"Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 30 маусымдағы N 3985 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 тамыздағы N 1247 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      "Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 30 маусымдағы N 3985 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасы Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына енгізілсін.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                  К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 30 маусымдағы N 3985 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. "Қазақстан Республикасы Президентінің жанында Шетелдік инвесторлар кеңесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 30 маусымдағы N 3985 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., N 18, 156-құжат; 2000 ж., N 17, 168-құжат; 2003 ж.,  N 45, 486-құжат; 2007 ж., N 14, 160-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесі туралы ережеде:
      13-тармақтың бірінші абзацындағы "100" және "25" деген цифрлар тиісінше "500" және "125" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      18-тармақта:
      бірінші абзацтағы "бес" деген сөз "төрт" деген сөзбен ауыстырылсын;
      екінші абзацтағы "Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының орынбасары (Комиссия төрағасы), Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі (Комиссия төрағасы)" деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                       Н. Назарбаев

О проекте Указа Президента Республики Казахстан "О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 30 июня 1998 года № 3985"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1247

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан проект Указа Президента Республики Казахстан «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 30 июня 1998 года № 3985».

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 30 июня 1998 года № 3985

       ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 30 июня 1998 года № 3985 «Об образовании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 1998 г., № 18, ст. 156; 2000 г., № 17, ст. 168; 2003 г., № 45, ст. 486; 2007 г., № 14, ст. 160) следующие изменения:
      в Положении о Совете иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, утвержденном названным Указом:
      в абзаце первом пункта 13 цифры «100» и «25» заменить соответственно цифрами «500» и «125»;
      в пункте 18:
      в абзаце первом слово «пяти» заменить словом «четырех»;
      в абзаце втором слова «заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (председатель Комиссии), помощник Президента Республики Казахстан» заменить словами «помощник Президента Республики Казахстан (председатель Комиссии)».
      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

       Президент
       Республики Казахстан                       Н. Назарбаев