"Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есепке алу шоттарының жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 маусымдағы № 281 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 14 қаңтардағы № 14 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 19 қаңтарда № 18210 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есепке алу шоттарының жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 маусымдағы № 281 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6314 болып тіркелген, 2010 жылғы 17 тамызда "Егемен Қазақстан" № 332-333 (26176) газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есепке алу шоттарының жоспарында:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. 1000 "Ақша қаражаты және олардың баламалары" кіші бөлімі - қолма-қол ақшаны бақылау шоттарында және мемлекеттік мекемелердің шоттарында ақша қаражатын және олардың баламаларын есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:

      1010 - "Кассадағы ақша қаражаты", мемлекеттік мекеме кассасындағы ақша қаражатының бар-жоғын және қозғалысын есепке алуға арналған;

      1020 - "Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты", мемлекеттік мекеме ағымдағы шотындағы ақша қаражатын есепке алуға арналған;

      1030 - "Есеп айырысу шоты" Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінен (бұдан әрі – СІМ) Қазақстан Республикасының елшіліктері және өзге де ұйымдар алған ақша қаражатын есепке алуға арналған;

      1040 - "Түсімдер мен есеп айырысуларды есепке алу үшін қол ақшаны бақылау шоты (бұдан әрі – ҚБШ)" мемлекеттік мекеменің, жергілікті өзін-өзі басқарудың қайырымдылық көмектен алынатын, ақылы қызметтер, ақшаны уақытша орналастыру ақшасы бойынша, жергілікті өзін-өзі басқарудың ақша қаражатын, республикалық және жергілікті бюджеттерге, Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      1041 - "Қайырымдылық көмек ҚБШ", мұнда Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік мекемелер алатын, олар үшін филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен және (немесе) кіші отанына қолдау көрсету жөніндегі қызметтен алынатын ақшаның түсімі мен оның жұмсалуы есепке алынады;

      1042 - "Ақылы қызметтер ҚБШ", мұнда мемлекеттік мекемелер иелігінде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден алған және Бюджет кодексіне сәйкес және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 болып тіркелген) бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету қағидасында белгіленген тәртіпте пайдаланылатын ақша кірістері мен шығыстары есепке алынады;

      1043 - "Ақшасын уақытша орналастыру ҚБШ", мұнда Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сәйкес жеке және (немесе) заңды тұлғалардың қайтарып алу шартымен мемлекеттік мекемелерге аударылған немесе белгілі бір жағдай туғанда сәйкесінше бюджетке немесе үшінші жаққа берілген ақша қаражат қозғалысы есепке алынады;

      1044 - "Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ", мұнда Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін ақшаның түсімі мен жұмсалуы есепке алынады;

      1045 - "Нысаналы қаржыландыру ҚБШ", мұнда есептелген бюджет қаражаты және оларды ерекше шығыстарды жүргізуге пайдалану есепке алынады (нысаналы қаржыландыру шоты);

      1046 - "Республикалық бюджеттің ҚБШ", мұнда бірыңғай қазынашылық шотынан республикалық бюджетке түсетін түсімдерді есепке жатқызу есепке алынады;

      1047 - "Жергілікті бюджеттердің ҚБШ", мұнда бірыңғай қазынашылық шотынан жергілікті бюджеттерге түсетін түсімдерді есепке жатқызу есепке алынады;

      1048 - "Жәбірленушілерге өтемақы қоры ҚБШ", мұнда Қазақстан Республикасының жәбірленушілерге өтемақы қоры туралы заңнамасында көзделген тәртіппен ақша түсімдерін есепке жатқызу және жәбірленушілерге өтемақы төлемдерін жүргізу есепке алынады;

      1050 - "Шетелдік валютадағы шот", мемлекеттік мекеме жүргізетін есепті кезеңнің соңғы күніне қолданылатын және Жаңартылған "Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау және қолдану тәртібін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 Қаулысы және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген) бірлесіп белгілеген тәртіпте анықталатын валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша шетелдік валютаны қайта есептеу жолымен алынған Қазақстан Республикасы валютасында валюталық операцияларды есепке алуға арналған;

      1060 - "Арнайы шот", бюджеттік бағдарлама әкімшілігі қарызға алған (сыртқы қарыздар және байланысты гранттар) қаражаттың түсуі мен жұмсалуы бойынша қаржылық операцияларды есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды;

      1061 - "Байланысты гранттың арнайы шоты", мұнда байланысты гранттар бойынша қаражаттың түсуі мен жұмсалуы бойынша қаржылық операциялар есепке алынады;

      1062 - "Сыртқы қарыздың арнайы шоты", мұнда сыртқы қарыздар (қарызға алынған қаражат) бойынша қаражаттың түсуі мен жұмсалуы бойынша қаржылық операциялар есепке алынады;

      1070 - "Өзге де ақша қаражаты" алдыңғы қосалқы шоттарда көрсетілмеген басқа да ақша қаражаттарын есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      1071 - "Аккредитивтер", мұнда мемлекеттік мекемелердің жеткізуші алдында алынған активтер үшін пайда болған төлемдерге сәйкес міндеттемелер бойынша ашылған аккредитивтер сомасы есепке алынады;

      1072 - "Ақша құжаттары", мұнда өзге ақша құжаттары есепке алынады;

      1073 - "Жолдағы ақша қаражаты" мұнда шетел мекемелерінің шығындарын қаржыландыру СІМ-не аударылған, бірақ СІМ-нің шетел мекемелерінің есеп айырысу шотына түспеген ақша қаражат қозғалысын есепке алынады;

      1074 - "Өзге де ақша қаражаты", мұнда алдыңғы қосалқы шоттарда көрсетілмеген өзге ақша қаражаты есепке алынады;

      1080 - "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары" республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары бойынша қаражат қозғалысын есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      1081 - "Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары", мұнда мемлекеттік мекемелердің қызметін қаржыландыру, мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерді қаржыландыруды қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасы есепке алынады;

      1082 - "Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда күрделі салымдарды қаржыландыру бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады;

      1083 - "Басқа да бюджеттердің есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелерге олар жергілікті бюджет есебінен міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар алу кезінде және керісінше жергілікті бюджеттердің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелерге белгілі бір мақсаттарға республикалық бюджеттен міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар алу кезінде мемлекеттік мекеменің міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулардың қозғалысы есепке алынады;

      1084 - "Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда трансферттер бойынша міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады, олар жалпы сипаттағы трансферттер, нысаналы ағымдағы трансферттер, нысаналы даму трансферттері, мемлекеттік мекеменің қызметкері болып табылмайтын жеке тұлғаларға берілетін трансферттер, Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына берілетін трансферттер, Ұлттық қорға берілетін трансферттер болып бөлінеді;

      1085 - "Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда мемлекеттік бюджет, жергілікті бюджет немесе жергілікті органдар, жеке және заңды тұлғалар арнайы қор қаражаттар есебінен ақшалай жәрдемақылар түріндегі субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады;

      1086 - "Республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдермен байланысты операциялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдер есебінен мемлекеттік мекемелердің шығыстары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасы есепке алынады;

      1087 - "Сыртқы қарыздардың және байланысты гранттардың есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда сыртқы қарыздардың және байланысты гранттардың есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасы есепке алынады;

      1088 - "МЖӘ жобалары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады;

      1090 - "Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары" жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасының қозғалысын есепке алу үшін арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды;

      1091 - "Жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары", мұнда мемлекеттік мекеменің қызметін ұстауға жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомалары есепке алынады;

      1092 - "Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда күрделі салымдарды қаржыландыру бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады;

      1093 - "Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің пайдалану үшін субвенциялар мен трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады, олар жалпы сипаттағы трансферттерге, нысаналы ағымдағы трансферттерге, нысаналы даму трансферттеріне, жергілікті өзін-өзі басқару трансферттеріне, жеке тұлғаларға берілетін трансферттерге бөлінеді;

      1094 - "Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда мемлекеттік бюджет, жергілікті бюджет немесе жергілікті органдар, жеке және заңды тұлғалар арнайы қор қаражаттар есебінен ақшалай жәрдемақылар түріндегі субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады;

      1095 - "Жергілікті бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдерге және олардың жұмсалуына байланысты операциялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар" мұнда жергілікті бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдер есебінен мемлекеттік мекемелердің шығыстарына бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасы есепке алынады;

      1096 - "МЖӘ жобалары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", мұнда мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады.";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. 1200 "Қысқа мерзімді дебиторлық берешек" кіші бөлім қысқа мерзімді дебиторлық берешекті есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:

      1210 - "Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешекті есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      1211 - "Жеке тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", мұнда жеке тұлғалармен жасалатын есеп айырысулар көрсетіледі:

      әлеуметтік төлемдер және әлеуметтік көмектер бойынша;

      қызметкерлер мен қызметшілерге еңбекте алған жарақат, не болмаса Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың еңбектегі міндеттерін орындауға байланысты өзге де денсаулығын зақымдаған залалдың орнын толтыру бойынша;

      қаза болған, қайтыс болған әскери қызметшілердің ата-аналарына, асырап алушыларына, қамқоршыларына төленетін біржолғы төлемдер бойынша;

      демалысқа кеткен кезінде шұғыл қызметтің әскери қызметшілеріне,

      әскери (арнайы) оқу орындарының курсанттарына азық-түлік үлесінің орнына ақшалай өтемақы;

      жеке тұлғаларға басқа да трансферттер бойынша;

      1212 - "Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша есептемелерді есепке алуға арналған;

      1213 - "Нысаналы даму трансферттері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" дамытуға нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешекті есепке алу үшін арналған;

      1214 - "Жеке тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", мұнда жеке тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек есепке алынады;

      1215 - "Заңды тұлғаларға берілетін субсидиялар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", мұнда заңды тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек есепке алынады;

      1216 - "Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуге трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", мұнда республикалық бюджеттен халыққа төлеу үшін Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне бөлінген және "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына зейнетақыларды және жәрдемақыларды төлеуге (мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар, арнайы мемлекеттік жәрдемақылар, жерлеу үшін жәрдемақы және басқа да әлеуметтік төлемдер) берілген қаражат қозғалысы есепке алынады;

      1217 - "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының трансферттері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберіндегі қызметтерге ақы төлеуге республикалық бюджеттен Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына берілген трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешекті есепке алуға арналған;

      1220 - "Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" салықтар үшін бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешекті (жеке табыс салығы, әлеуметтік салық, қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдер және өзге салықтар), және де мемлекеттік мекемемен бюджетке артығымен аударылған сомаларды есепке алу үшін арналған;

      1230 - "Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі" өтеу мерзімі бір жылға дейінгі сатылған активтер, орындалған жұмыстар және көрсетілген қызметтер, сондай-ақ музыка мектептерінде балалардың оқуы үшін, мектеп-интернаттарда тәрбиеленушілерді ұстау үшін, мектеп жанындағы интернаттарда балалардың нысанды киім-кешегі үшін, тамақтануы үшін есеп айырысулар есепке алынады. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      1231 - "Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі", мұнда өтеу мерзімі бір жылға дейінгі сатылған активтер, орындалған жұмыстар және көрсетілген қызметтер үшін сатып алушылар мен

      тапсырыс берушілердің дебиторлық берешегі көрсетіледі, кәсіптік техникалық білім беру мекемелерінде тапсырыс берушілермен орындалған жұмыстар немесе көрсетілген қызметтер үшін және сатылған дайын өнімдер үшін есеп айырысулар, сондай-ақ өндірістік оқыту үдерісінде оқушылар орындаған жұмыстар үшін кәсіпорындармен және мемлекеттік мекемелермен есеп айырысулар есепке алынады;

      1232 - "Төлемдердің арнайы түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", мұнда өтеу мерзімі бір жылға дейін музыка мектептерінде балалардың оқуы үшін, интернат мектептерде тәрбиеленушілерді ұстау үшін, нысанды киім-кешек үшін, мектеп интернаттардағы балалардың тамақтануы үшін есеп айырысулар есепке алынады;

      1240 - "Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" ведомстволық есеп айырысулар бойынша мемлекеттік мекемелердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегін есепке алуға, соның ішінде өтеу мерзімі бір жылдан кем емес ішкі кредит беруге арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      1241 - "Ішкі ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" ішкі ведомстволық есеп айырысу бойынша өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерде берешек, оның ішінде қайтару негізінде кредит сомасы (ішкі кредит беру бойынша) республикалық және жергілікті бюджет қаражатының есебінен берілген кредиттер сомалары бойынша;

      1242 - "Ведомствоаралық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" ведомствоаралық есеп айырысу бойынша өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерде берешек, оның ішінде қайтару негізінде кредит сомасы (ішкі кредит беру бойынша) республикалық және жергілікті бюджет қаражатының есебінен берілген кредиттер сомалары бойынша;

      1250 - "Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар" қарыздар, қаржы инвестициялары, жалдау және алуға басқа да сыйақылар бойынша есептелген сыйақылар бойынша дебиторлық берешекті есепке алу үшін арналған;

      1260 - "Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі" активтерді сатып алуға, қызметтерге ақы төлеуге, қызметтік іссапарларға есеп беруге берілген ақшалай қаражат бойынша, қызметкерлерге берілген қарыздар бойынша, Қазақстан Республикасының Дене шынықтыру және спорт туралы заңнамасына сәйкес өзге де тұлғаларға берілетін іссапар шығыстары бойынша қызметкерлердің дебиторлық берешегінің қозғалысымен байланысты операцияларды есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      1261 - "Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі", мұнда есеп беретін тұлғалармен оларға іссапар шығыстарына аванспен, сондай-ақ қолма-қол ақшасыз жолмен жүргізілуі мүмкін емес шығыстарды төлеу үшін берілген есеп айырысулар есепке алынады;

      1262 - "Қызметкерлермен басқа есеп айырысу түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", мұнда активтердің анықталған жетіспеушіліктері мен талан-таражға түсуі бойынша, сондай-ақ алдыңғы қосалқы шоттарда көрсетілмеген, өтеу мерзімі бір жылға дейінгі есеп айырысулардың басқа да түрлері бойынша адамдардың берешегі есепке алынады;

      1263 - "Өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі", мұнда Қазақстан Республикасының Дене шынықтыру және спорт туралы заңнамасына сәйкес іссапар шығыстарын берумен байланысты операциялар есепке алынады;

      1270 - "Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" ағымдағы кезеңде операциялық және қаржылық жал бойынша есептелген жал төлемдерін есепке алу үшін арналған;

      1280 - "Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер" алдыңғы шот топтарында көрсетілмеген өтеу мерзімі бір жылға дейінгі өзге дебиторлық берешегі бойынша операцияларды есепке алу үшін арналған;

      1290 - "Күмәнді дебиторлық берешектер бойынша резерв" күмәнді дебиторлық берешектер бойынша резервтерді құруға және оның қозғалысына байланысты операцияларды есепке алу үшін арналған;

      1291 - "Салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек" бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешекті есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      1292 - "Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек", бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде өтеу мерзімі бір жылға дейінгі дебиторлық берешекті есепке алуға арналған;

      1293 - "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек", бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде өтеу мерзімі бір жылға дейінгі дебиторлық берешекті есепке алуға арналған;

      1294 - "Негізгі капиталды сатудан есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", негізгі капиталды сатудан есеп айырысулар бойынша өтеу мерзімі бір жылға дейінгі дебиторлық берешекті есепке алуға арналған;

      1295 - "Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек", мемлекеттің қаржы активтерін сатудан есеп айырысулар бойынша өтеу мерзімі бір жылға дейінгі дебиторлық берешекті есепке алуға арналған.";

      10-тармақтың екінші бөлігінде:

      сегізінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1316 - "Шаруашылық материалдары және кеңсе жарақтары", мұнда шаруашылық материалдары (электр желілік фильтрлер, ұзартқыштар, шыныдан немесе басқа сынатын материалдан жасалатын ыдыс, пышақтар, шанышқылар, қасықтар, гүл құмыралары, қысқаш, балға, күректер, швабралар (ағаштан, пластмассадан жасалған), ауаны дымқылдауыштар, электр шәйнектері, су қайнатқыштар, шелектер (пластмасса, алюминий, мырышталған, қаңылтыр), кеңсе жарақтары (резеңке кілемшелер, сондай-ақ қағаздарға арналған жайма, пластик қоржындар, органайзер, басшының үстел үсті жинағы, калькуляторлар), айналар, балшықтан қорғайтын жол төсеніштер, портфельдер, қабырға сағаттары, үтіктейтін тақталар, маркерлі тақталар, диктофондар есепке алынады;";

      он бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "1319 - "Өзге материалдар", мұнда құнына қарамастан барлық жануарлар түрлерінің төлдері және бордақылаудағы малдар, құстар, көжектер, мамық терілі аңдар, малға және басқа жануарларға арналған шөп, пішен, сұлы және басқа да жем түрлері, егілетін материалдар, тұқымдар, тыңайтқыштар, егер мемлекеттік мекемелерде жұмыс жылқылары болса, төлі (құлындары), сондай-ақ қайтарылатын немесе ауыстырылатын ыдыс (күбілер, бидондар, жәшіктер, шыны банкілер, шөлмектер және басқа да ыдыс), ақпаратты техникалық тасығыштар (флеш-карталар, дискілер, дискеттер, токендер), компьютерлік тінтуірлер, клавиатуралар, спорт іс-шараларын жүргізуге арналған тауарлар (шайбалар, доптар, шахматтар, дойбылар, үстел үсті теннисіне арналған жинақтар, бадминтонға арналған жинақтар, арнаулы шаңғылар), қорек батареялары, балалар ойыншықтары, балалар ойындары, жалюздер, қызметтік иттерге арналған керек-жарақ, орны толтырылатын шығындары жүктеме шығыстардың құрамында құрылыс-монтаждау жұмыстарының өзіндік құнына жатқызылатын уақытша (атаусыз) құрылыстар, қосалқы жайлар мен қондырғылар және алдыңғы қосалқы шоттарда қамтылмаған басқа да материалдар есепке алынады;";

      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "16. 2300 – "Негізгі құралдар" кіші бөлімі негізгі құралдарды есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:

      2310 - "Жер" бюджеттен бөлінетін қаражаттың есебінен сатып алынған жердің кез-келген түрін, ормандарды, ішкі сулар мен пайдалы қазбалардың кен орындарын есепке алуға арналған;

      2320 - "Ғимараттар" шоты объектілердің функционалдық міндетіне байланысты адамдар немесе жануарлардың тұруына болатын, заттарды сақтауға болатын, ұстап тұратын және қоршап тұратын немесе біріктірілген (ұстап тұратын және қоршап тұратын) конструкциялар бойынша объекттің тұрақты негізінде салынған әрбір жеке тұрған ғимаратты есепке алу үшін арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      2321 - "Тұрғын емес үй ғимараттары", мұнда басқару органдары, әлеуметтік-мәдени және басқа ұйымдар пайдаланатын өндірістік-шаруашылық мақсаттағы ғимараттар (оқу орындарының, ауруханалардың, емханалардың және амбулаториялардың, қариялар мен мүгедектерге арналған үйлердің, балалар мекемелерінің, кітапханалардың, клубтардың, мұражайлардың, ғылыми-зерттеу институттарының, шеберханалардың) және басқа да

      мемлекеттік мекемелердің ғимараттары есепке алынады;

      2322 - "Тұрғын үй ғимараттары", мұнда толығымен немесе көбіне тұруға болатын мақсатқа арналған ғимараттар есепке алынады: толық немесе көбіне тұрғын үйге арналған ғимараттар (барлық пайдалы тұрғын және тұрғын емес алаңдардың 50%-нен кем болмайтын тұрғын бөлмелердің жалпы пайдалы алаңы);

      2330 - "Құрылыстар" су айдағыштар, стадиондар, бассейндер, жолдар, көпірлер, ескерткіштер, парктердің, саябақтардың, қоғамдық бақтардың қоршаулары және басқа құрылысты есепке алуға арналған;

      2340 - "Беру құрылғылары" электрлік, жылу және механикалық қуаттарды тасымалдау құралдары, және де байланыс пен электр тарату (кабельді) желілері, тұтынушыларға дейін сұйық және газ тәрізді заттарды магистральдық құбырлар арқылы ауыстыруға арналған қуаттарды трансформациялау және беру үшін қажетті, барлық аралық құрылғылары бар трансмиссиялар мен құбырларды есепке алу үшін арналған;

      2350 - "Көлік құралдары" көшіруге арналған қозғалыс құралдарының барлық түрлерін есепке алу үшін арналған, олар мынадай жеке топтарға бөлінеді:

      теміржол көлігінің жылжымалы құрамы (электровоздар, тепловоздар, мотодрезиндер, вагондар, платформалар, цистерналар);

      су және автомобиль көлігі (теплоходтар, дизель-электроходтар, сүйретпелер, баржалар мен баркалар, қайықтар мен қызметтік қосымша құтқару қайықтары мен кемелері, жүзбелі айлақтар, желкенді кемелер, жүк таситын және жеңіл автомобильдер, тіркемелер, автосамосвалдар, автоцистерналар, автобустар, мамандандырылған автомобильдер, тартқыш тракторлар және басқа су және автомобиль көлігі);

      әуе көлігі (ұшақтар, тікұшақтар);

      ат көлігі (арбалар, шаналар);

      өндіріс көлігі (электрокарлар, мотоциклдер, мотороллерлер, велосипедтер, қоларбалар мүгедектер арбасы және басқа өндіріс көлігі);

      спорт көлігінің барлық түрлері;

      2360 - "Машиналар мен жабдықтар" қуат машиналары мен жабдықтарды, жұмыс машиналары мен жабдықтарды, өлшеу аспаптарын, реттеу аспаптары мен қондырғыларын, зертхана жабдықтарын, компьютерлік жабдықтарды, дәрігерлік жабдықтарды, кеңсе жабдықтарын, криминалистикалық жабдықтарды мынадай жеке топтарға бөлінген өзге машиналар мен жабдықтарын есепке алуға арналған:

      жылу және электр энергиясын өндіретін қуат машиналары мен жабдықтар, машина-генераторлар және судың, желдің энергиясын, сондай-ақ жылу және электр энергиясын қозғалыстың механикалық энергиясына айналдыратын машина-қозғағыштар;

      өнім жасау және өндірістік мақсатта қызметтер көрсету процесінде және механикалық қозғағыштардың, адам және жануар күшінің көмегімен өндіріс процесінде еңбек затын ауыстыру барысында еңбек затына механикалық, жүк және жолаушы лифтілерін қоса алғанда термикалық және химиялық әсер етуге арналған жұмыс машиналары мен жабдықтары, машиналар, аппараттар мен жабдықтар;

      криминалистикалық жабдық – құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдардың уәкілетті бөлімшелерінің сотқа дейінгі тергеуді техникалық-криминалистикалық қамтамасыз етуге арналған криминалистикалық шабадандар, сандық шағын, айналы, гибридтік фотоаппараттар, сандық бейнекамералар;

      өлшеу аспаптары – дозаторлар, амперметрлер, барометрлер, ваттметрлер, су өлшегіштер, вакуумметрлер, вапориметрлер, вольтметрлер, биіктік өлшегіштер, гальванометрлер, геодезиялық аспаптар, гигроскоптар, индикаторлар, компастар, манометрлер, хронометрлер, арнаулы таразылар, өлшегіштер, көпфункционалды сағаттар, касса аппараттары және басқа өлшеу приборлары;

      реттегіш аспаптар мен құрылғылар – оттегі-тыныс алу аспаптары, электрлі, пневматикалы және гидравликалы реттегіш қондырғылар, автоматты басқа тетіктері, орталықтандыру және топтау аппаратурасы, диспетчерлік бақылаудың желілік құрылғылары;

      зертханалық жабдықтар – пирометрлер, реттегіштер, калориметрлер, ылғалдылықты анықтайтын аспаптар, айдау текшелері, газ өткізгіштікті сынайтын аспаптар, жыртылуға төзімділікті сынайтын аспап, микроскоптар, термостаттар, тұрақтандырғыштар, кергіш шкафтар және басқа зертханалық жабдықтар;

      компьютерлік жабдықтар – дербес компьютерлер, процессорлар, іркіліссіз қорек көздері, мониторлар, принтерлер, сканерлер және басқа компьютерлік жабдықтар;

      медициналық жабдықтар – медициналық жабдықтар (тіс-дәрігері креслосы, операциялық столдар, арнаулы жабдығы бар төсектер), арнаулы дезинфекциялық және дезинсекциялық жабдықтар, сүтханалар мен сүт станцияларының, қан құю станцияларының жабдықтары және басқа медициналық жабдықтар;

      офистік жабдықтар – көшіргіш машиналар, факс-машиналар, құжаттарды жоюға арналған машиналар және басқалар және басқа офистік жабдықтар;

      өзге машиналар мен жабдықтар – стадиондардың, спорт алаңдарының және спорт жайларының жабдықтары (оның ішінде спорт снарядтары), оқу орындарындағы кабинеттер мен зертханалардың жабдықтары, киноаппаратура, жарық беретін аппаратура, сахна жабдықтары, саз аспаптары, теледидарлар, таспалар, ұялы байланыс аппараттары, пейджерлер, радиоаппаратура, ғылыми-зерттеу мемлекеттік мекемелерінің мен ғылыми жұмыспен айналысатын басқа да ұйымдардың арнайы жабдықтары, АТС жабдықтары, механикалық өрт сөндіру сатылары, кір жуатын және тігін машиналары, тоңазытқыштар, шаңсорғыштар, ауа баптағыштар, қысқа толқынды пештер, бейнетіркегіштер, автодабылдағыштар, бағыттағыштар, бейнекамералар, жоғарыда тізбеленген топтарда көрсетілмеген басқа машиналар мен жабдықтар;

      арттехқару-жарақ (атыс қаруы пистолеттер мен револьверлер, автоматты қару, арнаулы мергендік қару-жарақ, арнаулы (ерекше) мақсаттағы полиция бөлімшесінің қару-жарағы, оқу және спорт қаруы, жарық сигналдарын беру құралдары, әскери инженерлік мүлік, әскери химиялық мүлік, оптикалық аспаптар);

      қару-жарақ және әскери техника;

      2370 - "Аспаптар, өндірістік және шаруашылық мүкәммалы" аспаптар, өндірістік және шаруашылық құралдарды есепке алу үшін арналған және мынадай жеке топтарға бөлініп есептеледі:

      аспаптар – механикаландырылған және механикаландырылмаған жалпы сипаттағы еңбек құралдары, сондай-ақ машиналарға бекітілген, материалдарды өңдеу үшін қолданылатын заттар. Оларға электр энергиясының, қысылған ауаның көмегімен жұмыс істейтін қолға ұстайтын механикаландырылған құралдарды (электродрелдер, бояу бүріккіштер, электр тітіркеткіштер, гайка бұрағыштар) қоса алғанда қол еңбегінің кесетін, ұратын, қысатын және тығыздайтын құралдары, сондай-ақ материалдарды өңдеуге, монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған құралдар (қыспақтар, патрондар, бөлгіш тығындар, қозғағыштарды орнатуға және автомобильдердегі кардан біліктерін айналдыруға арналған құралдар);

      өндірістік мүкәммал мен керек-жарақтар – жұмыс уақытында өндірістік операцияларды жеңілдетуге қызмет ететін өндірістік мақсаттағы заттар, жұмыс үстелдері, верстагтар, кафедралар, парталар және еңбекті қорғауға көмектесетін басқа жабдықтар, сұйық және сусымалы заттарды сақтауға арналған орынжайлар (бактар, амбарлар, сенектер, қамбалар), сауда шкафтары мен сөрелер, мүкәммал ыдыстар, жұмыс машиналарына жатқызуға болмайтын техникалық мақсаттағы заттар;

      шаруашылық мүкәммал – кеңсе керек-жарақтары (қабырғалық жиһаз, гарнитуралар, құрамалы жиһаздар, тумбалар, демалыс бұрышы), жылжытпалы тосқауылдар, ілгіштер, гардеробтар, әр түрлі шкафтар, дивандар, үстелдер, орындықтар, креслолар, кітап сөрелері, жанбайтын шкафтар мен жәшіктер, сейфтер, еденде тұратын сағаттар, гектографтар, шапирографтар мен басқа да қолға ұстайтын көбейткіш және нөмірлегіш аппараттар, телефон аппараттары, желдеткіштер, жылжытпалы киіз үйлер, шатырлар (оттегілерінен басқа), кереуеттер (арнайы жабдығы бар кереуеттерден басқа), кілемдер, портъерлер, терезеге арналған торлар және басқа да шаруашылық мүкәммал, сондай-ақ өртке қарсы мақсаттағы заттар - гидропульттер, стендтер, қол сатылар;

      басқа да өндірістік және шаруашылық мүкәммал – рамадағы картиналар, қола мүсіндер (бюсттер), мраморлы вазалар, шамдар (люстралар, бра), мемлекеттік рәміздер, тифлоқұралдар мен сурдоқұралдар, көрнекі насихаттау стендтері;

      2380 - "Өзге негізгі құралдар" өзге негізгі құралдарды есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      2381 - "Мәдени мұра активтері", мұнда өзінің мәдени, экологиялық және тарихи мәніне байланысты мәдени мұра болатын активтер есепке алынады. Оларға тарихи ғимараттар мен монументтер, археологиялық қазба орындары, қорықтар мен табиғи қорғалатын аумақтар, өнер шығармалары, сондай-ақ құнына қарамастан мұражай құндылықтары жатқызылады;

      2382 - "Кітапханалық қор", мұнда жекелеген кітаптардың құнына қарамастан кітапханалық қорлар есептеледі. Кітапханалық қорларға ғылыми, көркем және оқулық әдебиет, әдебиеттің арнаулы түрлері және басқа басылымдар енгізіледі;

      2383 - "Өзге негізгі құралдар", мұнда:

      жерді жақсарту бойынша күрделі шығындар есепке алынады. Жерді жақсарту жөніндегі күрделі шығындарға күрделі салымдар есебінен жүргізілетін (жер бөліктерін жобалау, алқаптарды егістік үшін отау, даланы тастар мен қой тастардан тазарту, түбірлерді кесу, жабайы өсімдіктерден арылту, көлшіктерді тазарту), ауыл шаруашылығына арналған жерді үстіртін жақсарту жөніндегі мәдени-техникалық шараларға арналған заттық сипатта емес (құрылыс салуға байланысты емес) шығындар жатады;

      олардың құнына қарамастан, хайуанаттар паркіндегі және басқа сондай мекемелердегі жануарлар әлемнің экспонаттары;

      сахналық қойылым құралдары (декорациялар, ағаш жиһаздары мен кәделік, бутафорлық заттар, театрлық және ұлттық костюмдер, бас киімдер, іш-киімдер, аяқ киімдер, париктер);

      оқулық кинофильмдер, магнитті дискілер мен ленталар;

      көшелердегі, алаңдардағы, парктердегі, бақтардағы, саябақтардағы, ұйымдардың аумағындағы, тұрғын үй аулаларындағы көгалдандыру және көріктендіру өсімдіктері, жанды қоршаулар, қар тосқындары мен егістікті қорғайтын жалдар, құмдар мен өзен жағалауларын бекітетін өскіндер, жар-қабақ өскіндері, ботаника бақтарының және ғылыми-зерттеу ұйымдары мен оқу орындарының ғылыми мақсаттарға арнап басқа қолдан өсірілген көпжылдық өскіндер;

      өзге мүкәммал, су диспенсерлері, эмальді шелектер, кастрюльдер, табалар;

      жұмыс малдары – жылқылар, өгіздер, түйелер, есектер және басқа да жұмыс малдары (көліктік және спорт жылқыларын, қызметтік иттерді қосқанда);

      басқа шоттардың тобына енгізілмеген өзге негізгі құралдар;

      2390 - "Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы мен құнсыздануы" негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы мен құнсыздануына резерв сомасын есепке алу үшін арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      2391 - "Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы", мұнда негізгі құралдардың жинақталған амортизация сомасы есепке алынады;

      2392 - "Негізгі құралдардың құнсыздануына резерв", мұнда негізгі құралдардың құнсыздануына резерв құру мен оның қозғалысымен байланысты операциялар есепке алынады.";

      17-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2411 - "Аяқталмаған құрылыс", мұнда аяқталмаған және пайдалануға тапсырылмаған объектілер құрылысы бойынша шығыстар есепке алынады (ғимараттар мен құрылыстарды тұрғазу, қондырғыны монтаждау бойынша, қару-жарақ пен әскери техника);";

      24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "24. 3000 "Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер" кіші бөлімі қысқа мерзімді ретінде жіктелетін қаржылық міндеттемелерді есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттардың топтарын қамтиды:

      3010 - "Қысқа мерзімді алынған сыртқы қарыздар", алынған қысқа мерзімді сыртқы қарыздарды есепке алуға арналған;

      3020 - "Қысқа мерзімді алынған ішкі қарыздар", алынған қысқа мерзімді ішкі қарыздарды есепке алуға арналған;

      3030 - "Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер", шоттардың басқа топтарында көрсетілмеген өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер есепке алынады;

      3040 - "МЖӘ жобалары бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер", мемлекеттік-жекеше әріптестік жобалары бойынша қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелерді есепке алуға арналған.";

      25-тармақтың екінші бөлігінде:

      төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "3112 - "Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда нысаналы ағымдағы трансферттер бойынша қаражат қозғалысы есепке алынады;";

      жиырма үшінші абзацына орыс тілінде өзгеріс енгізілген, мемлекеттік тіліндегі мәтін өзгермейді;

      26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "26. 3200 "Қысқа мерзімді кредиторлық берешек" кіші бөлімі қысқа мерзімді кредиторлық берешекті есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:

      3210 - "Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" өтеу мерзімі бір жылға дейінгі жеткізушілер мен мердігерлерге қорларды жеткізу және қайта өңдеу бойынша шығыстарды қоса алғанда сатып алынған қорлар, ұзақ мерзімді активтер, қабылданған жұмыстар мен тұтынылған қызметтер үшін есеп айырысуға қысқа мерзімді кредиторлық берешектерді есепке алуға арналған;

      3220 - "Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" ведомстволық есеп айырысулар бойынша, сондай-ақ өтеу мерзімі бір жылдан аспайтын ішкі кредит беру бойынша мемлекеттік мекемелердің қысқа мерзімді кредиторлық берешегін есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      3221 - "Ішкі ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" ішкі ведомстволық есеп айырысулар бойынша, сондай-ақ қайтарылу негізінде республикалық немесе жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен алынған кредиттер сомалары бойынша мемлекеттік мекемелердің қысқа мерзімді кредиторлық берешегін есепке алуға арналған;

      3222 - "Ведомствоаралық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" ведомствоаралық есеп айырысулар бойынша, сондай-ақ қайтарылу негізінде республикалық немесе жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен алынған кредиттер сомалары бойынша мемлекеттік мекемелердің қысқа мерзімді кредиторлық берешегін есепке алуға арналған;

      3230 - "Стипендиаттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек" жоғары оқу орындарының студенттеріне, магитранттарға, докторанттарға және аспиранттарға, ғылыми-зерттеу мемлекеттік мекемелердің және мектептердің, колледждердің, кәсіптік-техникалық мектептердің оқушылары, курстардың тыңдаушылары стипендиялар есептеу және төлеу бойынша стипендианттармен есеп айырысуын есепке алу үшін арналған;

      3240 - "Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұғалардың алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек" жұмысшылармен және қызметшілермен еңбекақы төлеу, өзге де есеп айырысулар, Қазақстан Республикасының Дене шынықтыру және спорт туралы заңнамасына сәйкес өзге тұлғаларға берілетін іссапар шығыстары бойынша есеп айырысуларды есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      3241 - "Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда мемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне төленуге тиісті еңбекақы, компенсациялық төлемдер, бір реттік төлемдер (материалдық көмек, ынталандыру және басқа да ұқсас төлемдер) және қызметкердің еңбекақысынан ұсталуға тиісті сомалар есепке алынады;

      3242 - "Атқару құжаттары бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда бір жылдан артық емес кезең ішінде олардың жеке шоттарына аудару үшін басқа тұлғаның пайдасы үшін жалақы төлемдерінен, стипендиялардан, атқарушы парақтары мен басқа құжаттар бойынша ұсталған сомалар есепке алынады;

      3243 - "Депоненттелген сома бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда жұмыскерлер мен студенттердің белгіленген мерзімде алынбаған жалақы төлемдері мен шәкіртақылардың сомалары есепке алынады;

      3244 - "Уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақы бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша әлеуметтік жәрдемақы есептеу және төлеу бойынша есеп айырысулары есепке алынады;

      3245 - "Кәсіподақтық мүшелік жарна сомаларын қолма-қол емес аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда қызметкерлердің еңбекақы сомаларынан кәсіподақ ұйымдарымен қолма-қол емес есеп айырысу жүйесінде ұсталынатын ұсталымдар есепке алынады (кәсіподақ мүшесінің жазбаша мінездемесі негізінде);

      3246 - "Пайдаланылмаған демалыс бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда қызметкерлердің жинақталған пайдаланылмаған демалыс бойынша резерв (міндеттемелер) сомасы есепке алынады;

      3247 - "Банктерге салымдар бойынша шоттарға аударылған қолма-қол ақшасыз аударымдар бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда қызметкерлер мен жұмыскерлердің жеке жазбаша өтініші негізінде еңбекақысынан ұсталынатын, яғни еркі бойынша еңбекақысын банк шоты арқылы қолма-қол емес есеп айырысу негізінде аудару бойынша кредиторлық берешектер сомасы есепке алынады;

      3248 - "Қызметкерлерге өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда қызметкерлер мен жұмыскерлердің тапсырмасы бойынша сақтандыру органдарымен қолма қол емес есеп айырысу жолымен сақтандыру шарты бойынша сақтандыру төлемдері, Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес бекітілген негізде (қызметкердің жазбаша өтініші негізінде) банктен алынған қарыз сомасын төлеу бойынша, есеп беретін сома бойынша бір жылдан артық емес негізде төленуге жататын қызметкерлердің еңбекақысынан ұсталатын сомалар есепке алынады;

      3249 - "Өзге де есеп берілетін сомалар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда Қазақстан Республикасының Дене шынықтыру және спорт туралы заңнамасына сәйкес берілуге жататын іссапар сомалары бойынша берешек есепке алынады;

      3250 - "Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар" алынған қарыздар, қаржылық жал және өзге де сыйақылар бойынша төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақыларды есепке алу үшін арналған;

      3260 - "Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектерді есепке алу үшін арналған;

      3270 - "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" шоттардың басқа топтарында көрсетілмеген өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектерді есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      3271 - "Ақшаны уақытша орналастыру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", мұнда Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік мекемеге жеке және (немесе) заңды тұлғалар олардың қайтарымдылығы не белгілі бір талаптар басталған кезде тиісті бюджетке немесе үшінші тұлғаларға аудару шартымен беретін ақша сомасы есепке алынады және де сотталғандар мен тергеуге алынып сотталған тұлғалардан алынған сомасы мен жеке ақшалары, сотталғандардың жалақыдан ұсталған сомасы, зейнетақылары, жәрдемақылары және өзге де табыстары қаражат есепке алынады;

      3272 - "Ақша айналымынан қолма-қол тиындардың алынуына байланысты есеп айырысу", мұнда қолма-қол тиындарды ақша айналымынан алу себебі бойынша қызметкер жұмыстан босатылған, стипендиаттың оқу мерзімі аяқталған, атқару қағазының немесе басқа да құжаттың қолданыс мерзімі аяқталған жағдайда төленбеген немесе артық төленген тиындардың сомалары есепке алынады;

      3273 - "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер", мұнда алдыңғы топтарда көрсетілмеген бір жыл мерзімге дейінгі өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер, оның ішінде сақтандыру бойынша жұмыстар мен қатысып сөз сөйлеу үшін, гонорар үшін берешек сомасы есепке алынады;

      3280 - "Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдер жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешекті есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      3281 - "Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек", қосылған құн салығынан (бұдан әрі – ҚҚС) басқа, бір жылдан аз кезең ішіндегі бюджетке түсетін салықтық түсімдер мен кедендік төлемдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөніндегі операцияларды есепке алуға арналған;

      3282 - "ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек", салық төлеуші ұсынған декларацияға сәйкес есептелген ҚҚС сомасын төлеу жөніндегі операцияларды есепке алуға арналған;

      3283 - "ҚҚС қайтару жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек", салық төлеуші ұсынған қосымша декларацияға сәйкес есептелген ҚҚС сомасын қайтару жөніндегі операцияларды есепке алуға арналған;

      3284 - "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", бір жылдан кем кезең ішінде бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер жөнінде төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешекті есепке алуға арналған;

      3285 - "ЕАЭО-ға мүше-мемлекеттер алдындағы бөлінетін кеден баждары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек", бір жылдан кем кезең ішінде Еуразиялық Экономикалық Одаққа мүше-мемлекеттер алдындағы бөлінетін кеден баждары бойынша операцияларды есепке алуға арналған.";

      31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "31. 4000 "Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" кіші бөлімі ұзақ мерзімді ретінде жіктелетін қаржылық міндеттемелерді есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:

      4010 - "Ұзақ мерзімді алынған сыртқы қарыздар" өтеу мерзімі бір жылдан асатын алынған сыртқы қарыздар бойынша міндеттемелерді есепке алуға арналған;

      4020 - "Ұзақ мерзімді алынған ішкі қарыздар" өтеу мерзімі бір жылдан асатын алынған ішкі қарыздар бойынша міндеттемелерді есепке алуға арналған;

      4030 - "Өзге ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер", онда алдыңғы шоттарда көрсетілмеген өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер есепке алынады;

      4040 - "МЖӘ жобалары бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер", мемлекеттік-жекеше әріптестік жобалары бойынша ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелерді есепке алуға арналған.";

      37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "37. 5000 "Қаржыландыру" кіші бөлімі қаржыландыру көзін есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шотты қамтиды:

      5010 - "Күрделі салымдарды қаржыландыру". Бұл шот мынадай қосалқы шотты қамтиды:

      5012 - "Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар

      есебінен қаржыландыру" мемлекеттік бюджеттен бөлінген сыртқы қарыздар мен байланысты гранттардың есебінен қаржыландыруды есепке алуға арналған.";

      42 және 43-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "42. 6000 "Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер" кіші бөлімі айырбас емес операциялардан алынған кірістерді (тікелей берместен, балама құнына айырбастау ретінде алынған кірістерді) есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:

      6010 - "Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер", республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдерге және олардың жұмсалуына байланысты операциялар бойынша, басқа бюджеттер есебінен жеке қаржыландыру жоспары бойынша мемлекеттік мекемені ұстауға және оның ағымдағы қызметіне арнап алынған қаржыландырудан түсетін кірісті тануға арналған;

      6020 - "Күрделі салымдарды қаржыландырудан алынатын кірістер", бюджеттік қаржыландыру есебінен күрделі салымдарды қаржыландырудан түскен кірісті тануға арналған;

      6030 - "Трансферттер бойынша кірістер", трансферттерді аудару үшін алынған қаржыландырудан түсетін кірісті мемлекеттік мекеменің тануына арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      6031 - "Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер бойынша кірістер", мемлекеттік мекеменің қызметкері болып табылмайтын жеке тұлғаларға берілетін трансферттерді аудару үшін алынған қаржыландырудан түскен кірісті мемлекеттік мекеменің тануына арналған;

      6032 - "Нысаналы ағымдағы трансферттер бойынша кірістер", нысаналы ағымдағы трансферттерді аудару үшін алынған қаржыландырудан түсетін кірісті мемлекеттік мекеменің тануына арналған;

      6033 - "Нысаналы даму трансферттері бойынша кірістер", нысаналы даму трансферттерін аудару үшін алынған қаржыландырудан түсетін кірісті мемлекеттік мекеменің тануына арналған;

      6034 - "Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша кірістер", Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттерді аудару үшін алынған қаржыландырудан түсетін кірісті мемлекеттік мекеменің тануына арналған;

      6035 - "Жалпы сипаттағы трансферттер бойынша кірістер", жалпы сипаттағы трансферттерді аудару үшін алынған қаржыландырудан түсетін кірісті мемлекеттік мекеменің тануына арналған;

      6036 - "Басқа да трансферттер бойынша кірістер" Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына трансферттерді аудару үшін алынған қаржыландырудан түсетін кірісті мемлекеттік мекеменің тануына арналған;

      6040 - "Субсидияларды төлеу жөніндегі қаржыландырудан түсетін кірістер", алынған субсидиялар бойынша кірісті мемлекеттік мекеменің тануына арналған;

      6050 - "Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер", филантропиялық және (немесе) демеушілік және (немесе) меценаттық қызмет кірістері түрінде алынған активтерді тануға арналған;

      6060 - "Гранттар бойынша кірістер", мемлекеттік мекеме алған байланысты грантты есепке алуға арналған;

      6070 - "Қарыздардың түсімдерінен түсетін кірістер", сыртқы және ішкі қарыздардың түсімдерінен түсетін кірістерді тануға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      6071 - "Сыртқы қарыз түсімдерінен түсетін кірістер", сыртқы қарыз түсімдерінен түсетін кірістерді тануға арналған;

      6072 - "Ішкі қарыз түсімдерінен түсетін кірістер", ішкі қарыз түсімдерінен түсетін кірістерді тануға арналған;

      6080 - "Айырбас емес операциялардан алынатын өзге кірістер", бюджетке түсетін өзге де өтеусіз түсімдерден түсетін кірістерді тануға арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды қамтиды:

      6081 - "Бюджетке түсетін салық түсімдерінен алынатын кірістер", "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Кодексінде (Салық кодексі) және Еуразиялық экономикалық одақтың және/немесе Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында көзделген бюджетке түсетін салықтық түсімдер мен кедендік төлемдерден түсетін кірісті тануға арналған;

      6082 - "Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдерден алынатын кірістер", мемлекеттік меншіктен (қатысу үлестері, дивидендтер, мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі, кредиттер мен депозиттер бойынша сыйақылар, жалдау ақысы), активтерді басқарудан түсетін кірістер ретінде танылған тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді және өзге де мүлікті өткізуден, тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді өткізуден түсетін және ұзақ мерзімді активтердің кетуінен түсетін түсімдерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында, Еуразиялық экономикалық одақтың және/немесе Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген салықтық емес түсімдер бойынша түсетін кірісті тануға арналған;

      6083 - "Жергілікті өзін-өзі басқарудан алынатын кірістер", Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін облыстық бюджеттен және (немесе) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен түскен трансферттер, оның ішінде субвенциялар бойынша кірістерді жергілікті өзін-өзі басқару органдарының тануына арналған;

      6084 - "Жергілікті өзін-өзі басқарудың басқа да кірістері", Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін басқа көздерден түскен басқа да кірістерді жергілікті өзін-өзі басқару органдарының тануына арналған;

      6085 - "Трансферттердің бюджетке түсуі", тиісті бюджетке трансферттер (бюджеттік субвенциялар, бюджеттік алып қоюлар, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан түсетін түсімдер, республикалық және жергілікті бюджеттерге түсетін нысаналы трансферттер мен асқа да трансферттер) түрінде түскен кірістерді тануға арналған;

      6086 - "МЖӘ жобаларын қаржыландырудан түсетін кірістер", мемлекеттік – жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау үшін алынған қаржыландырудан түсетін кірістерді тануға арналған;

      6090 - "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару", бұрын мемлекеттік мекеме қаржыландырудан түсетін кірістер ретінде таныған, қаржы жылының аяғында қалған бюджет қаражатының қалдықтары сомасының қайтарылуын көрсетуге арналған.

      43. 6100 "Айырбас операциялардан алынатын кірістер" кіші бөлімі тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді өткізуден алынатын кірістерді тануға арналған.

      Бұл кіші бөлім мына шотты қамтиды:

      6110 - "Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді өткізуден алынатын кірістер", мұнда басқа жаққа баламалы құнымен айырбасқа беруден алынған кірістерді есепке алуға арналған (тауарлар, қызметтер немесе активтерді пайдалану мүмкіндігі түрінде).";

      45-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "45. 6300 "Өзге кірістер" кіші бөлімі басқа кіші бөлімдерде көрсетілмеген кірістерді есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:

      6310 – "Әділ құнның өзгеруінен түсетін кірістер", ұзақ мерзімді активтердің әділ құны өзгеруінен түсетін (биологиялық активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті және қаржы құралдарын) кірістерді есепке алуға арналған;

      6320 - "Ұзақ мерзімді активтердің шығуынан алынатын кірістер", активтердің (негізгі құралдар, биологиялық активтер, инвестициялық жылжымайтын мүлік және материалдық емес активтер, ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары), негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерінің кетуінен алынатын кірістерді есепке алуға арналған;

      6330 - "Активтерді өтеусіз алудан түсетін кірістер" жеке және заңды тұлғалардан активтерді (негізгі құралдар, биологиялық активтер, инвестициялық жылжымайтын мүлік, аяқталмаған құрылыс пен күрделі салымдар, материалдық емес активтер, ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары, қорлар мен ақшалай қаражат) өтеусіз алудан түсетін кірістерді тануға арналған;

      6340 - "Бағамдық айырмадан түсетін кірістер" валюталардың әртүрлі айырбас бағамдарын пайдалана отырып есептілік валютасында көрсетілген шетелдік валюта бірліктерінің бірдей санын көрсетудің нәтижесінде туындайтын бағамдық айырмадан түсетін кірістерді есепке алуға арналған;

      6350 - "Шығындарды өтеуден түсетін кірістер" үшінші жақтан өтеу кезінде (активтердің құнсыздануынан бұрын танылған шығындар) алынған кірістерді есепке алуға арналған;

      6360 - "Өзге кірістер" талап ету мерзімі аяқталған кредиторлық берешекті есептен шығаруда, түгендеуде артық шыққан негізгі құралдарды, қорларды, жетіспеушіліктің орнын толтырудан, қысқа мерзімді қаржылық инвестицияларды сатудан, төлдердің салмағының артуынан және төлдеуінен, негізгі құралдарды жоюдан және шоттардың басқа топтарында көрсетілмеген басқа да кірістерді есепке алуға арналған;

      6370 - "Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерден алынатын кірістер", Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдер бойынша кірісті тануға арналған;

      6380 - "Бағалы қағаздарды орналастырудан түсетін кірістер" бағалы қағаздардың номинал құны мен оларды іс жүзіндегі орналастыру құны арасындағы оң айырманы есепке алуға арналған.";

      48-тармақтың сегізінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "7070 - "Іссапарларға арналған шығыстар" мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің және мемлекеттік мекеме қызметкерлері болып табылмайтын тұлғалардың іссапарларымен (ел ішінде және шет елде) байланысты шығыстарды есепке алуға арналған;";

      49, 50 және 51-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "49. 7200 - "Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар" бюджеттік төлемдер бойынша шығыстарды есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:

      7210 - "Трансферттер бойынша шығыстар", нысаналы трансферттер, сондай-ақ мемлекеттік мекеменің қызметкері болып табылмайтын жеке тұлғаларға берілетін трансферттер бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

      7220 - "Зейнетақы мен жәрдемақы төлеу бойынша шығыстар", "Азаматтар үшін үкімет" мемлекеттік корпорациясына зейнетақыларды төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығының зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу жөніндегі шығыстарын есепке алуға арналған;

      7230 - "Субсидиялар бойынша шығыстар", субсидиялар бойынша шығыстарды, оның ішінде шаруа қожалықтары мен фермерлік шаруашылықтарға субсидиялар беру бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

      7240 - "Жалпы сипаттағы трансферттер бойынша шығыстар", Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жүргізілетін субвенциялар мен алып қоюлар бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

      7250 - "Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша шығыстар", Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілген трансферттер, оның ішінде субвенциялар бойынша шығыстарды жергілікті уәкілетті органның есепке алуына арналған;

      7260 - "Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар", төлеушілермен есеп айырысу бойынша бұдан бұрын есептелген кірістерді түзету кезінде туындайтын бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдерді азайту жөніндегі шығыстарды есепке алуға арналған;

      7270 - "Басқа да трансферттер бойынша шығыстар" Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына берілетін трансферттер бойынша шығыстарды есепке алуға арналған.

      50. 7300 "Активтерді басқару бойынша шығыстар" кіші бөлімі активтерді басқару бойынша шығыстарды есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:

      7310 - "Сыйақылар бойынша шығыстар" шоты қарыздар, пайдаланылған құралдар, сыртқы және ішкі капитал нарығында, қаржылық жал, мемлекеттік-жекеше әріптестік жобалары бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

      7320 - "Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар" шоты алдыңғы шоттар топтарында көрсетілмеген активтерді басқару бойынша өзге шығыстарды есепке алуға арналған;

      7330 - "МЖӘ жөніндегі шығыстар", мемлекеттік-жекеше әріптестік жобалары бойынша жөніндегі шығыстарды есепке алуға арналған.

      51. 7400 "Өзге шығыстар" кіші бөлімі алдыңғы кіші бөлімдерде көрсетілмеген өзге шығыстарды есепке алуға арналған.

      Бұл кіші бөлім мынадай шоттарды қамтиды:

      7410 - "Әділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар" шоты активтердің (қысқа мерзімді қаржылық инстициялар, ұзақ мерзімді қаржылық инстициялар, биологиялық активтер, инвестициялық жылжымайтын мүлік) әділ құнын өзгертуден түсетін шығыстарды есепке алуға арналған;

      7420 - "Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар" шоты активтерді (негізгі құралдар, биологиялық активтер, инвестициялық жылжымайтын мүлік, материалдық емес активтер, аяқталмаған құрылыс объектерлер және күрделі салымдар, ұзақ мерзімді қаржылық инстициялар) қайтарымсыз беру немесе есептен шығару бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

      7430 - "Бағамдық айырма бойынша шығыстар" шоты валюталардың әртүрлі айырбас бағамдарын пайдалана отырып есептілік валютасында көрсетілген шетелдік валюта бірліктерінің бірдей санын көрсетудің нәтижесінде туындайтын бағамдық айырма бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

      7440 - "Активтердің құнсыздануы бойынша шығыстар" шоты активтердің құнсыздануынан резервті құру бойынша шығыстарын есепке алу үшін арналған;

      7450 - "Резервтерді құру жөніндегі шығыстар" күмәнді борыштар жөніндегі резервтерді құру бойынша шығыстарды есепке алуға арналған;

      7460 - "Өзге шығыстар", мұнда алдыңғы шоттар топтарында көрсетімеген шығыстарды есепке алуға арналған;

      7470 - "Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-лары бойынша шығыстар", республикалық және жергілікті бюджеттерден жүргізілген шығыстарды есепке алуға арналған;

      7480 - "Бағалы қағаздарды орналастырудан шығыстар", бағалы қағаздардың номинал құны мен оларды іс жүзіндегі орналастыру құны арасындағы теріс айырманы есепке алуға арналған.";

      53-тармақтын екінші бөлігінің үшінші және төртінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "02 - "Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар" шоты. Бұл шотта Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамасында көзделген өзге негіздер бойынша мемлекеттік мүліктің құрамына кірген мүліктер, шарттар бойынша ғылыми-зерттеу және конструкторлық жұмыстарды орындау үшін алынған арнаулы жабдықтарды қоса алғанда, мемлекеттік мекеме жауаптылықпен сақтауға қабылдаған қорлар, сондай-ақ орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар есепке алынады;

      03 - "Қатаң есептілік бланкілері" шоты. Бұл шотта сақтаудағы және есепке берілетін қатаң есептілік бланкілері (мемлекеттік мекемелердің фирмалық бланкілері, тамақтануға төленген талондар, демалыс үйлеріне, шипажайлар мен түристік базаларға төленген жолдамалар, пошталық маркалар мен мемлекеттік баж маркаларына алынған хабарламалар, еңбек кітапшалары бланкілері) есепке алынады;";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Шоттар жоспарының 1-қосымшада:

      "1 "Қысқа мерзімді активтер" деген бөлімде:

      "


1047

Жергілікті бюджеттердің ҚБШ

  ";

      деген жолдан кейін:

      "


1048

Жәбірленушілерге өтемақы қоры ҚБШ

  ";

      деген жолмен толықтырылсын;

      мына жолдар:

      "


1061

Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты


1062

Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты

  ";

      мынадай редакцияда жазылсын:

      "


1061

Байланысты гранттың арнайы шоты


1062

Сыртқы қарыздың арнайы шоты

  ";

      мына жол:

      "


1087

Сыртқы қарыздардың және байланысты гранттардың есебінен жобалар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

  ";

      мынадай редакцияда жазылсын:

      "


1087

Сыртқы қарыздардың және байланысты гранттардың есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

  ";

      "


1088

МЖӘ жобалары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

  ";

      деген жолмен толықтырылсын;

      "


1095

Жергілікті бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдерге және олардың жұмсалуына байланысты операциялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

  ";

      деген жолдан кейін:

      "


1096

МЖӘ жобалары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

  ";

      деген жолмен толықтырылсын;

      "


1216

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуге трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

  ";

      деген жолдан кейін:

      "


1217

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының трансферттері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

  ";

      деген жолмен толықтырылсын;

      мына жол:

      "

1260


Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

  ";

      мынадай редакцияда жазылсын:

      "

1260


Қызметкерлердің және өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқамерзімді дебиторлық берешегі

  ";

      "


1262

Қызметкерлермен басқа есеп айырысу түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

  ";

      деген жолдан кейін:

      "


1263

Өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

  ";

      деген жолмен толықтырылсын;

      мына жол:

      "


1294

Негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер бойынша есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

  ";

      мынадай редакцияда жазылсын:

      "


1294

Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

  ";

      мынадай жолмен толықтырылсын:

      "


1295

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

  ";

      3 "Қысқа мерзімді міндеттемелер" деген бөлімде:

      мына жолдар:

      "

3010


Қысқа мерзімді алынған қарыздар

3020


Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

  ";

      мынадай редакцияда жазылсын:

      "

3010


Қысқа мерзімді алынған сыртқы қарыздар

3020


Қысқа мерзімді алынған ішкі қарыздар

  ";

      мынадай жолдармен толықтырылсын:

      "

3030


Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

3040


МЖӘ жобалары бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер

  ";

      мына жол:

      "

3240


Қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

  ";

      мынадай редакцияда жазылсын:

      "

3240


Қызметкерлердің және басқа да есеп беретін тұғалардың алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек

  ";

      "


3248

Қызметкерлерге өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

  ";

      деген жолдан кейін:

      "


3249

Өзге де есеп берілетін сомалар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

  ";

      деген жолмен толықтырылсын;

      "


3284

Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

  ";

      деген жолдан кейін:

      "


3285

ЕАЭО-ға мүше-мемлекеттер алдындағы бөлінетін кеден баждары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

  ";

      деген жолмен толықтырылсын;

      4 "Ұзақ мерзімді міндеттемелер" деген бөлімде:

      мына жолдар:

      "

4010Ұзақ мерзімді алынған қарыздар

4020Өзге ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

  ";

      мынадай редакцияда жазылсын:

      "

4010


Ұзақ мерзімді алынған сыртқы қарыздар

4020


Ұзақ мерзімді алынған ішкі қарыздар

  ";

      мынадай жолдармен толықтырылсын:

      "

4030


Өзге ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер

4040


МЖӘ жобалары бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер

  ";

      6 "Кірістер" деген бөлімде:

      "


6035

Жалпы сипаттағы трансферттер бойынша кірістер

  ";

      деген жолдан кейін:

      "


6036

Басқа да трансферттер бойынша кірістер

  ";

      деген жолмен толықтырылсын;

      мына жол:

      "

6070


Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан түскен кірістер

  ";

      мынадай редакцияда жазылсын:

      "

6070


Қарыздардың түсімдерінен түсетін кірістер

  ";

      мынадай жолдармен толықтырылсын:

      "


6071

Сыртқы қарыз түсімдерінен түсетін кірістер


6072

Ішкі қарыз түсімдерінен түсетін кірістер

  ";

      деген жолдармен толықтырылсын;

      "


6085

Трансферттердің бюджетке түсуі

  ";

      деген жолдан кейін:

      "


6086

МЖӘ жобаларын қаржыландырудан түсетін кірістер

  ";

      деген жолмен толықтырылсын;

      "

6120


Негізгі капиталды өткізуден алынатын кірістер

6130


Мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден алынатын кірістер

  ";

      деген жолдар алынып тасталсын;

      "

6360


Өзге кірістер

  ";

      деген жолдан кейін:

      "

6370


Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерден алынатын кірістер

6380


Бағалы қағаздарды орналастырудан түсетін кірістер

  ";

      деген жолдармен толықтырылсын;

      7 "Шығыстар" деген бөлімде:

      "

7260


Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

  ";

      деген жолдан кейін:

      "

7270


Басқа да трансферттер бойынша шығыстар

  ";

      деген жолмен толықтырылсын;

      "

7320


Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар

  ";

      деген жолдан кейін:

      "

7330


МЖӘ жөніндегі шығыстар

  ";

      деген жолмен толықтырылсын;

      "

7470


Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-лары бойынша шығыстар

  ";

      деген жолдан кейін:

      "

7480


Бағалы қағаздарды орналастырудан шығыстар

  ";

      деген жолмен толықтырылсын;

      Шоттар жоспарына 3-қосымшада:

      реттік нөмірі 2-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

2

Сыртқы қарыздың арнайы шотына түсетін түсім

1062 Сыртқы қарыздың арнайы шоты

6071 Сыртқы қарыз түсімдерден түскен кірістер

  ";

      реттік нөмірі 4-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

4

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның нысаналы трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауына бюджеттен жоспарлы тағайындаулар алу

1084 Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1093 Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

6032 Нысаналы ағымдағы трансферттер бойынша кірістер, 6033 Нысаналы даму трансферттері бойынша кірістер

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджетті атқару жөніндегі төмен тұрған уәкілетті органға трансферттерін аударуы

1212 Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек
1213 Нысаналы даму трансферттері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1084 Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1093 Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

Төмен тұрған бюджеттің атқарылуы жөніндегі уәкілетті органның есебі негізінде нысаналы трансферт бойынша жүргізілген шығыстарды есептен шығаруы

7210 Трансферттер бойынша шығыстар

1212 Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек
1213 Нысаналы даму трансферттері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

Төмен тұрған бюджеттің есепті жыл аяғында пайдаланылмаған трансферттер сомасына кредиторлық берешекті есептеуі

7120 Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек

  ";

      реттік нөмірі 7-1-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

7-1

Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органның жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері (субвенциялары) бойынша міндеттемелер қабылдауға бюджеттен жоспарлы тағайындаулар алуы

1093 Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

6034 Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша кірістер

Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органның ҚБШ-ға берілген жергілікті өзін-өзі басқару трансферттерін (субвенцияларын) есептен шығаруы

7250 Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша шығыстар

1093 Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

  ";

      реттік нөмірі 28-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

28

Мемлекеттік мекеменің кассасынан есеп беру сомасын беру

1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі
1263 Өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1010 Кассадағы ақша қаражаты

  ";

      реттік нөмірлері 31 және 32-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

31

Шығындалған есеп берілетін сомалар туралы аванстық есептемені ұсыну

7070 Іссапарларға арналған шығыстар
7140 Өзге операциялық шығыстар

1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі
1263 Өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

32

Есепті соманың қалдығын мемлекеттік мекеменің кассасына немесе тікелей банкке есеп беретін тұлғаның қайтаруы

1010 Кассадағы ақша қаражаты
1050 Шетелдік валютадағы шот
1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1041 Қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі
1263 Өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

  ";

      реттік нөмірі 48-1-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

48-1

Жергілікті өзін-өзі басқару субвенциялары мен трансферттерінің түсуі

1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ

6083 Жергілікті өзін-өзі басқарудан алынатын кірістер

  ";

      реттік нөмірлері 49 және 50-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

49

Байланысты гранттың түсуі

1061 Байланысты гранттың арнайы шоты

6060 Гранттар бойынша кірістер

50

Сыртқы қарыздың арнайы шотына түсуі

1062 Сыртқы қарыздың арнайы шоты

6071 Сыртқы қарыз түсімдерден түскен кірістер шоты

  ";

      реттік нөмірі 72-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

72

Облигациялар және басқа да бағалы қағаздарды өтеу (сатып алу)

3030 Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

1020 Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ 1050 Шетелдік валютадағы шот 1090 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары

  ";

      реттік нөмірлері 86-1, 86-2 және 86-3-жолдармен толықтырылсын:

      "

86-1

Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына трансферттерді аударуы

1217 Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының трансферттері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1084 Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

86-2

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының есептері негізінде жүргізілген шығыстарды денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның есептен шығаруы

7270 Басқа да трансферттер бойынша шығыстар

1217 Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының трансферттері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

86-3

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан тартылған қаражаттың бір бөлігін бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның қайтаруы

7270 Басқа да трансферттер бойынша шығыстар

1084 Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

  ";

      реттік нөмірі 186-жол мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтін өзгермейді:

      "

186

Жарамсыз болған ұзақ мерзімді активтердің баланстық құнын есептен шығару

7420 Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар

2320-2380 Негізгі құралдар
2510 Инвестициялық жылжымайтын мүлік
2600 Биологиялық активтер
2710 Материалдық емес активтер
2410 Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар

Жарамсыз болған ұзақ мерзімді активтердің жинақталған амортизациясын есептен шығару

2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы
2521 Инвестициялық жылжымайтын мүліктің жинақталған амортизациясы
2721 Материалдық емес активтердің жинақталған амортизациясы

2320-2380 Негізгі құралдар
2510 Инвестициялық жылжымайтын мүлік
2710 Материалдық емес активтер

Құнсызданудан бұрын есептелген резерв болған кезде қатардан шығарылған ұзақ мерзімді активтер бойынша оны есептен шығару жүзеге асырылады

2392 Негізгі құралдардың құнсыздануына резерв
2522 Инвестициялық жылжымайтын мүліктің құнсыздануына резерв
2632 Биологиялық активтердің құнсыздануына резерв
2722 Материалдық емес активтердің құнсыздануына резерв

7440 Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар

  ";

      реттік нөмірі 230-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

230

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына міндетті әлеуметтік аударымдар сомасын есептеу

3141 Міндетті әлеуметтік аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ
1045 Нысаналы қаржыландыру ҚБШ

  ";

      реттік нөмірі 235-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

235

Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі үшін міндетті сақтандыруға жарналар аудару

3143 Өзге де міндетті және ерікті төлемдер бойынша өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары

  ";

      реттік нөмірі 251-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

251

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына міндетті әлеуметтік аударымдар сомасын есептеу

3141 Міндетті әлеуметтік аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1044 Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ
1045 Мақсатты қаржыландыру ҚБШ

  ";

      реттік нөмірлері 269 және 270-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

269

Бір теңгеге дейін жуықтап алу арифметикалық әдісі нәтижесінде төленбей қалған еңбекақы, шәкіртақы және басқа төлемдердің де тиын қалдықтары көрсетіледі

3272 Ақша айналымынан қолма-қол тиындардың алынуына байланысты есеп айырысулар

3240 Қызметкерлердің және басқа да есеп беретін тұғалардың алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек

270

Бір теңгеге дейін жуықтап алу арифметикалық әдісі нәтижесінде артығымен төленген тиын сомалары көрсетіледі

3240 Қызметкерлердің және басқа да есеп беретін тұғалардың алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3272 Ақша айналымынан қолма-қол тиындардың алынуына байланысты есеп айырысулар

  ";

      реттік нөмірі 272-5-жолмен толықтырылсын:

      "

272-5

Әртүрлі спорт түрлері бойынша республикалық және халықаралық жарыстарға қатысушы- құрама командалардың мүшелері алдында мемлекеттік мекеме борышының сомасына

1263 Өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

3249 Өзге де есеп берілетін сомалар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

  ";

      реттік нөмірі 273-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

273

Қаржылық жал және облигациялар бойынша алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйақылар есептеу

7310 Сыйақылар бойынша шығыстар

3250 Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

  ";

      реттік нөмірі 280-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

280

Қуыну мерзімі өткен кредиторлық берешек сомасын есептен шығару

3210 Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3230 Стипендиаттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3240 Қызметкерлердің және басқа да есеп беретін тұғалардың алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3260 Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3270 Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

6360 Өзге кірістер

  ";

      реттік нөмірі 286-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

286

Консультант-қызметкерлерге сыйақыларды (гонорарларды) төлеу

3241 Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1010 Кассадағы ақша қаражаты
1061 Байланысты гранттың арнайы шоты
1062 Сыртқы қарыздың арнайы шоты

  ";

      реттік нөмірлері 287-1, 287-2 және 287-3-жолдармен толықтырылсын:

      "

287-1

Сомалардың қалдығын дебиторлық берешек шотына ауыстыру

3271 Ақшаны уақытша орналастыру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

287-2

Бюджетке кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз ету сомаларын есепке жатқызу жөніндегі кірістерді тану

1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

6360 Өзге кірістер

Бюджет алдындағы міндеттемелерді есептеуге бір мезгілде екінші жазба жүзеге асырылады

7120 Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек

287-3

Бюджетке кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз ету сомаларын бюджетке аудару

3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1043 Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ

  ";

      реттік нөмірі 291-жол алынып тасталсын;

      реттік нөмірі 292-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

292

Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі үшін міндетті сақтандыруға жарналар аудару

3143 Өзге де міндетті және ерікті төлемдер бойынша өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары

  ";

      реттік нөмірлері 329-1, 330 және 331-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

329-1

Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттерінен түсетін кірісті тану

1044 Жергілікті өзін-өзі басқару ҚБШ

6083 Жергілікті өзін-өзі басқарудан алынатын кірістер

330

Гранттар бойынша кірісті есепке алу

1061 Байланысты гранттың арнайы шоты

6060 Гранттар бойынша кірістер

331

Сыртқы қарыздар бойынша кірісті түскен есепке алу

1062 Сыртқы қарыздың арнайы шоты

6071 Сыртқы қарыз түсімдерден түскен кірістер

  ";

      реттік нөмірі 340-1-жолмен толықтырылсын:

      "

340-1

Мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету сомаларын есепке жатқызу кірісті тану

1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

6360 Өзге кірістер

Бюджет алдындағы міндеттемелерді тануға бір мезгілде екінші жазба жүзеге асырылады

7120 Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек

  ";

      реттік нөмірі 349-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

349

Іссапарлар бойынша шығыстарды есепке алу

7070 Іссапарларға арналған шығыстар

1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі
1263 Өзге де есеп беретін тұлғалардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

  ";

      реттік нөмірі 353-1-жолмен толықтырылсын:

      "

353-1

Мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету сомаларының бюджетке тиесілі түсімдері бойынша шығыстарды есептеу

7120 Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек

  ";

      реттік нөмірі 354-1-жолмен толықтырылсын:

      "

354-1

Облигациялар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша шығыстарды есептеу

7140 Өзге операциялық шығыстар

3030 Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер

  ";

      мына жолдар:

      "

9-бөлім. Сыртқы қарыздарды, байланысты гранттарды есепке алу және ішкі кредиттеу бойынша шоттардың корреспонденциялары

7.7. Сыртқы қарыздарды есепке алу

  ";

      мынадай редакцияда жазылсын:

      "

9-бөлім. Қарыздарды, байланысты гранттарды есепке алу және ішкі кредиттеу бойынша шоттардың корреспонденциялары

7.7. Қарыздарды есепке алу

  ";

      реттік нөмірлері 381, 382 және 383-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

381

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жоспарлы тағайындаулар сомасына

1087 Сыртқы қарыздардың және байланысты гранттардың есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

5012 Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру

382

Қаржы жылы аяқталғанда берілген жоспарлы тағайындауларды міндеттемелер қабылдауға пайдалану

5012 Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру

1087 Сыртқы қарыздардың және байланысты гранттардың есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

383

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің сыртқы қарыз арнайы шотына қаражат түсуі

1062 Сыртқы қарыздың арнайы шоты

6071 Сыртқы қарыз түсімдерден түскен кірістер

  ";

      реттік нөмірі 383-1-жолмен толықтырылсын:

      "

383-1

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің сыртқы қарыз қаражаты есебінен тікелей төлеммен шығыстар жүргізуі

1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

6071 Сыртқы қарыз түсімдерінен түсетін кірістер

Жүргізілген тікелей төлемдер бойынша шығыстарды бір мезгілде есептеу

7460 Өзге шығыстар

1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

  ";

      реттік нөмірі 384-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

384

Сыртқы қарыз қаражаты есебінен көрсетілген қызметтер үшін шығыстарды есептеу

7000-7100 Операциялық шығыстар

3210 Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

Мердігерден орындалған жөндеу немесе құрылыс жұмыстарының актісін қабылдау

2411 Аяқталмаған құрылыс

3210 Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

  ";

      реттік нөмірі 386-жолмен толықтырылсын:

      "

386

Халықаралық қаржы ұйымдарынан тиісті бюджетке сыртқы қарыздардың түсуі

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттердің ҚБШ

3010 Қысқа мерзімді алынған сыртқы қарыздар
4010 Ұзақ мерзімді алынған сыртқы қарыздар

  ";

      мына жол:

      "

7.7.2 Сыртқы қарыздар бойынша операциялардың Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінде көрініс табуы

  ";

      мынадай редакцияда жазылсын:

      "

7.7.2 Қарыздар бойынша операциялардың Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінде көрініс табуы

  ";

      реттік нөмірлері 387 және 388-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

387

Алынған сыртқы қарыздар бойынша міндеттемелерді мойындау сомасына

7460 Өзге шығыстар

3010 Қысқа мерзімді алынған сыртқы қарыздар
4010 Ұзақ мерзімді алынған сыртқы қарыздар

388

Сыртқы қарыздарды өтеу

3010 Қысқа мерзімді алынған сыртқы қарыздар
4010 Ұзақ мерзімді алынған сыртқы қарыздар

1080 Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
1050 Шетелдік валютадағы шот

  ";

      реттік нөмірлері 390-1, 390-2, 390-3, 390-4 және 390-5-жолдармен толықтырылсын:

      "

390-1

Қарыз берушінің қаражатты аударуы

1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

6071 Сыртқы қарыз түсімдерінен түсетін кірістер

390-2

Бағдарламалық сыртқы қарыз қаражатының сондай-ақ несие капиталының сыртқы нарығында эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастырудан түсетін қаражаттын түсүі

1050 Шетелдік валютадағы шот
1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ

1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

390-3

Мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастырудан тиісті бюджеттің ҚБШ-сына қаражаттың түсуі

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттердің ҚБШ

6380 Бағалы қағаздарды орналастырудан түсетін кірістер

390-4

Дисконты бойынша берешекті тану

1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

6380 Бағалы қағаздарды орналастырудан түсетін кірістер

Бір мезгілде дисконт бойынша шығыстарды тану

7460 Өзге шығыстар

1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

390-5

Бағалы қағаздардың номинал құны мен олардың іс жүзіндегі орналастыру құны арасындағы оң айырмадан түсетін кірісті тану

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ

6380 Бағалы қағаздарды орналастырудан түсетін кірістер

  ";

      реттік нөмірлері 391, 392, 393 және 394-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

391

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жоспарлы тағайындаулар сомасына міндеттемелер қабылдау үшін

1087 Сыртқы қарыздардың және байланысты гранттардың есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

5012 Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру

392

Қаржы жылы аяқталғанда берілген жоспарлы тағайындауларды міндеттемелер қабылдауға пайдалану

5012 Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру

1087 Сыртқы қарыздардың және байланысты гранттардың есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

393

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісінде байланысты гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шотына қаражаттың түсуі

1061 Байланысты гранттың арнайы шоты

6060 Гранттар бойынша кірістер

394

Сыртқы қарыз қаражаты есебінен көрсетілген қызметтер үшін шығыстарды есептеу

7000-7100 Операциялық шығыстар

3210 Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

  ";

      реттік нөмірлері 400-1 және 400-2-жолдармен толықтырылсын:

      "

400-1

Ерте берілген қарыздарды тиісті бюджеттін қалпына келтіру

1110 Қысқа мерзімді берілген қарыздар
2110 Ұзақ мерзімді берілген қарыздар

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

400-2

Ерте берілген қарыздарды тиісті бюджетке өшіру

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттердің ҚБШ

1110 Қысқа мерзімді берілген қарыздар
2110 Ұзақ мерзімді берілген қарыздар

  ";

      реттік нөмірі 417-жолдан кейін:

      "

417

Амортизацияны есептеу

7110 Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар

2390 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы мен құнсыздануы (концессиялық шарттар бойынша)

  ";

      "

11-бөлім. Мемлекеттік-жекеше әріптестік жобалары бойынша шоттардың корреспонденциясы
9.1. Мемлекеттік-жекеше әріптестік жобалары бойынша есепке алу

418

Мемлекеттік - жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік мекеменің шығыстарына арналған қаржыландырудың бюджет шотына түсуі

1088 МЖӘ жобалары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1096 МЖӘ жобалары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

6086 МЖӘ жобаларын қаржыландырудан түсетін кірістер

419

МЖӘ жобалары бойынша міндеттемелерді өтеу

3040 МЖӘ жобалары бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер
4040 МЖӘ жобалары бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер

1088 МЖӘ жобалары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар
1096 МЖӘ жобалары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

420

МЖӘ шарттары бойынша негізгі құралдарды кіріске алу

2300 Негізгі құралдар

3040 МЖӘ жобалары бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер
4040 МЖӘ жобалары бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер

421

МЖӘ жобалары бойынша шығыстарды есептеу

7330 МЖӘ жөніндегі шығыстар

3040 МЖӘ жобалары бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер
4040 МЖӘ жобалары бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер

  ";

      деген жолдармен толықтырылсын;

      осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есепке алу шоттарының 4-қосымшамен толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп, аудит және бағалау әдіснамасы департаменті (А.Т. Бектұрова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шараларды орындау туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2019 жылғы 14 қаңтардағы
№ 14 бұйрығына
қосымша
  Мемлекеттік мекемелердің
бухгалтерлік есепке алу
шоттарының жоспарына
қосымша

Бюджетке түсетін түсімдер бухгалтерлік операциялары бойынша шоттар корреспонденциясы

Операциялардың мазмұны

Дебет

Кредит

1-бөлім. Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша операцияларды көрсету

1.

Салық, өсімпұл, айыппұлдар мен салықтық емес түсімдер бойынша 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша (салық төлеушілердің жеке шоттарының деректері бойынша) төлеушілермен есеп айырысу жөніндегі қысқа мерзімді дебиторлық берешек сальдосын қалпына келтіру

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек
1293 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

2.

Салық, өсімпұл, айыппұлдар мен салықтық емес түсімдер бойынша 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша (салық төлеушілердің жеке шоттарының деректері бойынша) төлеушілермен есеп айырысу жөніндегі қысқа мерзімді кредиторлық берешек сальдосын қалпына келтіру

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3284 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3.

Корпоративтік табыс салығы жөнінде ұсынылған декларация негізінде алдыңғы есепті кезеңдер үшін (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша) дебиторлық берешекті түгел есептеу

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

4.

Өткен есепті кезеңдегі корпоративтік табыс салығы жөніндегі декларацияға сәйкес түзетпеу жазбасы (қызыл түзетпе) (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

5.

Салық төлеушілердің төлем тапсырмалары бойынша салықтық емес түсімдер

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6.

корпоративтік табыс салығы бойынша декларация тапсырғаннан кейін төлеуге жататын аванстық төлемдердің, өсімпұлдардың, айыппұлдардың ұсынылған есеп айырысу сомасының негізінде ағымдағы есепті кезеңге корпоративтік табыс салығы бойынша дебиторлық берешек есептеу

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

7.

Салық төлеушілердің төлем тапсырмалары бойынша ағымдағы есепті кезеңдегі салықтар түсімі (жеке табыс салығы, қосылған құн салығы, акциздер, экспортқа салынатын рента салығы, пайдалы қазбалар өндіру, үстеме пайдаға салынатын салық, көлік құралдарына салынатын салық, жер салығы, мүлік салығы, бірыңғай жер салығы, ойын бизнесіне салынатын салық және тіркелген салық)

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

8.

Түгел есептеуге салынатын корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияға сәйкес салық төлеушінің жеке шоты бойынша өткен есепті кезең үшін түзету жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

9.

Өткен кезең үшін корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияның қате есептелген сомасы бойынша түзету жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

10.

Салық төлеушінің тіркеу жері бойынша әртүрлі салық органдарында тіркелген салық төлеушінің дебиторлық және кредиторлық берешектерін есепке жатқызуға берген салық органының қорытындысы негізінде бюджеттік сыныптаманың тиісті кодтары бойынша салық органдары арасында салық төлеушінің дебиторлық және кредиторлық берешектерін есепке жатқызу жүргізілді.

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

Бір мезгілде дебиторлық берешекті түгел есептеу жүргізіледі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

11.

Корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияға сәйкес өткен есепті кезеңдер үшін түзету жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "азайтылды" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

12.

Корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияға сәйкес түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

13.

Корпоративтік табыс салығы бойынша декларация тапсырғаннан кейінгі кезең үшін төлеуге жататын аванстық төлемдердің ұсынылған есеп айырысу сомасының негізінде түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

7260 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

14.

Есепті кезең үшін корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияға сәйкес есептелген сома бойынша түзетпеу жазбасы

7260 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

15.

Қосылған құн салығы бойынша ұсынылған декларация негізінде өткен есепті кезеңдер үшін дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

16.

Қосылған құн салығы бойынша ұсынылған декларация негізінде ағымдағы есепті кезең үшін дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

17.

Қосылған құн салығы бойынша ұсынылған декларация негізінде ағымдағы есепті кезең үшін кредиторлық берешекті есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "азайтылды" деген бағаны бойынша)

7260 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

18.

Есепке жатқызуға бөлінген ҚҚС сомасының Салық органының қорытындысы бойынша есептелген ҚҚС сомасынан асып кеткен сомасын қайтаруға есептеу

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3283 ҚҚС қайтару жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

19.

Қосылған құн салығы бойынша ұсынылған декларация негізінде өткен есепті кезеңдер үшін кредиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "азайтылды" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

20.

Қосылған құн салығы бойынша декларацияға сәйкес салық төлеушінің жеке шоты бойынша өткен есепті кезең үшін түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "азайтылды" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

21.

Қосылған құн салығы бойынша декларацияға сәйкес салық төлеушінің жеке шоты бойынша ағымдағы есепті кезең үшін түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "азайтылды" деген бағаны бойынша)

7260 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

22.

Салық төлеушілердің төлем тапсырмалары бойынша ағымдағы есепті кезеңнің ҚҚС бойынша салық түсімдерінің түсуі

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

23.

Салық төлеуші қайтаруға ұсынған ҚҚС сомаларының шынайылығы бойынша растайтын құжаттардың негізінде салық органының қорытындысына сәйкес төлем тапсырмалары бойынша ҚҚС қайтару жүзеге асырылды.

3283 ҚҚС қайтару жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ

24.

Салық төлеушінің бір салық бойынша дебиторлық берешегі мен екінші салық бойынша кредиторлық берешегін есепке жатқызу

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

25.

Салық төлеушінің жеке шотындағы қосымша деректер бойынша дебиторлық берешек есептеу мен салық төлеушінің бұдан бұрын бюджеттен қайтарылған және салық тексерулерін жүргізу кезінде қайтаруға расталмаған ҚҚС-тің артық сомасын (қайтару) аударуы

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

26.

Салық төлеушінің негізгі жеке шотының деректері бойынша бұдан бұрын бюджеттен қайтарылған, бірақ салықтық тексеру кезінде қайтаруға расталмаған және салық төлеушінің бюджетке енгізуіне жататын ҚҚС бойынша кредиторлық берешегін түгел есептеу

7260 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

27.

Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктердің ұсынған жиынтық ведомостінің (Тізілім) негізінде есепті тоқсандағы сатып алынған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша ағымдағы есепті кезең үшін кредиторлық берешек есептеу

7260 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

28.

Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктерге ҚҚС сомасын қайтаруға есептеу

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3283 ҚҚС қайтару жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

29.

Төлем тапсырмалары мен Салық органының өкімі бойынша Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктерге ҚҚС қайтару жүзеге асырылды

3283 ҚҚС қайтару жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ

30.

Грант қаражаты есебінен сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша төленген ҚҚС-ті қайтару туралы ұсынылған Салық өтінішінің негізінде ағымдағы есепті кезең үшін кредиторлық берешек есептеу

7260 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

31.

Грант қаражаты есебінен сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша төленген ҚҚС-ті қайтаруға есептеу

3282 ҚҚС төлеу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3283 ҚҚС қайтару жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

32.

Төлем тапсырмалары мен салық органының Өкімі бойынша ҚҚС қайтару жүзеге асырылды

3283 ҚҚС қайтару жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ

33.

Ұсынылған декларациялар негізінде ағымдағы есепті кезең үшін жеке табыс салығы, акциз, ойын бизнесі мен тіркелген салық бойынша дебиторлық берешек есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

34.

Ұсынылған қосымша декларациялар негізінде өткен есепті кезең үшін жеке табыс салығы, акциз, үстеме пайдаға салынатын салық бойынша дебиторлық берешек есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

35.

Қосымша Декларацияға сәйкес жеке табыс салығы, акциз бойынша "алу" белгісінсіз түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

36.

Ұсынылған ағымдағы төлемдердің есебі негізінде ағымдағы есепті кезеңге көлік құралдарына салынатын салық, жер салығы және мүлік салығы бойынша дебиторлық берешек есептеу

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

37.

Ұсынылған Декларацияға сәйкес көлік құралдарына салынатын салық, жер салығы және мүлік салығы бойынша азайтуға есептелген (салық төлеушінің жеке шотының "азайтылды" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

38.

Ұсынылған қосымша декларациялар негізінде ағымдағы есепті кезең үшін экспортқа салынатын рента салығы, пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық, бірыңғай жер салығы бойынша дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

39.

Өткен жылдың төртінші тоқсаны үшін ұсынылған Декларацияларға сәйкес өткен жылғы экспортқа салынатын рента салығы мен пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық бойынша дебиторлық берешек есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

40.

Ұсынылған қосымша декларациялар негізінде экспортқа салынатын рента салығы, үстеме пайдаға салынатын салық, бірыңғай жер салығы бойынша алдыңғы есепті кезеңдерге дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

41.

Өткен есепті кезеңге бірыңғай жер салығын төлеушілер үшін ұсынылған Декларация негізінде есепті салық кезеңінен кейінгі салық кезеңі үшін ағымдағы салық кезеңінің 10 сәуіріне дейінгі мерзім бойынша бірыңғай жер салығының есептелген сомасы бойынша есепті кезеңге дебиторлық берешек есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

42.

Өткен есепті кезеңге бірыңғай жер салығын төлеушілер үшін ұсынылған Декларация негізінде ағымдағы салық кезеңінің 10 сәуіріне дейінгі мерзім бойынша бірыңғай жер салығының есептелген сомасы бойынша өткен кезеңге дебиторлық берешек есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

43.

Ұсынылған Декларациялар негізінде көлік құралдарына салынатын салық, ойын бизнесіне салынатын салық, тіркелген салық бойынша өткен жылға дебиторлық берешек есепті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

44.

Ұсынылған қосымша Декларациялар негізінде ағымдағы есепті кезеңге экспортқа салынатын рента салығы, пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салық, ойын бизнесіне салынатын салық пен тіркелген салық бойынша, бірыңғай жер салығының есептелген сомалары бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

45.

Ұсынылған қосымша Декларациялар негізінде өткен жылдардағы экспортқа салынатын рента салығы, пайдалы қазбалар өндіру, үстеме пайдаға салынатын салық, ойын бизнесіне салынатын салық бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

46.

Салықтар бойынша қосымша ұсынылған ағымдағы төлемдердің есептері негізінде көлік құралдарына салынатын салық, жер салығы мен мүлік салығы бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

47.

Бірыңғай жер салығын төлеушілер үшін ұсынылған Декларация негізінде өткен есепті кезең үшін бірыңғай жер салығының есептелген сомасы бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

48.

Салық төлеушілердің төлем хабарламалары бойынша ағымдағы есепті кезеңге жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салықтың, жер салығының және мүлік салығының түсуі

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

49.

Көлік құралдары бойынша салық сомасын есептеуге (азайтуға) Тізілім негізінде жеке тұлғалардан алынатын көлік құралдарына салынатын салық, жер салығы мен мүлік салығы бойынша ағымдағы есепті кезең үшін дебиторлық берешек есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

50.

Көлік құралдары бойынша салық сомасын есептеуге (азайтуға) Тізілім негізінде жеке тұлғалардан алынатын көлік құралдарына салынатын салық, жер салығы мен мүлік салығы бойынша өткен кезең үшін дебиторлық берешек есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

51.

Көлік құралдары бойынша салық сомасын есептеуге (азайтуға) Тізілім негізінде өткен кезең үшін жеке тұлғалардан алынатын көлік құралдарына салынатын салық, жер салығы мен мүлік салығы бойынша азайтуға есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "азайтылды" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

52.

Көлік құралдары бойынша салық сомасын есептеуге (азайтуға) Тізілім негізінде ағымдағы кезең үшін жеке тұлғалардан алынатын көлік құралдарына салынатын салық, жер салығы мен мүлік салығы бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

53.

Салық төлеушілердің төлем тапсырмалары бойынша бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуі (мемлекеттік баж, Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген алымдар мен төлемдер)

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

2-бөлім. Бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша операцияларды көрсету

54.

Ағымдағы жылдың бірінші, екінші және үшінші тоқсандары үшін жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ағымдағы төлемдер сомасының Есебіне сәйкес ағымдағы есепті кезеңдегі жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

55.

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған Мәліметтер негізінде ағымдағы есепті кезеңдегі орман пайдаланғаны үшін, кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін, радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін, сыртқы (көрнекі) жарнама орналастырғаны үшін, қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланыс ұсынғаны үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

56.

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған Мәліметтер негізінде ағымдағы есепті кезеңдегі жер учаскелерін пайдаланғаны үшін, орман пайдаланғаны үшін, радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін, кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

57.

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған Мәліметтер негізінде салықтар сомасы туралы Хабарлама бойынша ағымдағы есепті кезеңдегі қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланыс ұсынғаны үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

58.

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған қосымша Мәліметтер негізінде ағымдағы есепті кезеңдегі сыртқы (көрнекі) жарнама орналастырғаны үшін, радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін, кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

59.

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған Мәліметтер негізінде ағымдағы есепті кезеңдегі жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ақы төлеу бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

60.

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған қосымша Мәліметтер негізінде ағымдағы есепті кезеңдегі орман пайдаланғаны үшін, радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін, кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін, сыртқы (көрнекі) жарнама орналастырғаны үшін ақы төлеу бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

61.

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған қосымша Мәліметтер негізінде салықтар сомасы туралы Хабарлама бойынша ағымдағы есепті кезеңдегі қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланыс ұсынғаны үшін ақы төлеу бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

62.

Ағымдағы жылдың бірінші, екінші және үшінші тоқсандары үшін ұсынылған Декларацияларға сәйкес ағымдағы есепті кезеңдегі жерүсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін, қоршаған ортаға эмиссия үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

63.

Қосымша ұсынылған Декларациялардың негізінде ағымдағы есепті кезеңдегі жерүсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін, қоршаған ортаға эмиссия үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер

64.

Өткен жылдың 4 тоқсанындағы ұсынылған Декларациялар мен қосымша Декларацияларға сәйкес өткен жылғы жерүсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін, қоршаған ортаға эмиссия үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті есептеу (түгел есептеу) (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

65.

Ұсынылған қосымша Декларациялар негізінде өткен жылдардағы жерүсті көдерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін, қоршаған ортаға эмиссия үшін ақы төлеу бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

66.

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған қосымша Мәліметтер негізінде өткен жылдардағы сыртқы (көрнекі) жарнама орналастырғаны үшін, кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

67.

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған қосымша Мәліметтер негізінде салықтар сомасы туралы Хабарлама бойынша өткен жылдардағы қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланыс ұсынғаны үшін ақы төлеу бойынша дебиторлық берешекті түгел есептеу (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

68.

Кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін ұсынған Декларация негізінде өткен жылдардағы кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін ақы төлеу бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

69.

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған Мәліметтер (қосымша Мәліметтер) негізінде өткен жылдардағы жер учаскелерін пайдаланғаны үшін, орман пайдаланғаны үшін, радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін, кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін, сыртқы (көрнекі) жарнама орналастырғаны үшін ақы төлеу бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

70.

Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған қосымша Мәліметтер негізінде өткен жылдардағы салықтар сомасы туралы Хабарлама бойынша қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланыс ұсынғаны үшін ақы төлеу бойынша түзетпеу жазбасы (салық төлеушінің жеке шотының "есептелді" деген бағаны бойынша)

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

3-бөлім. Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша операцияларды көрсету

71.

Мемлекеттік меншіктен (қатысу үлестері, дивидендтер, мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі, кредиттер мен депозиттер бойынша сыйақылар) бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша дебиторлық берешек есептеу

1293 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6200 Активтерді басқарудан түсетін кірістер

72.

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді өткізуден, оның ішінде мемлекеттік материалдық резервтен тауарларды өткізуден бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша дебиторлық берешек есептеу

1293 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6110 Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді өткізуден түсетін кірістер

73.

Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша дебиторлық берешек есептеу

1293 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6082 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдерден алынатын кірістер

74.

Негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден алынатын кірістерді тану

1294 Негізгі капиталды сатудан есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек
1295 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

6320 Ұзақ мерзімді активтердің кетуінен алынатын кірістер

75.

Төлеушілердің төлем тапсырмалары бойынша салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден тиісті бюджетке түсетін түсімдер

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

1293 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек 1294 Негізгі капиталды сатудан есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек
1295 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

76.

Трансферттердің түсімін тиісті бюджетке есепке жатқызу

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

6085 Трансферттердің бюджетке түсуі

4-бөлім. Артық (қате) төленген соманы бюджеттен қайтару бойынша операцияларды көрсету

77.

Салық органдарының қорытыныдысы негізінде түсімдердің артық (қате) төленген сомасын бюджеттен қайтаруға соманы дебиторлық берешек шотынан кредиторлық берешек шотына ауыстыру

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

78.

Салық органдарының төлем тапсырмаларының негізінде түсімдердің артық (қате) төленген сомасын бюджеттен қайтару

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек 3284 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

5-бөлім. Алынған қарыздар бойынша операцияларды көрсету

79.

Тиісті бюджеттің ҚБШ-сына сыртқы қарыздардың түсуі

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

3010 Қысқа мерзімді алынған сыртқы қарыздар
4010 Ұзақ мерзімді алынған сыртқы қарыздар

80.

Алынған сыртқы қарыздар бойынша берешекті өтеу

3010 Қысқа мерзімді алынған сыртқы қарыздар
4010 Ұзақ мерзімді алынған сыртқы қарыздар

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

81.

Жергілікті бюджеттердің ҚБШ-сына республикалық бюджеттен ішкі қарыздардың түсуі

1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

3020 Қысқа мерзімді алынған ішкі қарыздар 4020 Ұзақ мерзімді алынған ішкі қарыздар

82.

Ішкі қарыздардың республикалық бюджетке қайтарылуы

3020 Қысқа мерзімді алынған ішкі қарыздар 4020 Ұзақ мерзімді алынған ішкі қарыздар

1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

6-бөлім. Басқа операцияларды көрсету

83.

Тиісті бюджеттің ҚБШ-сынан шығыстарды жүргізу

7470 Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-лары бойынша шығыстар

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ
1047 Жергілікті бюджеттің ҚБШ

84.

Бюджетке түсетін түсімдерді азайту бойынша есептелген шығыстарды қорытынды айналымдармен есептен шығару

5230 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже

7260 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

85.

Тиісті бюджеттің ҚБШ-сы бойынша есептелген шығыстарды қорытынды айналымдармен есептен шығару

5230 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже

7470 Республикалық және жергілікті бюджеттердің ҚБШ-лары бойынша шығыстар

86.

Бюджетке түсетін салықтық және салықтық емес түсімдерден есептелген кірістерді қорытынды айналымдармен есептен шығару

6081 Бюджетке түсетін салықтық түсімдерден алынатын кірістер
6082 Бюджетке түсетін салықтық емес түсімдерден алынатын кірістер
6200 Активтерді басқарудан түсетін кірістер
6110 Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді өткізуден түсетін кірістер

5230 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже

87.

Бюджетке трансферттердің (субвенциялардың, бюджеттік алып қоюлардың) түсуінен есептелген кірістерді қорытынды айналымдармен есептен шығару

6085 Трансферттердің бюджетке түсуі

5230 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже

88.

Негізгі капиталды және мемлекеттің қаржы активтерін өткізуден есептелген кірістерді қорытынды айналымдармен есептен шығару

6320 Ұзақ мерзімді активтердің кетуінен алынатын кірістер

5230 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже

89.

Есепті жылдың қаржылық нәтижелерін алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесіне ауыстыру

5230 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

5240 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша алдыңғы жылдардың қаржылық нәтижесі

5230 Бюджетке түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже

7. Бөлінетін кеден баждары бойынша операциялар

90.

Салық төлеушілерден салық төлемдерінің түсуі

1074 Өзге де ақша қаражаты

1292 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді дебиторлық берешек

91.

Бөлінетін кеден баждарының артық (қате) төленген сомасын қайтаруға

3281 Бюджетке түсетін салықтық түсімдер бойынша төлеушілермен есеп айырысу жөнінде қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1074 Өзге де ақша қаражаты

92.

Бөлінген үлесті республикалық бюджетке есепке жатқызу

1046 Республикалық бюджеттің ҚБШ

1074 Өзге де ақша қаражаты

93.

Еуразиялық Экономикалық Одаққа мүше-мемлекеттер алдындағы бөлінетін кеден баждары бойынша берешекті есептеу

7260 Бюджетке түсетін түсімдерді азайту жөніндегі шығыстар

3285 ЕАЭО-ға мүше-мемлекеттер алдындағы бөлінетін кеден баждары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

94.

Бөлінген үлесті Еуразиялық Экономикалық Одаққа мүше-мемлекеттердің шоттарына есепке жатқызу

3285 ЕАЭО-ға мүше-мемлекеттер алдындағы бөлінетін кеден баждары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

1074 Өзге де ақша қаражаты


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады