Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 2008 жылға арналған республикалық бюджетті нақтылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 маусымдағы N 36-IV Заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2007-2009 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы" 2006 жылғы 25 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., N 19-20, 120-құжат):

      1-баптағы "341 430 640" деген цифрлар "461 430 640" деген цифрлармен ауыстырылсын.

      2. "2008 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2007 жылғы 6 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 23, 177-құжат):

      1) 1-бапта:

      1) тармақшада:
      "2 687 282 259" деген цифрлар "2 722 210 114" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "2 209 284 565" деген цифрлар "2 103 413 632" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "46 088 728" деген цифрлар "51 805 329" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "8 726 192" деген цифрлар "8 544 482" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "423 182 774" деген цифрлар "558 446 671" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      2) тармақшадағы "2 676 161 253" деген цифрлар "2 768 087 899" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      3) тармақшадағы "11 121 006" деген цифрлар "-45 877 785" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      4) тармақшада:
      "55 686 680" деген цифрлар "50 099 351" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "61 636 752" деген цифрлар "56 049 423" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      5) тармақшада:
      "165 938 207" деген цифрлар "238 377 064" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "167 438 207" деген цифрлар "239 877 064" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      6) тармақшада:
      "-210 503 881" деген цифрлар "-334 354 200" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "1,4" деген цифрлар "2,1" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      7) тармақшадағы "210 503 881" деген цифрлар "334 354 200" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      2) 7-баптағы "341 430 640" деген цифрлар "461 430 640" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      3) 8-бап мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "2008 жылғы 1 шілдеден бастап:
      1) жалақының ең төменгі мөлшері - 12 025 теңге;
      2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері - 4 810 теңге;
      3) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы - 12 025 теңге;
      4) 2008 жылдың бірінші жарты жылдығына ай сайынғы өтемақы төлеу мынадай мөлшерде:
      мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін алушыларға - 600 теңге;
      мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушыларға:
      мүгедектігі бойынша:
      жалпы аурулардан, еңбекте мертігуден, кәсіби аурулардан мүгедек болғандарға:
      1-топтағыларға - 2 054 теңге;
      2-топтағыларға - 1 601 теңге;
      3-топтағыларға - 1 117 теңге;
      бала кезінен мүгедектерге:
      1-топтағыларға - 2 054 теңге;
      2-топтағыларға - 1 676 теңге;
      3-топтағыларға - 1 314 теңге;
      он алты жастан он сегіз жасқа дейінгі мүгедек балаларға:
      1-топтағыларға - 2 054 теңге;
      2-топтағыларға - 1 676 теңге;
      3-топтағыларға - 1 314 теңге;
      он алты жасқа дейінгі мүгедек балаларға - 1 510 теңге;
      мүгедектігі әскери қызметін өткеру кезінде алған жарақаттың, контузияның, мертігудің, аурудың салдарынан болған мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер қатарынан шыққан мүгедектерге, мүгедектігі азаматтық немесе әскери мақсаттағы ядролық объектілердегі авариялардың зардаптарын жою кезінде не ядролық объектілердегі авариялық жағдайлар салдарынан болған адамдарға:
      1-топтағыларға - 2 431 теңге;
      2-топтағыларға - 1 963 теңге;
      3-топтағыларға - 1 510 теңге;
      әскери қызметін (қызметтік міндеттерін) атқаруға байланысты емес жазатайым жағдайдың салдарынан алған мертігу не әскери және қызметтік борышын орындауға байланысты емес аурудың салдарынан мүгедек болған жағдайда әскери қызметшілер (мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерден басқа), Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары мен бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитетінің басшы және қатардағы құрамының адамдары қатарынан шыққан мүгедектерге:
      1-топтағыларға - 2 054 теңге;
      2-топтағыларға - 1 601 теңге;
      3-топтағыларға - 1 117 теңге;
      мүгедектігі әскери қызметін өткеру кезінде алған жарақаттың, контузияның, мертігудің, аурудың салдарынан болған әскери қызметшілер (мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерден басқа), мүгедектігі қызметтік міндеттерін атқару кезінде осындай салдардан болған Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары мен бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитетінің қызметкерлері қатарынан шыққан мүгедектерге:
      1-топтағыларға - 3 156 теңге;
      2-топтағыларға - 2 250 теңге;
      3-топтағыларға - 1 510 теңге;
      себеп-салдарлық байланысы анықталған жағдайда төтенше экологиялық жағдайлардың салдарынан, соның ішінде ядролық жарылыстар мен сынақтар жасау кезіндегі радиациялық әсердің салдарынан және (немесе) олардың зардаптарынан болған мүгедектерге:
      1-топтағыларға - 2 431 теңге;
      2-топтағыларға - 1 963 теңге;
      3-топтағыларға - 1 510 теңге;
      асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша:
      асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша ай сайынғы өтемақының ең жоғары мөлшері оның отбасының еңбекке жарамсыз барлық мүшелеріне 2 431 теңге мөлшерінде тағайындалады.
      Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша айлық жәрдемақы алуға құқығы бар отбасының еңбекке жарамсыз бір мүшесі болған кезде ай сайынғы өтемақы 997 теңге;
      екеу болған кезде - отбасының еңбекке жарамсыз барлық мүшелеріне - 1 721 теңге;
      үшеу болған кезде - отбасының еңбекке жарамсыз барлық мүшелеріне - 2 129 теңге;
      төртеу болған кезде - отбасының еңбекке жарамсыз барлық мүшелеріне - 2 265 теңге;
      бесеу болған кезде - отбасының еңбекке жарамсыз барлық мүшелеріне - 2 341 теңге мөлшерінде тағайындалады.
      Отбасының еңбекке жарамсыз алты және одан да көп мүшелері болған кезде әрқайсысына арналған ай сайынғы өтемақының мөлшері 2 431 теңгенің бірдей үлесі ретінде есептеледі.
      Ата-аналарының екеуінен де айырылған жағдайда балаларға (тұлдыр жетімдерге) ай сайынғы өтемақы әрбір балаға 1 359 теңге мөлшерінде, отбасының еңбекке жарамсыз қалған мүшелеріне - 619 теңге мөлшерінде, бірақ отбасының еңбекке жарамсыз барлық мүшелеріне 2 960 теңгеден аспайтын мөлшерде тағайындалады.
      Қызметтік міндеттерін атқару немесе әскери қызметін өткеру кезінде қаза тапқан немесе алған жарақаттың, контузияның, мертігудің, аурудың салдарынан қайтыс болған әскери қызметшілердің, Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары мен бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитеті қызметкерлерінің отбасы мүшелеріне асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша ай сайынғы өтемақының мөлшері отбасының еңбекке жарамсыз әрбір мүшесіне 378 теңгеге, бірақ отбасының барлық мүшелеріне 2 960 теңгеден аспайтын мөлшерде ұлғайтылады;
      жасына байланысты - 755 теңге болып белгіленсін.";

