«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі әзірлеген «Денсаулық сақтау желілері, кадрлары және қызметі туралы есеп» (коды 7011204, индексі 1-денсаулық, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын және оны толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2011 жылғы 15 наурыздағы № 73 бұйрығының күшін жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2012 жылғы 14 наурыздағы № 75 бұйрығы

      1. «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабының 2-тармағының 4-тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы № 1460 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі туралы ереженің 19-тармағы 7) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      2.  «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі әзірлеген «Денсаулық сақтау желілері, кадрлары және қызметі туралы есеп» (коды 7011204, индексі 1-денсаулық, кезеңділігі жылдық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын және оны толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2011 жылғы 15 наурыздағы № 73 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 6904 болып енгізілген) бұйрығының күші жойылды деп танылсын.
      3. Стратегиялық даму департаменті осы бұйрықтың көшірмесін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне бір апталық мерзімде жолдасын.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің жауапты хатшысына жүктелсін.
      5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Төраға                                          Ә. Смайылов

О признании утратившим силу приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 15 марта 2011 года № 73 "Об утверждении статистической формы ведомственного статистического наблюдения "Отчет о сети, кадрах и деятельности в здравоохранении" (код 7011204, индекс 1-здрав, периодичность годовая) и инструкции по ее заполнению, разработанных Министерством здравоохранения Республики Казахстан"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 14 марта 2012 года № 75

      В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 40 Закона Республики Казахстана «О нормативных правовых актах», с подпунктом 7) пункта 19 Положения об Агентстве Республики Казахстан по статистике, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года № 1460, ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Признать утратившим силу приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 15 марта 2011 года № 73 «Об утверждении статистической формы ведомственного статистического наблюдения «Отчет о сети, кадрах и деятельности в здравоохранении» (код 7011204, индекс 1-здрав, периодичность годовая) и инструкции по ее заполнению, разработанных Министерством здравоохранения Республики Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6904, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 21 июля 2011 года. № 225 (26646));
      2. Департаменту стратегического развития в недельный срок направить копию настоящего приказа в Министерство юстиции Республики Казахстан.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ответственного секретаря Агентства Республики Казахстан по статистике.
      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания.

      Председатель                               А. Смаилов