Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2018 жылғы 19 маусымдағы № 256 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 12 шілдеде № 17186 болып тіркелді.

      "Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 12-2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы шарттың үлгілік нысаны бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Халықты жұмыспен қамту және еңбек нарығын дамыту департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін баспа және электронды түрде қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

      4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтер ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Н.Б. Әлтаевқа жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрі
М. Әбілқасымова

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрінің

      міндетін атқарушы

      ______________ Р. Дәленов

      2018 жылғы 27 маусым

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрі

      ___________ Т. Сүлейменов

      2018 жылғы "___"________

  Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің
2018 жылғы 19 маусымдағы
№ 256 бұйрығымен бекітілген
  Нысан

Халықты жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы үлгілік шарт

      _______________ қаласы                  20___ жылғы "_____" _________

      Бұдан әрі "Тапсырыс беруші" деп аталатын_________________________

      _____________________________________халықты жұмыспен қамту орталығы

      (ауданның, облыстық және республикалық маңызы бар қалалардың, астананың

      бизнес-сәйкестендiру нөмiрi)

      атынан негізінде әрекет ететін__________________________________________

      (жарғы, 20____жылғы "____"__________ №_______сенiмхат)

      ____________________________________________________________________

      (қол қоятын адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      бір тараптан және бұдан әрі "Өнім беруші" деп аталатын __________________

      __________________________________________________________________________

      (заңды тұлғаның атауы, бизнес-сәйкестендiру нөмiрi/жеке тұлғаның тегі, аты,

      атынан әкісінің аты (бар болса) жеке сәйкестендiру нөмiрі)

      атынан әрекет ететін_____________________________________________________

      (уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

      екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп "Тараптар" деп аталып, осы халықты

      жұмыспен қамту саласында көрсетілетін қызметтердің аутсорсингі туралы

      шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді:

1. Шарттың мәні

      1. Өнім беруші адам саны ___ құрайтын тіркелген жұмыссыздарға, оның ішінде бірінші санаттағы ___ адамға, екінші санаттағы ___ адамға, үшінші санаттағы ___ адамға қатысты еңбек делдалдығы бойынша, сондай-ақ Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын шарттарға, талаптарға және Қызмет бағасына (тарифтерге) сәйкес әлеуметтік кәсіптік бағдарлау жүргізу бойынша қызметттерді көрсетуге (бұдан әрі – Қызметтер) міндеттенеді, ал ал Тапсырыс беруші көрсетілген Қызметті қабылдауға және Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда ол үшін ақы төлеуге мiндеттенедi:

      "ерекшеліктің коды" ерекшелігі бойынша – "шарттың атауы".

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 26.06.2019 № 345 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Шартта ескертілген талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Шарттың жалпы сомасы және ақы төлеу тәртібі

      3. Осы Шарт бойынша жалпы сома________________________________ (сомасын жазу)

      (бұдан әрі – Шарт сомасы) құрайды, соның ішінде Шарттың сомасы:

      ___ жылға ____ теңгені (сомасын жазу) құрайды;

      ___ жылға ____ теңгені (сомасын жазу) құрайды.

      <соның ішінде, егер Өнім беруші қосылған құн салығын төлеуші болып табылған жағдайда, ҚҚС сомасын не Өнім беруші ҚҚС төлеуші болып табылмаған жағдайда ҚҚС болмауын көрсету>

      Тіркелген жұмыссыздарға қатысты еңбек делдалдығы бойынша Қызмет көрсету бойынша бағасы:

      бірінші санаттағы жұмыссызға _____ теңгені,

      екінші санаттағы жұмыссызға _____ теңгені,

      үшінші санаттағы жұмыссызға _____ теңгені құрайды.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 26.06.2019 № 345 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      4. Өнім берушінің Қызметтерін қаржыландыру осы Шартта көзделген қаражат шегінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      5. Шарт сомасы нақты көрсетілген қызметтердің көлемін ескере отырып түзетілуге тиіс.

      6. Осы Шарт бойынша көрсетілген Қызметтерге ақы төлеу:

      1) Қызметтің бірінші кезеңін орындағаны үшін – Шарт күшіне енгеннен кейін 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірмей Тапсырыс беруші алдын-ала төлемді Шарттың сомасынан 20 (жиырма) пайыздан аспайтын мөлшерде жүргізеді.

      Осы Шарттың 9-тармағында көрсетілген мерзім ішінде жұмыссыздар жұмысқа орналастырылмаған жағдайда Өнім беруші алдын ала төлем сомасының бір бөлігін қайтаруды Тараптар көрсетілген қызметтер актісіне қол қойған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей, Өнім берушінің ұсынған көрсетілген қызметтер актісі негізінде жұмысқа орналастырылмаған жұмыссыздардың санына пропорционалды түрде жүзеге асырады;

      2) Қызметтің екінші кезеңін орындағаны үшін – Тараптар көрсетілген қызметтер актісіне қол қойғаннан кейін 10 (он) жұмыс күннен кешіктірмей көрсетілген қызметтер актісі негізінде жұмыссыз бір жұмыс орнында (не бір жұмыс берушіде) 3 (үш) ай үздіксіз жұмыспен қамтылған кезде Қызмет көрсету үшін бағаның 50 (елу) пайызы;

      3) Қызметтің екінші кезеңін орындағаны үшін – Тараптар көрсетілген қызметтер актісіне қол қойғаннан кейін 10 (он) жұмыс күннен кешіктірмей көрсетілген қызметтер актісі негізінде жұмыссыз бір жұмыс орнында (не бір жұмыс берушіде) 6 (алты) ай үздіксіз жұмыспен қамтылған кезде Қызмет көрсету үшін бағаның 30 (отыз) пайызы жүзеге асырылады.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 26.06.2019 № 345 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      7. Алып тасталды – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 26.06.2019 № 345 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Қызметтерді көрсету

      8. Өнім беруші еңбек делдалдығын жүзеге асырады және Шарт бойынша бір жұмыс орнында (не бір жұмыс берушіде) кемінде 6 (алты) ай үздіксіз жұмыспен қамту ұзақтығымен жұмыссыздарды тұрақты жұмыс орнына жұмысқа орналастыруды және әлеуметтік кәсіптік бағдарлау жүргізеді қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 26.06.2019 № 345 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Шарт жасалған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жұмыссызды Шарт бойынша жұмысқа орналастыру қамтамасыз етіледі.

      10. Осы Шарттың 9-тармағында көрсетілген мерзім ішінде жұмысқа орналастырылмаған жұмыссыздарға еңбек делдалдығы және тұрақты жұмысқа орналастыру жөніндегі қызметтерді көрсетуді Тапсырыс беруші жүзеге асырады.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 26.06.2019 № 345 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      11. Өнім берушінің:

      1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша көрсетілген Қызметтер үшін ақы төлеуді талап етуге;

      2) Тапсырыс берушіден осы Шарттың талаптары бойынша ақпарат сұратуға және оны уақтылы және толық көлемде алуға;

      3) Қызметтерді көрсету кезінде "Еңбек биржасы" (www.enbek.kz) мемлекеттік интернет-ресурсын пайдалануға құқығы бар.

      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 26.06.2019 № 345 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Өнім беруші:

      1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерді толық және тиісінше орындауды қамтамасыз етуге;

      2) Шартты іске асыру мақсатынан басқа мақсаттарға Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз ақпаратты пайдаланбауға;

      3) Тапсырыс берушінің талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

      4) Өнім берушінің Шарт талаптарын тиісінше орындамауына және (немесе) өзге де заңсыз әрекеттеріне байланысты келтірілген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге;

      5) қолданыстағы заңнамаға сәйкес Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін жауапты болуға;

      6) Тапсырыс берушіге шартты іске асыру туралы ақпаратты ай сайын беруге;

      7) осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қаржы қаражатының болмауы немесе жеткіліксіз болуы қатерлерін болдырмау жөніндегі шараларды қамтамасыз етуге;

      8) осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін үшінші тұлғаларға бермеуге міндетті.

      Ескерту. 12-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 26.06.2019 № 345 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      12. Тапсырыс берушінің:

      1) көрсетілген Қызметтердің сапасын тексеруге;

      2) осы Шарт бойынша Қызметтерді көрсетумен байланысты кез келген ақпаратты сұратуға құқығы бар.

      13. Тапсырыс берушінің:

      1) көрсетілген Қызметтердің сапасын тексеруге;

      2) осы Шарт бойынша Қызметтерді көрсетумен байланысты ақпаратты сұратуға құқығы бар.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 26.06.2019 № 345 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

5. Тараптардың жауапкершілігі

      14. Тараптар осы Шартта көзделген өз міндеттемелерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген жауаптылықта болады.

      15. Тараптардың осы Шартта көзделмеген жауапкершілік шаралары Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының нормаларына сәйкес қолданылады.

      16. Осы Шарттың қолданылу мерзімінің аяқталуы тараптарды осы мерзімнің аяқталуына дейін болған оны бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.

6. Шартты өзгерту және бұзу

      17. Шартқа өзгерістер мынадай:

      1) Қызметтердің осы Шартта көзделген сомасы немесе көлемі өзгерген жағдайда;

      2) Қызметтердің бағасын және тиісінше Шарт сомасын азайту бөлігінде Тараптардың өзара келісімі бойынша;

      3) егер Өнім беруші өзімен жасалған Шартты орындау процесінде Қызмет бірлігі үшін бағаны өзгертпей анағұрлым жақсы сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларды не өзімен жасалған Шарттың мәні болып табылатын Қызметтерді көрсету мерзімдерін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайларда енгізіледі.

      18. Осы шарттың сомасы мына:

      1) Тапсырыс беруші көрсетілетін қызметтер көлемін өзгерткен;

      2) Өнім беруші осы Шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындамаған;

      3) жұмыссыз Өнім беруші көрсететін еңбек делдалдығы қызметтерінен бас тартқан;

      4) осы Шарттың 9-тармағында көрсетілген мерзім ішінде жұмыссыз өз бетінше жұмысқа орналасқан;

      5) Өнім беруші осы Шарт бойынша міндеттемелердің бір бөлігін орындаудан бас тартқан жағдайларда өзгертілуге тиіс.

      Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 26.06.2019 № 345 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      19. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан бас тартқан жағдайда Тараптар 3 (үш) жұмыс күні ішінде соманы, осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды тоқтату себебін, күнін көрсетіп, жазбаша нысанда хабарлама жібереді.

      20. Тараптардың осы Шарт талаптарын орындамауы, уақтылы және тиісінше орындамауы оны біржақты тәртіппен бұзуға негіз болып табылады.

      21. Осы Шарт Тараптардың еркін нысанда хабарлама жіберуі арқылы осы Шарттың 20-тармағында көзделген фактілер анықталған күннен бастап бұзылады.

7. Еңсерілмейтін күш жағдаяттары

      22. Осы Шарт бойынша мiндеттемелерді орындамаған немесе тиiсінше түрде орындамаған Тараптар, егер тиісінше орындамағаны еңсерілмейтін күштiң, яғни осы жағдайлар кезiндегi төтенше және алдын алуға болмайтын жағдаяттардың (дүлей құбылыстар, соғыс қимылдары) салдарынан болғанын дәлелдей алмаса, мүлiктiк жауапкершілікте болады.

      23. Еңсерілмейтін күш жағдаяттары орын алған жағдайда Тараптар осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жібереді.

      Қазақстан Республикасы уәкілетті органының еңсерілмейтін күш жағдаяттарының туындағанын растайтын ресми құжаттары еңсерілмейтін күш жағдаяттарына дәлел болады.

      24. Уақтылы хабарламау Тараптарды осы Шарт бойынша жауапкершіліктен босататын негіздеме ретінде осы Шарттың 22-тармағында көзделген жағдаяттарға сілтеме жасау құқығынан айырады.

      25. Еңсерілмейтін күш жағдаяттары тоқтағаннан кейін Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауын тез арада жалғастырады және осы Шарттың 22-тармағында көзделген жағдаяттар тоқтағаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіні жазбаша нысанда хабардар етеді.

