Тұқымдық астықтың мемлекеттік ресурстарын қалыптастырудың кейбір мәселелері және Батыс Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілеріне көктемгі дала жұмыстарын жүргізуге көмек көрсету жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің ҚАУЛЫСЫ 2000 жылғы 2 наурыз N 349

      Тұқымдық астықтың мемлекеттік ресурстарын қалыптастыру және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге көктемгі дала жұмыстарын жүргізуге көмек көрсету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Ауыл шаруашылығы министрлігі Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен бiрлесiп заңнамада белгiленген тәртiппен:
      "1999 жылдың егiс науқанын тұқымдық астықпен тауарлық несиелендiру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 31 наурыздағы N 341 P990341_ қаулысына сәйкес берiлген 13 955 966 (он үш миллион тоғыз жүз елу бес мың тоғыз жүз алпыс алты) АҚШ доллары сомасындағы "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" жабық акционерлiк қоғамының (бұдан әрi - Қор) тұқымдық несие бойынша "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры" жабық акционерлiк қоғамы (бұдан әрi - Қоғам) алдындағы қарызын "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамына (бұдан әрi - Корпорация) аударуды;
      "Тұқымдық астықтың мемлекеттiк ресурстары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 14 қыркүйектегi N 1390 P991390_ қаулысына сәйкес тұқымдық несие бойынша берешектердi өтеудiң есебiне облыстардың әкiмдерi қайтарған және сенiмгерлiкпен басқаруға Корпорацияға берiлген 8 400 169,29 (сегiз миллион төрт жүз мың бiр жүз алпыс тоғыз бүтiн жүзден жиырма тоғыз) АҚШ доллары сомасындағы 67 600,64 (алпыс жетi мың алты жүз бүтiн жүзден алпыс төрт) тонна мөлшерiндегi тұқымдық және тауарлық астықты осы мақсатқа жұмсау арқылы Қазақстан Республикасы тұқымдық астығының мемлекеттiк ресурстарын қалыптастыруды;
      Корпорацияның Қоғам алдындағы тұқымдық астықтың мемлекеттiк ресурстарын қалыптастыруға арналып нақты берiлген астықтың көлемiне сәйкес тұқымдық несие бойынша 8 400 169,29 (сегiз миллион төрт жүз мың бiр жүз алпыс тоғыз бүтiн жүзден жиырма тоғыз) АҚШ доллары сомасындағы берешегiн өтеуiн қамтамасыз етсiн.
      ЕСКЕРТУ. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2000.09.22. N 1426
               қаулысымен. P001426_
      2.
      ЕСКЕРТУ. 2-тармақ алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2000.09.22. N 1426
               қаулысымен. P001426_
      3. "Корпорацияға" Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігімен келісім бойынша 1-қосымшаға сәйкес тұқымдық астықтың мемлекеттік ресурстарынан Батыс Қазақстан облысының тауар өндірушілеріне 2000 жылдың егіс науқанының қажеттілігіне жұмсауға екінші деңгейдегі банктің кепілі немесе мүліктік кепілдеме бойынша 46000 (қырық алты мың) тонна тұқымдық астық бөлсін.
      ЕСКЕРТУ. 3-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.09.22. N 1426
               қаулысымен. P001426_
      4. Батыс Қазақстан облысының әкіміне аудандастырылған сорттардың бидай тұқымына тауарлық партиялардан аудандастырылмаған сорттардың тұқымдық материалдарын айырбастап алуға рұқсат берілсін.
      5. Батыс Қазақстан облысының әкімі:
      бөлінген тұқымдық материалдың ауылшаруашылығы тауарын өндірушілерге дер кезінде жеткізілуін және астық өндірісінің экономикалық қолайлы аймақтарында оны ең аз тәуелдікпен мақсатты пайдалануды;
      ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің берілетін тұқымдық несиені

 

2000 жылғы 11 желтоқсанға дейінгі мерзімде 2-қосымшаға сәйкес қайтарым

коэффициентімен "Корпорацияға" қайтаруын қамтамасыз етсін.     ЕСКЕРТУ. 5-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.09.22. N 1426

              қаулысымен. 


P001426_
 


     6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің орынбасары Д.К. Ахметовке жүктелсін.

     7. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     Қазақстан Республикасының

         Премьер-Министрі                                                  Қазақстан Республикасы

                                                       Үкіметінің

                                                  2000 жылғы 2 наурыздағы

                                                  N 349 қаулысына 1-қосымша            Батыс Қазақстан облысының ауылшаруашылығы тауарын

          өндірушілеріне "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы"

                  ЖАҚ беретін тұқымдық астықтың мөлшері


                                                           (мың тонна)


     ----------------------------------------------------------------------

                                 !                   Мөлшері

                                 !-----------------------------------------

            Облыс,               !          !        оның ішінде

         элеваторлар             !  Барлығы !-----------------------------

                                 !          ! сортты тұқым !  тауарлық

                                 !          !              !партиялардан

                                 !          !              !  тұқымдық

                                 !          !              !    астық

     ---------------------------------------------------------------------


     Ақмола барлығы              !  12,2    !    12,2      !     -


       оның ішінде:      

     "Жамантұз элеваторы" АҚ     !   9,9    !     9,9      !     -

     "Макин элеваторы" АҚ        !   2,3    !     2,3      !     -

     Ақтөбе, барлығы             !   6,5    !      -       !    6,5     


     Батыс Қазақстан, барлығы    !   4,9    !     1,0      !    3,9

     Қостанай, барлығы           !  22,4    !      -       !    22,4

         Барлығы:                !  46,0    !    13,2      !    32,8

     ---------------------------------------------------------------------

                                                  Қазақстан Республикасы

                                                       Үкіметінің

                                                  2000 жылғы 2 наурыздағы

                                                 N 349 қаулысына 2-қосымша

                Тұқымдық несиені қайтарудың ақшалай ара қатынас

                                коэффициенті

            (берілетін және қайтарылатын айырмашылығын есепке алмай)  


     ---------------------------------------------------------------------

            Тұқымдық несие              !     1 тонна үшін қайтарым

         қарызының ұзақтығы             !          коэффициенті

     ---------------------------------------------------------------------


      1 ай                              !     1,01

      2 ай                              !     1,02

      3 ай                              !     1,03

      4 ай                              !     1,04

      5 ай                              !     1,05

      6 ай                              !     1,06

      7 ай                              !     1,07

      8 ай                              !     1,08

      9 ай                              !     1,09

     --------------------------------------------------------------------     Оқығандар:

     Қобдалиева Н.М.

     Орынбекова Д.К.        


О некоторых вопросах формирования государственных ресурсов семенного зерна и мерах по оказанию помощи в проведении весенне- полевых работ сельскохозяйственным товаропроизводителям Западно- Казахстанской области

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2000 года N 349

      В целях формирования государственных ресурсов семенного зерна и оказания помощи в проведении весенне-полевых работ сельскохозяйственным товаропроизводителям Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
      перевод долга закрытого акционерного общества "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" (далее - Фонд) перед закрытым акционерным обществом "Фонд развития малого предпринимательства" (далее - Общество) по семенной ссуде, выданной в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 1999 года N 341 "О товарном кредитовании семенным зерном посевной компании 1999 года", в сумме 13 955 966 (тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) долларов США закрытому акционерному обществу "Продовольственная контрактная корпорация" (далее - Корпорация);
      формирование государственных ресурсов семенного зерна Республики Казахстан путем направления на эти цели семенного и товарного зерна в количестве 67 600,64 (шестьдесят семь тысяч шестьсот целых, шестьдесят четыре сотых) тонны на сумму 8 400 169,29 (восемь миллионов четыреста тысяч сто шестьдесят девять целых, двадцать девять сотых) долларов США, возвращенных акимами областей в счет погашения задолженности по семенной ссуде и переданного Корпорации в доверительное управление согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 1999 года N 1390 "О государственных ресурсах семенного зерна";
      погашение задолженности Корпорации перед Обществом по семенной ссуде на сумму 8 400 169,29 (восемь миллионов четыреста тысяч сто шестьдесят девять целых, двадцать девять сотых) долларов США, соответствующей объему зерна, фактически переданному на формирование государственных ресурсов семенного зерна.
      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правительства РК от 22 сентября 2000 г. N 1426 P001426_ .
      2. (Пункт 2 исключен - постановлением Правительства РК от 22 сентября 2000 г. N 1426 P001426_ )
      3. Корпорации по согласованию с Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан выделить из государственных ресурсов семенного зерна сельскохозяйственным товаропроизводителям Западно-Казахстанской области на нужды посевной кампании 2000 года 46 000 (сорок шесть тысяч) тонн семенного зерна под гарантию банков второго уровня или под залог имущества в соответствии с приложением 1.
      Сноска. В пункт 3 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 22 сентября 2000 г. N 1426 P001426_ .
      4. Разрешить акиму Западно-Казахстанской области произвести обмен семенного материала нерайонированных сортов из товарных партий на семена пшеницы районированных сортов.
      5. Акиму Западно-Казахстанской области обеспечить:
      своевременное доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей выделенного семенного материала и его целевое использование в зонах экономически оправданного зернового производства с минимальным риском;
      возврат сельскохозяйственными товаропроизводителями выдаваемой семенной ссуды Корпорации в срок до 1 декабря 2000 года с коэффициентом возврата согласно приложению 2.
       Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 22 сентября 2000 г. N 1426 P001426_ .
      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова Д.К.
      7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан                                                      Приложение 1                                             к постановлению Правительства

                                                  Республики Казахстан

                                              от 2 марта 2000 года N 349 

                              Объемы     
 

         семенного зерна, выдаваемого ЗАО "Продовольственная

         контрактная корпорация" сельхозтоваропроизводителям

                   Западно-Казахстанской области

                                                      тысяч тонн

---------------------------------------------------------------------------

    Область,           !               Объемы

   элеваторы           !--------------------------------------------------

                       !  всего   !       в том числе

                       !          !---------------------------------------

                       !          ! сортовые семена   ! семенное зерно из

                       !          !                   ! товарных партий

---------------------------------------------------------------------------

Акмолинская, всего       12, 2           12, 2

в том числе:

АО "Джамантузский

элеватор"                 9, 9            9, 9

АО "Макинский элеватор"   2, 3            2, 3                           

Актюбинская, всего        6, 5                            6, 5

Западно-Казахстанская,

всего                     4, 9            1, 0            3, 9

Костанайская, всего      22, 4                           22, 4

Итого                    46, 0           13, 2           32, 8    

--------------------------------------------------------------------------                                                  Приложение 2                                         к постановлению Правительства

                                              Республики Казахстан

                                           от 2 марта 2000 года N 349

                            Коэффициент                  
 

            возврата семенной ссуды в денежном соотношении

             (без учета разности стоимости выдаваемого и

                     возвращаемого зерна)

--------------------------------------------------------------------------

     Продолжительность займа         !  Коэффициент возврата

     семенной ссуды                  !  за 1 тонну

--------------------------------------------------------------------------

     1 месяц                              1, 01

     2 месяца                             1, 02

     3 месяца                             1, 03

     4 месяца                             1, 04         

     5 месяцев                            1, 05

     6 месяцев                            1, 06

     7 месяцев                            1, 07

     8 месяцев                            1, 08

     9 месяцев                            1, 09

--------------------------------------------------------------------------


(Специалисты: Умбетова А.М.,

              Цай Л.Г.)