"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 15 сәуірдегі N 44 Конституциялық заңы.

      1-бап. "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 17-18, 114-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 12, 192-құжат; 1998 ж., N 7-8, 71-құжат; N 22, 290-құжат; 1999 ж., N 10, 340-құжат; N 15, 593-құжат; 2004 ж., N 7, 45-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 4-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Сотталғандығы заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алып тасталмаған адам Қазақстан Республикасының Президенттiгiне, Қазақстан Республикасы Парламентiнің, соның ішінде партиялық тiзiмдер бойынша, мәслихаттардың депутаттығына кандидат, сондай-ақ жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары мүшелігіне кандидат бола алмайды.";

      2) 19-бапта:

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Мыналар:

      сотталғандығы заңда белгiленген тәртiппен өтелмеген немесе алып тасталмаған адам; ( K970167 қараңыз)

      сот iс-әрекетке қабілетсiз немесе iс-әрекет қабілеті шектеулі деп таныған адам сайлау комиссиясының мүшесі бола алмайды.";

      3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлiкпен толықтырылсын:

      "Сайлау комиссиясының төрағасы сотта және басқа да мемлекеттік органдарда комиссияның мүддесін бiлдіреді, сондай-ақ ол сайлау комиссиясының мүдделерін бiлдiру жөнiндегi өкілеттiктi тиiстi сенімхат беру арқылы басқа адамдарға беруге құқылы.";

      6-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

      "Аумақтық, округтiк және учаскелiк сайлау комиссиясының мүшесі өзін ұсынған саяси партия қызметін тоқтатқан жағдайда өз міндеттерінен босатылады.";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Жоғары тұрған сайлау комиссиясы сайлау комиссиясын құратын орган осы Конституциялық заңның 10-бабында белгіленген тәртіппен сайлау комиссиясының мүшесін сайлағанға дейін шығып қалған комиссия мүшесінің орнына сайлау комиссиясының мүшесін тағайындайды.";

      3) 20-бапта:

      2-тармақтың 2) тармақшасы "тиiстi" деген сөзден кейін "жоғары тұрған" деген сөздермен толықтырылсын;

      8-тармақ мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

      "Сайлау комиссияларының мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын органдар мен ұйымдардың қызметкерлері болып табылатын мүшелерінің сайлауды әзірлеу мен өткiзу кезеңінде негiзгi жұмыс орны бойынша орташа айлық жалақысы сақталады.";

      9-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Аталған адамдар тиістi кандидат тiркелген күннен бастап сайлау комиссиясының мүшесі міндетiнен босатылады.";

      4) 23-баптың 2-тармағының 1) тармақшасындағы "шамамен үш мың" деген сөздер "үш мыңнан аспайтын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 24-бапта:

      8-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлiкпен толықтырылсын:

      "Уақытша болу орындарында (демалыс үйлерінде, санаторийлерде, тұрақты емдеу-профилактикалық мекемелерінде, алыс мал шаруашылығы учаскелерiнде, тергеу изоляторлары мен уақытша ұстау изоляторларында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктерi жанынан, Қазақстан Республикасының

      иелiгіндегi және сайлау күнi жүзуде жүрген кемелерде) құрылған сайлау учаскелерi бойынша сайлаушылар тізімдері дауыс берiлетiн күннің алдындағы күндегі жағдай бойынша мiндеттi түрде нақтылануға тиiс.";

      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Дауыстарды санау басталғаннан кейін сайлаушылар (таңдаушылар) тiзiмдерiне өзгерістер енгізуге тыйым салынады.";

      6) 25-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

      "Шет мемлекетке жеке шақыру бойынша, қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген Республика азаматтары учаскелiк сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасы азаматы деген жарамды паспорты болса, сайлаушылар тiзiмiне енгізіледi.";

      7) 27-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi бөлікпен толықтырылсын:

      "Шетелдіктердiң, азаматтығы жоқ адамдардың, шетелдік заңды тұлғалардың және халықаралық ұйымдардың кандидаттарды, партиялық тiзiмдерін ұсынған саяси партияларды ұсынуға және сайлауға, сайлауда белгiлi бір нәтижеге қол жеткiзуге кедергі болатын және (немесе) демеп жіберетін қызметті жүзеге асыруына тыйым салынады.";

      2-тармақтың бiрiнші сөйлемiнде "тіркелген күннен басталып" деген сөздер "тiркелген мерзімі аяқталған кезден басталып" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтың 2) тармақшасында "осы Конституциялық заңда тыйым салынбаған өзге де сайлау алдындағы іс-шараларды)," деген сөздер "заңнамада белгiленген тәртiппен және осы Конституциялық заңда тыйым салынбаған өзге де сайлау алдындағы іс-шараларды), сондай-ақ" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 31-баптың 2-тармағында:

      бiрінші бөлiк "өздерінің қалаулары бойынша" деген сөздерден кейін "тиісті сайлау округiндегi әр сайлау учаскесіне үш адамнан аспайтын санда" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы екіншi бөлiкпен толықтырылсын:

      "Сенат депутаттығына кандидаттың әрбiр ауданда, қалада, қаладағы ауданда бір-бірден сенім бiлдiрiлген адамдары болуына құқығы бар.";

      9) 33-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Партиялық тiзiмдер бойынша сайланатын Парламент Мәжілісi депутаттарының сайлауын қоспағанда, Президенттiң, Парламент, мәслихаттар депутаттарының, жергілікті өзін-өзі басқару органдары мүшелерiнiң сайлауы республикалық бюджет қаражатынан жергілікті атқарушы органдардың осы мақсаттарға арнап ашылған шоттары арқылы қаржыландырылады. Бұл шоттарға республикалық бюджеттен түсетін бюджет қаражатына иелік етуді аумақтық сайлау комиссиялары жүзеге асырады. Қаржыландыру тәртібi Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасында белгіленеді.";

      4-тармақ алып тасталсын;

      10) 34-бапта:

      4-тармақтың бірінші абзацының екінші сөйлемiнде "жалпы сомасы" деген сөздерден кейін "және оның көздері" деген сөздермен толықтырылсын; "сайлау өткiзілгеннен кейiн" деген сөздер "сайлау қорытындылары жарияланғаннан кейiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8-тармақта:

      бiріншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Арнаулы уақытша шоттар бойынша барлық қаржылық операциялар, оның ішінде жеке және заңды тұлғалармен есеп айырысулар, міндеттi аударымдар, салықтар және бюджетке төленетін басқа да төлемдер сайлаудың алдындағы күнi сағат 18-де тоқтатылады.";

      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:

      "Қайта дауыс беру өткізілген жағдайда кандидаттың сайлау қорына түсіруге рұқсат берілген ақшаның шекті сомасы бір жарым есе ұлғайтылады.";

      11) 41-бапта:

      6-тармақтың бiрiншi бөлiгі "күтiм жасау себебiне" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ сайлау учаскелерi құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:

      "6-1. Жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тiзiмдерiн ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде сайлаушы өзінің болу орнын ауыстырған кезде учаскелiк сайлау комиссиясы сайлаушының өтініші бойынша және ол жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде сайлаушыға дауыс беру құқығын беретiн есептен шығару куәлігін табыс етедi. Бұл ретте сайлаушылар тiзiміне тиiсті белгі қойылады. Дауыс беру құқығын беретiн есептен шығару куәлігін көрсеткен кезде учаскелiк сайлау комиссиясы дауыс беретін күнi сайлаушыны оның келген орны бойынша сайлау учаскесiндегi сайлаушылар тiзiміне енгізедi.";

      12) 43-баптың 9-тармағы мынадай мазмұндағы екіншi бөлікпен толықтырылсын:

      "Сайлау комиссиясы шешімінің негiзiнде жүзеге асырылатын дауыстарды қайта санау сайлау қорытындылары ресми жарияланғанға дейiн жүргізілуге тиiс.";

      13) 44-бапта:

      4-тармақтың 1) тармақшасы "Парламент Сенатының" деген сөздерден кейiн ", партиялық тiзiмдерiн ұсынған саяси партиялар мен олардың сайлау блоктарының" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:

      "6. Сайлау алдындағы үгіт жүргізу мерзiмi аяқталған кезден бастап сайлау қорытындылары ресми жарияланғанға дейін сайлаушыларға немесе сайлау комиссиялары мүшелерiне әсер eтугe ықпал тигiзетiн қоғамдық, топтық немесе жеке мүдделердi бiлдiрудiң және қарсылықтың кез келген нысанына жол берiлмейдi.";

      14) 49-бап мынадай мазмұндағы төртiншi және бесінші бөлiктермен толықтырылсын:

      "Азаматтар мен ұйымдардың сайлау заңнамасын бұзушылықтар туралы өтініштерiн, егер осы Конституциялық заңда өзгеше көзделмесе, сайлау комиссиялары шағым түскен күннен бастап бес күннiң ішінде қарайды.

      Сайлау комиссиясының және оның мүшелерiнiң шешімдері мен іс-әрекеттеріне (әрекетсіздiгіне) жасалған шағымды, егер осы Конституциялық заңда өзгеше көзделмесе, жоғары тұрған комиссия шағым түскен күннен бастап үш күннiң ішінде қарайды. ( V990836 қараңыз) ";

      15) 50-1-баптың 5-тармағының бiрiншi бөлігі "дауыс беруге" деген сөздерден кейін "кемiнде" деген сөзбен толықтырылсын;

      16) 53-баптың тақырыбындағы "хабарлау" деген сөз "жариялау" деген сөзбен ауыстырылып, 1-тармағындағы "тамыздың бiрiншi жексенбiсінен кешіктірмей тағайындайды" деген сөздер "қыркүйектің екінші жексенбiсiнен кешiктiрмей жариялайды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) 55-баптың 2-тармағындағы "сайлауға дейiн үш ай бұрын басталып," деген сөздер "сайлау жарияланған күннен кейінгі күні басталып, сайлауға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 59-бапта:

      2-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi - төртінші бөлiктермен толықтырылсын:

      "Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) тiркеуге дейін тұрғылықты жерi бойынша салық органдарына осы Конституциялық заңға сәйкес белгіленген ұсыну мерзімі басталатын айдың бiрiнші күніне мемлекет алдындағы салық мiндеттемелерінің орындалуына салық бақылауын қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органы белгілеген тәртіппен және нысанда табысы және мүлкі туралы декларациялар ұсынады.

      Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) жариялаған табысы және мүлкі туралы мәліметтердің дұрыстығын салық қызметi органдары кандидат тіркелген күннен бастап он бес күн ішінде тексереді.

      Бұл ретте салық қызметi органдарынан кандидат пен оның жұбайының (зайыбының) табысы және мүлкі туралы мәліметтер беру жөнiнде талап алған ұйымдар сұратылған ақпаратты талап алынған күннен бастап төрт күн iшiнде беруге міндетті.";

      5-тармақ мынадай мазмұндағы 4-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-2) кандидат пен оның жұбайының (зайыбының) табысы және мүлкі туралы декларация тапсырғаны туралы салық органының анықтамасы;";

      6-тармақ мынадай мазмұндағы 3-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-2) кандидат пен оның жұбайының (зайыбының) табысы және мүлкi туралы декларация тапсырғаны туралы салық органының анықтамасы;";

      7-тармақтың 3-1) тармақшасы "(зайыбының)" деген сөзден кейін "декларацияны тапсыру кезіне" деген сөздермен толықтырылсын;

      19) 60-баптың 1-тармағында "тіркеуге дейін және тiркеуден кейін" деген сөздер "тіркелген күннен бастап және дауыс беруге екі күн қалғанға дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын, "бiлдiру арқылы" деген сөздер "бере отырып" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) 73-бапта:

      2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші - төртіншi бөліктермен толықтырылсын:

      "Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) тiркеуге дейін тұрғылықты жері бойынша салық органдарына осы Конституциялық заңға сәйкес белгіленген ұсыну мерзімі басталатын айдың бiрiнші күніне мемлекет алдындағы салық міндеттемелердің орындалуына салық бақылауын қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының уәкiлетті мемлекеттік органы белгiлеген тәртіппен және нысанда табысы және мүлкі туралы декларациялар ұсынады.

      Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) жариялаған табысы және мүлкі туралы мәлiметтердiң дұрыстығын салық қызметі органдары кандидат тіркелген күннен бастап он бес күн ішiнде тексереді.

      Бұл ретте салық қызметі органдарынан кандидат пен оның жұбайының (зайыбының) табысы және мүлкі туралы мәліметтер беру жөнінде талап алған ұйымдар сұратылған ақпаратты талап алынған күннен бастап төрт күн ішiнде беруге міндетті.";

      4-тармақ мынадай мазмұндағы 4-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-2) кандидат пен оның жұбайының (зайыбының) табысы және мүлкі туралы декларация тапсырғаны туралы салық органының анықтамасы;";

      5-тармақ мынадай мазмұндағы 3-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-2) кандидат пен оның жұбайының (зайыбының) табысы және мүлкi туралы декларация тапсырғаны туралы салық органының анықтамасы;";

      6-тармақтың 3-1) тармақшасы "(зайыбының)" деген сөзден кейін "декларацияны тапсыру кезіне" деген сөздермен толықтырылсын;

      21) 74-баптың 1-тармағында "тiркелгенге дейін және тiркелгеннен кейiнгі" деген сөздер "тіркелген күннен бастап және дауыс бepугe екі күн қалғанға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын, "жазбаша өтiнiш беру арқылы" деген сөздер "бұл туралы жазбаша өтінiш бере отырып," деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) 87-баптың 2-2-тармағы мынадай мазмұндағы төртiншi - он екінші бөлiктермен толықтырылсын:

      "Саяси партиялардың жоғары органдары сайлау блогын құру немесе оған кiру туралы шешiм қабылдағаннан кейін осы саяси партиялардың уәкілетті өкілдері сайлау блогын құру туралы бiрлескен шешiмге (келiсімге) қол қояды.

      Сайлау блогын басқару үшiн үйлестіру кеңесi құрылады, оның құрамына сайлау блогына кіретін саяси партиялардың уәкілетті өкілдері кiредi.

      Сайлау блогын тіркеу үшiн оның уәкілетті өкілi Орталық сайлау комиссиясына мынадай құжаттарды:

      1) саяси партиялардың жоғары органдарының сайлау блогына кіру туралы хаттамаларынан үзіндіні;

      2) саяси партиялардың уәкiлеттi өкілдерi қол қойған және осы саяси партиялардың мөрлерiмен куәландырылған сайлау блогын құру туралы бірлескен шешімдi ұсынады.

      Сайлау блогының атауында ұлттық, этникалық, дiни, өңiрлiк, қауымдық және гендерлік белгілердi көрсетуге, жеке адамдардың есiмдерi мен тектерін пайдалануға жол берiлмейдi.

      Саяси партияның жоғары органы сайлау блогына кiру туралы шешім қабылдай отырып, сайлау блогынан жалпы партиялық тiзiмге кіретін адамдарды және (немесе) аумақтық сайлау округтері бойынша кандидаттар болып қаралатын адамдарды ұсынуға құқылы.

      Сайлау блогының үйлестіру кеңесi саяси партиялардың жоғары органдары ұсынған адамдардан жалпы партиялық тiзiмдi қалыптастырады және оған кiретiн адамдардың кезектiлiгiн айқындайды.

      Сайлау блогының үйлестiру кеңесi саяси партияның жоғары органы ұсынған кандидаттардан аумақтық сайлау округтерi бойынша ұсынылатын бiрыңғай кандидаттарды айқындауға құқылы.

      Сайлау блогынан аумақтық сайлау округы бойынша бiрыңғай кандидаттың сайлау қорына сайлау блогына кiретiн саяси партиялардан қаражат түсуi мүмкiн, бiрақ ол осы Конституциялық заңда кандидаттардың сайлау қорлары үшін белгіленген шектерден аспауға тиiс.

      Сайлау блогы сайлау қорытындылары шығарылғаннан және депутаттық мандаттар бөлiнгеннен кейiн өз қызметін тоқтатады.";

      23) 89-бапта:

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) тiркеуге дейiн тұрғылықты жерi бойынша салық органдарына осы Конституциялық заңға сәйкес белгіленген ұсыну мерзiмi басталатын айдың бiрiншi күнiне мемлекет алдындағы салық мiндеттемелерінің орындалуына салық бақылауын қамтамасыз ететiн Қазақстан Республикасының уәкiлеттi мемлекеттік органы белгілеген тәртiппен және нысанда табысы және мүлкi туралы декларациялар ұсынады.

      Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) жариялаған табысы және мүлкi туралы мәлiметтердiң дұрыстығын салық қызметi органдары кандидат және партиялық тiзiмдер тiркелген күннен бастап он бес күн iшiнде тексереді.

      Бұл ретте салық қызметi органдарының кандидат пен оның жұбайының (зайыбының) табысы және мүлкi туралы мәлiметтер беру жөнiнде талап алған ұйымдар сұратылған ақпаратты талап алынған күннен бастап төрт күн ішінде беруге міндетті.";

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 3-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "3-2) кандидат пен оның жұбайының (зайыбының) табысы және мүлкi туралы декларация тапсырғаны туралы салық органының анықтамасы;";

      3-тармақ мынадай мазмұндағы 2-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-2) кандидат пен оның жұбайының (зайыбының) табысы және мүлкi туралы декларация тапсырғаны туралы салық органының анықтамасы;";

      6-тармақтың 3-1) тармақшасы "(зайыбының)" деген сөзден кейін "декларацияны тапсыру кезiне" деген сөздермен толықтырылсын;

      7-тармақ мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "4-1) партиялық тiзiмге енгiзiлген адамның және оның жұбайының (зайыбының) табысы және мүлкi туралы декларация тапсырғаны туралы салық органының анықтамасы.";

      24) 90-баптың 1-тармағында "тiркеуге дейiнгi және одан кейiнгi уақытта бұл туралы" деген сөздер "тiркелген күннен бастап және дауыс беруге екi күн қалғанға дейінгі кезеңде" деген сөздермен ауыстырылсын, "комиссиясына" деген сөзден кейiн "бұл туралы" деген сөздермен толықтырылсын;

      25) 104-бапта:

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) тiркеуге дейiн тұрғылықты жерi бойынша салық органдарына осы Конституциялық заңға сәйкес белгіленген ұсыну мерзiмi басталатын айдың бiрiншi күнiне мемлекет алдындағы салық мiндеттемелердің орындалуына салық бақылауын қамтамасыз ететiн Қазақстан Республикасының уәкiлетті мемлекеттік органы белгiлеген тәртіппен және нысанда табысы және мүлкі туралы декларациялар ұсынады.

      Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) жариялаған табысы және мүлкi туралы мәлiметтердiң дұрыстығын салық қызметi органдары кандидат тiркелген күннен бастап он бес күн iшiнде тексередi.

      Бұл ретте салық қызметi органдарынан кандидат пен оның жұбайының (зайыбының) табысы және мүлкi туралы мәліметтер беру жөнiнде талап алған ұйымдар сұратылған ақпаратты талап алынған күннен бастап төрт күн iшінде беруге мiндеттi.";

      2-тармақ 3) тармақшадағы "деректер болған жағдайда жүргiзіледi;" деген сөздер "деректер;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) кандидат пен оның жұбайының (зайыбының) табысы және мүлкi туралы декларация тапсырғаны туралы салық органының анықтамасы болған жағдайда жүргiзіледi.";

      3-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) кандидат пен оның жұбайының (зайыбының) табысы және мүлкi туралы декларация тапсырғаны туралы салық органының анықтамасы болған ретте жүзеге асырылады.";

      6-тармақтың 3-1) тармақшасы "(зайыбының)" деген сөзден кейін "декларацияны тапсыру кезіне" деген сөздермен толықтырылсын;

      26) 105-баптың 1-тармағында "тіркеуге дейiнгі және одан кейiнгi уақытта бұл туралы" деген сөздер "тiркелген күннен бастап және дауыс бepугe екі күн қалғанға дейiнгі кезеңде" деген сөздермен ауыстырылсын, "комиссиясына" деген сөзден кейін "бұл туралы" деген сөздермен толықтырылсын;

      27) 118-бапта:

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) тіркеуге дейін тұрғылықты жерi бойынша салық органдарына осы Конституциялық заңға сәйкес белгіленген ұсыну мерзімі басталатын айдың бірінші күніне мемлекет алдындағы салық мiндеттемелерiнiң орындалуына салық бақылауын қамтамасыз ететiн Қазақстан Республикасының уәкілеттi мемлекеттiк органы белгілеген тәртіппен және нысанда табысы және мүлкі туралы декларациялар ұсынады.

      Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) жариялаған табысы және мүлкі туралы мәлiметтердiң дұрыстығын салық қызметi органдары кандидат тiркелген күннен бастап он бес күн ішінде тексередi.

      Бұл ретте салық қызметі органдарынан кандидат пен оның жұбайының (зайыбының) табысы және мүлкі туралы мәлiметтер беру жөнiнде талап алған ұйымдар сұратылған ақпаратты талап алынған күннен бастап төрт күн ішінде беруге міндетті.";

      2-тармақ 3) тармақшадағы "деректер болған жағдайда жүргiзіледі." деген сөздер "деректер;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) кандидат пен оның жұбайының (зайыбының) табысы және мүлкі туралы декларация тапсырғаны туралы салық органының анықтамасы болған жағдайда жүргізіледі.";

      3-тармақ 2) тармақшадағы "деректер болған жағдайда жүзеге асырылады." деген сөздер "деректер;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

      "4) кандидат пен оның жұбайының (зайыбының) табысы және мүлкi туралы декларация тапсырғаны туралы салық органының анықтамасы болған жағдайда жүзеге асырылады.";

      6-тармақтың 3-1) тармақшасы "(зайыбының)" деген сөзден кейін "декларацияны тапсыру кезіне" деген сөздермен толықтырылсын;

      28) 119-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Жергiлiктi өзін-өзі басқару органы мүшелігіне кандидат тіркелген күннен бастап және дауыс беруге екі күн қалғанға дейінгі кезеңде тиiсті аумақтық сайлау комиссиясына бұл туралы жазбаша өтініш бере отырып, өз кандидатурасын алып тастай алады.".

      2-бап. Осы Конституциялық заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізiледі.

Қазақстан Республикасының


ПрезидентіOn Introduction of Amendments and Supplements to the Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan “On Elections in the Republic of Kazakhstan”

Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan dated April 15, 2005 No. 44

Unofficial translation

       Article 1. Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan dated September 28, 1995 "On Elections in the Republic of Kazakhstan" (Bulletins of the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan, 1995, No. 17-18, Art. 114, Bulletin of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, 1997, No. 12, p. 192, 1998, No. 7-8, Art. 71; No. 22, p. 290 1999, No. 10, p. 340; No. 15, p. 593, 2004, No. 7, of Art. 45) should be introduced by the following amendments:
      1) in item 4 of Article 4:
      the words "Do not be registered as a candidate" should be supplemented for the words "cannot be a candidate";
      the words "at the time of registration" should be excluded;
      2) Article 19
      should be supplemented with item 2-1 as follows:
      "2-1. Cannot be a member of the election committee:
      a person with a previous conviction that has not been cancelled or removed in the order established by law; (See K970167)
      a person admitted by the court as incapable or partially incapable, cannot be a member of the election commission
      Item 3 should be supplemented with part two as follows:
      "A chairperson of the election commission shall represent the interests of the commission in the courts and other state bodies as well as be eligible to delegate to other persons the powes to represent the interests of the election commission by issuing them with the relevant letter of attorney";
      Item 6 should be supplemented with part two as follows:
      "A member of the territorial, district and precinct election commission shall be released from his/her duties in the case of the political party which has nominated such a member ceasing its activities";
      Item 8 should be worded as follows:
      "8. The superior election commission shall nominate a member of the election commission to replace the retired member of the election commission before the election of the commission’s member by a body forming an election commission in the order established in Article 10 of this Constitutional Law";
      3) Article 20:
      Sub-item 2) of item 2 the word "appropriate" should be supplemented with the word "superior";
      Item 8 should be worded as follows
      "Civil servants serving on election commissions shall retain their average monthly wages payable at the place of their primary employment for a period of preparation for and conduct of an election";
      Part two of paragraph 9 should be worded as follows:
      "The indicated persons shall be relieved of the performance of their duties as election commission members from the day of registration of the relevant candidate";
      4) in sub-item 1 of item 2 of Article 23), the words "approximately three thousand" should be replaced by "not more than three thousand";
      5) in Article 24:
      item 8 should be supplemented with part two as follows:
      "The registers of voters by electoral districts to be formed in the places for temporary stay (rest homes, health resorts, medioprophilactic institutions, in the outruns, in investigative wards and detention centres, including the representative offices of the Republic of Kazakhstan abroad, on board the ships belonging to the Republic that are in navigation on the Election Day) shall be subject to mandatory adjustment on the day preceding the Election Day";
      item 10 should be worded as follows:
      "10. Making changes in to the register of votes after the beginning of vote count shall be prohibited";
      6) sub-item 5 of item 1 of Article 25) should be supplemented with the following sentence:
      "Citizens of the Republic of Kazakhstan arriving in foreign states by private invitations, for business and tourist trips shall be included in the registers of voters upon their application to precinct election commission and submission of a valid passport of the Republic’s citizen";
      7) Article 27:
      Item 1 should be supplemented with part two as follows:
      "Foreigners, stateless persons, foreign legal entities and international organisations shall be prohibited from conducting the activities hindering and (or) facilitating nomination and election of candidates, political parties, that have nominated their party lists, to achieve certain results at elections";
      in the first sentence of item 2 the words "from the date" should be replaced by the words "since the moment cessation";
      in sub-item 2) of item 3, the words "activities not prohibited by the present Constitutional Law)," should be substituted by the words "activities in the order established by the legislation and not forbidden by this Constitutional Law), and also";
      8) in item 2 of Article 31:
      part one of the item, after the words "at their own discretion" should supplemented with the words "in the number that shall not exceed three persons per each electoral district of the corresponding constituency";
      should be supplemented with part two as follows:
      "The candidate to the Senate deputy shall be eligible to have one proxy in each district, city and district in the city";
      9) in Article 33:
      item 1 should be worded as follows:
      "1. Elections of the President of the Republic of Kazakhstan, election of the deputies of the Parliament, except for deputies of Mazhilis of the Parliament, elected on the basis of party lists, Maslikhats, members of other local self-administration bodies shall be funded from the funds of the Republican budget through the accounts of local executive bodies opened specifically for these purposes. The territorial election committers shall command the funds that are transferred to the above named accounts from the Republican budget. The order of financing shall be established by the budgetary legislation of the Republic of Kazakhstan";
      item 4 should be excluded;
      10) in Article 34:
      in the second sentence of the first paragraph of item 4, the words "to the Fund, within ten days after the elections" should be substituted by the words "by the fund and of its sources, within ten days after publication of the results of the elections;
      in item 8:
      part one should be worded as follows:
      "8. All financial transactions including settlements with physical and legal entities, due deductions, taxes and other payments to the budget under special temporary accounts shall be stopped at 18:00 o’clock on the day preceding the day of elections";
      should be supplemented with part two as follows:
      "In the case of repeated voting the marginal sum of money to be allowed for transfer to the candidate’s election fund shall be increased one and a half times";
      11) in Article 41:
      part one of item 6, after the words "member of the family", should be supplemented with the words "including the voters staying in remote and difficult to access places where no election stations were organised,";
      should be supplemented with the item 6-1 as follows:
      "6-1 When an elector changes the place of his or her residence within the period between submission of the register of votes for the public observation and the day of elections, the district election commission shall issue for such a voter an off-the-register-certificate that confirms his or her right to vote based on the request of the latter and submission of a document identifying his or her personality. In this case an appropriate note shall be made in the register of voters. When a voter submits his or her off-the-register certificate for voting, the district election commission shall include the voter on the Election Day in the register of voters of the voting place where the elector is staying;
      12) item 9 of Article 43 should be supplemented with part two as follows:
      "The repeated counting of votes conducted on the basis of the election commission’s decision shall be carried out before an official publication of the election results";
      13) in Article 44:
      Sub-item 1) of item 4 after the words "Senate of the Parliament" should be supplemented with the words ", political parties and their electoral blocs offering party lists,";
      should be supplemented with the Article 6 as follows:
      "6. Any form of expression of public, group or individual interests and protest encouraging the impact on voters or members of electoral commissions shall be prohibited from the end of the period of pre-election promotion until the official publication of the results of the elections";
      14) Article 49 should be supplemented with parts four and five as follows:
      "The applications from citizens and organisations about violation of the elective legislation shall be considered by the election commissions within five days from submission of a complaint, if it is not stipulated otherwise by the present Constitutional Law.
      The complaints on decisions and actions (inactivity) taken by the election commission and its members shall be considered by the higher commission within three days from the date of the submission of a complaint, if it is not otherwise stipulated by the present Constitutional Law. (See V990836) ";
      15) part one of item 5 of Article 50-1, after the words "Electoral Commission" should be supplemented with the words "not less than";
      16) in item 1 of Article 53, the words "the first Sunday of August" should be substituted by the words "the second Sunday of September;
      17) in item 2 of Article 55, the words "three months" shall be replaced with the words "from the day after the announcement";
      18) in Article 59:
      item 2 should be supplemented with parts two-four as follows:
      "Before registration, a candidate and his/her spouse shall submit declarations on income and property to the tax bodies at the place of his/her residence for the first day of the month when the nomination term starts which is established in the order and form fixed by the authorised body of the Republic ensuring tax control over fulfillment of tax liabilities before the state.
      The authenticity of information about income and property declared by a candidate and his/her spouse shall be checked by the tax bodies within fifteen days from the day of registration of a candidate.
      In this case, the organisations that were asked by the tax bodies to provide information about income and property of a candidate and his/her spouse shall be obliged to provide the requested information within four days from receiving the request";
      item 5 should be supplemented with sub-item 4-2) as follows:
      "4-2) A reference from the tax body confirming that the candidate and his/her spouse have submitted declarations on income and property";
      item 6 should be supplemented with sub-item 3-2) as follows:
      3-2) A reference from the tax body confirming that the candidate and his/her spouse have submitted declarations on income and property";
      item 3-1) of item 7, after the words "in case of revealing" should be supplemented with the words "at the moment of submission of the Declaration";
      19) in item 1 of Article 60, the words "before registration and after it" should be supplemented by the words "from the registration day and two days before voting";
      20) Article 73:
      Item 2 should be supplemented with parts two-four as follows:
      "Before registration, a candidate and his/her spouse shall submit declarations on income and property to the tax bodies at the place of his/her residence for the first day of the month when the nomination term starts which is established in the order and form fixed by the authorised body of the Republic ensuring tax control over fulfillment of tax liabilities before the state.
      The authenticity of information about income and property declared by a candidate and his/her spouse shall be checked by the tax bodies within fifteen days from the day of registration of a candidate.
      In this case, the organisations that were asked by the tax bodies to provide information about income and property of a candidate and his/her spouse shall be obliged to provide the requested information within four days from receiving the request";
      Item 4 should be supplemented with sub-item 4-2) as follows:
      "4-2) A reference from the tax body confirming that the candidate and his/her spouse have submitted declarations on income and property";
      Item 5 should be supplemented with sub-item 3-2) as follows:
      "3-2) A reference from the tax body confirming that the candidate and his/her spouse have submitted declarations on income and property";
      sub-item 3-1) of item 6 after the words "in case of revealing" should be supplemented with the words "at the moment of submission of the Declaration";
      21) in item 1 of Article 74, the words "before registration and after it" should be substituted by the words "from the registration day and two days before voting";
      22) item 2-2 of Article 87 should be supplemented with part four - twelve as follows:
      "After the superior bodies of political parties take the decision to establish or to join the electoral bloc, the authorised representatives of these political parties shall sign a mutual decision (Agreement) on the establishment of the electoral bloc.
      A Coordination Council, composed of representatives of the political parties joining the electoral bloc shall be formed to manage the electoral block.
      To register the electoral bloc its authorised representative shall provide the Central Election Commission with the following documents:
      1) extracts from the transcripts of the superior body of the political parties to join the electoral bloc;
      2) the mutual decision to establish an electoral bloc signed by the authorised representatives of the political parties and certified by the seals of those political parties.
      Pointing at national, ethnic, religious, regional, community and gender characteristics and the use of names of individuals shall be prohibited in the name of an electoral bloc.
      The superior body of a political party, assuming a decision to join the electoral bloc, shall have the right to nominate persons to be included in the party list of the electoral bloc, and (or) the persons who would be considered as candidates for the territorial constituencies.
      The Coordinating Council of the electoral bloc shall form the common party list of persons nominated by the superior bodies of political parties, and determine the order of persons joining it.
      The Coordinating Council of electoral bloc shall be free to determine the single candidates put forward for the territorial constituencies, from among the candidates nominated by the supreme body of a political party.
      The election fund of the single candidate on a territorial constituency from the electoral bloc can receive the means from political parties joining the electoral bloc, but not exceeding the limits established for the election funds of candidates by the present Constitutional Law.
      The electoral bloc shall cease its activity after the summing up of the elections and the distribution of Deputy mandates";
      23) Article 89:
      should be supplemented with item 1-1 as follows:
      "1-1. Before registration, a candidate and his/her spouse shall submit declarations on income and property to the tax bodies at the place of his/her residence for the first day of the month when the nomination term starts which is established in the order and form fixed by the authorised body of the Republic ensuring tax control over fulfilment of tax liabilities before the state.
      The authenticity of information about income and property declared by a candidate and his/her spouse shall be checked by the tax bodies within fifteen days from the day of registration of a candidate.
      In this case, the organisations that were asked by the tax bodies to provide information about income and property of a candidate and his/her spouse shall be obliged to provide the requested information within four days from receiving the request";
      item 2 should be supplemented with sub-item 3-2) as follows:
      "3-2) A reference from the tax body confirming that the candidate and his/her spouse have submitted declarations on income and property ";
      item 3 should be supplemented with sub-item 2-2) as follows:
      "2-2) A reference from the tax body confirming that the candidate and his/her spouse have submitted declarations on income and property ";
      sub-item 3-1) of item 6 the words "in case of revealing" should be supplemented with the words "at the moment of submission of the Declaration";
      item 7 should be supplemented with sub-item 4-1) as follows:
      "4-1) A reference from the tax body confirming that the candidate entering into the party list and his/her spouse have submitted declarations on income and property ";
      24) in item 1 of Article 90 the words "before registration and after it" should be substituted by the words "from the registration day and two days before voting"
      25) Article 104:
      Should be supplemented with item 1-1 as follows:
      "1-1. Before registration, a candidate and his/her spouse shall submit declarations on income and property to the tax bodies at the place of his/her residence for the first day of the month when the nomination term starts which is established in the order and form fixed by the authorised body of the Republic ensuring tax control over fulfilment of tax liabilities before the state.
      The authenticity of information about income and property declared by a candidate and his/her spouse shall be checked by the tax bodies within fifteen days from the day of registration of a candidate.
      In this case, the organisations that were asked by the tax bodies to provide information about income and property of a candidate and his/her spouse shall be obliged to provide the requested information within four days from receiving the request. ";
      item 2 should be supplemented with sub-item 5) as follows:
      "5) A reference from the tax body confirming that the candidate and his/her spouse have submitted declarations on income and property ";
      item 3 should be supplemented with sub-item 4) as follows:
      "4) A reference from the tax body confirming that the candidate and his/her spouse have submitted declarations on income and property ";
      sub-item 3-1) of item 6 after the words "in case of revealing" should be supplemented with the words "at the moment of submission of the Declaration";
      26) in item 1 of Article 105 the words "before registration and after it" should be substituted by the words "from the registration day and two days before voting"
      27) Article 118:
      should be supplemented with item 1-1 as follows:
      "1-1. Before registration, a candidate and his/her spouse shall submit declarations on income and property to the tax bodies at the place of his/her residence for the first day of the month when the nomination term starts which is established in the order and form fixed by the authorised body of the Republic ensuring tax control over fulfilment of tax liabilities before the state.
      The authenticity of information about income and property declared by a candidate and his/her spouse shall be checked by the tax bodies within fifteen days from the day of registration of a candidate.
      In this case, the organisations that were asked by the tax bodies to provide information about income and property of a candidate and his/her spouse shall be obliged to provide the requested information within four days from receiving the request. ";
      item 2 should be supplemented with sub-item 5) as follows:
      "5) A reference from the tax body confirming that the candidate and his/her spouse have submitted declarations on income and property ";
      item 3 should be supplemented with sub-item 4) as follows:
      "4) A reference from the tax body confirming that the candidate and his/her spouse have submitted declarations on income and property ";
      sub-item 3-1) of item 6 after the words "in case of revealing" should be supplemented with the words "at the moment of submission of the Declaration";
      28) item 1 of the Article 119 should be worded as follows:
      "1. The candidate for member of the body of local self-government within the period before registration and after it can withdraw his/her candidature through submission of a written application about it to the corresponding territorial election commission."

       Article 2. This Constitutional Law shall be entered into force from the date of its official publication.

      President of
      the Republic of Kazakhstan