Мемлекеттік мекемелер үшін бухгалтерлік құжаттама нысандарының альбомын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің м.а. 2011 жылғы 2 тамыздағы № 390 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2011 жылы 15 тамызда 7126 тіркелді.

      Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 116 бабы 4 тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Осы бұйрықтың 1-129-қосымшаларына сәйкес Мемлекеттік мекемелер үшін бухгалтерлік құжаттама нысандарының альбомы бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 27.03.2017 № 187 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік, аудиторлық қызмет әдіснамасы департаменті (А.О. Төлеуов) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және заңнамада белгіленген тәртіппен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Министрдің міндетін атқарушы Б. Шолпанқұлов

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
1-қосымша

      № ОС-1 нысаны
      Ескерту. 1-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      ______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Бекітемін:
      Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _____________________________
      қолы аты-жөні
      "____" ___________________ ж.

Негізгі құралдар мен инвестициялық жылжымайтын мүлікті
қабылдау-тапсыру (орналастыру) актісі

Құжаттың нөмірі
Жасалғанкүні
Тапсырушы ұйым (мемлекеттік мекеме)
Алушы ұйым (мемлекеттік мекеме)

     

Инвентарлық нөмір
Шығарылған нөмірі
Дебет
Кредит
Негізгі құрал, инвестициялық жылжымайтын мүліктің атауы
Өзіндік құны (бастапқы құны), теңге
Амортизациялау нормасының шартты белгісі және/немесе пайдалы пайдаланудың мерзімі
Амортизациялау нормасы, %
Есеп/субесеп
Талдамалық есепке алу коды
Есеп/субесеп
Талдамалық есепке алу коды
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

     
      Мына құрамда комиссия ________________________________________________________________
      ______________________________________________________________________________________
      "______" __________________________ ж. № _______________ өкімнің (бұйрықтың) негізінде
      ___________________________________________________________________ тексеру жүргізілді
      ______________________________________________________________________________________
      пайдалануға берілетін объектінің атауы
      ______________________________________________________________________________________
      Қабылдау-тапсыру кезінде объект (орын) _______________________________________ болады
      ______________________________________________________________________________________
      объектінің орны

Жиналған амортизациялау сомасы, теңге
Баланстық құн, теңге
Паспорттың нөмірі
Шығарылған (салынған) жылы
Пайдалануға енгізілген күні (ай, жыл)
11
12
13
14
15

     
      Сатып алу (қаржыландыру) көзі ________________________________________________________
      Объектіге қысқаша сипаттама __________________________________________________________
      № ОС-1 н. келесі беті

Бағалы материалдың болуы туралы мәлімет (металлдар, тастар)

Аспаптар мен керек жарақтар
Бағалы материалды ұстау (металлдар, тастар)
Атауы
Саны
Номенклатуралық нөмір
Өлшем бірлігі
Саны
Масса
Бірлікке
Барлығы
Бірлікке
Барлығы
1
2
3
4
5
6
7
8

     
      Объект техникалық жағдайға сәйкес келеді (сәйкес келмейді) __________________________
      не сәйкес келмейтінін көрсету керек
      Аяқтау қажет (қажет емес) _____________________________________________________________
      Объектіні сынау нәтижесі ______________________________________________________________
      Комиссияның қорытындысы _______________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      Комиссияның қорытындысы _______________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      Қосымша _______________________________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      Комиссия мүшелері: ____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _______________________________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _______________________________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Объектіні қабылдаған __________________________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Тапсырған _____________________________________________________________________________
      қолы аты-жөні
      "____" ______________________ ж.
      Бухгалтерлік қызметтің белгісі ________________________________________________________
      Бас бухгалтер _________________________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      № ОС-1 нысаны бойынша акт 2310 "Жер", 2320 "Ғимараттар", 2330 "Құрылыстар", 2340 "Беріліс қондырғылары", 2350 "Көлік құралдары", 2360 "Машиналар және жабдықтар", 2370 "Құралдар, өндірістік және шаруашылық мүкәммалы", 2380 "Өзге негізгі құралдар", 2411 "Аяқталмаған құрылыс" шоттары бойынша негізгі құралдарды және 510 "Инвестициялық жылжымайтын мүлік" шоты бойынша инвестициялық жылжымайтын мүлікті, сондай-ақ концессия шарттары бойынша ұзақ мерзімді активтерді қабылдап алу-беруді (тасымалдауды) ресімдеу үшін қолданылады. № ОС-1 нысаны бойынша акт әрбір жеке объектіге (зат, жинақ) екі данада жасалады. Біртекті және құны бірдей машиналар, аппаратура, аспаптар, шаруашылық мүкәммал және жабдық үшін бірнеше объектілерді (заттарды) қабылдауға жалпы № ОС-1 нысаны бойынша жалпы акті жасауға жол беріледі.
      Негізгі құралдар, аяқталмаған құрылыс және инвестициялық жылжымайтын мүлік объектілерін (заттарын) қабылдау үшін мемлекеттік мекеме басшысының өкімімен (бұйрығымен) комиссия құрылады. № ОС-1 нысаны бойынша актіні мемлекеттік мекеменің басшысы бекітеді.
      № ОС-1 нысаны бойынша акті ресімделгеннен кейін бухгалтерлік қызметке беріледі. Актіге осы объектіге (затқа) қатысты техникалық құжаттама қоса беріледі. Осы құжаттардың негізінде бухгалтерлік қызмет объектіге түгендеу нөмірін береді және есептеу тіркеулерінде тиісті жазбалар жүргізеді.
      Жеке заттарды қабылдауды тікелей бастапқы құжаттар (шот-фактуралар мен басқа да бастапқы құжаттар) негізінде ресімдеуге жол беріледі.
      Материалдық жауапты адамдар түсуі туралы алғашқы құжаттарда объектілерді (заттарды) жауапты сақтауға қабылдау қолхатынан басқа, оларды түгендеу нөмірін көрсете отырып, № ОС-13 нысаны бойынша ұзақ мерзімді активтерді түгендеу тізіміне олардың жазылғаны туралы (олардың орналасқан жері мен пайдаланылуы бойынша) белгі жасауы тиіс.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
2-қосымша

      № БА-1 нысаны
      ______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Бекітемін:
      Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _____________________________
      қолы аты-жөні
      "____" ___________________ ж.

№ _____ биологиялық активтерді (жануарларды) қабылдау тапсыру
(орналастыру) актісі

Жасалған күні
Тауарлық-көліктік жол парақ
Мемлекеттік мекеменің материалдық-жауапты адамы
Тапсырушы ұйым (мемлекеттік мекеме)
Алушы ұйым (мемлекеттік мекеме)
Құжаттың №
Күні
 
 
 
 
 
 

     

Биологиялық активтердің (жануарлар) атауы
Инвентарлық нөмір
Әділ құны (өз құны), теңгемен
Амортизациялау нормасы, %
Жиналған амортизациялау нормасы, теңге
Биологиялық активтің көбейген тобы
Мал басының саны, дана
Массасы, кг
Бірлікке баға, теңге
Сома, теңге
Дебет
Кредит
Пайдалануға енгізген күні
Есеп/ субесеп
Есеп/субесеп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Комиссия мына құрамда ________________________________________________________________
      ______________________________________________________________________________________
      ______________________________________________________________________________________
      "____" _________________________ ж. № _______________ бұйрығының (өкімінің) негізінде
      Қабылдау-беру сәтінде объект (орын) __________________________________________________
      объектінің тұрған жері
      № БА-1 н. келесі беті

Ішкі орналастыру
Қысқаша жеке сипаттама
Жол парағы
Қайда
Жануар
Күні

Тұқымы (тұқым қуалаушылығы)
 
 
 
 
Лақап аты
 
 
 
 
Түсі, белгісі
 
 
 
 
Басқа да
 
 
 
 
Ескерту
 

     
      Комиссия мүшелері: ____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _______________________________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _______________________________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Тапсырды ______________________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      "____" __________________ ж
      Қабылдады _____________________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      "____" __________________ ж.
      Бухгалтерияның белгісі: ______________________________________________________________
      Биологиялық активтерді (малды) қабылдау немесе шығару туралы есепке алуды түгендеу карточкасында (кітабында) белгіленді _________________________________________________
      Бас бухгалтер _________________________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      Биологиялық активтерді (жануарларды) қабылдап алу-тапсыруды (тасымалдауды) 2610 "Жануарлар" шоты бойынша ресімдеу кезінде акт екі данада жасалады және оны басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға бекітеді. Бірнеше биологиялық активтерді (жануарларды) қабылдап алу-тапсыруды ресімдейтін жалпы актіні жасауға тек, егер осы объектілер біртектес, құны бірдей және бір күнтізбелік айда қабылданды деп есептелген кезде ғана жол беріледі.
      Акті ресімделгеннен кейін осы биологиялық активтерге қатысты құжаттаманы қоса бере отырып, бухгалтерияға беріледі.
      Биологиялық активтерді (жануарларды) ақысыз берген кезде акті екі данада жасалады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
3-қосымша

      № БА-1А нысаны
      ______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Бекітемін:
      Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _____________________________
      қолы аты-жөні
      "____" ___________________ ж.

№ _____ биологиялық активтерді (өсімдіктерді) қабылдау-тапсыру
(орналастыру) актісі

Жасаған күні
Товарлық-көліктік жол парағы
Мемлекеттік мекеменің материалдық- жауапты тұлғасы
Тапсырушы ұйым (мемлекеттік мекеме)
Алушы ұйым (мемлекеттік мекеме)
№ құжат
Күні
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Биологиялық активтердің (өсімдіктердің) атауы
Сұрып, санат, жасы
Нөмір
Адал құны (өзіндік құны),теңгемен
Амортизациялау нормасы, %
Жиналған амортизациялау сомасы, теңге
Саны
Масса
Сапасы % (ылғалдылығы, бүліну деңгейі)
Бірлік үшін баға, теңге
Сома, теңге
Дебет
Кредит
Номенклатуралық
Инвентарлық
брутто
ыдыс
нетто
бүлінуі
қоспа
есеп/субесеп
есеп/субесеп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Мынадай құрамда комиссия: _____________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      "____" _____________________ ж. № ____________________ бұйрығының (өкімінің) негізінде
      Қабылдау-тапсыру сәтінде объект (орынды) ______________________________________________
      объектінің орналасқан жері
      № БА-1А н. сырт жағы

Ішкі орналастыру
Қысқаша жеке сипаттама
Жол парағы
Қайда
Көпжылғы өсімдік
Күні

Тұқым
Ағаштар ____
 
 
 
Саны, дана
бұта ___
 
 
 
Алаң
га ______
 
 
 
 
учаске (алқап), № ___
 
 
 
Басқа да
 
 
 
 
Ескерту
 

     
      Комиссия мүшелері: ____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _______________________________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _______________________________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Тапсырған _____________________________________________________________________________
      лауазым қолы аты-жөні
      "____" _________________ ж.
      Қабылдаған ____________________________________________
      лауазым қолы аты-жөні
      "____" _________________ ж.
      Бухгалтерияның белгісі:
      Биологиялық активтерді (өсімдіктерді) қабылдау немесе шығару туралы есепке алуды түгендеу карточкасында (кітабында) белгіленді _________________________________________
      Бас бухгалтер ___________________________________
      аты-жөні қолы
      Ескерту:
      Биологиялық активтерді (өсімдіктерді) қабылдап алу-тапсыруды (тасымалдауды) 2620 "Көп жылғы екпелер" шоты бойынша ресімдеу кезінде акт екі данада жасалады және оны басшы немесе ол уәкілеттік берген тұлға бекітеді. Бірнеше биологиялық активтерді (өсімдіктерді) қабылдап алу-тапсыруды ресімдейтін жалпы актіні жасауға тек, егер осы объектілер біртектес, құны бірдей және бір күнтізбелік айда қабылданды деп есептелген кезде ғана жол беріледі.
      Акті ресімделгеннен кейін осы биологиялық активтерге қатысты құжаттаманы қоса бере отырып, бухгалтерияға беріледі.
      Биологиялық активтерді (өсімдіктерді) ақысыз берген кезде акті екі данада жасалады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
4-қосымша

      № НОС-1 нысаны
      Ескерту. 4-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      ______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Бекітемін:
      Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _____________________________
      қолы аты-жөні
      "____" ___________________ ж.

Материалдық емес активтерді қабылдау-тапсыру актісі

Құжаттың нөмірі
Жасаған күні
Операция түрінің коды
Дебет
Кредит
Тапсырушы ұйым (мемлекеттік мекеме)
Алушы ұйым (мемлекеттік мекеме)
есеп/субесеп
талдамалық есепке алу коды
есеп/субесеп
талдамалық есепке алу коды
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Материалдық емес активтердің түрі __________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________
      Қысқаша сипаттама __________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________

Сатып алған күні
Материалдық емес активтерді бағалау тәсілі (келісім бойынша, өтеусіз берілген, ақшаға)
Өзіндік құны (бастапқы құны), теңге
Пайдалы пайдалану мерзімі
Амортизациялау нормасы, %
Жинақталған амортизациялау сомасы, теңге
Теңгерімдік құн, теңге
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 

     
      Беру негізі:
      "____" ________________ ж. № ______ бұйрығының негізінде
      ______________________________________________________________________________________
      ______________________________________________________________________________________
      Материалдық емес активтерді қабылдаған _______________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      М.О тапсырған ________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      "____" _______________________ ж.
      Бас бухгалтер ______________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      2710 "Материалдық емес активтер" шоты бойынша материалдық емес активтердің объектілерін қабылдап алу-тапсыруды және концессия шарттары бойынша ұзақ мерзімді активтерді қабылдап алу-беруді (орнын ауыстыруды) ресімдеу үшін қолданылады. № НОС-1 нысаны бойынша актіде материалдық емес активтер түрінің нақты атауы, оны мемлекеттік мекемеге беру күні, объектінің сипаттамасы, оның өзіндік құны (бастапқы құны), амортизация нормасы және материалдық емес активтерді қабылдап алу-беру үшін қажетті басқа да деректер көрсетіледі.
      Материалдық емес объектілерді қабылдауды ресімдеу кезінде № НОС-1 нысаны бойынша акт материалдық емес активтердің әрбір объектісіне бір данада жасалады. Бірнеше біртекті материалдық емес активтерді қабылдауды ресімдейтін № НОС-1 нысаны бойынша жалпы акті жасауға жол беріледі. № НОС-1 нысаны бойынша акт ресімделгеннен кейін материалдық емес активтердің объектісін, оны пайдалану тәртібін сипаттайтын құжаттаманы, сондай-ақ осы объектіге қатысты мемлекеттік мекеменің осы немесе өзге мүліктік құқығын растайтын құжатты қоса бере отырып, бухгалтерлік қызметке беріледі, оған бас бухгалтер немесе ол уәкілеттік берген адам қол қояды және мемлекеттік мекеменің басшысы бекітеді. Материалдық емес активтерді өзге мемлекеттік мекемеге берген (сатқан, ақысыз берген) кезде № НОС-1 нысаны бойынша акт материалдық емес активтерді тапсырушы және қабылдаушы мемлекеттік мекеме үшін екі данада жасалады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
5-қосымша

      № ОС-3 нысаны
      Ескерту. 5-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      ______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Бекітемін:
      Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _____________________________
      қолы аты-жөні
      "____" ___________________ ж.
      Келісілді
      Жоғары тұрған мемлекеттік органның/тиісті саланың
      уәкілетті органының басшысы
      _______________________________________
      қолы аты-жөні
      М.О. "____" ___________________________ ж.
      ММ коды

 

Негізгі құралдар, инвестициялық жылжымайтын мүлікті есептен шығару актісі

Құжаттың нөмірі
Жасалған күні
 
 

     

Бөлім, бөлімше
Нөмірі
Дебет
Кредит
Өзіндік құны (бастапқы құны), теңге
Негізгі құралдың немесе инвестициялық жылжымайтын мүліктің атауы
Өлшем бірлігі
Саны
Жинақталған амортизациялау сомасы, теңге
Баланстық құны, теңге
Инвентарлық
Зауыттық
Есеп/ субесеп
Талдамалық есепке алудың коды
Есеп/ субесеп
Талдамалық есепке алудың коды
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Тағайындалған комиссия (бұйрықпен, өкіммен) ___________________________________________
      "____" _______________________ ж. № ______________ негізінде __________________________
      ___________________________________________________ тексеру жүргізді
      объектінің атауы
      және мынадай негізде есептен шығаруға жататынын белгіледі:
      1. Дайындалған жылы (салынған) _____________________________________________________ ж.
      2. ____________________________________________________ жылы мемлекеттік мекемеге түсті
      3. _________________________________________________________ жылы пайдалануға енгізілді
      4. Жөндеулер саны ___________________________ сомасына __________________________ теңге
      5. Бағалы металдардың саны ____________________________________________________________
      6. Техникалық жай күйі мен есептен шығару себебі ______________________________________
      7. Комиссияның қорытындысы ____________________________________________________________
      Қосымша: берілген құжаттардың тізбесі _________________________________________________
      Комиссия төрағасы: ____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Комиссия мүшелері:_____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Материалдық-жауапты тұлға _____________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      № ОС-3 н. сырт жағы

Объектілерді есептен шығарудан нәтижелердің есебі

Есептен шығаруға кеткен шығындар
Есептен шығарудан түсті
Құжаттың атауы, күні, №
Шығыстардың ерекшелігі
Сома, теңге
Құжаттың атауы, күні, №
Құндылықтардың түрі
Корреспондецияланатын есеп
Саны
Сома, теңге
Дебет
Кредит
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Есептен шығарудың нәтижелері _______________________________________________________
      Негізгі құралды, инвестициялық жылжымайтын мүлікті есепке алу түгендеу карточкасында белгіленді _________________________________________________________________________
      Бас бухгалтер ______________________________________________________________________
      қолы аты-жөні
      "____" __________________________ ж.
      Ескерту:
      № ОС-3 нысаны бойынша акт 2310 "Жер", 2320 "Ғимараттар", 2330 "Құрылыстар", 2340 "Беріліс қондырғылары", 2360 "Машиналар және жабдықтар", 2380 "Өзге негізгі құралдар", 2411 "Аяқталмаған құрылыс" шоттары бойынша негізгі құралдардың жекелеген объектілерін және 2510 "Инвестициялық жылжымайтын мүлік" шоты бойынша инвестициялық жылжымайтын мүлікті есептен шығаруды ресімдеу үшін қолданылады.
      № ОС-3 нысаны бойынша актіде есептен шығаруға объектілерді сипаттайтын мынадай деректер көрсетіледі: объектіні дайындау немесе салу (құрылысын аяқтау) жылы, оның мемлекеттік мекемеге түскен жылы немесе пайдалануға енгізілген уақыты, объектінің өзіндік құны (алғашқы құны), бухгалтерлік есептің деректері бойынша жинақталған амортизация сомасы, жүргізілген күрделі жөндеулер саны және объектіні сипаттайтын басқа да деректер.
      Негізгі құралдар, аяқталмаған құрылыс немесе инвестициялық жылжымайтын мүлік объектісін істен шығарудың себептері егжей-тегжейлі көрсетіледі, негізгі бөліктердің, бөлшектердің, тораптардың, конструктивтік элементтердің техникалық сипаттамасы беріледі.
      Негізгі құралдарды, аяқталмаған құрылысты және инвестициялық жылжымайтын мүлікті есептен шығаруға арналған № ОС-3 нысаны бойынша актіні комиссия екі данада жасайды және мемлекеттік мекеменің басшысы бекітеді. № ОС-3 нысаны бойынша актінің бір данасы негізгі құралдарды, аяқталмаған құрылысты және инвестициялық жылжымайтын мүлікті есептен шығару есебінде көрсету үшін бухгалтерлік қызметке беріледі, екінші данасы материалдық-жауапты адамда қалады және негізгі құралдар мен инвестициялық жылжымайтын мүлікті жоюдан алынған жарамды тораптар мен бөлшектерді, сынықты, ескі-құсқы мен өзге қосалқы бөлшектерді қоймаға тапсыру үшін негіз болады. № ОС-3 нысаны бойынша есептен шығаруға арналған актіні бекітуге дейін негізгі құралдарды, аяқталмаған құрылысты және инвестициялық жылжымайтын мүлікті бөлшектеуге және бұзуға жол берілмейді.
      "Келісілді" деген гриф мемлекеттік мекеме негізгі құралдарды, аяқталмаған құрылысты және инвестициялық жылжымайтын мүлікті есептен шығаруға арналған актілерді жоғары тұрған мемлекеттік органмен/тиісті саладағы уәкілетті органмен келіскен жағдайда толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
6-қосымша

      № ОС-3 нысаны
      ______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Бекітемін:
      Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _____________________________
      қолы аты-жөні
      "____" ___________________ ж.
      Келісілді
      Жоғары тұрған мемлекеттік органның/тиісті саланың
      уәкілетті органының басшысы
      _______________________________________
      қолы аты-жөні
      М.О. "____" ___________________________ ж.
      ММ коды

 

Авто көлік құралдарын есептен шығаруға арналған акті

Құжаттың нөмірі
Жасалған күні
 
 

     

Бөлім, бөлімше
Нөмірі
Дебет
Кредит
Өзіндік құны (бастапқы құны), теңге
Автокөлік құралының атауы
Өлшем бірлігі
Саны
Амортизациялау нормаларының шартты белгісі/немесе пайдалы пайдалану мерзімі
Жинақталған амортизациялау сомасы, теңге
Баланстық құны, теңге
Инвентарлық
Зауыттық
Есеп/субесеп
Талдамалық есепке алудың коды
Есеп/субесеп
Талдамалық есепке алудың коды
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Тағайындалған комиссия (бұйрықпен, өкіммен) № ________ "____" ______________________ ж.
      тексеру жүргізді (автомобиль, тіркеме, жартылай тіркеме), модель _____________________,
      марка
      түрі __________________________________________________________________________________
      Жүк көтергіш ________________________, қозғалтқыш № __________________________________,
      шасси № _________________________________, мемлекеттік белгі ________________________,
      сыйымдылық __________________________, техникалық паспорттың № ______________________,
      _______________________________, паспорты бойынша объектінің массасы бағалы металдардың саны __________________________________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________ тиесілі
      мемлекеттік мекеменің атауы
      Мемлекеттік мекеменің мекенжайы _______________________________________________________
      тексеру нәтижесінде __________________________________________________________________,
      автомобиль, тіркеме, жартылай тіркеме, марка
      оның агрегаттары, тораптары мен тетіктері және құжаттармен танысу (паспорт, формуляр) комиссия белгіледі:
      1. "____" ______________________ жылдан бастап мемлекеттік мекеменің теңгерімінде тұр.
      2. Жөндеулердің саны ____________________________ сомасы _______________________ теңге.

Көлік құралы
Шығарылған жылы
Пайдалануға енгізілген күні
Қашықтық, км
Автомобиль, тіркеменің, жартылай тіркеме түрі
Коды
пайдаланған күннен бастап
соңғы күрделі жөндеуден кейін
15
16
17
18
19
20
 
 
 
 
 
 

     
      Сыртқы жағдайы (автомобиль, тіркеме, жартылай тіркеме) _______________________________
      автомобильде (тіркемеде, жартылай тіркемеде) мынадай тораптар мен бөлшектер жоқ _______
      № ОС-4 н. сырт жағы

Агрегаттар мен автомобиль (тіркеме, жартылай тіркеме) бөлшектеріне
техникалық сипаттама


Агрегаттардың атауы
Пайдалануға жарамдысы
Жарамдылық проценті
Қалпына келтіруге болады
Жарамсыз
Табылған ақаулар
1
2
3
4
5
6
7
1
Рама
 
 
 
 
 
2
Қорап
 
 
 
 
 
3
Кабина
 
 
 
 
 
4
Қозғалтыш
 
 
 
 
 
карбюратор
 
 
 
 
 
генератор
 
 
 
 
 
пневмотормоз компрессоры
 
 
 
 
 
5
Беру қорабы
 
 
 
 
 
6
Артқы мост және кардан дуал
 
 
 
 
 
артқы картер
 
 
 
 
 
картер
 
 
 
 
 
дөңгелек дискі
 
 
 
 
 
рессоры
 
 
 
 
 
7
Алдыңғы мост және рулдік басқару
 
 
 
 
 
алдыңғы осі
 
 
 
 
 
дөңгелек дискі
 
 
 
 
 
рессоры
 
 
 
 
 
рөлдерді басқару тетігі
 
 
 
 
 
8
Басқа да
 
 
 
 
 
радиатор
 
 
 
 
 
аспаптар
 
 
 
 
 
қанаты мен басқышы
 
 
 
 
 
капот
 
 
 
 
 
фары
 
 
 
 
 
шынылау
 
 
 
 
 
аккумуляторлар
 
 
 
 
 
амортизаторлар
 
 
 
 
 
бас тежегіш цилиндр
 
 
 
 
 

     
      Ескерту. 3, 5, 6 бағандарда көрсетіледі: иә, жоқ.
      Комиссия қорытындысы ________________________________________________________________
      Комиссия төрағасы ___________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Комиссия мүшелері ____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      ______________________________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      М.О.
      Мына бөлшектер мен тораптар кіріске алуға жатады:

р/н №
Каталог бойынша нөмір
Номенклатуралық нөмір
Атауы
Өлшем бірлігі
Саны
Баға
Сома, теңге
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
х
х
х
 

     
      Есептен шығарудың нәтижесі ___________ (автомобиль, тіркеме, жартылай тіркеме)

Есептен шығару шығындары
Есептен шығарудан түскен
Құжаттың атауы, күні, №
Шығыстар ерекшелігі
Сома, теңге
Құжаттың атауы, күні, №
Құндылықтың түрлері
Корреспонденцияланатын есеп
Саны
Сома, теңге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Жинақталған амортизациялау сомасы _______________________________________________ теңге
      Есептен шығару нәтижесі _______________________________________________________________
      Автокөлік құралдарын есептен шығару карточкасында (кітабында) белгіленді ______________
      "____" ________________________________ ж.
      Бас бухгалтер ____________________________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      Осы нысан 2350 "Көліктік құралдар" шоты бойынша автокөлік құралдарының істен шығуын ресімдеу үшін қолданылады.
      Есептен шығару актісінде негізгі құралдар (көлік құралы) объектілерін сипаттайтын мынадай деректер көрсетіледі: көлік құралын дайындау жылы, оның мемлекеттік мекемеге түскен жылы, пайдалануға енгізілген уақыты, объектінің өзіндік құны (алғашқы құны), бухгалтерлік есептің деректері бойынша жинақталған амортизация сомасы, жүргізілген күрделі жөндеу саны, автомобильдің жүрген жолы және өзге деректер.
      Автокөлік құралдарын істен шығарудың себептері егжей-тегжейлі көрсетіледі, негізгі бөліктерінің, бөлшектердің, тораптардың, конструктивтік элементтердің техникалық сипаттамасы беріледі.
      Автокөлік құралдарын есептен шығаруға арналған актіні комиссия екі данада жасайды және мемлекеттік мекеменің басшысы бекітеді. Актінің бір данасы негізгі құралдар мен инвестициялық жылжымайтын мүлікті есептен шығару есебінде көрсету үшін бухгалтерлік қызметке беріледі, екінші данасы материалдық-жауапты тұлғада қалады және автокөлік құралдарын жоюдан алынған жарамды тораптар мен бөлшектерді, сүйменді, ескі-құсқы мен өзге қосалқы бөлшектерді қоймаға тапсыру үшін негіз болады.
      Есептен шығаруға арналған актіні бекітуге дейін автокөлік құралдарын әзірлеуге және бөлшектеуге жол берілмейді.
      "Келісілді" деген гриф мемлекеттік мекеменің автокөлік құралдарын есептен шығаруға арналған актісін жоғары тұрған мемлекеттік органмен/тиісті саладағы уәкілетті органмен келіскен жағдайда толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
7-қосымша

      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      № БА-2 нысаны
      Келісілді
      Жоғары тұрған мемлекеттік органның/тиісті саланың уәкілетті органының басшысы
      ____________________________________________
      қолы аты-жөні
      М.О. "____" ___________________________ ж.

Биологиялық активтерді (малдарды) есептен шығару № ______________ актісі

Негіз
Құжаттың нөмірі
Жасалған күні
 
 

     

р/н №
Инвентарлық нөмір
Биологиялық активтердің атауы
Биологиялық активтердің көбею тобы
Түскен күні
Дебет
Кредит
Адал құны (өзіндік құны), теңге
Жинақталған амортизациялау сомасы, теңге
Мал басының саны
Салмағы, кг
Бағасы, теңгемен
Құны, теңгемен
Есеп/субесеп
Есеп/субесеп
1 бас малға
Салмағының 1 кгне
Мал басының саны бойынша
Салмақ саны бойынша
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Тағайындалған комиссия (бұйрықпен, өкіммен) ___________________________________________
      "____"_______________ ж. № ______________ негізінде __________________________________
      тексеру жүргізді ______________________________________________________________________
      есептен шығарудың себебін анықтады ____________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      Комиссияның қорытындысы _______________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      Қосымша: Қоса берілген құжаттардың тізбесі ____________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Комиссия мүшелері: ____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _______________________________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _______________________________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Материалдық-жауапты тұлға _____________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні

Есептен шығарылған шығындар

Шығындар
Есептен шығарудан түскен
Құжаттың атауы, күні, №
Шығыстар ерекшелігі
Сома, теңге
Құжаттың атауы, күні, №
Құндылықтар түрі
Корреспонденцияланатын есеп
Саны
Сома, теңге
Дебет
Кредит
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Есептен шығару нәтижелері _____________________________________________________________
      Биологиялық активтерді (жануарларды) шығаруды есепке алу түгендеу карточкасында белгіленді ____________________________________________________________________________
      Бас бухгалтер (бухгалтер) ________________________ "____" __________________ ж.
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      Акті екі данада жасалады және комиссия мүшелері қол қояды, мемлекеттік мекеменің басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға бекітеді. Бірінші дана 2610 "Жануарлар" шоты бойынша биологиялық активтерді (жануарларды) есептен алу үшін бухгалтерияға беріледі, актінің екінші данасы активтердің сақталуы үшін жауапты тұлғада қалады.
      "Келісілді" деген гриф мемлекеттік мекеменің биологиялық активтерді (жануарларды) есептен шығаруға арналған актісін жоғары тұрған мемлекеттік органмен/тиісті саладағы уәкілетті органмен келіскен жағдайда толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
8-қосымша

      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      № БА-2А нысаны
      Келісілді
      Жоғары тұрған мемлекеттік органның/тиісті саланың уәкілетті органының басшысы
      ____________________________________________
      қолы аты-жөні
      М.О. "____" ___________________________ ж.

№ ____ биологиялық активтерді (өсімдіктерді) есептеу шығару актісі

Негіз
Құжаттың нөмірі
Жасалған күні
 
 

     

р/н №
Нөмір
Биологиялық активтердің атауы
Сұрып, санат, жасы
Пайдалануға берілген күні
Дебет
Кредит
Адал құны (өзіндік құны), теңге
Жинақталған амортизациялау сомасы, теңге
Саны
Массасы
Бірлікке баға, теңге
Сома, теңге
Номенклатуралық
Инвентарлық
есеп/субесеп
есеп/субесеп
Брутто
Ыдыс
Нетто
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Тағайындалған комиссия (бұйрықпен, өкіммен) ___________________________________________
      "____"_______________ ж. № ______________ негізінде __________________________________
      тексеру жүргізді ______________________________________________________________________
      есептен шығарудың себебін анықтады ____________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      Комиссияның қорытындысы _______________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      Қосымша: Қоса берілген құжаттардың тізбесі ____________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Комиссия мүшелері: ____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _______________________________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _______________________________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Материалдық-жауапты тұлға _____________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Биологиялық активтерді есептен шығаруға байланысты шығындар туралы анықтама

Есептен шығаруға арналған шығындар

Шығындар
Есептен шығарудан түскен
Құжаттың атауы, күні, №
Шығыстар ерекшелігі
Сома, теңге
Құжаттың атауы, күні, №
Құндылықтар түрі
Корреспонденцияланатын есеп
Саны
Сома, теңге
Дебет
Кредит
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Есептен шығару нәтижелері _____________________________________________________________
      Биологиялық активтерді (өсімдіктерді) шығаруды есепке алу түгендеу карточкасында белгіленді ____________________________________________________________________________
      Бас бухгалтер (бухгалтер) ________________________ "____" __________________ ж.
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      2620 "Көп жылғы екпелер" шоты бойынша биологиялық активтерді (өсімдіктерді) есептен шығару үшін қолданылады. Акті екі данада жасалады, комиссия мүшелері қол қояды және мемлекеттік мекеменің басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға бекітеді. Бірінші дана биологиялық активтерді (өсімдіктерді) есептен алу үшін бухгалтерияға беріледі, екіншісі биологиялық активтердің (өсімдіктердің) сақталуы үшін жауапты тұлғада қалады.
      "Келісілді" деген гриф мемлекеттік мекеменің биологиялық активтерді (өсімдіктерді) есептен шығаруға арналған актісін жоғары тұрған мемлекеттік органмен/тиісті саладағы уәкілетті органмен келіскен жағдайда толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы Министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
9-қосымша

      № НҚ-6 нысаны
      _____________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

№ _______ мемлекеттік мекемелерде негізгі құралдар мен инвестциялық жылжымайтын мүлікті есепке алу түгендеу карточкасы

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 20.11.2015 № 578 бұйрығымен.
      ____________________________________________________________________
      толық атауы және объектіні тағайындау
      ____________________________________________________________________
      объектінің орналасқан жері

Сызба №, жоба
Модель, түр, марка
Зауыт нөмірі, шығарылған (дайындалған) күні
Күні және объектінінің №, пайдалануға қабылдап алу актісі
Инвентарлық нөмір
Синтетикалық есеп
Талдамалық есепке алу шартты белгісі
Қаржыландыру (түсу) көзі
Амортизациялау нормаларының шартты белгісі/немесе пайдалы пайдаланудың мерзімі
Өз бағасы (бастапқы құны), теңге
Жойылу құны, теңге
Амортизациялау нормасы, %
Жинақталған амортизациялау сомасы, теңге
Соңғы рет амортизациялау аударылған ай және жыл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Объектінің кірісі туралы белгі
Шығу/ішкі орналасу
Аяқтау, қайта жөндеу, жаңғырту
Күрделі жөндеу
Негізгі құралға және инвестициялық жылжымайтын мүлікке жататын маңызды құрылыстар, керек жарақтар, аспаптар
Бухгалтерлік жазба
Бухгалтерлік жазба
Шығу себебі
Бухгалтерлік жазба
Бухгалтерлік жазба
Күні
Атауы, күні мен құжаттың №
Күні
Атауы, күні мен құжаттың №
Күні
Атауы, күні мен құжаттың №
Сома, теңге
Күні
Атауы, күні мен құжаттың №
Сома, теңге
Күні
Атауы, күні мен құжаттың №
Сома, теңге
Күні
Атауы, күні мен құжаттың №
Сома, теңге
Күні
Атауы, күні мен құжаттың №
Қайта бағаланған құн, теңге
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № НҚ-6 н. сырт жағы

Объектінің қысқаша жеке сипаттамасы

Объектіні сипаттайтын конструктивті элементтер мен басқа да белгілердің атауы
Материалдар, мөлшерлер мен басқа да мәліметтер
Негізгі объект
Негізгі құралға және инвестициялық жылжымайтын мүлікке жататын маңызды құрылыстар, керек жарақтар, аспаптар
Атауы
Атауы
Атауы
Атауы
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Іргетас, негіз
 
 
 
 
 
2. Қабырға, колонна, тіректер
 
 
 
 
 
3. Төбе (шатыр)
 
 
 
 
 
4. Сыртқы өлшем көлемі, мі, м3
 
 
 
 
 
жалпы алаңы, м2
 
 
 
 
 
тұрғылықты алаңы, м2
 
 
 
 
 
сыйымдылығы, м3
 
 
 
 
 
ұзындығы, м
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 

     
      Карточканы толтырған "____" _____________________ ж. _______________
      лауазымы (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))
      Ескерту:
      № НҚ-6 нысанының түгендеу карточкасы мемлекеттік мекемелерде ауыл шаруашылығы қызметіне байланысты емес жануарлардан (өнімді мал), өсімдіктерден басқа, 2310 "Жер", 2320 "Ғимараттар", 2330 "Құрылыстар", 2340 "Беріліс қондырғылары", 2350 "Көлік құралдары", 2360 "Машиналар және жабдықтар", 2370 "Құралдар, өндірістік және шаруашылық мүкәммал", 2380 "Өзге негізгі құралдар" шоттары бойынша және 2510 "Инвестициялық жылжымайтын мүлік" шоты бойынша негізгі құралдар мен инвестициялық жылжымайтын мүлікті, оның ішінде ғимараттарды, құрылыстарды және беріліс қондырғыларын, машиналарды және жабдықтарды, өндірістік (тиістілікті қоса алғанда) және шаруашылық мүкәммалды, көлік құралдарын және басқа да негізгі құралдарды есепке алуға, сондай-ақ концессия шарттары бойынша ұзақ мерзімді активтерді есепке алуға арналған.
      № НҚ-6 нысанды түгендеу карточкасында жазбалар мынадай бастапқы құжаттар: пайдалануға енгізу туралы қабылдау актілері, әзірлеуші зауыттардың техникалық паспорттары және басқа да бастапқы құжаттар негізінде жүргізіледі. № НҚ-6 нысанды түгендеу карточкасында объектілердің (заттардың) мынадай өзіне тән белгілері: сызба, модель, үлгі, маркасы, зауыттық нөмірі, шығару (әзірлеу) күні, негізгі құралдар мен инвестициялық жылжымайтын мүлікті күні және объектінінің №, пайдалануға қабылдап алу актісі көрсетіледі.
      № НҚ-6 нысанды түгендеу карточкасына жинақталған амортизация сомасы теңгемен, амортизация нормасы, амортизация соңғы рет есептелген ай мен жыл жазылады. Бұл ретте 13 "Жиналған амортизация сомасы, теңге" және 14 "Амортизация соңғы рет есептелген ай мен жылы" бағандары ұзақ мерзімді актив шығарылған кезде толтырылады. 8 "Қаржыландыру (түсім) көзі" бағанында: бюджеттік - 6020 "Бюджет қаражаты есебінен күрделі салымдарды қаржыландыру", 5012 "Сыртқы қарыздар есебінен күрделі салымдарды қаржыландыру", 6010 "Ағымдағы қызметті қаржыландырудан түсетін табыс" қосалқы шоттары/шоттары бойынша немесе бюджеттен тыс - 6050 "Демеушілік және қайырымдылық көмектен түсетін табыс", 6110 "Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатудан түсетін табыстар", 6330 "Активтерді ақысыз алудан түсетін табыс" шоттары бойынша негізгі құралдар мен инвестициялық жылжымайтын мүлікті қаржыландыру (түсім) көзі көрсетіледі.
      "Объектiнiң қысқаша жеке сипаттамасы" бөлiмiнде негiзгi объектiнiң сондай-ақ оған жататын маңызды құрылыстардың, қондырғылардың және жабдықтардың негiзгi сапалық және сандық көрсеткiштерi ғана жазылады. Егер жабдықтардың, құралдардың, есептеу техникаларының және басқа жабдықтардың құрамында қымбат бағалы металдар бар болса, онда құрамында қымбат бағалы металдар бар бөлшектердің тiзбесi, бөлшектің атауы және техникалық паспортта көрсетiлген металдың салмағы көрсетiледi.
      Егер объект сипаттамасының сапалық және сандық көрсеткiштерi реконструкциялау, қосымша құрылыс салу және жаңғырту нәтижесiнде айтарлықтай өзгерсе, онда ол бойынша есепке алынған бұрынғы түгендеу карточкасын (жаңғыртылған немесе реконструкцияланған объектiлердi тұтастай алғанда сипаттайтын ондағы барлық көрсеткiштердi көрсету қиын болған жағдайда) жаңасымен ауыстыруға рұқсат етiледi. Бұрынғы түгендеу карточкасы анықтамалық құжат ретiнде (карточканы ауыстыру туралы мiндеттi түрде белгi соға отырып) сақталады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы Министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
10-қосымша

      № НҚ-8 нысаны
      _____________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

№ ___ мемлекеттік мекемелерде ауыл шаруашылығы қызметімен байланысты емес жануарлар (жұмыс малы), өсімдіктерді есепке алу түгендеу карточкасы

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 20.11.2015 № 578 бұйрығымен.


 
Мемлекеттік мекеме коды
 
 
Толық атауы және тағайындау
Түгендеу №
 
 
 
 
 
 
Кімнен түсті
Есепке алу кітабы,паспорт №
 
 
 
 
 
 
Орналасқан орны
Салынған күні
 
 
 
 
Күні және қабылдау актісінің №
 
 
 
 
Синтетикалық есеп
 
 
 
 
Қаржыландыру (түсу) көзі
 
 
 
 
Амортизациялау нормасының шартты белгісі
 
 
 
 
Жинақталған амортизациялау сомасы, теңгемен
 
 
 
 
Соңғы рет амортизациялау аударылатын ай және жыл
 
 

     

Кіріс туралы белгі
Соңғы шығу туралы белгі
Шығу себебі
Бухгалтерлік жазба
Әділ құны (өзіндік бағасы), теңге
Бухгалтерлік есеп
Әділ құны (өзіндік құны), теңге
Күні
Атауы, күні және құжаттың №
Күні
Атауы, күні және құжаттың №
 
 
 
 
 
 
 

     
      № НҚ-8 н. бастапқы құны

Ішкі орналастыру
Қысқаша жеке сипаттама
Жол парағы
Алушының атауы
Малдар
Күні

Тұқым (тұқым қуалаушылық)
 
 
 
 
 
 
 
 
Лақап аты
 
 
 
 
 
 
 
 
Түсі, белгісі
 
 
 
 
 
 
 
 
Көп жылдық өсімдіктер
 
 
 
 
 
 
Тұқым
Ағаштар
 
 
 
 
 
 
Саны, дана
Бұталар
 
 
 
 
 
 
Алаң
га
 
 
 
 
 
 
 
 
Учаске (алқап), №______

     
      Карточканы толтырған __________________________ "____" ___________ ж.
      лауазымы (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))
      Ескерту:
      № НҚ-8 нысанды түгендеу карточкасы 2383 "Өзге негізгі құралдар" қосалқы шоты бойынша өнімді малды жеке есептеу үшін, сондай-ақ ауыл шаруашылығы қызметіне байланысты емес көп жылғы екпелер мен жерді (құрылыс салынбаған) жақсарту бойынша күрделі шығындарды есептеу үшін қолданылады.
      № НҚ-8 нысанды түгендеу карточкасы жануарларды топтық есепке алу үшін де қолданылуы мүмкін.
      Жануарлардың қысқаша жеке сипаттамасы, олардың толық сипаттамасы тиiстi зоотехникалық құжаттамада толық көрсетiлгендiктен, карточкада көрсетілген негiзгi көрсеткіштермен шектеледі.
      Көп жылғы екпелер түгендеу объектiлерi бойынша тұқымы, егілген түптердің саны және алаңы көрсетiлiп, ескерiледi. Объектінің құнына жұмыстың барлық кешенін аяқтауға қарамастан, пайдалануға қабылдаған алаңдарға қатысты шығындар қосылады.
      Жерлердi жақсарту бойынша күрделі шығындардың есебі мынадай іс-шаралар бөлінісінде жүргiзiледi: жер учаскелерін жоспарлау, егін егiлетiн алаңдарды өңдеу, арам шөптерден тазарту, алып отырған алаңдарын және әрбір іс-шара бойынша орындалған жұмыстардың құны көрсете отырып су қоймаларын тазалау.
      "Қаржыландыру (түсім) көзі" бағанында жануарларды (өнімді мал), ауыл шаруашылығы қызметіне байланысты емес өсімдіктерді қаржыландыру (түсім): бюджеттік 6020 "Бюджет қаражаты есебінен күрделі салымдарды қаржыландыру", 5012 "Сыртқы қарыздар есебінен күрделі салымдарды қаржыландыру", 6010 "Ағымдағы қызметті қаржыландырудан түсетін табыс" қосалқы шоттары/шоттары бойынша немесе бюджеттен тыс 6050 "Демеушілік және қайырымдылық көмектен түсетін табыс", 6110 "Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатудан түсетін табыстар", 6330 "Активтерді ақысыз алудан түсетін табыс" шоттары бойынша көрсетіледі.
      № НҚ 8 түгендеу карточкасында шығарылған ұзақ мерзімді активтер бойынша ғана жинақталған амортизация сомасы теңгемен, амортизация нормасының шифрi және амортизация соңғы рет есептелген айы мен жылы жазылады. Бұл ретте өнiмдi мал, буйвол, қашыр, жануарлар әлемiнiң экспонаттары (хайуанаттар паркiнде және басқа ұқсас мекемелерде) бойынша, сондай-ақ пайдалану жасына жетпеген ауыл шаруашылығы қызметіне байланысты емес көп жылдық екпелер бойынша тозу анықталмайтындығын назарға алу керек.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы Министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
11-қосымша

      № НҚ-9 нысаны
      _____________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

№ _______ мемлекеттік мекемелерде негізгі құралдар, инвестициялық жылжымайтын мүлікті топтық есепке алу түгендеу карточкасы

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 20.11.2015 № 578 бұйрығымен.
      _____________________________________________________________________
      толық атауы және тағайындау

Мемлекеттік мекеме
Материалдық-жауапты тұлға
Түгендеу №
Синтетикалық есеп
Қаржыландыру (түсу) көзі
Амортизациялау нормаларының шартты белгісі/немесе пайдалы пайдалану мерзімі
Амортизациялау нормасы, %
Жинақталған амортизациялау сомасы, теңге
Амортизацилау соңғы рет аударылатын ай және жыл
Негізгі құралдар, инвестициялық жылжымайтын мүлікті қайта бағалау
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Түгендеу №
Түсті
Шықты/ішкі орналасу
Күні
Атауы, күні және құжаттың №
Саны
Өзіндік құны (бастапқы құны), теңге
Сома, теңге
Күні
Атауы, күні мен құжаттың № а
Саны
Өзіндік құны (бастапқы құны), теңге
Сома, теңге
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Кестенің жалғасы

Аяқтау, қайта жөндеу, жаңғырту
Күрделі жөндеу
Негізгі құралдар мен инвестициялық жылжымайтын мүлікті қайта бағалау
Қалдық
Бухгалтерлік жазба
Күні
Атауы, күні мен құжаттың №
Қайта бағалаған құны, теңге
Саны
Өзіндік құны (бастапқы құны), теңге
Сома, теңге
Күні
Атауы, күні мен құжаттың №
Сома, теңге
Күні
Атауы, күні мен құжаттың №
Сома, теңге
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № НҚ-9 н. сырт жағы

Түгендеу №
Түсті
Шықты/ішкі орналасу
Күні
Атауы, күні және құжаттың №
Саны
Өзіндік құны (бастапқы құны), теңге
Сома, теңге
Күні
Атауы, күні мен құжаттың № а
Саны
Өзіндік құны (бастапқы құны), теңге
Сома, теңге
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Кестенің жалғасы

Аяқтау, қайта жөндеу, жаңғырту
Күрделі жөндеу
Негізгі құралдар мен инвестициялық жылжымайтын мүлікті қайта бағалау
Қалдық
Бухгалтерлік жазба
Күні
Атауы, күні мен құжаттың №
Қайта бағалаған құны, теңге
Саны
Өзіндік құны (бастапқы құны), теңге
Сома, теңге
Күні
Атауы, күні мен құжаттың №
Сома, теңге
Күні
Атауы, күні мен құжаттың №
Сома, теңге
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Карточканы толтырған _____________________ "____" ____________ ж.
      лауазымы (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))
      Ескерту:
      Түгендеу карточкасы бiрдей өндiрiстiк-шаруашылық мақсаттары, техникалық сипаттамалары және құны бар және бiр материалдық-жауапты адамның сақтауындағы 2310 "Жер", 2320 "Ғимарат", 2330 "Құрылыс", 2340 "Беріліс қондырғысы", 2350 "Көлік құралдары", 2360 "Машина және жабдық", 2370 "Құралдар, өндіріс және шаруашылық мүкәммал", 2380 "Өзге негізгі құралдар" шоттары бойынша негізгі құралдардың бiр үлгiдегi объектілерінің топтық есептемесi және 2510 "Инвестициялық жылжымайтын мүлік" шоты бойынша инвестициялық жылжымайтын мүлік үшiн қолданылады. Негізгі құралдар мен инвестициялық жылжымайтын мүлікті топтық есептеу карточкаларында бiр үлгiдегi құралдар, станоктар, өндiрiстiк және шаруашылық жабдықтар, ас үй және асхана жабдықтары, кiтапхана қоры, сахналық-қойылымдық құралдары және өзге негізгі құралдар есептелуі мүмкін.
      Бұл карточкалардағы жазбалар әр зат (жинақ) бойынша түгендеу нөмiрi, сомасы көрсетiлiп жүргiзiледi. "Қаржыландыру (түсім) көзі" 5-бағанында негізгі құралдар мен инвестициялық жылжымайтын мүлікті қаржыландыру (түсім) көзін көрсету қажет: бюджеттік – 6020 "Бюджеттік қаражат есебінен капиталдық салымдарды қаржыландыру", 5012 "Сыртқы қарыздар есебінен капиталдық салымдарды қаржыландыру", 6010 "Ағымдағы қызметті қаржыландырудан түсетін табыс" қосалқы шот /шоттары бойынша немесе бюджеттен тыс – 6050 "Демеушілік және қайырымдылық көмектен түсетін табыс", 6110 "Тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатудан түсетін табыс", 6330 "Активтерді ақысыз алудан түсетін табыс" шоттары бойынша. Көпшiлiк қолданатын мүкәммалды (парталар, құралдар және басқа көпшiлiк қолданатын мүкәммалды) саны және түгендеу нөмiрiн көрсете отырып, жалпы сомада жазуға болады.
      Сахналық-қойылымдық құралдар үшiн бiр атаудағы, көлемдерi, материалдың сапасы мен бағасы бойынша жақын, бiр атаудағы заттарды, номенклатуралық нөмiрiн көрсете отырып материалдық-жауапты адамдарға ашылады.
      Кiтапхана қорының есебi үшiн бiр карточка ашылады, ондағы есеп тек жалпы сомадағы ақша түрiнде жүргiзiледi.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы Министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
12-қосымша

      № БА-3 нысаны
      _____________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Мемлекеттік мекемелерде биологиялық активтерді (жануарларды) есепке алу түгендеу карточкасы

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 20.11.2015 № 578 бұйрығымен.


Мемлекеттік мекеме коды
 
Толық атауы және тағайындау
Түгендеу №
 
 
 
Кімнен түсті
Есепке алу кітабы,паспорт №
 
 
 
Орналасқан орны
Салынған күні
 
 
Күні және қабылдау актісінің №
 
 
Синтетикалық есеп
 
 
Қаржыландыру (түсу) көзі
 
 
Амортизациялау нормасының шартты белгісі
 
 
Жинақталған амортизациялау сомасы, теңгемен
 
 
Бас саны
 
 
Салмағы, кг
 
 
Бiр бастың бағасы,теңге
 
 
Сомасы,теңге
 

     

Кіріс туралы белгі
Соңғы шығу туралы белгі
Шығу себебі
Бухгалтерлік жазба
Әділ құны (өзіндік бағасы), теңге
Бухгалтерлік есеп
Әділ құны (өзіндік құны), теңге
Күні
Атауы, күні және құжаттың №
Күні
Атауы, күні және құжаттың №
 
 
 
 
 
 
 

     
      № БА-3 н. сырт жағы

Ішкі орналастыру
Қысқаша жеке сипаттама
Жол парағы
Алушының атауы
Жануар
Күні

Тұқым (тұқым қуалаушылық)
 
 
 
 
Лақап аты
 
 
 
 
Түсі, белгісі
 

     
      Карточканы толтырған __________________________ "____" ____________ж.
      лауазымы қолы
      Ескерту:
      2610 "Жануарлар" шотыбойыншабиологиялықактивтерді (жануарларды) есепкеалуүшінқолданылады. "Қаржыландыру (түсім) көзі" бағанында биологиялық активтерді (жануарларды) қаржыландыру (түсім) көзі: бюджеттік 6020 "Бюджет қаражаты есебінен күрделі салымдарды қаржыландыру", 5012 "Сыртқы қарыздар есебінен күрделі салымдарды қаржыландыру", 6010 "Ағымдағы қызметті қаржыландырудан түсетін табыс" қосалқы шоттары/шоттары бойынша немесе бюджеттен тыс 6050 "Демеушілік және қайырымдылық көмектен түсетін табыс", 6110 "Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатудан түсетін табыстар", 6330 "Активтерді ақысыз алудан түсетін табыстар" шоттары бойынша көрсетіледі. № БА-3 нысаны бойынша түгендеу карточкасы бухгалтерияда әрбір объектіге жүргізіледі. "Жиналған амортизациялау сомасы, теңге" бағаны істен шығарылған ұзақ мерзімді активтер бойынша ғана толтырылады. Нысан бір данада объектінің түсуіне, оның қозғалысына және істен шығуына (есептен шығарылуына) арналған құжаттар негізінде толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы Министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
13-қосымша

      № БА-3А нысаны
      _____________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Мемлекеттік мекемелерде биологиялық активтерді (өсімдіктерді) есепке алу түгендеу карточкасы

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 20.11.2015 № 578 бұйрығымен.


Мемлекеттік мекеме коды
 
Толық атауы және тағайындау
Түгендеу №
 
 
 
Кімнен келіп түсті
Есепке алу кітабы,паспорт №
 
 
 
Орналасқан орны
Салынған күні
 
 
Күні және қабылдау актісінің №
 
 
Синтетикалық есеп
 
 
Қаржыландыру (түсу) көзі
 
 
Амортизациялау нормасының шартты белгісі
 
 
Жинақталған амортизациялау сомасы, теңге
 
 
Сұрып, санат, жасы
 
 
Саны
 
 
Массасы (брутто), кг
 
 
Массасы (ыдыс), кг
 
 
Массасы (нетто), кг
 
 
Бірлікке баға, теңге
 
 
Сома, теңге
 

     

Кіріс туралы белгі
Соңғы шығу туралы белгі
Шығу себебі
Бухгалтерлік жазба
Әділ құны (өзіндік бағасы), теңге
Бухгалтерлік есеп
Әділ құны (өзіндік құны), теңге
Күні
Атауы, күні және құжаттың №
Күні
Атауы, күні және құжаттың №
 
 
 
 
 
 
 

     
      № БА-3 н. сырт жағы

Ішкі орналастыру
Қысқаша жеке сипаттама
Жол парағы
Алушының атауы
Жануар
Күні

Тұқым (тұқым қуалаушылық)
Ағаштар ________
 
 
 
Лақап аты
Бұтақтар _____
 
 
 
Түсі, белгісі
га _____________
 
 
 
 
Телім (алқап), № ____

     
      Карточканы толтырған __________________________ "____" ___________ ж
      лауазымы (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))
      Ескерту:
      2620 "Көп жылдық екпелер" шоты бойынша биологиялық активтерді (өсімдіктерді) есепке алу үшін қолданылады. "Қаржыландыру көзі (түсімдер)" бағанында биологиялық активтерді (өсімдіктерді) қаржыландыру көзі (түсімдер): бюджеттік 6020 "Бюджет қаражаты есебінен күрделі салымдарды қаржыландыру", 5012 "Сыртқы қарыздар есебінен күрделі салымдарды қаржыландыру", 6010 "Ағымдағы қызметті қаржыландырудан түсетін табыстар" қосалқы шоттары/шоттары бойынша немесе бюджеттен тыс 6050 "Демеушілік және қайырымдылық көмектен түсетін табыстар", 6110 "Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатудан түсетін табыстар", 6330 "Активтерді ақысыз алудан түсетін табыстар" шоттары бойынша көрсетіледі.
      № БА-3А нысаны бойынша түгендеу карточкасы бухгалтерияда әрбір объектіге жүргізіледі. "Жиналған амортизациялау сомасы, теңге" бағаны шығарылған ұзақ мерзімді активтер бойынша ғана толтырылады. Нысан бір данада объектінің түсуіне, оның қозғалысына және істен шығуына (есептен шығарылуына) арналған құжаттар негізінде толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы Министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
14-қосымша

      № MEA-6 нысаны
      _____________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің (орталықтандырылған бухгалтерияның) атауы

Материалдық емес активтерді есепке алудың түгендеу карточкасы

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 20.11.2015 № 578 бұйрығымен.
      Қысқаша сипаттама ___________________________________________________
      _____________________________________________________________________
      _____________________________________________________________________

Есепке алуға қабылдау күні және құжаттың нөмірі
Тіркеу нөмірі
Синтетикалық есеп
Қаржыландыру (түсім) көзі
Өзіндік бағасы (бастапқы құны), теңге
Амортизациялау нормасының шифры/немесе пайдалы пайдалану мерзімі
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      кестенің жалғасы

Амортизациялау нормасы, %
Жинақталған амортизациялау сомасы, теңге
Шығу/ішкі орналастыру
Шығу себебі
Соңғы рет амортизация есептелген ай және жыл
Күні
Атауы, күні мен құжаттың №
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Карточканы толтырған _______________________ "__"_________________ ж.
      лауазымы (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))
      Ескерту:
      2710 "Материалдық емес активтер" шоты бойынша, сондай-ақ концессиялық шарттар бойынша материалдық емес активтерді есепке алу үшін мемлекеттік мекемеге түскен материалдық емес активтердің барлық түрлерін есептеу үшін қолданылады. 4 "Қаржыландыру (түсім) көзі" бағанында материалдық емес активтерді қаржыландыру (түсім) көзін көрсету қажет: бюджеттік – 6020 "Бюджеттік қаражат есебінен капиталдық салымдарды қаржыландыру", 5012 "Сыртқы қарыздар есебінен капиталдық салымдарды қаржыландыру", 6010 "Ағымдағы қызметті қаржыландырудан түсетін табыс" қосалқы шоттары/шоттары бойынша немесе бюджеттен тыс – 6050 "Демеушілік және қайырымдылық көмектен түсетін табыс", 6110 "Тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатудан түсетін табыс", 6330 "Активтерді ақысыз алудан түсетін табыс" шоттары бойынша. № МЕА-6 нысаны бойынша Түгендеу карточкасы бухгалтерлік қызметпен материалдық емес активтердің әрбір жеке объектілері үшін ашылады. Бұл ретте 8 "Жинақталған амортизация сомасы, теңге" және 12 "Соңғы рет амортизация есептелген ай мен жыл" бағандары ұзақ мерзімді актив істен шыққан кезде ғана толтырылады.
      Нысан мемлекеттік мекемелердің материалдық емес активтердің объектілерін алған фактісін растайтын құжаттар: "Материалдық емес активтерді қабылдап алу-тапсыру актісі", техникалық және басқа құжаттар негізінде бір данада толтырылады.
      Басқа мемлекеттік мекемеге беру кезінде материалдық емес активтердің істен шыққаны туралы белгі үшін "Материалдық емес активтерді қабылдап алу-тапсыру актісі" негіз болып табылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы Министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
15-қосымша

      № ҰMA-10 нысаны
      _____________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Мемлекеттік мекемелерде ұзақмерзімді активтерді есепке алу бойынша түгендеу карточкаларының тізімдемесі

      Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 20.11.2015 № 578 бұйрығымен.
      "____" _________________________ жылға дейінгі кезеңге
      "____" _________________________ ж.
      Осы үлгі бойынша № ҰМА-10 н.
      барлық парақтарын басып шығару
      _____________________________________________________________________
      білікті топ атауы

Карточка нөмірі
Инвентарлық нөмір
Объектілердің атауы
Ескерту
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау)
      Тізімдемені толтырған _________________________ "____" ___________ ж.
      лауазымы (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))
      Ескерту:
      Тiзiм ұзақ мерзімді активтердi талдамалы есептеу кезiнде ресiмделетiн түгендеу карточкаларын тiркеу үшiн қолданылады. Тiзiмді бiр данада түгендеу карточкаларының сақталуына бақылау жасау мақсатында бухгалтерлiк қызмет жасайды.
      Тізімге жазбалар ұзақ мерзімді активтер топтарының бөлінісінде, карточкалардың ашылу жылы көрсетiле отырып жүргiзiледi. Әрбір топ үшін тиісті парақ саны беріледі. Нөмiрлеу әр топ бойынша 1-нөмiрден бастап жүргiзiледi. Орталықтанған бухгалтерияларда тiзiм әр бiр қызмет көрсетiлетiн мемлекеттік мекеме бойынша сол сияқты тәртiппен жүргiзiледi.
      Ұзақ мерзімд іактивтер шығарылған және орын алмастырылған кезiнде тiзiмнiң "Ескертпе" бағанында мемориалдық ордердiң күнi (күнi, айы, жылы) және нөмiрi көрсетiледi.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы Министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
16-қосымша

      № ҰMA-13 нысаны
      _____________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Ұзақ мерзімді активтердің түгендеу мерзімі (олардың тұрған және пайдалану орны бойынша)

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 20.11.2015 № 578 бұйрығымен.
      _____________________________________________________________________
      бөлімше, бөлім

Инвентарлық карточка немесе инвентарлық кітапқа жазба
Инвентарлық нөмір
Объектінің толық атауы
Қаржыландыру (түсу) көзі
Өз бағасы (бастапқы құны), теңге
Шығуы (орналасуы)
нөмірі
күні
құжат
Шығу (орналасу) себебі
күні
нөмірі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау)
      № ҰМА-13 н. сырт жағы

Инвентарлық карточка немесе инвентарлық кітапқа жазба
Инвентарлық нөмір
Объектінің толық атауы
Қаржыландыру (түсу) көзі
Өз бағасы (бастапқы құны), теңге
Шығуы (орналасуы)
нөмірі
күні
құжат
Шығу (орналасу) себебі
күні
нөмірі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау)
      Түгендеу тізімін толтырған __________________________________________
      лауазымы (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))
      Ескерту:
      № ҰМА-13 нысаны бойынша ұзақ мерзімді активтерді түгендеу тізімі мынадай шоттар бойынша: 2310 "Жер", 2320 "Ғимараттар", 2330 "Құрылыстар", 2340 "Беріліс қондырғылары", 2350 "Көлік құралдары", 2360 "Машиналар және жабдықтар", 2370 "Құралдар, өндірістік және шаруашылық мүкәммалы", 2380 "Өзге негізгі құралдар", 2510 "Инвестициялық жылжымайтын мүлік", 2610 "Жануарлар", 2620 "Көп жылдық екпелер", 2710 "Материалдық емес активтер" шоттары бойынша, сондай-ақ концессия шарттары бойынша ұзақ мерзімді активтерді есепке алу үшін жүргізіледі.Ұзақ мерзімді активтер объектілерiнiң (заттардың) орналасқан (пайдалану) жерлерінде әр объектiлiк есеп үшін, сондай-ақ әрбір материалдық-жауапты адам бойынша қолданылады. 5 "Қаржыландыру көзі (түсімдер)" бағанында ұзақ мерзімді активтерді қаржыландыру көзі (түсімдер): бюджеттік 602"Бюджет қаражаты есебінен күрделі салымдарды қаржыландыру", 5012 "Сыртқы қарыздар есебінен күрделі салымдарды қаржыландыру", 6010 "Ағымдағы қызметті қаржыландырудан түсетін табыстар" қосалқы шоттары/шоттары бойынша немесе бюджеттен тыс 6050 "Демеушілік және қайырымдылық көмектен түсетін табыстар", 6110 "Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатудан түсетін табыстар", 6330 "Активтерді ақысыз алудан түсетін табыстар" шоттары бойынша көрсетіледі.
      Ұзақ мерзімді активтердің олардың орналасқан (пайдалану) жерлері бойынша әр объектілік есептеу деректері ұзақ мерзімді активтерді түгендеу есеп карточкаларындағы бухгалтерлік қызмет жасаған жазбаларға барабар.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
17-қосымша

      № 326-ОС нысаны
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Негізгі құралдар бойынша айналым ведомості
____________ ж.

      __________________________________________________________________________________
      есептің/субесептің атауы және материалдық-жауапты адамның тегі, аты-жөні
      Тексерген күні
      Бас бухгалтердің қолы
      № 326-ОС н. 2-парағы

р/н №
Түгендеу нөмірі
Объектінің атауы (заттың, жинақтың)
1 ______________
жылға қалдық
__________ айналым
дебет
кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      № 326-ОС н. 3-ші парағы

1 ________ жылға қалдық
_________ айналым
1 ___________ ж. қалдық
Ескерту
дебет
кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      № 326-ОС н-на № 2 қосымша парағы

_________ айналым
дебет
кредит
 
 
 
 

     

1 ___________ ж. қалдық
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      326-ОС н-ның № 2 салым парағының сырт жағы

_________ айналым
дебет
кредит
 
 
 
 

     

1 ___________ ж. қалдық
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      Ескерту:
      Айналым ведомості 2310 "Жер", 2320 "Ғимарат", 2330 "Құрылыс", 2340 "Беріліс қондырғысы", 2350 "Көлік құралдары", 2360 "Машина және жабдық", 2370 "Құралдар, өндіріс және шаруашылық мүкәммал", 2380 "Өзге негізгі құралдар" негізгі құралдарды синтетикалық және талдамалы есептеу шоттары бойынша бухгалтерлік жазбалардың дұрыстығын бақылау үшін қолданылады.
      Айналым ведомості өзіндік құны (алғашқы құны) бойынша ай сайын жасалады, айналым ведомостінде негізгі құралдардың шоттары бойынша қалдықтар № 308-нысанды "Бас журнал" кітабындағы қалдықтармен міндетті түрде салыстырылуы тиіс.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы Министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
18-қосымша

      № ННҚ-13 нысаны
      _____________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Материалдық емес активтер бойынша айналым ведомості_________ ж.

      Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 20.11.2015 № 578 бұйрығымен.
      ____________________________________________________________________
      есептің/субесептің атауы және материалдық-жауапты адамның лауазымы
      (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))
      Тексерген күні
      Бас бухгалтердің қолы
      № 326-ННҚ н. 2-парағы

р/н №
Түгендеу нөмірі
Объектінің атауы (заттың, жинақтың)
1 ______________
жылға қалдық
__________ айналым
дебет
кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау)
      № 326- ННҚ н. 3-ші парағы

1 ________ жылға қалдық
_________ айналым
1 ___________ ж. қалдық
Ескерту
дебет
кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау)

  № 326- ННҚ н-на № 2 қосымша парағы

айналым
__________
дебет
кредит
 
 
 
 

 
 

1 ___________ ж. қалдық
 
 
 
 
 
 

 

 

      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау)
      326-ННҚ -ның № 2 салым парағының сырт жағы

айналым __________
дебет
кредит
 
 
 
 

 
 

1 ___________ ж. қалдық
 
 
 
 
 
 

 

     
      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау)
      Ескерту:
      2710 "Материалдық емес активтер" материалдық емес активтерді синтетикалық және талдамалы есептеу шоты бойынша бухгалтерлік жазбалардың дұрыстығын бақылау үшін қолданылады.
      Айналық ведомості өзіндік құны (алғашқы құны) бойынша ай сайын жасалады, айналым ведомостінде материалдық емес активтердің шоттары бойынша қалдықтар № 308-нысанындағы "Бас журнал" кітабындағы қалдықтармен міндетті түрде салыстырылуы тиіс.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы Министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
19-қосымша

      № 326-ИЖМ нысаны
      _____________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Инвестициялық жылжымайтын мүлік бойынша айналым ведомості___ ж.

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 20.11.2015 № 578 бұйрығымен.
      ____________________________________________________________________
      есептің/субесептің атауы және материалдық-жауапты адамның тегі,
      аты-жөні
      Тексерген күні
      Бас бухгалтердің қолы
      № 326- ИЖМ н. 2-парағы

р/н №
Түгендеу нөмірі
Объектінің атауы (заттың, жинақтың)
1 ______________
жылға қалдық
__________ айналым
дебет
кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау)
      № 326-ИЖМ н. 3-ші парағы

1 ________ жылға қалдық
_________ айналым
1 ___________ ж. қалдық
Ескерту
дебет
кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау)

  № 326-ИЖМ -на № 2 қосымша парағы

айналым __________
дебет
кредит
 
 
 
 

 
 

1 ___________ ж. қалдық
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау)
      326-ИЖМ-ның № 2 салым парағының сырт жағы

айналым __________
дебет
кредит
 
 
 
 

 
 

1 ___________ ж. қалдық
 
 
 
 
 
 

 

     
      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау)
      Ескерту:
      2510 "Инвестициялық жылжымайтын мүлік" инвестициялық жылжымайтын мүлікті синтетикалық және талдамалы есептеу шоты бойынша бухгалтерлік жазбалардың дұрыстығын бақылау үшін қолданылады.
      Айналық ведомості өзіндік құны (алғашқы құны) бойынша ай сайын жасалады, айналым ведомостінде инвестициялық жылжымайтын мүлік шоттары бойынша қалдықтар № 308-нысанындағы "Бас журнал" кітабындағы қалдықтармен міндетті түрде салыстырылуы тиіс.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
20-қосымша

      № 326-БА нысаны
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Биологиялық активтер бойынша айналым ведомості
___________ ж.

      __________________________________________________________________________________
      есептің/субесептің атауы және материалдық-жауапты адамның тегі, аты-жөні
      Тексерген күні
      Бас бухгалтердің қолы
      № 326-БА н. 2-парағы

р/н №
Түгендеу нөмірі
Объектінің атауы (зат, жинақ)
1 ______________
ж. қалдық
__________ айналым
дебет
кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      № 326-БА н. 3-ші парағы

1 ________ жылға қалдық
_________ айналым
1 ___________ ж. қалдық
Ескерту
дебет
кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      № 326-БА н-на № 2 қосымша парағы

_________ айналым
дебет
кредит
 
 
 
 

     

1 ___________ ж. қалдық
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      326-БА н-ның № 2 салым парағының сырт жағы

_________ айналым
дебет
кредит
 
 
 
 

     

1 ___________ ж. қалдық
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      Ескерту:
      2610 "Жануарлар" мен 2620 "Көп жылдық екпе" биологиялық активтерді синтетикалық және талдамалы есептеу шоты бойынша бухгалтерлік жазбалардың дұрыстығын бақылау үшін қолданылады.
      Айналық ведомості өзіндік құны (алғашқы құны) бойынша ай сайын жасалады, айналым ведомостінде биологиялық активтердің (жануарлар мен көп жылдық екпе) шоттары бойынша қалдықтар № 308-нысанындағы "Бас журнал" кітабындағы қалдықтармен міндетті түрде салыстырылуы тиіс.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
21-қосымша

      № 434 нысаны
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Бөлімше ____________
      Бекітемін:
      Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _____________________________
      қолы аты-жөні

Ұзақ мерзімді активтерді ішкі орналастыруға жол парақ

Құжаттың нөмірі
Жасаған күні

     

Мемлекеттік мекеменің коды
Алушы
Жөнелтуші
Корреспонденцияланатын есеп/субесеп
 
 
 
 

     

Ұзақ мерзімді активтердің атауы
Өлшем бірлігі
Түгендеу нөмірі
Саны
Бірлік үшін баға
Сома, теңге
 
 
 
 
 
 

     
      Барлығы ________________________ атаулар жөнелтілді, сомасы ___________________ теңге
      жөнелтуге рұқсат берген _____________________________________________________________
      Бас бухгалтер ________________________________________
      қолы аты-жөні
      МО
      Тапсырды (берді) ________________________________
      Қабылдады (алды)_______________________________
      Ескерту:
      № 434-нысан 2310 "Жер", 2320 "Ғимарат", 2330 "Құрылыс", 2340 "Беріліс қондырғысы", 2350 "Көлік құралдары", 2360 "Машина және жабдық", 2370 "Құралдар, өндіріс және шаруашылық мүкәммал", 2380 "Өзге негізгі құралдар", 2510 "Инвестициялық жылжымайтын мүлік", 2610 "Жануарлар", 2620 "Көп жылдық екпе", 2710 "Материалдық емес активтер" шоттары бойынша ұзақ мерзімді активтердің объектілерін немесе объектілер тобын бір құрылымдық бөлімшеден екіншісіне ішкі көшіруді ресімдеу үшін, ұзақ мерзімді активтердің объектілерін немесе объектілер тобын қоймадан пайдалануға беруді ресімдеу үшін қолданылады. Ілеспе құжат екі данада жасалады және мемлекеттік мекеменің басшысы бекітеді. Алушының қол қоюымен ресімделген ілеспе құжаттар тізілім кезінде бухгалтерлік қызметке беріледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
22-қосымша

      № 438 нысаны
      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

9 мемориалдық ордер ____ ж.
Ұзақ мерзімді активтерді шығару
және орналастыру бойынша жинақтау ведомості

р/с №
Күні
Құжаттың нөмірі
Құжаттың атауы
Материалдық-жауапты адам
Мемлекеттік мекеменің коды
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Шоттар/субшоттар дебеті
Шоттар/субшоттар кредиті
Екінші жазбалар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
Дт
Дт
Дт
Кт
Кт
Кт
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Орындаушы _________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер _____________________________
      қолы аты-жөні
      Қосымша _________ парақ
      Ескерту:
      Жинақтаушы ведомость № 438 нысаны бойынша 2310 "Жер", 2320 "Ғимарат", 2330 "Құрылыс", 2340 "Беріліс қондырғысы", 2350 "Көлік құралдары", 2360 "Машина және жабдық", 2370 "Құралдар, өндіріс және шаруашылық мүкәммал", 2411 "Аяқталмаған құрылыс", 2380 "Өзге негізгі құралдар", 2510 "Инвестициялық жылжымайтын мүлік", 2610 "Жануарлар", 2620 "Көп жылдық екпелер" және 2710 "Материалдық емес активтер" шоттары бойынша өзге материалдық-жауапты тұлғаларға шығарылатын және көшірілетін ұзақ мерзімді активтердің объектілерін (заттарын) есептеу үшін қолданылады. Ведомостке жазба ұзақ мерзімді активтердің істен шығарылуы және көшірілуі бойынша әрбір құжат бойынша (№ НҚ-4, 443, 444-нысандары және ұзақ мерзімді активтерді шығару және көшіру бойынша өзге құжаттар) жасалады.
      Ұзақ мерзімді активтердің істен шығарылатын объектілері жөніндегі шоттар бойынша мынадай жазбалар жасалады:7420 "Ұзақ мерзімді активтерді істен шығару бойынша шығыстар" шотының (қалған теңгерімдік құны бойынша) және 2391 "Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы", 2521 "Инвестициялық жылжымайтын мүліктің жинақталған амортизациясы", 2631 "Биологиялық активтердің жинақталған амортизациясы" және 2721 "Материалдық емес активтердің жинақталған амортизациясы" қосалқы шоттарына дебет (жинақталған амортизация сомасына), ұзақ мерзімді активтерді есептеу шоттарының кредиті бойынша: 2310 "Жер", 2320 "Ғимарат", 2330 "Құрылыс", 2340 "Беріліс қондырғысы", 2350 "Көлік құралдары", 2360 "Машина және жабдық", 2370 "Құралдар, өндіріс және шаруашылық мүкәммал", 2380 "Өзге негізгі құралдар", 2411 "Аяқталмаған құрылыс", 2510 "Инвестициялық жылжымайтын мүлік" және 2710 "Материалдық емес активтер" (Өзіндік құны (бастапқы құны) бойынша), 2610 "Жануарлар", 2620 "Көп жылдық екпе" (әділ құн (өзіндік құны) бойынша). Амортизация сомасын есептеу үшін түгендеу карточкаларының деректері пайдаланылады.
      Айдың соңында жинақтаушы ведомосттің № 438 нысаны жөніндегі барлық бағандары бойынша жиыны есептеледі, бұл ретте "Жиыны" бағанында істен шығарылған және көшірілген ұзақ мерзімді активтер сомасы жазылады, ол шоттар/қосалқы шоттар дебеті бойынша жазба сомасына тең болуы тиіс. Мемориалдық ордерге жасаушы және бас бухгалтер немесе ол уәкілеттік берген тұлға қол қояды, одан кейін деректер № 308 нысанындағы "Бас журнал" кітабына енгізіледі. Тиісті жазбалар сол сияқты түгендеу карточкаларына жүргізіледі, олар картотекадан алынады, бірақ анықтамалық құжат ретінде сақталады.
      Бір уақытта капиталдың салымды қаржыландыруды тұтынуға (толығымен амортизацияланбаған ұзақ мерзімді активтер жағдайында), жетіспеушілікті айыпты тұлғаға жатқызуға және бюджет алдында айыпты тұлғаның жетіспеушілікті өтеуі бойынша міндеттемені есептеуге (бюджет кірісіне өндіріп алуға жататын жетіспеушілік анықталған жағдайда) екінші жазба жасалады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
23-қосымша

      № 443 нысаны
      Ескерту. 23-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Келісілді Бекітемін:
      Мемлекеттік басқару органының басшысы Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _____________________________________ ______________________________
      қолы аты-жөні қолы аты-жөні
      М.О. "__" ____________________ ж "__" ______________________ ж.

Мемлекеттік мекеменің коды
Түгендеу нөмірі
Негізгі есеп
Корреспонденцияланатын есеп
Бөлім, бөлімше
 
 
 
 
 

____________ ж. құралдарды, өндірістік және шаруашылық
инвентарларды баланстан есептен шығарудың № _____ актісі

      Мынадай құрамдағы комиссия
      _____________________________________________________________________
      төрағаның және комиссия мүшелерінің аты-жөні, лауазымы
      "__" _________________ ж. № ________________, бұйрықпен (өкіммен)
      тағайындалған өндірістік және шаруашылық инвентарлардың жарамсыздығын
      анықтап, бөлімшенің, кабинеттің және осыған ұқсастың атауына тексеру
      жүргізген ___________________________________________________________
      _____________________________________________________________________
      және жөндеуге жатпайтынын, есептен шығаруға және есептен алып
      тастауға жататын төменде санамаланған құндылықтар сатылуға
      жарамайтындығын немесе басқа мемлекеттік мекемеге беруге
      жарамайтындығын белгіледі:

р/с

Түгендеу нөмірі
Атауы мен сипаттамасы (марка, сұрып және басқа)
Түскен күні
Пайдалану мерзімі
Заттардың саны
Бірліктегі бағасы
Жиыны
Жарамсыздық себебі
Материалдық-жауапты тұлға
Сомасы (бастапқы құны бойынша, теңге)
Жинақталған амортизациялау сомасы, теңге
Баланстық қүны, теңге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау)
      № 443 н. сырт жағы
      Осы акті бойынша барлығы
      _____________________________________________________________________
      жазбаша саны
      жалпы сомасы ____________________________ теңге ______ тиын
      жазбаша
      Комиссияның айрықша ескертуі
      _____________________________________________________________________
      _____________________________________________________________________
      _____________________________________________________________________
      Комиссия төрағасы:
      _____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Комиссия мүшелері: __________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Осы актідегі мүліктерді жауапты сақтауға қабылдады ______"__"___ ж.,
      "__" _________________ ж. сол комиссияның қатысуымен осы актіде
      аталған құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалды жою (бұзу).
      _____________________________________________________________________
      жазбаша сомасы
      Түгендеу карточкасында құралдарды, өндірістік, шаруашылық мүкәммалды
      шығарғаны белгіленді.
      Комиссия төрағасы:
      _____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Комиссия мүшелері:___________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Қоймашы ___________________________
      қолы аты-жөні

"__" _______________ ж.

      Ескерту:
      № 443 нысан бойынша акт 2370 "Құралдар, өндірістік және шаруашылық мүкәммал" шоты бойынша екі данада жасалады. Бірінші дана бухгалтерлік қызметке беріледі, ал екіншісі материалдық-жауапты тұлғада қалады.
      Ескі және жарамсыз құралдарды, өндірістік және шаруашылық мүкәммалды есептен шығару мемлекеттік мекеменің басшысы бекіткен № 443-нысан бойынша есептен шығаруға арналған акті негізінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілері өз жүйесі үшін бекіткен жұмыс істеу мерзімін ескере отырып жүргізіледі.
      "Келісілді" грифі мемлекеттік мекеменің өндірістік және шаруашылық мүкәммалды есептен шығаруға арналған актісі № 443-нысан бойынша мемлекеттік басқару органымен келісілген жағдайда толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
24-қосымша

      № 444 нысаны
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Келісілді Бекітемін:
      Мемлекеттік басқару органының басшысы Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _____________________________________ ___________________________________
      қолы аты-жөні қолы аты-жөні
      М.О "____" ______________________ ж. "____" ______________________ ж.

Мемлекеттік мекеменің коды
Инвентарлық нөмір
Негізгі есеп
Корреспонденцияланатын есеп
Бөлім, бөлімше
 
 
 
 
 

Акт № _______ мемлекеттік мекемелерде кітапханадан
әдебиеттерді есептен шығару

      "____" _________________ ж. мемлекеттік мекеме бойынша бұйрықпен тағайындалған комиссия
      _______________________________________________________________________________________
      "____" _________________ ж. № __________ құрамында ____________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      кітапханада ескірген (тозығы жеткен) әдебиеттерді тексеріп, тізімдемеде жазылған әдебиеттер есептен шығаруға, алып тастауға жататынын анықтады.
      Қосымша: ескірген (тозығы жеткен) әдебиеттерді кітапханадан есептен шығару тізімдемесі.
      Кітапхананың түгендеу кітабында әдебиетті есептен шығарғаны белгіленді.
      Комиссия төрағасы: ____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Комиссия мүшелері:_____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _______________________________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _______________________________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      № 444 н. сырт жағы
      _____________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы
      "____" _______________ ж. № _____ актіге

Моралдық және физикалық жағынан қатты ескіргендіктен
кітапханадан әдебиеттерді есептен шығару тізімдемесі

      (керек емесін сызып тастау)

р\н

Шығарылған кітаптардың түгендеу нөмірі
Кітаптың авторы мен атауы
Саны
Бірлікке баға
Сома, теңге
Қай құжаттардың негізінде есептен шығарылды
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      Барлығы сомасы _______________________________________________________________________
      Комиссия төрағасы: ____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Комиссия мүшелері:_____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _______________________________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _______________________________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Ескерту:
      Акті 2382 "Кітапхана қоры" шоты бойынша кітап қоры тiзiмi негiзiнде екі данада жасалады. Тiзiм кітап қорын кезекті қарау және ескірген басылымдарды ашу кезінде және кітапханадан алып тастауға жататын кітаптардың жиынтық тізбесі бойынша жасалады.
      Жекелеген тізім тозуға ұшыраған (кітаптардың тозуы, қалпына келтірілуі мүмкін емес беттердің жоғалуы және басқа) әдебиеттер бойынша жеке тізім жасалады. Актінің бірінші данасы тізімге қоса бухгалтерлік қызметке беріледі, ал екіншісі материалдық-жауапты адамда қалады.
      Әдебиеттерді баланстан шығару бюджеттік мемлекеттік мекеменің басшысы бекіткен акт негізде жүргізіледі және ресімделеді.
      "Келісілді" грифі мемлекеттік мекеменің әдебиетті есептен шығаруға арналған актісі мемлекеттік басқару органымен келісілген жағдайда толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
25-қосымша

      № 459 нысаны
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Ұзақ мерзімді активтерді амортизациялау сомасын есептейтін
әзірлеме кестесі
_____________________________ ж.

р/н №
Ұзақ мерзімді активтердің атауы
Өз бағасы (бастапқы құны)/ әділ бағасы (өз бағасы), теңге
Амортизациялау нормасының шартты белгісі/ немесе пайдалы пайдалану мерзімі
Амортизациялау нормасы жылдық, %
Бастапқы кезеңге жинақталған амортизациялау нормасы, теңге
Айына аударылған амортизациялау сомасы, теңге (3 бағ.*5бағ./12)
Кезеңнің аяғына жинақталған амортизациялау сомасы, теңге (6 бағ.*7 бағ.)
Ескерту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      Әзірленген ұзақ мерзімді активтер амортизациясы сомасын есептеу кестесі 2391 "Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы", 2521 "Инвестициялық жылжымайтын мүліктің жинақталған амортизациясы", 2631 "Биологиялық активтердің жинақталған амортизациясы", және 2721 "Материалдық емес активтердің жинақталған амортизациясы", субшоттары бойынша ұзақ мерзімді активтер бойынша амортизацияны ай сайын есептеу үшін қолданылады. "Ескертпе" бағанында ұзақ мерзімді активтердің шығуы (көшірілуі) немесе келуі бойынша құжаттың күні, нөмірі мен атауы көрсетілуі қажет.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
26-қосымша

      № М-2а нысаны
      Ескерту. 26-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің (орталықтандырылған бухгалтерияның) атауы
      Сенімхат "____" __________________ жылға дейін жарамды
      _______________________________________________________________________________________
      тұтынушының атауы, БСН/ЖСН және оның мекенжайы
      _______________________________________________________________________________________
      төлеушінің атауы, БСН/ЖСН және оның мекенжайы
      ЖСК № _______ _________________________________________________________
      Қазынашылық органының атауы

СЕНІМХАТ № ______

      Берілген күні "____" _______________ ж.
      Берілді ______________________________________________________________________________
      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты
      Төлқұжат, жеке бас куәлігінің № _____ "__" _______________________ ж.
      _________________________________________________________ берілді.
      Алуға _______________________________________________________________
      өнім берушінің атауы
      _____________________ бойынша тауарлық-материалдық құндылықтарды құжаттың нөмірі мен атауы
      № М-2а н. сырт жағы

Алуға жататын тауарлық-материалдық құндылықтардың тізбесі

р/с

Тауарлық-материалдық құндылықтардың атауы
Өлшем бірлігі
Саны (жазбаша)
1
2
3
4
 
 
 
 

     
      Сенімхат алған тұлғаның қолын ______________________ куәландырамыз
      сенімхат алған тұлға қолының үлгісі
      Мемлекеттік мекеменің
      басшысы __________________________________________
      қолы аты-жөні
      М.О.
      Бас бухгалтер __________________________________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      Жеке лауазымды тұлғаның белгiлi бiр материалдық құндылықтарды алу кезiнде сенiмгер ретiнде әрекет ету құқығын ресiмдеу үшiн қолданылады. Бiр данадағы сенiмхатты бухгалтерлiк қызмет (орталықтандырылған бухгалтерия) қолхатпен бередi. № М-2а-нысан бойынша сенiмхатты тауар-материалдық құндылықтарды алуы бiр жолғы сипатқа ие мемлекеттік мекемелер қолданады. № М-2а-нысан бойынша сенiмхатты берген кезде берiлген сенiмхаттардың алдын ала нөмiрленген және тiгiлген есеп журналында (№ M-3-нысан) тiркеледi.
      Мемлекеттік мекемелер № М-2а-нысан бойынша Сенiмхаттың әрекет ету мерзiмiн тиiстi құндылықтардың алыну және шығарылу мерзiмiне байланысты белгiлейдi, бірақ он күнтізбелік күннен артық емес.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
27-қосымша

      № М-3 нысаны
      Жапсырма үлгісі
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Берілген сенімхаттарды есепке алу журналы
____________________ ж

      Осы үлгі бойынша № М-3 н. барлық парақтарын басып шығару

№ сенімхат
Берілген күні
Сенімхаттың әрекет ету мерзімі
Сенімхат берілген тұлғаның лауазымы мен тегі
Өнім беруші
№ наряд берген күн (нарядтың орнына берілген құжат немесе хабарлама)
Сенімхат алған адамның қолхаты
Тапсырманың орындалғанын растайтын құжаттың нөмірі, күні
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      Ескерту:
      Бухгалтерлiк қызметтің (орталықтандырылған бухгалтерияның) берген материалдық құндылықтарды алуға деген сенiмхаттарды мен оларды алуға деген қолхаттарды тiркеу үшiн қолданылады. Берiлген сенiмханттардың есеп журналдары сенiмхаттарды тiркеуге жауапты адамдарда сақталуы тиiс.
      Сенiмхат берiлген адам әр бiр құндылық алынғаннан кейiнгi күннен кешіктiрмей сенiмхат бойынша тауар-материалдық құндылықтардың толық немесе бөлiгi алынғанына тәуелсiз, мемлекеттік мекеменің бухгалтерлiк қызметiне немесе орталықтанған бухгалтерияға тапсырыстың орындалғандығы туралы және қоймаға (сақтау орнына) немесе олардың құндылықтарды алған тиiстi материалдық-жауапты адамға тапсырғандығы туралы құжаттарды тапсыруы тиiс. Бұл туралы журналдың тиiстi бағанына кiрiс құжатының нөмiрi мен күнiне сiлтеме жасай отырып белгi жасалады.
      Пайдаланылмаған сенiмхаттар сенiмхаттың мерзiмi бiткеннен кейiнгi келесi күнi қайтарылуы тиiс, ол туралы "Тапсырыстардың орындалуы туралы белгi" бағанына белгi жасалады. Қайтарылған пайдаланылмаған сенiмхаттарға "пайдаланылмаған" деген жазба жасалады және есепті жылдың аяғына дейін, олардың тіркелуі үшін жауапты адамда сақталады.
      Жыл аяқталғаннан кейiн пайдаланылмаған сенiмхаттар бұл туралы тиiстi акт жасай отырып жойылады. Әрекет ету мерзiмi бiткен сенiмхаттарды пайдаланылғандығы туралы есеп бермеген адамдарға жаңа сенiмхаттар берiлмейдi.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
28-қосымша

      № М-17 нысаны
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Запастарды қоймаға есепке алу кітабы

      Материалдық-жауапты адам ____________________________________________________________
      аты-жөні

р/н

Қойма
Сақтау орны
Материалдың атауы
Өлшем бірлігі
Маркасы
Сұрып
Мөлшер
Саны
Запастарды есепке алу коды
Запас нормасы
Бағасы
Жарамдылық мерзімі
Стеллаж
Ұяшық
есеп/субесеп
номенклатуралық нөмір
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      жалғасы

Бағалы материал (металл, тас)
Жазба күні
Құжаттың №
Кімнен алынды немесе кімге жіберілді
Кіріс
Шығыс
Қалдық
Бақылау (қолы мен күні)
материалдың атауы
түрі
номенклатуралық нөмірі
Өлшем бірлігі
массасы, грамм
паспорттың нөмірі
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      № М-17 н парақтарының 95-96 үлгісі
      Кітапты тексеру бойынша ескерту

Тексерген күні
Ескертулер мен ұсыныстар
Тексерушінің лауазымы мен қолтаңбасы
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      Соңғы парақта (96) оң жақ төменгі бұрышта басып жығару
      Кітапта нөмірленді _______________ парақ
      жазбаша
      Бас бухгалтер _________________________________
      қолы аты-жөні
      "____" _____________________ ж.
      Ескерту:
      Қоймалық есептеу кiтабы 1310 "Материалдар", 1320 "Аяқталмаған өндіріс", 1330 "Дайын өнім", 1340 "Тауарлар", 1350 "Жолдағы қор" шоттары бойынша қорларды және 1314 "Азық-түлік өнімдері" субшоты бойынша қоймадағы (кладовка) азық-түлік өнімдерін есептеу үшін қолданылады, ондағы жазбаларды материалдық жауапты адам материалдық құндылықтардың атаулары, сорты және саны бойынша жүргiзедi.
      Осындай кiтаптарда материалдық жауапты адам қоймалардағы дайын бұйымдардың, дайын баспа өнiмдерiнiң, қосалқы ауыл шаруашылық және оқу-тәжiрибе шаруашылықтары өнiмдерiнiң есебiн жүргiзедi.
      Кітаптағы беттердiң санын бас бухгалтер немесе оларға өкiлеттiк берiлген адам бекiтуi тиiс. Тоқсанына кемi бiр рет кiтаптағы жазбаларды бухгалтерлiк қызмет тексеруi тиiс, ол үшiн кiтаптың соңындағы бөлiнген бетке тиiстi жазба жасалуы тиiс.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
29-қосымша

      № М-44 нысаны
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      № М-44 н. парағының
      1 үлгісі (4-парақ таза)

Запастарды есепке алу бойынша
айналым ведомості _____________________бойынша

      № М-44 н. 2-парағы


жолдар
Номенклатуралық №
Атауы
Өлшем бірлігі
1 ____ жылға қалдық
_____________ айналым
саны
сомасы
дебет
кредит
саны
сомасы
саны
сомасы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      № М-44 н-ның 3-парағы

1 ____ жылға қалдық
_____________ айналым
1 ___ жылға қалдық
белгілер
№ жолдар
саны
сома
дебет
кредит
саны
сома
саны
сома
саны
сома
дебет
кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № М-44 н-ның № 2 қосымша парағы

1 ____ жылға қалдық
_____________ айналым
1 ___ жылға қалдық
_____________ айналым
саны
сома
дебет
кредит
саны
сома
саны
сома
саны
сома
дебет
кредит
саны
сома
саны
сома
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      Ескерту:
      1310 "Материалдар", 1320 "Аяқталмаған өндіріс", 1330 "Дайын өнім", 1340 "Тауарлар", 1350 "Жолдағы қор" шоттары бойынша қорларды талдау есебiнiң тiркелiмдерiнде жасалған жазбалардың дұрыстығын және бұл деректердi синтетикалық есеппен салыстыру үшiн қолданылады.
      Айналым ведомості бiрiктiрiлген тиiстi синтетикалық шоттардың, талдау шоттардың әр тобы бойынша, құндылықтардың сандық және құндылық көрiнiсiндегi түрлерi бойынша жасалады. Әр шот/субшот бойынша жалпы сомалық қорытындысы шығарылады.
      Айналым ведомосында (№ M-44-нысан) атауы, сорты, саны, құны және материалдық-жауапты адам бойынша тамақ өнiмдерiнiң талдау есебi жүргiзiледi.
      Айналым ведомості бiр жылға арналып ашылады және ай сайын жасалады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
30-қосымша

      № МБ-6 нысаны
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Арнайы киім мен жеке пайдаланатын басқа да заттарға арналған
№ _______ жеке карточкасы

      Тегі _____________________________________________________________________________
      Есімі __________________________________ Әкесінің аты_____________________________
      Табель нөмірі ____________________________________________________________________
      Бөлімше __________________________________________________________________________
      Кәсібі ___________________________________________________________________________
      Лауазымы _________________________________________________________________________
      Жұмысқа түскен күні ______________________________________________________________
      Кәсібін (лауазымын) өзгерткен күні _______________________________________________
      Жынысы ___________________________________________________________________________
      Бойы _____________________________________________________________________________
      Киім мөлшері _____________________________________________________________________
      аяқ киім _________________________________________________________________________
      бас киім _________________________________________________________________________

Арнайы киім мен басқа да жеке пайдаланатын заттардың атауы
Нөмір
Өлшем бірлігі
Саны
Қызмет мерзімі
кесте
нормалар
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      толық пішімге дейін
      16-тармақ арқылы сызықтау
      ОТБ бастығы ____________________________ Бухгалтер ___________________________
      қолы аты-жөні қолы аты-жөні
      № МБ-6 н. сырт жағы

Арнайы киім және басқа да жеке пайдаланатын заттар
Берілді
Қайтарылды
атауы
номенклатуралық нөмірі
күні
саны
жарамдылық проценті
құны, теңге
алған кездегі қолтаңба
күні
саны
жарамдылық проценті
қолы
тапсырғаны туралы қызметкердің
алған кездегі қоймашының
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      толық пішімге дейін
      16-тармақ арқылы сызықтау
      Ескерту:
      1317 "Арнайы киімдер және өзге жеке пайдалану заттары" субшоты бойынша мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне белгіленген норма бойынша жеке пайдалануға берілетін арнайы киімдерді және өзге жеке пайдалану заттарын есептеу үшін қолданылады. Карточка бір данада жасалады және қоймашыда сақталады.
      Алынған заттар, арнайы киімдер және өзге жеке пайдалану заттары жоғалған жағдайда № МБ-6 нысаны бойынша "Қайтарылды" бөліміндегі жоғалған заттың жолында "Шығарылу актісі, №-і және уақыты" жазбасы жазылады.
      Жұмысшыларға және қызметшілерге олар үшін көзделген жұмыстарды орындау кезінде ғана берілетін, ұжымдық пайдалануға бейімделген, кезекшілік арнайы киімдер және өзге жеке пайдалану заттары қоймаларда сақталуы және тізбесін Мемлекеттік мекеменің басшысы бекітетін шеберлердің және басқа қызметшілердің жауапкершілігімен берілуі тиіс.
      Ұжымдық пайдалануға бейімделген кезекшілік арнайы киімдер және өзге жеке пайдалану заттары "Кезекшілік" белгісімен жеке карточкаларға жазылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
31-қосымша

      № МБ-7 нысаны
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      ________________________________
      бөлімше

Арнайы киімді және басқа да жеке пайдаланатын заттарды беруді
(қайтаруды) есепке алу ведомості

Құжаттың нөмірі
Ай, жыл
Операция түрінің коды

     

р/н

Тегі, есімі, әкесінің аты
Табель №
Арнайы киім және жеке пайдаланатын басқа да заттар
Өлшем бірлігі
Саны
Пайдалануға түскен күні
Қызмет мерзімі
Алған кездегі (тапсырғандағы) қолтаңбасы
атауы
номенклатуралық нөмір
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      Материалдық-жауапты тұлға ______________________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      1317 "Арнайы киімдер және өзге жеке пайдалану заттары" субшоты бойынша мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне белгіленген норма бойынша арнайы киімдерді және өзге жеке пайдалану заттарын жеке пайдалануға беруді және оларды қайтаруды есептеу үшін қолданылады.
      Ведомосты қоймашы екі данада толтырады. Оның бір данасы бухгалтерлік қызметке беріледі, екіншісі қоймашыда қалады.
      Қызметкерлерден жууға, дезинфекцияға, жөндеуге және жазда сақтауға қабылдап алынған арнайы киімдердің есебі де осы нысан бойынша жүргізіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
32-қосымша

      № 296 нысаны
      Мұқаба үлгісі
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Запастарды сандық сомалық есепке алу
кітабы

      Есебі ___________________________________________________________

Күні
Мемориалдық ордердің №
Операцияның мазмұны
Өнім берушінің атауы
Өлшем бірлігі
Бағасы
Дебет
Кредит
Қалдық
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      1310 "Материалдар", 1320 "Аяқталмаған өндіріс", 1330 "Дайын өнім", 1340 "Тауарлар", 1350 "Жолдағы қор" шоттары бойынша қорларды талдау есебi үшiн жасалады. Бұл кітапта қордың әр атауы үшін жеке шоттар ашылады. "Өнім берушінің атауы" 4-бағаны жолдағы қорды талдамалы есептеу кезінде толтырылады. Кітапты жүргізу жыл басынан бері есептелген материалдық құндылықтардың қалдықтарын көшіруден басталады, бұл орайда материалдардың тиiстi атаулары бойынша 3-бағанның бiрiншi жолына: "______ жылдың 1 қаңтарындағы қалдық" деп жазылады, ал 11 және 12 бағандарға өткен жылдан көшкен қалдықтың саны мен сомасы қойылады.
      Ай аяғында 7-10 бағандар бойынша осы ай үшін қорытындысы шығарылады және шығарылған қалдықты ескеріле отырылып есепті айдан кейiнгi айдың басына қалдық жазылады (11 және 12 бағандарға).

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
33-қосымша

      № 296-а нысаны
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Запастарды сандық сомалық есепке алу
карточкасы

      Есебі ___________________________________________________________

Күні
Мемориалдық ордердің №
Операцияның мазмұны
Өнім берушінің атауы
Өлшем бірлігі
Бағасы
Дебет
Кредит
Қалдық
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      Жоғарғы титулсыз келесі парақты басып шығару
      Ескерту:
      Нысанның мақсаты мен есеп жүргізу тәртiбi № 296-нысанға ұқсас. Бухгалтерлік қызметтің талдау есебі кітаптарда емес карточкаларда жүргiзiлетiн мемлекеттік мекемелерде қолданылады.
      № 296-a-нысан карточкасында да осылайша баланстан тыс шоттар: 01 "Жалданған активтер", 02 "Жауапты сақтауға қабылданған тауар-материалдық құндылықтар", 08 "Ауыспалы спорттық жүлделер мен кубоктар", 09 "Жолдамалар", 11 "Әскери техникалардың оқу заттар" бойынша талдау есептері жүргiзіледi.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
34-қосымша

      № 296-б нысаны
      Титул мен жапсырма үлгісі
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Запастарды сандық сомалық есепке алу
кітабы

      Есебі ___________________________________________________________
      "____" _____________________ жылы басталды
      "____" __________________ жылы аяқталды
      № 296-б н. жұп парақтар үлгісі

Күні
Мемориалдық ордердің №
Операцияның мазмұны
Өлшем бірлігі
Баға
Дебет
Кредит
Қалдық
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      № 296-б н-ның парағының үлгісі

оның ішінде материалдық-жауапты тұлға бойынша
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
12
13
12
13
12
13
12
13
12
13
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      № 296-б н-ның жұп парағының үлгісі

оның ішінде материалдық-жауапты тұлға бойынша
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
12
13
12
13
12
13
12
13
12
13
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      Оң төменгі бұрышта соңғы парақты басып шығару
      Кітапта нөмірленді __________________________ парақ
      санмен және жазбаша
      Бас бухгалтер ________________________
      қолы аты-жөні
      "____" ____________________ ж.
      Ескерту:
      Орталықтандырылған бухгалтерияларда 1310 "Материалдар", 1320 "Аяқталмаған өндіріс", 1330 "Дайын өнім", 1340 "Тауарлар", 1350 "Жолдағы қор" шоттары бойынша қорларды талдау есебi үшiн жасалады. Кiтапта материалдардың қордың әр атауына арналып барлық қызмет көрсетiлетiн мемлекеттік мекемелер бойынша әр мемлекеттік мекемелер (материалдық-жауапты тұлға) бойынша 12-бағанда және 13 қалдықтарды (саны және сомасы бойынша) бөлiп көрсете отырып, жеке талдау есебi ашылады.
      Кiтап материалдардың жыл басындағы қалдықтарының сомаларының жазбасымен ашылады, бұл орайда 3-бағанның бiрiншi жолына: "______ жылдың 1 қаңтарындағы қалдық" деген жазу жазылады, 10 және 11-бағандарда орталықтандырылған бухгалтериялар бойынша жалпы қалдық, ал 12 және 13-бағандарда сонымен бiрге әр бiр қызмет көрсетушi мемлекеттік мекемелер (материалдық-жауапты тұлға) бойынша жазылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушы
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
35-қосымша

      № 299 нысаны
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Бекітемін:
      Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _____________________________
      қолтаңбасы аты-жөні
      "____" __________________ ж.

Азық-түлік беру үшін мәзір-талап
"____" ______________ ж.

      Тамақтанатын адамдардың саны ___________
      № 299 н. сырт жағы

Мәзір
1 адамға арналған азық-түлік өнімдерінің атауы мен саны
1. Таңғы ас
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Түстік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Бесіндік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Кешкі ас
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 адамға барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беруге барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бағасы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сомасы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Дәрігер (деетмедбике) ______________________________________________________
      қолтаңба аты-жөні
      Қабылдаған аспаз ____________________________________________________________
      қолтаңба аты-жөні
      Берген қоймашы ______________________________________________________________
      қолтаңба аты-жөні
      Ескерту:
      1314 "Азық-түлік өнімдері" шоты бойынша тамақ өнiмдерiн қоймадан (сақтау орындарынан) жiберу үшiн қолданылады.
      Мәзiр-талап ету күн сайын тамақ өнiмдерiнiң бөлiну нормаларын және есепте тұрған адамдардың саны туралы мәлiметтер туралы деректер негiзiнде жасалады.
      Тамақ өнiмдерiн босату және алу туралы қолхаттары бар адамдардың мәзiр-талап етуi бухгалтерлiк қызметке кестеде белгiленген мерзiмде, кемi айына үш рет берiледi.
      Мәзiр-талап етудi бухгалтерлiк қызмет тексергеннен кейiн бухгалтерлiк қызмет тамақ өнiмдерi шығыстарының жинақтаушы ведомостына (№ 399-нысаны) ай сайын жазба жазады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
36-қосымша

      № 300 нысаны
      ______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Мемлекеттік мекеменің коды
Материалдық жауапты тұлға
 
 

Азық-түлік өнімдерінің кірісі бойынша
жинақтау ведомості № ______
___________________ ж.

      Материалдық-жауапты тұлға
      Жасаған _______________
      Тексерген _______________
      № 300 н-ның 2-парағының үлгісі

 
Айдың күні
Кіріс бойынша барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
Құжаттың №
 
 
 
 
 
 
 
 
Өнім берушінің атауы
 
Сома, теңге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номенклатуралық нөмір
Өнімнің атауы
Өлшем бірлігі
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
 
Ет (сиыр еті, қой еті)
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шошқа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Құс еті
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Субөнімдер (бауыр, бүйрек, тіл, ми)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пісірілген шұжық
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кептірілген шұжық
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сардельки, сосискалар
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ет консервілері
нетто кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белуга, севрюга, осетрина
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пісіретін балық
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тұздалған балық
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қыртысты жапырақ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кета тұздалған
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Балық консервілері
нетто кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Еріткен май
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шошқа майы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маргарин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Өсімдік майы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сүт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қоюландырылған сүт
нетто кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Айран
л
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 300 н-ның парағының 3, 4, 5, 6-үлгісі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 300 н-ның 7-парағының үлгісі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 300 н-ның 8-парағының үлгісі

Номенклатуралық нөмір
Азық- түлік атауы
Өлшем бірлігі
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, тенге
Саны
Сома, теңге
 
Қаймақ
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сүзбе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ірімшік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жұмыртқа
дана
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бидай ұны
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крахмал
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қарақұмық жармасы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Манка жармасы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сұлы жармасы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арпа жармасы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Күріш
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кеспе, вермишель, рожки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Макарон
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геркулес
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бұршақ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қара тары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қант- рафинад
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қант ұнтақ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қайнатпа, джем
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Павидло әр түрлі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жеміс-жидекті конфеттер
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шоколад конфеттер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зефир
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Печенье, тоқаш
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компот (кептірілгенжемістен)
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алма
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Картоп
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 300 н. 9, 10, 11, 12-парақтарының үлгілері

Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 300 н 13-парағының үлгісі

Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 300 н 14-парағының үлгісі

Номенклатуралық нөмір
Азық-түлік атауы
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
 
Қырыққабат, ашытылған қырыққабат
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пияз
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сәбіз
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тұздалған қияр
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бидайнаны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қара бидайнаны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кофе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какао
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шай
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ашытқы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тұз
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барлығы
х
х
 
х
 
х
 
х
 
х
 
 
Ыдыс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жеңілдік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барлығы
х
х
 
х
 
х
 
х
 
х
 

     
      № 300 н. 15, 16, 17, 18-парақтарының үлгілері

Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 300 н. 19-парағының үлгісі, 20-парағы таза

Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      Ведомость әр материалдық-жауапты адам бойынша жасалады, онда тамақ өнiмдерi түсімнің есебі жүргiзіледi. Жинақтаушы ведомостындағы жазбалар бастапқы құжат негiзiнде сандық-сомалық көрiнiс негiзiнде жүргізiледi. Ай аяқталған бойда ведомостында қорытындысы шығарылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
37-қосымша

      № 321 нысаны

Толық материалдық жауапкершілік (үлгі) туралы
шарт

      қала _________________ "____" _____________________ ж.
      _______________________________________________________________________________________
      мемлекеттік мекеменің атауы
      тиесілі материалдық құндылықтар мен ақшаның сақталуын қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік мекеменің басшысы немесе басшысының орынбасары, мемлекеттік мекеменің атынан шығатын,
      "Әкімшілік" аталатын _____________________________________ бір жақтан, және "Қызметкер"
      лауазымы аты-жөні
      атанатын қызметкер ______________________________________________________ екінші жақтан
      _______________________________________________________________________________________
      аты-жөні
      төмендегідей шарт жасасты
      1. Мынадай лауазым атқаратын қызметкер ________________________________________________
      лауазымының атауы
      мына жұмысты орындайтын _______________________________________________________________
      жұмысының атауы
      мына жұмыспен тікелей байланысты_______________________________________________________
      сақтау, өңдеу, сату (жөнелту)
      _______________________________________________________________________________________
      оған берілген материалдық құндылықтар мен ақшаны өндіру процессінде тасыладау немесе қолдану
      _______________________________________________________________________________________
      өзіне сеніп тапсырылған материалдық құндылықтар мен ақшаның сақталуына толықтай материалдық жауаптылықта болады айтылғандарға байланысты мыналарға міндеттеледі:
      а) оған берілген құндылықтар мен ақшаны сақтау немесе басқа мақсатта аса сақтық таныту, олардың сақталуын қамтамасыз ету және залалды болдырмау үшін шаралар қабылдау;
      б) қолда бар құндылықтарға белгіленген тәртіпте есеп жүргізу, әкімшілікке ақтайтын құжаттарды, сеніп тапсырылғандардың қозғалысы мен қалдығы туралы есептілікті беріп отыру;
      в) оған сеніп тапсырылған құндылықтардың сақталуын қамтамасыз етуге қауіп келтіретін барлық жағдайды уақтылы әкімшілікке хабарлау;
      г) оған сеніп тапсырылған құндылықтарды түгендеуге қатысу;
      д) есеп жүргізу, ақшаны, құндылықтарды сақтаудың белгіленген ережесін білу, және бұзушылықтарға жол берілген жағдайда осы ережелерді білмедім дегенді айтпау;
      ж) аталған мемлекеттік мекемеде жұмыс істеген кезеңде анықталған, ол келтірген залалдың орнын толтыру.
      2. Әкімшілік мыналарға міндетті:
      а) қызметкерге қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті жағдайлар жасау, оған сеніп тапсырылған құндылықтардың сақталуына заңға сәйкес толық қамтамасыз ету;
      б) қызметкерге құқықтары мен міндеттерін түсіндіруге, және мемлекеттік мекемеге келтірген залалы үшін туралы қызметкерлер мен қызметшілерді материалдық жауапқа тарту заңмен, және оған сеніп тапсырылған материалдық қабылдау, құндылықтар мен ақшаны өндіру процессінде оларды сақтау, өңдеу, сату, жөнелту, тасымалдау немесе қолдану туралы нұсқаулықтарды, нормативтерді ережелерді таныстыру;
      в) құндылықтар мен ақшаны түгендеудің белгіленген тәртібінде жүргізу.
      3. Қызметкердің кесірінен оған сеніп тапсырылған құндылықтарды қамтамасыз етпеген жағдайда __________________________, келтірген залал мөлшерін анықтау және қолданыстағы
      мемлекеттік мекеменің атауы
      заңнамаға және осы шартқа сәйкес оның орнын толтырады.
      4. Қызметкер залал оның кесірінен болмағанын дәлелдесе, не оның кінәсіздігін анықтаса материалдық жауапкершілікке тартылмайды.
      5. Осы шарттың әрекеті барлық жұмыс уақытында қызметкер мемлекеттік мекеменің оған сеніп тапсырылған материалдық құндылықтары мен ақшаға жауапты болады.
      6. Осы жасалды шарт заңдық күші бірдей екі данада, оның бірі ___________________
      мемлекеттік мекеменің атауы
      "Әкімшілігінде", екіншісі "Қызметкерде" болады.
      Шарт тараптарының реквизиттері:
      Әкімшілік Қызметкер
      ____________________________________ ___________________________________
      ____________________________________ ___________________________________
      ____________________________________ ___________________________________
      Шарт тараптарының қолы:
      Әкімшілік Қызметкер
      ____________________________________ ___________________________________
      ____________________________________ ___________________________________
      ____________________________________ ___________________________________
      М.О.
      Ескерту:
      Мемлекеттік мекемелерге тиесілі материалдық құндылықтар мен ақшаларды сақтауды қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік мекеменің басшысы немесе оның орынбасары материалдық жауапты тұлғамен ол жұмысқа тағайындағаннан кейiн толық материалдық жауапкершiлiк туралы шарт жасасады.
      Шарт екi данада жасалады және мемлекеттік мекеме басшысының және материалдық жауапты адамның қолымен бекiтiледi, шарттың бiрiншi данасы мемлекеттік мекеменің басшысында, екiншiсi материалдық жауапты адамда қалады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
38-қосымша

      № 325 нысаны
      Мұқаба үлгісі
      ______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Сынған ыдыстарды тіркеу журналы

      "____" ______________ жылы басталды
      "____" ____________ жылы аяқталды
      осы үлгі бойынша журналдың барлық парақтарын басып шығару

Күні
Заттардың атауы
Саны (жазбаша)
Қолтаңбалары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      Ескерту:
      Журнал 1319 "Өзге материалдар" субшоты бойынша өзінің құрамында асханалар мен азық-түлік блоктары бар мемлекеттік мекемелерде сынған ыдыстарды есептен шығару үшін жүргізіледі. Жазбаларды журналда тиісті лауазымды тұлғалар жүргізеді. Тұрақты жұмыс істейтін комиссия журналдың дұрыс жүргізілуін қадағалайды және тоқсан сайын (ай сайын) сынған ыдысты есептен шығаруға акт жасайды, оны мемлекеттік мекеменің басшысы бекітеді

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
39-қосымша

      № 395 нысаны
      Мұқаба үлгісі
      Ескерту. 39-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      ______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің (орталықтандырылған бухгалтерияның) атауы

Жануарларды есепке алу кітабы

      Осы үлгі бойынша № 395 н. барлық парағын басып шығару
      Жануарлар түрі _____________________________________________________________________
      Жастық тобы ________________________________________________________________________
      Есеп _______________________________________________________________________________

Күні
Мемориалдық ордердің №
Жануардың түскен күні
Жазбаның мазмұны (жануар қайдан әкелінді, қайда апарылды)
Дебет
Мал басының саны
Салмағы, кг
Сомасы, теңге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Жалғасы

Кредит
Қалдық
Мал басының саны
Салмағы, кг
Сомасы, теңге
Мал басының саны
Салмағы, кг
Сомасы, теңге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      және с.с. соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау)
      Ескерту:
      1319 "Өзге материалдар" қосалқы шоты бойынша жас малды және бордақылаудағы малды талдамалы есептеу үшін қолданылады. Кітапта № 395 нысан бойынша жас малды, бордақылаудағы малды түрлері мен жас топтары бойынша жеке талдамалы есеп ашылады.
      Кітаптың орталықтандырылған бухгалтериясында № 395 нысан бойынша қызмет көрсететін әрбiр мемлекеттік мекеме бойынша ашылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
40-қосымша

      № 396 нысаны
      ______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

13 мемориалдық ордер
____________________ ж.
Материалдардың шығысы бойынша жинақтау ведомості

р/н

Күні
Құжаттың нөмірі
Құжаттың атауы
Шоттың/субшоттың кредиті
Шоттың/субшоттың дебеті
оның ішінде мемлекеттік мекеме бойынша (материалдық-жауапты адам)
 
 
 
Жиыны
Ерекшілік
Сома
Ерекшілік
Сома
Жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Орындаушы ___________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер _______________________________
      қолы аты-жөні
      Қосымша ________________________ парақ
      Ескерту:
      Жинақтаушы ведомость 1311 "Құрылыс материалдары", 1312 "Оқу, ғылыми зерттеулер және өзге мақсаттар үшін материалдар", 1313 "Медикаменттер мен орау құралдары", 1315 "Отын, ЖЖМ", 1316 "Шаруашылық материалдар мен кеңселік керек-жарақтар", 1318 "Қосалқы бөлшектер", 1319 "Өзге материалдар" субшоттары бойынша материалдардың шығыстары бойынша опериацияларды, азық-түлік өнімдерін, арнайы киімі мен өзге жеке пайдалану заттарын қоспағанда, есептеу үшін қолданылады.
      Жинақтаушы ведомостьқа материалдардың шығыстарына арналған бастапқы құжаттардан алынған деректер енгізіледі: № 410-нысанының ведомостылары, № 431-нысанының сыртқы карталары және қызмет көрсетілетін мекемелерден түскен басқа шығыс құжаттары.
      Ай соңында әрбір мемлекеттік мекеме бойынша дебеттелетін және кредиттелетін шоттар бойынша және тұтастай алғанда орталықтандырылған бухгалтериялар бойынша қорытындысы есептеледі. Ордерге құрастырушы және бас бухгалтер немесе өкілеттілік берілген адам қол қояды, одан кейін деректер № 308 нысанындағы "Бас журнал" кітабына енгізіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
41-қосымша

      № 397 нысаны
      ______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Бекітемін:
      Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _____________________________
      қолы аты-жөні
      "____" ___________________ ж.

___________________ жылға жемшөп беруге арналған ведомость

Айдың күні
Малдың түрі
Жемшөп мөлшері
Жемшөптің атауы
Алған кездегі қолхат
 
 
 
 
норма
берілгені
норма
берілгені
норма
берілгені
норма
берілгені
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)
      № 397 н. сырт жағы

Айдың күні
Малдың түрі
Жемшөп мөлшері
Жемшөптің атауы
Алған кездегі қолхат
 
 
 
 
норма
берілгені
норма
берілгені
норма
берілгені
норма
берілгені
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін
      (16-тармақ арқылы сызықтау)

Барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
х
Бірлікке баға
 
 
 
 
 
 
 
 
х
Сомасы
 
 
 
 
 
 
 
 
х

     
      Берді _________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Тексеріп және бағалаған бухгалтер ___________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      1319 "Өзге материалдар" субшоты бойынша өнімді малдар мен басқа жануарларды азықтандыру үшiн қоймадан жемдi және мал азығын беруге қолданылады. Әрбiр берiлген жемдi және мал азығын алушы қол қойып растайды. Ай соңында ведомостыны мемлекеттік мекеменің басшысы бекiтедi және жұмсауға берiлген жемдi және мал азығын есептен шығару үшiн негiз болып табылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
42-қосымша

      № 398 нысаны
      ______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

11 мемориалдық ордер
____________________ ж.
Азық-түлік өнімдерінің кірісі бойынша жинақтау ведомостерінің жиыны

р/н

Материалдық-жауапты адам
Мемлекеттік мекеменің коды
Өнім берушінің атауы
3210 есеп кредитінен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
Шот/субшоттар дебетіне
1314
1319
 
 
 
 
 
 
Жиыны
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Орындаушы _________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер ___________________
      қолы аты-жөні
      Қосымша ________________________ парақ
      Ескерту:
      № 398-нысан 1314 "Тамақ өнімдері" субшоты бойынша тамақ өнімдерінің есебі бойынша бірнеше жинақтаушы ведмостар жасалатын жағдайда қолданылады. 1319 "Өзге материалдар" субшоты бойынша қайтарылатын және қайтарылмайтын шыныны есептеу жүргізіледі.
      Ай аяқталғаннан кейін оған жинақтаушы ведомостағы (№ 300-нысан) жеке мемлекеттік мекемелер бойынша деректер енгізіледі, ордердің барлық бағандары бойынша есептеледі. Ордерге әзірлеген адам мен бас бухгалтер немесе өкілеттілік берілген адам қол қояды, одан кейін деректер № 308 нысанындағы "Бас журнал" кітабына енгізіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
43-қосымша

      № 399 нысаны
      № 399 н. - парағының үлгісі
      ______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Азық-түлік өнімдерінің кірісі бойынша жинақ ведомості
____________________ ж.

      Материалдық-жауапты тұлға ________________________________

Номенклатуралық нөмір
Азық-түлік өнімдерінің атауы
Өлшем бірлігі
Айдың күні
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тамақтанатындардың саны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жұмсалды
Бірлік бағасы
Сома, теңге
Шыққан өнімдердің саны
 
Ет (сиыр еті, қой еті)
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шошқа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Құс еті
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Субөнімдер (бауыр, бүйрек, тіл, ми)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пісірілген шұжық
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сардельки, сосискалар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Балық
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сельд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ерітілген май
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маргарин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Өсімдік майы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сүт
л
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қоюлатылған сүт
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Айран
л
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қаймақ
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сүзбе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ірімшік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жұмыртқа
дана
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сүт қоспасы
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бидай ұны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крахмал
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қарақұмық жармасы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Манка жармасы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Күріш
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тары
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 399 н. 1-парағының жалғасы

Номенклатуралық нөмір
Азық-түлік өнімдерінің атауы
Өлшем бірлігі
Айдың күні
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тамақтанатындардың саны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жұмсалды
Бірлік бағасы
Сома, теңге
Шыққан өнімдердің саны
 
Кеспе, вермишель, рожки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Макарон
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геркулес
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бұршақ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қант-рафинад
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ұнтақталған қант
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қайнатпа, джем
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повидло әр түрлі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жеміс-жидек конфеттері
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Әр түрлі печенье
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компот (кептірілген жемістен)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Құрғақ кисель
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алма
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Картоп
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қырыққабат және ашытылған қырыққабат
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пияз
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сәбіз
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қызылша
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бидай наны
кг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қара бидай наны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кофе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шай
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Қоса беріледі ______________________ дана мәзір талап
      Тексерген _______________________ Жасаған ___________________________
      лауазымы қолы аты-жөні лауазымы қолы аты-жөні
      Ескерту:
      Жинақтаушы ведомость 1314 "Тамақ өнімдері" субшоты бойынша тамақ өнiмдерiнің ай ішіндегі шығыстарының есебi үшiн қолданылады. Оған жазбалар мәзір-талап ету және өзге құжаттар негізінде жазылады.
      Тамақ өнiмдерi шығыстарының жинақтаушы ведомосты әрбір материалдық-жауапты тұлға бойынша жасалады.
      Ай аяқталғаннан кейiн ведомостыда қорытындысы есептеледi және жұмсалған тамақ өнiмдердің құны анықталады. Сонымен бiрге балалар мекемелерi бойынша есепте тұрғандардың саны балалардың болу деректерiмен, емдеу мекемелерi бойынша - ауру адамдар туралы мәлiметтермен салыстырылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
44-қосымша

      № 402 нысаны

Арнайы киім және басқа да жеке пайдалану заттарының қозғалысы

      ______________________________________
      Материалдық-жауапты адамның аты-жөні

№ жолдар
 
 
 
 
 
мемориалдық ордердің күні мен нөмірі
саны
сома, теңге
мемориалдық ордердің күні мен нөмірі
саны
сома, теңге
мемориалдық ордердің күні мен нөмірі
саны
сома, теңге
мемориалдық ордердің күні мен нөмірі
саны
сома, теңге
№ жолдар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      № 402-нысан "Арнайы киім және өзге жеке пайдалану заттары" субшоты бойынша арнайы киімді және өзге жеке пайдалану заттарын, сондай-ақ 1319 "Өзге материалдар" субшоты бойынша жыл ішінде атауы, саны, құны және материалдық жауапты тұлғалар бойынша өзге материалдарды талдамалы есептеу үшін қолданылады.
      № 402-нысан осы заттарды түгендеу жүргізілген соңғы күні жасалған түгендеу тізімінің (салыстырма тізімнің) көшірмесіне ішкі парақ болып табылады.
      Арзан қолды және тез тозатын заттардың жыл бойындағы қозғалысы ішкі парақтардың тиісті бағандарында әрбір тоқсанның аяғындағы қалдықтарды енгізе отырып көрсетіледі. Ішкі парақтарды талдамалық есепте қолданған кезде айналыс ведомосты жасалмайды.
      402-нысанындағы ішкі парақтағы жазба әрбір құжат бойынша жүргізіледі. Бұл ретте "Мемориалдық ордердің уақыты мен нөмірі", "Саны", "Сомасы" бағандары үстіндегі бос орынға құндылықтардың қозғалысы болған ай, және операциялардың "қабылданды" немесе "шығарылды" деген түрлері көрсетіледі. Егер бір айда бірдей атаулы және бірдей құнды заттар екі рет келген болса, операциялар екі рет жазылады.
      Жыл бойында 1 қаңтарда болмаған жаңа атаулы заттар келген жағдайда, олар № 401-нысандағы түгендеу тізіміне (салыстырма тізімге) жазылуы керек.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
45-қосымша

      № 410 нысаны
      ______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Бекітемін:
      Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _____________________________
      қолы аты-жөні
      "____" ___________________ ж.

Мемлекеттік мекеменің қажетіне арналған материалдарды беру ведомості
___________________________ жыл

Берілген күні
Код
Материалдардың атауы
Бағасы
Саны
Сома, теңге
Матералдар қандай мақсатқа берілді
Материалдар кімге берілді
Алушының қолтаңбасы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Материалдар берілді __________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Жоғары титулдық бөліксіз келесі парағын басып шығару.
      Келесі парақта басып шығару қолтаңбасы.
      Ескерту:
      № 410-нысанындағы ведомость 1312 "Оқу, ғылыми зертеулер және өзге мақсаттар үшін материалдар" субшоты бойынша оқу және басқа мақсаттарға арналған материалдарды, 1316 "Шаруашылық материалдар мен кеңселік керек-жарақтар" субшоты бойынша шаруашылық материалдарын, 1311 "Құрылыс материалдары", 1313 "Медикаменттер мен орау құралдары", 1314 "Тамақ өнімдері", 1315 "Отын, ЖЖМ", 1318 "Қосалқы бөлшектер" және 1319 "Өзге материалдар" субшоттары бойынша өзге материалдарды қоймадан (сақтау орнынан) берудi ресiмдеу үшiн қолданылады. Бұл ретте, ведомостағы жазбалар хронологиялық тәртіппен жүргiзiледi, ал материалдардың әр түрi үшiн ай аяғында материалдардың әр түрi бойынша жалпы қорытындысын шығару үшiн белгiлi бiр мөлшердегi жолдарды қалдыру қажет.
      Ведомостыны мемлекеттік мекеменің басшысы бекiтедi және материалдарды шығысқа есептен шығару үшiн негiз болады.
      Егер мемлекеттік мекемеге орталықтандырылған бухгалтерия қызмет көрсетсе, онда жұмыспен қамту ведомостының қорытындысы № 396- нысанындағы жиынтық ведомостіне енгiзiледi.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
46-қосымша

      № 411 нысаны
      ______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

11 мемориалдық ордер
____________________ ж.
Азық-түлік шығыстары бойынша жинақтау ведомостерінің жиыны

р/н

Материалдық-жауапты адам
Мемлекеттік мекеменің коды
1314 субесебінің кредиті
Шоттардың/субшоттардың дебеті
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Орындаушы _________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер ___________________
      қолы аты-жөні
      Қосымша ________________________ парақ
      Ескерту:
      1314 "Тамақ өнімдері" субшоты бойынша тамақ өнімдерінің есебі бойынша бірнеше жинақтаушы ведомость жасалғанда қолданылады.
      Нысанның тиісті хат-хабарында әрбір қызмет көрсетілетін мемлекеттік мекеме бойынша жасалатын тамақ өнімдері шығыстарының айлық ведомостволарының (№ 399-нысан) қорытындысы жазылады. Одан басқа онда тамақ өнімдері үшін басқа шығыс құжаттары жазылады (тамақ өнімдерінің кем шығуына арналған актілер, базаға қайтаруға және басқа шығуы құжаттар). Ай аяғында № 061 субшот кредиті тиісті шоттардың дебеті бойынша қорытындылары есептеледі, ордерге әзірлеген адам және бас бухгалтер немесе өкілеттілік берілген адам қол қояды, одан кейін деректер № 308 нысанындағы "Бас журнал" кітабына енгізіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
47-қосымша

      № 412 нысаны
      Мұқаба үлгісі
      ______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Арнайы киім жеке пайдаланыт заттар мен пайдаланудағы басқа да
заттардың қозғалысын жедел (сандық) есепке алу ведомості

      _____________________________________
      Материалдық-жауапты адамның аты-жөні
      есеп ________________________________
      "____" ___________________ жылы басталған
      "____" ___________________ жылы аяқталды
      Осы үлгі бойынша ведомостің барлық парақтарын басып шығару

р/н

Түсу күні
Қайдан және қандай құжат бойынша
Заттардың атауы
Саны
Шығару туралы белгі
 
 
 
 
 
Күні
Саны
Бухгалтерлік қызмет қызметкерінің қолтаңбасы
Күні
Саны
Бухгалтерлік қызмет қызметкерінің қолтаңбасы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      1317 "Арнайы киім және өзге жеке пайдалану заттары", 1318 "Қосалқы бөлшектер", 1319 "Өзге материалдар" субшоттары бойынша арнайы киімді, жеке пайдалану заттарын және өзге материалдар материалдық-жауапты тұлғалардың жедел (сандық) есептеуі үшін қолданылады. Бір мезгілде пайдалануға берілген бір текті заттар ведомоста бір жолға жазылады. Егер бір жолға жазылған жарамсыз болып қалған заттардың есептен шығарылуы толық жүргізілмесе, "шығарылғаны туралы белгі" бағанына есептен шығарылған заттардың санын, одан соң келесі бағанға шығарылуына қарай келесі жазбаларды жазу ұсынылады. Ведомостың келесі бос жолына пайдалануда қалған қалдықтар қайтадан жазылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамызда
№ 390 бұйрығына
48-қосымша

      № 429 нысаны
      ______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Бекітемін:
      Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _____________________________
      қолы аты-жөні
      "____" ___________________ ж.

Запастарды қабылдау актісі

Құжаттың нөмірі
Жасалған күні
 
 

     
      Акті жасалған орын ____________________________________________________________________
      Қабылдау уақыты ________ с. ________ мин. қабылдау аяқталды _________ с. _________ мин.
      "____" _________________ ж. № _____ есебі бойынша келген жүктер қабылданды және қаралды
      Сапасы туралы куәландыру (сертификат) № ___________ станциядан ________________________
      жолдама көліктік құжат бойынша "____" ___________ ж. № ____________ вагонда № _________
      Жөнелтуші _____________________________________________________________________________
      атауы мен мекенжайы
      Өнім беруші ___________________________________________________________________________
      атауы мен мекенжайы
      Алушы _________________________________________________________________________________
      атауы мен мекенжайы
      Жөнелтушінің станциясынан (кемежай, порт) немесе қоймадан өнімдерді жіберген күн _______________________________________________________________________________________
      _____ ж. "____" ______________ № _____ өнім жеткізуге арналған шарт
      Жолдама көліктік құжат

Белгі, марка, пломба
Орын саны
Орама түрі
Өнімнің, тауардың (жүктің) атауы немесе контейнерлердің нөмірі
Жүк массасы
Жол парағы бойынша жөнелтушінің айрықша белгілері
Жөнелтуші
Жол, кемежай
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 

     
      күні мен уақыты сағаты

Тағайындалған станцияға келу (кемежай, порт)
Көлік органына жүк беру
Вагонды және басқа да көлік құралдарын ашу
Алушының қоймасына жеткізу
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 429 н-ның 2-парағы
      Алушының қоймасында өнімдерді сақтау жағдайы __________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      Өнімдерді қарау сәтіне ыдыстар мен орамалардың жай күйі _______________________________
      _______________________________________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      Жетпейтін өнімдердің саны айқындалды __________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      өлшеу, орын есебімен, мөлшермен және басқасы
      Басқа да деректер _____________________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      _______________________________________________________________________________________
      № 429 н. 3-парағы

Мемлекеттік мекеменің коды
Қойма
Өнім берушінің коды
Корреспонденцияланатын есеп
Жолдама құжаттың нөмірі
Есеп/субесеп
Талдамалық есепке алу коды
 
 
 
 
 
 

     

Запастар
Өлшем бірлігі
Құжаттар бойынша
Нақты бары
Қоймалық карточка бойынша реттік №
Ақаулы және сынғаны
Жетпейді
Артық
Паспорттың нөмірі
атауы, сұрып, мөлшер, марка
номенклатуралық нөмір
сұрып
саны
бағасы
сома, теңге
сұрып
саны
бағасы
сома, теңге
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
саны
сома, теңге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

     
      № 429 н-ның 4-парағы
      Комиссияның қорытындысы ______________________________________________________________
      ______________________________________________________________________________________
      ______________________________________________________________________________________
      ______________________________________________________________________________________
      Қосымша. Қоса берілген құжаттардың тізбесі ___________________________________________
      ______________________________________________________________________________________
      ______________________________________________________________________________________
      ______________________________________________________________________________________
      Саны сапасы, жинақтылығы бойынша запастарды қабылдау ережесімен комиссияның барлық мүшесі таныстырылды, сәйкес келмейтін деректері бар қол қойылған актіге жауап беретіндері жайлы ескертілді. _________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні өкілеттігі туралы құжаттың нөмірі
      мен берген күні құжат берген
      мемлекеттік мекеменің атауы
      _______________________________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні өкілеттігі туралы құжаттың нөмірі
      мен берген күні құжат берген
      мемлекеттік мекеменің атауы
      Запастар қабылданды және орналастырылды "____" _____________ ж.
      Қоймашы ____________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      1310 "Материалдар", 1320 "Аяқталмаған өндіріс", 1330 "Дайын өнім", 1340 "Тауарлар" және 1350 "Жолдағы қор" шоттары бойынша қор қабылдауды ресімдеу үшін қолданылады, олар бойынша өнім берушілердің ілеспе құжаттарының деректерімен сандық және сапалық айырмашылықтары бар. Актiнi қабылдау комиссиясы екi данада қойма меңгерушiсi мен өнім беруші өкілініңмiндеттi қатысуымен, ал егер соңғысы келмеген немесе басқа қаладан өнім берушіні, мүдделі емес тараптың өкілін шақыру мiндеттi болып табылмайтын жағдайда екi данада жасалады.
      Қорды қабылдау және кiрiске есептеу фактiсi оларды жауапты сақтауға қабылдаған материалдық-жауапты адамның қолымен бекiтiледi.
      Қор қабылданғаннан кейiн актiлер құжаттардың қосымшаларымен (шот-фактурлар, iлеспе құжаттар және басқа құжаттар) бухгалтерлiк қызметке берiледi. Актiнің бiр данасы қабылданған материалдық құндылықтардың есебi үшiн, екiншiсi - өнім берушінің талап ету хатын ресiмдеу үшiн қолданылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
49-қосымша

      № 431 нысаны
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Бекітемін:
      Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _____________________________
      қолы аты-жөні
      "____" _________________ ж.
      _______________________________
      Алушының аты-жөні

Алу картасы № _____

Ай, жыл
Мемлекеттік мекеменің коды
Материалдық-жауапты тұлға
Операция коды
Корреспонденцияланатын есеп
Шығыстардың ерекшелігі
есеп/субесеп
талдамалық есепке алу коды
 
 
 
 
 
 
 

Атауы, сұрып, мөлшері, маркасы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ыдыс
Өлшем бірлігі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бағасы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номенклатуралық нөмір
 
 
 
 
 
 
 
 
Берілетін сома
 
 
Саны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сома, теңге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лимит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
р/н №
күні
Жөнелтілді
Жөнелтілді
Жөнелтілді
Жөнелтілді
Жөнелтілді
Жөнелтілді
Жөнелтілді
Төленетін ыдыс
Қолы
Қайтару
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау)
      Ескертпе:
      Жинақтаушы карта материалдық құндылықтарды күнделiктi жiберу кезiнде және ай iшiнде дүркiн-дүркiн жiберу кезiнде ресiмдеу үшiн қызмет етедi, тiкелей мақсаты бойынша жұмсауға арналған материалдардың бiрнеше атауы үшiн екi данада жазылады, алушының қолы қойылған бiр данасы қоймада, екiншi данасы алушыда сақталады. Есептеу 1310 "Материалдар" шоты бойынша, оның ішінде мынадай: 1311 "Құрылыс материалдары", 1313 "Медикаменттер мен орау құралдары", 1315 "Отын, ЖЖМ", 1318 "Қосалқы бөлшектер", 1319 "Өзге материалдар" субшоттары бойынша жүргізіледі. Материалдар күнделiктi жiберiлген жағдайда жинақтаушы карта 15 күнге арналған мерзiмге, ал дүркiн-дүркiн жiберiлген жағдайда - бiр айға арналған мерзiмге жазылады.
      Материалды жiберу алушы өзiнiң жинақтаушы картасын ұсынған жағдайда, ал егер материалдар лимиттенген жағдайда белгiленген лимит шегiнде жүргiзiледi. Материалдарды лимиттен тыс жiберу № 434 нысан бойынша жекелеген талаптарды жазумен ресiмделедi. Бiр материалды екiншiсiмен ауыстыру да осыған ұқсас ресiмделедi, ол үшiн жинақтаушы картада: "Қараңыз № талап" деген белгi жасалады және тиiсiнше лимит қалдығы кемiтiледi. Отынды қоймадан жiберу қағазы немесе жинақтаушы карта бойынша босату мүмкiн болмаған жағдайда отынды шығысқа есептен шығару қалдықты өлшеу актiсi бойынша жүргiзiледi. Отын өлшеу актiсi бойынша белгiленген жұмсау нормаларымен салыстырғанда кем шыққан жағдайда мемлекеттік мекеменің басшысы артық жұмсау себебiн ашу шараларын және қажет болған жағдайларда - шара қолдану шараларын қолданады. Лимиттер арттырылған немесе кемiтiлген жағдайда алдын ала берiлген жинақтаушы картаға енгiзiледi. Бұл орайда алдын ала белгiленген лимит сызылып тасталады және үстiне жаңа лимит жазылады. Өзгерту лимиттi белгiлеген және өзгерту енгiзген адамның қолымен бекiтiледi. Материалдарды жiберу кезiнде материалдық-жауапты адам екi данадағы жинақтаушы картаға жiберiлетiн материалдардың күнi мен саны жазылады. Жинақтаушы картаға сүт асханасыныңөнiмдерiн жiберу үшiн, одан басқа, алушы қайтарған ыдыстардың саны жазылады.
      Материалдық-жауапты адам алушының жинақтаушы картасына өзiнiң қолын қояды, ал қойманың жинақтаушы картасына алушы өзiнiң қолын қояды. Ай аяқталғаннан кейiн не лимит бiткеннен кейiн (жiберiлу лимиттелген жағдайда) жинақтаушы карта басқа кiрiс-шығыс құжаттарымен бiрге Мемлекеттік мекеменің бухгалтерлiк қызметiне немесе орталықтандырылған бухгалтерияға есепте көрсету үшiн тапсырылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
50-қосымша

      № 434-з нысаны
      Ескерту. 50-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің (орталықтандырылған бухгалтерияның) атауы
      Бөлімше______________
      Бекітемін:
      Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _____________________________
      қолы аты-жөні
      "__" ______________________ ж.

Қорларды ішке орналастырудың жүк құжаты

Құжаттың нөмірі
Жасалған күні
Мемлекеттік мекеменің коды
Алушы
Жөнелтуші
Шығыстар ерекшелігі
Корреспонденцияланатын шот/қосалқы шот
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Қорлардың атауы
Өлшем бірлігі
Номенклатуралық нөмірі
Саны
Бағасы
Сомасы, теңге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Барлық жөнелтілген атаулар _______________ сомасы _________ теңге
      Жөнелтуге рұқсат берген _____________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер _______________________________________________________
      қолы аты-жөні
      МО
      Тапсырды (берді)_____________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Қабылдады (алды) ____________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      № 434-з нысан бойынша жүк құжат 1310 "Материалдар" шотының қосалқы шоты және 1320 "Аяқталмаған өндіріс", 1330 "Дайын өнім", 1340 "Тауарлар", 1350 "Жолдағы қор" шоттары бойынша қорды қоймаға (қоймашық) немесе қоймадан (қоймашық) қабылдау немесе алуды, ішкі көшірілуін ресімдеу үшін қолданылады. № 434-з-нысаны екі данада жасалады. Бухгалтерлік қызметке № 434-з нысаны бойынша жүк құжат ілеспе құжат алушының қолхатымен ресімделген тізілім негізінде беріледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
51-қосымша

      № 438 нысаны
      _________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

10 мемориалдық ордер
______________________ж.
Арнайы киімді және басқа да жеке пайдаланудағы басқа да заттарды шығару және орналастыру жинақтау ведомості

р/н №
Ай күні
Құжаттың нөмірі
Құжаттыңатауы
Материалдық жауапты адам
Мемлекеттік мекеменің коды
Шоттың/субшоттың дебеті
Шоттың/субшоттың кредиті
 
 
 
Жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Орындаушы___________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер______________________________ Қосымша__________парақ
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      № 438-нысанды жинақтаушы ведомость 1317 "Арнайы киім және өзге жеке пайдалану заттары" субшоты бойынша шығарылатын және басқа материалдық-жауапты тұлғаға ауыстырылатын арнайы киімді және өзге жеке пайдалану заттарын есептеу үшін қолданылады. Жазба тиісті шоттардың сомасын көрсете отырып әрбір құжат бойынша жүргізіледі. Ай аяқталған соң барлық бағандар бойынша қорытындылар жасалады. 10-мемориалдық ордерге жасаушы және бас бухгалтер немесе уәкілдік берілген тұлға қол қояды, бұдан соң деректер № 308 нысанындағы "Бас-журнал" кітабына енгізіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
52-қосымша

      № 443-а нысаны
      Ескерту. 52-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      ______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Бекітемін:
      Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _____________________________
      қолы аты-жөні
      "____" ________________ж.

Мемлекеттік
мекеменің коды
Негізгі
есеп
Корреспонденцияланатын есеп
Бөлім,
бөлімше

___________ ж.
арнайы киімді және жеке пайдаланудағы
басқа да заттарды баланстан есептен шығарудың № ____ актісі

      Мынадай құрамда комиссия ____________________________________________
      лауазымы Төрағаның және комиссия мүшелерінің аты-жөні
      _____________________________________________________________________
      _____________________________________________________________________
      "___" _________________ жылғы
      № _______ бұйрығымен (өкімімен) тағайындалып, арнайы киім мен жеке
      пайдаланатын басқа да заттардың жарамсыздығын анықтады_______________
      _____________________________________________________________________
      пайдаланған және сатылмайтын жөндеуге келмейтін немесе басқа
      мемлекеттік органға берген бөлімшелердің атауы мына құндылықтар
      есептен шығарылады, алып тасталынады:

р/с

Атауы мен
сипаттамасы
Түскен
күні
Пайдалану мерзімі
Заттардың
саны
Бағасы
Сомасы,
теңге
Жарамсыздық себебі
Материалдық-жауапты адам
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау)
      № 443-а н. сырт жағы
      Осы акті бойынша барлығы ____________________________________________
      саны жазбаша
      жалпы сомасы __________________________________ теңге _______ тиын
      жазбаша
      Комиссияның айрықша ескертулері
      _____________________________________________________________________
      _____________________________________________________________________
      _____________________________________________________________________
      Комиссия төрағасы ___________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Комиссия мүшесі:_____________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _____________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _____________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Осы актіде жазылған мүліктерді жауапты сақтауға қабылдаған
      "____" _______________ж.,
      "____" ______________ ж. сол комиссияның қатысуымен, осы актіде
      аталған арнайы киімдер мен басқа да жеке пайдаланудағы заттар
      жойылды._____________________________________________________________
      сомасы жазбаша
      Комиссия төрағасы ___________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Комиссия мүшесі _____________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _____________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _____________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Қоймашы ______________________________________
      қолы аты-жөні
      "____" _____________________ ж.
      Ескерту:
      № 443-а нысан бойынша акті 1317 "Арнайы киім және өзге жеке пайдалану заттары" қосалқы шоты бойынша екi данада жасалады. Бiрiншi данасы бухгалтерлiк қызметке беріледi, екiншi данасы № 443-а нысан бойынша актісі материалдық жауапты адамда қалады.
      Тозған және жарамсыз арнайы киімді және өзге жеке пайдалану заттарын есептен шығаруды мемлекеттік мекеменің басшысы бекіткен № 443-а нысан бойынша есептен шығаруға арналған актi негізінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілері өз жүйесі үшін бекіткен қызмет мерзімін ескере отырып жүргізеді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
53-қосымша

      № 457 нысаны
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Бекітемін:
      Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _______________________________
      қолы аты-жөні
      "____" _________________ж

Жүргізушінің есебінен жанар және жағар май материалдарын есептен шығару ведомості
_________________________ж
_________________________

      Жүргізушінің аты-жөні_____________________________

Жолдама парағы №
Күні
Марка
Автомашинаның мемлекеттік нөмірі
Қашықтыққа арналған бензин шығысының нормасы, литр
Қашықтық, км.
Басына қалдық
Алынды
Нақты жұмсалғаны
Норма бойынша шығыс
Аяғына қалдық
саны
сома
саны
сома
саны
сома
саны
сома
саны
сома
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Жасаған _____________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөн
      Тексерген ___________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Ескерту:
      № 457-нысанындағы ведомость 1350 "Отын, ЖЖМ" жанар және жағар майларды жүргiзушiнiң есеп беруiмен есептен шығаруға арналған. Ведомость ай сайын жүргiзiледi және әр бiр жүргiзушi үшiн ашылады, онда жүргiзушiнің есебiнде тұрған жанар майдың қозғалысы көрiнiс табады, атап айтқанда мынадай деректер: жол парағының нөмiрi, күнi, маркасы және автокөлiктің мемлекеттiк нөмiрi, 100 шақырымдық жүруге арналған жанар майды шығындалу жоспары, жүруi, бастағанға дейiнгi жанар майдың қалдығы, жанар майды қоймадан есептi алу, iс жүзiндегi жұмсалғаны, белгiленген нормаға сәйкес жұмсаудың сақталуы, соңында қалдық шығарылады. Ведомостьтің деректерi бойынша айдың соңында № 8 мемориалдық ордер толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
54-қосымша

      № 49 нысаны
      ___________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Есептеу төлеу ведомості №______
________________________________ж

р/н №
Табель нөмірі
Тегі, есімі, әкесінің аты
Атқаратын лауазымы
Аударылды
 
 
 
 
 
 
Уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша жәрдемақы
Барлық аударылғаны
ауырған үндері
сома
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ұсталды және есептелді
Қызметкердің қарызы
Берілетін сома
Анықтама
айдың бірінші жартысына аванс
міндетті зейнетақылық жарна
жеке табыс салығы
орындаушылық құжат бойынша
басқа да ұстаулар
 
Барлық ұсталғаны
Аударылған әлеуметтік аударымдарды есептемегенде аударылған әлеуметтік салық сомасы
Аударылған әлеуметтік аударымдардың сомасы
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау
      Жоғары титулдық бөлімсіз келесі параққа басып шығару
      Мерзімінде төлеу үшін кассаға
      "____" ________ бастап "____" _______ ж.
      сомасы ___________________________
      Ведомость құрған ________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Басшы________________________________
      қолы аты-жөні аты-жөні
      Ведомость тексерген:
      Бас бухгалтер_______________________+
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      3240 "Қызметкерлер алдындағы қысқа мерзімдік кредиторлық берешек" шоты бойынша бір айлық жалақыны есептеу және айдың екінші жартысы (түпкілікті есептесу) үшін жұмысшылар мен қызметшілерге тиесілі жалақыны төлеу үшін қолданылады. Есептесу-төлеу ведомостінде қызметкерлердің табельдік нөмірі мен аты-жөні, есептелген жалақы мен жәрдемақының, берілген аванстың, ұсталған салықтар мен басқа төлемдердің сомалары көрсетіледі. Жалақыны есептеу жұмыс атқарылған уақыттың есебі жөніндегі бастапқы құжаттардың деректері негізінде жүргізіледі. Сонымен бірге жалақыдан алынатын барлық алымдардың есебі жүргізіледі және берілуге тиісті сома анықталады.
      Орталықтандырылған бухгалтерияларды есептесу-төлеу ведомостары әрбір қызмет көрсетілетін әрбір бөлімшелер үшін бөлек жасалады және тиісті мемлекеттік мекеменің басшысы, бас бухгалтер және есептесу-төлеу ведомостін жасауға жауапты бухгалтер қол қояды. Ведомостта "жасалды", "тексерілді" деген қол қойылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
55-қосымша

      № 389 нысаны
      ___________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      _______________________________
      бөлімше
      Есептік ведомомстқа №__________________
      уақытында төлеу үшін кассаға
      ____________ бастап __________________ж
      сомасы _______________________________
      Шығыс кассалық ордер №

 

     

Саны
Айы
Жылы
 
 
 

     

Корреспонденцияланатын есеп/субесеп
Талдамалық есепке алу коды
Сома, теңге
Шығыстар ерекшелігі
 
 
 
 

      Басшы
      Бас бухгалтер
      "___" _______________ ж.

Төлем ведомості № ______
______________________________ж

      Парақтар саны______
      Осы төлем ведомості бойынша төленді
      _______________________________________________теңге
      ____________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________
      депозитке салынды___________________________________________________
      ____________________________________________________________________
      Тексерген бухгалтер____________________
      № 389 н-ның 1, 2, 3-парақтары

р/н №
Табель нөмірі
Тегі, есімі, әкесінің аты
Сома, теңге
Алған кездегі қолхат
Ескерту
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау
      Ведомость құрған ______________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Ведомость тексерген лауазымы қолы аты-жөні
      Ескерту:
      3240 "Қызметкерлер алдындағы қысқа мерзімдік кредиторлық берешек" шоты бойынша демалысқа шыққан немесе босатылған кезде жалақы жөніндегі бір реткі есептесулер жалпы есептесуге сай келмейтін жағдайларда, есептесу аралық төлемдер № 389-нысандағы төлеу ведомосты бойынша жүргізіледі. Төлеу ведомосты бойынша жалақы есебі қолдан жүргізілетін мемлекеттік мекемелерде аванс төлеу жүргізіледі. Төлеу ведомосын толтырған кезде соңғы жазбадан кейін ведомость бойынша жалпы сома үшін жиынтық жол жасау керек. Жиынтық жолдар сондай-ақ әрбір беттің аяғында болуы мүмкін. Қажет болған жағдайда "Ескертпе" бағанында тапсырылған құжаттың нөмірі көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің
міндетін атқарушысының
2017 жылғы 2 тамыздағы
№ 393 бұйрығына
56-қосымша
  № 405 нысан

      __________________________________________________________________________
                  Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

5 мемориалдық ордер _______________ жыл
Жалақы мен шәкіртақы бойынша есептеу ведомостарының жиынтығы

      Ескерту. 56-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 11.09.2017 № 552 бұйрығымен

 

Шоттың/қосалқы

шоттың дебеті

Шоттың/қосалқы

шоттың кредиті

Сома, теңге

Есепті кезеңге жалақы, демалыс ақысы және сауықтыруға арналған жәрдемақы аударылды

7010

3241

 
Пайдаланылмаған демалыс бойынша резерв есебінен өткен кезеңге демалыс ақылары аударылды

3246

3241

 

8012

3241

 
Шәкіртақы аударылды

7020

3230

 
Уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша әлеуметтік жәрдемақы аударылды

3244

3241

 
Уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша аударылған әлеуметтік жәрдемақы сомасына әлеуметтік салықтың аударылған сомасын азайту

3122

3244

 
Ұсталған міндетті зейнетақы жарналар

3241

3142

 
Ұсталған жеке табыс салығы

3241

3121

 
Ұсталған міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар

3241

3152

 
Сомасы:
 
депонирленген жалақы

3241

3243

 

 
Салым бойынша есепке аудару арқылы ұсталған

3241

3247

 
Ерікті сақтандыру шарттары бойынша ұсталды

3241

3248

 
Мүшелік кәсіподақ жарналарының сомасы аудару бойынша ұсталды

3241

3245

 
Банк ссудасы бойынша ұсталды

3241

3248

 
Орындаушы құжаттар мен басқа да ұсталымдар бойынша ұсталды

3241

3242

 
Әлеуметтік салық есептелді

7040

3122

 

 
Әлеуметтік аудару есептелді

3122

3141

 
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар есептелді

7150

3151

 
Жиыны
 

      № 405 нысанның сырт жағы

Мекеме,бюджеттік жіктелімнің бағдарламасы, кіші бағдарламасы, ақылы қызметті іске асырудан түскен қаражат түрлері, қызмет көрсететін мемлекеттік мекемелердің атауы

№ ведомості

Есептелген

Есептелгеннің барлығы

штаттық қызметкерлерге (жекеленген түрлері бойынша)

штаттан тыс қызметкерлерге

уақытша жұмысқа жарамсыздығы бойынша жәрдемдемақы

жиыны

ерекшелік бойынша

ерекшелік бойынша

жиыны

күндері

сома

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

      жалғасы

Ұсталды

Ұсталғанның барлығы

Берілетін сома

Есептелген

әлеуметтік салық шығару

әлеуметтік аударылым

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударылым

айдың бірінші жартысына аванс

міндетті зейнетақылық жарналар

жеке табыс салығы

орындаушылық құжаттар бойынша

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар

өзгелер

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

      Орындаушы ____________ _____ _______________________________
                  лауазымы қолы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
      Бас бухгалтер __________ _____________________________________
                   қолы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
      Ескерту: бірнеше есептесу-төлеу ведомостары жазылатын мемлекеттік мекемелерде, сондай-ақ орталық бухгалтерияларда бұл ведомостардың қорытындысы бойынша жиынтық есептесу ведомостары жасалады, мұның өзі жалақы жөніндегі мемориалдық ордер болып табылады, ол 3230 "Стипендианттарға қысқа мерзімдік кредиторлық берешек" және 3240 "Қызметкерлер алдындағы қысқа мерзімдік кредиторлық берешек" шоттары бойынша жүргізіледі. № 405 нысан бойынша жиынтық негізінде 5 мемориалдық ордерде 3121 "Жеке табыс салығы бойынша қысқа мерзімдік кредиторлық берешек" қосалқы шоты бойынша жеке табыс салығын ұстап қалу, 3152 "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" қосалқы шоты бойынша міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарды ұстап қалу, 3122 "Әлеуметтік салық бойынша қысқа мерзімдік кредиторлық берешек" қосалқы шоты бойынша әлеуметтік салықты есептеу, 3141 "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдар бойынша қысқа мерзімдік кредиторлық берешек" қосалқы шоты бойынша, 3151 "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" қосалқы шоты бойынша міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға есептеуі ұстап қалу, 3142 "Азаматтар үшін үкімет" мемлекеттік корпорациясына төленетін зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" қосалқы шоты бойынша міндетті зейнетақы жарналарын, 3244 "Уақытша жұмысқа жарамсыздық жөніндегі әлеуметтік жәрдемақы бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімдік кредиторлық берешек" қосалқы бойынша уақытша жұмысқа жарамсыздық жөніндегі әлеуметтік жәрдемақыны есептеу және өзге де ұстап қалулар мен есептеулер жүргізіледі. Айдың аяғында қорытындылар шығарылды, олар № 308 "Бас журнал" нысаны бойынша кітапқа және талдамалы есеп тізілімдемесіне тиісті корреспонденцияда жазылады.
     

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
57 қосымша

      № 407 нысаны
      ___________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия

№ _______ _________________ жылға арналған тізілім
кредитке сатып алынған тауарлар үшін қызметкерлер мен қызметшілердің жалақысынан ұстаулар

      __________________________________________________
      сауда ұйымының атауы
      Ссуда есебі № _______ __________________ банктің бөлімшесі

р/н №
Міндеттеменің түскен күні
Міндеттеме нөмірі
Мемлекеттік мекеменің атауы
Тегі, есімі, әкесінің
Ұстауға жататын сома
Ұстаудың ай сайынғы сомасы
Ұстауды аяқтаған күн
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Ұсталды және аударылды
Ұсталды және аударылды
Ұсталды және аударылды
Ұсталды және аударылды
қаңтар
ақпан
наурыз
сәуір
мамыр
маусым
шілде
тамыз
ұсталды
аударылған күні
ұсталды
аударылған күні
ұсталды
аударылған күні
ұсталды
аударылған күні
ұсталды
аударылған күні
ұсталды
аударылған күні
ұсталды
аударылған күні
ұсталды
аударылған күні
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      кестенің жалғасы

Ұсталды және аударылды
Ұсталды және аударылды
қыркүйек
қазан
қараша
желтоқсан
ұсталды
аударылған күні
ұсталды
аударылған күні
ұсталды
аударылған күні
ұсталды
аударылған күні
25
26
27
28
29
30
31
32
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      Жұмысшылар мен қызметшілердің 3248 "Қызметкерлер алдындағы өзге қысқа мерзімдік кредиторлық берешек" субшоты бойынша кредитке сатып алған тауарлары үшін ұсталған сомалардың жедел есебі үшін қолданылады. Ұсталымдардың тізілімін тауарларды бір ғана мемлекеттік мекемеден сатып алған жұмысшылар мен қызметшілердің саны басым көпшілікті құраған жағдайларда ғана жүргізген дұрыс. Әрбір сауда ұйымына жеке тізілім ашылады. Бұдан соң онда тапсырма-міндеттемелердің түсуіне және олар бойынша есептесу жасауға қарай жазбалар жүргізіледі.
     

  Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің
міндетін атқарушысының
2017 жылғы 2 тамыздағы
№ 393 бұйрығына
58-қосымша
  № 417 нысан

__________________________________________________________________________ Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия) ______________ жылға карточка анықтама (Дербес шот)

      Ескерту. 58-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 11.09.2017 № 552 бұйрығымен
      Тегі, есімі, әкесінің аты (бар болса)__________________________________________________
      Туған жылы мен айы______________________________________________________________
      ЖСН ___________________________________________________________________________
      Департамент, басқарма ___________________________________________________________
      Лауазымы ______________________________________________________________________
      Санат, дәреже____________________________________________________________________
      Әскери (арнайы) атақ_____________________________________________________________

р/н


Айы

Жұмыс істеген күндер саны

Есептелді

Есептелгеннің барлығы

лауазымдық жалақысы

демалыс

сауықтыру үшін жәрдемақы

жарамсыздық парағы

ұстемеақы

қосымша төлем

күндері

сома

күндері

сома

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


Барлығы

      жалғасы

Ұсталды

Ұсталған-ның барлығы

Аударылды

міндетті зейнетақы жарналар

жеке табыс салығы

орындаушылық құжаттар бойынша

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар

өзгелер

ағымдағы шотқа

әлеуметтік салық шығару

әлеуметтік аударылым

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударылым

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

      № 417-нысанның сырт жағы
      Демалыс бойынша ақпарат

Бұйрық шығарылған күні мен нөмірі

Демалыс түрі

Қай кезеңге

Демалыс күндерінің саны

Кеткен күні

Демалыстың басталған күні

Демалыстын аяқталған күні

Ескерту

негізгі

қосымша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      Ескерту: жұмыс істеушінің өткен кезеңдердегі жалақысы туралы деректерді алу үшін 3240 "Қызметкерлер алдындағы қысқа мерзімдік кредиторлық берешек" шоты бойынша № 417-нысанды карточка-анықтама (Жеке шот) жүргізіледі. № 417-нысанды карточка-анықтама (Жеке шот) әрбір жұмыс істеушіге жыл сайын ашылады. № 417-нысанды карточка-анықтамада (Жеке шот) жұмыскер туралы барлық деректер: айына жұмыс істеген күндері, демалыс және жұмысқа жарамсыздық парағы күндерінің саны, түрлері бойынша аударымдар (лауазымдық жалақы, демалыс ақысы, уақытша жұмысқа жарамсыздық бойынша, үстемеақы және қосымша ақы), ұсталымдардың сомасы мен атауы (міндетті зейнетақы аударымдары, жеке табыс салығы, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар және өзге ұсталымдар), сондай-ақ әлеуметтік сақтандыру әлеуметтік салық және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударылым ай сайынғы сомасы көрсетіледі. № 417-нысанды анықтаманың сырт жағында демалысқа байланысты бұйрықтың нөмірі мен күні, демалыс күндерінің саны, демалысқа кеткен күні, демалыстың басталу және аяқталу күні, қандай кезеңге және демалыс түрі туралы толық ақпарат көрсетілген.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
59 қосымша

      № 421 нысан
      Ескерту. 59-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

________________________________ ж.
жұмыс уақытын пайдалануды есепке алу табелі

      ________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің (орталықтандырылған бухгалтерияның) атауы
      Айдағы жұмыс күнінің саны _____________________________________
      Шартты белгілер:
      Демалыс және мереке күндері..........................Д
      Түнгі уақыттағы жұмыс................................Т
      Міндеттемелерді орындау..............................М
      Кезекті еңбек және қосымша демалыс...................К
      Еңбекке жарамсыздық..................................Е
      Декреттік демалыс....................................Д
      Үстеме жұмыс сағаты..................................Ү
      Қалған күндері.......................................Қ
      Әкімшілік шешімдерімен келіспеу......................Ә
      Оқу бойынша демалыс..................................ОД
      1-3 сыныптарға алмасу................................А
      Ұзақ күн тобына алмасу...............................Ұ
      4-11 сыныптарға алмасу...............................А
      Мереке күндері жұмыс істеу...........................МК
      Нақты жұмыс істеген сағаттар.........................Н
      Іссапарлар...........................................І

р/с

Тегі, аты,
әкесінің аты
Лауазымы
Ай күні
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
#
12
13
14
15
16
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Ай күні
Нақты
жұмыс
істеген
Демалыс
және
мереке
күндері
Күндер
Күндер
Басқа да
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Мемлекеттік мекеменің басшысы/құрылымдық бөлімшенің басшысы _______________________
      қолы аты-жөні
      Табель жүргізуге жауапты ___________________________________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      Табель мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің есімді тізімі болып саналады және алфавиттік тәртіппен жүргізіледі. № 421 нысан бойынша табель өткен айдың № 421 нысаны бойынша табелі негізінде есептесу кезеңі басталғанға дейінгі 2-3 күннің ішінде ай сайын ашылады. Қызметкерлерді № 421 нысан бойынша табельге жазу және табельден шығару жеке құрамның есебі: қабылдау, ауыстыру, босату туралы бұйрықтар жөніндегі құжаттардың негізінде ғана жүргізіледі. Айдың аяғында жұмысқа келген және келмеген күндердің жалпы саны анықталады. № 421 нысан бойынша толтырылған табельге оны жүргізуге жауапты тұлға және мемлекеттік мекеменің басшысы/құрылымдық бөлімшенің басшысы қол қояды.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
60-қосымша

      № 423 нысан
      ____________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия
      __________________________
      бөлімше

Жұмыс өнімділігін есепке алу картасы
____________________________ж

      Тегі, есімі, әкесінің аты______________________
      Қызметкердің санаты____________________________

Айы
Мемлекеттік мекеме
Шығыстар ерекшелігі
Төлем түрі
Персоналдың санаты
Табель нөмірі
 
 
Шот/субшот
Талдамалық есепке алу коды
 
 
 
 
 
 
 
Сома
Уақыты
Бөлімше

     

Күні
наряд №
Жұмыс түрлері бойынша өнімділік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін(16-тармақ арқылы сызықтау
      № 423 н. сырт жағы

Күні
наряд №
Жұмыс түрлері бойынша өнімділік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау

Күні
наряд №
Жұмыс түрлері бойынша өнімділік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау

Өнімділік жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бағалау
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сома
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Айдың күндері бойынша жұмыс істеген уақытының табелі

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Жұмыс істеген уақыты, күндер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      Карта 3240 "Қызметкерлер алдындағы қысқа мерзімдік кредиторлық берешек" шоты және 8012 "Еңбекақы төлеу" субшоты бойынша еңбегіне кесімді ақы төленетін әрбір қызметкерге жазылады. Ол бір ай ішіндегі жұмыс уақытын есепке алу мен жинақтау және жалақыны есептеу үшін қызмет етеді. Жұмыстың әрбір түрі үшін жеке баған бөлінеді. № 234-нысанды парақтың сыртында күн сайынғы жұмыс уақытының табелі орналасқан. Ай аяқталғаннан кейін жұмыс уақыты есептеледі; жұмыстардың түрі бойынша бағалар қойылады, одан кейін карточкалар мемлекеттік мекеменің бухгалтериясына тапсырылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
61-қосымша

      № 424нысан

Наряд № ___________"____" _____________ ж.

      ___________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия
      Бригадир (қызметкер)

Жұмыс сипаты
Өлшем бірлігі
Саны
Бірлікке
Сома
Нормалау уақыты
 
 
берілді
қабылданды
бағалау
уақыт нормасы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
 
 

     
      Шебер _______________________________ Нормалаушы (бухгалтер)__________________________
      қолы аты-жөні қолы аты-жөні
      Оператор ____________________________
      қолы аты-жөні
      Орындауға наряд алған ______________________________________
      қолы аты-жөні
      Орындалған жұмысты қабылдады ______________________________________
      қолы аты-жөні
      "____" _____________ ж "____" ______________ қолы аты-жөні
      Жалақы табелі және есебі № 424 н. сырт жағы

Шығыстар айы
Мемлекеттік мекеменің коды
Қаржыландырукөзі
Бағыт коды
Ерекшелік
Шот/субшот
Тауарлардың (жұмыстар мен қызметтердің) коды
 
 
 
 
 

     

Аты-жөні
Айдың күндері бойынша жұмыс істеген уақыт
Персоналдың санаты
Табель нөмірі
Сома
Күндер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту
      Ісқұжат 3240 "Қызметкерлер алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек" шоты және 8012 "Еңбекақы төлеу" субшоты бойынша қаржыландыру көзі тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) іске асырудан алынатын ақшалар болып табылатын - оқу-өндірістік шеберханалары мен басқа да шаруашылықтарда кесімді жұмысты ресімдеу үшін қолданылады. Есептеу техникасы құралдарын қолдана отырып, ақпараттарды қолмен өңдеу және басқа да өңдеу кезінде қолданылады. Ісқұжат бір бригадаға немесе бір қызметкерге жазылады. Жұмыс қабылданғаннан кейін ісқұжат бухгалтерлік қызметке тапсырылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
62-қосымша

      № 425 нысан
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Демалыс беру туралы (босату) №__________есеп
___________________ж

      Қызметкердің аты-жөні ____________________________________
      Лауазымы__________________________________________________
      ________________________жылғы № _____ бұйрық
      _____________________бастап ____________________дейінгі жұмыс кезеңі үшін
      демалыс күндерінің саны________________________________

Есептеу кезеңінің айы, жылы
Жұмыс істеген күндердің саны
Жалақы аударылды
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
 
 

     
      Орташа күндік еңбек ақы (3бағ./2бағ.) _________________________
      Демалыс сомасы (пайдаланбаған демалысқа өтемақы) (орташа күндік еңбекақыға демалыс күндерінің саны) ________________
      Есепті жасаған ________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Тексерген:
      Бас бухгалтер ___________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Ескерту:
      Мемлекеттік мекеменің кадрлық қызметі демалысқа арналған бұйрықты ұсынған кезде бухгалтерия бұйрықтың негізінде 3241 "Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" субшоты бойынша № 425 нысан бойынша демалыс ақысының есептеу жүргізеді. ОCы есептеуде есептеу кезеңінің айы мен күні, есептелген еңбекақы сомасы, есептеу кезеңінде жұмыс істелген күндер саны, орташа күндік еңбекақы және демалыс күнінің саны (демалыс пен мереке күндерін есептемегенде) көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
63-қосымша

      № 441 нысан
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Депозитке аударылған еңбек ақы және шәкіртақылдарды талдамалық есепке алу кітабы
___________________________ж

      Осы үлгі бойынша бүкіл кітапты басып шығару

Табель нөмірі
Тегі, есімі және әкесінің аты
Кредит (депонент шотына жатқызылды)
Дебет-төлемді
айы
төлем ведомості
сома
Шығыс кассалық ордері
Қаңтар
....
желтоқсан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау
      Ескерту
      Кітапта 3243 "Депозиттелген сома бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" субшоты бойынша еңбекақы мен стипендия бойынша депозиттелген соманың есебі жүргізіледі. Бұл кітапқа жазба әрбір депозит иесі бойынша жүргізіледі. Тиісті "Кредит (депозит иесінің шотына жатқызылды)" бағанында депозиттік берешек қалыптасқан ай, төлем (есептеу-төлеу) ведомосттерінің нөмірі және берешек сомасы көрсетілуі тиіс, ал "Дебет – төленді" бағанында депозит иесінің тегіне қарама-қарсы шығыс кассалық ордердің нөмірі мен төленген сома жазылады.
      Ай соңында кітапта "Кредит (депозит иесінің шотына жатқызылды)" және "Дебет – төленді" бағандары бойынша жиыны есептеледі және келесі айдың басына кредиттік қалдық шығарылады.
     

  Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің
міндетін атқарушысының
2017 жылғы 2 тамыздағы
№ 393 бұйрығына
64-қосымша
  № 451 нысан

__________________________________________________________________________             Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия) ______________ міндетті зейнетақы жарналарының № _____ есепке алу карточкасы

      Ескерту. 64-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 11.09.2017 № 552 бұйрығымен
      Тегі, есімі, әкесінің аты (бар болса)__________________________________________________
      ЖСН ___________________________________________________________________________
      Жылдың басындағы сальдо _______________ теңге _________ тиын

Айы

Айдың басындағы сальдо

Айда ұсталды

Аударылды (төлеуге берілетін шоттың номірі, күні)

Айдың аяғындағы сальдо


Барлығы

      Жылдың соныңдағы сальдо _______________ теңге _________ тиын
      Мемлекеттік мекеменің басшысы _____ ________________________________
                                     қолы (тегі, есімі, әкесінің аты (бар болса)
      М.О.
      Бас бухгалтер ______ ____________________________________
                   қолы (тегі, есімі, әкесінің аты (бар болса)
      Ескерту: жеке тұлғаның (мемлекеттік мекеме қызметкерінің) ұсталған және аударылған зейнетақы жарналары туралы толық ақпарат алу үшін 3142 "Азаматтар үшін үкіме" мемлекеттік корпорациясына төленетін зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" қосалқы шоты жөніндегі № 45 нысан бойынша карточка жүргізіледі. № 451 нысан карточкасы ай сайын жүргізіледі, есепті жылдың соңында барлық бағандар бойынша жиыны есептеледі және есепті жылдың соңына сальдо шығарылады. Жаңа жылы № 451 нысан бойынша жаңа карточканы ашу жүргізіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
65-қосымша

      № 455 нысан
      Ескерту. 65-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Салым бойынша жеке шотқа тиесілі жалақыны аудару үшін тізім

      Қызметкерлер ___________________________________
      (мемлекеттік мекеменің атауы)
      __________________________________________________________ орналасқан
      (қала немесе ауыл және оның атауы)
      және жалақы сомасын аудару үшін республикалық (жергілікті)
      бюджеттетұрған
      __________________ айы_________ жылы __________________ салым бойынша
      Банктің аудандық филиалына __________________________________________

р/с

Салым бойынша
жеке шот нөмірі
Қызметкердің аты-жөні
Жалақы
сомасы
№, күні, жеке бас куәлігін кім берді
ЖСН
Аудан
филиалының нөмірі
Ескерту
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
 
 
 
 
 
 
 

     
      Аударуға жататын ақша жиыны ___________________________________ теңге
      сома жазбаша
      Мемлекеттік мекеменің басшысы _______________________________________
      аты-жөні
      Бас бухгалтер ___________ ___________________________________________
      қолы аты-жөні
      М.О.
      Ескерту:
      Екінші деңгейдегі банктердің филиалдары мен құрылымдық бөлімшелері арқылы мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне жалақылар мен басқа да ақшалай төлемдерді салымдар бойынша жеке шоттарға есептеу жолымен төлеу үшін мемлекеттік мекеме салымдар бойынша жеке шоттарға жалақының тиесілі сомасын есептеу үшін жазбаша келісім (өтініш) берген қызметкерлердің тізімін № 455-нысан бойынша қалыптастырады.
      № 455-нысан бойынша тізімде мемлекеттік мекеменің атауы, қаржыландыру көзі (республикалық немесе жергілікті бюджет), мемлекеттік мекеменің нақты орналасқан жерінің анықтамасы (қалалық және жергілікті жерлерде) толық көрсетіледі.
      № 455-нысан бойынша тізімде мынадай деректемелер көрсетіледі:
      - жеке шоттың нөмірі;
      - қызметкердің тегі, аты және әкесінің аты (толықтай);
      - есептеуге арналған сомасы;
      - жеке бас куәлігінің деректері;
      - жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН);
      - құрылымдық бөлімшенің нөмірі.
      № 455-нысан бойынша тізім электрондық нысанда ақпараттарды магниттік тасымалдау арқылы файл түрінде және қағаз түрінде тапсырылады. Қағаз түріндегі № 455-нысан бойынша тізімге мемлекеттік мекеменің бірінші басшысы мен бас бухгалтер қол қояды және мемлекеттік мекеменің мөрімен расталады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
66-қосымша

      № 456 нысан
      Ескерту. 66-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Ағымдағы шотқа тиесілі
ақшалай төлемді аудару
тізімі

      Қызметкерлер _____________________________________
      (мемлекеттік мекеменің атауы)
      ________________ жылға Қазақстан Республикасының Банктерінде ағымдағы
      шотқа жалақыны және басқа да ақшалай төлемдерді аудару үшін
      ерекшелік бойынша ___________________________________________________

Карточканың нөмірі
Сомасы
Аты-жөні
ЖСН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
 
 
 

     
      Мемлекеттік мекеменің басшысы __________ ____________________________
      қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер _________ _____________________________
      қолы аты-жөні
      М.О.
      Ескерту:
      Екінші деңгейдегі банктердің филиалдары мен құрылымдық бөлімшелері арқылы мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне жалақылар мен басқа да ақшалай төлемдерді ағымдағы шоттар арқылы төлеу жолымен төлеу үшін мемлекеттік мекеме № 456-нысан бойынша қызметкерлердің тізімін, карточкалардың нөмірлерін, аты-жөнін, ЖСН және оларға тиесілі еңбекақы сомасын көрсете отырып қалыптастырады.
      № 456-нысан бойынша тізім банк, мемлекеттік мекеме көрсеткен форматтағы электрондық нысанда (дискетте) ұсынылады, тізім екі данада басылып шығарылады. Бұл ретте нысан бойынша әрбір парақ қол қоюға құқығы бар (тапсырылған қол үлгілері бар құжатқа сәйкес) лауазымды тұлғалармен расталады және мемлекеттік мекеме мөрінің таңбасымен бекітіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы Министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
67-қосымша

      № 463 нысаны
      _____________________________________________________________________
      Мемлекеттік органның атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Пайдаланылмаған демалыстар бойынша резерв есебі____________жыл

      Ескерту. 67-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 20.11.2015 № 578 бұйрығымен.

Тегі, есімі, әкесінің аты
Өткен кезеңдегі пайдаланылмаған демалыс күндерінің саны
Есепті кезең үшін демалыс күндерінің саны
Барлығы (2бағ.+3бағ.)
Есепті кезең үшін берілген демалыс күндерінің саны
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барлығы
 
 
 
 

     
      кестенің жалғасы

Есепті кезеңнің аяғына пайдаланылмаған демалыс күндерінің саны (4бағ.-5бағ.)
Есепті кезеңнің басына пайдаланылмаған демалыстар бойынша резерв сальдосы, теңге
Есепті кезеңде пайдаланылмаған демалыстар бойынша резервті азайту, теңге
Орташа еңбекақы, теңге
Есепті кезеңнің аяғына пайдаланылмаған демалыс бойынша
резервке аударылды, теңге (6бағ.*9бағ.)
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Есепті жасаған __________ ___________________________________________
      лауазымы (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))
      Тексерген:
      Бас бухгалтер ___________ ___________________________________________
      лауазымы (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))
      Ескерту:
      Бухгалтерлік қызмет 3246 "Пайдаланылмаған демалыстар бойынша қызметкерлер алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек" қосалқы шот бойынша пайдаланылмаған демалыстар бойынша резервті есептеу жүргізеді. Есептеуді мынадай деректер көрсетіледі: мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің аты-жөні, өткен кезеңдерде пайдаланылмаған демалыс күндерінің саны, заңнамада белгіленген ағымдағы кезеңге демалыс күндерінің саны, ағымдағы кезеңге берілген демалыс күндерінің саны, есепті кезеңнің соңына пайдаланылмаған демалыс күндерінің саны, есепті кезеңнің басына пайдаланылмаған демалыстар бойынша резерв сальдосы, есепті кезеңге пайдаланылмаған демалыстар бойынша резервті азайту, орташа күндік еңбекақы (бұл көрсеткіш "Демалыс беру (босату) туралы есептеу" № 425-нысанынан көшіріледі), № 463-нысанды 10-бағанда пайдаланылмаған демалыстар бойынша резервке соманы аудару жүргізіледі. Осы нысан жылына бір рет есепті жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
68-қосымша

      КО-1 нысаны
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

КІРІС КАССАЛЫҚ ОРДЕРІ №____

күні
ай
жылы
 
 
 

Дебет
Кредит
Сома, теңге
Шығыстардың ерекшелігі
корреспонденцияланатын есеп/субесеп
талдамалық есепке алу коды
 
 
 
 
 

      _________________________________________________қабылдады
      Негіз:_________________________________________________
      _______________________________________________________
      Сома________________________________________________теңге
      жазбаша
      Бас бухгалтер__________________________
      қолы
      Алған кассир__________________________
      қолы
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

ТҮБІРТЕК

      Кіріс кассалық ордерге
      №_____________________
      _______________________________
      _______________________________ қабылдады
      ______________________________________
      Негіз:_______________________________
      _____________________________________
      _____________________________________
      Сома_____________________________теңге
      жазбаша
      "____" ________________________ж
      М.О.
      Бас бухгалтер__________________
      қолы
      Кассир_________________________
      қолы
      Ескерту:
      Мемлекеттік мекемелердің кассалары 1010 "Кассадағы ақшалай қаражат" шоты бойынша қолма-қол ақша қабылдауды бас бухгалтер немесе ол уәкілеттік берген тұлға және кассир қол қойған кассалық кіріс ордері бойынша жүргізеді.
      Кассалық кіріс ордерін және оның квитанциясын бухгалтерлік қызмет (орталықтандырылған бухгалтерия) қызметкері бір дана етіп толтырады және ол сиямен немесе шарикті қаламның пастасымен дәл де анық толықтырылуға немесе компьютерде (бағдарламалық қамтамасыз етуде) басылуға тиісті. Қолма-қол ақшаны қабылдау кезінде ақшаны өткізуші тұлғаға бас бухгалтердің немесе солар уәкілеттік берген тұлғаның және кассирдің қолдары қойылып, кассирдің мөрімен (штампымен) куәландырылған квитанция беріледі. Тіпті келісілген болса да, бұл құжаттарға ешқандай тазарту жүргізуге, сызуға немесе түзетуге жол берілмейді. Кассалық кіріс ордері қосымшаларымен бірге міндетті түрде штамппен, немесе күнін, айын, жылын көрсете отырып "Алынды" деп қолмен жазылып өтелуге жатады.
      Кассаға берілгенге дейін кассалық кіріс ордерін бухгалтерлік қызмет (орталықтандырылған бухгалтерия) № КО-3а-нысанды кассаның кіріс және шығыс құжаттарын тіркеу журналынан тіркеуден өткізуге тиісті.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
69-қосымша

      КО-2 нысаны
      _________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

№ ________ ШЫҒЫС КАССАЛЫҚ ОРДЕРІ

күні
айы
жылы
 
 
 

Корреспонденцияланатын есеп/субесеп
Талдамалық есептің коды
Сома, теңге
Шығыстардың ерекшелігі
 
 
 
 

      Берілсін__________________________________________________
      тегі, есімі, әкесінің аты
      Негіздеме:________________________________________________
      __________________________________________________________
      ______________________________________________________теңге
      жазбаша соманы көрсету
      Қосымша____________________________________________________
      Басшы __________________ Бас бухгалтер ___________________
      қолы қолы
      Алды_____________________________________________________тенге
      жазбаша соманы көрсету
      "____" _______________________ж Қолы_________________________
      _____________________________________________________________________________
      атауы, алушының жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні мен алған жері
      Кассир ____________________ берді
      қолы
      Ескерту:
      1010 "Кассадағы акшалай қаражат" шоты бойынша кассадан қолма-қол ақша беру үшін қолданылады. Кассалық шығыс ордері мемлекеттік мекемесі басшысының, бас бухгалтердің немесе солар уәкілеттік берген тұлғаның және кассирдің қолдары болғанда ғана жарамды.
      Кассалық шығыс ордерін бухгалтер қызметі сиямен немесе шарикті қаламмен нақты да анық етіп бір данада толтырады немесе компьютерде (бағдарламалық қамтамасыз етуде) басылады. Тіпті келісілген болса да, бұл құжаттарға ешқандай тазарту жүргізуге, сызуға немесе түзетуге жол берілмейді. Кассалық шығыс ордерінде оны толтырудың негізі көрсетіледі және оған қоса тіркелген құжаттар тізіледі. Ақша алынғаннан кейін ордер мен оған тіркелген құжаттар күні, айы, жылы көрсетіле отырып "Төленді" деген штамппен дереу өтеледі. Кассалық шығыс ордерлерін немесе оны алмастыратын құжаттарды қолма-қол ақша алатын тұлғаның қолына беруге тиым салынады.
      Кассаға беру үшін кассалық кіріс ордерін бухгалтерлік қызмет (орталықтандырылған бухгалтерия) № КО-3а-нысанды кассаның кіріс және шығыс құжаттарын тіркеу журналынан тіркеуден өткізуге тиісті.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
70-қосымша

      КО-3 нысаны
      __________________________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

КІРІС ЖӘНЕ ШЫҒЫС ҚҰЖАТТАРЫН ТІРКЕУ ЖУРНАЛЫ
__________________________ж

      Осы үлгі бойынша журналдың барлық парағын басып шығару

Кіріс құжаты
Сома, теңге
Ескерту
Шығыс құжаты
Сома, теңге
Ескерту
Күні
Нөмірі
Күні
Нөмірі
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
Барлығы
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау
      Ескерту:
      Мемлекеттік мекемелерде кассалық кіріс және шығыс құжаттарын тіркеу үшін қолданылады. Бухгалтерлік сала қызметкері онда кассаға орындауға бергенге дейінгі кассалық кіріс және шығыс ордерлері немесе соны алмастырушы құжаттарды тіркейді. Кассалық кіріс және шығысы бойынша 1-нөмірден басталып, бөлек-бөлек тіркеледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
71-қосымша

      КО-4 нысаны
      Титулдың үлгісі
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

_______ жылға арналған кассалық кітап

      "____" _________________ ж касса ________парақ

Құжаттың нөмірі
Кімнен алынды немесе кімге берілді
Корреспонденцияланатын есептің/субесептің нөмірі
Кіріс
Шығыс
Құжаттың нөмірі
Кімнен алынды немесе кімге
Корреспонденцияланатын есептің/субесептің нөмірі
Кіріс
Шығыс
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Күннің басына қалдық..............
х
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тасымал
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
х
 
 
 
 
 
 
 
 
 
х

     
      Бір күндік қорытынды.................
      Күннің соңына қалдық..................
      оның ішінде жалақыға..................
      оның ішінде жалақыға..................
      Касир_________________________________
      қолы
      Кассалық кітаптағы жазбаны тексеріп,
      __________ кіріс және _____________ шығыстар құжаттарын алды
      жазбаша жазбаша
      Бухгалтер _______________________
      қолы осылай кітаптың соңына дейін
      "____" _________________ ж. касса парақ сырт жағы

Құжаттың нөмірі
Кімнен алынды немесе кімге берілді
Корреспонденцияланатын есептің/субесептің нөмірі
Кіріс
Шығыс
Құжаттың нөмірі
Кімнен алынды немесе кімге
Корреспонденцияланатын есептің/субесептің нөмірі
Кіріс
Шығыс
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Күннің басына қалдық ………………………………
 
 
 
х
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тасымал
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
х
 
 
 
 
 
 
 
 
 
х

     
      Бір күндік қорытынды........................
      Күннің соңына қалдық........................
      оның ішінде жалақыға........................
      Кассир ____________________________
      қолы
      Кассалық кітаптағы жазбаны тексеріп,
      __________________ кіріс және ___________________ шығыстар құжаттарын алды
      жазбаша жазбаша
      Бухгалтер_______________________
      қолы осылай кітаптың соңына дейін
      Оң төменгі бұрышта соңғы парақта басып шығару
      Осы кітапта нөмірленді және тігілді
      _____________бет
      М.О. Қолы___________
      "____" ___________________ ж.
      Ескерту:
      Қолма-қол ақшаның түсуі мен берілуін мемлекеттік мекемелері 1010 "Кассадағы акшалай қаражат" шоты бойынша касса кітабында есепке алады. Әрбір мемлекеттік мекемесі нөмірленген, тігілген және сүргіштік немесе мастикалық мөрмен бекітілген тек бір ғана касса кітабын жүргізеді. Касса кітабындағы парақтар саны басшысының, бас бухгалтердің немесе осы мемлекеттік мекемесінде бухгалтерлік есепті қамтамасыз ететін саланы басқаратын тұлғаның қолдарымен куәландырылады. Касса кітабындағы жазулар көшірме қағаз арқылы шарикті қаламмен немесе сиямен 2 данада жүргізіледі. Парақтардың екінші даналары жыртылмалы болуға тиісті және ол кассирдің есебі міндетін атқарады. Парақтардың бірінші даналары касса кітабында қалады.
      Парақтардың бірінші және екінші даналары бірдей нөмірлермен нөмірленеді. Касса кітабына тазарту жүргізуге, келісілмеген түзетулер енгізуге ұрықсат етілмейді. Кітаптағы қателерді түзету "Түзетілді" деген жазумен ескертіледі, түзетілген күні көрсетіле отырып, мемлекеттік мекемесі кассирінің, бас бухгалтерінің немесе оны алмастыратын тұлғаның қолдарымен куәландыруға тиісті.
      Күн сайын жұмыс күнінің аяғында кассир сол күнгі операциялардың қорытындысын шығарады, кассадағы нақты қалдық ақшаны келесі күнге аударады және екінші жыртылмалы парақты (касса кітабындағы күн ішіндегі жазбалардың көшірмесін) кассалық кіріс және шығыс құжаттарын қоса касса кітабына енгізе отырып бухгалтерлік қызметке есеп ретінде өткізеді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
72-қосымша

      № 294 нысаны
      Ескерту. 72-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      _______________________________________________________________
      мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

_________ жылға
арналған жоспарлы тағайындаулар мен шығыстар
кітабы

      Бағдарлама _________ Кіші бағдарлама _______ Ерекшелігі _____________

Құжаттың нөмірі мен күні
Операцияның мазмұны
Міндеттемелерді қабылдау үшін жоспарлы тағайындау
Төленген міндеттемелер
Төленген міндеттемелерді қалпына келтіру
___ кезең аяғындағы арналған жоспарлы тағайындау қалдығы
Іс жүзіндегі шығыстар
Күрделі шығындар, қаржылық инвестициялар және қарыздарды өтеу
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барлығы
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      Қаржыландыру жоспарларының орындалуын есепке ала отырып, дербес жүзеге асырылатын мемлекеттік мекемелерде және орталықтандырылған бухгалтерияларда бір типті мемлекеттік мекемелер бойынша жоспарлы тағайындау мен шығыстарды талдамалы есепке алу Қазақстан Республикасы бюджетінің шығыстар экономикалық сыныптамасының бағдарламалары, кіші бағдарламалары және ерекшеліктері бойынша есептеу кітабы № 294 нысан бойынша жүргізіледі.
      Кітаптағы жазулар күн ішінде түскен әрбір құжат бойынша жүргізіледі.
      "Құжаттың нөмірі мен күні" деген 1-баған және "Операциясының мазмұны" деген 2-баған бойынша жоспарлы тағайындаулар көзделген, төленген міндеттемелер, төленген міндеттемелердің өткізілген күні, іс жүзінде жүргізілген шығыстар, күрделі шығындар, қаржы инвестициялары, қарыздарды өтеу бойынша құжатты ресімдеу күні қалпына келтірілген.
      "Міндеттемелерді қабылдау үшін жоспарлы тағайындаулар" деген 3-баған міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жеке жоспары негізінде толтырылады.
      "Төленген міндеттемелер" деген 4-баған "Мемлекеттiк мекеменiң жүргiзілген төлемдерi жөнiндегi күнделiктi көшiрмесi" 5-15-нысаны негізінде толтырылады.
      "Төленген міндеттемелерді қалпына келтіру" деген 5-баған "Қалпына келтiру және ауыстырулар тiзiлiмi" 5-17-нысаны негізінде толтырылады.
      Айдың аяғында бағандар бойынша шығарылған кітапта қорытынды шығарылады, ол әрбір айдың 1 күніне қазынашылықтың аумақтық органдары ұсынатын "Шығыстар бойынша жиынтық есеп" 4-20-нысанды әрбір ерекшелік бойынша салыстырылады.
      "Нақты шығыстары" деген 7 және "Күрделі қаржы шығындары, қаржы инвестициялары, қарыздарды өтеуі" деген 8-бағандар жүргізілген шығындарды растайтын бухгалтерлік құжаттар негізінде толтырылады.
      "Нақты шығыстары" деген 7-бағанда 7110 "Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар", 7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар", 7140 "Өзге операциялық шығыстар" шоттары бойынша ақшалай емес шығыстарды алып тастағанда, мемлекеттік мекеменің есептелген операциялық шығыстары көрсетіледі.
      Активтері құнының өсуіне әкеп соғатын жүргізілген күрделі қаржы шығындарының сомалары, сондай-ақ қаржы инвестицияларына салымдар мен қарыздарды өтеу "Күрделі қаржы шығындары, қаржы инвестициялары, қарыздарды өтеуі" деген 8-бағанда көрсетуге жатады.
      Нысандар альбомының № 294 нысанында іс жүзіндегі шығыстар бойынша деректер Бухгалтерлік есеп шоттарының жоспарының "Шығыстар" деген 7-бөлімінің шоттарында есепке алынған бухгалтерлік есеп бойынша есептелген шығыстар жөніндегі деректермен салыстырып тексеруге жатады. Нысандар альбомының № 294 нысанындағы "Іс жүзіндегі шығыстар" деген 7-баған мен бухгалтерлік есеп деректері бойынша (Бухгалтерлік есеп шоттары жоспарының "Шығыстар" деген 7-бөлімінің шоттары бойынша) есептелген шығыстар жөніндегі деректер арасындағы айырмашылық мынадай шоттар бойынша ақшалай емес шығыстармен түсіндіріледі:
      7110 "Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар";
      7120 "Бюджетпен есеп айырысулар бойынша шығыстар";
      7140 "Өзге операциялық шығыстар";
      7320 "Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар";
      7410 "Әділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар";
      7420 "Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар";
      7430 "Бағамдық айырма бойынша шығыстар";
      7440 "Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар";
      7450 "Резервтерді құру бойынша шығыстар";
      7460 "Өзге шығыстар".
      Осы есепке алу кітабы № 294 нысан бойынша өсетін қорытындымен толтырылады, айдың соңына ерекшеліктер бойынша қалдықтар келесінің басына көшіріледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
73-қосымша

      № 294 нысаны
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

________ жылға жоспарлы тағайындаулардың және төленген міндеттемелердің талдамалық есебінің карточкасы

      Бағдарлама _____________ Кіші бағдарлама __________

______ жылға қалдық
оның ішінде ерекшеліктер бойынша
Барлығы
111
113
.......
.......
.......
.......
.......
 
 
 
 
 
 
 
 
Барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 

Жоспарлы тағайындауларды есепке алу

Оперциялардың мазмұны мен құжаттың нөмірі
Ерекшеліктер бойынша жоспарлы тағайындау
ерекшеліктер бойынша төленген міндеттемелерді қалпына келтіру
Қорытынды жоспарлы тағайындаулар
111
113
.......
.......
.......
.......
.......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 

Төленген міндеттемелерді есепке алу

Оперциялардың мазмұны мен құжаттың нөмірі
ерекшеліктер бойынша төленген міндеттемелер
Қорытынды төленген міндеттемелер
111
113
.......
.......
.......
.......
.......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 

_____ жылға қалдық
оның ішінде ерекшеліктер бойынша
Барлығы
111
113
.......
.......
.......
.......
.......
 
 
 
 
 
 
 
 
Барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ескерту:
      Карточканың мақсаты № 294-нысанды сияқты. Талдамалы есеп кітапта емес карточкада жүзеге асырылатын мемлекеттік мекемелерде қолданылады. Алынған қаражат пен төленген міндеттемелерді талдамалы есептеу орталықтандырылған бухгалтерияда № 294а нысанды талдамалы есеп карточкаларында бағдарламалар/кіші бағдарламалар мен ерекшеліктер бөлінісінде жүргізіледі. Карточкада "Жоспарлы мақсаттарды есептеу" және "Төленген міндеттемелерді есептеу" бөлімдерінде ерекшеліктер бөлінісінде алынған жоспарлық мақсаттар мен төленген міндеттемелер сомасы жазылады. Жазба күніне түскен әрбір құжат бойынша жасалады. "Операцияның мазмұны мен құжат нөмірі" бағанында алынған жоспарлық мақсаттардың (төленген міндеттемелерді қалпына келтіру) күні мен "Мемлекеттік мекеменің жүргізген төлемдері бойынша күн сайынғы үзінді-көшірме" 5-15-нысанын беру күні жазылады. "Ерекшеліктер бойынша төленген міндеттемелер" бағаны "Мемлекеттік мекеменің жүргізген төлемдері бойынша күн сайынғы үзінді-көшірме" 5-15-нысаны негізінде толтырылады. Айдың аяқталуы бойынша карточкада жиыны есептеледі, әрбір айдың 1 күніндегі жағдай бойынша қазынашылықтың аумақтық органы ұсынатын "Шығыстар бойынша жиынтық есеп" 4-20-нысанды әрбір ерекшелік бойынша салыстырылады. Осы карточка өспелі жиыны бойынша толтырылады, айдың соңына ерекшеліктер бойынша қалдық келесі айдың басына көшіріледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
74-қосымша

      № 381 нысаны
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

1 мемориалдық ордер
_______________________ж.
Кассалық операциялар бойынша жинақтау ведомості

      Айдың басына қалдық________________

р/н №
Қазынашылық органдардың көшірмесінің немесе кассир есебінің күні
шоттың/субшоттың дебетіне
шоттың/субшоттың кредитінен
жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 381 н. сырт жағы

р/н №
Қазынашылық органдардың көшірмесінің немесе кассир есебінің күні
шоттың/субшоттың кредитіне
шоттың/субшоттың дебетінен
Жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Айдың аяғына қалдық _____________________________
      Орындаушы _______________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Қосымша ____________ парақ
      Бас бухгалтер ____________ ______________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      Ағымдағы жылға касса бойынша айналымды жүйелендіру үшін кассирлердің есебін пысықтау кезінде 1010 "Кассадағы ақшалай қаражат" шоты бойынша "Кассалық операциялар бойынша жинақтаушы ведомость" 1-мемориалдық ордері қалыптастырылады. Кассирдің әрбір есебі бір жолмен тиісті шоттар бойынша жинақтаушы ведомостьке енгізіледі. Онда табыс және шығыс бойынша касса бойынша барлық айналым жазылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
75-қосымша

      № 381 нысаны
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

2 мемориальдық ордер
_____________________________ ж.
Мемлекеттік мекеменің кодтарында қаражат қозғалысы бойынша жинақтау ведомості

      Айдың басына қалдық __________

р/н №
Қазынашылық органдар көшірмесінің күні
шоттың/субшоттың дебетіне
шоттың/субшоттың кредитінен
Жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 381 н. сырт жағы

р/н №
Қазынашылық органдар көшірмесінің күні
шоттың/субшоттың кредитіне
шоттың/субшоттың дебетінен
Жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Айдың аяғына қалдық __________________________
      Орындаушы ____________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер ________________________________
      қолы аты-жөні
      Қосымша ________ парақ
      Ескерту:
      Мемлекеттік мекемелердің кодтарында қаражаттың қозғалысы бойынша операциялар 1080 "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлық мақсат" және 1090 "Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлық мақсат" шоттары бойынша "Мемлекеттік мекемелердің кодтарында қаражаттың қозғалысы бойынша жинақтаушы ведомость" 2-мемориалдық ордерімен ресімделеді.
      2-мемориалдық ордерге операциялық жазбалар қазынашылықтың аумақтық бөлімшелері берген "Мемлекеттік мекеменің жүргізген төлемдері бойынша күн сайынғы үзінді-көшірме" 5-15, "Бақылау қолма-қол ақша шотынан үзінді-көшірме" 5-20, "Шығыстар бойынша жиынтық есеп" 4-20-нысандары мен оларға қоса берілген құжаттар негізінде жүргізіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
76-қосымша

      № 381 нысаны
      Ескерту. 76-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      ____________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

3 мемориалдық ордер
_______________________ж
Ақылы қызметтер ҚБШ-ғы, демеушілік, қайырымдылық көмек ҚБШ-ғы, ақшалай қаражатты уақытша орналастыру ҚБШ-ғы, жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ-ғы, нысаналы қаржыландыру ҚБШ-ғы, сыртқы қарыздар мен гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның шетел валютасындағы шоттарында және арнайы шоттарындағы ақшалай қаражатты есепке алудың жинақтау ведомості

      Айдың басына қалдық __________

р/н

Қазынашылық органдардың көшірмесінің немесе кассир есебінің күні
шоттың/қосалқы шоттың дебетіне
шоттың/қосалқы шоттың кредитінен
жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 381 н. сыртқы жағы

р/н №
Қазынашылық органдардың көшірмесінің немесе кассир есебінің күні
шоттың/қосалқы шоттың кредитіне
шоттың/қосалқы шоттың дебетінен
жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Айдың аяғына қалдық ___________________________
      Орындаушы _____________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Қосымша ________ парақ
      Бас бухгалтер _________________________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      Мемлекеттік мекемелердің өзге шоттарында ақшалай қаражаттың қозғалысы бойынша операциялар 1041 "Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ" қосалқы шоты бойынша демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ, 1042 "Ақылы төлемдер ҚБШ" қосалқы шоты бойынша ақылы төлемдер ҚБШ, 1043 "Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ" қосалқы шоты бойынша ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ, 1044 "Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ", 1045 "Нысаналы қаржыландыру ҚБШ", 1050 "Шетел валютасындағы шот" қосалқы шоты бойынша шетел валютасындағы шотта, 1061 "Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты" қосалқы шоты бойынша гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоттарында, 1062 "Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты" қосалқы шоты бойынша сыртқы қарыздар бойынша және 1070 "Өзге ақшалай қаражат" қосалқы шоты бойынша өзге ақшалай қаражат бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоттарында ақшалай қаражатты есептеу бойынша жинақтаушы ведомость 3-мемориалдық ордермен ресімделеді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
77-қосымша

      Ескерту. 77-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Жапсырма үлгісі
      ___________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Кассалық кітап
      _______ жылға
      Титул үлгісі (2-парақ таза)
      ___________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Кассалық кітап
      ____________ жылға
      Кассалық кітаптың әр беті екі тең бөлімнен тұрады: олардың бірін (көлбеу сызықпен) бірінші дана ретінде кассир толтырады да, кітапта қалады, келесісі (көлбеу сызықтарсыз) көшірме қағаздар арқылы оң және келесі беті арқылы толтырылады және кассирдің есебі ретінде парақтың жыртылатын бөлігі болып табылады.
      Кассалық операциялардың жазбалары парақтың жыртылмайтын бөлігінің оң бетінен басталады. ("Күннің соңына қалдық" деген жолдан кейін).
      Алдын ала парақты кесу жолы бойынша ортасынан бүктеп, кітапта қалатынын бөлінген бөлігін бөліктің астына қояды. "Тасымалдан" кейін жазба жүргізу үшін парақтың жартысын жыртылмайтын бөліктің оң бетіне орналастырады және парақтың жыртылмайтын бөлігінің келесі бетінен көлденең сызығы бойынша жазбаны жалғастыра береді Есеп бланкісі күнде операцияның соңына дейін сақталады.
      "Оның ішінде жалақы" жолы бойынша кассаның шығысына есептен шығарылмаған жалақыға төлем ведомостары бойынша сома көрсетіледі.
      93-параққа дейінгі парақ № 440 н. қоса алғанда, 95 парақ таза

Құжаттың №
Кімнен алынды немесе кімге берілді
Корреспонденцияланатын шоттың №
Бюджет бойынша
Ақылы қызметтен, демеушілік және қайырымдылық көмек, уақытша ақша салу, жергілікті өзін-өзі басқарудың, нысаналы қаржыландыру ҚБШ бойынша
кіріс
шығыс
кіріс
шығыс
1
2
3
4
5
6
7
Күннің басына қалдық.........
 
х
 
х
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тасымалдау
 
 

     
      таблицаның жалғасы

Құжаттың №
Кімнен алынды немесе кімге берілді
Корреспонденцияланатын шоттың №
Бюджет бойынша
Ақылы қызметтен, демеушілік және қайырымдылық көмек, уақытша ақша салу, жергілікті өзін-өзі басқарудың, нысаналы қаржыландыру ҚБШ бойынша
кіріс
шығыс
кіріс
шығыс
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 

     
      Бір күнге барлығы..........
      Күннің соңына Х Х
      қалдық...........
      оның ішінде жалақы........ Х Х
      Кассир ____________________________
      қолы
      Кассалық кітаптағы жазбаны тексерген және кіріс құжаттары________________мөлшерде
      жазбаша
      және__________________________шығысты алған
      жазбаша
      Бухгалтер _______________________
      қолы
      4 алғанда 6, 8 үлгі және т.б. 94-парақ бойынша № 440 н. қоса
      "___" __________ ж. касса ____ парақ

Құжаттың

Кімнен алынды немесе кімге берілді
Корреспонденцияланатын шоттың №
Бюджет бойынша
Ақылы қызметтен, демеушілік және қайырымдылық көмек, уақытша ақша салу, жергілікті өзін-өзі басқарудың, нысаналы қаржыландыру ҚБШ бойынша
кіріс
шығыс
кіріс
шығыс
1
2
3
4
5
6
7
Күннің басына қалдық............
 
х
 
х
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тасымалдау
 
 

     
      таблицаның жалғасы

Құжаттың №
Кімнен алынды немесе кімге берілді
Корреспонденцияланатын шоттың №
Бюджет бойынша
Ақылы қызметтен, демеушілік және қайырымдылық көмек, уақытша ақша салу, жергілікті өзін-өзі басқарудың, мақсатты қаржыландыру ҚБШ бойынша
кіріс
шығыс
кіріс
шығыс
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 

     
      Бір күнге барлығы..........
      Күннің соңына Х Х
      қалдық...........
      оның ішінде жалақы........ Х Х
      Кассир ____________________________
      қолы
      Кассалық кітаптағы жазбаны тексерген және кіріс
      құжаттары ________________мөлшерде
      жазбаша
      және ___________________________шығысты алған
      жазбаша
      Бухгалтер _______________________
      қолы
      Оң төменгі бұрыштығы соңғы парақта басып шығару
      Осы кітапта нөмірленді ______________ бет бекітілді
      М.О. Қолы _________
      "__"________________ ж.
      Ескерту:
      № 440 нысанды кассалық кітапта 1010 "Кассадағы ақшалай қаражат", 1020 "Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты" шоттары бойынша бюджеттік қаражат бойынша ақшалай операциялары бар мемлекеттік мекеменің кассалық операцияларын есептеу, сондай-ақ 1041 "Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ" қосалқы шоты бойынша демеушілік және қайырымдылық көмектен түсетін ақшаны, 1042 "Ақылы төлемдер ҚБШ" қосалқы шоты бойынша ақылы төлемдер ҚБШ, 1043 "Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ" қосалқы шоты бойынша ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ есептеу бойынша және 1044 "Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ", 1045 "Нысаналы қаржыландыру ҚБШ" жүргізіледі. № 440 нысан бойынша Кассалық кітапта кассалық операциялар есебі жөніндегі жазулар: бюджет қаражаты бойынша – "Бюджет бойынша" бағанында, ақылы қызметтерден, демеушілік және қайырымдылық көмектен түскен ақшаны уақытша орналастыру, жергілікті өзін-өзі басқарудың, нысаналы қаржыландыру ҚБШ бойынша бағанда. уақытша орналастыруды есептеу үшін қосалқы шоттар бойынша – "Ақылы төлемдер, демеушілік және қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру, жергілікті өзін-өзі басқарудың, нысаналы қаржыландыру ҚБШ бойынша бағанда. Әрбір ордер немесе оны алмастыратын басқа құжат бойынша ақша алған немесе берген бойда кассир кітапқа жазу жүргізеді.
      № 440 нысан бойынша кассалық кітапта жазбаны әрбір кіріс және шығыс кассалық ордер бойынша ақшаны алғаннан немесе бергеннен кейін кассир бірден жүргізеді.
      Күннің аяғында кассир күні бойы болған операциялардың қорытындысын жасайды, келесі күнге кассада қалған ақшаның қалдығын шығарады және кассирдің есебі ретінде бухгалтерлік қызметке (орталықтандырылған бухгалтерияға) екінші жыртылған парақты (бір күнге № 440 нысан бойынша кассалық кітапта жазбалардың көшірмесін) № 440 нысан бойынша кассалық кітапта қолхатпен кіріс және шығыс кассалық құжаттармен бірге береді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
78-қосымша

      № 450 нысаны
      ________________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Шығыс кассалық ордер № ______

Саны
Ай
Жыл
Корреспонденцияланатын есеп/субесеп
Талдамалық есепке алу коды
Сома, теңге
 
 
 

Аз қамтылған отбасылардың балаларына
жәрдемақы төлеу ведомосы
__________________ жылға

р/н №
Тегі, аты жөні (жәрдемақы алушы)
Жәрдемақы төленетін балалардың саны
Сома, теңге
Алған кездегі қолхат
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      осылай соңына дейін (16-тармақ арқылы сызықтау
      жоғарғы титул бөлігінсіз келесі парақты басып шығару
      Басшы __________________________________
      қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер __________________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      Осы нысан бойынша 1216 "Зейнетақы мен жәрдемақы төлеу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" субшоты және 7220 "Зейнетақы мен жәрдемақы төлеу бойынша шығыстар" шоты бойынша өткен айға Тұрмысы нашар отбасыларының балаларына жәрдемақы мен стипендия төлеу жүргізіледі.Ведомость сиямен немесе шарикті қаламмен нақты да анық толтырылуға тиісті, тазарту жүргізуге, сызуға, түзетуге жол берілмейді. Ведомосқа мемлекеттік мекемелердің басшысы,

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
79-қосымша

      № 2-д нысаны
      ____________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

№ _______________ дербес
шот аз қамтылған отбасылардың балаларына жәрдемақы алушыларға арналған

      ______________________________________________________
      Анасының аты жөні (алушының)
      _______________________________________________________________
      мекен-жайы

1. Жәрдемақы тағайындау, өзгерту

Жәрдемақы тағайындалды
Жәрдемақы тағайындаған мерзім
Бас бухгалтердің қолы
күні
№ хаттама
балалардың саны
ай сайынғы жәрдемақының сомасы
 
 
 
 
бастап
 
 
 
 
 
бастап
 
 
 
 
 
бастап
 
 
 
 
 
бастап
 
 
 
 
 
бастап
 
 
 
 
 
бастап
 
 
 
 
 
бастап
 
 
 
 
 
бастап
 
 
 
 
 
бастап
 

      Әр түрлі белгілер____________________________________________
      № 2-д н. сырт жағы

2. Жәрдемақыны төлеу туралы белгі _____

Төленді
Төленді
Ай
күні
№ құжат
сома
Ай
күні
№ құжат
сома
қаңтар
 
 
 
шілде
 
 
 
ақпан
 
 
 
тамыз
 
 
 
наурыз
 
 
 
қыркүйек
 
 
 
сәуір
 
 
 
қазан
 
 
 
мамыр
 
 
 
қараша
 
 
 
маусым
 
 
 
желтоқсан
 
 
 

      Анықталған асыра төлем.............. ___________ теңге
      Ай сайынғы ұсталынатын сомасы....... ___________
      Ұстап калу туралы белгі............. ___________
      Төлемді тоқтату туралы белгі........ ___________
      Бас бухгалтер __________________________________
      қолы аты-жөні

3. Жәрдемақыны төлеу туралы белгі _____

Төленді
Төленді
Ай
күні
№ құжат
сома
Ай
күні
№ құжат
сома
қаңтар
 
 
 
шілде
 
 
 
ақпан
 
 
 
тамыз
 
 
 
наурыз
 
 
 
қыркүйек
 
 
 
сәуір
 
 
 
қазан
 
 
 
мамыр
 
 
 
қараша
 
 
 
маусым
 
 
 
желтоқсан
 
 
 

      Хаттама № ________
      Өтеу мерзімі ________________
      Ескерту:
      Мемлекеттік мекеменің бухгалтерлік қызметі комиссияның шешімі негізінде әрбір жәрдемақы алушыға № 2-д нысанды жеке шот ашады. Жеке шотта онда белгіленген деректемелер толтырылады. Егер де жәрдемақы алу құқы келесі жылға да сақталатын болса жеке шот екі жыл бойы жүргізіле алады. Жәрдемақы төлемі тоқтаған жағдайда (алушының басқа жұмысқа ауысуы) жеке шот жабылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
80-қосымша

      № 453 нысаны

Мақсатты тағайындау бойынша қолма-қол ақшаны бақылау
КІТАБЫ

      Мемлекеттік мекеменің атауы ___________________________
      Мемлекеттік мекеменің коды _____________________ айы ______ жылы
      теңге


Операция мазмұны
Күні
Құжат нөмірі
Ерекшелік бойынша қолма-қол ақша түсті (жұмсалды)
Ерекшелік бойынша барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Айдың басына қалдық
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кіріс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кіріс бойынша қорытынды
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шығыс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шығыс бойынша қорытынды
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Айдың аяғына қалдық
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      Мемлекеттік мекемелер алған қолма-қол ақша 1010 "Кассадағы ақшалай қаражат" және 1020 "Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты" шоттары бойынша тек мақсатты түрде ғана жұмсалады. Бұл кітапта айбасындағы қолма-қол ақшаның қалдығы, ақшаның түсімі, экономикалық жіктелім ерекшеліктері бойынша ай соңындағы шығыс пен қалдық көрсетіледі. Барлық ерекшеліктер бойынша қолма-қол ақшаның қалдық сомасы ай соңындағы қолма-қол ақшаның касса кітабы бойынша қалдығына сәйкес келуге тиісті. Жазуды кассир немесе оны алмастырушы тұлға жүргізеді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
81-қосымша

      № 454 нысаны
      Ескерту. 81-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Ақылы қызмет, демеушілік және қайырымдылық көмектен, уақытша
ақша салудан келіп түскен, жергілікті өзін-өзі басқару,
нысаналы қаржыландыру бойынша мақсатты тағайындау бойынша
қолма қол ақшаны пайдалану
КІТАБЫ

      Мемлекеттік мекеменің атауы _____________________________
      Мемлекеттік мекеменің коды _____________________ ай _____ ж.


Операцияны ұстау
Күні
Құжаттың нөмірі
Ерекшеліктер бойынша қолма қол ақшаның шегі (жұмсалды) бойынша банктен түсті
Келесі шотқа аудару үшін кассаға қолма-қол түсті
Банкке барлық қолма-қол түскен ақша
1041 қосалқы шоты демеушілік және қайырымдылық көмек
1042 қосалқы шоты ақылы қызметтен ақшаны есепке алу үшін
1043 қосалқы шоты ақшаны уақытша салу
1044 жергілікті өзін-өзі басқарудың бойынша
1045 нысаналы қаржыландыру бойынша
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
 
Айдың басына қалдық
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кіріс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кіріс бойынша қорытынды
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шығыс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шығыс бойынша қорытынды
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Айдың аяғына қалдық
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      Мемлекеттік мекеме алған қолма-қол ақша 1010 "Кассадағы ақшалай қаражат", 1020 "Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты" шоттары бойынша, 1041 "Демеушілік және қайырымдылық көмек ҚБШ", 1042 "Ақылы төлемдер ҚБШ", 1043 "Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ", 1044 "Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ", 1045 "Нысаналы қаржыландыру ҚБШ" қосалқы шоттары бойынша қатаң түрде мақсатқа сай жұмсалады.
      Осы бақылау кітабында №454 нысан бойынша ай басындағы қолма-қол ақшаның қалдығы, ақшаның түсімі, экономикалық сыныптама ерекшеліктері бойынша ай соңындағы шығыспен қалдық көрсетіледі. Барлық ерекшеліктер бойынша қолма-қол ақшаның қалдық сомасы ай соңындағы қолма-қол ақшаның касса кітабы бойынша қалдығына сәйкес келуге тиісті. Жазуды кассир немесе оны алмастырушы тұлға жүргізеді.
      № 454 нысан бойынша қолма-қол ақшаны мақсатты түрде пайдаланудың бақылау кітабы № 453 нысан бойынша бюджет қаражаты бойынша жеке және № 454 нысан бойынша тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді), демеушілік және қайырымдылық көмекті іске асырудан алынатын ақшалар, депозиттік сомалар (көрсетілген қаражаттары бар мемлекеттік мекемелер), жергілікті өзін-өзі басқарудың, нысаналы қаржыландыру ҚБШ бойынша дербес жүргізіледі. Екі кітап бойынша қолма-қол ақша қалдығының қорытындысы касса кітабы бойынша қолма-қол ақшаның қалдығына сәйкес келеді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
82-қосымша

      № 286 нысаны

№ _______ аванстық есеп

      ________________________ ж.
      Код
      Орталықтандырылған бухгалтерия_____________________________________________ _______ ___________________________________________________________________________ |_______|
      Қаржыландыру көзі _________________________________________________________ |_______|
      Мемлекеттік мекеме ________________________________________________________ |_______|
      Бөлімше ___________________________________________________________________ |_______|
      Тегі, аты жөні ____________________________________________ Табель нөмірі |_______|
      Лауазымы __________________________________________________
      Аванс тағайындау __________________________________________

Өткен аванстың қалдығы
Қайта шығыс
Аванс алынды (кімнен және күні)
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
Барлығы алынды
Жұмсалды
Қалдық
Қайта есепту
Сома
Есеп тексерілді
Бекітуге
_________ теңге ____ тиын
Бағдарлама ______________
Кіші бағдарлама _________
Ерекшелік _______________
Күні ____________________
Бухгалтер
Жүргізілген шығыстың мақсаттылығын растаймын
Күні __________
Қолы __________
Есепті бекітемін
сомасы _________
________________
________________
________________
(жазбаша)
Қолы _______
 
 
 
 
 
 
 
Қосымша _____________ құжаттар
Корреспонденцияланатын субесеп
Сома
Дебет
Кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қалдық есептелді
Қайта есептеу берілді
сомасы
_________________ теңге _____ тиын
кассалық ордер бойынша № ______
"___" ___________________ ж.
____________________________________________________________________________
лауазымы қолы қолды жазу
"____" ___________________ ж.

     
      Қолхат. Тексеруге қабылданды _____________________________ аванстық есеп № ___________
      (аты-жөні)
      "____" ____________ ж. сомасы _______ теңге ____ тиын,
      құжаттардың саны ____________________.
      Бухгалтер ________________________________________________ "___" ________________ ж.
      қолы аты-жөні
      № 286 н. келесі парағы

Күні
Құжаттың нөмірі
Субесептер дебеті
Кімге, не үшін және қандай құжат бойынша төленді
Саны
Бағасы
Сомасы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барлығы
 

     
      Есеп беретін тұлға ______________ __________________________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      Аванстық есеп есеп беретін тұлғалармен есеп айырысуларды есепке алу үшін негізгі құжат болып табылады.
      Аванстық есеп шығыстар жүргізілгенін растайтын, қосымша берілген құжаттармен бірге бухгалтерлік қызметке (орталықтандырылған бухгалтерияға) тапсырылады. Аванстық есепке қоса берілген құжаттарды есеп беретін тұлға есептегі олардың жазылу ретімен нөмірлейді.
      Есеп мына көрсеткіштер: өткендегі аванстың қалдығы (болған кезде), алынған аванстар, жұмсалған қаражат, есеп берілетін қаражаттың қалдығы (артық жұмсалуы), артық жұмсалған қаражатты төлену, қалдықтың кассаға өткізілуі міндетті түрде толтырылуы тиіс.
      Аванстың пайдаланылмаған қалдығын есеп беретін тұлға аванстық есеп беруді тапсырғаннан кейінгі үш күннен қалдырмай қайтаруға тиісті.
      Бухгалтерлік қызметте аванстық есеп арифметикалық жолмен тексерілуі тиіс, сондай-ақ құжаттардың рәсімделу және қаражаттың мақсатты жұмсалу дұрыстығы тексеріледі. Тексерілген аванстық есепті мемлекеттік мекемелердің басшылары бекітеді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
83-қосымша

      № 292 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Демеушілік және қайырымдылық көмек, уақытша ақшаны салу, шетел валютасындағы шот және арнайы шоттар, басқа да ақшалай қаражат, қаржы инвестициялары мен қаржы міндеттемелерінің ҚБШ кітабы

      Осы үлгі бойынша № 292 н. кітабының барлық парақтарын басып шығару
      Шот ___________________________________________________________

Күні (күні, айы)
Мемориалдық ордердің №
Операцияны ұстау
Дебет
Кредит
Қалдық
дебет
кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      № 292-нысанды кітап мыналарды талдамалы есептеу үшін қолданылады:
      1030 "Есеп-айырысу шоты", 1041 "Демеушілік және қайырымдылық көмек БҚА", 1043 "Ақшаны уақытша орналастыру БҚА", 1050 "Шетел валютасындағы шот" шоттары мен субшоттарына ақшалай қаражат;
      1071 "Аккредитивтер", 1072 "Ақшалай құжаттар", 1073 "Жолдағы ақшалай қаражат", 1074 "Өзге ақшалай қаражат" субшоттары бойынша өзге ақшалай қаражат;
      1110 "Берілген қысқа мерзімді қарыздар", 1020 "Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары", 2110 "Берілген ұзақ мерзімді қарыздар", 2120 "Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары". 3020 "Өзге қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері", 4020 "Өзге ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелері" шоттары бойынша қаржы инвестициялары мен міндеттемелері.
      Кітапта шоттың/субшоттың мақсатына байланысты әрбір мемлекеттік мекемеге, тұлғаға жеке шот ашылады. Кітап жылдың басына қалған соманың жазбаларымен басталады. Ағымдағы жазбалар операция жасалғаннан кейінгі күннен кешіктірілмей жазылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
84-қосымша

      № 292-а нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Карточка

      Шот ___________________________________________________________

Күні (күні, айы)
Мемориалдық ордердің №
Операцияны ұстау
Дебет
Кредит
Қалдық
дебет
кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 292-а н. сырт жағы
      Шот ___________________________________________________________

Күні (күні, айы)
Мемориалдық ордердің №
Операцияны ұстау
Дебет
Кредит
Қалдық
дебет
кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      Карточканың мақсаты да дәл № 292-нысан сияқты. Талдамалы есеп кітаптарда емес, карточкада жүзеге асырылатын мемлекеттік мекемелерде қолданылады. № 292-а нысанды карточкада 04 "Төлемге қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған берешегі" және 05 "Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар мен студенттердің берешегі" баланстан тыс шоттары бойынша есеп жүргізіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
85-қосымша

      № 305 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Балалардың келуін есепке алу табелі
_________________________ ж.

      Топ коды _________ Топ режимі ______ сағат.

№ р/н
Тегі, баланың есімі
Код
Барған күндері
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      кестенің жалғасы

№ р/н
 
 
 
Тегі, баланың есімі
Барған күндері
Қалған күндері
Келмеу себептері (дәрігердің қағазы, әке шешелерінің демалысы және басқа да себептер)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Барлығы
оның ішінде есепке алынған
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 305 н. сырт жағы

№ р/н
Тегі, баланың есімі
Код
Барған күндері
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барлық қалған балалар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      кестенің жалғасы

№ р/н
 
 
 
Тегі, баланың есімі
Барған күндері
Қалған күндері
Келмеу себептері (дәрігердің қағазы, әке шешелерінің демалысы және басқа да себептер)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Барлығы
оның ішінде есепке алынған
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барлық қалған балалар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Топтың тәрбиешісі _________________________________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      Балаларды ұстау үшін ата-аналар төлеуге тиісті соманы есептеуге қызмет етеді. Әрбір топқа бланка толтырылады. Бланкіде келмеген уақытқа /ауру, ата-аналардың еңбек демалысы және басқа да себептер/ белгілер қойылады. Тиісті бағанда "Н" әріпі жазылады. Демалыс және мереке күндері тиісті бағанда "В" әрпімен белгіленеді. Балалар мекемесіне баламен келу кезінде нысанда ешқандай белгі қойылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
86-қосымша

      № 327 нысаны
      № 327 н. 1-парақтың үлгісі
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Ата-аналарымен есеп бойынша ведомосі
________________________ ж.

      № 327 н. 2-парағы
      Ай ______________________

р/н №
Тегі, баланың есімі
Мөлшерлеме бойынша төлем
Жазылған түбіртек бойынша сома
Келген күндеріне аударылды
Төлемге түсті
Айдың аяғына қарыз
күндердің саны
сома
күні
сома
жетпейді
артық төлем
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 327 н. 3-парағы (4-парақ - таза)
      Ай ______________________

Мөлшерлеме бойынша төлем
Жазылған түбіртек бойынша сома
Келген күндеріне аударылды
Төлемге түсті
Айдың аяғына қарыз
Ескерту
күндердің саны
сома
күні
сома
жетпейді
артық төлем
3
4
5
6
7
8
9
10
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Үлгі бойынша 2 және 3-парақтары өзінің келесі парағымен № 327 н. № 2 салым парағында басып шығару
      № 327 н. № 1 салым парағы
      Ай ______________________

Мөлшерлеме бойынша төлем
Жазылған түбіртек бойынша сома
Келген күндеріне аударылды
Төлемге түсті
Айдың аяғына қарыз
күндердің саны
сома
күні
сома
жетпейді
артық төлем
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Келесі парағын басып шығару
      Ескерту:
      Ведомоста балаларды ұстау үшін есептесудің талдамалы есебі жүргізіледі. Ведомость ішкі парақта әрбір ай сайын 3-10 бағандар бойынша көрсеткіштердің орналасуымен жылға немесе жарты жылға жасалуы мүмкін. Есепті дербес жүргізетін мектеп жасына дейінгі балалар мекемелерінде мемориалдық ордер тиісті ай үшін "Қатысқан күндері үшін есептелді" бағаны бойынша есептелген ақының жалпы сомасы негізінде белгіленген тәртіппен жасалады.
      Орталық бухгалтерияларда ведомостардың негізінде "балаларды ұстау үшін ата-аналармен есеп айырысу жөніндегі ведомостардың жиынтығы" № 406-нысанды 14-мемориалдық ордер жасалады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
87-қосымша

      № 386 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

8 мемориалдық ордер
___________________ ж.
Есеп беретін есептер бойынша жинақтау ведомості

р/н №
Аванстық есептің нөмірі
Мемлекеттік мекеменің коды
Есеп беретін тұлғаның аты-жөні
1261 (3248) субесебі бойынша айдың басына қалдық
Есепке берілді және 1261 (3248) субесебінің дебеті-қайта есептеу қайтарылды
Қарыздың туындаған күні
Дебет
Кредит
Күні
1080, 1090 шоттың/субшоттың кредиті
Күні
1010 шотының кредиті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      кестенің жалғасы

Аванстың пайдаланылмаған сомасын қайтару
Есеп бойынша шығыс сомасы бекітілді
Шот/субшотының дебеті
1261 (3248) субесебі бойынша айдың аяғына қалдық
Анықтама
Күні
1261 (3248) субесебінің кредиті
1261 (3248) субесебінің кредиті
 
 
 
 
Дебет
Кредит
Іссапар кезінде сөткелігі төленді
1010 шотының дебеті
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Орындаушы ______________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер __________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Қосымша _________ парақ
      Ескерту:
      Есеп беретін тұлғалармен есептесудің талдамалы есебі есеп беретін тұлғалармен есептесу жөніндегі 386-нысанды жинақтаушы ведомоста жүргізіледі. Жинақтаушы ведомосты әрбір ай сайын бөлек жасалады.
      Есепке алу бұл ведомоста 1261 "Есеп берілетін сома бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді кредиторлық берешегі" (дебеттік қалдық пен дебетттік айналымды есептеу үшін) және 3248 "Қызметкерлер алдындағы өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (кредиттік қалдық пен кредиттік айналымды есептеу үшін) субшоттары бойынша позициялық тәсілмен жүргізіледі. Әрбір жаңа жол бойынша есеп беретін тұлғаның аты-жөні, берілген аванстың сомасы мен жұмсалған шығыстардың сомасы, сондай-ақ пайдаланылмаған аванстың келіп түскен сомасы жазылады. Айдың аяғында "Есеп бойынша шығыстардың бекітілген сомасы – 1261-субшоттың (3248) кредиті" бағаны бойынша және "Шоттардың/субшоттардың дебеті бағандары бойынша № 308-нысанды "Бас Журнал" кітабына жазылады. Жинақтаушы ведомость қалдықтарды көшірумен әрбір айға жеке жасалады. Айдың аяғында 8-мемориалдық ордерге орындаушы мен бас бухгалтер немесе олар уәкілеттік берген тұлға қол қояды, одан кейін деректер № 308-нысанды "Бас журнал" кітабына көшіріледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
88-қосымша

      № 406 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

14 мемориалдық ордер
___________________ ж.
Балаларды ұстағаны үшін ата аналарымен есеп бойынша ведомостер жиыны

р/н №
Мемлекеттік мекеменің атауы
Мемлекеттік мекеменің коды
Айдың басына қарыз
Келген күндеріне аударылды
Түбіртек бойынша төленді
Айдың аяғына қарыз
Дебет
Кредит
Дт
Дебет
Кредит
Кт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Орындаушы ______________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер __________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Қосымша _________ парақ
      Ескерту:
      Орталық бухгалтерияларда № 327-нысанның ведомостары негізінде балаларды ұстау үшін ата-аналармен есептесу жөніндегі ведомостар жиынтығы 1232 "Төлемдердің арнайы түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", 1280 "Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек", 3273 "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" субшоттары бойынша жасалады. Ведомостар жиынтығы негізінде ай үшін № 406-нысаны бойынша 14-мемориалдық ордер жасалады, оған орындаушы мен бас бухгалтер немесе олар уәкілеттік берген тұлға қол қояды, одан кейін деректер № 308-нысанды "Бас журнал" кітабына көшіріледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
89-қосымша

      № 408 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

6 мемориалдық ордер
___________________ ж.
Ұйымдармен есеп бойынша жинақтау ведомості

р/н №
Күні
Құжаттың нөмірі
Өнім берушінің атауы
Шот/субшот бойынша айдың басына қалдық
Шоттың/субшоттың дебеті
 
 
 
 
Дебет
Кредит
Күні
Төлеуге шот №
Шоттың/субшоттың кредиті
Барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      кестенің жалғасы

Шоттың/субшоттың кредиті
Шоттардың/субшоттардың дебеті
Екінші жазбалар
Шот/субшот бойынша айдың аяғына қалдық
Күні
Құжаттың №
Сомасы
 
 
 
 
 
 
 
 
Дт
Дт
Дт
Дебет
Кредит
Кт
Кт
Кт
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Орындаушы ______________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер __________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Қосымша _________ парақ
      Ескерту:
      Жинақтаушы ведомосында әртүрлі мемлекеттік мекемелермен есептесу есебі жүргізіледі. Ведомость 1230 "Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі", 1270 "Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", 1280 "Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек", 2210 "Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі", 2220 "Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек", 2230 "Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешек", 3210 "Өнім берушілер мен мердігерлердің қысқа мерзімді кредиторлық берешегі", 3260 "Жалдау бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3270 "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 4110 "Өнім берушілер мен мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек", 4120 "Жалдау бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек", 4130 "Өзге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" шоттары бойынша жасалады. Оған жазулар әр түскен құжат (төлем шоты, шот-фактура) бойынша позициялық тәсілмен жүргізіледі. Құжаттардың (төлем шоттары, шот-фактуралар және өзге құжаттар) түсуіне қарай 1230, 1270, 1280, 2210, 2220, 2230, 3210, 3260, 3270, 4110, 4120, 4130 шоттары бойынша "Шоттың/субшоттың дебеті" бағанында әрбір позиция (жол) бойынша жазба жасалады. Алынған материалдық құндылықтар сомасы тиісті шоттардың/субшоттардың берешегі мен дебеті көрсетілген сол жол бойынша жоғарыда көрсетілген шоттардың кредитіне жазылады. Айдың соңында "Барлығы" бағаны (12-баған) "Шотты/субшоттың дебеті" бағандары бойынша жиыны мемориалдық ордерді ресімдегеннен кейін № 308-нысанды "Бас журнал" кітабына көшіріледі. № 408-нысанның жинақтаушы ведомосында сондай-ақ екінші деңгейдегі банкіден атаулы чектер бойынша қолма-қол ақшаны алу үшін қазынашылықтың транзиттік шотына аударылған соманың талдамалы есебі жүргізіледі. № 408-нысанды ұйымдармен есеп-айырысу бойынша жинақтаушы ведомості ақылы қызметтер, демеушілік және қайырымдылық көмек және өзге арнайы төлемдер көрсетуден алынған қаражат есебінен жеке жүргізіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
90-қосымша

      № 408 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

7 мемориалдық ордер
___________________ ж.
Аванстық төлемдер тәртібінде есеп бойынша жинақтау ведомості

р/н №
Күні
Құжаттың нөмірі
Өнім берушінің атауы
Шот/субшот бойынша айдың басына қалдық
Шоттың/субшоттың дебеті
 
 
 
 
Дебет
Кредит
Күні
Төлеуге шот №
Кредиті
Барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      кестенің жалғасы

Шоттың/субшоттың кредиті
Шоттар/субшоттар дебеті
Шот/субшот бойынша айдың аяғына қалдық
Күні
Құжаттың №
Сомасы
 
 
 
 
 
 
 
 
Дебет
Кредит
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Орындаушы ______________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер __________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Қосымша _________ парақ
      Ескерту:
      Тамақ өнімдеріне есептеулерді қоспағанда, 1410 "Берілген қысқа мерзімді аванстар" шоты бойынша есептеулердің талдамалы есебі № 408-нысанды 7-мемориалдық ордер жинақтаушы ведомостінде жүргізіледі, онда әрбір өнім беруші үшін айдың ішінде операцияларды көрсету үшін жолдардың қажетті саны беріледі. Жинақтаушы ведомостьке жазба операция жасалуына қарай әрбір құжат (төлем шоты, шот) бойынша жүргізіледі. Мемориалдық ордерге орындаушы мен бас бухгалтер немесе олар уәкілеттік берген тұлға қол қояды. Айдың қорытындысы № 308-нысанды "Бас журнал" кітабына жазылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
91-қосымша

      № 460 нысаны
      Ескерту. 91-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

№ ____ ______________ айына ведомосі
келешектегі кезеңдер кірісін есепке алу

р/н №
Атауы, күні мен нөмірдің құжаты
Мазмұны
Шот/субшоттар дебетінен 4310 шотына кредитіне
Барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Жауапты орындаушы _________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер _____________________________________________________
      қолы аты-жөні
      № 460 н. сырт жағы

р/н №
Атауы, күні мен нөмірдің құжаты
Мазмұны
Шот/субшоттар кредитінен 4310 шотына дебетіне
Барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Жауапты орындаушы _________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер _____________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      № 460 нысан бойынша есепке алу ведомості кірістердің әрбір түрі (тобы) жөнінде 4310 "Алдағы кезеңдердің кірістері" шоты бойынша алдағы кезеңдердің кірістерін талдамалы есептеу үшін қолданылады. № 460 нысан бойынша Есепке алу ведомості тоқсан сайын жасалады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
92-қосымша

      № 461 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

№ ____ ______________ айына ведомосі
келешек кезеңдер шығыстарын есепке алу

р/н №
Атауы, күні мен нөмірдің құжаты
Мазмұны
Шот/субшоттар кредитінен 1420 шоты дебетіне
Барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Жауапты орындаушы _________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер _____________________________________________________
      қолы аты-жөні
      № 461 н. сырт жағы

р/н №
Атауы, күні мен нөмірдің құжаты
Мазмұны
Шот/субшоттар дебетінен 1420 шоты кредитіне
Барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Жауапты орындаушы _________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер _____________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      Ведомость кірістердің әрбір түрі (тобы) бойынша 1420 "Алдағы кезеңдердің шығыстары" шоты бойынша алдағы кезеңдердің шығыстарын талдамалы есептеу үшін қолданылады. Ведомость тоқсан сайын жасалады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
93-қосымша

      № 297 нысаны
      Жапсырма үлгісі
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақшаны есепке алу
кітабы
_____________ ж.

      __________________________________________
      қызмет түрінің атауы

Күні
№ мемориалдық ордер
Операцияның мазмұны
Бастапқыға қалдық
Кіріс
Шығыс
Аяғына қалдық
 
 
 
 
Бюджет кірісіне енгізілді, теңге
Кредит бойынша қорытынды
ерекшелік
сома, теңге
ерекшелік
сома, теңге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      № 297-нысанды кітап 1042 "Ақылы қызметтер БҚА", 3131 "Активтерді сатудан түсетін кірістер бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3132 "Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатудан түсетін кірістер бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 6110 "Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатудан түсетін кірістер", 7010 "Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар", 7040 "Әлеуметтік салыққа арналған шығыстар", 7050 "Міндетті сақтандыруға арналған шығыстар", 7060 "Қорлар бойынша шығыстар", 7070 "Іссапарға арналған шығыстар", 7080 "Коммуналдық төлемдер мен өзге қызметтер бойынша шығыстар", 7090 "Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар", 7120 "Бюджетпен есеп-айырысу бойынша шығыстар", 7130 "Жалдау бойынша шығыстар" және 7140 "Өзге операциялық шығыстар" шоттары мен субшоттары бойынша кірісі (тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түскен ақша) бар мемлекеттік мекемелерде қолданылады.
      Шығыстар мен кірістерді талдамалы есептеу әрбір қызмет көрсетілетін мемлекеттік мекемелер мен тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түсетін кіріс түрлері бойынша жеке жүргізіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы Министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
94-қосымша

      № 409 нысаны
      _____________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

15 мемориалдық ордер
_________________ ж.
Айырбасталмайтын операциялардан түскен кірістерді аудару жинақтау ведомості

      Ескерту. 94-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 20.11.2015 № 578 бұйрығымен.

р/н №
Күні
Құжаттың №
Операцияларды ұстау
Мемлекеттік мекеменің коды
шоттар дебетіне
6010
6020
6030
6040
6050
6060
6070
6080
6090
Жиыны
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      кестенің жалғасы

шоттар кредитінен
5210
5211
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      кестенің жалғасы

шоттар кредитінен
6010
6020
6030
6040
6050
6060
6070
6080
6090
Жиыны
1040
1080
1090
5210
5220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Орындаушы _____________________________________________________
      лауазымы (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))
      Бас бухгалтер _________________________________________________
      лауазымы (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты)) Қосымша _________ парақ
      Ескерту:
      6010 "Ағымдағы қызметті қаржыландырудан түсетін кірістер",
      6020 "Күрделі салымдарды қаржыландырудан түсетін кірістер",
      6030 "Трансферттер бойынша кірістер", 6040 "Субсидиялар төлеу бойынша қаржыландырудан түсетін кірістер", 6050 "Демеушілік және қайырымдылық көмектен түсетін кірістер", 6060 "Гранттар бойынша кірістер", 6070 "Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан түсетін кірістер", 6080 "Алмаспайтын операциялардан түсетін өзге кірістер" және 6090 "Бюджет қаражаты қалдығын қайтару" шоттары бойынша алмаспайтын операциялардан түсетін кірістерді есептеу үшін қолданылады. Ведомостте тиісті құжаттар негізінде алмаспайтын операциялардан түсетін кірістер түрлері бойынша топталады. Айдың соңында ведомостте жиыны есептеледі, олар тиісті корреспонденциямен № 409-нысанды 15-мемориалдық ордермен ресімделеді. Мемориалдық ордерге орындаушы мен бас бухгалтер немесе олар уәкілеттік берген тұлға қол қояды, одан кейін деректер № 308-нысанды "Бас журнал" кітабына көшіріледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
95-қосымша

      № 409-а нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

16 мемориалдық ордер
_________________ ж.
Тауарларды (жұмыстар мен қызметтерді) сатудан кірістерді аудару жинақтау ведомості

р/н №
Күні
Құжаттың №
Операцияны ұстау
Мемлекеттік мекеменің коды
6110 шот дебетіне, шот кредитінен
6110 шот кредитінен, шот дебетіне
Жиыны
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Орындаушы ______________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер __________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Қосымша _________ парақ
      Ескерту:
      6110 "Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатудан түсетін кірістер" шоты бойынша тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түсетін кірістерді есептеу үшін қолданылады. Ведомостте тиісті құжаттар негізінде тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түсетін кірістер түрлері бойынша топталады. Ай соңында ведомостте жиыны есептеледі, олар тиісті корреспонденциямен № 409-а-нысанды 16-мемориалдық ордермен ресімделеді. Мемориалдық ордерге орындаушы мен бас бухгалтер немесе олар уәкілеттік берген тұлға қол қояды, одан кейін деректер № 308-нысанды "Бас журнал" кітабына көшіріледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
96-қосымша

      № 409-б нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

17 мемориалдық ордер
_________________ ж.
Активтерді басқарудан кірістерді аударудың жинақтау ведомості

р/н №
Күні
Құжаттың №
Операцияны ұстау
Мемлекеттік мекеменің коды
6210, 6220 шоттар дебетіне, шоттар кредитінен
6210, 6220 шоттар кредитіне, шоттар дебетінен
 
 
 
 
 
5210
 
Жиыны
 
 
 
 
Жиыны
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Орындаушы ______________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер __________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Қосымша _________ парақ
      Ескерту:
      6210 "Сыйақылар бойынша кірістер" және 6220 "Активтерді басқарудан түсетін өзге кірістер" шоттары бойынша активтерді басқарудан түсетін кірістерді есептеу үшін қолданылады. Ведомостте тиісті құжаттар негізінде активтерді басқарудан түсетін кірістер түрлері бойынша топталады. Ай соңында ведомостте жиыны есептеледі, олар тиісті корреспонденциямен № 409-б-нысанды 17-мемориалдық ордермен ресімделеді. Мемориалдық ордерге орындаушы мен бас бухгалтер немесе олар уәкілеттік берген тұлға қол қояды, одан кейін деректер № 308-нысанды "Бас журнал" кітабына көшіріледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
97-қосымша

      № 409-в нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

18 мемориалдық ордер
_________________ ж.
Басқа да операциялар бойынша кірістерді аудару жиынтық ведомості

р/н №
Күні
Құжаттың №
Операцияларды ұстау
Мемлекеттік мекеменің коды
шоттар дебетіне
6310
6320
6330
6340
6350
6360
Жиыны
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      кестенің жалғасы

шоттар кредитінен
шоттар кредитінен
шоттар дебетіне
5210
 
 
 
Жиыны
6310
6320
6330
6340
6350
6360
Жиыны
 
 
 
 
Жиыны
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Орындаушы ______________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер __________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Қосымша _________ парақ
      Ескерту:
      6310 "Әділ құнды өзгертуден түсетін кірістер", 6320 "Ұзақ мерзімді активтерді шығарудан түсетін кірістер", 6330 "Активтерді ақысыз алудан түсетін кірістер", 6340 "Бағамдық айырмашылықтан түсетін кірістер", 6350 "Шығындарды өтеуден түсетін кірістер" және 6360 "Өзге кірістер" шоттары бойынша өзге операциялар бойынша кірістерді есептеу үшін қолданылады. Ведомостте тиісті құжаттар негізінде өзге операциялар бойынша кірістер түрлері бойынша топталады. Ай соңында ведомостте жиыны есептеледі, олар тиісті корреспонденциямен № 409-в нысанды 18-мемориалдық ордермен ресімделеді. Мемориалдық ордерге орындаушы мен бас бухгалтер немесе олар уәкілеттік берген тұлға қол қояды, одан кейін деректер № 308-нысанды "Бас журнал" кітабына көшіріледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
98-қосымша

      № 458 нысаны
      Ескерту. 98-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

19 мемориалдық ордер
_________________ ж.
Операциялық шығыстарды есептеудің жинақтау ведомості

р/н

Күні
Құжаттың №
Операцияларды ұстау
Бірыңғай бюджеттік сыныптама коды
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      кестенің жалғасы

шоттар дебетіне
шоттар кредитінен
7010
7020
7030
7040
7050
7060
7070
7080
7090
7110
7120
7130
7140
Итого
 
 
 
 
Жиыны
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

шоттар кредитінен
шоттар дебетіне
7010
7020
7030
7040
7050
7060
7070
7080
7090
7110
7120
7130
7140
Жиыны
5210
 
 
 
Жиыны
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Орындаушы ___________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер _______________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Қосымша _________ парақ
      Ескерту:
      7010 "Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар", 7020 "Стипендиялар төлеу бойынша шығыстар", 7030 "Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарына арналған шығыстар", 7040 "Әлеуметтік салыққа арналған шығыстар", 7050 "Міндетті сақтандыруға арналған шығыстар", 7060 "Қорлар бойынша шығыстар", 7070 "Іссапарға арналған шығыстар", 7080 "Коммуналдық төлемдер мен өзге қызметтер бойынша шығыстар", 7090 "Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар", 7110 "Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар", 7120 "Бюджетпен есеп-айырысу бойынша шығыстар", 7130 "Жалдау бойынша шығыстар" және 7140 "Өзге операциялық шығыстар" шоттары бойынша операциялық шығыстарды есептеу үшін қолданылады. Жинақтаушы ведомосте № 458-нысан бойынша қорытынды жасалады, олар тиісті корреспонденциямен № 458-нысанды 19-мемориалдық ордермен ресімделеді.
      19 мемориалдық ордерге орындаушы мен бас бухгалтер немесе ол уәкілеттік берген адам қол қояды, одан кейін деректер № 308-нысанды "Бас журнал" кітабына көшіріледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
99-қосымша

      № 458-а нысаны
      Ескерту. 99-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

20 мемориалдық ордер
___________________ ж.
Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстарды есептеудің
жинақтау ведомості

р/н

Күні
Құжаттың №
Операцияларды ұстау
Бірыңғай бюджеттік сыныптамасы коды
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      кестенің жалғасы

шоттар дебетіне
шоттар кредитінен
7210
7220
7230
7240
Жиыны
 
 
 
 
Жиыны
7210
7220
7230
7240
Жиыны
5210
 
 
 
Жиыны
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Орындаушы ___________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер _______________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Қосымша _________ парақ
      Ескерту:
      7210 "Трансферттер бойынша шығыстар", 7220 "Зейнетақы мен жәрдемақы төлеу бойынша шығыстар", 7230 "Субсидиялар бойынша шығыстар" және 7240 "Субвенциялар төлеу бойынша шығыстар" шоттары бойынша бюджеттік төлемдер бойынша шығыстарды есептеу үшін қолданылады. Ведомосте тиісті құжаттар негізінде шығыстар бюджеттік төлемдердің түрлері бойынша топталады. Ай соңында ведомосте қорытынды жасалады, олар тиісті корреспонденциямен № 458-а нысанды 20-мемориалдық ордермен ресімделеді, оған орындаушы және бас бухгалтер немесе ол уәкілеттік берген адам қол қояды, одан кейін деректер № 308-нысанды "Бас журнал" кітабына көшіріледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
100-қосымша

      № 458-б нысаны
      Ескерту. 100-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің (орталықтандырылған бухгалтерияның) атауы

21 мемориалдық ордер
______________ ж.
Активтерді басқару бойынша шығыстарды
есептеудің жинақтау ведомості

р/н

Күні
Құжаттың №
Операцияны ұстау
Бірыңғай бюджеттік сыныптама коды
шоттар кредитінен 7310, 7320 шоттар дебетіне
7310, 7320 шоттар кредитінен шоттар дебетіне
 
 
Жиыны
5210
 
 
 
Жиыны
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Орындаушы ___________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер _______________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Қосымша _________ парақ
      Ескерту:
      7310 "Сыйақылар бойынша шығыстар" және 7320 "Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар" шоттары бойынша активтерді басқару бойынша шығыстарды есептеу үшін қолданылады.
      21 мемориалдық ордерге орындаушы және бас бухгалтер немесе олар уәкілеттік берген тұлға қол қояды, одан кейін деректер № 308-нысанды "Бас журнал" кітабына көшіріледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
101-қосымша

      № 458-в нысаны
      Ескерту. 101-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің (орталықтандырылған бухгалтерияның) атауы

22 мемориалдық ордер
______________ ж.
Өзге операциялар бойынша шығыстарды
есептеудің жинақтау ведомості

р/н

Күні
Құжаттың

Операцияларды ұстау
Бірыңғай бюджеттік сыныптама коды
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      кестенің жалғасы

шоттар дебетіне
шоттар кредитінен
7410
7420
7430
7440
7450
7460
Жиыны
 
 
 
 
Жиыны
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

шоттар кредитінен
шоттар дебетіне
7410
7420
7430
7440
7450
7460
Жиыны
 
 
 
 
Жиыны
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Орындаушы ___________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер _______________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Қосымша _________ парақ
      Ескерту:
      7410 "Әділ соманы өзгертуден шығыстар", 7420 Ұзақ мерзімді активтерді істен шығару бойынша шығыстар", 7430 "Бағамдық айырмашылық бойынша шығыстар", 7440 "Активтердің құнсыздануынан шығыстар", 7450 "Резервтер құру бойынша шығыстар" және 7460 "Өзге шығыстар" шоттары бойынша өзге операциялар бойынша шығыстарды есептеу үшін қолданылады. № 458-в нысан бойынша жинақтаушы ведомосте тиісті құжаттар негізінде шығыстар өзге операциялар бойынша шығыстардың түрлері бөлінісінде топталады.
      22 мемориалдық ордерге орындаушы және бас бухгалтер немесе олар уәкілеттік берген тұлға қол қояды, одан кейін деректер № 308-нысанды "Бас журнал" кітабына көшіріледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
102-қосымша

      № 8 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Журнал
жолдама парақтарының қозғалысын есепке алу
_________________ ж.

Жолдама парағының нөмірі
Жолдама парағын берген күні
Жүргізушінің тегі, аты жөні
Жүргізушінің табелдік №
Автомобильдің гараждық №
Жолдама қағазын алған кездегі жүргізушінің қолхаты
Диспетчердің қолхаты және жолдама қағазын қабылдау күні
Бухгалтердің қолхаты және жолдама қағазын қабылдау күні
Ескерту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Осы үлгі бойынша № 8 н. барлық парақтарын басып шығару
      Толық пішімге дейін 16 тармақ арқылы
      Ескерту:
      Қолхатпен жүргізушілерге берілген жол парақшаларының қозғалысын бақылау үшін мемлекеттік мекемелерде қолданылады.
      Жол парақшаларын беру кезінде диспетчер немесе уәкілетті тұлға өткен күнге берілген жүргізуші тапсырған жол парақшасы журналы бойынша тексереді.
      Жүргізушіден жол парақшасын алғаннан осы журналдың "Диспетчердің қолхаты мен жол парақшасын қабылдаған күн" 7-бағанда диспетчер немесе уәкілетті тұлға растайды.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
103-қосымша

      № 122 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Мемлекеттік мекеме қабылдаған міндеттемелерді есепке алу ведомосі
______________ жыл

Ай
Айына міндеттемелер қабылданды
Жылдың басынан міндеттеме қабылдады
А
1
 
 
2
 
Қаңтар
 
 
 
 
 
Ақпан
 
 
 
 
 
Наурыз
 
 
 
 
 
Сәуір
 
 
 
 
 
Мамыр
 
 
 
 
 
Маусым
 
 
 
 
 
Шілде
 
 
 
 
 
Тамыз
 
 
 
 
 
Қыркүйек
 
 
 
 
 
Қазан
 
 
 
 
 
Қараша
 
 
 
 
 
Желтоқсан
 
 
 
 
 
Барлығы
 
 
 
 
 

     
      Жылға төленген міндетті сомасы ___________________________ теңге.
      Жыл соңына төленбеген міндетті сомалар ___________________ теңге.
      Бас бухгалтер ____________________________________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      Осы нысанда қазынашылықтың аумақтық органдарында тіркелген мемлекеттік мекеме қабылдаған міндеттемелер сомасы жазылады. Ағымдағы қаржы жылының соңында қабылданған міндеттемелер сомасы жүргізілген төленген міндеттемелер сомасына азаяды.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
104-қосымша

      № 274 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

№ ______ мемориалдық ордер
___________________ ж.

Негіз (құжатқа сілтеме немесе жазбаны ұстау)
Шоттың/субшоттың дебеті бойынша
Шоттың/субшоттың кредиті бойынша
Сома
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 274 н. сырт жағы

Негіз (құжатқа сілтеме немесе жазбаны ұстау)
Шоттың/субшоттың дебеті бойынша
Шоттың/субшоттың кредиті бойынша
Сома
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Орындаушы ______________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер __________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Қосымша _________ парақ
      Ескерту:
      Жинақтаушы ведомостарды жасау талап етілмейтін мемлекеттік мекемелерде "Түзетпе" операциялары бойынша, сондай-ақ жеке мемориалдық ордерлер көзделмеген өзге шоттар/субшоттар бойынша есепке алынған құжаттар 23-тен бастап тиісті тұрақты нөмір беріліп, № 274-нысанды мемориалдық ордерлермен рәсімделеді.
      № 274-нысанды бөлек мемориалдық бөлек құжаттың негізінде де, бір текті құжаттар тобының негізінде де операциялардың жасалуына қарай, бірақ келесі күннен кешіктірмей (бастапқы құжаттың алынуы бойынша), жасалады. Субшоттардың деректері Мемориалдық ордерде бір субшоттың дебеті және басқа субшоттың кредиті немесе бір субшоттың дебеті және бірнеше субшоттың кредиті бойынша, немесе, керісінше, бір субшоттың кредиті және бірнеше субшоттардың дебеті бойынша операциялардың сипатына байланысты жазылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
105-қосымша

      № 279 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Талдамалық есепке алу карточкасының тізілімі

      Осы үлгі бойынша тізілімнің барлық парақтарын басып шығару

ашық карточканың р/н №
Талдамалық есепке алудың атауы
Ашық карточканың күні
Карточканың ашық беті №
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      Талдамалы есептеу карточкалары жеке әрбір шот үшін бөлек жүргізілетін № 279-нысанды талдамалы есептеу карточкалардың тізілімінде тіркеледі. Тіркеу карточканың ашылу сәтінен бастап жүргізіледі.
      Орталық бухгалтерияларда қызмет көрсетілетін әрбір мекеме бойынша жүргізіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
106-қосымша

      № 280 нысаны
      Кімнен ___________________________________________
      Кімге ____________________________________________

ХАБАРЛАУ № ______ "__" __________________ ж.

      Сіздің шотыңыз бойынша _____ __________ ж. мынадай жазбалар жүргізілді:

 
м/о № __ _______________ ж.
дебет
кредит
сома
 
 
 
Бас бухгалтер
Операцияның мазмұны
дебет
кредит
 
 
 
 
 
 
Барлығы:
 

     
      Жазбаша сома _______________________________________ теңге.
      Қосымша ________________ құжат.
      Басшы
      Бас бухгалтер
      Ескерту:
      Материалдық құндылықтарды алушыны хабарландыру үшін қолданылады. Нысан өнім берушіден алынған жіберілген материалдық құндылықтарға растаушы құжаттар (шот, шот-фактура, үстеме және өзге құжаттар) негізінде жасалады. Хабарламаға өнім беруші шотының көшірмесі қоса беріледі.
      Жүкті алушының бухгалтерлік қызметі құндылықтарды қабылдағаннан кейін дәл осы нысанда құндылықтарды есепке алынғаны туралы кешіктірмей жауап хабарлама жолдайды. Жүкті алушыдан жауап хабарлама алғаннан кейін жүкті жіберушінің бухгалтерлік қызметі 6-мемориалдық ордер "Ұйымдармен есеп-айырысу жөніндегі жинақтаушы ведомость" № 408-нысанын және 11-мемориалдық ордер "Тамақ өнімдерінің келуі жөніндегі жинақтаушы ведомостер жиынтығы" № 398-нысанын (операциялар болған кезде) толтырады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
107-қосымша

      № 283 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Көп бағанды карточка
________________ ж.

р/н №
Құжаттың атауы, күні мен нөмірі
Жазбаның мазмұны
Есеп/субесептің дебеті
Есеп/субесептің кредиті
 
 
 
 
 
 
 
барлығы
 
 
 
 
барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ауыстыру…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 283 н. сырт жағы

р/н №
Құжаттың атауы, күні мен нөмірі
Жазбаның мазмұны
Есеп/субесептің дебеті
Есеп/субесептің кредиті
 
 
 
 
 
 
 
барлығы
 
 
 
 
барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ауыстыру…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      Көп бағанды карточка мыналар үшін қолданылады:
      1320 "Аяқталмаған өндіріс" және 8010 "Өндіруге және өзге мақсаттарға арналған шығындар" шоттары бойынша шаруашылық салалары және олардың түрлері бойынша қосалқы (оқу) ауыл шаруашылығы өнімдерінің сатылуын және шығындарын есептеу үшін, өндірістік (оқу) шеберханаларында дайын бұйымдарды шығаруға байланысты, сондай-ақ баспа өнімдерін шығару және сату және қызмет көрсету бойынша шығындарды есептеу үшін, эксперименталды қондырғыларды дайындау бойынша) шығындарды есептеу үшін;
      1130 "Қысқа мерзімді қаржы инвестицияларының құнсыздануына арналған резерв", 1290 "Күмәнді дебиторлық берешек бойынша резерв", 1360 "Қорлардың құнсыздануына арналған резерв", 2130 "Ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларының құнсыздануына арналған резерв", 2392 "Негізгі құралдың құнсыздануына арналған резерв", 2522 "Инвестициялық жылжымайтын мүліктің құнсыздануына арналған резерв", 2632 "Биологиялық активтердің құнсыздануына арналған резерв", 2722 "Материалдық емес активтердің құнсыздануына арналған резерв", 5110 "Резервтер" шоттары/субшоттары бойынша резервтер бойынша шығыстарды есептеу үшін.
      № 283-нысанды көп бағанды карточка сол сияқты талдамалы есептеудің жеке нысандары көзделмеген өзге шоттар/субшоттар бойынша қолданылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
108-қосымша

      № 285 нысаны
      Ескерту. 108-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      № 285 н. 1-парағы

Айналым ведомості

      № 285 н. 1-парағы

р/н

Шоттың/қосалқы шоттың №
_______
жылға қалдық
__________
айналым
__________ жылға қалдық
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
 
 
 
 
 
 
 

     
      2-парақтың үлгісі бойынша № 285 н. барлық салынған парақтарын өз айналымымен басып шығару
      Ескерту:
      Синтетикалық және талдамалы есептің барлық шоттары бойынша бухгалтерлік жазбалардың дұрыстығын бақылау үшін № 285-нысанды айналым ведомосты жасалады.
      № 285-нысанды айналым ведомості ай сайын жасалады.
      Айналым қорытындылары мен айналым ведомостінің әрбір талдамалы қосалқы шоты бойынша қалдық № 308-нысанды "Бас журнал" кітабындағы осы қосалқы шоттардың айналымдарының және қалдығының қорытындыларымен салыстырып тексеріледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
109-қосымша

      № 308 нысаны
      жапсырма үлгісі
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

"Журнал-бас" кітабы

      № 308 н. кітап титулының үлгісі
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

"Журнал-бас" кітабы

      № 308 н. жұп парағының үлгісі
      Ай ________________________

Жолдар №
Күні
мемориалдық ордер №
Ордер бойынша сома
оның ішінде синтетикалық есептер бойынша айналымдар
 
 
 
 
 
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бет бойынша жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 308 н. тақ парағының үлгісі

Жолдар №
Күні
мемориалдық ордер №
Ордер бойынша сома
оның ішінде синтетикалық есептер бойынша айналымдар
 
 
 
 
 
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бет бойынша жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      № 308-нысанды кітапта барлық мемориалдық ордерлер тіркеледі. "Бас-журнал" кітабында есептеу шоттар/субшоттар бойынша жүргізіледі.
      "Бас-журнал" кітабы өткен жыл үшін қорытынды балансқа сәйкес жыл басындағы қалдықтар сомасының жазбаларымен ашылады. Кітапта жазбалар басталғанға дейін барлық беттер (парақтар) нөмірленеді. Соңғы бетте бас бухгалтердің қойылған қолымен: "Осы кітапта барлығы ______ бет (парақ) нөмірленді" деп жазылады. Жазбалар онда мемориалдық ордерлердің жасалуына қарай, ал, мемориалдық ордерді-жинақтаушы ведомосты жасаған кезде айына бір рет жүргізіледі. Мемориалдық ордердің сомасы алдымен – "Ордерге сәйкес сома" бағанына, одан соң тиісті шоттардың/субшоттардың дебеті мен кредитіне жазылады. Барлық шот/субшоттар бойынша ай бойындағы айналымның сомасы дебет бойынша да, сондай-ақ кредит бойынша да "Ордерге сәйкес сома" бағанының қорытындысына тең болуға тиіс. Ай бойындағы айналымдардан кейін әрбір шот/субшот бойынша келесі айдың басындағы қалдықтар екінші жолмен енгізіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
110-қосымша

      № 322 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

"Жауапты сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген запастар"
02 баланстық есеп бойынша бюджет қаражаты есебінен орталықтандырылған тәртіпте төленген қорларды есепке алу
журналы
____________________________ ж.

      Аталған үлгі бойынша журналдың барлық беттерін мөрлеу
      Жүк алу-мемлекеттік мекеменің атауы ____________________________________

Мемориалды ордердің күні мен нөмірі
Хабарламаның күні мен нөмірі
Өнім берушінің атауы
Запастардың атауы
Жеткізуші есебінің күні мен нөмірі
Сома, теңге
Жауапты хабарламаның түскен күні
Жауапты хабарламаның сомасы, теңге
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      Жоғары тұрған орган төлеген және 02 "Жауапты сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар" баланстан тыс шоты бойынша мемлекеттік мекемелерге өз жүйесін орталықтандырылған жабдықтау тәртібімен бағытталған қорларды баланстан тыс есептеу үшін қолданылады.
      Өнім берушіден алынған жүк алушыға жіберілген құндылықтарға растаушы құжаттардың (шоттар, үстеме, шот-фактуралар, тауарлық-көліктік үстеме және өзге құжаттар) негізінде журналда 1-6-бағанында тиісті жазба жасалады және бір уақытта 02 "Жауапты сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар" баланстан тыс шоты бойынша жазба жасалады. Жауап хабарламаны алғаннан кейін құндылықтарды алған мемлекеттік мекеме 7 және 8-бағандарды толтырады және 02 "Жауапты сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар" баланстан тыс шоты бойынша тиісті жазба жасалады (құндылықтарды кіріске енгізу).
      Талдамалы есептеу әрбір мемлекеттік мекеме-жүк алушы бойынша жүргізіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
111-қосымша

      № 401 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Түгендеу тізімдемесі № _______
"____" _____________________ ж.

      Мынадай құрамда комиссия ___________________________________________________________
      лауазым аты-жөні
      ____________________________________________________________________________________
      лауазым аты-жөні
      ____________________________________________________________________________________
      лауазым аты-жөні
      ____________________________________________________________________________________
      лауазым аты-жөні
      "___" _________________ ж. № ___________ бұйрығының (өкімінің) негізінде
      ____________________________________________________________________________________
      Нақты бар екеніне тексеріс жүргізді ________________________________________________
      Тексеру орны _______________________________________________________________________
      Материалдық-жауапты адмның тегі, есімі, әкесінің аты _______________________________
      Мемлекеттік мекеменің басшысының қорытындысы
      ____________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________________
      Қолхат
      (түгендеу басталғанға дейін ресімделеді)
      Төменде қол қойған ___________________________ осы қолхатты беремін (береміз). Ұзақ мерзімді активтер мен запастардың кірісіне немесе шығысына жататын барлық құжаттар түгендеу жүргізуді бастау үшін бухгалтерия қызметіне тапсырылды және менің (біздің) жауапкершілігімен түскен барлық ұзақ мерзімді активтер мен запастар кіріске енгізілді, ал шығарылғандары шығысқа есептен шығарылды.
      Материалдық-жауапты адам (тұлға) ___________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      "____" _____________________ ж.
      № 401 н. 2-парағы

№ жолдар
Тексеру кезінде нақты болғаны анықталды
Ұзақ мерзімді активтер немесе запастардың атауы
Номенклатуралық (түгендеу) нөмірі
Өлшем бірлігі
Баға
Саны
Сома, теңге
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      2 және 3-парақтарының үлгі бойынша өзінің келесі парағымен № 401 н. қосымша парағын басып шығару
      № 401 н. 3-парағы

Бухгалтерлік есептің деректері бойынша
Түгендеу нәтижесі
Ескерту
№ жолдар
Саны
Сома, теңге
жетпегені
 
артығы
 
 
 
 
Саны
Сома, теңге
Саны
Сома, теңге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
5…
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      2 және 3-парақтарының үлгі бойынша өзінің келесі парағымен № 401 н. қосымша парағын басып шығару
      № 401 н. 4-парағы
      Жиыны: а) реттік нөмірлері _________________________________________________________
      жазбаша
      б) өлшемнің жалпы саны, нақты _______________________________________________
      жазбаша
      в) сома, теңге ______________________________________________________________
      жазбаша
      Комиссия төрағасы __________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Комиссия мүшелері __________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      __________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      __________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Осы түгендеу тізімдемесінде аталған барлық ұзақ мерзімді активтер мен запастарды № _____ ден № _____ дейін, менің (біздің) қатысуымен комиссия тексерді де тізімдемеге енгізді. Осыған байланысты түгендеу комиссиясына қоятын талаптарым жоқ. Тізімдемеде айтылған ұзақ мерзімді активтер мен запастар менің (біздің) жауапкершілімде.
      Материалдық-жауапты адам (тұлға) ___________________________________________________
      "___" ______________________ ж.
      Осы тізімдемеде көрсетілген деректер мен есепті тексерген____________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      "____" _________________ ж.
      Ескерту:
      1310 "Материалдар", 1320 "Аяқталмаған өндіріс", 1330 "Дайын өнім", 1340 "Тауарлар", 1350 "Жолдағы қор" шоттары бойынша қорларды және ұзақ мерзімді активтерді: 2310 "Жер", 2320 "Ғимарат", 2330 "Құрылыс", 2340 "Беріліс қондырғысы", 2350 "Көлік құралдары", 2360 "Машина және жабдық", 2370 "Құралдар, өндіріс және шаруашылық мүкәммал", 2380 "Өзге негізгі құралдар" шоттары бойынша негізгі құралдарды және 2510 "Инвестициялық жылжымайтын мүлік" шоты бойынша инвестициялық жылжымайтын мүлікті, 2610 "Жануарлар" және 2620 "Көп жылдық екпе" шоттары бойынша биологиялық активтерді, 2710 "Материалдық емес активтер" шоты бойынша материалдық емес активтерді жүргізілген түгендеудің нәтижелерін көрсету үшін қолданылады. Бұл нысанда түгендеу хаттамасы мен салыстырмалы ведомостың көрсеткіштері бір іспарағында біріктірілген, бухгалтерлік есептің деректері бойынша сан және құн көрсеткіштері түгендеу хаттамасының тиісті деректерінің қарсысына қойылады. Осындай жолма-жол позициялық салыстыру жолымен бухгалтерлік есептің деректері бойынша сан және құн көрсеткіштері мен түгендеу ведомостары деректерінің арасында орын алған алшақтық анықталады.
      Бұл алшақтықтар тиісті № 401-нысанды "Түгендеу нәтижелері" бағандарына енгізіледі.
      Түгендеу хаттамалары (салыстырмалы ведомостар) құндылықтардың сақталған немесе қойылған орындары және материалдық жауапты тұлғалар бойынша бөлек жасалады. Басқа мемлекеттік мекемелерге тиесілі құндылықтар бойынша бөлек салыстырмалы ведомостар жасалады. Түгенделген құндылықтардың атауы мен саны хаттамада номенклатура бойынша және есептеуде қолданылған өлшем бірлігімен хаттамада көрсетіледі. Тізілімдерге түгендеу комиссиясының төрағасы мен барлық мүшелері қол қояды, ал материалдық-жауапты тұлғалар әрбір хаттамаға мынадай мазмұнда қолхат береді: "Осы ______№-ден _______№-ге дейінгі түгендеу хаттамасында аталған барлық құндылықтарды комиссия заттай және менің (біздердің) қатысуыммен тексерді және хаттамаға енгізілді, осыған байланысты түгендеу комиссиясына наразылығым(мыз) жоқ. Хаттамада көрсетілген құндылықтар менің (біздің) жауапты сақтауымда тұр" (қолы және күні). Түгендеу хаттамасында (салыстырмалы ведомость) ешқандай өшіруге және былғауға жол берілмейді. Хаттаманың әрбір бетінде материалдық құндылықтардың рет нөмірі саны жазбаша көрсетіледі және осы құндылықтардың қандай өлшемде көрсетілгеніне қарамастан, әрбір бетте жазылған заттай көрсеткіштерде құндылықтар санының жалпы жиынтығы беріледі. Түзетулерді түгендеу комиссиясының барлық мүшелеріне айтылған және материалдық-жауапты тұлғалар қол қойған болуға тиіс. Түгендеу хаттамаларында толтырылмаған жолдарды қалдыруға жол берілмейді. Хаттаманың соңғы парақтарында толтырылмаған жолдарға сызықшалар қойылады. Материалдық-жауапты тұлға ауысқан жағдайда, хаттамаларды құндылықтарды қабылдаған тұлға - оларды қабылдағанына, ал тапсырушы - оларды тапсырғанына қол қояды. Түгендеу аяқталғаннан кейін ресімделген хаттама тексеру, есептегі түгендеудің нәтижелерін анықтау және көрсету үшін мемлекеттік мекеменің бухгалтерлік қызметіне (орталықтандырылған бухгалтерия) тапсырылады

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
112-қосымша

      № 433 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Бухгалтерлік анықтама
"____" _________________ ж.

Негізі
Құжат нөмірі
Күні
Есеп/субесептің дебеті
Есеп/субесептің кредиті
Номенклатуралық (түгендеу) нөмірі
Саны
Сома (теңге, тиын)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      № 433 н. сырт жағы

Негізі
Құжат нөмірі
Күні
Есеп/субесептің дебеті
Есеп/субесептің кредиті
Номенклатуралық (түгендеу) нөмірі
Саны
Сома (теңге, тиын)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      М.О. Бас бухгалтер _________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Орындаушы __________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      Мемлекеттік мекеменің бухгалтерлік қызметі № 433-нысанды жеке құжаттар (почта аударымдарының түбіршегі, түбіртегі) бойынша деректердің көшіру кезінде, құжатты толтыру кезінде пайда болған анықталған қателерге байланысты қосымша операцияларға және құрастырылған жазбаларға қолданылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
113-қосымша

      № 437 нысаны
      Жапсырма үлгісі
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Алиментті өндіріп алу туралы орындаушылық парақты есепке алу
КІТАБЫ

      Осы үлгі бойынша № 437 н. кітабының барлық парақтарын басып шығару

р/н №
Құжаттың атауы: орындаушылық парақ; алиментті өз еркімен төлеу туралы өтініш
Түскен күні мен кіріс нөмірі
Орындаушылық парақтың нөмірі, қашан және кім берді
Өндіріп алушының тегі, аты жөні мен тұратын жері
Борышкердің тегі, аты жөні мен тұратын орны
Ұстап қалатын ақшаның мөлшері
Қарыз сомасы
Орындаушылық парақты алған бухгалтердің фамилиясы және қолы
Орындаушылық парақ қашан және кімге берілді, шығыс нөмірі
Қызметкердің тегі және орындаушылық парақты жібергені туралы қолы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      № 437-нысанды кітап Мемлекеттік мекеменің бухгалтериялық қызметіне немесе орталықтандырылған бухгалтерияға келіп түскен қызметкерлердің жалақысынан алименттерді өндіріп алу туралы орындау парақтарын тіркеу және есепке алу үшін қолданылады. Үшінші тұлғалардың шотына олардың жеке шотына немесе ағымдағы шотына аудару үшін орындау парақтары мен өзге құжаттар бойынша ұсталған соманы есептеу 3242 "Атқарушы құжаттар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" субшотында жүргізіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
114-қосымша

      № 442 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)
      Қойма _______________________

№ _________ тізілім
құжаттарды қабылдау тапсыру

      ___________________________ ________________ ж.
      кіріс (шығыс) бойынша ай

Түгендеу немесе номенклатуралық нөмір
Құжаттардың саны
Бастапқы құжаттардың нөмірі
 
 
 
 
 
 

     
      № 442 н. сырт жағы

Түгендеу немесе номенклатуралық нөмір
Құжаттардың саны
Бастапқы құжаттардың нөмірі
 
 
 
 
 
 

     
      Барлық қабылданған құжаттары _____________________________________________________
      санмен жазбаша
      "___" ________________ ж. Тапсырды ___________________________
      "___" ________________ ж. Қабылдады __________________________
      Ескерту:
      Есеп тізілімдеріндегі жазбалар үшін негіз болып саналатын құжаттар бас бухгалтер белгілеген және мемлекеттік мекеменің басшысы бекіткен мерзімде бухгалтерлік қызметке тапсырылуы тиіс.
      Тіркеу үшін материалдық жауапкершілік тұлғалар тапсыратын кіріс-шығыс құжаттарын тіркеу үшін № 442-нысан қабылдау-тапсыру құжаттардың тізілімі қолданылады.
      Тізілім екі данада кіріс және шығыс құжаттары бойынша бөлек жасалады. Материалдық-жауапты тұлғаны қатысуымен тапсырылған құжаттардың рәсімделу дұрыстығы тексерілгеннен кейін тізілімнің бір данасы бухгалтерия қызметкерінің қолы қойылып, материалдық жауапты тұлғаға қайтарылады, екінші данасы бастапқы құжаттармен және қажетті қосымшалармен бірге іс қағаздарында қалады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
115-қосымша

      № 448 нысаны
      № 448 н. кітабы жапсырмасының үлгісі
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Кіріс-шығыс кітабы
_________ жылға арналған қатаң есепке алынатын бланктерді есептеу бойынша

      № 448 н. кітабы титулының үлгісі
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Кіріс-шығыс кітабы
_________ жылға арналған қатаң есепке алынатын бланктерді есептеу бойынша

      Осы үлгі бойынша № 448 н. кітабының барлық парақтарын басып шығару
      Құжаттардың атауы ____________________________________

Ай күні
Кімнен алынды
Негізі (құжаттың атауы, № мен күні)
Кіріс
Шығыс
Күні
Ай
Жыл
Саны
Сериясы мен бланктердің №
Сома
Саны
Сериясы мен бланктердің №
Сома
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      № 448-нысанды кітап қатаң есеп беру бланкілерінің есебіне арналған. Қатаң есеп беру бланкілерінің талдамалы есебі бланкілердің әрбір түріне және олардың сақталу орыны бойынша жеке жүргізіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
116-қосымша

      № 449 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Кіріс-шығыс кітабы
еңбек кітапшаларының бланктерін есепке алу

      Осы үлгі бойынша кітабының барлық парақтарын басып шығару

Күні
Кімнен алынды немесе кімнен келді
Негізі (құжаттың атауы, № мен күні)
Кіріс
Шығыс
күні
айы
жылы
саны
сома
саны
сома
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Ескерту:
      Мемлекеттік мекемелерде (орталықтандырылған бухгалтерияда) еңбек кітапшалары бланкілері үшін (№ 449-нысан) кітабы жүргізіледі. Кіріс-шығыс кітабына еңбек кітапшасын алу және пайдалануға және қосымша парақшаға оған әр бланкінің сериясы мен нөмірі көрсетілуіне байланысты барлық операциялар енгізіледі. Кітапты мекеменің бухгалтерлік қызметі жүргізеді.
      Кіріс-шығыс кітабы нөмірленуге, байлануға және мемлекеттік мекемесі жетекшісінің қолымен және сүргіштеліп мөр қойылуға тиіс.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
117-қосымша

      № 1-Т нысаны

Тауар-көліктік жол парағы

Құжат
Берілген күні
сериясы
нөмірі
 
 
 
 

      Жүк жіберуші _______________________________________________ Коды |__________________|
      мемлекеттік мекеменің толық атауы, мекен жайы
      Жүк алушы __________________________________________________ Коды |__________________|
      мемлекеттік мекеменің толық атауы, мекен жайы
      Төлеуші ____________________________________________________ Коды |__________________|
      мемлекеттік мекеменің толық атауы, мекен жайы,
      ЖСК, банктің атауы
      1. Тауар бөлімі (жүк жіберуші толтырады)

 
Өнімнің, тауардың, (жүктің) атауы, маркасы, мөлшері, сұрпы
 
Өнімнің коды (номенклатуралық нөмірі)
 
Өлшем бірлігі
 
Саны
 
Бағасы
 
Орама түрі
 
Саны
 
Массасы, тоннасы, кг.
 
Сома, теңге
Тапсырма № қойма картотекасы бойынша жазба (жүк жіберуші, жүк алушы)
 
атауы
 
коды
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үстеме баға (процент)
 
 
Қоймалық немесе көлік шығыстары
 
 
Барлық төлем
 
 

     
      Товарлық жол парағының қосымшасы бар _______ парақ, бланкте № _______ және жазбалардың реттік нөмірі ______________________________ бар.
      жазбаша
      Барлық атаулар _____________________________ Жүктің массасы (нетто)___________________
      жазбаша жазбаша
      Барлық орын ________________________________ Жүктің массасы (брутто)__________________
      жазбаша жазбаша
      Қосымша (паспорттар, сертификаттар) ______________ парақ
      Барлығы __________________________________________ сомада жіберілді
      жазбаша
      Жіберуге рұқсат етілді _____________________________________________
      лауазымы, қолы
      Бас бухгалтер __________________________ "__" _____________ ж. № ____ сенімхат бойынша
      қолы
      берілген __________________________________________________
      Жүктерді жіберген _________________________________________ "__" ____________ ж. М.О.
      Жүкті тасымалдауға қабылдаған _______________________________________________
      қолы аты-жөні
      (саны және ассортименті бойынша тауарды жеке қабылдаған кезде)
      Жүкті алған _________________________________________________________________
      лауазымы аты-жөні жүк алушының қолы
      № 1-Т н. сырт жағы
      2. Көлік бөлімі
      Жүкті жеткізу мерзімі "____" ________________ ж. ТТН № |_________|
      Автошаруашылық ______________________________________ Жолдама парағына № |_________|
      атауы, мекен жайы, ЖСК, банктің атауы Код |_________|
      Автомобиль ______________________________________ Код |_________|
      нөмірлік белгі маркасы Маршрут № |_________|
      Тапсырыс беруші (төлеуші)____________________________________ Гараждық № |_________|
      атауы, мекен жайы, телефоны, ЖСК, банктің атауы |_________|
      Жүргізуші __________________________ Тасымалдау түрі_________ Гараждық № |_________|
      аты-жөні куәлік нөмірі
      Тиеу пункті __________________________ Түсіру пункті ________________________
      мекен жайы, телефоны мекен жайы, телефоны
      Мекен жайын өзгерту ________________________________ 1 тіркеме ______________ _________
      атауы, жаңа жүк алушының мекен жайы, нөмірлік белгі марка
      өкім, жауапты адамның қолы 2 тіркеме ______________ _________
      нөмірлік белгі марка

Жүк жайында мәлімет

Жүктің қысқаша атауы
Жүкке қажетті құжаттар
Орама түрі
Орындардың саны
Массаны анықтау тәсілі
Жүктің коды
Контейнерлер нөмірі
Жүк сыныбы
Брутто массасы, т.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жүретін, өтетін жерлер
 
Брутто массасы, тонна жиыны
 

     
      Пломбамен, ыдыспен, орамамен реттелген Саны
      көрсетілген жүк _______________________ орны ______________________________
      бедер жазбаша
      Пломбамен, ыдыспен, орамамен реттелген Саны
      көрсетілген жүк _______________________ орны ______________________________
      бедер жазбаша
      Жасалған актілер туралы белгі ________________________
      Көлік қызметтері _____________________________________
      Массасы брутто, тонн _________________________________ тасымалдау үшін.
      жазбаша
      Массасы брутто, тонн _________________________________
      жазбаша
      Тапсырды ________________________________ Жүрізуші-экспедитор ______________ тапсырды
      лауазымы аты-жөні қолы, мөртаңба жазбаша
      Жүргізуші қабылдады Қабылдады__________________________________
      экспедитор ______________________________ лауазымы аты-жөні қолы, мөртаңба
      қолы аты-жөні

Тиеу-түсіру операциясы
Операция
Орындаушы, жіберуші, алушы
Қосымша операциялар (атауы, саны)
Тетігі (жүк көтергіш, шөміш сыйымдылығы)
Тәсіл
Ай күні мен уақыты, күні, айы, сағаты, минут
Қосымша операциялардың уақыты
Жауапты адамның қолы
Қолма-қол, тетіктелген, толысқан
код
келу
шығу
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Өзге де мәліметтер (автокәсіпорын толтырады)
Жол топтары бойынша тасымалдау қашықтығы, км.
Жүктерді жөнелту коды
Көлік қызметтерінің сомасы, теңге
Айыппұл, теңге
Жалақыға түзету коэффициенті
Жиынтық жай, сағат, мин.
барлығы
қалада
I топ
ІІ топ
IІІ топ
қаридардан
жүргізушіге
Жүргізушінің бағасы
Негізгі тариф
тиеуге
түсіруге
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Құнының есебі
Тоннасына
т/км үшін
Тиеу-түсіру жұмыстары
Автомобиль мен тіркемені толық тиемеу
Экспедитор
Нормативтен жоғары жай
Тапсырыстың шұғылдығына
Арнайы көлікке
Басқа да қосымша төлемдер
Барлығы
тиеу
түсіру
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Орындалды
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бағалау
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Төлеуге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Бағалау ____________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________
      Бағалаушы __________________________________________________________________
      Ескерту:
      № 1-Т-нысаны қор қозғалысының есебі және оларды автомобиль транспортымен тасымалдаудағы есеп айырысу үшін арналған.
      № 1-Т-нысаны екі бөлімнен тұрады:
      1. Тауар, яғни, жүк жіберушілермен және жүк алушылармен өзара қатынасты және жүк жіберушілердегі тауар-материалды құндылықтарды шығысқа шығаратын және оларды жүк алушылардан кіріске алатын қызметшіні анықтау.
      2. Транспорттық, яғни, жүктерді тасымалдауды орындаған автошаруашылықтармен автотранспортқа тапсырыс берушілермен жүк жіберушілердің қарым-қатынасын айқындау, және жүк жіберушілермен немесе жүк алушылардың автошаруашылықтармен оларға көрсетілген жүк тасымалы бойынша қызметі үшін есеп айырысуын және транспорт жұмысын білдіреді.
      Автомобиль көлігімен тасымалдауға тауар-көлік құжаты барлық реквизиттерді міндетті толтырған автомобильдің әрбір жүрісіне жеке әрбір жүк алушы үшін мемлекеттік мекемесі (жүк жіберушілер) жасайды.
      Тауар-көлік құжаты төрт данамен жазылады:
      біріншісі жүк жіберушіде қалады және тауар-материалды құндылықтарды шығыстан шығаруға арналған;
      жүк жіберушілердің қолдарымен және мөрімен (штампысымен) және жүргізушінің қолымен расталған екінші, үшінші және төртінші даналары жүргізушіге тапсырады;
      екінші дананы жүргізуші жүк алушыларға береді және жүк алушыға тауар-материалды құндылықтарды есепке алуға арналған;
      жүк алушылардың қолдарымен және мөрімен (штампысымен) расталған үшінші және төртінші даналары автошаруашылыққа тапсырылады. Есеп айырысу үшін негіз болып қызмет ететін үшінші дананы автошаруашылық тасымалына арналған шотқа қоса тіркейді, ал төртіншісі жол парақшасына тіркелінеді және көлік жұмысының есебі мен жүргізушіге жалақы есептеу үшін негіз болады.
      Тауар-материалды құндылықтардың қойма есебі жүргізілмейтін бірақ, өлшеу, салмағын таразылау жолымен есеп ұйымдастырылған тауар емес сипаттағы жүктер бойынша тауар-көлік құжатты үш данада жазылады:
      бірінші және екінші даналары автошаруашылыққа беріледі. Бірінші данасы автошаруашылықтың жүк жіберушілермен есеп айырысу үшін негіз болады және шотқа тіркеледі, ал екіншісі жол парақшасымен беріледі және көлік жұмыстары есебі үшін негіз бола алады;
      үшінші данасы жүк жіберушілерде қалады және орындалған тасымал көлемінің есебі үшін негіз бола алады.
      Тауар емес сипаттағы жүктерді тасымалдау кезінде тауар-көлік құжатында 1-ден 11-дейінгі бағаналар толтырылмайды.
      Жүктерді тасымалдау және тауар-көлік құжатында жазылған жазбалар "Тасымалдауға берілді" жолына жүк жіберушінің қолымен және "Жүргізуші-экспедитор қабылдады" жолына жүргізушінің қол қойылғанымен расталады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
118-қосымша

      № АТ-3 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Жеңіл автомобильдің жолдама парағы

Құжаттың нөмірі
Берілген күні
Операция коды
 
 
 

     

Автомобильдің маркасы
Нөмірі
Отын
мемлекеттік
гараждық инвентарлық
бағандар
бригадалар
марка
шығыс
Норманы өзгерту коэффициенті
____ км қашықтық
1 сағат жұмысқа
 
қозғалтқышқа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Табелдік №
 
 

      Жүргізуші __________________________________________________
      аты-жөні
      Жүргізуші __________________________________________________
      аты-жөні

Операция
Уақыт, сағат, мин.
Спидометрдің көрсеткіші, км.
Қолы
Медициналық қызметтің белгісі
кесте бойынша
нақты
диспетчер
механиктің автомобилдің техникалық жай күйіне
автомобильді қабылдауға және тапсыруға жүргізушінің
1
2
3
4
5
6
7
8
Шығу
 
 
 
 
 
 
 
Қайтару
 
 
 
 
 
 
 

     
      Жолдағы жөндеу __________________________________________________________________

Тапсырма
Атауы және тапсырыс берушінің мекен жайы
Уақыт, сағат, мин.
Өтті, км.
Жүргізуші жұмысына төлем жағдайы
Тапсырыс берушінің қолы
келуі
шығуы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Диспетчер ______________________________________________________________________
      қолы аты-жөні
      № АТ-3 н. сырт жағы

Тапсырманың орындалуы
қозғалыс маршруты
уақыты
спидометрдің көрсеткіші, км
нөлдік қашықтық, км
өтті, км
тапсырыс беруші
орны
келуі
келген
код
қолы мен мөртаңба
жөнелту
тағайындау
шығуы
шыққан кезде
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Жұмыс уақыты, күні, айы, сағаты, мин.
Желіде қарапайым, сағат, мин.
Қаридарға қызмет көрсеткен сома, теңге
Жүргізушінің жалақысы
жүргізуші
қозғалтқыш
ұзақтығы
себеп коды
төлем түрінің коды
төленетін сома, теңге
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 

     
      Желідегі белгі _________________________________________________________________

Отын шығысы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
маркасы
 
өлшем бірлігі
 
қалдық
 
тапсырмаға беру
берілді
 
 
атауы
код
атауы
код
шыққан кезде
қайтқан кезде
 
ММ
тапсырыс берушінің
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Сериясы мен нөмірі ____________________________ қолы ______________ _________________
      талонмен берілген механиктің май құюшы
      Жолдама парағын қабылдаған диспетчер ________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Тапсырыс беруші _______________________________
      қолы мен мөртаңбасы
      Ескерту:
      № АТ-3-нысанды жол қағазы жеңіл автотранспорт жұмысының есебі бойынша құжатты және жүргізушілердің жалақысын есептеудің негізі болып табылады; бірінші данасы диспетчермен және сол уәкілетті тұлғамен жазылып беріледі. Жол қағазы тек бір күнге немесе сменаға жарамды. № АТ-3-нысанды жол қағазы ұзақ мерзімге жүргізушінің іс сапары бір тәуліктен (сменадан) аспаған жағдайда ғана жазылады.
      Жол қағазында автомобиль жататын мекеменің реттік нөмірі, беру күні, автомобиль тиесілі мемлекеттік мекеменің штампы және мөрі қойылуға тиіс.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
119-қосымша

      № АТ-6 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Автобустың жолдама парағы

Жолдама парағы
Берілген күні
Автомобильдің маркасы
Мемлекеттік нөмір
Гараждық нөмір
серия
нөмір
 
 
 
 
 
 

     
     

Табель нөмірі
Жұмыс режимі
 
 
 
 
 
 

      Жүргізуші ______________________________________________
      аты-жөні
      Жүргізуші ______________________________________________
      аты-жөні
      Еріп жүрген адам: ______________________________________________
      лауазымы аты-жөні
      ______________________________________________
      лауазымы аты-жөні

Ауысым
Қолы
Медициналық қызметтің белгісі
Табель нөмірі
Ауысым
автомобильдің техникалық жай күйіне механика
жүргізуші
шыққан кезде
қайтқан кезде
автомобильді қабылдау үшін
автомобильді тапсырғаны үшін
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      кестенің жалғасы

Спидометрдің көрсеткіші
Уақыты
шыққан кезде
қайтқан кезде
кесте бойынша
нақты
шығу
қайту
шығу
қайту
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 

     
      кестенің жалғасы

Желіде жұмыс істеу
атауы мен нөмірі (тапсырыс берушінің)
маршрут коды (тапсырыс беруші)
ауысым
маршруттағы жұмыс уақыты (тапсырма бойынша), сағат., мин
орындалған рейстер (тапсырыс бойынша жұмыс істеген сағат)
бастапқыда
аяқталуы
барлығы
оның ішінде кесте бойынша (ақылы)
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 

     
      № АТ-6 нысанның сырт жағы

Жұмыс нәтижесі
ауысым
қашықтық, км
түсім, теңге
жұмыс уақыты, сағат, мин.
барлығы
оның ішінде жолаушылармен (тапсырыс бойынша)
жоспарлы
нақты
барлығы
оның ішінде
кешкі
түнгі
мереке
тапсырыс бойынша
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Тапсырыс берушінің қолы _______________________ Мөртаңба

Жай
Отын шығысы
ауысым
атауы
код
уақыт, сағат, мин.
жауапты тұлғаның қолы
ауысым
марка
бастапқыда
аяқталуы
атауы
коды
32
33
34
35
36
37
38
39
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      кестенің жалғасы

Отын шығысы
өлшем бірлігі
қалдық
берілді
шыққан кезде
қайтқан кезде
41
42
43
44
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Қолы _______________________ _____________________
      механиктің май құюшының
      Желідегі белгі: _____________________________________
      _____________________________________
      _____________________________________
      Ескерту:
      № АТ-6-нысанды жол парағы жолаушылар автомобиль көлігінің жұмысын есептеу үшін қолданылады және жүргізушіге жол сапарына шығуға құқық беретін және оған жалақы есептеу кезінде қажетті дерек алу үшін негіз болып табылады. Нысан қолмен өңдеу үшін де, сол сияқты есептеуді компьютеризациялау кезінде (күн сайын және уақыттың белгілі бір кезеңіне) қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды. № АТ-6-нысаны Қалалық, қала сыртындағы және қалааралық маршруттарда қызмет автобусының жұмыс есебі үшін қолданылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
120-қосымша

      № 462 нысаны
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің атауы (орталықтандырылған бухгалтерия)

Жүк автомобилінің жолдама парағы

Құжат нөмірі
Берілген күні
 
 

      Жұмыс режимі ______________________________________________________ Код |________|
      Баған ______________________________________________________ Бригада |________|
      Автомобиль ______________________________________________________ Гараж № | |
      марка мем.нөмір автомобиль түрі |________|
      Жүргізуші ______________________________________________________ Гараж № | |
      аты-жөні қызметтік куәліктің № сыныптығы |________|
      1 тіркеме ______________________________________________________ Гараж № | |
      марка мем. нөмір |________|
      Еріп жүрген адам __________________________________________________
      Тапсырма __________________________________________________

Автомобильдің маркасы
Нөмір
Отын
мемлекеттік
гараждық инвентарлық
бағандар
бригада
марка
шығыс нормасы
Норманың өзгеру коэффициенті
____ км қашықтық
қозғалтқыштың бір сағат жұмысына
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Табель №

      Жүргізуші ________________________________________________ |______________|
      аты-жөні
      Жүргізуші ________________________________________________ |______________|
      аты-жөні

Операциясы
Уақыты, сағаты, мин
Спидометрдің көрсеткіші, км
Отынның қалдығы
Берген отын
Қолы
Медициналық қызметтің белгісі
кесте бойынша
нақты
шыққан кезде
қайтқан кезде
кәсіпорын
тапсырыс беруші
диспетчердің
механиктің автомобильдің техникалық жағдайына
автомобильді қабылдауға, тапсыруға жүргізушінің
май құюшы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Шығу
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қайту
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Жолда жөндеу __________________________________________________

Тапсырма
Тапсырыс беруші атауы мен мекен жайы
Уақыты, сағат, мин.
 
Өтті, км.
 
Жүргізушінің жұмысын төлеу жағдайы
 
Тапсырыс берушінің қолы
 
шығуы
 
келуі
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 

     
      Диспетчер ______________________________________________________
      № 462 нысанының сырт жағы

Тапсырманы орындау
қозғалыс маршруты
уақыты
Спидометрдің көрсеткіші, км.
нөлдік қашықтық
өтті, км
тапсырыс берушінің қолы мен мөртаңбасы
жөнелту
тағайындау
шығуы
келуі
шыққан кезде
келген кезде
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      кестенің жалғасы

Жұмыстың уақыты, күні, айы, сағаты, мин.
Желіде қарапайым, сағат, мин.
Қаридарға қызмет көрсеткен үшін сома, теңге
Жүргізушінің жалақысы
жүргізуші
қозғалтқыш
ұзақтығы
себебі
төлем түрі
төленетін сома
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Желідегі белгі ________________________________________________________________
      Жолдама парақты қабылдаған диспетчер __________________________________________
      қолы аты-жөні
      Тапсырыс беруші ____________________________________________________________
      қолы аты-жөні лауазымы
      Ескерту:
      № 462-нысанды жүк автомобилінің жол парағы алғашқы есептеудің негізгі құжаты болып табылады, ол тауарлық жүкті тасымалдау кезінде тауарлық-көліктік үстемемен немесе тауарлық емес жүкті тасымалдау кезінде өлшеу (салмағын өлшеу) актісімен бірге жылжымалы құрамның жұмысын есептеу, жүкті тасымалдау үшін есеп-айырысуды жүзеге асыру үшін, сондай-ақ жүргізушіге жалақы есептеу үшін көрсеткіштерді анықтайды.
      № 462-нысанды жол парағы сол сияқты келісілген баға, уақытша төлем бойынша жүкті тасымалдау кезінде және халықаралық қатынастарда жүкті тасымалдау кезінде қолданылады.
      Жол парағын оны жүргізушіге бергенге дейін толтыруды мемлекеттік мекеменің диспетчері немесе оған уәкілеттік берген тұлға жүргізеді. Бұл ретте жеке деректерді мемлекеттік мекеменің жауапты қызметкерлері және тапсырыс берушілер толтырады. Жол парағын жүргізушіге диспетчердің немесе осыған уәкілеттік берілген тұлғаның қолжазбасымен тек бір жұмыс күніне (ауысымға) жүргізуші алдыңғы күннің жол парағын тапсырған жағдайда беріледі. Жүкті халықаралық тасымалдау кезінде ұзақ мерзімге № 462-нысанды жол парағы жүргізушіге тасымалдауды бір тәуліктен астам орындаған кезде беріледі.
      Берілген жол парағында беру күні, автомобиль тиесілі мемлекеттік мекеменің мөртабаны мен мөрі болуы тиіс.
      Жол парағын дұрыс толтырғаны үшін жауапкершілікті мемлекеттік мекемелердің басшылары және жүк автомобильдерін пайдалануға жауапты тұлғалар тартады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
121-қосымша

      № НОС-3 нысаны
      Ескерту. Бұйрық 121-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің (орталықтандырылған бухгалтерияның) атауы
      Келісілді: Бекітемін:
      Жоғары тұрған мемлекеттік органның Мемлекеттік мекеменің басшысы
      /тиісті саланың уәкілетті органының _____________________________
      басшысы қолы аты-жөні
      ___________________________________ "___" ___________________ ж.
      қолы аты-жөні ММ коды _________
      М.О. "__" ___________________ ж.

Материалдық емес активтерді есептен шығару актісі

Құжаттың нөмірі
Жасалған күні

     

Бөлім, бөлімше
Түгендеу нөмірі
Өлшем бірлігі
Саны
Жинақталған амортизациялау сомасы
Баланстық құны, теңге
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 

     
      Тағайындалған комиссия (бұйрықпен, өкіммен)
      ___________________________________________
      "__" _______________________ ж. № _________________________ негізінде
      _____________________________________________________________________
      ____________________________________________________ тексеру жүргізді
      ____________________________________________________ объектінің атауы
      және мынадай негізде есептен шығаруға жататыны белгіленді:
      1. Сатып алған жылы _________________________________________________
      2. Жай күйі мен есептен шығару себебі _______________________________
      3. Комиссияның қорытындысы __________________________________________
      Қосымша: берілген құжаттардың тізбесі _______________________________
      Комиссия төрағасы:___________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Комиссия мүшелері:___________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      ____________________________________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Материалдық жауапты тұлға ___________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Объектілерді есептен шығару нәтижелерінің есебі:

Есептен шығаруға кеткен шығындар
Құжаттың атауы, күні, №
Шығыстардың ерекшелігі
Сома, теңге
1
2
3
 
 
 
 
 
 

     
      Есептен шығарудың нәтижелері
      ______________________________________________________
      Материалдық емес активтерді есепке алуды түгендеу карточкасында белгіленді
      _____________________________________________________________________
      Бас бухгалтер _______________________________________________________
      қолы аты-жөні
      "__" _______________________ ж.
      Ескерту:
      № НОС-3 нысанның акт мемлекеттік мекемелерде 2710 "Материалдық емес активтер" шоты бойынша материалдық емес активтерді есептен шығаруды ресімдеу үшін қолданылады.
      № НОС-3 нысаны бойынша есептен шығаруға арналған материалдық емес активтердің актісінде мынадай деректер: құжаттың жасалған күні, түгендеу нөмірі, жинақталған амортизациялау сомасы, баланстық құны, сатып алған жылы, жай-күйі мен есептен шығару себебі көрсетіледі.
      Материалдық емес активтерді есептен шығаруға арналған № НОС-3 нысаны бойынша актіні комиссия екі данада жасайды және мемлекеттік мекеменің басшысы бекітеді.
      № НОС-3 нысаны бойынша актінің бір данасы материалдық емес активтерді есептен шығару есебінде көрсету үшін бухгалтерлік қызметке беріледі, екінші данасы материалдық-жауапты тұлғада қалады. "Келісілді" деген гриф мемлекеттік мекеменің материалдық емес активтерді есептен шығаруға арналған актісі жоғары тұрған мемлекеттік органмен/тиісті саладағы уәкілетті органмен келісілген жағдайда толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
122-қосымша

      № 434-с нысаны
      Ескерту. Бұйрық 122-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      _______________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің (орталықтандырылған бухгалтерияның) атауы
      Бөлімше ______________
      Бекітемін
      Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _____________________________
      қолы аты-жөні
      "___" ___________________ ж.

Қорларды шетке беруге арналған жүкқұжат

Құжаттың нөмірі
Жасалған күні
Мемлекеттік мекеменің коды
Алушы
Жөнелтуші
Шығыстар ерекшелігі
Корреспонденцияланатын шот/қосалқы шот
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Запастардың атауы
Өлшем бірлігі
Номенклатуралық нөмірі
Саны
Бағасы
Сома, теңге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Барлық жөнелтілген атаулар ______________ сомасы ___________ теңге
      Жөнелтуге рұқсат берілген ___________________________________________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер _______________________________________________________
      қолы аты-жөні
      МО
      Тапсырды (берді)_____________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Қабылдады (алды)_____________________________________________________
      қолы аты-жөні
      Ескерту:
      № 434-c нысаны бойынша жүкқұжат 1310 "Материалдар" шотының қосалқы шоттары мен 1320 "Аяқталмаған өндіріс", 1330 "Дайын өнім", 1340 "Тауарлар", 1350 "Жолдағы қор" шоттары бойынша запастарды сыртқа беруді ресімдеу үшін жолданылады. № 434-с-нысаны екі данада жасалады. Бухгалтерлік қызметке № 434-c нысанындағы жүкқұжаттар алушының қолхатымен ресімделген тізілім негізінде беріледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
123-қосымша

      № 429-р нысаны
      Ескерту. Бұйрық 123-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      ____________________________________ ЖСН/БСН ______________________
      Мемлекеттік мекеменің
      (орталықтандырылған бухгалтерияның атауы)
      Бекітемін
      Мемлекеттік мекеменің басшысы
      _____________________________
      қолы аты-жөні
      "___" ___________________ ж.

Ұзақ мерзімді активтерді
бұзу және бөлшектеу кезінде
алынған запастарды кіріске алу туралы акті
Құжат нөмірі
Жасалған күні

     

Ұзақ мерзімді активтерін есептен шығару актісі
нөмірі
күні
 
 

     

Корреспонденцияланатын шот
Қорлар
Өлшем бірлігі
Бөлшектеу мен бұзу кезінде алынған саны
бір бірлігінің бағасы, теңге
Сомасы, теңге
атауы, сұрыпы, мөлшері, маркасы
номенклатуралық нөмірі
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 

     
      Комиссия мүшелері:
      ______________________/_____________________/___________/_____________
      лауазымы қолы аты-жөні
      _________________/_________________/__________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Бас бухгалтер:_________________/_____________________/_______________
      лауазымы қолы аты-жөні
      Ескерту:
      № 429-р "Ұзақ мерзімді активтерді бұзу және бөлшектеу кезінде алынған қорларды кіріске алу туралы акті" нысаны 1310 "Материалдар" шотының қосалқы шоттары бойынша ұзақ мерзімді активтерді бұзу және бөлшектеу кезінде алынған қорларды есепке алу үшін қолданылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің міндетін
атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
124-қосымша

      № 454-м/с нысаны
      Ескерту. Бұйрық 124-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 12.10.2013 № 480 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге бөлінген қаражатты пайдалануды есепке алу кітабы

      Мемлекеттік мекеменің атауы ____________________
      Мемлекеттік мекеменің коды _____________________


Операцияны ұстауы
күні
Құжаттың нөмірі
Кезең басындағы қалдық
Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге түскен кірістер
Барлық түсімдер
аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауыл округі әкімдерінің басқаруында тұрған мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдаудан (жалға алудан) түскен түсімдер
сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыру үшін төлем
көзделген әкімшілік құқық бұзғаны үшін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауыл округінің әкімдері өндіріп алатын айыппұлдар
Жеке және заңды тұлғалардың ерікті жарналары
Өзгелер
1
2
3
4
 
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      (жалғасы)


Бағыттары бойынша жұмсалды:
Барлығы шығыстар
Кезеңнің соңындағы қалдық
 
 
 
 
 
1
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың,
      кенттің, ауыл округінің әкімі ________________ ______________________
      (қолы) (Т.А.Ә.)
      Қаржы қызметінің басшысы __________________ _________________________
      (қолы) (Т.А.Ә.)
      Күні _____ж. "__"____________
      Ескерту
      Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге бөлінген қаражатты пайдалануды есепке алу кітабында 1044 "Жергілікті өзін өзі басқару ҚБШ" қосалқы шоты бойынша жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге түскен кірістер бойынша мемлекеттік мекеме 454-м/с нысаны бойынша қаражатты есепке алуды жүргізеді.
      Осы кітапта № 454-м/с нысан бойынша кезеңнің басына қаражат қалдығы көрсетіледі, түрлері бойынша кірістердің түсімі, бағыттары бойынша қаражатты жұмсау және кезеңнің соңына қаражат қалдығы. Жазбаны бас бухгалтер немесе оның орнын ауыстыратын тұлға жүргізеді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
125-қосымша
№ 408-ДБ-д нысан

      _________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің (орталықтандырылған бухгалтерияның) атауы

______ ж. ________________ айы үшін
23-мемориалдық ордер
Бюджетке дебиторлық берешектер есептесу төлемшінің жинастыру түсім бойынша ведомосі

      Ескерту. Бұйрық 125-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржы министрінің 27.03.2017 № 187 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

р/с №

Күні

Құжаттың нөмірі

Құжаттың атауы

БСК

Айдың басына 1292, 1293, 1294 қосалқы шоттары бойынша қалдық

1292, 1293, 1294 Шоттар/ қосалқы шоттар дебеті

1292, 1293, 1294

Шоттар/ қосалқы

шоттар кредиті

Айдың соңына 1292, 1293, 1294 Шоттар/ қосалқы шоттар бойынша қалдық

Дебет

Кредит

Шоттар/қосалқы шоттар кредиті

Жиыны

Шоттар/қосалқы шоттар дебеті

Жиыны

Дебет

Кредит

6081,

6082,

6120,

6130

5240

1046, 1047

6081, 6082

5240

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Орындаушы ____________________________________________________
      лауазымы, қолы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
      Бас бухгалтер __________________________________________________
      лауазымы, қолы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
      Ескерту:
      № 408-ДБ-д нысаны бойынша жинақтаушы ведомость бюджетке түсетін түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша дебиторлық берешекті есепке алу үшін қолданылады және 1292 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", 1293 "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", 1294 "Негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер бойынша есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек" қосалқы шоттары бойынша жасалады.
      "Шоттар/ қосалқы шоттар дебеті" бағанында: 1292 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек" қосалқы шоты бойынша және 6081 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер" қосалқы шоты бойынша шоттар/ қосалқы шоттар кредитінде салық төлеушілердің дербес шоттарының қорытынды операциялары бойынша жиынтық есеп негізінде бюджетке салықтық түсімдерден түсетін кірістерді (бюджетке есептелген, азайтылған, түскен, қайтарылған сомалар) тану бойынша кірістер танылған жазбалар жүргізіледі; 1293 "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" қосалқы шоты бойынша 6082 "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдерден алынатын кірістер" қосалқы шотының кредитінде "е-Қаржымині" интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі-ИААЖ) талдау орталығы кіші жүйесі "Мемлекеттік қаржы бойынша есептілікті және статистиканы қалыптастыру, бюджеттердің атқарылуын талдау, талдау материалдарын дайындау" Талдау орталығы (бұдан әрі-ТО) компонентінен алынған түсімдер бойынша есептер нысандары негізінде бюджетке түсетін салықтық емес түсімдерден алынатын кірістерді тану бойынша жазба жүргізіледі; 1294 "Негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер бойынша есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек" қосалқы шоты бойынша және 6120 "Негізгі капиталды өткізуден алынатын кірістер",
      6130 "Мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден алынатын кірістер" қосалқы шоттар кредитінде "е-Қаржымині" ИААЖ Талдау орталығы кіші жүйесі "Мемлекеттік қаржы бойынша есептілікті және статистиканы қалыптастыру, бюджеттердің атқарылуын талдау, талдау материалдарын дайындау" ТО компонентінен алынған түсімдер бойынша есептер нысандары негізінде Негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен кірістерді тану бойынша жазба жүргізіледі.
      "Шоттар/ қосалқы шоттарының дебеті" бағанында: 1292 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", 1293 "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", 1294 "Негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер бойынша есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек" қосалқы шоттары бойынша және 5240 "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі" шотының кредитінде бюджетке түсімдер бойынша алдыңғы есепті кезеңдер үшін дебиторлық берешекті қоса есептеу бойынша жазбалар жүргізіледі.
      "Шоттар/ қосалқы шоттар кредиті" бағанында: 1292 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек", 1293 "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", 1294 "Негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер бойынша есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек" "Шоттар/ қосалқы шоттар дебетінде": 1046 "Республикалық бюджеттің ҚБШ", 1047 "Жергілікті бюджеттердің ҚБШ" республикалық және жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер есепке алынады;
      6081 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер", 6082 "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдерден алынатын кірістер" бюджетке түсімдер бойынша бухгалтерлік анықтама негізінде құрастырылған қосымша ұсынылған салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша есептелген сомалар бойынша түзетпеу жазбасы есепке алынады.
      Қосымша құрастырылып ұсынылған бухгалтерлік анықтамаға сәйкес 5240 "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі" алдыңғы есепті кезеңдер үшін бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің қате есептелген сомалары бойынша түзету жазбасы есепке алынады.
      Айдың соңында 12 "Шоттар/ қосалқы шоттар кредиті" бағаны бойынша жиыны, 17 "Шоттар/ қосалқы шоттар дебеті" бағаны бойынша жиыны мемориалдық ордер ресімделгеннен кейін "Бас журнал" № 308 нысаны бойынша кітапқа көшіріледі. № 408-ДБ-д мемориалдық ордерге орындаушы, мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері қол қояды.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
126-қосымша
№ 408-KБ-д нысан

      ________________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің (орталықтандырылған бухгалтерияның) атауы

______ ж. ________________ айы үшін 24-мемориалдық ордер Бюджетке түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша кредиторлық берешек бойынша жинақтаушы ведомосі

      Ескерту. Бұйрық 126-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржы министрінің 27.03.2017 № 187 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

р/с №

Күні

Құжаттың нөмірі

Құжаттың атауы

БСК

Айдың басына 3281, 3282, 3283, 3284 қосалқы шоттар бойынша қалдық

3281, 3282, 3283, 3284

Шоттар/ қосалқы шоттар дебеті

3281, 3282, 3283, 3284

Шоттар/ қосалқы шоттар кредиті

Айдың соңына 3281, 3282, 3284 Шоттар/ қосалқы шоттар бойынша қалдық

Дебет

Кредит

Шоттар/ қосалқы шоттар кредиті

Жиыны

Шоттар/қосалқы шоттар дебеті

Жиыны

Дебет

Кредит

1292, 1293, 1294

1046, 1047

7260

5240

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Орындаушы ____________________________________________________
      лауазымы, қолы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
      Бас бухгалтер __________________________________________________
      лауазымы, қолы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
      Ескерту:
      № 408-КБ-д нысаны бойынша жинақтаушы ведомость 3281 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3282 "ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3283 "ҚҚС қайтару жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3284 "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" қосалқы шоттары бойынша жасалады.
      "Шоттар/ қосалқы шоттар дебеті" бағанында: 3281 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3282 "ҚҚС төлеу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3284 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" және "Шоттар/қосалқы шоттар кредитінде": 1292 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", 1293 "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" салық төлеушілердің дербес шоттарының қорытынды операциялары бойынша жиынтық есебі (бюджетке есептелген, азайтылған, түскен, қайтарылған сомалар) негізінде салық төлеушінің дебиторлық берешегін бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдердің бір түрі бойынша және кредиторлық берешегін басқа түрі бойынша есепке жатқызу.
      3281 "ҚҚС төлеу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3282 "ҚҚС төлеу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3284 "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" қосалқы шотының дебеті және 1046 "Республикалық бюджеттің ҚБШ", 1047 "Жергілікті бюджеттердің ҚБШ" қосалқы шотының кредиті бойынша "е-Қаржымині" интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі-ИААЖ) талдау орталығы кіші жүйесі "Мемлекеттік қаржы бойынша есептілікті және статистиканы қалыптастыру, бюджеттердің атқарылуын талдау, талдау материалдарын дайындау" Талдау орталығы (бұдан әрі-ТО) компонентінен алынған түсімдер бойынша есептер нысандары негізінде салық органдарының төлем тапсырмалары негізінде артық (қате) төленген түсім сомаларын бюджеттен қайтару есепке алынады.
      3283 "ҚҚС қайтару бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" қосалқы шотының дебеті және 1046 "Республикалық бюджеттің ҚБШ" қосалқы шотының кредиті бойынша салық органының төлем тапсырмалары мен өкімдері бойынша Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктерге ҚҚС қайтару есепке алынады.
      "Шоттар/ қосалқы шоттар кредиті" бағанында: 3281 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" қосалқы шотында және 7260 "Бюджетке түсетін түсімдерді азайту бойынша шығыстар" шоты бойынша "Шоттар/ қосалқы шоттар дебетінде" салық төлеушілердің дербес шоттарының қорытынды операциялары бойынша жиынтық есебі (бюджетке есептелген, азайтылған, түскен, қайтарылған сомалар) негізінде бойынша түзету жазбасы көрсетіледі.
      Салық төлеушілердің дербес шоттарының қорытынды операциялары бойынша жиынтық есебі (бюджетке есептелген, азайтылған, түскен, қайтарылған сомалар) негізінде "Шоттар/ қосалқы шоттар кредиті" бағанында: 3282 "ҚҚС төлеу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3283 "ҚҚС қайтару бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3284 "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" және 7260 "Бюджетке түсетін түсімдерді азайту бойынша шығыстар" шоты бойынша "Шоттар/ қосалқы шоттар дебетінде" көрсетіледі.
      "Шоттар/ қосалқы шоттар кредиті" бағанында 3281 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3282 "ҚҚС төлеу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3283 "ҚҚС төлеу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3284 "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" және 5240 "Бюджетке түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі" "Шоттар/ қосалқы шоттар дебетінде" өткен кезең бойынша салықтар, өсімпұлдар, айыппұлдар мен салықтық емес түсімдер бойынша салық төлеушілермен есеп айырысулар бойынша кредиторлық берешек қалпына келтіру есепке алынады.
      Айдың соңында 11 "Шоттар/ қосалқы шоттар кредиті" бағаны бойынша жиыны, 15 "Шоттар/ қосалқы шоттар дебеті" бағаны бойынша жиыны мемориалдық ордер рәсімделгеннен кейін "Бас журнал" № 308 нысаны бойынша кітапқа көшіріледі. № 408-КБ-д мемориалдық ордеріне орындаушы, мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері қол қояды.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
127-қосымша
№ 381-д-нысан

      ___________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің (орталықтандырылған бухгалтерияның) атауы

_____ ж. _________________ кезең үшін 25-мемориалдық ордер Республикалық және жергілікті бюджеттің ҚБШ қаражат қозғалысы бойынша жинақтаушы ведомосі

      Ескерту. Бұйрық 127-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржы министрінің 27.03.2017 № 187 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
     

р/с №

Күні

Құжаттың нөмірі және атауы

БСК

Айдың басына қалдық

1046, 1047 шоттары/ қосалқы шоттары дебетінен

Шот/ қосалқы шоттар кредитіне

Дебет

Кредит

1292

1293

1294

6081

6082

6083

6084

Жиыны

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Жиыны

     

р/с №

Күні

Құжаттың нөмірі және атауы

БСК

1046, 1047 шоттары/ қосалқы шоттары кредитінен

Ай соңындағы қалдық

Шоттар/ қосалқы шоттар дебетіне

3281, 3282, 3283, 3284

7470

Жиыны

Дебет

Кредит

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Жиыны

     
      Орындаушы ____________________________________________________
      лауазымы, қолы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
      Бас бухгалтер __________________________________________________
                  лауазымы, қолы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
      Ескерту:
      Республикалық, жергілікті бюджеттің ҚБШ қаражат қозғалысы бойынша жинақтаушы ведомосте республикалық және жергілікті бюджеттерге түсімдерді есепке жатқызу бойынша есеп жүргізіледі. № 381-д нысаны бойынша жинақтаушы ведомость 1046 "Республикалық бюджеттің ҚБШ", 1047 "Жергілікті бюджеттердің ҚБШ" қосалқы шоттары бойынша толтырылады.
      "Шоттар/қосалқы шоттар дебетінен" бағанында 1046 "Республикалық бюджеттің ҚБШ", 1047 "Жергілікті бюджеттердің ҚБШ", және 1292 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" "Шот/ қосалқы шоттар кредитіне" бағанында салық төлеушілердің дербес шоттарының қорытынды операциялары бойынша жиынтық есебі (бюджетке есептелген, азайтылған, түскен, қайтарылған сомалар) негізінде салық төлеушілердің төлем тапсырмалары бойынша салықтық және салықтық емес түсімдер есепке алынады.
      "Шоттар/қосалқы шоттар дебетінен" бағанында 1046 "Республикалық бюджеттің ҚБШ", 1047 "Жергілікті бюджеттердің ҚБШ", және 1293 "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", 1294 "Негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер бойынша есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" "Шот/ қосалқы шоттар кредитіне" бағанында "е-Қаржымині" интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі-ИААЖ) талдау орталығы кіші жүйесі "Мемлекеттік қаржы бойынша есептілікті және статистиканы қалыптастыру, бюджеттердің атқарылуын талдау, талдау материалдарын дайындау" Талдау орталығы (бұдан әрі-ТО) компонентінен алынған түсімдер бойынша есептер нысандары негізінде салықтық түсімдер, негізгі капитал мен мемлекеттің қаржылық активтерін өткізуден түскен тиісті бюджетке түсімдер есепке алынады.
      "Шоттар/қосалқы шоттар дебетінен" бағанында 1046 "Республикалық бюджеттің ҚБШ", 1047 "Жергілікті бюджеттердің ҚБШ", және 6085 "Трансферттердің бюджетке түсуі" қосалқы шотының "Шот/ қосалқы шоттар кредитіне" бағанында тиісті бюджетке трансферттер (қайтару және бюджеттік алып қоюлар) түсімдерінің тиісті бюджетке есепке жатқызылуы есепке алынады.
      Қосымша құрастырылып ұсынылған бухгалтерлік анықтама негізінде "Шот/ қосалқы шоттарының кредитінен" бағанында 1046 "Республикалық бюджеттің ҚБШ", 1047 "Жергілікті бюджеттердің ҚБШ", және "Шоттар/қосалқы шоттар дебетіне" бағанында 3281 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3282 "ҚҚС төлеу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3283 "ҚҚС қайтару бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3284 "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" бюджеттен артық (қате) төленген төлем сомаларын қайтару есепке алынады.
      "Шот/ қосалқы шоттар кредитінен" бағанында 1046 "Республикалық бюджеттің ҚБШ", 1047 "Жергілікті бюджеттердің ҚБШ" және "Шоттар/қосалқы шоттар дебеті" бағанында 7470 "Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-лары бойынша шығыстар", тиісті бюджеттің ҚБШ-нан шығыстардың жүргізілуі көрсетіледі.
      Айдың соңында "Шоттар/қосалқы шоттар дебетінен" 14-баған бойынша қорытынды мен "Шот/ қосалқы шоттар кредитінен" 26-баған бойынша қорытынды мемориалдық ордер рәсімделгеннен кейін "Бас журнал" № 308 нысаны бойынша кітапқа көшіріледі. № 381-д мемориалдық ордеріне орындаушы, мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері қол қояды

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
128-қосымша
№ 409-д-нысан

      ___________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің (орталықтандырылған бухгалтерияның) атауы

______ ж. ________________ айы үшін 26-мемориалдық ордер Бюджетке түсімдерден түсетін кірістерді есептеу жинақтаушы ведомосі

      Ескерту. Бұйрық 128-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржы министрінің 27.03.2017 № 187 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

р/с №

Күні

Құжаттың атауы және нөмірі

БСК

6081, 6082, 6085, 6120, 6130 Шоттары/ қосалқы шоттары дебетінен

6081, 6082, 6085, 6120, 6130 Шоттары/ қосалқы шоттары кредитінен

Шот/ қосалқы шоттар кредитіне

Шоттар/ қосалқы шоттар дебетіне

5230

Жиыны

1292

1293

1294

Жиыны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Жиыны

      Орындаушы ____________________________________________________
      лауазымы, қолы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
      Бас бухгалтер __________________________________________________
      лауазымы, қолы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
      Ескерту::
      № 409-д нысаны бойынша жинақтаушы ведомость бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша кірістерді есептеу үшін қолданылады. № 409-д нысаны бойынша жинақтаушы ведомость 6081 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер", 6082 "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдерден алынатын кірістер", 6085 "Бюджетке трансферттердің түсуі", 6120 "Негізгі капиталды өткізуден алынатын кірістер", 6130 "Мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден алынатын кірістер" қосалқы шоттар бойынша жасалады.
      "Шоттар/қосалқы шоттар дебетінен" бағанында 6081 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер", 6082 "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдерден алынатын кірістер", 6085 "Бюджетке трансферттердің түсуі", 6120 "Негізгі капиталды өткізуден алынатын кірістер", 6130 "Мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден алынатын кірістер" және "Шоттар/қосалқы шоттар кредитіне" бағанында 5230 "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі" – есепті жылдың қаржылық нәтижесіне салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша кірістер шоттарын жабу жүзеге асырылады.
      "Шоттар-қосалқы шоттар кредитінен" бағанында: 6081 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер", 6082 "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдерден алынатын кірістер", 6085 "Бюджетке трансферттердің түсуі", 6120 "Негізгі капиталды өткізуден алынатын кірістер", 6130 "Мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден алынатын кірістер" және "Шоттар/ қосалқы шоттар дебетіне" бағанында: 1292 "Салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", 1293 "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", 1294 "Негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер бойынша есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" ағымдағы есепті кезең үшін дебиторлық берешек есепке алынады. № 409-д Мемориалдық ордерінде бюджетке түсімдер бойынша тиісті құжаттардың негізінде түсімдердің түрлері бойынша топталады және айдың соңында "Шоттар/ қосалқы шоттар дебетінен" 8-бағаны бойынша жиыны және "Шоттар/қосалқы шоттар кредитіне"13-бағаны бойынша жиыны "Бас журнал" № 308 нысаны бойынша кітапқа көшіріледі. № 409-д мемориалдық ордеріне орындаушы, мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері қол қояды.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2011 жылғы 2 тамыздағы
№ 390 бұйрығына
129-қосымша
№ 458-д-нысан

      ________________________________________________________________________
      Мемлекеттік мекеменің (орталықтандырылған бухгалтерияның) атауы

______ ж. ________________ айы үшін 27-мемориалдық ордер Бюджетке түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша дебиторлық берешек бойынша жинақтаушы ведомосі

      Ескерту. Бұйрық 129-қосымшамен толықтырылды – ҚР Қаржы министрінің 27.03.2017 № 187 (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

р/с №
Күні
БСК
7260 шот дебетінен
7260 шот кредитінен
шоттар/ қосалқы шоттар кредитіне
Шоттар/ қосалқы шоттар дебетіне
3281
3282
3283
3284
 
 
Жиыны
5230
 
Жиыны
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жиыны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Орындаушы ______________________________________________________
      лауазымы, қолы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
      Бас бухгалтер __________________________________________________
      лауазымы, қолы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
      Ескерту:
      № 458-д нысанындағы жинақтаушы ведомость бюджетке түсімдердің азаюы бойынша шығыстарды есепке алу үшін қолданылады. № 458-д нысанындағы жинақтаушы ведомость 7260 "Бюджетке түсімдердің азаюы бойынша шығыстар" шоты бойынша жасалады.
      "Шот дебетінен" бағанында 7260 "Бюджетке түсімдердің азаюы бойынша шығыстар" "Шоттар/ қосалқы шоттар кредитіне" бағанында 3281 "Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3282 "ҚҚС төлеу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3283 "ҚҚС қайтару бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", 3284 "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" - салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша кредиторлық берешекті, ҚҚС төлеу бойынша кредиторлық берешекті есептеу жүзеге асырылады.
      "Шот кредитінен" бағанында 7260 "Бюджетке түсімдерді азайту бойынша шығыстар" "Шот/ қосалқы шоттар дебетіне" бағанында 5230 "Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі" – бюджетке түсімдерді азайту бойынша есептелген шығыстарды қорытынды айналымдармен есептен шығару жүзеге асырылады.
      Айдың соңында "Шот дебетінен" 10-бағаны бойынша қорытынды мен "Шот кредитінен" 13-баған бойынша қорытынды "Бас журнал" № 308 нысаны бойынша кітапқа көшіріледі. № 458-д мемориалдық ордеріне орындаушы, мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері қол қояды

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады