"Аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу (ұстап қалу) және аудару қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 30 маусымдағы № 478 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2019 жылғы 4 сәуірдегі № ҚР ДСМ-19 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 5 сәуірде № 18468 болып тіркелді

      "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1) тармақшасына, 17-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына және 33-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу (ұстап қалу) және аудару қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 30 маусымдағы № 478 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15361 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 3 тамызда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу (ұстап қалу) және аудару қағидалары мен мерзімдерін және Аударымдардың, жарналардың және (немесе) аударымдарды және (немесе) жарналарды уақтылы және (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұлдың артық (қате) есепке жатқызылған сомаларын төлеушілерге қайтаруды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы";

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1) тармақшасына, 17-бабы 2-тармағының екінші бөлігіне және 33-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мыналар:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу (ұстап қалу) және аудару қағидалары мен мерзімдері;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Аударымдардың, жарналардың және (немесе) аударымдарды және (немесе) жарналарды уақтылы және (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұлдың артық (қате) есепке жатқызылған сомаларын төлеушілерге қайтаруды жүзеге асыру қағидалары бекітілсін.";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу (ұстап қалу) және аудару қағидалары мен мерзімдерінде:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету, "бір терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетуге өтініштер қабылдау және көрсетілетін қызметті алушыға олардың нәтижелерін беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру үшін, сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған заңды тұлға;

      2) аударымдар – жұмыс берушілер өз қаражаты есебінен әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына төлейтін, өздеріне аударымдар төлеу жүзеге асырылған медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларға міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (бұдан әрі – МӘМС) жүйесіндегі медициналық көмекті алу құқығын беретін ақша;

      3) аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеушілер (бұдан әрі – төлеушілер) – Заңда белгіленген тәртіппен аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеуді, ұстап қалуды, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударуды, төлеуді жүзеге асыратын тұлғалар;

      4) әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры (бұдан әрі – қор) – аударымдар мен жарналарды шоғырландыруды жүргізетін, сондай-ақ медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтерін медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартында көзделген көлемдерде және талаптармен сатып алуды және оларға ақы төлеуді және Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асыратын коммерциялық емес ұйым;

      5) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – азаматтардың денсаулығын сақтау, медициналық және фармацевтикалық ғылым, медициналық және фармацевтикалық білім беру, халықтың санитариялық-эпидемиялық саламаттылығы, дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың айналысы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      6) жарналар – осы Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген жарналарды төлеушілер қорға төлейтін және медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларға МӘМС жүйесіндегі медициналық көмекті алу құқығын беретін ақша;

      7) МӘМС – қор активтерінің есебінен медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларға медициналық көмек көрсету жөніндегі құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық шаралар кешені;

      8) МӘМС жүйесі – МӘМС жүйесіне қатысушылардың арасындағы қатынастарды реттейтін, мемлекет белгілейтін нормалар мен қағидалардың жиынтығы;

      9) жұмыс істемейтін адам (осы Қағидаларға қолданылады) – кәсіпкерлік қызметті, оның ішінде еңбек қызметін жүзеге асырмайтын және табысы жоқ адам;

      10) жеке практикамен айналысатын адам – жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор;

      3-тармақтың екінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) жүктілікке және босануға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты, бала (балалар) үш жасқа толғанға дейін оның (олардың) күтіміне байланысты демалыста жүрген адамдар;";

      4-тармақта:

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) жеке практикамен айналысатын адамдар;";

      5), 6) және 7) тармақшалар алып тасталсын;

      9) және 10) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) мыналарды:

      осы тармақтың 2), 8) және 10) тармақшаларында;

      Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрғандардан немесе әрекетсіз деп танылғандардан басқа, осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында;";

      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге тұрақты тұруға кеткен Қазақстан Республикасының азаматтарын және Қазақстан Республикасында өздері үшін аударымдар және (немесе) жарналар төлеу жүзеге асырылатын азаматтарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрғандардан, сондай-ақ Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кеткен азаматтарынан басқа (бұдан әрі – Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кеткен азаматтар), осы тармақтың 4) тармақшасында көрестілген, жарналарды дербес төлейтін адамдар, оның ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге кеткен Қазақстан Республикасының азаматтары;

      10) Салық кодексінің 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалар.";

      7-тармақта:

      4) және 5) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) осы тармақтың 5) тармақшасында көзделген адамдарды қоспағанда, бала (балалар) үш жасқа толғанға дейін оны (оларды) тәрбиелеп отырған жұмыс істемейтін адам (баланың заңды өкілдерінің бірі);

      5) жүктілікке және босануға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты, бала (балалар) үш жасқа толғанға дейін оның (олардың) күтіміне байланысты демалыста жүрген адамдар;";

      14) тармақша алып тасталсын:

      8-тармақ алып тасталсын;

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "Аударымдарды және (немесе) жарналарды төлемеген жағдайда, адамдар Заңның 5-бабының 2-тармағына сәйкес МӘМС жүйесіндегі медициналық көмекті осындай аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу тоқтатылған кезден бастап үш айдан артық алмайды. Бұл ретте, көрсетілген адамдар төленбеген кезең үшін қорға жарналар төлеуден босатылмайды.

      Осындай жарналарды төлеуді тоқтатқан сәттен бастап үш ай өткеннен кейін төленетін жарналар сомасы төленбеген кезең есебіне есепке алынуға тиіс.

      Осы тармақтың ережелері Салық кодексінің 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғаларға қолданылмайды.";

      14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "14. Салық агенттері МӘМС-ке жарналар мен аударымдарды ұстап қалу және аудару туралы, оның ішінде артық (қате) төлемдерді қайтару туралы мәліметтерді электрондық немесе қағаз жеткізгіштерде Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің міндетті атқарушының 2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 263 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15997 болып тіркелген) бекітілген сақтау мерзімін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесіне сәйкес сақтауды жүзеге асырады.";

      15-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Әрбір жұмыс берушіден аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу үшін қабылданатын ай сайынғы объект республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген жалақының он еселенген ең төменгі мөлшерінен аспайды.";

      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "16. Жұмыс беруші жұмыскерлердің, оның ішінде мемлекеттік және азаматтық қызметшілердің аударымдарын және (немесе) жарналарын есептеуді (ұстап қалуды) ай сайын жүзеге асырады.

      Қорға төлеуге жататын жұмыс берушілердің аударымдары Заңның 27-бабының 1-тармағына сәйкес есептеледі.

      Қорға төлеуге жататын жұмыскерлердің, оның ішінде мемлекеттік және азаматтық қызметшілердің, сондай-ақ азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын жеке тұлғалардың қорға төлеуге жататын жарналары Заңның 28-бабының 1-тармағына сәйкес есептеледі.

      Аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу (ұстап қалу) үшін Заңның 29-бабына сәйкес айқындалған табыстар қабылданады.";

      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "19. Дара кәсіпкерлердің, жеке практикамен айналысатын адамдардың жарналары 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап жарналарды есептеу объектісінің 5 пайызы мөлшерінде белгіленеді.

      Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрған жеке практикамен айналысатын адамдарды және Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрған немесе әрекетсіз деп танылған дара кәсіпкерлерді қоспағанда, республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген жалақының 1,4 еселенген ең төменгі мөлшері дара кәсіпкерлердің, жеке практикамен айналысатын адамдардың жарналарын есептеу объектісі болып табылады.

      Дара кәсіпкерлердің, жеке практикамен айналысатын, Қазақстан Республикасының шегінен тыс кеткен азаматтардың, сондай-ақ дербес төлеушілердің жарналарын есептеуді және аударуды салық кезеңінің әрбір айы үшін дербес немесе үшінші тұлға олардың пайдасына жүзеге асырады.";

      мынадай мазмұндағы 19-1 тармақпен толықтырылсын:

      "19-1. Салық кодексінің 774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалардың жарналары республикалық маңызы бар қалаларда, астанада және облыстық маңызы бар қалаларда – айлық есептік көрсеткіштің 1 еселенген мөлшерінің және басқа елді мекендерде айлық есептік көрсеткіштің 0,5 еселенген мөлшерінің 40 пайызы мөлшерінде белгіленеді.

      Бұл ретте республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің мөлшері қолданылады.";

      20 және 21-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "20. Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын жеке тұлғалардың жарналарын есептеуді (ұстап қалуды) және аударуды осындай жеке тұлғалардың кірістер есебінен Қазақстан Республикасының салық заңнамасымен айқындалған салық агенттері жүзеге асырады.

      Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кірістер алатын жеке тұлғаның жарналары осы Қағидалардың 22-тармағында айқындалған, жарналар төленбейтін кірістерді қоспағанда, осы шарттар бойынша есептелген барлық кірістерден Заңның 28-бабының 1-тармағына сәйкес есептеледі (ұстап қалады).

      Бұл ретте, жарналарды есептеу үшін қабылданатын ай сайынғы кіріс республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі жалақының он еселенген мөлшерінен аспайды.";

      21. Дербес төлеушілердің, оның ішінде Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрған жеке практикамен айналысатын адамдардың және Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрған немесе әрекетсіз деп танылған дара кәсіпкерлердің жарналары Заңның 28-бабының 4-тармағына сәйкес есептеледі (ұстап қалады).";

      Жарналарды есептеуді (ұстап қалуды) олар дербес немесе үшінші тұлға оның пайдасына жүзеге асырады.";

      26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "26. Дербес төлеушілердің, дара кәсіпкерлердің, жеке практикамен айналысатын адамдардың ай сайынғы жарналарын қорға төлеу Мемлекеттік корпорацияның кейіннен қордың шотына аударуы үшін банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады.";

      27-тармақта:

      1), 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар (осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген адамдардан басқа), жеке практикамен айналысатын адамдар – кіріс төленген айдан кейінгі айдың 25-ші күнінен кешіктірмей;

      2) дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар (осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген адамдардан басқа), жеке практикамен айналысатын адамдар өз пайдасына – ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 25-ші күнінен кешіктірмей;";

      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) дербес төлеушілер – есепті айдан кейінгі айдың 25-ші күнінен кешіктірмей;";

      29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "29. Заңның 30-бабының 3-1-тармағына сәйкес дербес төлеушілер қорға алдағы кезеңге жарналар төлеуді жүзеге асыруға құқылы.";

      36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "36. Дербес төлеушілердің, дара кәсіпкерлердің, жеке практикамен айналысатын адамдардың жарналарын оларды кейіннен Мемлекеттік корпорацияның шотына аудару үшін банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қолма-қол ақшамен төлеуге рұқсат беріледі.";

      38-тармақтың екінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) аударымдардың және жарналардың сомасы аударымдардың және (немесе) жарналардың объектісінен республикалық бюджет туралы заңда белгіленген бір төлеушіден тиісті қаржы жылында ең төменгі жалақының он еселенген мөлшерінен артық төленген;";

      40, 41, 42, 43, 44 және 45-тармақтар алып тасталсын;

      Аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеу (ұстап қалу) және аудару қағидалары мен мерзімдеріне 1, 2 және 3-қосымшалар алып тасталсын;

      осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес 2-қосымшамен толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды үйлестіру департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және қосу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      3) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      4) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күнінің ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министрі Л.М. Ақтаеваға жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі
Е. Біртанов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Цифрлық даму, қорғаныс және

      аэроғарыш өнеркәсібі министрі

      __________________ А. Жұмағалиев

      2019 жылғы "___" ______________

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Премьер-Министрінің бірінші

      орынбасары – Қаржы министрі

      _________________Ә. Смайылов

      2019 жылғы "___" ______________

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты

      әлеуметтік қорғау министрі

      _________________Б. Сапарбаев

      2019 жылғы "___" ______________

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2019 жылғы 4 сәуірдегі
№ ҚР ДСМ-19 бұйрығына
қосымша
  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 478 бұйрығына
2-қосымша

Аударымдардың, жарналардың және (немесе) аударымдарды және (немесе) жарналарды уақтылы және (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұлдың артық (қате) есепке жатқызылған сомаларын төлеушілерге қайтаруды жүзеге асыру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Аударымдардың, жарналардың және (немесе) аударымдарды және (немесе) жарналарды уақтылы және (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұлдың артық (қате) есепке жатқызылған сомаларын төлеушілерге қайтаруды жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 17-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына және 33-бабына сәйкес әзірленді және артық (қате) төлеген аударымдардың және (немесе) жарналардың және (немесе) өсімпұлдардың сомаларын қайтаруды жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету, "бір терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетуге өтініштер қабылдау және көрсетілетін қызметті алушыға олардың нәтижелерін беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру үшін, сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған заңды тұлға;

      2) аударымдар – жұмыс берушілер өз қаражаты есебінен әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына төлейтін, өздеріне аударымдар төлеу жүзеге асырылған медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларға міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (бұдан әрі – МӘМС) жүйесіндегі медициналық көмекті алу құқығын беретін ақша;

      3) аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеуші – Заңда белгіленген тәртіппен қорға аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеуді, ұстап қалуды, аударуды, төлеуді жүзеге асыратын шетелдік заңды тұлғалардың тұрақты мекемелері, филиалдары, өкілдіктері арқылы Қазақстан Республикасында қызметті жүзеге асыратын шетелдік заңды тұлғаларды қоса алғанда жұмыс берушілер, сондай-ақ дара кәсіпкерлер, жеке практикамен айналысатын адамдар;

      4) әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры (бұдан әрі – Қор) – аударымдар мен жарналарды шоғырландыруды жүргізетін, сондай-ақ медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтерін медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартында көзделген көлемдерде және талаптармен сатып алуды және оларға ақы төлеуді және Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асыратын коммерциялық емес ұйым;

      5) жарналар – Заңның 14-бабының 2-тармағында көрсетілген жарналарды төлеушілер қорға төлейтін және медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларға МӘМС жүйесіндегі медициналық көмекті алу құқығын беретін ақша;

      6) МӘМС – әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры активтерінің есебінен медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларға медициналық көмек көрсету жөніндегі құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық шаралар кешені.

2-тарау. Аударымдардың, жарналардың және (немесе) аударымдарды және (немесе) жарналарды уақтылы және (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұлдың артық (қате) есепке жатқызылған сомаларын төлеушілерге қайтаруды жүзеге асыру тәртібі

      3. Қорға аударылған аударымдардың және (немесе) жарналардың артық (қате) төленген сомаларын, аударымдарды және (немесе) жарналарды уақтылы және (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұлды қайтару үшін төлеуші немесе банк Мемлекеттік корпорацияға осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша артық (қате) төленген аударымдарды және (немесе) жарналарды және (немесе) өсімпұлды қайтаруға өтініш береді, оған мыналар қоса беріледі:

      1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жарналарды пайдасына жасаған жеке тұлғадан соманы қайтаруға келісім туралы өтініші;

      2) төлем құжатының немесе аударымдардың және (немесе) жарналардың және (немесе) өсімпұлдардың төленгені туралы құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

      Аударымдар және (немесе) жарналар, өсімпұл жүргізілген жеке тұлғалар тізімдерінде қате жіберілген жағдайда, өтінішке осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша растау-анықтама қоса беріледі.

      Міндетті аударымдарды және (немесе) жарналарды қолма-қол ақшамен төлеуді жүзеге асыратын төлеушілер растау-анықтамаға құжатының көшірмесін немесе аударымдардың және (немесе) жарналардың төленгені туралы төлем құжатын қоса береді.

      Мемлекеттік корпорация өтінім түскен күннен бастап операциялық бес күн ішінде аударымдардың және (немесе) жарналардың және (немесе) өсімпұлдың есептелу фактісін тексереді, өтініш осы төлем бойынша барлық деректемелердің растамасын қоса бере отырып, осы тармақтың бірінші бөліміне сәйкес құжаттар қорға жіберіледі.

      Салық кодексіне сәйкес адамдар салықтық есепті беруді тоқтата тұруы туралы, Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес дара кәсіпкерлердің әрекет етпейтін деп танылғаны туралы мәліметтер Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кіріс комитетінің ресми сайтында орналастырылған. Жоғарыда көрсетілген мәліметтер күнделікті негізде жаңартылып отырады.

      Қор төлеушінің артық (қате) есептелген аударымдары және (немесе) жарналарының және (немесе) өсімпұлдың сомаларын қайтару туралы өтінішін қарау нәтижелері бойынша мынадай шешімдер қабылдайды:

      - артық (қате) есептелген аударымдар және (немесе) жарналар және (немесе) өсімпұлдың сомаларын төлеушіге қайтару туралы;

      - мынадай негіздер бойынша төлеушінің артық (қате) есептелген аударымдары және (немесе) жарналарының және (немесе) өсімпұлдың сомаларын қабылдаудан бас тарту туралы:

      1) төлеушінің өтінішінде оның реквизиттері (БСН, ЖСН), төлемнің реквизиттері (нөмірі және/немесе күні және/немесе төлем тапсырмасының сомасы) дұрыс көрсетілмеуі (немесе көрсетілмеген), медициналық қызметті тұтынушы деректерінің (реквизиттерінің) өзгергенін, төлемнің қорға жіберілгенін растайтын құжаттардың салынбауы немесе растайтын құжаттардың оқуға келмейтін көшірмелерінің салынуы;

      2) төлеушінің өтініш нысаны осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес келмейді;

      3) төлеушінің өтінішінде кері қайтарудың дұрыс емес себебінің көрсетілуі;

      4) осы тармақтың екінші абзацына сәйкес құжаттарды толық ұсынылмауы;

      5) аударымдарды және (немесе) жарналарды және (немесе) өсімпұлды қайтаруға негіздеменің болмауы;

      6) Мемлекеттік кірістер комитетінің интернет-ресурсынан алынған мәліметтерге сәйкес әрекет ететін ретінде тіркелген дара кәсіпкердің жарналар төлеуден босатылмауы;

      7) қорға Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттың талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында уақытша болатын шетелдіктер мен олардың отбасы мүшелерінің пайдасына аударылған сома.

      Осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес Қор өтініштерді өңдегеннен кейін MT-102 форматындағы төлем тапсырмасын қалыптастырады және кейіннен оларды төлеушіге аудару үшін қорға төлеушінің өтініші түскен күннен бастап операциялық он күннің ішінде ақшаны Мемлекеттік корпорацияның банктік шотына аударуды жүзеге асырады. Қайтаруға жатпайтын сомалар бойынша, қор себебін көрсете отырып, Мемлекеттік корпорацияға бас тарту туралы ақпаратты береді.

      Қор тізілімінің негізінде Мемлекеттік корпорация MT-102 форматындағы төлем тапсырмасын қалыптастырады және артық (қате) есептелген аударымдардың және (немесе) жарналардың және (немесе) өсімпұлдың сомаларын операциялық үш күн ішінде төлеушіге аударады.

      Төлеуші әлеуметтік аударымдардың және (немесе) жарналардың және (немесе) өсімпұлдың сомаларын қайтарудан бас тарту себебі туралы ақпаратты Мемлекеттік корпорация арқылы алады. Мемлекеттік корпорация артық (қате) төленген сомалар қайтарылғаннан кейін қорды осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жүргізілген қайтарым туралы хабардар етеді.

      Мемлекеттік корпорация мен Қордың арасында айына бір рет аударымдардың және (немесе) жарналардың және (немесе) өсімпұлдың аударылуын, сондай-ақ қордан аударымдардың және (немесе) жарналардың және (немесе) өсімпұлдың қайтарылуын салыстырып тексеру жүргізіледі.

      4. Төлеушіге қызмет көрсететін банк электрондық төлем тапсырмаларын ресімдеу кезінде қате жіберген жағдайда, банк "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жіберілген қателерді түзету жөнінде шаралар қабылдайды.

      5. Қор келіп түскен және қайтарылған артық (қате) аударылған аударымдарды және (немесе) жарналарды және (немесе) өсімпұлды есепке алуды жүргізеді.

      6. Төлеуші салық заңнамаларында белгіленген мерзімдерде және тәртіпте тіркелу орны бойынша мемлекеттік кірістер органына аударымдар және (немесе) жарналар жүргізілген адамдарға есептелген аударымдар және (немесе) жарналар бойынша есеп-қисап ұсынады.

      7. Мемлекеттік корпорация күн сайын, өткен күн үшін мемлекеттік кірістер органына тіркелген төлеушілер бойынша келіп түскен және қайтарылған әлеуметтік аударымдардың және (немесе) жарналардың және (немесе) өсімпұлдың тізілімдерін Салық кодексінде белгіленген тәртіппен ұсынады.

      8. Қорға аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеуді жүзеге асыратын төлеуші "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2003 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Мемлекеттік корпорациядан аударымдардың және (немесе) жарналардың сомалары туралы қажетті ақпаратты сұратады және алады.

  Аударымдардың, жарналардың
және (немесе) аударымдарды
және (немесе) жарналарды
уақтылы және (немесе) толық
төлемегені үшін өсімпұлдың
артық (қате) есепке
жатқызылған сомаларын
төлеушілерге қайтаруды жүзеге
асыру қағидаларына
1-қосымша
  нысан
  "Әлеуметтік медициналық
сақтандыру қоры"
коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
(бұдан әрі – КеАҚ)
Басқармасының төрағасына
__________________________
________________________
(тегі, аты, әкесінің аты
(болған жағдайда) көрсетілсін)

Өтініш

      _________________________________________________________________

      (аударымдарды және (немесе) жарналарды және (немесе) өсімпұлды

      төлеушінің немесе төлеуші банктің, банк операцияларының жекелеген

      түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атауы)

      үшін _________________________________________________________________

      _______________ №__ төлем тапсырмаларымен қате аударылған аударымдардың және

      (немесе) жарнаның және (немесе) өсімпұлдың артық (қате) төленген сомаларын

      ______________________________________________________________

      _____________________________________________________________ атына

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі көрсету)

      қайтаруды сұраймын, референс, жалпы сомасы _____________, қайтару сомасы

      _____________________________________________________________

      Кейінгі төлемдермен түзету мынадай себепке байланысты мүмкін емес

      (қажеттісін белгілеу керек):

      1) қате аударылған;

      2) жұмыскерге артық есептелген;

      3) төлемді тағайындау коды дұрыс көрсетілмеген;

      4) МТ-102 төлем тапсырмасы форматында қате жіберілген;

      5) төлеушінің деректемелері дұрыс көрсетілмеген;

      6) төлеуші немесе банк екі немесе одан да көп рет аударылған.

      Қайтаруды мынадай деректемелер бойынша жүргізуді сұраймыз:

      ______________________________________________________________

      (төлеушінің толық деректері, банктік деректемелер көрсетілсін)

      Қосымшалар:

      1) жарналарды пайдасына жүргізген жеке тұлғадан соманы қайтаруға келісімі туралы арызы;

      2) аударымдардың және (немесе) жарналардың төленгені туралы төлем құжатының көшірмесі.

      Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адам өтініш берген жағдайда – жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі.

      Басшы __________________________/______________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      Бас бухгалтер ____________________/______________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      Мөрдің орны (болған жағдайда)

      Ескертпе: өтініш бланкіде толтырылып, мөртаңбамен расталады (факсимильді қолтаңбаға жол берілмейді).

  Аударымдардың, жарналардың
және (немесе) аударымдарды
және (немесе) жарналарды
уақтылы және (немесе)
толық төлемегені үшін
өсімпұлдың артық (қате) есепке
жатқызылған сомаларын
төлеушілерге қайтаруды
жүзеге асыру қағидаларына
2-қосымша
  Нысан

Өтініш

      Мен, ________________________________________________________

                        (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), туған күні)

      ЖСН _________________________

      Осы арқылы __________ (жыл, ай) кезені (дері) __________ соманы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру төленген артық (қате) есептелген аударымдары және (немесе) жарналарының және (немесе) өсімпұлдың сомаларын менің пайдама қайтаруға келісім беремін.

      _________________

      (қолы, күні)

  Аударымдардың, жарналардың
және (немесе) аударымдарды
және (немесе) жарналарды
уақтылы және (немесе) толық
төлемегені үшін
өсімпұлдың артық (қате) есепке
жатқызылған сомаларын
төлеушілерге қайтаруды жүзеге
асыру қағидаларына
3-қосымша
  Нысан

Анықтама-растау


растайды,

(аударымдарды және (немесе) жарналарды және (немесе) өсімпұлды төлеушінің атауы)
"Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" КеАҚ-ға аударымдарды және (немесе) жарналарды және (немесе) өсімпұлды төлеген кезде олар үшін аударымдар және (немесе) жарналар жүргізілген жұмыскерлер мен жеке тұлғалардың тізімдерінде мынадай төлем тапсырмаларында қателіктер жіберілгенін растайды:

р/с №

Төлем тапсырмасының №

Төлем тапсырмасының күні

Төлем тапсырмасының жалпы сомасы

Референс

Жеке сәйкестендіру нөмірі

Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

Туған күні

Қате аударылған (теңге)

Аударылуға тиісті (теңге)Кезең

Сомасы (теңге)

Кезең

Сомасы (теңге)

      Басшы ______________________/________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      Бас бухгалтер ______________________/__________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      Мөрдің орны (болған жағдайда)

  Аударымдардың, жарналардың
және (немесе) аударымдарды
және (немесе) жарналарды
уақтылы және (немесе) толық
төлемегені үшін өсімпұлдың
артық (қате) есепке
жатқызылған сомаларын
төлеушілерге қайтаруды жүзеге
асыру қағидаларына
4-қосымша
  Нысан

Аударымдарды және (немесе) жарналарды және (немесе) өсімпұлды қайтарудан бас тарту туралы ақпарат

      20___жылғы "___" _______

      Азамат ______________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      ЖСН ________________________________

      ______________________________ себебі бойынша қайтарудан бас тартылды

      Хабарлама жауапты тұлғаның ЭЦҚ-мен куәландырылды

      Басшы ______________________________

  Аударымдардың, жарналардың
және (немесе) аударымдарды
және (немесе) жарналарды
уақтылы және (немесе)
толық төлемегені үшін
өсімпұлдың артық (қате) есепке
жатқызылған сомаларын
төлеушілерге қайтаруды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша
  Нысан
  "Әлеуметтік медициналық
сақтандыру қоры"
коммерциялық емес
акционерлік қоғамы
(бұдан әрі – КеАҚ)
Басқармасының төрағасына
__________________________
________________________
(тегі, аты, әкесінің аты
(болған жағдайда) көрсетілсін)

      "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы 20__ жылғы "___" _______ № ___ өкімге сәйкес мынадай төлеушілер бойынша "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" КеАҚ-дан келіп түскен, қате есептелген аударымдардың және (немесе) жарналардың және (немесе) өсімпұлдардың сомаларын қайтару туралы хабарлайды:

р/с №

Төлеушінің атауы

Сомасы (теңге)

"Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" КеАҚ төлем тапсырмасының нөмірі мен күні

Негіздеме


Барлығы:      Басшы ______________________________________________

                        (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады