Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарына ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2016 жылғы 13 қаңтардағы № 3 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 18 ақпанда № 13121 болып тіркелді.

      "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-1-бабының 12) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарына ауыстыру және қайта қабылдау қағидалары бекітілсін.

      2. "Білім алушыларды Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының жоғары арнаулы (әскери) оқу орындарына ауыстыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2014 жылғы 2 шілдедегі № 218 бұйрығының күші жойылды деп танылсын (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9688 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 29 тамызда жарияланған).

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Кадрлар департаменті:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімдік баспа басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің интеренет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының орынбасары М.Ө. Қалқабаевқа жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы


Ұлттық қауіпсіздік комитетінің


Төрағасы

В. Жұмақанов


  Қазақстан Республикасы
ҰҚК Төрағасының
2016 жылғы 13 қаңтардағы
№ 3 бұйрығымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери,
арнаулы оқу орындарына ауыстыру және қайта қабылдау қағидалары
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарына ауыстыру және қайта қабылдау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-1-бабының 12) тармақшасына сәйкес әзірленген және Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының әскери, арнаулы оқу орындарына (бұдан әрі – ҰҚО ЖОО) ауыстыру және қайта қабылдау тәртібін анықтайды.

      2. Осы қағидаларда ауыстыру деп білім алушы адамның Қазақстан Республикасының басқа әскери, арнаулы оқу орындарынан (бұдан әрі – ҚР ЖОО) ҰҚО ЖОО-ға ауысуы түсіндіріледі.

      3. Қайта қабылдау – бұл ҰҚО ЖОО-дан бұрын оқудан шығарылған адамның қайта қабылдануын анықтайтын іс-қимыл.

2. Ауыстыру тәртібі

      4. ҚР ЖОО-дан ҰҚО ЖОО-ға ауыстыру каникул кезеңінде оқу жылының нәтижелері мен жинаған ауыстыру баллы ескеріле отырып, егер бакалавриат үшін жұмыс оқу жоспарындағы айырмашылық міндетті компоненттің оқу пәні бестен аспаса, тиісті курста бос орын болған жағдайда жүзеге асырылады.

      ҰҚО ЖОО қысқартылған оқу мерзімімен жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша (жоғары білімнің негізінде) даярлау лектеріне ауысу жүзеге асырылмайды.

      5. ҚР ЖОО-дан ҰҚО ЖОО-ға ауысу кезінде олардың өткен академиялық уақыт аралығында меңгерген жұмыс оқу жоспарларының пәндеріндегі академиялық айырмашылық анықталады.

      Пәндердің айырмашылығын анықтау кезінде қорытынды бақылау нысандарындағы айырмашылық есептелмейді.

      6. Жұмыс оқу жоспарларының пәндеріндегі академиялық айырмашылықты зерделенген пәндердің тізбесі, оқу карточкасының көшірмесінде немесе транскриптте не болмаса "Білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылыми министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы № 289 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5717 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтамада көрсетілген олардың бағдарламалары мен академиялық сағаттар немесе кредиттер көлемі негізінде ҰҚО ЖОО анықтайды.

      Оқу пәні басқа оқу пәнімен немесе оқу пәнінің мазмұны бойынша аралас топтамамен мазмұны мен көлемі сәйкес болған жағдайда пререквизит ретінде анықталған қайта тапсыруға рұқсат етіледі.

      7. Меңгерілген пререквизиттерге сәйкес ҰҚО ЖОО білім беру курсын анықтайды және оқу бағдарламаларына сәйкес меңгерген кредиттерді қайта тапсыруды өткізеді.

      Жұмыс оқу жоспарының пәндеріндегі академиялық айырмашылықты жою ҰҚО ЖОО оқу-әдістемелік бөлімшесі дайындайтын және ҰҚО ЖОО бастығының оқу-әдістемелік жұмысқа жетекшілік ететін орынбасары бекітетін жеке жоспар бойынша ағымдағы академиялық кезеңде жүзеге асырылады.

      8. Жұмыс оқу жоспарының пәндеріндегі белгіленген мерзімде жойылмаған академиялық айырмашылық бұдан әрі академиялық қарыз болып есептеледі. Пән бойынша академиялық айырмашылықты жою кезінде қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда қарыз келесі академиялық кезеңнің басталуына дейін жойылады.

      9. ҰҚО ЖОО ауысуға ниет білдірген ҚР ЖОО-да білім алатын адамдар (бұдан әрі – оқуға кандидаттар) ауыстыру жылының алдындағы жылдың 1 желтоқсанына дейін, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бөлімшелері және органдары (бұдан әрі – ҰҚК бөлімшелері) арқылы ҰҚО ЖОО бастығының атына білім алу тілін көрсете отырып, еркін нысанда өтініш береді.

      Өтінішке:

      1) жеке басын куәландыратын құжат (нотариалды куәландырылған көшірме);

      2) алдыңғы білім деңгейін растайтын құжаттар (орта білімі туралы аттестат немесе орта білімнен кейінгі білімі туралы диплом);

      3) оқу, оқу-әдістемелік жұмысқа жетекшілік ететін ҚР ЖОО бастығының орынбасары және ҚР ЖОО оқу-әдістемелік бөлімшесінің қызметкері қол қойған, елтаңбалық мөрмен мөрленген транскрипт көшірмесі;

      4) Ұлттық бірыңғай тестілеу немесе кешенді тестілеуді тапсыру туралы сертификат (көшірме);

      5) алты фотосурет (бас киімсіз, көлемі 4,5 х 6 см);

      6) әскерге шақырылушының куәлігі (көшірме);

      7) өмірбаян мен сауалнама (түпнұсқа) қоса беріледі.

      10. ҰҚО ЖОО тиісті курста бос орын болған кезде бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша ҰҚО ЖОО-ға ауысу мүмкіндігі туралы қорытындыны (бұдан әрі – қорытынды) дайындайды;

      кандидаттың оқу орны бойынша ҰҚК бөлімшесіне қорытындының көшірмесін жолдайды.

      11. ҰҚК бөлімшелерінің кадр қызметі "Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы" 2012 жылғы 13 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 7 және 10-баптарында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып:

      қызметке жарамдылығын анықтау үшін кандидаттарды оқуға арнайы тексеру, ҰҚК бөлімшелерінің әскери-дәрігерлік коммиссияларында психофизиологиялық және медициналық куәландандыру, сондай-ақ полиграфологиялық зерттеулер бойынша іс-шаралар өткізеді;

      ҰҚО ЖОО-ға оқуға кандидаттардың қалыптасқан жеке істерін ауысатын жылдың 20 мамырына дейін жібереді.

      12. ҰҚО ЖОО ауысу жылының 10 маусымына дейін ҰҚК бөлімшелерінің кадр қызметі арқылы оқуға кандидаттарды ауысу жөніндегі іс-шаралардың өткізілу мерзімі туралы хабардар етеді.

      13. Кандидаттарды курсанттар құрамына оқуға қабылдау ҰҚО ЖОО бастығының бұйрығымен ресімделеді.

3. Қайта қабылдау тәртібі

      14. ҰҚО ЖОО-дан шығарылған адам Заңмен регламенттелген арнаулы (әскери) оқу орнына оқуға қабылдау шарттарымен анықталған жас ерекшеліктері шектеулерін ескере отырып, еркін нысанда өтініш берген кезде және қайта қабылдау рәсімдерінен табысты өткенде қайта қабылданады.

      15. ҰҚО ЖОО-дан төмен үлгерімі немесе теріс себептер бойынша бұрын оқудан шығарылған адамдар ҰҚО ЖОО-ға қайта қабылдауға жатпайды.

      16. Қайта қабылдау туралы өтініш ҰҚО ЖОО бастығының атына кезекті академиялық кезеңнің басталуына дейін үш айдан кешіктірілмей оқуды жалғастыру ниетін білдіре отырып, беріледі. Қайта қабылдау туралы өтінішке транскрипт қоса беріледі.

      17. Білім алушы жұмыс оқу жоспарына сәйкес бірінші академиялық кезеңді бітірген жағдайда, сондай-ақ егер бакалавриат үшін жұмыс оқу жоспарындағы айырмашылық бестен көп емес оқу пәнін құраса, ЖОО кадр бөлімшесі екі жұмыс күні ішінде Заңның 8-бабы 1-тармағына сәйкес тексеру іс-шараларын жүргізуді бастайды.

      18. Тексеру іс-шаралары дұрыс өткен кезде тексеру аяқталған күннен бастап екі апталық мерзімде оқу-әдістемелік бөлімшесі ҰҚО ЖОО басшысының атына оқуға қайта қабылдау мүмкіндігі туралы анықтама дайындайды және оны ҰҚО ЖОО Ғылыми кеңесіне қарау үшін ұсынады.

      19. ҰҚО ЖОО Ғылыми кеңесі тексеру рәсімдерінің оң қорытындысы болған және осы Қағидалар 17-тармағының шарттары сақталған кезде ҰҚО ЖОО-ның жұмыс жоспарларының пәндері бойынша академиялық қарызды жоюға қабылдауы туралы шешім қабылдайды.

      20. Кандидат академиялық қарызды жойған кезде ҰҚО ЖОО бастығының бұйрығымен оқуға қайта қабылданады.

      21. ҰҚО ЖОО-ға оқудан шығарылған адамды қайта қабылдау ұқсас мамандық бойынша сол курсқа жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы
ұлттық қауіпсіздік
органдарының әскери, арнаулы
оқу орындарына ауыстыру және
қайта қабылдау қағидаларына
қосымша

      Нысан

      Бекітемін

      ҰҚО ЖОО бастығының лауазымы

      атағы __________ тегі мен аты-жөні

      20___ ж. "____" ________________

Қазақстан Республикасы ҰҚК _____ ауыстыру мүмкіндігі туралы

      (Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының

      әскери, арнаулы оқу орнының атауы)

ҚОРЫТЫНДЫ

      _____________________________________________________________________

      (кандидаттың лауазымы, арнаулы немесе әскери атағы, тегі, аты,

      әкесінің аты (бар болса))

      Алдыңғы академиялық кезеңдерде ___________________кандидат

      меңгерген жұмыс оқу жоспарларының пәндеріндегі академиялық

      айырмашылық ___ оқу пәнін құрайды.

Пәннің атауы

Ескертпе
      ҰҚО ЖОО кадр қызметінің бастығы: __________ атағы, тегі мен аты-жөні

      ҰҚО ЖОО оқу-әдістемелік бөлімшесінің бастығы: _______ атағы, тегі мен

      аты-жөні

      Қорытындымен таныстым: 20___ ж. "____" ________ қолы_________________

Об утверждении Правил перевода и восстановления в военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности Республики Казахстан

Приказ Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 13 января 2016 года № 3. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 февраля 2016 года № 13121.

      В соответствии с подпунктом 12) статьи 5-1 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила перевода и восстановления в военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности Республики Казахстан.

      2. Признать утратившим силу приказ Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 2 июля 2014 года № 218 "Об утверждении Правил перевода обучающихся в высшие специальные (военные) учебные заведения органов национальной безопасности Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9688, опубликованный в информационно-правовой системе "Әділет" 29 августа 2014 года).

      3. Департаменту кадров Комитета национальной безопасности Республики Казахстан обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней, после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан, направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Колкобаева М.О.

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель


Комитета национальной безопасности


Республики Казахстан

В. Жумаканов


  Утверждены
приказом Председателя КНБ
Республики Казахстан
от 13 января 2016 года № 3

Правила
перевода и восстановления в военные,
специальные учебные заведения органов
национальной безопасности Республики Казахстан
1. Общие положения

      1. Настоящие Правила перевода и восстановления в военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 12) статьи 5-1 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" и определяют порядок перевода и восстановления в военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности Республики Казахстан (далее – вузы ОНБ).

      2. В настоящих Правилах переводом понимается переход обучающихся высших учебных заведений Республики Казахстана (далее – вузы РК) в вузы ОНБ.

      3. Восстановление – это действие, определяющее возобновление обучения лица, ранее отчисленного из вуза ОНБ.

2. Порядок перевода

      4. Перевод в вузы ОНБ из вузов РК осуществляется в каникулярный период при наличии вакантных мест на соответствующем курсе, с учетом результатов учебного года и набранного переводного балла, если разница в рабочих учебных планах для бакалавриата составляет не более пяти учебных дисциплин обязательного компонента.

      Перевод в вузы ОНБ на потоки подготовки по образовательным программам высшего образования с сокращенным сроком обучения (на базе высшего образования) не осуществляется.

      5. При переводе в вузы ОНБ из вузов РК определяется академическая разница в дисциплинах рабочих учебных планов, изученных ими за предыдущие академические периоды.

      При определении разницы в дисциплинах различие в формах итогового контроля не учитывается.

      6. Академическая разница в дисциплинах рабочих учебных планов определяется вузом ОНБ на основе перечня изученных дисциплин, их программ и объемов в академических часах или кредитах, отраженных в копии учебной карточки или транскрипта либо в справке, выдаваемой лицам, не завершившим образование по форме утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 июня 2009 года № 289 "Об утверждении формы справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5717).

      Допускается перезачет, определенный в качестве пререквизита учебной дисциплины другой учебной дисциплиной или блоком смежных по содержанию учебных дисциплин, при условии их соответствия содержанию и объему дисциплин.

      7. В соответствии с освоенными пререквизитами вуз ОНБ устанавливает курс обучения и проводит перезачет освоенных кредитов согласно образовательным программам.

      Ликвидация академической разницы в дисциплинах рабочего учебного плана осуществляется в текущем академическом периоде по индивидуальному плану, разрабатываемому учебно-методическим подразделением вуза ОНБ и утверждаемому заместителем начальника вуза ОНБ, курирующим учебно-методическую работу.

      8. Академическая разница в дисциплинах рабочего учебного плана, не ликвидированная в установленный срок, в дальнейшем учитывается как академическая задолженность. В случае получения неудовлетворительной оценки при ликвидации академической разницы по дисциплине, задолженность ликвидируется до начала следующего академического периода.

      9. Лица, обучающиеся в вузах РК, изъявившие желание перевестись в вузы ОНБ (далее – кандидаты на учебу), до 1 декабря года, предшествующего году перевода, через подразделения и территориальные органы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (далее – подразделения КНБ) подают заявление в произвольной форме с указанием языка обучения на имя начальника вуза ОНБ.

      К заявлению прилагаются:

      1) документ, удостоверяющий личность (нотариально заверенная копия);

      2) документы, подтверждающие предыдущий уровень образования (аттестат о среднем образовании или диплом о послесреднем образовании);

      3) копия транскрипта, подписанная заместителем руководителя вуза РК, курирующего учебную, учебно-методическую работу и сотрудника учебно-методического подразделения вуза РК, скрепленная гербовой печатью;

      4) сертификат о сдаче Единого национального тестирования или комплексного тестирования (копия);

      5) шесть фотографий (без головного убора, размером 4, 5 х 6 см);

      6) приписное свидетельство (копия);

      7) автобиография и анкета (подлинник).

      10. Вуз ОНБ при наличии вакантных мест на соответствующем курсе в течение пяти рабочих дней готовит заключение о возможности перевода в вуз ОНБ (далее – заключение) по форме, согласно приложению к настоящим Правилам.

      11. Кадровые службы подразделений КНБ с учетом особенностей, предусмотренных статьями 7 и 10 Закона Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года "О специальных государственных органах Республики Казахстан" (далее – Закон):

      проводят мероприятия по специальной проверке кандидатов на учебу, по психофизиологическому и медицинскому освидетельствованию в военно-врачебных комиссиях подразделений КНБ, а также полиграфологическому исследованию для определения пригодности к службе;

      направляют сформированные личные дела кандидатов на учебу в вузы ОНБ до 20 мая года перевода.

      12. Вуз ОНБ до 10 июня года перевода через кадровые службы подразделений КНБ извещает кандидатов на учебу о сроках проведения мероприятий по переводу.

      13. Зачисление кандидатов на учебу в состав курсантов оформляется приказом начальника вуза ОНБ.

3. Порядок восстановления

      14. Лицо, отчисленное из вуза ОНБ, восстанавливается с учетом возрастных ограничений, определенных условиями приема на учебу в специальные (военные) учебные заведения, регламентированных Законом при подачи заявления о восстановлении в произвольной форме и успешном прохождении процедуры восстановления.

      15. Восстановлению в вузы ОНБ не подлежат лица, ранее отчисленные из вузов ОНБ за неуспеваемость или по отрицательным мотивам.

      16. Заявление о восстановлении подается на имя руководителя вуза ОНБ не позднее трех месяцев до начала очередного академического периода, в котором желает продолжить обучение. К заявлению о восстановлении прилагается транскрипт.

      17. При условии, что обучающийся завершил первый академический период в соответствии с рабочим учебным планом, а также если разница в рабочих учебных планах для бакалавриата составляет не более пяти учебных дисциплин кадровое подразделение вуза в течение двух рабочих дней начинает проводить проверочные мероприятия в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона.

      18. При положительном прохождении проверочных мероприятий в двухнедельный срок со дня завершения проверки учебно-методическое подразделение готовит справку на имя руководителя вуза ОНБ о возможности восстановления обучающегося на учебу и представляет его на рассмотрение Ученого совета вуза ОНБ.

      19. Ученый совет вуза ОНБ при наличии положительного заключения проверочных процедур и соблюдение условий пункта 17 настоящих Правил принимает решение о принятии вузом ОНБ отработки академической задолженности по дисциплинам рабочих планов.

      20. При отработке кандидатом на восстановление академической задолженности приказом начальника вуза ОНБ лицо восстанавливается на учебу.

      21. Восстановление отчисленного лица в вузы ОНБ осуществляется на тот же курс по родственным специальностям.

  Приложение
к Правилам перевода и восстановления
в военные, специальные учебные заведения
органов национальной безопасности
Республики Казахстан

      Форма

  Утверждаю
должность руководителя вуза ОНБ

      звание______________Фамилия и инициалы

      от "___" ____________ 20__г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

      о возможности перевода в _________________ КНБ Республики Казахстан

      (наименование военного, специального учебного заведения

      органов национальной безопасности Республики Казахстан)

      _____________________________________________________________________

       (должность, специальное или воинское звание, фамилия, имя, отчество

      (при его наличии) кандидата)

      Академическая разница в дисциплинах рабочих учебных планов,

      изученных кандидатом ___________________за предыдущие академические

      периоды, составляет ___ учебных предметов.

Наименование предмета

Примечание
      Начальник кадровой службы вуза ОНБ: звание _______ Фамилия и инициалы

      Начальник учебно-методического подразделения вуза ОНБ: звание _______

      Фамилия и инициалы

      С заключением ознакомился "__"___________20___ г. подпись____________