"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жауапты хатшысының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы № 991-к бұйрығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2021 жылғы 17 тамыздағы № 864-к бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 17.08.2021 № 864-к бұйрығымен.

      "Құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 65-бабының 3-тармағына, "Қазақстан Республикасы орталық атқарушы органының жауапты хатшысының мәртебесі мен өкілеттіктері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 27 шілдедегі № 372 Жарлығымен бекітілген Жауапты хатшының өкілеттіктерінің 1-тармағының 6) тармақшасына, "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 23 қазандағы № 789 қаулысына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі бекітілсін.

      2. "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің жауапты хатшысының 2019 жылғы 21 қарашадағы № 915-к бұйрығының күші жойылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы Ережені әділет органдарында тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрлігінің
жауапты хатшысы
Қ. Сәрсембаев

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрлігінің
жауапты хатшысының
2019 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 991-к бұйрығымен бекітілген

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті (бұдан әрі - Комитет) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің (бұдан әрі - Министрлік) құзыреті шегінде білім және ғылым саласында іске асыру және бақылау функцияларын жүзеге асыратын ведомство болып табылады, сондай-ақ ведомствоның құзыреті шегінде Министрліктің стратегиялық функцияларын орындауға қатысады.

      2. Комитет өз қызметін Қазақстан Республикасының Конститутциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      3. Комитет мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

      4. Комитет азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      5. Комитеттің, егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

      6. Комитет өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен, Комитет басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

      7. Комитеттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

      8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8-үй, "Министрліктер үйі" әкімшілік ғимараты, 11-кіреберіс.

      9. Мемлекеттік органның толық атауы – "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі.

      10. Осы Ереже Комитеттің құрылтай құжаты болып табылады.

      11. Комитеттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

      12. Комитетке кәсіпкерлік субъектілерімен Комитеттің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысынан шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

      Егер Комитетке Қазақстан Республикасының заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Комитеттің негізгі мақсаттары, функциялары, құқықтары мен міндеттері

      13. Міндеттері:

      1) ведомство өз құзыреті шегінде білім және ғылым саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыруға және жүзеге асыруға қатысу;

      2) білім беру қызметтерінің жоғары сапасын қамтамасыз ету мақсатында білім беру ұйымдарына сырттай бағалау жүргізу арқылы білім саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру, мемлекеттік бақылауды жүргізу, сондай-ақ ғылыми кадрларды даярлау сапасын бақылау;

      14. Функциялары:

      1) заңды тұлғаларға мыналарды:

      бастауыш білім;

      негізгі орта білім;

      жалпы орта білім;

      біліктіліктер бойынша, әскери, арнаулы оқу орындары үшін мамандықтардың топтары бойынша техникалық және кәсіптік білім;

      біліктіліктер бойынша, әскери, арнаулы оқу орындары үшін мамандықтардың топтары бойынша орта білімнен кейінгі білім;

      кадрларды даярлау бағыттары бойынша жоғары білім;

      кадрларды даярлау бағыттары бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім;

      діни білім беру үшін бiлiм беру қызметiмен айналысуға арналған лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру;

      2) ведомстволық бағыныстылығына қарамастан:

      мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын;

      мамандандырылған білімнің мамандандырылған жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын;

      арнайы білімнің арнайы оқу бағдарламаларын;

      техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын;

      әскери, арнаулы оқу орындарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асырып жатқан білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттауды жүргізу;

      3) меншік нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, білім беру ұйымдарында Қазақстан Республикасы заңнамасының және білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілердің, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының орындалуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

      4) бақылау және тексеру іс-шараларының нәтижелері бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасау, білім саласындағы уәкілетті органның құзыретіне кіретін баптар бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексіне сәйкес әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік жаза қолдану, оларды қозғау және сот органдарына беру, сот процестеріне қатысу;

      5) Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасының анықталған бұзушылықтарын ұйғарымда белгіленген мерзімде жою туралы орындалуы міндетті жазбаша ұйғарымдар беру;

      6) өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және келісу, сондай-ақ Комитет жанындағы консультативтік-кеңесші органдардың қызметін ұйымдастыру;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін, ескірген, сыбайлас жемқорлықты тудыратын және тиімсіз іске асырылатын құқық нормаларын анықтау, оларды жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу, сондай-ақ өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу немесе олардың күші жойылды деп тану жөнінде уақтылы шаралар қабылдау үшін Комитет әзірлеген және (немесе) іске асыратын заңға тәуелді актілерге қатысты тұрақты негізде мониторинг жүргізу;

      8) Комитеттің аумақтық органдарының қызметін үйлестіру және бақылау, сондай-ақ оларға комитет қызметінің бағыттары бойынша әдістемелік көмек көрсету;

      9) аумақтық органдардың білім туралы құжаттарды (түпнұсқа) апостильдеу жұмысын үйлестіру;

      10) оқу жетістіктерін сырттай бағалауды ұйымдастыру және өткізу;

      11) білім беру сапасын сырттай бағалау әдісімен білім беру мониторингін жүргізу;

      12) диссертациялық кеңес туралы үлгілік ережені әзірлеу;

      13) философия докторы, бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежелерін және қауымдастырылған профессор, профессор ғылыми атақтарын беру тәртібін әзірлеу;

      14) философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежелерін беру;

      15) қауымдастырылған профессор (доцент), профессор ғылыми атақтарын беру;

      16) мемлекеттің атынан белгіленген мемлекеттік үлгідегі ғылым кандидаты және докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дипломдарын, доцент, қауымдастырылған профессор (доцент), профессор аттестаттарын беру;

      17) диссертациялық кеңестің қызметін ұйымдастыру туралы шешім қабылдау;

      18) философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежелерін және қауымдастырылған профессор (доцент) атағын беру бойынша аттестаттау істерін қарау жөніндегі сарапшылық кеңестерін құру және олардың қызметін ұйымдастыру;

      19) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету процесін автоматтандыруды және оңтайландыруды қамтамасыз ету;

      20) байқаушы ретінде мектептердегі, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы, балалар үйінің жанындағы қамқоршылық кеңестерінің отырыстарына қатысатын аумақтық органдардың қызметін үйлестіру;

      21) білім және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөнінде ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу;

      22) білім беру ұйымдарына білім беру процесін құру бойынша әдістемелік және әдіснамалық көмек көрсету;

      23) Комитеттің өкілеттілігіне жататын мәселелер бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыру;

      24) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша берілгенге дейін өтініш берушінің біліктілік талаптарына сәйкестігіне бақылау субъектісіне барумен профилактикалық бақылауды жүзеге асыру;

      25) ғылыми қызмет нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын басылымдар тізбесіне енгізу үшін ғылыми басылымдарға қойылатын талаптарды әзірлеу;

      26) білім беру ұйымдарының бағалау өлшемдерін әзірлеу;

      27) тәуекел дәрежесін бағалау өлшемдері негізінде бақылау субъектілеріне бару арқылы профилактикалық бақылауды жүргізудің жартыжылдық тізімін әзірлеу;

      28) мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бойынша рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу;

      29) мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бойынша қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыру;

      30) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен, хабарлама жасау тәртібімен жүзеге асырылатын білім беру ұйымдарының қызметін тоқтата тұру;

      31) білім беру ұйымдарына әдіснамалық көмек көрсету;

      32) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

      15. Құқықтары мен міндеттері:

      1) заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды адамдарынан қажетті ақпарат пен материалдарды, оған қоса мемлекеттік қызметтерді көрсетуге қажетті құжаттар мен ақпаратты сұрату және алу;

      2) Комитеттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша қолданыстағы заңнаманы қолдану жөнінде түсініктемелер беру;

      3) Комитет қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды ұйымдастыру;

      4) Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексінің және мемлекеттік қызмет туралы заңнамасында қарастырылған тәртіппен қызметкерлерді көтермелеу, оларға тәртіптік жазалар қолдану, қызметкерлерді материалдық жауапкершілікке тарту;

      5) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мен халықаралық шарттарының жобаларын әзірлеуге қатысу;

      6) Комитеттің аумақтық бөлімшелеріне орындалуы міндетті нұсқаулар беру;

      7) Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес орындамаған немесе жазбаша нұсқамаларын тиiсiнше орындамағаны үшiн хаттама толтырып, сот органдарына жолдау;

      8) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау, олар бойынша хаттамалар жасау және әкімшілік жазалар қолдану;

      9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Комитеттің құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында сотқа жүгіну,талап-арыз беру;

      10) тексерілетін субъектілерге бақылау жүргізу кезінде мемлекеттiк органдардың және ведомстволық бағынысты ұйымдардың мамандарын, консультанттарын және сарапшыларын тарту;

      11) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Комитеттің құзіретіне кіретін мәселелер бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін, арыздары мен шағымдарын қарау;

      12) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен, сондай-ақ мемлекеттік органдардың келісімі бойынша олармен бірлескен актілер негізінде басқа мемлекеттік органдармен, халықаралық ұйымдармен, сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушылармен өзара қарым-қатынас жасау;

      13) өзінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Републикасының заңнамаларын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;

      14) Комитеттің аумақтық органдар қызметтерінің нәтижелерін талдау және мониторинг жүргізу негізінде білім беру стандарттары мен мазмұнын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

      15) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Комитеттің құзыреті шегінде мәселелерді анықтау үшін үкіметтік емес ұйымдарды, ғылыми және өзге де, оның ішінде шетелдік ұйымдарды, ғылыми мамандарды жұмысқа тарту;

      16) Комитеттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер және өзге де іс-шаралар өткізу;

      17) Комитеттің құзыреті шегінде консультативтік-кеңестік және сараптау органдарын құру (кеңестер, комиссиялар, топтар, алқалар);

      18) Комитеттің негізгі бағыттағы қызметі бойынша Алқа отырысын өткізу;

      19) апатты және үш ауысымды мектептерге мониторинг жүргізу;

      20) мемлекеттік қызметтер стандарттарының қолжетімділігін қамтамасыз ету;

      21) мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсету тәртібі туралы тұтынушыларды ақпараттандыру;

      22) мемлекеттік қызметті көрсету саласындағы уәкілетті органдарға тиісті ақпарат ұсыну;

      23) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге міндеттерді жүзеге асыру.

3-тарау. Комитеттің қызметін ұйымдастыру

      16. Комитетке басшылықты Төраға жүзеге асырады, ол жүктелген міндеттердің орындалуына және өз функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады.

      17. Комитеттің Төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.

      18. Комитет Төрағасының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

      19. Комитет Төрағасының өкілеттігі:

      1) Комитеттің құрамына кіретін құрылымдық бөлімшелер басшыларының міндеттері мен өкілеттіктерін белгілейді;

      2) Комитеттің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

      3) Комитеттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мен қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Комитет қызметкерлерін лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Комитет төрағасының орынбасарларын қоспағанда, Комитет қызметкерлерін, аумақтық органдардың басшыларын және басшы орынбасарын көтермелейді, сонымен қатар тәртіптік жаза қолданады;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Комитет қызметкерлерін, аумақтық органдардың басшылары мен басшының орынбасарын іссапарға жіберу, еңбек демалысын беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемақы төлеу, сыйлықақы беру мәселелерін шешеді;

      7) өз құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша құқықтық актілер шығарады, Комитеттің және оның аумақтық органдарының барлық қызметкерлері үшін міндетті болып табылатын сұрақтар бойынша нұсқау береді;

      8) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда Комитеттің атынан өкілдік етеді;

      9) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге бағытталған шараларды қабылдау жұмысына басшылық жасайды, қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамалар талаптарын сақтауын қамтамасыз етеді;

      10) қызметкерлердің Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексін, орындаушылық және еңбек тәртібін сақтауын бақылайды;

      11) білім саласында уәкілетті органның құзыретіне кіретін баптар бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексіне сәйкес әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік жаза қолданады, оларды қозғайды және сот органдарына береді, сот процестеріне қатысады;

      12) Қазақстан Республикасы заңдары мен Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне сәйкес өзге де өкілеттілікті жүзеге асырады.

      Төраға болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

      20. Төраға өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

4-тарау. Комитеттің мүлкі

      21. Комитеттің, заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкінің болуы мүмкін.

      Комитеттің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      22. Комитетке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.

      23. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Комитет өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен иелік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Комитетті қайта ұйымдастыру және тарату

      24. Комитетті және оның аумақтық органдарын қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.


      Комитеттің қарамағындағы аумақтық органдардың тізбесі


      1. Ақмола облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      2. Ақтөбе облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      3. Алматы облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      4. Атырау облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      5. Шығыс Қазақстан облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      6. Жамбыл облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      7. Батыс Қазақстан облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      8. Қарағанды облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      9. Қостанай облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      10. Қызылорда облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      11. Маңғыстау облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      12. Павлодар облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      13. Солтүстік Қазақстан облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      14. Түркістан облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      15. Нұр-Сұлтан қаласының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      16. Алматы қаласының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

      17. Шымкент қаласының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті.

Об утверждении Положения республиканского государственного учреждения "Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан"

Приказ Ответственного секретаря Министерства образования и науки Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 991-к. Утратил силу приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 864-к.

      Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра образования и науки РК от 17.08.2021 № 864-к.

      В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах", подпунктом 6) пункта 1 Полномочий ответственного секретаря утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 372 "О статусе и полномочиях ответственного секретаря центрального исполнительного органа Республики Казахстан", постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2019 года № 789 "О некоторых вопросах Министерства образования и науки Республики Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемое Положение республиканского государственного учреждения "Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      2. Отменить приказ ответственного секретаря Министерства образования и науки Республики Казахстан от 21 ноября 2019 года № 915-к "Об утверждении положения республиканского государственного учреждения "Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      3. Комитету по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) регистрацию настоящего Положения в органах юстиции;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

      5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

      Ответственный секретарь
Министерства образования
и науки Республики Казахстан
К. Сарсембаев

  Утверждено
Приказом ответственного
секретаря Министерства образования
и науки Республики Казахстан
от 26 декабря 2019 года № 991-к

Положение республиканского государственного учреждения "Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан"

Глава 1. Общие положения

      1. Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет) является ведомством, осуществляющим в пределах компетенции Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Министерство) реализационные и контрольные функции в сфере образования и науки, а также участвует в выполнении стратегических функций Министерства в пределах компетенции ведомства.

      2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

      3. Комитет является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.

      4. Комитет вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

      5. Комитет имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      6. Комитет по вопросам своей компетенции, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, принимает решения, оформляемые приказами Председателя Комитета и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

      7. Структура и лимит штатной численности Комитета утверждаются в соответствии с действующим законодательством.

      8. Местонахождение юридического лица: 010000, город Нур-Султан, район "Есиль", проспект Мәңгілік Ел, дом 8, Административное здание "Дом министерств", подъезд 11.

      9. Полное наименование государственного органа - республиканское государственное учреждение "Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан".

      10. Настоящее Положение является учредительным документом Комитета.

      11. Финансирование деятельности Комитета осуществляется из республиканского бюджета.

      12. Комитету запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Комитета.

      Если Комитету законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход республиканского бюджета.

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Комитета

      13. Задачи:

      1) участие в формировании и реализации единой государственной политики в области образования и науки, в пределах компетенции ведомства;

      2) осуществление государственного регулирования в области образования в целях обеспечения высокого качества образовательных услуг, предоставляемых организациями образования путем внешней оценки качества системы образования, проведения государственного контроля, а также контроля качества подготовки научных кадров;

      14. Функции:

      1) выдача юридическим лицам лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью на предоставление:

      начального образования;

      основного среднего образования;

      общего среднего образования;

      технического и профессионального образования по квалификациям, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;

      послесреднего образования по квалификациям, для военных, специальных учебных заведений по группам специальностей;

      высшего образования по направлениям подготовки кадров;

      послевузовского образования по направлениям подготовки кадров;

      духовного образования;

      2) проведение государственной аттестации организаций образования независимо от ведомственной подчиненности, реализующих:

      общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования;

      специализированные общеобразовательные учебные программы специализированного образования;

      специальные учебные программы специального образования;

      образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования;

      образовательные программы высшего и послевузовского образования в военных, специальных учебных заведениях;

      3) осуществление государственного контроля за исполнением законодательства Республики Казахстан и нормативных правовых актов в области образования, государственных общеобязательных стандартов образования в организациях образования, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности;

      4) по результатам контрольных и проверочных мероприятий составление протоколов об административных правонарушениях, наложение административных взысканий за административные правонарушения по статьям, отнесенным в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях к компетенции уполномоченного органа в области образования, возбуждение и передача их в судебные органы, участие в судебных процессах;

      5) выдача обязательных для исполнения письменных предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан в области образования в установленные в предписании сроки;

      6) разработка и согласование нормативных правовых актов, в пределах своей компетенции, а также организация деятельности консультативно-совещательных органов при Комитете;

      7) проведение на постоянной основе мониторинга в отношении разработанных и (или) реализуемых Комитетом подзаконных актов для выявления противоречащих законодательству Республики Казахстан, устаревших, коррупциогенных и неэффективно реализуемых норм права, выработки предложений по их совершенствованию, а также своевременного принятия мер по внесению изменений и (или) дополнений или признанию их утратившими силу;

      8) координация и контроль за деятельностью территориальных органов Комитета, а также оказание методической помощи им по направлениям деятельности Комитета;

      9) координация работы территориальных органов по апостилированию документов об образовании (оригиналов);

      10) организация и проведение внешней оценки учебных достижений;

      11) проведение образовательного мониторинга методом внешней оценки качества образования;

      12) разработка типового положения о диссертационном совете;

      13) разработка порядка присуждения степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю и присвоения ученых званий ассоциированного профессора (доцента), профессора;

      14) присуждение степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю;

      15) присвоение ученых званий ассоциированного профессора (доцента), профессора;

      16) выдача от имени государства дипломов кандидата и доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю, аттестатов доцента, ассоциированного профессора (доцента), профессора установленного государственного образца;

      17) принятие решения об организации деятельности диссертационного совета;

      18) создание и организация деятельности экспертных советов по рассмотрению аттестационных дел на присуждение степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю и ученых званий ассоциированного профессора (доцента);

      19) обеспечение автоматизации и оптимизации процесса оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации;

      20) координация деятельности территориальных органов, участвующих на заседаниях попечительских советов в школах, организаций технического и профессионального образования, при детских домах в качестве наблюдателей;

      21) проведение информационно-разъяснительной работы по реализации государственной политики в сфере образования и науки;

      22) оказание методической и методологической помощи по построению образовательного процесса организациям образования;

      23) осуществление контрольных функций за деятельностью местных исполнительных органов по вопросам, относящимся к полномочиям Комитета;

      24) осуществление профилактического контроля с посещением субъекта контроля на соответствие заявителя квалификационным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

      25) разработка требований к научным изданиям для включения их в перечень изданий, рекомендуемых для публикации результатов научной деятельности;

      26) разработка критерий оценки организаций образования;

      27) разработка полугодового списка проведения профилактического контроля с посещением субъектов контроля на основании критериев оценки степени риска;

      28) ведение государственного электронного реестра разрешений и уведомлений по дошкольному воспитанию и обучению;

      29) осуществление приема уведомлений о начале или прекращении осуществления деятельности по дошкольному воспитанию и обучению;

      30) приостановление деятельности организаций образования, осуществляющих деятельность в уведомительном порядке, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      31) оказание методологической поддержки организациям образования;

      32) осуществление иных функций, предусмотренных законами Республики Казахстан; актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      15. Права и обязанности:

      1) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, их должностных лиц, необходимую информацию и материалы, в том числе, необходимые для оказания государственных услуг;

      2) давать разъяснения по применению действующего законодательства по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

      3) организовывать повышение квалификации и переподготовки сотрудников Комитета;

      4) поощрять работников, налагать дисциплинарные взыскания, привлекать работников к материальной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и законодательством о государственной службе;

      5) участвовать в пределах компетенции в разработке проектов нормативных правовых актов и международных договоров Республики Казахстан;

      6) давать обязательные для исполнения указания территориальным органам Комитета;

      7) составлять протокола об административных правонарушениях и передавать их в судебные органы, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      8) рассматривать дела об административных правонарушениях, составлять по ним протоколы и налагать административные взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

      9) обращаться в суд, предъявлять иски в целях защиты прав и интересов Комитета в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      10) привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов и подведомственных организаций при проведении контроля над проверяемыми субъектами;

      11) рассматривать обращения, заявления и жалобы физических и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      12) взаимодействовать с другими государственными органами, международными организациями, участниками внешнеэкономической и иной деятельности в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, а также на основании совместных актов соответствующих государственных органов по согласованию с ними;

      13) вносить предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан по вопросам, входящим в его компетенцию;

      14) вносить предложения по совершенствованию стандартов и содержания образования на основе анализа и мониторинга результатов деятельности территориальных органов Комитета;

      15) привлекать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для проработки вопросов, в пределах компетенции Комитета, неправительственные организации, научные и иные организации, ученых и специалистов, в том числе зарубежных;

      16) проводить совещания, семинары, конференции, круглые столы и иные мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

      17) создавать консультативно-совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в пределах компетенции Комитета

      18) проводить Коллегии по основным направлениям деятельности Комитета;

      19) проводить мониторинг аварийных и трехсменных школ;

      20) обеспечивать доступность стандартов государственных услуг;

      21) обеспечивать информированность потребителей государственных услуг о порядке оказания государственных услуг;

      22) предоставлять соответствующую информацию в уполномоченные органы в области оказания государственных услуг;

      23) осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. Организация деятельности Комитета

      16. Руководство Комитета осуществляется Председателем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих функций.

      17. Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      18. Председатель Комитета имеет заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      19. Полномочия Председателя:

      1) определяет обязанности и полномочия руководителей структурных подразделений, входящих в состав Комитета;

      2) утверждает положения о структурных подразделениях Комитета;

      3) определяет обязанности и полномочия руководителей и работников структурных подразделений Комитета;

      4) в соответствии с законодательством Республики Казахстан назначает на должности и освобождает от должностей работников Комитета;

      5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке поощряет, а также налагает дисциплинарные взыскания на работников Комитета, за исключением заместителей председателя Комитета;

      6) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки (переподготовки), повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок и премирования работников Комитета;

      7) издает правовые акты, дает указания по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательные для выполнения всеми работниками Комитета и его территориальных органов;

      8) представляет Комитет в государственных органах и иных организациях в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

      9) осуществляет общее руководство по принятию мер, направленных на усиление борьбы с коррупцией и соблюдение требований законодательства о государственной службе, обеспечивает соблюдение сотрудниками требований антикоррупционного законодательства;

      10) контролирует соблюдение сотрудниками Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153, исполнительской и трудовой дисциплины;

      11) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания по статьям, отнесенным в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях к компетенции уполномоченного органа в области образования, возбуждает дела об административных правонарушениях и передает их в судебный орган, участвует в судебных процессах;

      12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами и актами Президента Республики Казахстан.

      Исполнение полномочий Председателя в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим законодательством.

      20. Председатель определяет полномочия своих заместителей в соответствии с действующим законодательством.

Глава 4. Имущество Комитета

      21. Комитет может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

      Имущество Комитета формируется за счет имущества, переданного ему государством, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      22. Имущество, закрепленное за Комитетом, относится к республиканской собственности.

      23. Комитет не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение Комитета

      24. Реорганизация и упразднение Комитета осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Перечень территориальных органов, находящихся в ведении Комитета

      1. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области.

      2. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области.

      3. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Алматинской области.

      4. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области.

      5. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области.

      6. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области.

      7. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области.

      8. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области.

      9. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области.

      10. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Кызылординской области.

      11. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области.

      12. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Павлодарской области.

      13. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области.

      14. Департамент по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области.

      15. Департамент по обеспечению качества в сфере образования города Нур-Султан.

      16. Департамент по обеспечению качества в сфере образования города Алматы.

      17. Департамент по обеспечению качества в сфере образования города Шымкент.