      4) 11-баптың бірінші бөлігінде:
      "334 626" деген цифрлар "232 008" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "3 834 034" деген цифрлар "3 070 885" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      5) мынадай мазмұндағы 11-1, 11-2-баптармен толықтырылсын:
      "11-1-бап. 2008 жылға арналған республикалық бюджетте Қарағанды облысының облыстық бюджетіне "Қарметкомбинат" мемлекеттік акционерлік қоғамы қызметкерлерінің жалақысы бойынша 1995 жылғы қарашаға дейін құралған берешектің қалған бөлігін өтеуге 176 300 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.
      Аталған ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      11-2-бап. 2008 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жалақының ең төменгі мөлшерінің ұлғаюына байланысты жергілікті бюджеттердің шығындарына өтемақы төлеуге 4 149 655 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.
      Аталған сомаларды облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.";

      6) 12-баптың бірінші бөлігінде:
      "күрделі" деген сөзден кейін "және орташа" деген сөздермен толықтырылсын;
      "11 908 331" деген цифрлар "11 658 444" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      7) мынадай мазмұндағы 12-1-баппен толықтырылсын:
      "12-1-бап. 2008 жылға арналған республикалық бюджетте Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы 1995 жылғы 20 қаңтардағы Сарышаған сынақ полигонын пайдалану мен жалға беру және Приозерск қаласының тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету шарттары туралы келісімге сәйкес Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға 661 200 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсін.";

      8) мынадай мазмұндағы 15-1-баппен толықтырылсын:
      "15-1-бап. 2008 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға стипендиялар төлеуге 225 245 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.
      Аталған сомаларды облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.";

      9) мынадай мазмұндағы 16-1-баппен толықтырылсын:
      "16-1-бап. 2008 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылатын Қазақстанның оңтүстік өңірлерінің тұтынушыларын энергиямен тұрақты жабдықтауды қамтамасыз ету мақсатында энергия өндіретін ұйымдар үшін отын жеткізу жөніндегі шығындарға өтемақы төлеуге 5 159 945 мың теңге сомасында шығыстар көзделгені ескерілсін.";

      10) 18-баптың бірінші бөлігінде:
      "54 054 442" деген цифрлар "63 665 109" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "20 133 909" деген цифрлар "28 141 530" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "17 024 252" деген цифрлар "18 627 298" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      11) 19-баптың бірінші бөлігіндегі "48 998 160" деген цифрлар "56 584 846" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      12) 20-бап алып тасталсын;

      13) 24-баптағы "260 415 628" деген цифрлар "247 976 965" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      14) 25-баптың бірінші бөлігінде:
      "7 300 000" деген цифрлар "9 600 000" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      "35 000 000" деген цифрлар "37 149 000" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      15) 26-баптағы "31 200 000" деген цифрлар "16 200 000" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      16) 30-бап алып тасталсын;

      17) 33-баптағы "15 000 000" деген цифрлар "40 000 000" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      18) 34-баптағы "1 005 000 000" деген цифрлар "1 113 000 000" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      19) 35-баптағы "35 000 000" деген цифрлар "10 000 000" деген цифрлармен ауыстырылсын;

      20) көрсетілген Заңға 1, 2, 3-қосымшалар осы Заңға 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2-бап. Осы Заң 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                        Н. Назарбаев

                                     "Қазақстан Республикасының
                                     кейбір заңнамалық актілеріне
                                   2008 жылға арналған республикалық
                                     бюджетті нақтылау мәселелері
                                        бойынша өзгерістер мен
                                      толықтырулар енгізу туралы"
                                       Қазақстан Республикасының
                                        2008 жылғы 4 маусымдағы
                                             N 36-ІV Заңына
                                                1-ҚОСЫМША

                                         "2008 жылға арналған
                                       республикалық бюджет туралы"
                                        Қазақстан Республикасының
                                        2007 жылғы 6 желтоқсандағы
                                              N 8-ІV Заңына
                                                 1-ҚОСЫМША

          2008 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы

1

2

3
І. Кірістер

2 722 210 114

1Салықтық түсiмдер

2 103 413 632


01


Табыс салығы

944 700 4211

Корпорациялық табыс салығы

944 700 421


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

830 260 3181

Қосылған құн салығы

750 428 1372

Акциздер

24 228 2773

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

54 451 5494

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1 152 355


06


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

317 259 5511

Кеден төлемдерi

300 829 4212

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

16 430 130


07


Басқа да салықтар

10 0001

Басқа да салықтар

10 000


08


Заңдық мәндi іс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкiлеттiгi бар мемлекеттiк органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергенi үшiн алынатын мiндеттi төлемдер

11 183 3421

Мемлекеттiк баж

11 183 342

2Салықтық емес түсімдер

51 805 329


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

33 111 4461

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 250 7933

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер

4 876 9694

Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

11 4165

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

19 710 9866

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар (мүдделер)

334 6997

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер)

1 141 7609

Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер

5 784 823


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

1 825 8741

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

1 825 874


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

38 1601

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

38 160


04


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

6 775 3601

Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

6 775 360


05


Гранттар

1 194 8222

Қаржылық көмек

1 194 822


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

8 859 6671

Басқа да салықтық емес түсiмдер

8 859 667

3Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер

8 544 482


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

75 3181

Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

75 318


02


Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар сату

8 469 1641

Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар caту

8 469 164

4Трансферттердің түсiмдері

558 446 671


01


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

91 921 8851

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен алынатын трансферттер

91 921 885


04


Ұлттық қордан трансферттер

466 524 7861

Күрделі нысаналы трансферттер

466 524 786

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағ-
дар-
лама

1

2

3
IІ. Шығындар

2 768 087 899

01Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

120 378 207


101


Қазақстан Республикасы Президентінiң Әкiмшілігі

1 711 091001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету

1 458 777002

Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

103 309003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

149 005


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

10 402 776001

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қызметін қамтамасыз ету

10 250 833002

Заң жобалары мониторингінің автоматтандырылған жүйесін құру

151 943


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 600 489001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң қызметін қамтамасыз ету

1 600 489


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

40 301001

Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің қызметін қамтамасыз ету

40 301


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

7 749002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерiн қамтамасыз ету

7 749


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

19 742 814001

Сыртқы саяси қызметті қамтамасыз ету

14 481 111002

Халықаралық ұйымдарға және басқа да халықаралық органдарға қатысу

1 527 422003

Мемлекеттiк шекараны делимитациялау және демаркациялау

185 198005

Шетелдік іссапарлар

1 490 296008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

39 455009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

2 007 687010

Қазақстан Республикасының шетелдік мемлекеттерге заңсыз әкелінген және саудалаудың құрбандары болған, сондай-ақ шет елдерде басқа қылмыстардан зардап шеккен және форс-мажорлық жағдайларда қалған азаматтарына қаржылық көмек көрсету

11 645


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

44 538 857001

Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

32 773 526002

Инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру

16 500003

Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

131 938007

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі органдарының ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

564 386014

Кеден қызметін жаңғырту

677142016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгi қызмет, осымен және кредит беруге байланысты дауларды реттеу, кредиттер және мемлекеттік кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындау есебiнен алынған немесе өндiрiп алынған мүлiктi есепке алу, сақтау

715 100017

"Министрліктер үйі" ғимаратын күтіп-ұстау және сақтандыру

1 232 520019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

49 516024

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

716 200026

Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

2 232 704040

Салық қызметі органдары объектілерін дамыту

884 661104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

33 965112

"Электрондық үкімет" құру

4 510 699


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігі

2 945 229001

Стратегиялық, орта мерзімді экономикалық және бюджеттік жоспарлау саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

1017631003

Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық жүйені жаңғырту

381 170005

Жұмылдыру дайындығы

27 192010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингілік агенттіктерімен өзара іс-қимыл жасау

24 786011

Әлеуметтік-экономикалық даму саласындағы зерттеулер

1 494 450


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

10 710 072007

Мемлекеттік сыйлықақылар және стипендиялар

71 031055

Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер

10 639 041


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетi

414 262001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

313 639002

Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің ақпараттық деректер базасын дамыту

50 623004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

50 000


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

543 411001

Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығын реттеу жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

543 411


603


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

6 824 377001

Ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

597 322010

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 866 766112

Электрондық үкімет құру

3 360 289


606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi

7 323 873001

Статистика саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

3 378 737002

Статистикалық ақпаратты өңдеу және тарату

1 036 854003

Мемлекеттiк статистика органдарының ақпараттық жүйесін құру

217 876004

Мемлекеттiк статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

41 377006

Ұлттық санақ өткізу

2 634 189116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

14 840


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 020 696001

Мемлекеттiк қызмет саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

458 958002

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын ақпараттандыру және тестілеу жүйесiнiң жұмыс iстеуi

86 111003

Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

6 420006

Мемлекеттік қызметшілердің шетелдерде біліктілігін арттыру

231 161008

Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқытуға облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

238 046


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

183 178001

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнің қызметін қамтамасыз ету

183 178


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

842 265001

Сайлау өткiзуді ұйымдастыру

842 265


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

11 526 767001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету

8 921 707009

Мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн жаңарту

629 477014

"Министрліктер үйі" әкімшілік ғимаратын ұстау

  583

02Қорғаныс

158 662 241


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

24 949 821001

Төтенше жағдайлардың алдын алу, жою және мемлекеттік материалдық резерв жүйесін басқару саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

5 154 549002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюды ұйымдастыру

17 851 500003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу мен реконструкциялау

1 820 028004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргізу

10 399007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

11 145009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

102 200


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

130 909 866001

Қарулы Күштердің жеке құрамын, қару-жарақтарын, әскери және өзге де техникаларын, жабдықтарын, жануарларын және инфрақұрылымын ұстау

65 333 247002

Қарулы Күштер қызметінің негізгі түрлерін қамтамасыз ету

12 757 954003

Қарулы Күштердің ақпараттық жүйелерін құру

1 399 700004

Қарулы Күштердің инфрақұрылымын дамыту

9 020 028006

Қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

39 717 901015

Әскерге шақырылғанға дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

100 054016

Қарулы Күштерді материалдық-техникалық қамтамасыз ету

2 574 332116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

6 650


678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

2 802 554001

Қорғалатын адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге және салтанатты әдет-ғұрыптарды орындауға қатысу

2 251 401002

Республикалық ұлан объектілерін салу

451 153005

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

100 000

03Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

218 538 465


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

505 754002

Мемлекеттік органдарда ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастыру және қамтамасыз ету

91 600003

Мемлекеттiк мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

414 154


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

61 666 589001

Республикалық деңгейде қоғамдық тәртiптi қорғау және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету

53 225 813003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

242 315004

Арнайы және әскери тасымалдар

129 767006

Ақпараттық жүйені дамыту

287 536007

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу, реконструкциялау

408 689008

Мәліметтер берудің спутниктік желісі мен телефонияны жаңғырту және дамыту

254 161009

3-мемлекеттік жоба

919 973016

Жүргiзушi куәлiктерiн, көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркеу үшiн қажет құжаттарды, нөмiр белгiлерiн дайындау

4 426 023017

Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi әскери бөлiмдерiнiң жауынгерлiк дайындығын арттыру

701 618025

Заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді тапсыруды ынталандыру

165 556104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

184 036110

Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің басқа да көріністеріне қарсы күрес

721 102221

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

39 565 674001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

8 549 993002

Сот сараптамаларын жүргiзу

1 430 316003

Сотталғандарды ұстау

14 258 827004

Қылмыстық-атқару жүйесi объектілерін салу және реконструкциялау

3 705 420005

Сотта адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

100 000010

Халыққа "жалғыз терезе" қағидаты бойынша қызмет көрсететін орталықтардың қызметін қамтамасыз ету

6 771 953011

Түзету мекемелерінде ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл

3 255012

Тергеу-қамауға алынған адамдарды ұстау

3 648 026013

Тергеу изоляторларында ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл

1 070014

Дін мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу және сараптамалық орталық құру   

53 495015

Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен жеке куәліктерін дайындау

866 913019

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

17 148020

Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру

88 614052

Мәдениет пен діндердің халықаралық орталығы

67 964104

Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес

2 680


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитеті

77 591 279001

Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету

67 346 497002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

10 244 782


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

18 322 946001

Сот жүйесі органдарының қызметін қамтамасыз ету   

15 739 588002

Қазақстан Республикасы сот жүйесі органдарының бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесін құру 

213 341003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамсыз ету

18 269004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

709 033005

Жекелеген негіздемелер бойынша республикалық меншікке түскен мүлікті бағалау, сақтау және сату

88 171006

Сот жүйесі органдарының объектілерін дамыту

1 554 544


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

11 554 005001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға бағынысты актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

11 132 686002

Криминалдық және жедел есеп жүргiзу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 464003

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнаулы есепке алу комитетінің ақпараттық жүйесiн құру

419 855


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы)

6 278 798001

Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

5 861 590002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

214 340003

Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені құру

198 568104

Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес

4 300


678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

56 200110

Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің басқа да көріністеріне қарсы күрес

56 200


680


Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі

2 997 220001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

2 997 220

04Бiлiм беру

187 856 408


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

3 346 262011

Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау   

130 969012

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

2 508 719013

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

171 138015

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

535 436


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

339 285006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

339 285


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

1 629 279002

Спорт жөніндегі білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

15 000003

Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 213 010010

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

401 269


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

18 526020

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

18 526


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

6 213 582005

Білім берудің мамандандырылған ұйымдарында жалпы білім беру

284 430011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

5 374 261017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

554 891


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

207 490007

Ауыл шаруашылық саласындағы білім беру объектілерін дамыту

207 490


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

163 772042

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

643 749016

Жоғары кәсіптік білімді мамандар даярлау

390 954017

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

52 006030

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

200 789


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

164 886 477001

Білім және ғылым саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

1 662 917004

Инновациялық жүйенің желілерін дамыту

716 613005

Ғылыми объектілерді салу және реконструкциялау

1 037 070008

Білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу және байқаудан өткізу, білім беру саласында қызмет көрсететін республикалық ұйымдар және шетелдегі қазақ диаспорасы үшін оқу әдебиетін шығару және жеткізу

151 299009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 990 211010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шараларды өткізу

369 140011

Білім беру және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

10 240 845012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

53 638 475014

Бiлiм беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

148 831017

Мәдениет пен өнер саласында үзіліссiз оқытуды қамтамасыз ету

1 869 977020

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

52 946 951023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

139 053025

Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету және білім беру қызметтерінің сапасын талдау

676 796029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға берілетін білім беру объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 070 885031

Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

3 037 369045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 310 606048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 457 650050

Сенім білдірілген агенттер қызметіне ақы төлеу

64 060056

Білім беру сапасын қамтамасыз ету

794 303058

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 676 454059

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

968 366076

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру саласында мемлекеттік жүйенің жаңа технологияларын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 325 820077

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

192 806080

Білім саласындағы өзекті мәселелерді зерттеу

70 000104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

7 493116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

322 487


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

9 303 871003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

6 936 459014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 016 051026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 026 440043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

292 482063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

32 439


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

771 192004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру

771 192


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

321 962004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

321 962


678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

2 471004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

2 471


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

8 490011

Дәрігерлерді шетелдерде қайта даярлау және мамандандыру

8 490

05Денсаулық сақтау

147 701 460


201


Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлігі

1 439 461014

Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн емдеу

1 385 961021

Денсаулық сақтау объектілерін дамыту

53 500


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

2 035 154012

Әскери қызметшiлердi және олардың отбасы мүшелерін емдеу

2 035 154


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

258 501019

Балаларды оңалту

258 501


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

141 644 116001

Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

1 776 979005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

66 408 905006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

2 404 370007

Республикалық денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның компоненттерін және препараттарын өндіру

562 019008

Арнайы медицина резервін сақтау

18 846009

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 799 439010

Жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету

12 614 897011

Туберкулезбен ауыратындарға мамандандырылған және санаторий-сауықтыру медициналық көмек көрсету

1 119 007012

Ана мен баланы қорғау

5 650 457016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

12 176 180017

Сот-медицина сараптамасы

1 347 043018

Денсаулық сақтау саласында тарихи мұра құндылықтарын сақтау

8 272019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

1 407 890023

Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту

629 689027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға берілетін денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

232 008028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммундық-биологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 459 303032

Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

1 400 000038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтаудың медициналық ұйымдарын жергілікті деңгейде материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

16 519 387041

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде қан орталығын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 200 219046

Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру

3 810 706064

Денсаулық сақтау саласындағы өзекті мәселелерді зерттеу

80 000116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

18 500


678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

70 557003

Әскери қызметшiлердi және олардың отбасы мүшелерін емдеу

70 557


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

2 253 671003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

90 877004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

2 1233 95005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

39 399

06Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

569 770 498


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

569 770 498001

Еңбек, жұмыспен қамту, халықты әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

1 819 406002

Зейнетақы бағдарламасы

364 018 000003

Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар

91 834 884004

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар

42 135 859005

Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы

2 066 969007

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

28 102 833008

Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккендерге төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

4 935 690010

Ақталған азаматтарға - жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарына бiржолғы ақшалай өтемақы

70 545012

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

65 618013

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету

9 298 074014

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету

66 226016

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген, адам өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу

1 500 000017

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар

5 866 502018

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан пайдалануға берілетін әлеуметтік қамсыздандыру объектілерді ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

51 246019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 915 495020

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ең төменгі күнкөрістің мөлшері өскеніне байланысты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмегін және 18 жасқа дейінгі балаларға айсайынғы мемлекеттік жәрдемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 785 500023

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдіснамалық қамтамасыз ету

21 448027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және әлеуметтік қорғау

12 176 203052

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы өзекті мәселелерді зерттеу

40 000

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

81 647 791


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi

3 488 857021

Ақтөбе облысының облыстық бюджетіне Мәртөк ауданында жеткізуші газ құбырын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

988 857054

Бейнеу-Шымкент магистральді газ құбырының жерлерін дамыту

2 000 000056

Облыстық бюджеттерге шағын қалаларды үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

500 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi

78 158 934004

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

37 149 000012

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласындағы әскери қызметшілер үйлерін күрделі жөндеуден өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

131 599024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

11 882 968025

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

9 600 000028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 458 261029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

6 275 906037

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

661 200062

Астана қаласының бюджетіне коммуналдық техника сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 000 000

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

80 170 502


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

73 546004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

73 546


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

25 526 166001

Туризм және спорт саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

426 222005

Спорт объектілерін салу және реконструкциялау

14 869 565006

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерiн дамытуды қолдау

87 596007

Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

42 800008

Мемлекеттiк сыйлықақылар

190009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне спорт объектiлерiн дамытуға берiлетін нысаналы даму трансферттері

5 033 487011

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

528 732012

Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

4 526 064104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесiне қарсы күрес

11 510


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

50 068 308001

Мәдениет және ақпарат саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

326 159002

Мәдениет және ақпарат саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

245 043003

Мемлекеттiк сыйлықақылар мен стипендиялар

49 503004

Мемлекет қайраткерлерiнiң бейнесiн мәңгi есте қалдыру

5 000005

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тілдерiн дамыту

568 035006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мәдениет объектiлерiн дамытуға берiлетін нысаналы даму трансферттері

19 183 699007

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

1 092 940008

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды қамтамасыз ету

1 139 529009

Ұлттық фильмдер шығару

1 392 527010

Мұрағат қорын сақтауды қамтамасыз ету

325 701011

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

1 148 234012

Театр-концерт ұйымдарының жұмысын қамтамасыз ету

3 395 034014

Ақпараттың жалпыға қол жетімділігiн қамтамасыз ету

1 044 788015

Баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

35 488017

Әдебиеттiң әлеуметтiк маңызды түрлерiн басып шығару

1 000 000018

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргізу

1 087 090023

Мәдениет объектілерін дамыту

284 026024

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тілдерiн дамыту жөніндегі ақпараттық жүйелер құру

975 856025

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

16 467 456026

Цифрлық телерадио хабарларын таратуды дамыту

26 000104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесiне қарсы күрес

16 200116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

260 000


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi

1 032 454003

Ғылыми-тарихи құндылықтарды сақтау

6 970006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың жалпыға қол жетімділігін қамтамасыз ету

434 170040

Жастар саясатын жүргізу

591 314


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

7 638020

Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттың жалпыға қол жетiмдiлігін қамтамасыз ету

7 638


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

3 462 390006

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу

144 448015

Щучье-Бурабай курортты аймағының инфрақұрылымын дамыту

3 317 942

09Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

53 119 944


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

229 533024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

229 533


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi

52 890 411001

Энергетика және минералдық ресурстар саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

882 222002

Пайдалану құқығы мұнай газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуі тиіс мемлекеттiк мүлiктi есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

18 192003

Жер қойнауын пайдалану геологиясы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

99 881004

Отын-энергетика кешені, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

898 900005

Қазақстандық Тоқамақ термоядролық материалтану реакторын құру

758 090006

Отын-энергетика кешендегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

99 799008

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

635 812009

Қарағанды көмiр бассейнiнiң шахталарын жабу

533 499011

Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

862 385012

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

123 932013

Мемлекеттiк геологиялық зерделеу

3 798 796014

Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану мониторингi

663 674016

Ақпараттық жүйені дамыту

448 860017

Өздігінен төгіліп жатқан ұңғымаларды жою және консервациялау

692 770018

Мұнай операцияларын жүргізуге арналған келісім шарттарда, сондай-ақ көмірсутегін тасымалдау, қайта өңдеу және өткізу кезінде мемлекет мүддесін білдіру

300 000019

"Қарағандышахтатарату" РМБК-ке берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

128 990024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

33 601 251025

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi ведомстволарын көшіру

384 273026

Қазақстанның оңтүстік өңірі тұтынушыларын тұрақты электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету

5 159 945029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

20 700030

Ядролық сынаулардың мониторингі

56 245049

Атом энергетикасын дамыту жөніндегі дайындық жұмысы

2 463 945057

Экономика салаларының энергетикалық тиімділігінің деңгейін арттыру

200 000112

Электрондық үкімет құру

58 250

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

119 580 942


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

107 636 180001

Агроөнеркәсіптік кешен, орман және су шаруашылығы саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

7 184 343002

Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау және жақсарту

175 929003

Өсімдіктерді қорғау

3 326 913004

Өсімдіктер карантині

979 604005

Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау

216 000006

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды мемлекеттік қолдау

1 292 201008

Мемлекеттік мекемелердің инфрақұрылымын дамыту

283 000009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығын дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

21 747 462010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 761 364011

Ветеринарлық зертханалар объектілерін дамыту

2 000 000012

Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау (2-фаза)

38 801013

Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу

449 759016

Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгі қолдау

133 348017

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

19 158 848018

Эпизоотиялық салауаттылықты қамтамасыз ету

7 746 698020

Азық-түлік қауіпсіздігін және жұмылдыру қажеттіліктерін қамтамасыз ету

12 660 382021

Ауыл шаруашылығы өндірісін агрохимиялық және агроклиматтық қамтамасыз ету

161 983023

Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану

344 289027

Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау

325 881028

Арал теңiзi өңірінің елдi мекендерiн сумен жабдықтау және оның санитариясы

74 195029

Сумен жабдықтау жүйесін салу және реконструкциялау

7 966 186031

Гидротехникалық құрылыстарды реконструкциялау

1 064 587032

Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

104 748034

Су берумен байланысы жоқ республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану

1 980 141036

Ормандардың сақталуын және тұрақты дамуын қамтамасыз ету

2 963 532037

Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры

126 670038

Балық ресурстарын молайту

723 112039

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне су шаруашылығы құрылыстарын салу және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

500 000040

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды және жануарлар дүниесін сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету

3 537 953041

Нұра-Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

2 155 573042

Агроөнеркәсіп кешені саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 704 683044

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын көбейту

794 516046

Агроөнеркәсiп кешені, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету

227 527047

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу

134 624054

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

749 591055

Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықақылар

651056

Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1 282 516057

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін және ауыл тұрғындарын өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету

110 000112

Электрондық үкімет құру

448 570


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

7 649 064001

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

1 508 990003

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

334 589004

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

1 364 453005

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін оңалту

1 174 880007

Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық жүйесін құру және дамыту

186 000008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

558 969009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 521 183


606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

261 320005

Ауыл шаруашылығы санағын жүргізу

261 320


614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi

3 809 938001

Жер ресурстарын мемлекеттік басқаруды қамтамасыз ету

460 753002

Жер қатынастарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету

1 399 961004

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

1 333 226006

Жер ресурстарын басқару саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

46 086112

Электрондық үкімет құру

569 912


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

224 440007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

224 440

11Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

3 009 931


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi

3 009 931005

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

21 221006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

442 973008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

251 903014

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

300 898019

Оңтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджетіне "Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 992 936

12Көлiк және коммуникация

236 055 333


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

229 716 724001

Көлiк және коммуникация саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

2 122 098002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

86 494 846003

Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

20 376 916005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау

4 047 966006

Әуе көлігі инфрақұрылымын дамыту

3 300 000009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

9 520 554010

Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

115 713012

Облыстық бюджеттерге облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі жөндеуден өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

11 658 444014

Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

92 050015

Көліктік деректер базасының және тасымалдар қауіпсіздігі серпіні мониторингінің ақпараттық талдау жүйесін құру

290 992016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

199 670019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

667 680021

Көлік және коммуникация саласындағы техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу

119 008023

Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін дамыту

221 329028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

90 059 890030

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

332 568031

Темір жол көлігінің инфрақұрылымын дамыту

97 000


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

70 813018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

70 813


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

2 230 150001

Ғарыш саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

157 932002

Ғарыш қызмет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

900 535003

Қазақстан Республикасының ғарышкерлерін даярлау

16 276006

Сенім артқан агенттер қызметіне ақы төлеу

1 034008

"Байқоңыр" кешенінің жалға берілген мүлкінің есебі

12 753009

Байланыс және хабар тарату ғарыш аппараттарымен басқаруды қамтамасыз ету

981 620012

Ресей Федерациясының жалдауынан шығарылған объектілерді кәдеге жарату және қайта құнарландыру, сонымен қатар "Байқоңыр" кешеніндегі рұқсат етілмеген үйінділерді жою

160 000


603


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

4 037 646006

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесін техникалық сүйемелдеу

154 860017

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарына өтемақы

3 882 786

13Басқалар

284 819 445


102


Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы

184 000003

Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы объектілерін дамыту

184 000


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

4 850 565008

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және сақтау

4 850 565


203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 304 203001

Табиғи монополия субъектілерінің қызметін реттеуді, бақылауды қамтамасыз ету

1 304 203


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 779 228006

Өкiлдiк шығындар

1 496 526011

Қазақстанда тұратын этностардың тарихи шығу елдерімен қатынастарын нығайту және шетелде Қазақстан Республикасындағы этникалық келісімді насихаттау

282 702


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

176 300021

1995 жылғы қараша айына дейін құрылған "Қарметкомбинат" МАҚ-ы қызметкерлерінің жалақысы бойынша берешектің қалған бөлігін өтеу үшін Қарағанды облысының облыстық бюджетіне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

176 300


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

251 526 620010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

247 376 965054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жалақының ең төменгі мөлшерінің ұлғаюына байланысты жергілікті бюджеттердің шығындарына өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 149 655


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

2 169 470004

Бюджеттік инвестициялық жобалар және концессиялар шеңберінде жүзеге асырылатын жобалар

1 352 000007

Экономика саласындағы қолданбалы зерттеулер

440 000008

"Байқоңыр" кешеніндегі Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы өкілінің қызметін қамтамасыз етуге арналған Қызылорда облысының облыстық бюджетіне ағымдағы нысаналы трансферттер

15 205020

Мемлекеттік басқарудың көкейтесті мәселелерін зерделеу

362 265


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi

4 761 708001

Индустрия және сауда саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

1 820 936007

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

34 844013

Стандарттау, метрология және сертификаттау жүйесін жетілдіру

1 420 047018

Сауда саясатын жетілдіру

179 726022

Қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 179 805027

Ақпараттық технологиялар паркінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

16 393030

Ақпараттық жүйені дамыту

56 700060

"Бурабай" арнайы экономикалық аймағын дамыту

48 257116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

5 000


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

1 946 921006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

1 946 921


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

697 505003

Халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру

697 505


602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі
(Монополияға қарсы агенттік)

222 729001

Бәсекелестікті қорғау саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

222 729


603


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

898 340116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

898 340


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі

1 753 785007

Республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік органдар орталық аппараттарының жас мамандары үшін жатақхана салу

1 753 785


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

12 548 071008

Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының объектiлерiн салу және реконструкциялау

12 548 071

14Борышқа қызмет көрсету

57 710 577


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

57 710 577013

Үкiметтiк борышқа қызмет көрсету

57 710 577

15Трансферттер

449 066 155


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

449 066 155400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

449 066 155
ІІІ. Операциялық сальдо

-45 877 785
ІV. Таза бюджеттік кредит беру

50 099 351
Бюджеттік кредиттер

56 049 423

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

39 760 000


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

23 560 000052

Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға кредит беру

23 560 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

16 200 000002

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға және сатып алуға кредит беру

16 200 000

09Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

12 551 500


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

12 551 500031

"Достық Энерго" АҚ-на кредиттік ресурстар беру

2 551 500053

Атырау облысында бірінші интеграцияланған газ-химия кешенін салуға "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-на кредиттік ресурстар беру

10 000 000

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

20 000


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

20 000086

Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау жөніндегі жобаға кредит беру

20 000

13Басқалар

3 717 923


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

3 717 923011

Мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндеттемелерді орындау

3 117 923012

Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

600 000

Санаты

Атауы

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы

1

2

3
Бюджеттік кредиттерді өтеу

5 950 072

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

5 950 072


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

4 670 2351

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

4 670 235


02


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 279 8371

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 279 837

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағ-
дар-
лама

1

2

3
V. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

238 377 064
Қаржы активтерін сатып алу

239 877 064

01Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

17 243 197


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

12 734 356006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

12 734 356


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

350 000024

"Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру

350 000


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

4 158 841002

"Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

4 158 841

04Білім беру

5 350 000


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

5 350 000032

Білім беруді және ғылымды институционалдық дамыту

350 000066

Жаңа университет құрылысына қатысу үшін Астана қаласының бюджетіне дамуға арналған трансферттер

