Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасын жетiлдiру және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi қызметiнiң мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 5 шілдедегі N 165 Заңы

       РҚАО-ның ескертуі: Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз.

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. 1999 жылғы 13 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Азаматтық iс жүргiзу  кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 18, 644-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 10, 244-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 15-16, 239-құжат; N 21-22, 281-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 10, 49-құжат; N 14, 109-құжат; N 15 138-құжат; 2004 ж., N 5, 25-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 140-құжат; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 13, 53-құжат; N 24, 123-құжат; 2006 ж., N 2, 19-құжат; 2006 жылғы 9 маусымда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 10 маусымда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығын құру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 5 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      1) 108-баптың жетiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Сот сараптамасы органы сараптама жүргiзгенi үшiн төленуге тиiс сомаларды тиiстi өтiнiш жасаған тарап, не өзiне сот осындай мiндеттеме жүктеген тарап алдын ала төлеу нысанында тиiстi бюджетке енгiзедi.";

      2) 109-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "депозиттiк шоттан" деген сөздер "Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес ашылған шоттан" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы  кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат; N 21-22, 160-құжат; N 23, 171-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 10, 55-құжат; N 15, 86-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 139, 140-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 5, 5-құжат; N 7-8, 19-құжат; N 9, 26-құжат; N 13, 53-құжат; N 14, 58-құжат; N 17-18, 72-құжат; N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 2, 19, 20-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 5-6, 31-құжат; N 8, 45-құжат; 2006 жылғы 9 маусымда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 10 маусымда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығын құру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 5 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      1) 166 және 177-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "166-бап. Байланысты гранттар қаражатының түсiмдерiн
                қоспағанда, бюджетке төленетiн салықтық емес
                төлемдердi толық және уақтылы төлемеу

      Байланысты гранттар қаражатының түсiмдерiн қоспағанда, бюджетке төленетiн салықтық емес төлемдердi толық және уақтылы төлемеу, -
      жеке тұлғаларға - айлық есептiк көрсеткiштiң үштен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      "177-бап. Республикалық және жергiлiктi бюджеттерге
                түсiмдердi уақтылы, толық есепке жатқызбау және
                республикалық және жергiлiктi бюджеттер қаражатын,
                мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет
                кепiлгерлiктерiн, мемлекет активтерiн нысанасыз
                пайдалану

      1. Республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсетiн қаражатты уақтылы, толық есепке жатқызбау, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Бюджет қаражатын алушылардың тиiстi банктердегi немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттарына аударылатын қаражатты уақтылы және толық есепке жатқызбау, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырма бестен жетпiске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Республикалық және жергiлiктi бюджеттер қаражатын, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет кепiлгерлiктерiн, мемлекет активтерiн нысанасыз пайдалану, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      2) мынадай мазмұндағы 177-1, 177-2, 177-3 және 177-4-баптармен толықтырылсын:

      "177-1-бап. Республикалық және жергiлiктi бюджеттер
                  қаражатын, оның iшiнде нысаналы трансферттер мен
                  кредиттердi, сондай-ақ байланысты гранттарды,
                  мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет
                  активтерiн негiзсiз (құқыққа қайшы) пайдалану

      Республикалық және жергiлiктi бюджеттер қаражатын, оның iшiнде нысаналы трансферттер мен кредиттердi, сондай-ақ байланысты гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет активтерiн негiзсiз (құқыққа қайшы) пайдалану, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      177-2-бап. Республикалық және жергiлiктi бюджеттер қаражатын,
                 байланысты гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген
                 қарыздарды, мемлекет активтерiн тиiмсiз пайдалану

      Республикалық және жергiлiктi бюджеттер қаражатын, оның iшiнде нысаналы трансферттер мен кредиттердi, сондай-ақ байланысты гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет активтерiн тиiмсiз пайдалану, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      177-3-бап. Бюджеттiк есепке алуды жүргiзу, есептiлiктi жасау
                 мен табыс ету ережелерiн бұзу

      Бюджеттiк есепке алуды жүргiзу, есептiлiктi жасау мен табыс ету ережелерiн бұзу, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      177-4-бап. Бюджеттiк кредиттердi, мемлекеттiк кепiлдiктер мен
                 мемлекет кепiлгерлiктерiн беру шарттары мен
                 рәсiмдерiн бұзу

      Бюджеттiк кредиттердi, мемлекеттiк кепiлдiктер мен мемлекет кепiлгерлiктерiн беру шарттары мен рәсiмдерiн бұзу, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      3) 571-баптың бiрiншi бөлiгi, екiншi бөлiгiнiң 2) тармақшасы "177," деген цифрлардан кейiн "177-1, 177-2, 177-3, 177-4," деген цифрлармен толықтырылсын;

      4) 636-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 1) тармақшасының жиырма үшiншi, қырық үшiншi абзацтары "177," деген цифрлардан кейiн "177-1, 177-2, 177-3, 177-4," деген цифрлармен толықтырылсын.

      3. 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Бюджет  кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2004 ж., N 8-9, 53-құжат; N 20, 116-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж., N 14, 55-құжат; N 21-22, 87-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат; N 3, 22-құжат; N 8, 45-құжат):

      1) 2-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Кодекстiң мемлекеттiк мекемелерге қатысты ережелерi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге қолданылмайды.";

      2) 4-бапта:
      1-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "12-1) кепiлдiк берiлген трансферт - Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке түсетiн қайтарылмайтын түсiмдер;";
      14) тармақша "дамудың" деген сөзден кейiн "стратегиялық және" деген сөздермен толықтырылсын;
      16) тармақша алып тасталсын;
      17) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 17-1) және 17-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "17-1) индикаторлар - алға қойылған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн бағдарламаны iске асыру нәтижелерiн көрсететiн сандық көрсеткiштер;
      17-2) шоғырландырылған бюджет - республикалық бюджеттен, облыс бюджетiнен, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерiнен, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi шоттарына аударылатын, талдамалық ақпарат ретiнде пайдаланылатын және бекiтiлуге жатпайтын бюджет түсiмдерiнен құралған бюджет;";
      23) тармақша "(секторларының)" деген сөзден кейiн "стратегиялық және" деген сөздермен толықтырылсын;
      25) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "25) бюджет қаражатын алушылар - бюджет қаражатын пайдаланатын, мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс бөлiгiнде жеке және заңды тұлғалар, шаруа (фермер) қожалықтары, үкiметтiк емес ұйымдар, сондай-ақ қаржылық қызметтер көрсететiн, оның iшiнде азаматтық-құқықтық мәмiлелер негiзiнде, бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) iске асыру шеңберiнде қаржылық қызметтер көрсететiн тұлғалар;";
      26) тармақшадағы "аймақтың (аумақтың) әлеуметтiк-экономикалық дамыту" деген сөздер "өңiрдi (аумақты) әлеуметтiк-экономикалық дамытудың стратегиялық" деген сөздермен ауыстырылсын;
      27) тармақша:
      "нақтыланған" деген сөзден кейiн "республикалық немесе жергiлiктi" деген сөздермен толықтырылсын;
      "ескере отырып" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламаларды қаржы жылы iшiнде бөлудi ескере отырып" деген сөздермен толықтырылсын;
      29) тармақша алып тасталсын;
      36) тармақша "бюджеттердi" деген сөзден кейiн "және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын" деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 5-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      "4-1. Қазақстан Республикасының бюджет және салық заңнамалық актiлерi жобаларының ережелерi бюджеттiң түсiмдерiне, шығыстары мен құрылымына әсер еткен жағдайда, осы жобалармен бiр мезгiлде тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңның жобасы және жергiлiктi бюджет туралы маслихат шешiмдерiнiң жобасы немесе оларға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы заңның жобасы және маслихат шешiмдерiнiң жобасы әзiрленедi.";

      4) 11-бапта:
      2-тармақтағы "шикiзат" деген сөз "мұнай" деген сөзбен ауыстырылсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры жинақтау және тұрақтандыру функцияларын жүзеге асырады. Жинақтау функциясы материалдық емес активтердi қоспағанда, қаржылық активтер мен өзге де мүлiктiң жинақталуын және тәуекелдiң деңгейi бiрқалыпты болған кезде ұзақ мерзiмдi перспективада Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры активтерiнiң кiрiстiлiгiн қамтамасыз етедi. Тұрақтандыру функциясы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерi өтiмдiлiгiнiң жеткiлiктi деңгейiн ұстап тұруға арналған.
      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының тұрақтандыру функциясын жүзеге асыру үшiн пайдаланылатын бiр бөлiгi кепiлдiк берiлген трансферттi қамтамасыз етуге қажеттi мөлшерде айқындалады.";

      5) 12-бапта:
      тақырыбындағы және мәтiндегi "Бюджеттiң", "бюджеттiң" деген сөздер тиiсiнше "Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң", "республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақ "түсiмдер," деген сөзден кейiн "алынған трансферттер," деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 13-бапта:
      тақырыбындағы "Бюджеттiң" деген сөз "Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақта:
      бiрiншi абзацтағы "Бюджеттiң" деген сөз "Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1) тармақшаның бесiншi абзацындағы "ресми" деген сөз алып тасталсын;

      7) мынадай мазмұндағы 13-1-баппен толықтырылсын:

      "13-1-бап. Шоғырландырылған бюджеттiң құрылымы

      Шоғырландырылған бюджеттiң құрылымы мынадай бөлiмдерден тұрады:
      1) республикалық бюджет;
      2) облыс бюджетi, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерi;
      3) осы Кодекстiң 49-1-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджет түсiмдерi және оларды Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi шоттарына аударымдар.";

      8) 14-бапта:
      1-тармақ алып тасталсын;
      3-тармақта:
      "бюджетке төленетiн мiндеттi, қайтарылмайтын төлемдер," деген сөздер "республикалық, жергiлiктi бюджеттерге төленетiн мiндеттi, қайтарылмайтын төлемдер мен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджет түсiмдерi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "ресми" деген сөз алып тасталсын;
      4-тармақтың 3) тармақшасындағы "жағдайларда жер учаскелерiн өзге құқықтық нысандарда" деген сөздер "тәртiппен өзге тәсiл арқылы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5 және 7-тармақтардағы "Ресми трансферттер", "ресми трансферттердi" деген сөздер тиiсiнше "Трансферттер", "трансферттердi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 15-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "15-бап. Мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды,
               көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн ақша

      1. Бiлiм беру, орман шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласында қызмет көрсететiн мемлекеттiк мекемелердiң Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн ақшаны қоспағанда, мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн ақша тиiстi бюджеттiң есебiне жатқызылуға тиiс.
      2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде мемлекеттiк мекемелер ақылы негiзде жүзеге асыратын, тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзу жөнiндегi қызмет түрлерi көзделген болса, мұндай тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн ақша мемлекеттiк мекеменiң иелiгiнде қалуы мүмкiн.
      3. Мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзу жөнiндегi қызмет түрлерiн жүзеге асырғаны үшiн ақы жеке немесе заңды тұлғамен келiсiм бойынша, Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен айқындалады.";

      10) 16-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "16-бап. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң шығындары

      1. Қайтарылмайтын негiзде бөлiнетiн бюджет қаражаты республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң шығындары болып табылады.
      2. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң шығындары мынадай түрлерге бөлiнедi:
      1) мемлекеттiк мекемелердiң қызметiн қамтамасыз ететiн шығындар;
      2) тұрақты сипаты жоқ iс-шараларды ұйымдастыру мен өткiзуге байланысты шығындар;
      3) мемлекеттiк тапсырыс шығындары - бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) iске асыру шеңберiндегi азаматтық-құқықтық мәмiлелер негiзiнде жеке, заңды тұлғалардан және шаруа (фермер) қожалықтарынан алынған тауарларға (жұмыстарға, көрсетiлетiн қызметтерге) мемлекеттiк мекемелердiң ақы төлеуi;
      4) жеке тұлғаларға ақшалай төлемдер - қызметкерлерге еңбегi үшiн ақшалай төлемдерден басқа, Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес жеке тұлғаларға ақшалай нысандағы төлемдермен байланысты шығындар;
      5) мемлекеттiң мiндеттемелерiн орындауға арналған шығындардың өзге де түрлерi.
      3. Бюджеттiк субсидиялар мемлекеттiк функцияларды орындаудың және республиканы немесе өңiрдi дамытудың әлеуметтiк-экономикалық мiндеттерiн iске асырудың неғұрлым тиiмдi басқа тәсiлi болмаған кезде және Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген жағдайларда ғана жеке, заңды тұлғаларға және шаруа (фермер) қожалықтарына берiлуi мүмкiн. Субсидиялануға тиiс басым мемлекеттiк функциялар және республиканы немесе өңiрдi дамытудың әлеуметтiк-экономикалық мiндеттерiн iске асыру жөнiндегi бағыттар орта мерзiмдi фискалдық саясатпен айқындалады.
      4. Трансферттердiң жалпылама сипаты да, нысаналы сипаты да болуы мүмкiн. Нысаналы сипаты бар трансферттер нысаналы трансферттер болып табылады.";

      11) 17-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервi:
      1) төтенше резервтi;
      2) шұғыл шығындарға арналған резервтi;
      3) соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған резервтi;
      4) ағымдағы қаржы жылында облыстық бюджеттерде, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiнде қолма-қол ақшаның тапшылығы болжанған жағдайда, оны жабуға арналған резервтi қамтиды.";

      мынадай мазмұндағы 2-1 және 2-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "2-1. Облыстық деңгейдегi атқарушы органдардың резервi:
      1) төтенше резервтi:
      2) шұғыл шығындарға арналған резервтi;
      3) соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған резервтi;
      4) ағымдағы қаржы жылында аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiнде қолма-қол ақшаның тапшылығы болжанған жағдайда, оны жабуға арналған резервтi қамтиды.
      2-2. Аудандық деңгейдегi атқарушы органдардың резервi:
      1) төтенше резервтi;
      2) шұғыл шығындарға арналған резервтi;
      3) соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған резервтi қамтиды.";
      4-тармақтағы ", соттардың шешiмдерi бойынша Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң, орталық мемлекеттiк органдардың, жергiлiктi атқарушы органдардың мiндеттемелерiн орындау" деген сөздер алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      "4-1. Соттардың шешiмдерi бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған резерв соттардың шешiмдерi бойынша Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң, орталық мемлекеттiк органдардың, олардың ведомстволары мен аумақтық бөлiмшелерiнiң, жергiлiктi атқарушы органдардың мiндеттемелерiн орындауға пайдаланылады.";

      5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Ағымдағы қаржы жылында облыстық бюджетте, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнде қолма-қол ақша тапшылығы болжанған жағдайда, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетте олардың бюджеттерiне кредит беру үшiн резерв көзделедi.
      6. Ағымдағы қаржы жылында аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерiнде қолма-қол ақша тапшылығы болжанған жағдайда, тиiстi қаржы жылына арналған облыстық бюджетте олардың бюджеттерiне кредит беру үшiн резерв көзделедi.";

      7-тармақтағы "Кассалық алшақтықты жабуға" деген сөздер "Ағымдағы жылы қолма-қол ақша тапшылығы болжанған жағдайда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 18-бапта:
      4-тармақтың бiрiншi бөлiгi "бағдарламалары болған" деген сөздерден кейiн "және бюджет қаражатының бос қалдықтары осы Кодекстiң 91-бабы 6-тармағының 1) тармақшасында айқындалған мақсаттарға пайдаланылған" деген сөздермен толықтырылсын;

      5-тармақтағы "орта мерзiмдi фискалдық саясатпен" деген сөздер "әлеуметтiк-экономикалық дамудың орта мерзiмдi жоспарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 21, 23 және 24-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "21-бап. Бюджет тапшылығы (профицитi)

      1. Бекiтiлген, нақтыланған және түзетiлген республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң тапшылығы (профицитi) олардың борышының негiзгi сомасын өтеу сомасын шегерiп тастағандағы қарыз алу сомасына тең.
      Оң белгiмен алынған шама бекiтiлген, нақтыланған және түзетiлген республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң тапшылығы, терiс белгiмен алынған шама - профицитi болып табылады.
      2. Бекiтiлген, нақтыланған және түзетiлген республикалық бюджеттiң мұнайға қатысты емес тапшылығы (профицитi), Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсiмдерiнен басқа, республикалық бюджет шығыстарын шегерiп тастағандағы республикалық бюджет түсiмдерiнiң сомасына тең.
      3. Бес жылдық кезеңде республикалық бюджеттiң тапшылығы кепiлдiк берiлген трансферт мөлшерiн алып тастап, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетiн жалпы түсiмдер ретiнде есептелетiн Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа жылдық өсiмiнен аспауға тиiс.";

      "23-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру
               көздерi

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру көздерi:
      1) осы Кодекстiң 49-1-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджет түсiмдерi;
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқарудан түсетiн инвестициялық кiрiстер;
      3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де түсiмдер мен кiрiстер болып табылады.
      2. Мұнай секторы кәсiпорындарына шикi мұнайды және газ конденсатын өндiрумен және (немесе) өткiзумен айналысатын заңды тұлғалар жатады.
      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқарудан түсетiн инвестициялық кiрiстер, материалдық емес активтердi қоспағанда, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын шетелдiк қаржы құралдарына орналастырудан құралады.

      24-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын пайдалану

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры:
      1) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке тиiстi қаржы жылына арналған дамудың бюджеттiк бағдарламаларын (iшкi бағдарламаларын) iске асыруға арналған кепiлдiк берiлген трансферт түрiнде;
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджеткe Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын мақсаттарға берiлетiн нысаналы трансферттер түрiнде;
      3) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқаруға және жыл сайын аудит өткiзуге байланысты шығыстарды жабуға жұмсалады.
      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры:
      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының сақталуын;
      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жеткiлiктi өтiмдiлiк деңгейiн ұстап тұруды;
      3) тәуекел деңгейi қалыпты болған жағдайда ұзақ мерзiмдi перспективада Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры кiрiстiлiгiнiң жоғары деңгейiн;
      4) ұзақ мерзiмдi перспективада инвестициялық кiрiстер алуды қамтамасыз ету мақсатында, материалдық емес активтердi қоспағанда, рұқсат етiлген шетелдiк қаржы құралдарына орналастырылады.
      3. Материалдық емес активтердi қоспағанда, рұқсат етiлген шетелдiк қаржы құралдарының тiзбесiн Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөнiндегi кеңестiң ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен бiрлесiп Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын жеке және заңды тұлғаларға кредит беруге және мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз ету ретiнде пайдалануға болмайды.
      5. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан кепiлдiк берiлген трансферт мөлшерi республикалық бюджеттi әзiрлейтiн жыл алдындағы қаржы жылының соңындағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры активтерiнiң үштен бiр бөлiгiнен аспауға тиiс.
      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан үш жылдық кезеңге арналған кепiлдiк берiлген трансферт мөлшерi Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен айқындалады және Қазақстан Республикасының заңымен бекiтiледi.
      6. Активтердi Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының есебiне жатқызу және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын пайдалану тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
      7. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетiн немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан алынатын активтер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген тәртiппен айырбастауға немесе қайта айырбастауға жатады.";

      14) 25-баптың 1-тармағындағы және 2-тармағының 3) тармақшасындағы "қаржылық активтерге және, материалдық емес активтердi қоспағанда, өзге де мүлiктерге", "рұқсат етiлген қаржылық активтердiң және материалдық емес активтердi қоспағанда, өзге де мүлiктердiң" деген сөздер тиiсiнше ", материалдық емес активтердi қоспағанда, шетелдiк қаржы құралдарына", ", материалдық емес активтердi қоспағанда, рұқсат етiлген шетелдiк қаржы құралдарының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 26-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Бiрыңғай бюджеттiк сыныптама шоғырландырылған бюджет үшiн бiрыңғай және мiндеттi әрi республиканың стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалары мен даму жоспарларының, республикалық бюджет пен жергiлiктi бюджеттердiң теңдестiрiлуiне қол жеткiзу мақсатында олардың көрсеткiштер жүйесiн үйлестiру құралдарының бiрi болып табылады.";

      16) 29-бапта:
      1-тармақтағы "республикада мемлекеттiк саясатты" деген сөздер "республиканың стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалары мен даму жоспарларын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Функционалдық топ елдiң стратегиялық даму басымдықтарына сай келетiн және әрқайсысының айқын мақсатын көрсететiн елдiң негiзгi даму бағыттарын көрсетедi.
      Функционалдық iшкi топ елдi дамытудың әрбiр стратегиялық басымдығы жөнiндегi мiндеттер топтарын функционалдық топ iшiнде нақтылайды.";

      17) 30-бапта:
      2-тармақта:
      "әкiмшiсi" деген сөзден кейiн ", егер ол бiр мезгiлде бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi әрi мемлекеттiк мекеме болып, тиiстi мемлекеттiк мекемелердiң бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) iске асыруы және олардың бюджет қаражатын пайдалануы жөнiндегi жұмысын үйлестiрген жағдайда," деген сөздермен толықтырылсын;
      "пайдаланылуына" деген сөз "iске асырылуына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Облыстық бюджеттiк бағдарламалардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттiк бағдарламаларының әкiмшiлерi болып табылатын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі істер органдарын қоспағанда, мемлекеттiк органдардың құрылымдық және аумақтық бөлiмшелерi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi бола алмайды.";

      18) 31-бап "мемлекеттiк органдар" деген сөздерден кейiн "Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өздерiнiң функцияларына сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын;

      19) 32-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Облыстар, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмдерiнiң және мәслихаттарының аппараттары, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкiмдiктерi уәкiлеттiк берген атқарушы органдар және облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың iшкi iстер органдары Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өздерiнiң функцияларына сәйкес облыстық бюджеттiк бағдарламалардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттiк бағдарламаларының әкiмшiлерi болып табылады.
      3. Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң және мәслихатының аппараттары, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкiмдiгi уәкiлеттiк берген атқарушы органдар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өздерiнiң функцияларына сәйкес аудандық (қалалық) бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi болып табылады.";

      20) 33-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "33-бап. Бюджеттiк бағдарламалардың анықтамасы

      1. Бюджеттiк бағдарлама - мемлекеттiк басқару функцияларын, республиканы немесе өңiрдi дамытудың стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалары мен жоспарларын iске асыру үшiн қабылданған, бюджет қаражатымен қамтамасыз етiлетiн мiндеттер.
      2. Бюджеттiк бағдарлама мемлекеттiк басқару функцияларын, республиканы немесе өңiрдi дамытудың стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалары мен жоспарларын iске асыру үшiн қабылданған, бюджет қаражатымен қамтамасыз етiлетiн мiндеттердi бюджеттiк бағдарлама шеңберiнде нақтылайтын iшкi бағдарламаларға бөлiнуi мүмкiн.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның iске асырылу нәтижелерiн көрсететiн мақсаты, мiндеттерi және индикаторлары болуға тиiс.
      Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты бюджеттiк бағдарламаны орындау кезiнде қол жеткiзiлуге тиiс белгiлi бiр түпкi нәтиже болып табылады. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты айқын, нақтылы және қол жететiндей болуға тиiс.
      Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты жекелеген мiндеттерге бөлiнедi, олар бюджеттiк бағдарламаның мақсатына қол жеткiзудiң жолдары болып табылады.
      Индикаторлар мақсатқа сай және оңай есептелетiн болуға тиiс.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның атауы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қабылданған мемлекеттiк функциялардың мақсаттарын, стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалар мен даму жоспарларының мiндеттерiн бейнелеуге тиiс.
      Бюджеттiк бағдарламаның мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасымен қабылданған, мемлекет көрсететiн тиiстi қызметтердi бейнелейтiн мемлекеттiк функцияларға, республиканың стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалары мен даму жоспарлары мiндеттерiнiң iс-шараларына сәйкес болуға тиiс.";

      21) 34-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар - нәтижелерi:
      1) бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес мемлекеттiк басқару функциялары мен мемлекеттiң мiндеттемелерiн орындау жөнiндегi тұрақты сипаты бар қызметiн қамтамасыз етуге;
      2) республиканың немесе өңiрдiң стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалары мен даму жоспарларының мақсатына қол жеткiзуге, олардың нақты мiндеттерi мен iс-шараларын шешуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалар.
      Бюджеттiк даму бағдарламалары - нәтижелерi республиканың немесе өңiрдiң стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламаларының, даму жоспарларының мақсатына қол жеткiзу дәрежесiне және олардың мiндеттерi мен iс-шараларын шешуге тiкелей ықпал ететiн, экономикалық пайда алуға немесе әлеуметтiк-экономикалық тиiмдiлiкке қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалар.";
      3-тармақтың 2) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен немесе жергiлiктi атқарушы органның нормативтiк құқықтық актiсiмен белгiленедi" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен жүзеге асырылады" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22) 35-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "35-бап. Бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бағалау

      1. Бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бағалау оларды әзiрлеу, республикалық және жергiлiктi бюджеттердi жоспарлау, оларды iске асыру, iске асырылуын бақылауды жүзеге асыру сатыларында жүзеге асырылады.
      2. Бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бюджеттiк бағдарламаны әзiрлеу сатысында бағалауды бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi бюджеттiк бағдарламаны қалыптастыру және жоспарлау сапасын айқындау арқылы жүзеге асырады.
      Бюджеттiк бағдарламаны қалыптастыру сапасын айқындау:
      1) мақсатты, мiндеттер мен iс-шараларды белгiлеудiң қазiргi бар проблемаларға сәйкес келуiн;
      2) бюджеттiк бағдарлама мақсатының, мiндеттерi мен iс-шараларының айқын және нақты жазылуын;
      3) қазiргi бар проблемаларды ықтимал баламалы шешу жолдарының болуын, оларды шешудiң ұсынылып отырған жолдарын таңдаудың дұрыстығы мен шешу жолдарының тиiмдiлiк өлшемдерiнiң айқындалуын;
      4) күтiлетiн нәтижелер мен индикаторлардың бюджеттiк бағдарламаның алға қойған мақсаттарына, мемлекет көрсететiн қызметтерді алушылардың мүдделерi мен сұраныстарына сәйкес келуiн;
      5) бюджеттiк бағдарламаның мақсаттары мен мiндеттерiне және мемлекет көрсететiн қызметтердi алушылардың сұраныстарына стратегиялық мақсаттардың сәйкес келу тұрғысынан индикаторлардың дұрыс таңдалуын талдауды қамтиды.
      Бюджеттiк бағдарламаны жоспарлау сапасын айқындау:
      1) мемлекеттiк мекемелердiң бюджеттiк бағдарламаның мақсаттарына қол жеткiзу және мiндеттерiн орындау үшiн ресурстарға қажеттiгiн;
      2) мемлекеттiк мекемелер қажеттiгiнiң құнын бюджеттiк бағдарламаның (iшкi бағдарламаның) заттай нормалар ескерiле отырып айқындалатын экономикалық құрылымы бойынша нормативтiк, сандық және құндық көрсеткiштерiне сәйкес жоспарлануын талдауды қамтиды.
      3. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бюджеттi жоспарлау сатысында бағалауды:
      1) болжанатын қаржы жылына арналған бюджеттiк бағдарлама бойынша паспорттардың жобалары, қаржыландыру жоспарларының жылдық сомалары, шығыстар есептерi;
      2) бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi жүргiзген бюджеттiк бағдарламаның тиiмдiлiгiн бағалау нәтижелерi негiзiнде жүргiзедi. Бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бағалау:
      1) республиканың немесе өңiрдiң тиiстi болжанатын жылдарға арналып қабылданған стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламаларына және әлеуметтiк-экономикалық даму жоспарларына;
      2) егер алдағы қаржы жылында осы бағдарламаны iске асыру көзделсе, бюджеттiк бағдарламалардың өткен және ағымдағы жылдарда iске асырылуын талдауға сәйкестiгi бойынша жүзеге асырылады.
      Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар тиiмдiлiктi республикалық және жергiлiктi бюджеттердi жоспарлау сатысында бағалау нәтижелерi негiзiнде ағымдағы қаржы жылының 1 маусымына дейiнгi мерзiмде үш жылдық кезеңге арналған басым бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесiн жасайды.
      4. Тиiмдiлiктi бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру сатысында бағалауды бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi, бюджеттiк жоспарлау  жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар бюджеттiк бағдарламаны iске асыруды басқару сапасы мен оның нәтижелiлiгiн айқындау арқылы жүзеге асырады.
      Бюджеттiк бағдарламаны iске асыруды басқарудың сапасын айқындау:
      1) бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсiнде бюджеттiк бағдарламаны iске асырудың тиiмдiлiгiн бағалау нәтижелерiнiң болуын;
      2) бюджеттiк бағдарламаның тиiмдiлiгiн бағалауды жүргiзудiң уақтылылығын;
      3) бюджеттiк бағдарламаның паспортына сәйкес оның iс-шараларын iске асырудың уақтылылығын;
      4) бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң бюджеттiк бағдарламаны одан әрi iске асыру немесе оны iске асырудан бас тарту жөнiнде шешiм қабылдауының уақтылылығын;
      5) бюджеттiк бағдарламаның тиiмдiлiгiн арттыру және мақсаттарға, мiндеттер мен күтiлетiн нәтижелерге, индикаторларға қол жеткiзу жөнiндегi уақтылы iс-әрекеттердi;
      6) бюджеттiк бағдарламаны iске асыруға қатысатын адамдардың есептiлiгiн талдауды қамтиды.
      Бюджеттiк бағдарламаларды iске асырудың нәтижелiлiгiн айқындау:
      1) алынған нәтижелер мен индикаторларға қол жеткiзу деңгейiн;
      2) алынған нәтижелердiң тиiстi стратегиялық мақсаттар мен мiндеттерге, сондай-ақ бюджеттiк бағдарламаның өзiнiң мақсаттары мен мiндеттерiне сәйкес келуiн;
      3) алынған нәтижелердiң мемлекет көрсететiн қызметтердi алушылардың мүдделерi мен сұраныстарына сәйкес келуiн;
      4) бюджеттiк бағдарламаның нәтижелерiне қойылатын жоғарыда тiзiп көрсетiлген талаптарды растайтын құжаттардың болуын талдауды қамтиды.
      Бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiне оларды iске асыру сатысында бағалау жүргiзу кезiнде мемлекет көрсететiн қызметтердiң сапасы туралы олардың алушыларына сауал жүргiзу негiзiнде алынған үкiметтiк емес ұйымдардың (қоғамдық бiрлестiктердiң) ақпараты пайдаланылуы мүмкiн.
      5. Бюджеттiк бағдарламалардың iске асырылуын сыртқы бақылау кезiнде бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бағалауды жүргiзу тәртiбiн Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi айқындайды.
      6. Бюджеттiк бағдарламалардың iске асырылуын iшкi бақылау кезiнде бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бағалауды жүргiзу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайды.";

      23) 38-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Бюджет процесiндегi республикалық, облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерi арасындағы және республикалық бюджет пен Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры арасындағы қатынастар бюджетаралық қатынастар болып табылады.";
      5-тармақтағы "бюджеттер деңгейлерi" деген сөздер "республикалық, облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
      "8. Жоғары тұрған органдардың жалпы сипаттағы трансферттердiң үш жылдық көлемiнiң қолданылу кезеңiнде шығыстардың ұлғаюына және (немесе) кiрiстердiң азаюына әкеп соқтыратын нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдауынан туындайтын төмен тұрған бюджеттердiң ысырабын өтеу мiндеттi түрде жоғары тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу арқылы жүргiзiледi.";

      24) 39-бапта:
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) республикалық бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң республикалық бюджеттен алынатын нысаналы трансферттер мен кредиттер есебiнен қаржыландырылатын облыстық бюджеттiк бағдарламалардың күтiлетiн нәтижелерi мен индикаторларына қол жеткiзу үшiн жауаптылығы;";
      мынадай мазмұндағы 8), 9) және 10) тармақшалармен толықтырылсын:
      "8) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарының республикалық бюджеттен алынатын трансферттер мен кредиттердiң тиiмдi әрi нысаналы пайдаланылуы үшiн жауаптылығы;
      9) облыстық бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң облыстық бюджеттен алынатын нысаналы трансферттер мен кредиттер есебiнен қаржыландырылатын аудандық бюджеттiк бағдарламалардың күтiлетiн нәтижелерi мен индикаторларына қол жеткiзу үшiн жауаптылығы;
      10) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органдарының облыстық бюджеттен алынатын нысаналы трансферттер мен кредиттердiң тиiмдi әрi нысаналы пайдаланылуы үшiн жауаптылығы.";

      25) 40-бапта:
      1-тармақтың 1) және 2) тармақшаларындағы "ресми" деген сөздер алып тасталсын;
      2-тармақтағы "Ресми трансферттер" деген сөздер "трансферттер" деген сөзбен ауыстырылсын;
      6-тармақта:
      екiншi бөлiкте:
      "трансферттер мен кредиттердiң" деген сөздер "трансферттердiң" деген сөзбен, "трансферттер мен кредиттердi" деген сөздер "трансферттердi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "он күн" деген сөздер "бiр ай" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "аяқталғаннан кейiн" деген сөздерден кейiн "бюджет қаражатының бос қалдықтары есебiнен" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Нысаналы трансферттердiң қаржы жылы iшiнде пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) сомаларын оларды бөлген жоғары тұрған бюджетке ағымдағы қаржы жылының желтоқсанында қайтаруға жол берiледi. Мұндай сомаларды қайтару қаржы жылының қорытындылары бойынша төленбеген мiндеттеме болып танылады.";

      мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      "7. Өткен қаржы жылында Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке аударылмаған кепiлдiк берiлген трансферт сомасын Республикалық бюджет комиссиясының шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындаған тәртiппен олардың ағымдағы қаржы жылының басындағы толық пайдаланылмаған сомасынан аспайтын көлемде алдыңғы жылғы республикалық бюджеттiк даму бағдарламаларын қаржыландыру үшiн ағымдағы қаржы жылында Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң пайдалануға құқығы бар.";

      26) 41 және 42-баптардың тақырыбындағы және мәтiнiндегi "ресми" деген сөздер алып тасталсын;

      27) 43-бапта:
      1-тармақтағы "ресми" деген сөз алып тасталсын;
      2-тармақ алып тасталсын;

      28) 44-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "44-бап. Дамуға арналған нысаналы трансферттер

      Жоғары тұрған бюджеттер:
      1) мемлекеттiк және салалық (секторлық) бағдарламалар немесе өңiрлiк бағдарламалар негiзiнде жергiлiктi атқарушы органдар ұсынатын жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) iске асыру;
      2) республиканың стратегиялық, орта мерзiмдi бағдарламалары мен даму жоспарларының жоғары тұрған мемлекеттiк басқару органдарының құзыретiне жататын, экономикалық пайда алуға немесе әлеуметтiк-экономикалық тиiмдiлiкке қол жеткiзуге бағытталған iс-шараларын төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарының орындауы үшiн республикалық немесе жергiлiктi бюджеттерде бекiтiлген сомалар шегiнде төмен тұрған бюджеттерге беретiн трансферттер дамуға арналған нысаналы трансферттер болып табылады.";

      29) 45-баптың 1-тармағындағы "кассалық алшақтықты жабуға" деген сөздер "қолма-қол ақшаның болжамды тапшылығы жағдайында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) 7-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"7-тарау. Бюджетке түсетiн түсiмдердi республикалық, облыстық
бюджеттер, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерi мен Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры арасында бөлу";

      31) 46-бапта:
      1-тармақта:
      1) және 5) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) мұнай секторы кәсiпорындарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, корпорациялық табыс салығы;";
      "5) мұнай секторы кәсiпорындарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, үстеме пайдаға салынатын салық;";
      6) тармақша алып тасталсын;
      7) және 8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "7) мұнай секторы кәсiпорындарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, бонустар;
      8) мұнай секторы кәсiпорындарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, роялти;";
      9) тармақшадағы "Қазақстан Республикасының" деген сөздердiң алдынан "мұнай секторы кәсiпорындарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

      4-тармақта:
      бiрiншi абзацтағы және 1) тармақшадағы "ресми" деген сөздер алып тасталсын;
      2) тармақшадағы "нысаналы" деген сөз алып тасталсын;

      32) 47-баптың 4-тармағындағы "ресми" деген сөздер алып тасталсын;

      33) 48-бапта:
      3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiн қоспағанда, жер учаскелерін сатудан түсетiн түсiмдер;";
      4-тармақтағы "ресми" деген сөздер алып тасталсын;

      34) 49-бапта:
      3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiн қоспағанда, жер учаскелерiн сатудан түсетiн түсiмдер;";
      4-тармақтағы "ресми" деген сөздер алып тасталсын;

      35) мынадай мазмұндағы 49-1-баппен толықтырылсын:

      "49-1-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына
                 жiберiлетiн бюджет түсiмдерi

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджет түсiмдерi:
      1) мұнай секторы кәсiпорындарынан алынатын тiкелей салықтардан (жергiлiктi бюджеттердiң есебiне жатқызылатын салықтарды қоспағанда) құралады, оларға:
      корпорациялық табыс салығы, үстеме пайдаға салынатын салық;
      роялти, бонустар, өнiмдi бөлу бойынша үлес;
      экспортталатын шикi мұнайға, газ конденсатына рента салығы жатады;
      2) республикалық меншiктегi және тау-кен өндiру мен өңдеу салаларына жататын мемлекеттiк мүлiктi жекешелендiруден түсетiн түсiмдерден;
      3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiн сатудан түсетiн түсiмдерден тұрады.";

      36) 50-баптың 1-тармағында:
      1) тармақша мынадай мазмұндағы жиырмасыншы абзацпен толықтырылсын:
      "Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығының қызметiн реттеу;";
      12) тармақшада:
      екiншi абзацтағы "ресми" деген сөз алып тасталсын;
      үшiншi абзац алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы жетiншi абзацпен толықтырылсын:
      "мемлекеттiң кепiлгерлiгi бойынша мiндеттемелердi орындау.";

      37) 51-баптың 1-тармағының 12) тармақшасындағы "ресми" деген сөздер алып тасталсын;

      38) 52-баптың 1-тармағының 12) тармақшасында:
      екiншi абзацтағы "ресми" деген сөз алып тасталсын;
      төртiншi абзац алып тасталсын;

      39) 53-бапта:
      1-тармақтың 9) тармақшасында:
      екiншi абзац алып тасталсын;
      үшiншi абзацтағы "ресми" деген сөз алып тасталсын;
      4-тармақта:
      4) тармақшадағы "ұйымдарының қызметiн қамтамасыз ету" деген сөздер "ұйымдарын қолдау" деген сөздермен ауыстырылсын;
      13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "13) жергiлiктi деңгейдегi мәдени-демалыс жұмысын қолдау;";

      40) 55-бап мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "8-1) мемлекеттiк бағдарламаларды әзiрлеу, iске асыру және олардың тиiмдiлiгiн бағалау тәртiбiн айқындайды;";

      41) 58-бапта:
      7) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "7-1) салалық (секторлық), өңiрлiк және бюджеттiк бағдарламаларды әзiрлеу, iске асыру және олардың тиiмдiлiгiн бағалау тәртiбiн айқындайды;";
      9) тармақша "бюджеттiк" деген сөздiң алдынан "жергiлiктi" деген сөзбен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 12-1) және 14-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      "12-1) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттiк емес қарыздар бойынша мемлекет кепiлгерлiгiн беру тәртiбiн, мемлекет кепiлгерлiгi аясында тартылатын қарыздарды алу, пайдалану, өтеу, оларды тiркеу мен есепке алу, мемлекет кепiлгерлiгi бойынша борыштың мониторингi мен оны басқару тәртiбiн айқындайды;";
      "14-1) республикалық және жергiлiктi бюджеттерден алынатын субсидияларды төлеу тәртiбiн айқындайды;";
      16) тармақшадағы "рұқсат етiлген қаржылық активтердiң және, материалдық емес активтердi қоспағанда, өзге мүлiктiң" деген сөздер ", материалдық емес активтердi қоспағанда, рұқсат етiлген шетелдiк қаржы құралдарының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      19) тармақшадағы "ресми" деген сөз алып тасталсын;
      23) тармақша алып тасталсын;
      26) тармақшадағы "және жергiлiктi атқарушы органдардың штат саны лимитiн" деген сөздер ", жергiлiктi атқарушы органдардың штат санының лимиттерi мен нормативтерiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      42) 59-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1) және 7-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      "1-1) басым бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) бөлiп көрсете отырып, мемлекеттiк функцияларға, мемлекеттiк, салалық (секторлық) және өңiрлiк бағдарламаларға, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауына, сондай-ақ мемлекеттiк мекемелердiң, Қазақстан Республикасының Yкiметi мен жергiлiктi атқарушы органдардың ақысы төленбеген мiндеттемелерiне сәйкес алдағы қаржы жылы iске асырылатын бюджеттiк бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) тiзбесiнiң жобасын қалыптастырады;";
      "7-1) мұнай секторы кәсiпорындарының тiзбесiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жөнiнде ұсыныстар әзiрлеп, Қазақстан Республикасының Үкiметiне енгiзедi;";
      10) тармақшадағы "бюджеттiк бағдарламалардың" деген сөздер "бағдарламаларды әзiрлеу және iске асыру" деген сөздермен ауыстырылсын;
      11) тармақша "борышты" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ мемлекет кепiлгерлiгі жөнiндегi борышты" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 12-1) және 12-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "12-1) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк органдар аппараттарының штат кестелерiн әзiрлеу жөнiндегi әдiснамалық басшылықты талдап-жасайды;
      12-2) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi әдiснамалық басшылықты жүзеге асырады;";

      43) 60-бап мынадай мазмұндағы 1-1) және 1-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "1-1) экономикалық жоспарлау жүйесiн жетiлдiру жөнiнде ұсыныстарды талдап-жасайды;
      1-2) республиканың әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеу мен iске асыру әдiстемесiн айқындайды;";

      44) 61-бапта:
      10) тармақшадағы "банктiк шоттардан" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен келiсiм бойынша бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның банктiк шоттарынан" деген сөздермен ауыстырылсын;
      16) тармақша "кепiлдiктерi" деген сөзден кейiн "және мемлекет кепiлгерлiктерi" деген сөздермен толықтырылсын;
      18) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 22-1) және 22-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "22-1) түсiмдер сомаларын кейiннен қолма-қол ақшаның тиiстi бақылау шоттарының есебiне жатқыза отырып, осы Кодекске сәйкес оларды республикалық, жергiлiктi бюджеттер мен Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының арасында бөлудi жүзеге асырады;
      22-2) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджет түсiмдерi сомаларын Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi шоттарына аударуды жүзеге асырады;";

      45) 64-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "64-бап. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана
               әкiмдiгiнiң құзыретi

      Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмдiгi:
      1) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттiк жоспарлау және бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органының жұмысын үйлестiредi;
      2) тиiстi қаржы жылына арналған облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiнiң жобасын тиiстi мәслихатқа табыс етедi;
      3) облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiнiң атқарылуы туралы жылдық есептi тиiстi мәслихатқа табыс етедi;
      4) облыстық мәслихаттың және республикалық маңызы бар қала, астана мәслихаттарының тиiстi қаржы жылына арналған тиiстi жергiлiктi бюджеттер туралы шешiмдерiн iске асыру туралы қаулы қабылдайды;
      5) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органының орта мерзiмдi фискалдық саясатын бекiтедi;
      6) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономикалық, бюджеттiк жоспарлау, бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдарын құрады;
      7) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджет комиссиясын құрады, ол туралы ереженi бекiтедi, оның құрамын айқындайды;
      8) осы Кодексте көзделген жағдайларда тиiстi қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған облыстық қаржы жоспарын және республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы жоспарларын бекiтедi;
      9) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.";

      46) мынадай мазмұндағы 64-1, 64-2, 64-3 және 64-4-баптармен толықтырылсын:

      "64-1-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмдiгiнiң құзыретi

      Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмдiгi:
      1) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуын қамтамасыз етедi және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттiк жоспарлау және бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдарының жұмысын үйлестiредi;
      2) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есептi тиiстi мәслихатқа табыс етедi;
      3) аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының тиiстi қаржы жылына арналған тиiстi бюджеттер туралы шешiмдерiн iске асыру туралы қаулы қабылдайды;
      4) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) атқарушы органының орта мерзiмдi фискалдық саясатын бекiтедi;
      5) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық, бюджеттiк жоспарлау, бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдарын құрады;
      6) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет комиссиясын құрады, ол туралы ереженi бекiтедi, оның құрамын айқындайды;
      7) осы Кодексте көзделген жағдайларда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиiстi қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған қаржы жоспарын бекiтедi.

      64-2-бап. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
                астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
                бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi
                органының құзыретi

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органы:
      1) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) атқарушы органының тиiстi қаржы жылына арналған орта мерзiмдi фискалдық саясатының жобасын әзiрлейдi;
      2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиiстi қаржы жылына арналған бюджетiн бекiту туралы тиiстi мәслихат шешiмiнiң жобасын әзiрлейдi және оны облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмi аппаратының қарауына табыс етедi;
      3) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиiстi қаржы жылына арналған бюджетiн бекiту туралы тиiстi мәслихат шешiмiн iске асыру туралы облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмi шешiмiнiң жобасын әзiрлейдi;
      4) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиiстi қаржы жылына арналған бюджетiн қаржыландырудың жылдық жоспарын әзiрлейдi және бекiтедi;
      5) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиiстi қаржы жылына арналған бюджетiн нақтылау, түзету жөнiнде ұсыныстар енгiзедi;
      6) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиiстi қаржы жылына арналған бюджеттiк бағдарламаларының тиiмдiлiгiн бағалауды жүзеге асырады.

      64-3-бап. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
                астананың бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi
                уәкiлеттi органдарының құзыретi

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органы:
      1) облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады;
      2) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетiн атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдардың жұмысын үйлестiредi;
      3) облыстық бюджетке, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiне түсетiн түсiмдердi болжауға қатысады;
      4) облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетi түсiмдерiнiң және оларды қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерiстердi әзiрлейдi, бекiтедi және енгiзедi;
      5) облыстық бюджеттiк бағдарламалардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттiк бағдарламаларының әкiмшiлерiне мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына сәйкес рұқсаттар бередi;
      6) облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiнен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге олардың мiндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларына сәйкес рұқсаттар бередi;
      7) облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң қаражаты есебiнен ұсынылған бюджеттiк кредиттердi берудi, оларға қызмет көрсетiлуiн жүзеге асырады, олардың есепке алынуын, мониторингiн және қайтарылуын қамтамасыз етедi;
      8) облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетi атқарылуының мониторингiн жүзеге асырады;
      9) облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы жөнiндегi ұсыныстарды талдап-жасайды;
      10) бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi бойынша бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi жалпы қорытындыны дайындайды.

      64-4-бап. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттi
                атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдарының
                құзыретi

      Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органы:
      1) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады;
      2) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетiне түсетiн түсiмдердi болжауға қатысады;
      3) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетi түсiмдерiнiң және оларды қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерiстердi әзiрлейдi, бекiтедi және енгiзедi;
      4) аудандық (қалалық) бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына сәйкес рұқсаттар бередi;
      5) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге олардың мiндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларына сәйкес рұқсаттар бередi;
      6) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң қаражаты есебiнен ұсынылған бюджеттiк кредиттердi берудi, оларға қызмет көрсетiлуiн жүзеге асырады, олардың есепке алынуын, мониторингiн және қайтарылуын қамтамасыз етедi;
      7) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетi атқарылуының мониторингiн жүзеге асырады;
      8) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiн атқару жөнiндегi ұсыныстарды талдап-жасайды;
      9) өткен қаржы жылында аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы жөнiнде есептiлiк жасайды.";

      47) 66-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) алдағы үш жылдық кезеңде және жоспарланып отырған қаржы жылында қаржыландыру үшiн бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесiн айқындау, мемлекеттiк емес секторға берiлетiн функцияларды, бағдарламалардың және бюджеттiк бағдарламалар паспорттары жобаларының тиiмдiлiгiн бағалауды ескере отырып, орта мерзiмдi фискалдық саясатты, мемлекеттiк функцияларды талдау нәтижелерiн негiзге ала отырып, оларды iске асыру тетiктерiн айқындау жөнiнде ұсыныстарды талдап-жасау;";

      48) 68-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердi және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджет түсiмдерiн жоспарлау жоспарланып отырған кезеңге арналған республикалық және жергiлiктi бюджет түсiмдерiнiң көлемiн және стратегиялық мiндеттердi, басымдықты ескере отырып әрi мемлекеттiң әлеуметтiк-экономикалық даму мiндеттерiне сәйкес олардың пайдаланылу бағыттарын айқындау жөнiндегi ұсыныстарды әзiрлеу процесi болып табылады.";

      49) 69-бапта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) сабақтастық принципi - республикалық және жергiлiктi бюджеттердi, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджет түсiмдерiн өткен және ағымдағы қаржы жылдары бағдарламаларының iске асырылуы мен бюджетi атқарылуының тиiмдiлiгiн бағалау нәтижелерiн ескерiп, республиканың әлеуметтiк-экономикалық дамуының, өткен кезеңде негiзге алынған орта мерзiмдi фискалдық саясаттың бағыттарын сақтай отырып жоспарлау;";
      2) тармақшада:
      "бюджеттi" деген сөз "республикалық және жергiлiктi бюджеттердi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "арналған" деген сөзден кейiн "стратегиялық және" деген сөздермен толықтырылсын;
      "алдағы" деген сөздiң алдынан "республиканың немесе өңiрдiң" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақшадағы "негiздiлiгi бюджеттi жоспарлаудың негiзгi принциптерi болып табылады." деген сөздер "негiздiлiгi;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) шығыстардың мұнайдан түсетiн түсiмдерге тәуелдiлiгiн азайту принципi - мұнайға қатысты емес секторды нысаналы дамыту есебiнен мұнайға қатысты емес тапшылықтың мөлшерiн азайту бюджеттi жоспарлаудың негiзгi принциптерi болып табылады.";

      50) 70-бапта:
      1-тармақта:
      үшiншi абзац алып тасталсын;
      төртiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "республиканың немесе өңiрдiң стратегиялық, әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi кезеңiне арналып белгiленген басымдықтарын ескере отырып, бюджет қаражатын жұмсаудың басым бағыттарын;";
      бесiншi абзац алып тасталсын;
      2-тармақта:
      "аймақтың орта мерзiмдi әлеуметтiк-экономикалық даму жоспары" деген сөздер "өңiрдiң стратегиялық және орта мерзiмдi әлеуметтiк-экономикалық даму жоспарлары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "мен бағалау" деген сөздер "және бағдарламаларды бағалау" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "түзетiлiп" деген сөзден кейiн ", бюджеттiк бағдарламаларды әзiрлеу мен iске асыру бағалана отырып" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Егер бюджеттi әзiрлеу немесе нақтылау кезiнде орта мерзiмдi фискалдық саясаттың негiзгi бағыттары түзетiлетiн болса, оған өзгерiстер мен толықтырулар енгiзілуі мүмкiн.";
      3-тармақта:
      бiрiншi бөлiктегi "1 маусымына" деген сөздер "1 қыркүйегiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiкте:
      "Жергiлiктi атқарушы органның", "жергiлiктi атқарушы органдар" деген сөздер тиiсiнше "Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (республикалық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органының", "облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (республикалық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органдары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "1 шiлдесiне" деген сөздер "1 қазанына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      51) 73-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "73-бап. Шығыстар лимиттерiн және басым бюджеттiк
               бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) тiзбесiн айқындау

      1. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар орта мерзiмдi фискалдық саясат негiзiнде:
      1) ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар мен бюджеттiк даму бағдарламалары үшiн бюджет шығыстарының лимиттерiн;
      2) басым бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) қамтитын басым бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесiн қалыптастырады.
      Басым бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiн қалыптастыру бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесi негiзiнде жүзеге асырылады.
      Бұл ретте басым бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесi бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгiлеген нысанда өткен жылғы есептiк деректер мен ағымдағы жылға арналған жоспарлы көрсеткiштер көрсетiлетiн бюджеттiк бағдарламалардан қалыптастырылады.
      Жоспарланатын кезеңнiң бiрiншi жылында iске асырылуы басталатын, басым бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесiне енгiзiлетiн бюджеттiк бағдарламалар сонымен қатар мынадай талаптарға сай болуға тиiс:
      1) мемлекеттiк функцияларға сәйкес келу;
      2) мемлекеттiк, салалық (секторлық), өңiрлiк бағдарламаларға сәйкес келу;
      3) орта мерзiмдi фискалдық саясаттың негiзгi бағыттарына сәйкес келу;
      4) бюджеттiк инвестициялық жобалар (бағдарламалар) үшiн техникалық-экономикалық негiздеменiң экономикалық сараптамасының оң қорытындысы болуы.
      2. Бюджет шығыстарының лимиттерiн бюджет комиссиясы қарайды және мақұлдайды.
      3. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар басым бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесi мен республикалық және жергiлiктi бюджеттер шығыстарының лимиттерiн бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне жеткiзедi.";

      52) 74-бапта:
      2-тармақта:
      алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және уәкiлеттi органдар жеткiзген басым бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) қамтитын басым бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесi;";
      мынадай мазмұндағы жетiншi және сегiзiншi абзацтармен толықтырылсын:
      "бюджеттiк бағдарламалар паспорттарының жобасы;
      бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi жүргiзген, жоспарланатын қаржы жылына ауысатын бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бағалау нәтижелерi негiзiнде жасалады;";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Осы Кодексте көзделген бюджеттi нақтылау жағдайларын қоспағанда, бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi жыл сайын тек қана бiр бюджеттiк өтiнiм жасайды.
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi:
      1) бюджет шығыстарының жеткiзiлген лимиттерi шеңберiнде бюджеттiк бағдарлама паспорты жобасының мақсаттарын, мiндеттерiн, iс-шараларын, күтiлетiн нәтижелерiн, индикаторларын нақтылайды;
      2) бюджет шығыстарының жеткiзiлген лимиттерi шеңберiнде алдағы үш жылдық кезеңге арналған болжамдық көрсеткiштердi көрсете отырып, олар бойынша шығыстар сомасын айқындайды.";

      4-тармақта:
      1), 3) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) басым бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) қамтитын басым бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесiн;";
      "3) бюджеттiк бағдарламаны iске асыру кезеңiне қарай, үш жылдық кезеңге арналған нақтыланған мақсаттары, мiндеттерi, iс-шаралары, орындалу мерзiмi, күтiлетiн нәтижелерi, индикаторлары бар бюджеттiк бағдарлама паспортының жобасын;
      4) бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi жүргiзген, жоспарланатын қаржы жылына ауыстырылатын бюджеттiк бағдарламаның тиiмдiлiгiн бағалау нәтижелерiн;";
      5) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi алдағы қаржы жылына арналған бюджеттiк өтiнiмдi бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға ағымдағы қаржы жылының 1 маусымына дейiн табыс етедi.";
      5-тармақ алып тасталсын;

      7 және 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Бюджеттiк бағдарлама паспортының жобасы бюджеттiк бағдарламаның мақсаттарын, нормативтiк-құқықтық негiзiн, мiндеттерiн, iс-шараларын, жауапты орындаушыларын, орындалу мерзiмдерiн, ұлттық валютамен көрсетiлген құнын, қаржыландыру көздерiн, күтiлетiн нәтижелердi, индикаторларды айқындайтын құжат болып табылады.
      8. Субсидиялауға жiберiлетiн шығындарды қоспағанда, бюджеттiк бағдарлама (iшкi бағдарлама) бойынша шығыстардың есебi бюджеттiк бағдарламалардың нормативтiк, сандық, құндық көрсеткiштерi және бекiтiлген заттай нормалар негiзiнде жүзеге асырылады.
      Бюджеттiк субсидиялардың мөлшерi жеке, заңды тұлғалар және шаруа (фермер) қожалықтары өз қаражаты есебiнен жабатын құнды алып тастағанда, жеке, заңды тұлғалардың және шаруа (фермер) қожалықтары қызметiнiң құнын жабуға бағытталатын сома ретiнде айқындалды.
      Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бюджеттiк өтiнiмнiң есептеулер негiзiнде жасалуына және олардың дұрыстығына жауапты болады.";

      мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:
      "8-1. Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi бюджеттiк өтiнiмдi шығыстар лимитi шегiнде енгiзуге мiндеттi.
      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң бюджеттiк бағдарламаларының (iшкi бағдарламаларының) жалпы құны шығыстар лимиттерiнен асып түскен жағдайда, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға бюджеттiк өтiнiмнiң құрамында:
      бекiтiлген мемлекеттiк, салалық (секторлық), өңiрлiк бағдарламаларды, соның iшiнде олардың iс-шаралар жоспарларын;
      заттай нормаларды;
      бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) сандық және құндық көрсеткiштерiн өзгерту жөнiнде негiзделген ұсыныстарды табыс етедi.";

      53) 75-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар бюджеттiк өтiнiмдердi қарап, оларға осы Кодекстiң 35-бабының 3-тармағына сәйкес бағалау жүргiзедi және солар бойынша тиiстi қорытынды дайындайды.
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi бюджеттiк өтiнiмдi қағазға түсiрiп және бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның ақпараттық жүйесiн пайдалану арқылы электрондық құжат түрiнде енгiзуге мiндеттi.
      Бюджеттiк өтiнiм Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасының оны жасау және табыс ету жөнiндегi талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар бюджеттiк өтiнiмдi бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсiне қайтарады.
      Бюджеттiк өтiнiм бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның ақпараттық жүйесiнде болмаған және қағазға түсiрiп берiлген бюджеттiк өтiнiммен сәйкес келмеген жағдайда, бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган оны қарамастан бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiне қайтарады.";

      54) 76-бапта:
      3-тармақта:
      2) тармақшада:
      ", айлық есептiк көрсеткiштiң ең төменгi мөлшерi" деген сөздер "ең төменгi мөлшерi, ең төменгi күнкөрiс деңгейi және мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "7-1) мемлекет кепiлгерлiгiн беру лимитi;";
      4-тармақтың 2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджет түсiмдерiнiң көлемi;
      3) тiкелей салықтары (жергiлiктi бюджеттердiң есебiне жатқызылатын салықтарды қоспағанда) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының есебiне жатқызылатын шикi мұнай және газ конденсатын өндiрумен және (немесе) өткiзумен айналысатын мұнай секторы кәсiпорындарының тiзбесi;";

      55) 79-баптың 1-тармағының екiншi бөлiгi мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "2-1) шоғырландырылған бюджеттi;";

      56) 86-бапта:
      3-тармақтағы "Осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, бюджеттiң" деген сөздер "Бюджеттiң" деген сөзбен ауыстырылсын;
      5-тармақтағы "атқарылуына қызмет көрсетудi" деген сөздер "атқарылуы бойынша рәсiмдердi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      57) 87-бапта:
      1-тармақтағы "ic-шараларға" деген сөздер "iс-шаралардың өткiзiлуiне, күтiлетiн нәтижелер мен индикаторларға қол жеткiзуге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Уақтылылық принципi - түсiмдердi республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң есебiне жатқызу және бюджет қаражатын жеке қаржыландыру жоспарларына, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес пайдалану және бюджетке түсiмдердi, сондай-ақ бюджет қаражатын Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындаған мерзiмде және тәртiппен оларды алушылар шоттарының есебiне жатқызу.";
      "4. Кассаның бiрыңғайлық принципi - барлық бюджет түсiмдерiн бiрыңғай қазынашылық шот есебiне жатқызу және барлық көзделген шығыстарды бiрыңғай қазынашылық шоттан ұлттық валютамен жүзеге асыру.
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде ашылған банк шоттарынан шетелдiк валютаның түрлерi бойынша бюджетке түсетiн түсiмдер бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiне қайта айырбастауға өтiнiм берген күннен бастап үш жұмыс күнiнен кешiктiрiлмей қайта айырбасталуға және бiрыңғай қазынашылық шот есебiне жатқызылуға тиiс.
      Бюджет жүйесiнiң барлық деңгейдегi бюджеттерi кассаның бiрыңғайлығы принципi негiзiнде атқарылады.";

      58) 88-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "88-бап. Бiрыңғай қазынашылық шот

      1. Бiрыңғай қазынашылық шот - аударым операцияларын орталықтандырып жүзеге асыру және олардың есебiн кассаның бiрыңғайлығы принциптерiнде жүргiзу үшiн Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде ашылатын шот.
      2. Бiрыңғай қазынашылық шот қолма-қол ақшаны бақылау шоттарындағы, мемлекеттiк мекемелердiң шоттарындағы қаражат қалдықтарын қамтиды.
      Қолма-қол ақшаның бақылау шоттары мынадай:
      1) республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсетiн түсiмдер мен республикалық және жергiлiктi бюджеттерден жүргiзiлген төлемдер;
      2) мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер мен олар бойынша жүргiзiлген төлемдер;
      3) осы Кодекстiң 49-1-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджет түсiмдерi және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi шоттарына жүргiзiлген аударымдар;
      4) мемлекеттiк мекемелерге демеушiлiк, қайырымдылық көмектен түсетiн түсiмдер және олардың есебiнен жүргiзiлген төлемдер;
      5) жеке немесе заңды тұлғаның мемлекеттiк мекемеге алғашқы талап ету бойынша немесе қандай да бiр мерзiмнен кейiн толық немесе бөлiп-бөлiп, алдын ала келiсiлген үстемесiмен не онсыз, тiкелей жеке немесе заңды тұлға қайтаруға не тиiстi республикалық немесе жергiлiктi бюджеттерге берiлуге тиiс болу-болмауына қарамастан, оларды номиналды түрiнде қайтару талаптарымен беретiн ақша бойынша операцияларын бiрыңғай бюджеттiк сыныптамаға және мемлекеттiк мекемелердiң кодтарына сәйкес есепке алуға арналады.
      Сайлауларды қаржыландыруға арналған шоттар - жергiлiктi бюджеттердiң қолма-қол ақшасының бақылау шотынан ерекшеленетiн және Қазақстан Республикасының Президентiн, Парламентiнiң, мәслихаттардың депутаттарын, сондай-ақ жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының мүшелерiн сайлаған кезде сайлау iс-шараларын өткiзу үшiн шығыстар бойынша операцияларды есепке алуға арналған жергiлiктi атқарушы органның қолма-қол ақшасының бақылау шоты.
      Сайлауларды қаржыландыруға арналған шоттарға республикалық бюджеттен қаражат аударуды Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы жүзеге асырады.
      Сайлауларды қаржыландыруға арналған шоттардағы қаражатты жұмсауға аумақтық сайлау комиссиялары төрағаларының ғана құқығы бар.
      Мемлекеттiк мекеменiң шоттары бюджеттiк шығыстарды және Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде рұқсат етiлген өзге де қаражатты есепке алуға арналған.
      3. Шетел валютасымен түсетiн түсiмдер бойынша бюджеттiк операцияларды жүзеге асыру және олардың есебiн жүргiзу үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнде шетел валюталарының түрлерi бойынша банк шотын ашады.
      4. Осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, бюджет қаражатын банк шоттарында орналастыруға жол берiлмейдi.";

      59) 89-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "89-бап. Бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды)
               iске асыруды қаржыландыру

      1. Мемлекеттiк органдардың бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) iске асыруы республикалық немесе жергiлiктi бюджеттер қаражаты есебiнен қаржыландырылады.
      2. Iшкi iстер органдарының бюджеттiк бағдарламаларын (iшкi бағдарламаларын) қоспағанда, жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) iске асыруды республикалық бюджеттен қаржыландыруға жол берiлмейдi.
      Iшкi iстер органдарының бюджеттiк бағдарламаларын (iшкi бағдарламаларын) қоспағанда, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) iске асыруды жергiлiктi бюджеттен қаржыландыруға жол берiлмейдi.
      Бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) iске асыруды екi және одан көп жергiлiктi бюджеттерден қаржыландыруға жол берiлмейдi.";

      60) 90-бапта:
      1-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) бюджеттiк шот - бiрыңғай бюджеттiк сыныптама кодтары мен мемлекеттiк мекемелер кодтарын құрамдастыру, олар бойынша бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын шығыстар бойынша операцияларды есепке алу жүзеге асырылады;";
      2), 3) және 4) тармақшалар алып тасталсын;
      6) тармақша "үшiн" деген сөзден кейiн "екiншi деңгейдегi банктерде" деген сөздермен толықтырылсын;
      7) тармақшадағы "бюджеттi атқару жөнiндегi орталық атқарушы органға" деген сөздер "екiншi деңгейдегi банктерде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      61) 91-бапта:
      3-тармақтағы "салымдарға (депозиттерге)" деген сөздер "депозиттерге" деген сөзбен ауыстырылсын;

      6-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) бюджеттiк кредиттердi және пайдаланылмаған нысаналы трансферттердiң сомаларын оларды бөлген жоғары тұрған бюджетке ағымдағы жылдың бюджетiн түзету арқылы мiндеттi түрде қайтаруға;";
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) өткен жылғы бюджетте бекiтiлген бюджеттiк инвестициялық жобаны оның бекiтiлген жылдық көлемiнiң он процентiнен аспайтын сомаға ағымдағы жылдың бюджетiн Қазақстан Республикасының Парламентiнде немесе мәслихатта нақтыламай-ақ, ағымдағы қаржы жылына арналған республикалық немесе жергiлiктi бюджеттi түзету арқылы қаржыландыруды аяқтауға жұмсалуы мүмкiн. Мұндай шығыстар ағымдағы жылдың шығыстары болып табылады;";
      2) тармақшадағы "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның қаулысы негiзiнде" деген сөздер "республикалық немесе жергiлiктi бюджеттi түзету арқылы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      62) 92-бап мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "7-1) жеке қаржыландыру жоспарлары;";

      63) 93-бапта:
      2-тармақта:
      1) тармақшадағы "толық" деген сөз "жалпы сомада" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) төмен тұрған бюджеттерге нысаналы трансферттер мен кредиттер бөлу;";
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Республикалық бюджет нақтыланған жағдайда Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру жөнiндегi қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы заңға Қазақстан Республикасының Президентi қол қойған күннен бастап он күн iшiнде бекiтiледi.
      Жергiлiктi бюджет нақтыланған жағдайда мәслихаттың тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы шешiмiн iске асыру жөнiндегi жергiлiктi атқарушы органның қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы жергiлiктi атқарушы органның қаулысы мәслихаттың тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы шешiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы мәслихаттың шешiмi бекiтiлгеннен кейiн екi апта мерзiмде бекiтiледi.";

      64) 94-бапта:
      2-тармақ "және бюджеттiк бағдарламалардың тиiмдiлiгiн бағалау үшiн негiз болып табылады" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi бюджеттiк бағдарлама паспортын жасаудың дұрыстығы үшiн жауапты болады.";

      3-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) мемлекеттiк функциялар мемлекеттiк басқарудың бiр деңгейiнен екiншiсiне, бiр мемлекеттiк органнан екiншiсiне немесе мемлекеттiк емес секторға берiлген;";
      2) тармақша "Қазақстан Республикасы" деген сөздердiң алдынан "мақсаттар, мiндеттер, iс-шаралар, жауапты орындаушылар, iске асыру мерзiмдерi, күтiлетiн нәтижелер мен индикаторлар өзгерген жағдайда," деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақшадағы "қажет болған жағдайларда енгiзiледi." деген сөздер "қажет болған;" деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) осы Кодекстiң 108-бабының 5-тармағында көзделген жағдайларда енгiзiледi.";

      65) 96-бапта:
      2-тармақтың 2) тармақшасындағы "бюджет деңгейлерi" деген сөздер "республикалық, жергiлiктi бюджеттер мен Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры" деген сөздермен ауыстырылсын;

      66) 98-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "98-бап. Түсiмдердi республикалық, жергiлiктi бюджеттер мен
               Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры арасында бөлу

      Түсiмдердi республикалық, жергiлiктi бюджеттер мен Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры арасында бөлудi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган әрбiр жұмыс күнi осы Кодекске сәйкес жүзеге асырады.";

      67) 100-бапта:
      1-тармақтағы "бюджеттiк бағдарламаларды тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда және тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiнде не түзетiлген бюджетте бекiтiлген сомалар шегiнде толық және уақтылы орындауға" деген сөздер "бюджеттiк бағдарламалар мақсатына тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда және тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiнде не түзетiлген бюджетте бекiтiлген сомалар шегiнде уақтылы қол жеткiзуге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) мiндеттемелер мен төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларын, бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларын жасау және бекiту;";
      5) тармақшадағы "асыру;" деген сөз "асыру бюджет шығыстарын атқарудың негiзгi кезеңдерi болып табылады." деген сөздермен ауыстырылып, 6) тармақша алып тасталсын;

      68) 101-бапта:
      2-тармақ "әкiмшiлерi" деген сөзден кейiн "жеке қаржыландыру жоспарларын ескере отырып," деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Жеке қаржыландыру жоспарларын мемлекеттiк мекемелер әзiрлейдi және оларды бекiтiп, бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларын әзiрлеу үшiн бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне бередi.";

      6-тармақтағы "түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары" деген сөздер "түсiмдердiң жиынтық жоспары мен жеке қаржыландыру жоспарлары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi жеке қаржыландыру жоспарларын бекiтудi қамтамасыз етедi.
      Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларын және бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасына сәйкес мiндеттемелер бойынша, ал бюджеттiк бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) тұрғысынан айларға бөлiнген төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларын бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға табыс етедi.";

      8-тармақтың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бұл ретте:
      1) бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi:
      бюджеттiк бағдарламаның паспортына сәйкес келу;
      бюджеттiк бағдарламаның паспортында көзделген iс-шаралардың уақтылы әрi сапалы орындалуын және бюджет қаражатын тиiмдi пайдалануды қамтамасыз ету;
      2) мемлекеттiк мекемелер:
      мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелер мен төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес қабылдайтын мiндеттемелерiнiң орындалуын қамтамасыз ету;
      жеке қаржыландыру жоспарларының бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларына сәйкес келу талаптарын сақтауға тиiс.";

      69) 102-бапта:
      1-тармақтағы "(iшкi бағдарламаларды)" деген сөздерден кейiн "жоғары тұрған бюджеттен алынған, пайдаланылмаған нысаналы трансферттер шегерiлiп тасталған бюджет қаражатының бос қалдықтарын ескере отырып, бюджеттiк бағдарлама (iшкi бағдарлама) деңгейiндегi" деген сөздермен толықтырылсын;

      3-тармақта:
      "Түсiмдер мен" деген сөздер "Түсiмдердiң және төлемдер бойынша" деген сөздермен, "(iшкi бағдарламаларды)" деген сөздер "(iшкi бағдарламаларды) төлемдер бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "сәйкес" деген сөзден кейiн "мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелер қабылдауы мен" деген сөздермен толықтырылсын;

      70) 103-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органдар бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) қаржыландыру жоспарларына және мiндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларына сәйкес рұқсаттар бередi.";

      71) 104-бапта:
      1-тармақтағы "қаржыландыру жоспарларында бекiтiлген сомалар" деген сөздер "жеке қаржыландыру жоспарларында бекiтiлген сомаларға сәйкес берiлген сомалар, рұқсаттар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-құқықтық мәмiлелерi олар бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда мiндеттi тiркелуден өткеннен кейiн күшiне енедi.
      Мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-құқықтық мәмiлелерiн тiркеудi жүзеге асыру кезiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган олардың берiлген рұқсаттар сомаларына сәйкестiгiн тексередi.
      Iске асырылу мерзiмi бiр жылдан асатын бюджеттiк даму бағдарламаларына байланысты азаматтық-құқықтық мәмiлелер тиiстi қаржы жылына арналған мiндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларында бекiтiлген сомалар шегiнде бүкiл қолданылу мерзiмi iшiнде тiркелуi мүмкiн.
      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның және мемлекеттiк мекеменiң бiрiншi басшысының қолы және елтаңбалы мөрiнiң таңбасы бар мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-құқықтық мәмiлелерiн (мiндеттемелерiн) тiркеу туралы хабарлама бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда азаматтық-құқықтық мәмiлелердiң (мiндеттемелердiң) тiркелгенiн растайтын құжат болып табылады.
      Хабарламаның нысанын, оны ресiмдеу, ұсыну тәртiбiн Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайды.";

      3-тармақтағы "мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-құқықтық мәмiлелер жасасуына" деген сөздер "мемлекеттiк мекемелер жасасқан азаматтық-құқықтық мәмiлелердi тiркеуге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      72) 105-бапта:
      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Растайтын құжаттар - бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бiрiншi басшысының, тiркелген азаматтық-құқықтық мәмiленiң шарттарына немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актiсiне сай келетiн тауарлар беру, жұмыстар орындау немесе қызметтер көрсету жөнiнде қызмет көрсететiн жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттiк мекеменiң бiрiншi басшысының және бас бухгалтерiнiң қолы қойылған және олардың мөрiмен расталған мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-құқықтық мәмiлелерiн (мiндеттемелерiн) тiркеу туралы хабарламалар және төлеуге берiлетiн шоттар.
      Жеке және заңды тұлғалар бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда тiркелген азаматтық-құқықтық мәмiлелерге сәйкес шығарған тауарларды жеткiзудi, орындалған жұмыстарды және (немесе) көрсетiлген қызметтерді paстайтын дұрыстығы үшiн мемлекеттiк мекеме жауапты болады.
      3. Төлеуге берiлетiн шот - мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелердi орындағанын растайтын құжат, ол бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган үшiн бюджет қаражатын алушының пайдасына төлемдер мен аударымдарды жүзеге асыруға негiз болып табылады.
      Бюджеттен төленетiн төлемдер мен аударымдар оларды жүргiзу кезiнде тиiстi бюджеттегi қолма-қол ақшаның бақылау шотындағы бюджет қаражатының қалдығы шегiнде жүзеге асырылады.
      Төлеуге берiлетiн шоттардың нысанын, оларды ресiмдеу, ұсыну, пайдалану тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
      Төлем құжаттарын ресiмдеу, ұсыну және пайдалану тәртiбi Қазақстан Республикасының төлемдер және ақша аударымдары туралы заңнамасында белгiленедi.";

      4-тармақта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) экономикалық сыныптама жөнiндегi мiндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарлары мен жеке қаржыландыру жоспарларына және бюджеттiк бағдарлама (iшкi бағдарлама) деңгейiндегi төлемдер және мемлекеттiк мекемелердiң тiркелген мiндеттемелерiнiң сомалары бойынша қаржыландыру жоспарлары мен жеке қаржыландыру жоспарларына;";

      5-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Бюджет қаражатын алушы тарапынан мiндеттемелер толық орындалған жағдайда бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган төлемдер мен аударымдардың жүзеге асырылғанын растау үшiн, жүргізiлген төлемдер туралы деректер жазылған азаматтық-құқықтық мәмiлелердiң (мiндеттемелердiң) тiркелгенi туралы хабарлама бередi.";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның инкассолық өкiмдердi орындауы Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.";

      73) 106-бапта:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Төлемдердiң уақтылы және толық төленуiн қамтамасыз ету үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi орган республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсетiн түсiмдердi, бюджет қаражатының бос қалдықтарын және ағымдағы қаржы жылының тиiстi кезеңiне арналған бюджеттiк бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) деңгейiндегi төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес жүргiзiлетiн төлемдердi есепке ала отырып, бюджет қаражатының (қолма-қол ақшаның) күтiлетiн көлемiн айқындайды.
      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар мемлекеттiк мекемелердiң орындалған мiндеттемелерiнiң бюджет қаражатымен (қолма-қол ақшамен) уақтылы қамтамасыз етiлуi үшiн жауапты болады.
      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бюджет қаражатын (қолма-қол ақшаны) уақтылы басқарудың тиiмдi әдiсiн пайдаланады.
      Қолма-қол ақша профицитi - республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсетiн нақты түсiмдер мен бюджет қаражатының бос қалдықтары көлемiнiң ағымдағы қаржы жылы басталғаннан берi жүргiзiлген төлемдер көлемiнен асып түсуi.
      Қолма-қол ақша тапшылығы - жүргiзiлген төлемдердiң болжанған көлемiнiң ағымдағы қаржы жылының басынан бастап республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсетiн түсiмдердiң және бюджет қаражатының бос қалдықтарының болжанған көлемiнен асып түсуi.
      Ағымдағы қаржы жылының тиiстi кезеңiне арналған тиiстi бюджеттiң қолма-қол ақша тапшылығының жол берiлетiн шектi мөлшерi тиiстi қаржы жылына арнап бекiтiлген, нақтыланған және түзетiлген республикалық және жергiлiктi бюджеттер тапшылығының бекiтiлген сомасынан аспауға тиiс.
      Ағымдағы қаржы жылының тиiстi кезеңiнде республикалық бюджеттiң қолма-қол ақша тапшылығы болжанған жағдайда бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мемлекеттiк бағалы қағаздар шығарады.
      Ағымдағы қаржы жылының тиiстi кезеңiнде тиiстi жергiлiктi бюджеттiң қолма-қол ақша тапшылығы болжанған жағдайда жергiлiктi атқарушы орган жоғары тұрған бюджеттен қарыз алуды жүзеге асырады.";

      74) 107 және 108-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "107-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берiлетiн
                кепiлдiктi трансферттi пайдалану

      1. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайтын тәртiппен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiмен келiсiм бойынша:
      1) республикалық бюджетке түсетiн түсiмдер мен бюджет қаражатының қалдықтарын болжау негiзiнде бюджеттiк даму бағдарламалары (iшкi бағдарламалары) бойынша төлемдердi жүзеге асыру үшiн тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда бекiтiлген кепiлдiктi трансферттiң көлемi шегiнде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке берiлетiн кепiлдiктi трансферттiң қажеттi сомасын айқындайды;
      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiне Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке айлар бойынша сомасын көрсете отырып, кепiлдiктi трансферттi аудару туралы тиiстi өтiнiм жiбередi;
      3) қажеттi сома республикалық бюджет әзiрленетiн жылдың алдындағы қаржы жылының соңына қарай Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры активтерiнiң үштен бiр бөлiгiнен асып түскен жағдайда бюджеттiк даму бағдарламаларын (iшкi бағдарламаларын) асып түсу сомасына тең мөлшерде бюджет қаражатымен қамтамасыз етедi.

      108-бап. Бюджеттiң атқарылу мониторингi

      1. Бюджеттiң атқарылу мониторингiн бюджеттi атқару жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi қаржыландыру жоспарларының жылдық сомаларының ай бойынша бөлiнуiн, қаржыландыру жоспарларына бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi енгiзетiн өзгерiстердiң негiздiлiгiн талдау және бағалау, қаржыландыру жоспарларының орындалмау себептерiн анықтау, бюджеттiк бағдарламалардың атқарылуы туралы есеп жасау арқылы жүзеге асырады.
      2. Бюджеттiң атқарылу мониторингi барысында бюджеттi атқару жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар:
      1) Қазақстан Республикасының Yкiметi мен бюджеттiң уақтылы және тиiмдi атқарылмау себептерiн көрсете отырып және тиiстi бюджеттi одан әрi атқару жөнiндегi ұстанымдар туралы ұсынымдармен;
      2) республикалық және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне - бюджеттiң атқарылуы бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларынан кешеуiлдеп жүрiп жатқан бюджеттiк бағдарламалар жөнiнде;
      3) тиiстi бюджет комиссияларына - ағымдағы, сонымен қатар алдағы жоспарланып отырған қаржы жылында жекелеген бюджеттiк бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) бойынша жылдық жоспарлы мақсаттарды қайта қарау қажеттiгi туралы;
      4) бюджет комиссияларының жұмыс органдарына алдағы қаржы жылына арналған бюджеттi жоспарлау кезiнде есепке алу үшiн ақпарат жiбередi.
      3. Мемлекеттiк мекеменiң өткен жылдардағы дебиторлық берешегiнiң сомасы азаматтық-құқықтық мәмiле шарттарында көзделген тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) беру арқылы өтеуге, не шартқа (ратификацияланған келiсiмге) сәйкес тиiстi бюджеттiң кiрiсiне қайтарылуға тиiс.
      4. Бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар бюджеттiң атқарылуын талдау негiзiнде Қазақстан Республикасының Үкiметiне немесе жергiлiктi атқарушы органға бюджеттi нақтылау немесе түзету туралы ұсыныс беруге құқылы.
      5. Мемлекеттiк мекемелер бюджеттiк бағдарламаның жоспарланған iс-шараларын тиiстi тауарлардың (жұмыстың, көрсетiлетiн қызметтердiң) болжамды бағаларына қарағанда нақты бағасының төмендеуi салдарынан жеке қаржыландыру жоспарында бекiтiлген сомасынан аз көлемдегi бюджет қаражатына орындаған жағдайда, пайдаланылмаған жоспарлы сомалардың қалдығы бюджеттiк бағдарламаның мақсаттарына ойдағыдай қол жеткiзу және мiндеттерi мен iс-шараларының тiзбесiн кеңейту үшiн қажеттi қосымша iс-шараларды орындауға жiберiлуi мүмкiн.
      Осы мақсатта бюджеттiк бағдарламаның паспортына өзгерiстер енгiзiледi, олар тиiстi негiздемелерiмен және есептеулерiмен бiрге бюджет комиссиясында қаралады.
      Бұл ретте бюджет комиссиясы осы Кодекске сәйкес бюджеттiк жоспарлау және бюджеттi атқару жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар табыс ететiн тиiстi бюджеттiк бағдарламаны iске асыру тиiмдiлiгiн бағалау және бюджеттiк бағдарламалардың тиiстi әкiмшiсi бойынша бюджеттiң атқарылу мониторингiнiң нәтижелерiн қарайды.
      6. Осы баптың 5-тармағында белгiленген жағдайларды қоспағанда, бюджеттiк бағдарлама (iшкi бағдарлама) бойынша қаржыландыру жоспарларының сомасы пайдаланылмаған кезде, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң бюджет қаражатын пайдаланылмаған жоспарлы сомалардың қалдығы мөлшерiнде пайдалану мақсатында бюджеттiк бағдарламалар паспорттарына өзгерiстер енгiзуiне жол берiлмейдi.
      7. Бюджеттiк бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) бойынша бюджет қаражатының ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша жиналып қалған қалдықтарын бюджеттен тыс, аккредитивтiк және басқа да шоттарға аударуға жол берiлмейдi.";

      75) 19-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"19-тарау. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердi нақтылау мен түзету процесiнiң негiзгi ережелерi";

      76) 111-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "111-бап. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердi нақтылау";

      1, 2 және 3-тармақтардағы "Бюджеттi", "бюджеттiң", "бюджет түсiмдерiн", "бюджеттi", "бюджеттен" деген сөздер "Республикалық және жергiлiктi бюджеттердi", "республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң", "республикалық және жергiлiктi бюджеттер түсiмдерiн", "республикалық және жергiлiктi бюджеттердi", "республикалық және жергiлiктi бюджеттерден" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтағы "немесе жергiлiктi" деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      "4-1. Қаржы жылы iшiнде тоқсанына бiр реттен асырмай жергiлiктi бюджеттi нақтылауға жол берiледi.";

      5-тармақтағы "бюджет қаражатын игеру мониторингiнiң" деген сөздер "бюджеттiң атқарылуын талдау және бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) iске асырылу тиiмдiлiгiн бағалау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      77) 112-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "112-бап. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердi нақтылау
                принциптерi";

      мәтiндегi "Бюджеттердi", "бюджеттi", "бюджет тапшылығының" деген сөздер "Республикалық және жергiлiктi бюджеттердi", "республикалық және жергiлiктi бюджеттердi", "республикалық және жергiлiктi бюджеттер тапшылығының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      78) 113-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Секвестр - бюджет қаражатының шығыстарын белгiлi бiр шектерде қысқартуды көздейтiн арнайы тетiк, ол республикалық және жергiлiктi бюджеттердi атқару кезiнде бекiтiлген түсiмдер республикалық және жергiлiктi бюджеттерге толық түспеуi салдарынан, бекiтiлген бюджеттiк бағдарламаларды толық көлемде қаржыландыру мүмкiн болмайтын жағдайларда енгiзiледi.";
      6-тармақтағы "Бюджеттi" деген сөз "Республикалық және жергiлiктi бюджеттердi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      79) 116-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жөнiнде мәслихаттың шешiмiн iске асыру және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы жергiлiктi атқарушы органның шешiмдерi мәслихаттың аталған шешiмiн бекiткеннен кейiн бес жұмыс күнi iшiнде қабылданады.";

      80) 117-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "117-бап. Бюджеттердi түзету

      1. Бюджеттердi түзету - Қазақстан Республикасының Парламентiнде немесе мәслихатта нақтыланбай, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның қаулысына немесе мәслихаттың жергiлiктi бюджет туралы шешiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу арқылы бюджет көрсеткiштерiн өзгерту.
      2. Егер түзету жүргiзiлгеннен кейiн бюджеттi нақтылау жүргiзiлсе, бюджеттiк бағдарламаларды бөлудi қоспағанда, бюджеттiң түзетiлген көрсеткiштерi нақтыланған бюджетте көрсетiледi.
      3. Республикалық бюджеттi түзетуге:
      1) орталық мемлекеттiк органдар мен оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелер құрылған, таратылған, қайта ұйымдастырылған, олардың функциялары өзгертiлген жағдайларда жол берiледi. Бұл ретте түзету аталған жағдайларға байланысты тиiстi бюджеттiк бағдарламаларды тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда бекiтiлген (нақтыланған) осы бюджеттiк бағдарламалардың жалпы сомасы шегiнде бiрiктiрудi, бөлудi, берудi бiлдiредi;
      2) осы Кодекстiң 40-бабының 6 және 7-тармақтарында, 91-бабы 6-тармағының 1), 1-1 және 2) тармақшаларында көзделген;
      3) бюджетте бюджеттiк бағдарламалардың бiр әкiмшiсi бойынша бекiтiлген бюджеттiк бағдарлама қаражаты бюджеттiк бағдарламалардың түрлi әкiмшiлерi арасында Қазақстан Республикасы Yкiметi айқындайтын тәртiппен бөлiнген жағдайларда жол берiледi.
      4. Жергiлiктi бюджеттердi түзетуге:
      1) төмен тұрған бюджетке қаржы жылы iшiнде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе облыстық деңгейдегi атқарушы органдардың резервiнен қаражат бөлiнген;
      2) жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдар және оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелер құрылған, таратылған, қайта ұйымдастырылған, олардың функциялары өзгертiлген жағдайларда жол берiледi. Бұл ретте түзету аталған жағдайларға байланысты тиiстi бюджеттiк бағдарламаларды тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихат шешiмiмен бекiтiлген (нақтыланған) осы бюджеттiк бағдарламалардың жалпы сомасы шегiнде бiрiктiрудi, бөлудi, берудi бiлдiредi;
      3) бюджетте бюджеттiк бағдарламалардың бiр әкiмшiсi бойынша бекiтiлген бюджеттiк бағдарлама қаражаты бюджеттiк бағдарламалардың түрлi әкiмшiлерi арасында Қазақстан Республикасы Үкiметi айқындайтын тәртiппен бөлiнген;
      4) осы Кодекстiң 40-бабының 6-тармағында, 91-бабы 6-тармағының 1), 1-1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда жол берiледi.";

      81) 118-бап "жүргiзу" деген сөзден кейiн "және мемлекеттiк мекемелердiң материалдық активтерiн есепке алу" деген сөздермен толықтырылсын;

      82) 121-бапта:
      1) тармақшада:
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен мемлекеттiк мекемелер қалыптастыратын есептердi:";
      алтыншы абзац алып тасталсын;
      2) тармақшада:
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi қалыптастыратын есептердi:";
      төртiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "бюджеттiк бағдарламаларды (iшкi бағдарламаларды) iске асыру тиiмдiлiгiн бағалау туралы есептi;";
      бесiншi абзац алып тасталсын;
      3) тармақшада:
      екiншi абзац "мемлекеттiк" деген сөзден кейiн "және шоғырландырылған" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшiншi абзацпен толықтырылсын:
      "осы Кодекстiң 49-1-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетiн түсiмдер және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiне аударылатын Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шотына аударымдар туралы есептi;";
      төртiншi абзац "бюджеттiк" деген сөздiң алдынан "осы Кодекстiң 108-бабына сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын;
      сегiзiншi абзац алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы тоғызыншы және оныншы абзацтармен толықтырылсын:
      "қолма-қол ақшаның тиiстi бақылау шоттарының жай-күйi туралы есептi;
      мемлекеттiк мекемелер мiндеттемелерiнiң орындалу жай-күйi туралы есептi;";

      83) 122-баптың 1-тармағының бiрiншi бөлiгi және 2-тармағы алып тасталсын;

      84) 123-бапта:
      3-тармақта:
      "орындалмаған" деген сөз "төленбеген" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "кассалық атқарылуын" деген сөздер "бюджеттiк бағдарлама (iшкi бағдарлама) бойынша төленген мiндеттемелерiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      85) 125-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Жергiлiктi бюджеттiң атқарылуы туралы жылдық есеп бекiтiлген, нақтыланған, түзетiлген жергiлiктi бюджеттi, жергiлiктi бюджеттiң бюджеттiк бағдарламасы (iшкi бағдарламасы) бойынша тiркелген, төленбеген және төленген мiндеттемелерiн көрсетедi.";

      86) 127-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есеп ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бекiтiлген, нақтыланған, түзетiлген бюджетiн, аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң бюджеттiк бағдарламасы (iшкi бағдарламасы) бойынша тiркелген, төленбеген және төленген мiндеттемелерiн көрсетедi.";

      87) 130-баптың 1-тармағындағы "1 сәуiрiнен" деген сөздер "1 мамырынан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      88) 132-бапта:
      3), 4), 5) және 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) нысанасыз пайдалану - нәтижесiнде республикалық және жергiлiктi бюджеттер қаражатының бюджеттiк бағдарламаның паспортында көзделген мақсаттар мен индикаторларға қол жеткiзiлмей пайдаланылуы және байланысты гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет кепiлгерлiктерiн, мемлекет активтерiн, мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуiнен түскен ақшаны Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнде көзделмеген мақсаттарға пайдалану;
      4) негiзсiз (құқыққа қайшы) пайдалану - байланысты гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет активтерiн Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдалану мен республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражатын бюджеттiк бағдарламалар паспортында көзделмеген iс-шараларды iске асыруға пайдалану;
      5) тиiмсiз пайдалану - бюджеттiк бағдарламаның, байланысты гранттардың, мемлекет кепiлдiк берген қарыздардың, мемлекет активтерiнiң iске асырылу мерзiмi бөлiгiнде олардың нәтижелерi мен индикаторларына қол жеткiзiлмеуi мен республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы кезiнде тиiмдiлiк пен нәтижелiлiк принциптерiнiң сақталмауы;
      6) мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiлерi - бюджет процесiне қатысушылар, мемлекет қатысатын субъектiлер, бюджет қаражатын алушылар, байланысты гранттарды, мемлекет активтерiн, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды пайдаланатын жеке және заңды тұлғалар;";
      7) тармақша "орган" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ мәслихаттардың тексеру комиссиялары" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
      "10) қаржылық бұзушылық - бюджет қаражатын және мемлекет активтерiн, байланысты гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды пайдалануға, мемлекет кепiлгерлiгiн беруге байланысты қатынастарды реттейтiн нормативтiк құқықтық актiлердiң ережелерiн бұзуға әкеп соққан құқыққа қайшы әрекет (iс-әрекет немесе әрекетсiздiк).";

      89) 28-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"28-тарау. Мемлекеттiк қаржылық бақылау";

      90) 133-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) тиiмдiлiктi бақылау - бюджеттiк бағдарламаны iске асыру, байланысты гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет активтерiн пайдалану аяқталғаннан кейiн iс-шаралардың орындалу мерзiмiн және күтiлетiн нәтижелерге, индикаторларға қол жеткiзу дәрежесiн үнемдiлiк пен өнiмдiлiктi бағалауды қолдана отырып тексеру. Тиiмдiлiктi бақылау тиiстi iс-шараларды iске асыру аяқталғаннан кейiн жүргізіледi, олардан кейiн салынған қаражаттан нәтижелер алу мерзiмi басталады;";
      мынадай мазмұндағы 4), 5) және 6) тармақшалармен толықтырылсын:
      "4) нәтижелiлiктi бақылау - бюджеттiк бағдарламаның паспортында белгiленген, күтiлетiн нәтижелерге қол жеткiзiлуiн тексеру;
      5) орындылығын бақылау - бюджеттiк бағдарламаның паспортында белгiленген мақсатқа және индикаторларға қол жеткiзiлуiн тексеру;
      6) негiздiлiгiн (құқыққа сыйымдылығын) бақылау - бюджет қаражатының бюджеттiк бағдарламаның паспортында көзделген iс-шараларды iске асыруға, байланысты гранттардың, мемлекет кепiлдiк берген қарыздардың, мемлекет активтерiнiң пайдаланылғанын тексеру.";

      91) 134-бапта:
      1) тармақшада:
      "қызметiн" деген сөзден кейiн "барлық мәселелер бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;
      "жаппай әдiспен" деген сөздер алып тасталсын;
      2) тармақшадағы "жаппай әдiспен" деген сөздер алып тасталсын;

      92) 136-бапта:
      1) тармақша "актiлерi" деген сөзден кейiн "және (немесе) аудиторлық есептер" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақша "бақылау нәтижелерi бойынша" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi қабылдаған шешiмдер бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;

      93) 138-бапта:
      3-тармақта:
      2) тармақша "бюджет қаражатының" деген сөздерден кейiн ", байланысты гранттардың, мемлекет кепiлдiк берген қарыздардың, мемлекет активтерiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;
      5) тармақша "қаражаттарын" деген сөзден кейiн ", байланысты гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет активтерiн" деген сөздермен толықтырылсын;
      10) тармақша "мемлекет кепiлдiк берген қарыздардың," деген сөздерден кейiн "мемлекет кепiлгерлiктерiнiң," деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "10-1) бюджеттiк кредиттер, мемлекеттiк кепiлдiктер және мемлекет кепiлгерлiктерiн беру шарттары мен рәсiмдерiнiң сақталуына бақылауды жүзеге асырады;";
      13) тармақша "атқарылу" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ мемлекет активтерiнiң пайдаланылу" деген сөздермен толықтырылсын;
      17) тармақша:
      "уәкiлеттi органнан" деген сөздерден кейiн "және бақылау объектiсiне қатысты ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен иеленетiн басқа да заңды тұлғалардан" деген сөздермен толықтырылсын;
      "бюджет қаражаттарының" деген сөздерден кейiн ", байланысты гранттардың, мемлекет активтерiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;
      19) тармақша "атқарылуы" деген сөзден кейiн "және мемлекет активтерiн пайдалану" деген сөздермен толықтырылсын;
      20) тармақша "республикалық бюджеттiң" деген сөздерден кейiн ", байланысты гранттардың, мемлекет активтерiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;
      21) тармақша:
      "негiзсiз" деген сөзден кейiн "(құқыққа қайшы)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "бюджет қаражатының" деген сөздерден кейiн ", байланысты гранттардың, мемлекет активтерiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;
      22) тармақша:
      "танысады" деген сөзден кейiн "және алады" деген сөздермен толықтырылсын;
      "гранттарды" деген сөзден кейiн ", мемлекет активтерiн" деген сөздермен толықтырылсын;
      23) тармақша "республикалық бюджеттiң атқарылуына" деген сөздерден кейiн ", байланысты гранттардың, мемлекет кепiлдiк берген қарыздардың, мемлекет активтерiнiң пайдаланылуына" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 23-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "23-1) бақылау объектiсiнен бақылау қорытындысын растайтын және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен құжатталуға және сақталуға жататын тиiстi материалдарды (дәлелдемелердi) алады;";

      94) 140-бапта:
      мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "10-1) бюджеттiк кредиттер, мемлекеттiк кепiлдiктер және мемлекет кепiлгерлiктерiн беру шарттары мен рәсiмдерiнiң сақталуына бақылауды жүзеге асырады;";
      11) тармақша "мемлекет кепiлдiк берген қарыздардың," деген сөздерден кейiн "мемлекет кепiлгерлiктерiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;

      95) мынадай мазмұндағы 145-1 және 145-2-баптармен толықтырылсын:

      "145-1-бап. Қаржылық бұзушылықтардың түрлерi

      Қаржылық бұзушылықтарға:
      1) республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражатын, байланыстырылған гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет кепiлгерлiктерiн, мемлекет активтерiн нысанасыз пайдалану;
      2) республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражатын, оның iшiнде нысаналы трансферттер мен кредиттердi, сондай-ақ байланысты гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет активтерiн негiзсiз (құқыққа қайшы) пайдалану;
      3) республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражатын, оның iшiнде нысаналы трансферттер мен кредиттердi, сондай-ақ байланыстырылған гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет активтерiн тиiмсiз пайдалану;
      4) бюджетке түсетiн түсiмдердi уақтылы, толық есепке жатқызбау, аудармау;
      5) бюджеттiк есеп жүргiзу, есептiлiк жасау және табыс ету ережелерiн бұзу;
      6) бюджеттiк кредиттер, мемлекеттiк кепiлдiктер, мемлекет кепiлгерлiктерiн беру шарттары мен рәсiмдерiн бұзу жатады.

      145-2-бап. Бақылау iс-шараларының нәтижелерi туралы есептiлiк

      1. Мемлекеттiк қаржылық бақылаудың нәтижелерi туралы бiрыңғай есептiлiктiң құрылымы осы Кодекстiң 145-1-бабында белгiленген, анықталған қаржылық бұзушылықтардың түрлерiне сәйкес қалыптастырылады.
      2. Қаржылық бұзушылықтардың белгiлi бiр түрлерiн бiрнеше мемлекеттiк қаржылық бақылау органдарының есептiлiгiнде көрсетуге жол берiлмейдi.
      Осы мақсатта мемлекеттiк қаржылық бақылау органдары жүргiзген сыртқы және iшкi бақылау нәтижелерi бiрыңғай ақпараттық жүйеде есепке алынады.
      3. Статистика жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен келiсiлген есептiлiк нысандарын Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi және iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бекiтедi.
      4. Мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiсiнiң белгiленген тәртiппен қаралмаған қарсылықтары бар бақылау материалдарын есептiлiкке қосуға жол берiлмейдi.";

      96) 147-баптың 1-тармағындағы "капиталын қалыптастыруға және ұлғайтуға" деген сөздер "капиталына" деген сөзбен ауыстырылсын;

      97) 148-бапта:
      2-тармақтың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) жоспарлау үш кезеңде жүзеге асырылады:
      1) мемлекеттiк, салалық (секторлық), өңiрлiк бағдарламаларды әзiрлеу сатысында инвестициялық сипаты бар iс-шараларды әзiрлеу;
      2) мемлекеттiк, салалық (секторлық), өңiрлiк бағдарламалар бекiтiлгеннен кейiн бюджеттiк бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) тiзбесiнiң құрамында бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiн қалыптастыру және бекiту;
      3) бюджеттi әзiрлеу сатысында басым бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiн қалыптастыру және бекiту.";
      3-тармақтағы "капиталын қалыптастыруға және ұлғайтуға" деген сөздер "капиталына" деген сөзбен ауыстырылсын;

      98) 149 және 150-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "149-бап. Инвестициялық сипаты бар iс-шараларды әзiрлеу

      1. Инвестициялық сипаты бар iс-шаралар мемлекеттiк, салалық (секторлық) және өңiрлiк iс-шаралардың тiзбесiне кiредi.
      2. Инвестициялық сипаты бар iс-шараларды әзiрлеу мемлекеттiк, салалық (секторлық) және өңiрлiк бағдарламаларды әзiрлеу және келiсу сатысында жүзеге асырылады.
      3. Инвестициялық сипаты бар iс-шаралар салалық сараптамадан өткiзiлуге жатады.
      4. Уәкiлеттi органдар:
      саланың одан әрi дамуына ықпал ететiн оның ағымдағы жай-күйiнiң проблемаларын анықтауды;
      жоба мақсаттарының республиканың немесе өңiрдiң стратегиялық, орта мерзiмдi даму бағдарламаларында, жоспарларында белгiленген саланың даму басымдықтарына, сондай-ақ саладағы қазiргi бар проблемалардың шешiлуiне сәйкестiгiн;
      жобаның мақсаттарына қол жеткiзудiң баламалы нұсқаларын;
      жоба iске асырылған және мұндай iске асыру болмаған жағдайларда саладағы жағдайды;
      жобаны iске асырудан түсетiн пайданы бөлудi бағалау жөнiнде ұсынылатын шешiмдердiң негiздiлiгi мен тиiмдiлiгi үшiн жауапты болады.
      5. Инвестициялық сипаты бар iс-шараларды әзiрлеу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Yкiметi мемлекеттiк, салалық (секторлық), өңiрлiк бағдарламаларды әзiрлеу тәртiбi құрамында белгiлейдi.

      150-бап. Бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың)
               тiзбесiн қалыптастыру тәртiбi

      1. Мыналар:
      бекiтiлген мемлекеттiк, салалық (секторлық), өңiрлiк бағдарламалар;
      бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негiздемелерiнiң болуы;
      бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) техникалық-экономикалық негiздемесi экономикалық сараптамасының оң қорытындысы;
      бюджет комиссиясының шешiмдерi бюджеттiк инвестициялық жобалар (бағдарламалар) тiзбесiне енгiзу үшiн негiз болып табылады.
      2. Бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) техникалық-экономикалық негiздемесi шығындар мен пайданы экономикалық талдау негiзiнде жүргiзiлетiн бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) жүзеге асырылатындығы мен тиiмдiлiгiн зерделеу нәтижелерiн қамтиды.
      3. Бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеуге қойылатын талаптарды экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындайды.
      4. Жоба бекiтiлген мемлекеттiк, салалық (секторлық) және өңiрлiк бағдарламаларда көзделген, сондай-ақ бюджет комиссиясының шешiмiмен мақұлданған жағдайда, бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеу жүзеге асырылады. Бұл ретте бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеудi қаржыландыру экономикалық жоспарлау жөнiндегi тиiсiнше орталық немесе жергiлiктi уәкiлеттi органдардың бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламалары шеңберiнде жүргiзiледi.
      5. Бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) белгiленген техникалық-экономикалық өлшемдерiн растау үшiн техникалық-экономикалық негiздемеге Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген экономикалық және басқа да сараптамалар жүргiзiлуге тиiс.
      6. Бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) экономикалық сараптамасы салалық сараптама, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етiлетiн басқа да сараптамалардың қорытындылары негiзiнде жүргiзiледi және бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеу шеңберiнде жүргiзiлген экономикалық талдамасын кешендi бағалаудың мiндеттi нысаны болып табылады.
      7. Басқа мемлекеттердiң аумағында iске асыруға жоспарланып отырған, сондай-ақ құрылыс қызметiн көздемейтiн бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) экономикалық сараптамасы техникалық-экономикалық негiздеменiң және оған салалық орган жүргізген сараптама қорытындысының негiзiнде жүргiзiледi.
      8. Республикалық бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың), сондай-ақ республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттерi мен кредит беру есебiнен қаржыландыруға жоспарланып отырған жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) экономикалық сараптамасын Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын заңды тұлға жүзеге асырады.
      9. Жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) экономикалық сараптамасын жергiлiктi атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғалар жүзеге асырады.
      10. Бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға белгiленген заңды тұлғалар бюджеттiк инвестициялық жобаны (бағдарламаны) iске асыру жөнiнде ұсынылатын шешiмдердiң негiздiлiгi мен тиiмдiлiгi үшiн, сондай-ақ экономикалық сараптаманың қорытындысында бюджеттiк инвестициялық жобаны (бағдарламаны) iске асыруға және оның мақсаттарына қол жеткiзуге терiс әсер еткен тәуекелдердi бағалау болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
      11. Қажет болған жағдайда экономикалық сараптаманы жүзеге асыруға белгiленген заңды тұлғалар жүргiзiлген сараптамаларда қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптама, сондай-ақ тәуелсiз сараптама жүргiзудi талап етуге құқылы.
      12. Экономикалық сараптаманың нәтижелерi бойынша бюджеттiк инвестициялық жобаның (бағдарламаның) техникалық-экономикалық негiздемесiн бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi бекiтедi.
      13. Тиiстi мемлекеттiк, салалық (секторлық) және өңiрлiк бағдарламалар шеңберiнде мақұлданған үлгi жобалар, үлгi жобалық шешiмдер мен қайталап қолданылатын жобалар бойынша құрылысы көзделiп отырған техникалық жағынан күрделi емес болып табылатын жобалар бойынша техникалық-экономикалық негiздеме әзiрлеу талап етiлмейдi.
      14. Техникалық-экономикалық негiздеме әзiрлеу талап етiлмейтiн жобалардың тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
      15. Техникалық-экономикалық негiздеме әзiрлеудi, оған жасалған экономикалық сараптаманың оң қорытындысын талап етпейтiн жобаларды қоспағанда, бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесi бекiтiлген мемлекеттiк, салалық (секторлық), өңiрлiк бағдарламалар негiзiнде және бекiтiлген техникалық-экономикалық негiздемелерi болған кезде қалыптастырылады.
      Бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесi бюджеттiк бағдарламалар (iшкi бағдарламалар) тiзбесiне енгiзiледi.";

      99) 151-бап алып тасталсын;

      100) 152-бапта:
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Бiрыңғай техникалық өлшемдерi бар инвестициялық жобалар (бағдарламалар) бойынша үлгi жоба әзiрлеу жүзеге асырылады.
      Үлгi жобаларды әзiрлеу мен оларға сараптама жүргiзудi қаржыландыру құрылыс iсi жөнiндегi уәкiлеттi органның тиiстi бюджеттiк бағдарламасының қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
      Бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) iске асыру кезiнде үлгi жобаларды қолдану құрылыстың нақты алаңына бекiту жолымен жүзеге асырылады.";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Басым бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiне енгiзiлмеген бюджеттiк инвестициялық жобалар (бағдарламалар) бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзiрлеуге жол берiлмейдi.";

      101) 153-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "153-бап. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу арқылы
                бюджеттiк инвестицияларды жоспарлау және жүзеге
                асыру

      1. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу арқылы бюджеттiк инвестицияларды жоспарлау әлеуметтiк-экономикалық дамудың орта мерзiмдi жоспарын әзiрлеу кезiнде мемлекеттiк, салалық (секторлық) және өңiрлiк бағдарламалар шеңберiнде жүзеге асырылады.
      2. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу арқылы iске асыруға жоспарланып отырған бюджеттiк инвестицияларды дайындау және iрiктеу мемлекеттiк, салалық (секторлық) бағдарламаларды әзiрлеу және келiсу сатысында жүзеге асырылады.
      3. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу арқылы iске асыру жоспарланып отырған бюджеттiк инвестицияларды iрiктеу экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдардың бюджеттiк инвестициялардың қаржылық-экономикалық негiздемесi бойынша сараптамасының қорытындысы негiзiнде жүзеге асырылады. Бюджеттiк инвестициялардың қаржылық-экономикалық негiздемесi заңды тұлғалардың жарғылық капиталына бюджет қаражатын салу орындылығының негiздемесiн және оның тиiмдiлiгiн бағалауды қамтитын құжатты бiлдiредi.
      4. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу арқылы жүзеге асырылатын бюджеттiк инвестициялардың қаржылық-экономикалық негiздемелерiн бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi әзiрлейдi және экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдарға табыс етедi. Бюджеттiк инвестициялардың қаржылық-экономикалық негiздемесiнiң мазмұнына қойылатын талаптарды, оларды әзiрлеу мен қарау тәртiбiн экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындайды.
      5. Ірiктеуден өткен және заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу арқылы iске асыруға жоспарланып отырған бюджеттiк инвестициялар бюджет комиссиясының шешiмi негiзiнде тиiстi үш жылдық кезеңге арналған әлеуметтiк-экономикалық дамудың орта мерзiмдi жоспарына енгiзiледi.
      6. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу арқылы бюджеттiк инвестицияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Үкiметi және жергiлiктi атқарушы органдар жүзеге асырады.
      7. Заңды тұлғалардың мемлекеттiк, салалық (секторлық) және өңiрлiк бағдарламаларда айқындалған мiндеттердi орындауға байланысты емес берешегiн және ағымдағы шығыстарын жабу мақсатында олардың жарғылық капиталын ұлғайтуға бюджет қаражатын бөлуге жол берiлмейдi.";

      102) 155-бапта:
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Бюджеттiк инвестициялардың тиiмдiлiгiн бағалау жөнiндегi ақпаратты экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген мерзiмде тиiсiнше Қазақстан Республикасының Yкiметiне және тиiстi әкiмдiкке табыс етедi.";

      8-тармақтың 1) және 2) тармақшаларындағы "капиталын қалыптастыру мен ұлғайтуға" деген сөздер "капиталына" деген сөзбен ауыстырылсын;

      103) 157-баптың 1) тармақшасы "немесе" деген сөзден кейiн "байланысты грантты iске асыруға бағытталған тиiстi бюджеттiк бағдарламаның шеңберiнде" деген сөздермен толықтырылсын;

      104) 159-баптың 5-тармағындағы "Байланыстырылған грантты беру" деген сөздер "Байланысты грант" деген сөздермен ауыстырылсын;

      105) 163-бапта:
      4-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталсын;
      7-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) салық берешегiнiң болмауы;";

      106) 171-бапта:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) және 3-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      "3-1) бюджеттiк инвестициялық жобалардың қаржыландырылуы мен iске асырылуына мониторинг жүргiзу;
      3-2) қарыз алушылардың қаржылық жай-күйiне мониторинг жүргiзу;";
      5-тармақтағы "Кредитор (сенiмгер)" деген сөздер "Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      107) 176-баптың 4-тармағының бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Кiрiстiлiктiң орташа өлшемдi ставкасы - бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган шығарған мемлекеттiк бағалы қағаздар бойынша сыйақының орташа өлшемдi ставкасы.
      Жергiлiктi атқарушы органдарға, қаржы агенттiктерiне бюджеттiк кредиттер бойынша сыйақы ставкаларын қоспағанда, бюджеттiк кредиттер бойынша сыйақы ставкасы, айналыс мерзiмi бюджеттiк кредиттiң мерзiмiне сәйкес келетiн мемлекеттiк бағалы қағаздар бойынша кiрiстiлiктiң орташа өлшемдi ставкасынан төмен болмайтын шамада белгiленедi.";

      108) 182-баптың екiншi бөлiгi "заңдарына" деген сөзден кейiн "және кредит шартының талаптарына" деген сөздермен толықтырылсын;

      109) 184-бапта:
      4-тармақтағы "заңдарында белгiленген" деген сөздер "Үкiметi айқындаған" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Жергiлiктi атқарушы органда бюджеттiк кредит бойынша берешек болған немесе бюджеттiк кредит нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылмаған кезде кредитор жергiлiктi бюджеттiң қолма-қол ақшаны бақылау шотынан берешек соманы немесе нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылмаған соманы жергiлiктi бюджеттердiң бюджет қаражаты қалдықтарының шегiнде жоғары тұрған бюджеттiң түсiмiне ағымдағы қаржы жылына арналған тиiстi жергiлiктi бюджеттердi осы Кодекске сәйкес кейiннен нақтылай отырып, Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен жiбередi.";

      110) 41-тараудың тақырыбы "тоқтатылуы" деген сөзден кейiн "және кепiлдiктiң тоқтатылуы" деген сөздермен толықтырылсын;

      111) 188-бапта:
      тақырып "тоқтатылуы" деген сөзден кейiн "және кепiлдiктiң тоқтатылуы" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1 және 4-тармақтармен толықтырылсын:
      "1-1. Кредитордың мемлекеттiк бiлiм беру және студенттiк кредиттер бойынша талаптары қарыз алушы қайтыс болған не ол қайтыс болды деп жарияланған жағдайда тоқтатылады.";
      "4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таратылған қарыз алушыларға кредитордың бюджеттiк кредиттi өтеу жөнiндегi талаптары тоқтатылған жағдайда, онымен бiр мезгiлде тиiстi бюджеттiк кредиттер бойынша кепiлдiктер де тоқтатылады.";

      112) 190-бапта:
      2-тармақ алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 5, 6 және 7-тармақтармен толықтырылсын:
      "5. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi бюджеттiк кредиттердiң пайдаланылу тиiмдiлiгiн бағалауға арналған деректердi экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындаған тәртiппен және құрамда экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдарға табыс етедi.
      6. Экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкiлеттi органдар табыс етiлген деректер негiзiнде бюджеттiк кредиттердiң пайдаланылу тиiмдiлiгiн бағалау бойынша есептер қалыптастырады.
      7. Экономикалық жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдар бюджеттiк кредиттердiң пайдаланылу тиiмдiлiгiн бағалау бойынша есептердi жергiлiктi атқарушы органдарға және экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға жыл сайын есептi жылдан кейiнгi жылдың 1 наурызына дейiн табыс етедi.";

      113) 11-бөлiмнiң тақырыбы "борыш" деген сөзден кейiн ", мемлекет кепiлгерлiгi" деген сөздермен толықтырылсын;

      114) 43-тараудың тақырыбы "борыш" деген сөзден кейiн ", мемлекет кепiлгерлiгi" деген сөздермен толықтырылсын;

      115) 191-бапта:
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) банк кепiлдiгi - қарыз алушы мемлекеттiк кепiлдiк беру туралы келiсiмде белгiленген тәртiппен және мерзiмде қарыз шарты бойынша өзiнен алынуға тиесiлi соманың жинақталуын қамтамасыз етпеген жағдайда, банктiң бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның алдындағы мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша берешектi өтеу жөнiндегi мiндеттемесi;";
      мынадай мазмұндағы 10-1), 10-2) және 10-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      "10-1) сақтандыру шарты - қарыз алушы қарыз шарттары бойынша өзiнен алынуға тиесiлi соманы белгiленген мерзiмде төлемеген жағдайда, сақтандыру ұйымының қарыз берушiнiң алдындағы мемлекет кепiлгерлiгiмен қамтамасыз етiлген қарыз бойынша берешектi өтеу жөнiндегi мiндеттемесiн көздейтiн шарт;
      10-2) мемлекет кепiлгерлiктерi бойынша борыш - мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылған және мемлекетке берiлетiн концессия объектiсiнiң құнынан аспайтын, алынған және өтелмеген қарыз сомаларының белгiлi бiр күнгi жағдай бойынша сомасы;
      10-3) мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыз - инфрақұрылымдық облигациялар шығару арқылы жүзеге асырылатын мемлекеттiк емес қарыз;";
      11) тармақша "тұлға" деген сөзден кейiн "немесе инфрақұрылымдық облигацияларды ұстаушылардың өкiлi" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "13-1) мемлекет кепiлгерлiктерiн беру лимитi - тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен бекiтiлетiн, оның шегiнде мемлекет кепiлгерлiктерi берiлуi мүмкiн тiркелген сома;";

      116) 192-баптың 3-тармағының төртiншi бөлiгi алып тасталсын;

      117) 194-баптың 1-тармағы "сәйкес" деген сөзден кейiн ", өзара талаптарды есепке алмай," деген сөздермен толықтырылсын;

      118) 202-баптың 1 және 2-тармақтарындағы ", сондай-ақ кассалық алшақтықты жабуға" деген сөздер алып тасталсын;

      119) 207-баптың 2-тармағындағы "208" деген цифрлар "213" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      120) 208-баптың 1-тармағында:
      3) тармақша "банк кепiлдiгiнiң" деген сөздерден кейiн "не сақтандыру шартының" деген сөздермен толықтырылсын;
      8) тармақшадағы "мемлекеттiк кепiлдiкпен бұрын алынған мемлекеттiк емес қарыздарды" деген сөздер "бұрын алынған мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      121) 210-баптың 1-тармағының бiрiншi бөлiгiнде:
      "қарыз берушi" деген сөздерден кейiн "(облигациялар ұстаушылардың өкiлi)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "қарыз берушiнiң жазбаша хабарлауы" деген сөздер "жазбаша хабарлау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      122) 211-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы "қарыз шартының тараптары және" деген сөздер алып тасталсын;

      123) 217-баптағы "шартында" деген сөз "талаптарында" деген сөзбен ауыстырылсын;

      124) 218-баптың екiншi бөлiгiндегi "және кепiлдiк берген банк" деген сөздер алып тасталсын;

      125) мынадай мазмұндағы 46-1-тараумен толықтырылсын:

"46-1-тарау. Мемлекет кепiлгерлiгi

      218-1-бап. Мемлекет кепiлгерлiгi

      1. Мемлекет кепiлгерлiгi - борышкер өзiнен алынуға тиесiлi соманы төлемеген жағдайда қарыз берушi одан берешектi өндiрiп алу жөнiнде қарыз алушыға қатысты барлық қисынды шараларды қолданғаннан кейiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң концессиялық келiсiм шеңберiнде, мемлекетке берiлетiн концессия объектiсiнiң құнынан аспайтын қарыз берушi алдындағы қарыз алушының борышын толық немесе iшiнара өтеу мiндеттемесi.
      Мемлекетке берiлетiн концессия объектiсiнiң құны Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен айқындалады.
      2. Мемлекет кепiлгерлiгi қарыз алушының мемлекетке берiлетiн концессия объектiсiнiң құнынан аспайтын сомаға мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылған қарыздар бойынша мiндеттемелерiн орындауын қамтамасыз ету ретiнде қарыз берушiлерге берiледi.
      3. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыздар бойынша Қазақстан Республикасы атынан мемлекет кепiлгерлiгiн беруге ерекше құқығы бар.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тапсырмасы бойынша бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын талаптармен және тәртiппен мемлекет кепiлгерлiгiн берудi жүзеге асырады.

      218-2-бап. Мемлекет кепiлгерлiгiн беруге шектеулер

      1. Мемлекет кепiлгерлiгi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген лимит шегiнде берiледi.
      2. Мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыз қаражаты концессия объектiлерiн құруға ғана пайдаланылады.
      3. Мемлекет кепiлгерлiктерi бұрын тартылған қарыздарды қайта қаржыландыру ретiнде, сондай-ақ жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын қайтаруды қамтамасыз ету ретiнде тартылатын қарыздар бойынша берiлмейдi.
      4. Мемлекет кепiлгерлiктерiн беру лимитiнiң көлемi осы лимит белгiленген тиiстi қаржы жылы шегiнде ғана пайдаланылуы мүмкiн.

      218-3-бап. Мемлекет кепiлгерлiктерiн беру шарттары

      1. Мемлекет кепiлгерлiктерi Қазақстан Республикасы Үкiметi қаулыларының негiзiнде берiледi.
      2. Мемлекет кепiлгерлiгiн беру осы Кодекстiң 218-9-бабына сәйкес қарыз алушының концессия объектiсiн мемлекетке беруiнiң мiндеттiлiгi шартымен жүзеге асырылады.
      3. Мемлекеттiк емес қарыз бойынша мемлекет кепiлгерлiгi берiлгенi үшiн қарыз алушыдан жарғылық капиталына мемлекет жүз процент қатысуымен құралатын заңды тұлғалар үшiн - мемлекет кепiлгерлiгi сомасының 0,2 процентi мөлшерiнде және басқа заңды тұлғалар үшiн мемлекет кепiлгерлiгi сомасының екi процентi мөлшерiнде алдын ала бiржолғы төлем (алым) өндiрiп алынады.
      4. Мемлекет кепiлгерлiгiн беру мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыздың қайтарымдылығын қамтамасыз ету жөнiндегi сақтандыру шарты ресiмделгеннен және берiлгеннен кейiн жүзеге асырылады.

      218-4-бап. Мемлекет кепiлгерлiгiн алуға үмiткер тұлғаларға
                 қойылатын талаптар

      1. Заңды тұлғалар өздерi қарыз алушы ретiнде әрекет ететiн қарыздар бойынша мемлекет кепiлгерлiгiн алуға үмiткер болғанда осы заңды тұлғаларға мынадай талаптар қойылады:
      1) кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының резидентi болу;
      2) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкiлеттi органмен келiсе отырып белгiлейтiн, мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылған қарыздардың қайтарымдылығын қамтамасыз ету талаптарын қанағаттандыратын сақтандыру шарты болуы;
      3) тиiстi саланың уәкiлеттi органының оң қорытындысының болуы;
      4) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның оң қорытындысының болуы;
      5) экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның оң қорытындысының болуы;
      6) бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның оң қорытындысының болуы;
      7) төлем мерзiмдерi басталған, мемлекет кепiлгерлiгiмен не мемлекеттiк кепiлдiктерiмен бұрын алынған қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету бойынша берешегiнiң, сондай-ақ кредиторлар алдында өзге де мерзiмi өткен берешегiнiң болмауы.
      2. Қазақстан Республикасының Үкiметi мемлекет кепiлгерлiгiн алуға үмiткер тұлғаларға мемлекеттiк емес қарыздың шарттарына және инвестициялық жобаның тәуекелiне байланысты қойылатын қосымша талаптар белгiлеуi мүмкiн.

      218-5-бап. Мемлекет кепiлгерлiктерiн беру үшiн инвестициялық
                 жобаларды iрiктеп алу

      Мемлекет кепiлгерлiктерiн беру үшiн инвестициялық жобаларды iрiктеп алуды Қазақстан Республикасының Yкiметi айқындайтын тәртiппен экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жүргiзедi.

      218-6-бап. Мемлекет кепiлгерлiгiнiң нысаны

      1. Мемлекет кепiлгерлiгi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мен қарыз берушi арасында мемлекет кепiлгерлiгi шартын жазбаша нысанда жасасу арқылы берiледi.
      Осы баптың және осы Кодекстiң 218-7-бабының талаптарына сәйкес келетiн құжат қана мемлекет кепiлгерлiгi деп танылуы мүмкiн. Мемлекеттiк органдар мен олардың лауазымды адамдарының ешқандай актiлерiнiң немесе өзге де құжаттарының мемлекет кепiлгерлiгi болатын заңдық күшi жоқ.
      2. Мемлекет кепiлгерлiгi шартына бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бiрiншi басшысы қол қояды.

      213-7-бап. Мемлекет кепiлгерлiгi шартының мазмұны

      1. Мемлекет кепiлгерлiгi шартында:
      1) мемлекет кепiлгерлiгiн беруге негiз болған Қазақстан Республикасы Үкiметi қаулыларының деректемелерi;
      2) қарыз алушы мен қарыз берушiнiң атауы мен орналасқан жерi;
      3) қарыз алушының негiзгi мiндеттемесiнiң мазмұны;
      4) берiлетiн мемлекет кепiлгерлiгiнiң сомасы;
      5) мемлекет кепiлгерлiгiнiң қолданылу мерзiмi;
      6) мемлекет кепiлгерлiгi шартына қол қойған лауазымды адам көрсетiледi.
      Мемлекет кепiлгерлiгi шартында осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген талаптар болмаған не оған осы Кодекстiң 218-6-бабының 2-тармағын бұза отырып қол қойылған кезде мемлекет кепiлгерлiгi жарамсыз деп есептеледi.

      218-8-бап. Берiлетiн мемлекет кепiлгерлiктерiн және мемлекет
                 кепiлгерлiгiмен берiлетiн қарыздарды есепке алу

      Берiлетiн мемлекет кепiлгерлiктерi және мемлекет кепiлгерлiгiмен берiлетiн қарыздар бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда Қазақстан Республикасы Үкiметi белгiлеген тәртiппен тiркелуге және есепке алынуға жатады.
      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мемлекет кепiлгерлiгi бойынша борыш мониторингiн Қазақстан Республикасы Үкiметi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырады.

      218-9-бап. Мемлекет кепiлгерлiгiн орындау

      Мемлекет кепiлгерлiгi:
      қарыз берушi қарыз алушыдан берешектi өндiрiп алу жөнiндегi барлық қисынды шараларды қолданғаннан кейiн;
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қарыз алушы банкрот деп танылған не ол таратылған жағдайларда орындалуға жатады.
      Мемлекет кепiлгерлiгiн орындау мемлекет кепiлгерлiгiн орындау жөнiнде талаптар қойылған күннен бастап он сегiз ай iшiнде тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда көзделген қаражат шегiнде жүзеге асырылады.
      Мемлекет кепiлгерлiгi бойынша мiндеттемелердi орындауға бөлiнген қаражат концессия объектiсiн мемлекетке беру жолымен республикалық бюджетке қайтарылуға жатады.

      218-10-бап. Мемлекет кепiлгерлiгiнiң қолданылуын тоқтату
                  негiздерi

      Мемлекет кепiлгерлiгi қарыз алушы немесе кепiлгер мемлекет кепiлгерлiгiмен қамтамасыз етiлген қарыз бойынша мiндеттемелердi толық орындағаннан кейiн қолданылуын тоқтатады.

      218-11-бап. Мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыз
                  қаражатын пайдалануға шектеулер

      Мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыз қаражатын қарыз шартында көзделмеген мақсаттарға, сондай-ақ мемлекеттiк органдарға кредит беру үшiн пайдалануға тыйым салынады.

      218-12-бап. Мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыз
                  қаражатының пайдаланылуын бақылау және ол үшiн
                  жауаптылық

      Мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыз қаражатының пайдаланылуына Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен бақылау жүзеге асырылады.
      Мемлекет кепiлгерлiгiмен тартылатын қарыз бойынша қарыз алушы алынған қаражатты нысанасыз пайдаланғаны және қарыз бойынша борыштық мiндеттемелерiн орындамаған жағдайда, мемлекет кепiлгерлiгi бойынша мiндеттемелердi орындауға бөлiнген қаражатты қайтарғаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.";

      126) 219-баптағы "немесе мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша қарыз берушiнiң алдындағы мiндеттемелердi орындау мерзiмiн ұзартуға" деген сөздер алып тасталсын.

      4. "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 23-құжат; N 12, 88-құжат; N 15-16, 100-құжат; N 23, 141-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 11-12, 262-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 11-12, 176-құжат; 1999 ж., N 20 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 10, 123-құжат; 2003 ж., N 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 14, 55-құжат; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 4, 24-құжат):

      1) 8-баптың у) тармақшасындағы, 27-баптың екiншi және үшiншi бөлiктерiндегi, 28-баптағы, 66-баптың үшiншi бөлiгiндегi "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң", "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi", "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен", "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiне" деген сөздер тиiсiнше "бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның", "Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның", "Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган", "бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен", "бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 8-бапта:
      з) тармақшасындағы "банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың өздерi пайдаланатын автоматтандырылған жүйелер мен банк ақпаратын қорғаудың сенiмдi, қауiпсiз болуын қамтамасыз ету жөнiндегi ең төменгi талаптарын белгiлейдi" деген сөздер "банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың төлем жүйелерiне қолжетiмдiлiгiн қамтамасыз ететiн ұйымдастырушылық шараларға және бағдарламалық-техникалық құралдарға қойылатын талаптарды белгiлейдi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      к) тармақшасы "жүзеге асырады" деген сөздерден кейiн ", қаржылық есептiлiктiң халықаралық стандарттарын есепке ала отырып, Қазақстан Ұлттық Банкi үшiн бухгалтерлiк есеп саясаты мен әдiстерiн айқындайды" деген сөздермен толықтырылсын;
      к-1) тармақшасындағы "операцияларды автоматтандыру жүйелерi" деген сөздер "бухгалтерлiк есеп жүргiзудi автоматтандыру" деген сөздермен ауыстырылсын;
      к-2) тармақшасындағы "операцияларды автоматтандыру жүйелерiне" деген сөздер "бухгалтерлiк есеп жүргiзудi автоматтандыратын жүйелерге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      л-1) тармақшадағы "статистикалық есеп беру тiзбесiн, нысандарын, мерзiмдерiн белгiлейдi" деген сөздер "төлем балансы, сыртқы борыш, ақша-кредит және қаржы статистикасы жөнiнде статистикалық есеп беру тiзбесiн, нысандарын, мерзiмдерiн белгiлейдi және оны жинауды жүзеге асырады" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы н-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "н-1) Қазақстан Ұлттық Банкiнiң консультациялық-кеңесшi органдарын құруға құқылы;";
      р) тармақшасындағы "және мемлекеттiк кепiлдiктерi жоқ мемлекеттiк емес сыртқы заемдар бойынша шарттардың мониторингiн" деген сөздер ", мемлекеттiк кепiлдiктерi жоқ мемлекеттiк емес сыртқы қарыздар бойынша шарттардың мониторингiн және Қазақстан Республикасының аумағында қызметiн жүзеге асыратын резидент еместердiң валюталық операцияларының мониторингiн (валюталық мониторингтi)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      у-10) тармақша:
      "санкциялар" деген сөзден кейiн "қолдану тәртiбiн айқындайды және" деген сөздермен толықтырылсын;
      "белгiленген тәртiппен" деген сөздер "көзделген" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы у-13), у-14), у-15) және у-16) тармақшалармен толықтырылсын:
      "у-13) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен келiсе отырып Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру тәртiбiн айқындайды;
      у-14) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерiн айырбастау және қайта айырбастау тәртiбiн айқындайды;
      у-15) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерiне сыртқы басқарушылар таңдау тәртiбiн айқындайды;
      у-16) сұраныс пен ұсыныс көздерiнiң, сондай-ақ iшкi валюта нарығында шетелдiк валютаны пайдалану бағыттарының мониторингiн жүзеге асырады;";

      3) 9-баптың екiншi бөлiгiндегi "Басқармасы белгiлеген" деген сөздер "нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 15-бапта:
      а) тармақшасындағы "әзiрлеу" деген сөз "мақұлдау" деген сөзбен ауыстырылсын;
      и-1) тармақша алып тасталсын;
      м) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "м) Қазақстан Ұлттық Банкiнiң бюджетiн (шығыстар сметасын) және оны пайдалану, жарғылық және резервтiк капиталдарды қалыптастыру, Қазақстан Ұлттық Банкiнiң негiзгi құралдары мен өзге де мүлкiне билiк ету тәртiбi туралы нормативтiк құқықтық актiлерiн бекiту;";
      м-1), с) тармақшалары алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы п-1), у-1), у-2) және у-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      "п-1) Қазақстан Ұлттық Банкiнiң консультациялық-кеңесшi органдарын құру туралы шешiмдер қабылдау;";
      "у-1) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерiн айырбастау және қайта айырбастау ережелерiн бекiту;
      у-2) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерiне сыртқы басқарушылар таңдау тәртiбiн айқындайтын ережелердi бекiту;
      у-3) реттелуi Қазақстан Ұлттық Банкiнiң құзыретіне жататын мәселелер бойынша банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға ықпал ету шараларын және санкциялар қолдану тәртiбiн айқындайтын ережелердi бекiту;";
      ч) тармақшасы алып тасталсын;

      5) 16-баптың екiншi бөлiгiнде:
      "бес лауазымды адамы" деген сөздер "төрт лауазымды адамы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "екi өкiл" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ уәкiлеттi органның басшысы" деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 52-1-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) өтеу мерзiмi бiр жылдан аспайтын вексельдердiң бiрiншi сыныпты эмитенттерiнiң коммерциялық вексельдерiн қайта есепке алады;";

      7) 56-бапта:
      б) тармақшасындағы "құндылықтармен" деген сөз алып тасталсын;
      о) тармақшасы алып тасталсын;

      8) 57-баптың бiрiншi бөлiгiнiң жетiншi абзацы алып тасталсын;

      9) 59-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Ұлттық Банкi алтын-валюта активтерiнiң өтiмдiлiгiн және сақталуын, сондай-ақ тәуекел қалыпты деңгейде болған кезде ұзақ мерзiмдi перспективада кiрiстiлiгiн қамтамасыз ете отырып, олармен операциялар жасайды.";

      10) 62-баптың екiншi бөлiгi мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "2-1) банк операцияларын жүргiзу тәртiбiн, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген жағдайларда уәкiлеттi органға қорытынды беру шарттары мен тәртiбiн айқындауға;";

      11) мынадай мазмұндағы 62-2 және 62-3-баптармен толықтырылсын:

      "62-2-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң бақылау функцияларын
                 жүзеге асыру

      Қазақстан Ұлттық Банкi осы Заңға және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актiлерiне сәйкес реттелуi өзiнiң құзыретiне жатқызылған мәселелер бойынша:
      1) Қазақстан Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiнде көзделген жағдайларда банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар үй-жайларының техникалық жарақтануын және жабдықтарын алдын ала қарап шығу;
      2) бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiктi белгiлеу;
      3) тексерiлетiн орынға барып немесе құжаттық нысанда:
      қаржы ұйымдарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында валюталық операцияларды және валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметтi жүзеге асыратын тұлғаларға олардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауы тұрғысынан; Қазақстан Ұлттық Банкiнiң лицензиясы негiзiнде банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың қызметiн тұтастай немесе жекелеген мәселелер бойынша, сондай-ақ олардың Қазақстан Ұлттық Банкiне табыс ететiн есептерi мен мәлiметтерiнiң дұрыстығын зерделеу үшiн тексеру жүргiзу арқылы бақылау функцияларын жүзеге асырады.

      62-3-бап. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң тексерулер ұйымдастыру мен
                жүргiзу тәртiбiнiң ерекшелiктерi

      1. Қазақстан Ұлттық Банкi қаржы ұйымдарының (олардың филиалдарының), сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында валюталық операцияларды және валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметтi жүзеге асыратын тұлғалардың қызметiн тексерудi осы бапта көзделген ерекшелiктердi ескере отырып, Қазақстан Республикасының кәсiпкерлiк пен лицензиялау мәселелерiн реттейтiн заңнамалық актiлерiне сәйкес дербес не басқа мемлекеттiк органдардың және (немесе) ұйымдардың мамандарын тарта отырып жүргiзедi.
      2. Қазақстан Ұлттық Банкi жүргiзетiн тексерулер мынадай түрлерге бөлiнедi:
      1) жоспарлы - қаржы ұйымдарын (олардың филиалдарын), сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында валюталық операцияларды және валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметтi жүзеге асыратын басқа да тұлғаларды Қазақстан Ұлттық Банкiнiң тексеру жоспарларына сәйкес жылына бiр реттен асырмай тексеру;
      2) жоспардан тыс - жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiнде жазылған фактiлер, бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар бойынша, Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттiк органдарынан сауалдар түскен кезде, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары бұзылғаны туралы айғақтайтын ақпарат пен материалдар алған кезде, Қазақстан Республикасының ұлттық және экономикалық қауiпсiздiгiне, оның қаржы жүйесiнiң тұрақтылығына қатер төнген кезде тағайындалатын, сондай-ақ бұдан бұрын анықталған Қазақстан Республикасы заңнамасын бұзушылықтардың жойылуын бақылау мақсатындағы тексеру.
      3. Тексеру жоспарлары тоқсан сайын жасалады және оны Қазақстан Ұлттық Банкiнiң Төрағасы бекiтедi.
      4. Қазақстан Ұлттық Банкi тексеру жүргiзу басталарда тексерушi топқа тексерiлетiн тұлға ұсынуға мiндеттi құжаттардың (мәлiметтердiң) тiзбесiн көрсете отырып, алдағы тексеру туралы тексерiлетiн тұлғаны жазбаша хабардар етуге құқылы.
      Тексеру тағайындау туралы Қазақстан Ұлттық Банкi Төрағасының орынбасары не Қазақстан Ұлттық Банкi аумақтық филиалының басшысы бекiткен актiнi тексерiлетiн тұлғаға тапсырған кез тексеру жүргiзудiң басталуы болып есептеледi.
      5. Тексеру Қазақстан Ұлттық Банкiнiң тексеру тағайындау туралы актiсiнiң негiзiнде жүргiзiледi.
      Тексеру тағайындау туралы актiде:
      1) актiнiң нөмiрi және жылы, айы, күнi;
      2) тексеру тағайындаған органның атауы;
      3) тексеру жүргiзуге уәкiлеттi адамның (адамдардың) тегi, аты, әкесiнiң аты және лауазымы;
      4) өзiне қатысты тексеру жүргiзу тағайындалған, тексерiлетiн тұлғаның атауы, оның орналасқан жерi, салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi, сондай-ақ өз құзыретi шегiнде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында статистикалық қызметті жүзеге асыратын мемлекеттiк органда тексерулердi тiркеу үшiн талап етiлетiн басқа да мәлiметтер;
      5) тексеру түрi (жоспарлы, жоспардан тыс);
      6) тексерiлуге жататын мәселелер;
      7) тексеру жүргiзу мерзiмi;
      8) тексеру жүргiзудiң құқықтық негiздерi, оның iшiнде мiндеттi талаптары тексерiлуге жататын нормативтiк құқықтық актiлер;
      9) жеке және заңды тұлғалардың жазбаша өтiнiштерi бойынша және бұрын анықталған Қазақстан Республикасы заңнамасын бұзушылықтардың жойылуын бақылау мақсатындағы тексерулердi қоспағанда, тексеру кезеңi;
      10) лауазымын, тегiн, аты-жөнiн көрсете отырып, актiге қол қоюға уәкiлеттi адамның қолы және мөр көрсетiледi.
      6. Тексеру тағайындау туралы акт өз құзыретi шегiнде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында статистикалық қызметтi жүзеге асыратын мемлекеттiк органда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мiндеттi түрде тiркеледi.
      7. Объектiге тексеру үшiн келген Қазақстан Ұлттық Банкiнiң лауазымды адамдары өз құзыретi шегiнде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында статистикалық қызметтi жүзеге асыратын мемлекеттiк органда тiркелгенi туралы белгiсi бар тексеру тағайындау туралы актiнi және қызметтiк куәлiгiн көрсетуге мiндеттi.
      8. Тексеру тағайындау туралы актiнi қабылдаудан бас тартылған немесе тексерудi жүзеге асыратын Қазақстан Ұлттық Банкiнiң лауазымды адамдарының тексеру жүргiзуге қажеттi материалдарды пайдалануына кедергi келтiрiлген жағдайда тиiстi акт жасалады. Актiге тексерудi жүзеге асыратын Қазақстан Ұлттық Банкiнiң лауазымды адамы және тексерiлетiн тұлғаның уәкiлеттi қызметкерi қол қояды.
      9. Тексеру тағайындау туралы актiде көрсетiлген лауазымды адам (адамдар) ғана тексеру жүргiзе алады.
      10. Тексерiлетiн тұлға Қазақстан Ұлттық Банкiнiң тексеру тағайындау туралы актiсiн алғаннан кейiн келесi күннен кешiктiрмей тексерушi топ басшысының атына:
      1) тексеру жүргiзудi қамтамасыз етуге жауапты басшы және оны алмастыратын адам туралы;
      2) тексерiлетiн тұлғаның қажеттi құжаттар (мәлiметтер) дайындауға, оларды тексерушi топқа (адамға) уақтылы беруге жауапты мамандары туралы ақпаратты көрсете отырып, хат табыс етедi.
      11. Тексеру жүргiзiлетiн кезеңде тексерiлетiн тұлға тексерушi топқа (адамға):
      1) алғашқы талап етуi бойынша тексеруге қатысты кез келген қажеттi құжаттарды (мәлiметтердi) қағаз және электрондық жеткiзгiштерде не олардың көшiрмелерiн тексеру нәтижелерi туралы актiге қоса тiркеу үшiн алуын, сондай-ақ тексеру жүргiзу үшiн қажеттi кез келген ақпарат көздерiне қол жеткiзуiн;
      2) автоматтандырылған дерекқорға (ақпараттық жүйелерге) тексеру мәнiне сәйкес қол жеткiзуiн;
      3) қажет болған кезде кез келген лауазымды адамдар мен қызметкерлердiң жүргiзiлетiн тексеруге, олардың қызметтiк мiндеттерiне және (немесе) тексерiлетiн тұлғаның қызметiне қатысты мәселелер бойынша түсiндiрме (ауызша немесе жазбаша) беруiн;
      4) тексерiлетiн тұлғаның ғимаратынан жеке үй-жай берiлуiн (болған жағдайда), оған еркiн кiру мүмкiндiгiн қамтамасыз етуге мiндеттi.
      12. Тексерiлетiн тұлғаның осы баптың 11-тармағында көрсетiлген талаптардың бiрiн бұзуы тексерiлетiн тұлғаға не оның басшысына Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген ықпал ету шаралары мен санкцияларды қолдануға негiз болып табылады.
      13. Тексеру жүргiзу мерзiмi күнтiзбелiк отыз күннен аспауға тиiс, жекелеген мәселелердi қосымша зерделеу қажет болған не тексерудiң едәуiр көлемiне байланысты ерекше жағдайларда Қазақстан Ұлттық Банкi Төрағасының орынбасары не Қазақстан Ұлттық Банкi аумақтық филиалының басшысы тексеру жүргiзу мерзiмiн ұзартуы мүмкiн, бiрақ бұл күнтiзбелiк отыз күннен аспауы керек.
      Тексеру мерзiмi ұзартылған жағдайда, өз құзыретi шегiнде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласында статистикалық қызметтi жүзеге асыратын мемлекеттiк органда тiркей отырып, тексерудi ұзарту туралы қосымша акт ресiмделедi, онда тексеру тағайындау туралы алдыңғы актiнiң тiркеу нөмiрi мен жылы, айы, күнi және ұзарту себебi көрсетiледi.
      14. Тексеру нәтижелерi бойынша тексерушi топ (адам) тексеру нәтижелерi туралы акт жасайды.
      Тексеру нәтижелерi туралы актiде:
      1) актiнiң жасалған жылы, айы, күнi мен орны;
      2) тексеру жүргiзген органның атауы;
      3) тексеру жүргiзуге негiз болған тексеру тағайындау туралы актiнiң күнi мен нөмiрi;
      4) тексеру жүргiзген адамның (адамдардың) тегi, аты, әкесiнiң аты және лауазымы;
      5) тексерiлетiн тұлғаның атауы, оның орналасқан жерi, салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi, ал тексеру жүргiзген кезде тексерiлетiн тұлғаның өкiлi қатысқан жағдайда оның тегi, аты, әкесiнiң аты, лауазымы;
      6) тексеру жүргiзiлген орын және кезең;
      7) тексеру нәтижелерi туралы, оның iшiнде анықталған бұзушылықтар, олардың сипаты туралы мәлiметтер;
      8) тексерiлетiн тұлға өкiлiнiң, сондай-ақ тексеру жүргiзу кезiнде қатысқан жағдайда басқа да тұлғалардың актiмен танысуы немесе танысудан бас тартуы туралы мәлiметтер, олардың қолы немесе қол қоюдан бас тартуы;
      9) тексеру жүргiзген лауазымды адамның (адамдардың) қолы көрсетiледi.
      Тексеру нәтижелерi туралы актiге тексеру нәтижелерiне байланысты қажеттi құжаттар (мәлiметтер) немесе олардың көшiрмелерi қоса берiлуi мүмкін.
      Тексеру жүргiзу мерзiмi аяқталуынан кешiктiрмей тексерушi топ (адам) тексерiлетiн тұлға басшысының атына, тексерiлетiн тұлғада түпнұсқасы болатын құжаттардың көшiрмелерiн қоспағанда, танысу және қол қою үшiн тексерудiң нәтижелерi туралы актiнiң екi данасын қосымшаларының көшiрмелерiмен қоса жiбередi.
      Тексерiлетiн тұлғаның басшысы (оның орынбасары) не тексеру жүргiзудi қамтамасыз етуге жауапты басшы тексеру нәтижелерi туралы актiнiң бiрiншi данасын қабылдайды, актiнiң екiншi данасының әрбiр парағына қол қояды, оның соңғы парағына лауазымын, тегiн, атын, әкесiнiң атын көрсете отырып, алған күнi туралы белгi қояды және тексеру нәтижелерi туралы актiнi алған күннен кейiнгi келесi күнiнен кешiктiрмей, тексеру нәтижелерi бойынша ескертулерi және (немесе) қарсылықтары болса көрсете отырып, Қазақстан Ұлттық Банкiнiң тексерушi тобына (адамына) екiншi дананы табыс етедi.
      15. Тексерiлетiн тұлғаның басшысына (оның орынбасарына) тексеру тағайындау туралы актiде көрсетiлген тексерудi аяқтау мерзiмiнен кешiктiрiлмей тексеру нәтижелерi туралы актiнiң жiберiлген күнi тексеру мерзiмiнiң аяқталуы деп есептеледi.
      16. Қазақстан Ұлттық Банкi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ықпал ету шаралары мен санкцияларды қолданған жағдайда тексерiлетiн тұлға анықталған бұзушылықтарды жою жөнiнде қабылданған шаралар туралы жазбаша есептi (ақпаратты) Қазақстан Ұлттық Банкi белгiлеген мерзiмде оған табыс етуге мiндеттi.
      17. Тексеру жүргiзген кезде Қазақстан Ұлттық Банкiнiң лауазымды адамдары тексерiлетiн тұлға құжаттарының сақталуын қамтамасыз етуге және алынған ақпараттың құпиялығын сақтауға, тексерiлетiн тұлғаның және оның клиенттерiнiң құқықтары мен заңды мүдделерiне нұқсан келтiруге тiкелей не жанама әкеп соғатын iс-әрекеттерден тартынуға тиiс.";

      12) 70-1-баптың екiншi бөлiгiндегi "Қаржы министрлiгiне" деген сөздер "бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға" деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. "Банкроттық туралы" 1997 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 1-2, 7-құжат; N 13-14, 205-құжат; 1998 ж., N 14, 198-құжат; N 17-18, 225-құжат; 2000 ж., N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 4, 26-құжат; N 11, 67-құжат; 2004 ж., N 6, 42-құжат; N 23, 142-құжат; 2005 ж., N 14, 57-құжат; 2006 ж., N 1, 4-құжат; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат):

      1) 71-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Кредиторлар талаптарының тiзiлiмiне кредиторлардың мемлекет кепiлгерлiгiмен қамтамасыз етiлген инфрақұрылымдық облигациялар бойынша талаптары енгiзiлмейдi.";

      2) 74-баптың 4-тармағының 3) тармақшасында "қаражаты енгiзiлмейдi." деген сөздер "қаражаты;" деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) концессия объектiсiнiң құрамына кiретiн мүлiк енгiзiлмейдi.".

      6. "Сот сараптамасы туралы" 1997 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының  Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 21, 276-құжат; 2000 ж., N 6, 141-құжат; 2001 ж., N 21-22, 281-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 10, 32-құжат):
      22-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "22-бап. Сот-сараптама қызметiн қаржыландыру

      Сот сараптамасы органдарында қылмыстық, азаматтық iстер және әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша сот сараптамаларын жүргiзудi қаржыландыру Қазақстан Республикасының қылмыстық iс жүргiзу заңнамасында және Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
      Қазақстан Республикасының азаматтық iс жүргiзу заңнамасында көзделген, соттың дәлелдi ұйғарымымен расталған негiздемелер болған жағдайлардан басқа кезде, сот сараптамасы органдарында азаматтық iстер бойынша сот сараптамаларын жүргiзуге ақы төлеудi тараптар жүзеге асырады және алдын ала төлеу нысанында тиiстi бюджетке енгiзiледi.
      Мамандандырылған зерттеулер жүргiзу, сондай-ақ бiлiм беру саласындағы уәкiлеттi орган бекiтетiн бағдарламаларға кiрмейтiн ғылыми және ғылыми-әдiстемелiк зерттеулер жүргiзу үшiн ақы төлеу алдын ала төлеу нысанында тиiстi бюджетке енгiзiледi.".

      7. "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 24, 435-құжат; 2001 ж., N 21-22, 286-құжат; 2003 ж., N 10, 53-құжат; 2005 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат):
      17-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Бюджет қаражаты есебiнен қамтылатын мемлекеттiк және ведомстволық мұрағаттар өздерiнiң негiзгi қызметiне жатпайтын тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуге құқылы, оларға төленетiн ақы мiндеттi сипатта болмайды, жеке және заңды тұлғалармен келiсiм бойынша айқындалады.".

      8. "Дене шынықтыру және спорт туралы" 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 24, 1065-құжат; 2003 ж., N 15, 129-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат):
      мынадай мазмұндағы 15-1-баппен толықтырылсын:

      "15-1-бап. Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттiк
                 мекемелер

      Дене шынықтыру және спорт саласындағы қызметтi жүзеге асыратын мемлекеттiк мекемелер өздерiнiң негiзгi қызметiне жатпайтын қызметтер көрсетуге құқылы, оларға төленетiн ақы мiндеттi сипатта болмайды, жеке және заңды тұлғалармен келiсiм бойынша айқындалады.".

      9. "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 3, 17-құжат; N 9, 86-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 10, 103-құжат; 2004 ж., N 10, 56-құжат; N 17, 97-құжат; N 23, 142-құжат; N 24, 144-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; 2006 ж., N 1, 5-құжат):

      1) 27-баптың 1-тармағында:
      1) тармақшадағы ", облыстық (республикалық маңызы бар қалалық, астаналық) бюджеттi, сондай-ақ тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiс бюджетiнiң атқарылуы туралы есептi" деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1), 1-2), 1-3), 1-4), 1-5), 1-6), 1-7) және 1-8) тармақшалармен толықтырылсын:
      "1-1) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттiк жоспарлау және бюджеттiң атқарылу жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органының жұмысын үйлестiредi;
      1-2) тиiстi қаржы жылына арналған облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң жобасын тиiстi мәслихатқа табыс етедi;
      1-3) тиiстi мәслихатқа облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiнiң атқарылуы туралы жылдық есептi табыс етедi;
      1-4) облыстық мәслихаттың және республикалық маңызы бар қала, астана мәслихаттарының тиiстi қаржы жылына арналған тиiстi бюджеттер туралы шешiмдерiн iске асыру туралы қаулы қабылдайды;
      1-5) облыстық атқарушы органның және республикалық маңызы бар қаланың, астананың атқарушы органының орта мерзiмдi фискалдық саясатын бекiтедi;
      1-6) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономикалық, бюджеттiк жоспарлау, бюджеттiң атқарылу жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдарын құрады;
      1-7) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджет комиссиясын құрады, ол туралы ереженi бекiтедi, оның құрамын айқындайды;
      1-8) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген жағдайларда тиiстi қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған облыстық қаржы жоспары мен республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы жоспарын бекiтедi;";

      2) 31-баптың 1-тармағында:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) ауданның (облыстық маңызы қаланың) жоспарларын, экономикалық және әлеуметтiк даму бағдарламаларын әзiрлейдi және олардың орындалуын қамтамасыз етедi;";
      мынадай мазмұндағы 1-1), 1-2), 1-3), 1-4), 1-5), 1-6) және 1-7) тармақшалармен толықтырылсын:
      "1-1) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуын қамтамасыз етедi және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттiк жоспарлау және бюджеттiң атқарылу жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдарының жұмысын үйлестiредi;
      1-2) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есептi тиiстi мәслихатқа табыс етедi;
      1-3) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиiстi қаржы жылына арналған бюджетi туралы аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының шешiмiн iске асыру туралы қаулы қабылдайды;
      1-4) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) атқарушы органының орта мерзiмдi фискалдық саясатын бекiтедi;
      1-5) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық, бюджеттiк жоспарлау, бюджеттiң атқарылу жөнiндегi жергiлiктi уәкiлеттi органдарын құрады;
      1-6) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет комиссиясын құрады, ол туралы ереженi бекiтедi, оның құрамын айқындайды;
      1-7) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген жағдайларда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиiстi қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған облыстық қаржы жоспарын бекiтедi;".

      10. "Әдiлет органдары туралы" 2002 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының  Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., N 6, 67-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат; N 24, 154-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; 2006 ж., N 3, 22-құжат; 2006 жылғы 9 маусымда "Егемен Қазақстан" және 2006 жылғы 10 маусымда "Казахстанская правда" газеттерiнде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне Алматы қаласының өңiрлiк қаржы орталығын құру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2006 жылғы 5 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ):

      1) 23-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Қылмыстық-атқару жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерi негiзгi қызметiне жатпайтын жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi iске асырады.
      Қылмыстық-атқару жүйесi мемлекеттiк мекемелерiнiң негiзгi қызметiне жатпайтын жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң тiзбесiне соларда ұсталатын күдiктiлердiң, айыпталушылардың, сотталғандардың заңды мүдделерiн қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтi ұйымдастыру кезiнде азық-түлік өнiмдерiн, алғашқы қажеттiлiк заттарын, киiм-кешек, аяқ киiм, газеттер, журналдар, әдебиет, дәрi-дәрмектер және қосымша емдiк-профилактикалық көмек көрсету үшiн медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды қосымша сатып алуға, ұзақ мерзiмдi кездесулер ұсынуға және қосымша емдеу-профилактикалық қызмет пен Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнде айқындалатын өзге де қызметтер көрсетуге, сондай-ақ күдiктiлер мен айыпталушылар үшiн қосымша ақылы тұрмыстық қызметтер жасауды ұсынатын жұмыс пен көрсетiлетiн қызметтер жатады.";

      2) 33-баптың үшiншi бөлiгi алып тасталсын.

       2-бап . Осы Заң:
      1) ресми жарияланған күнiнен бастап он күн өткеннен кейiн қолданысқа енгiзiлетiн 1-бабының 2-тармағын;
      2) 2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетiн 1-бабының 1-тармағын, 3-тармағы 2) тармақшасының алтыншы абзацын, 16) тармақшасының үшiншi-бесiншi абзацтарын, 20) тармақшасының сегiзiншi, тоғызыншы абзацтарын, 22) тармақшасының жиырма жетiншi абзацын, 24) тармақшасының үшiншi, алтыншы абзацтарын, 51) тармақшасының бесiншi, алтыншы, он төртiншi абзацтарын, 52) тармақшасының үшiншi, төртiншi, он бiрiншi, он төртiншi-он жетiншi, жиырма үшiншi абзацтарын, 57) тармақшасының екiншi абзацын, 64) тармақшасының сегiзiншi абзацын, 71)-73) тармақшаларын, 74) тармақшасының он сегiзiншi, жиырмасыншы абзацтарын, 90) тармақшасының бесiншi абзацын, 97) тармақшасының екiншi-алтыншы абзацтарын, 6-тармағын;
      3) 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетiн 1-бабының 3-тармағы 22) тармақшасының отызыншы абзацын, 82) тармақшасының тоғызыншы, оныншы абзацтарын, 7, 8-тармақтарын қоспағанда, 2006 жылғы 1 шiлдеден бастап қолданысқа енгiзiледi.
      1-баптың 3-тармағы 9) тармақшасының төртiншi абзацы өзiнiң қолданысын 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап тоқтатады.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства Республики Казахстан и деятельности Национального Банка Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2006 года N 165

       Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Гражданский процессуальный  кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 18, ст. 644; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 10, ст. 244; 2001 г., N 8, ст. 52; N 15-16, ст. 239; N 21-22, ст. 281; N 24, ст. 338; 2002 г., N 17, ст. 155; 2003 г., N 10, ст. 49; N 14, ст. 109; N 15, ст. 138; 2004 г., N 5, ст.25; N 17, ст.97; N 23, ст.140; N 24, ст. 153; 2005 г., N 5, ст. 5; N 13, ст. 53; N 24, ст. 123; 2006 г., N 2, ст. 19;  Закон Республики Казахстан от 5 июня 2006 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам создания регионального финансового центра города Алматы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 9 июня 2006 г. и "Казахстанская правда" 10 июня 2006 г.):
      1) часть седьмую статьи 108 изложить в следующей редакции:
      "7. Суммы, подлежащие оплате за производство экспертизы органом судебной экспертизы, вносятся в соответствующий бюджет в форме предварительной оплаты стороной, заявившей соответствующую просьбу, либо стороной, на которую судом возложена такая обязанность.";
      2) в части первой статьи 109 слова "с депозитного счета" заменить словами "со счета, открытого в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан,".

      2. В  Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 5-6, ст. 24; N 17-18, ст. 241; N 21-22, ст. 281; 2002 г., N 4, ст. 33; N 17, ст. 155; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 4, ст. 25; N 5, ст. 30; N 11, ст. 56, 64, 68; N 14, ст. 109; N 15, ст. 122, 139; N 18, ст. 142; N 21-22, ст. 160; N 23, ст. 171; 2004 г., N 6, ст. 42; N 10, ст. 55; N 15, ст. 86; N 17, ст. 97; N 23, ст. 139, 140; N 24, ст. 153; 2005 г., N 5, ст. 5; N 7-8, ст. 19; N 9, ст. 26; N 13, ст. 53; N 14, ст. 58; N 17-18, ст. 72; N 21-22, ст. 86, 87; N 23, ст. 104; 2006 г., N 1, ст. 5; N 2, ст. 19, 20; N 3, ст. 22; N 5-6, ст. 31; N 8, ст. 45;  Закон Республики Казахстан от 5 июня 2006 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам создания регионального финансового центра города Алматы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 9 июня 2006 г. и "Казахстанская правда" 10 июня 2006 г):
      1) статьи 166 и 177 изложить в следующей редакции:
      "Статья 166. Неполная и несвоевременная уплата неналоговых
                   платежей в бюджет, за исключением поступлений
                   средств связанных грантов      
      Неполная и несвоевременная уплата неналоговых платежей в бюджет, за исключением поступлений средств связанных грантов, -
      влечет штраф на физических лиц в размере от трех до десяти, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей - в размере от пятидесяти до двухсот, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере от ста до четырехсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере от трехсот до тысячи месячных расчетных показателей.";
      "Статья 177. Несвоевременное, неполное зачисление
                   поступлений в республиканский и местные
                   бюджеты и нецелевое использование средств
                   республиканского и местных бюджетов,
                   гарантированных государством займов,
                   поручительств государства, активов
                   государства
      1. Несвоевременное, неполное зачисление средств, поступающих в республиканский и местные бюджеты, -
      влечет штраф на должностных лиц в размере от пятидесяти до четырехсот месячных расчетных показателей.
      2. Несвоевременное, неполное зачисление средств, перечисляемых на счета получателей бюджетных средств в соответствующих банках или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, -
      влечет штраф на должностных лиц в размере от двадцати пяти до семидесяти месячных расчетных показателей.
      3. Нецелевое использование средств республиканского и местных бюджетов, гарантированных государством займов, поручительств государства, активов государства -
      влечет штраф на должностных лиц в размере от пятидесяти до двухсот месячных расчетных показателей.";
      2) дополнить статьями 177-1, 177-2, 177-3 и 177-4 следующего содержания:
      "Статья 177-1. Необоснованное (неправомерное)
                     использование средств республиканского и
                     местных бюджетов, в том числе целевых
                     трансфертов и кредитов, а также связанных
                     грантов, гарантированных государством
                     займов, активов государства
      Необоснованное (неправомерное) использование средств республиканского и местных бюджетов, в том числе целевых трансфертов и кредитов, а также связанных грантов, гарантированных государством займов, активов государства -
      влечет штраф на должностных лиц в размере от пятидесяти до трехсот месячных расчетных показателей.

      Статья 177-2. Неэффективное использование средств
                    республиканского и местных бюджетов,
                    связанных грантов, гарантированных
                    государством займов, активов государства
      Неэффективное использование средств республиканского и местных бюджетов, в том числе целевых трансфертов и кредитов, а также связанных грантов, гарантированных государством займов, активов государства -
      влечет штраф на должностных лиц в размере от пятидесяти до трехсот месячных расчетных показателей.

      Статья 177-3. Нарушение правил ведения бюджетного учета,
                    составления и представления отчетности
      Нарушение правил ведения бюджетного учета, составления и представления отчетности -
      влечет штраф на должностных лиц в размере от пятидесяти до двухсот месячных расчетных показателей.

      Статья 177-4. Нарушение условий и процедур предоставления
                    бюджетных кредитов, государственных гарантий
                    и поручительств государства
      Нарушение условий и процедур предоставления бюджетных кредитов, государственных гарантий и поручительств государства -
      влечет штраф на должностных лиц в размере от пятидесяти до четырехсот месячных расчетных показателей.";
      3) часть первую, подпункт 2) части второй статьи 571 после цифр "177," дополнить цифрами "177-1, 177-2, 177-3, 177-4,";
      4) абзацы двадцать третий, сорок третий подпункта 1) части первой статьи 636 после цифр "177" дополнить цифрами "177-1, 177-2, 177-3, 177-4,".

      3. В Бюджетный  кодекс Республики Казахстан от 24 апреля 2004 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., N 8-9, ст. 53; N 20, ст. 116; N 23, ст. 140, 142; 2005 г., N 14, ст. 55; N 21- 22, ст. 87; 2006 г., N 1, ст. 5; N 3, ст. 22; N 8, ст. 45):
      1) статью 2 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      "1-1. Положения настоящего Кодекса, касающиеся государственных учреждений, не распространяются на Национальный Банк Республики Казахстан и государственные учреждения, финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.";
      2) в статье 4:
      в пункте 1:
      дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:
      "12-1) гарантированный трансферт - невозвратные поступления в республиканский бюджет из Национального фонда Республики Казахстан;";
      подпункт 14) после слова "решение" дополнить словами "стратегических и";
      подпункт 16) исключить;
      подпункт 17) исключить;
      дополнить подпунктами 17-1) и 17-2) следующего содержания:
      "17-1) индикаторы - количественные показатели, отражающие результаты реализации программы для достижения поставленной цели;
      17-2) консолидированный бюджет - бюджет, который состоит из республиканского бюджета, бюджета области, бюджетов города республиканского значения, столицы, поступлений в бюджет, направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан и переводимых на счета Правительства Республики Казахстан в Национальном Банке Республики Казахстан, используемый в качестве аналитической информации и не подлежащий утверждению;";
      подпункт 23) после слова "решение" дополнить словами "стратегических и";
      подпункт 25) изложить в следующей редакции:
      "25) получатели бюджетных средств - физические и юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, неправительственные организации в части государственного социального заказа, использующие бюджетные средства, а также лица, оказывающие финансовые услуги, в том числе на основе гражданско-правовых сделок, в рамках реализации бюджетных программ (подпрограмм);";
      подпункт 26) после слова "решение" дополнить словом "стратегических";
      подпункт 27):
      после слова "уточненный" дополнить словами "республиканский или местный";
      после слов "местными исполнительными органами," дополнить словами "а также с учетом распределения в течение финансового года распределяемых бюджетных программ,";
      подпункт 29) исключить;
      подпункт 36) дополнить словами "и Национального фонда Республики Казахстан";
      3) статью 5 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      "4-1. В случае влияния положения проектов бюджетных и налоговых законодательных актов Республики Казахстан на поступления, расходы и структуру бюджета одновременно с данными проектами разрабатываются проект закона о республиканском бюджете и проект решения маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый год или о внесении изменений и дополнений в них.";
      4) в статье 11:
      в пункте 2 слово "сырьевого" заменить словом "нефтяного";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Национальный фонд Республики Казахстан осуществляет сберегательную и стабилизационную функции. Сберегательная функция обеспечивает накопление финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, и доходность активов Национального фонда Республики Казахстан в долгосрочной перспективе при умеренном уровне риска. Стабилизационная функция предназначена для поддержания достаточного уровня ликвидности активов Национального фонда Республики Казахстан.
      Часть Национального фонда Республики Казахстан, используемая для осуществления стабилизационной функции, определяется в размере, необходимом для обеспечения гарантированного трансферта.";
      5) в статье 12:
      в заголовке и тексте слово "бюджета" заменить словами "республиканского и местных бюджетов";
      пункт 1 после слова "государства," дополнить словами "полученные трансферты,";
      6) в статье 13:
      в заголовке слово "бюджета" заменить словами "республиканского и местных бюджетов";
      в пункте 1:
      в абзаце первом слово "бюджета" заменить словами "республиканского и местных бюджетов";
      в абзаце пятом подпункта 1) слово "официальных" исключить;
      7) дополнить статьей 13-1 следующего содержания:
      "Статья 13-1. Структура консолидированного бюджета
      Структура консолидированного бюджета состоит из следующих разделов:
      1) республиканский бюджет;
      2) бюджет области, бюджеты города республиканского значения, столицы;
      3) поступления в бюджет, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан в соответствии со статьей 49-1 настоящего Кодекса, и переводы их в Национальный фонд Республики Казахстан на счета Правительства Республики Казахстан в Национальном Банке Республики Казахстан.";
      8) в статье 14:
      пункт 1 исключить;
      в пункте 3:
      слова "платежи в бюджет" заменить словами "платежи в республиканский, местные бюджеты и поступления в бюджет, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан,";
      слово "официальных" исключить;
      в подпункте 3) пункта 4:
      слова "в иных правовых формах в случаях, предусмотренных" заменить словами "иным способом, в порядке, предусмотренном";
      в пунктах 5 и 7 слово "официальных" исключить;
      9) статью 15 изложить в следующей редакции:
      "Статья 15. Деньги от реализации государственными
                  учреждениями товаров (работ, услуг)
      1. Деньги от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг) подлежат зачислению в соответствующий бюджет, за исключением денег от реализации товаров (работ, услуг), оказываемых государственными учреждениями в сферах образования, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
      2. Если законодательными актами Республики Казахстан предусмотрены виды деятельности по реализации товаров (работ, услуг), осуществляемые государственными учреждениями на платной основе, то деньги от реализации таких товаров (работ, услуг) могут оставаться в распоряжении государственного учреждения.
      3. Плата за осуществление видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями определяется по соглашению с физическим или юридическим лицом в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.";
      10) статью 16 изложить в следующей редакции:
      "Статья 16. Затраты республиканского и местных бюджетов
      1. Затратами республиканского и местных бюджетов являются бюджетные средства, выделяемые на невозвратной основе.
      2. Затраты республиканского и местных бюджетов подразделяются на следующие виды:
      1) затраты, обеспечивающие деятельность государственных учреждений;
      2) затраты, связанные с организацией и проведением мероприятий, не носящих постоянного характера;
      3) затраты на государственный заказ - оплата государственными учреждениями товаров (работ, услуг), полученных от физических, юридических лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств на основе гражданско-правовых сделок в рамках реализации бюджетных программ (подпрограмм);
      4) денежные выплаты физическим лицам - затраты, связанные с платежами физическим лицам в денежной форме в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, кроме денежных выплат работникам за труд;
      5) иные виды затрат на выполнение обязательств государства.
      3. Бюджетные субсидии могут предоставляться физическим, юридическим лицам и крестьянским (фермерским) хозяйствам только при отсутствии другого более эффективного способа выполнения государственных функций и реализации социально-экономических задач развития республики или региона и в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Приоритетные государственные функции и направления по реализации социально- экономических задач развития республики или региона, которые подлежат субсидированию, определяются среднесрочной фискальной политикой.
      4. Трансферты могут иметь как общий характер, так и целевой. Трансферты, носящие целевой характер, являются целевыми трансфертами.";
      11) в статье 17:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Резерв Правительства Республики Казахстан включает:
      1) чрезвычайный резерв;
      2) резерв на неотложные затраты;
      3) резерв на исполнение обязательств по решениям судов;
      4) резерв на покрытие дефицита наличности областных бюджетов, бюджетов города республиканского значения, столицы в случае прогноза его в текущем финансовом году.";
      дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:
      "2-1. Резерв исполнительных органов областного уровня включает:
      1) чрезвычайный резерв;
      2) резерв на неотложные затраты;
      3) резерв на исполнение обязательств по решениям судов;
      4) резерв на покрытие дефицита наличности бюджетов районов (городов областного значения) в случае прогноза его в текущем финансовом году.
      2-2. Резерв исполнительных органов районного уровня включает:
      1) чрезвычайный резерв;
      2) резерв на неотложные затраты;
      3) резерв на исполнение обязательств по решениям судов.";
      в пункте 4 слова ", исполнения обязательств Правительства Республики Казахстан, центральных государственных органов, местных исполнительных органов по решениям судов" исключить;
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      "4-1. Резерв на исполнение обязательств по решениям судов используется на исполнение обязательств Правительства Республики Казахстан, центральных государственных органов, их ведомств и территориальных подразделений, местных исполнительных органов по решениям судов.";
      пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
      "5. В республиканском бюджете на соответствующий финансовый год предусматривается резерв для кредитования областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы в случае прогноза в текущем финансовом году дефицита наличности их бюджетов.
      6. В областном бюджете на соответствующий финансовый год предусматривается резерв для кредитования бюджетов районов (города областного значения) в случае прогноза в текущем финансовом году дефицита наличности их бюджетов.";
      в пункте 7 слова "на покрытие кассового разрыва" заменить словами "в случае прогноза в текущем финансовом году дефицита наличности";
      12) в статье 18:
      часть первую пункта 4 дополнить словами "и использовании свободных остатков бюджетных средств на цели, определенные подпунктом 1) пункта 6 статьи 91 настоящего Кодекса";
      в пункте 5 слова "среднесрочной фискальной политикой" заменить словами "среднесрочным планом социально-экономического развития";
      13) статьи 21, 23 и 24 изложить в следующей редакции:
      "Статья 21. Дефицит (профицит) бюджета
      1. Дефицит (профицит) утвержденного, уточненного и скорректированного республиканского и местных бюджетов равен сумме заимствования за вычетом суммы погашения основной суммы их долга.
      Полученная величина с положительным знаком является дефицитом, с отрицательным знаком - профицитом утвержденного, уточненного и скорректированного республиканского и местных бюджетов.
      2. Ненефтяной дефицит (профицит) утвержденного, уточненного и скорректированного республиканского бюджета равен сумме поступлений в республиканский бюджет, кроме поступлений из Национального фонда Республики Казахстан, за вычетом расходов республиканского бюджета.
      3. Дефицит республиканского бюджета не должен превышать за пятилетний период среднегодовой прирост Национального фонда Республики Казахстан, исчисляемый как общие поступления в Национальный фонд Республики Казахстан за минусом размера гарантированного трансферта.";
      "Статья 23. Источники формирования Национального фонда
                  Республики Казахстан
      1. Источниками формирования Национального фонда Республики Казахстан являются:
      1) поступления в бюджет, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан в соответствии со статьей 49-1 настоящего Кодекса;
      2) инвестиционные доходы от управления Национальным фондом Республики Казахстан;
      3) иные поступления и доходы, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
      2. К предприятиям нефтяного сектора относятся юридические лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией сырой нефти и газового конденсата.
      3. Инвестиционные доходы от управления Национальным фондом Республики Казахстан образуются от размещения Национального фонда Республики Казахстан в зарубежные финансовые инструменты, за исключением нематериальных активов.

      Статья 24. Использование Национального фонда Республики
                 Казахстан
      1. Национальный фонд Республики Казахстан расходуется:
      1) в виде гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на реализацию бюджетных программ (подпрограмм) развития на соответствующий финансовый год;
      2) в виде целевых трансфертов, передаваемых из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на цели, определяемые Президентом Республики Казахстан;
      3) на покрытие расходов, связанных с управлением Национальным фондом Республики Казахстан и проведением ежегодного аудита.
      2. Национальный фонд Республики Казахстан размещается в разрешенные зарубежные финансовые инструменты, за исключением нематериальных активов, в целях обеспечения:
      1) сохранности Национального фонда Республики Казахстан;
      2) поддержания достаточного уровня ликвидности Национального фонда Республики Казахстан;
      3) высокого уровня доходности Национального фонда Республики Казахстан в долгосрочной перспективе при умеренном уровне риска;
      4) получения инвестиционных доходов в долгосрочной перспективе.
      3. Перечень разрешенных зарубежных финансовых инструментов, за исключением нематериальных активов, определяется Правительством Республики Казахстан совместно с Национальным Банком Республики Казахстан по предложению Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан.
      4. Национальный фонд Республики Казахстан не может использоваться на кредитование физических и юридических лиц и в качестве обеспечения исполнения обязательств.
      5. Размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан не должен превышать одну третью часть активов Национального фонда Республики Казахстан по состоянию на конец финансового года, предшествующего году разработки республиканского бюджета.
      Размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на трехлетний период определяются в установленном Правительством Республики Казахстан порядке и утверждаются законом Республики Казахстан.
      6. Порядок зачисления активов в Национальный фонд Республики Казахстан и использования Национального фонда Республики Казахстан определяется Правительством Республики Казахстан.
      7. Активы, поступающие в Национальный фонд Республики Казахстан или изымаемые из Национального фонда Республики Казахстан, подлежат конвертации или реконвертации в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан.";
      14) в пункте 1 и подпункте 3) пункта 2 статьи 25 слова "финансовые активы и иное имущество", "финансовых активов и иного имущества" заменить соответственно словами "зарубежные финансовые инструменты", "зарубежных финансовых инструментов";
      15) пункт 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
      "3. Единая бюджетная классификация является единой и обязательной для консолидированного бюджета и одним из инструментов гармонизации системы показателей стратегических, среднесрочных программ и планов развития республики, республиканского и местных бюджетов в целях достижения их сбалансированности.";
      16) в статье 29:
      в пункте 1 слова "государственной политики в республике" заменить словами "стратегических, среднесрочных программ и планов развития республики";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Функциональная группа отражает основные направления развития страны, соответствующие стратегическим приоритетам развития страны и показывающие четкую цель каждого из них.
      Функциональная подгруппа конкретизирует группы задач по каждому стратегическому приоритету развития страны внутри функциональной группы.";
      17) в статье 30:
      в пункте 2:
      после слов "бюджетные средства" дополнить словами "в случае, если он является одновременно администратором бюджетной программы и государственным учреждением и координирует работу соответствующих государственных учреждений по реализации бюджетных программ (подпрограмм) и использованию ими бюджетных средств";
      слова "эффективное, результативное и целевое использование" заменить словами "эффективную, результативную и целевую реализацию";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Структурные и территориальные подразделения государственных органов не могут быть администраторами бюджетных программ, за исключением органов внутренних дел области, города республиканского значения, столицы, которые являются администраторами областных бюджетных программ, бюджетных программ города республиканского значения, столицы.";
      18) статью 31 дополнить словами "в соответствии с их функциями, установленными законами Республики Казахстан";
      19) пункты 2 и 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
      "2. Администраторами областных бюджетных программ, бюджетных программ города республиканского значения, столицы являются аппараты акимов и маслихатов областей, города республиканского значения, столицы, исполнительные органы, уполномоченные акиматами областей, города республиканского значения, столицы, и органы внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы в соответствии с их функциями, установленными законами Республики Казахстан.
      3. Администраторами районных (городских) бюджетных программ являются аппараты акима и маслихата района (города областного значения), исполнительные органы, уполномоченные акиматом района (города областного значения), в соответствии с их функциями, установленными законами Республики Казахстан.";
      20) статью 33 изложить в следующей редакции:
      "Статья 33. Определение бюджетных программ
      1. Бюджетная программа - задачи, обеспечиваемые бюджетными средствами, принятые для реализации функций государственного управления, стратегических, среднесрочных программ и планов развития республики или региона.
      2. Бюджетная программа может подразделяться на подпрограммы, конкретизирующие задачи, обеспечиваемые бюджетными средствами, принятые для реализации функций государственного управления, стратегических, среднесрочных программ и планов развития республики или региона в рамках бюджетной программы.
      3. Бюджетная программа должна иметь цель, задачи и индикаторы, отражающие результаты ее реализации.
      Целью бюджетной программы является определенный конечный результат, который должен быть достигнут при выполнении бюджетной программы. Цель бюджетной программы должна быть четкой, реалистичной и достижимой.
      Цель бюджетной программы разбивается на отдельные задачи, которые представляют собой пути достижения цели бюджетной программы.
      Индикаторы должны соответствовать цели и быть легко исчисляемыми.
      4. Наименование бюджетной программы должно отражать цели государственных функций, задачи стратегических, среднесрочных программ и планов развития, принятых законодательством Республики Казахстан.
      Содержание бюджетной программы должно соответствовать государственным функциям, мероприятиям задач стратегических, среднесрочных программ и планов развития республики, принятых законодательством Республики Казахстан, отражающим соответствующие государственные услуги.";
      21) в статье 34:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Текущие бюджетные программы - бюджетные программы, результаты которых направлены на:
      1) обеспечение деятельности администраторов бюджетных программ по выполнению функций государственного управления и обязательств государства в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, имеющих постоянный характер;
      2) достижение цели, решение конкретных задач и мероприятий стратегических, среднесрочных программ и планов развития республики или региона.
      Бюджетные программы развития - бюджетные программы, результаты которых напрямую влияют на степень достижения цели, решение задач и мероприятий стратегических, среднесрочных программ, планов развития республики или региона, направленные на получение экономических выгод или социально-экономического эффекта.";
      в подпункте 2) пункта 3 слова "устанавливается постановлением Правительства Республики Казахстан или нормативным правовым актом местного исполнительного органа" заменить словами "осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан";
      22) статью 35 изложить в следующей редакции:
      "Статья 35. Оценка эффективности бюджетных программ
      1. Оценка эффективности бюджетных программ осуществляется на стадиях их разработки, планирования республиканского и местных бюджетов, реализации, осуществления контроля за реализацией.
      2. Оценка эффективности бюджетных программ на стадии разработки бюджетной программы осуществляется администратором бюджетной программы путем определения качества формулирования и планирования бюджетной программы.
      Определение качества формулирования бюджетной программы включает в себя анализ:
      1) соответствия постановки цели, задач и мероприятий существующим проблемам;
      2) ясности и четкости изложения цели, задач и мероприятий бюджетной программы;
      3) наличия возможных альтернативных путей решения существующих проблем, определения правильности выбора предлагаемого пути их решения и критериев эффективности путей решения;
      4) соответствия ожидаемых результатов и индикаторов поставленным целям бюджетной программы, интересам и потребностям получателей государственных услуг;
      5) правильности выбора индикаторов на предмет их соответствия стратегическим целям с целями и задачами бюджетной программы и потребностями получателей государственных услуг.
      Определение качества планирования бюджетной программы включает в себя анализ:
      1) потребности государственных учреждений в ресурсах для достижения цели и выполнения задач бюджетной программы;
      2) планирования стоимости потребности государственных учреждений в соответствии с нормативными, количественными и стоимостными показателями по экономической структуре бюджетной программы (подпрограммы), определяемыми с учетом натуральных норм.
      3. Оценка эффективности бюджетных программ на стадии планирования бюджета проводится центральным и местными уполномоченными органами по бюджетному планированию на основе:
      1) проектов паспортов, годовых сумм планов финансирования, расчетов расходов по бюджетной программе на прогнозируемый финансовый год;
      2) результатов оценки эффективности бюджетной программы, проведенной администратором бюджетной программы.
      Оценка эффективности бюджетных программ осуществляется на соответствие:
      1) с принятыми стратегическими, среднесрочными программами и планами социально-экономического развития республики или региона на соответствующие прогнозируемые годы;
      2) анализа реализации бюджетных программ за предыдущие и текущий годы, если предусмотрена реализация данной программы на предстоящий финансовый год.
      На основании результатов оценки эффективности на стадии планирования республиканских и местных бюджетов центральным и местными уполномоченными органами по бюджетному планированию в срок до 1 июня текущего финансового года формируется перечень приоритетных бюджетных программ (подпрограмм) на трехлетний период.
      4. Оценка эффективности на стадии реализации бюджетных программ осуществляется администратором бюджетной программы, центральным и местными уполномоченными органами по бюджетному планированию путем определения качества управления реализацией бюджетной программы и ее результативности.
      Определение качества управления реализацией бюджетной программы включает в себя анализ:
      1) наличия у администратора бюджетной программы результатов оценки эффективности реализации бюджетной программы;
      2) своевременности проведения оценки эффективности бюджетной программы;
      3) своевременности реализации мероприятий бюджетной программы в соответствии с ее паспортом;
      4) своевременности принятия администратором бюджетной программы решения по дальнейшей реализации бюджетной программы или отказа от ее реализации;
      5) своевременных действий по повышению эффективности бюджетной программы и достижению целей, задач и ожидаемых результатов, индикаторов;
      6) подотчетности лиц, участвующих в реализации бюджетной программы.
      Определение результативности реализации бюджетных программ включает в себя анализ:
      1) уровня достижения полученных результатов и индикаторов;
      2) соответствия полученных результатов соответствующим стратегическим целям и задачам, а также целям и задачам самой бюджетной программы;
      3) соответствия полученных результатов интересам и потребностям получателей государственных услуг;
      4) наличия документов, подтверждающих вышеперечисленные условия, к результатам бюджетной программы.
      При проведении оценки эффективности бюджетных программ на стадии их реализации возможно использование информации неправительственных организаций (общественных объединений) о качестве предоставления государственных услуг, полученной на основании опроса их получателей.
      5. Порядок проведения оценки эффективности бюджетных программ при внешнем контроле за реализацией бюджетных программ определяется Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета.
      6. Порядок проведения оценки эффективности бюджетных программ при внутреннем контроле за реализацией бюджетных программ определяется Правительством Республики Казахстан.";
      23) в статье 38:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Межбюджетными отношениями являются отношения между республиканским, областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) и между республиканским бюджетом и Национальным фондом Республики Казахстан в бюджетном процессе.";
      в пункте 5 слова "уровнями бюджетов" заменить словами "республиканским, областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения)";
      дополнить пунктом 8 следующего содержания:
      "8. Компенсация потерь нижестоящих бюджетов, вытекающих из принятия вышестоящими органами нормативных правовых актов, влекущих увеличение расходов и (или) уменьшение доходов в период действия трехлетних объемов трансфертов общего характера, производится в обязательном порядке посредством выделения целевых текущих трансфертов из вышестоящего бюджета.";
      24) в статье 39:
      подпункт 7) изложить в следующей редакции:
      "7) ответственность администратора республиканской бюджетной программы за достижение ожидаемых результатов и индикаторов областных бюджетных программ, финансируемых за счет целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета;";
      дополнить подпунктами 8), 9) и 10) следующего содержания:
      "8) ответственность местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы за эффективное и целевое использование полученных из республиканского бюджета трансфертов и кредитов;
      9) ответственность администратора областной бюджетной программы за достижение ожидаемых результатов и индикаторов районных бюджетных программ, финансируемых за счет целевых трансфертов и кредитов из областного бюджета;
      10) ответственность местных исполнительных органов района (города областного значения) за эффективное и целевое использование полученных из областного бюджета целевых трансфертов и кредитов.";
      25) в статье 40:
      в подпунктах 1) и 2) пункта 1 слово "официальными" исключить;
      в пункте 2 слова "Официальные трансферты" заменить словом "Трансферты";
      в пункте 6:
      в части второй:
      слова "и кредитов", "и кредиты" исключить;
      слова "десяти дней" заменить словом "месяца";
      дополнить словами "за счет свободных остатков бюджетных средств";
      дополнить частью четвертой следующего содержания:
      "Допускается возврат неиспользованных (недоиспользованных) в течение финансового года сумм целевых трансфертов в вышестоящий бюджет, выделивший их, в декабре текущего финансового года. Возврат таких сумм признается неоплаченным обязательством по итогам финансового года.";
      дополнить пунктом 7 следующего содержания:
      "7. Не перечисленную за прошедший финансовый год сумму гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет Правительство Республики Казахстан по решению Республиканской бюджетной комиссии имеет право использовать в текущем финансовом году для финансирования республиканских бюджетных программ развития предыдущего года в объеме не более их неиспользованных сумм на начало текущего финансового года в определенном Правительством Республики Казахстан порядке.";
      26) в заголовке и тексте статей 41 и 42 слова "Официальные", "официальные", "Официальными", "официальных" исключить;
      27) в статье 43:
      в пункте 1 слово "официальные" исключить;
      пункт 2 исключить;
      28) статью 44 изложить в следующей редакции:
      "Статья 44. Целевые трансферты на развитие
      Целевыми трансфертами на развитие являются трансферты, передаваемые вышестоящими бюджетами в нижестоящие в пределах сумм, утвержденных в республиканском или местных бюджетах, для:
      1) реализации местных бюджетных инвестиционных проектов (программ), предлагаемых местными исполнительными органами, на основе государственных и отраслевых (секторальных) программ или региональных программ;
      2) выполнения нижестоящими органами государственного управления мероприятий стратегических, среднесрочных программ и планов развития республики, относящихся к компетенции вышестоящих органов государственного управления, направленных на получение экономических выгод или достижение социально-экономического эффекта.";
      29) в пункте 1 статьи 45 слова "на покрытие кассового разрыва" заменить словами "в случае прогнозного дефицита наличности";
      30) заголовок главы 7 изложить в следующей редакции:
      "Глава 7. Распределение поступлений в бюджет между республиканским, областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) и Национальным фондом Республики Казахстан";
      31) в статье 46:
      в пункте 1:
      подпункты 1) и 5) изложить в следующей редакции:
      "1) корпоративный подоходный налог, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора;";
      "5) налог на сверхприбыль, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора;";
      подпункт 6) исключить;
      подпункты 7) и 8) изложить в следующей редакции:
      "7) бонусы, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора;
      8) роялти, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора;";
      подпункт 9) дополнить словами ", за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора";
      в пункте 4:
      в абзаце первом и подпункте 1) слова "официальных", "официальные" исключить;
      в подпункте 2) слово "целевые" исключить;
      32) в пункте 4 статьи 47 слова "официальных", "официальные" исключить;
      33) в статье 48:
      подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:
      "2) поступления от продажи земельных участков, за исключением земельных участков сельскохозяйственного назначения;";
      в пункте 4 слова "официальных", "официальные" исключить;
      34) в статье 49:
      подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:
      "2) поступления от продажи земельных участков, за исключением земельных участков сельскохозяйственного назначения;";
      в пункте 4 слова "официальных", "официальные" исключить;
      35) дополнить статьей 49-1 следующего содержания:
      "Статья 49-1. Поступления в бюджет, направляемые в
                    Национальный фонд Республики Казахстан
      Поступления в бюджет, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан, состоят из:
      1) прямых налогов от предприятий нефтяного сектора (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты), к которым относятся:
      корпоративный подоходный налог, налог на сверхприбыль;
      роялти, бонусы, доля по разделу продукции;
      рентный налог на экспортируемую сырую нефть, газовый конденсат;
      2) поступлений от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям;
      3) поступлений от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения.";
      36) в пункте 1 статьи 50:
      подпункт 1) дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
      "регулирование деятельности регионального финансового центра города Алматы;";
      в подпункте 12):
      в абзаце втором слово "официальные" исключить;
      абзац третий исключить;
      дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
      "выполнение обязательств по поручительствам государства.";
      37) в подпункте 12) пункта 1 статьи 51 слово "официальные" исключить;
      38) в подпункте 12) пункта 1 статьи 52:
      в абзаце втором слово "официальные" исключить;
      абзац четвертый исключить;
      39) в статье 53:
      в подпункте 9) пункта 1:
      абзац второй исключить;
      в абзаце третьем слово "официальные" исключить;
      в пункте 4:
      в подпункте 4) слова "обеспечение деятельности" заменить словом "поддержка";
      подпункт 13) изложить в следующей редакции:
      "13) поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне;";
      40) статью 55 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:
      "8-1) определяет порядок разработки, реализации государственных программ и оценки их эффективности;";
      41) в статье 58:
      подпункт 7) исключить;
      дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      "7-1) определяет порядок разработки, реализации отраслевых (секторальных), региональных и бюджетных программ и оценки их эффективности;";
      подпункт 9) после слова "рассмотрения" дополнить словом "местных";
      дополнить подпунктами 12-1) и 14-1) следующего содержания:
      "12-1) определяет порядок предоставления Правительством Республики Казахстан поручительства государства по негосударственным займам, порядок получения, использования, погашения займов, привлекаемых под поручительство государства, их регистрацию и учет, мониторинга и управления долгом по поручительству государства;";
      "14-1) определяет порядок выплаты субсидий из республиканского и местных бюджетов;";
      в подпункте 16) слова "финансовых активов и иного имущества" заменить словами "зарубежных финансовых инструментов";
      в подпункте 19) слово "официальных" исключить;
      подпункт 23) исключить;
      в подпункте 26) слова "и лимит" заменить словами ", лимиты и нормативы";
      42) в статье 59:
      дополнить подпунктами 1-1) и 7-1) следующего содержания:
      "1-1) формирует проект перечня бюджетных программ (подпрограмм) в соответствии с государственными функциями, государственными, отраслевыми (секторальными) и региональными программами, ежегодным посланием Президента Республики Казахстан народу Казахстана, а также неоплаченными обязательствами государственных учреждений, Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов с выделением приоритетных бюджетных программ (подпрограмм), реализуемых в предстоящем финансовом году;";
      "7-1) вырабатывает и вносит в Правительство Республики Казахстан предложения по внесению изменений и дополнений в перечень предприятий нефтяного сектора;";
      в подпункте 10) слово "бюджетных" заменить словами "разработки и реализации";
      подпункт 11) дополнить словами ", а также долга по поручительствам государства";
      дополнить подпунктами 12-1) и 12-2) следующего содержания:
      "12-1) разрабатывает методологическое руководство по разработке штатных расписаний аппаратов государственных органов, финансируемых из республиканского бюджета;
      12-2) осуществляет методологическое руководство по бюджетному планированию;";
      43) статью 60 дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:
      "1-1) вырабатывает предложения по совершенствованию системы экономического планирования;
      1-2) определяет методику разработки и реализации среднесрочных планов социально-экономического развития республики;";
      44) в статье 61:
      подпункт 10) дополнить словами "центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан";
      подпункт 16) дополнить словами "и поручительствам государства";
      подпункт 18) исключить;
      дополнить подпунктами 22-1) и 22-2) следующего содержания:
      "22-1) осуществляет распределение сумм поступлений между республиканским, местными бюджетами и Национальным фондом Республики Казахстан в соответствии с настоящим Кодексом с последующим их зачислением на соответствующие контрольные счета наличности;
      22-2) осуществляет перевод сумм поступлений в бюджет, направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан, на счета Правительства Республики Казахстан в Национальном Банке Республики Казахстан;";
      45) статью 64 изложить в следующей редакции:
      "Статья 64. Компетенция акимата области, города
                  республиканского значения, столицы
      Акимат области, города республиканского значения, столицы:
      1) координирует работу местного уполномоченного органа области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) по бюджетному планированию и исполнению бюджета;
      2) представляет проект областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы на соответствующий финансовый год в соответствующий маслихат;
      3) представляет годовой отчет об исполнении областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы в соответствующий маслихат;
      4) принимает постановление о реализации решения областного маслихата и маслихатов города республиканского значения, столицы о соответствующих местных бюджетах на соответствующий финансовый год;
      5) утверждает среднесрочную фискальную политику местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы;
      6) создает местные уполномоченные органы области, города республиканского значения, столицы по экономическому, бюджетному планированию, исполнению бюджета;
      7) образует бюджетную комиссию области, города республиканского значения, столицы, утверждает положение о ней, определяет ее состав;
      8) утверждает областной финансовый план и финансовые планы города республиканского значения, столицы на первый квартал соответствующего финансового года в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
      9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Республики Казахстан.";
      46) дополнить статьями 64-1, 64-2, 64-3 и 64-4 следующего содержания:
      "Статья 64-1. Компетенция акимата района (города
                    областного значения)
      Акимат района (города областного значения):
      1) обеспечивает исполнение бюджета района (города областного значения) и координирует работу местных уполномоченных органов района (города областного значения) по бюджетному планированию и исполнению бюджета;
      2) представляет в соответствующий маслихат годовой отчет об исполнении бюджета района (города областного значения);
      3) принимает постановление о реализации решения маслихата района (города областного значения) о соответствующих бюджетах на соответствующий финансовый год;
      4) утверждает среднесрочную фискальную политику исполнительного органа района (города областного значения);
      5) создает местные уполномоченные органы района (города областного значения) по экономическому, бюджетному планированию, исполнению бюджета;
      6) образует бюджетную комиссию района (города областного значения), утверждает положение о ней, определяет ее состав;
      7) утверждает финансовый план района (города областного значения) на первый квартал соответствующего финансового года в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

      Статья 64-2. Компетенция местного уполномоченного органа
                   области, города республиканского значения,
                   столицы, района (города областного значения)
                   по бюджетному планированию
      Местный уполномоченный орган области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) по бюджетному планированию:
      1) разрабатывает проект среднесрочной фискальной политики исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) на соответствующий финансовый год;
      2) разрабатывает проект решения соответствующего маслихата по утверждению бюджета области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) на соответствующий финансовый год и представляет его на рассмотрение аппарата акима области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения);
      3) разрабатывает проект решения акима области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) о реализации решения соответствующего маслихата об утверждении бюджета области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) на соответствующий финансовый год;
      4) разрабатывает и утверждает годовой план финансирования бюджета области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) на соответствующий финансовый год;
      5) вносит предложения по уточнению, корректировке бюджета области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) на соответствующий финансовый год;
      6) осуществляет оценку эффективности бюджетных программ области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) на соответствующий финансовый год.

      Статья 64-3. Компетенция местных уполномоченных органов
                   области, города республиканского значения,
                   столицы по исполнению бюджета
      Местный уполномоченный орган области, города республиканского значения, столицы по исполнению бюджета:
      1) организует работу по исполнению областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы;
      2) координирует работу местных уполномоченных органов по исполнению бюджета района (города областного значения);
      3) участвует в прогнозировании поступлений в областной бюджет, в бюджет города республиканского значения, столицы;
      4) разрабатывает, утверждает и вносит изменения в сводные планы поступлений и финансирования областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы;
      5) выдает разрешения администраторам областных бюджетных программ, бюджетных программ города республиканского значения, столицы в соответствии со сводными планами финансирования по обязательствам;
      6) выдает разрешения государственным учреждениям, финансируемым из областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы, в соответствии с их индивидуальными планами финансирования по обязательствам;
      7) осуществляет предоставление, обслуживание бюджетных кредитов, выданных за счет средств областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы, обеспечивает их учет, мониторинг и возврат;
      8) осуществляет мониторинг исполнения бюджета области, города республиканского значения, столицы;
      9) вырабатывает предложения по исполнению областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы;
      10) готовит общее заключение по исполнению бюджета по администраторам бюджетных программ.

      Статья 64-4. Компетенция местных уполномоченных органов
                   района (города областного значения) по
                   исполнению бюджета
      Местный уполномоченный орган района (города областного значения) по исполнению бюджета:
      1) организует работу по исполнению бюджета района (города областного значения);
      2) участвует в прогнозировании поступлений в бюджет района (города областного значения);
      3) разрабатывает, утверждает и вносит изменения в сводные планы поступлений и финансирования бюджета района (города областного значения);
      4) выдает разрешения администраторам районных (городских) бюджетных программ в соответствии со сводными планами финансирования по обязательствам;
      5) выдает разрешения государственным учреждениям, финансируемым из бюджета района (города областного значения), в соответствии с их индивидуальными планами финансирования по обязательствам;
      6) осуществляет предоставление, обслуживание бюджетных кредитов, выданных за счет средств бюджета района (города областного значения), обеспечивает их учет, мониторинг и возврат;
      7) осуществляет мониторинг исполнения бюджета района (города областного значения);
      8) вырабатывает предложения по исполнению бюджета района (города областного значения);
      9) составляет отчетность по исполнению бюджета района (города областного значения) за истекший финансовый год,";
      47) подпункт 3) статьи 66 изложить в следующей редакции:
      "3) выработка предложений по определению перечня бюджетных программ (подпрограмм) для финансирования в предстоящем трехлетнем периоде и планируемом финансовом году, определению механизма их реализации исходя из среднесрочной фискальной политики, результатов анализа государственных функций с учетом функций, передаваемых в негосударственный сектор, оценки эффективности программ и проектов паспортов бюджетных программ;";
      48) пункт 1 статьи 68 изложить в следующей редакции:
      "1. Планирование республиканского и местных бюджетов и поступлений в бюджет, направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан, является процессом разработки предложений по определению объемов поступлений республиканского и местных бюджетов на планируемый период и направлений их использования с учетом стратегических задач, приоритетности и в соответствии с задачами социально-экономического развития государства.";
      49) в статье 69:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) принцип преемственности - планирование республиканского и местных бюджетов, поступлений в бюджет, направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан, с соблюдением направлений социально-экономического развития республики, среднесрочной фискальной политики, принятых за основу в предыдущий период, с учетом результатов оценки эффективности реализации программ и исполнения бюджета истекшего и текущего финансовых годов;";
      подпункте 2):                 
      слово "бюджета" заменить словами "республиканского и местных бюджетов";
      после слова "направлений" дополнить словами "стратегического и";
      после слова "развития" дополнить словами "республики или региона";
      дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) принцип снижения зависимости расходов от нефтяных поступлений - уменьшение размера ненефтяного дефицита за счет целенаправленного развития ненефтяного сектора.";
      50) в статье 70:
      в пункте 1:
      абзац третий исключить;
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      "приоритетные направления расходования бюджетных средств с учетом установленных приоритетов стратегического, социально-экономического развития республики или региона на среднесрочный период;";
      абзац пятый исключить;
      в пункте 2:
      слова "среднесрочного плана" заменить словами "стратегических и среднесрочного планов";
      слова "и оценки" исключить;
      после слова "год" дополнить словами "и оценки программ";
      дополнить словами ", оценки разработки и реализации бюджетных программ";
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "В среднесрочную фискальную политику могут вноситься изменения и дополнения в случаях, если корректируются ее основные направления при разработке или уточнении бюджета.";
      в пункте 3:
      в части первой слова "до 1 июня" заменить словами "до 1 сентября";
      в части второй:
      после слов "органа", "органами" дополнить словами "области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения)";
      слова "до 1 июля" заменить словами "до 1 октября";
      51) статью 73 изложить в следующей редакции:
      "Статья 73. Определение лимитов расходов и перечня
                  приоритетных бюджетных программ (подпрограмм)
      1. Центральный и местный уполномоченные органы по бюджетному планированию на основе среднесрочной фискальной политики формируют:
      1) лимиты расходов бюджета для текущих бюджетных программ и бюджетных программ развития;
      2) перечень приоритетных бюджетных программ (подпрограмм), включающий приоритетные бюджетные инвестиционные проекты (программы).
      Формирование перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) осуществляется на основании перечня бюджетных программ (подпрограмм).
      При этом перечень приоритетных бюджетных программ (подпрограмм) формируется из бюджетных программ, в котором отражаются отчетные данные за истекший год и плановые показатели на текущий год в форме, установленной центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.
      Бюджетные программы с началом реализации в первый год планируемого периода, включаемые в перечень приоритетных бюджетных программ (подпрограмм), должны отвечать одновременно следующим требованиям:
      1) соответствие государственным функциям;
      2) соответствие государственным, отраслевым (секторальным),
региональным программам;
      3) соответствие основным направлениям среднесрочной фискальной
политики;
      4) наличие положительного заключения экономической экспертизы
технико-экономического обоснования для бюджетных инвестиционных
проектов (программ).
      2. Лимиты расходов бюджета рассматриваются и одобряются
бюджетной комиссией.
      3. Центральный и местный уполномоченные органы по бюджетному
планированию доводят до администраторов бюджетных программ
перечень приоритетных бюджетных программ (подпрограмм) и лимиты
расходов республиканского и местных бюджетов.";
      52) в статье 74:
      в пункте 2:
      абзац шестой изложить в следующей редакции:
      "перечня приоритетных бюджетных программ (подпрограмм), включающего приоритетные бюджетные инвестиционные проекты (программы), доведенного центральным и местными уполномоченными органами по бюджетному планированию;";
      дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
      "проекта паспортов бюджетных программ;
      результатов оценки эффективности переходящих на планируемый финансовый год бюджетных программ, проведенной администратором бюджетных программ.";
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Администратор бюджетной программы ежегодно составляет только одну бюджетную заявку, за исключением случаев уточнения бюджета, предусмотренных настоящим Кодексом.
      Администратор бюджетной программы:
      1) в рамках доведенных лимитов расходов бюджета уточняет цели,
задачи, мероприятия, ожидаемые результаты, индикаторы проекта
паспорта бюджетной программы;
      2) определяет суммы расходов по ним с указанием прогнозных
показателей на предстоящий трехлетний период в рамках доведенных
лимитов расходов бюджета.";
      в пункте 4:
      подпункты 1), 3) и 4) изложить в следующей редакции:
      "1) перечень приоритетных бюджетных программ (подпрограмм), включающий приоритетные бюджетные инвестиционные проекты (программы);";
      "3) проект паспорта бюджетной программы с уточненными целями, задачами, мероприятиями, сроками выполнения, ожидаемыми результатами, индикаторами на трехлетний период, в зависимости от периода реализации бюджетной программы;
      4) результаты проведенных администратором бюджетной программы оценок эффективности бюджетной программы, переходящей на планируемый финансовый год;";
      подпункт 5) исключить;
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      "Бюджетная заявка на предстоящий финансовый год представляется администратором бюджетных программ центральному уполномоченному органу по бюджетному планированию до 1 июня текущего финансового года.";
      пункт 5 исключить;
      пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
      "7. Проект паспорта бюджетной программы является документом, определяющим цели, нормативно-правовое основание, задачи, мероприятия, ответственных исполнителей, сроки выполнения, стоимость в национальной валюте, источники финансирования бюджетной программы, ожидаемые результаты, индикаторы.
      8. Расчеты расходов по бюджетной программе (подпрограмме), за исключением затрат, направляемых на субсидирование, осуществляются на основании нормативных, количественных, стоимостных показателей бюджетных программ и утвержденных натуральных норм.
      Размер бюджетных субсидий определяется как сумма, направляемая на покрытие стоимости деятельности физических, юридических лиц и крестьянских (фермерских) хозяйств за минусом стоимости, покрываемой самими физическими, юридическими лицами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за счет собственных средств.
      Администратор бюджетных программ несет ответственность за составление бюджетной заявки на основании расчетов и их достоверность.";
      дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
      "8-1. Администратор бюджетной программы обязан вносить бюджетную заявку в пределах лимита расходов.
      В случае превышения общей стоимости бюджетных программ (подпрограмм) администратора бюджетных программ над лимитами расходов администраторы бюджетных программ в составе бюджетной заявки представляют в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию обоснованные предложения по изменению:
      утвержденных государственных, отраслевых (секторальных), региональных программ, в том числе их планов мероприятий;
      натуральных норм;
      количественных и стоимостных показателей бюджетных программ (подпрограмм).";
      53) пункт 1 статьи 75 изложить в следующей редакции:
      "1. Бюджетные заявки рассматриваются центральным и местными уполномоченными органами по бюджетному планированию, которые проводят их оценку в соответствии с пунктом 3 статьи 35 настоящего Кодекса и готовят по ним соответствующее заключение.
      Администратор бюджетной программы обязан вносить бюджетную заявку на бумажном носителе и в виде электронного документа посредством использования информационной системы центрального уполномоченного органа по бюджетному планированию.
      В случае несоответствия бюджетной заявки требованиям бюджетного законодательства Республики Казахстан по ее составлению и представлению бюджетная заявка возвращается администратору бюджетной программы центральным и местными уполномоченными органами по бюджетному планированию.
      В случае отсутствия в информационной системе центрального уполномоченного органа по бюджетному планированию бюджетной заявки и несоответствия с бюджетной заявкой, представленной на бумажном носителе, центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию возвращает ее администратору бюджетных программ без рассмотрения.";
      54) в статье 76:
      в пункте 3:
      подпункт 2) дополнить словами ", прожиточный минимум и размер государственной базовой пенсионной выплаты";
      дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      "7-1) лимит предоставления поручительства государства;";
      подпункты 2) и 3) пункта 4 изложить в следующей редакции:
      "2) объемы поступлений в бюджет, направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан;
      3) перечень предприятий нефтяного сектора, занимающихся добычей и (или) реализацией сырой нефти и газового конденсата, по которым прямые налоги (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты) зачисляются в Национальный фонд Республики Казахстан;";
      55) часть вторую пункта 1 статьи 79 дополнить подпунктом 2-1)
следующего содержания:
      "2-1) консолидированный бюджет;";
      56) в статье 86:
      в пункте 3 слова ", кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом" исключить;
      в пункте 5 слова "обслуживание исполнения" заменить словами "процедуры по исполнению";
      57) в статье 87:
      в пункте 1 слово "мероприятия" заменить словами "реализацию мероприятий, достижение ожидаемых результатов и индикаторов";
      пункты 2 и 4 изложить в следующей редакции:
      "2. Принцип своевременности - зачисление поступлений в республиканский и местные бюджеты и использование бюджетных средств в соответствии с индивидуальными планами финансирования, планами финансирования по платежам и зачисление поступлений в бюджет, а также бюджетных средств на счета их получателей в установленные сроки и порядке, которые определены Правительством Республики Казахстан.";
      "4. Принцип единства кассы - зачисление всех поступлений в бюджет на единый казначейский счет и осуществление всех предусмотренных расходов с единого казначейского счета в национальной валюте.
      Поступления в бюджет с банковских счетов по видам иностранных валют, открытых в Национальном Банке Республики Казахстан, должны быть реконвертированы и зачислены на единый казначейский счет не позднее трех рабочих дней со дня представления центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета заявки на реконвертацию в Национальный Банк Республики Казахстан.
      Бюджеты всех уровней бюджетной системы исполняются на основе принципа единства кассы.";
      58) статью 88 изложить в следующей редакции:
      "Статья 88. Единый казначейский счет
      1. Единый казначейский счет - счет, открываемый в Национальном
Банке Республики Казахстан для централизованного осуществления
переводных операций и ведения их учета на принципах единства кассы.
      2. Единый казначейский счет включает остатки средств контрольных счетов наличности, счетов государственных учреждений.
      Контрольные счета наличности предназначены для учета в соответствии с единой бюджетной классификацией и кодами государственных учреждений следующих операций по:
      1) поступлениям в республиканский и местные бюджеты и произведенным платежам из республиканского и местных бюджетов;
      2) поступлениям от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг) и произведенным по ним платежам;
      3) поступлениям в бюджет, направляемым в Национальный фонд Республики Казахстан в соответствии со статьей 49-1 настоящего Кодекса, и произведенным переводам на счета Правительства Республики Казахстан в Национальном Банке Республики Казахстан;
      4) поступлениям от спонсорской, благотворительной помощи для
государственных учреждений и производимым за счет них платежам;
      5) деньгам, передаваемым физическим или юридическим лицом
государственному учреждению на условиях их возвратности в
номинальном выражении, независимо от того, должны ли они быть
возвращены по первому требованию или через какой-либо срок,
полностью или по частям, с заранее оговоренной надбавкой либо без
таковой непосредственно физическим или юридическим лицом, либо
переданы соответствующему республиканскому или местным бюджетам.
      Счета для финансирования выборов - контрольный счет наличности местного исполнительного органа, отличный от контрольного счета наличности местных бюджетов и предназначенный для учета операций по расходам на проведение избирательных мероприятий при выборах Президента, депутатов Парламента Республики Казахстан, маслихатов, а также членов органов местного самоуправления.
      Перевод средств из республиканского бюджета на счета для финансирования выборов осуществляется Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан.
      Право расходования средств счета для финансирования выборов имеют только председатели территориальных избирательных комиссий.
      Счета государственного учреждения предназначены для учета бюджетных расходов и иных средств, разрешенных законодательными актами Республики Казахстан.
      3. Для осуществления бюджетных операций по поступлениям в иностранной валюте и ведения их учета центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета открывает в Национальном Банке Республики Казахстан банковский счет по видам иностранных валют.
      4. Размещение бюджетных средств на банковских счетах не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.";
      59) статью 89 изложить в следующей редакции:
      "Статья 89. Финансирование реализации бюджетных программ
                  (подпрограмм)
      1. Реализация государственными органами бюджетных программ (подпрограмм) финансируется за счет средств республиканского или
местных бюджетов.
      2. Не допускается финансирование из республиканского бюджета реализации бюджетных программ (подпрограмм), финансируемых из
местного бюджета, за исключением бюджетных программ (подпрограмм)
органов внутренних дел.
      Не допускается финансирование из местного бюджета реализации бюджетных программ (подпрограмм), финансируемых из республиканского бюджета, за исключением бюджетных программ (подпрограмм) органов внутренних дел.
      Не допускается финансирование реализации бюджетной программы (подпрограммы) из двух и более местных бюджетов.";
      60) в статье 90:
      в пункте 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) бюджетный счет - комбинация кодов единой бюджетной классификации и кодов государственных учреждений, по которым осуществляется учет операций по расходам, осуществляемым за счет бюджетных средств;";
      подпункты 2), 3) и 4) исключить;
      подпункт 6) дополнить словами "в банках второго уровня";
      в подпункте 7) слова "центральному уполномоченному органу по исполнению бюджета" заменить словами "в банках второго уровня";
      61) в статье 91:
      в пункте 3 слова "во вклады (депозиты)" заменить словами "в депозиты";
      в пункте 6:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) на обязательный возврат бюджетных кредитов и сумм неиспользованных целевых трансфертов в вышестоящий бюджет, выделивший их, путем корректировки бюджета текущего года;";
      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      "1-1) на завершение финансирования бюджетного инвестиционного проекта, утвержденного в бюджете прошлого года, на сумму не более десяти процентов от его утвержденного годового объема без уточнения бюджета текущего года в Парламенте Республики Казахстан или маслихате посредством корректировки республиканского или местного бюджета на текущий финансовый год. Такие расходы будут являться расходами текущего года;";
      в подпункте 2) слова "на основании постановления Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа заменить словами посредством корректировки республиканского или местного бюджета";
      62) статью 92 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      "7-1) индивидуальные планы финансирования;";
      63) в статье 93:
      в пункте 2:
      в подпункте 1) слова "приводится в развернутом виде" заменить словами "представляется общей суммой";
      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      "1-1) распределение целевых трансфертов и кредитов нижестоящим бюджетам;";
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. В случае уточнения республиканского бюджета постановление Правительства Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан о реализации закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год утверждается в течение десяти дней со дня подписания Президентом Республики Казахстан закона о внесении изменений и дополнений в закон о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
      В случае уточнения местного бюджета постановление местного исполнительного органа о внесении изменений и дополнений в постановление местного исполнительного органа о реализации решения маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый год утверждается в двухнедельный срок после утверждения решения маслихата о внесении изменений и дополнений в решение маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый год.";
      64) в статье 94:
      часть вторую пункта 2 дополнить словами "и являются основой для оценки эффективности бюджетных программ";
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Администратор бюджетной программы несет ответственность за правильность составления паспорта бюджетной программы.";
      в пункте 3:
      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
      "1-1) передачи государственных функций из одного уровня государственного управления в другой, из одного государственного органа в другой или в негосударственный сектор;";
      подпункт 2) дополнить словами "в случае изменения цели, задач, мероприятий, ответственных исполнителей, сроков реализации, ожидаемых результатов и индикаторов";
      дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) предусмотренных пунктом 5 статьи 108 настоящего Кодекса.";
      65) в статье 96:
      в подпункте 2) пункта 2 слова "уровнями бюджетов" заменить словами "республиканским, местными бюджетами и Национальным фондом Республики Казахстан";
      66) статью 98 изложить в следующей редакции:
      "Статья 98. Распределение поступлений между
                  республиканским, местными бюджетами и
                  Национальным фондом Республики Казахстан
      Распределение поступлений между республиканским, местными бюджетами и Национальным фондом Республики Казахстан осуществляется каждый рабочий день центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета в соответствии с настоящим Кодексом.";
      67) в статье 100:
      в пункте 1 слова "полное и своевременное выполнение" заменить словами "своевременное достижение цели";
      в пункте 2:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) составление и утверждение индивидуальных планов финансирования, планов финансирования бюджетных программ (подпрограмм) по обязательствам и платежам;";
      подпункт 6) исключить;
      68) в статье 101:
      пункт 2 после слов "администраторами бюджетных программ" дополнить словами "с учетом индивидуальных планов финансирования";
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. Индивидуальные планы финансирования разрабатываются государственными учреждениями и передаются администраторам бюджетных программ для их утверждения и разработки планов финансирования бюджетных программ (подпрограмм).";
      в пункте 6 слова "и финансирования" заменить словами "и индивидуальных планов финансирования";
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      "7. Администраторы бюджетных программ обеспечивают утверждение индивидуальных планов финансирования.
      Планы финансирования бюджетных программ (подпрограмм) и индивидуальные планы финансирования по обязательствам в соответствии с экономической классификацией расходов бюджета, а по платежам в разрезе бюджетных программ (подпрограмм) с разбивкой по месяцам представляются администраторами бюджетных программ в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета.";
      часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции:
      "При этом должны соблюдаться следующие требования:
      1) администраторами бюджетных программ:
      соответствие паспорту бюджетной программы;
      обеспечение своевременного и качественного выполнения мероприятий, предусмотренных паспортом бюджетной программы, и эффективного использования бюджетных средств;
      2) государственными учреждениями:
      обеспечение выполнения принимаемых обязательств государственных учреждений в соответствии с индивидуальным планом финансирования по обязательствам и платежам;
      соответствие индивидуальных планов финансирования планам финансирования бюджетных программ (подпрограмм).";
      69) в статье 102:
      пункт 1 дополнить словами "на уровне бюджетной программы (подпрограммы) с учетом свободных остатков бюджетных средств за вычетом неиспользованных целевых трансфертов, полученных из вышестоящего бюджета";
      пункт 3:
      после слов "поступлений и финансирования", "программ (подпрограмм)" дополнить словами "по платежам";
      после слов "установленных сроков" дополнить словами "принятия государственными учреждениями обязательств и";
      70) пункт 2 статьи 103 изложить в следующей редакции:
      "2. Разрешения выдаются уполномоченными органами по исполнению бюджета в соответствии с планами финансирования бюджетных программ (подпрограмм) и индивидуальными планами финансирования по обязательствам.";
      71) в статье 104:
      в пункте 1 слово ", утвержденных" заменить словами "разрешений, выданных в соответствии с суммами, утвержденными индивидуальными";
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Гражданско-правовые сделки государственных учреждений вступают в силу после их обязательной регистрации в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета.
      При осуществлении регистрации гражданско-правовых сделок государственных учреждений центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета проверяет их на соответствие суммам выданных разрешений.
      Гражданско-правовые сделки, связанные с бюджетными программами развития со сроком реализации более одного года, могут регистрироваться в течение всего срока действия в пределах сумм, утвержденных индивидуальными планами финансирования по обязательствам на соответствующий финансовый год.
      Подтверждающим документом о регистрации гражданско-правовых сделок в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета является уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственных учреждений с подписью первого руководителя и оттисками гербовых печатей центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета и государственного учреждения.
      Форма, порядок оформления, предъявления уведомления определяются Правительством Республики Казахстан.";
      в пункте 3 слова "Заключение государственными учреждениями гражданско-правовых сделок" заменить словами "Регистрация гражданско-правовых сделок, заключенных государственными учреждениями,";
      72) в статье 105:
      пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
      "2. Подтверждающие документы - уведомления о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственных учреждений с подписями первого руководителя центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, физических и юридических лиц, оказывающих услуги по поставке товаров, выполнению работ или оказанию услуг, соответствующие условиям зарегистрированной гражданско-правовой сделки или законодательному акту Республики Казахстан, первого руководителя и главного бухгалтера государственного учреждения, заверенными печатью, и счета к оплате.
      Ответственность за достоверность подтверждения поставки товаров, выполненных работ и (или) оказанных услуг, произведенных физическими и юридическими лицами в соответствии с зарегистрированными гражданско-правовыми сделками в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, несет государственное учреждение.
      3. Счет к оплате - документ, подтверждающий выполнение государственными учреждениями обязательств, который является для центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета основанием для осуществления платежей и переводов в пользу получателя бюджетных средств.
      Платежи и переводы из бюджета осуществляются в пределах остатка бюджетных средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета на время их проведения.
      Форма, порядок оформления, предъявления, использования счетов к оплате определяются Правительством Республики Казахстан.
      Порядок оформления, предъявления и использования платежных документов устанавливается законодательством Республики Казахстан о платежах и переводах денег.";
      в пункте 4:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "2) планам финансирования и индивидуальным планам финансирования по обязательствам по экономической классификации и планам финансирования и индивидуальным планам финансирования по платежам на уровне бюджетной программы (подпрограммы) и суммам зарегистрированных обязательств государственных учреждений;";
      пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:
      "В случае полного выполнения обязательств со стороны получателя бюджетных средств для подтверждения осуществления платежей и переводов центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета выдает уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) с записями данных о проведенных платежах.";
      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      "6. Исполнение инкассовых распоряжений центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.";
      73) в статье 106:
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Для обеспечения своевременности и полноты платежей уполномоченный орган по исполнению бюджета определяет ожидаемые объемы бюджетных средств (наличности) с учетом поступлений в республиканский и местные бюджеты, свободных остатков бюджетных средств и проводимых платежей в соответствии с планами финансирования по платежам на уровне бюджетных программ (подпрограмм) на соответствующий период текущего финансового года.
      Центральный и местные уполномоченные органы по исполнению бюджета несут ответственность за своевременное обеспечение бюджетными средствами (наличностью) выполненных обязательств государственных учреждений.
      Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета использует эффективный метод своевременного управления бюджетными средствами (наличностью).
      Профицит наличности - превышение объема фактических поступлений в республиканский и местные бюджеты и свободных остатков бюджетных средств над объемом произведенных платежей с начала текущего финансового года.
      Дефицит наличности - превышение прогнозных объемов производимых платежей над объемом прогноза поступлений в республиканский и местные бюджеты и свободных остатков бюджетных средств с начала текущего финансового года.
      Предельно допустимый размер дефицита наличности соответствующего бюджета на соответствующий период текущего финансового года не должен превышать утвержденную сумму дефицита утвержденного, уточненного и скорректированного республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год.
      В случае прогноза дефицита наличности республиканского бюджета в соответствующем периоде текущего финансового года центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета выпускает государственные ценные бумаги.
      В случае прогноза дефицита наличности соответствующего местного бюджета в соответствующем периоде текущего финансового года местный исполнительный орган осуществляет заимствование у вышестоящего бюджета.";
      74) статьи 107 и 108 изложить в следующей редакции:
      "Статья 107. Использование гарантированного трансферта
                   из Национального фонда Республики Казахстан
      1. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан:
      1) на основе прогноза по поступлениям в республиканский бюджет и остатков бюджетных средств определяет необходимые суммы гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет в рамках утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год объема гарантированного трансферта для осуществления платежей по бюджетным программам (подпрограммам) развития;
      2) направляет соответствующую заявку в Национальный Банк Республики Казахстан о перечислении гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет с указанием суммы по месяцам;
      3) в случае превышения необходимой суммы одной третьей части активов Национального фонда Республики Казахстан на конец финансового года, предшествующего году разработки республиканского бюджета, обеспечивает бюджетные программы (подпрограммы) развития бюджетными средствами в размере, равном сумме превышения.

      Статья 108. Мониторинг исполнения бюджета
      1. Мониторинг исполнения бюджета осуществляется центральным и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета, администраторами бюджетных программ посредством анализа и оценки помесячного распределения годовых сумм планов финансирования, обоснованности вносимых администраторами бюджетных программ изменений в планы финансирования, выявления причин неисполнения планов финансирования, составления отчета об исполнении бюджетных программ.
      2. В ходе мониторинга исполнения бюджета центральным и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета направляется информация:
      1) в Правительство Республики Казахстан и акиматы об исполнении бюджета с указанием причин несвоевременного и неэффективного исполнения бюджета и рекомендациями о подходах по дальнейшему исполнению соответствующего бюджета;
      2) администраторам республиканских и местных бюджетных программ по тем бюджетным программам, по которым исполнение бюджета идет с отставанием от планов финансирования бюджетных программ (подпрограмм);
      3) в соответствующие бюджетные комиссии о необходимости пересмотра годовых плановых назначений по отдельным бюджетным программам (подпрограммам) как в текущем, так и в предстоящем планируемом финансовом году;
      4) в рабочие органы бюджетных комиссий для учета при планировании бюджета на предстоящий финансовый год.
      3. Сумма дебиторской задолженности государственного учреждения прошлых лет подлежит погашению посредством поставки товаров (работ, услуг), предусмотренных условиями гражданско-правовой сделки, либо возврату в доход соответствующего бюджета в соответствии с договором (ратифицированным соглашением).
      4. Центральный и местные уполномоченные органы по бюджетному планированию вправе на основании анализа исполнения бюджета представить в Правительство Республики Казахстан или местный исполнительный орган предложения об уточнении или корректировке бюджета.
      5. В случае выполнения государственными учреждениями запланированных мероприятий бюджетной программы за меньший объем бюджетных средств от утвержденной суммы в индивидуальном плане финансирования вследствие снижения фактических цен на соответствующие товары (работы, услуги) по сравнению с прогнозными ценами остаток неиспользованных плановых сумм может быть направлен на выполнение дополнительных мероприятий, необходимых для лучшего достижения целей и расширения перечня задач и мероприятий бюджетной программы.
      В этих целях вносятся изменения в паспорт бюджетной программы, которые рассматриваются на бюджетной комиссии, с соответствующими обоснованиями и расчетами.
      При этом на бюджетной комиссии рассматриваются результаты оценки эффективности реализации соответствующей бюджетной программы и мониторинга исполнения бюджета по соответствующему администратору бюджетных программ, представляемые центральным и местными уполномоченными органами по бюджетному планированию и исполнению бюджета в соответствии с настоящим Кодексом.
      6. Не допускается внесение администратором бюджетных программ изменений в паспорта бюджетных программ в целях использования бюджетных средств в размере остатка неиспользованных плановых сумм при неисполнении сумм планов финансирования по бюджетной программе (подпрограмме), за исключением случаев, установленных пунктом 5 настоящей статьи.
      7. Не допускается перевод остатков бюджетных средств по бюджетным программам (подпрограммам), образовавшихся по состоянию на 31 декабря текущего финансового года, на внебюджетные, аккредитивные и другие счета.";
      75) заголовок главы 19 изложить в следующей редакции:
      "Глава 19. Основные положения процесса уточнения и корректировки республиканского и местных бюджетов";
      76) в статье 111:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 111. Уточнение республиканского и местных бюджетов";
      в пунктах 1, 2 и 3 слово "бюджета" заменить словами "республиканского и местных бюджетов";
      в пункте 4 слова "или местного" исключить;
      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
      "4-1. Уточнение местного бюджета допускается не чаще одного раза в квартал в течение финансового года.";
      в пункте 5 слова "мониторинга освоения бюджетных средств" заменить словами "анализа исполнения бюджета и оценки эффективности реализации бюджетных программ (подпрограмм)";
      77) в статье 112:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Статья 112. Принципы уточнения республиканского и местных
                   бюджетов";
      в тексте слова "бюджета", "бюджетов" заменить словами "республиканского и местных бюджетов";
      78) в статье 113:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Секвестр - специальный механизм, предусматривающий сокращение расходов бюджетных средств в определенных пределах, который вводится в случаях, когда при исполнении республиканского и местных бюджетов утвержденные поступления недопоступают в республиканский и местные бюджеты, в результате чего становится невозможным финансирование в полном объеме утвержденных бюджетных программ.";
      в пункте 6 слово "бюджета" заменить словами "республиканского и местных бюджетов";
      79) статью 116 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      "6. Решения местного исполнительного органа о реализации решения маслихата о внесении изменений и дополнений в решение маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый год и внесении изменений и дополнений в паспорта местных бюджетных программ принимаются в течение пяти рабочих дней после утверждения указанного решения маслихата.";
      80) статью 117 изложить в следующей редакции:
      "Статья 117. Корректировка бюджетов
      1. Корректировка бюджетов - изменение показателей бюджета посредством внесения изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа о реализации закона о республиканском бюджете или решение маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый год без уточнения в Парламенте Республики Казахстан или маслихате.
      2. В случае, если после произведенной корректировки проводится уточнение бюджета, скорректированные показатели бюджета отражаются в уточненном бюджете, за исключением распределения бюджетных программ.
      3. Корректировка республиканского бюджета допускается в случаях:
      1) образования, ликвидации, реорганизации, изменения функций центральных государственных органов и подведомственных им государственных учреждений. При этом корректировка заключается в слиянии, разделении, передаче соответствующих бюджетных программ, связанных с указанными случаями, в пределах общей суммы данных бюджетных программ, утвержденных (уточненных) законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
      2) предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 40, подпунктами 1), 1-1) и 2) пункта 6 статьи 91 настоящего Кодекса;
      3) распределения между различными администраторами бюджетных программ средств бюджетной программы, утвержденной в бюджете по одному администратору бюджетных программ, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
      4. Корректировка местных бюджетов допускается в случаях:
      1) выделения средств в течение финансового года из резерва Правительства Республики Казахстан или исполнительных органов областного уровня нижестоящему бюджету;
      2) образования, ликвидации, реорганизации, изменения функций исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета, и подведомственных им государственных учреждений. При этом корректировка заключается в слиянии, разделении, передаче соответствующих бюджетных программ, связанных с указанными случаями, в пределах общей суммы данных бюджетных программ, утвержденных (уточненных) решением маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый год;
      3) распределения между различными администраторами бюджетных программ средств бюджетной программы, утвержденной в бюджете по одному администратору бюджетных программ, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;
      4) предусмотренных пунктом 6 статьи 40, подпунктами 1), 1-1) и 2) пункта 6 статьи 91 настоящего Кодекса.";
      81) статью 118 дополнить словами "и учета материальных активов государственных учреждений";
      82) в статье 121:
      в подпункте 1):
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      "1) отчеты, формируемые государственными учреждениями в установленном Правительством Республики Казахстан порядке:";
      абзац шестой исключить;
      в подпункте 2):
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      "2) отчеты, формируемые администраторами бюджетных программ в установленном Правительством Республики Казахстан порядке:";
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      "отчет об оценке эффективности реализации бюджетных программ (подпрограмм);";
      абзац пятый исключить;
      в подпункте 3):
      абзац второй после слова "государственного" дополнить словами "и консолидированного";
      дополнить абзацем третьим следующего содержания:
      "отчет о поступлениях в Национальный фонд Республики Казахстан в соответствии со статьей 49-1 настоящего Кодекса и переводах на счета Правительства Республики Казахстан в Национальный Банк Республики Казахстан;";
      абзац четвертый дополнить словами "согласно статье 108 настоящего Кодекса";
      абзац восьмой исключить;
      дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:
      "отчет о состоянии соответствующих контрольных счетов наличности;
      отчет о состоянии выполнения обязательств государственных учреждений.";
      83) часть первую пункта 1 и пункт 2 статьи 122 исключить;
      84) в статье 123:
      в пункте 3:
      слово "невыполненные" заменить словом "неоплаченные";
      слова "кассовое исполнение" заменить словами "оплаченные обязательства по бюджетной программе (подпрограмме)";
      85) пункт 3 статьи 125 изложить в следующей редакции:
      "3. Годовой отчет об исполнении местного бюджета отражает утвержденный, уточненный, скорректированный местный бюджет, зарегистрированные, неоплаченные и оплаченные обязательства по бюджетной программе (подпрограмме) местного бюджета.";
      86) пункт 3 статьи 127 изложить в следующей редакции:
      "3. Годовой отчет об исполнении бюджета района (города областного значения) отражает утвержденный, уточненный, скорректированный бюджет района (города областного значения), зарегистрированные, неоплаченные и оплаченные обязательства по бюджетной программе (подпрограмме) бюджета района (города областного значения).";
      87) в пункте 1 статьи 130 слова "1 апреля" заменить словами "1 мая";
      88) в статье 132:
      подпункты 3), 4), 5) и 6) изложить в следующей редакции:
      "3) нецелевое использование - использование средств республиканского и местных бюджетов, в результате которого не достигнуты цели и индикаторы, предусмотренные паспортом бюджетной программы, и использование связанных грантов, гарантированных государством займов, поручительств государства, активов государства, денег от реализации товаров (работ, услуг) государственных учреждений на цели, не предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
      4) необоснованное (неправомерное) использование - использование связанных грантов, гарантированных государством займов, активов государства с нарушением законодательства Республики Казахстан и использование средств республиканского и местных бюджетов на реализацию мероприятий, не предусмотренных паспортом бюджетных программ;
      5) неэффективное использование - недостижение результатов и индикаторов бюджетной программы, связанных грантов, гарантированных государством займов, активов государства в части сроков их реализации и несоблюдение принципов эффективности и результативности при исполнении республиканского и местных бюджетов;
      6) объекты государственного финансового контроля - участники бюджетного процесса, субъекты с участием государства, получатели бюджетных средств, физические и юридические лица, использующие связанные гранты, активы государства, гарантированные государством займы;";
      подпункт 7) дополнить словами ", а также ревизионные комиссии маслихатов";
      дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
      "10) финансовое нарушение - противоправное деяние (действия или бездействие), повлекшее за собой нарушение положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с использованием бюджетных средств и активов государства, связанных грантов, гарантированных государством займов, предоставлением поручительств государства.";
      89) заголовок главы 28 изложить в следующей редакции:
      "Глава 28. Государственный финансовый контроль";
      90) подпункт 3) статьи 133 изложить в следующей редакции:
      "3) контроль эффективности - проверка срока исполнения мероприятий и степени достижения ожидаемых результатов, индикаторов после завершения реализации бюджетной программы, использования связанных грантов, гарантированных государством займов, активов государства с применением оценок экономичности и продуктивности. Контроль эффективности проводится по завершении реализации соответствующих мероприятий, после которых наступает срок получения результатов от вложенных средств;";
      дополнить подпунктами 4), 5) и 6) следующего содержания:
      "4) контроль результативности - проверка достижения ожидаемых результатов, установленных паспортом бюджетной программы;
      5) контроль целесообразности - проверка достижения цели и индикаторов, установленных паспортом бюджетной программы;
      6) контроль обоснованности (правомерности) - проверка использования бюджетных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных паспортом бюджетной программы, связанных грантов, гарантированных государством займов, активов государства.";
      91) в статье 134:
      в подпункте 1):
      после слов "финансового контроля" дополнить словами "по всем вопросам";
      слова "сплошным методом" исключить;
      в подпункте 2) слова "сплошным методом" исключить;
      92) в статье 136:
      подпункт 1) дополнить словами "и (или) аудиторских отчетов";
      подпункт 2) после слов "по результатам контроля" дополнить словами ", а также по решениям, принятым Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета";
      93) в статье 138:
      в пункте 3:
      подпункт 2) после слов "бюджетных средств," дополнить словами "связанных грантов, гарантированных государством займов, активов государства,";
      подпункт 5) после слова "бюджета," дополнить словами "связанных грантов, гарантированных государством займов, активов государства,";
      подпункт 10) после слов "гарантированных государством займов," дополнить словами "поручительств государства,";
      дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:
      "10-1) осуществляет контроль за соблюдением условий и процедур предоставления бюджетных кредитов, государственных гарантий и поручительств государства;";
      подпункт 13) дополнить словами ", а также использования активов государства";
      подпункт 17):
      после слов "финансовых организаций" дополнить словами "и других юридических лиц, владеющих информацией относительно объекта контроля, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан,";
      дополнить словами ", связанных грантов, активов государства";
      подпункт 19) дополнить словами "и использования активов государства";
      подпункт 20) дополнить словами ", связанных грантов, активов государства";
      подпункт 21):
      после слова "необоснованного" дополнить словом "(неправомерного)";
      после слова "бюджета" дополнить словами ", связанных грантов, активов государства";
      подпункт 22):
      после слова "беспрепятственно" дополнить словом "получать,";
      после слова "грантов" дополнить словами ", активов государства";
      подпункт 23) после слов "за исполнением республиканского бюджета" дополнить словами ", использованием связанных грантов, гарантированных государством займов, активов государства";
      дополнить подпунктом 23-1) следующего содержания:
      "23-1) получает от объекта контроля соответствующие материалы (доказательства), подтверждающие заключение контроля и подлежащие в установленном законодательством Республики Казахстан порядке документированию и сохранности;";
      94) в статье 140:
      дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:
      "10-1) осуществляет контроль за соблюдением условий и процедур предоставления бюджетных кредитов, государственных гарантий и поручительств государства;";
      подпункт 11) после слов "гарантированных государством займов," дополнить словами "поручительств государства,";
      95) дополнить статьями 145-1 и 145-2 следующего содержания:
      "Статья 145-1. Виды финансовых нарушений
      К финансовым нарушениям относятся:
      1) нецелевое использование средств республиканского и местных бюджетов, связанных грантов, гарантированных государством займов, поручительств государства, активов государства;
      2) необоснованное (неправомерное) использование средств республиканского и местных бюджетов, в том числе целевых трансфертов и кредитов, а также связанных грантов, гарантированных государством займов, активов государства;
      3) неэффективное использование средств республиканского и местных бюджетов, в том числе целевых трансфертов и кредитов, а также связанных грантов, гарантированных государством займов, активов государства;
      4) несвоевременное, неполное зачисление, перечисление поступлений в бюджет;
      5) нарушение правил ведения бюджетного учета, составления и представления отчетности;
      6) нарушение условий и процедур предоставления бюджетных кредитов, государственных гарантий, поручительств государства.

      Статья 145-2. Отчетность о результатах контрольных
                    мероприятий
      1. Структура единой отчетности о результатах государственного финансового контроля формируется согласно видам выявленных финансовых нарушений, установленных статьей 145-1 настоящего Кодекса.
      2. Не допускается отражение одних и тех же финансовых нарушений в отчетности нескольких органов государственного финансового контроля.
      В этих целях результаты внешнего и внутреннего контроля, проведенного органами государственного финансового контроля, учитываются в единой информационной системе.
      3. Формы отчетности, согласованные с центральным уполномоченным органом по статистике, утверждаются Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета и центральным уполномоченным органом по внутреннему контролю.
      4. Не допускается включение в отчетность материалов контроля с не рассмотренными в установленном порядке возражениями объекта государственного финансового контроля.";
      96) в пункте 1 статьи 147 слова "формировании и увеличении уставного капитала юридических лиц" заменить словами "уставном капитале юридических лиц";
      97) в статье 148:
      часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "Планирование бюджетных инвестиционных проектов (программ) осуществляется в три этапа:
      1) разработка мероприятий, носящих инвестиционный характер, на стадии разработки государственных, отраслевых (секторальных), региональных программ;
      2) формирование и утверждение перечня бюджетных инвестиционных проектов (программ) в составе перечня бюджетных программ (подпрограмм) после утверждения государственных, отраслевых (секторальных), региональных программ;
      3) формирование и утверждение перечня приоритетных бюджетных инвестиционных проектов (программ) на стадии разработки бюджета.";
      в пункте 3 слова "формировании и увеличении уставного капитала юридических лиц" заменить словами "уставном капитале юридических лиц";
      98) статьи 149 и 150 изложить в следующей редакции:
      "Статья 149. Разработка мероприятий, носящих инвестиционный
                   характер
      1. Мероприятия, носящие инвестиционный характер, входят в перечень мероприятий государственных, отраслевых (секторальных) и региональных программ.
      2. Разработка мероприятий, носящих инвестиционный характер, осуществляется на стадии разработки и согласования государственных, отраслевых (секторальных) и региональных программ.
      3. Мероприятия, носящие инвестиционный характер, подлежат отраслевой экспертизе.
      4. Уполномоченные органы несут ответственность за обоснованность и эффективность предлагаемых решений по оценке:
      выявления проблем текущего состояния отрасли, которые влияют на ее дальнейшее развитие;
      соответствия целей проекта приоритетам развития отрасли, установленным стратегическими, среднесрочными программами, планами развития республики или региона, а также решению существующих проблем в отрасли;
      альтернативных вариантов достижения целей проекта;
      ситуации в отрасли в случаях реализации проекта и отсутствия такой реализации;
      распределения выгод от реализации проекта.
      5. Порядок разработки мероприятий, носящих инвестиционный характер, устанавливается Правительством Республики Казахстан в составе порядка разработки государственных, отраслевых (секторальных) региональных программ.

