Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы N 125 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2008 жылғы 21 сәуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5191 болып енгізілді.

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 25.09.2018 № 494 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Қолданушылардың назарына!!!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз.

      "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабының 19) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидалары;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Техникалық және кәсіптік, орта оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидалары;

      3) алып тасталды – ҚР Білім және ғылым министрінің 25.09.2018 № 494 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 30.01.2017 № 36 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 25.09.2018 № 494 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті (С.М. Өмірбаев):

      1) осы бұйрықты белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін;

      2) мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін осы бұйрықты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.

      3. "Білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылаудан, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттаудан өткізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2006 жылғы 7 қыркүйектегі N 481 бұйрығының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4394 болып тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр К.Н. Шәмшидиноваға жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр Ж. Түймебаев

  Қазақстан Республикасы
  Білім және ғылым министрінің
  2008 жылғы 18 наурыздағы
  № 125 бұйрығына 1-қосымша

      Ескерту. Қағиданың оң жақтағы жоғарғы бұрышы жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 25.09.2018 № 494 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі қағидалары

      Ескерту. Үлгі қағида жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 06.06.2017 № 265 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 19) тармақшасына сәйкес әзірленді және меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттаудың тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай анықтамалар қолданылады:

      1) бағалау – білім алушылардың оқуда нақты қол жеткізген нәтижелерін оқытудан күтілетін нәтижелермен әзірленген өлшемшарттар негізінде салыстыру процесі;

      2) бағалау өлшемшарттары – білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүргізуге негіз болатын белгі;

      3) білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау - бұл жалпы білім беретін оқу бағдарламасына сәйкес ағымдағы сабақ барысында мұғалім жүргізетін білім алушылардың білімдерін жүйелі тексеру;

      4) білім алушыларды аралық аттестаттау - білім алушылардың бір оқу пәнін оқып аяқтағаннан кейін оның бөлігінің немесе барлық көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім;

      5) білім алушыларды қорытынды аттестаттау - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында (бұдан әрі - МЖМБС) қарастырылған оқу пәндерінің көлемін меңгеру дәрежесін анықтау мақсатында жүргізілетін рәсім:

      6) жиынтық бағалау – белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы), сондай-ақ оқу бағдарламасына сәйкес бөлімдерді (ортақ тақырыптарды) оқып аяқтағаннан кейін өткізілетін бағалау түрі;

      7) модерация – бағалаудың объективтілігін және айқындығын қамтамасыз ету үшін балдарды қоюды стандарттау мақсатында тоқсандық жиынтық бағалау бойынша білім алушылардың жұмысын талқылау процесі;

      8) оқытудан күтілетін нәтижелер – оқыту процесі аяқталғанда білім алушының нені біліп, түсініп, көрсете алатынын сипаттайтын құзыреттіліктер жиынтығы;

      9) формативті бағалау – сыныпта күнделікті жұмыс барысында жүргізілетін бағалау түрі, білім алушылар үлгерімінің ағымдағы көрсеткіші болып табылады, оқыту барысында білім алушылар мен мұғалім арасындағы жедел өзара байланысты, оқушы мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және білім беру процесін жетілдіруге мүмкіндік береді.

2-тарау. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық аттестаттау жүргізудің тәртібі

      3. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылауды барлық оқу пәндері бойынша мұғалімдер 2-11 (12)-сыныптарда оқу жылының бірінші тоқсанынан (жарты жылдығынан) бастап жүргізеді.

      1-сыныптың бірінші жартыжылдығында оқу материалын меңгеру деңгейіне баға қойылмайды.

      4. 1-11 (12)-сыныптардың білім алушыларының пәндер бойынша жылдық бағасы тоқсандық (жартыжылдық) бағалардың негізінде қойылады.

      5-11 (12) сыныптардың білім алушыларының пәндер бойынша қорытынды бағасы тоқсандық, жылдық және емтихан бағаларының негізінде қойылады.

      Тоқсандық, жартыжылдық, жылдық және қорытынды бағаларды қайта қарауға рұқсат берілмейді.

      5. Бір немесе екі пәннен қанағаттанарлықсыз бағалары бар 2-4-сыныптардың білім алушылары үшін ауызша, жазбаша немесе тест тапсырмалары нысанындағы бақылау жұмыстары қайта ұйымдастырылады. Бақылау жұмыстарының қорытындысы бойынша "3", "4", "5" деген бағаларын алған білім алушылар келесі сыныпқа көшіріледі.

      6. Бір немесе екі пәннен қанағаттанарлықсыз бағалары бар 5-8 (9), 10 (11) сыныптардың білім алушылары аралық аттестаттауға жіберіледі.

      Үш немесе одан да көп пәндерден қанағаттанарлықсыз бағалары бар 2-8 (9), 10 (11) сыныптардың білім алушылары аралық аттестаттауға жіберілмейді, қайта оқу жылына қалдырылады.

      1-сынып білім алушылары психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның ұсынымдары және ата-аналардың немесе баланың заңды өкілдерінің келісімі бойынша қалдырылған білім алушыларды қоспағанда, қайта оқу жылына қалдырылмайды.

      7. 5-8 (9), 10 (11) сыныптардағы білім алушыларды аралық аттестаттау оқу жылы аяқталғаннан кейін 31 мамырға дейін жүргізіледі. Аралық аттестаттау оқу пәндерінің тізбесі (екіден артық емес), нысандары мен өткізу мерзімдері білім беру ұйымының мектептің педагогикалық кеңесінің (бұдан әрі – педагогикалық кеңес) шешімімен белгіленеді.

      8. Бір немесе екі пәннен қанағаттанарлықсыз қорытынды бағалары бар 5-8 (9), 10 (11) сыныптардың білім алушылары осы пәндер бойынша қайта аралық аттестаттаудан өтеді. Жазғы каникул кезеңінде осы білім алушыларға тиісті пәндер бойынша оқу тапсырмалары беріледі.

      9. Қайта аттестаттау оқу жылы аяқталғаннан кейін 3 аптадан соң жүргізіледі. Қайта аттестаттау кезінде қанағаттанарлықсыз қорытынды баға алған жағдайда, білім алушылар қайта оқу жылына қалдырылады.

      10. 2-8 (9), 10 (11) сыныптардан келесі сыныпқа барлық оқу пәндері бойынша жылдық және қорытынды бағалары "3", "4", "5" болған білім алушылар көшіріледі.

      11. Барлық оқу пәндері бойынша жылдық бағалары "5" болған 5-8 (9), 10 (11) сыныптардың білім алушылары келесі сыныпқа емтихансыз көшіріледі.

3-тарау. Жаңартылған орта білім мазмұны бойынша білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау жүргізудің тәртібі

      12. Білім алушылардың оқу жетістігін бағалау формативтік және жиынтық бағалау нысандарында жүзеге асырылады.

      13. Формативтік бағалау білім алушылардың оқыту мақсатына жету мониторингін жүргізу және орындалған үй жұмысы мен педагогтің жазбаша түрдегі (дәптерге немесе күнделікке) немесе ауызша ұсынымдамаларының қорытындысын ескере отырып сараланған жұмыстарды одан әрі теңестіру үшін жүргізіледі.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13-1. Формативтік бағалау кезінде педагог білім алушылардың санын және кері байланысты беру жиілігін дербес анықтайды.

      Ескерту. 3-тарау 13-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13-2. Формативті бағалау нәтижелері басып шығару мен одан әрі сақтауды талап етпейді.

      Формативті бағалаудың нәтижелерін ұсыну білім алушылармен орындалған жұмыстарда жүзеге асырылады.

      Ескерту. 3-тарау 13-2-тармақпен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 14.06.2018 № 272 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      14. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылауды тоқсан, бөлім (ортақ тақырып) аяқталғаннан кейін оқу материалдарының мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау және қадағалау үшін жиынтық бағалау нысанында педагогтер жүргізеді.

      Жиынтық бағалау үшінші тоқсаннан бастап 1-сыныптарда, бірінші тоқсаннан бастап 2-11 (12) сыныптарда жүргізіледі.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14-1. Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалау (бұдан әрі - БЖБ) нәтижесі бойынша білім алушыларға тоқсандық оқу жетістіктерін бағалау кезінде ескерілетін балдар қойылады.

      Ескерту. 3-тарау 14-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14.2. БЖБ үшін максималды балды, БЖБ өткізу нысаны (бақылау, практикалық немесе шығармашылық жұмыс, жоба, ауызша сұрау, эссе) мен сабағын және БЖБ орындау уақыты реттелмейді.

      БЖБ үшін максималды балл 1-4 сыныптарда кемінде 7 және 15 балдан артық емес, 5-11 (12) сыныптарда кемінде 7 және 20 балдан артық емес болуы керек.

      Ескерту. 3-тарау 14-2-тармақпен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 14.06.2018 № 272 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      14.3. Бөлім және тоқсандық жұмыс үшін жиынтық бағалауға қойылатын қорытынды балды қою кезінде қолмен жөнделген жер, сондай-ақ оқу тапсырмалары мен есептер шарттарын ресімдеу сапасы есептелмейді.

      Ескерту. 3-тарау 14-3-тармақпен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14-4. Аптасына 1 сағат оқу жүктемесі кезінде БЖБ тоқсанда екі реттен артық емес жүргізіледі.

      Ескерту. 3-тарау 14-4-тармақпен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14-5. Бөлімдер/ортақ тақырыптар тоқсанына үш және одан да көп бөлімдерді (ортақ тақырыптар) оқып-зерделеген жағдайда тақырыптардың ерекшеліктерін және оқыту мақсаттарының санын ескере отырып біріктіріледі.

      Тоқсанда бір бөлімді (ортақ тақырыпты) оқып-зерделеген жағдайда, БЖБ тоқсанның екінші жартысында, тоқсанның соңына дейін кемінде екі апта бұрын бір рет өткізіледі. Оны екі кезеңге бөліп жүргізуге болады.

      Ескерту. 3-тарау 14-5-тармақпен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14-6. Пәндердің күрделілік деңгейін есепке ала отырып, бір күнде үштен артық емес тоқсандық жиынтық бағалау жүргізуге болады. Олар тоқсан аяқталатын соңғы күні жүргізілмейді.

      Ескерту. 3-тарау 14-6-тармақпен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) ; жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 14.06.2018 № 272 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      14-7. Үйде оқитын білім алушыларды бағалау кезінде педагог үйде оқитын білім алушылардың оқу жүктемесін және олардың оқып-зерделеген оқу материалын ескере отырып, сараланған және/немесе жеке тапсырмаларды әзірлейді.

      Ескерту. 3-тарау 14-7-тармақпен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14-8. Ерекше оқу қажеттіліктері бар білім алушыларды бағалау кезінде педагог сараланған және/немесе жеке тапсырмаларды қолданып, сондай-ақ, оқушының ерекшелігін есепке ала отырып, бағалау критерийлеріне өзгерістер енгізеді.

      Ескерту. 3-тарау 14-8-тармақпен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. "Өзін-өзі тану", "Көркем еңбек", "Музыка", "Дене шынықтыру", "Кәсіпкерлік және бизнес негіздері", "Графика және жобалау", "Қоғам және дін" пәндері бойынша жиынтық бағалау өткізілмейді.

      Тоқсан ("Дене шынықтыру", "Кәсіпкерлік және бизнес негіздері" және "Графика және жобалау"), жарты жыл ("Өзін-өзі тану", "Көркем еңбек", "Музыка", "Қоғам және дін") және оқу жылының соңында аталған пәндер бойынша "есептелінді" ("есептелінген жоқ") деген белгі жазылады.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      16. Жиынтық бағалау тапсырмалары білім алушылармен орындалады және "Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8424 болып тіркелген) оқу бағдарламасына сәйкес олар өткен материалдарды қамтиды.

      17. Формативті және жиынтық бағалау тапсырмаларын педагог өзі дайындайды.

      18. Тілдік пәндерден жиынтық бағалау сөйлеу әрекетінің төрт түрі бойынша жүргізіледі (тыңдалым (тыңдау), айтылым, оқылым, жазылым). Тыңдалым (тыңдау) және айтылым дағдыларын бағалау жиынтық бағалауды өткізу жоспарланған аптаның ішінде сабақтың барысында жүргізіледі.

      19. Білім алушылардың тоқсандағы оқу жетістіктерінің нәтижелері бойынша жазбаша түрде өткізілетін жиынтық бағалауда объективтілік және ашықтықты қамтамасыз ету үшін модерация жүргізіледі.

      Модерация қорытындысы бойынша білім алушылардың өзгертуге жататын жиынтық жұмыстарының тоқсандық балы қайта тексеріледі. Модерация қорытындысы бойынша қойылатын жиынтық жұмыс балы жоғарылатылып, сол сияқты төмендетіліп те қойылады.

      20. Білім алушы белгілі себептермен болмаған жағдайда (ауырып қалуына байланысты, жақын туыстарының қайтыс болуы, конференцияға, олимпиадалар мен ғылыми жобаларға (ғылыми жарыстарға) қатысу)) жеке кесте бойынша жиынтық бағалауды тапсырады.

      Ескерту. 20-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      21. Бөлім (ортақ тақырып) және тоқсан бойынша жиынтық бағалау қорытындысы болмаған жағдайда білім алушы уақытша аттестаттаудан өтпеген болып есептеледі.

      22. Ағымдағы жылғы білім алушылардың жиынтық жұмыстары мектепте күнтізбелік бір оқу жылы сақталады.

      23. Білім алушылардың жиынтық бағалау нәтижелері балл түрінде (қағаз/электрондық) журналға қойылады және осы Қағидаға 1-қосымшаға сәйкес балды бағаға ауыстыру шәкілі бойынша тоқсандық және жылдық бағаға ауыстырылады.

      Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      24. Жиынтық бағалау қорытындысы бойынша ақпарат білім алушыларға және ата-аналарға немесе баланың заңды өкілдеріне қағаз түрінде немесе электронды нұсқада беріледі.

      Ескерту. 24-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 14.06.2018 № 272 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      25. Тоқсандық баға бөлім (ортақ тақырып) және тоқсан бойынша жиынтық бағалау қорытындысының негізінде 50%-да 50% пайыздық арақатынаста қойылады.

      26. 1-сыныпта жылдық баға жиынтық бағалау нәтижесінің негізінде 3 және 4-тоқсандардың қорытындысы бойынша қойылады.

      Психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес беру қорытындысымен сол сыныпта қайтадан оқытуға ұсыныс берілген және/немесе баланың ата-анасының немесе заңды өкілдерінің келісімімен орнында қалдырылатын білім алушыларды қоспағанда 1-сынып білім алушысы оқу жылын қайта оқуға орнында қалдырылмайды.

      27. 2-11 (12) сынып білім алушыларының пәндер бойынша жылдық бағалары жақын бүтіндікке дөңгелектеу арқылы тоқсандық бағалар жиынтығының орташа арифметикалық мәні ретінде қойылады және қорытынды баға болып табылады.

      Оқу жылының қорытындысы бойынша аралық аттестаттау жүргізілмейді.

      Ескерту. 27-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 14.06.2018 № 272 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      28. Бір немесе екі пәннен "2" бағасын алған 2-8 (9) және 10 (11) сынып білім алушылары үшін мектеп жасаған кестеге сәйкес жүргізілетін оқу жылындағы материал мазмұнын қамтитын жиынтық бағалау оқу жылына ұйымдастырылады.

      Қорытынды баға жақын бүтіндікке дөңгелектеу арқылы жылдық баға мен қосымша жиынтық бағаның орташа арифметикалық мәні арқалы қойылады.

      Үш немесе одан да көп пәннен "2" бағасын алған 2-8 (9) және 10 (11) сынып білім алушылары қайта оқуға орнында қалдырылады.

      "3", "4", "5" бағаларын алған 2-8 (9) және 10 (11) сынып білім алушылары келесі сыныпқа көшіріледі.

      Ескерту. 28-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 14.06.2018 № 272 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      29. Бір немесе екі оқу пәнінен қайта "2" бағасын алған 2-8 (9) және 10 (11) сыныптардың білім алушылары, осы пәндерден қосымша жиынтық бағалаудан өткізіледі.

      Қорытынды баға жақын бүтіндікке дөңгелектеу арқылы жылдық баға мен қосымша жиынтық бағаның орташа арифметикалық мәні арқалы қойылады.

      Қосымша жиынтық бағалау жаңа оқу жылының басына дейін өткізіледі.

      Қосымша жиынтық бағалаудан "2" деген баға алған жағдайда, білім алушы сол сыныпта оқуға орнында қалдырылады.

      Ескерту. 29-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 14.06.2018 № 272 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      30. Тоқсандық, жылдық және қорытынды бағаларды қайта қарауға рұқсат берілмейді.

      31. Оқушылар бір мектептен екінші мектепке ауысқан кезде, оқу жылы көлеміндегі оның жиынтық бағалау нәтижесі (бөлім (ортақ тақырыптар) және тоқсан үшін жиынтық бағалаудың максималды балы және білім алушының қорытынды балдары) электронды (қағаз) журналдан жазба арқылы ресімделіп, директор және мектеп мөрімен расталып, оқушының жеке іс қағазымен беріледі.

      Ескерту. 31-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      32. Алып тасталды – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

4-тарау. Білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізу тәртібі

      33. Негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын меңгеру білім алушылардың міндетті қорытынды аттестаттауымен аяқталады және мынадай нысандарда өткізіледі:

      1) 9 (10) сыныптардың білім алушылары үшін қорытынды бітіру емтихандары;

      2) 11 (12) сыныптардың білім алушылары үшін мемлекеттік бітіру емтихандары.

      34. 1-8 (9), 10 (11) сыныптардың білім алушыларына қорытынды аттестаттау қарастырылмайды.

      35. Қорытынды аттестаттауға МЖМБС талаптарына сәйкес үлгілік жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын меңгерген 9 (10), 11 (12) сыныптардың білім алушылары жіберіледі.

      36. Негізгі орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын меңгерген 9 (10) сынып білім алушылары төрт пәннен емтихан тапсырады, оның біреуі таңдау бойынша.

      37. 9 (10) сынып білім алушылары үшін қорытынды аттестаттау мынадай нысандарда өткізіледі:

      1) ана тілі мен әдебиетінен жазбаша емтихан (оқыту тілі бойынша) (гуманитарлық циклдегі пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептердің білім алушылары үшін – шығарма, қалған білім алушылар үшін - диктант);

      2) математикадан жазбаша емтихан;

      3) орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік тілдерінде оқытатын мектептерде қазақ тілінен ауызша емтихан және қазақ тілінде оқытатын мектептерде орыс тілінен ауызша емтихан;

      4) таңдау бойынша пәннен (физика, химия, биология, география, геометрия, Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы, әдебиет, шетел тілі (ағылшын, француз, неміс), информатика) ауызша емтихан;

      38. Жалпы орта білім берудің жалпы білім беру оқу бағдарламаларын меңгерген 11 (12) сынып білім алушылары бес емтихан түрінде қорытынды аттестаттау тапсырады, олардың біреуі таңдау бойынша.

      39. 11 (12) сынып білім алушыларын қорытынды аттестаттау мынадай нысандарда өткізіледі:

      1) ана тілі және әдебиетінен (оқыту тілі) эссе нысанында жазбаша емтихан:

      2) алгебра және анализ бастамалары пәнінен жазбаша емтихан;

      3) Қазақстан тарихынан ауызша емтихан;

      4) орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік тілдерінде оқытатын мектептерде қазақ тілінен және қазақ тілінде оқытатын мектептерде орыс тілінен тестілеу;

      5) таңдау бойынша пәннен (физика, химия, биология, география, геометрия, дүниежүзі тарихы, әдебиет, шетел тілі (ағылшын, француз, неміс), информатика) тестілеу.

      39-1. Мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттардың 11 сынып білім алушыларын қорытынды аттестаттау мынадай нысандарда өткізіледі:

      1) ана тілі және әдебиетінен (оқыту тілі) эссе нысанында жазбаша емтихан:

      2) алгебра және анализ бастамалары пәнінен жазбаша емтихан.

      Ескерту. 4-тарау 39-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      39-2. Мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттардың 12 сынып білім алушыларын қорытынды аттестаттау мынадай нысандарда өткізіледі:

      1) Қазақстан тарихынан ауызша емтихан;

      2) орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік тілдерінде оқытатын мектептерде қазақ тілінен және қазақ тілінде оқытатын мектептерде орыс тілінен тестілеу;

      3) таңдау бойынша пәннен (физика, химия, биология, география, геометрия, дүниежүзі тарихы, әдебиет, шетел тілі (ағылшын, француз, неміс), информатика) тестілеу.

      Ескерту. 4-тарау 39-2-тармақпен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      40. 9 (10) сынып білім алушыларына емтихан жұмыстарының материалдарын облыстардың, Астана және Алматы қалаларының білім басқармалары (бұдан әрі – білім басқармалары), 11 (12) сынып білім алушылары және республикалық мектептердің 9 (10) сынып білім алушылары үшін емтихан жұмыстарының материалдарын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі - Министрлік) дайындайды.

      41. Бір және екі пәннен жылдық қанағаттанарлықсыз баға алған 9 (10) сыныптардың білім алушылары қорытынды аттестаттау өткенге дейін жазбаша немесе тест тапсырмалары нысанында қосымша бақылау жұмыстарын орындайды.

      42. Білім алушыларды "Технология" (Көркем еңбек), "Алғашқы әскери дайындық" ("Алғашқы әскери және технологиялық дайындық") және "Дене тәрбиесі" оқу пәндерінен Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген пәртіпте босату олардың үлгеріміне, қорытынды аттестаттауға жіберуге келесі сыныптарға көшіруге әсер етпейді.

      Ескерту. 42-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 09.02.2018 № 47 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      43. Негізгі орта білім туралы аттестатқа қосымшаға енгізілетін оқыған пәндерден "5" деген бағасы бар 9 (10) сынып бітірушілеріне "Мемлекеттік үлгідегі білім беру туралы құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10348 болып тіркелген) (бұдан әрі - № 39 бұйрық) бекітілген нысанға сәйкес негізгі орта білім туралы үздік аттестат беріледі.

      44. 10 (11) және 11 (12)-сыныптардағы оқу кезеңінде барлық оқыған пәндерден жылдық, қорытынды және қорытынды аттестаттаудағы бағалары "5" болған 11 (12)-сынып бітірушілеріне № 39 бұйрықпен бекітілген нысанға сәйкес жалпы орта білім туралы үздік аттестат беріледі.

      45. Жақсы мінез-құлық танытқан және 5-11 (12) сыныптар аралығында барлық пәндерден жылдық және қорытынды бағалары "5" болған және жалпы орта білімі бойынша қорытынды аттестаттаудан "5" деген бағаға өткен 11 (12) сынып бітірушілеріне № 39 бұйрықпен бекітілген нысанға сәйкес жалпы орта білім туралы "Алтын белгі" аттестаты және "Алтын белгі" белгісі беріледі.

      46. Эксперименттік алаң болып табылатын "Назарбаев Зияткерлік мектептері" дербес білім беру ұйымының білім беру бағдарламалары бойынша оқуларын аяқтаған бітірушілерге (бұдан әрі – "НЗМ" ДББҰ бітірушілері), жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың) 2014, 2015 және 2016 жылдардағы жеңімпаздарына (бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған) (бұдан әрі - жеңімпаздар) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес "НЗМ" ДББҰ бітірушілерінің оқудағы нәтижелерін сырттай бағалау балдарын және жеңімпаздардың қорытынды бағаларын ұлттық біріңғай тестілеу (бұдан әрі – ҰБТ) балдарына ауыстыру шәкіліне сәйкес "НЗМ" ДББҰ бітірушілерінің оқу нәтижелерін сырттай бағалау балдарын және жеңімпаздардың қорытынды бағаларын ҰБТ балдарына ауыстыру негізінде ҰБТ сертификаттары беріледі.

      47. Қорытынды аттестаттаудың нәтижесі бойынша:

      1) бір немесе екі пәннен қанағаттанарлықсыз баға алған 9 (10) және 11 (12) сыныптардың білім алушылары мектепте тиісті оқу пәндері бойынша емтихан нысанында қайта қорытынды аттестаттаудан өтуге жіберіледі;

      2) үш және одан көп пәндерден қанағаттанарлықсыз бағалар алған 9 (10) сыныптың білім алушылары қайта оқу жылына қалдырылады;

      3) үш және одан көп пәндерден қанағаттанарлықсыз бағалар алған 11 (12) сыныптың білім алушыларына "Білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы № 289 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5717 болып тіркелген) (бұдан әрі - № 289 бұйрық) бекітілген нысанға сәйкес білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама беріледі.

      Келесі оқу жылы аяқталғаннан кейін № 289 бұйрықпен бекітілген нысанға сәйкес білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама алған білім алушылар мектепте тиісті оқу пәндері бойынша емтихан нысанында қайта қорытынды аттестаттаудан өтеді.

      48. Қайта қорытынды аттестаттау өткізу мерзімін білім басқармалары, сондай-ақ білім басқармаларының келісімі бойынша аудандық және қалалық білім бөлімдері, республикалық мектептердің білім алушылары үшін Министрлік белгілейді.

      49. Қайта қорытынды аттестаттаудың емтихан материалдарын тестілеу немесе жазбаша (эссе), ауызша нысанда мектептер өздігінен әзірлейді.

      Қайта қорытынды аттестаттаудан өткен 9 (10) сынып білім алушыларына № 39 бұйрықпен бекітілген негізгі орта білім туралы аттестат беріледі.

      Қайта қорытынды аттестаттаудан өткен 11 (12) сынып білім алушыларына № 39 бұйрықпен бекітілген жалпы орта білім туралы аттестат беріледі.

      50. 9 (10) және 11 (12) сыныптардың білім алушылары қорытынды аттестаттаудан білім басқармалары басшыларының бұйрықтарымен, республикалық мектептердің білім алушылары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің (бұдан әрі – Министр) бұйрығымен мынадай жағдайларда босатылады:

      1) денсаулық жағдайына байланысты;

      2) І - II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар;

      3) жазғы оқу-жаттығу жиындарына қатысушылар, халықаралық олимпиадаларға (жарыстарға) қатысу үшін Қазақстан Республикасының құрама командасына үміткерлер;

      4) жақын туыстарының қайтыс болуы (ата-аналар, балалар, асырап алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек ағалы-інілер мен апалы-сіңлілер, ата, әже);

      5) әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар.

      51. Білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан босату туралы бұйрықтар мынадай құжаттар негізінде шығарылады:

      1) осы Қағидалардың 30-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген білім алушылар санаты үшін "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген, № 035-1/е нысанына сәйкес дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы;

      2) осы Қағидалардың 30-тармағында көрсетілген білім алушылар санаты үшін мектептің педагогикалық кеңесінің шешімінен көшірме және мектептің қолдау хаты;

      3) осы Қағидалардың 30-тармағында көрсетілген білім алушылар санаты үшін "Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 23 қазандағы N 502 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне N 4991 болып тіркелген) бекітілген нысанға сәйкес білім алушының сабақ үлгерімі туралы табелінің (бұдан әрі - табел) телнұсқасы және көшірмесі. Табельдің түпнұсқасы оның көшірмесімен сәйкестігі тексерілгеннен кейін мектеп әкімшілігіне қайтарылады.

      Осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген құжаттар мектеп директорының қолымен және мөрімен расталады.

      52. Қорытынды аттестаттау кезеңінде ауырып қалған 9 (10) және 11 (12) сыныптардың білім алушылары сауыққаннан кейін өткізіп алған емтихандарды тапсырады.

      53. 9 (10), 11 (12) сыныптардың бітірушілерін мерзімінен бұрын қорытынды аттестаттауға білім алушылар шетелге оқуға түсу үшін кеткенде немесе тұрғылықты орнын шетелге ауыстырған жағдайда, растайтын құжаттарын ұсынған кезде жіберіледі және ол оқу жылының аяқталуына дейін 2 ай бұрын қорытынды бітіру емтихандары немесе мемлекеттік бітіру емтихандары нысанында өткізіледі.

      54. Білім алушылардың халықаралық алмасу желісі бойынша шетелге оқуға баратын және сол жақта білім беру мекемелерін аяқтайтын 11 (12) сыныпты бітірушілер Қазақстан Республикасының мектептерінде 11 (12) сынып үшін қорытынды аттестаттаудан өтеді.

      Қорытынды аттестаттау басталғанға дейін мектептегі комиссияның шешімімен бұл бітірушілер "Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 болып тіркелген) бекітілген үлгілік оқу жоспарларының инвариантты компонентінің пәндері бойынша шетелде оқымаған пәндерінен аттестаттаудан өтеді.

      Қорытынды аттестаттаудан өткеннен кейін оларға шетелде оқыған пәндерден алған бағаларын, Қазақстан Республикасының мектептерінде алдыңғы сыныптарда алған жылдық және қорытынды бағаларын есепке ала отырып, № 39 бұйрықпен бекітілген жалпы орта білім туралы аттестат беріледі.

      55. Шетелге оқуға түсу үшін кететін немесе тұрғылықты орнын шетелге ауыстырған және білім алушылардың халықаралық алмасу желісі бойынша шетелге оқуға баратын 11 (12) сыныптардың бітірушілері үшін емтихан материалдарын дайындауды мектеп жүзеге асырады.

      56. Білім алушылар халықаралық алмасу бағдарламасының толық оқу курсын оқыған кезеңде білім алушылардың халықаралық алмасу желісімен кеткенге дейін оқыған Қазақстан Республикасының мектептері контингентінің есебінде болады.

      57. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыларға және жеке оқу бағдарламасы бойынша оқитын білім алушыларға қорытынды аттесттау өткізу қажеттілігі туралы мәселені білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес педагогикалық кеңес шешеді.

      Арнайы білім беру ұйымдары мен жалпы білім беретін мектептердегі арнайы сыныптарындағы ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыларға арналған қорытынды аттестаттаудың емтихан материалдарын аудандық, қалалық білім бөлімдері немесе білім басқармасы әзірлейді.

      Ескерту. 57-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 14.06.2018 № 272 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      58. Негізгі орта білім беру деңгейінің 9 (10) сыныбында диктантқа 2 астрономиялық сағат, шығармаға 4 астрономиялық сағат, математикаға (жазбаша) 3 астрономиялық сағат (физика-математика бағытындағы пәндерді тереңдетіп оқытатын сыныптарда - 4 сағат) бөлінеді.

      59. 11 (12) сыныпта эссе жазуға 3 астрономиялық сағат, алгебра және анализ бастамаларына 5 астрономиялық сағат бөлінеді.

      Қорытынды аттестаттаудан өтетін ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін мектептің ұсынымдарына сәйкес Білім алушыларды қорытынды аттестаттау жөніндегі емтихан комиссиясының (бұдан әрі - Комиссия) шешімімен емтихан тапсыру кезінде қосымша уақыт беріледі.

      60. Жазбаша емтихандар 11 (12) сынып білім алушылары бір-бірден, ал 9 (10) сынып білім алушылары бір-бірден немесе екіден отырғызылатын үлкен сынып бөлмелерінде өтеді.

      Жазбаша жұмыстарды орындау және ауызша жауапқа дайындалу үшін білім алушыларға мектептің мөртабаны басылған қағаз беріледі. Жұмыстарын орындаған білім алушылар оны жоба жазумен (черновикпен) бірге Комиссияға тапсырады.

      Жұмыстарын емтиханға арналып бөлінген уақыт ішінде аяқтай алмаған білім алушылар сол аяқталмаған қалпында тапсырады.

      61. Жазбаша емтихан өтіп жатқан кезеңде (диктанттан басқа) білім алушының 5 минутқа сынып бөлмесінен шығуына рұқсат беріледі. Ондай жағдайда ол жұмысын Комиссияға тапсырады, емтихан жұмысына білім алушының шығып келген уақыты жазылады.

      Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін үзіліске арналған ұзақтау уақыт ұсынылады.

      62. Жазбаша емтихан және тестілеу аяқталғаннан кейін білім алушылардың жұмыстарын Комиссия мүшелері мектеп ғимаратында тексереді.

      Тексерілмеген жұмыстар мектеп басшысына сақтау үшін тапсырылады. Тексеру кезінде қателердің асты сызылады. Жалпы орта білім курсы бойынша эсседе қателердің саны жеке көрсетіледі.

      Математика (алгебра) пәні бойынша "2" және "5" деген бағалар қойылған жазбаша жұмыстарға мектеп Комиссиясы пікір жазады.

      9 (10) сыныптағы шығарма және 11 (12) сыныптағы эссе екі бағамен, негізгі және жалпы орта білім беру курсындағы математикадан (алгебрадан) жазбаша емтихан жұмысы бір бағамен бағаланады.

      63. Мектептердің барлық сыныптарындағы жазбаша емтихан жұмыстары жергілікті уақытпен таңертеңгі 9 сағат 00 минутта басталады. Ерекше жағдайларда осы Қағидалардың тармақтарын сақтау үшін (мектепте білім алушылардың саны көп болғанда) емтихандарды 2-3 лекпен өткізуге жол беріледі.

      Эссе тақырыптары салынған пакеттер білім алушылардың және мектептің Комиссия мүшелерінің қатысуымен емтиханның басталуына 15 минут қалғанда ашылады.

      Математикадан материалдар салынған пакеттер 9 және 11 сыныптарда ұсынылған тапсырмалар шартының дұрыстығын тексеру үшін мектептің Комиссия мүшелерінің ғана қатысуымен емтихан басталудан 1 сағат бұрын ашылады.

      64. Ауызша емтиханда жауап дайындау үшін білім алушыға кемінде 20 минут уақыт беріледі. Егер білім алушы билет бойынша сұрақтарға жауап бермесе, Комиссия оған екінші билет алуға рұқсат етеді (бұл жағдайда баға 1 балға төмендейді).

      65. Тестілеу МЖМБС-ға сәйкес "Ұлттық тестілеу орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (бұдан әрі - ҰТО) әзірлеген тест тапсырмаларының көмегімен осы Қағидалардың 39-тармағының 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген оқу пәндері шегінде өткізіледі.

      66. 11 (12) сыныпта тестілеуге әр пән бойынша 80 минут бөлінеді.

      67. Тест нәтижелерін тексеруді мектеп жанынан қалыптастырылған Комиссия сол күні өздеріне ұсынылған дұрыс жауаптар кодына сәйкес мектепте жүзеге асырады.

      68. Тест тапсырмаларының саны және нысаны, тестілеуге арналған жауап парағының нысаны әр пән, бейін және оқыту тілі бөлінісінде жасалған тест ерекшеліктерімен анықталады. Тест ерекшеліктерін ҰТО әзірлейді.

      69. 9 (10), 11 (12) сыныптарда әрбір пән бойынша ауызша немесе жазбаша емтихандар, тестілеулер және 5-8, 10 (11) сыныптарда сыныптан-сыныпқа көшіру естихандары өткеннен кейін Комиссия сол күні білім алушыларға емтихан бағасы мен қорытынды бағаларын қояды және оларды осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Негізгі орта және жалпы орта білім деңгейлеріндегі оқу курсының емтихан (тестілеу) және қорытынды бағалардың қағаз және электронды хаттамасына (бұдан әрі – Хаттама) енгізеді. Хаттамаға мектеп Комиссиясының мүшелері қол қояды.

      70. Оқу сабақтары ұйымдастырылған емдеу мекемесінде емделіп жатқан білім алушыларға қорытынды баға қою кезінде олардың осы емдеу мекемесінің жанындағы мектепте (сыныпта немесе топта) алған тоқсандық (жартыжылдық) және жылдық бағалары ескеріледі.

      71. Білім алушылардың ауызша емтиханда алған бағалары оларға осы сыныптағы немесе топтағы емтихан аяқталғаннан кейін хабарланады.

      Білім алушының жазбаша өтінішінің негізінде мектептің Комиссиясы төрағасының қатысуымен оған жазба жұмыстарын тексеру нәтижелерімен танысуға мүмкіндік беріледі.

      72. Кезекті емтиханнан "2" деген баға алған 9 (10) және 11 (12) сыныптардың білім алушылары келесі емтиханға жіберіледі.

      73. Пән бойынша қорытынды бағаларды шығару кезінде төмендегілерді басшылыққа алу керек:

      1) пән бойынша қорытынды баға ағымдағы оқу жылының тоқсандық (жартыжылдық) бағалары ескеріле отырып, жылдық және емтихан бағаларының негізінде анықталады (емтихан бағасы "4", "5" болған жағдайда ескеріледі);

      2) емтихан бағасы қанағаттанарлықсыз болған жағдайда оң қорытынды баға қойылмайды;

      3) қорытынды баға емтихан бағасынан жоғары болмайды.

      74. Білім алушы жазбаша жұмысы үшін қойылған бағамен немесе тестілеу нәтижесімен келіспеген жағдайда, емтихан бағасы жарияланғаннан кейінгі келесі күні 13 сағат 00 минутқа дейін аудандық, қалалық білім бөлімдерінің, білім басқармаларының, сондай-ақ республикалық мектептердің білім алушылары үшін Министрліктің жанынан құрылған Комиссияға шағымданады.

      75. Қорытынды аттестаттау өткізу үшін ағымдағы жылғы 1 ақпанға дейінгі мерзімде Комиссия мектеп директорының бұйрығымен мектептер жанында, білім бөлімі басшысының бұйрығымен аудандық, қалалық білім бөлімдері жанында, басқарма басшысының бұйрығымен білім басқармалары жанында және Министрдің бұйрығымен Министрлік жанында (республикалық мектептер үшін) құрылады.

      76. Мектеп жанынан құрылған Комиссия құрамына пән мұғалімдері және мектеп директорының орынбасарлары (болған жағдайда), қоғамдық ұйымдардың (болған жағдайда) және ата-аналар комитетінің өкілдері кіреді. Комиссияны мектеп директоры немесе оның орнын алмастырушы тұлға басқарады.

      Мектеп жанындағы Комиссия мүшелерінің саны негізгі және орта мектепте бір бітіруші сынып-кешен болған кезде кемінде бес адамнан және негізгі және орта мектепте екі және одан көп бітіруші сынып-кешен болған кезде кемінде жеті адамнан тұрады.

      77. Аудандық, қалалық білім бөлімдері жанындағы Комиссия құрамына пән мұғалімдері, білім бөлімдерінің, қоғамдық ұйымдар мен ата-аналар комитетінің өкілдері, сондай-ақ білім бөлімі қызметкерінің арасынан тағайындалған хатшы енеді. Комиссияны білім бөлімінің басшысы немесе оның орнын алмастырушы тұлға басқарады.

      78. Білім басқармасы жанындағы Комиссия құрамына пән мұғалімдері, білім басқармасының мамандары, қоғамдық ұйымдардың және ата-аналар комитеттерінің, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, сондай-ақ білім басқармасы қызметкерлерінің арасынан тағайындалған хатшы кіреді. Комиссияны білім басқармасының басшысы немесе оның орнын алмастырушы тұлға басқарады.

      79. Министрлік жанындағы Комиссия құрамына пән мұғалімдері, Министрлік және Министрлікке ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметкерлері, қоғамдық ұйымдардың және ата-аналар комитеттерінің өкілдері, сондай-ақ Министрлік қызметкерлері арасынан тағайындалған хатшы енеді. Комиссияны Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі басқарады.

      80. Мектеп жанынан қалыптастырылған Комиссия келесі іс-шараларды жүзеге асырады:

      1) білім алушылар, педагогтер мен ата-аналар үшін қорытынды аттестаттау өткізу мәселелері бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу;

      2) 11 (12) сынып білім алушыларының таңдаған пәндерінің тізбесін көрсете отырып қорытынды аттестаттау тапсыратын 11 (12) сынып білім алушыларының тізімін қалыптастыру және ағымдағы жылғы 1 наурызға дейінгі мерзімде ҰТО филиалына жолдау;

      3) қорытынды аттестаттау өткізу жөніндегі, сондай-ақ қорытынды аттестаттауға білім алушыларды даярлау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

      4) 9 (10) және 11 (12) сынып білім алушыларының, оның ішінде жалпы орта білім туралы үздік және "Алтын белгі" аттестаттарын алуға үміткерлердің жазбаша емтихан жұмыстарын қарау және ауызша емтихан жауаптарын тыңдау, тестілеу нәтижелерін тексеру;

      5) жазбаша емтихан жұмыстары, тесттілеу аяқталғаннан кейін және ауызша емтихан тыңдалғаннан кейін Хаттаманың электронды нұсқасын білім бөлімдеріне немесе басқармаларына жолдау;

      6) тестілеу нәтижелерін беру және пайдалану;

      7) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес тестілеу нәтижелерінің балдарын Тестілеу балдарын жалпы орта білім туралы аттестаттың бағаларына ауыстыру шәкіліне сәйкес бағаларға ауыстыру;

      8) апелляцияға түскен ұсыныстардың негізділігін қарау және шешім қабылдау.

      81. Аудандық, қалалық білім бөлімі, білім басқармасы, Министрлік жанынан қалыптастырылған Комиссиялар келесі іс-шараларды жүзеге асырады:

      1) білім алушылар, педагогтер мен ата-аналар арасында қорытынды аттестаттау өткізу мәселелері бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу;

      2) қорытынды аттестаттауды өткізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

      3) апелляцияға түскен ұсыныстардың негізділігін қарау және нақты шешім қабылдау.

      82. Жұмыстардың қорытындысын шығару және "Алтын белгі" белгісімен марапатталған білім алушылардың тізімін бекіту туралы шешімді қабылдау жөніндегі мектеп жанынан қалыптастырылған Комиссияның қорытынды отырысы ағымдағы жылғы 12 маусымнан кешіктірілмей өткізіледі.

      83. Негізгі орта білім туралы үздік аттестат, жалпы орта білім туралы үздік және жалпы орта білім туралы "Алтын белгі" аттестаттарын және "Алтын белгі" белгісін иеленген білім алушылардың тізімі мектеп директорының бұйрығымен бекітіледі.

      84. Білім басқармалары және республикалық мектептер білім алушыларды қорытынды аттестаттау нәтижесі туралы қорытынды мәліметтерді Министрлікке ағымдағы жылғы 1 шілдеден кешіктірмей ұсынады.

      85. Білім алушыларды қорытынды аттестаттау нәтижелері ағымдағы жылғы тамыз айында оқу жылының жұмыс қорытындылары бойынша мектеп жанынан құрылған Комиссияның барлық мүшелерінің қатысуымен педагогикалық кеңесте талқыланады. Педагогикалық кеңес оқу-тәрбие жұмысының сапасын жақсарту бойынша нақты шаралар қабылдайды.

  Бастауыш, негізгі орта,
жалпы орта білімнің білім
беретін оқу бағдарламаларын
іске асыратын білім беру
ұйымдарындағы білім
алушылардың үлгеріміне
ағымдық бақылаудың, оларды
аралық және қорытынды
аттестаттау жүргізудің үлгі
қағидаларына
1-қосымша

Балдарды бағаға ауыстыру шәкілі

1 сыныптағы балдардың пайыздық мазмұны (%)

2-11 (12) сыныптардағы балдардың пайыздық мазмұны (%)

Баға

0 - 20

0- 39

қанағаттанарлықсыз - "2"

21 - 50

40 - 64

қанағаттанарлық - "3"

51 - 80

65 - 84

жақсы - "4"

81 - 100

85 - 100

өте жақсы - "5"

  Бастауыш, негізгі орта,
жалпы орта білімнің білім
беретін оқу бағдарламаларын
іске асыратын білім беру
ұйымдарындағы білім
алушылардың үлгеріміне
ағымдық бақылаудың, оларды
аралық және қорытынды
аттестаттау жүргізудің үлгі
қағидаларына
2-қосымша

"НЗМ" ДББҰ бітірушілерінің оқудағы нәтижелерін сырттай бағалау балдарын және жеңімпаздардың қорытынды бағаларын ҰБТ балдарына ауыстыру
шәкілі

Пәндер

Жеңімпаздар үшін

"НЗМ" ДББҰ бітірушілері үшін

3 (қанағаттанарлық)

4 (жақсы)

5 (өте жақсы)

U (1)

E (2)

D (3)

C (4)

B (5)

A (6)

A* (7)

1

Қазақ тілі (оқу сауаттылығы)

12

16

20

6

9

12

15

17

19

20

2

Казахский язык (бейінді пән)

24

32

40

12

18

24

30

34

38

40

3

Русский язык (оқу сауаттылығы)

12

16

20

6

9

12

15

17

19

20

4

Русский язык (бейіндік пән)

24

32

40

12

18

24

30

34

38

40

5

Қазақстан тарихы

12

16

20

6

9

12

15

17

19

20

6

Математика (математикалық сауаттылық)

12

16

20

6

9

12

15

17

19

20

7

Математика (бейіндік пән)

24

32

40

12

18

24

30

34

38

40

8

Бейіндік пәндер

24

32

40

12

18

24

30

34

38

40

      * Ең жоғарғы нәтиже

  Бастауыш, негізгі орта,
жалпы орта білімнің білім
беретін оқу бағдарламаларын
іске асыратын білім беру
ұйымдарындағы білім
алушылардың үлгеріміне
ағымдық бақылаудың, оларды
аралық және қорытынды
аттестаттау жүргізудің үлгі
қағидаларына
3-қосымша
  Нысан

Негізгі орта және жалпы орта білім беру деңгейлеріндегі оқыту курсы үшін емтихан (тестілеу) және қорытынды бағалардың
ХАТТАМАСЫ

      __________________________________________________ бойынша Қазақстан Республикасы

                        (оқу пәнінің атауы)

      ________________________________________________________________________________

                                    (облыстың атауы)

      ________________________________________________________________________________

                                    (аудан атауы)

      ________________________________________________________________________________

                                    (қала (ауыл) атауы)

      ________________________________________________________________________________

                                    (мектеп атауы)

      Емтихан комиссиясының құрамында:

      ________________________________________________________________________________

      Емтихан комиссиясы төрағасының Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

      ________________________________________________________________________________

      Емтихан алушының Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

      ________________________________________________________________________________

      (ассистенттің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

      Білім басқармасынан (Министрліктен) жіберілген емтихан материалдарының пакеті

      _____ сағат ____ минутта ашылды.

      Пакетпен жіберілген емтихан (тест) материалдары осы хаттамаға қоса берілді.

      Емтиханға (тестілеуге) келді:

      ________________________________________________________________________________

                        Білім алушылардың Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

      Емтиханға (тестілеуге) келген жоқ:

      ________________________________________________________________________________

                  Білім алушылардың Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

      Емтихан (тестілеу) ____ сағат ____ минутта басталды.

      Емтихан (тестілеу) ____ сағат ____ минутта аяқталды.

      Емтихан (тестілеу) нәтижелері бойынша мынадай бағалар қойылды:

Емтихан тапсырушының Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)

Жазбаша жұмыстың тақырыбы және нұсқасы, билет №

Емтихан бағасы (жазумен)

Жылдық бағасы (жазумен)

Қорытынды бағасы (жазумен)

1


2


      Емтихан комиссиясы мүшелерінің жекелеген білім алушылардың жауаптарының

      бағалары туралы ерекше пікірлері

      ________________________________________________________________________________

      Емтиханды (тестілеуді) өткізу күні: "___" __________20__ ж.

      Бағаны хаттамаға енгізу күні: "___"__________ 20__ ж.

      Комиссия төрағасы                               _________________________ _______

                                                Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) қолы

      Емтихан алушы мұғалім                        _________________________ _______

                                                Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) қолы

      Ассистенттер                               _________________________ _______

                                                Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) қолы

                                                _________________________ _______

                                                Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) қолы

      Ескерту: ұқсас Хаттаманың электронды нұсқасы қағаз нұсқамен бірдей қолданылады.

  Бастауыш, негізгі орта,
жалпы орта білімнің білім
беретін оқу бағдарламаларын
іске асыратын білім беру
ұйымдарындағы білім
алушылардың үлгеріміне
ағымдық бақылаудың, оларды
аралық және қорытынды
аттестаттау жүргізудің үлгі
қағидаларына
4-қосымша

Тестілеу балдарын жалпы орта білім туралы аттестаттың бағаларына ауыстыру
шәкілі

№ р/с

Пән

2 (қанағаттанарлықсыз)

3 (қанағаттанарлық)

4 (жақсы)

5 (өте жақсы)

1

Орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік тілінде оқытатын мектептер үшін қазақ тілі

0 – 8

9 – 24

25 – 32

33 - 40

2

Қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін орыс тілі

0 – 8

9 – 24

25 – 32

33 - 40

4

Геометрия

0 – 12

13 - 36

37 -48

49 - 60

5

Физика

0 – 12

13 – 36

37 -48

49 - 60

6

Химия

0 – 12

13 – 36

37 -48

49 - 60

7

Биология

0 – 12

13 – 36

37 -48

49 - 60

8

География

0 – 12

13 – 36

37 -48

49 - 60

9

Дүниежүзі тарихы

0 – 12

13 – 36

37 -48

49 - 60

10

Орыс әдебиеті

0 – 12

13 – 36

37 -48

49 - 60

11

Қазақ әдебиеті

0 – 12

13 – 36

37 -48

49 - 60

12

Ағылшын тілі

0 – 8

9 – 24

25 – 32

33 - 40

13

Француз тілі

0 – 8

9 – 24

25 – 32

33 - 40

14

Неміс тілі

0 – 8

9 – 24

25 – 32

33 - 40

15

Информатика

0 – 6

7 – 13

14 – 20

21 – 27

  Қазақстан Республикасы
  Білім және ғылым министрінің
  2008 жылғы 18 наурыздағы
  № 125 бұйрығына 2-қосымша

      Ескерту. Қағиданың оң жақтағы жоғарғы бұрышы жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 25.09.2018 № 494 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Ескерту. Тақырыпта және барлық мәтін бойынша "ережесі", "ереженің", "ережеге", "ережесіне", "ережеде" деген сөздер "қағидалары", "қағидалардың", "қағидаларға", "қағидаларына", "қағидаларда" деген сөздермен ауыстырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 30.01.2017 № 36 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгі қағидалары

      Ескерту. Қағидалар жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 14.06.2018 № 272 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Негізгі ережелер

      1. Осы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгі қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 19) тармақшасына сәйкес әзірленген және меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) біліктілік емтиханы – теориялық және практикалық дайындығының, тәжірибесі мен құзыреттілігінің жеткілікті екендігін объективті айқындауға, олардың талаптарға сәйкестігін бағалауға және біліктілік деңгейін беруге мүмкіндік беретін рәсім;

      2) біліктілік комиссиясы – техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушыларына бір біліктілік шеңберінде кәсіптік модульді игеру қорытындысы бойынша жұмысты біліктілігін беру рәсімін өткізу үшін құрылатын алқалы орган;

      3) білім алушыларды аралық аттестаттау - білім алушылардың бір оқу сабағының, бір оқу пәнінің және (немесе) модульдің, сондай-ақ бір біліктілік шеңберінде кәсіптік модульдердің бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің мазмұнын оларды зерделеп бітіргеннен кейінгі меңгеру сапасын бағалау мақсатында жүргізілетін рәсім;

      4) білім алушыларды қорытынды аттестаттау –оқу пәндерінің көлемін олардың меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім;

      5) білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау – бұл оқытушының пәнді және (немесе) модульді оқыту бағдарламасына сәйкес ағымдағы сабақ барысында өткізген білім алушылардың білімін жүйелі тексеруі;

      6) дипломдық жұмыс (жоба) – қорытынды біліктілік жұмысы - білікті жұмыс, орта буын, қолданбалы бакалавр мамандарын даярлайтын бағдарламалар бойынша білім алатын студенттердің өзіндік шығармашылық жұмысы;

      7) қорытынды аттестаттау комиссиясы – техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілеріне қорытынды аттестаттау өткізу үшін құрылатын алқалы орган.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 25.09.2018 № 494 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Білім алушыларды ағымдағы бақылаудан және аралық аттестаттаудан өткізу

      3. Ағымдағы бақылау пәндер және (немесе) модульдер бойынша практикалық және семинарлық сабақтар жоқ болған жағдайда оқытушының оқу бағдарламасында көзделген міндетті бақылау жұмыстарын (жазбаша тапсырмалар, рефераттар) тексеруі арқылы жүзеге асырылады.

      Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғалардың пәндер және (немесе) модульдер бойынша үлгеріміне ағымдағы бақылау психофизикалық даму ерекшеліктері ескеріле отырып жеке тапсырмалар бойынша өткізіледі.

      4. Оқу жоспарына сәйкес оқыту дәрістік курспен шектелетін пәндер және (немесе) модульдер бойынша міндетті бақылау жұмыстары болмаған жағдайда, үлгерімді ағымдағы бақылау жүзеге асырылмайды. Пәндердің және (немесе) модульдердің тізбесін білім беру ұйымдарының алқалы органы айқындайды.

      5. Білім алушыларды аралық аттестаттаудан өткізу пәндерінің және (немесе) модульдерінің тізбесі мен нысанын жұмыс оқу жоспарларына сәйкес техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары белгілейді және оқу жылының басында оқу-тәрбие процесінің кестесіне енгізіледі.

      Жалпы білім беретін пәндер бойынша аралық аттестаттау: тіл, әдебиет, Қазақстан тарихы, математика және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары таңдаған пән бойынша емтихан өткізуді көздейді.

      Білім алушыларға жұмыс біліктілігін беру бойынша аралық аттестаттау өткізу үшін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен біліктілік комиссиясы құрылады.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 25.09.2018 № 494 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      6. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды аралық аттестаттау оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес курстық жобаларды (жұмыстарды) қорғау, практика бойынша есептер, сынақтар және емтихандар нысанында жүзеге асырылады, бұл ретте сынақтар мен курстық жобаларды (жұмыстарды) қорғау емтихандар басталғанға дейін өткізіледі.

      Курстық жобалар (жұмыстар) аталған пән және (немесе) модуль бойынша курстық жобаны (жұмысты) орындау үшін жеткілікті білімді меңгеруді қамтамасыз ететін пәннің және (немесе) модульдің теориялық бөлімі немесе тарауы аяқталғаннан кейін орындалады.

      Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғаларды аралық аттестаттау емтихандар және/немесе сынақтар нысанында өткізіледі.

      7. Егер ағымдағы семестрдің оқу жоспарында аталған пән және (немесе) модуль бойынша емтихан немесе қорытынды сынақ түрінде аралық аттестаттау қарастырылмаса, сынақтар келесі семестрге ауысқан пәндер және (немесе) модульдер бойынша өткізіледі.

      Сараланған бағалармен ("үздік", "жақсы", "қанағаттанарлық" және "қанағаттанарлықсыз") өткізілетін сынақтар курстық жобалар (жұмыстар), кәсіптік практика бойынша, сондай-ақ тізбесі оқу жұмыс жоспарына сәйкес айқындалатын арнайы пәндер және (немесе) модульдер бойынша жүргізіледі.

      8. Білім алушыларды аралық аттестаттау материалдары әрбір оқу пәнінің және (немесе) модульдің оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларының негізінде жасалады.

      9. Білім алушыларды аралық аттестаттауға даярлау кезеңінде консультацияға бөлінген жалпы бюджет уақыты есебінен консультация өткізіледі.

      10. Білім алушыларды емтихан нысанында аралық аттестаттаудан өткізу үшін:

      1) емтихан билеттері (емтихандық бақылау тапсырмалары), тест тапсырмалары, ситуациялық тапсырмалар;

      2) емтихан кезінде пайдалануға рұқсат берілген көрнекі құралдар, анықтама сипатындағы материалдар, нормативтік құжаттар мен техника үлгілері;

      3) оқу және технологогиялық карталар;

      4) спорт залдары, жабдықтар, мүкәммалдар;

      5) емтихан ведомосы дайын болуы қажет.

      11. Аралық аттестаттауды (емтихандар мен сынақтарды қабылдау) оқытушы және (немесе) аталған пән және (немесе) модуль бойынша семестр бойы сабақ берген оқытушылар не білім беру ұйымы басшысының тапсырмасы бойынша осы пәннің және (немесе) модульдің бейініне сәйкес келетін біліктілігі бар оқытушы жүзеге асырады.

      12. Аралық аттестаттауға әрбір пән және (немесе) модуль бойынша үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкес барлық практикалық, зертханалық, есептік-графикалық және курстық жұмыстарды (жобаларды), сынақтарды толық орындаған және ағымдағы білім есебінің қорытындысы бойынша қанағаттанарлықсыз бағасы жоқ білім алушылар жіберіледі.

      Емтиханға 1-2 пәннен және (немесе) модульден қанағаттанарлықсыз бағасы бар білім алушы білім беру ұйымы басшысының рұқсатымен, ал екеуден көп қанағаттанарлықсыз бағасы болса, педагогикалық кеңестің шешімімен жіберіледі.

      13. Аралық аттестаттауды өткізу кезінде емтихан билеттері бойынша тапсырмаларды орындау үшін:

      әрбір білім алушыға ауызша емтиханға 25 (жиырма бес) минуттан көп емес;

      жазбаша емтиханды өткізуге:

      1) әдебиет (шығарма) бойынша 6 астрономиялық сағаттан;

      2) математика және арнайы пәндер және (немесе) модульдер бойынша 4 академиялық сағаттан;

      3) мемлекеттік тіл және орыс тілі (мазмұндама) бойынша 3 астрономиялық сағаттан;

      4) мемлекеттік тіл және орыс тілі бойынша (диктант) 2 астрономиялық сағаттан көп емес уақыт бөлінеді.

      Жазбаша емтихан жұмыстары (тест тапсырмалары) білім беру ұйымының мөртабаны қойылған қағаздарда орындалады.

      14. Тыңдауға, оқу жұмыстарын қарауға, спорт көріністеріне байланысты арнайы пәндер, модульдер бойынша емтихандарды тиісті әдістемелік пәндік және циклдық комиссиялардың, кафедралардың, бөлімдердің оқытушылары қабылдайды. Оларды өткізу үшін нақты жұмсалатын, бірақ бір оқушыға бір академиялық сағаттан аспайтын уақыт қарастырылады.

      15. Аралық аттестаттауды (емтихандар мен сынақтарды) өткізу кезінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы басшысының рұқсатынсыз (оқу ісі, әдістемелік жұмыстар жөніндегі басшының орынбасарынан, бөлім меңгерушісі мен пәндік-циклдік комиссияның төрағасынан (төрайымынан) басқа) бөгде адамдардың қатысуына болмайды.

      16. Сырқаттануына байланысты немесе басқа да дәлелді себептермен аралық аттестаттаудан өтпеген білім алушыларға техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім білім беретін оқу орнының басшысы оны тапсыруға жеке мерзімді білім беру ұйымдарының бекітілген бұйрығымен белгілейді.

      17. Емтихан тапсыру, сондай-ақ курстық жобаларды қорғау кезіндегі білім алушылардың білімін бағалау цифрлық бес балдық жүйе бойынша жүзеге асырылады: (5 - "өте жақсы", 4 - "жақсы", 3 - "қанағаттанарлық", 2 - "қанағаттанарлықсыз").

      17-1. Кредиттік оқыту технологиясы кезінде білім алушылардың оқудағы жетістіктері 4 балдық жүйе бойынша сандық эквивалентке сәйкес әлемдік практикада қабылданған әріптік жүйемен (оң бағалар А-дан D-ға дейін азаю арқылы, "қанағаттанарлықсыз" - F) 100 балдық шкала бойынша бағаланады.

      Ескерту. 2-тарау 17-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 25.09.2018 № 494 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      18. "Қанағаттанарлықсыз" (сынақтан өткен жоқ) деген баға алған жағдайда емтиханды қайта тапсыруға бір пән және (немесе) модуль бойынша бір реттен артық рұқсат етілмейді.

      Емтиханды (сынақты) қайта тапсыруға пәнді жүргізетін оқытушыға, модуль щеңберінде оқытушыларға белгіленген мерзімде бөлім меңгерушісі жазбаша түрде рұқсат берген жағдайда жіберіледі (немесе сабақ беретін оқытушы болмаған жағдайда, осы пәннің (модульдің) бейініне сәйкес біліктілігі бар басқа оқытушыға тапсыруға болады).

      19. Аралық аттестаттау нәтижелері бойынша үшеуден артық қанағаттанарлықсыз деген баға алған білім алушылар педагогикалық кеңестің шешімі бойынша, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен оған белгіленген үлгіде анықтама беріліп, білім беру ұйымынан шығарылады.

      20. Белгіленген курстағы оқу жоспарының талаптарын толықтай орындаған, аралық аттестаттаудың барлық сынақтары мен емтихандарын табысты тапсырған білім алушылар келесі курсқа техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен көшіріледі.

      21. Аралық аттестаттауға шығарылмайтын пәндер, модульдер бойынша қорытынды бағаларды оқытушылар курс аяқталған соң үлгерімді ағымдағы бақылау бағаларының негізінде қояды.

      22. Ағымдағы семестрдің пәндері және (немесе) модульдері бойынша үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкес зертханалық, практикалық, есептік-графикалық және курстық жұмыстарды (жобаларды), сынақтарды "өте жақсы" деген бағаға тапсырған үздік білім алушыларға ағымдағы оқу сабақтарынан қол үзбей, мерзімінен бұрын аралық аттестаттаудың емтихандарын тапсыруға техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен рұқсат беріледі.

3. Білім алушыларға қорытынды аттестаттауды өткізу

      23. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының білім алушыларын қорытынды аттестаттау жалпы кәсіби және арнайы пәндер және (немесе) модульдер бойынша қорытынды емтихандар тапсыруды немесе арнайы пәндердің және (немесе) модульдердің бірінде қорытынды емтихан тапсыру арқылы диплом жобасын (жұмысын) орындау мен қорғауды қамтиды.

      23-1. Дипломдық жұмыс жұмысшы мамандықтар бойынша білім алатын, сондай-ақ ғылыми жаратылыстану, гуманитарлық, экономикалық және шығармашылық мамандықтар бойынша білім алатын студенттер орындайды және бітірушілердің арнайы теориялық білімі мен практикалық дағдыларын жүйелендіру, жалпылау және тексеру мақсатында.

      Дипломдық жобаны орта буын маманын, қолданбалы бакалавр дайындау кезінде техникалық, технологиялық және шаруашылық мамандықтар бойынша білім алатын студенттер орындайды, және кейбір техникалық құралдар мен технологиялар жасауды немесе олардың есебін болжайды. Техникалық мамандықтардың студенттері егер жұмысы теориялық немесе эксперименттік сиптатта болса, онда дипломдық жұмыс орындай алады.

      Ескерту. 3-тарау 23-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 25.09.2018 № 494 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      24. Білім беру ұйымдарында білім алушыларды қорытынды аттестаттауды өткізу үшін білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен қорытынды аттестаттау комиссиясы құрылады.

      Қорытынды аттестаттау комиссиясының құрамы дауыс беру құқығынсыз хатшыны қоса алғанда кәсіпорындардың білікті мамандарынан, арнайы пәндер оқытушыларынан, өндiрiстiк оқыту шеберлерiнен және оқу орнын басқарудың алқалы органдары өкілдерінен, яғни жұмыс берушілер өкілдерінен 65% және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының өкілдерінен 35% арақатынасында құрылады.

      25. Комиссия қорытынды аттестаттауды өткізу кезеңінде қорытынды аттестаттауды өткізуге бір ай қалғанда құрылады.

      26. Комиссия:

      1) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларында белгіленген білім алушылардың теориялық және практикалық даярлық деңгейінің сәйкестігін;

      2) білім алушылардың өндірістік оқыту, жалпы кәсіптік және арнайы пәндер және (немесе) кәсіптік модульдер бойынша нақты білім, іскерлік деңгейін және практикалық дағдыларын, кәсіптер (мамандықтар) бойынша оқу бағдарламалары мен біліктілік сипаттамаларының талаптарына сәйкестігін айқындайды.

      27. Комиссия отырыстарының ұзақтығы күніне 6 сағаттан аспауы қажет.

      28. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды қорытынды аттестаттау оқу процесінің кестесінде көрсетілген мерзімде және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарымен белгіленген оқу жұмыс жоспарларының нысандары бойынша өткізіледі.

      29. Комиссияға мынадай материалдар мен құжаттар ұсынылады:

      1) мамандық бойынша оқу жұмыс жоспары;

      2) техникалық және кәсіптік білім беру ұйымы басшысының білім алушыларды қорытынды аттестаттауға жіберу туралы бұйрығы;

      3) білім алушылардың қорытынды бағаларының жиынтық ведомосы;

      4) оқу бағдарламасына сәйкес қорытынды емтиханға енгізілген емтихан билеттерінің жиынтығы мен сұрақтар тізбесі;

      5) білім алушының денсаулық жағдайына байланысты қорытынды аттестаттау мерзімін жылжытуға құқығын растайтын құжаттар.

      30. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының білім алушыларын қорытынды аттестаттау жалпы кәсіби және арнайы пәндер және (немесе) модульдер бойынша қорытынды емтихандар тапсыру немесе арнайы пәндердің және (немесе) модульдердің бірінде қорытынды емтихан тапсыру арқылы диплом жобасын (жұмысын) орындау мен қорғау нысанында өткізіледі.

      Пәндер және (немесе) модульдер бойынша қорытынды емтихандар оқу бағдарламаларына сәйкес: бірнеше арнайы пәндер және (немесе) кәсіптік модульдер бойынша сұрақтарды қамтитын ауызша, жазбаша, кешенді емтихан нысандарында өткізіледі.

      Диплом жобасын (жұмысын) қорғау қорытынды аттестаттау өткізу жөніндегі комиссияның ашық отырысында кемінде 2/3 мүшелерінің қатысуымен өткізіледі. Бір диплом жобасын (жұмысын) қорғау ұзақтығы бір білім алушыға 30 (отыз) минуттан аспауы тиіс. Диплом жобасын қорғау үшін білім алушы ұзақтығы 10 (он) минуттан аспайтын баяндама жасайды. Диплом жобасын (жұмысын) қорғаудың нәтижесі өткізілген күні жарияланады.

      Ауызша қорытынды емтиханның ұзақтығы бір білім алушыға 15 (он бес) минуттан аспауы тиіс.

      Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғаларды қорытынды аттестаттау өндірістік оқыту бойынша практикалық жұмысты тапсыру нысанында орындалатын іс-әрекеттерді түсіндіре отырып, басшының міндетті түрде қатысуымен өткізіледі. Практикалық жұмысты қорғау үшін білім алушы жұмыстың орындалу кезеңдері туралы ұзақтығы 15 (он бес) минуттан аспайтын баяндама жасайды.

      31. Диплом жобасын (жұмыс) қорғау немесе қорытынды емтихан тапсыру кезінде "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған тұлғаларға қорытынды аттестаттау комиссиясы қорытынды аттестаттауды қайта тапсыруға рұқсат беру туралы шешім шығарады және оның мерзімін белгілейді. Қорытынды емтиханды қайта тапсыру "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған пән және (немесе) модуль бойынша ғана жүргізіледі.

      Қорытынды аттестаттау комиссия білім алушыға жұмысын қайта қорғауға немесе жаңа тақырып әзірлеуді ұсынады.

      Ескерту. 31-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 25.09.2018 № 494 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      32. Диплом жобасын (жұмыс) қайта қорғаудан немесе қорытынды емтихан тапсыру кезінде "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған білім алушыға мамандығы (кәсібі) бойынша оқу курсын толық аяқтағандығы туралы белгіленген үлгідегі анықтама беріледі.

      Ескерту. 32-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 25.09.2018 № 494 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      33. Тиісті құжаттармен дәлелденген, себепті жағдайлармен дипломдық жобаны (жұмысты) қорғауға және қорытынды емтиханды тапсыруға келмеген білім алушылар белгіленген мерзімде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары басшысының бұйрығы бойынша қорытынды аттестаттаудан өтуге жіберіледі.

      34. Қорытынды аттестаттау комиссиясының отырысы тиісті хаттамамен ресімделеді, оған комиссия төрағасы, мүшелері және хатшысы қол қояды.

      35. Емтиханды оқу жоспарындағы барлық пәндердің және (немесе) модульдердің кемінде 75 пайызын "өте жақсы" деген бағамен, ал қалған пәндерді және (немесе) модульдер бойынша – "жақсы" деген бағамен тапсырған және дипломдық жобаны (жұмысты) "өте жақсы" деген бағамен қорғаған білім алушыға үздік диплом беріледі.

      Ескерту. 35-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 25.09.2018 № 494 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      35-1. Емтихандар мен сараланған сынақтарды "А", "А-", "В+", "В", "В-" деген бағаға тапсырған және оқытудың барлық кезеңінде үлгерімінің орташа балы 3,5-тен төмен емес, сондай-ақ мемлекеттік емтихан және диплом жұмыстарын (жобаларын) А, А - "өте жақсы" деген бағаға тапсырған, барлық оқу кезеңінде қайта тапсырылған емтихандар болмаған жағдайда білім алушыға үздік диплом беріледі.

      Ескерту. 3-тарау 35-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 25.09.2018 № 494 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      36. Біліктілік деңгейін көрсете отырып диплом беру туралы шешім пәндер және (немесе) модульдер бойынша қорытынды емтихандар және (немесе) дипломдық жобаларды (жұмыстарды) қорғау нәтижелері негізінде қабылданады.

      37. Комиссияның төрағасы екі апталық мерзімде аттестаттау аяқталысымен аттестаттау қорытындысы туралы есеп дайындайды.

      38. Комиссия төрағасының есебінде: білім алушылардың аталған мамандық (кәсіп) бойынша даярлық деңгейі; білім алушылардың емтиханда анықталған біліміне сипаттама; пәндердің және (немесе) модульдердің жекелеген сұрақтары бойынша білім алушылардың даярлығында кездесетін кемшіліктер; техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру кәсіптері (мамандықтары) бойынша білікті кадрлар даярлауды одан әрі жетілдіру бойынша ұсынымдар көрсетіледі.

      39. Комиссия төрағасы педагогикалық кеңеске комиссия жұмысының қорытындылары туралы баяндайды.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2008 жылғы 18 наурыздағы
N 125 бұйрығымен
бекітілген

Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидалары

      Ескерту. Қағида алып тасталды – ҚР Білім және ғылым министрінің 25.09.2018 № 494 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 апреля 2008 года № 5191.

      Сноска. Заголовок в редакции приказа Министра образования и науки РК от 25.09.2018 № 494 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 19 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      2) Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной итоговой аттестации обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, согласно приложению 2 к настоящему приказу;

      3) исключен приказом Министра образования и науки РК от 25.09.2018 № 494 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 04.04.2012 № 142 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется приказом Министра образования и науки РК от 30.01.2017 № 36 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.09.2018 № 494 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Департаменту высшего и послевузовского образования (Омирбаеву С.М.):

      1) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) после прохождения государственной регистрации опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

      3. Признать утратившим силу приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 сентября 2006 года N 481 "Об утверждении Правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся в организациях образования" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 4394).

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра Шамшидинову К.Н.

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования.

Министр

Ж. Туймебаев


  Приложение 1
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 18 марта 2008 года № 125

      Сноска. Правый верхний угол в редакции приказа Министра образования и науки РК от 25.09.2018 № 494 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования

      Сноска. Типовые правила в редакции приказа Министра образования и науки РК от 06.06.2017 № 265 (порядок введения в действие см. п.4); с изменением, внесенным приказом Министра образования и науки РК от 14.06.2018 № 272 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 19) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" и определяют порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.

      2. В настоящих Правилах используются следующие определения:

      1) оценивание – процесс соотнесения реально достигнутых обучающимися результатов обучения с ожидаемыми результатами обучения на основе выработанных критериев;

      2) критерии оценивания – признаки, на основании которых производится оценка учебных достижений обучающихся;

      3) текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях, в соответствии с общеобразовательной учебной программой;

      4) промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения ее изучения;

      5) итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью определения степени освоения обучающимися объема учебных дисциплин, предусмотренных государственным общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 (далее - ГОСО);

      6) суммативное оценивание – вид оценивания, которое проводится по завершении определенного учебного периода (четверть, учебный год), а также изучения разделов (сквозных тем) в соответствии с учебной программой;

      7) модерация – процесс обсуждения работ обучающихся по суммативному оцениванию за четверть с целью стандартизации выставления баллов для обеспечения объективности и прозрачности оценивания;

      8) ожидаемые результаты обучения – совокупность компетенций, выражающих, что именно обучающийся будет знать, понимать, демонстрировать по завершении процесса обучения;

      9) формативное оценивание – вид оценивания, которое проводится в ходе повседневной работы в классе, является текущим показателем успеваемости обучающихся, обеспечивает оперативную взаимосвязь между обучающимся и учителем в ходе обучения, обратную связь между учеником и педагогом и позволяет совершенствовать образовательный процесс.

Глава 2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся

      3. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится с первой четверти (полугодия) учебного года во 2-11 (12) классах учителями по всем учебным предметам.

      В первом полугодии 1 класса оценки за уровень усвоения учебного материала не выставляются.

      4. Годовая оценка по предметам обучающихся 1-11 (12) классов выставляется на основании четвертных (полугодовых) оценок.

      Итоговая оценка по предметам обучающихся в 5-11 (12) классов выставляется на основании четвертных, годовых и экзаменационных оценок.

      Пересмотр четвертных, полугодовых, годовых и итоговых оценок не допускается.

      5. Для обучающихся 2-4 классов, имеющих неудовлетворительные годовые оценки по одному или двум предметам, повторно организуются контрольные работы в форме устных, письменных или тестовых заданий. По итогам контрольных работ при получении оценок "3", "4", "5" обучающиеся переводятся в следующий класс.

      6. Обучающиеся 5-8 (9), 10 (11) классов, имеющие неудовлетворительные годовые оценки по одному или двум предметам, допускаются к промежуточной аттестации.

      Обучающиеся 2-8 (9), 10 (11) классов, имеющие неудовлетворительные годовые оценки по трем и более предметам, не допускаются к промежуточной аттестации, оставляются на повторный год обучения.

      Обучающиеся 1 классов на повторный год обучения не оставляются, за исключением обучающихся, которые оставлены по рекомендации психолого-медико-педагогической консультации и по согласованию с родителями или законными представителями ребенка.

      7. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5-8 (9), 10 (11) классах до 31 мая, после завершения учебного года. Перечень учебных предметов (не более двух), формы и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются решением педагогического совета школы (далее - педсовет).

      8. Обучающиеся 5-8 (9), 10 (11) классов, имеющие неудовлетворительные итоговые оценки по одному или двум предметам, подлежат повторной промежуточной аттестации по этим предметам. На период летних каникул данным обучающимся даются учебные задания по соответствующим предметам.

      9. Повторная промежуточная аттестация проводится не ранее 3-х недель после завершения учебного года. В случае получения при повторной аттестации неудовлетворительных итоговых оценок, обучающиеся оставляются на повторное обучение.

      10. Из 2-8 (9), 10 (11) классов в следующий класс переводятся обучающиеся, имеющие годовые и итоговые оценки "3", "4", "5" по всем учебным предметам.

      11. Обучающиеся 5-8 (9), 10 (11) классов, имеющие годовые оценки "5" по всем учебным предметам, в следующий класс переводятся без экзаменов.

Глава 3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по обновленному содержанию среднего образования

      12. Оценка учебных достижений обучающихся осуществляется в форме формативного и суммативного оценивания.

      13. Формативное оценивание проводится для мониторинга достижений обучающимися целей обучения и дальнейшего выстраивания дифференцированной работы на уроке, включая итоги выполненной домашней работы и рекомендации педагога в письменной форме (в тетрадях или дневниках) или устно.

      Сноска. Пункт 13 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      13-1. При формативном оценивании педагог самостоятельно определяет количество обучающихся и частоту предоставления обратной связи.

      Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 13-1 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      13-2. Результаты формативного оценивания не требуют распечатывания и дальнейшего хранения.

      Предоставление результатов формативного оценивания осуществляется на выполненных работах обучающихся.

      Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 13-2 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа Министра образования и науки РК от 14.06.2018 № 272 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится педагогами в форме суммативного оценивания для определения и фиксирования уровня усвоения содержания учебного материала по завершении четверти, изучения разделов (сквозных тем).

      Суммативное оценивание проводится с третьей четверти в 1 классе, с первой четверти учебного года во 2-11 (12) классах.

      Сноска. Пункт 14 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14-1. По результатам суммативного оценивания за раздел/сквозную тему (далее - СОР) обучающимся выставляются баллы, которые учитываются при оценивании учебных достижений за четверть.

      Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 14-1 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14-2. Максимальный балл за СОР, форма (контрольная, практическая или творческая работа, проект, устный опрос, эссе), урок проведения СОР и время на выполнение СОР не регламентируются.

      Максимальный балл за СОР должен составлять не менее 7 и не более 15 баллов в 1-4 классах, не менее 7 и не более 20 баллов в 5-11(12) классах.

      Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 14-2 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа Министра образования и науки РК от 14.06.2018 № 272 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14-3. При выставлении итогового балла за СОР и суммативные работы за четверть не учитываются помарки, а также качество оформления условий учебных заданий и задач.

      Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 14-3 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14-4. При учебной нагрузке 1 час в неделю СОР проводится не более двух раз в четверти.

      Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 14-4 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14-5. Разделы/сквозные темы объединяются с учетом специфики тем и количества целей обучения при изучении трех и более разделов/сквозных тем в четверти.

      СОР проводится один раз во второй половине четверти, не менее чем за две недели до ее завершения, при изучении одного раздела (сквозной темы) в четверти. Разрешается его проведение в два этапа.

      Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 14-5 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14-6. Допускается проведение суммативного оценивания за четверть не более трех в один день с учетом уровня сложности учебных предметов. Они не проводятся в последний день завершения четверти.

      Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 14-6 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа Министра образования и науки РК от 14.06.2018 № 272 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14-7. При оценивании обучающихся на дому учитель разрабатывает дифференцированные и/или индивидуальные задания с учетом учебной нагрузки обучающегося на дому и изученного им учебного материала.

      Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 14-7 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14-8. При оценивании обучающихся с особыми образовательными потребностями учитель использует дифференцированные и/или индивидуальные задания, а также вносит изменения в критерии оценивания с учетом особенностей обучающегося.

      Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 14-8 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      15. По предметам "Самопознание", "Художественный труд", "Музыка", "Физическая культура", "Основы предпринимательства и бизнеса", "Графика и проектирование", "Общество и религия" суммативное оценивание не проводится.

      В конце четверти ("Физическая культура", "Основы предпринимательства и бизнеса", "Графика и проектирование"), полугодия ("Самопознание", "Художественный труд", "Музыка", "Общество и религия") и учебного года по указанным предметам выставляется "зачет" ("незачет").

      Сноска. Пункт 15 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      16. Задания суммативного оценивания выполняются обучающимися и содержат пройденный ими материал в соответствии с Типовыми учебными программами по общеобразовательным предметам, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 "Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8424).

      17. Задания формативного и суммативного оценивания составляются педагогами самостоятельно.

      18. Суммативное оценивание по языковым предметам проводится по четырем видам речевой деятельности (аудирование (слушание), говорение, чтение, письмо). Оценивание навыков аудирования (слушания) и говорения проводится на уроках в течение недели, на которую запланировано проведение суммативного оценивания.

      19. Для обеспечения объективности и прозрачности оценивания результатов обучения обучающихся по учебным предметам, по которым проводится суммативное оценивание за четверть в письменной форме, педагогами проводится модерация.

      По итогам модерации суммативные работы обучающихся за четверть, баллы которых подлежат изменению, перепроверяются. Балл за суммативную работу за четверть по итогам модерации изменяется как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

      20. Обучающийся при отсутствии (по состоянию здоровья, смерть близких родственников, участие в конференциях, олимпиадах и конкурсах научных проектов (научных соревнованиях)) проходит суммативное оценивание по индивидуальному графику.

      Сноска. Пункт 20 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      21. При отсутствии результатов суммативного оценивания за раздел (сквозную тему) и четверть обучающийся является временно не аттестованным.

      22. Суммативные работы обучающихся за текущий учебный год хранятся в школе в течение одного учебного года.

      23. Результаты суммативного оценивания обучающихся в виде баллов выставляются в журнал (бумажный/электронный) и переводятся в четвертную и годовую оценки по шкале перевода баллов согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

      Сноска. Пункт 23 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      24. Информация по итогам суммативного оценивания предоставляется обучающимся, родителям или законным представителям ребенка в бумажном или электронном формате.

      Сноска. Пункт 24 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 14.06.2018 № 272 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      25. Четвертная оценка выставляется на основании результатов суммативного оценивания за разделы (сквозные темы) и четверть в процентном соотношении 50% на 50%.

      26. В 1 классе годовая оценка выставляется по итогам 3 и 4 четвертей на основании результатов суммативного оценивания.

      Обучающиеся 1 класса не оставляются на повторный год обучения, за исключением обучающихся, которым рекомендован повторный год обучения на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации и (или) по согласованию с родителями или законными представителями ребенка.

      27. Годовая оценка по учебным предметам обучающимся 2-11 (12) классов выставляется как среднее арифметическое значение суммы четвертных оценок с округлением к ближайшему целому, и является итоговой оценкой.

      Промежуточная аттестация по итогам учебного года не проводится.

      Сноска. Пункт 27 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 14.06.2018 № 272 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      28. Для обучающихся 2-8 (9) и 10 (11) классов, имеющих годовую оценку "2" по одному или двум предметам, организуется суммативное оценивание за учебный год, включающее содержание материала за учебный год, которое проводится согласно графику, составленному школой.

      Итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое значение годовой оценки и оценки за суммативное оценивание за учебный год с округлением к ближайшему целому.

      Обучающиеся 2-8 (9) и 10 (11) классов, имеющие годовую оценку "2" по трем и более предметам, оставляются на повторный год обучения.

      При получении оценок "3", "4", "5" обучающиеся 2-8 (9) и 10 (11) классов переводятся в следующий класс.

      Сноска. Пункт 28 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 14.06.2018 № 272 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      29. Обучающиеся 2-8 (9) и 10 (11) классов, повторно получившие оценку "2", по одному или двум учебным предметам, подлежат дополнительному суммативному оцениванию за учебный год по данным предметам.

      Итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое значение годовой оценки и оценки за дополнительное суммативное оценивание с округлением к ближайшему целому.

      Дополнительное суммативное оценивание проводится до начала нового учебного года.

      В случае получения за дополнительное суммативное оценивание оценки "2" обучающиеся оставляются на повторное обучение.

      Сноска. Пункт 29 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 14.06.2018 № 272 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      30. Пересмотр четвертных, годовых и итоговых оценок не допускается.

      31. При переводе обучающегося из одной школы в другую в течение учебного года результаты его суммативного оценивания оформляются выпиской из электронного (бумажного) журнала, заверяются подписью директора, печатью школы и выдаются вместе с личным делом обучающегося.

      Сноска. Пункт 31 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      32. Исключен приказом Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся

      33. Освоение общеобразовательных учебных программ основного среднего, общего среднего образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся и проводится в форме:

      1) итоговых выпускных экзаменов для обучающихся 9 (10) класса;

      2) государственных выпускных экзаменов для обучающихся 11 (12) класса.

      34. Итоговая аттестация обучающихся 1-8 (9), 10 (11) классов не предусмотрена.

      35. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9 (10), 11 (12) классов, освоившие типовые общеобразовательные учебные программы в соответствии с требованиями ГОСО.

      36. Обучающиеся 9 (10) класса, освоившие общеобразовательные учебные программы основного среднего образования, сдают четыре экзамена, один из них по выбору.

      37. Итоговая аттестация для обучающихся 9 (10) класса проводится в следующих формах:

      1) письменного экзамена по родному языку и литературе (по языку обучения) (сочинение – для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла, диктант – для остальных);

      2) письменного экзамена по математике (алгебре);

      3) устного экзамена по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и устного экзамена по русскому языку в школах с казахским языком обучения;

      4) устного экзамена по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика).

      38. Обучающиеся 11 (12) класса, освоившие общеобразовательные учебные программы общего среднего образования, сдают итоговую аттестацию в виде пяти экзаменов, один из них по выбору.

      39. Итоговая аттестация для обучающихся 11 (12) класса проводится в следующих формах:

      1) письменного экзамена по родному языку и литературе (язык обучения) в форме эссе;

      2) письменного экзамена по алгебре и началам анализа;

      3) устного экзамена по истории Казахстана;

      4) тестирования по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и тестирования по русскому языку в школах с казахским языком обучения;

      5) тестирования по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика).

      39-1. Итоговая аттестация для обучающихся 11 класса специализированных музыкальных школ-интернатов проводится в форме:

      1) письменного экзамена по родному языку и литературе (язык обучения) в форме эссе;

      2) письменного экзамена по алгебре и началам анализа.

      Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 39-1 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      39-2. Итоговая аттестация для обучающихся 12 класса специализированных музыкальных школ-интернатов проводится в форме:

      1) устного экзамена по истории Казахстана;

      2) тестирования по казахскому языку в школах с русским языком обучения и тестирования по русскому языку в школах с казахским языком обучения;

      3) тестирования по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика).

      Сноска. Типовые правила дополнены пунктом 39-2 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      40. Материалы экзаменационных работ для обучающихся 9 (10) класса готовятся управлениями образования областей, городов Астана и Алматы (далее – управления образования), для обучающихся 9 (10) класса республиканских школ и для обучающихся 11 (12) класса школ – Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее - Министерство).

      41. Обучающиеся 9 (10) класса, имеющие годовые неудовлетворительные оценки по одному и двум предметам, до проведения итоговой аттестации проходят дополнительные контрольные работы в форме тестовых или письменных заданий.

      42. Освобождение обучающихся от учебных предметов "Технология", (Художественный труд), "Начальная военная подготовка" ("Начальная военная и технологическая подготовка") и "Физическая культура", в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, не влияет на успеваемость, допуск к итоговой аттестации, перевод в следующие классы.

      Сноска. Пункт 42 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 09.02.2018 № 47 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      43. Выпускникам 9 (10) класса, имеющим оценки "5" по изученным предметам, подлежащим включению в приложение к аттестату об основном среднем образовании, выдается аттестат с отличием об основном среднем образовании в соответствии с формой, утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 "Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правила их выдачи" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10348) (далее – приказ № 39).

      44. Выпускникам 11 (12) классов, имеющим за время обучения в 10 (11) и 11 (12) классах годовые, итоговые оценки и оценки итоговых аттестаций "5" по изученным предметам, выдается аттестат об общем среднем образовании с отличием, утвержденный приказом № 39.

      45. Выпускникам 11 (12) класса, показавшим примерное поведение и имеющим годовые и итоговые оценки "5" по всем предметам в период учебы с 5 по 11 (12) классы и прошедшим итоговую аттестацию по завершении общего среднего образования на оценку "5", выдается аттестат об общем среднем образовании "Алтын белгі" в соответствии с формой, утвержденной приказом № 39, и знак "Алтын белгі".

      46. Выпускникам по образовательным программам автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" (далее – выпускники АОО "НИШ"), являющейся экспериментальной площадкой, а также победителям международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) 2014, 2015, 2016 годов (далее - победители), выдаются сертификаты единого национального тестирования (далее - ЕНТ) на основании перевода баллов внешнего оценивания результатов обучения выпускников АОО "НИШ" и итоговых оценок победителей в баллы сертификата ЕНТ в соответствии со шкалой перевода баллов внешнего оценивания результатов обучения выпускников АОО "НИШ" и итоговых оценок победителей в баллы сертификата ЕНТ согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

      47. По результатам итоговой аттестации:

      1) обучающиеся 9 (10) и 11 (12) классов при получении неудовлетворительных оценок по одному или двум предметам допускаются к прохождению в школе повторной итоговой аттестации по данным учебным предметам в форме экзамена;

      2) обучающиеся 9 (10) класса при получении неудовлетворительных оценок по трем и более предметам остаются на повторный год обучения;

      3) обучающимся 11 (12) класса при получении неудовлетворительных оценок по трем и более предметам выдается справка, выдаваемая лицам, не завершившим образование, в соответствии с формой, утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 июня 2009 года № 289 "Об утверждении формы справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5717) (далее – приказом № 289).

      По окончании следующего учебного года обучающиеся, получившие справку, выдаваемую лицам, не завершившим образование, в соответствии с формой, утвержденной приказом № 289, проходят в школе повторную итоговую аттестацию по соответствующим учебным предметам в форме экзамена.

      48. Сроки повторных итоговых аттестации устанавливают управления образования, а также районные и городские отделы образования по согласованию с управлениями образования, для обучающихся республиканских школ – Министерство.

      49. Экзаменационные материалы повторной итоговой аттестации в виде тестирования или в письменной (эссе), устной формах разрабатываются школами самостоятельно.

      Обучающимся 9 (10) класса, сдавшим повторную итоговую аттестацию, выдается аттестат об основном среднем образовании, утвержденный приказом № 39.

      Обучающимся 11 (12) класса, сдавшим повторную итоговую аттестацию, выдается аттестат об общем среднем образовании, утвержденный приказом № 39.

      50. Обучающиеся 9 (10) и 11 (12) классов освобождаются от итоговой аттестации приказами руководителей управлений образования, обучающиеся республиканских школ – приказом Министра образования и науки Республики Казахстан (далее – Министр) в следующих случаях:

      1) по состоянию здоровья;

      2) инвалиды І-II группы, инвалиды детства, дети-инвалиды;

      3) участники летних учебно-тренировочных сборов, кандидаты в сборную команду Республики Казахстан для участия в международных олимпиадах (соревнованиях);

      4) смерти близких родственников (родители, дети, усыновители, усыновленые полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка);

      5) чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера.

      51. Приказы об освобождении обучающихся от итоговой аттестации издаются на основании следующих документов:

      1) заключения врачебно-консультационной комиссии согласно форме № 035-1/у, утвержденно приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697), для категории обучающихся указанных в подпункте 1) и 2) пункта 30 настоящих Правил;

      2) выписки из решения педсовета и ходатайства школы, для категории обучающихся указанных в пункте 30 настоящих Правил;

      3) подлинников и копий табелей успеваемости обучающихся (далее - табель) в соответствии с формой, утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 "Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4991), для категории обучающихся указанных в пункте 30 настоящих Правил. Подлинники табелей после сверки с его копиями возвращаются администрации школы.

      Документы, указанные в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, заверяются подписью руководителя и печатью школы.

      52. Обучающийся 9 (10) и 11 (12) классов, заболевший в период итоговой аттестации, сдает пропущенные экзамены после выздоровления.

      53. Досрочная итоговая аттестация выпускников 9 (10) и 11 (12) классов, допускается в случае выезда обучающихся за границу для поступления на учебу или на постоянное место жительства при предъявлении подтверждающих документов и проводится в форме итоговых выпускных экзаменов или государственных выпускных экзаменов не ранее, чем за 2 месяца до окончания учебного года.

      54. Выпускники 11 (12) класса, выезжавшие на учебу за рубеж по линии международного обмена, и окончившие там образовательные учреждения, итоговую аттестацию за 11 (12) класс проходят в школах Республики Казахстан.

      До начала итоговой аттестации решением школьной комиссии данные выпускники проходят аттестацию по предметам инвариантного компонента Типового учебного плана, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 "Об утверждении типовых учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8170) не изучавшимся за рубежом.

      После прохождения итоговой аттестации им выдается аттестат об общем среднем образовании, утвержденный приказом № 39, с учетом отметок по предметам, изучавшимся за рубежом, годовых и итоговых оценок, полученных в предыдущих классах в школах Республики Казахстан.

      55. Подготовку экзаменационных материалов для выпускников 9 (10) и 11 (12) класса, выезжающих за границу для поступления на учебу или на постоянное место жительства и для выпускников 11 (12) класса, выезжающих на учебу за рубеж по линии международного обмена обучающимися осуществляет школа.

      56. Обучающиеся на период их полного курса обучения по программам международного обмена, числятся в контингенте школ Республики Казахстан, в которых они обучались до выезда по линии международного обмена обучающимися.

      57. Вопрос о необходимости проведения итоговой аттестации обучающихся с особыми образовательными потребностями и обучающихся по индивидуальным учебным программам решается педагогическим советом в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.

      Экзаменационные материалы итоговой аттестации детей с особыми образовательными потребностями обучающихся в специальных организациях образования и специальных классах в общеобразовательных школах разрабатываются районными, городскими отделами образования или управлением образования.

      Сноска. Пункт 57 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 14.06.2018 № 272 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      58. В 9 (10) классе на диктант отводится 2 астрономических часа, на сочинение – 4 астрономических часа, на математику (алгебру) (письменно) – 3 астрономических часа (в специализированных школах физико-математического направления – 4 часа).

      59. В 11 (12) классе на эссе отводится 3 астрономических часа, на алгебру и начала анализа – 5 астрономических часа.

      Для детей с особыми образовательными потребностями, которые проходят итоговую аттестацию, предоставляется дополнительное время при сдаче экзамена, согласно решения Экзаменационной комиссии по итоговой аттестации обучающихся (далее – Комиссия) в соответствии с рекомендациями школы.

      60. Письменные экзамены проводятся в просторных классных помещениях, где обучающиеся 11 (12) класса садятся по одному, а обучающиеся 9 (10) класса – по одному или по двое.

      Для выполнения письменных работ и подготовки к устным ответам обучающимся выдается бумага со штампом школы. Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее Комиссии вместе с черновиками.

      Обучающиеся, не закончившие работу в отведенное для экзамена время, сдают ее незаконченной.

      61. В период проведения письменного экзамена (кроме диктанта) обучающемуся разрешается выйти на 5 минут из классного помещения. В этом случае он сдает работу Комиссии, на экзаменационной работе отмечается продолжительность отсутствия обучающегося на экзамене.

      Для детей с особыми образовательными потребностями предоставляется более продолжительное время для перерыва.

      62. По окончании письменного экзамена и тестирования члены Комиссии проверяют работы обучающихся в здании школы.

      Непроверенные работы сдаются на хранение руководителю школы. При проверке ошибки подчеркиваются. В эссе, за курс общего среднего образования, количество ошибок указывается отдельно.

      На письменные работы по математике (алгебре), оцененные на "2" и "5", Комиссией школы даются рецензии.

      Сочинение в 9 (10) классе и эссе в 11 (12) классе оценивается двумя оценками, письменная экзаменационная работа по математике (алгебре) за курс основного и общего среднего образования – одной.

      63. Письменные экзаменационные работы во всех классах школы начинаются в 9 часов 00 минут утра по местному времени. В исключительных случаях (при наличии в школе большого числа обучающихся) для соблюдения пунктов настоящих Правил допускается проведение экзаменов в 2-3 потока.

      Пакеты с темами эссе вскрываются за 15 минут до начала экзамена в присутствии обучающихся и членов Комиссии школы.

      Пакеты с материалами по математике в 9 и 11 классах вскрываются за 1 час до начала экзаменов в присутствии только членов Комиссии школы для проверки правильности условий предложенных заданий.

      64. На устном экзамене для подготовки ответа обучающемуся предоставляется не менее 20 минут. Если обучающийся не ответил на вопросы по билету, Комиссия разрешает ему взять второй билет (оценка в данном случае снижается на 1 балл).

      65. Тестирование проводится в пределах учебных предметов, определенных подпунктом 4) и 5) пункта 39 настоящих Правил, с помощью тестовых заданий, разработанных Республиканским государственным казенным предприятием "Национальный центр тестирования" (далее – НЦТ) в соответствии с ГОСО.

      66. В 11 (12) классе на тестирование отводится по каждому предмету 80 минут.

      67. Проверка результатов теста осуществляется в школе Комиссией, формируемой при школе тот же день на основании предоставленных им кодов правильных ответов.

      68. Количество и форма тестовых заданий, форма листа ответов для тестирования определяются спецификацией теста в разрезе каждого предмета, профиля и языка обучения. Спецификация теста разрабатывает НЦТ.

      69. После проведения устных или письменных экзаменов, тестирования по каждому предмету в 9 (10), 11 (12) классах и переводных экзаменов в 5-8, 10 классах Комиссия в тот же день выставляет обучающимся экзаменационные и итоговые оценки и вносит их в бумажный и электронный Протокол экзамена (тестирования) и итоговых оценок за курс обучения на уровнях основного среднего и общего среднего образования по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам (далее – Протокол). Протокол подписывается членами Комиссии школы.

      70. При выставлении итоговой оценки обучающимся, находившимся на лечении в лечебном учреждении, где были организованы учебные занятия, учитываются четвертные (полугодовые) и годовые оценки, полученные ими в школе (классе или группе) при лечебном учреждении.

      71. Оценки, полученные обучающимися на устном экзамене, объявляются им после окончания экзамена в данном классе или группе.

      На основании письменного заявления, обучающийся в присутствии председателя Комиссии школы ознакамливается с результатами проверки своей письменной работы.

      72. Обучающиеся 9 (10) и 11 (12) классов, получившие оценку "2" на очередном экзамене, допускаются к следующему экзамену.

      73. При выведении итоговых оценок по предмету надлежит руководствоваться следующим:

      1) итоговая оценка по предмету определяется на основании годовой и экзаменационной с учетом четвертных (полугодовых) оценок за текущий учебный год (учитывается при экзаменационной оценке "4" или "5");

      2) при неудовлетворительной экзаменационной оценке не выставляется положительная итоговая оценка;

      3) итоговая оценка выставляется не выше экзаменационной.

      74. При несогласии с оценкой, выставленной за письменную работу или результатом тестирования, обучающийся обращается до 13 часов 00 минут следующего дня после объявления экзаменационной оценки в Комиссию, созданную при районных, городских отделах образования, управлениях образования, а также при Министерстве для обучающихся республиканских школ.

      75. Для проведения итоговой атестации в срок до 1 февраля текущего года создается Комиссия: при школах - приказом директора школы, при районном, городском отделе образования - приказом его руководителя, при управлении образования - приказом его руководителя, при Министерстве (для республиканских школ) - приказом Министра.

      76. В состав Комиссии при школе включаются учителя-предметники и заместители директора школы (при наличии), представители общественных организаций (при наличии) и родительских комитетов. Комиссию возглавляет директор школы или лицо, заменяющее его.

      Количество членов Комиссии при школе составляет не менее пяти человек при одном выпускном класс-комплекте основной и средней школы, и не менее семи человек при двух и более выпускных класс-комплектах основной и средней школы.

      77. В состав Комиссии при районном, городском отделе образования включаются учителя-предметники, специалисты отделов образования, представители общественных организаций и родительских комитетов, а также секретарь, назначаемый из числа сотрудника отдела образования. Комиссию возглавляет руководитель отдела образования или лицо, заменяющее его.

      78. В состав Комиссии при управлении образования включаются учителя-предметники, специалисты управления образования, представители общественных организаций и родительских комитетов, средств массовой информации, а также секретарь, назначаемый из числа сотрудника управления образования. Комиссию возглавляет руководитель управления образования или лицо, заменяющее его.

      79. В состав Комиссии при Министерстве включаются учителя-предметники, представители общественных организаций и родительских комитетов, сотрудники Министерства и подведомственных организаций Министерства, а также секретарь, назначаемый из числа сотрудников Министерства. Комиссию возглавляет вице-министр образования и науки Республики Казахстан.

      80. Комиссией, формируемой при школе, осуществляются следующие мероприятия:

      1) проведение разъяснительных работ для обучающихся, педагогов и родителей по вопросам проведения итоговой аттестации;

      2) формирование и направление в филиал НЦТ списков обучающихся 11 (12) класса, сдающих итоговую аттестацию с указанием перечня предметов, выбранных обучающимися 11 (12) класса, в срок до 1 марта текущего года;

      3) организация работы по проведению итоговой аттестации, а так же подготовке обучающихся к итоговой аттестации;

      4) рассмотрение письменных экзаменационных работ и заслушивание устных экзаменационных ответов, проверка результатов тестирования обучающихся 9 (10) и 11 (12) классов, в том числе претендующих на получение аттестатов об общем среднем образовании с отличием и "Алтын белгі";

      5) после завершения письменных экзаменационных работ, тестирования и заслушивания устных экзаменационных ответов направляет электронный вариант Протокола в отделы или управления образования;

      6) выдача и использование результатов тестирования;

      7) перевод баллов результатов тестирования в оценки в соответствии со Шкалой перевода баллов тестирования в оценки аттестата о среднем общем образовании согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

      8) рассмотрение обоснованности предложений, поступивших на апелляцию и принятие решения.

      81. Комиссиями, формируемыми при районном, городском отделе образования, управлении образования, Министерстве, осуществляются следующие мероприятия:

      1) проведение информационно-разъяснительной работы среди обучающихся, педагогов и родителей по вопросам проведения итоговой аттестации;

      2) организация работы по проведению итоговой аттестации;

      3) рассмотрение обоснованности предложений, поступивших на апелляцию и принятие окончательного решения.

      82. Заключительное заседание Комиссии, формируемой при школе по подведению итогов работы и принятию решения об утверждении списка обучающихся, награждаемых знаком "Алтын белгі", проводится не позднее 12 июня текущего года.

      83. Списки обладателей аттестатов об основном среднем образовании с отличием, аттестатов об общем среднем образовании с отличием и об общем среднем образовании "Алтын белгі" и знака "Алтын белгі" утверждается приказом директора школы.

      84. Управления образования и республиканские школы предоставляют в Министерство итоговые данные о результатах итоговой аттестации обучающихся не позднее 1 июля текущего года.

      85. Результаты итоговой аттестации обучающися обсуждаются на педсовете при участии всех членов Комиссии, формируемой при школе, по итогам работы за учебный год в августе месяце текущего года. Педсовет принимает меры по улучшению качества учебно-воспитательной работы.

  Приложение 1
к Типовым правилам
проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся
в организациях образования,
реализующих
общеобразовательные учебные
программы начального,
основного среднего,
общего среднего образования

Шкала перевода баллов в оценки

Процентное содержание баллов
в 1 классе (%)

Процентное содержание баллов во 2-11 (12) классах (%)

Оценка

0-20

0-39

неудовлетворительно - "2"

21 - 50

40 - 64

удовлетворительно - "3"

51 - 80

65 - 84

хорошо - "4"

81 - 100

85 - 100

отлично - "5"

  Приложение 2
к Типовым правилам
проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся
в организациях образования,
реализующих
общеобразовательные учебные
программы начального,
основного среднего,
общего среднего образования

Шкала
перевода баллов внешнего оценивания результатов обучения выпускников АОО "НИШ" и итоговых оценок победителей в баллы сертификата ЕНТ

Предметы

Для победителей

Для выпускников АОО "НИШ"

3 (удовлетворительно)

4 (хорошо)

5 (отлично)

U (1)

E (2)

D (3)

C (4)

B (5)

A (6)

A* (7)

1

Казахский язык (грамотность чтения)

12

16

20

6

9

12

15

17

19

20

2

Казахский язык (профильный предмет)

24

32

40

12

18

24

30

34

38

40

3

Русский язык (грамотность чтения)

12

16

20

6

9

12

15

17

19

20

4

Русский язык (профильный предмет)

24

32

40

12

18

24

30

34

38

40

5

История Казахстана

12

16

20

6

9

12

15

17

19

20

6

Математика (математическая грамотность)

12

16

20

6

9

12

15

17

19

20

7

Математика (профильный предмет)

24

32

40

12

18

24

30

34

38

40

8

Профильные предметы

24

32

40

12

18

24

30

34

38

40

      * Наивысший результат

  Приложение 3
к Типовым правилам
проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся
в организациях образования,
реализующих
общеобразовательные учебные
программы начального,
основного среднего,
общего среднего образования
  Форма

Протокол
экзамена (тестирования) и итоговых оценок за курс обучения на уровнях основного среднего и общего среднего образования

      по ___________________________________ в ________________________
            (наименование учебного предмета)       (наименование школы)

      ________________________________________________________________
(наименование города (села))

      ________________________________________________________________
(наименование района)

      ____________________________________ области Республики Казахстан.

      В состав экзаменационной комиссии входят:

      ________________________________________________________________
Ф. И. О. (при его наличии) председателя экзаменационной комиссии

      ________________________________________________________________
Ф. И. О. (при его наличии) экзаменатора ______________________________________________________________________
Ф. И. О. (при наличии) ассистентов

      Пакет с экзаменационными материалами, присланный из управления образования (Министерства) вскрыт в _____ час. ____ мин.

      Экзаменационный (тестовый) материал, присланный в пакете, прилагается к настоящему протоколу.

      На экзамен (тестирование) явились:

      ________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при его наличии) обучающихся)

      На экзамен (тестирование) не явились:

      ________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при его наличии) обучающихся)


      Экзамен (тестирование) начался в ____час. ____ мин.

      Экзамен (тестирование) закончился в ___час. ____мин.


      По результатам экзамена (тестирования) выставлены следующии оценки:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) экзаменующегося

Тема и вариант письменной работы, № билета

Экзаменационная оценка (прописью)

Годовая оценка (прописью)

Итоговая оценка (прописью)

1


2


      Особые мнения членов экзаменационной комиссии об оценках ответов отдельных обучающихся:

      _________________________________________________________________


      Дата проведения экзамена (тестирования) "___" __________20__ г.

      Дата внесения в протокол оценок "___"__________ 20__ г.


      Председатель Комиссии      ___________________ ___________
Ф.И.О. (при его наличии) подпись

      Экзаменующий учитель ____________________ __________

      Ф.И.О. (при его наличии) подпись

      Ассистенты ___________________ ___________

      Ф.И.О. (при его наличии) подпись

      ___________________ _________

      Ф.И.О. (при его наличии) подпись

      Примечание: аналогичный электронный вариант Протокола используется наравне с бумажным вариантом.

  Приложение 4
к Типовым правилам
проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся
в организациях образования,
реализующих
общеобразовательные учебные
программы начального,
основного среднего,
общего среднего образования

Шкала
перевода баллов тестирования в оценки аттестата
об общем среднем образовании

№ п/п

Предмет

2
(неудовлетворительно)

3
(удовлетворительно)

4
(хорошо)

5
(отлично)

1

Казахский язык для школ с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения

0 – 8

9 – 24

25 – 32

33 – 40

2

Русский язык для школ с казахским языком обучения

0 – 8

9 – 24

25 – 32

33 – 40

4

Геометрия

0 – 12

13– 36

37 –48

49 – 60

5

Физика

0 – 12

13 – 36

37 –48

49 – 60

6

Химия

0 – 12

13 – 36

37 –48

49 – 60

7

Биология

0 – 12

13 – 36

37 –48

49 – 60

8

География

0 – 12

13 – 36

37 –48

49 – 60

9

Всемирная история

0 – 12

13 – 36

37 –48

49 – 60

10

Русская литература

0 – 12

13 – 36

37 –48

49 – 60

11

Казахская литература

0 – 12

13 – 36

37 –48

49 – 60

12

Английский язык

0 – 8

9 – 24

25 – 32

33 – 40

13

Французский язык

0 – 8

9 – 24

25 – 32

33 – 40

14

Немецкий язык

0 – 8

9 – 24

25 – 32

33 – 40

15

Информатика

0 – 6

7 – 13

14 – 20

21 – 27


  Приложение 2
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 18 марта 2008 года № 125

      Сноска. Правый верхний угол в редакции приказа Министра образования и науки РК от 25.09.2018 № 494 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Типовые правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

      Сноска. Типовые правила в редакции приказа Министра образования и науки РК от 14.06.2018 № 272 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Основные положения

      1. Настоящие Правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 19) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об образовании" и определяют порядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.

      2. В настоящих Правилах использованы следующие определения:

      1) квалификационный экзамен – процедура, позволяющая объективно определить достаточность теоретической и практической подготовки, опыта и компетенотности, оценить их соответствие требованиям и присвоить уровень квалификации;

      2) квалификационная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый для проведения процедуры по присвоению обучающимся организаций технического и профессионального образования рабочей квалификации по итогам освоения профессиональных модулей в рамках одной квалификации;

      3) промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одного учебного предмета, одной учебной дисциплины и (или) модуля, а также профессиональных модулей в рамках одной квалификации после завершения их изучения;

      4) итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью определения степени освоения обучающимися объема учебных дисциплин;

      5) текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая преподавателем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой дисциплины и (или) модуля;

      6) дипломная работа (проект) - выпускная квалификационная работа, самостоятельная творческая работа студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, прикладных бакалавров;

      7) итоговая аттестационная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый для проведения итоговой аттестации выпускника организаций технического и профессионального, послесреднего образования.

      Сноска. Пункт 2 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 25.09.2018 № 494 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся

      3. Текущий контроль по дисциплинам и (или) модулям при отсутствии по ним практических и семинарских занятий осуществляется путем проверки преподавателем обязательных контрольных работ (письменных заданий, рефератов) предусмотренных учебной программой.

      Текущий контроль успеваемости по дисциплинам и (или) модулям для лиц с особыми образовательными потребностями проводится по индивидуальным заданиям, с учетом особенностей психофизического развития.

      4. Текущий контроль успеваемости по дисциплинам и (или) модулям, изучение которых согласно учебному плану ограничивается лекционным курсом, при отсутствии обязательных контрольных работ, не осуществляется. Перечень таких дисциплин и (или) модулей определяется коллегиальным органом организаций образования.

      5. Перечень дисциплин и (или) модулей и форма проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются организациями технического и профессионального, послесреднего образования в соответствии с рабочими учебными планами и вносятся в график учебно-воспитательного процесса в начале учебного года.

      Промежуточная аттестация по общеобразовательным дисциплинам предусматривает проведение экзаменов по: языку, литературе, истории Казахстана, математике и выбору организации технического и профессионального, послесреднего образования.

      Для проведения промежуточной аттестации на присвоение рабочей квалификации обучающимся приказом руководителя организаций технического и профессионального, послесреднего образования создается квалификационная комиссия.

      Сноска. Пункт 5 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 25.09.2018 № 494 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Промежуточная аттестация обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования осуществляется в соответствии с рабочими учебными планами и программами в форме защиты курсовых проектов (работ), отчетов по практике, зачетов и экзаменов, при этом зачеты и защита курсовых проектов (работ) проводятся до начала экзаменов.

      Курсовые проекты (работы) выполняются по окончании теоретической части или раздела дисциплины и (или) модуля обеспечивающего усвоение знаний, достаточных для выполнения курсового проекта (работы) по данной дисциплине и (или) модуля.

      Промежуточная аттестация лиц с особыми образовательными потребностями в организациях технического и профессионального образования проводится в форме экзаменов и/или зачҰтов.

      7. Зачеты проводятся по дисциплинам и (или) модулям, переходящим на следующий семестр, если учебным планом текущего семестра промежуточная аттестация в виде экзамена или итогового зачета по данной дисциплине и (или) модулям не предусмотрена.

      Зачеты с дифференцированными оценками ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно") проводятся по курсовым проектам (работам), профессиональной практике, а также по специальным дисциплинам и (или) модулям, перечень которых определяется в соответствии с рабочим учебным планом.

      8. Материалы промежуточной аттестации обучающихся составляются на основе рабочих учебных планов и программ каждой учебной дисциплины и (или) модуля.

      9. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся проводятся консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.

      10. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся в форме экзаменов должны быть подготовлены:

      1) экзаменационные билеты (экзаменационные контрольные задания), тестовые задания, ситуационные задачи;

      2) наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;

      3) учебные и технологические карты;

      4) спортивный зал, оборудование, инвентарь;

      5) экзаменационная ведомость.

      11. Промежуточная аттестация (прием экзаменов и зачетов) осуществляется преподавателем и (или) преподавателями, проводившими учебные занятия по данной дисциплине и (или) модулям в течение семестра, либо по поручению руководителя организации образования преподавателем, имеющим квалификацию, соответствующую профилю данной дисциплины и (или) модуля.

      12. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все практические, лабораторные, расчетно-графические и курсовые работы (проекты), зачеты согласно типовым учебным программам по каждой дисциплине и (или) модулю и не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам текущего учета знаний.

      Обучающиеся, имеющие по 1-2 дисциплинам и (или) модулям неудовлетворительные оценки, допускаются к экзаменам с разрешения руководителя организации образования, а имеющим более двух неудовлетворительных оценок – решением педагогического совета.

      13. При проведении промежуточной аттестации для выполнения задания по экзаменационным билетам:

      на устный экзамен выделяется не более 25 (двадцать пять) минут на каждого обучающегося;

      на проведение письменного экзамена предусматривается не более:

      1) 6-ти астрономических часов по литературе (сочинение);

      2) 4-х академических часов по математике и специальным дисциплинам и (или) модулям;

      3) 3-х астрономических часов по государственному языку и русскому языку (изложение);

      4) 2-х астрономических часа по государственному языку и русскому (диктант).

      Письменные (тестовые задания) экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом организации образования.

      14. Экзамены по дисциплинам, модулям, связанные с прослушиванием, просмотром учебных работ, спортивными выступлениями, принимаются преподавателями соответствующей методической предметной и цикловой комиссии, кафедр, отделения. На их проведение предусматривается фактически затраченное время, но не более одного академического часа на каждого обучающегося.

      15. Во время проведения промежуточной аттестации (экзаменов и зачетов) присутствие посторонних лиц без разрешения руководителя организации технического и профессионального, послесреднего образования не допускается (кроме заместителя руководителя по учебной, методической работам, заведующего отделением и председателя предметно-цикловой комиссии).

      16. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по болезни или по другим уважительным причинам, руководителем организации технического и профессионального, послесреднего образования устанавливаются индивидуальные сроки их сдачи, утвержденной приказом руководителя организаций образования.

      17. Оценка знаний обучающихся при сдаче экзаменов, а также при защите курсовых проектов производится по цифровой пятибалльной системе: (5-"отлично", 4-"хорошо", 3-"удовлетворительно", 2-"неудовлетворительно").

      17-1. При кредитной технологии обучения учебные достижения обучающихся оцениваются в баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной практике буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от "А" до "D", "неудовлетворительно" – "F") с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х балльной шкале.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 17-1 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 25.09.2018 № 494 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      18. Пересдача экзамена, при получении оценки "неудовлетворительно" (не зачтено), допускается не более одного раза по одной и той же дисциплине и (или) модулю.

      Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения заведующего отделением, в установленные им сроки тому же преподавателю, преподавателям в рамках модуля, ведущем дисциплину (или в отсутствии ведущего преподавателя другому преподавателю, имеющему квалификацию, соответствующую профилю данной дисциплины и (или) модуля).

      19. Обучающиеся, имеющие по результатам промежуточной аттестации более трех неудовлетворительных оценок, отчисляются из организации образования по решению педагогического совета приказом руководителя организации технического и профессионального, послесреднего образования с выдачей ему (ей) справки установленного образца.

      20. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана определенного курса, успешно сдавшие все зачеты и экзамены промежуточной аттестации, переводятся на следующий курс приказом руководителя организации технического и профессионального, послесреднего образования.

      21. Итоговые оценки по дисциплинам, модулям, не выносимым на промежуточную аттестацию, выставляются преподавателями по завершению курса на основе оценок текущего контроля успеваемости.

      22. К досрочной сдаче экзаменов промежуточной аттестации без освобождения от текущих учебных занятий приказом руководителя организации технического и профессионального, послесреднего образования допускаются успевающие обучающиеся, выполнившие лабораторные, практические, расчетно-графические и курсовые работы (проекты), зачеты согласно типовым учебным программам по дисциплинам и (или) модулям текущего семестра с оценкой "отлично".

3. Проведение итоговой аттестации обучающихся

      23. Итоговая аттестация обучающихся организаций технического и профессионального, послесреднего образования включает сдачу итоговых экзаменов по общепрофессиональным и специальным дисциплинам и (или) модулям, или выполнение и защита дипломного проекта (работы), или выполнение и защита дипломной работы со сдачей итогового экзамена по одной из специальных дисциплин и (или) модуля.

      23-1. Дипломная работа выполняется студентами, обучающимися по рабочим квалификациям, а также обучающимися по естественнонаучным, гуманитарным, экономическим и творческим специальностям, и имеет целью систематизацию, обобщение и проверку специальных теоретических знаний и практических навыков выпускников.

      Дипломный проект выполняется студентами, обучающимися по техническим, технологическим и сельскохозяйственным специальностям при подготовке специалиста среднего звена, прикладного бакалавра и предполагает описание или расчҰт некоторого технического устройства или технологии.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 23-1 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 25.09.2018 № 494 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      24. Для проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях образования создается итоговая аттестационная комиссия приказом руководителя организации образования.

      Состав итоговой аттестационной комиссии формируется из числа квалифицированных специалистов предприятий, преподавателей специальных дисциплин, мастеров производственного обучения и представителей коллегиальных органов управления учебного заведения в соотношении 65 % от представителей работодателей и 35 % от представителей организации технического и профессионального, послесреднего образования, включая секретаря комиссии без права голоса.

      25. Комиссия создается на период итоговой аттестации не позднее, чем за один месяц до проведения итоговой аттестации.

      26. Комиссия определяет:

      1) соответствие уровня теоретической и практической подготовки обучающихся установленной образовательной программе технического и профессионального, послесреднего образования;

      2) фактический уровень знаний, умений и практических навыков обучающихся по производственному обучению, общепрофессиональным и специальным дисциплинам и (или) профессиональным модулям, их соответствие требованиям учебных программ и квалификационных характеристик по профессиям (специальностям).

      27. Продолжительность заседаний комиссии не должна превышать 6 часов в день.

      28. Итоговая аттестация обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования проводится в сроки, предусмотренные графиком учебного процесса и рабочими учебными планами в форме, определенной государственными общеобязательными стандартами технического и профессионального, послесреднего образования.

      29. В комиссию представляются следующие материалы и документы:

      1) рабочий учебный план по специальности;

      2) приказ руководителя организации технического и профессионального образования о допуске обучающихся к итоговой аттестации;

      3) сводные ведомости итоговых оценок обучающихся;

      4) комплект экзаменационных билетов и перечень вопросов, выносимых на итоговые экзамены, согласно учебной программе;

      5) документы, подтверждающие право обучающегося на перенос сроков итоговой аттестации по состоянию здоровья.

      30. Итоговая аттестация обучающихся организаций технического и профессионального, послесреднего образования проводится в форме сдачи итоговых экзаменов по общепрофессиональным и специальным дисциплинам и (или) модулям, или выполнение и защита дипломного проекта (работы), или выполнение и защита дипломной работы со сдачей итогового экзамена по одной из специальных дисциплин и (или) модуля.

      Итоговые экзамены по дисциплинам и (или) модулям проводятся в соответствии с учебными программами в следующих формах: устно, письменно, в форме комплексных экзаменов, включающих вопросы нескольких специальных дисциплин и (или) профессиональных модулей.

      Защита дипломного проекта (работы) проводится на открытом заседании комиссии по проведению итоговой аттестации с участием не менее 2/3 ее членов. Продолжительность защиты одного дипломного проекта (работы) не должна превышать 30 (тридцать) минут на одного обучающегося. Для защиты дипломного проекта, обучающийся выступает с докладом продолжительностью не более 10 (десять) минут. Результаты защиты дипломного проекта (работы) объявляются в день их проведения.

      Продолжительность устного итогового экзамена не должна превышать 15 (пятнадцать) минут на одного обучающегося.

      Итоговая аттестация лиц с особыми образовательными потребностями проводится в форме сдачи практической работы по производственному обучению с пояснениями выполняемых действий с обязательным присутствием руководителя. Для защиты практической работы обучающийся выступает с докладом об этапах выполнения работы с продолжительностью не более 15 (пятнадцати) минут.

      31. Лицам, получившим оценку "неудовлетворительно" при защите дипломного проекта (работы) или сдаче итогового экзамена, итоговая аттестационная комиссия выносит решение о допуске к повторной пересдаче итоговой аттестации и определяет ее сроки. Повторный итоговый экзамен проводится только по дисциплине и (или) модулю, по которой была получена оценка "неудовлетворительно".

      Итоговая аттестационная комиссия определяет представить обучающемуся на повторную защиту ту же работу с доработкой или же разработать новую тему.

      Сноска. Пункт 31 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 25.09.2018 № 494 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      32. Обучающемуся, получившему оценку "неудовлетворительно" при повторной защите дипломного проекта (работы) или сдаче итоговых экзаменов, выдается справка установленного образца об окончании полного курса обучения по специальности (профессии).

      Сноска. Пункт 32 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 25.09.2018 № 494 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      33. Обучающиеся, не явившиеся на защиту дипломного проекта (работы) или сдачу итогового экзамена по уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами, приказом руководителя организации образования могут быть допущены к прохождению итоговой аттестации в установленные сроки.

      34. Заседание итоговой аттестационной комиссии оформляется соответствующим протоколом, который подписывается председателем, членами и секретарем комиссии.

      35. Обучающимся, сдавшим экзамены с оценками "отлично" не менее чем по 75 процентам всех дисциплин и (или) модуля учебного плана, а по остальным дисциплинам и (или) модулям - с оценками "хорошо", и защитившему дипломную работу (проект) с оценками "отлично", выдается диплом с отличием.

      Сноска. Пункт 35 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 25.09.2018 № 494 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      35-1. Обучающемуся по кредитной технологии, сдавшему экзамены и дифференцированные зачеты с оценками "А", "А-", "В+", "В", "В-" и имеющему средний балл успеваемости за весь период обучения не ниже 3,5, а также сдавшему итоговую аттестацию с оценками "А", "А-", выдается диплом с отличием в случае отсутствия повторных сдач экзаменов в течение всего периода обучения.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 35-1 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 25.09.2018 № 494 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      36. Решение о выдаче диплома с указанием уровня квалификации принимается на основе результатов итоговых экзаменов по дисциплинам и (или) модулям и (или) защиты дипломных проектов (работы).

      37. Председатель комиссии в двухнедельный срок по окончанию аттестации, составляет отчет об итогах аттестации.

      38. В отчете председателя комиссии отражаются: уровень подготовки обучающихся по данной специальности (профессии); характеристика знаний обучающихся, выявленных на экзамене; недостатки в подготовке обучающихся по отдельным вопросам дисциплин и (или) модулей; рекомендации по дальнейшему совершенствованию подготовки квалифицированных кадров по профессиям (специальностям) технического и профессионального, послесреднего образования.

      39. Председатель комиссии докладывает педагогическому совету об итогах работы комиссии.


  Утверждены
приказом Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 18 марта 2008 года № 125

Типовые правила
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях

      Сноска. Типовые правила исключены приказом Министра образования и науки РК от 25.09.2018 № 494 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).