Көрсетілген қолдау шаралары туралы мемлекеттік қолдау құралдары операторларының есептілік нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 895 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 1 наурызда № 14855 болып тіркелді

      "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 1 тамыздағы № 874 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған көрсетілген қолдау шаралары туралы мемлекеттік қолдау құралдары операторларының есептілік нысаны бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Инвестиция комитеті:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

      4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларына сәйкес іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
Инвестициялар және даму
министрі
Ж. Қасымбек

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігі

      Статистика комитетінің төрағасы

      ______________ Н. Айдапкелов

      2017 жылғы 31 қаңтар

  Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2016 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 895 бұйрығымен
бекітілген

      Әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан

"Көрсетілген қолдау шаралары туралы мемлекеттік қолдау құралдары операторларының есептілік нысаны" 20__ жылғы ______ тоқсандағы есептілік кезең

      Индекс: 1-МҚШ

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынылатын адамдар тобы: мемлекеттік қолдау құралдарының операторлары

      Қайда ұсынылады: облыс, республикалық маңызы бар қалалар, астананың жергілікті атқарушы органдарына

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 30-күніне дейін

Жобаның атауы

Жобаның өтініш берушісі, инвестор (мемлекет)

Сектор

Облыс, қала, аудан

Мемлекеттік қолдау түрінің атауы

Көрсетілген мемлекеттік қолдаулар құндық мәнінде, млн. теңге

Құрылыс кезеңінде жұмыс орындары

Іске қосылған кезеңдегі жұмыс орындары

Жоба құны, млн. теңге

Заттай түрінде қуаты

Ақшалай түрінде қуаты, млн. теңге

Іске қосу мерзімі (жылы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Іске асыру кезеңіндегі жобалар бойынша

1

2

3

4

5

2. Іске қосылған жобалар бойынша

1

2

3

4

5

      Басшы __________________                         ___________

             (тегі, аты, әкесінің аты                          (қолы)

            (бар болған жағдайда)

      Орындаушы ___________________                    ___________

                  (тегі, аты , әкесінің аты                    (қолы)

                  (бар болған жағдайда)

      Орындаушының телефоны ________________________________________________

      Ұйымның мекенжайы __________________________________________________

      Ұйымның телефоны ________________________________________________

      Мөр орны

      Ескертпе: Көрсетілген қолдау шаралары туралы мемлекеттік қолдау құралдары операторларының есептілік нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға Қосымшада көрсетілген.

  "Көрсетілген қолдау шаралары
туралы мемлекеттік қолдау
құралдары операторларының
есептілік нысаны"
әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша

"Көрсетілген қолдау шаралары туралы мемлекеттік қолдау құралдары операторларының есептілік нысаны" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсініктеме

      1. "Көрсетілген қолдау шаралары туралы мемлекеттік қолдау құралдары операторларының есептілік нысаны" (бұдан әрі – Нысан) 1-бағанында жобаның реттік нөмірі көрсетіледі.

      2. Нысанның 2-бағанында жобаның атауы көрсетіледі.

      3. Нысанның 3-бағанында жобаның өтініш берушісі, елді көрсете отырып инвестор немесе мемлекеттік қолдау шараларын алуға өтініш беруші көрсетіледі.

      4. Нысанның 4-бағанында Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне және Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 1 тамыздағы № 874 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының 1-қосымшасына сәйкес өңдеуші өнеркәсіп секторы көрсетіледі.

      5. Нысанның 5-бағанында жоба іске асырылатын облыс, қала, аудан немесе мемлекеттік қолдау шараларын алуға өтініш берушінің заңды мекенжайы көрсетіледі.

      6. Нысанның 6-бағанында мемлекеттік қолдау шарасы түрінің атауы көрсетіледі.

      7. Нысанның 7-бағанында миллион теңгеде мемлекеттік қолдау шаралары құндық мәнінде көрсетіледі.

      8. Нысанның 8-бағанында құрылыс кезеңінде құрылған немесе жоспарланған жұмыс орындарының саны көрсетіледі.

      9. Нысанның 9-бағанында жобалық құжаттамаға немесе жобаның төлқұжатына сәйкес іске қосылған кезеңдегі құрылған немесе жоспарланған жұмыс орындарының саны көрсетіледі.

      10. Нысанның 10-бағанында миллион теңгеде жобаның құны көрсетіледі.

      11. Нысанның 11-бағанында өлшеу бірлігін көрсете отырып, жобалық құжаттамаға немесе төлқұжатқа немесе мемлекеттік қолдау шараларын алуға өтінішке сәйкес жобаның немесе мемлекеттік қолдау шараларын алуға өтініш берушінің заттай түріндегі қуаты көрсетіледі.

      12. Нысанның 12-бағанында миллион теңгеде жобалық құжаттамаға немесе жобаның төлқұжатына немесе мемлекеттік қолдау шараларын алуға өтінішке сәйкес миллион теңгеде жобаның мемлекеттік қолдау шараларын алуға өтініш берушінің құндық мәнінде қуаты көрсетіледі.

      13. Нысанның 13-бағанында іске қосылу немесе жоспарланған іске қосу жылы көрсетіледі.

      14. Мемлекеттік қолдау шаралары ұсынылған кезде Нысанның 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13-бағаналар сәйкесінше ақпарат бар болған жағдайда толтырылады.

      15. Нысанға басшы, ал ол болмаған жағдайда – оның міндетін атқарушы адам қол қояды.

      16. Нысандағы көрсеткіштер есептілік тоқсаннан кейінгі айдың бірінші күніне дейін нақты деректер бойынша қалыптасады.

Об утверждении формы отчетности операторов инструментов государственной поддержки об оказанных мерах поддержки

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 895. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 марта 2017 года № 14855.

      В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и Государственной программой индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 874 ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемую форму отчетности операторов инструментов государственной поддержки об оказанных мерах поддержки.

      2. Комитету по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в печатном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) в течении десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

      4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

      5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, согласно подпунктам 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


      Министр
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
Ж. Қасымбек

      "СОГЛАСОВАН"
Председатель
Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
____________Н. Айдапкелов
31 января 2017 года

  Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 29 декабря 2016 года № 895
  Форма, предназначенная для
сбора административных данных

                  "Форма отчетности операторов инструментов государственной
                  поддержки об оказанных мерах поддержки"

                  Отчетный период за _____________ квартал 20___ года

      Индекс: 1-ИГП

      Периодичность: ежеквартально

      Круг лиц, представляющих: операторы инструментов государственной поддержки

      Куда представляется: в местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы

      Срок представления: ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Наименование проекта

Заявитель проекта, инвестор (страна)

Сектор

Область, город, район

Наименование вида меры государственной поддержки

Оказанные меры государственной поддержки в стоимостном выражении, млн. тенге

Рабочие места в период строительства

Рабочие места в период эксплуатации

Стоимость проекта млн. тенге

Мощность в натуральном выражении

Мощность в стоимостном выражении, млн. тенге

Ввод в эксплуатацию
(год)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. По проектам на стадии реализации


1

2

3

4

5

2. По введенным в эксплуатацию проектам


1

2

3

4

5

            Руководитель _____________________                   ___________
                  (фамилия, имя, отчество                   (подпись)
                        (при его наличии)

            Исполнитель ______________________                   ___________
                  (фамилия, имя, отчество                   (подпись)
                        (при его наличии)

            Телефон исполнителя ___________________________
      Адрес организации _____________________________
      Телефон организации ___________________________
      Место печати

      Примечание: пояснение по заполнению Формы отчетности операторов инструментов государственной поддержки об оказанных мерах поддержки приводится в Приложении к настоящей форме.

  Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
"Форма отчетности операторов инструментов
государственной поддержки
об оказанных мерах поддержки"

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных "Форма отчетности операторов инструментов государственной поддержки об оказанных мерах поддержки"

      1. В графе 1 "Форма отчетности операторов инструментов государственной поддержки об оказанных мерах поддержки" (далее – Форма) указывается порядковый номер проекта.

      2. В графе 2 Формы указывается наименование проекта.

      3. В графе 3 Формы указывается заявитель проекта, инвестор с указанием страны или заявитель на получение меры государственной поддержки.

      4. В графе 4 Формы указывается сектор обрабатывающей промышленности согласно Общему классификатору видов экономической деятельности и приложению 1 к Государственной программе индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 874.

      5. В графе 5 Формы указывается область, город, район, где реализуется проект или юридический адрес заявителя на получение меры государственной поддержки.

      6. В графе 6 Формы указывается наименование вида оказанной меры государственной поддержки.

      7. В графе 7 Формы указывается оказанные меры государственной поддержки в стоимостном выражении в миллионах тенге.

      8. В графе 8 Формы указывается количество созданных либо планируемых рабочих мест на период строительства проекта.

      9. В графе 9 Формы указывается количество созданных либо планируемых рабочих мест на период эксплуатации в соответствии с проектной документацией или паспортом проекта.

      10. В графе 10 Формы указывается стоимость проекта в миллионах тенге.

      11. В графе 11 Формы указывается мощность проекта или заявителя на получение меры государственной поддержки в натуральном выражении в соответствии с проектной документацией или паспортом проекта, или заявкой на получение меры государственной поддержки с указанием единиц измерения.

      12. В графе 12 Формы указывается мощность проекта или заявителя на получение меры государственной поддержки в стоимостном выражении в соответствии с проектной документацией или паспортом проекта, или заявкой на получение меры государственной поддержки в миллионах тенге.

      13. В графе 13 указывается год ввода в эксплуатацию или планируемый год ввода в эксплуатацию.

      14. При оказании мер государственной поддержки Графы 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Формы заполняются при наличии соответствующей информации.

      15. Форму подписывает руководитель, а в случае его отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности.

      16. Показатели Формы формируются по фактическим данным до первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.