      Статья 150. Порядок формирования перечня бюджетных
                  инвестиционных проектов (программ)
      1. Основанием для включения в перечень бюджетных инвестиционных проектов (программ) является:
      утвержденные государственные, отраслевые (секторальные), региональные программы;
      наличие технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов (программ);
      положительное заключение экономической экспертизы технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта (программы);
      решения бюджетной комиссии.
      2. Технико-экономическое обоснование бюджетного инвестиционного проекта (программы) содержит результаты изучения осуществимости и эффективности бюджетного инвестиционного проекта (программы), проводимого на основе экономического анализа затрат и выгод.
      3. Требования к разработке технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта (программы) определяются центральным уполномоченным органом по экономическому планированию.
      4. Разработка технико-экономического обоснования бюджетных инвестиционных проектов (программ) осуществляется в случае, если проект предусмотрен утвержденными государственными, отраслевыми (секторальными) и региональными программами, а также одобрен решением бюджетной комиссии. При этом финансирование разработки технико-экономического обоснования бюджетных инвестиционных проектов (программ) производится в рамках распределяемых бюджетных программ соответственно центрального или местных уполномоченных органов по экономическому планированию.
      5. Для подтверждения установленных технико-экономических параметров бюджетного инвестиционного проекта (программы) технико- экономическое обоснование подлежит экономической и другим экспертизам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
      6. Экономическая экспертиза бюджетного инвестиционного проекта (программы) проводится на основе отраслевой экспертизы, других требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан заключений экспертиз и является обязательной формой комплексной оценки экономического анализа бюджетного инвестиционного проекта (программы), проведенного в рамках разработки его технико-экономического обоснования.
      7. Экономическая экспертиза бюджетных инвестиционных проектов (программ), планируемых к реализации на территории других государств, а также не предусматривающих строительную деятельность, проводится на основе технико-экономического обоснования и заключения к нему экспертизы отраслевого органа.
      8. Экономическая экспертиза республиканских бюджетных инвестиционных проектов (программ), а также местных бюджетных инвестиционных проектов (программ), планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитование из республиканского бюджета, осуществляется юридическим лицом, определяемым Правительством Республики Казахстан.
      9. Экономическая экспертиза местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) осуществляется юридическими лицами, определяемыми местными исполнительными органами.
      10. Юридические лица, определенные на осуществление экономической экспертизы бюджетных инвестиционных проектов (программ), несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за обоснованность и эффективность предлагаемых решений по реализации бюджетного инвестиционного проекта (программы), а также в случае отсутствия в заключении экономической экспертизы оценки рисков, оказавших негативное влияние на реализацию бюджетного инвестиционного проекта (программы) и достижение его целей.
      11. В случае необходимости юридические лица, определенные на осуществление экономической экспертизы, вправе требовать проведения дополнительной экспертизы по вопросам, не охваченным или неполностью охваченным проведенными экспертизами, а также независимой экспертизы.
      12. По результатам экономической экспертизы технико-экономическое обоснование бюджетного инвестиционного проекта (программы) утверждается администратором бюджетной программы.
      13. По проектам, являющимся технически несложными, строительство которых предполагается по типовым проектам, типовым проектным решениям и проектам повторного применения, одобренным в рамках соответствующих государственных, отраслевых (секторальных) и региональных программ, не требуется разработка технико-экономического обоснования.
      14. Перечень проектов, не требующих разработки технико- экономического обоснования, определяется Правительством Республики Казахстан.
      15. Перечень бюджетных инвестиционных проектов (программ) формируется на основании утвержденных государственных, отраслевых (секторальных) и региональных программ и при наличии утвержденных технико-экономических обоснований, за исключением проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования, положительного заключения экономической экспертизы на него.
      Перечень бюджетных инвестиционных проектов (программ) включается в перечень бюджетных программ (подпрограмм).";
      99) статью 151 исключить;
      100) в статье 152:
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      "2-1. По инвестиционным проектам (программам), имеющим единые технические параметры, осуществляется разработка типового проекта.
      Финансирование разработки и проведения экспертиз типовых проектов осуществляется за счет средств соответствующей бюджетной программы уполномоченного органа по делам строительства.
      Применение типовых проектов при реализации бюджетных инвестиционных проектов (программ) осуществляется путем привязки к конкретной площадке строительства.";
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. Не допускается разработка проектно-сметной документации по бюджетным инвестиционным проектам (программам), не включенным в перечень приоритетных инвестиционных проектов (программ).";
      101) статью 153 изложить в следующей редакции:
      "Статья 153. Планирование и осуществление бюджетных
                   инвестиций посредством участия в уставном
                   капитале юридических лиц
      1. Планирование бюджетных инвестиций посредством участия в уставном капитале юридических лиц осуществляется в рамках государственных, отраслевых (секторальных) и региональных программ при разработке среднесрочного плана социально-экономического развития.
      2. Подготовка и отбор бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия в уставном капитале юридических лиц, осуществляются на стадии разработки и согласования государственных, отраслевых (секторальных) программ.
      3. Отбор бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия в уставном капитале юридических лиц, осуществляется на основании заключения экспертизы центрального и местных уполномоченных органов по экономическому планированию по финансово-экономическому обоснованию бюджетных инвестиций. Финансово-экономическое обоснование бюджетных инвестиций представляет собой документ, содержащий обоснование целесообразности и оценку эффективности вложения бюджетных средств в уставный капитал юридических лиц.
      4. Финансово-экономические обоснования бюджетных инвестиций, осуществляемых посредством участия в уставном капитале юридических лиц, разрабатываются и представляются в центральный и местные уполномоченные органы по экономическому планированию администраторами бюджетных программ. Требования к содержанию, порядок разработки и рассмотрения финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций определяются центральным уполномоченным органом по экономическому планированию.
      5. Бюджетные инвестиции, прошедшие отбор и планируемые к реализации посредством участия в уставном капитале юридических лиц, включаются в среднесрочный план социально-экономического развития на соответствующий трехлетний период на основании решения бюджетной комиссии.
      6. Бюджетные инвестиции посредством участия в уставном капитале юридических лиц осуществляются Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными органами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      7. Не допускается выделение бюджетных средств на увеличение уставного капитала юридических лиц в целях покрытия их задолженности и текущих расходов, не связанных с выполнением задач, определенных государственными, отраслевыми (секторальными) и региональными программами.";
      102) в статье 155:
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      "7. Информация по оценке эффективности бюджетных инвестиций предоставляется центральным и местными уполномоченными органами по экономическому планированию соответственно в Правительство Республики Казахстан и соответствующий акимат в установленные Правительством Республики Казахстан сроки.";
      в подпунктах 1) и 2) пункта 8 слова "формировании и увеличении уставного капитала юридических лиц" заменить словами "уставном капитале юридических лиц";
      103) подпункт 1) статьи 157 дополнить словами "в рамках соответствующей бюджетной программы, направленной на реализацию связанного гранта";
      104) в пункте 5 статьи 159 слова "предоставлении связанного гранта" заменить словами "связанном гранте";
      105) в статье 163:
      подпункт 3) пункта 4 исключить;
      подпункт 1) пункта 7 изложить в следующей редакции:
      "1) отсутствие налоговой задолженности;";
      106) в статье 171:
      пункт 2 дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:
      "3-1) проведение мониторинга финансирования и реализации бюджетных инвестиционных проектов;
      3-2) проведение мониторинга финансового состояния заемщиков;";
      в пункте 5 слова "кредитором (доверителем)" заменить словами "администратором бюджетной программы";
      107) часть первую пункта 4 статьи 176 изложить в следующей редакции:
      "4. Средневзвешенная ставка доходности - средневзвешенная ставка вознаграждения по государственным ценным бумагам, выпущенным центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.
      Ставка вознаграждения по бюджетным кредитам, за исключением ставок вознаграждения по бюджетным кредитам местным исполнительным органам, финансовым агентствам, устанавливается не ниже средневзвешенной ставки доходности по государственным ценным бумагам со сроком обращения, соответствующим сроку бюджетного кредита.";
      108) часть вторую статьи 182 дополнить словами "и условиями кредитного договора";
      109) в статье 184:
      в пункте 4 слова "установленном законодательством" заменить словами "определенном Правительством";
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      "7. При наличии задолженности по бюджетному кредиту у местного исполнительного органа или использовании не по целевому назначению бюджетного кредита кредитор направляет с контрольного счета наличности местного бюджета суммы задолженности или суммы, использованные не по целевому назначению, в пределах остатков бюджетных средств местных бюджетов в поступление вышестоящего бюджета в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, с последующим уточнением соответствующих местных бюджетов на текущий финансовый год в соответствии с настоящим Кодексом.";
      110) заголовок главы 41 после слова "кредиторов" дополнить словами "и прекращение гарантии";
      111) в статье 188:
      заголовок дополнить словами "и прекращение гарантии";
      дополнить пунктами 1-1 и 4 следующего содержания:
      "1-1. Требования кредитора по государственным образовательным и студенческим кредитам прекращаются в случае смерти заемщика либо объявления его умершим.";
      "4. В случае прекращения требования кредитора по погашению бюджетного кредита к заемщикам, ликвидированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, одновременно прекращаются гарантии по соответствующим бюджетным кредитам.";
      112) в статье 190:
      пункт 2 исключить;
      дополнить пунктами 5, 6 и 7 следующего содержания:
      "5. Данные для оценки эффективности использования бюджетных кредитов представляются в центральный и местные уполномоченные органы по экономическому планированию администраторами бюджетных программ в порядке и составе, определяемых центральным уполномоченным органом по экономическому планированию.
      6. Центральный и местные уполномоченные органы по экономическому планированию на основе представленных данных формируют отчеты по оценке эффективности использования бюджетных кредитов.
      7. Отчеты по оценке эффективности использования бюджетных кредитов представляются местными уполномоченными органами по экономическому планированию в местные исполнительные органы и центральный уполномоченный орган по экономическому планированию ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.";
      113) заголовок раздела 11 дополнить словами ", поручительство государства";
      114) заголовок главы 43 дополнить словами ", поручительстве государства";
      115) в статье 191:
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      "4) гарантия банка - обязательство банка перед центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по погашению задолженности по гарантированному государством займу в случае необеспечения заемщиком накопления причитающейся с него суммы по договору займа в порядке и сроки, которые установлены соглашением о предоставлении государственной гарантии;";
      дополнить подпунктами 10-1), 10-2) и 10-3) следующего содержания:
      "10-1) договор страхования - договор, предусматривающий обязательство страховой организации перед заимодателем по погашению задолженности по займу, обеспеченному поручительством государства, в случае неуплаты заемщиком причитающейся с него суммы по условиям займа в установленный срок;
      10-2) долг по поручительствам государства - сумма на определенную дату полученных и непогашенных сумм займов, привлеченных под поручительство государства и не превышающих стоимости передаваемого государству объекта концессии;
      10-3) заем, привлекаемый под поручительство государства - негосударственный заем, осуществляемый посредством выпуска инфраструктурных облигаций;";
      подпункт 11) дополнить словами ", или представитель держателей инфраструктурных облигаций";
      дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:
      "13-1) лимит предоставления поручительств государства утверждаемая законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год фиксированная сумма, в пределах которой могут быть выданы поручительства государства;";
      116) часть четвертую пункта 3 статьи 192 исключить;
      117) пункт 1 статьи 194 дополнить словами ", без учета взаимных требований";
      118) в пунктах 1 и 2 статьи 202 слова ", а также на покрытие кассового разрыва" исключить;
      119) в пункте 2 статьи 207 цифры "208" заменить цифрами "213";
      120) в пункте 1 статьи 208:
      в подпункте 3) слово ", удовлетворяющего" заменить словами "либо договор страхования, удовлетворяющие";
      в подпункте 8) слова "под государственные гарантии негосударственных займов" заменить словами "гарантированных государством займов";
      121) в части первой пункта 1 статьи 210:
      после слова "заимодателем" дополнить словами "(представителем держателей облигаций)";
      слово "заимодателя" исключить;
      122) в подпункте 3) пункта 1 статьи 211 слова "стороны договора займа и" исключить;
      123) в статье 217 слово "договором" заменить словом "условиями";
      124) в части второй статьи 218 слова "и банк, предоставивший гарантию, несут" заменить словом "несет";
      125) дополнить главой 46-1 следующего содержания:
      "Глава 46-1. Поручительство государства
      Статья 218-1. Поручительство государства
      1. Поручительство государства - обязательство Правительства Республики Казахстан перед заимодателем погасить полностью или частично долг заемщика в рамках концессионного соглашения, не превышающее стоимости передаваемого государству объекта концессии, после принятия заимодателем в отношении заемщика всех разумных мер по взысканию задолженности с должника в случае неуплаты им причитающейся с него суммы.
      Стоимость передаваемого государству объекта концессии определяется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.
      2. Поручительство государства предоставляется заимодателям в качестве обеспечения исполнения заемщиком обязательств по займам, привлекаемым под поручительство государства, на сумму, не превышающую стоимости передаваемого государству объекта концессии.
      3. Исключительным правом предоставления поручительства государства от имени Республики Казахстан по займам, привлекаемым под поручительство государства, обладает Правительство Республики Казахстан.
      По поручению Правительства Республики Казахстан центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета осуществляет предоставление поручительства государства на условиях и в порядке, определяемых Правительством Республики Казахстан.

      Статья 218-2. Ограничения предоставления поручительства
                    государства
      1. Поручительство государства предоставляется в пределах лимита, устанавливаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
      2. Средства займа, привлекаемого под поручительство государства, используются только на создание объектов концессии.
      3. Поручительства государства не могут предоставляться по займам, привлекаемым в качестве рефинансирования уже привлеченных займов, а также в качестве обеспечения возврата займов местных исполнительных органов.
      4. Объем лимита предоставления поручительств государства может быть использован только в пределах соответствующего финансового года, на который установлен данный лимит.

      Статья 218-3. Условия предоставления поручительств
                    государства
      1. Поручительства государства предоставляются на основании постановлений Правительства Республики Казахстан.
      2. Предоставление поручительства государства осуществляется на условиях обязательности передачи заемщиком государству объекта концессии в соответствии со статьей 218-9 настоящего Кодекса.
      3. За предоставление поручительства государства по негосударственному займу с заемщика взимается предварительная единовременная плата (сбор) в размере 0,2 процента от суммы поручительства государства для юридических лиц, образованных со стопроцентным участием государства в уставном капитале, и в размере двух процентов от суммы поручительства государства для прочих юридических лиц.
      4. Предоставление поручительства государства осуществляется после оформления и предоставления договора страхования по обеспечению возвратности займа, привлекаемого под поручительство государства.

      Статья 218-4. Требования, предъявляемые к лицам,
                    претендующим на получение поручительства
                    государства
      1. К юридическим лицам, претендующим на получение поручительства государства по займам, в которых эти юридические лица выступают в качестве заемщика, предъявляются следующие требования:
      1) быть резидентом Республики Казахстан, осуществляющим предпринимательскую деятельность;
      2) иметь договор страхования, удовлетворяющий требованиям обеспечения возвратности займа, привлекаемого под поручительство государства, устанавливаемым центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
      3) иметь положительное заключение уполномоченного органа соответствующей отрасли;
      4) иметь положительное заключение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета;
      5) иметь положительное заключение центрального уполномоченного органа по экономическому планированию;
      6) иметь положительное заключение центрального уполномоченного органа по бюджетному планированию;
      7) не иметь задолженности по погашению и обслуживанию ранее полученных под поручительство государства либо государственные гарантии займов, сроки платежей по которым наступили, а также иной просроченной задолженности перед кредиторами.
      2. Правительством Республики Казахстан могут устанавливаться дополнительные требования, предъявляемые к лицам, претендующим на получение поручительства государства, в зависимости от условий негосударственного займа и риска инвестиционного проекта.

      Статья 218-5. Отбор инвестиционных проектов для
                    предоставления поручительств государства
      Отбор инвестиционных проектов для предоставления поручительств государства производится центральным уполномоченным органом по экономическому планированию в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

      Статья 218-6. Форма поручительства государства
      1. Поручительство государства предоставляется посредством заключения в письменной форме договора поручительства государства между центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета и заимодателем.
      Поручительством государства может быть признан только такой документ, который соответствует требованиям настоящей статьи и статьи 218-7 настоящего Кодекса. Никакие акты или иные документы государственных органов и их должностных лиц не имеют юридической силы поручительства государства.
      2. Договор поручительства государства подписывается первым руководителем центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета.

      Статья 218-7. Содержание договора поручительства
                    государства
      1. В договоре поручительства государства указываются:
      1) реквизиты постановления Правительства Республики Казахстан, согласно которому предоставляется поручительство государства;
      2) наименование и местонахождение заемщика и заимодателя;
      3) содержание основного обязательства заемщика;
      4) сумма предоставляемого поручительства государства;
      5) срок действия поручительства государства;
      6) должностное лицо, подписавшее договор поручительства государства.
      При отсутствии в договоре поручительства государства требования, предусмотренного подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, либо его подписании в нарушение пункта 2 статьи 218-6 настоящего Кодекса поручительство государства считается недействительным.

      Статья 218-8. Учет предоставляемых поручительств
                    государства и займов под поручительство
                    государства
      Предоставляемые поручительства государства и займы под поручительство государства подлежат регистрации и учету в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.
      Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета осуществляет мониторинг долга по поручительству государства в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

      Статья 218-9. Исполнение поручительства государства
      Поручительство государства подлежит исполнению в следующих случаях:
      после принятия заимодателем всех разумных мер по взысканию задолженности с заемщика;
      признания заемщика банкротом либо его ликвидации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      Исполнение поручительства государства осуществляется в течение восемнадцати месяцев с даты предъявления требований по исполнению поручительства государства в пределах средств, предусмотренных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
      Средства, выделенные на исполнение обязательств по поручительству государства, подлежат возврату в республиканский бюджет путем передачи объекта концессии государству.

      Статья 218-10. Основания прекращения действия
                     поручительства государства
      Поручительство государства прекращает свое действие после полного исполнения заемщиком или поручителем обязательств по займу, обеспеченному поручительством государства.

      Статья 218-11. Ограничения на использование средств займа,
                     привлекаемого под поручительство государства
      Запрещается использование средств займа, привлекаемого под поручительство государства, на цели, не предусмотренные договором займа, а также на кредитование государственных органов.

      Статья 218-12. Контроль и ответственность за использование
                     средств займа, привлекаемого под
                     поручительство государства
      За использованием средств займа, привлекаемого под поручительство государства, осуществляется контроль в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Казахстан.
      Заемщик по займу, привлекаемому под поручительство государства, несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за нецелевое использование полученных средств и возврат средств, отвлеченных на исполнение обязательств по поручительству государства, в случае невыполнения заемщиком долговых обязательств по займу.";
      126) в статье 219 слова "или продление срока исполнения обязательств перед заимодателем по гарантированному государством займу" исключить.

      4. В  Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 г. "О Национальном Банке Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 3-4, ст. 23; N 12, ст. 88; N 15-16, ст. 100; N 23, ст. 141; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 184; N 11-12, ст. 262; N 19, ст. 370; 1997 г., N 13-14, ст. 205; N 22, ст. 333; 1998 г., N 11-12, ст. 176; 1999 г., N 20, ст.727; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 22, ст. 408; 2001 г., N 8, ст. 52; N 10, ст. 123; 2003 г., N 15, ст. 138, 139; 2004 г., N 11-12, ст. 66; N 16, ст. 91; N 23, ст. 142; 2005 г., N 14, ст. 55; N 23, ст. 104; 2006 г., N 4, ст.24):
      1) в подпункте у) статьи 8, частях второй и третьей статьи 27, статье 28, части третьей статьи 66 слова "Министерства финансов Республики Казахстан", "Министерство финансов Республики Казахстан", "Министерством финансов Республики Казахстан", "Министерству финансов Республики Казахстан" заменить соответственно словами "центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета", "Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета", "Центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета", "центральному уполномоченному органу по исполнению бюджета";
      2) в статье 8:
      в подпункте з) слова "устанавливает минимальные требования по обеспечению банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, надежности, безопасности используемых ими автоматизированных систем и защиты банковской информации" заменить словами "устанавливает требования к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в платежные системы";
      подпункт к) дополнить словами ", определяет политику и методы бухгалтерского учета для Национального Банка Казахстана с учетом международных стандартов финансовой отчетности";
      в подпункте к-1) слова "систем автоматизации операций" заменить словами "автоматизации ведения бухгалтерского учета";
      в подпункте к-2) слова "автоматизации операций" заменить словами ", автоматизирующим ведение бухгалтерского учета";
      подпункт л-1) дополнить словами "по платежному балансу, внешнему долгу, денежно-кредитной и финансовой статистике и осуществляет ее сбор";
      дополнить подпунктом н-1) следующего содержания:
      "н-1) вправе создавать консультативно-совещательные органы Национального Банка Казахстана;";
      в подпункте р) слова "и мониторинг договоров по негосударственным внешним займам, не имеющим государственных гарантий" заменить словами "мониторинг договоров по негосударственным внешним займам, не имеющим государственных гарантий, и мониторинг валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан (валютный мониторинг)";
      в подпункте у-10):
      перед словом "применяет" дополнить словами "определяет порядок применения и";
      слова "в порядке, установленном" заменить словом ", предусмотренные";
      дополнить подпунктами у-13), у-14), у-15) и у-16) следующего содержания:
      "у-13) по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета определяет порядок осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан;
      у-14) определяет порядок конвертации и реконвертации активов Национального фонда Республики Казахстан;
      у-15) определяет порядок выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан;
      у-16) осуществляет мониторинг источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке;";
      3) в части второй статьи 9 слово "Правлением" заменить словом "нормативными правовыми актами";
      4) в статье 15:
      в подпункте а) слово "разработка" заменить словом "одобрение";
      подпункт и-1) исключить;
      подпункт м) изложить в следующей редакции:
      "м) утверждение бюджета (сметы расходов) Национального Банка Казахстана и нормативных правовых актов о его использовании, порядке формирования уставного и резервного капиталов, распоряжения основными средствами и иным имуществом Национального Банка Казахстана;";
      подпункты м-1), с) исключить;
      дополнить подпунктами п-1), у-1), у-2) и у-3) следующего содержания:
      "п-1) принятие решений о создании консультативно-совещательных органов Национального Банка Казахстана;";
      "у-1) утверждение правил конвертации и реконвертации активов Национального фонда Республики Казахстан;
      у-2) утверждение правил, определяющих порядок выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан;
      у-3) утверждение правил, определяющих порядок применения мер воздействия и санкций к банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, по вопросам, регулирование которых относится к компетенции Национального Банка Казахстана;";
      подпункт ч) исключить;
      5) в части второй статьи 16:
      слова "пять должностных лиц" заменить словами "четыре должностных лица";
      дополнить словами ", а также руководитель уполномоченного органа";
      6) подпункт 2) статьи 52-1 изложить в следующей редакции:
      "2) переучитывает коммерческие векселя первоклассных эмитентов векселей со сроками погашения не более одного года;";
      7) в статье 56:
      в подпункте б) слова "операций с валютными ценностями" заменить словами "валютных операций";
      подпункт о) исключить;
      8) абзац седьмой части первой статьи 57 исключить;
      9) часть первую статьи 59 изложить в следующей редакции:
      "Национальный Банк Казахстана совершает операции с золотовалютными активами, обеспечивая их ликвидность и сохранность, а также доходность в долгосрочной перспективе при умеренном уровне риска.";
      10) часть вторую статьи 62 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      "2-1) определять порядок проведения банковских операций, а также условия и порядок выдачи заключений уполномоченному органу в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;";
      11) дополнить статьями 62-2 и 62-3 следующего содержания:
      "Статья 62-2. Осуществление контрольных функций
                    Национального Банка Казахстана
      Национальный Банк Казахстана осуществляет контрольные функции по вопросам, регулирование которых отнесено к его компетенции в соответствии с настоящим Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан, посредством:
      1) предварительного осмотра технической оснащенности помещений и оборудования банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана;
      2) установления соответствия квалификационным требованиям;
      3) проведения проверок с выездом на место или в документарной форме:
      финансовых организаций, а также лиц, осуществляющих валютные операции и деятельность, связанную с использованием валютных ценностей, на территории Республики Казахстан, на предмет соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан;
      организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании лицензии Национального Банка Казахстана, для изучения их деятельности в целом или по отдельным вопросам, а также достоверности отчетов и сведений, представляемых ими в Национальный Банк Казахстана.

      Статья 62-3. Особенности порядка организации и проведения
                   проверок Национальным Банком Казахстана
      1. Проверки деятельности финансовых организаций (их филиалов), а также лиц, осуществляющих валютные операции и деятельность, связанную с использованием валютных ценностей, на территории Республики Казахстан, проводятся Национальным Банком Казахстана в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, регулирующими вопросы предпринимательства и лицензирования, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей, самостоятельно либо с привлечением специалистов других государственных органов и (или) организаций.
      2. Проверки, проводимые Национальным Банком Казахстана, подразделяются на следующие виды:
      1) плановая - проверка финансовых организаций (их филиалов), а также других лиц, осуществляющих валютные операции и деятельность, связанную с использованием валютных ценностей, на территории Республики Казахстан, не более одного раза в год в соответствии с планами проверок Национального Банка Казахстана;
      2) внеплановая - проверка, назначаемая по фактам, изложенным в обращениях физических и юридических лиц, публикациям в средствах массовой информации, при поступлении запросов от других государственных органов Республики Казахстан, при получении информации и материалов, свидетельствующих о нарушении требований законодательства Республики Казахстан, при наличии угрозы национальной и экономической безопасности Республики Казахстан, стабильности ее финансовой системы, а также в целях контроля за устранением ранее выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан.
      3. Планы проверок составляются ежеквартально и утверждаются Председателем Национального Банка Казахстана.
      4. Национальный Банк Казахстана вправе письменно уведомить проверяемое лицо о предстоящей проверке с указанием перечня документов (сведений), которые проверяемое лицо обязано представить проверяющей группе к началу проведения проверки.
      Началом проведения проверки считается момент вручения проверяемому лицу акта о назначении проверки, утвержденного заместителем Председателя Национального Банка Казахстана либо руководителем территориального филиала Национального Банка Казахстана.
      5. Проверка проводится на основании акта Национального Банка Казахстана о назначении проверки.
      В акте о назначении проверки указываются:
      1) номер и дата акта;
      2) наименование органа, назначившего проверку;
      3) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки;
      4) наименование проверяемого лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, регистрационный номер налогоплательщика, а также другие сведения, требуемые для регистрации проверок в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов;
      5) вид проверки (плановая, внеплановая);
      6) вопросы, подлежащие проверке;
      7) срок проведения проверки;
      8) правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке;
      9) проверяемый период, за исключением проверок по письменным обращениям физических и юридических лиц и в целях контроля за устранением ранее выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан;
      10) подпись лица, уполномоченного подписывать акты, с указанием должности, фамилии, инициалов и печать.
      6. Акт о назначении проверки в обязательном порядке регистрируется в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      7. Должностные лица Национального Банка Казахстана, прибывшие для проверки на объект, обязаны предъявить акт о назначении проверки с отметкой о регистрации в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, и служебное удостоверение.
      8. В случае отказа в принятии акта о назначении проверки или воспрепятствования доступу должностных лиц Национального Банка Казахстана, осуществляющих проверку, к материалам, необходимым для проведения проверки, составляется соответствующий акт. Акт подписывается должностным лицом Национального Банка Казахстана, осуществляющим проверку, и уполномоченным сотрудником проверяемого лица.
      9. Проверка может проводиться только тем должностным лицом (лицами), которое указано в акте о назначении проверки.
      10. Проверяемое лицо не позднее следующего дня после получения акта Национального Банка Казахстана о назначении проверки представляет письмо на имя руководителя проверяющей группы с указанием информации о:
      1) руководителе, ответственном за обеспечение проведения проверки, и лице, его замещающем;
      2) специалистах проверяемого лица, ответственных за подготовку необходимых документов (сведений), своевременную их передачу проверяющей группе (лицу).
      11. На период проведения проверки проверяемое лицо обязано обеспечить проверяющей группе (лицу):
      1) получение по первому требованию любых необходимых документов (сведений), касающихся проверки, на бумажных и электронных носителях либо их копий для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ к любым источникам информации, необходимой для проведения проверки;
      2) доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки;
      3) при необходимости предоставление любыми должностными лицами и сотрудниками разъяснений (устных или письменных) по вопросам, касающимся проводимой проверки, их служебных обязанностей и (или) деятельности проверяемого лица;
      4) отдельное помещение (при наличии) в здании проверяемого лица с возможностью свободного доступа к нему.
      12. Нарушение проверяемым лицом одного из требований, указанных в пункте 11 настоящей статьи, является основанием для применения к проверяемому лицу либо его руководителю мер воздействия и санкций, предусмотренных законами Республики Казахстан.
      13. Срок проведения проверки не должен превышать тридцать календарных дней, в исключительных случаях при необходимости дополнительного изучения отдельных вопросов либо в связи со значительным объемом проверки заместителем Председателя Национального Банка Казахстана либо руководителем территориального филиала Национального Банка Казахстана срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на тридцать календарных дней.
      В случае продления сроков проверки оформляется дополнительный акт о продлении проверки с регистрацией в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, в котором указываются номер и дата регистрации предыдущего акта о назначении проверки и причина продления.
      14. По результатам проверки проверяющей группой (лицом) составляется акт о результатах проверки.
      В акте о результатах проверки указываются:
      1) дата и место составления акта;
      2) наименование органа, проводившего проверку;
      3) дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка;
      4) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего проверку;
      5) наименование проверяемого лица, его местонахождение, регистрационный номер налогоплательщика, а в случае присутствия при проведении проверки представителя проверяемого лица его фамилия, имя, отчество, должность;
      6) место и период проведения проверки;
      7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере;
      8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого лица, а также других лиц в случае их присутствия при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи;
      9) подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку.
      К акту о результатах проверки могут прилагаться необходимые документы (сведения) или их копии, связанные с результатами проверки.
      Не позднее окончания срока проведения проверки проверяющей группой (лицом) на имя руководителя проверяемого лица направляются два экземпляра акта о результатах проверки с копиями приложений, за исключением копий документов, имеющихся в оригинале у проверяемого лица, для ознакомления и подписания.
      Руководитель проверяемого лица (его заместитель) либо руководитель, ответственный за обеспечение проведения проверки, принимает первый экземпляр акта о результатах проверки, визирует каждый лист второго экземпляра акта, указывает на его последнем листе отметку о дате получения с указанием должности, фамилии, имени, отчества и не позднее следующего дня со дня получения акта о результатах проверки представляет второй экземпляр проверяющей группе (лицу) Национального Банка Казахстана с указанием при наличии замечаний и (или) возражений по результатам проверки.
      15. Завершением срока проверки считается день направления руководителю проверяемого лица (его заместителю) акта о результатах проверки не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении проверки.
      16. В случае применения Национальным Банком Казахстана мер воздействия и санкций в соответствии с законами Республики Казахстан проверяемое лицо обязано в установленный Национальным Банком Казахстана срок представить ему письменный отчет (информацию) о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.
      17. При проведении проверки должностные лица Национального Банка Казахстана должны обеспечить сохранность документов проверяемого лица и соблюдать конфиденциальность полученной информации, воздерживаться от действий, которые могут прямо либо косвенно повлечь ущемление прав или законных интересов проверяемого лица и его клиентов.";
      12) в части второй статьи 70-1 слова "и Министерству финансов Республики Казахстан" заменить словами "Республики Казахстан и центральному уполномоченному органу по исполнению бюджета".

      5. В  Закон Республики Казахстан от 21 января 1997 г. "О банкротстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 1-2, ст. 7; N 13-14, ст. 205; 1998 г., N 14, ст. 198; N 17-18, ст. 225; 2000 г., N 22, ст. 408; 2001 г., N 8, ст. 52; N 17-18, ст. 240; N 24, ст. 338; 2002 г., N 17, ст. 155; 2003 г., N 4, ст. 26; N 11, ст. 67; 2004 г., N 6, ст. 42; N 23, ст. 142; 2005 г., N 14, ст. 57; 2006 г., N 1, cт. 4; N 3, ст. 22; N 4, ст. 24):
      1) пункт 2 статьи 71 дополнить частью четвертой следующего содержания:
      "В реестр требований кредиторов не включаются требования кредиторов по инфраструктурным облигациям, обеспеченным поручительством государства.";
      2) пункт 4 статьи 74 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) имущество, входящее в состав объекта концессии.".

      6. В  Закон Республики Казахстан от 12 ноября 1997 г. "О судебной экспертизе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 21, ст. 276; 2000 г., N 6, ст. 141; 2001 г., N 21-22, ст. 281; 2004 г., N 23, ст. 142; N 24, ст. 153; 2005 г., N 10, ст. 32):
      статью 22 изложить в следующей редакции:
      "Статья 22. Финансирование судебно-экспертной деятельности
      Финансирование производства судебных экспертиз в органах судебной экспертизы по уголовным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях осуществляется за счет бюджетных средств, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.
      Оплата за производство судебных экспертиз в органах судебной экспертизы по гражданским делам осуществляется сторонами и вносится в соответствующий бюджет в форме предварительной оплаты, кроме случаев наличия оснований, предусмотренных гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан, подтвержденных мотивированным определением суда.
      Оплата за производство специализированных исследований, а также проведение научных и научно-методических исследований, не входящих в программы, утверждаемые уполномоченным органом в области образования, вносится в соответствующий бюджет в форме предварительной оплаты.".

      7. В  Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 г. "О Национальном архивном фонде и архивах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 24, ст. 435; 2001 г., N 21-22, ст. 286; 2003 г., N 10, ст. 53; 2005 г., N 23, ст. 142; 2006 г., N 3, ст. 22):
      пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
      "1. Государственные и ведомственные архивы, содержащиеся за счет бюджетных средств, вправе реализовывать товары (работы, услуги), не относящиеся к их основной деятельности, плата за которые не носит обязательного характера и определяется по соглашению с физическими и юридическими лицами.".

      8. В  Закон Республики Казахстан от 2 декабря 1999 г. "О физической культуре и спорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 24, ст. 1065; 2003 г., N 15, ст. 129; 2004 г., N 23, ст. 142; 2006 г., N 3, ст. 22):
      дополнить статьей 15-1 следующего содержания:
      "Статья 15-1. Государственные учреждения в сфере
                    физической культуры и спорта
      Государственные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта, вправе оказывать услуги, не относящиеся к их основной деятельности, плата за которые не носит обязательного характера и определяется по соглашению с физическими и юридическими лицами.".

      9. В  Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 г. "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., N 3, ст. 17; N 9, ст. 86; N 24, ст. 338; 2002 г., N 10, ст. 103; 2004 г., N 10, ст. 56; N 17, ст. 97; N 23, ст. 142; N 24, ст. 144; 2005 г., N 7-8, ст. 23; 2006 г., N 1, ст. 5):
      1) в пункте 1 статьи 27:
      в подпункте 1) слова "областной бюджет (города республиканского значения, столицы)", "а также отчет об исполнении бюджета соответствующей административно-территориальной единицы" исключить;
      дополнить подпунктами 1-1), 1-2), 1-3), 1-4), 1-5), 1-6), 1-7) и 1-8) следующего содержания:
      "1-1) координирует работу местного уполномоченного органа области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) по бюджетному планированию и исполнению бюджета;
      1-2) представляет проект областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы на соответствующий финансовый год в соответствующий маслихат;
      1-3) представляет в соответствующий маслихат годовой отчет об исполнении областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы;
      1-4) принимает постановление о реализации решения областного маслихата и маслихатов города республиканского значения, столицы о соответствующих бюджетах на соответствующий финансовый год;
      1-5) утверждает среднесрочную фискальную политику областного исполнительного органа и исполнительного органа города республиканского значения, столицы;
      1-6) создает местные уполномоченные органы области, города республиканского значения, столицы по экономическому, бюджетному планированию, исполнению бюджета;
      1-7) образует бюджетную комиссию области, города республиканского значения, столицы, утверждает положение о ней, определяет ее состав;
      1-8) утверждает областной финансовый план и финансовый план города республиканского значения, столицы на первый квартал соответствующего финансового года в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Республики Казахстан;";
      2) в пункте 1 статьи 31:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      "1) разрабатывает планы, экономические и социальные программы развития района (города областного значения) и обеспечивает их исполнение;";
      дополнить подпунктами 1-1), 1-2), 1-3), 1-4), 1-5), 1-6) и 1-7) следующего содержания:
      "1-1) обеспечивает исполнение бюджета района (города областного значения) и координирует работу местных уполномоченных органов района (города областного значения) по бюджетному планированию и исполнению бюджета;
      1-2) представляет в соответствующий маслихат годовой отчет об исполнении бюджета района (города областного значения);
      1-3) принимает постановление о реализации решения маслихата района (города областного значения) о бюджете района (города областного значения) на соответствующий финансовый год;
      1-4) утверждает среднесрочную фискальную политику исполнительного органа района (города областного значения);
      1-5) создает местные уполномоченные органы района (города областного значения) по экономическому, бюджетному планированию, исполнению бюджета;
      1-6) образует бюджетную комиссию района (города областного значения), утверждает положение о ней, определяет ее состав;
      1-7) утверждает областной финансовый план района (города областного значения) на первый квартал соответствующего финансового года в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Республики Казахстан;".

      10. В  Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 г. "Об органах юстиции" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., N 6, ст. 67; 2004, N 23, ст. 142; N 24, ст. 154; 2005 г., N 7-8, ст. 23; 2006 г., N 3, ст. 22;  Закон Республики Казахстан от 5 июня 2006 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам создания регионального финансового центра города Алматы", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 9 июня 2006 г. и "Казахстанская правда" 10 июня 2006 г.):
      1) статью 23 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      "3. Государственные учреждения уголовно-исполнительной системы реализуют работы и услуги, не относящиеся к основной деятельности.
      К перечню работ и услуг, не относящихся к основной деятельности государственных учреждений уголовно-исполнительной системы, относятся работы и услуги, предоставляемые при организации деятельности по обеспечению законных интересов подозреваемых, обвиняемых, осужденных, содержащихся в них, на дополнительное приобретение продуктов питания, предметов первой необходимости, одежды, обуви, газет, журналов, литературы, медикаментов и иных средств медицинского назначения для оказания дополнительной лечебно-профилактической помощи, на предоставление длительных свиданий и дополнительные лечебно-профилактические и иные определяемые нормативными правовыми актами Республики Казахстан услуги, а также для подозреваемых и обвиняемых создание дополнительных платных бытовых услуг.";
      2) часть третью статьи 33 исключить.

       Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 июля 2006 года, за исключением:
      1) пункта 2 статьи 1, который вводится в действие по истечении десяти дней со дня его официального опубликования;
      2) пункта 1, абзаца шестого подпункта 2), абзацев третьего-пятого, подпункта 16), абзацев восьмого, девятого подпункта 20), абзаца двадцать седьмого подпункта 22), абзацев третьего, шестого подпункта 24), абзацев пятого, шестого, четырнадцатого подпункта 51), абзацев третьего, четвертого, одиннадцатого, четырнадцатого-семнадцатого, двадцать третьего подпункта 52), абзаца второго подпункта 57), абзаца восьмого подпункта 64), подпунктов 71)-73), абзацев восемнадцатого, двадцатого подпункта 74), абзаца пятого подпункта 90), абзацев второго-шестого подпункта 97) пункта 3, пункта 6 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2007 года;
      3) абзаца тридцатого подпункта 22), абзацев девятого, десятого подпункта 82) пункта 3, пунктов 7, 8 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2008 года.
      Абзац четвертый подпункта 9) пункта 3 статьи 1 прекращает свое действие с 1 января 2008 года.

      Президент
Республики Казахстан