8. Дауларды шешу тәртібі

      26. Тараптар арасында осы Шарт бойынша немесе онымен байланысты туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер жолымен шешіледі.

      27. Осы Шарт аясында Тараптар өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйке шешіледі.

9. Өзге де талаптар

      28. Осы Шарт бірдей заңды күші бар төрт данада жасалды, бір данасы Тапсырыс берушіде, басқасы Өнім берушіде болады.

      29. Осы Шарт қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

      30. Осы Шартқа сәйкес басқа Тарапқа жіберілетін Тараптардың хабарламалары кейіннен түпнұсқалары беріліп, почта байланысы, жалпыға қолжетімді электрондық ақпараттық жүйелер арқылы ұсынылады.

      31. Осы Шарт <Қол қойылған күнінен> бастап күшіне енеді және _______ дейін қолданылады.

      Ескерту. 31-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 26.06.2019 № 345 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      32. Қажет болған жағдайда Шарт мерзімі Тараптардың келісімі бойынша ұзартылуы мүмкін.

10. Тараптардың деректемелері

Тапсырыс беруші Өнім беруші

__________________________________
(толық атауы)
___________________________________
(заңды мекенжайы)
___________________________________
(телефон, факс)
___________________________________
(бизнес сәйкестендіру нөмірі)
___________________________________
(банктік сәйкестендіру коды)
______________________________
(жеке сәйкестендіру коды)
___________________________________
(банк атауы)
___________________________________
(уәкілетті өкілдің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
___________________________________
(қолы)

__________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы/ жеке тұлғаның тегі, аті, әкесінің аты (бар болса))
___________________________________
(мекенжайы)
___________________________________
(телефон, факс)
___________________________________
(бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке сәйкестендіру нөмірі)
___________________________________
(банктік сәйкестендіру коды)
___________________________________
(жеке сәйкестендіру коды)
___________________________________
(банк атауы)
___________________________________
(уәкілетті өкілдің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
___________________________________
(қолы)

      _____________/_________                         ______________/___________

      М.О.                                                 М.О. (бар болса)

Об утверждении типовой формы договора об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения

Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 256. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июля 2018 года № 17186.

      В соответствии с подпунктом 12-2) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О занятости населения" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемую типовую форму договора об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения.

      2. Департаменту занятости населения и развития рынка труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

      4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

      5) в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Альтаева Н.Б.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан
М. Абылкасымова

      СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
___________ Р. Даленов
27 июня 2018 год

      СОГЛАСОВАНО
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
___________ Т. Сулейменов
"___"________ 2018 год

  Утвержден
приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
от 19 июня 2018 года № 256
  Форма

Типовой договор об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения

      Город________                         "____"_______20___ года

      Центр занятости населения __________________________________________________
                  (района, городов областного и республиканского значения, столицы,
                              бизнес-идентификационный номер)
в лице ________________________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего)
_______________________________________________________________________________,
            (устава, доверенности №_____ от "_____" __________20___г.) именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ____________________ _____________________________________________________________________/ (наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер/ фамилия, _____________________________________________________________________, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуальный идентификационный номер) именуемый в дальнейшем "Поставщик" в лице __________________________, (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица) действующего (ей) на основании ________________________________________ с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны" заключили настоящий договор об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

      1. Поставщик обязуется оказать услугу по трудовому посредничеству в отношении зарегистрированных безработных (далее – Услуга) в количестве ___ человек, в том числе первой категории ___ человек, второй категории ____человек, третьей категории ___человек, а также по проведению социальной профессиональной ориентации согласно условиям, требованиям по ценам на Услугу (тарифам), являющимися неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять оказанную Услугу и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору:

      по специфике "код специфики" - "наименование договора".

      Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра труда и социальной защиты населения РК от 26.06.2019 № 345 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      2. Условия, оговоренные в Договоре, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью.

2. Общая сумма Договора и условия оплаты

      3. Общая сумма по настоящему Договору составляет__________________________ тенге (сумма прописью)

      (далее - сумма Договора), в том числе сумма Договора на:

      ___ год составляет ____ тенге (сумма прописью);

      ___ год составляет ____ тенге (сумма прописью).

      <в т.ч. указать сумму НДС, в случае, если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, либо отсутствие НДС, в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС>

      Цена за оказание Услуги по трудовому посредничеству в отношении зарегистрированных безработных составляет:

      безработного первой категории - _____ тенге,

      безработного второй категории - _____ тенге,

      безработного третьей категории - _____ тенге.

      Сноска. Пункт 3 в редакции приказа Министра труда и социальной защиты населения РК от 26.06.2019 № 345 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      4. Финансирование Услуг Поставщика производится в пределах средств, предусмотренных настоящим Договором и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      5. Сумма Договора подлежит корректировке с учетом фактически оказанного объема услуг.

      6.

      1) за выполнение первого этапа Услуги – не позднее 5 (пяти) рабочих дней после вступления Договора в силу Заказчик производит предварительный платеж в размере 20 (двадцати) процентов от суммы Договора.

      В случае нетрудоустройства безработных в течение срока, указанного в пункте 9 настоящего Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг осуществляет возврат части суммы предварительного платежа пропорционально количеству нетрудоустроенных, на основании представленного Поставщиком акта оказанных услуг;

      2) за выполнение второго этапа услуги – не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг в размере 50 (пятидесяти) процентов от цены за оказание Услуги при непрерывной занятости безработного на одном рабочем месте (у одного работодателя) в течение 3 (трех) месяцев согласно акту оказанных услуг;

      3) за выполнение третьего этапа услуги – не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг в размере 30 (тридцати) процентов от цены за оказание Услуги при непрерывной занятости безработного на одном рабочем месте (у одного работодателя) в течение 6 (шести) месяцев согласно акту оказанных услуг.

      Сноска. Пункт 6 в редакции приказа Министра труда и социальной защиты населения РК от 26.06.2019 № 345 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).
      7. Исключен приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 26.06.2019 № 345 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

3. Оказание Услуг

      8. Поставщик осуществляет трудовое посредничество и обеспечивает трудоустройство безработных на постоянное рабочее место по Договору с продолжительностью непрерывной занятости на одном рабочем месте (либо у одного работодателя) не менее 6 (шести) месяцев, а также проводит социальную профессиональную ориентацию.

      Сноска. Пункт 8 в редакции приказа Министра труда и социальной защиты населения РК от 26.06.2019 № 345 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      9. Трудоустройство безработного по Договору обеспечивается в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора.

      10. Безработным, нетрудоустроенным в течение срока, указанного в пункте 9 настоящего Договора, оказание услуг по трудовому посредничеству и трудоустройству на постоянную работу осуществляется Заказчиком.

      Сноска. Пункт 10 в редакции приказа Министра труда и социальной защиты населения РК от 26.06.2019 № 345 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

4. Права и обязанности Сторон

      11. Поставщик вправе:

      1) требовать от Заказчика оплату за оказанные Услуги по Договору;

      2) запрашивать и получать своевременно и в полном объеме информацию от Заказчика по условиям настоящего Договора;

      3) использовать при оказании Услуг государственный интернет-ресурс "Биржа труда" (www.enbek.kz).

      Сноска. Пункт 11 с изменением, внесенным приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 26.06.2019 № 345 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      12. Поставщик обязуется:

      1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

      2) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать информацию, кроме как в целях реализации Договора;

      3) по требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

      4) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора и (или) иными неправомерными действиями;

      5) нести ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством;

      6) ежемесячно предоставлять Заказчику информацию о реализации Договора;

      7) обеспечивать меры по недопущению рисков отсутствия или недостаточности финансовых средств для исполнения обязательств по настоящему Договору;

      8) не передавать свои обязательства третьим лицам по настоящему Договору.

      Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 26.06.2019 № 345 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      13. Заказчик вправе:

      1) проверять качество оказанных Услуг;

      2) запрашивать информацию, связанную с оказанием Услуг по настоящему Договору.

      Сноска. Пункт 13 в редакции приказа Министра труда и социальной защиты населения РК от 26.06.2019 № 345 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      14. Заказчик обязуется:

      1) производить оплату за оказанные Услуги Поставщику в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

      2) при выявлении несоответствий оказанных Услуг незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

      3) разъяснять условия Договора по запросу Поставщика;

      4) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

      5) предоставлять достоверную (актуальную) информацию о безработных;

      6) нести ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность сторон

      14. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором Стороны несут ответственность, установленную законодательными актами Республики Казахстан.

      15. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан.

      16. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, имевшее место до истечения этого срока.

6. Изменение и расторжение Договора

      17. Изменения в Договор вносятся в случаях:

      1) изменения суммы или объема Услуг, предусмотренных настоящим Договором;

      2) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Услуги и соответственно суммы Договора;

      3) если Поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предложил при условии неизменности цены за единицу Услуг более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия оказания Услуг, являющихся предметом заключенного с ним Договора.

      18. Сумма настоящего Договора подлежит изменению в случаях:

      1) изменения Заказчиком объема услуг;

      2) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору;

      3) отказа безработного от услуг трудового посредничества, оказываемых Поставщиком;

      4) самостоятельного трудоустройства безработного в течение срока, указанного в пункте 9 настоящего Договора;

      5) отказа Поставщика от исполнения части обязательств по настоящему Договору.

      Сноска. Пункт 18 в редакции приказа Министра труда и социальной защиты населения РК от 26.06.2019 № 345 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      19. В случае отказа Сторон от исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней направляют уведомления в письменной форме с указанием суммы, причины, даты прекращения исполнений обязательств по настоящему Договору.

      20. Неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение Сторонами условий настоящего Договора являются основаниями для его расторжения в одностороннем порядке.

      21. Настоящий Договор расторгается со дня обнаружения фактов, предусмотренных пунктом 20 настоящего договора путем направления Сторонами уведомления в произвольной форме.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

      22. Стороны не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, несут имущественную ответственность, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные действия).

      23. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны направляют письменное уведомление в произвольной форме о таких обстоятельствах и их причинах.

      Доказательством обстоятельств непреодолимой силы будут служить официальные документы уполномоченного органа Республики Казахстан, подтверждающие возникновение обстоятельств непреодолимой силы.

      24. Несвоевременное уведомление лишает Сторон права ссылаться на обстоятельства, предусмотренные пунктом 22 настоящего Договора, как на основание, освобождающее от ответственности по настоящему Договору.

      25. После прекращения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно возобновляет исполнение обязательств по настоящему Договору и в течение 3 (трех) рабочих дней после прекращения обстоятельств, предусмотренных пунктом 22 настоящего Договора, в произвольной форме уведомляет Заказчика.

8. Порядок разрешения споров

      26. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

      27. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Прочие условия

      28. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр находится у Заказчика, другой у Поставщика.

      29. Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках.

      30. Уведомления Сторон, направляемые другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, высылаются посредством почтовой связи, общедоступных электронных информационных систем с последующим представлением оригиналов.

      31. Настоящий Договор вступает в силу <со дня его подписания> и действует до _____________________.

      Сноска. Пункт 31 в редакции приказа Министра труда и социальной защиты населения РК от 26.06.2019 № 345 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      32. В случае необходимости Договор продлевается по соглашению Сторон.

10. Реквизиты сторон

Заказчик

Поставщик

______________________________________
(полное наименование)
_____________________________________
(юридический адрес)
____________________________________
(телефон, факс)
___________________________________
(бизнес идентификационный номер)
___________________________________
(банковский идентификационный код)
__________________________________
(индивидуальный идентификационный код)
____________________________________
(наименование банка)
___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
уполномоченного представителя)
___________________________________
(подпись) М.П.

_____________________________________
(полное наименование юридического лица/
фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица)
_____________________________________
(адрес)
_____________________________________
(телефон, факс)
_____________________________________
(бизнес идентификационный номер/
индивидуальный идентификационный номер)
________________________________________
(банковский идентификационный код)
______________________________________
(индивидуальный идентификационный код)
_____________________________________
(наименование банка)
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
уполномоченного представителя)
____________________________________
(подпись) М.П.(при наличии)