On approval of the quality criteria for the provision of state-guaranteed legal assistance

Order of the Minister of Justice of the Republic of Kazakhstan of September 27, 2018 No. 1454. Registered with the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan on October 9, 2018 No. 17510.

      Unofficial translation

      In accordance with subparagraph 8) of Article 23 of the Law of the Republic of Kazakhstan of July 5, 2018 "On Advocacy and Legal Assistance" I HEREBY ORDER:

      1. That the attached quality criteria for the provision of state-guaranteed legal assistance shall be approved.

      2. Order of the Minister of Justice of the Republic of Kazakhstan No. 89 dated February 16, 2015 "On approval of the quality criteria for the provision of legal assistance " (registered with the Register of State Registration of Normative Legal acts under No. 10392, published on March 16, 2015, in Legal Information System "Adilet" );

      3. In accordance with the procedure established by legislation, the Department for Registration Service and the Organization of Legal Services of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, shall ensure:

      1) state registration of this order;

      2) within ten calendar days from the date of state registration of this order, sending it both in Kazakh and Russian languages to the Republican State Enterprise on the Right of Economic Management "Republican Center for Legal Information" for official publication and inclusion into the Reference Control Bank of Regulatory Legal Acts of the Republic of Kazakhstan;

      3) the placement of this Order on the Internet resource of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan after its official publication.

      4. Control over implementation of this Order shall be entrusted to the supervising Deputy Minister of justice of the Republic of Kazakhstan.

      5. This Order shall become effective ten calendar days after the day of its first official publication.

      Minister of Justice of the
Republic of Kazakhstan
M. Beketayev

  Approved
by Order of the Minister of Justice
of the Republic of Kazakhstan
o. 1454 of September 27, 2018,

Quality criteria for the provision of state-guaranteed legal assistance

      1. The criteria for the quality of legal assistance in the form of legal and regulatory information shall be:

      1) implementation of legal information within the limits of the powers provided for by the Law of the Republic of Kazakhstan "On Advocacy and Legal Assistance" (hereinafter ‒ the Law);

      2) keeping the population informed about the procedure and the possibility of obtaining state-guaranteed legal assistance through the mechanisms provided for by the Law;

      3) the absence of substantiated complaints against actions (inaction) of officials and other persons of state bodies that provide legal assistance in the form of legal information awareness;

      4) competence in the implementation of legal information;

      5) objectivity and timeliness of legal advice to individuals and legal entities;

      6) compliance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

      Footnote. Paragraph 1 as amended by the order of the Minister of Justice of the Republic of Kazakhstan dated 31.08.2022 No. 735 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

      2. The quality criteria for the provision of state-guaranteed legal assistance in the form of legal advice shall be:

      1) the compliance with the procedure and terms of legal advice established by paragraphs 7 and 8 of Article 28 of the Law;

      2) the validity and motivation of legal advice availability by the provisions of the legislation of the Republic of Kazakhstan;

      3) the compliance with the legislation of the Republic of Kazakhstan in the performance of professional duties;

      4) the relevance of legal advice;

      5) the lack of substantiated complaints against actions (inaction) of entities providing legal advice.

      3. The criteria for the quality of the provision by lawyers of state-guaranteed legal assistance in the form of protection and representation of the interests of individuals and legal entities in courts, criminal prosecution bodies, other state bodies and non-governmental organizations shall be:

      1) the provision of state-guaranteed legal assistance within the limits provided by the law of authority;

      2) the compliance with the performance of professional duties of the norms of the current legislation of the Republic of Kazakhstan and the Code of Legal Ethics;

      3) preservation of advocacy secrecy;

      4) refusal of the accepted order to provide state-guaranteed legal assistance if there is a personal interest in the outcome of the case, contrary to the interests of the person who applied for legal assistance;

      5) the lack of substantiated complaints about the actions (inaction) of lawyers.

      4. The quality criteria for the provision of state-guaranteed legal assistance by legal consultants in the form of representing the interests of individuals and legal entities in courts, state bodies and non-governmental organizations shall be:

      1) provision of state-guaranteed legal assistance within the powers granted by the Law;

      2) compliance with the norms of the legislation of the Republic of Kazakhstan on advocacy and legal assistance, the rules and standards of the Chamber of Legal Consultants, the Code of Professional Ethics in the performance of professional duties, in accordance with paragraph 1 of Article 78 of the Law;

      3) refusal of the accepted order to provide state-guaranteed legal assistance if there is a personal interest in the outcome of the case, contrary to the interests of the person who applied for legal assistance;

      4) absence of justified complaints about the actions (inaction) of legal consultants.

      Footnote. The criteria are supplemented by paragraph 4 in accordance with the order of the Minister of Justice of the Republic of Kazakhstan dated 31.08.2022 No. 735 (shall be enforced upon expiry of ten calendar days after the day of its first official publication).

Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету сапасының өлшемшарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі № 1454 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 9 қазанда № 17510 болып тіркелді.

      "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" 2018 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабының 8) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету сапасының өлшемшарттары бекітілсін.

      2. "Көрсетілетін заң көмегі сапасының критерийлерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 16 ақпандағы № 89 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10392 болып тіркелген, 2015 жылы 16 наурызда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаменті заңнамада белгіленген тәртіпте:

      1) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      3) осы бұйрықты ресми жарияланғанынан кейін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әділет министрінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр М. Бекетаев

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2018 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 1454 бұйрығымен бекітілген

Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету сапасының өлшемшарттары

      1. Мыналар құқықтық ақпарат беру түрінде көрсетілетін заң көмегі сапасының өлшемшарттары болып табылады:

      1) "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен (бұдан әрі - Заң) берілген өкілеттіктер шегінде құқықтық ақпарат беруді жүзеге асыру;

      2) Заңда көзделген тетіктері арқылы, мемлекет кепілдік берген заң көмегін алу тәртібі мен қолжетімдігі туралы халыққа құқықтық ақпарат беру;

      3) құқықтық ақпарат беру түрінде заң көмегін көрсететін лауазымды және өзге мемлекеттік органдар тұлғаларының әрекетіне (әрекетсіздігіне) негізделген шағымдардың болмауы;

      4) құқықтық ақпарат беруді жүзеге асырудағы құзыреті;

      5) жеке және заңды тұлғаларға құқықтық ақпарат берудің объективтілігі мен уақтылылығын қамтамасыз ету;

      6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын сақтау.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Әділет министрінің 31.08.2022 № 735 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Мыналар құқықтық консультация беру түрінде көрсетілетін мемлекет кепілдік берген заң көмегі сапасының өлшемшарттары болып табылады:

      1) Заңның 28-бабының 7 және 8-тармақтарында белгіленген құқықтық консультация беру тәртібін және мерзімдерін сақтау;

      2) құқықтық консультацияның Қазақстан Республикасының заңнамасының ережелерімен негізді мен дәлелді болуы;

      3) кәсіптік міндеттерін орындау кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын сақтау;

      4) құқықтық консультацияның өзектілігі;

      5) құқықтық консультация беретін тұлғалардың әрекетіне (әрекетсіздігіне) негізделген шағымдардың болмауы.

      3. Мыналар адвокаттардың жеке және заңды тұлғалардың мүдделерін соттарда, қылмыстық қудалау органдарында, өзге де мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес ұйымдарда қорғау және білдіру түрінде көрсетілетін мемлекет кепілдік берген заң көмегі сапасының өлшемшарттары болып табылады:

      1) заңмен берілген өкілеттілік шегінде мемлекет кепілдік берген құқықтық көмек көрсету;

      2) кәсіптік міндеттерді орындау кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және Адвокаттардың кәсіптік этикасы кодексінің нормаларын сақтау;

      3) адвокат құпиясын сақтау;

      4) мемлекет кепілдік берген заң көмегіне өтініш жасаған адамның мүддесіне қайшы келетін істің барысында жеке мүддесі болған кезде, заң көмегін көрсету туралы тапсырмадан бас тарту;

      5) адвокаттардың әрекетіне (әрекетсіздігіне) негізделген шағымдардың болмауы.

      4. Мыналар заң консультанттарының жеке және заңды тұлғалардың мүдделерін соттарда, мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес ұйымдарда білдіру түрінде көрсетілетін мемлекет кепілдік берген заң көмегі сапасының өлшемшарттары болып табылады:

      1) Заңмен берілген өкілеттілік шегінде мемлекет кепілдік берген құқықтық көмек көрсету;

      2) Заңының 78-бабының 1-тармағына сәйкес кәсіптік міндеттерді орындау кезінде Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, заң консультанттары палатасының қағидалары мен стандарттарының, Кәсіптік әдеп кодексінің нормаларын сақтау;

      3) мемлекет кепілдік берген заң көмегіне өтініш жасаған адамның мүддесіне қайшы келетін істің барысында жеке мүддесі болған кезде, заң көмегін көрсету туралы тапсырмадан бас тарту;

      4) заң консультанттарының әрекетіне (әрекетсіздігіне) негізделген шағымдардың болмауы.

      Ескерту. Өлшемшарттар 4-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 31.08.2022 № 735 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.