"Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 19 сәуірдегі № 131 қаулысы.

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабына, "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-1-бабына, "Мемлекеттік органдардың және олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметін ұйымдастырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № 590 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының 2021 Бейімбет Майлин ауданы әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған "Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі туралы Ережесі бекітілсін.

      2. "Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесіне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте;

      1) осы қаулыны аумақтық әділет органдарда мемлекеттік тіркеуді;

      2) ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін, осы қаулының қазақ және орыс тілдерінде электрондық түрдегі көшірмесін қол қойылған күнінен бастап күнтізбелік жиырма күн ішінде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қостанай облысы бойынша филиалаын жіберуді;

      3) осы қаулын оны ресми жарияланғанынан кейін қол қойылған күнінен бастап және Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнынның филиалына жіберуді қамтамасыз етсін және Қостанай облысы бойынша ресми Қостанай облысы бойынша филиалына жіберілген кұнінен кеін Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау "Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің басшысына жүктелсін.

      4. Осы қаулы оны алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Бейімбет Майлин ауданының әкімі Қ. Мыржақыпов

  Беиімбет Майлин
  ауданы әкімдігінің
  2022 жылғы "19" сәуір
  № 131 қаулысына
  қосымша

"Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі туралы ереже

      Ескерту. Ереже жаңа редакцияда - Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің 12.09.2023 № 231 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

1. Жалпы ережелер

      1. "Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты) әкімнің және жергілікті мемлекеттік басқарудың қызметін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

      2. Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты ведомстволары жоқ.

      3. Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      4. Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген мөрі және өз атауы қазақ тілінде жазылған мөртабандары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

      5. Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      6. Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты егер оған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

      7. Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен "Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің басшысы бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

      8. "Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

      9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 111700, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Бейімбет Майлин ауданы, Әйет ауылы, Тәуелсіздік көшесі, 60.

      10. Осы Ереже Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты құрылтай құжаты болып табылады.

      11. Бейімбет Майлин ауданы әкімі аппаратының қызметін қаржыландыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

      12. Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппаратына Бейімбет Майлин ауданы әкімі аппаратының өкілеттігі болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында кәсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

      Егер Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппаратына заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда алынған кірістер, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджетке жіберіледі.

2. Мемлекеттік органның міндеттері мен өкілеттіктері

      13. Міндеттері:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің мемлекеттік егемендікті, конституциялық құрылысты қорғау және нығайту, Қазақстан Республикасының қауіпсіздігін, аумақтық тұтастығын қамтамасыз ету жөніндегі саясатын іске асыру;

      2) заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайту, азаматтардың құқықтық сана деңгейін және олардың елдің қоғамдық-саяси өміріндегі белсенді азаматтық ұстанымын арттыру жөніндегі шараларды жүзеге асыру;

      3) Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясын іске асыру, ауданда мемлекеттік, әлеуметтік-экономикалық саясаттың және әлеуметтік және экономикалық процестерді басқарудың негізгі бағыттарын жүзеге асыру, осы мақсаттарда жергілікті атқарушы биліктің барлық органдарының келісілген жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

      4) Қазақстан Республикасының Конституциясында, Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасының Президентіне, Қазақстан Республикасының Үкіметіне, жоғары тұрған орталық мемлекеттік органға қатысты қабылданатын өзге де нормативтік құқықтық актілерде көзделген міндеттерді жүзеге асыру.

