"Шектеу шараларының, оның ішінде карантиннің, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың қолданылу кезеңіне Нұр-Сұлтан қаласының мектепке дейінгі ұйымдарына мемлекеттік білім беру тапсырысын қаржыландырудың көлемі мен мөлшерін айқындау туралы" Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің 2021 жылғы 13 желтоқсандағы № 107-4464 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Астана қаласы әкімдігінің 2023 жылғы 7 ақпандағы № 107-194 қаулысының күшін жою туралы

Астана қаласы әкімдігінің 2023 жылғы 13 сәуірдегі № 107-680 қаулысы

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабына сәйкес Астана қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Шектеу шараларының, оның ішінде карантиннің, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың қолданылу кезеңіне Нұр-Сұлтан қаласының мектепке дейінгі ұйымдарына мемлекеттік білім беру тапсырысын қаржыландырудың көлемі мен мөлшерін айқындау туралы" Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің 2021 жылғы 13 желтоқсандағы № 107-4464 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Астана қаласы әкімдігінің 2023 жылғы 7 ақпандағы № 107-194 қаулысының күші жойылсын.

      2. "Астана қаласының Білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте:

      1) осы қаулыны бес жұмыс күн ішінде Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне жіберуді;

      2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін Астана қаласы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Астана қаласы әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      Астана қаласының әкімі Ж. Қасымбек

Об отмене постановления акимата города Астаны от 7 февраля 2023 года № 107-194 "О внесении изменений в постановление акимата города Нур-Султан от 13 декабря 2021 года № 107-4464 "Об определении объема и размера финансирования государственного образовательного заказа на дошкольные организации города Нур-Султан на период действия ограничительных мер, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера"

Постановление акимата города Астаны от 13 апреля 2023 года № 107-680.

      В соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", акимат города Астаны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Отменить постановление акимата города Астаны от 7 февраля 2023 года № 107-194 "О внесении изменений в постановление акимата города Нур-Султан от 13 декабря 2021 года № 107-4464 "Об определении объема и размера финансирования государственного образовательного заказа на дошкольные организации города Нур-Султан на период действия ограничительных мер, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера".

      2. Руководителю Государственного учреждения "Управление образования города Астаны" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) направление настоящего постановления в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение пяти рабочих дней;

      2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата города Астаны после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима города Астаны.

      Аким города Астаны Ж. Қасымбек