Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық инвесторлар кеңесінің құрамы туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 10 қыркүйектегі N 153 Өкімі. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 12 мамырдағы № 987 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 2010.05.12 № 987 Жарлығымен

       Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық инвесторлар кеңесінің дербес құрамы бекітілсін: см. U070404
      Ескерту. Құрам жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2008.04.24
N 576, өзгерту енгізілді - 2008.11.12 N 689, 2009.05.22 N 815;
2009.06.08 N 817, 2009.10.25 № 371 Жарлықтарымен.

Мәсімов                 - Қазақстан Республикасының Премьер-
Кәрім Қажымқанұлы         Министрі

Шөкеев                  - Қазақстан Республикасы Премьер-
Өмірзақ Естайұлы          Министрінің бірінші орынбасары

Бишімбаев               - Қазақстан Республикасы Президентінің
Қуандық Уәлиханұлы        көмекшісі

Исекешев                - Қазақстан Республикасы Индустрия
Әсет Өрентайұлы           және сауда министрі

Жәмішев                 - Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
Болат Бидахметұлы

Бахмутова               - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және
Елена Леонидовна          қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
                          агенттігінің төрайымы

Сұлтанов                - Қазақстан Республикасының Экономика
Бақыт Тұрлыханұлы         және бюджеттік жоспарлау министрі

Келімбетов              - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"
Қайрат Нематұлы           акционерлік қоғамы басқармасының
                          төрағасы

Нұрашев                 - Қазақстан Республикасы Индустрия және
Тимур Бекболатұлы         сауда министрлігі Инвестициялар
                          комитетінің төрағасы

Әзімов                  - "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы"
Руслан Жұмабайұлы         акционерлік қоғамының президенті
                          (келісім бойынша)

Байсейітов              - "Центр Кредит Банк" акционерлік қоғамы
Бақытбек Рымбекұлы        директорлар кеңесінің төрағасы (келісім
                          бойынша)

Балғымбаев              - Қазақстан Республикасы Президентінің
Нұрлан Өтепұлы            кеңесшісі, Каспий теңізінің ресурстарын
                          пайдалану мәселелері жөніндегі Қазақстан
                          Республикасының арнайы өкілі

Баталов                 - "Rаіmbеk Group" жауапкершілігі
Райымбек Әнуарұлы         шектеулі серіктестігі директорлар
                          кеңесінің төрағасы
                          (келісім бойынша)

Белович                 - "Базис-А корпорациясы" жауапкершілігі
Александр Якубович        шектеулі серіктестігі директорлар
                          кеңесінің төрағасы (келісім бойынша)

Жұмағалиев              - "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының
Асқар Қуанышұлы           президенті (келісім бойынша)

Ысқақов                 - "АВЕ корпорациясы" акционерлік
Сәулебек Максимұлы        қоғамының президенті (келісім бойынша)

Исламов                 - "Астана-финанс" акционерлік қоғамы
Кинталь Кинтальұлы        директорлар кеңесінің төрағасы (келісім
                          бойынша)

Қаппаров                - "Lancaster group Kazakhstan" акционерлік
Нұрлан Жамбылұлы          қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы
                          (келісім бойынша)

Қабылдин                - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы"
Қайыргелді Мақсұтұлы      акционерлік қоғамының президенті
                          (келісім бойынша)

Ким                     - "Қазақмыс" корпорациясы" жауапкершілігі
Владимир Сергеевич        шектеулі серіктестігі директорлар
                          кеңесінің төрағасы - президенті
                          (келісім бойынша)

Клебанов                - "Эксимбанк Қазақстан" акционерлік қоғамы
Александр Яковлевич       директорлар кеңесінің төрағасы
                          (келісім бойынша)

Қожахметов              - "Цесна" корпорациясы" акционерлік
Қуат Бәкірұлы             қоғамының басқарма төрағасы (келісім
                          бойынша)

Мамин                   - "Қазақстан темір жолы" ұлттық
Асқар Ұзақбайұлы          компаниясы" акционерлік қоғамының
                          президенті (келісім бойынша)

Нам                     - "Қуат" корпорациясы" акционерлік
Олег Юрьевич              қоғамының президенті (келісім бойынша)

Павлов                  - "Қазақстан Халық Банкі" акционерлік
Александр Сергеевич       қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы
                          (келісім бойынша)

Смағұлов                - "Астана Групп" жауапкершілігі шектеулі
Нұрлан Еркебұланұлы       серіктестігінің президенті (келісім
                          бойынша)

Сұбханбердин            - "Қазкоммерцбанк" акционерлік қоғамы
Нұржан Сәлкенұлы          директорлар кеңесінің төрағасы (келісім
                          бойынша)

Дунаев                  - "Самұрық Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры"
Арман Ғалиасқарұлы        акционерлік қоғамы басқарма төрағасының
                          орынбасары, "БТА Банк" акционерлік қоғамы
                          директорлар кеңесінің төрағасы
                          (келісім бойынша)

Айғазиев                 - «Шығысмашзауыты» акционерлік қоғамының бас
Асқар Тәжібайұлы           директоры (келісім бойынша)

Балушкин                 - «АЗИЯ АВТО» акционерлік қоғамының бас
Анатолий Михайлович        директоры (келісім бойынша)

Потапов                  - «VITA» акционерлік қоғамының бас директоры
Петр Михайлович            (келісім бойынша)

Тұрсынов                 - «Қарасу» сауда-өнеркәсіптік компаниясы»
Алмат Жанәбілұлы           жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
                           бас директоры (келісім бойынша)

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О составе Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

Распоряжение Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2007 года N 153. Утратило силу Указом Президента Республики Казахстан от 12 мая 2010 года N 987

      Сноска. Утратило силу Указом Президента РК от 12.05.2010 N 987.

       Утвердить персональный состав Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан: см. U070404
       Сноска. Персональный состав с изменениями, внесенными указами Президента РК от 24.04.2008 N 576; от 12.11.2008 N 689; от 22.05.2009 N 815; от 08.06.2009 N 817; распоряжением Президента РК от 25.10.2009 N 371.

Масимов                   - Премьер-Министр Республики Казахстан
Карим Кажимканович
 
Шукеев                    - Первый заместитель Премьер-Министра
Умирзак Естаевич            Республики Казахстан

Бишимбаев                 - помощник Президента Республики
Куандык Валиханович         Казахстан

Исекешев                  - Министр индустрии и торговли Республики
Асет Орентаевич             Казахстан

Жамишев                   - Министр финансов
Болат Бидахметович          Республики Казахстан

Бахмутова                 - Председатель Агентства
Елена Леонидовна            Республики Казахстан по
                            регулированию и надзору
                            финансового рынка и
                            финансовых организаций     
 
Султанов                  - Министр экономики и бюджетного
Бахыт Турлыханович          планирования Республики Казахстан

Нурашев                   - председатель Комитета по инвестициям
Тимур Бекбулатович          Министерства индустрии и торговли
                            Республики Казахстан 

Азимов                    - президент акционерного общества
Руслан Джумабаевич          "Продовольственная контрактная
                            корпорация" (по согласованию)

Байсеитов                 - председатель совета директоров
Бахытбек Рымбекович         акционерного общества "Банк
                            ЦентрКредит" (по согласованию)

Балгимбаев                - советник Президента Республики
Нурлан Утебович             Казахстан, специальный
                            представитель Республики
                            Казахстан по вопросам
                            использования ресурсов
                            Каспийского моря

Баталов                   - председатель совета директоров
Райымбек Анварович          товарищества с ограниченной
                            ответственностью «Raimbek Group»
                            (по согласованию)

Белович                   - председатель совета директоров
Александр Якубович          товарищества с ограниченной
                            ответственностью "Корпорация Базис-А"
                            (по согласованию)

Жумагалиев                - президент акционерного общества
Аскар Куанышевич            "Казахтелеком" (по согласованию)

Искаков                   - президент акционерного общества
Саулебек Максимович         "Корпорация ABE" (по согласованию)
 
Исламов                   - председатель совета директоров
Кинталь Кинтальевич         акционерного общества "Астана-финанс"
                            (по согласованию)     

Каппаров                  - председатель совета директоров
Нурлан Джамбулович          акционерного общества "Lancaster group
                            Kazakhstan" (по согласованию)

Ким                       - председатель совета директоров -
Владимир Сергеевич          президент товарищества с ограниченной
                            ответственностью "Корпорация КазахМыс"
                            (по согласованию)

Клебанов                  - председатель совета директоров
Александр Яковлевич         акционерного общества "Эксимбанк
                            Казахстана" (по согласованию)

Кожахметов                - председатель правления акционерного
Куат Бакирович              общества "Корпорация "Цесна"
                            (по согласованию)

Нам                       - президент акционерного общества
Олег Юрьевич                "Корпорация "Куат" (по согласованию)

Павлов                    - председатель совета директоров
Александр Сергеевич         акционерного общества "Народный Банк
                            Казахстана" (по согласованию)

Смагулов                  - президент товарищества с ограниченной
Нурлан Еркебуланович        ответственностью "Астана Групп"
                            (по согласованию)

Субханбердин              - председатель совета директоров
Нуржан Салькенович          акционерного общества "Казкоммерцбанк"
                            (по согласованию)

Кабылдин                  - президент акционерного общества
Каиргельды Максутович       "Национальная компания "КазМунайГаз"
                            (по согласованию)

Келимбетов                - председатель правления акционерного
Кайрат Нематович            общества "Фонд национального
                            благосостояния "Самрук-Казына"
                            (по согласованию)

Дунаев                    - заместитель председателя правления
Арман Галиаскарович         акционерного общества «Фонд
                            национального благосостояния
                            «Самрук-Казына», председатель Совета
                            директоров акционерного общества
                            «БТА Банк» (по согласованию)

Мамин                     - президент акционерного общества
Аскар Узакбаевич            "Национальная компания "Қазақстан темір
                            жолы" (по согласованию)

Айгазиев                  - генеральный директор акционерного
Аскар Тажибаевич            общества "Востокмашзавод"
                            (по согласованию)

Балушкин                  - генеральный директор акционерного
Анатолий Михайлович         общества "АЗИЯ АВТО"
                            (по согласованию)

Потапов                   - генеральный директор акционерного
Петр Михайлович             общества "VITA"
                            (по согласованию)

Турсунов                  - генеральный директор товарищества
Алмат Жанабильевич          с ограниченной ответственностью
                            "Торгово-промышленная компания "Карасу"
                            (по согласованию)

Президент
Республики Казахстан