      14. Өкілеттігі:

      1) Құқықтары:

      аудан әкімі мен әкімдігінің мүдделерін білдіру;

      аудан әкімі мен әкімдігінің құзыреті мәселелері бойынша мемлекеттік органдардан, лауазымды тұлғалардан және басқа да ұйымдардан құзыреті шегінде сұрау салулар жіберу және қажетті ақпаратты, құжаттарды және өзге де материалдарды алу;

      аудан аумағында орналасқан ұйымдардың басшыларына өз құзыретінің мәселелері бойынша қажетті тапсырмалар беру (келісім бойынша);

      тиісті аумақта басқарудың тиімділігін арттыру мәселелері бойынша басқа да мемлекеттік басқару органдарымен, қоғамдық өзін-өзі басқару органдарымен және басқа да ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау;

      Қазақстан Республикасының Конституциясында, Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі өзіне қатысты жоғары тұрған орталық мемлекеттік орган қабылдайтын өзге де нормативтік құқықтық актілерде көзделген құқықтарды жүзеге асыру;

      2) міндеттері:

      Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын сақтау;

      Президенттің, Үкіметтің және өзге де орталық атқарушы органдардың, сондай-ақ облыс әкімі мен әкімдігінің актілері мен тапсырмаларын сапалы және уақтылы орындау.

      15. Функциялар:

      1) "Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің құрылымдық бөлімшелерінде, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдарда орындаушылық тәртіптің жай-күйіне талдау жүргізеді;

      2) әкімдік отырыстарын, кеңестерді, семинарларды және басқа да іс-шараларды өткізуді жоспарлайды, оларды дайындауды және өткізуді ұйымдастырады, әкімдік мүшелерінің және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдар басшыларының ұсынысы бойынша әкімдік отырыстарында қарау үшін тоқсан сайынғы мәселелер тізбесін жасайды;

      3) әкімдіктің іс қағаздарын жүргізеді және әкімдікке, әкімге келіп түсетін хат-хабарларды өңдейді, басқа мемлекеттік органдар мен ұйымдардан келіп түсетін ақпаратты, сондай-ақ әкімдік пен Бейімбет Майлин ауданы әкімі құзыретіне жататын мәселелер бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін жинауды, өңдеуді қамтамасыз етеді;

      4) әкімдік қаулыларының, әкім шешімдері мен өкімдерінің, "Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарының жобаларын дайындауды ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;

      5) Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің және орталық мемлекеттік органдарының, сондай-ақ облыс, аудан әкімі мен әкімдігінің актілері мен тапсырмаларының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

      6) аудан әкіміне бағынысты мемлекеттік басқару органдарының өзара іс-қимылын және қызметін үйлестіруді қамтамасыз етеді;

      7) аудан әкімі мен әкімдігінің нормативтік құқықтық актілерін әзірлеуге заң қызметінің тікелей қатысуын қамтамасыз етеді, аудан әкімі мен әкімдігінің нормативтік құқықтық актілерін қабылдауды, Мемлекеттік тіркеуді, сондай-ақ жинауды, сақтауды және есепке алуды қамтамасыз етеді;

      8) құқық бұзушылықтардың профилактикасы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау;

      9) "Бейімбет Майлин ауданы әкімі аппараты" мемлекеттік мекемесінің қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу;

      10) Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде көзделген тәртіппен әкімдік бөлімдеріне қатысты келіп түскен әкімшілік актілерге, әкімшілік әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдарды қарауды жүзеге асырады;

      11) әкімдіктің интернет-ресурсын қолдауды және дамытуды қамтамасыз етеді, ақпараттық қоғам жағдайында мемлекеттік басқару органдарының азаматтармен және заңды тұлғалармен өзара іс-қимылын ұйымдастырады;

      12) аудан әкімі аппаратының және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың кадрларына мониторингті жүзеге асырады;

      13) бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға орналасуға конкурстар өткізуді ұйымдастыруды жүзеге асырады;

      14) жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қызметшілерінің тәртіптік теріс қылықтарын қарау жөніндегі бірыңғай тәртіптік комиссияның қызметін ұйымдастыруды жүзеге асырады;

      15) ауданның жергілікті атқарушы органдары мемлекеттік қызметшілерінің қызметін бағалау жөніндегі бірыңғай комиссияның қызметін ұйымдастыруды жүзеге асырады;

      16) функционалдық блоктар бойынша жергілікті атқарушы органдардың "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарын бөлу жөніндегі бірыңғай комиссияның қызметін ұйымдастыруды жүзеге асырады;

      17) терроризмнің алдын алу, оның салдарын азайту және (немесе) жою саласында терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асырады;

      18) өңірлік деңгейде төтенше жағдайлар мен олардың салдарларының алдын алуға және жоюға бағытталған Азаматтық қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асырады;

      19) мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

      20) әкім мен әкімдік шығарған актілерді тіркеуді жүргізеді, тиісті ресімдеуді және таратуды қамтамасыз етеді;

      21) Құжаттамалық қамтамасыз етуді, оның ішінде тиісті құжат айналымын ұйымдастыру, ақпараттық технологияларды енгізу және дамыту жолымен, іс жүргізу қағидаларының сақталуын бақылауды және мемлекеттік тілді қолдану аясын кеңейтуді жүзеге асырады;

      22) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қабылдауды, тіркеуді және есепке алуды жүзеге асырады, аудан әкімінің, аудан әкімінің орынбасарларының және "Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің басшысының жеке тұлғаларды және заңды тұлғалар өкілдерін жеке қабылдауын ұйымдастырады;

      23) аудан әкімдігіне келіп түсетін жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің сапасын, қарау мерзімдерін бақылауды жүзеге асырады;

      24) таратылуы шектелген қызметтік ақпаратпен (бұдан әрі - ҚБП) жұмысты жүзеге асыру, құжаттардың уақтылығы мен орындалу сапасын бақылау;

      25) аудан әкімі аппаратының істер номенклатурасын әзірлеуге, белгіленген тәртіппен ведомстволық мұрағатқа берілгенге дейін істерді жедел сақтауды және пайдалануды қамтамасыз етуге;

      26) құрылымдық бөлімшелерде істерді ресімдеу мен қалыптастырудың дұрыстығына бақылауды жүзеге асыру;

      27) аудан әкімі мен әкімдігінің ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттары бланкілерінің техникалық ерекшеліктерін және жобаларын әзірлеуге, қолданыстағы стандарттарға сәйкес бланкілік өнімге, сондай-ақ конверттерге, мөрлер мен мөртабандарға тапсырыс беруді және есепке алуды қамтамасыз етуге;

      28) аудан әкімінің елтаңбалық мөрлерін сақтауға;

      29) белгіленген қағидаларды бұза отырып дайындалған құжаттарды пысықтауға қайтаруға;

      30) әкімдік бөлімдерімен және олардың ведомстволық бағынысты ұйымдарымен мемлекеттік қызмет көрсету сапасына ішкі бақылауды жүзеге асырады;

      31) жергілікті деңгейде ақпараттық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асырады;

      32) "Құжаттардың бірыңғай электрондық мұрағаты" ақпараттық жүйесін (бұдан әрі – АЖ) енгізуді, оның жұмыс істеуін және жұмысын қамтамасыз ету;

      33) қолма-қол, сондай-ақ "Е-лицензиялау" АЖ "Электрондық үкімет" веб-порталы арқылы келіп түскен мемлекеттік қызметтерді көрсетуге өтініштерді қабылдауды жүзеге асыру;

      34) өңірлік деңгейде мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын іске асыру жөніндегі іс-шараларды жүргізеді;

      35) мемлекеттік наградалармен наградталатын адамдардың деректер базасын қалыптастыруды жүзеге асырады;

      36) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Мәжілісінің, аудандық мәслихаттың депутаттарының, ауылдар мен ауылдық округтердің әкімдерінің сайлауын өткізуді ұйымдастыруды қамтамасыз етеді, сайлаушылар тізімін жүргізуді жүзеге асырады;

      37) алқабилерге кандидаттардың алдын ала тізімдерін жүргізу және өзектендіруді қамтамасыз ету арқылы алқабилердің қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысуына байланысты қоғамдық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асырады;

      38) әкімшілік-аумақтық құрылым саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады, ауданның әкімшілік-аумақтық құрылысын өзгерту туралы облыс әкімдігіне ұсыныстар енгізеді;

      39) Бейімбет Майлин ауданы әкімі аппараты бюджетінің жобасын, бюджеттік бағдарламаларды, қаржыландыру жоспарларын әзірлейді;

      40) аудан әкімі аппаратында мемлекеттік сатып алу бойынша жұмысты ұйымдастырады;

      41) материалдық құндылықтарды түгендеуді, нәтижелерді уақтылы және дұрыс айқындауды және оларды есепте көрсетуді ұйымдастырады;

      42) ауданның қорғаныс істері жөніндегі бөлімі жанындағы шақыру учаскесін қаржыландыру жоспарларының орындалуына және олардың бухгалтерлік есепті дұрыс жүргізуіне бақылауды жүзеге асырады;

      43) аудан әкімдігі мен әкімі аппаратының регламенттерінің сақталуын қамтамасыз етеді;

      44) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзыреті шеңберінде өзге де функцияларды жүзеге асырады.

3. Мемлекеттік орган басшысының мәртебесі, өкілеттіктері

      16. Бейімбет Майлин ауданы әкімі аппаратының басшылығы "Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" ММ жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын басшы жүзеге асырады.

      17. Бейімбет Майлин ауданы әкімі аппаратының басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.

      18. Бейімбет Майлин ауданы әкімі аппаратының басшысы орынбасарлары жоқ.

      19. Бейімбет Майлин ауданы әкімі аппаратының басшысы өкілеттігі:

      1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес меншік нысанына қарамастан мемлекеттік органдарда, өзге де ұйымдарда "Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің атынан өкілдік етеді;

      2) сенімхатсыз "Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің атынан әрекет етеді;

      3) "Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шараларды қабылдайды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиісті шараларды қабылдамағаны үшін дербес жауапты болады;

      4) "Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің жұмысын ұйымдастырады және оған басшылық жасайды және жүктелген міндеттер мен функциялардың орындалуына дербес жауапты болады;

      5) бұйрықтар шығарады;

      6) қызметтік құжаттамаға қол қояды;

      7) "Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесіне техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және еңбек қатынастары мәселелері оның құзыретіне жатқызылған мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын "Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне қатысты тәртіптік жаза тағайындайды, босатады, қолданады және көтермелеу шараларын қолданады;

      8) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдауды жүзеге асырады;

      9) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзыреті шеңберінде өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Бейімбет Майлин ауданы әкімі аппаратының басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін аудан әкімінің орынбасары орындайды, қолданыстағы заңнамаға сәйкес.

      19. Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын "Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің басшысы басқарады.

4. Мемлекеттік органның мүлкі

      20. Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

      Бейімбет Майлин ауданы әкімі аппаратының мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      21. Бейімбет Майлин ауданы әкімі аппаратына бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.

      22. Бейімбет Майлин ауданы әкімінің аппараты, егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, өзіне бекітілген мүлікті және оған қаржыландыру жоспары бойынша берілген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетінше иеліктен шығаруға немесе оған өзге тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

      23. Бейімбет Майлин ауданы әкімі аппаратын қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Об утверждении Положения о государственном учреждении "Аппарат акима района Беимбета Майлина"

Постановление акимата района Беимбета Майлина Костанайской области от 19 апреля 2022 года № 131.

      В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 14-1 Закона Республики Казахстан "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств", постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № 590 "О некоторых вопросах организации деятельности государственных органов и их структурных подразделений" акимат района Беимбета Майлина ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемое Положение о государственном учреждении "Аппарат акима района Беимбета Майлина".

      2. Государственному учреждению "Аппарат акима района Беимбета Майлина" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;

      2) направление в течение двадцати календарных дней со дня подписания копии настоящего постановления на казахском и русском языках в электронном виде в филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан по Костанайской области для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата района Беимбета Майлина со дня подписания и направления в филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан по Костанайской области после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя государственного учреждения "Аппарат акима района Беимбета Майлина".

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Аким района Беимбета Майлина К. Муржакупов

  Приложение
  к постановлению акимата
  района Беимбета Майлина
  от "19" апреля 2022 года
  № 131

Положение о государственном учреждении "Аппарат акима района Беимбета Майлина"

      Сноска. Положение – в редакции постановления акимата района Беимбета Майлина Костанайской области от 12.09.2023 № 231 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Общие положения

      1. Государственное учреждение "Аппарат акима района Беимбета Майлина" (далее – Аппарат акима района Беимбета Майлина) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере обеспечения деятельности акима и местного государственного управления.

      2. Аппарат акима района Беимбета Майлина не имеет ведомств.

      3. Аппарат акима района Беимбета Майлина осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

      4. Аппарат акима района Беимбета Майлина является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и штампы со своим наименованием на казахском языке, бланки установленного образца, счета в органах казначейства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      5. Аппарат акима района Беимбета Майлина вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

      6. Аппарат акима района Беимбета Майлина имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      7. Аппарат акима района Беимбета Майлина по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя государственного учреждения "Аппарат акима района Беимбета Майлина" и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

      8. Структура и лимит штатной численности государственного учреждения "Аппарат акима района Беимбета Майлина" утверждаются в соответствии с действующим законодательством.

      9. Местонахождение юридического лица: 111700, Республика Казахстан, Костанайская область, район Беимбета Майлина, село Әйет, улица Тәуелсіздік, 60.

      10. Настоящее положение является учредительным документом Аппарата акима района Беимбета Майлина.

      11. Финансирование деятельности Аппарата акима района Беимбета Майлина осуществляется из местного бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      12. Аппарату акима района Беимбета Майлина запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями Аппарата акима района Беимбета Майлина.

      Если Аппарату акима района Беимбета Майлина законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в государственный бюджет, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

2. Задачи и полномочия государственного органа

      13. Задачи:

      1) проведение в жизнь политики Президента Республики Казахстан по охране и укреплению государственного суверенитета, конституционного строя, обеспечению безопасности, территориальной целостности Республики Казахстан;

      2) осуществление мер по укреплению законности и правопорядка, повышению уровня правосознания граждан и их активной гражданской позиции в общественно-политической жизни страны;

      3) реализация стратегии социально-экономического развития Республики Казахстан, осуществление основных направлений государственной, социально-экономической политики и управления социальными и экономическими процессами в районе, обеспечение в этих целях согласованного функционирования всех органов местной исполнительной власти;

      4) осуществление обязанностей, предусмотренных Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами, принимаемыми в отношении Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, вышестоящего Центрального государственного органа.

      14. Полномочия:

      1) Права:

      представление интересов акима и акимата района;

      направление запросов в пределах компетенции и получение необходимой информации, документов и иных материалов от государственных органов, должностных лиц и других организаций по вопросам компетенции акима и акимата района;

      дача необходимых поручений руководителям организаций, расположенных на территории района, по вопросам своей компетенции (по согласованию);

      взаимодействие с другими органами государственного управления, органами общественного самоуправления и другими организациями по вопросам повышения эффективности управления на соответствующей территории;

      осуществление прав, предусмотренных Конституцей Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами, принимаемыми Президентом Республики Казахстан, Правительством Республики Казахстан, в отношении него вышестоящим центральным государственным органом;

      2) Обязанности:

      соблюдение норм действующего законодательства Республики Казахстан;

      качественное и своевременное исполнение актов и поручений Президента, Правительства и иных центральных исполнительных органов, а также акима и акимата области.

      15. Функции:

      1) проводит анализ состояния исполнительской дисциплины в структурных подразделениях государственного учреждения "Аппарат акима района Беимбета Майлина", исполнительных органах, финансируемых из местного бюджета;

      2) планирует проведение заседаний акимата, совещаний, семинаров и других мероприятий, организует их подготовку и проведение, по предложению членов акимата и руководителей исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета составляет ежеквартальный перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях акимата;

      3) ведет делопроизводство акимата и обработку корреспонденции, поступающей в акимат, акиму, обеспечивает сбор, обработку информации, поступающей из других государственных органов и организаций, а также обращений физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции акимата и акима района Беимбета Майлина;

      4) организует и обеспечивает подготовку проектов постановлений акимата, решений и распоряжений акима, приказов руководителя государственного учреждения "Аппарат акима района Беимбета Майлина";

      5) осуществляет контроль за исполнением актов и поручений Президента, Правительства и центральных государственных органов Республики Казахстан, а также акима и акимата области, района;

      6) обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности органов государственного управления, подчиненных акиму района;

      7) обеспечивает непосредственное участие юридической службы в разработке нормативных правовых актов акима и акимата района, обеспечивает принятие, государственную регистрацию, а также сбор, хранение и учет нормативных правовых актов акима и акимата района;

      8) взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами по вопросам профилактики правонарушений и противодействия коррупции;

      9) проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности государственного учреждения "Аппарат акима района Беимбета Майлина";

      10) осуществляет рассмотрение жалоб на административные акты, административные действия (бездействия) поступившие в отношении отделов акимата в порядке, предусмотренном Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;

      11) обеспечивает поддержку и развитие интернет-ресурса акимата, организует взаимодействие органов государственного управления с гражданами и юридическими лицами в условиях информационного общества;

      12) осуществляет мониторинг кадров аппарата акима района и исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета;

      13) осуществляет организацию проведения конкурсов на занятие вакантных административных государственных должностей;

      14) осуществляет организацию деятельности единой дисциплинарной комиссии по рассмотрению дисциплинарных проступков государственных служащих местных исполнительных органов;

      15) осуществляет организацию деятельности единой комиссии по оценке деятельности государственных служащих местных исполнительных органов района;

      16) осуществляет организацию деятельности единой комиссии по распределению административных государственных должностей корпуса "Б" местных исполнительных органов по функциональным блокам;

      17) осуществляет реализацию государственной политики по противодействию терроризму в сфере профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации его последствий;

      18) осуществляет реализацию государственной политики в сфере гражданской защиты, направленную на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий на региональном уровне;

      19) реализация государственной политики в области защиты государственных секретов;

      20) ведет регистрацию актов, изданных акимом и акиматом, обеспечивает надлежащее оформление и рассылку;

      21) осуществляет документационное обеспечение, в том числе путем организации надлежащего документооборота, внедрения и развития информационных технологий, контроль за соблюдением правил делопроизводства и расширения сферы применения государственного языка;

      22) осуществляет прием, регистрацию и учет обращений физических и юридических лиц, организует личный прием физических лиц и представителей юридических лиц акимом района, заместителями акима района и руководителем государственного учреждения "Аппарат акима района Беимбета Майлина";

      23) осуществляет контроль за качеством, сроками рассмотрения обращений физических и юридических лиц, поступающих в акимат района;

      24) осуществлять работу со служебной информацией ограниченного распространения (далее - ДСП), контролировать своевременность и качество исполнения ДСП документов;

      25) разрабатывать номенклатуру дел аппарата акима района, обеспечивать оперативное хранение и использование дел до передачи, в установленном порядке, в ведомственный архив;

      26) осуществлять контроль за правильностью оформления и формирования дел в структурных подразделениях;

      27) разрабатывать технические спецификации и проекты бланков организационно-распорядительных документов акима и акимата района, обеспечивать заказ и учет бланочной продукции, согласно действующим стандартам, а также конвертов, печатей и штампов;

      28) хранить гербовые печати акима района;

      29) возвращать на доработку документы, подготовленные с нарушениями установленных правил;

      30) осуществляет внутренний контроль за качеством оказания государственных услуг отделами акимата и их подведомственными организациями;

      31) осуществляет реализацию на местном уровне государственной политики в сфере информационных технологий и информационной безопасности;

      32) обеспечение внедрения, функционирования и работы информационной системе (далее – ИС) "Единый электронный архив документов";

      33) осуществление приема заявлений на предоставление государственных услуг, поступивших нарочно, а также посредством веб-портала "электронного правительства" ИС "Е-лицензирование";

      34) проводит мероприятия по реализации антикоррупционной политики государства на региональном уровне;

      35) осуществляет формирование базы данных лиц, награждаемых государственными наградами;

      36) обеспечивает организацию проведения выборов Президента Республики Казахстан, депутатов мажилиса Республики Казахстан, районного маслихата, акимов сел и сельских округов, осуществляет ведение списков избирателей;

      37) осуществляет реализацию государственной политики в сфере общественных отношений, связанных с участием присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве посредством ведения и обеспечения актуализации предварительных списков кандидатов в присяжные заседатели;

      38) реализует государственную политику в сфере административно-территориального устройства, вносит предложения в акимат области об изменении административно-территориального устройства района;

      39) разрабатывает проект бюджета аппарата акима района, бюджетные программы, планы финансирования;

      40) организует работу по государственным закупкам в аппарате акима района;

      41) организует инвентаризацию материальных ценностей, своевременное и правильное определение результатов и отражение их в учете;

      42) осуществляет контроль за исполнением планов финансирования призывного участка при отделе по делам обороны района и правильным ведением ими бухгалтерского учета;

      43) обеспечивает соблюдение регламентов акимата и аппарата акима района;

      44) осуществляет иные функции в рамках установленной законодательством Республики Казахстан компетенцией.

3. Статус, полномочия руководителя государственного органа

      16. Руководство Аппарата акима района Беимбета Майлина осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на ГУ "Аппарат акима района Беимбета Майлина" задач и осуществление им своих функций.

      17. Руководитель Аппарата акима района Беимбета Майлина назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      18. Руководитель Аппарата акима района Беимбета Майлина не имеет заместителей.

      19. Полномочия руководителя Аппарата акима района Беимбета Майлина:

      1) представляет государственное учреждение "Аппарат акима района Беимбета Майлина" в государственных органах, иных организациях независимо от форм собственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

      2) без доверенности действует от имени государственного учреждения "Аппарат акима района Беимбета Майлина";

      3) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в государственном учреждении "Аппарат акима района Беимбета Майлина", несет персональную ответственность за непринятие надлежащих антикоррупционных мер;

      4) организует и руководит работой государственного учреждения "Аппарат акима района Беимбета Майлина" и несет персональную ответственность за выполнение возложенных задач и функций;

      5) издает приказы;

      6) подписывает служебную документацию;

      7) назначает, освобождает, налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения в отношении работников государственного учреждения "Аппарат акима района Беимбета Майлина", осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственного учреждения "Аппарат акима района Беимбета Майлина" и не являющихся государственными служащими, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

      8) осуществляет личный прием физических лиц и представителей юридических лиц;

      9) осуществляет иные полномочия в рамках установленной законодательством Республики Казахстан компетенцией.

      Исполнение полномочий руководителя Аппарата акима района Беимбета Майлина в период его отсутствия осуществляется заместителем акима района, в соответствии с действующим законодательством.

      19. Аппарат акима района Беимбета Майлина возглавляется руководителем государственного учреждения "Аппарат акима района Беимбета Майлина", назначаемым на должность и освобождаемым от должности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4. Имущество государственного органа

      20. Аппарат акима района Беимбета Майлина может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

      Имущество Аппарата акима района Беимбета Майлина формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      21. Имущество, закрепленное за Аппаратом акима района Беимбета Майлина, относится к коммунальной собственности.

      22. Аппарат акима района Беимбета Майлина не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение государственного органа

      23. Реорганизация и упразднение Аппарата акима района Беимбета Майлина осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.