Ақпараттандыру туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V ҚРЗ.

      1-БӨЛІМ. АҚПАРАТТАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАТЫНАСТАРДЫ РЕТТЕУ НЕГІЗДЕРІ

      1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      2-бап. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасы

      3-бап. Ақпараттандыру саласындағы қоғамдық қатынастарды мемлекеттiк реттеудiң мақсаттары мен қағидаттары

      4-бап. Осы Заңның қолданылу саласы

      2-тарау. АҚПАРАТТАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ

      5-бап. Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік басқарудың негізгі міндеттері

      6-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ақпараттандыру саласындағы құзыретi

      7-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi

      7-1-бап. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      7-2-бап. Ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығы

      7-3-бап. Ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларына ден қою қызметі

      7-4-бап. Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығы

      7-5-бап. Ақпараттық қауіпсіздіктің салалық орталығы

      7-6-бап. Электрондық өнеркәсіп саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      8-бап. Сарапшылық кеңес

      9-бап. Орталық атқарушы органдардың және Қазақстан Республикасының Президентiне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың ақпараттандыру саласындағы құзыретi

      10-бап. Жергiлiктi атқарушы органдардың ақпараттандыру саласындағы құзыретi

      11-бап. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы ұлттық даму институты

      12-бап. "Электрондық үкiметтiң" сервистік интеграторы

      13-бап. Оператор

      13-1-бап. "Астана Хаб" халықаралық технологиялық паркі

      14-бап. Мемлекеттік техникалық қызмет

      14-1-бап. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы ұлттық даму институты

      15-бап. Бірыңғай байланыс орталығы

      3-тарау. АҚПАРАТТАНДЫРУ СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

      16-бап. Ақпараттандыру объектілерінің меншік иесінің құқықтары мен міндеттері

      17-бап. Ақпараттандыру объектілері иеленушісінің құқықтары мен міндеттері

      18-бап. Пайдаланушының құқықтары мен міндеттері

      18-1-бап. Зияткерлік робот меншік иесінің және иеленушісінің құқықтары мен міндеттері

      19-бап. Электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің түрлері

      20-бап. Электрондық нысанда қызметтер көрсету кезінде мәліметтер ұсыну

      2-БӨЛІМ. АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ

      4-тарау. "ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҮКІМЕТ"

      21-бап. "Электрондық үкіметтің" жұмыс істеуі

      22-бап. "Электрондық үкіметтің" архитектурасы

      23-бап. Мемлекеттік органның архитектурасы

      24-бап. "Электрондық әкімдіктің" үлгілік архитектурасы

      25-бап. Мемлекеттік функцияларды автоматтандыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

      26-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық платформасы

      27-бап. "Электрондық үкіметтің" веб-порталы мен шлюзі

      28-бап. "Электрондық үкіметтің" төлем шлюзі

      29-бап. Мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасы

      30-бап. Интернетке қол жеткізудің бірыңғай шлюзі және "электрондық үкіметтің" электрондық поштасының бірыңғай шлюзі

      30-1-бап. Ұлттық бейнемониторинг жүйесі

      31-бап. "Электрондық үкіметтің" архитектуралық порталы

      5-тарау. ЭЛЕКТРОНДЫҚ АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАР

      32-бап. Электрондық ақпараттық ресурстардың түрлері

      33-бап. Электрондық ақпараттық ресурстардың құқықтық режимі

      33-1-бап. Цифрлық активтер айналымының құқықтық режимі

      34-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру және пайдалану

      35-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарға қолжетімділік

      36-бап. Дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстар

      6-тарау. Ақпараттық жүйелер. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісінің өмірлік циклі

      37-бап. Ақпараттық жүйелердiң түрлерi

      38-бап. Мемлекеттiк органның ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар

      39-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін құру және дамыту

      40-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін өнеркәсіптік пайдалану

      41-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектісін өнеркәсіптік пайдалануды тоқтату

      41-1-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерін есептен шығару

      42-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілеріндегі электрондық ақпараттық ресурстарды өңдеу, сақтау және резервтiк көшiру құралдарына қойылатын мiндеттi талаптар

      43-бап. "Электрондық үкіметтің" ақпараттандыру объектілерінің интеграциясы

      44-бап. Мемлекеттік органның ақпараттық жүйесімен интеграцияланатын мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерге қойылатын талаптар

      7-тарау. АҚПАРАТТАНДЫРУДЫҢ СЕРВИСТІК МОДЕЛІ

      45-бап. Ақпараттандырудың сервистік моделі

      45-1-бап. Сервистік бағдарламалық өнімді немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектісін берушіні, оның ішінде ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша айқындау

      45-2-бап. Сервистік бағдарламалық өнімдердің немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің әлеуетті өнім берушілеріне, оның ішінде ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру кезінде қойылатын біліктілік талаптары

      45-3-бап. Сервистік бағдарламалық өнімдердің немесе ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің әлеуетті өнім берушісін, оның ішінде ақпараттандырудың сервистік моделі жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын іске асыру кезінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп тану негіздері

      46-бап. Мемлекеттік органдарға ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсету

      47-бап. Оператордың сервистік бағдарламалық өнімнің меншік иесімен және өзге де тұлғалармен өзара іс-қимылы

      8-тарау. Ақпараттандыру объектілеріне сынау және аудит жүргізу

      48-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарды және ақпараттық жүйелер туралы мәлiметтердi (ақпаратты) құжаттандыру

      49-бап. Ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестікке сынақтар, сондай-ақ сапаны бағалау мақсатындағы сынақтар

      50-бап. Ақпараттық жүйелердің аудиті

      51-бап. Алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      52-бап. Ақпараттандыру саласындағы сәйкестікті растау

      9-тарау. АҚПАРАТТАНДЫРУ ОБЪЕКТІЛЕРІН ҚОРҒАУ

      53-бап. Ақпараттандыру объектілерін қорғаудың мақсаттары

      54-бап. Ақпараттандыру объектілерін қорғауды ұйымдастыру

      55-бап. Электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді және ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды қорғау шаралары

      56-бап. Дербес деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарды қорғау

      56-1-бап. Интернеттің қазақстандық сегментiнің кеңістігінде домендiк аттарды қорғау

      3-БӨЛІМ. АҚПАРАТТАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

      10-тарау. Құжаттарға сараптама жүргізу және оларды келісу

      57-бап. Ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларындағы қорытындылар

      58-бап. Алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      59-бап. Ақпараттандыру және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету салаларындағы техникалық құжаттаманы және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша құжаттаманы келісу

      60-бап. Ақпараттандыру саласындағы тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға арналған шығыстардың есеп-қисаптарына уәкілетті органның қорытындысы

      11-тарау. АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР САЛАСЫН ДАМЫТУ

      61-бап. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын дамытуды мемлекеттік қолдау

      62-бап. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласын кадрлық және ғылыми қамтамасыз ету

      12-тарау. АҚПАРАТТАНДЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

      63-бап. Ақпараттандыру саласындағы халықаралық ынтымақтастық

      13-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР

      64-бап. Ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік бақылау

      65-бап. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      66-бап. Өтпелі ережелер

      67-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз