Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) туралы ережені бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасының 2016 жылғы 13 қазандағы № 6 бұйрығы.

      "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына, "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің кейбір мәселелері және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2016 жылғы 5 қазандағы № 349 Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) туралы ереже бекітілсін.

      2. Алынып тасталды – ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 05.04.2017 № 72 бұйрығымен.

      3. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) (бұдан әрі – Ұлттық бюро) заңнамамен белгіленген тәртіпте:

      1) осы бұйрық бекітілгеннен кейін оның көшірмелерін баспа және электронды түрде күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығына жіберуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің және Ұлттық бюроның интернет-ресурстарында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Ұлттық бюроның басшысы Т.М. Татубаевқа жүктелсін.

      4. Осы бұйрық қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы


Мемлекеттік қызмет істері және


сыбайлас жемқорлыққа қарсы


іс-қимыл агенттігінің төрағасы

Қ. Қожамжаров


  Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік қызмет істері
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл агенттігі төрағасының
2016 жылғы 13 қазандағы № 6
бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы
(Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) туралы ереже
1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) (бұдан әрі – Ұлттық бюро) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (бұдан әрі – Агенттік) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу мәселелері бойынша іске асыру функцияларын және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды Агенттіктің құзыреті шегінде жүзеге асыратын ведомствосы болып табылады.

      2. Ұлттық бюро өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, осы Ережеге, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес жүзеге асырады.

      3. Ұлттық бюро республикалық мемлекеттік мекеменің ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауымен мөрі және мөртаңбасы, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық органдарында шоттары бар.

      4. Ұлттық бюро азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      5. Ұлттық бюроның, егер заңнамаға сәйкес оған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы бола алады.

      6. Ұлттық бюро өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамамен белгіленген тәртіппен Ұлттық бюро басшысының бұйрықтарымен ресімделетін шешімдер және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген басқа да актілерді қабылдайды.

      7. Ұлттық бюроның құрылымы мен штат санының лимитін Ұлттық бюро басшысының ұсынуы бойынша Агенттік төрағасы бекітеді.

      8. Ұлттық бюроның заңды мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Сейфуллин көшесі, 37.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 06.03.2019 № 60 бұйрығымен.

      9. Ұлттық бюроның толық атауы – "Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      10. Осы Ереже Ұлттық бюроның құрылтай құжаты болып табылады.

      11. Ұлттық бюроның қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

      12. Ұлттық бюроға кәсіпкерлік субъектілермен Ұлттық бюроның функциялары болып табылатын міндеттемелерін орындау мәніне шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

      Егер Ұлттық бюроға заң актілерімен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда мұндай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне бағытталады.

2. Ұлттық бюроның міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттемелері

      13. Ұлттық бюроның міндеттері:

      1) жеке және заңды тұлғалардың, қоғам мен мемлекеттің құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау;

      2) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

      3) сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтардың анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу.

      14. Ұлттық бюроның функциялары:

      1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы стратегияларды және бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

      2) Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы жыл сайынғы Ұлттық баяндаманы дайындауға қатысу;

      3) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыру бойынша жоспарлы іс-шаралардың орындалуын бағалау және өткізілген мониторинг туралы жиынтық ақпарат құрастыруға қатысу;

      4) қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арыздарды, хабарламаларды және өзге ақпаратты қабылдау, тіркеу және қарау;

      5) алдын ала тергеу, анықтау нысанында және хаттамалық нысанда сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізу;

      6) қылмыстық процеске қатысатын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

      7) жедел-іздестіру қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру;

      8) жария емес тергеу әрекеттерін, жалпы және арнайы жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында арнайы және басқа техникалық құралдарды қолдану;

      9) Ұлттық бюроға осы мақсаттарға бөлінген бюджет қаражаты шегінде жедел-іздестіру қызметін қаржылық және материалдық-техникалық жабдықтау;

      10) тергеуден, анықтаудан немесе соттан жасырынып жүрген іздеудегі адамдардың тұратын жерін анықтау және ұстау;

      11) сыбайлас жемқорлық қылмыстар бойынша жедел-іздестіру, әкімшілік, тергеу қызметі тәжірибесіне талдау жүргізу;

      12) Ұлттық бюроның аумақтық органдарының қызметін бақылау, үйлестіру және бағалау;

      13) ведомстволық статистиканы қалыптастыру;

      14) "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының кодексімен белгіленген тәртіпте қылмыстық-процестік қызметті қамтамасыз етумен байланысты әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша өндірісті жүзеге асыру;

      15) сыбайлас жемқорлық қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша тәркіленген мүлікті және әдетте, қылмыстық жолмен табылған қаражатқа алынған мүлікті мемлекеттің кірісіне айналдыру туралы ақпаратты кейін жариялаумен іске асыруға арналған мониторингті жүзеге асыру;

      16) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау тұрғысынан әлеуметтік-экономикалық саладағы криминогендік жағдайды талдау;

      17) басқа құқық қорғау және арнаулы органдардан, оның ішінде шет мемлекеттердің құзырлы органдарынан келіп түскен өтініштерді және сұрау салуларды орындау;

      18) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу мәселелері бойынша басқа мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және шет мемлекеттердің тиісті органдарымен өз құзыреті шегінде өзара іс-қимыл жасау;

      19) ақпараттық қауіпсіздік саясатын іске асыру, Ұлттық бюроның техникалық және ақпараттық қызметін қамтамасыз ету және жетілдіру;

      20) Ұлттық бюроға тергеу-жедел қызмет мәселелері бойынша жүктелген міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді әзірлеу, құру, сатып алу, пайдалану және жаңарту;

      21) Ұлттық бюроның әкімшілік ғимараттарын күзету режимін және өткізу режимін қамтамасыз ету;

      22) Ұлттық бюроның қаруландыруында тұрған қарулардың, оқ-дәрілердің, арнайы құралдардың сақталуын есепке алу және бақылау;

      23) арнайы мемлекеттік мұрағатта мұрағат құжаттарын жинау (сатып алу), тұрақты сақтау және пайдалануды жүзеге асыру;

      24) бейбіт және соғыс уақытында төтенше жағдайлар туындаған кездегі жұмылдыру даярлығы, Ұлттық бюро жұмысының тұрақтылығын арттыру;

      25) мемлекеттік құпияларды қорғауды қамтамасыз ету және құпиялылық режимнің сақталуын ведомстволық бақылау;

      26) Ұлттық бюроның бірыңғай кадр саясатын әзірлеу және іске асыру;

      27) Ұлттық бюроның жеке құрамының арасындағы құқық бұзушылықтарды анықтау, алдын алу және жолын кесу;

      28) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.

      15. Ұлттық бюроның құқықтары:

      1) сыбайлас жемқорлық қылмыстар бойынша жедел-іздестіру және тергеу қызметінің, сотқа дейінгі тергеу тәжірибесіне талдау жасау;

      2) мемлекеттік органдарға, ұйымдарға және оларда басқарушылық функцияларды орындайтын адамдарға Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасымен белгіленген тәртіпте мән-жайларды және басқа да заң бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылдау туралы ұсынулар енгізу;

      3) сыбайлас жемқорлық қылмыстармен күресу нысандары мен әдістерін жетілдіру, жедел-іздестіру қызметінің стратегиясы мен тактикасын айқындау, оның тиімділігін арттыру бойынша шаралар әзірлеу және іске асыру;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзіне жүктелген міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді құру және пайдалану, сотқа дейінгі тергеу, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізу барысында Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен тексеру ұйымдастыру;

      5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша бағдарламалық құжаттар әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

      6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіппен тергеу әрекеттерін жүргізу, процестік шешімдерді қабылдау және жедел-іздестіру іс-шараларын жүзеге асыру;

      8) қылмыстық-процестік заңнамаға және (немесе) әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамаға сәйкес құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлікті алып қою немесе алуды жүргізу;

      9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда, уәкілетті органдар мен лауазымды адамдардан ревизиялар, салықтық және басқа да тексерулер, мемлекеттік аудит және бағалау жүргізуді талап ету;

      10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіппен тиісті уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалану;

      11) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, лауазымдық және жеке тұлғалардан Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қажетті ақпараттар мен материалдарды сұрату және алу;

      12) өндірістегі қылмыстық істер бойынша шақыруға келуден жалтарған адамдарды күштеп әкелу;

      13) ұсталған және қамауға алынған адамдарды айдап алып келу;

      14) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда басқаша түрде жәрдем көрсеткен адамдарды ынталандыру;

      15) өзара ақпарат алмасуды, оның ішінде заңнамада белгіленген тәртіппен электронды тәсілмен қамтамасыз ете отырып, Ұлттық бюроның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен және ұйымдармен, басқа құқық қорғау органдарымен, халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

      16) Ұлттық бюроның жүргізуіне жататын мәселелер бойынша шет мемлекеттердің тиісті органдарымен, халықаралық ұйымдармен ынтымақтасу, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық шарттарды жасасу және қосылу бойынша Агенттікке ұсыныстар енгізу;

      17) атыс және өзге қаруды, арнайы құралдарды алып жүру, сақтау және қолдану, сондай-ақ қажет болған жағдайда қол күшін, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жауынгерлік күрес тәсілдерін қолдану;

      18) қызметтік міндеттерін орындау кезінде нысанды киім кию;

      19) Ұлттық бюроның және оның аумақтық бөлімшелері қызметкерлерінің (жұмыскерлерінің) қызметінде ішкі қауіпсіздіктің қамтамасыз етілуі және заңдылықтың сақталуы бойынша шаралар қабылдау;

      20) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сотқа талап-арыздар беру;

      21) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге құқықтарды жүзеге асыру.

      16. Ұлттық бюроның міндеттемелері:

      1) құқық бұзушылықтар туралы өтініштерді, хабарламаларды, шағымдар мен басқа да ақпараттарды қабылдау, тіркеу, есепке алу және қарастыру кезіндегі заңдылықты сақтау;

      2) жасалған немесе дайындалып жатқан қылмыстар туралы арыздар мен хабарламаларды қабылдау, тіркеу және қарастыру, олардың жолын кесу, ашу, оларды жасаған адамдарды ұстау және қоғамдық қауіпті әрекеттерге жол бермеу бойынша шараларды уақтылы қабылдау;

      3) Ұлттық бюроның құзыреті шегінде жалпы және арнайы жедел-іздестіру іс-шараларын, жасырын тергеу әрекеттерін жүзеге асыру, қылмыстық процеске пайдалану үшін олардың нәтижелерін тіркеу арқылы қылмыстарды анықтауды, жолын кесуді және ашуды қамтамасыз ету;

      4) Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік заңнамасымен көзделген тәртіппен алдын ала тергеуді анықтауды жүзеге асыру;

      5) қылмыстық процеске қатысатын адамдарды мемлекеттік қорғау бойынша заңнамалық актілермен көзделген шараларды қабылдау;

      6) Ұлттық бюроның қаруландыруында тұрған қарулардың, оқ-дәрілердің, арнайы құралдардың сақталуына бақылауды есепке алу және жүзеге асыру;

      7) қылмыстық істер бойынша заттай айғақтарды, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің мерзімі тоқтатылған қылмыстық істерді, сондай-ақ жедел есепке алу және жасырын тергеу амалдарының істерін есепке алу және сақтау;

      8) прокурорлық ықпал ету және сот актілерін қарастыру;

      9) "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының кодексімен белгіленген тәртіпте қылмыстық-процестік қызметті қамтамасыз етумен байланысты әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша өндірісті жүзеге асыру;

      10) іздеудегі адамдардың орналасу жерін анықтау және ұстау бойынша іс-шаралар жүргізу;

      11) Ұлттық бюроның белгіленген құзыреті шегінде іздеудегі адамдарды алып келуді ұйымдастыру;

      12) өз қызметін жүзеге асыру кезінде қызметтік тәртіпті және құпиялылық режимін сақтау;

      13) Ұлттық бюроның және оның аумақтық бөлімшелерінің қызметкерлерін (жұмыскерлерін) даярлауды, қайта даярлауды және біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

      14) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге міндеттемелерді жүзеге асыру.

3. Қызметті ұйымдастыру

      17. Ұлттық бюроны басқаруды ведомствоға жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз функцияларын жүзеге асыруға дербес жауаптылықта болатын басшы жүзеге асырады.

      18. Ұлттық бюроның басшысын Агенттік төрағасының ұсынуы бойынша лауазымға тағайындайтын және лауазымнан босататын Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайды.

      19. Ұлттық бюро басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын екі орынбасары болады.

      20. Ұлттық бюро басшысының өкілеттіктері:

      1) Ұлттық бюроға жүктелген міндеттерге сәйкес оның қызметін ұйымдастырады және жалпы басшылықты жүзеге асырады;

      2) штат санының лимиті шегінде Ұлттық бюроның және оның аумақтық органдарының құрылымы бойынша ұсыныстарды Агенттіктің қарауына енгізеді;

      3) өз орынбасарларының және Ұлттық бюроның құрылымдық бөлімшелері басшыларының өкілеттіктерін айқындайды;

      4) Ұлттық бюроның, оның аумақтық органдарының кадр мәселелерін Агенттік Төрағасының бұйрығымен белгіленген тәртіппен шешеді;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Ұлттық бюроның және оның аумақтық органдарының жұмыскерлеріне (қызметкерлеріне) тәртіптік жазалар салады және ынталандыру шараларын қабылдайды, еңбек қатынастары мәселелері оның құзыретіне кіреді;

      6) өз құзыреті шегінде Ұлттық бюро және оның аумақтық органдары қызметкерлерінің (жұмыскерлері) орындауы үшін міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;

      7) Агенттікке Ұлттық бюроның және оның аумақтық органдарының қызметкерлерін (жұмыскерлерін) мемлекеттік наградалармен наградтау туралы ұсынулар енгізеді;

      8) Агенттік төрағасының келісімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен Ұлттық бюроның және оның аумақтық органдарының қызметкерлеріне біліктілік сыныптарын белгілейді;

      9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдармен және өзге де ұйымдармен қарым-қатынастарда Ұлттық бюроның атынан өкілдік етеді;

      10) өз құзыретіне кіретін өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

      Ұлттық бюроның басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіліктерін орындауды басшының тапсырмасы бойынша оның орынбасарларының біреуі жүзеге асырады.

      21. Ұлттық бюро басшысының Ұлттық бюроның жанынан консультативті-кеңесші орган құруға құқығы бар.

4. Ұлттық бюроның мүлкі

      22. Ұлттық бюроның Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.

      Ұлттық бюроның мүлкі, оның меншігіне мемлекет берген, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де көздерден және меншіктік қызметтер нәтижесінде алынған мүліктер есебінен (ақша кірістерін қоса алғанда) құралады.

      23. Ұлттық бюроға бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.

      24. Ұлттық бюроның өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша берілген қаражат есебінен алынған мүлікті Қазақстан Республикасының заңнамасында егер өзгеше белгіленбесе, өз бетінше иеліктен шығаруға немесе өзгелей тәсілмен иелік етуге құқығы жоқ.

5. Ұлттық бюроны қайта ұйымдастыру және тарату

      25. Ұлттық бюроны қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Об утверждении Положения о Национальном бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службе) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

Приказ Председателя Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 13 октября 2016 года № 6.

      В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 35 Закона Республики Казахстан "О правовых актах", Указом Президента Республики Казахстан от 5 октября 2016 года № 349 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан", ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемое Положение о Национальном бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службе) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

      2. Исключен приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 05.04.2017 № 72.

      3. Национальному бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службе) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (далее – Национальное бюро) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) в течение десяти календарных дней после утверждения настоящего приказа направление его копии в печатном и электронном виде на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет", а также в Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан для внесения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсах Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и Национального бюро.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Национального бюро Татубаева Т.М.

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

Председатель Агентства


Республики Казахстан


по делам государственной службы


и противодействию коррупции

К. Кожамжаров


  УТВЕРЖДЕНО
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
государственной службы
и противодействию коррупции
от 13 октября 2016 года № 6

Положение о Национальном бюро по противодействию коррупции
(Антикоррупционной службе) Агентства Республики Казахстан по
делам государственной службы и противодействию коррупции
1. Общие положения

      1. Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (далее – Национальное бюро) является ведомством Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (далее – Агентство), осуществляющим в пределах компетенции Агентства реализационные функции по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных уголовных правонарушений и иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Национальное бюро осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением, а также международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

      3. Национальное бюро является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

      4. Национальное бюро вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

      5. Национальное бюро выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      6. Национальное бюро по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Национального бюро и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

      7. Структура и лимит штатной численности Национального бюро утверждаются председателем Агентства по представлению руководителя Национального бюро.

      8. Юридический адрес Национального бюро: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Байконыр, улица Сейфуллина, 37.

      Сноска. Пункт 8 в редакции приказа Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 06.03.2019 № 60.

      9. Полное наименование Национального бюро: Республиканское государственное учреждение "Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции".

      10. Настоящее Положение является учредительным документом Национального бюро.

      11. Финансирование Национального бюро осуществляется из средств республиканского бюджета.

      12. Национальному бюро запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Национального бюро.

      Если Национальному бюро законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

2. Задачи, функции, права и обязанности Национального бюро

      13. Задачи Национального бюро:

      1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

      2) участие в разработке и реализации государственной политики по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений;

      3) выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений.

      14. Функции Национального бюро:

      1) участие в разработке и реализации стратегий и программ в сфере противодействия коррупции;

      2) участие в подготовке ежегодного Национального доклада о противодействии коррупции в Республике Казахстан;

      3) участие в формировании сводной информации о проведенном мониторинге и оценке исполнения плановых мероприятий по реализации Антикоррупционной стратегии;

      4) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

      5) проведение досудебного расследования в форме предварительного следствия, дознания и протокольной форме;

      6) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

      7) организация и осуществление оперативно-розыскной деятельности;

      8) применение специальных и других технических средств в ходе проведения негласных следственных действий, общих и специальных оперативно-розыскных мероприятий;

      9) финансовое и материально-техническое оснащение оперативно-розыскной деятельности, в пределах бюджетных средств, выделенных Национальному бюро на эти цели;

      10) установление местонахождения и задержание лиц, находящихся в розыске, скрывшихся от следствия, дознания или суда;

      11) проведение анализа практики оперативно-розыскной и следственной деятельности и дознания по коррупционным преступлениям;

      12) контроль, координация и оценка деятельности территориальных органов Национального бюро;

      13) формирование ведомственной статистики;

      14) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан "Об административных правонарушениях";

      15) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам о коррупционных преступлениях и приобретенного на средства, добытые преступным путем, как правило, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

      16) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет выявления коррупционных правонарушений;

      17) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов, в том числе компетентных органов иностранных государств;

      18) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями и соответствующими органами иностранных государств по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений;

      19) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Национального бюро;

      20) разработка, создание, приобретение, эксплуатация и модернизация информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Национальное бюро по вопросам следственно-оперативной деятельности;

      21) обеспечение режима охраны административных зданий Национального бюро и пропускного режима;

      22) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Национального бюро;

      23) осуществление собирания (приобретения), постоянного хранения и использования архивных документов в специальном государственном архиве;

      24) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Национального бюро при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

      25) обеспечение защиты государственных секретов и ведомственный контроль за соблюдением режима секретности;

      26) выработка и реализация единой кадровой политики Национального бюро;

      27) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Национального бюро;

      28) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      15. Права Национального бюро:

      1) проводить анализ практики оперативно-розыскной и следственной деятельности, досудебного расследования по коррупционным преступлениям;

      2) вносить государственным органам, организациям или лицам, исполняющим в них управленческие функции, представления о принятии мер по устранению обстоятельств или других нарушений закона в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

      3) совершенствовать формы и методы борьбы с коррупционными преступлениями, определять стратегию и тактику оперативно-розыскной деятельности, вырабатывать и реализовывать меры по повышению ее эффективности;

      4) в соответствии с законодательством Республики Казахстан создавать и использовать информационные системы, обеспечивающие решение возложенных на нее задач, организовывать исследование в ходе досудебного расследования, производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      5) принимать участие в разработке и реализации программных документов по противодействию коррупции;

      6) вырабатывать предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере противодействия коррупции;

      7) проводить следственные действия, принимать процессуальные решения и осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

      8) изымать или производить выемку документов, товаров, предметов или иного имущества в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и (или) законодательством об административных правонарушениях;

      9) требовать производства ревизий, налоговых и других проверок, государственного аудита и оценки от уполномоченных органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

      10) использовать соответствующие изоляторы временного содержания, следственные изоляторы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

      11) запрашивать и получать от государственных органов, организаций, должностных и физических лиц необходимую информацию и материалы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      12) по имеющимся в производстве уголовным делам подвергать приводу лиц, уклоняющихся от явки по вызову;

      13) конвоировать задержанных и лиц, заключенных под стражу;

      14) поощрять лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции;

      15) осуществлять взаимодействие с государственными органами и организациями, другими правоохранительными органами, международными организациями по вопросам, входящим в компетенцию Национального бюро, обеспечивая обмен информацией, в том числе электронным способом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      16) сотрудничать с соответствующими органами иностранных государств, международными организациями по вопросам, отнесенным к ведению Национального бюро, а также вносить предложения в Агентство по заключению и присоединению к международным договорам в сфере противодействия коррупции;

      17) носить, хранить и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства, а также при необходимости применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      18) носить форменную одежду при исполнении служебных обязанностей;

      19) принимать меры по обеспечению внутренней безопасности и соблюдению законности в деятельности сотрудников (работников) Национального бюро и его территориальных органах;

      20) предъявлять в суды иски в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      21) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

      16. Обязанности Национального бюро:

      1) соблюдать законность при приеме, регистрации, учете и рассмотрении заявлений, сообщений, жалоб и иной информации о правонарушениях;

      2) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях, своевременно принимать меры по их пресечению, раскрытию, задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных деяний;

      3) в пределах компетенции Национального бюро обеспечивать выявление, пресечение и раскрытие преступлений путем осуществления общих и специальных оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;

      4) осуществлять дознание предварительное следствие в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

      5) принимать предусмотренные законодательными актами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

      6) учитывать и осуществлять контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Национального бюро;

      7) учитывать и хранить уголовные дела, по которым сроки досудебного расследования прерваны, вещественные доказательства по уголовным делам, а также дела оперативного учета и негласных следственных действий;

      8) рассматривать акты прокурорского реагирования и судебные акты;

      9) осуществлять производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан "Об административных правонарушениях";

      10) проводить мероприятия по установлению местонахождения и задержанию лиц, находящихся в розыске;

      11) организовывать в пределах установленной компетенции Национального бюро экстрадицию лиц, находящихся в розыске;

      12) соблюдать служебную дисциплину и режим секретности при осуществлении своей деятельности;

      13) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников (работников) Национального бюро и его территориальных органов;

      14) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3. Организация деятельности

      17. Руководство Национальным бюро осуществляет руководитель, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на ведомство задач и осуществление им своих функций.

      18. Руководитель Национального бюро назначается на должность и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан по представлению председателя Агентства.

      19. Руководитель Национального бюро имеет двух заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      20. Полномочия руководителя Национального бюро:

      1) в соответствии с возложенными на Национальное бюро задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

      2) вносит на рассмотрение Агентства предложения по структуре Национального бюро и его территориальных органов в пределах лимита штатной численности;

      3) определяет полномочия своих заместителей и руководителей структурных подразделений Национального бюро;

      4) решает кадровые вопросы Национального бюро, его территориальных органов в порядке, установленном приказом председателя Агентства;

      5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на работников (сотрудников) Национального бюро и его территориальных органов, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

      6) в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения сотрудниками (работниками) Национального бюро и его территориальных органов;

      7) вносит в Агентство представления о награждении сотрудников (работников) Национального бюро и его территориальных органов государственными наградами;

      8) по согласованию с председателем Агентства устанавливает квалификационные классы сотрудникам Национального бюро и его территориальных органов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      9) представляет Национальное бюро в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      10) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции.

      Исполнение полномочий руководителя Национального бюро в период его отсутствия осуществляется по поручению руководителя одним из его заместителей.

      21. Руководитель Национального бюро имеет право образовывать консультативно-совещательные органы при Национальном бюро.

4. Имущество Национального бюро

      22. Национальное бюро имеет на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      Имущество Национального бюро формируется за счет имущества, переданного государством, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      23. Имущество, закрепленное за Национальным бюро, относится к республиканской собственности.

      24. Национальное бюро не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

5. Реорганизация и упразднение Национального бюро

      25. Реорганизация и упразднение Национального бюро осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.