдауы және Президентке қол қоюға жіберу
  Қоршағанортамині, ЭМРМ, АШМ,
   ИСМ, ЭБЖМ, ЖРА, 2008 жылғы
           желтоқсан

288

"Ұлттық индустриялық
мұнай-химия технопаркі"
АЭА-ның инфрақұрылым
объектілерін салу

Жауапты орындаушы -
ЭМРМ, Атырау облысының
әкімі

Аяқтау нысаны -
пайдалануға беру
актілері, Үкіметке
ақпарат

Орындау мерзімі -
2008 жылғы желтоқсан

1. "Ұлттық индустриалды мұнай-химия технопаркі" АЭА инфрақұрылымына ЖСҚ әзірлеу
      ЭМРМ, Атырау облысының әкімі, 2008 жылғы желтоқсан

2. АЭА-ның инфрақұрылым объекті-
лерін салу және Үкіметке ақпарат
енгізу
  ЭМРМ, Атырау облысының әкімі,
         2009 жыл ішінде

3. Үкіметке ақпарат енгізу
   ЭМРМ, 2009 жылғы желтоқсан

289

Көмірсутегі шикізаты
мен қатты пайдалы
қазбалардың ресурстарын
бағалау мақсатында
Қазақстан Республика-
сының аумағын қашықтық-
тан зондтау деректерін
жерүсті инфрақұрылымын,
ішкі спутниктік
қамтымды және талдау
технологиясын құру

Жауапты орындаушы - ЭМРМ, ҰҒА

Аяқтау нысаны - Үкімет қаулысы

Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. "Елдің минералдық-шикізаттық
кешені ресурстық базасын дамытудың
2003-2010 жылдарға арналған
бағдарламасын бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1449
қаулысына өзгерістер мен толықтыру-
лар енгізу туралы" Үкімет қаулысын
қабылдау
    ЭМРМ, 2007 жылғы қараша

2. Көмір сутегі кен орындарын
болжамдау міндеттерін шешу үшін
ҚЗД мамандандырылған ғарыш аппаратының аспаптық қатарының және жер үсті кешенін бағдарламалық-
математикалық қамтамасыз ету сипаттамаларын негіздеу жөнінде бағдарламалар әзірлеу
ЭМРМ, ҰҒА, 2007 жылғы желтоқсан

290

Рұқсат беру құжаттары-
ның тізбесін, оларды
қарау мерзімін қысқарту
және жерқойнауын пайда-
лану құқығын беру тәртібін оңайлату
бөлігінде заңнамалық
базаны жетілдіру

Жауапты орындаушы -
ЭМРМ

Аяқтау нысаны - Заң
жобасы

Орындау мерзімі -
2008 жылғы қазан

1. Үкіметке "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заң жобасын енгізу
    ЭМРМ, 2008 жылғы тамыз

2. Заң жобасын Парламентке енгізу
    ЭМРМ, 2008 жылғы қазан
 

291

Газ саласын дамытудың
2008-2018 жылдарға
арналған стратегиясын
әзірлеу

Жауапты орындаушы -
ЭМРМ, "Самұрық"
холдингі" АҚ

Аяқтау нысаны -
Президент Жарлығының
жобасы

Орындау мерзімі -
2008 жылғы қыркүйек

1. Үкіметке Президент Жарлығының жобасын енгізу
ЭМРМ, " Самұрық " холдингі " АҚ,
   " ҚазМұнайГаз " ҰК " АҚ, 2008
         жылғы тамыз

2. Президент Жарлығының жобасын
Президент Әкімшілігіне енгізу
   ЭМРМ, 2008 жылғы қыркүйек

292.

Мұрағаттық геологиялық
материалдарды, сейсмо-
граммаларды, магнитті
таспаларды және басқа
да бастапқы деректерді
қағаз тасығыштардан
цифрлы тасығыштарға
ауыстыру

Жауапты орындаушы -
ЭМРМ

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
2007-2009 жылдар

1. ҚР қорларындағы сақтаулы
геологиялық есептердің мәтіндік
және графикалық деректерін компью-
терлік мұрағаттау, компьютерлік
банкті гравибарлау, сейсмикалық
барлау, аэрогеофизика деректерімен
толтыру, бастапқы ұқсас сейсмика-
лық деректерді цифрлау
    ЭМРМ, 2007 жылғы шілде

2. Қолданбалы бағдарламаларды
сүйемелдеу: пайдалы қазбалар кен
орындарының теңгерімдері, кадастр-
лары мен оларды лицензиялау,
геологиялық және геофизикалық
зерделенулер, жер қойнауы мен жер
қойнауын пайдалану мониторингі
    ЭМРМ, 2009 жылғы шілде

3. Үкіметке ақпарат енгізу
     ЭМРМ, 2009 жылғы шілде

293.

Қазіргі заманғы
ақпараттық технология-
лар (ОRАСLE Е-Виsіnеss
Suite) базасында
"электрондық үкімет"
шеңберінде Қазақстан
Республикасының жер
қойнауын пайдалануды
басқарудың бірыңғай
мемлекеттік жүйесін
(ҚР ЖП ББМЖ) құру

Жауапты орындаушы -
ЭМРМ, Қаржымині, Еңбек-
мині, Қоршағанортамині,
ДСМ, ИСМ, ТЖМ

Аяқтау нысаны -
жобаны қабылдау актісі

Орындау мерзімі -
2009 жылғы желтоқсан

1. Жер қойнауын пайдалануды басқарудың қолданыстағы ақпараттық жүйесін ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы стандартты тұғырларына (ОRАСLE Е-Виsіnеss
Suite) базасында кейіннен
"электрондық үкімет" жүйесіне енгізе отырып кезең-кезеңмен көшіру
  ЭМРМ, Қаржымині, Еңбекмині,
  Қоршағанортамині, ДСМ, ИСМ,
   ТЖМ, 2007 жылғы желтоқсан
 
2. ОRАСLE Е-Виsіnеss Suite
базасында ҚР ЖП ББМЖ жер қойнауын
пайдалануды басқарудың ақпараттық
жүйесін құру және тәжірибелік-
өнеркәсіптік пайдалануға енгізу
  ЭМРМ, Қаржымині, Еңбекмині,
  Қоршағанортамині, ДСМ, ИСМ,
   ТЖМ, 2007 жылғы желтоқсан

3. Қазақстан Республикасының Ұлттық
ақпараттық инфрақұрылымы (ҚР ҰАИ)
мен "электронды үкіметтің" элементі
ретіндегі ҚР ЖП ББМЖ жер қойнауын
пайдалануды басқарудың ақпараттық
жүйесі
  ЭМРМ, Қаржымині, Еңбекмині,
Қоршағанортамині, ДСМ, ИСМ, ТЖМ
    2008 жылғы желтоқсан

4. ҚР ЖП ББМЖ ақпараттық жүйесін
сүйемелдеу. Жер қойнауын пайдалану
саласына қатысатын барлық орталық
және жергілікті атқарушы органдар-
ды және жерді пайдаланушыларды 100%
қамту жолымен олардың "электрондық
үкімет" шеңберінде ҚР ЖП ББМЖ
жүйесіндегі келісу, мониторинг,
бақылау және басқару мәселелері
бойынша құзыреті шегінде жер
қойнауын пайдалану саласындағы
мемлекеттік басқарудың сапалық
деңгейін арттыру
  ЭМРМ, Қаржымині, Еңбекмині,
  Қоршағанортамині, ДСМ, ИСМ,
  ТЖМ, 2009 жылғы желтоқсан

294

"Бейнеу-Бозой" және
"Шалқар-Самсоновка"
(Ақбұлақ) газ құбыры
құрылысы инвестиция-
ларының негіздемелерін
кейіннен газ құбырын
Қытайға газ беру үшін
жаңғырту мүмкіндігін
ескере отырып әзірлеу

Жауапты орындаушы -
ЭМРМ, "Самұрық"
холдингі" АҚ

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
2007 жылғы шілде

Үкіметке Инвестицияларға негіздеме
әзірлеу туралы ақпарат енгізу
  ЭМРМ, " Самұрық " холдингі " АҚ,
        2007 жылғы шілде

295

Өндіруші салалар ашық-
тығының Британ бастама-
сына Қазақстанның
қосылуы жөніндегі
жұмысты жалғастыру

Жауапты орындаушы -
ЭМРМ

Аяқтау нысаны - Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі -
2007 жылғы желтоқсан

Үкіметке өндіруші компаниялардың
Қазақстан Республикасының өндіруші
салалары қызметінің ашықтығы
бастамасын іске асыруға қатысты
өзара түсіністік туралы меморан-
думға қосылуы туралы ақпарат енгізу
   ЭМРМ, 2007 жылғы желтоқсан

5.5. Тұрғын-үй құрылысының және тұрғын-үй коммуналдық
шаруашылықты дамытудың әлеуметтік бағдарланған саясатын
іске асыру

296.

Қазақстан Республика-
сында тұрғын үй
құрылысының 2008-2010
жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасын әзірлеу
және бекіту (ЖҰЖ-ның
120-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині,
Астана, Алматы қалала-
рының және облыстардың
әкімдері

Аяқтау нысаны -
Президент Жарлығының
жобасы

Орындау мерзімі -
2007 жылғы тамыз 

1. Президент Жарлығының жобасын
Үкіметке енгізу
  ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, Астана,
    Алматы қалаларының және
   облыстардың әкімдері, 2007
         жылғы маусым

2. Президент Жарлығының жобасын
Президент Әкімшілігіне енгізу
   ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, 2007
         жылғы тамыз

297.

"Қазақстан Республика-
сында құрылыс материал-
дары, бұйымдары мен
құрастырмалары өнеркә-
сібін дамытудың
2005-2014 жылдарға
арналған бағдарламасын
бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2004 жылғы
13 желтоқсандағы N 1305
қаулысына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу
(Жаңа өндірістер жасау,
қазіргі заманғы құрылыс
материалдарын, бұйымдар
мен құрастырмалар алу)
 
Жауапты орындаушы - ИСМ
 
Аяқтау нысаны - Үкімет
қаулысы
Орындау мерзімі -
2007 жылғы шілде

1. Үкімет қаулысының жобасын
Үкіметке енгізу
     ИСМ, 2007 жылғы мамыр
2. Қаулы жобасын қабылдау
     ИСМ, 2007 жылғы маусым

298.

Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық
актілеріне тұрғын-үй
құрылыс жинақтары
мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтыру-
лар енгізу (ЖҰЖ-ның 122-тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
Қаржымині, ЭБЖМ, ИСМ

Аяқтау нысаны - Заң

Орындау мерзімі - 2007
жылғы қараша

1. Үкіметке "Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық актілеріне
тұрғын-үй құрылыс жинақтары мәселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу" заң жобасын
енгізу
  Қаржымині, ЭБЖМ, ИСМ, 2007
        жылғы маусым

2. Заң жобасын Парламентке енгізу
     Қаржымині, ЭБЖМ, ИСМ,
Әділетмині, 2007 жылғы қыркүйек

3. Заңды Парламенттің қабылдауы
және Президентке қол қоюға жіберу
     Қаржымині, ЭБЖМ, ИСМ,
  Әділетмині, 2007 жылғы қараша

299.

Шет елдердің тәжірибесін
зерделеу негізінде ипоте-
калық сақтандыруды ынта-
ландырудың заңнамалық
негізін қалыптастыру
жөнінде ұсыныстар әзірлеу

Жауапты орындаушы -
Қаржымині, ҚНРА
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке
ұсыныстар
 
Орындау мерзімі - 2007
жылғы желтоқсан

Үкіметке ұсыныстар енгізу
   Қаржымині, ҚНРА, 2007 жылғы
            желтоқсан

6. Техникалық реттеудің жаңа моделіне көшу

300.

"Сәйкестікті бағалау
саласында аккредиттеу
туралы" Қазақстан Респуб-
ликасының Заңын қабылдау
және қолданыстағы заңдар-
ға өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу (ЖҰЖ-ның 89-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, мүдделі мемлекеттік
органдар

Аяқтау нысаны - Заң

Орындау мерзімі - 2008
жылғы мамыр

1. Заң жобасын Үкіметке енгізу
   ИСМ, мүдделі мемлекеттік
  органдар, 2007 жылғы қазан

2. Заң жобасын Парламентке енгізу
   ИСМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, 2007 жылғы желтоқсан

3. Заңды Парламенттің қабылдауы
және Президентке қол қоюға жіберу
   ИСМ, мүдделі мемлекеттік
  органдар, 2008 жылғы мамыр

301.

Халықаралық талаптарға
сәйкес мемлекеттік стан-
дарттарды 65 % деңгейге
дейін үйлестіруді қамта-
масыз ету және менеджмент
жүйесін енгізуді ынталан-
дыру жөнінде шаралар
қабылдау (ЖҰЖ-ның 90-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, мүдделі мемлекеттік
органдар
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл
сайын, желтоқсан

1. Үйлестірілген мемлекеттік
стандарттар әзірлеу және қабылдау
   ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,
  Еңбекмині, Қоршағанортамині,
   Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,
    АБА, ЖРА, ҰҚК, жыл сайын,
           желтоқсан

2. Республикада стандарттау жөнінде
жаңа техникалық комитеттер құру
және олардың халықаралық ІSО, ІЕС
және СЕN техникалық комитеттерінің
жұмысына қатысуын қамтамасыз ету
   ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,
  Еңбекмині, Қоршағанортамині,
       БҒМ, ТЖМ, ІІМ, АБА,
      жыл сайын, желтоқсан

3. Стандарттау бойынша салалық және
өңірлік жоспарларды әзірлеу мен
іске асыруды қамтамасыз ету
   ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,
  Еңбекмині, Қоршағанортамині,
  Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,
    АБА, ЖРА, Астана, Алматы
  қалаларының және облыстардың
әкімдері, жыл сайын, желтоқсан

4. Қолданыстағы нормативтік құжат-
тарға оларды нарық талаптарына
өзектендіру мақсатында экономика
секторларында талдау жүргізу
    ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,
  Еңбекмині, Қоршағанортамині,
  Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,
    АБА, ЖРА, ҰҚК, "Самұрық"
холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
"ҚазАгро" холдингі" АҚ, "Атамекен" КЖЖО (келісім бойынша), жыл сайын, желтоқсан

5. Халықаралық ұйымдардың стандарт-
тау жөніндегі техникалық регламент-
тері мен нормативтік құжаттарын
сатып алу және мемлекеттік және
орыс тілдеріне аударуды жүзеге
асыру
   ИСМ, жыл сайын, желтоқсан

6. Стандарттау жөніндегі органды
анықтау жөнінде шаралар қабылдау
   ИСМ, 2008 жылғы желтоқсан
 
7. Мемлекеттік органдарда стан-
дарттау қызметтерін құру
   ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,
Еңбекмині, Қоршағанортамині,
  Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,
АБА, ЖРА, жыл сайын, желтоқсан

8. Жаңа өндірістерді ашқан кезде
техникалық регламенттер, стандарт-
тар әзірлеуді, зертханалар ашуды,
менеджмент жүйесін енгізуді
қамтамасыз ету
   ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,
  Еңбекмині, Қоршағанортамині,
  Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,
   АБА, ЖРА, ҰҚК,"Самұрық"
холдингі" АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
"ҚазАгро" холдингі" АҚ, "Атамекен" КЖЖО (келісім бойынша), жыл сайын, желтоқсан

9. Қазақстан Республикасы Президентінің "Сапа саласындағы
жетістіктері үшін" және республика-
лық "Алтын сапа" конкурс-көрмесі-
нің сыйлығына ізденуге конкурс
өткізуді ұйымдастыру
   ИСМ, МАМ, Астана, Алматы
   қалаларының, облыстардың
әкімдері жыл сайын, желтоқсан

10. Республика кәсіпорындарында
менеджмент жүйесін енгізу бойынша
салалық және өңірлік жоспарларды
іске асыруды әзірлеу және қамтама-
сыз ету
   ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,
Еңбекмині, Қоршағанортамині,
  Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,
АБА, ЖРА, ҰҚК, "Атамекен" КЖЖО
  (келісім бойынша), Астана,
Алматы қалаларының, облыстардың
әкімдері, жыл сайын, желтоқсан

11. Өңдеу өнеркәсіпорындарында
менеджмент жүйесін жедел енгізу
үшін халықаралық сарапшыларды тарту
   ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,
  Еңбекмині, Қоршағанортамині,
  Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,
  АБА, ЖРА, ҰҚК, "Қазына" ОДҚ
АҚ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, жыл сайын, желтоқсан
 
12. Халықаралық стандарттар бойынша
менеджмент жүйесін енгізетін және
өнім өндіретін кәсіпорындарды,
сондай-ақ Қазақстан Республикасы
Президентінің "Сапа саласындағы
жетістіктері үшін" және республика-
лық "Алтын сапа" конкурс-көрмесі
сыйлығының лауреат кәсіпорындары
үшін ынталандырудың экономикалық
және қаржылық тетіктерін әзірлеу
ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, АШМ, ЭМРМ,
      ККМ, ДСМ, Еңбекмині,
Қоршағанортамині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,
  АБА, ЖРА, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
"ҚазАгро" холдингі" АҚ, 2007 жылғы желтоқсан
 
13. Үкіметке және Президент Әкімшілігіне ақпарат енгізу
   ИСМ, жыл сайын, желтоқсан

302.

Техникалық регламенттерде
ең аз қажетті талаптарды
белгілеу жолымен әкімшілік кедергілерді
жою
 
Жауапты орындаушы -
ИСМ, мүдделі мемлекеттік
органдар
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар
желтоқсан

1. "Техникалық регламенттерді
әзірлеу жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған жоспарды бекіту
туралы" Үкімет қаулысын қабылдау
    ИСМ, 2007 жылғы мамыр

2. Техникалық регламенттерді
әзірлеудің 2007-2009 жылдарға
арналған жоспарына сәйкес техника-
лық регламенттерді әзірлеу жөнін-
дегі шаралар кешенін іске асыру
және ИСМ-ге ақпарат беру
   ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,
  Еңбекмині, Қоршағанортамині,
  Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,
АБА, ЖРА, ҰҚК, жыл сайын, қараша

3. Техникалық регламенттердің қабылдануымен күші жойылуға тиіс
ведомстволық құжаттарды айқындау
мақсатында заңға тәуелді норматив-
тік құқықтық актілерді және өзге де
нормативтік құжаттарды мемлекеттік
органдардың талдау жүргізуі және
ИСМ-ге ақпарат беру
   ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,
  Еңбекмині, Қоршағанортамині,
  Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,
АБА, ЖРА, ҰҚК, жыл сайын, қараша

4. Үкіметке ақпарат енгізу
   ИСМ, жыл сайын, желтоқсан

303.

Сәйкестікті растау жөнін-
дегі отандық органдар
мен зертханалардың халық-
аралық деңгейде танылуын
қамтамасыз ету
 
Жауапты орындаушы - ИСМ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат

Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар
желтоқсан

1. Қазақстанның 2010 жылғы
желтоқсанға дейін Аккредиттеу
жөніндегі халықаралық ұйымға (НАС)
және 2012 жылға дейін Аккредиттеу
жөніндегі халықаралық форумға (ІАҒ)
кіруі жөнінде шаралар қабылдау
   ИСМ, СІМ, 2007-2009 жылдар
           ішінде

2. "Аккредиттеу жөніндегі органды
айқындау туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің қаулысын
қабылдау
   ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан
 
3. Сынақ зертханаларын (орталық-
тарын) құру жөнінде шаралар қабылдау және жұмыс істеп тұрған
сынақ зертханаларының (орталықтары-
ның) жұмысын жетілдіру
   ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,
  Еңбекмині, Қоршағанортамині,
  Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,
АБА, ЖРА, ҰҚК, 2007-2009 жылдар
             ішінде

4. Шекара маңы сауда орталықтарын
салу шеңберінде, сондай-ақ бейінді
емес мемлекеттік активтерді
бәсекелі ортаға беру есебінен өнім
жөніндегі сынақ зертханаларын құру
ИСМ, МЭБП, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,
  Еңбекмині, Қоршағанортамині,
Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,
  АБА, ЖРА, "Самұрық" холдингі"
АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, "ҚазАгро" холдингі" АҚ, "Атамекен" КЖЖО (келісім бойынша), 2007-2009 жылдар ішінде
 
5. Аккредиттелген ұйымдар, оның
ішінде интеграциялық бірлестіктер
шеңберінде беретін аккредиттеу
жүйелерінің баламалылығы, сертификаттар мен хаттамалар
жөнінде көп жақты және екі жақты
келісімдер жасасу жөнінде шаралар
қабылдау (қазақстандық экспортты
жылжыту үшін "жасыл дәліз" құру)
  ИСМ, СІМ, 2007-2009 жылдар
           ішінде
 
6. Үкіметке ақпарат енгізу
  ИСМ, жыл сайын, 2007-2009
        жылдар желтоқсан

304.

Экономика салаларының
қажеттілігін метрология-
лық қамтамасыз ету үшін
эталон базасын жетілдіру
 
Жауапты орындаушы - ИСМ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат

Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар
ішінде

1. Ұлттық эталон базасын жетілдіру,
шетелдік аналогтармен салғастыру
  ИСМ, 2007-2009 жылдар ішінде
 
2. Жаңа материалдар, биотехнология,
ядролық технологиялар мен жаңарты-
латын энергетика технологиялары,
көмірсутегі және тау-кен-металлур-
гия секторларына арналған техноло-
гиялар және оларға байланысты
сервистік салалар, сондай-ақ
ақпараттық және ғарыш технология-
лары саласындағы жоғары технология-
лы өлшем, сынақ жабдығы құралдары-
мен және эталондарымен жаңғырту
және жарақтандыру жөнінде талдау
жүргізу
  ИСМ, 2007-2009 жылдар ішінде
 
3. Өлшем құралдарын сынаудың
мемлекеттік орталығын құру
  ИСМ, 2007-2009 жылдар ішінде
 
4. Үкіметке ақпарат енгізу
  ИСМ, жыл сайын, 2007-2009
       жылдар желтоқсан

305.

Техникалық реттеу бойынша
жұмыстарды үйлестіру
жөніндегі функциялар мен
стандарттау және аккредиттеу жөніндегі
функциялардың аражігін
ажырату
 
Жауапты орындаушы -
ИСМ, мүдделі мемлекеттік
органдар

Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар
қаңтар

1. Өнімнің өмірлік кезеңінің
барлық сатыларында қауіпсіздік
көрсеткіштері бойынша оны қадағалау
жөніндегі функциялардың аражігін
ажырату жөнінде шаралар қабылдау
  ИСМ, Әділетмині, АШМ, ЭМРМ,
     ККМ, ДСМ, Еңбекмині,
Қоршағанортамині, Қорғанысмині,
  БҒМ, ТЖМ, ІІМ, АБА, ЖРА, ҰҚК,
      2008 жылғы желтоқсан
 
2. Анықталған тәртіп бұзушылықтар
үшін жазаның қайтымсыздығы мен
шамалас болуын қамтамасыз ету
  ИСМ, Әділетмині, 2007-2009
         жылдар ішінде
 
3. Мемлекеттік метрологиялық
қадағалау саласын қысқарту
   ИСМ, 2008 жылғы желтоқсан
 
4. Үкіметке ақпарат енгізу
   ИСМ, мүдделі мемлекеттік
     органдар, жыл сайын,
   2007-2009 жылдар қаңтар

306.

Техникалық реттеу және
өлшем бірліктерін қамта-
масыз ету саласындағы
кадрлардың біліктілігін
арттыру және оларды
қайта даярлау
 
Жауапты орындаушы - ИСМ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар
желтоқсан

Үкіметке халықаралық деңгейде
кадрлар даярлауды қамтамасыз ету
туралы ақпарат енгізу
   ИСМ, БҒМ, МҚА, жыл сайын,
  2007-2009 жылдар желтоқсан

307.

Бұқаралық ақпарат құрал-
дарында техникалық
реттеудің және өлшем
бірліктерін қамтамасыз
ету жүйесін құрудың,
менеджмент жүйесін енгізу
жөнінде халықаралық
сарапшыларды тарта отырып, ақпараттық және
насихат жұмыстарын (кон-
ференциялар мен семинар-
лар) ұйымдастырудың
халықаралық моделіне көшу
идеясын кеңінен жария ету

Жауапты орындаушы - ИСМ, МАМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ,
ДСМ, Еңбекмині, Қоршаған-
ортамині, Қорғанысмині,
БҒМ, ТЖМ, ІІМ, АБА, ЖРА,
Астана, Алматы қалалары-
ның және облыстардың
әкімдері,"Атамекен"
КЖЖО (келісім бойынша)
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат

Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар
желтоқсан

Үкіметке техникалық реттеудің
халықаралық моделіне көшу идеясын
жергілікті және республикалық
деңгейде насихаттау жөнінде қабыл-
данған шаралар туралы ақпарат
енгізу
ИСМ, МАМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, ДСМ,
  Еңбекмині, Қоршағанортамині,
Қорғанысмині, БҒМ, ТЖМ, ІІМ,
   АБА, ЖРА, Астана, Алматы
  қалаларының және облыстардың
  әкімдері, "Атамекен" КЖЖО
(келісім бойынша), жыл сайын,
  2007-2009 жылдар желтоқсан
 
 

7. Инфрақұрылымды дамыту

308.

Осы заманғы инфрақұрылым-
ды дамыту жоспарын
әзірлеу
(ЖҰЖ-ның 80-тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
ЭБЖМ, ИСМ, ККМ, ЭМРМ,
АБА, АШМ, ДСМ, БҒМ,
Астана, Алматы қалалары-
ның және облыстардың
әкімдері, "Қазына" ОДҚ"
АҚ, "Самұрық" холдингі" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Үкімет
қаулысы
 
Орындау мерзімі - 2007
жылғы қыркүйек

1. Үкіметке қазіргі заманғы
инфрақұрылымды дамыту жоспарын
бекіту туралы Үкімет қаулысының
жобасын енгізу
ЭБЖМ, ИСМ, ККМ, ЭМРМ, АБА, АШМ,
  ДСМ, БҒМ, Астана, Алматы
  қалаларының және облыстардың
  әкімдері, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
   "Самұрық" холдингі" АҚ,
        2007 жылғы тамыз

2. Үкімет қаулысын қабылдау
   ЭБЖМ, 2007 жылғы қыркүйек

7.1. Көлік

309.

Батыс Еуропа - Батыс
Қытай автокөлік дәлізін
қайта жаңарту жөніндегі
жобаны іске асыру
(ЖҰЖ-ның 79-тармағы)

Жауапты орындаушы - ККМ
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2011 жылдар
желтоқсан

Үкіметке және Президент Әкімшілі-
гіне Батыс Еуропа - Батыс Қытай
автокөлік дәлізін қайта жаңарту
жөніндегі жобаны іске асыру туралы
ақпарат енгізу
   ККМ, жыл сайын, 2007-2011
        жылдар желтоқсан

310.

Автомобиль жолдарының
техникалық жай-күйін
нормативтік құжаттардың
талаптарына сәйкес келтіру
 
Жауапты орындаушы - ККМ, МАМ, ІІМ, облыстардың әкімдері
 
Аяқтау нысаны -
нормативтік құқыктық
актілер және Үкіметке
ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар
желтоқсан

1. 2015 жылға дейінгі Көлік
стратегиясы мен Қазақстан Респуб-
ликасының автожол саласын дамытудың
2006-2012 жылдарға арналған
бағдарламасы шеңберінде 2008-2010
жылдары негізгі халықаралық
транзиттік дәліздерді дамыту
стратегиясын іске асыру
  ККМ, 2007-2009 жылдар ішінде,
            қаңтар
 
2. "Астана - Петропавл" автомобиль
жолының "Астана - Щучинск"
учаскесінде зияткерлік көлік
жүйесін енгізу
ККМ, ИСМ, ІІМ, 2007-2009 жылдар
              ішінде
 
3. Облыстық және аудандық маңызы
бар автомобиль жолдарын дамыту
жоспарларын бекіту және ККМ-ді
хабардар ету
   Облыстардың әкімдері, жыл
сайын, 2007-2009 жылдар қараша

4. Үкіметке ақпарат енгізу
  ККМ, жыл сайын, 2007-2009
     жылдар желтоқсан

311.

Темір жол саласын дамыту
 
Жауапты орындаушы -
ККМ, ТМРА, ИСМ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар
қаңтар

1. Темір жол саласын монополиясыздандыру мәселелері
бойынша шаралар кешенін әзірлеу
жөнінде жұмыс тобын құру,
бірінші кезекте:
- жеке капиталдың қатысуымен
мынадай:
- жүктерді темір жол арқылы
тасымалдайтын;
- жолаушыларды темір жол арқылы
тасымалдайтын;
- "Локомотив" АҚ негізінде локомотивтік тарту қызметін
көрсететін;
- "Қазтеміртранс" АҚ негізінде жүк
вагондарын жалға тапсыратын екі-үш
бәсекелес компанияны құру
ККМ, ЭБЖМ, ИСМ, ТМРА, "Самұрық"
холдингі" АҚ, "Атамекен" КЖЖО
(келісім бойынша), 2007 жылғы
             сәуір
 
2. Темір жол саласын дамыту жөнін-
дегі 2007-2010 жылдарға арналған
шаралар кешенін бекіту
ККМ, ЭБЖМ, "Самұрық" холдингі"
    АҚ, 2007 жылғы қыркүйек
 
3. Темір жол көлігімен тасымалдау
ережесіне өзгерістер мен толықтыру-
лар енгізу
  ККМ, ЭБЖМ, ИСМ, "Атамекен"
    КЖЖО (келісім бойынша),
    "Самұрық" холдингі" АҚ,
      2007 жылғы қараша
 
4. "Қазақстан темір жол ұлттық
компаниясы" акционерлік қоғамын
қайта құрылымдау және темір жол
тасымалдары нарығындағы бәсекелес-
тікті дамытуға бағытталған темір
жол саласын одан әрі дамыту жөнін-
дегі шаралар кешенін әзірлеу
ККМ, ЭБЖМ, ИСМ, ТМРА, "Самұрық"
холдингі" АҚ, "Атамекен" КЖЖО
  (келісім бойынша), 2007 жылғы
          желтоқсан
 
5. Жолаушыларды темір жол көлігімен
әлеуметтік маңызы бар тасымалдарды
субсидиялау тетігін жетілдіру
  ККМ, ЭБЖМ, ИСМ, ТМРА, 2008
      жылғы желтоқсан
 
6. Үкіметке ақпарат енгізу
   ККМ, ТМРА, ИСМ, жыл сайын,
    2007-2009 жылдар қаңтар

312.

Авиатасымалдау нарығын
дамыту
 
Жауапты орындаушы - ККМ
 
Аяқтау нысаны - Үкімет
қаулысы, Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар
желтоқсан

1. Қазақстан Республикасының
азаматтық авиациясын дамытудың
2006-2008 жылдарға арналған бағдар-
ламасына ішкі авианарығында бәсе-
келестікті дамытуды, авиатасымал-
даудың құнын азайтуды, әуежайлардың
жердегі инфрақұрылымын жаңғыртуды
көздейтін өзгерістер мен толықтыру-
лар енгізу
     ККМ, 2007 жылғы қараша
 
2. Үкіметке тұрақты жолаушылар
авиатасымалын орындау үшін әуе
кемелерінің паркін жаңарту туралы
ақпарат енгізу
ККМ, ЭБЖМ, "Самұрық" холдингі"
АҚ, "Эйр Астана" АҚ, "Скат" АҚ,
   жыл сайын, 2007-2009 жылдар
            желтоқсан

313.

Ұшқыш құрамды (ұшқыш-
тарды) бастапқы даярлау
жүйесін жетілдіру және
дамыту жөніндегі мәселені
пысықтау

Жауапты орындаушы - БҒМ, ККМ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке
ұсыныстар
 
Орындау мерзімі - 2007
жылғы желтоқсан

Үкіметке ұшқыш құрамды (ұшқыштарды)
бастапқы даярлау жүйесін жетілдіру
және дамыту жөнінде ұсыныстар
енгізу
БҒМ, ККМ, 2007 жылғы желтоқсан

314.

Транзиттік әлеуетті және
көлік-логистикалық орта-
лықтарды дамыту
 
Жауапты орындаушы - ККМ, ЭБЖМ, "Самұрық"
холдингі" АҚ, "Қазына"
ОДҚ" АҚ, Астана, Алматы
қалаларының және облыс-
тардың әкімдері

Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2008-2011 жылдар
желтоқсан

1. Мыналарды:
Батыс Еуропа - Ресей - Қазақстан -
Батыс Қытай бағытындағы автокөлік
дәлізін;
"Бейнеу - Жезқазған" және "Қорғас -
Сарыөзек" ендік бағытындағы темір
жол учаскелерін қайта жаңарту және
салу жөніндегі жобаларды іске асыру
ККМ, ЭБЖМ, "Самұрық" холдингі"
     АҚ, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
    2008-2011 жылдар ішінде

2. Қазақстанның көлік тораптарын-
да, оның ішінде Достық станциясында, Ақтау портында,
Қорғас өтпесінде, Астана, Алматы
қалаларында және т.б. көлік-логис-
тикалық орталықтар құру
   ККМ, ИСМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
  әкімдері, қаңтар, шілде, жыл
             сайын
3. Үкіметке ақпарат енгізу
   ККМ, жыл сайын, 2008-2010
       жылдар желтоқсан

315.

Су көлігін дамыту

Жауапты орындаушы -
ККМ, "АХТСП" РМК
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат

Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар
желтоқсан

1. Солтүстік бағыттағы Ақтау портын
кеңейту және сервистік инфрақұрылым
құру жөніндегі жұмыстарды
жалғастыру
ККМ, "АХТСП" РМК, 2007-2009 жж.
            ішінде
 
2. Теңіздегі кемелер қозғалысы мен құтқару операцияларын басқару
жүйесін құру
   ККМ, 2008 жылғы қаңтар

3. Мемлекеттік техникалық өзен
флоты кемелерін кезең-кезеңімен
ауыстыру және жаңғырту, кеме
қатынасы шлюздерін қайта жаңарту
және жаңғырту
ККМ, 2007 - 2009 жылдар ішінде
 
4. Ұлттық теңіз сауда флотын дамыту
  ККМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,
   2007-2009 жылдар ішінде
 
5. Үкіметке ақпарат енгізу
  ККМ, жыл сайын, 2007-2009
     жылдар желтоқсан

7.2. Электр энергетикасы    

316.

Елдің экономикасы мен
халқын сенімді электрмен
жабдықтауды қамтамасыз
ету үшін генерациялайтын
қуаттар мен электр желі-
лері объектілерінің қол-
даныстағыларын жаңғырту
әрі кеңейту және жаңала-
рын салу (ЖҰЖ-ның 82-тармағы)

Жауапты орындаушы -  ЭМРМ, "Самұрық" холдингі"
АҚ, Астана, Алматы қалаларының және облыс-
тардың әкімдері
 
Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар
желтоқсан

1. Қазақстанның Солтүстік-оңтүстік
ЖВЖ-500 кВ электр беру екінші
желісін салу
Бірінші кезең - "ОРУ 500 кВ ОқМАЭС
- ПС 500 кВ Шу" ЖВЖ 500 кВ
  ЭМРМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,
"КЕGОС" АҚ, 2008 жылғы қараша

   Екінші кезең - ПС 1150 кВ
Екібастұз - "ПС 500 кВ Ағадыр" ЖВЖ
          500 кВ
ЭМРМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,
"КЕGОС" АҚ, 2009 жылғы маусым
 
  Үшінші кезең - "ПС 500 кВ Ағадыр -
   ОРУ 500кВ ОқМАЭС" ЖВЖ 500 кВ
ЭМРМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,
"КЕGОС" АҚ, 2009 жылғы қазан

2. "Солтүстік Қазақстан - Ақтөбе
облысы" электр беру өңіраралық
желісін салу
ЭМРМ, ИСМ, "Самұрық" холдингі"
АҚ, "КЕGОС" АҚ, Ақтөбе және
Қостанай облыстарының әкімдері,
     2009 жылғы желтоқсан
 
3. Қазақстанның ұлттық электр
желісін (ҰЭЖ) жаңғырту жобасын
іске асыру:
бірінші кезеңді аяқтау
ЭМРМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,
"КЕGОС" АҚ, 2009 жылғы желтоқсан

екінші кезеңнің басталуы
ЭМРМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,
"КЕGОС" АҚ, 2009 жылғы желтоқсан
 
4. Бұлақ СЭС-ін салуды бастау
ЭМРМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,
   "ҚазҚуат" АҚ, 2009 жылғы
           желтоқсан
 
5. Қандыағаш ҚЖЭС-ін салуды бастау
  ЭМРМ, Ақтөбе облысының әкімі,
     2008 жылғы желтоқсан
 
6. Үкіметке және Президент Әкімші-
лігіне ақпарат енгізу
  ЭМРМ, жыл сайын, 2007-2009
      жылдар желтоқсан

317.

Қазақстан Республикасында
атом энергетикасын
дамытудың 2008-2030
жылдарға арналған негізгі
бағыттарын айқындау
(ЖҰЖ-ның 83-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ЭМРМ, ҚР "Ұлттық ядролық
орталығы" РМК,
"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК"
АҚ

Аяқтау нысаны -
нормативтік құқықтық акт
 
Орындау мерзімі - 2008
жылғы мамыр

1. Нормативтік құқықтық акт жобасын
Үкіметке енгізу
   ЭМРМ, "ҚР Ұлттық ядролық
орталығы" РМК (келісім бойынша),
  "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ,
         2008 жылғы сәуір
 
2. Нормативтік құқықтық актіні
қабылдау
     ЭМРМ, 2008 жылғы мамыр

318.

Шетелдердегі жоғары
технологиялық өндірістер-
ге қатысу жолымен атом
өнеркәсібін одан әрі
дамыту
 
Жауапты орындаушы -
ЭМРМ, "Қазатомөнеркәсіп"
ҰАК" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2009
жылғы желтоқсан

1. Ангарск қаласында "Уранды байыту
орталығы" Қазақстан-ресей бірлескен
кәсіпорнының уранды байыту жөнін-
дегі өндірістері үшін ЖСҚ әзірлеуді бастау
ЭМРМ, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК АҚ,
"Уранды байыту орталығы" БК" АҚ,
       2007 жылғы мамыр
 
2. Ангарск қаласында "Уранды
байыту орталығы" Қазақстан-ресей
бірлескен кәсіпорнының уранды
байыту жөніндегі өндірістері үшін
ЖСҚ әзірлеуді жалғастыру
ЭМРМ, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК"
АҚ, "Уранды байыту орталығы" БК"
      АҚ, 2008 жыл ішінде
 
3. Ангарск қаласында "Уранды
байыту орталығы" Қазақстан-ресей
бірлескен кәсіпорнының уранды
байыту жөніндегі өндірістері үшін
ЖСҚ әзірлеуді аяқтау, Уранды
байыту өндірісінің құрылысын бастау
ЭМРМ, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК"
АҚ, "Уранды байыту орталығы" БК"
    АҚ, 2009 жылғы желтоқсан
 
4. Үкіметке ақпарат енгізу
   ЭМРМ, 2009 жылғы желтоқсан

319.

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ базасында толық
ядролық-отын циклі бар
тікелей кіріктірілген
компания құру

Жауапты орындаушы -
ЭМРМ, "Қазатомөнеркәсіп"
ҰАК" АҚ

Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2007
жылғы желтоқсан

Шетелдік компаниялармен Қазақстан
Республикасының аумағында уранды,
жылу бөлетін элементтер мен жинақ-
тамаларды конверсиялау жөніндегі
өндірістерді құру не осы өндіріс-
терге қатысу жөнінде келіссөздер
жүргізу туралы Үкіметке ақпарат
енгізу
ЭМРМ, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК"
   АҚ, 2007 жылғы желтоқсан

320.

АЭС құрылысы бойынша ТЭН
әзірлеу
 
Жауапты орындаушы - ЭМРМ, ЭБЖМ,
"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК"
АҚ, "Атом станциясы" БК"
АҚ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2009
жылғы сәуір

1. АЭС құрылысы бойынша ТЭН
әзірлеуді бастау
ЭМРМ, ЭБЖМ, "Қазатомөнеркәсіп"
ҰАК" АҚ, "Атом станциясы" БК АҚ,
       2007 жылғы шілде
 
2. АЭС құрылысы бойынша ТЭН
әзірлеуді аяқтау
ЭМРМ, ЭБЖМ, "Қазатомөнеркәсіп"
  ҰАК" АҚ, "Атом станциясы" БК
     АҚ, 2009 жылғы сәуір
 
3. Үкіметке ақпарат енгізу
    ЭМРМ, 2009 жылғы сәуір

321.

"Ядролық медицина және
биофизика орталығын құру"
инвестициялық жобасын
іске асыру
 
Жауапты орындаушы -
ЭМРМ, ҚР "Ұлттық ядролық
орталығы" РМК
 
Аяқтау нысаны - объектіні қабылдау-тапсыру актісі
 
Орындау мерзімі - 2009
жылғы желтоқсан

1. Ядролық медицина және биофизика
орталығының ғимаратын салуды бастау
   ЭМРМ, ҚР "Ұлттық ядролық
   орталығы" РМК, 2007 жылғы
          желтоқсан
 
2. "Орталықты пайдалану үшін кадр
даярлауды аяқтау
   ЭМРМ, ҚР "Ұлттық ядролық
   орталығы" РМК, 2008 жылғы
        желтоқсан
 
3. Орталықты пайдалануға беру
   ЭМРМ, ҚР "Ұлттық ядролық
   орталығы" РМК, 2009 жылғы
          желтоқсан
 
4. Үкіметке ақпарат енгізу    
   ЭМРМ, 2009 жылғы желтоқсан

322.

Электр энергетикасы
саласын дамытудың 2015
жылға дейінгі іс-шаралары
жоспарын қабылдау
 
Жауапты орындаушы -
ЭМРМ, ЭБЖМ, "Самұрық"
холдингі" АҚ
 
Аяқтау нысаны - ЭМРМ
бұйрығы
 
Орындау мерзімі - 2007
жылғы қазан

1. Электр энергетикасы саласын
дамытудың 2015 жылға дейінгі
іс-шаралар жоспарының жобасын
әзірлеу
ЭМРМ, ЭБЖМ, "Самұрық" холдингі"
АҚ, салалық институттар және
  энергия кәсіпорындары, 2007
          жылғы қыркүйек
 
2. ЭМРМ бұйрығымен Іс-шаралар
жоспарын бекіту
    ЭМРМ, 2007 жылғы қазан

323.

Электр энергетикасын
дамытудың 2030 жылға
дейінгі бағдарламасын
түзету
 
Жауапты орындаушы -
ЭМРМ, ЭБЖМ, Әділетмині,
"Самұрық" холдингі" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Үкімет
қаулысы
 
Орындау мерзімі - 2008
жылғы желтоқсан

1. Электр энергетикасын дамытудың
2030 жылға дейінгі бағдарламасына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы Үкімет қаулысының жобасын
Үкіметке енгізу
    ЭМРМ, ЭБЖМ, Әділетмині,
"Самұрық" холдингі" АҚ, 2008
         жылғы қараша

2. Үкімет қаулысын қабылдау
    ЭМРМ, 2008 жылғы желтоқсан

324.

Концессиялық негізде
инфрақұрылым объектілерін
салу жөніндегі жобаларды
іске асыруға "Самұрық"
холдингі" АҚ, "Қазына"
ОДҚ" АҚ мемлекеттік
холдингтерін тарту, бұл
үдеріске отандық және
шетелдік ірі компаниялар-
ды, жинақтаушы зейнетақы
қорларын тарту
 
Жауапты орындаушы -
ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ,
"Самұрық" холдингі" АҚ,
"Қазына" ОДҚ" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар
желтоқсан

1. Концессиялық жобалар бойынша
ашық конкурс өткізу және оған
"Самұрық" холдингі" АҚ, "Қазына"
ОДҚ" АҚ мемлекеттік холдингтерінің
қатысу мүмкіндігі
ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ, мүдделі
орталық мемлекеттік және
жергілікті атқарушы органдар,
2007-2009 жылдар желтоқсан
 
2. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес
конкурс қорытындылары бойынша
жобаларды іске асыру
ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ, мүдделі
  орталық мемлекеттік және
жергілікті атқарушы органдар,
"Самұрық" холдингі" АҚ, "Қазына"
ОДҚ" АҚ холдингтері, 2007-2009
        жылдар желтоқсан
 
3. Үкіметке ақпарат енгізу
  ЭБЖМ, жыл сайын, 2007-2009
      жылғы желтоқсан

325.

Қазақстанның оңтүстігінде
перспективалы жүктемелер-
ді жабу нұсқаларын
айқындау
 
Жауапты орындаушы - ЭМРМ, Қаржымині,
"Самұрық" холдингі" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2008 жылдар
желтоқсан

1. Қазақстанның оңтүстігінде
перспективалы жұктемелерді жабу
нұсқаларына техникалық-экономика-
лық зерттеулер жүргізу
  ЭМРМ, Қаржымині, "Самұрық"
   холдингі" АҚ, 2007 жылғы
         желтоқсан
 
2. Жылу электр станциясын салудың
ТЭН-ін әзірлеу
   ЭМРМ, Қаржымині, "Самұрық"
холдингі" АҚ, 2007-2008 жылдар
         желтоқсан

3. Үкіметке ақпарат енгізу
  ЭМРМ, жыл сайын, 2007-2008
       жылдар желтоқсан

326.

Энергия тұтыну норматив-
терін әзірлеуді аяқтау
 
Жауапты орындаушы -
ЭМРМ, ИСМ

Аяқтау нысаны - Үкімет
қаулысы

Орындау мерзімі - 2007-
2008 жылдар    

1. Үкімет қаулысының жобасын
Үкіметке енгізу
ЭМРМ, ИСМ, 2007 жылғы қараша,
       2008 жылғы қараша
 
2. Қаулы жобасын қабылдау
     ЭМРМ, ИСМ, 2007 жылғы
желтоқсан, 2008 жылғы желтоқсан

327.

Энергия үнемдеу мәселе-
лері бойынша Қазақстан
Республикасы Заңының
жобасын әзірлеу
 
Жауапты орындаушы -
ЭМРМ, ЭБЖМ
 
Аяқтау нысаны - Заң
жобасы
 
Орындау мерзімі - 2009 жылғы маусым

1. Заң жобасын Үкіметке енгізу
  ЭМРМ, ЭБЖМ, 2009 жылғы сәуір
 
2. Заң жобасын Парламентке енгізу
  ЭМРМ, ЭБЖМ, 2009 жылғы маусым

328.

Сауда алаңы ретінде
"КОРЭМ" АҚ-ның әрекет
ететін сауда алаңын пайдалана отырып,
Қазақстанның және Орталық
Азияның жалпы электр
энергиясы нарығының жұмыс
істеу моделін әзірлеу
 
Жауапты орындаушы - ЭМРМ, "Самұрық" холдингі"
АҚ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат    

Орындау мерзімі - 2010
жылғы желтоқсан

1. Қазақстанның және Орталық
Азияның жалпы электр энергиясы
нарығының жұмыс істеу моделін
әзірлеу
  ЭМРМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,
  2008-2009 жылдар желтоқсан

2. Биржалық қағидаттарда әрекет
ететін жалпы сауда алаңын
қолданысқа енгізу
ЭМРМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,
   2010 жылғы желтоқсан

3. Үкіметке ақпарат енгізу
  ЭМРМ, 2010 жылғы желтоқсан

7.3. Телекоммуникациялар

329.

Тиісті жоспарды бекіте
отырып, әмбебап телеком-
муникация қызметтері
тарифтерін қайта теңге-
рімдеудің езекті моделін
әзірлеу (ЖҰЖ-ның
81-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, АБА, ТМРА, "Самұрық"
холдингі" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Үкімет
қаулысы
 
Орындау мерзімі - 2007
жылғы желтоқсан

1. Үкімет қаулысының жобасын
Үкіметке енгізу
   ИСМ, АБА, ТМРА, "Самұрық"
холдингі" АҚ, 2007 жылғы қараша
 
2. Үкіметке әмбебап телекоммуника-
ция қызметтері тарифтерін қайта
теңгерімдеу жоспарын бекіту туралы
Үкімет қаулысының жобасын енгізу
    ИСМ, 2007 жылғы қараша

3. Үкімет қаулысын қабылдау
   ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан

330.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы 7
маусымдағы N 519 қаулысы-
мен бекітілген Қазақстан
Республикасының телеком-
муникация саласын дамыту-
дың 2006-2008 жылдарға
арналған бағдарламасына
өзгерістер мен толықтыру-
лар енгізу
 
Жауапты орындаушы -
АБА, ЭБЖМ, ИСМ, ТМРА
 
Аяқтау нысаны - Үкімет
қаулысы
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы қараша

1. Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу
   АБА, 2007 жылғы қыркүйек

2. Үкімет қаулысын қабылдау
    АБА, 2007 жылғы қараша
 
 

331.

Телекоммуникация инфрақұрылымын дамыту
және Интернет қызметтері-
не, соның ішінде ауылдық
жерлерде, қол жеткізу
үшін жағдай жасау

Жауапты орындаушы - АБА, ЭБЖМ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар
қаңтар

1. 1800 МГц диапазонындағы
радиожиіліктерді пайдалану жөнінде
іс-шаралар жүргізу
  АБА, ИСМ, Қорғанысмині, 2007
         жылғы тамыз

2. Үкіметке орта мерзімді перс-
пективада телекоммуникация қызмет-
тері нарығының экономикалық шоғыр-
лану дәрежесін төмендету мақсатында
"Қазақтелеком" АҚ-ның тіркелген,
ұтқыр байланыс операторларындағы
және Интернеттегі акцияларының
пакеттер мен қатысу үлестерін сату
шарттары мен мерзімі жөнінде
ұсыныстар енгізу
ЭБЖМ, АБА, "Самұрық" холдингі"
  АҚ, ИСМ, Қорғанысмині, ТМРА,
         2007 жылғы қазан
 
3. Нормативтік құқықтық актілерге
үстем байланыс операторларының өз
абоненттік желілерін ("unbandling")
пайдалануға беру қызметтерін
көрсетуден бас тартуының мүмкін
еместігін регламенттейтін және
байланыстың баламалы байланысын
операторларының осы қызметтерге
тең құқылы қолжетімдігін қамтамасыз
ететін өзгерістер мен толықтырулар
енгізу
АБА, ТМРА, ИСМ, Қорғанысмині,
"Самұрық" холдингі" АҚ, 2007
        жылғы желтоқсан
 
4. Әмбебап телекоммуникация қызмет-
терін көрсететін байланыс оператор-
ларын субсидиялаудың қолданыстағы
тәртібін қайта қарау және телеком-
муникация қызметтері тарифтерін
қайта теңгерімдеудің өзекті
моделін әзірлеу қорытындылары
бойынша ауылдық байланыс желілерін
дамытуды қаржыландыру тетігін
әзірлеу
  АБА, ЭБЖМ, Қаржымині, ИСМ,
ТМРА, "Самұрық" холдингі" АҚ,
   2007 жылғы желтоқсан
 
5. Интернет қызметтеріне арналған
тарифтерді азайту жөнінде шаралар
қабылдау
ИСМ, АБА, ТМРА, Қорғанысмині,
"Самұрық" холдингі" АҚ, 2007
         жылғы желтоқсан
 
6. Радиожиілік спектрін (РЖС)
егжей-тегжейлі зерттеуді жүргізу -
радиотехнологияларды дамыту
перспективаларын, ескірген радио-
қызметтерді неғұрлым перспективалы
түрімен ауыстыру мүмкіндіктерін
зерттеу, болашақтағы радиоқызметтер
көрсету нарығын талдау
  АБА, 2007-2008 жылдар ішінде
 
7. Радиожиіліктерді байланыс
операторларының мұқтажы үшін босату
мақсатында оларды конверсиялау
жөніндегі іс-шаралар кешенін
кезең-кезеңімен өткізу
   АБА, ЭБЖМ, Қорғанысмині,
    Қаржымині, Әділетмині,
   2008-2009 жылдар ішінде
 
8. Үкіметке ақпарат енгізу
  АБА, ЭБЖМ, ИСМ, жыл сайын,
   2007-2009 жылдар қаңтар

332.

Спутниктік байланысты
дамыту
 
Жауапты орындаушы - АБА, ЭБЖМ
 
Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар
желтоқсан

1. Байланыс және хабар тарату
спутнигінің сыйымдылығын 70%-ға
толтыру
  АБА, 2007 жылғы желтоқсан

2. "КАZSАТ-2" спутнигін жасау
жөніндегі жұмыстарды жалғастыру
және оны ұшыру
АБА, 2009 жылғы 4-тоқсан ішінде

3. Үкіметке ақпарат енгізу
  АБА, жыл сайын, 2007-2009
      жылдар желтоқсан

333.

"Қазақстан Республикасы-
ның кейбір заңнамалық
актілеріне байланыс
мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтыру-
лар енгізу туралы"
(әмбебап қызмет көрсету
жүйесін жетілдіру,
радиожиілік спектрін және
нөмірлеу ресурсын
пайдалану, лицензиялау
бөлігінде, сондай-ақ
байланыс саласындағы
қызметті мемлекеттік
реттеу мен бақылауға
қатысты жалпы мәселелер
бойынша)
 
Жауапты орындаушы -
АБА, ИСМ, ТМРА,
Қорғанысмині, ЭБЖМ,
"Самұрық" холдингі" АҚ
 
Аяқтау нысаны - Заң
жобасы
 
Орындау мерзімі - 2007
жылғы желтоқсан

1. Заң жобасын Үкіметке енгізу
  АБА, ИСМ, ТМРА, Қорғанысмині,
  ЭБЖМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,
       2007 жылғы қазан
 
2. Заң жобасын Парламентке енгізу
  АБА, ИСМ, ТМРА, Қорғанысмині,
  ЭБЖМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,
    2007 жылғы желтоқсан

8. Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігінің өсуін қамтамасыз
ететін аумақтық даму

334.

Еңбекті өңірлік және
ұлттық бөлудегі ұстаным-
дардың перспективаларын
айқындай отырып, тірек
қалалардың даму страте-
гияларын (бәсекелі
стратегияларын) қабылдау
(ЖҰЖ-ның 73-тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
ЭБЖМ, облыстардың әкімдері
 
Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне
және Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2007
жылғы қаңтар

1. Еңбекті өңірлік және ұлттық
бөлудегі ұстанымдаудың перспектива-
ларын айқындай отырып, тірек қала-
лардың 2015 жылға дейінгі даму
стратегияларының (бәсекелі
стратегияларының) жобаларын мүдделі
мемлекеттік органдармен келісуге
жіберу, ЭБЖМ-ді хабардар ету
  облыстардың әкімдері, ЭБЖМ,
     2007 жылғы қараша
 
2. Стратегияларды мәслихаттарға
енгізу, бекіту және ЭБЖМ-ді
хабардар ету
  облыстардың әкімдері, 2007
       жылғы желтоқсан
 
3. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
   ЭБЖМ, облыстардың әкімдері,
      2007 жылғы қаңтар

335.

Орта мерзімді және ұзақ
мерзімді кезеңдерге
арналған нақты индикатор-
ларды ескере отырып,
Алматы қаласының,
облыстардың 2015 жылға
дейінгі даму стратегияла-
рын (бәсекелі стратегия-
ларын) қабылдау (ЖҰЖ-ның
74-тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
ЭБЖМ, облыстардың және
Алматы қаласының әкімдері

Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне
және Үкіметке ақпарат

Орындау мерзімі - 2007
жылғы шілде

1. Облыстар мен Алматы қаласының
2015 жылға дейінгі даму стратегия-
ларының (бәсекелі стратегияларын)
жобаларын мүдделі мемлекеттік
органдармен келісуге жіберу және
ЭБЖМ-ді хабардар ету
   облыстардың және Алматы
қаласының әкімдері, ЭБЖМ, 2007
         жылғы маусым
 
2. Стратегияларды мәслихаттарға
енгізу, бекіту және ЭБЖМ-ді хабардар ету
облыстардың және Алматы қаласы-
ның әкімдері, 2007 жылғы шілде
 
3. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
     ЭБЖМ, 2007 жылғы шілде

336.

Астана қаласының Бас
жоспарына өзгерістер
енгізу (ЖҰЖ-ның
75-тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
Астана қаласының әкімі

Аяқтау нысаны - Үкімет
қаулысы
 
Орындау мерзімі - 2008
жылғы маусым

1. Үкімет қаулысының жобасын
Үкіметке енгізу
  Астана қаласының әкімі, ИСМ,
      2008 жылғы мамыр
 
2. Үкімет қаулысын қабылдау
  Астана қаласының әкімі, ИСМ,
      2008 жылғы маусым

337.

Облыстардың, Астана және
Алматы қалаларының
әкімдіктері жанынан
консультативтік-кеңесші
органдар ретінде бәсекеге
қабілеттілік жөніндегі
кеңестер құру

Жауапты орындаушы -
ЭБЖМ, ИСМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыс-
тардың әкімдері

Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы маусым

1. Облыстардың, Астана және Алматы
қалалары әкімдіктерінің тиісті
нормативтік құқықтық актілер
қабылдауы және ЭБЖМ-ді хабардар
етуі
  Астана, Алматы қалаларының
  және облыстардың әкімдері,
        2007 жылғы мамыр
 
2. Үкіметке ақпарат енгізу
    ЭБЖМ, 2007 жылғы маусым

338.

Облыстардың аумақтарында
қала құрылысын дамытудың
кешенді схемаларын бекіту
Жауапты орындаушы -
ИСМ, облыстардың әкімдері

Аяқтау нысаны - Үкімет
қаулысы
 
Орындау мерзімі - 2009
жылғы желтоқсан

1. Облыстардың аумақтарында қала
құрылысын дамытудың кешенді
схемаларын әзірлеу және келісу,
ИСМ-ді хабардар ету
  облыстардың әкімдері, ИСМ,
2009 жылғы қаңтар - 2009 жылғы
            қазан
 
2. Үкіметке облыстардың аумақта-
рында қала құрылысын дамытудың
кешенді схемаларын бекіту туралы
Үкімет қаулысының жобасын енгізу
   ИСМ, облыстардың әкімдері,
        2009 жылғы қазан
 
3. Үкімет қаулысын қабылдау
    ИСМ, 2007 жылғы желтоқсан

339.

Халықты таратып қоныстан-
дыру мен өндірістік
күштерді орналастыру жүйесін қоса алғанда,
оның негізгі ережелерін
көрсете отырып, Қазақстан
Республикасының аумағын
ұйымдастырудың бас
схемасын бекіту
 
Жауапты орындаушы -
ЭБЖМ, ИСМ, мүдделі
мемлекеттік органдар

Аяқтау нысаны - Үкімет
қаулысы
 
Орындау мерзімі - 2008
жылғы желтоқсан

1. Өңірлердің экономикалық әлеуетін
дамытудың алғышарттарын және
Қазақстан Республикасының халқын
таратып қоныстандыруды зерттеуді
жүргізу
ИСМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы желтоқсан
 
2. Халықты таратып қоныстандыру
мен өндірістік күштерді орналастыру
жүйесін қоса алғанда, оның негізгі
ережелерін көрсете отырып,
Қазақстан Республикасының аумағын
ұйымдастырудың бас схемасын әзірлеу
ИСМ, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік
   органдар 2008 жылғы қазан
 
3. Мүдделі мемлекеттік органдармен
бірге "Қазақстан Республикасының
аумағын ұйымдастырудың Бас
схемасын бекіту туралы" қаулының
жобасын әзірлеу
ИСМ, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік
   органдар, 2008 жылғы қазан

4. Үкімет қаулысының жобасын
Үкіметке енгізу
ИСМ, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік
  органдар, 2008 жылғы қараша

5. Үкімет қаулысын қабылдау
ИСМ, ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік
органдар, 2008 жылғы желтоқсан

340.

Өңірлік әлеуметтік-кәсіп-
керлік корпорацияларды
құру және олардың қызме-
тін қамтамасыз ету туралы
Президент Жарлықтарының
жобаларын әзірлеу және
Үкімет қаулыларын қабылдау
 
Жауапты орындаушы -
ИСМ, Қаржымині, ЭБЖМ,
Әділетмині, ЭМРМ, АШМ,
ЖРА
 
Аяқтау нысаны -
Президент Жарлығының,
Үкімет қаулысының жобасы

Орындау мерзімі - 2007
жылғы тамыз

1. Үкіметке Президент Жарлықтары
мен қаулыларының жобаларын енгізу
    ИСМ, Қаржымині, ЭБЖМ,
Әділетмині, ЭМРМ, АШМ, ЖРА,
     2007 жылғы маусым
 
2. Президент Жарлығының жобасын
Президент Әкімшілігіне енгізу
    ИСМ, 2007 жылғы шілде
 
3. Үкімет қаулыларын қабылдау
     ИСМ, 2007 жылғы тамыз

341.

Қазақстан Республикасының
2015 жылға дейінгі аумақ-
тық даму стратегиясын
іске асыру жөніндегі 2009-2012 жылдарға арналған іс-шаралар
жоспарын бекіту
 
Жауапты орындаушы -
ЭБЖМ, мүдделі мемлекеттік
органдар
 
Аяқтау нысаны - Үкімет
қаулысы
 
Орындау мерзімі - 2009
жылғы қаңтар

Іс-шаралар жоспарын бекіту туралы
Үкімет қаулысын қабылдау
    ЭБЖМ, 2009 жылғы қаңтар

342.

Экономикалық өсу орталық-
тарында (тірек қалаларда)
өнеркәсіп кәсіпорындарын
орналастыру және осы
орталықтарда индустриялық
және арнайы экономикалық
аймақтар құру жөнінде
ұсыныстар әзірлеу
 
Жауапты орындаушы - ЭБЖМ, ИСМ, орталық
атқарушы органдар,
облыстардың әкімдері

Аяқтау нысаны - Үкіметке
ұсыныстар
 
Орындау мерзімі - 2008
жылғы желтоқсан

1. Баламалы негізде өнеркәсіп
кәсіпорындары орналастырылатын
және индустриялық және арнайы
экономикалық аймақтар құрылатын
экономикалық өсу орталықтарының
(тірек қалалардың) тізбесін
қалыптастыру
   ЭБЖМ, орталық атқарушы
органдар, облыстардың әкімдері,
    2008 жылғы қыркүйек
 
2. Орталық атқарушы органдар мен
облыстар әкімдерінің экономикалық
өсу орталықтарында (тірек қалалар-
да) өнеркәсіп кәсіпорындарын орна-
ластыру және осы орталықтарда
индустриялық және арнайы экономика-
лық аймақтар құру жөнінде Экономика
және бюджеттік жоспарлау министр-
лігіне ұсыныстар енгізуі
ЭБЖМ, орталық және жергілікті
  мемлекеттік органдар, 2008
        жылғы желтоқсан
 
3. Үкіметке ұсыныстарды (тізбені)
енгізу
   ЭБЖМ, 2008 жылғы желтоқсан

343.

Жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу-
дің 2008-2010 жылдарға
арналған әдістемесін
бекіту
 
Жауапты орындаушы -
ЭБЖМ
 
Аяқталу нысаны - Үкімет
қаулысы
 
Орындалу мерзімі - 2007
жылғы шілде

1. Үкіметке әдістемені бекіту
жөніндегі қаулы жобасын енгізу
   ЭБЖМ, 2007 жылғы маусым
 
2. Әдістемені бекіту туралы қаулы
қабылдау
    ЭБЖМ, 2007 жылғы шілде

344.

"2008-2010 жылдарға
арналған республикалық
бюджет, облыстық бюджет,
республикалық маңызы бар
қаланың, астананың
бюджеттері арасындағы
жалпы сипаттағы транс-
ферттердің көлемдері
туралы Қазақстан
Республикасы Заңының
жобасын әзірлеу
 
Жауапты орындаушы -
ЭБЖМ
 
Аяқталу нысаны - Заң
жобасы
 
Орындалу мерзімі - 2007
жылғы тамыз

1. Заң жобасын Үкіметке енгізу
    ЭБЖМ, 2007 жылғы тамыз
2. Заң жобасын Парламентке енгізу
    ЭБЖМ, 2007 жылғы тамыз

9. Қазақстан экономикасының әлемдік экономикаға табысты
кірігуін қамтамасыз ету

345.

Тиісті хаттамаларға қол
қоя отырып, Қазақстанның
ДСҰ-ға кіруі жөніндегі
жұмыс тобына мүше елдер-
мен екі жақты келіссөз-
дерді аяқтау ( ЖҰЖ-ның
51-тармағы )
 
Жауапты орындаушы - ИСМ
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар
желтоқсан

Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
  ИСМ, жыл сайын, 2007-2009
      жылдар желтоқсан

346.

Ветеринария саласындағы
заңнаманы ДСҰ-ның халық-
аралық нормаларымен және
ережелерімен үйлестіру
мақсатында "Ветеринария
туралы" Қазақстан
Республикасының Заңына
өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу туралы"
Қазақстан Республикасының
Заңын қабылдау
(ЖҰЖ-ның 52-тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
АШМ, мүдделі мемлекеттік
органдар
 
Аяқтау нысаны - Заң
 
Орындау мерзімі - 2008 жылғы ақпан    
 

1. Заң жобасын Үкіметке енгізу
  АШМ, 2007 жылғы қыркүйек
 
2. Заң жобасын Парламентке енгізу
   АШМ, 2007 жылғы қараша

3. Заңды Парламенттің қабылдауы
және Президентке қол қоюға жіберу
    АШМ, 2008 жылғы ақпан

347.

Қазақстанның ұлттық
мүдделерін ескере отырып,
Қазақстан Республикасының
заңнамасын ДСҰ-ның
міндетті келісімдерінің
нормаларына толық сәйкес
келтіру (ЖҰЖ-ның
53-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, басқа мүдделі
мемлекеттік органдар

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар
желтоқсан

1. Келіссөз үдерісі шеңберінде
уағдаластықтарға қол жеткізілуіне
қарай ДСҰ-ның міндетті келісімдері-
нің нормаларына толық сәйкес келті-
руге заңнаманы кезең-кезеңімен
жетілдіруді қамтамасыз ету
   ИСМ, мүдделі мемлекеттік
     органдар, 2007-2009
        жылдар ішінде
 
2. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
   ИСМ, мүдделі мемлекеттік
  органдар, жыл сайын, 2007-
    2009 жылдар желтоқсан

348.

Кедендік әкімшілендіруді
жетілдіру және кеден
қызметі мамандарының
қазіргі заманғы талаптарға кәсіби
сәйкестігін қамтамасыз
ету жөнінде пәрменді және
жүйелі шаралар әзірлеу
(ЖҰЖ-ның 54-тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
Қаржымині
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

Үкіметке және Президент Әкімшілігі-
не кеден қызметін жаңғырту жөнін-
дегі шаралар кешенін әзірлеу
туралы ақпарат енгізу
Қаржымині, 2007 жылғы желтоқсан

349.

Отандық агроөнеркәсіп
және өнеркәсіп кәсіпорын-
дарын ДСҰ жағдайында
тиімді жұмыс істеуге
дайындау жөніндегі жүйелі
бейімдеу шараларын іске
асыру (ЖҰЖ-ның 55-тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
ИСМ, АШМ, "Атамекен"
ЖКЖО (келісім бойынша)

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі - жыл
сайын, желтоқсан

1. Қазақстандық тауарлардың сыртқы
нарыққа шығуын шектейтін сыртқы
сауда дауларын реттеу
          ИСМ, тұрақты
 
2. Отандық өндірушілерді демпингтік
және субсидияланатын тауарлар
импортынан қорғау жөніндегі
жұмысты жандандыру
         ИСМ, тұрақты

3. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
   ИСМ, жыл сайын, желтоқсан

350.

Қазақстандық кәсіпкерлер-
ді ДСҰ-ның экономикалық
және заңи тетіктері
туралы хабардар ету
жөніндегі шаралар кешенін
әзірлеу және іске асыру
(ЖҰЖ-ның 56-тармағы)
 
Жауапты орындаушы - ИСМ
 
Аяқталу нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар
желтоқсан

Үкіметке және Президент Әкімшілі-
гіне ДСҰ-ның экономикалық және
заңи тетіктерін, атап айтқанда,
халықаралық сауда жөніндегі сауда
дауларын шешу тетігін пайдалану
бойынша қазақстандық кәсіпкерлер-
мен түсіндіру жұмыстарын жүргізу
туралы ақпарат енгізу
ИСМ, "Атамекен" ҚЖЖО (келісім
бойынша), жыл сайын, 2008-2009
        жылдар желтоқсан

351.

ДСҰ-ға кіру жөніндегі
түпкілікті келіссөздер
ұстанымын әзірлеу үшін
мемлекеттік қолдаудың
нақты көлемдері мен
салыстырғанда субсидия-
лаудағы ауыл шаруашылығы
саласының негізделген
қажеттілігін айқындау
(ЖҰЖ-ның 57-тармағы)
 
Жауапты орындаушы - АШМ, ЭБЖМ
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі - 2007
жылғы қазан

Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
  АШМ, ЭБЖМ, 2007 жылғы қазан

352.

Барлық заңды тұлғаларды
қаржылық есептіліктің
халықаралық стандартта-
рына көшіруді қамтамасыз
ету жөніндегі іс-шаралар
жоспарын қабылдау
(ЖҰЖ-ның 58-тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
Қаржымині
 
Аяқтау нысаны - Үкімет
қаулысы
 
Орындау мерзімі - 2007
жылғы шілде

1. Үкіметке барлық заңды тұлғаларды
қаржылық есептіліктің халықаралық
стандарттарына көшіруді қамтамасыз
ету жөніндегі іс-шаралар жоспарын
бекіту туралы Үкімет қаулысының
жобасын енгізу
  Қаржымині, 2007 жылғы маусым
 
2. Үкімет қаулысын қабылдау
   Қаржымині, 2007 жылғы шілде

353.

Ресей Федерациясымен,
Қытай Халық Республикасы-
мен, Америка Құрама
Штаттарымен, Еуропалық
Одақ елдерімен сауда-экономикалық,
инвестициялық, ғылыми-
техникалық, мәдени-гума-
нитарлық салалардағы
ытымақтастықты тереңдету,
сондай-ақ ядролық тарал-
мау және ұйымдасқан
қылмысқа, терроризмге,
есірткі бизнесіне,
заңсыз көші-қонға қарсы
іс-қимыл жасау және
энергетикалық тұрақтылық
пен қауіпсіздікті қамта-
масыз ету мәселелеріндегі
өзара іс-қимылды кеңейту
(ЖҰЖ-ның 164-тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
СІМ, БҒМ, ЭМРМ, ИСМ, АБА,
ККМ, Қаржымині, МАМ, ІІМ,
Еңбекмині, ҰҚК
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі - жыл
сайын, желтоқсан

1. Жоғары және биік деңгейлерде
сапарларды ұйымдастыру
  СІМ, халықаралық іс-шаралар
  кестесіне сәйкес, 2007-2009
            жылдар
 
2. Қазақстан Республикасы мен
Ресей Федерациясы Президенттерінің
қатысуымен Қазақстан Республикасы
мен Ресей Федерациясының шекаралас
өңірлері басшыларының форумын
өткізу
ИСМ, СІМ, БҒМ, МАМ, ККМ, АШМ,
  Қаржымині, Ақтөбе, Атырау,
   Шығыс Қазақстан, Батыс
Қазақстан, Солтүстік Қазақстан,
Қостанай, Павлодар облыстарының
   әкімдері, 2007 жыл ішінде

3. "Бәйтерек" қазақстан-ресей
бірлескен кәсіпорны" акционерлік
қоғамының жұмыс бағдарламасына
сәйкес "Байқоңыр" ғарыш айлағында
"Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенін
құру жөніндегі жұмысты жалғастыру
ҰҒА, 2007-2009 жылдар ішінде
 
4. Ресей Федерациясымен, Қытай
Халық Республикасымен, Америка
Құрама Штаттарымен және Еуропалық
Одақ елдерімен ынтымақтастық
жөніндегі бірлескен үкіметаралық
комиссиялар (комитеттер, кеңестер)
мен олардың кіші комиссияларының
кезекті мәжілістерін өткізу (кесте
бойынша)
  ҮАК қазақстандық бөлігінің
тең төрағасы, СІМ, 2007 - 2009
        жылдар ішінде

5. Ресей Федерациясымен шекара
маңы ынтымақтастығы орталығын құру
жөніндегі жұмысты жалғастыру
   ИСМ, ЭБЖМ, Қаржымині, СІМ,
   Батыс Қазақстан облысының
әкімі, 2007-2009 жылдар ішінде
 
6. Қазақстан-ресей мемлекеттік
шекарасын демаркациялауға кірісу
(қазақстан-ресей мемлекеттік
шекарасын демаркациялау жөніндегі
бірлескен комиссиядағы Ресей
Федерациясының Үкіметтік делегация-
сын қалыптастырғаннан кейін)
    СІМ, ЖРА, ҰҚК ШҚ, Ақтөбе,
   Атырау, Шығыс Қазақстан,
  Батыс Қазақстан, Солтүстік
Қазақстан, Қостанай, Павлодар
    облыстарының әкімдері,
      2007-2009 жылдар
 
7. Өңірлік қатерлер мен қауіптерге
қарсы тұру саласында Қазақстан
Республикасының ҰҚК мен Ресей ФҚҚ
арасында қол жеткізілген екі жақты
келісімдерді іске асыру
     ҰҚК, 2007 жыл ішінде
 
8. Қазақстан мен Ресейдің шекаралас
өңірлеріндегі қылмыстың жай-күйі
туралы мониторингті және тұрақты
ақпарат алмасуды қамтамасыз ету
  ІІМ, 2007-2009 жылдар ішінде
 
9. Қылмыстың түрлі көріністеріне
қарсы әрекет жасау жөнінде ресей
тарапымен келісілген іс-шаралар
өткізуді қамтамасыз ету
ІІМ, 2007-2009 жылдар ішінде
 
10. XXI ғасырда Қазақстан Респуб-
ликасының Қытай Халық Республика-
сымен ынтымақтастық стратегиясын
іске асыру
СІМ, ИСМ, БҒМ, АШМ, МАМ, ЭМРМ,
   ҰҚК, ІІМ, Қоршағанортамині,
  даму институттары, 2007-2017
            жылдар
 
11. Қазақстан мен Қытайдың
экономикалық ынтымақтастығын
дамыту тұжырымдамасын іске асыру
ИСМ, ЭМРМ, Қаржымині, ККМ, ҰҚК,
БҒМ, АШМ, СІМ, 2007-2017 жылдар
 
12. Трансшекаралық өзендердің
суларын ұтымды пайдалану, қолданыс-
тағы шарттық-құқықтық базаны
дамыту мәселесі бойынша қытай
тарабымен келіссөздер жүргізу
  АШМ, СІМ, Қоршағанортамині,
Әділетмині, 2007 - 2017 жылдар
 
13. Өңірлік қауіпсіздік проблема-
ларын бірлесіп шешу үшін құрал
ретінде қазақстан-қытай қауіпсіздік
жөніндегі кіші комитетінің, ААТК
мен ШЫҰ Хатшылығының әлеуетін
пайдалану
СІМ, ІІМ, ҰҚК, Қорғанысмині,
         2007 жыл ішінде
 
14. Қытай-Халық Республикасымен
тұрақты өзара ақпарат алмасуды және
трансшекаралық сипаттағы төтенше
жағдайларды жедел хабарлауды
ұйымдастыру
  ТЖМ, АШМ, ДСМ, ЭМРМ, ІІМ, СІМ,
   2007-2009 жылдар ішінде
 
15. Еңбек көші-қон үдерістері
мәселесін құқықтық реттеу жөнінде
қытай тарабымен келіссөздер жүргізу
   Еңбекмині, СІМ, 2007-2009
        жылдар ішінде
 
16. Қазақстан-қытай мемлекеттік
шекарасын қорғауды ұйымдастыруда
үздіксіз мониторингті қамтамасыз
ету және проблемаларды жою
  ҰҚК ШҚ, тұрақты, 2007-2009
             жылдар
 
17. Қазақстан Республикасы мен АҚШ
арасында энергетика саласындағы
әріптестік жөніндегі арнайы
комиссия шеңберінде энергетика
саласында екі жақты консультациялар
өткізу
  ЭМРМ, СІМ, 2007-2009 жылдар
           ішінде
 
18. Инвестициялық ынтымақтастықты
дамыту мақсатында қазақстандық-
американдық бизнес-форумдарын және
іскер топтардың кездесулерін өткізу
   ИСМ, СІМ, 2007-2009 жылдар
           ішінде
 
19. Қазақстан Республикасының
Америка Құрама Штаттарындағы
Елшілігінде сауда-экономикалық
бөлімін құру
ИСМ, АШМ, СІМ, 2007 жыл ішінде
 
20. Қазақстан экономикасына әлеуетті инвесторлар - ірі еуропа-
лық компаниялармен нысаналы кездесулер өткізу
ИСМ, ЭБЖМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, БҒМ,
СІМ, 2007-2009 жылдар ішінде
 
21. Азаматтардың Еуропалық одақ
елдерімен өзара сапарларының
режимін жеңілдету/оңайлату мәселе-
лері бойынша келіссөздер жүргізу
     СІМ, ІІМ, ҰҚК, Қаржымині,
    2007 - 2009 жылдар ішінде

22. Сыртқы істер министрлері
орынбасарларының Ядролық терроризм
актілеріне қарсы күрес жөніндегі
ғаламдық бастамасының үшінші кезде-
суін дайындау және өткізу үшін
жұмыс тобын құру
СІМ, ЭМРМ, ҰҚК, 2007 жылғы мамыр

23. Сыртқы істер министрлері
орынбасарларының Ядролық терроризм
актілеріне қарсы күрес жөніндегі
ғаламдық бастамасының үшінші
кездесуін өткізу
  СІМ, жұмыс тобының мүшелері,
       2007 жылғы маусым
 
24. Орынбор газды қайта өңдеу
зауытының негізінде бірлескен
кәсіпорын құру
  ЭМРМ, "Самұрық" холдингі" АҚ,
      2008 жылғы желтоқсан
 
25. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
СІМ, ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ҰҚК, ІІМ,
   ТЖМ, Еңбекмині, АБА, ККМ,
  Қаржымині, ЭСЖКА, жыл сайын,
             желтоқсан

354.

БҰҰ-мен және ЕҚЫҰ-мен
қазіргі уақыттың
проблемалары мен
қатерлерін шешу жөніндегі
ынтымақтастықты нығайту,
қазақстан өкілдерінің
халықаралық ұйымдар
желісі бойынша
іс-шараларға белсенді
қатысуы (ЖҰЖ-ның 165-тармағы)

Жауапты орындаушы -
СІМ, ІІМ, ҰҚК, МАМ, ЭСЖКА

Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне ақпарат

Орындау мерзімі - жыл
сайын, желтоқсан

1. Халықаралық іс-шаралар кестесіне
сәйкес өзара сапарларды жоғары әрі
биік деңгейде ұйымдастыру
    СІМ, 2007-2009 жылдар
 
2. Алматы қаласында 2007 жылғы
15-23 мамыр кезеңінде ББҰ Азия мен
Тынық мұхитқа арналған (АТМЭӘК)
экономикалық және әлеуметтік
комиссиясының 63-сессиясын өткізу
  СІМ, 2007 жылғы сәуір-мамыр

3. Барлық қажетті үй-жайларды
Алматы қаласында құрылатын есірткі
құралдарының, психотроптық заттар
мен олардың прекурсорларының заңсыз
айналымына қарсы күрес жөніндегі
Орталық Азия өңірлік ақпараттық
үйлестіру орталығының иелігіне беру
- ОАӨАҮО (оларды ІІМ балансына
беру)
СА, Қаржымині, ІІМ, 2007 жылғы
             сәуір
 
4. Ресей және түркімен тараптары-
мен ОАӨАҮО құру туралы келісімге
қол қою мәселесі бойынша келіссөз-
дер жүргізу (Әзірбайжан, Қазақстан,
Қырғызстан, Тәжікстан және
Өзбекстан қол қойды)
   СІМ, ІІМ , 2007 жылғы шілде
 
5. ОАӨАҮО құру туралы келісімді
ратификациялау рәсімдерін жүргізу
  ІІМ, СІМ, 2007 жылғы қараша

6. ДИАҚБ/ЕҚЫҰ-ның адами өлшем
саласындағы міндеттемелердің орын-
далуын бағалау жөніндегі жыл
сайынғы кеңесіне қатысу
    СІМ, Әділетмині, МАМ,
       2007-2009 жылдар
 
7. Қазақстандық делегациялардың
ЕЫҚҰ-ның әскери-саяси, экономика-
лық-экологиялық және ізгілік
өлшемдері іс-шараларына қатысуы
СІМ, Әділетмині, Қорғанысмині,
   ІІМ, МАМ, Қоршағанортамині,
     АШМ, 2007-2009 жылдар
 
8. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
СІМ, СА, ІІМ, ҰҚК, МАМ, ЭСЖКА,
      жыл сайын, желтоқсан

355.

Ресеймен, Қытаймен және
Орталық Азия елдерімен
бассейндік принцип негізінде орнықты дамудың
трансшекаралық аймақтарын
құру жөніндегі қажетті
шарттық-құқықтық базаны
әзірлеу ( ЖҰЖ-ның 166-тармағы )
 
Жауапты орындаушы -
Қоршағанортамині, АШМ,
ИСМ, СІМ
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі - жыл
сайын, желтоқсан

1. Орнықты дамудың трансшекаралық
аймақтарын құру жөнінде халықара-
лық тәжірибені зерделеу, ұсыныстар
әзірлеу және ҚР Президентінің
Әкімшілігіне енгізу
  Қоршағанортамині, АШМ, ИСМ,
    СІМ, 2007 жылғы шілде

2. Орнықты дамудың трансшекаралық
аймақтарын құру жөніндегі халық-
аралық құжаттар жобаларын әзірлеу
  Қоршағанортамині, АШМ, ИСМ,
   СІМ, 2007 жылғы желтоқсан

3. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
  Қоршағанортамині, АШМ, ИСМ,
  СІМ, жыл сайын, 2007-2009
       жылдар желтоқсан

356.

Орталық Азия мемлекет-
терімен, Азия және Таяу
шығыс өңірлеріндегі, оның
ішінде ЕурАзЭҚ, АӨСШК,
ШЫҰ сияқты өңірлік құры-
лымдарды нығайту
жөніндегі ынтымақтастықты
жандандыру (ЖҰЖ-ның
167-тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
СІМ, ИСМ, ҰҚК, ЭМРМ, АШМ,
МАМ, АӨҚОҚРА, ЭСЖКА
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл
сайын, желтоқсан

1. Өзара сапарларды жоғары әрі биік
деңгейлерде ұйымдастыру
   СІМ, халықаралық іс-шаралар
кестесіне сәйкес 2007-2009 жылдар
 
2. Орталық Азия мемлекеттерімен,
азия және таяу шығыс өңірлерінің
елдерімен ынтымақтастық жөніндегі
бірлескен үкіметаралық комиссиялар-
мен (комитеттермен, кеңестермен)
және олардың кіші комиссияларымен
кезекті отырыстарын өткізу (кесте
бойынша)
  ҮАК қазақстандық бөлігінің
  тең төрағалары, СІМ, 2007-
        2009 жылдар
 
3. ЕурАзЭҚ-ты дамытудың басым
бағыттарын іске асыру
ИСМ, ЭМРМ, АШМ, МАМ, ЭМРМ, АШМ,
МАМ, АӨҚОҚРА, 2007-2009 жылдар
 
4. Тараптардың ДСҰ-ға кіруі жөнін-
дегі келіссөздері үдерісін ескере
отырып, ЕурАзЭҚ шеңберінде Кедендік
одақты кезең-кезеңімен қалыптастыру
жөніндегі жұмысты жалғастыру
  ИСМ, АШМ, Қаржымині, ЭБЖМ,
    Әділетмині, СІМ, ТМРА,
      2007-2009 жылдар
 
5. Мемлекеттердің Еуразиялық эконо-
микалық одағын қалыптастырудың
нақты бағыттарын белгілеу жөніндегі
ұстанымдарды ведомствоаралық келісу
   ИСМ, СІМ, Қаржымині, ЭБЖМ,
Әділетмині, "Қазына" ОДҚ" АҚ,
   2007 жылдың соңына дейін
 
6. Мемлекеттердің Еуразия өңірі
мемлекеттерімен Еуразиялық экономи-
калық одақ құруға қатысты ұстаным-
дарын келісу
   ИСМ, СІМ, Қаржымині, ЭБЖМ,
   Әділетмині, "Қазына" ОДҚ"
   АҚ, "Самұрық" холдингі" АҚ,
    2007-2008 жылдар ішінде
 
7. Мемлекеттердің Еуразиялық эконо-
микалық одақ құру мәселелері бойынша ЕурАзЭҚ-тың Парламентаралық
Ассамблеясының депутаттық тобын
қалыптастыру туралы мәселеге
бастамашылық жасау
   СІМ, ИСМ, Қаржымині, ЭБЖМ,
  Әділетмині, АШМ, ҰБ, "Қазына"
  ОДҚ" АҚ,"Самұрық" холдингі"
  АҚ, 2007 жылдың соңына дейін
 
8. АӨСШК-ні институционалдандырудың
негізгі кезеңін аяқтау
   СІМ, 2007 жылғы 2-тоқсан

9. Диалог, консультациялар, шешімдер қабылдау және конценсус
негізінде сенім шараларын жүзеге
асыру үшін азия форумы ретінде
АӨСШК-ні жылжыту, АӨСШК-нің халық-
аралық ұйымдармен байланысын
қалпына келтіру
    СІМ, 2007-2009 жылдар
 
10. 2003 жылғы 23 қыркүйектегі
ШЫҰ-ға мүше мемлекеттермен
жан-жақты сауда-экономикалық
ынтымақтастық бағдарламасын орындау
жөніндегі бірлескен іс-шаралар
жоспарын іске асыру
  ИСМ, СІМ, 2007 - 2009 жылдар

11. ШЫҰ-ға мүше мемлекеттермен
жан-жақты сауда-экономикалық
ынтымақтастық бағдарламасының
"пилоттық" инвестициялық жобаларын
іске қосу жөніндегі жұмысты
жандандыру
ИСМ, "Қазына" ОДҚ" АҚ, СІМ,
          2007 жыл
 
12. Шаңқай ынтымақтастық ұйымының
өңірлік террорға қарсы құрылымының
құқықтық базасын кеңейту, ШЫҰ
шеңберінде террорға қарсы бірлескен
оқу-жаттығуларды өткізу
ҰҚК, Қорғанысмині, СІМ, 2007 жыл
 
13. ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің
есірткінің, қару-жарақтың заңсыз
айналымына қарсы іс-әрекетінің,
сондай-ақ заңсыз көші-қонға қарсы
күрестің тиімді тетіктерін құру
   ІІМ, ҰҚК, СІМ, 2007 жыл
 
14. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
    СІМ, ИСМ, ҰҚК, ІІМ, ЭСЖКА,
      жыл сайын, желтоқсан

357.

Өңірде барынша қолайлы
іскерлік ахуалды дамыту
туралы, оның ішінде
шетелдік қаржы институт-
тары мен отандық компанияларды тарта
отырып, Орталық Азия
мемлекеттеріндегі жоба-
ларды іске асыру
мәселелерінде күш-жігерді
үйлестіру туралы,
сондай-ақ жұмыс күшін
ауыстырудың арнайы
режимін енгізу туралы
келіссөздер жүргізу
(ЖҰЖ-ның 168-тармағы)

Жауапты орындаушы -
ИСМ, СІМ, Еңбекмині,
Қаржымині, ЭБЖМ, "Қазына"
ОДҚ" АҚ, "Самұрық" холдингі" АҚ
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі - жыл
сайын, желтоқсан

1. Орталық Азияда іскерлік ахуалды
жақсарту жөніндегі халықаралық
құжаттар жобаларын әзірлеу
ИСМ, Қаржымині, ККМ, Еңбекмині,
       ІІМ, СІМ, 2007 жыл
 
2. Қырғыз Республикасымен,
Өзбекстан Республикасымен,
Тәжікстан Республикасымен және
Түркіменстанмен Орталық Азияда
іскерлік ахуалды жақсарту жөніндегі
халықаралық құжаттарды келісу және
оған қол қою бойынша екі жақты
және жан-жақты келіссөздер жүргізу
ИСМ, Қаржымині, ККМ, Еңбекмині,
ІІМ, ҰҚК, СІМ, 2007-2009 жылдар
 
3. Қырғыз Республикасымен және
Өзбекстан Республикасымен Шекара
маңы ынтымақтастығы орталығын құру
жөніндегі жұмысты жалғастыру
ИСМ, Қаржымині, ККМ, ЭБЖМ,
  СІМ, "Сырбар" СБҚ" (келісім бойынша), Жамбыл және Оңтүстік
Қазақстан облыстарының әкімдері,
       2007-2009 жылдар
 
4. Орталық Азиядағы перспективалық
инвестициялық жобалардың тізбесін
дайындау
   ИСМ, АШМ, ЭМРМ, ККМ, СІМ,
  "Қазына" ОДҚ" АҚ, 2007 жылғы
             шілде
 
5. Шетелдік қаржы институттары мен
отандық компаниялардың қатысуымен
Орталық Азия елдерімен келіссөздер
жүргізу. Тиісті құжаттарға қол қою
ИСМ, АШМ, ЭМРМ, Қоршағанорта-
мині, Еңбекмині, ҰБ, "Қазына"
ОДҚ" АҚ, "Самұрық" холдингі"
  АҚ, СІМ, 2007-2008 жылдар
 
6. Сауда және инвестициялар бойынша
Американ-Орталық Азия Кеңестері
шеңберінде ынтымақтастықты
жандандыру
ИСМ, СІМ, АШМ, ЭМРМ, "Қазына"
ОДҚ" АҚ, "Самұрық" холдингі"
   АҚ, 2007-2009 жылдар
 
7. "Орталық Азия + Жапония"
диалогы шеңберінде ынтымақтастықты
жандандыру
СІМ, ИСМ, ЭМРМ, "Қазына" ОДҚ"
АҚ, "Самұрық" холдингі" АҚ,
       2007-2009 жылдар
 
8. Қазақстан Республикасының
мүдделерін ескере отырып, өңірлерде
жұмыс күшін ауыстырудың негіз
қалаушы қағидаттарын әзірлеу
Еңбекмині, ІІМ, ҰҚК, СІМ, 2007
              жыл
 
9. Жұмыс күшін ауыстырудың арнайы
режимін енгізу жөнінде халықаралық
шарттар жобаларын әзірлеу
   Еңбекмині, ІІМ, ҰҚК, СІМ,
           2007 жыл
 
10. Жұмыс күшін ауыстырудың арнайы
тәртібін енгізу жөнінде халықара-
лық шарттарға қол қою мәніне
Орталық Азия елдерімен келіссөздер
жүргізу
   Еңбекмині, ІІМ, ҰҚК, СІМ,
       2007-2008 жылдар
 
11. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
      ИСМ, СІМ, Еңбекмині,
     жыл сайын, желтоқсан

358.

Мәдениетаралық және
конфессияаралық диалогтың
оң маңызды халықаралық
орталықтарының бірі
ретінде Қазақстанды
дамыту, оның ішінде
Мемлекет басшысының
"Мұсылман әлемі - Батыс"
бастамасын іске асыру
(ЖҰЖ-ның 169-тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
СІМ, МАМ, Әділетмині
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл
сайын, желтоқсан

1. Әлемдік және дәстүрлі діндер
көшбасшылары Съезі хатшылығының
мәжілістерін өткізу
     СІМ, Әділетмині, МАМ,
     2007-2009 жылдар
 
2. Әлемдік және дәстүрлі діндер
көшбасшыларының III Съезін дайындау
жөніндегі ұйымдастыру іс-шараларын
жүзеге асыру
     СІМ, Әділетмині, МАМ,
       2008-2009 жылдар
 
3. Әлемдік және дәстүрлі діндер
көшбасшыларының III Съезін өткізу
СІМ, Әділетмині, МАМ, 2009 жылғы
 
4. Мемлекет басшысының "Мұсылман
әлемі - Батыс" бастамасын іске
асыру бойынша ұсыныстар дайындау
жөніндегі жұмыс тобын құру
    СІМ, 2007 жылғы сәуір
 
5. Мүдделі мемлекеттермен
консультациялар жүргізу
      СІМ, 2007-2008 жылдар
 
6. Мүдделі мемлекеттер мен ұйымдар,
оның ішінде ИКО өкілдерінің
қатысуымен сараптамалық кездесулер,
конференциялар өткізу
     СІМ, 2007-2008 жылдар

7. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
   ИСМ, жыл сайын, 2007-2009
      жылдар желтоқсан

10. Жаңа жағдайларда әрекет етуге қабілетті мемлекеттік
аппаратты қалыптастыру
10.1. Мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту: мемлекеттік
аппараттың кәсібилігін, тиімділігін арттыру және оның
қызметін үйлестіруді қамтамасыз ету

359.

"Қазақстан Республикасы-
ның мемлекеттік басқару
жүйесін жаңғырту жөнін-
дегі шаралар туралы"
Қазақстан Республикасы
Президентінің 2007 жылғы
13 қаңтардағы N 273
Жарлығына сәйкес әкімші-
лік реформаны іске асыру
жөніндегі жұмыстарды
жалғастыру (ЖҰЖ-ның
147-тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
ЭБЖМ
 
Аяқтау нысаны - Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі - жыл
сайын, қаңтар

ҚР Президенті 2007 жылғы 13 қаңтар-
дағы N 273 Жарлығын іске асыру
бойынша ҚР Үкіметінің 2007 жылғы
15 қаңтардағы N 20 қаулысымен
бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес
әкімшілік реформаны жүргізу жөнін-
дегі жұмыс туралы Үкіметке және
Президент Әкімшілігіне ақпарат
енгізу
    ЭБЖМ, жыл сайын, қаңтар

360.

Қазақстан Республикасы
Президентінің жанындағы
мемлекеттік басқару
академиясы базасында
ұлттық басқару мектебін
құру (ЖҰЖ-ның 152-тармағы)

Жауапты орындаушы -
МҚА, ЭБЖМ, Қаржымині, ТСМ
 
Аяқтау нысаны -
Президент Жарлығының
жобасы
 
Орындау мерзімі - 2008
жылғы қараша

1. Президент Жарлығының жобасын
Үкіметке енгізу
   МҚА, ЭБЖМ, Қаржымині, ТСМ,
       2008 жылғы қазан

2. Президент Жарлығының жобасын
Президент Әкімшілігіне енгізу
    МҚА, 2008 жылғы қараша

361.

Әкімшілік мемлекеттік
қызметшілердің лауазымда-
рына қойылатын білік-
тілік талаптарын, оның
ішінде мемлекеттік тілді
меңгеру талаптары бөлі-
гінде мемлекеттік қызметке түсу үшін
тестілеу жүйесін жетілдіру
 
Жауапты орындаушы -
МҚА, БҒМ
 
Аяқтау нысаны - МҚА бұйрығы
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

Әкімшілік мемлекеттік лауазым
санаттарына қойылатын үлгі білікті-
лік талаптарына және мемлекеттік
қызметке түсу үшін тестілеу
бағдарламасына өзгерістер енгізу
МҚА, БҒМ, 2007 жылғы желтоқсан

10.2. Ұсынылатын мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын
арттыру

362.

Республикалық және
жергілікті деңгейлерде
көрсетілетін мемлекеттік
қызметтердің тізілімін
бекіту (ЖҰЖ-ның 148-
тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
МҚА, ЭБЖМ
 
Аяқтау нысаны -
нормативтік құқықтық акт
 
Орындау мерзімі - 2007
жылғы маусым

1. Үкімет қаулысының жобасын
Үкіметке енгізу
   МҚА, ЭБЖМ, 2007 жылғы мамыр

2. Үкімет қаулысын қабылдау
     МҚА, 2007 жылғы маусым

363.

"Электрондық үкімет"
қалыптастырудың 2005-2007
жылдарға арналған мемле-
кеттік бағдарламасын іске
асыру нәтижелеріне талдау
жүргізу ( ЖҰЖ-ның 149-тармағы )
 
Жауапты орындаушы -
МҚА, орталық мемлекеттік
органдар
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2008
жылғы қаңтар

1. "Электрондық үкімет" құру
жөніндегі жұмыстардың нәтижелеріне
талдау жүргізу
    МҚА, орталық мемлекеттік
органдар, 2007 жылғы желтоқсан
 
2. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
      МҚА, 2008 жылғы қаңтар
 

364.

Қазақстан Республикасында
"Электрондық Үкіметті"
дамытудың 2008-2010 жыл-
дарға арналған мемлекет-
тік бағдарламасын әзірлеу
және бекіту (ЖҰЖ-ның
150-тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
АБА, орталық және
жергілікті мемлекеттік
органдар, "Атамекен" КЖЖО
(келісім бойынша)
 
Аяқтау нысаны -
Президент Жарлығының
жобасы
 
Орындау мерзімі - 2007
жылғы қазан

1. Президент Жарлығының жобасын
Үкіметке енгізу
АБА, орталық және жергілікті
   мемлекеттік органдар,
"Атамекен" КЖЖО (келісім
бойынша) 2007 жылғы қыркүйек

2. Президент Жарлығының жобасын
Президент Әкімшілігіне енгізу
    МҚА, 2007 жылғы қазан

365.

Жергілікті атқарушы
органдардың (е-әкімдік-
тер) электрондық қызмет-
терді ұсынуын ұйымдас-
тыру, электрондық қызмет-
терге қоғамдық қолжетім-
ділік пункттерінің желісін және компьютерлік
сауаттылыққа оқыту
орталықтарын құру (ЖҰЖ-ның 151-тармағы)

Жауапты орындаушы -
АБА, Астана, Алматы
қалаларының және облыс-
тардың әкімдері
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат

Орындау мерзімі - 2007 жылғы желтоқсан

1. Жергілікті атқарушы органдардың
(е-әкімдіктер) электрондық қызмет-
терді ұсынуын ұйымдастыру және
АБА-ді хабардар ету
  Астана, Алматы қалаларының,
  облыстардың әкімдері, АБА,
       2007 жылғы қараша
 
2. "Ұлттық ақпараттық технология-
лар" АҚ базасында компьютерлік
сауаттылықты арттыру жөніндегі оқу
сыныптарын ұйымдастыру
  АБА, МҚА, 2007 жылғы қараша

3. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
   АБА, 2007 жылғы желтоқсан

366.

Мемлекеттік органдар
орталығын кәуландыратын
мемлекеттік дерекқорды,
бірыңғай көліктік ортаны,
электронды құжат айналы-
мын дамыту және енгізу;
мемлекеттік органдардың
интерактивті қызметтерін,
төлем шлюзін дамыту
 
Жауапты орындаушы -
АБА, Әділетмині,
Қаржымині, Еңбекмині,
ЖРА, СА, ҰҚК, ҰБ, ПМК,
ПӘ, мүдделі мемлекеттік
органдар, Астана, Алматы
қалаларының, облыстардың
әкімдері
 
Аяқтау нысаны -
нормативтік-құқықтық
актілер, жобаларды қабылдау актілері,
Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2007
жылғы желтоқсан

1. Мемлекеттік органдар үшін куә-
ландыратын орталықтарды өнеркәсіп-
тік пайдалануға енгізу
     АБА, 2007 жылғы маусым

2. Заңды күші бар электронды
құжаттың қағаз жүзіндегі данасының
заңды тең маңыздылығын куәландыру-
ды бекіту үшін нормативтік құқықтық
актілерді пысықтау
  Әділетмині, АБА, 2007 жылғы
            маусым
 
3. Халыққа қызмет көрсету орталық-
тарында электронды нысанда
көрсетілетін қызметтердің
регламенттерін әзірлеу және бекіту
Әділетмині, АБА, 2007 жылғы шілде

4. Мемлекеттік органдардың
бірыңғай көлік құралдарын
өнеркәсіптік пайдалануға енгізу
  АБА, ПӘ, ПМК, ҰҚК, 2007 жылғы
            шілде
 
5. Ақпараттық қауіпсіздіктің
тиісті деңгейін қамтамасыз етуді
ескере отырып, үкіметтік шлюздің
жұмыс істеу регламентін әзірлеу
  АБА, ҰҚК, 2007 жылғы қыркүйек
 
6. Павлодар, Шығыс Қазақстан,
Ақмола облыстарының орталық мемле-
кеттік органдармен ведомствоаралық
құжат айналымын қамтамасыз ету
және АБА-ны хабардар ету
  Павлодар, Шығыс Қазақстан,
  Ақмола облыстарының әкімдері,
      2007 жылғы қараша
 
7. Халыққа және бизнес құрылым-
дарға интерактивті электрондық
қызмет көрсету үшін "Жылжымайтын
мүлік тіркелімі" мемлекеттік дерек-
қорының, электрондық мемлекеттік
сатып алулардың, электрондық
кеденнің, АХАЖ ОБ акпараттық жүйе-
лерінің, "Заңды тұлғалардың элек-
трондық тіркелімі", мемлекеттік
жер кадастры ақпараттық жүйелерімен
Үкіметтік шлюзді кіріктіру
    АБА, Әділетмині, ЖРА,
  Қаржымині, 2007 жылғы қараша
 
8. "Жеке тұлғалар" мемлекеттік
дерекқорын өнеркәсіптік пайдала-
нуға енгізу
   АБА, Әділетмині, Қаржымині,
Еңбекмині, 2007 жылғы желтоқсан
 
9. "Жылжымайтын мүлік тіркелімі",
"Мекен-жай тіркелімі" мемлекеттік
дерекқорын өнеркәсіптік
пайдалануға қосу
   АБА, Әділетмині, ЖРА, СА,
     2007 жылғы желтоқсан
 
10. "Төлем шлюзін" тәжірибелік
пайдалануға қосу
  АБА, ҰБ, 2007 жылғы желтоқсан
 
11. Үкіметке ақпарат енгізу
   АБА, 2007 жылғы желтоқсан

10.3. Мемлекеттік қызметтің оң имиджін қалыптастыру

367.

Мемлекеттік қызметтің оң
имиджін қалыптастыру
және нығайту жөніндегі
іс-шаралар жоспарын
бекіту

Жауапты орындаушы -
МҚА, МАМ
 
Аяқтау нысаны - Үкімет
қаулысы
 
Орындау мерзімі - 2007 жылғы қыркүйек

1. Үкімет қаулысының жобасын
Үкіметке енгізу
  МҚА, МАМ 2007 жылғы тамыз
 
2. Үкімет қаулысын қабылдау
   МҚА 2007 жылғы қыркүйек

11. Саяси жүйені дамыту

368.

Қазақстан Республикасының
Конституциясына өзгеріс-
тер мен толықтырулар
енгізу жөніндегі жұмыс
тобына ұсыныстар енгізу
(ЖҰЖ-ның 141-тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
Әділетмині, МАМ, ЭБЖМ,
ІІМ, ОСК, ЕК, ЖС, БП
 
Аяқтау нысаны - жұмыс
тобына ұсыныстар енгізу
 
Орындау мерзімі - жұмыс
тобының кестесіне сәйкес

1. Конституцияға өзгерістер енгізу
жөніндегі ұсыныстарды жұмыс тобы
мен Үкіметке енгізу
  Әділетмині, МАМ, ЭБЖМ, ІІМ,
ОСК, ЕК, ЖС, БП, жұмыс тобының
        кестесіне сәйкес

369.

"Саяси партиялар" туралы
Қазақстан Республикасының
Заңына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу
жөнінде ұсыныстар әзірлеу
(ЖҰЖ-ның 142-тармағы)
 
Жауапты орындаушы - МАМ
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ұсыныс
 
Орындау мерзімі - 2007
жылғы желтоқсан

1. "Саяси партиялар туралы"
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу
жөнінде Үкіметке ұсыныстар енгізу
    МАМ, 2007 жылғы қараша
 
2. "Саяси партиялар туралы"
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу
жөнінде Президент Әкімшілігіне
ұсыныстар енгізу
   МАМ, 2007 жылғы желтоқсан

370.

"Қазақстан Республикасын-
да азаматтық қоғамды
дамытудың 2006-2011
жылдарға арналған
тұжырымдамасы туралы"
Қазақстан Республикасы
Президентінің 2006 жылғы
25 шілдедегі N 154
Жарлығының іске асырылу
барысын ауқымды
ақпараттық-насихаттық
сүйемелдеуді ұйымдастыру
және жүргізу жөнінде
медиа-жоспар әзірлеу
(ЖҰЖ-ның 143-тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
МАМ, Астана, Алматы
қалаларының және
облыстардың әкімдері
 
Аяқтау нысаны - МАМ-ның
бұйрығы

Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар

МАМ-ның бұйрығымен "Қазақстан
Республикасында азаматтық қоғамды
дамытудың 2006-2011 жылдарға
арналған тұжырымдамасы туралы"
Қазақстан Республикасы Президенті-
нің 2006 жылғы 25 шілдедегі N 154
Жарлығының іске асырылу барысын
ауқымды ақпараттық-насихаттық
сүйемелдеуді ұйымдастыру және
жүргізу жөніндегі медиа-жоспарды
бекіту
МАМ, Астана, Алматы қалаларының
және облыстардың әкімдері, жыл
сайын, 2007-2009 жылдар ішінде

12. Ақпараттық-насихат жұмысы

371.

Конституциялық құрылыс-
тың қазақстандық тәжіри-
бесін ел ішінде де,
шетелде де, оның ішінде
халықаралық ұйымдардың
қатысуымен конференциялар
мен "дөңгелек үстелдер"
отырыстарын өткізе отырып, насихаттау
жөніндегі жұмысты
ұйымдастыру (ЖҰЖ-ның
145-тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
КК, СІМ, МАМ, Астана,
Алматы қалаларының және
облыстардың әкімдері
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ұсыныс
 
Орындау мерзімі - 2007-
2009 жылдар

1. Жүргізілетін жұмыс туралы КК-ге ақпарат енгізу

КК, СІМ, МАМ, Астана, Алматы қалаларының және облыстардың әкімдері, 2007-2009 жылдар қараша

372.

Республикалық және
өңірлік деңгейлерде,
сондай-ақ және шетелдерде
тиісті кеңестер мен
идеологиялық активтерді,
ғылыми-техникалық конфе-
ренциялар мен "дөңгелек
үстелдер" отырыстарын
өткізуді, барлық елді
мекендерді қамтуды қамта-
масыз ете отырып барлық
деңгейдегі ақпараттық-
насихат топтарының
жұмыстарын ұйымдастыруды
ескере отырып Қазақстан
Республикасы Президенті-
нің Жолдауын насихаттау,
түсіндіру және жылжыту
жөнінде ұйымдастыру-прак-
тикалық іс-шаралар
кешенін әзірлеу және
іске асыру (ЖҰЖ-ның
146-тармағы)
 
Жауапты орындаушы -
МАМ, СІМ, Астана, Алматы
қалалары мен облыстар
әкімдері
 
Аяқтау нысаны -
Президент Әкімшілігіне
ақпарат
 
Орындау мерзімі - тоқсан сайын

1. "Ел Президентінің 2007 жылғы 28
ақпандағы "Жаңа әлемдегі жаңа
Қазақстан" атты Жолдауының негізгі
ережелерін насихаттау және түсін-
діру жөніндегі жұмыстарды ұйымдас-
тыру туралы" Қазақстан Республика-
сының Премьер-Министрі өкімінің
жобасын және Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2007-2009 жылдарға
арналған Бағдарламасын қабылдау
    МАМ, 2007 жылғы сәуір

2. Конференциялар, семинарлар,
"дөңгелек үстелдер" өткізу
   МАМ, СІМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
  әкімдері, 2007-2009 жылдар
             ішінде

3. Қазақстан Республикасы
Президенті Жолдауының ережелерін
және экономикалық жоспарлау мен
әкімшілік реформалардың негізгі
бағыттарын БАҚ-та жария ету және
КК-ті хабардар ету
   МАМ, мүдделі мемлекеттік
  органдар, барлық деңгейдегі
әкімдер, жыл сайын, желтоқсан
 
4. БАҚ-ты, оның ішінде өңірлік
БАҚ-ты тарта отырып Президент
Жолдауының ережелерін және
экономикалық жоспарлау мен әкімшілік реформалардың негізгі
бағыттарын түсіндіру мәселелері
бойынша ақпараттық-насихат топтарын
құру және олардың өңірлерге шығуын
ұйымдастыру (конференциялар,
дөңгелек үстелдер, лекциялар,
кездесулер, сұхбат және б.) және
КК-ті хабардар ету
   МАМ, мүдделі мемлекеттік
  органдар, барлық деңгейдегі
әкімдер, жыл сайын, желтоқсан
 
5. Қазақстан Республикасы
Президентінің Жолдауының негізгі
ережелерін түсіндіру және жылжыту
жөнінде шетелдерде ақпараттық-
насихат жұмыстарын ұйымдастыру
    СІМ, МАМ, тоқсан сайын,
       2007-2009 жылдар
 
6. Үкіметке және Президент
Әкімшілігіне ақпарат енгізу
  МАМ, СІМ, Астана, Алматы
қалаларының және облыстардың
әкімдері, жыл сайын, тоқсандар
    қорытындылары бойынша,
       2007-2009 жылдар

13. Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан
халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі
негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын
және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға
арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар
жоспарын іске асыруды құқықтық қамтамасыз ету

373.

Мемлекеттік органдардың
норма шығарушылық, мони-
торингке рөлдері мен
жауапкершіліктерін арттыру және олардың
құзыретіне жататын
құқықтық қатынастардың
тиісті саласындағы
заңнамаларды жетілдіру
 
Жауапты орындаушы -
Әділетмині, мүдделі
мемлекеттік органдар

Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат
 
Орындау мерзімі - 2008
- 2010 жылдар қаңтар

Мемлекеттік органдардың құзыретіне жататын құқықтық қатынастардың тиісті саласындағы заңнамаларды жетілдіру және мониториг жүргізуді талдау және көрсетілген бағыттар-
дағы жұмысты жетілдіру жөнінде
ұсыныстар енгізу
    Әділетмині, жыл сайын,
   2007-2009 жылдар қаңтар

374.

Заңдардың мониторингін
жүзеге асыру туралы
мәселені, оның ішінде
ғалымдармен бірлесіп
қарау
 
Жауапты орындаушы -
Әділетмині, мүдделі
мемлекеттік органдар
 
Аяқтау нысаны -
Үкіметке ұсыныс
 
Орындау мерзімі - 2008
жылғы желтоқсан

Үкіметке ұсыныстар енгізу
Әділетмині, мүдделі мемлекеттік
органдар, 2008 жылғы желтоқсан

375.

Жаңа қоғамдық қатынас-
тарды толыққанды әрі
сапалы нормативтік реттеу
мақсатында құқықтық
шығармашылыққа іргелі
жалпы мемлекеттік тәсілді
қолдану, тар ведомство-
лық норма шығармашылықты
алып тастау және тиімді
жұмыс істейтін құқықтық
база құру
 
Жауапты орындаушы -
Әділетмині, мүдделі
мемлекеттік органдар

Аяқтау нысаны -
Үкіметке ақпарат
 
Орындау мерзімі - жыл сайын, 2007-2009 жылдар желтоқсан

1. Құқық салалары бойынша іргелі
ғылыми зерттеулер жүргізудің
тақырыптарын және мерзімдерін
Әділетминінің бұйрығымен бекіту
  Әділетмині, 2007 жылғы мамыр

2. Құқық салалары бойынша іргелі
ғылыми зерттеулердің нәтижелері
негізінде норма шығармашылыққа
іргелі жалпы мемлекеттік тәсілді
әзірлеу
Әділетмині, мүдделі мемлекеттік
органдар, 2007-2009 жылдар
          ішінде

3. Үкіметке ақпарат енгізу
  Әділетмині, жыл сайын, 2007-
     2009 жылдар желтоқсан

376.

Заң жобаларын әзірлеуге
жұртшылық өкілдерін,
үкіметтік емес ұйымдарды,
жеке кәсіпкерлік
субъектілерін тарту

Жауапты орындаушы -
Әділетмині, ИСМ, мүдделі
мемлекеттік органдар

Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат

Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007 - 2009
жылдар желтоқсан

1. Заң жобаларын әзірлеу жөніндегі
жұмыс тобына жұртшылық өкілдерін,
үкіметтік емес ұйымдарды және жеке
кәсіпкерлік субъектілерін тарту
туралы мемлекеттік органдардың
қызметтеріне талдау жүргізу
   Әділетмині, мемлекеттік
  органдар, 2007-2009 жылдар
          ішінде
 
2. Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі
сараптама кеңесінің қызметіне
талдау жүргізу және олардың қызметін жетілдіру жөнінде
ұсыныстар енгізу
   ИСМ, мүдделі мемлекеттік
  органдар, 2007-2009 жылдар
            ішінде
 
3. Үкіметке ақпарат енгізу
  Әділетмині, ИСМ, жыл сайын,
   2007-2009 жылдар желтоқсан

377.

Қолданыстағы заңнамалар-
ды жүйелендіру, оны ескірген және қайталана-
тын нормалардан босату,
қоғамдық қатынастардың
кейбір салаларындағы
құқықтық реттеулердің
ақауларын толықтыру,
тұтастай алғанда тікелей
әрекет нормаларын енгізу
және заңнамалық актілер
деңгейінде қоғамдық
қатынастарды мұқият
регламенттеу арқылы
заңдардағы және заңға
бағынысты заң шығарушы-
лықтың сілтеме ережелерін
азайту, заң шығарушылық
қызметін ғылыми пысықтау
жөніндегі шараларды
күшейту
 
Жауапты орындаушы -
Әділетмині, мемлекеттік органдар

Аяқтау нысаны - Үкіметке
ақпарат

Орындау мерзімі - жыл
сайын, 2007-2009 жылдар
желтоқсан

Қолданыстағы заңнамаларды жүйелен-
діруді, оны ескірген және қайта-
ланатын нормалардан босату,
қоғамдық қатынастардың бірқатар
салаларындағы құқықтық реттеулер-
дің ақауларын толтыру, жалпы тікелей әрекет нормаларын енгізу
және заңнамалық кесімдер деңгейінде
қоғамдық қатынастарды мұқият
регламенттеу арқылы заңдардағы
және заңға бағынысты заң шығарушы-
лықтың сілтеме ережелерін азайту,
заң шығарушылық қызметін ғылыми
пысықтау жөніндегі шараларды
күшейтуді жүргізу бойынша мемлекет-
тік органдардың қызметтерін талдау
қорытындылары бойынша Үкіметке
ақпарат енгізу және көрсетілген
бағыттардағы жұмысты жетілдіру
жөнінде ұсыныстар енгізу
   Әділетмині, мемлекеттік
    органдар, жыл сайын,
   2007-2009 жылдар ақпан

Ескертпе:
1) жауапты орындаушы бағанында бірінші болып көрсетілген мемлекеттік органдардың басшылары жоспардың тиісті тармағы бойынша тұтастай жауап береді;
2) мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының және Қазақстан Республикасының Президенті Жарлықтарының жобаларын Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімінің қабылдау мерзімі (айы) аяқталғанға дейін кемінде 30 күнтізбелік күн бұрын енгізеді;
3) мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасы заңдарының жобаларын Қазақстан Республикасының Үкіметіне Қазақстан Республикасы Үкіметінің Іс-шаралар жоспарда көрсетілген шешімді қабылдау мерзімі (айы) аяқталғанға дейін кемінде 60 күнтізбелік күн бұрын енгізеді;
4) мемлекеттік органдар ақпараттарды, есептерді (баяндамаларды) Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің Кеңсесіне Іс-шаралар жоспарында көрсетілген мерзімі (айы) аяқталғанға дейін кемінде 10 күнтізбелік күн бұрын енгізеді;
5) мемлекеттік органдар орындалу мерзімі бар тапсырмалар бойынша материалдарды тоқсан сайынғы, жартыжылдық және жылдық форматта Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне есепті кезеңнен кейінгі айдың оны күніне қарай ұсынады;
6) осы Іс-шаралар жоспарына ЖҰЖ-ның 153 және 157-тармақтары кірген жоқ, себебі бұл тармақтардың орындаушылары Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін мемлекеттік органдар болып табылады және олардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен ЖҰЖ-ды іске асыру шеңберінде жүзеге асырылады;
7) "Сырбар" СБҚ" - "Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

Аббревиатуралардың толық жазылуы :
 
КК                   - Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі
ЖС                   - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
БП                   - Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы
ҰБ                   - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
ҰҚК                  - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
                       комитеті
ЕК                   - Республикалық бюджеттің атқарылуын
                       бақылайтын есеп комитеті
ОСК                  - Қазақстан Республикасы Орталық сайлау
                       комиссиясы
Әділетмині           - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
ІІМ                  - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
ИСМ                  - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
                       министрлігі
ДСМ                  - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                       министрлігі
СІМ                  - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер
                       министрлігі
МАМ                  - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат
                       министрлігі
ТСМ                  - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт
                       министрлігі
Қорғанысмині         - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі
БҒМ                  - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
                       министрлігі
Қоршағанортамині     - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны
                       қорғау министрлігі
АШМ                  - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
                       министрлігі
ККМ                  - Қазақстан Республикасы Көлік және
                       коммуникация министрлігі
Еңбекмині            - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
                       әлеуметтік қорғау министрлігі
Қаржымині            - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
ЭБЖМ                 - Қазақстан Республикасы Экономика және
                       бюджеттік жоспарлау министрлігі
ЭМРМ                 - Қазақстан Республикасы Энергетика және
                       минералдық ресурстар министрлігі
ТЖМ                  - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
                       министрлігі
ЭСЖКА                - Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа
                       және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
                       агенттігі (қаржы полициясы)
МҚА                  - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет
                       істері агенттігі
ТМРА                 - Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды
                       реттеу агенттігі
ЖРА                  - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын
                       басқару агенттігі
ҚНРА                 - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы
                       ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі
АБА                  - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және
                       байланыс агенттігі
АӨҚОҚРА              - Қазақстан Республикасы Алматы қаласының
                       өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу
                       агенттігі
СА                   - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
ШҚО                  - Шығыс Қазақстан облысы
ОҚО                  - Оңтүстік Қазақстан облысы
ҰҚК ШҚ               - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
                       комитеті Шекара қызметі
РҰ                   - Қазақстан Республикасы Республикалық Ұланы
РБК                  - Республикалық бюджет комиссиясы
ВАК                  - Ведомствааралық комиссия
ҚҚҚ                  - Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы
"КЕGОС" АҚ           - "КЕGОС" акционерлік қоғамы
"Қазақстан келісім-  - "Қазақстан келісім-шарт агенттігі"
шарт агенттігі" АҚ     акционерлік қоғамы
"ҚазҚуат" АҚ         - "ҚазҚуат" акционерлік қоғамы
"ҚТЖ" ҰК" АҚ         - "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы"
                       акционерлік қоғамы
"Қазатомөнеркәсіп"
ҰАК" АҚ              - "Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом компаниясы"
                       акционерлік қоғамы
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы"
                       акционерлік қоғамы
"ҚазАгро" холдингі" АҚ - "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі"
                         акционерлік қоғамы
"Скат" АҚ            - "Скат" акционерлік қоғамы
"Уранды байыту
орталығы" БК" АҚ     - "Уранды байыту орталығы" БК" акционерлік
                       қоғамы
"Ғылым қоры" АҚ      - "Ғылым қоры" акционерлік қоғамы
"Шағын кәсіпкерлікті
дамыту қоры" АҚ      - "Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры"
                       акционерлік қоғамы
"Ауыл шаруашылығын   - "Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры" АҚ
қаржылық қолдау        акционерлік қоғамы
қоры" АҚ  
"Қазына" ОДҚ" АҚ     - "Қазына" орнықты даму қоры"
                       акционерлік қоғамы
"Самырұқ" холдингі"  - "Самұрық" холдингі" акционерлік қоғамы
АҚ
"Эйр Астана" АҚ      - "Эйр Астана" акционерлік қоғамы
"Қорғас" ШЫХО АҚ     - "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы
                       халықаралық орталығы акционерлік қоғамы
"Атом станциялары"   - "Атом станциялары" БК акционерлік қоғамы
БК АҚ
ҰҒА                  - Ұлттық ғарыш агенттігі
ӘІОДСҰК              - Қазақстан Республикасының Президенті
                       жанындағы Әйелдер істері және
                       отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі
                       ұлттық комиссия
ЖҰЖ                  - Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы
                       Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын
                       іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың
                       (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспары

"Атамекен" КЖЖО      - "Атамекен" кәсіпкерлер мен жұмыс
                       берушілердің жалпыұлттық одағы
"АХТСП" РМК          - "Ақтау халықаралық теңіз сауда порты"
                       республикалық мемлекеттік кәсіпорыны
"ҚР Ұлттық ядролық   - "ҚР Ұлттық ядролық орталығы"
орталығы" РМК           республикалық мемлекеттік кәсіпорыны

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2007 жылғы 20 сәуірдегі
N 319 қаулысына 
қосымша    

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Мемлекет басшысының Қазақстан халқына 2005 жылғы
18 ақпандағы Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар
жоспарын орындаудың желілік кестесі туралы" Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 210 қаулысы .

      2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне толықтыру мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 29 сәуірдегі N 408 қаулысы 1-тармағының 3) тармақшасы.

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 желтоқсандағы N 1422 және 2005 жылғы 5 наурыздағы N 210 қаулыларына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 1 тамыздағы N 798 қаулысы 1-тармағының 2) тармақшасы.

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 наурыздағы N 210 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 8 қыркүйектегі N 903 қаулысы .

      5. "Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жалпы ұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасын орындаудың желілік кестесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысы .

      6. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы N 222 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 20 қыркүйектегі N 883 қаулысы .

      7. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы
13 желтоқсандағы N 363-ө өкіміне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 16 ақпандағы N 117 қаулысының
6-тармағы.

      8. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 8 қыркүйектегі N 906 қаулысы 1-тармағының 2) тармақшасы.

Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года N 310 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы (далее - План мероприятий).

      2. Первым руководителям центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение Плана мероприятий.

      3. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, в недельный срок разработать и утвердить планы мероприятий органа, области, городов Астаны и Алматы по реализации Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана (далее - Общенациональный план) и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы (далее - Программа).

      4. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, представлять в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан информацию:
      1) ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, о ходе выполнения Плана мероприятий;
      2) по итогам полугодия и года, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, о ходе выполнения Общенационального плана и Программы.

      5. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию:
      1) ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, о ходе выполнения Плана мероприятий;
      2) по итогам полугодия и года, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, о ходе выполнения Общенационального плана и Программы.

      6. Установить, что:
      1) ежемесячно, 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, вопросы выполнения Плана мероприятий рассматриваются на совещаниях у Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;
      2) при необходимости внесение изменений и дополнений в План мероприятий по пунктам, вытекающим из Программы, рассматривается на заседаниях Правительства Республики Казахстан дважды в год, по истечении первого и третьего кварталов, по представлению Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

      7. Предоставить право Руководителю Канцелярии Премьер-Министра принимать решения о снятии с контроля выполненных пунктов Плана мероприятий.

      8. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра - Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Мусина А.Е.

      10. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
   Республики Казахстан

УТВЕРЖДЕН            
постановлением Правительства 
Республики Казахстан     
от 20 апреля 2007 года N 319 

                        План мероприятий
  по исполнению Общенационального плана основных направлений
    (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов
   посланий Главы государства народу Казахстана и Программы
     Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 06.08.2007 N 672 ; от 29.12.2007 N 1390 ; от 02.02.2008 N 89 ; от 25.03.2008 N 286 ; от 05.05.2008 N 419 ; от 20.06.2008 N 597 ; от 17.07.2008 N 697 ; от 26.09.2008 N 890 ; от 27.04.2009 N 585 ; от 20.07.2009 N 1101 .

N
п/п

Наименование направления
(мероприятия) ОНП и
Программы Правительства

Меры и этапы реализации,
ответственный исполнитель, сроки

1

2

3

1. Государственное планирование

1.

Создание Национального
совета по конкурентоспособ-
ности и экспорту
(пункт 13 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЭБП, МИТ,  МСХ,
заинтересованные государ-
ственные органы, АО "ФУР
"Қазына", АО "Холдинг
"Самрук", АО "НХ "КазАгро",
ОСПР "Атамекен"
(по согласованию),
социально-предприниматель-
ские корпорации

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения -
июнь 2007 г.

1. Внесение проекта постановления
Правительства в Правительство
   МЭБП, МИТ, МСХ,
заинтересованные государственные
органы, АО "ФУР "Қазына",
АО "Холдинг "Самрук", АО "НХ
"КазАгро", ОСПР "Атамекен"
(по согласованию), социально-
предпринимательские корпорации,
май 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МЭБП, июнь 2007 г.
 

2.

Принятие Стратегии
достижения качественно
нового уровня
конкурентоспособности и
экспортных возможностей
экономики
(пункт 14 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЭБП, МИТ, заинтересованные
государственные органы, АО
"ФУР "Қазына", АО "Холдинг
"Самрук", АО "НХ "КазАгро",
ОСПР "Атамекен" (по
согласованию), социально-
предпринимательские
корпорации

Форма завершения - проект
Указа Президента

Срок исполнения -
ноябрь 2007 г.

1. Внесение проекта Указа
Президента в Правительство
   МЭБП, МИТ, заинтересо-
ванные государственные органы,
АО "ФУР "Қазына", АО "Холдинг
"Самрук", АО "НХ "КазАгро", ОСПР
"Атамекен" (по согласованию),
социально-предпринимательские
корпорации, сентябрь 2007 г.

2. Внесение проекта Указа
Президента в Администрацию
Президента
   МЭБП, ноябрь 2007 г.

3.

Совершенствование
государственной статистики
в целях эффективного
мониторинга реализации
государственных программ

Ответственный исполнитель -
АС, МЭБП, НКДСГП,
заинтересованные
государственные органы

Форма завершения - формы
статистической отчетности,
система показателей

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Совершенствование форм
статистической отчетности путем
оптимизации в них перечня
показателей в формах общегосудар-
ственной и ведомственной
статистики
   АС, МЭБП, НКДЖСДП, заинтере-
сованные государственные органы,
декабрь 2007 г.

2. Разработка системы показателей
для осуществления мониторинга
реализации государственных,
отраслевых и региональных
программ
   АС, МЭБП, заинтересованные
государственные органы,
декабрь 2007 г.

4.

Разработка и внедрение
системы государственного
управления, ориентированной
на результаты

Ответственный исполнитель -
МЭБП, заинтересованные
государственные органы

Форма завершения - поста-
новление Правительства,
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
январь, 2008-2009 гг.

1. Разработка предложений по
созданию системы государственного
управления и внесение их на
рассмотрение МВК по проведению
административной реформы
   МЭБП, заинтересованные
государственные органы,
май 2007 г.

2. Внесение в Правительство
проекта постановления Правитель-
ства об утверждении концепции и
плана мероприятий по внедрению
системы государственного
управления, ориентированной на
результаты, предусматривающей,
в том числе введение
стратегического планирования в
государственных органах,
разработку целевых индикаторов
результативности, заключение
меморандумов по выполнению
целевых индикаторов и создание
системы отчетности, открытой
для общества
   МЭБП, июнь 2007 г.

3. Принятие постановления
Правительства
   МЭБП, июнь 2007 г.

4. Представление в Правительство
информации о внедрении системы
государственного управления,
ориентированной на результаты
   МЭБП, ежегодно, январь,
2008-2009 гг.

5.

Совершенствование
бюджетного планирования в
целях создания системы
бюджетирования, ориентиро-
ванной на достижение
конечных результатов

Ответственный исполнитель -
МЭБП, заинтересованные
государственные органы

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - июнь
2007 г.

1. Внесение в Правительство
проекта постановления Правитель-
ства об утверждении плана
мероприятий по совершенствованию
бюджетного планирования,
ориентированному на достижение
конечных результатов, предусма-
тривающего, в том числе предо-
ставление большей самостоятель-
ности государственным органам
при формировании и использовании
бюджетных средств, внедрение
целевых индикаторов и создание
новой системы отчетности,
внутреннего и внешнего контроля
   МЭБП, июнь 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МЭБП, июнь 2007 г.

2. Повышение эффективности проведения
экономической политики государства
2.1. Фискальная политика

6.

Проведение анализа
действующих льгот и
преференций, оценка их
влияния на эффективность
экономики

Ответственный исполнитель -
МЭБП, МФ

Форма завершения -
предложения в Правительство

Срок исполнения -
август 2007 г.

1. Проведение анализа действующих
льгот и преференций, оценка их
влияния на эффективность
экономики и разработка
соответствующих предложений
   МЭБП, МФ, МИТ, июнь 2007 г.

2. Внесение предложений в
Правительство на основе
результатов проведенного анализа
   МЭБП, МФ, МИТ, июль 2007 г.

7.

Разработка проекта Закона
Республики Казахстан "О
внесении изменений и
дополнений в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан по
вопросам налогообложения"

Ответственный исполнитель -
МЭБП, МФ

Форма завершения - проект
Закона

Срок исполнения -
август 2007 г.

1. Внесение законопроекта в
Правительство
   МЭБП, МФ, июнь 2007 г.

2. Внесение законопроекта в
Парламент
   МЭБП, МФ, август 2007 г.

2.2. Антиинфляционная политика и
развитие финансового сектора

8.

Совершенствование законода-
тельной и институциональной
базы для обеспечения
условий доступа иностранных
финансовых институтов на
финансовый рынок Казахстана
(пункт 46 ОНП)

Ответственный исполнитель -
АФН, НБ, МФ, МЭБП, МИТ,
АФК (по согласованию),
АРДРФЦА

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента и Правительство

Срок исполнения -
декабрь 2007 г.

1. С учетом результатов работы
рабочей группы по вопросам
повышения конкурентоспособности
финансового сектора, созданной
приказом МФ от 3 февраля 2007
года N 32, подготовка предложений
в Правительство по совершенство-
ванию законодательной и
институциональной базы для
обеспечения условий доступа
иностранных финансовых институтов
на финансовый рынок Казахстана
   АФН, НБ, МФ, МЭБП, МИТ,
АРДРФЦА, АФК (по согласованию),
октябрь 2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   АФН, декабрь 2007 г.

9.

Разработка комплекса мер
по привлечению финансовых
институтов к реализации
крупных инвестиционных
проектов на национальном и
региональном уровнях
(пункт 47 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МИТ, МЭБП, МФ, МЭМР, МТК,
МСХ, АФН, АО "ФУР "Қазына",
АО "Холдинг "Самрук", АО
"НХ "КазАгро"

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Внесение в Правительство
проекта постановления
Правительства, предусматривающего
комплекс мер по софинансированию
прорывных проектов отечественными
финансовыми институтами
   МИТ, МЭБП, МФ, МЭМР, МТК,
МСХ, АФН, АО "ФУР "Қазына",
АО "Холдинг "Самрук", АО "НХ
"КазАгро", октябрь 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МИТ, МЭБП, МФ, МЭМР, МТК,
МСХ, АФН, АО "ФУР "Қазына",
АО "Холдинг "Самрук", АО "НХ
"КазАгро", ноябрь 2007 г.

3. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МИТ, декабрь 2007 г.

10.

Создание правовых условий
по расширению сферы
электронной торговли и
электронных банковских
услуг
(пункт 48 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МИТ, НБ, АИС, АФН, АФК
(по согласованию)

Форма завершения -
нормативные правовые акты

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Разработка и принятие
нормативных правовых актов по
вопросам регулирования и создания
правовых условий для развития
сферы электронной торговли
   МИТ, НБ, АИС, АФН, АФК
(по согласованию), октябрь
2007 г.

2. Разработка и принятие
нормативных правовых актов по
вопросам регулирования и создания
правовых условий для развития
сферы электронных банковских
услуг
   АФН, НБ, АФК (по
согласованию), АИС,  МИТ, ноябрь
2007 г.

3. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МИТ, АФН, декабрь 2007 г.

11.

Разработка и реализация
комплекса мер по развитию
фондового рынка и повышению
инвестиционной активности
населения на фондовом
рынке, в том числе путем
повышения инвестиционной
грамотности населения
(пункт 49 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МФ, МЭБП, МОН, МКИ, АФН,
НБ, АРДРФЦА

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь

1. Внесение в Правительство
проекта постановления Правитель-
ства об утверждении Плана
мероприятий по развитию
фондового рынка и повышения
инвестиционной активности
населения на фондовом рынке
   МФ, МЭБП, МОН, МКИ, АФН, НБ,
АРДРФЦА, май 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства об утверждении
Плана мероприятий по развитию
фондового рынка и повышения
инвестиционной активности
населения на фондовом рынке
   МФ, МЭБП, МОН, МКИ, АФН, НБ,
АРДРФЦА, июнь 2007 г.

3. Внесение в Правительство
проекта постановления Правитель-
ства об утверждении Программы
повышения инвестиционной культуры
и финансовой грамотности
населения на 2007-2009 годы
   МФ, МЭБП, МОН, МКИ, АФН, НБ,
АРДРФЦА, май 2007 г.

4. Принятие постановления
Правительства об утверждении
Программы повышения инвестицион-
ной культуры и финансовой
грамотности населения на
2007-2009 годы
   МФ, МЭБП, МОН, МКИ, АФН, НБ,
АРДРФЦА, июнь 2007 г.

5. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МФ, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг.

12.

Удержание прогнозируемого
уровня инфляции в
Республике Казахстан
(пункт 50 ОНП)

Ответственный исполнитель -
НБ, МЭБП, МФ, АРЕМ, МИТ,
акимы гг. Астаны, Алматы
и областей

Форма завершения - доклад
Президенту и информация в
Правительство

Срок исполнения -
ежеквартально,
2007-2008 гг.

1. Принятие совместного
Заявления Правительства и
Национального Банка об основных
направлениях экономической и
социальной политики и прогнозе
экономических показателей на
соответствующий год
   МЭБП, НБ, ежегодно, январь
2007-2008 гг.

2. Доклад Президенту и информация
Правительству о работе по
удержанию прогнозируемого уровня
инфляции
   НБ, МФ, МИТ, МЭМР, МЭБП, МСХ,
АРЕМ, АС, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, ежеквартально,
2007-2008 гг.

13.

Укрепление стабильности
финансового сектора и
обеспечение его
конкурентоспособности

Ответственный исполнитель -
НБ, АФН, МФ, МЭБП

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - январь
2008-2009, июль
2007-2009 гг.

1. Подготовка отчета о финансовой
стабильности Казахстана
   НБ, АФН, МФ, МЭБП, ежегодно,
декабрь

2. Заключение Меморандума по
вопросам финансовой стабильности
между Национальным Банком,
Агентством по регулированию и
надзору финансовых рынков и
финансовых организаций и
Правительством
   НБ, АФН, МФ, МЭБП, август
2007 г.

3. Принятие мер в соответствии с
Планом мероприятий по реализации
Концепции развития финансового
сектора Республики Казахстан на
2007-2011 годы
   НБ, заинтересованные
государственные органы, ежегодно,
к 30 января и 30 июля по итогам
полугодия

4. Анализ эффективности применяе-
мых мер по ограничению внешнего
заимствования со стороны
денежно-кредитного и пруденциаль-
ного регулирования финансового
сектора
  НБ, АФН, ежегодно, май

5. Внесение информации в
Правительство
   НБ, АФН, МФ, МЭБП, ежегодно,
январь 2008-2009 гг., июль
2007-2009 гг.

2.3. Развитие конкуренции, защита
конкурентной среды и эффективное регулирование
деятельности естественных монополий

14.

Принятие Закона Республики
Казахстан "О внесении
изменений и дополнений в
некоторые законодательные
акты Республики Казахстан
по вопросам конкуренции и
ограничения монополистичес-
кой деятельности" с целью
создания четких механизмов
выявления фактов ограниче-
ния конкуренции и сговора
между участниками рынка,
предотвращения "скрытой"
монополизации базовых
отраслей экономики
(пункт 16 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МИТ, ОСПР "Атамекен"
(по согласованию)

Форма завершения - Закон

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Внесение законопроекта
"О внесении изменений и
дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан
по вопросам конкуренции и
ограничения монополистической
деятельности" в Правительство
   МИТ, ОСПР "Атамекен" (по
согласованию), август 2007 г.

2. Внесение законопроекта в
Парламент МИТ, ОСПР "Атамекен"
(по согласованию), октябрь
2007 г.

3. Принятие Закона Парламентом и
направление на подпись Президенту
   МИТ, ОСПР "Атамекен" (по
согласованию), декабрь 2007 г. 

15.

Максимальное сокращение
сферы естественных
монополий посредством
реструктуризации и развития
конкурентных отношений в
соответствующих отраслях
экономики
(пункт 17 ОНП)

Ответственный исполнитель -
АРЕМ, МИТ

Форма завершения -
нормативные правовые акты

Срок исполнения -
сентябрь 2007 г.

1. Провести анализ сфер
естественных монополий на
предмет возможности и целесо-
образности развития в них
конкурентных отношений
   МИТ, МЭБП, АРЕМ, МТК, МЭМР,
АИС, МСХ, июль 2007 г.

2. Внесение проекта постановления
Правительства "О внесении измене-
ний в постановление Правительства
Республики Казахстан от 14 марта
2006 года N 155 "Об утверждении
перечня  регулируемых  услуг
(товаров, работ) субъектов
естественных монополий" в
Правительство
   АРЕМ, МТК, МЭМР, АИС, МСХ,
август 2007 г.

3. Принятие проекта постановления
Правительства
   АРЕМ, сентябрь 2007 г.

16.

Разработка Концепции
создания независимых
отраслевых регуляторов в
целях формирования
необходимой законодательной
базы
(пункт 18 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЭБП, МИТ, АРЕМ, МТК, МЭМР,
МСХ, АИС, МТСЗН

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - октябрь
2007 г.

1. Внесение проекта постановления
Правительства "Об одобрении
Концепции и утверждении Плана
мероприятий по созданию независи-
мых отраслевых регуляторов" в
Правительство
   МЭБП, МИТ, АРЕМ, МТК, МЭМР,
АИС, МСХ, МТСЗН, сентябрь 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МЭБП, октябрь 2007 г.

17.

Принятие законов Республики
Казахстан по вопросам
деятельности отраслевых
независимых регуляторов
(пункт 19 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МИТ, АРЕМ, МЭБП, МЭМР,
МСХ, АИС, МТК

Форма завершения - законы

Срок исполнения - июль
2008 г.

1. Внесение законопроектов в
Правительство
   МИТ, АРЕМ, МЭБП, МЭМР, МСХ,
АИС, МТК, апрель 2008 г.

2. Внесение законопроектов в
Парламент
   МИТ, АРЕМ, МЭБП, МЭМР, МСХ,
АИС, МТК, июнь 2009 г.

3. Принятие законов Парламентом
и направление на подпись
Президенту
   МИТ, АРЕМ, МЭБП, МЭМР, МСХ,
АИС, МТК, июль 2008 г.

18.

Развитие биржевой торговли

Ответственный исполнитель -
МИТ, МЭМР, МТК, МСХ, АИС,
МЭБП, МЮ, НБ, акимы
гг. Астаны, Алматы и
областей

Форма завершения - проект
Закона

Срок исполнения - октябрь
2007 г.

1. Внесение законопроекта "О
товарных биржах" в новой редакции
в Правительство
   МИТ, МЭМР, МТК, МСХ, АИС,
МЭБП, МЮ, НБ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, август 2007 г.

2. Внесение законопроекта в
Парламент
   МИТ, МЭМР, МТК, МСХ, АИС,
МЭБП, МЮ, НБ, октябрь 2007 г.

19.

Устранение монополизации
и негативной экономической
концентрации в
инфраструктурных отраслях
экономики, в том числе
железнодорожной отрасли,
телекоммуникации и энерге-
тике, развитие конкуренции
в данных отраслях

Ответственный исполнитель -
МИТ, АО "Холдинг "Самрук",
АРЕМ, МТК, МЭМР, АИС, МЭБП,
МЮ

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2008 гг.

1. Проведение анализа негативных
последствий экономической концен-
трации в инфраструктурных
отраслях экономики, в том числе
железнодорожной отрасли, телеком-
муникации и энергетике
   МИТ, АО "Холдинг "Самрук",
МТК, МЭМР, АИС, октябрь 2007 г.

2. Внесение предложений в
Правительство по устранению
аффилиированности между сетевыми
(инфраструктурными) естественными
монополиями и компаниями,
пользующимися их услугами,
находящимися в единой структуре
госхолдинга, с продажей данных
компаний частным инвесторам на
фондовом рынке, включая комплекс
мер по реструктуризации компаний
   МИТ, МЭБП, АРЕМ, МТК, МЭМР,
АИС, АО "Холдинг "Самрук",
ноябрь 2007 г.

3. Проведение анализа последствий
аффилиированности в электроэнер-
гетике на предмет наличия
барьеров для входа новых компаний
и влияния на конечные тарифы для
потребителей, с внесением
предложений в Правительство по
развитию конкуренции в данной
отрасли путем внесения изменений
в соответствующие нормативные
правовые акты
   МИТ, МЭМР, июль 2007 г.

4. Внесение в Правительство
законопроекта "О внесении
изменений и дополнений в Закон
Республики Казахстан "О государ-
ственном регулировании производ-
ства и оборота отдельных видов
нефтепродуктов", предусматриваю-
щего исключение посреднических
структур, негативно влияющих на
развитие конкуренции
   МЭМР, март 2008 г.

5. Внесение законопроекта в
Парламент
   МЭМР, июль 2008 г.

6. Внесение в Правительство
законопроекта "О внесении
изменений и дополнений в Закон
Республики Казахстан "Об
электроэнергетике" в части
устранения аффилиированности
между генерирующими, передающими
и энергоснабжающими организация-
ми, действующими в рамках одних
взаимозаменяемых географических
границ товарного рынка,
установления запрета на вхождение
в одну группу лиц, а также
устранения излишних посредничес-
ких структур
   МЭМР, март 2008 г.

7. Внесение законопроекта в
Парламент
   МЭМР, июль 2008 г.

8. Внесение информации в
Правительство
   МЭМР, ежегодно, декабрь
2007-2008 гг.

20.

Устранение барьеров,
мешающих входу на рынок
новых компаний, в том числе
на рынок внутриреспубликан-
ских авиаперевозок

Ответственный исполнитель -
МИТ, МЭМР, МТК, АИС

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - октябрь
2007 г.

1. Проведение анализа причин,
способствующих возникновению
барьеров для входа на рынок
новых компаний и мешающих
развитию конкуренции
   МИТ, МЭМР, МТК, АИС, август
2007 г.

2. Внесение в Правительство
проекта постановления
Правительства "О внесении
изменений в постановление
Правительства РК от 29 декабря
2006 года N 1308 "Об утверждении
Программы развития и защиты
конкуренции в Республике
Казахстан на 2007-2009 годы" в
части определения конкретных
мероприятий по устранению
барьеров для входа на рынок новых
компаний и мешающих развитию
конкуренции
   МИТ, МЭМР, МТК, АИС, сентябрь
2007 г.

3. Принятие постановления
Правительства
   МИТ, МЭМР, МТК, АИС, октябрь
2007 г.

4. Внесение информации в
Правительство
   МИТ, МЭМР, МТК, АИС, октябрь
2007 г.

21.

Институциональное усиление
антимонопольного органа

Ответственный исполнитель -
МИТ, МЭБП

Форма завершения -
предложения в Правительство

Срок исполнения - май
2007 г.

1. Внесение предложений на МВК
по проведению административной
реформы по усилению статуса и
полномочий, а также увеличению
штатной численности
антимонопольного органа
   МИТ, МЭБП, май 2007 г.

2. Внесение предложений в
Правительство по усилению
статуса, полномочий, а также
увеличению штатной численности
антимонопольного органа
   МИТ, май 2007 г.

22.

Создание эффективной
сбалансированной системы
регулирования деятельности
субъектов естественных
монополий, стимулирующей
направление инвестиций на
модернизацию и обновление
их активов, повышение
эффективности и качества
предоставляемых ими услуг

Ответственный исполнитель -
АРЕМ, МЭМР, МТК, АИС, МСХ,
МТСЗН

Форма завершения - проект
Закона

Срок исполнения - сентябрь
2007 г.

1. Внесение предложений в
Правительство по сбалансированной
системе тарифообразования на
трехлетний период в железнодорож-
ной отрасли
   АРЕМ, МЭБП, МТК, МИТ, АО
"Холдинг "Самрук", АО "КТЖ",
апрель 2007 г.

2. Внесение в Правительство
законопроекта "О внесении
изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам
совершенствования государственно-
го регулирования в сферах
естественных монополий"
   АРЕМ, МЭМР, МТК, АИС, МСХ,
МТСЗН, июль 2007 г.

3. Внесение законопроекта в
Парламент
   АРЕМ, МЭМР, МТК, АИС, МСХ,
МТСЗН, сентябрь 2007 г.

23.

Совершенствование методо-
логии по нормированию
расходов сырья, материалов,
топлива, энергии и
численности персонала
субъектов естественных
монополий

Ответственный исполнитель -
АРЕМ, МТК, МЭМР, АИС, МСХ,
МТСЗН

Форма завершения -
нормативный правовой акт

Срок исполнения - октябрь
2007 г.

1. Проведение ревизии нормативных
правовых актов, регламентирующих
нормирование расходов сырья,
материалов, топлива, энергии,
технических потерь и численности
персонала субъектов естественных
монополий
   АРЕМ, МЭМР, МТК, МСХ, МТСЗН,
АИС, август 2007 г.

2. Утверждение графика разработки
новых и пересмотра действующих
методик по нормированию числен-
ности персонала, расходов сырья,
материалов, топлива, энергии
субъектов естественных монополий.
   АРЕМ, МТСЗН, МТК, МЭМР, АИС,
МСХ, октябрь 2007 г.

24.

Разработка комплекса мер по
совершенствованию тарифной
политики в сферах естест-
венных монополий

Ответственный исполнитель -
АРЕМ, МЭМР, МТК, АИС,
МТСЗН, МСХ

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Внесение проекта постановления
Правительства в Правительство
   АРЕМ, МЭМР, МТК, АИС, МТСЗН,
МСХ, ноябрь 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   АРЕМ, декабрь 2007 г.

2.4. Развитие бизнес-среды и поддержка
предпринимательства

25.

Принятие мер по стимулиро-
ванию и поддержке малого
и среднего бизнеса со
стороны государственных
холдингов в процессе
диверсификации экономики
(пункт 26 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МИТ, МСХ, МЭБП, АО "ФУР
"Қазына", АО "Холдинг
"Самрук", АО "НХ "КазАгро",
ОСПР "Атамекен" (по
согласованию), социально-
предпринимательские
корпорации

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - ноябрь
2007 г.

1. Внесение в Правительство
предложений по направлениям и
механизму сотрудничества государ-
ственных холдингов с малым и
средним бизнесом
   МИТ, МЭБП, МСХ, АО "ФУР
"Қазына", АО "Холдинг "Самрук",
АО "НХ "КазАгро", ОСПР "Атамекен"
(по согласованию), август 2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МИТ, МЭБП, МСХ, АО "ФУР
"Қазына", АО "Холдинг "Самрук",
АО "НХ "КазАгро", ОСПР "Атамекен"
(по согласованию), ноябрь 2007 г.

26.

Принятие Закона Республики
Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам частного предпринимательства"
(пункт 84 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МИТ, МТСЗН, МЗ, ОСПР
"Атамекен" (по согласованию)

Форма завершения - Закон

Срок исполнения - декабрь
2008 г.

1. Внесение в Правительство
законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам частного предпринимательства" в том числе
в части введения понятия
"социальная ответственность
бизнеса"
   МИТ, МТСЗН, МООС, МЗ, ОСПР
"Атамекен" (по согласованию),
июнь 2008 г.

2. Внесение законопроекта в
Парламент
   МИТ, МТСЗН, МООС, МЗ, ОСПР
"Атамекен" (по согласованию),
октябрь 2008 г.

3. Принятие Закона Парламентом и
направление на подпись Президенту
   МИТ, МТСЗН, МООС, МЗ, ОСПР
"Атамекен" (по согласованию),
декабрь 2008 г.

27.

Совершенствование
налогового законодательства
в целях стимулирования
развития предпринимательства
и выхода бизнеса "из тени"
(пункт 85 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЭБП, МИТ, МФ, МСХ, АБЭКП,
ОСРП "Атамекен"
(по согласованию)

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь

1. Принятие мер по совершенство-
ванию налогового законодательства
в целях стимулирования развития
предпринимательства и выхода
бизнеса "из тени"
   МЭБП, МИТ, МФ, МСХ, АБЭКП,
ОСРП "Атамекен" (по
согласованию), ежегодно, в
течение года

2. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МЭБП, МИТ, МФ, МСХ, АБЭКП,
ОСРП "Атамекен" (по
согласованию), ежегодно, декабрь

28.

Принятие Закона Республики
Казахстан "О внесении
изменений и дополнений в
Закон Республики Казахстан
"О государственной
регистрации юридических лиц
и учетной регистрации
филиалов и представительств"
с целью совершенствования
процесса создания новых
предприятий и компаний
(пункт 86 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЮ, МФ, АС, МИТ

Форма завершения - Закон

Срок исполнения - апрель
2008 года

1. Внесение законопроекта в
Правительство
   МЮ, МФ, АС, МИТ, ноябрь
2007 г.

2. Внесение законопроекта в
Парламент
   МЮ, МФ, АС, МИТ, январь
2008 г.

3. Принятие Закона Парламентом и
направление на подпись Президенту
   МЮ, МФ, АС, МИТ, апрель
2008 г.

29.

Снижение бюрократической
нагрузки на предприниматель-
ство и совершенствование
качества статистической
информации

Ответственный исполнитель -
AC, МЭБП, заинтересованные
государственные органы

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2009 гг.

1. Анализ данных административ-
ного учета на предмет возможности
использования их в статистических
целях
   АС, МЭБП, заинтересованные
государственные органы, октябрь
2007 г.

2. Выработка единой политики
представления данных по одинако-
вым показателям только в одно
ведомство, независимо от того
представляются статистические
данные или данные административ-
ного учета
   АС, МЭБП, заинтересованные
государственные органы, декабрь
2008 г.

3. Разработка предложений по
внедрению единых требований к
данным административного учета по
классификациям и методологическим
основам
   АС, МЭБП, заинтересованные
государственные органы, декабрь
2008 г.

4. Внесение в Правительство
законопроекта "О внесении
изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты по
вопросам административного учета"
   АС, МЭБП, заинтересованные
государственные органы, февраль
2009 г.

5. Внесение в Парламент
законопроекта
   АС, МЭБП, заинтересованные
государственные органы, апрель
2009 г.

6. Внедрение в Республике
Казахстан использования данных
административного учета в
статистических целях
   АС, МЭБП, заинтересованные
государственные органы, в течение
2009 г.

7. Внесение информации в
Правительство
   АС, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг.

30.

Продолжение работы по
расширению представительской
сети АО "Фонд развития
малого предпринимательства"

Ответственный исполнитель -
МИТ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, АО "ФУР
"Қазына"

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
июль 2007-2009 гг.

1. Открытие новых представитель-
ств АО "Фонд развития малого
предпринимательства"
   МИТ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, АО "ФУР
"Қазына", в течение 2007-2009 гг.

2. Внесение информации в
Правительство
   МИТ, ежегодно, июль
2007-2009 гг.

31.

Продолжение работы по
расширению сети
микрокредитных организаций
путем финансирования
действующих и вновь
создаваемых МКО, в целях
реализации Закона
Республики Казахстан
"О внесении изменений в
Закон Республики Казахстан
"О микрокредитных
организациях"

Ответственный исполнитель -
МИТ, АО "ФУР "Қазына",
АО "Холдинг "КазАгро", АО
"Фонд развития малого
предпринимательства", АО
"Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства"

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2009 гг.

Внесение в Правительство
информации о финансировании
действующих и вновь создаваемых
микрокредитных организаций
   МИТ, АО "ФУР "Қазына", АО
"Холдинг "КазАгро", АО "Фонд
развития малого
предпринимательства", АО "Фонд
финансовой поддержки сельского
хозяйства", акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, ежегодно,
декабрь 2007-2009 гг.

32.

Разработка новых
"продуктов" финансирования
субъектов малого предпри-
нимательства АО "Фонд
развития малого
предпринимательства"

Ответственный исполнитель -
МИТ, АО "ФУР "Қазына",
АО "Фонд развития малого
предпринимательства"

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - декабрь,
ежегодно

Внесение в Правительство
информации о совершенствовании
схем и форм финансирования
субъектов малого
предпринимательства
   МИТ, АО "ФУР "Қазына",
АО "Фонд развития малого
предпринимательства",
акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, декабрь 2007-2009 гг.

33.

Проведение анализа
государственной разреши-
тельной системы с целью
выработки предложений по
устранению дублирования и
сокращению разрешительных
процедур, таких как
лицензирование, разрешение,
сертификация, стандартиза-
ция, согласование,
аккредитация и др.

Ответственный исполнитель -
МЭБП, государственные
органы-лицензиары

Форма завершения -
предложения в Правительство

Срок исполнения - июль
2008 г.

Внесение в Правительство
предложений по устранению
дублирования и сокращению
разрешительных процедур
   МЭБП, государственные
органы-лицензиары, июль 2008 г. 

34.

Утверждение Правил
социальной ответственности
бизнеса

Ответственный исполнитель -
МИТ

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - декабрь
2008 г.

1. Внесение проекта постановления
Правительства в Правительство
   МИТ, ноябрь 2008 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МИТ, декабрь 2008 г.

35.

Разработка проекта Закона
Республики Казахстан
"О внесении изменений и
дополнений в Закон
Республики Казахстан "Об
аудиторской деятельности"

Ответственный исполнитель -
МФ

Форма завершения - проект
Закона

Срок исполнения - сентябрь
2007 г.

1. Внесение законопроекта в
Правительство
   МФ, июль 2007 г.

2. Внесение законопроекта в
Парламент
   МФ, сентябрь 2007 г.

2.5. Эффективное управление
государственной собственностью

36.

Формирование механизмов
оздоровления нерентабельных
государственных предприятий
путем внедрения института
независимых управляющих
(пункт 20 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МФ, МЭБП

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Разработка механизмов
оздоровления нерентабельных
государственных предприятий
путем внедрения института
независимых управляющих
   МФ, МЭБП, октябрь 2007 г.

2. Внесение проекта постановления
Правительства в Правительство
   МФ, МЭБП, ноябрь 2007 г.

3. Принятие постановления
Правительства
   МФ, МЭБП, декабрь 2007 г.

37.

Принятие Закона Республики
Казахстан "О внесении
изменений и дополнений в
некоторые законодательные
акты Республики Казахстан
по вопросам банкротства
(пункт 21 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МФ

Форма завершения - Закон

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Внесение законопроекта в
Правительство
   МФ, июль 2007 г.

2. Внесение законопроекта в
Парламент
   МФ, сентябрь 2007 г.

3. Принятие Закона Парламентом и
направление на подпись Президенту
   МФ, декабрь 2007 г.

38.

Разработка Концепции
развития, стратегии и
структуры госхолдингов
(пункт 27 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЭБП, МИТ, МСХ, АО "ФУР
"Қазына", АО "Холдинг
"Самрук", АО "НХ "КазАгро"

Форма завершения -
внесение на рассмотрение
Президента

Срок исполнения - август
2007 г.

1. Внесение в Правительство
предложений по выходу институтов
развития на внешние рынки
   МИТ, АО "ФУР "Қазына", май
2007 г.

2. Внесение в Правительство
проекта Концепций развития,
стратегий и структуры
госхолдингов
    МЭБП, МИТ, МСХ, АО "Холдинг
"Самрук", АО "ФУР "Қазына",
АО "НХ "КазАгро", июль 2007 г.

3. Внесение на рассмотрение
Президенту
    МЭБП, МИТ, МСХ, АО "Холдинг
"Самрук", АО "ФУР "Қазына",
АО "НХ "КазАгро", август 2007 г.

39.

Внедрение принципов
корпоративного управления
и обеспечение прозрачности
деятельности государствен-
ных холдингов
(пункт 28 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЭБП, МИТ, МСХ, МФ, АО
"Холдинг "Самрук", АО "ФУР
"Қазына", АО "Холдинг
"КазАгро"

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь

1. Утверждение приказом МЭБП
Типового кодекса корпоративного
управления для акционерных
обществ с государственным
участием
   МЭБП, АО "Холдинг "Самрук",
АО "ФУР "Қазына", АО "Холдинг
"КазАгро", май 2007 г.

2. Проведение мониторинга
внедрения акционерными обществами
с государственным участием
кодекса корпоративного управления
и института независимых
директоров
   МЭБП, заинтересованные
государственные органы, акимы
гг. Астаны, Алматы и областей,
ежегодно, декабрь

3. Внесение проекта постановления
Правительства о принятии мер по
организации эффективного
управления и контроля за
деятельностью госхолдингов,
включая выработку критериев для
оценки результатов их деятель-
ности, в Правительство
   МЭБП, МИТ, МСХ, МФ,
АО "Холдинг "Самрук", АО "ФУР
"Қазына", АО "Холдинг "КазАгро",
сентябрь 2007 г.

4. Принятие постановления
Правительства о принятии мер по
организации эффективного
управления и контроля за
деятельностью госхолдингов,
включая выработку критериев для
оценки результатов их
деятельности
   МЭБП, МИТ, МСХ, АО "Холдинг
"Самрук", АО "ФУР "Қазына",
АО "Холдинг "КазАгро",
октябрь 2007 г.

5. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МЭБП, МИТ, МСХ, МФ,
АО "Холдинг "Самрук", АО "ФУР
"Қазына", АО "Холдинг "КазАгро",
ежегодно, декабрь

40.

Развитие системы венчурного
финансирования
(пункт 29 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МИТ, АО "ФУР "Қазына"

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения -
1 квартал 2008 г.

1. Создание Казахстанской
ассоциации венчурного
инвестирования
   МИТ, АО "ФУР "Қазына", июнь
2007 г.

2. Внесение в Правительство
предложений  по определению
основных направлений развития
венчурного финансирования, в
том числе по вопросам правового
сопровождения взаимодействия с
зарубежными венчурными фондами
   МИТ, АО "ФУР "Қазына", ноябрь
2007 г.

3. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МИТ, АО "ФУР "Қазына",
март 2008 г.

41.

Создание Фонда фондов, в
том числе с участием
зарубежных финансовых
институтов
(пункт 30 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МИТ, АО "ФУР "Қазына"

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Внесение в Правительство
предложений по вопросам создания
и функционирования Фонда Фондов и
Казахстанско-китайского инвести-
ционного фонда
   МИТ, АО "ФУР "Қазына",
заинтересованные государственные
органы, апрель 2007 г.

2. Создание Фонда фондов, в том
числе с участием зарубежных
финансовых институтов
   МИТ, АО "ФУР "Қазына", май
2007 г.

3. Создание Казахстанско-китай-
ского инвестиционного фонда
   МИТ, МИД, АО "ФУР "Қазына",
июнь 2007 г.

4. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МИТ, АО "ФУР "Қазына",
заинтересованные государственные
органы, декабрь 2007 г.

42.

Корректировка кадровой
политики госхолдингов

Ответственный исполнитель -
МЭБП, МИТ, МСХ, АО "Холдинг
"Самрук", АО "ФУР "Қазына",
АО "НХ "КазАгро"

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Обеспечение корректировки
кадровой политики госхолдингами,
предусматривающей подбор
персонала (работников) на основе
конкурсных процедур
   МЭБП, МИТ, МСХ, АО "Холдинг
"Самрук", АО "ФУР "Қазына", АО
"НХ "КазАгро", ноябрь 2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство
   МЭБП, декабрь 2007 г.

43.

Проведение комплекса мер по
информационно-имиджевому
сопровождению деятельности
госхолдингов, повышению
уровня информированности
населения о деятельности
компаний, входящих в состав
госхолдингов, прозрачности
их деятельности

Ответственный исполнитель -
МЭБП, МИТ, МСХ, АО "Холдинг
"Самрук", АО "ФУР "Қазына",
АО "НХ "КазАгро"

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - июль
2007 г.

1. Организация утверждения Плана
медийного обеспечения
(медиа-план) деятельности
АО "Холдинг "Самрук", АО "ФУР
"Қазына", АО "НХ "КазАгро"
   МЭБП, МИТ, МСХ, АО "Холдинг
"Самрук", АО "ФУР "Қазына", АО
"НХ "КазАгро", май 2007 г.

2. Организация создания
корпоративных пресс-центров
   МЭБП, МИТ, МСХ, АО "Холдинг
"Самрук", АО "ФУР "Қазына", АО
"НХ "КазАгро", июнь 2007 г.

3. Организация введения в
эксплуатацию веб-сайтов
госхолдингов
   МЭБП, МИТ, МСХ, АО "Холдинг
"Самрук", АО "ФУР "Қазына",
АО "НХ "КазАгро", июнь 2007 г.

4. Внесение информации в
Правительство
   МЭБП, июль 2007 г.

44.

Разработка плана реструкту-
ризации госхолдингов

Ответственный исполнитель -
МЭБП, МИТ, МСХ, АО "Холдинг
"Самрук", АО "ФУР "Қазына",
АО "НХ "КазАгро"

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения -
декабрь 2007 г.

1. Обеспечение проведения
функционального анализа эффектив-
ности и профилирования структур,
составляющих каждый госхолдинг
   МЭБП, МИТ, МСХ, АО "Холдинг
"Самрук", АО "ФУР "Қазына", АО
"НХ "КазАгро", сентябрь 2007 г.

2. Обеспечение разработки плана
реструктуризации госхолдингов на
базе анализов
   МЭБП, МИТ, МСХ, АО "Холдинг
"Самрук", АО "ФУР "Қазына",
АО "НХ "КазАгро", ноябрь 2007 г.

3. Внесение информации в
Правительство
   МЭБП, декабрь 2007 г.

45.

Разработка и принятие АО
"Холдинг "Самрук" программы
капитальных вложений и
выработка предложений по
совершенствованию механизма
тарифного регулирования
инфраструктурных услуг

Ответственный исполнитель -
МЭБП, АРЕМ, МИТ, АО
"Холдинг "Самрук"

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения -
декабрь 2007 г.

1. Разработка и принятие
программы капитальных вложений в
обновление основных средств
компаний, входящих в АО "Холдинг
"Самрук"
   МЭБП, АРЕМ, МИТ, АО "Холдинг
"Самрук", ноябрь 2007 г.

2. Внесение в АРЕМ и МИТ
предложений по совершенствованию
механизма тарифного регулирования
инфраструктурных услуг
   МЭБП, АО "Холдинг "Самрук",
ноябрь 2007 г.

3. Внесение информации в
Правительство
   МЭБП, АРЕМ, МИТ, декабрь
2007 г.

46.

Разработка и принятие АО
"Холдинг "Самрук" плана
мероприятий по интернетиза-
ции всех сельских
отделений АО "Казпочта" для
внедрения системы
электронной торговли

Ответственный исполнитель -
АИС, МИТ, МСХ, АО "Холдинг
"Самрук"

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - август
2007 г.

1. Разработка мероприятий по
внедрению системы электронной
торговли в сельских отделениях
АО "Казпочта", где есть Интернет
   АИС, МИТ, МСХ, АО "Холдинг
"Самрук", июль 2007 г.

2. Разработка мероприятий по
внедрению системы электронной
торговли в сельских отделениях
связи АО "Казпочта", где
отсутствует интернет, в
соответствии с планами
телефонизации и интернетизации
сельских населенных пунктов
   АИС, МИТ, МСХ, АО "Холдинг
"Самрук", июль 2007 г.

3. Утверждение плана мероприятий
по интернетизации всех сельских
отделений АО "Казпочта" для
внедрения системы электронной
торговли
   АИС, МИТ, МСХ, АО "Холдинг
"Самрук", август 2007 г.

4. Внесение информации в
Правительство
   АИС, август 2007 г.

47.

Разработка проекта Закона
Республики Казахстан "Об
управлении государственными
активами"

Ответственный исполнитель -
МЭБП

Форма завершения - проект
Закона

Срок исполнения - декабрь
2008 г.

1. Внесение законопроекта в
Правительство
   МЭБП, октябрь 2008 г.

2. Внесение законопроекта в
Парламент
   МЭБП, декабрь 2008 г.

48.

Принятие законов Республики
Казахстан "О государствен-
ной регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним" (новая
редакция), "О внесении
изменений и дополнений в
некоторые законодательные
акты Республики Казахстан
по вопросам государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним"
(пункт 91 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЮ

Форма завершения - законы

Срок исполнения -
декабрь 2007 г.

Принятие законов Парламентом и
направление на подпись Президенту
   МЮ, декабрь 2007 г.

49.

Принятие Закона Республики
Казахстан "О внесении
изменений и дополнений в
Гражданский кодекс
Республики Казахстан"
(пункт 92 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЮ

Форма завершения - Закон

Срок исполнения -
декабрь 2009 г.

1. Внесение законопроекта в
Правительство
   МЮ январь 2009 г.

2. Внесение законопроекта в
Парламент
   МЮ март 2009 г.

3. Принятие Закона Парламентом и
направление на подпись Президенту
   МЮ, декабрь 2009 г.

50.

Правовая пропаганда,
направленная на воспитание
уважения к институту
частной собственности и
контрактным отношениям на
всех уровнях
(пункт 93 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЮ, ВС, МИТ, МОН, МКИ

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - ежегодно
по итогам полугодия

Внесение в Правительство и
Администрацию Президента
информации об организации
правовой пропаганды и правового
всеобуча (семинары, конференции,
"круглые столы", встречи,
публикации, интервью в СМИ) по
вопросам института частной
собственности и контрактным
отношениям
    МЮ, ВС, МИТ, МОН, МКИ,
ежегодно, июнь, декабрь 

51.

Утверждение методики оценки
недвижимого имущества и
земельных участков при их
изъятии для государственных
нужд

Ответственный исполнитель -
МЮ, АЗР, МФ, МИТ

Форма завершения - приказ
МЮ

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

Утверждение приказа МЮ об
утверждении оценки недвижимого
имущества и земельных участков
при их изъятии для
государственных нужд
   МЮ, АЗР, МФ, МИТ, декабрь
2007 г.

3. Переход к устойчивому развитию, повышение качества
жизни населения и развитие человеческого капитала
3.1. Природопользование и охрана окружающей среды

52.

Принятие Закона Республики
Казахстан "О внесении
изменений и дополнений в
Водный и Уголовный кодексы
Республики Казахстан по
вопросам безопасности
плотин и мелиорации
земель"
(пункт 44 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МСХ, МФ, МООС, АЗР, МЧС

Форма завершения - Закон

Срок исполнения - апрель
2008 г.

1. Внесение законопроекта в
Правительство
   МСХ, МФ, МООС, АЗР, МЧС,
сентябрь 2007 г.

2. Внесение законопроекта в
Парламент
   МСХ, МФ, МООС, АЗР, МЧС,
декабрь 2007 г.

3. Принятие Закона Парламентом и
направление на подпись Президенту
   МСХ, МФ, МООС, АЗР, МЧС,
апрель 2008 г.

53.

Разработка комплекса мер по
внедрению системы "Зеленая
нефть" (внедрение между-
народных стандартов по
принципу "Зеленая нефть",
совершенствование
нормативной правовой базы)
(пункт 45 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МООС, МИТ, МЭМР

Форма завершения -
нормативные правовые акты

Срок исполнения - декабрь
2008 г.

1. Изучение международной
практики по внедрению принципа
"Зеленая нефть"
   МООС, МИТ, МЭМР,
декабрь 2007 г.

2. Принятие нормативных правовых
актов по вопросам внедрения
стандартов по принципу "Зеленая
нефть"
   МООС, МИТ, МЭМР, декабрь
2008 г. 

54.

Разработка предложений по
созданию Евразийского
центра воды в г. Астане
(пункт 77 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МООС, МСХ, МЭМР, аким
г. Астаны

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента и Правительство

Срок исполнения - ноябрь
2007 г.

1. Внесение в Правительство
предложений по созданию
Евразийского центра воды в городе
Астане
   МООС, МСХ, МЭМР, аким
г. Астаны, сентябрь 2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МООС, ноябрь 2007 г.

55.

Проведение комплексных
мониторинговых исследований
на Каспийском море для
определения экологической
емкости региона в процессе
осуществления хозяйственной
деятельности

Ответственный исполнитель -
МООС

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2009 гг.

Внесение в Правительство
информации о результатах
проведенных комплексных
мониторинговых исследований на
Каспийском море для определения
экологической емкости региона в
процессе осуществления хозяй-
ственной деятельности
   МООС, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг.

56.

Разработка системы
управления отходами
производства и потребления

Ответственный исполнитель -
МООС, МЭМР, МСХ, МИТ, АЗР

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2008 г.

Внесение в Правительство
информации о разработке и
внедрении системы управления
отходами производства и
потребления
   МООС, МЭМР, МСХ, МИТ, АЗР,
декабрь 2008 г.

57.

Проработка вопроса
ратификации Республикой
Казахстан Картахенского
протокола по биобезопаснос-
ти Конвенции ООН по
биоразнообразию

Ответственный исполнитель -
МСХ, МООС

Форма завершения -
предложения в Правительство

Срок исполнения -
декабрь 2007 г.

Внесение в Правительство
предложений по ратификации
Республикой Казахстан
Картахенского протокола по
биобезопасности Конвенции ООН
по биоразнообразию
   МСХ, МООС, декабрь, 2007 г.

58.

Разработка на основе дейст-
вующих и разрабатываемых
программных документов
комплекса мер по сохранению
и рациональному использова-
нию водных ресурсов, лесов
и животного мира на
2008-2010 годы

Ответственный исполнитель -
МСХ, МОН, МООС, МТК, МТС,
АЗР, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
постановления Правительства

Срок исполнения - сентябрь
2007 г.

1. Внесение в Правительство
проекта постановления
Правительства об утверждении
комплекса мер "Жасыл ел" на
2008-2010 годы
   МСХ, МОН, МООС, МТК, АЗР,
акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, август 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МСХ, сентябрь 2007 г.

3. Внесение в Правительство
проекта постановления
Правительства об утверждении
комплекса мер по сохранению и
рациональному использованию
водных ресурсов, животного мира
и развитию сети особо охраняемых
природных территорий до 2010 года
   МСХ, МОН, МООС, МТС, АЗР,
акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, август 2007 г.

4. Принятие постановления
Правительства
   МСХ, сентябрь 2007 г.

59.

Реализация комплекса мер
по обеспечению населения
питьевой водой в
необходимом количестве и
гарантированного качества

Ответственный исполнитель -
МСХ, МЭБП, МФ, МЮ, МИТ,
МКИ, МОН, МООС, МЗ, МЭМР

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - июль
2007 г.

1. Внесение в Правительство
проекта постановления Правитель-
ства о внесении изменений и
дополнений в программу "Питьевые
воды" на 2002-2010 годы в части
расширения доступа населения к
питьевой воде в необходимом
количестве и гарантированного
качества
   МСХ, МЭБП, МФ, МЮ, МИТ, МКИ,
МОН, МООС, МЗ, МЭМР, июнь 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
  МСХ, июль 2007 г.

60.

Принятие действенных мер по
рациональному использованию
природных ресурсов,
вовлечение в процесс охраны
и воспроизводства лесных
ресурсов и животного мира
частного капитала,
повышение его ответствен-
ности за состояние дел в
этих сферах

Ответственный исполнитель -
МСХ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2008-2009 гг.

1. Внесение в Правительство
предложений по развитию
частных лесных фондов
   МСХ, декабрь 2008 г.

2. Внесение в Правительство
информации о принятых мерах по
закреплению резервного фонда
охотничьих угодий за частными
охотничьими хозяйствами
   МСХ, декабрь 2009 г.

61.

Проработка вопросов по
созданию Центра для
генерации инновационных
проектов по возобновляемым
источникам энергии и Центра
по проблемам устойчивого
развития в Боровом

Ответственный исполнитель -
МООС, МЭМР, МИТ, МОН, акимы
г. Астаны и Акмолинской
области

Форма завершения -
предложения в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2008 г.

Внесение в Правительство
предложений по созданию Центра
для генерации инновационных
проектов по возобновляемым
источникам энергии и Центра
по проблемам устойчивого
развития в Боровом
  МООС, МЭМР, МИТ, МОН, акимы
г. Астаны и Акмолинской области,
декабрь 2008 г.

62.

Внесение предложения по
созданию трансграничных
зон устойчивого развития с
международным участием на
основе бассейнового
принципа с изучением
функционирования
Дунайского, Альпийского,
Андского и других
соглашений

Ответственный исполнитель -
МООС, МИД, МСХ

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2009 г.

1. Внесение в Правительство
предложений по созданию
трансграничных зон устойчивого
развития с международным
участием на основе бассейнового
принципа
   МООС, МИД, МСХ, август
2008 г.

2. Реализация пилотного проекта
по созданию трансграничных зон
устойчивого развития с между-
народным участием на основе
бассейнового принципа
   МООС, ноябрь 2009 г.

3. Внесение информации в
Правительство
   МООС, декабрь 2009 г.

63.

Разработка целевых
показателей устойчивого
развития для отраслей и
регионов страны

Ответственный исполнитель -
МООС, МЭМР, МИТ, МСХ, МТК,
МЗ, заинтересованные
государственные органы

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2009 г.

1. Выработка критериев
определения целевых показателей
устойчивого развития для
отраслей и регионов страны
   МООС, МЭМР, МИТ, МСХ, МТК,
МЗ, заинтересованные
государственные органы, декабрь
2007 г.

2. Разработка и утверждение
целевых показателей устойчивого
развития для отраслей страны
   МООС, МЭМР, МИТ, МСХ, МТК,
МЗ, заинтересованные
государственные органы, декабрь
2008 г.

3. Разработка и утверждение
целевых показателей устойчивого
развития для регионов страны
   МООС, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, декабрь
2009 г.

4. Внесение информации в
Правительство
   МООС, декабрь 2009 г.

64.

Внедрение новой модели
экологического нормирования
и разрешительной системы

Ответственный исполнитель -
МООС

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2008 г.

1. Введение целевых показателей
качества окружающей среды
   МООС, декабрь 2007 г.

2. Введение региональных квот на
эмиссии, обеспечение поэтапного
перехода к наилучшим доступным
технологиям
   МООС, ноябрь 2008 г.

3. Введение запрета на ввоз
устаревших "грязных" технологий
и оборудования
   МООС, декабрь 2008 г.

4. Внесение информации в
Правительство
   МООС, декабрь 2008 г.

65.

Проработка вопроса
ратификации Стокгольмской
конвенции о стойких
органических загрязнителях

Ответственный исполнитель -
МООС

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения -
декабрь 2007 г.

Внесение информации в
Правительство по вопросу
ратификации Стокгольмской
конвенции о стойких органических
загрязнителях
   МООС, декабрь 2007 г.

66.

Проработка вопроса
ратификации Республикой
Казахстан Киотского
протокола к Рамочной
конвенции ООН об изменении
климата

Ответственный исполнитель -
МООС

Форма завершения -
предложения в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

Внесение в Правительство
предложений по ратификации
Республикой Казахстан Киотского
протокола к Рамочной конвенции
ООН об изменении климата
   МООС, декабрь, 2007 г.

67.

Расширение доступа общест-
венности к экологической
информации, участию
общественности в принятии
решений, укреплению сотруд-
ничества с неправительст-
венными организациями

Ответственный исполнитель -
МООС

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2009 гг.

1. Расширение доступа обществен-
ности к экологической информа-
ции, участию общественности в
принятии решений, укреплению
сотрудничества с неправитель-
ственными организациями
   МООС, декабрь, в течение
2007-2009 гг.

2. Привлечение неправительствен-
ных организаций к решению
экологических проблем путем
размещения государственного
социального заказа
   МООС, декабрь, 2007-2009 гг.

3. Внесение информации в
Правительство
   МООС, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг.

68.

Создание Единой государст-
венной системы мониторинга
окружающей среды и
природных ресурсов с
реформированием и
модернизацией системы
гидрометеорологической
службы

Ответственный исполнитель -
МООС, МСХ, МЭМР, АЗР

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2008 г.

Внесение в Правительство
информации о создании Единой
государственной системы
мониторинга окружающей среды и
природных ресурсов
   МООС, МСХ, МЭМР, АЗР, декабрь
2008 г.

69.

Проработка вопроса решения
острых экологических
проблем отдельных регионов
Казахстана

Ответственный исполнитель -
МООС

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2009 гг.

1. Проведение анализа с целью
определения острых экологических
проблем регионов Казахстана в
разрезе областей, городов Астаны
и Алматы
   МООС, декабрь 2007 г.

2. Внесение в Правительство
предложений по решению
приоритетных острых
экологических проблем
   МООС, июнь 2008 г.

3. Реализация проектов по
решению острых экологических
проблем, в том числе, за счет
средств доноров
   МООС, в течение 2008-2009 гг.

4. Внесение информации в
Правительство
   МООС, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг.

70.

Проведение инвентаризации
исторических загрязнений
на территории страны и
разработка масштабных мер
по их поэтапной ликвидации

Ответственный исполнитель -
МООС

Форма завершения -
предложения в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2008 г.

1. Проведение инвентаризации
исторических загрязнений на
территории страны, в т.ч. с
привлечением международных
организаций и стран-доноров для
решения экологических проблем.
   МООС, октябрь 2008 г.

2. Внесение в Правительство
предложений по принятию
комплекса мер поэтапной
ликвидации на основе проведенной
инвентаризации исторических
загрязнений на территории страны
   МООС, декабрь 2008 г.

71.

Внедрение новых экономичес-
ких механизмов природополь-
зования и охраны окружающей
среды

Ответственный исполнитель -
МООС

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь, 2007-2009 гг.

1. Разработка новых экономичес-
ких механизмов природопользова-
ния и охраны окружающей среды,
обеспечивающих увеличение платы
за эмиссии и штрафных санкций
за нарушение природоохранного
законодательства, стимулирующих
предприятия, значительно
снизивших объемы эмиссий за
счет внедрения прогрессивных
технологий и обеспечивающих
использование принципа
"зеленых" закупок для
стимулирования в рамках
государственного заказа
производства экологически
безопасной продукции и услуг
   МООС, декабрь, в течение
2007-2008 гг.

2. Разработка и принятие
нормативных правовых актов по
внедрению новых экономических
механизмов природопользования и
охраны окружающей среды
   МООС, декабрь 2009 г.

3. Внесение информации в
Правительство
   МООС, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг.

3.2. Развитие системы образования,
подготовки и переподготовки кадров

72.

Разработка предложений по
поэтапному созданию
межрегиональных профессио-
нальных центров, финанси-
руемых из республиканского
бюджета, по подготовке и
переподготовке кадров
технического и обслуживаю-
щего труда по отдельным
отраслям экономики по
обрабатывающей отрасли - в
Южно-Казахстанской области
(2008 г.) и по машинострое-
нию - в Восточно-Казахстан-
ской области (2009 г.)
(пункт 97 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН, МЭБП, МИТ, МТСЗН,
акимы Восточно-Казахстан-
ской, Южно-Казахстанской
областей

Форма завершения -
постановления Правительства

Срок исполнения - декабрь
2007-2008 гг.

1. Внесение в Правительство
проекта постановления
Правительства о межрегиональном
профессиональном центре по
подготовке и переподготовке
кадров технического и
обслуживающего труда по
обрабатывающей отрасли
   МОН, МЭБП, МИТ, МТСЗН,
аким ЮКО, ноябрь 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МОН, декабрь 2007 г.

3. Внесение в Правительство
проекта постановления
Правительства о межрегиональном
профессиональном центре по
подготовке и переподготовке
кадров технического и обслужи-
вающего труда по машиностроению
   МОН, МЭБП, МИТ, МТСЗН,
аким ВКО, ноябрь 2008 г.

4. Принятие постановления
Правительства
   МОН, декабрь 2008 г.

73.

Принятие Закона Республики
Казахстан "Об образовании"
(новая редакция),
предусматривающего нормы о
статусе педагогического
работника
(пункт 98 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН

Форма завершения - проект
Закона

Срок исполнения - июнь
2007 г.

Внесение законопроекта в
Парламент
   МОН, июнь 2007 г.

74.

Строительство 100 объектов
образования, в том числе
на основе государственно-
частного партнерства для
ликвидации трехсменного
обучения
(пункты 99 и 100 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН, МЭБП, МИТ, акимы
гг. Астаны, Алматы и
областей, АО "ФУР "Қазына"

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - 4 квартал
2009 г.

1. Внесение предложений в
Правительство по строительству
на основе государственно-
частного партнерства 100
общеобразовательных школ
   МОН, МЭБП, МСХ, МИТ,
АО "ФУР "Қазына", акимы
гг. Астаны, Алматы и областей,
октябрь 2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МОН, декабрь 2009 г.

75.

Принятие комплекса мер по
повышению качества
образовательных услуг
(пункт 101 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения -
4 квартал 2007-2009 гг.

1. Совершенствование и
гармонизация государственных
общеобязательных стандартов
дошкольного, среднего общего,
начального и среднего
профессионального, высшего
профессионального образования
  МОН, декабрь 2007-2009 гг.

2. Усовершенствование учебных
планов и программ среднего
общего, начального и среднего
профессионального, высшего
профессионального образования
   МОН, декабрь 2007-2009 гг.

3. Участие в сравнительном
анализе реальных достижений
обучающихся по международной
программе исследований TIMSS
   МОН, сентябрь 2008 г.

4. Разработка и внедрение
тестовых заданий по проверке
теоретической и практической
подготовленности выпускников
профессиональных школ, лицеев
и колледжей с участием
работодателей
   МОН, декабрь 2007-2009 гг.

5. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МОН, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг.

76.

Развитие практики обучения
в режиме "онлайн" и
создание в стране учебного
телевидения
(пункты 102 и 103 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН, АИС, МКИ

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - ежегодно,
январь

1. Разработка и представление на
рассмотрение РБК бюджетной
заявки на разработку ТЗ и ТЭО
по созданию учебного телевидения
   МОН, АИС, МКИ, май 2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МОН, ежегодно, январь

77. 

Привлечение зарубежных
преподавателей английского
языка в государственные
учреждения среднего общего
образования
(пункт 104 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
нормативные правовые акты

Срок исполнения -
4 квартал 2008-2009 гг.

1. Внесение в Правительство
предложений по привлечению
преподавателей английского языка
в государственные учреждения
среднего общего образования
   МОН, декабрь 2007 г.

2. Принятие решений акимов
областей, гг. Астана и Алматы
о привлечении преподавателей
английского языка в государ-
ственные учреждения среднего
общего образования и
информирование МОН
   МОН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, январь
2008 г.

3. Представление в Правительство
информации о проделанной работе
   МОН, декабрь 2008-2009 гг.

78.

Внедрение системы
государственных конкурсов
на присуждение грантов
школам с высокими
показателями работы
(пункт 105 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения -
4 квартал 2008 г.

1. Внесение в Правительство
предложений по проведению
государственных конкурсов на
присуждение грантов школам с
высокими показателями работы
   МОН, октябрь 2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МОН, декабрь 2008 г.

79.

Принятие Государственной
программы развития техни-
ческого профессионального
образования в Республике
Казахстан
(пункт 106 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН, МТСЗН, МИТ, МЭМР,
акимы гг. Астаны, Алматы
и областей

Форма завершения -
проект Указа Президента

Срок исполнения - ноябрь
2007 г.

1. Внесение в Правительство
проекта Указа Президента о
Государственной программе
развития технического
профессионального образования в
Республике Казахстан
   МОН, МТСЗН, МИТ, МЭМР,
акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, октябрь 2007 г.

2. Направление проекта Указа
Президента в Администрацию
Президента
   МОН, ноябрь 2007 г.

80.

Увеличение государственного
заказа на получение рабочих
профессий и среднего
профессионального
образования

Ответственный исполнитель -
МОН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
решения акимов,
информация в Правительство

Срок исполнения - сентябрь
2007 г.

1. Увеличение государственного
заказа на получение рабочих
профессий и среднего
профессионального образования и
информирование МОН
   акимы гг. Астаны, Алматы
и областей, август 2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство
   МОН, сентябрь 2007 г.

81.

Осуществление перехода на
международную модель
аккредитации высших учебных
заведений
(пункт 107 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения -
4 квартал 2009 г.

Внесение в Правительство и
Администрацию Президента
информации о прохождении
процедур международной
аккредитации образовательных
программ и участии в процедуре
международной аккредитации вузов
   МОН, декабрь 2009 г.

82.

Проведение оптимизации сети
вузов путем усиления
квалификационных и
аттестационных требований,
осуществления перехода на
международную модель
аккредитации вузов,
внедрения современных
государственных общеобяза-
тельных стандартов высшего
образования, создания
системы высших технических
школ и других мер
(пункт 108 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН

Форма завершения -
нормативные правовые акты

Срок исполнения - декабрь
2007 - август 2008 гг.

1. Внесение изменений и
дополнений в Правила
лицензирования образовательной
деятельности, утвержденные
постановлением Правительства
РК от 18 апреля 2000 года N 596
   МОН, сентябрь 2007 г.

2. Внесение изменений и
дополнений в Правила государст-
венной аттестации организаций
образования, утвержденные
постановлением Правительства РК
от 3 сентября 1999 года N 1305
   МОН, ноябрь 2007 г.

3. Внесение изменений в
государственные общеобязательные
стандарты высшего образования
   МОН, август 2008 г.

4. Создание системы высших
технических школ
   МОН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей,
август 2008 г.

83.

Обеспечение создания
условий для повышения
качества подготовки научных
кадров и интеграции науки
и образования
(пункт 109 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН, МСХ

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения -
4 квартал 2007-2009 гг.

1. Внесение изменений и
дополнений в действующие Правила
присуждения ученых степеней,
Положение о диссертационном
совете, предусматривающие
усиление требований к
диссертациям
   МОН, декабрь 2007 г.

2. Проведение работы по
оптимизации сети действующих
диссертационных советов,
аккумулируя их на базе ведущих
образовательных и научных
центрах
   МОН, декабрь 2007 г.

3. Разработка и совершенствова-
ние нормативных правовых актов,
регулирующих подготовку и
аттестацию по программе
докторантуры (Ph.D.)
   МОН, октябрь 2007-2008 гг.

4. Создание механизма, гаранти-
рующего параллельное признание
традиционных дипломов кандидатов
и докторов наук и дипломов Ph.D.
   МОН, декабрь 2008 г.

5. Разработка концептуальных
подходов функциональной
интеграции высших учебных
заведений и научных организаций,
а также подготовки научных
кадров
   МОН, МСХ, ноябрь 2007 г.

6. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МОН, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг.

84.

Разработка предложений по
поэтапному переходу
финансирования бюджетных
научно-технических программ
через Министерство
образования и науки
(пункт 110 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения -
4 квартал 2007 г.

1. Внесение в Правительство
предложений по поэтапному
переходу к финансированию
бюджетных научно-технических
программ через Министерство
образования и науки
   МОН, заинтересованные
государственные органы,
октябрь 2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МОН, декабрь 2007 г.

85.

Разработка новых
магистерских программ и
установление квоты на
подготовку кадров по
специальностям в области
информационных технологий
с обучением на английском
языке
(пункт 111 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН, АИС

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения -
2 квартал 2008 г.

1. Разработка магистерских
программ по специальностям в
области информационных
технологий с обучением на
английском языке
   МОН, АИС, май 2008 г.

2. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента о внедрении
магистерских программ по
специальностям в области
информационных технологий с
обучением на английском языке
в процесс обучения вузов
   МОН, июнь 2008 г.

86.

Создание в г. Астане
престижного университета
международного уровня
(пункт 112 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН, аким г. Астаны

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - 3 квартал
2008 г.

1. Внесение в Правительство
проекта постановления
Правительства о создании нового
университета
   МОН, август 2008 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МОН, сентябрь 2008 г.

87.

Внесение изменений и допол-
нений в Государственную
программу развития
образования в Республике
Казахстан на 2005-2010
годы, утвержденную Указом
Президента Республики
Казахстан от 11 октября
2004 года N 1459
(пункт 113 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН

Форма завершения -
проект Указа Президента

Срок исполнения - ноябрь
2007 г.

1. Внесение проекта Указа
Президента в Правительство
   МОН, сентябрь 2007 г.

2. Внесение проекта Указа
Президента в Администрацию
Президента
   МОН, ноябрь 2007 г.

88.

Проведение модернизации в
сфере образования для
формирования новой модели
управления системой
образования

Ответственный исполнитель -
МЭБП, МОН

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения -
2007-2008 гг.

1. Внесение предложений в сфере
образования на рассмотрение МВК
по проведению административной
реформы
   МЭБП, МОН, июнь 2007 г.

2. Утверждение стандарта
предоставления образовательных
услуг
   МОН, декабрь 2007 г.

3. Внесение информации в
Правительство
   МОН, ежегодно, декабрь
2007-2008 гг.

89.

Принятие комплекса мер по
улучшению качества жизни
детей и развитию
инклюзивного образования

Ответственный исполнитель -
МОН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
предложения в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2007-2009 гг.

1. Внесение в Правительство
предложений по улучшению
качества жизни детей
   МОН, ноябрь 2007 г.

2. Представление в Правительство
информации о реализации
комплекса мер по организации
интегрированного (инклюзивного)
образования
   МОН, декабрь 2007-2009 гг.

90.

Увеличение уровня охвата
детей дошкольными
организациями

Ответственный исполнитель -
МОН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - январь
2008 г.

1. Принятие мер по расширению
сети дошкольных организаций с
учетом их строительства и
реконструкции
   МОН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, декабрь
2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство
   МОН, январь 2008 г.

91.

Привлечение зарубежных
преподавателей и консуль-
тантов в вузы республики,
а также стажировка
отечественных преподавате-
лей за рубежом

Ответственный исполнитель -
МОН

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2007-2009 гг.

1. Организация работы по
привлечению зарубежных
преподавателей и консультантов
в вузы республики
   МОН, декабрь 2007-2009 гг.

2. Организация работы по
стажировке отечественных
преподавателей за рубежом
   МОН, ноябрь 2008 г.

3. Представление в Правительство
информации о проделанной работе
   МОН, декабрь 2007-2009 гг.

92.

Внедрение современных
информационных технологий
в учебный процесс
организаций образования

Ответственный исполнитель -
МОН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Разработка и представление
бюджетной заявки по внедрению
многофункциональной системы
"Мультисервисная информационно-
коммуникационная образовательная
сеть" (МИОС) в учебный процесс
организаций образования на
рассмотрение РБК
   МОН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, май 2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство
   МОН, декабрь 2007 г.

93.

Определение эффективности
механизма оплаты труда
работников образования и
науки

Ответственный исполнитель -
МОН, МТСЗН

Форма завершения -
предложения в Правительство

Срок исполнения -
сентябрь 2007 г.

Внесение предложений в
Правительство по дальнейшему
совершенствованию системы
оплаты труда работников
образования и науки
   МОН, МТСЗН, сентябрь 2007 г.

94.

Совершенствование структуры
государственной подготовки
специалистов с высшим
профессиональным образова-
нием в зависимости от
статуса вуза и специальности

Ответственный исполнитель -
МОН, МЗ

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения -
май 2008 г.

1. Внесение в Правительство
проекта постановления Правитель-
ства о формировании государст-
венного образовательного заказа
   МОН, МЗ, апрель 2008 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МОН, май 2008 г.

95.

Привлечение работодателей и
инвесторов к участию в
создании и укреплении
учебно-производственной
базы учебных заведений
профессионального образо-
вания. Развитие государст-
венно-частного партнерства
в финансировании подготовки
кадров по приоритетным
отраслям экономики

Ответственный исполнитель -
МОН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
предложения в Правительство

Срок исполнения -
декабрь 2007 г.

1. Внесение в Правительство
предложений по целесообразности
создания Фонда поддержки развития
технического и профессионального
образования
   МОН, МЭМР, МИТ, МТСЗН, МСХ,
МТК, институты развития, июнь
2007 г.

2. Внесение в Правительство
предложений по государственно-
частному партнерству в финанси-
ровании подготовки кадров на
основе анализа опыта зарубежных
стран
   МОН, август 2007 г.

3. Внесение в Правительство
предложений по привлечению
работодателей и инвесторов к
участию в создании и укреплении
учебно-производственной базы
учебных заведений профессиональ-
ного образования
   МОН, акимы гг. Астаны, Алматы
и областей, декабрь 2007 г.

3.3. Развитие науки

96.

Создание нового
научно-исследовательского
комплекса "Национальный
центр биотехнологий
Республики Казахстан" в
городе Астане
(пункт 76 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения -
4 квартал 2008 г.

1. Завершение строительства
"Национального центра биотехно-
логий Республики Казахстан"
   МОН, октябрь 2008 г.

2. Внесение проекта постановления
Правительства в Правительство
   МОН, ноябрь 2008 г.

3. Принятие постановления
Правительства относительно
Национального центра биотехно-
логий Республики Казахстан
   МОН, декабрь 2008 г.

97.

Принятие Государственной
программы развития науки в
Республике Казахстан на
2007-2012 годы
(пункт 114 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН

Форма завершения - Указ
Президента

Срок исполнения -
май 2007 г.

1. Внесение проекта Указа
Президента в Администрацию
Президента
   МОН, апрель 2007 г.

2. Принятие Указа Президента
   МОН, май 2007 г.

98.

Создание Национальной
нанотехнологической
лаборатории открытого типа
в г. Алматы
(пункт 115 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН, МИТ

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения -
декабрь 2007 года

1. Внесение проекта постановления
Правительства в Правительство
   МОН, МИТ, ноябрь 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МОН, декабрь 2007 г.

99.

Создание системы
информационных ресурсных
центров в вузах для
регулярного обновления
общедоступной базы знаний
(пункт 116 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения -
3 квартал 2007-2009 гг.

1. Создание системы информацион-
ных ресурсных центров в вузах
для регулярного обновления
общедоступной базы знаний
   МОН, август 2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МОН, ежегодно, сентябрь
2007-2009 г.

100.

Развитие грантовой
системы финансирования
научных исследований и
разработок
(пункт 117 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН, АО "Фонд науки"

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения -
2 квартал 2007-2009 гг.

1. Внесение в Правительство
предложений по развитию
грантовой системы финансирования
научных исследований и разработок
   МОН, АО "Фонд науки", май
2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МОН, АО "Фонд науки",
ежегодно, июнь 2007-2009 гг.

101.

Разработка предложений по
созданию Международного
центра материаловедения для
совместного участия научно-
исследовательских органи-
заций и вузов в проведении
опытно-конструкторских
работ
(пункт 118 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН, АО "Фонд науки"

Форма завершения -
информация в
Администрацию Президента

Срок исполнения -
3 квартал 2007 г.

1. Внесение в Правительство
предложений по созданию
Международного центра материало-
ведения для совместного участия
научно-исследовательских органи-
заций и вузов в проведении
опытно-конструкторских работ
   МОН, АО "Фонд науки", июль
2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
    МОН, АО "Фонд науки",
сентябрь 2007 г.

102.

Повышение инвестиционных
возможностей организаций
с государственным участием,
осуществляющих финансиро-
вание приоритетных,
рисковых и инициативных
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских
разработок
(пункт 119 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МОН, АО "Фонд науки"

Форма завершения -
информация в
Администрацию Президента

Срок исполнения -
1 квартал 2008 г.

1. Внесение в Правительство
предложений по повышению
инвестиционных возможностей
организаций с государственным
участием, осуществляющих
финансирование приоритетных,
рисковых и инициативных научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок
для развития науки
   МОН, АО "Фонд науки", июль
2007 г.

2. Внесение информации в Прави-
тельство и Администрацию
Президента
   МОН, АО "Фонд науки", март
2008 г.

3.4. Обеспечение высокого качества медицинских услуг

103.

Завершение строительства
новых медицинских центров
в рамках создания
медицинского кластера в г.
Астане с дальнейшим привле-
чением ведущих
иностранных компаний для
управления ими (ввод в
эксплуатацию новых объектов
здравоохранения, входящих
в медицинский кластер
г. Астаны, и передача их в
доверительное управление
иностранным компаниям)
(пункт 78 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЗ

Форма завершения -
акты о приемке объектов,
контракты

Срок исполнения - ежегодно,20 января года, следующего
за отчетным годом, 2008-2009 гг.

1. Завершение строительства
Национального научного центра
детской реабилитологии на 300
коек
   МЗ, июнь 2007 г.

2. Завершение строительства
Республиканского диагностического
центра на 500 посещений в смену
   МЗ, май 2008 г.

3. Завершение строительства НИИ
скорой медицинской помощи на 240
коек со станцией скорой помощи
   МЗ, май 2008 г.

4. Завершение строительства
Республиканского научного центра
нейрохирургии на 160 коек
   МЗ, август 2008 г.

5. Завершение строительства
научного центра кардиохирургии
на 180 коек
   МЗ, декабрь 2009 г.

6. Внесение информации в Прави-
тельство и Администрацию
Президента
   МЗ, ежегодно, 20 января года,
следующего за отчетным годом,
2008-2009 гг.

104.

Дальнейшее проведение
модернизации и администра-
тивной реформы в отрасли
здравоохранения (изменение
схемы управления,
совершенствование системы
финансирования, управления
качеством медицинской
помощи. Разработка и
внедрение индикаторов в
системе здравоохранения)
(пункт 123 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЗ, МЮ, МЭБП, МФ, акимы
гг. Астаны, Алматы и
областей

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - ежегодно,
20 января года, следующего
за отчетным годом,
2008-2009 гг.

1. Внесение предложений в сфере
здравоохранения на рассмотрение
МВК по проведению
административной реформы
   МЭБП, МЗ, июнь 2007 г.

2. Разработка целевых индикаторов
и показателей деятельности
органов организаций
здравоохранения, направленных
на достижение конечных
результатов
   МЗ, декабрь 2007 г.

3. Внедрение целевых индикаторов
и показателей
   МЗ, январь 2008 г.

4. Внесение на рассмотрение РБК
бюджетной заявки на реализацию
мероприятий по совершенствованию
системы оказания медицинской
помощи
   МЗ, май 2007 г.

5. Внесение информации в Прави-
тельство и Администрацию Прези-
дента
   МЗ, ежегодно 20 января года,
следующего за отчетным годом,
2008-2009 гг.

105.

Внедрение современных
принципов управления
качеством медицинских услуг
на уровне медицинских
организаций (разработка
методологических подходов
к организации и функциони-
рованию системы внутриболь-
ничного аудита)
(пункт 124 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЗ

Форма завершения -
методические рекомендации

Срок исполнения -
май 2008 г.

Разработка руководства по
менеджменту медицинских
организаций
   МЗ, май 2008 г.

106.

Развитие системы аккреди-
тации организаций здраво-
охранения (подготовка
специалистов в области
аккредитации, разработка и
внедрение стандартов
аккредитации, проведение
аккредитации организаций
здравоохранения)
(пункт 125 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЗ

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - ежегодно,
20 января года, следующего
за отчетным годом,
2008-2012 годы

1. Внесение предложений по
развитию системы аккредитации
организаций здравоохранения в
Администрацию Президента
   МЗ, май 2007 г.

2. Внесение на рассмотрение РБК
бюджетной заявки на реализацию
мероприятий по поэтапной аккреди-
тации медицинских организаций
   МЗ, ежегодно, май

3. Внесение информации в Прави-
тельство и Администрацию Прези-
дента
   МЗ, ежегодно, 20 января года,
следующего за отчетным годом,
2008-2012 годы

107.

Разработка перечня гаран-
тированного объема беспла-
тной медицинской помощи на
2008-2009 годы (определение
объема медицинской помощи,
гарантированного за счет
средств государственного
бюджета)
(пункт 126 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЗ

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - сентябрь
2007 г.

1. Внесение в Правительство
проекта постановления Правитель-
ства об утверждении перечня
гарантированного объема беспла-
тной медицинской помощи на
2008-2009 годы
   МЗ, август 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства и внесение информа-
ции в Администрацию Президента
   МЗ, сентябрь 2007 г.

108.

Разработка предложений по
развитию частной медицины
(развитие конкурентоспособ-
ного частного медицинского
сектора)
(пункт 127 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЗ

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - сентябрь
2007 г.

1. Внесение в Правительство
предложений по развитию частной
медицины (развитие конкуренто-
способного частного медицинского
сектора)
   МЗ, июль 2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МЗ, сентябрь 2007 г.

109.

Разработка комплекса мер по
снижению материнской и
младенческой смертности на
2008-2010 годы (внедрение
международных подходов по
сохранению жизни и здоровья
матери и ребенка)
(пункт 128 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЗ, заинтересованные
государственные органы,
акимы гг. Астаны, Алматы и
областей

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Внесение проекта постановления
Правительства в Правительство
   МЗ, ноябрь 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МЗ, декабрь 2007 г.

110.

Разработка неотложных мер
по защите населения от
туберкулеза в Республике
Казахстан (обеспечение
эпидемиологического
контроля за распростране-
нием инфекции, усиление
противоэпидемических
мероприятий, улучшение
качества закупаемых
противотуберкулезных
препаратов, соответствующих
международным стандартам)
(пункт 129 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЗ, МО, МВД, МЮ, МОН,
МТСЗН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Внесение проекта постановления
Правительства в Правительство
   МЗ, МО, МВД, МЮ, МОН, МТСЗН,
акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, ноябрь 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МЗ, декабрь 2007 г.

111.

Разработка комплекса мер по
совершенствованию службы
крови Республики Казахстан
на 2008-2010 гг. (снижение
заболеваемости ВИЧ/СПИД,
обеспечение безопасности,
качества и доступности
трансфузионной помощи)
(пункт 130 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЗ, заинтересованные
государственные органы,
акимы гг. Астаны, Алматы и
областей

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Внесение проекта постановления
Правительства в Правительство
   МЗ, заинтересованные
государственные органы, акимы гг.
Астаны, Алматы и областей, ноябрь
2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МЗ, декабрь 2007 г.

112.

Принятие Кодекса Республики
Казахстан "О здоровье
народа и системе
здравоохранения"
(пункт 131 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЗ

Форма завершения - Кодекс

Срок исполнения - декабрь
2008 г.

1. Внесение проекта Кодекса в
Правительство
   МЗ, октябрь 2007 г.

2. Внесение проекта Кодекса в
Парламент
   МЗ, декабрь 2007 г.

3. Принятие Кодекса Парламентом
   МЗ, декабрь 2008 г.

113.

Строительство 100 объектов
здравоохранения в регионах
Казахстана, в том числе с
использованием механизма
государственно-частного
партнерства
(пункт 132 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЗ, МЭБП, АО "ФУР "Қазына",
акимы гг. Астаны, Алматы и
областей

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - ежегодно,
20 января года, следующего
за отчетным годом,
2008-2010 гг.

1. Разработка методики
определения потребности в
объектах здравоохранения для
формирования инвестиционных
проектов
   МЗ, июнь 2007 г.

2. Разработка методики по
проведению реструктуризации
больничного сектора
   МЗ, август 2008 г.

3. Приведение сети организаций
первичной медико-санитарной
помощи в соответствие государ-
ственному нормативу и реструкту-
ризация больничного сектора и
информирование МЗ
   акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, ежегодно, 10 января
года, следующего за отчетным
годом, 2008-2010 гг.

4. Осуществление строительства
объектов здравоохранения
   МЗ, МЭБП, МСХ, АО "ФУР
"Қазына", акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, в течение
2008-2010 гг.

5. Внесение информации в Прави-
тельство и Администрацию Прези-
дента
   МЗ, МСХ, АО "ФУР "Қазына",
акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, ежегодно, 20 января
года, следующего за отчетным
годом, 2008-2010 гг.

114.

Повышение самостоятельности
организаций здравоохранения
путем поэтапного придания
им статуса государственных
предприятий на праве хозяй-
ственного ведения и иных
организационно-правовых
форм
(пункт 133 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЗ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
постановления Правительства
и акиматов

Срок исполнения - ежегодно
20 января года, следующего
за отчетным годом,
2008-2009 гг.

Принятие постановлений
Правительства и акиматов
   МЗ, МФ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, ежегодно к 20
января года, следующего за
отчетным годом, 2008-2009 гг.

115.

Разработка предложений по
стимулированию
добровольного медицинского
страхования в Казахстане
(пункт 134 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЗ

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения -декабрь
2007 г.

1. Разработка и внесение в
Правительство предложений по
стимулированию добровольного
медицинского страхования в
Казахстане
   МЗ, октябрь 2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МЗ, декабрь 2007 г .

116.

Внедрение новых государст-
венных общеобязательных
стандартов высшего и
среднего медицинского и
фармацевтического образо-
вания (перевод системы
подготовки медицинских
кадров на новые стандарты,
разработанные с учетом
международных требований)
(пункт 135 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЗ

Форма завершения -
приказ МЗ

Срок исполнения - сентябрь
2007 г. - 2008 г.

1. Внесение в Правительство
информации о внедрении стандартов
высшего медицинского и фармацев-
тического образования
   МЗ, сентябрь 2007 г.

2. Внесение в Правительство
информации о внедрении стандартов
среднего медицинского и фармацев-
тического образования
   МЗ, сентябрь 2008 г.

117.

Разработка механизмов
дифференцированной оплаты
труда медицинских
работников по конечным
результатам труда
(пункт 136 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЗ, МТСЗН, МЭБП, акимы гг.
Астаны, Алматы и областей

Форма завершения - приказ
МЗ

Срок исполнения -декабрь
2007 г.

Принятие приказа Министерства
здравоохранения
   МЗ, МТСЗН, МЭБП, акимы гг.
Астаны, Алматы и областей,
декабрь 2007 г.

118.

Внесение изменений и допол-
нений в план мероприятий
по реализации комплексной
программы "Здоровый образ
жизни" на 2003-2010 гг.
(пункт 137 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЗ, центральные и местные
исполнительные органы

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Внесение проекта постановления
Правительства в Правительство
   МЗ, заинтересованные
государственные органы, акимы
гг. Астаны, Алматы и областей
ноябрь 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МЗ, декабрь 2007 г.

119.

Внесение изменений и допол-
нений в ТЭО проекта
"Создание Единой информа-
ционной системы здравоохра-
нения Республики Казахс-
тан", в том числе в части
создания электронной меди-
цинской картотеки пациентов
и осуществления международ-
ного консалтинга
(пункт 138 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЗ, МЭБП, АИС

Форма завершения -
нормативный правовой акт

Срок исполнения - июнь
2007 г.

Внесение изменений и дополнений
в ТЭО проекта "Создание Единой
информационной системы здраво-
охранения Республики Казахстан"
   МЗ, МЭБП, АИС, июнь 2007 г.

120.

Совершенствование
лекарственного обеспечения

Ответственный исполнитель -
МЗ, МЭБП, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения - информация в Правительство

Срок исполнения -
2007-2009 гг.

1. Внесение проекта
постановления Правитель-
ства "О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Республики
Казахстан от 6 октября 2006
года N 962 "Об утверждении
Правил обеспечения
лекарственными средствами
граждан" в Правительство
   МЗ, МЭБП, акимы гг.
Астаны, Алматы и областей,
ноябрь 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МЗ, декабрь 2007 г.

3. Внедрение новой модели
лекарственного обеспечения
и внесение информации в
Правительство
   МЗ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, декабрь
2008-2009 гг.

121.

Осуществление трансферта
новых научных, образовате-
льных и управленческих
технологий в практику на
базе создаваемого
медицинского кластера в
городе Астане

Ответственный исполнитель -
МЗ

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2009 гг.

1. Принятие приказа по
вопросу организации обучения, стажировки кадров здравоохра-
нения на базе медицинского
кластера
   МЗ, декабрь 2007 г.

2. Организация обучения,
стажировки кадров
здравоохранения на базе
медицинского кластера
   МЗ, в течение 2007-2009 гг.

3. Внесение информации в
Правительство
   МЗ, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг.

122.

Внесение предложений по
реформированию медицинской
науки

Ответственный исполнитель -
МЗ

Форма завершения -
предложения в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

Внесение предложений по
реформированию медицинской
науки в Правительство
   МЗ, декабрь 2007 г.

123.

Внедрение механизмов
непрерывного профессиона-
льного образования и
сертификации на основе
международного опыта для
повышения уровня
квалификации медицинских
работников

Ответственный исполнитель -
МЗ, МОН, МЭБП

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
июль 2007-2008 гг.

1. Внесение предложений в
Правительство по внедрению
механизмов непрерывного
профессионального
образования и сертификации
на основе международного
опыта
   МЗ, МОН, МЭБП, май
2007 г.

2. Внесение на рассмотрение
РБК бюджетной заявки на
организацию системы оценки
знаний врачей
   МЗ, май 2007-2008 гг.

3. Внесение информации в
Правительство
   МЗ, ежегодно, июль
2007-2008 гг.

124.

Установление квоты в рамках
госзаказа для подготовки
специалистов при условии их
дальнейшей работы в сельской
местности с учетом
потребности

Ответственный исполнитель -
МЗ

Форма завершения -
предложения в МОН

Срок исполнения - 2007-2009
гг.

1. Определение потребности
в медицинских кадрах в
сельской местности
   МЗ, ежегодно, март

2. Внесение предложений в
МОН
   МЗ, ежегодно, март

125.

Введение системы
национальной аккредитации
медицинских вузов в
соответствии с
международными требованиями

Ответственный исполнитель -
МЗ, МОН

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2010 г.

1. Внесение на рассмотрение
РБК бюджетной заявки по
внедрению системы национальной
аккредитации
   МЗ, ежегодно, май
2007-2009 гг.

2. Проведение аккредитации
государственных
медицинских вузов
   МЗ, МОН, в течение
2008-2009 гг.

3. Проведение аккредитации
частных медицинских вузов
   МЗ, МОН, в течение
2009-2010 гг.

4. Внесение информации в
Правительство
   МЗ, МОН, ежегодно,
декабрь 2007-2010 гг.

3.5. Социальная поддержка населения,
трудовые отношения и миграция

126.

Принятие Закона Республики
Казахстан "О внесении
изменений и дополнений в
некоторые законодательные
акты Республики Казахстан
по вопросам социального
обеспечения" в частности:
- "О пенсионном обеспечении
в Республике Казахстан" в
части повышения ограничения
дохода, учитываемого для
исчисления пенсий с 15 МРП
до 25 МРП);
- "О государственных
пособиях семьям, имеющим
детей" в части увеличения
размеров единовременного
государственного пособия в
связи с рождением ребенка,
ежемесячных пособий по уходу
за ребенком по достижению
им возраста одного года;
- "Об обязательном
социальном страховании" в
части осуществления
социальных выплат из ГФСС
путем введения обязательного
социального страхования
социальных рисков по
беременности и родам, по
уходу за ребенком по
достижению им возраста
одного года;
- "О государственном
специальном пособии лицам,
работавшим на подземных и
открытых горных работах, на
работах с особо вредными и
особо тяжелыми условиями
труда"»в части введения
социального обеспечения
лиц, выработавших стаж
работы на вредных и тяжелых
условиях труда по списку N№2
(пункт 1 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МТСЗН, МЭБП, МФ, МЮ

Форма завершения - Закон

Срок исполнения - ноябрь
2007 г.

1. Внесение законопроекта
в Правительство
   МТСЗН, МЭБП, МФ, МЮ,
июль 2007 г.

2. Внесение законопроекта
в Парламент
   МТСЗН, сентябрь 2007 г.

3. Принятие Закона
Парламентом и направление
на подпись Президенту
   МТСЗН, ноябрь 2007 г.

127.

Принятие законов Республики
Казахстан о республиканском
бюджете на соответствующие
финансовые годы в части
повышения государственной
базовой пенсионной выплаты
(пункт 2 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЭБП, МТСЗН

Форма завершения - законы

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь

1. Включение в законопроект о
республиканском бюджете на
очередной финансовый год
положения о размерах
государственной базовой
пенсионной выплаты
   МЭБП, МТСЗН, ежегодно,
август

2. Принятие Закона
Парламентом и направление
на подпись Президенту
   МЭБП, МТСЗН, ежегодно,
декабрь

128.

Принятие постановлений
Правительства Республики
Казахстан "О повышении
размеров пенсионных выплат
из Государственного центра
по выплате пенсий" с 1
января соответствующего
года (повышение размеров
пенсионных выплат с
опережением прогнозного
роста индекса потребитель-
ских цен на 2 процентных
пункта)
(пункт 3 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МТСЗН, МЭБП

Форма завершения -
постановления Правительства

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь

1. Внесение проекта
постановления Правительства в
Правительство
   МТСЗН, МЭБП, ежегодно,
декабрь

2. Принятие постановления
Правительства
   МТСЗН, ежегодно, декабрь

129.

Разработка предложений по
повышению уровня оплаты
труда работников
государственных учреждений,
не являющихся государствен-
ными служащими, и работников
казенных предприятий
(пункт 4 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МТСЗН, МФ, МОН, МЗ, МКИ,
МТС, МТК, МИТ, МСХ

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - ноябрь
2007 г.

1. Внесение в Правительство
предложений по
совершенствованию системы
оплаты труда работников
бюджетной сферы
   МТСЗН, МФ, МОН, МЗ,
МКИ, МТС, МТК, МИТ, МСХ
август 2007 г.

2. Внесение информации в
Администрацию Президента
   МТСЗН, ноябрь 2007 г.

130.

Введение выплаты пособия на
оздоровление работникам
бюджетной сферы при уходе в
трудовой отпуск
(пункт 5 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МТСЗН

Форма завершения - Трудовой
кодекс

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

Принятие Трудового кодекса
Парламентом и направление
на подпись Президенту
   МТСЗН, декабрь 2007 г.

131.

Принятие Закона Республики
Казахстан "О внесении
изменений и дополнений в
Закон Республики Казахстан
"О государственной адресной
социальной помощи"
(уточнение условий оказания
адресной социальной помощи
малообеспеченным семьям
(гражданам), усиление
адресности оказания
социальной помощи,
разработка механизмов,
способствующих
стимулированию
малообеспеченных граждан к
переобучению, получению
новой профессии)
(пункт 6 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МТСЗН

Форма завершения - Закон

Срок исполнения - сентябрь
2008 г.

1. Внесение законопроекта
в Правительство
   МТСЗН, декабрь 2007 г.

2. Внесение законопроекта
в Парламент
   МТСЗН, июнь 2008 г.

3. Принятие Закона
Парламентом и направление
на подпись Президенту
   МТСЗН, сентябрь 2008 г.

132.

Принятие Закона Республики
Казахстан "О социальных
услугах"
(пункт 7 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МТСЗН

Форма завершения - Закон

Срок исполнения - декабрь
2008 г.

1. Внесение законопроекта
в Правительство
   МТСЗН, декабрь 2007 г.

2. Внесение законопроекта
в Парламент
   МТСЗН, июнь 2008 г.

3. Принятие Закона
Парламентом и направление
на подпись Президенту
   МТСЗН, декабрь 2008 г.

133.

Разработка предложений по
привлечению активов
накопительных пенсионных
фондов для реализации внутри
страны проектов реального
сектора
(пункт 8 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МТСЗН, МФ, МИТ, МЭБП, АФН,
НБ, МТК, АО "ФУР "Қазына", АО "Холдинг "Самрук"

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - сентябрь
2008 г.

1. Внесение предложений в
Правительство
   МТСЗН, МФ, МИТ, МЭБП,
АФН, НБ, МТК, АО "ФУР
"Қазына", АО "Холдинг
"Самрук", июль 2008 г.

2. Внесение информации в
Правительство и
Администрацию Президента
   МТСЗН, МФ, МИТ, МЭБП,
АФН, НБ, МТК, АО "ФУР
"Қазына", АО "Холдинг
"Самрук", сентябрь 2008 г.

134.

Заключение генерального
соглашения между
Правительством Республики
Казахстан, республиканскими
объединениями профсоюзов и
республиканскими
объединениями работодателей
на 2009-2010 годы
(предусмотреть обязательства
сторон по содействию в
создании рабочих мест)
(пункт 9 ОНП)

Ответственный исполнитель -
Правительство, республикан-
ские объединения работода-
телей, республиканские
объединения работников

Форма завершения -
генеральное соглашение

Срок исполнения - декабрь
2008 г.

1. Разработка проекта
генерального заключения
   МТСЗН, республиканские
объединения работодателей,
республиканские
объединения работников,
октябрь 2008 г.

2. Заключение генерального
соглашения
   Правительство, респуб-
ликанские объединения
работодателей, республиканские
объединения работников,
декабрь 2008 г.

135.

Принятие Концепции
миграционной политики
Республики Казахстан
(пункт 10 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МТСЗН

Форма завершения -
проект Указа Президента

Срок исполнения - июль
2007 г.

1. Внесение проекта Указа
Президента в Правительство
   МТСЗН, июнь 2007 г.

2. Внесение проекта Указа
Президента в Администрацию
Президента
   МТСЗН, июль 2007 г.

136.

Принятие Закона Республики
Казахстан "О внесении
изменений и дополнений в
некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по
вопросам миграции"
(пункт 11 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МТСЗН

Форма завершения - Закон

Срок исполнения - июнь
2007 г.

Принятие Закона Парламентом и
направление на подпись
Президенту
   МТСЗН, июнь 2007 г.

137.

Внесение изменений и
дополнений в постановление
Правительства Республики
Казахстан от 19 июня 2001
года N 836 "О мерах по
реализации Закона Республики
Казахстан от 23 января 2001
года "О занятости населения"
(пункт 12 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МТСЗН

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Внесение проекта
постановления Правительства в
Правительство
   МТСЗН, октябрь 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МТСЗН, декабрь 2007 г.

138.

Разработка предложений по
дальнейшему совершенствова-
нию накопительной пенсионной
системы, в том числе по:
1) расширению охвата участия
населения;
(пункт 140 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МТСЗН, АФН, МКИ

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - октябрь
2007 г.

1. Внесение предложений в
Правительство
   МТСЗН, АФН, МКИ, август
2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство и
Администрацию Президента
   МТСЗН, АФН, МКИ,
октябрь 2007 г.

2) расширению спектра
финансовых инструментов
(пункт 140 ОНП)

Ответственный исполнитель -
АФН, МФ, МТСЗН, НБ, МЭБП,
МИТ, МТК

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - октябрь
2007 г.

1. Внесение предложений в
Правительство
   АФН, МФ, МТСЗН, НБ,
МЭБП, МИТ, МТК, август
2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство и
Администрацию Президента
   АФН, МФ, МТСЗН, НБ,
МЭБП, МИТ, МТК, октябрь
2007 г.

139.

Разработка предложений по
расширению охвата населения
обязательным социальным
страхованием

Ответственный исполнитель -
МТСЗН, МФ, МКИ

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - октябрь
2007 г.

1. Внесение предложений в
Правительство
   МТСЗН, МФ, МКИ, август
2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство и
Администрацию Президента
   МТСЗН, МФ, МКИ, октябрь
2007 г.

140.

Принятие постановления
Правительства о создании
специальных центров
адаптации и интеграции
оралманов

Ответственный исполнитель -
МТСЗН

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - сентябрь
2007 г.

1. Внесение проекта
постановления Правительства в
Правительство
   МТСЗН, август 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МТСЗН, сентябрь 2007 г.

141.

Принятие постановления
Правительства об утверждении
Правил включения в квоту
иммиграции оралманов,
предусматривающих
объективные критерии
включения в квоту с учетом
образования и квалификации

Ответственный исполнитель -
МТСЗН

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - сентябрь
2007 г.

1. Внесение проекта
постановления Правительства в
Правительство
   МТСЗН, август 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МТСЗН, сентябрь 2007 г.

142.

Внесение предложения по
установлению минимального
размера заработной платы,
обеспечивающего простое
воспроизводство рабочей
силы с поэтапным
приближением государственных
стандартов международным

Ответственный исполнитель -
МТСЗН

Форма завершения -
предложение в Правительство

Срок исполнения - май
2007 г.

Внесение предложения в
Правительство
   МТСЗН, май 2007 г.

143.

Принятие постановления
Правительства "Об утвержде-
нии Правил лицензирования и
Квалификационных требований,
предъявляемых к деятельнос-
ти по предоставлению
социального обслуживания в
государственных медико-
социальных учреждениях и в
негосударственных медико-
социальных организациях"

Ответственный исполнитель -
МТСЗН

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - июль
2007 г.

1. Внесение проекта
постановления Правительства в
Правительство
   МТСЗН, июнь 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МТСЗН, июль 2007 г.

144.

Принятие комплексных
мероприятий, направленных на
совершенствование системы
занятости населения на
2008-2010 годы

Ответственный исполнитель -
МТСЗН

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - ноябрь
2007 г.

1. Внесение проекта
постановления Правительства в
Правительство
   МТСЗН, октябрь 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МТСЗН, ноябрь 2007 г.

145.

Внесение предложений по
дальнейшему институциональ-
ному развитию гендерной
политики

Ответственный исполнитель -
Секретариат НКДСГП, МЭБП,
МЮ, МЗ, МОН, МКИ, МТСЗН,

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - ноябрь
2007 г.

1. Внесение предложений в
Правительство
   Секретариат НКДЖСДП,
МЭБП, МЮ, МЗ, МОН, МКИ,
МТСЗН, сентябрь 2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство и
Администрацию Президента
   Секретариат НКДЖСДП,
МЭБП, МЮ, МЗ, МОН, МКИ,
МТСЗН, ноябрь 2007 г.

146.

Разработка комплекса
мероприятий по повышению
престижа брака и семьи

Ответственный исполнитель -
Секретариат НКДСГП, МЭБП, МЮ, МЗ, МОН, МКИ, МТСЗН

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - сентябрь
2008 г.

1. Внесение проекта
постановления Правительства в
Правительство
   Секретариат НКДЖСДП,
август 2008 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   Секретариат НКДЖСДП,
сентябрь 2008 г.

147.

Внесение предложений по
развитию сети кризисных
центров, организации
телефонов доверия, временных
убежищ и приютов для жертв
насилия

Ответственный исполнитель -
Секретариат НКДСГП, МЭБП,
МЮ, МЗ, МОН, МКИ, МТСЗН

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - июнь
2008 г.

1. Внесение предложений в
Правительство
   Секретариат НКДЖСДП,
МЭБП, МЮ, МЗ, МОН, МКИ,
МТСЗН, апрель 2008 г.

2. Внесение информации в
Правительство и
Администрацию Президента
   Секретариат НКДЖСДП,
МЭБП, МЮ, МЗ, МОН, МКИ,
МТСЗН, июнь 2008 г.

3.6. Поддержка и развитие конкурентоспособности
молодежи

148.

Разработка критериев и
индикаторов предоставления
социальных услуг для
молодежи с последующей
выработкой стандартов в
сфере реализации молодежной
политики

Ответственный исполнитель -
МОН, МИТ, МТСЗН

Форма завершения -
совместный приказ МОН и МИТ

Срок исполнения - ноябрь
2008 г.

1. Разработка критериев и
индикаторов предоставления
социальных услуг для
молодежи
   МОН, МТСЗН март 2008 г.

2. Разработка и
утверждение стандартов в
сфере реализации молодежной
политики
   МОН, МИТ ноябрь 2008 г.

149.

Разработка предложений по
решению вопроса
приоритетного обеспечения
молодых семей жильем

Ответственный исполнитель -
МОН, МИТ, МTCЗH, акимы гг.
Астаны, Алматы и областей

Форма завершения -
предложения в Правительство

Срок исполнения - сентябрь
2007 г.

Внесение в Правительство
предложений по вопросам
приоритетного обеспечения
молодых семей жильем,
трудовых взаимоотношений и
содействия предпринимательству
   МОН, МИТ, МТСЗН, акимы
гг. Астаны, Алматы и
областей, сентябрь 2007 г.

150.

Проведение информационно-
разъяснительной работы по
популяризации и пропаганде
рабочих специальностей

Ответственный исполнитель -
МОН, МКИ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь, 2008-2009 гг.

1. Реализация информационной
политики, направленной на
популяризацию и пропаганду
рабочих специальностей в СМИ
на основе государственного
заказа
   МОН, МКИ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, 2008-2009
гг.

2. Организация экскурсий
обучающихся рабочим
специальностям в профильные
предприятия реального сектора
экономики и информирование МОН
   акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, 2008-2009
гг. акимы

3. Внесение информации
в Правительство
   МОН, ежегодно, декабрь,
2008-2009 гг.

151.

Обеспечение дальнейшего
функционирования социальных
cлужб для молодежи

Ответственный исполнитель -
МОН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
информация, предложение в
Правительство

Срок исполнения -
2007-2009 годы

1. Обеспечение функционирования
социальных служб для молодежи
на республиканском уровне
   МОН, январь 2008 г.

2. Внесение предложений по
функционированию социальных
служб для молодежи на республи-
канском, областном и районном
уровнях
   МОН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, январь
2008-2009 гг.

152.

Реализация социально-
значимых инициатив молодежи

Ответственный исполнитель -
МОН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - декабрь,
2007-2009 гг.

Внесение в Правительство
информации о ходе реализации
социально-значимых инициатив
молодежи
   МОН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, декабрь,
2007-2009 гг.

153.

Продолжение реализации
национального проекта
"Жасыл ел" и разработка
новых проектов, направлен-
ных на вовлечение молодежи
в социально-экономическое
развитие страны

Ответственный исполнитель -
МОН, МСХ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
июль 2007-2009 гг.

1. Развитие деятельности моло-
дежных трудовых отрядов "Жасыл
ел" и профильных студенческих
трудовых отрядов
   МОН, МСХ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, 2007-2009 гг.

2. Внесение в Правительство
предложений по новым проектам,
направленным на вовлечение
молодежи в социально-экономи-
ческое развитие страны
   МОН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, март 2008 г.

3. Внесение информации в
Правительство
   МОН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, ежегодно,
июль 2007-2009 гг.

154.

Принятие комплекса мер по
формированию гражданского
самосознания, сопричастности
и идентификации со своей
страной, имиджа молодого
успешного казахстанца

Ответственный исполнитель -
МОН

Форма завершения - проект
Указа Президента

Срок исполнения - ноябрь
2007 года

1. Внесение проекта Указа
Президента Республики Казахстан
"О внесении изменений и допол-
нений в Государственную
программу патриотического
воспитания граждан Республики
Казахстан на 2006-2008 годы" в
Правительство
   МОН, МКИ, октябрь 2007 г.

2. Внесение проекта Указа
Президента в Администрацию
Президента
   МОН, ноябрь 2007 г.

  3.7. Реализация государственной языковой
политики и развитие сферы культуры

155.

Разработка системы мер по
поэтапной модернизации госу-
дарственных средств массовой
информации
(пункт 144 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МКИ

Форма завершения - проект
Указа Президента

Сроки исполнения - декабрь
2007 г.

1. Внесение бюджетной заявки по
поэтапной модернизации государ-
ственных средств массовой
информации на рассмотрение РБК
   МКИ, июнь 2007 г.

2. Внесение в Правительство
проекта Указа Президента о
развитии цифрового телерадио-
вещания
   МКИ, АИС, сентябрь, 2007 г.

3. Внесение проекта Указа
Президента в Администрацию
Президента
   МКИ, декабрь 2007 г.

156.

Разработка предложений,
направленных на повышение
авторитета Ассамблеи народов
Казахстана
(пункт 154 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МКИ, МОН

Форма завершения -
предложения в Администрацию
Президента

Срок исполнения - июнь 2007
года

1. Внесение в Правительство
предложений, направленных на
повышение авторитета Ассамблеи
народов Казахстана
   МКИ, МОН, май 2007 г.

2. Внесение предложений в
Администрацию Президента
   МКИ, июнь 2007 г.

157.

Принятие комплекса мер по
воссозданию и изучению
историко-культурного насле-
дия, в том числе по вопросу
создания "Фонда духовного
развития народов Казахстана"
(пункт 155 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МКИ

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Внесение проекта постановле-
ния Правительства в Правитель-
ство
   МКИ, ноябрь 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МКИ, декабрь 2007 г.

158.

Разработка предложений по
поэтапной реализации
культурного проекта
"Триединство языков"
(пункт 156 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МКИ, МОН

Форма завершения - проект
Указа Президента

Срок исполнения - октябрь
2007 г.

1. Внесение проекта Указа
Президента "О внесении измене-
ний и дополнений в Указ Прези-
дента Республики Казахстан от
7 февраля 2001 года N 550
"О Государственной Программе
функционирования и развития
языков на 2001-2010 годы" в
Правительство
   МКИ, МОН, сентябрь 2007 г.

2. Внесение проекта Указа
Президента в Администрацию
Президента
   МКИ, октябрь 2007 г.

159.

Повышение эффективности
обучения и расширение сферы
применения государственного
языка

Ответственный исполнитель -
МКИ, МОН, АИС, АГС, акимы
гг. Астаны, Алматы и
областей

Форма завершения - информа-
ция в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2007-2009 гг.

1. Совершенствование тестов по
определению уровня владения
государственным языком и его
апробация в пилотных группах
центральных и местных государ-
ственных органов
   МОН, МКИ, АГС, декабрь
2008 г.

2. Разработка и выпуск диффе-
ренцированных программ обучения
государственному языку
   МКИ, МОН, май 2007-2008 гг.

3. Совершенствование подходов
по интенсификации процессов
внедрения и применения казах-
ского языка в системе государ-
ственного управления
   МКИ, АИС, декабрь
2007-2009 гг.

4. Создание региональной сети
обучения государственному языку
государственных служащих и
взрослого населения и информи-
рование МКИ
   акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, ноябрь, 2007-2009 гг.

5. Внесение информации в
Правительство
   МКИ, декабрь, 2007-2009 гг.

160.

Разработка комплекса мер по
обеспечению свободы веро-
исповедания и совершенство-
ванию государственно-конфес-
сиональных отношений

Ответственный исполнитель -
МЮ, заинтересованные
государственные органы

Форма завершения - проект
Указа Президента

Срок исполнения - июль
2007 г.

1. Внесение проекта Указа
Президента "Об утверждении
Государственной программы по
обеспечению свободы вероиспове-
дания и совершенствованию госу-
дарственно-конфессиональных
отношений" в Правительство
   МЮ, заинтересованные
государственные органы, июнь
2007 г.

2. Внесение проекта Указа
Президента в Администрацию
Президента
   МЮ, июль 2007 г.

161.

Разработка комплекса мер по
развитию сферы культуры

Ответственный исполнитель -
МКИ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения - проект
Указа

Срок исполнения - декабрь
2008 г.

1. Внесение проекта Указа
Президента в Правительство
   МКИ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, октябрь
2008 г.

2. Внесение проекта Указа
Президента в Администрацию
Президента
   МКИ, декабрь 2008 г.

162.

Принятие комплекса мер по
дальнейшему совершенствова-
нию межэтнического согласия
на основе пропаганды идей
казахстанского патриотизма

Ответственный исполнитель -
МКИ

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Внесение проекта постановле-
ния Правительства "О внесении
изменений и дополнений в
постановление Правительства
Республики Казахстан от 28 июня
2006 г. N 593 "О программе
совершенствования казахстанской
модели межэтнического и
межконфессионального согласия
на 2006-2008 годы" в
Правительство
   МКИ, октябрь 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МКИ, декабрь 2007 г.

3.8. Развития туризма и спорта

163.

Развитие физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в
районах, городах республи-
канского и областного
подчинения
(пункт 139 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МТС, МИТ, акимы гг. Астаны,
Алматы, областей

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - ежегодно,
январь

1. Разработка типового проекта
для строительства физкультурно-
оздоровительных комплексов
   МТС, МИТ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, в течение
2008-2009 гг.

2. Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов в
районах, городах областного и
республиканского значения
   МТС, акимы гг. Астаны,
Алматы, областей, в течение
2008-2009 гг.

3. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МТС, МИТ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, ежегодно,
январь

164.

Развитие туристского класте-
ра в регионах Казахстана,
имеющих туристский потенциал

Ответственный исполнитель -
МТС, акимы областей (за
исключением Алматинской)

Форма завершения -
информация в Правительство,
постановления маслихатов

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2008-2009 гг.

1. Утверждение мастер-планов
создания и развития туристского
кластера и информирование МТС
   акимы областей (за исклю-
чением Алматинской), ежегодно,
ноябрь 2008-2009 гг.

2. Внесение информации в
Правительство
   МТС, ежегодно, декабрь
2008-2009 гг.

165.

Создание туристских центров
с развитой инфраструктурой
туризма и объектами развле-
чений в Акмолинской области
и на побережье Капшагайского
водохранилища в Алматинской
области

Ответственный исполнитель -
МТС, акимы Алматинской и
Акмолинской областей

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
январь 2007-2009 гг.

1. Утверждение ПСД на строи-
тельство туристских центров в
Алматинской и Акмолинской
областях
   МТС, акимы Акмолинской и
Алматинской областей, декабрь
2007 г.

2. Начало строительства турист-
ских центров в Алматинской и
Акмолинской областях
   МТС, акимы Акмолинской и
Алматинской областей,
в течение 2008-2009 гг.

3. Внесение информации в
Правительство
   МТС, акимы Акмолинской и
Алматинской областей, ежегодно,
январь, 2007-2009 гг.

166.

Развитие инфраструктуры
спорта, отвечающей междуна-
родным требованиям

Ответственный исполнитель -
МТС, акимы г. Алматы и
Алматинской области

Форма завершения - отчет в
Правительство

Срок исполнения - декабрь
2007-2009 гг.

1. Утверждение проектно-сметной
документации по строительству
спортивных объектов в рамках
подготовки к проведению
7 зимних Азиатских игр в 2011
году
   МТС, акимы г. Алматы и
Алматинской области, декабрь
2007 г.

2. Начало строительства и
реконструкция спортивных
объектов в рамках подготовки к
проведению 7 зимних Азиатских
игр в 2011 году в г. Алматы и
Алматинской области
   МТС, акимы г. Алматы и
Алматинской области,
декабрь 2008-2009 гг.

167.

Развитие массовых видов
спорта путем вовлечения всех
слоев населения

Ответственный исполнитель -
МТС, заинтересованные госу-
дарственные органы, акимы
гг. Астаны, Алматы и
областей

Форма завершения - отчет в
Правительство

Срок исполнения - декабрь
2008-2009 гг.

Принятие мер по созданию
ведомственных (отраслевых)
районных, областных, республи-
канских спортивных обществ и
клубов
   МТС, заинтересованные госу-
дарственные органы, акимы
гг. Астаны, Алматы и областей,
в течение 2008-2009 гг.

168.

Создание научно-исследова-
тельского института по
проблемам спорта высших
достижений в городе Астане

Ответственный исполнитель -
МТС, МОН

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - декабрь
2008 г.

1. Внесение в Правительство
проекта постановления
Правительства "О создании
научно-исследовательского
института по проблемам спорта
высших достижений в городе
Астане"
   МТС, МОН, ноябрь 2008 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МТС, МОН, декабрь 2008 г.

4. Укрепление правопорядка и безопасности жизни
4.1. Повышение эффективности в борьбе с
преступностью, обеспечение общественного
порядка и общественной безопасности

169.

Разработка проекта Указа
Главы государства о мерах
по совершенствованию
организационных и
законодательных мер в сфере
обеспечения правопорядка
(пункт 158 ОНП)

Ответственный исполнитель -
ГП, МВД, АБЭКП, МФ, МЮ

Форма завершения - проект
Указа Президента

Срок исполнения - октябрь
2007 г.

1. Внесение проекта Указа
Президента в Правительство
   ГП, МВД, МФ, МЮ, сентябрь
2007 г.

2. Внесение проекта Указа
Президента в Администрацию
Президента
   ГП, МВД, АБЭКП, МФ, МЮ,
октябрь 2007 г.

170.

Внесение изменений и
дополнений в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан по
вопросам профилактики и
предупреждения правонаруше-
ний среди несовершеннолетних
(пункт 159 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МВД, МОН, МЗ, МКИ, ГП

Форма завершения - Закон

Срок исполнения - май
2009 г.

1. Внесение законопроекта "О
внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по
вопросам профилактики и
предупреждения правонарушений
среди несовершеннолетних" в
Правительство
   МВД, МОН, МЗ, МКИ, ГП,
февраль 2008 г.

2. Внесение законопроекта в
Парламент
   МВД, МОН, МЗ, МКИ, ГП, май
2008 г.

3. Принятие Закона Парламентом
и направление его на подпись
Президенту
   МВД, МОН, МЗ, МКИ, ГП, май
2009 г.

171.

Разработка новых форм и
методов борьбы с незаконным
оборотом наркотиков, обуче-
ние сотрудников подразделе-
ний по борьбе с наркобизне-
сом применению современной
оперативно-криминалистиче-
ской техники
(пункт 160 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МВД

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Внесение на рассмотрение РБК
предложений по:
- изысканию средств на приобре-
тение рентгенотелевизионных
досмотровых систем, средств
связи и автотранспорта повышен-
ной проходимости для обнаруже-
ния наркотиков;
- вопросам финансирования
научных разработок по внедрению
новых форм и методов борьбы с
наркотиками, создания научно-
исследовательской лаборатории
(отдела) по исследованию нарко-
тических средств, психотропных
веществ и прекурсоров
   МВД, МЭБП, июнь 2007 г.

2. Принятие нормативного право-
вого акта об утверждении новых
форм и методов борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков
   МВД, июнь 2007 г.

3. Переподготовка и повышение
квалификации сотрудников под-
разделений по борьбе с нарко-
бизнесом на базе Межведомствен-
ного учебного центра при
Академии МВД
   МВД, июнь, декабрь 2007 г.

4. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МВД, декабрь 2007 г.

172.

Ратификация Конвенции ООН
против транснациональной
организованной преступности
от 13 декабря 2000 года
(пункт 161 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МВД, КНБ, АБЭКП, ГП

Форма завершения - Закон

Срок исполнения - май
2008 г.

1. Внесение законопроекта "О
Ратификации Конвенции ООН
против транснациональной
организованной преступности от
13 декабря 2000 года" в
Правительство
   МВД, КНБ, АБЭКП, ГП,
сентябрь 2007 г.

2. Внесение законопроекта в
Парламент
   МВД, КНБ, АБЭКП, ГП, ноябрь
2007 г.

3. Принятие Закона Парламентом
и направление его на подпись
Президенту
   МВД, КНБ, АБЭКП, ГП, май
2008 г.

173.

Разработка и применение
концептуально новых подходов
в профилактической деятель-
ности, основанных на социа-
льно-ориентированных методах
взаимодействия с населением,
направленных на укрепление
доверия граждан к право-
охранительным органам
(пункт 162 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МВД, ГП, заинтересованные
госорганы

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2009 гг.

1. Разработка и принятие
концептуально новых мер по
профилактике правонарушений и
борьбе с преступностью
   МВД, заинтересованные
государственные органы, акимы
гг. Астаны, Алматы и
областей, декабрь 2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МВД, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг.

174.

Внедрение эффективных форм и
методов взаимодействия с
правоохранительными органами
и специальными службами
государств Центральной Азии
в сфере борьбы с организо-
ванной преступностью, нарко-
бизнесом и нелегальной
миграцией
(пункт 163 ОНП)

Ответственный исполнитель - МВД, КНБ, МО, МЧС, МИД, АГС,
АБЭКП

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - июль
2007 г.

1. Проведение мониторинга и
регулярного обмена информацией
о состоянии преступности в
приграничных регионах
   МВД, КНБ, МО, МЧС, МИД, АГС,
АБЭКП, в течение 1 полугодия
2007 г.

2. Проведение согласованных
мероприятий по противодействию
различным проявлениям
преступности
   МВД, КНБ, МО, МЧС, МИД, АГС,
АБЭКП, в течение 1 полугодия
2007 г.

3. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МВД, июль 2007 г.

175.

Разработка проекта Закона
Республики Казахстан "О
внесении изменений и допол-
нений в некоторые законо-
дательные акты Республики
Казахстан по вопросам
"рейдерства"

Ответственный исполнитель -
МЭБП

Форма завершения - проект
Закона

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Внесение законопроекта в
Правительство
   МЭБП, сентябрь 2007 г.

2. Внесение законопроекта в
Парламент
   МЭБП, декабрь 2007 г.

176.

Совершенствование законода-
тельства о государственном
контроле за оборотом отдель-
ных видов оружия

Ответственный исполнитель -
МВД

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

Внесение информации в Прави-
тельство по совершенствованию
законодательства о государст-
венном контроле за оборотом
отдельных видов оружия
   МВД, декабрь 2007 г.

177.

Принятие Плана по профилак-
тике правонарушений среди
несовершеннолетних,
безнадзорности и беспризор-
ности в Республике
Казахстан на 2008-2009 годы

Ответственный исполнитель -
МВД, МОН, МКИ, МЮ, МТС, ГП,
акимы гг. Астаны, Алматы и
областей

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - май
2008 г.

1. Внесение в Правительство
проекта постановления Правите-
льства об утверждении плана по
профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних,
безнадзорности и беспризорности
в Республике Казахстан на
2008-2009 годы
   МВД, МОН, МКИ, МЮ, МТС, ГП,
акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, апрель 2008 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МВД, май 2008 г.

178.

Дальнейшее введение в
регионах со сложной кримино-
генной обстановкой должно-
стей участковых инспекторов
полиции по делам несовершен-
нолетних, закрепленных за
учебными заведениями

Ответственный исполнитель -
МВД, МОН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - июль
2007 г.

1. Внесение предложений акимам
областей, городов Астаны и
Алматы по дальнейшему введению
в регионах со сложной кримино-
генной обстановкой должностей
участковых инспекторов полиции
по делам несовершеннолетних,
закрепленных за учебными
заведениями
   МВД, МОН, май 2007 г.

2. Решения местных исполнитель-
ных и представительных органов
и информирование МВД
   акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, июнь 2007 г.

3. Внесение информации в
Правительство
   МВД, июль 2007 г.

179.

Повышение эффективности
воспитательной работы с
подростками с девиантным
поведением, направленной на
удержание их от совершения
правонарушений, решение
вопросов социальной реабили-
тации несовершеннолетних,
оставшихся без попечения
родителей

Ответственный исполнитель -
МВД, МОН, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - июль
2007 г.

1. Выработка предложений и
внесение их на рассмотрение
региональной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
   МВД, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, май 2007 г.

2. Утверждение плана мероприя-
тий и информирование МВД, МОН
   акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, июнь 2007 г.

3. Внесение информации в
Правительство
   МВД, июль 2007 г.

180.

Разработка проекта Закона
Республики Казахстан "О
внесении изменений и
дополнений в Уголовный
кодекс РК и Кодекс РК об
административных правонару-
шениях", предусматривающего
усиление ответственности в
сфере незаконного оборота
наркотиков

Ответственный исполнитель -
МВД, государственные органы

Форма завершения - проект
Закона

Срок исполнения - август
2007 г.

1. Внесение законопроекта в
Правительство
   МВД, государственные органы,
июнь 2007 г.

2. Внесение законопроекта в
Парламент
   МВД, государственные органы,
август 2007 г.

181.

Проведение антинаркотиче-
ской пропаганды, повышение
результативности мероприя-
тий по профилактике, лече-
нию и социальной реабилита-
ции наркозависимых лиц,
выявление и пресечение
наркотрафика, укрепление
межведомственного взаимо-
действия, взаимодействия с
органами местного самоупра-
вления и общественными
организациями, а также
международного сотрудниче-
ства в борьбе с наркоманией
и наркобизнесом

Ответственный исполнитель -
МВД, МОН, МЗ, МКИ, акимы
гг. Астаны, Алматы и
областей

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - июнь,
декабрь 2007-2009 гг.

1. Принятие отраслевого плана
проведения антинаркотической
пропаганды, мер по
достижению результативности
мероприятий по профилактике,
лечению и социальной реабили-
тации наркозависимых лиц
   МВД, МОН, МЗ, МКИ, акимы
областей, городов Астаны и
Алматы, май 2007 г.

2. Представление в МВД инфор-
мации о проведении меропри-
ятий по антинаркотической
пропаганде, профилактике,
лечению и социальной реабили-
тации наркозависимых лиц
   МОН, МЗ, МКИ, акимы обла-
стей, городов Астаны и Алматы
май, ноябрь 2007-2009 гг.

3. Внесение информации в
Правительство
   МВД, июнь, декабрь
2007-2009 гг.

182.

Усовершенствование
инфраструктуры населенных
пунктов в целях создания
условий для безопасной
жизнедеятельности и умень-
шения возможностей для
совершения правонарушений

Ответственный исполнитель -
МВД, акимы областей,
городов Астаны и Алматы

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь

1. Внесение предложений акимам
областей, городов Астаны
и Алматы о принятии комплекса
мер, направленных на устранение
условий, способствующих
совершению правонарушений на
улицах и в других общественных
местах
   МВД, ежегодно, май

2. Принятие планов мероприя-
тий, направленных на развитие
системы уличного
освещения, телефонизации,
реконструкцию старых районов,
ремонт дорог, монтаж системы
наружного видеонаблюдения,
обустройства стационарных
постов полиции
   МВД, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, июнь,
ежегодно

3. Представление в МВД
информации о ходе реализации
мер, направленных  на устра-
нение условий, способствующих
совершению правонарушений на
улицах и в других общественных
местах
   акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, ежегодно, ноябрь

4. Внесение информации в
Правительство
   МВД, ежегодно, декабрь

183.

Активное вовлечение в работу
по предупреждению
правонарушений институтов
гражданского общества, в
том числе привлечение
частных охранных организа-
ций для оказания охранных
услуг широкому кругу лиц в
местах компактного прожива-
ния населения

Ответственный исполнитель -
МВД, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2009 гг.

1. Материальное стимулирование
граждан, участвующих в
охране общественного порядка,
и информирование МВД
   акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, в течение 2007-2009
гг.

2. Содействие частных охранных
организаций в охране
общественного порядка в
местах компактного проживания
населения
   МВД, в течение 2007-2009 гг.

3. Внесение информации в
Правительство
   МВД, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг.

184.

Принятие комплекса мер по
праворазъяснительной работе,
формированию правовой
культуры, правовому обуче-
нию, воспитанию граждан

Ответственный исполнитель -
МЮ, государственные органы

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2009 гг.

1. Внесение предложений в
Правительство
   МЮ, государственные
органы, июль 2007 г.

2. Реализация комплекса мер
   МЮ, государственные органы,
в течение 2007-2009 гг.

3. Внесение информации в
Правительство
   МЮ, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг.

185.

Проведение регулярных отчет-
ных встреч руководителей
правоохранительных органов
населением по вопросам
борьбы с преступностью и
коррупцией, обеспечения
общественной безопасности,
пропаганды деятельности
полиции и других сил право-
порядка

Ответственный исполнитель -
МВД, АБЭКП, ГП, МКИ,
государственные органы

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2009 гг.

1. Проведение на регулярной
основе встреч с населением
по вопросам правоохранительной
деятельности
   МВД, АБЭКП, ГП, акимы гг.
Астаны, Алматы и областей, в
течение 2007-2009 гг.

2. Проведение круглых столов,
пресс-конференций и других
публичных мероприятий по
вопросам правоохранительной
деятельности
   МКИ, правоохранительные
органы, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей,
в течение 2007-2009 гг.

3. Внесение информации в
Правительство
   МВД, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг.

186.

Дальнейшее техническое
развитие центров оператив-
ного управления террито-
риальных органов внутренних
дел в части расширения сети
видеонаблюдения, совершен-
ствования программного
обеспечения и создания
интегрированных банков
данных

Ответственный исполнитель -
МВД, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
информация Правительству

Срок реализации - декабрь
2008 г.

1. Ввод в эксплуатацию ЦОУ в
городах Актау, Петропавловск,
Уральск, Талдыкорган, Тараз
   МВД, акимы соответствующих
областей, декабрь 2007-2008
гг.

2. Реализация комплекса мер,
по совершенствованию програм-
много обеспечения и созданию
интегрированных банков данных
органов внутренних дел
   МВД, декабрь 2008 г.

3. Внесение информации в
Правительство
   МВД, декабрь 2008 г.

187.

Разработка предложений по
совершенствованию законо-
дательства по вопросам
правоохранительной деятель-
ности с учетом последних
достижений криминологиче-
ской и криминалистической
науки, а также передового
зарубежного опыта

Ответственный исполнитель -
МЮ, государственные органы

Форма завершения -
предложения в Правительство

Срок исполнения - декабрь,
ежегодно 2007-2009 гг.

Разработка и внесение пред-
ложений в Правительство к
проектам планов законопроект-
ных работ Правительства
   МЮ, государственные
органы, декабрь, ежегодно,
2007-2009 гг.

188.

Создание комплексной
системы профилактики и
информационной работы с
населением в сфере обеспе-
чения безопасности
дорожного движения

Ответственный исполнитель -
МВД, государственные
органы, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - декабрь
2007 года

1. Внесение в Правительство
проекта Плана мероприятий по
обеспечению безопасности
дорожного движения на
2008-2010 годы
   МВД, ноябрь 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства
   МВД, декабрь 2007 г.

189.

Разработка совместно с
заинтересованными государ-
ственными органами предло-
жений по строительству
транспортных развязок,
подземных переходов, уста-
новок технической аппара-
туры на дорогах для повыше-
ния пропускной улично-дорож-
ной сети городов и безо-
пасности дорожного движения

Ответственный исполнитель -
МВД, МТК, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок реализации - декабрь
2007-2009 гг.

1. Принятие региональных планов
обеспечения безопасности дорож-
ного движения иинформирование
МВД
   акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, июнь 2007 г.

2. Представление информации в
МВД о реализации региональных
планов обеспечения безопасности
дорожного движения
   акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, ноябрь 2007-2009 гг.

3. Строительство магистральной
дороги, проходящей по улицам
Угольной, N 14, N 12 и
Ш. Бейсековой и информирование
МВД
   аким г. Астаны, МТК, МЭБП,
декабрь 2009 г.

4. Внесение предложения по
финансированию проекта модерни-
зации транспортного комплекса
города Астаны и информирование
МВД
   аким г. Астаны, МТК, МЭБП,
апрель 2007 г.

5. Внесение информации в
Правительство
   МВД, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг.

190.

Принятие комплекса дополни-
тельных мер по обеспечению,
безопасности дорожного
движения, направленных на
сокращение числа жертв
дорожно-транспортных
происшествий

Ответственный исполнитель -
МВД, государственные органы

Форма завершения - проект
Закона

Срок исполнения - сентябрь
2007 г.

Внесение законопроекта в
Парламент
   МВД, сентябрь 2007 г.

191.

Внедрение современных
методов организации работы
дорожных полицейских,
направленных на формирование
новых по своему характеру и
содержанию отношений с
населением. Переход от
преимущественно контрольно-
надзорной к главным образом
обслуживающей функции

Ответственный исполнитель -
МВД, государственные органы

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2008-2009 гг.

1. Внесение на рассмотрение РБК
предложений по приобретению
систем видеоконтроля и фиксации
нарушений ПДД с процессинговыми
центрами и оснащение дорожной
полиции вертолетной техникой
   МВД, акимы гг. Астаны, Алматы
и областей, июнь 2007 г.

2. Осуществление воздушного
патрулирования на трассах
республиканского значения
   МВД, акимы гг. Астаны, Алматы
и областей, с марта 2008 г.

3. Внесение информации в
Правительство
   МВД, ежегодно, декабрь
2008-2009 гг.

192.

Выработка предложений по
усилению процессуальной
независимости следователей,
повышению их статуса,
созданию условий для
укрепления профессионального
ядра следственных работников
и снижения текучести кадров
в органах следствия

Ответственный исполнитель -
МВД, ГП, КНБ, АБЭКП, МЭБП

Форма завершения - решение
МВК по административной
реформе

Срок исполнения - июнь
2007 г.

1. Внесение предложений на
рассмотрение МВК по
административной реформе
   МВД, ГП, КНБ, АБЭКП, май
2007 г.

2. Принятие решения МВК по
административной реформе
   МЭБП, МВД, июнь 2007 г.

193.

Совершенствование системы
судебной экспертизы

Ответственный исполнитель -
МЮ, государственные органы

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2008 гг.

1. Внесение в Правительство
законопроекта "О судебно-
экспертной деятельности"
   МЮ, государственные органы,
октябрь 2007 г.

2. Внесение законопроекта в
Парламент
   МЮ, государственные органы,
декабрь 2007 г.

3. Внесение в Правительство
предложений по улучшению матери-
ально-технического, научного и
кадрового обеспечения системы
судебной экспертизы
   МЮ, май 2008 г.

4. Внесение информации в
Правительство
   МЮ, ежегодно, декабрь
2007-2008 гг.

194.

Разработка проекта Закона
Республики Казахстан "О
внесении изменений и допол-
нений в некоторые законо-
дательные акты Республики
Казахстан по вопросам
обеспечения населения
квалифицированной юридиче-
ской помощью"

Ответственный исполнитель -
МЮ

Форма завершения - проект
Закона

Срок исполнения - ноябрь
2007 г.

1. Внесение законопроекта в
Правительство
   МЮ, сентябрь 2007 г.

2. Внесение законопроекта в
Парламент
   МЮ, ноябрь 2007 г.


4.2. Дальнейшее развитие уголовно-исполнительной
системы

195.

Принятие Программы дальней-
шего развития уголовно-
исполнительной системы
Республики Казахстан на
2007-2009 гг.

Ответственный исполнитель -
МЮ

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - май
2007 г.

1. Разработка и внесение в
Правительство проекта Программы
дальнейшего развития уголовно-
исполнительной системы
Республики Казахстан на
2007-2009 гг.
   МЮ, апрель 2007 г.

2. Принятие постановления
Правительства об утверждении
Программы дальнейшего развития
уголовно-исполнительной системы
Республики Казахстан на
2007-2009 гг.
   МЮ, май 2007 г.

196.

Проработка вопроса обеспе-
чения медицинским оборудо-
ванием с целью ранней
диагностики и лечения
инфекционных и других
заболеваний лиц,
содержащихся в исправитель-
ных учреждениях и
следственных изоляторах

Ответственный исполнитель -
МЮ, МЗ, МЭБП

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2008-2009 гг

1. Внесение бюджетной заявки на
рассмотрение РБК
   МЮ, МЗ, май 2007, 2008 гг.

2. Рассмотрение бюджетной заявки
на соответствующий год
   МЭБП, МЮ, МЗ, июль 2007, 2008 гг.

3. Внесение информации в
Правительство
   МЮ, МЗ, декабрь 2008-2009 гг.

197.

Проведение мероприятий по
профилактике, диагностике и
лечению лиц, содержащихся
в учреждениях уголовно-
исполнительной системы в
отношении туберкулеза и
ВИЧ-инфекции

Ответственный исполнитель -
МЮ, МЗ

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
июнь 2007-2009 гг.

1. Разработка и утверждение
совместного приказа о плане
проведения совместных
мероприятий на 2007-2009 годы
   МЮ, МЗ, июнь 2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство
   МЮ, МЗ, ежегодно, июнь
2007-2009 гг.

198.

Выработка предложений по
обновлению производственных
мощностей предприятий
уголовно-исполнительной
системы

Ответственный исполнитель -
МЮ, МИТ

Форма завершения -
предложения в Правительство

Срок исполнения - май
2007 г.

Внесение предложений в
Правительство
   МИТ, МЮ, май 2007 г.

199.

Разработка предложений по
формированию государствен-
ных заказов для предприятий
уголовно-исполнительной
системы

Ответственный исполнитель -
МЮ, государственные органы,
АО "Холдинг "Самрук"

Форма завершения -
предложения в Правительство

Срок исполнения - август
2007 г.

Внесение предложений в
Правительство
   МЮ, государственные органы,
АО "Холдинг "Самрук", август
2007 г.

200.

Проработка вопроса оснаще-
ния учреждений УИС совре-
менными инженерно-техниче-
скими средствами охраны и
видеонаблюдения

Ответственный исполнитель -
МЮ

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2009 гг.

1. Внесение бюджетной заявки на
рассмотрение РБК
   МЮ, ежегодно, май 2007,
2008 гг.

2. Рассмотрение бюджетной заявки
на соответствующий год
   МЮ, МЭБП, ежегодно, июль
2007, 2008 гг.

3. Внесение информации в
Правительство
   МЮ, ежегодно, декабрь
2007-2009 г.

201.

Проведение специализирован-
ных семинаров для работни-
ков оперативных и режимных
служб по обучению современ-
ным методам работы на базе
лучших учреждений УИС

Ответственный исполнитель -
МЮ

Форма завершения - приказ
МЮ

Срок исполнения - ежегодно,
сентябрь

1. Принятие приказа МЮ по
обеспечению организационных
мероприятий
   МЮ, август 2007-2009 гг.

2. Проведение семинаров
   МЮ, сентябрь 2007-2009 гг.

202.

Разработка мероприятий по
совершенствованию оператив-
ной работы в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы

Ответственный исполнитель -
МЮ, МВД, КНБ, АБЭКП

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
май

1.  Разработка и утверждение
совместного приказа о плане
проведения совместных
мероприятий на 2007-2009 годы
   МЮ, МВД, КНБ, АБЭКП, май
2007 г.

2. Внесение информации в
Правительство
   МЮ, МВД, КНБ, АБЭКП,
ежегодно, май 2007-2009 гг.

203.

Образование во всех акима-
тах областей, городов
Астаны и Алматы консульта-
тивно-совещательных органов
по содействию деятельности
учреждений, исполняющих
уголовные наказания и иные
меры уголовно-правового
воздействия, а также по
организации социальной и
иной помощи лицам, отбывшим
уголовные наказания

Ответственный исполнитель -
МЮ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - июнь
2007 г.

1. Разработка проектов
постановлений местных
исполнительных органов
об образовании и утверждении
положений и планов работы консу-
льтативно-совещательных органов,
определении их персональных
составов и информирование МЮ
   акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, май 2007 г.

2. Принятие постановлений
местных исполнительных органов и
обеспечение утверждения
маслихатами областей городов их
персональных составов и
информирование МЮ
   акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, май 2007 г.

3. Внесение информации в
Правительство
   МЮ, июнь 2007 г.

204.

Обеспечение условий для
создания центров реабилита-
ции уголовно-исполнительной
системы, предназначенных
для оказания содействия в
трудовом и бытовом устрой-
стве, правовой и психологи-
ческой помощи освобожденным
из мест лишения свободы

Ответственный исполнитель -
МЮ, МФ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, МЭБП

Форма завершения -
Информация в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2009 г.

1. Выделение местными
исполнительными органами зданий
в Акмолинской, Актюбинской,
Алматинской, Восточно-Казах-
станской, Жамбылской,
Западно-Казахстанской,
Карагандинской, Костанайской,
Кызылординской, Северо-
Казахстанской, Южно-
Казахстанской областях,
городах Астаны и Алматы и
информирование МЮ
   МЮ, акимы Акмолинской,
Актюбинской, Алматинской,
Восточно-Казахстанской,
Жамбылской, Западно-
Казахстанской, Карагандинской,
Костанайской, Кызылординской,
Северо-Казахстанской, Южно-
Казахстанской областей,
городов Астаны и Алматы,
декабрь 2007 г.

2. Внесение бюджетной заявки на
рассмотрение РБК по проведению
капитального ремонта выделенных
зданий
   МЮ, МЭБП, май 2008 г.

3. Рассмотрение бюджетной заявки
   МЭБП, МЮ, июль 2008 г.

4. Внесение информации в
Правительство
   МЮ, декабрь 2009 г.

205.

Разработка и принятие пла-
нов мероприятий по трудово-
му и бытовому устройству
лиц, освобожденных из мест
лишения свободы

Ответственный исполнитель -
МЮ, акиматы областей,
городов Астаны и Алматы

Форма завершения - совмест-
ные планы мероприятий

Срок исполнения - июнь
2007 г.

1. Разработка совместных планов
мероприятий на 2007-2009 гг.
   МЮ, акимы гг. Астаны, Алматы
и областей, май 2007 г.

2. Утверждение совместных планов
мероприятий на 2007-2009 гг.
   МЮ, акимы гг. Астаны, Алматы
и областей, июнь 2007 г.

206.

Выработка предложений по
стимулированию работодате-
лей к приему на работу лиц,
освобожденных из мест
лишения свободы

Ответственный исполнитель -
МТСЗН, МЮ, акимы гг.
Астаны, Алматы и областей

Форма завершения -
предложения в Правительство

Срок исполнения - сентябрь
2007 г.

1. Разработка предложений по
стимулированию работодателей к
приему на работу лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы
   МТСЗН, МЮ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, август 2007 г.

2. Внесение предложений в
Правительство
   МТСЗН, МЮ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, сентябрь
2007 г.

207.

Проработка в рамках админи-
стративной реформы вопроса
создания на базе укреплен-
ных уголовно-исполнительных
инспекций службы пробации
для осуществления социаль-
но-правового контроля
осужденных без лишения
свободы

Ответственный исполнитель -
МЮ

Форма завершения -
предложения в МЭБП

Срок исполнения - апрель
2007 г.

Внесение предложений в МЭБП для
рассмотрения на заседаниях
рабочей группы по проведению
административной реформы
   МЮ, апрель 2007 г.

208.

Разработка новой инструкции
по исполнению наказаний и
иных мер уголовно-правового
воздействия, не связанных
с изоляцией от общества

Ответственный исполнитель -
МЮ

Форма завершения - приказ
МЮ

Срок исполнения - декабрь
2009 г.

Принятие приказа МЮ по
утверждению инструкции
   МЮ, декабрь 2009 г.

209.

Проработка в рамках админи-
стративной реформы вопроса
введения дифференцированной
системы оплаты труда сотру-
дников уголовно-исполните-
льной системы с учетом
условий соответствующих
регионов

Ответственный исполнитель -
МЮ

Форма завершения -
информация в МЭБП

Срок исполнения - апрель
2007 г.

Внесение предложений в МЭБП для
рассмотрения на заседаниях
рабочей группы по проведению
административной реформы
   МЮ, апрель 2007 г.

210.

Разработка мероприятий,
направленных на выявление
фактов коррупции среди
сотрудников уголовно-испол-
нительной системы

Ответственный исполнитель -
МЮ, государственные органы

Форма завершения - приказ
МЮ

Срок исполнения - ежегодно

Принятие приказа МЮ по
утверждению плана мероприятий
по выявлению фактов
коррупции среди сотрудников
уголовно-исполнительной системы
   МЮ, ежегодно, июнь

211.

Утверждение Положения о
прохождении службы лицами
рядового и начальствующего
состава уголовно-исполните-
льной системы

Ответственный исполнитель -
МЮ

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - июнь
2007 г.

1. Внесение проекта постановления
Правительства в Правительство
   МЮ, май 2007 г.

2 Принятие постановления
Правительства
   МЮ, июнь 2007 г.

4.3. Реализация мер, направленных на предупреждение
и ликвидацию последствий стихийных бедствий,
аварий и катастроф

212.

Развитие системы мониторин-
га, прогноза и научных
исследований, в том числе
реализация новых направле-
ний краткосрочного прогноза
разрушительных землетрясений

Ответственный исполнитель -
МОН, МЧС

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2008 г.

1. Внесение в Правительство
предложений по модернизации,
техническому развитию,
программно-математической и
информационной поддержке
республиканской системы
сейсмических наблюдений и
прогноза землетрясений
   МОН, МЧС, МЭМР, июнь 2007 г.

2. Создание республиканского
атласа карт и единой базы данных
по оценкам рисков ЧС и
управления ими с использованием
ГИС-технологий и внесение
информации в Правительство
   МОН, МЧС, МЭМР, АЗР, декабрь
2008 г.

213.

Разработка и реализация
комплекса проектных и
строительно-монтажных работ
по инженерной защите
населения, объектов и
территорий от природных
стихийных бедствий

Ответственный исполнитель -
МЧС

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2009 гг.

1. Разработка ПСД, строительство
селе-, лавинозащитных сооружений,
берегоукрепительные работы и
стабилизация русел рек, иные
неотложные инженерные работы
   МЧС, МИТ, МСХ, МЭМР, МООС,
акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, в течение 2007-2009 гг.

2. Выполнение строительно-монтаж-
ных, землеустроительных и иных
неотложных инженерных работ
   МЧС, МИТ, МСХ, МЭМР, МООС,
акимы гг. Астаны, Алматы и
областей, в течение 2007-2009 гг.

3. Внесение информации в
Правительство
   МЧС, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг. 

214.

Осуществление контроля за
соблюдением норм сейсмо-
стойкого строительства на
вновь сооружаемых и
реконструируемых объектах

Ответственный исполнитель -
МЧС, акимы города Алматы,
Актюбинской, Алматинской,
Атырауской, Восточно-Казах-
станской, Жамбылской,
Западно-Казахстанской,
Карагандинской, Кызылордин-
ской, Мангистауской, Южно-
Казахстанской областей

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2009 гг. 

1. Проведение государственной
экспертизы реконструируемых и
возводимых зданий и сооружений и
информирование МЧС
   акимы города Алматы,
Актюбинской, Алматинской,
Атырауской, Восточно-Казахстан-
ской, Жамбылской, Западно-Казах-
станской, Карагандинской,
Кызылординской, Мангистауской,
Южно-Казахстанской областей, МЧС,
в течение 2007-2009 гг.

2. Усиление ответственности
застройщиков за соблюдение норм
сейсмостойкого строительства на
вновь сооружаемых и реконструиру-
емых объектах и информирование
МЧС
   акимы города Алматы,
Актюбинской, Алматинской,
Атырауской, Восточно-Казахстан-
ской, Жамбылской, Западно-Казах-
станской, Карагандинской,
Кызылординской, Мангистауской,
Южно-Казахстанской областей,
МЧС, в течение 2007-2009 гг.

3. Внедрение практики совместных
комплексных проверок заинтересо-
ванными государственными органами
на вновь сооружаемых и реконстру-
ируемых объектах и информирование
МЧС
   акимы города Алматы,
Актюбинской, Алматинской,
Атырауской, Восточно-Казахстан-
ской, Жамбылской, Западно-Казах-
станской, Карагандинской,
Кызылординской, Мангистауской,
Южно-Казахстанской областей, МЧС,
в течение 2007-2009 гг.

4. Внесение информации в
Правительство
   МЧС, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг.

215.

Внедрение новых технологий
проведения спасательных
операций при ликвидации
техногенных аварий на
промышленных объектах
предприятий недропользовате-
лей (шахты, рудники)

Ответственный исполнитель -
МЧС

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2009 гг.

1. Внесение на рассмотрение РБК
предложений по нормам оснащения
профессиональных аварийно-спа-
сательных служб и формирований
техникой, оборудованием и сна-
ряжением, отвечающим современ-
ным требованиям: высокой произ-
водительности, мобильности,
качеству и надежности
   МЧС, государственные органы,
ежегодно, в соответствии со
сроками, установленными
бюджетным законодательством

2. Повышение квалификации
спасателей, изучение мирового
опыта спасательных операций,
проведение совместных учений с
соответствующими службами
стран СНГ
   МЧС, заинтересованные госу-
дарственные органы, в течение
2007-2009 гг.

3. Внесение в Правительство
информации о повышении квалифи-
кации спасателей, изучении
мирового опыта спасательных
операций, проведении совместных
учений, с соответствующими
службами стран СНГ, о результа-
тах внедрения новых технологий
проведения спасательных опера-
ций при ликвидации техногенных
аварий на промышленных объектах
предприятий недропользователей
(шахты, рудники).
   МЧС, ежегодно, декабрь, 2007-2009 гг.

216.

Проработка вопроса по созда-
нию спасательного центра
войск ГО в западном регионе
Республики Казахстан и реги-
ональных спасательных
центров Министерства по
чрезвычайным ситуациям РК

Ответственный исполнитель -
МЧС

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - июль
2008 г.

1. Разработка ТЭО по созданию
спасательного центра войск ГО
   МЧС, МО, июль 2008 г.

2. Разработка ТЭО создания
региональных спасательных
центров МЧС
   МЧС, июль 2008 г.

3. Внесение информации в
Правительство
   МЧС, июль 2008 г.

217.

Создание на Каспийском море
специализированного морского
аварийно-спасательного
отряда МЧС с оснащением его
судами различного класса,
аварийно-спасательным и
пожарно-техническим
вооружением

Ответственный исполнитель -
МЧС

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - декабрь
2008 г.

1. Разработка ТЭО создания на
Каспийском море специализиро-
ванного морского аварийно-спа-
сательного отряда МЧС
   МЧС, МИТ, МЭМР, МООС, МЭБП,
акимы Атырауской и Мангистау-
ской областей, июль 2008 г.

2. Разработка ПСД и создание на
Каспийском море специализиро-
ванного морского аварийно-спа-
сательного отряда МЧС
   МЧС, МИТ, МЭМР, МООС, МЭБП,
акимы Атырауской и Мангистау-
ской областей, в течение
2008-2009 гг.

3. Принятие постановления
Правительства о создании отряда
   МЧС, декабрь 2008 г.

218.

Создание единой корпоратив-
ной информационно-коммуни-
кационной системы ЧС и ГО

Ответственный исполнитель -
МЧС

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2008-2009 гг.

1. Разработка проекта по
созданию единой корпоративной
информационно-коммуникационной
системы ГСЧС
   МЧС, АИС, МО, местные испол-
нительные органы, июнь 2008 г.

2. Реализация проекта
   МЧС, АИС, МО, местные
исполнительные органы, декабрь
2008 г.

3. Внесение информации в
Правительство
   МЧС, ежегодно, декабрь
2008-2009 гг.

219.

Формирование системы защиты
от пожаров отдаленных насе-
ленных пунктов, где отсутст-
вует противопожарная служба,
организация тушения степных
и лесных пожаров

Ответственный исполнитель -
МЧС

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - декабрь
2007 г.

1. Утверждение совместных
планов действий по тушению
лесных пожаров, пожаров в
отдаленных населенных пунктах
и выполнению комплекса
профилактических мер по их
предупреждению местными
исполнительными органами и
Комитетом лесного и охотничьего
хозяйства Министерства
сельского хозяйства
Республики Казахстан
   МЧС, МСХ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, июнь 2007 г.

2. Оказание содействия земле-
пользователям и местным испол-
нительным органам в отработке
планов совместных действий на
случай возникновения степных
пожаров и их эффективной ликви-
дации
   МЧС, МСХ, акимы гг. Астаны,
Алматы и областей, в течение
2007 г.

3. Внесение информации в
Правительство
   МЧС, декабрь 2007 г.

220.

Совершенствование контроль-
ной и разрешительной систем
в области ЧС

Ответственный исполнитель -
МЧС

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2009 гг.

1. Ужесточение требований по
обеспечению промышленной безо-
пасности, закрепление персона-
льной ответственности первых
руководителей опасных произво-
дств за нарушение соответству-
ющих нормативов
   МЧС, МТСЗН, МЭМР, МИТ, в
течение 2007-2009 гг.

2. Совершенствование механизмов
государственного контроля за
промышленной безопасностью,
техническим регулированием
опасной деятельности, деклари-
рованием безопасности предпри-
ятий и объектов, обязательным
страхованием гражданско-право-
вой ответственности владельцев
опасных объектов
   МЧС, МТСЗН, МЭМР, МИТ, в
течение 2007-2009 гг.

3. Внесение информации в
Правительство
   МЧС, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг.

221.

Совершенствование системы
государственного материаль-
ного резерва

Ответственный исполнитель -
МЧС

Форма завершения -
информация в Правительство,
постановление Правительства

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2009 гг.

1. Проведение инвентаризации
наличия материальных ценностей,
хранящихся в системе государ-
ственного материального резерва
   МЧС, заинтересованные госу-
дарственные органы, в течение
2007-2009 гг.

2. Разработка и утверждение
новой номенклатуры государ-
ственных резервов
   МЧС, заинтересованные госу-
дарственные органы, декабрь
2007 г.

3. Совершенствование структуры
дислокации баз хранения товар-
но-материальных ценностей
государственного материального
резерва
   МЧС, заинтересованные госу-
дарственные органы, в течение
2007-2009 гг.

4. Внесение информации в
Правительство
   МЧС, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг.

222.

Расширение международного
сотрудничества в области
предупреждения и ликвидации
стихийных бедствий, аварий
и катастроф

Ответственный исполнитель -
МЧС, МИД

Форма завершения -
информация в Правительство

Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2007-2009 гг.

1. Активизация взаимодействия с
сопредельными государствами по
вопросам предупреждения и
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций
   МЧС, МИД, в течение
2007-2009 гг.

2. Участие в организации и
проведении Азиатской конферен-
ции по сокращению риска
бедствий (Астана)
   МЧС, МИД, июль 2007 г.

3. Пролонгация международных
договоров в области
предупреждения и ликвидации
последствий ЧС
   МЧС, МИД, в течение
2007-2009 гг.

4. Внесение информации в
Правительство
   МЧС, ежегодно, декабрь
2007-2009 гг.

5. Модернизация и диверсификация экономики
5.1. Реализация Стратегии
индустриально-инновационного развития

223.

Проведение системного
мониторинга, анализа и
оценки отраслей экономики, а
также сравнительного анализа
конкурентных отраслей других
стран и транснациональных
корпораций
(пункт 15 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МЭБП, заинтересованные
государственные органы,
АО "ФУР "Қазына", АО
"Холдинг "Самрук",
АО "Холдинг "КазАгро",
социально-предприниматель-
ские корпорации

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - ежегодно,
3 квартал 2007-2009 гг.  

1. Проведение мониторинга за
отраслями экономики с точки
зрения уровня их экспортной
прибыльности и факторов
   МЭБП, ежегодно, 3 квартал

Проведение мониторинга:
аграрного сектора и представле-
ние информации в МЭБП
   МСХ, АС, АО "Холдинг
"КазАгро", ежегодно, август
2007-2009 гг.

строительства и представление
информации в МЭБП
   МИТ, АС, АО "ФУР "Қазына",
ежегодно, август 2007-2009 гг.

транспорта и представление
информации в МЭБП
   МТК, АС, АО "Холдинг
"Самрук", АО "ФУР "Қазына",
ежегодно, август 2007-2009 гг.

коммуникаций и представление
информации в МЭБП
   АИС, НКА, АС, ежегодно,
август 2007-2009 гг.

обрабатывающей промышленности
и представление информации в
МЭБП
   МИТ, МЭМР, АС, АО "ФУР
"Қазына", АО "Холдинг
"Самрук", АО "Холдинг
"КазАгро", ежегодно, август
2007-2009 гг.

горнодобывающей промышленности
и представление информации в
МЭБП
   МИТ, МЭМР, АС, АО "ФУР
"Қазына", АО "Холдинг
"Самрук", ежегодно, август

2. Проведение анализа имеющихся
аналитических, маркетинговых и
технологических наработок для
выработки последующих действий
и представление информации в
МЭБП
   МИТ, АИС, АС, МЭБП, МСХ,
МЭМР, МТК, АО "ФУР "Қазына",
АО "Холдинг "Самрук", АО "Холдинг "КазАгро", август
2007 г.

3. Проведение сравнительного
анализа конкурентных
производств и отраслей других
стран, оценка факторов,
приводящих к отставанию или
дающих сравнительные преимуще-
ства отечественным экспортерам
и секторам экономики, и
представление информации в МЭБП
   МИТ, МЭБП, МСХ, заинтересо-
ванные государственные органы,
АО "ФУР "Қазына", АО "Холдинг
"Самрук", АО "Холдинг "КазАгро"
декабрь, ежегодно

4. Подключение к базам данных
ведущих мировых агентств и
представление информации в МЭБП
   МИТ, МСХ, заинтересованные
государственные органы,
2007-2008 гг.

5. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МЭБП, ежегодно, сентябрь
2007-2009 гг.

224.

Создание системы поддержки
казахстанских экспортеров и
инвестиций
(пункт 22 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МИТ, МФ, МЭМР, МСХ, АО "ФУР "Қазына"

Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента

Срок исполнения - ежегодно,
3 квартал 2007-2009 гг.

1. Внесение в Правительство
предложений по созданию органи-
зации по вопросам сервисной
поддержки экспорта
   МИТ, АО "ФУР "Қазына",
апрель 2007 г.

2. Внесение законопроекта,
направленного на стимулирование
внешних инвестиций и несырьево-го экспорта, в Правительство
   МИТ, МФ, МЭМР, МСХ, АО "ФУР
"Қазына", февраль 2008 г.

3. Внесение законопроекта в
Парламент
   МИТ, МФ, МЭМР, МСХ, АО "ФУР
"Қазына", апрель 2008 г.

4. Ревизия действующей междуна-
родно-договорной базы в сфере
взаимной защиты и поощрения
инвестиций
   МИТ, МИД, НБ, МЭБП, МФ,
декабрь 2007 г.

5. Проработка вопроса о подпи-
сании межправительственных
соглашений о взаимной защите
и поощрении инвестиций в целях
создания благоприятных правовых
условий для деятельности казах-
станских компаний за рубежом
   МИТ, МИД, НБ, МЭБП, МФ, МЮ,
сентябрь 2009 г.

6. Организация и проведение
конкурса "Лучший экспортер го-
товой отечественной продукции"
   МИТ, ежегодно, декабрь

7. Внесение информации в
Правительство и Администрацию
Президента
   МИТ, ежегодно, сентябрь

225.

Принятие Программы содейст-
вия продвижению экспорта
казахстанских товаров на
внешние рынки
(пункт 23 ОНП)

Ответственный исполнитель -
МИТ, МСХ, МЭБП

Форма завершения -
постановление Правительства

Срок исполнения - июль
2007 г.

1. Внесение в Правительство
проекта постановления
Правительства
   МИТ, июнь 2007 г.

2. Принятие Программы содейст-
вия продвижению экспорта казах-
станских товаров и услуг на
внешние рынки
   МИТ, АО "ФУР "Қазына", июль
2007 г.

226.

Разработка и реализация мер
по созданию и развитию
торгово-экономических зон в
приграничных районах
(пункт 24 ОНП)

Ответственный исполнитель -