5 000 000

05Денсаулық сақтау

223 900


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

223 900062

"Ұлттық медициналық холдинг" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру

223 900

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 600 000


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

6 600 000053

Тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасының іске асырылуын институционалдық қамтамасыз ету

6 600 000

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

2 045 610


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

2 045 610019

Бұқаралық ақпарат құралдарын институционалдық дамыту

2 045 610

09Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

2 780 000


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

2 780 000007

Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру

2 685 000036

Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының Түркменстанның шаруашылық субъектілері алдындағы борыштарын төлеу жөніндегі іс-шараларды жүргізу

95 000

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

31 835 300


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

31 835 300043

"ҚазАгро" Ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

31 435 300048

"ҚазАгроИнновация" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру

400 000

12Көлік және коммуникация

5 276 242


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

5 276 242005

"Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

5 276 242

13Басқалар

168 522 815


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

1 650 000019

"Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлттық Банкінің жанындағы Ұлттық талдамалық орталық" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру

1 650 000


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

987 000018

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерін институционалдық дамыту

987 000


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

451 235039

"Даярлау, қайта даярлау және қаржы жүйесі органдарының мамандарының біліктілігін арттыру орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру

451 235


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

2 095 000016

"Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

2 095 000


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

7 672 436057

"Самғау" Ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

7 672 436


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

153 472 830011

"Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығының халықаралық орталығын құру

3 988 410017

"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

127 484 420021

Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация құру жөніндегі іс-шаралар өткізу

22 000 000


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

2 099 562011

"Ғарыштық байланыс және радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі республикалық орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

2 099 562


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

94 752013

"Қазақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені" ҰАҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

94 752

Санаты

Атауы

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы

1

2

3
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 500 000

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 500 000


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 500 0001

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

1 500 000

Атауы

Сомасы,
мың теңге

VI. Бюджет тапшылығы

-334 354 200

VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

334 354 200

                                      "Қазақстан Республикасының
                                     кейбір заңнамалық актілеріне
                                   2008 жылғы арналған республикалық
                                     бюджетті нақтылау мәселелері
                                        бойынша өзгерістер мен
                                      толықтырулар енгізу туралы"
                                       Қазақстан Республикасының
                                        2008 жылғы 4 маусымдағы
                                             N 36-ІV Заңына
                                                2-ҚОСЫМША

                                         "2008 жылға арналған
                                      республикалық бюджет туралы"
                                        Қазақстан Республикасының
                                       2007 жылғы 6 желтоқсандағы
                                              N 8-ІV Заңына
                                                2-ҚОСЫМША

     Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін
              2008 жылға арналған бюджетке түсетін
                        түсімдердің көлемі

Санаты

Атауы

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы

1

2

3
Барлығы

1 536 697 527

1Салықтық түсімдер

1 529 880 548


01


Табыс салығы

979 893 3921

Корпорациялық табыс салығы

979 893 392


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

549 987 1563

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

549 987 156

2Салықтық емес түсімдер

728 004


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

02

Мемлекеттік бюджеттен сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мұнай секторынан мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

728 0041

Басқа да салықтық емес түсімдер

728 004

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 088 975


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

6 088 9751

Жерді сату

6 088 975

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

01

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0

                                  "Қазақстан Республикасының
                                     кейбір заңнамалық актілеріне
                                   2008 жылғы арналған республикалық
                                     бюджетті нақтылау мәселелері
                                        бойынша өзгерістер мен
                                      толықтырулар енгізу туралы"
                                       Қазақстан Республикасының
                                        2008 жылғы 4 маусымдағы
                                            N 36-ІV Заңына
                                               3-ҚОСЫМША

                                         "2008 жылға арналған
                                      республикалық бюджет туралы"
                                       Қазақстан Республикасының
                                       2007 жылғы 6 желтоқсандағы
                                            N 8-ІV Заңына
                                               3-ҚОСЫМША

         2008 жылға арналған республикалық бюджеттің
      бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды)
         іске асыруға және заңды тұлғалардың жарғылық
     капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған
       бюджеттік бағдарламаларға бөлінген бюджеттік даму
                    бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ

Атауы


Әкімші


Бағ-
дар-
лама

1

2
Инвестициялық жобалар

01Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы002

Заң жобалары мониторингінің автоматтандырылған жүйесін құру


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi007

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі органдарының ақпараттық жүйелерін құру және дамыту014

Кеден қызметін жаңғырту026

Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу040

Салық қызметі органдары объектілерін дамыту112

Электрондық үкімет құру


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі003

Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық жүйені жаңғырту


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетi002

Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің ақпараттық деректер базасын дамыту


603


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі112

Электрондық үкімет құру


606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi003

Мемлекеттiк статистика органдарының ақпараттық жүйесін құру

02Қорғаныс


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу мен реконструкциялау


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi003

Қарулы Күштердің ақпараттық жүйелерін құру004

Қарулы Күштердің инфрақұрылымын дамыту


678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы002

Республикалық ұлан объектілерін салу

03Қоғамдық тәртiп, қауiпсiздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi006

Ақпараттық жүйені дамыту007

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу, реконструкциялау008

Мәліметтер берудің спутниктік желісі мен телефонияны жаңғырту және дамыту009

3-мемлекеттік жоба


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі004

Қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу және реконструкциялау


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты002

Қазақстан Республикасы сот жүйесі органдарының бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесін құру006

Сот жүйесі органдарының объектілерін дамыту


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы003

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнаулы есепке алу комитетінің ақпараттық жүйесін құру


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы )003

Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені құру

04Бiлiм беру


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі013

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі002

Спорт жөніндегі білім беру объектілерін салу және реконструкциялау


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi007

Ауыл шаруашылық саласындағы білім беру объектілерін дамыту


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі004

Инновациялық жүйенің желілерін дамыту005

Ғылыми объектілерді салу және реконструкциялау011

Білім беру және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері031

Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

05Денсаулық сақтау


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлiгi021

Денсаулық сақтау объектілерін дамыту


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру023

Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту032

Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері046

Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру

06Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік қамсыздандыру


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі052

Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға кредит беру


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi021

Ақтөбе облысының облыстық бюджетіне Мәртөк ауданында жеткізуші газ құбырын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері054

Бейнеу-Шымкент магистральды газ құбырының желілерін дамыту


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі002

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға және сатып алуға кредит беру004

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері025

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі005

Спорт объектілерін салу және реконструкциялау009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мәдениет объектiлерiн дамытуға берiлетін нысаналы даму трансферттері023

Мәдениет объектілерін дамыту024

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тілдерiн дамыту жөніндегі ақпараттық жүйелер құру


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы015

Щучье-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

09Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi005

Қазақстандық Тоқамақ термоядролық материалтану реакторын құру016

Ақпараттық жүйені дамыту024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері031

"Достық Энерго" АҚ-на кредиттік ресурстар беру053

Атырау облысында бірінші интеграцияланған газ-химия кешенін салуға "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-ның кредиттік ресурстар беру057

Экономика салаларының энергетикалық тиімділігінің деңгейін арттыру112

Электрондық үкімет құру

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi008

Мемлекеттік мекемелердің инфрақұрылымын дамыту011

Ветеринарлық зертханалар объектілерін дамыту016

Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгі қолдау017

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері027

Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау028

Арал теңiзi өңірінің елдi мекендерiн сумен жабдықтау және оның санитариясы029

Сумен жабдықтау жүйесін салу және реконструкциялау031

Гидротехникалық құрылыстарды реконструкциялау032

Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту039

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне су шаруашылығы құрылыстарын салу және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері041

Нұра-Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару044

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын көбейту056

Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру086

Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау жөніндегі жобаға кредит беру112

Электрондық үкімет құру


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі004

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау005

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін оңалту007

Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық жүйесін құру және дамыту009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері


614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi112

Электрондық үкімет құру

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі


223


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі019

Оңтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджетіне "Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

12Көлiк және коммуникация


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту006

Әуе көлігі инфрақұрылымын дамыту015

Көліктік деректер базасының және тасымалдар қауіпсіздігі серпіні мониторингінің ақпараттық талдау жүйесін құру023

Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін дамыту028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері031

Темір жол көлігінің инфрақұрылымын дамыту

13Басқалар


102


Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы003

Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы объектілерін дамыту


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі030

Ақпараттық жүйені дамыту060

"Бурабай" арнайы экономикалық аймағын дамыту


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі007

Республикалық бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік органдар орталық аппараттарының жас мамандары үшін жатақхана салу


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

   

Функционалдық топ

Атауы


Әкімші


Бағ-
дар-
лама

1

2
Инвестициялық бағдарламалар

01Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгі055

Іргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер


606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi004

Мемлекеттік статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстері агенттiгі003

Мемлекеттiк басқару және мемлекеттiк қызмет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер008

Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқытуға облыстық бюджеттерге, Астана және Астана қалаларының бюджеттеріне берілетін нысаналы даму трансферттері

02Қорғаныс


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi006

Қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерiн жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

04Білім беру


201


Қазақстан Республикасы Iшкi істер министрлігі012

Жоғары кәсiптік білімi бар мамандар даярлау015

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігi006

Жоғары кәсiптік білімi бар мамандар даярлау


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі010

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптік білiмi бар мамандар даярлау017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігі042

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктiлігiн арттыру


221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігi030

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi008

Білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердi әзiрлеу және байқаудан өткiзу, бiлім беру саласында қызмет көрсететiн республикалық ұйымдар және шетелдегi қазақ диаспорасы үшін оқу әдебиетiн шығару және жеткізу014

Білім беру саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер020

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлімi бар мамандар даярлау045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалары бюджеттеріне электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері059

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi003

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк білімi бар мамандар даярлау043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы)004

Жоғары кәсiптік бiлiмi бар мамандар даярлау


678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы004

Жоғары кәсiптік бiлiмi бар мамандар даярлау


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Ic басқармасы011

Дәрігерлердi шетелдерде қайта даярлау және мамандандыру

05Денсаулық сақтау


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi009

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

06Әлеуметтік көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлiгі012

Еңбектi қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстік


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі007

Спорт саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі002

Мәдениет және ақпарат саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

09Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi003

Жер қойнауын пайдалану және геологиясы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер004

Отын-энергетика кешенi, мұнай-химия және минералдық ресурстар саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесiн қорғау, жер қатынастары


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi042

Агроөнеркәсіп кешенi саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгі003

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер


614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi006

Жер ресурстарын басқару саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

11Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгі005

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

12Көлiк және коммуникация


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi010

Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі002

Ғарыш қызмет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

13Басқалар


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi007

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесi саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту


603


Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

   

Функционалдық топ

Атауы


Әкімші


Бағ-
дар-
лама

1

2
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға және ұлғайтуға арналған инвестициялар

01Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі024

"Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі002

"Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

04Білім беру


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі032

Білім беруді және ғылымды институционалдық дамыту066

Жаңа университет құрылысына қатысу үшін Астана қаласының бюджетіне дамуға арналған трансферттер

05Денсаулық сақтау


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі062

"Ұлттық медициналық холдинг" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі053

Тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасының іске асырылуын институционалдық қамтамасыз ету

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі019

Бұқаралық ақпарат құралдарын институционалдық дамыту

09Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану


231


Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi007

Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру036

Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының Түркменстанның шаруашылық субъектілері алдындағы борыштарын төлеу жөніндегі іс-шараларды жүргізу

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгі043

"ҚазАгро" Ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту048

"ҚазАгроИнновация" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру

12Көлік және коммуникация


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі005

"Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

13Басқалар


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі019

"Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлттық Банкінің жанындағы Ұлттық талдамалық орталық" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі018

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерін институционалдық дамыту


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі039

"Даярлау, қайта даярлау және қаржы жүйесі органдары мамандарының біліктілігін арттыру орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру


220


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі016

"Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi057

"Самғау" Ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi011

"Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығын құру017

"Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту021

Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация құру жөніндегі іс-шаралар өткізу


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі011

"Ғарыштық байланыс және радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі республикалық орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы013

"Қазақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені" ҰАҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

   

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады