Қазақстан Республикасының Yкiметi жанындағы Дiни бiрлестiктермен байланыстар жөнiндегi кеңестiң ережесi мен құрамын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 27 шілде N 1140. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 8 қыркүйектегі № 552 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 08.09.2017 № 552 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының Yкiметi жанындағы Дiни бiрлестiктермен байланыстар жөнiндегi кеңестiң ережесi мен құрамы бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2000 жылғы 27 шiлдедегi
N 1140 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасының Yкiметi жанындағы Дiни
бiрлестiктермен байланыстар жөнiндегi кеңес туралы
ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер

      1. Дiни бiрлестiктермен байланыстар жөнiндегi кеңес (бұдан әрi - Кеңес) Қазақстан Республикасының Yкiметi жанындағы консультативтiк-кеңесшi орган болып табылады.

      2. Кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңдарын, Қазақстан Республикасының Президентi мен Yкiметiнiң кесiмдерiн, өзге де нормативтiк құқықтық кесiмдерді, сондай-ақ осы Ереженi басшылыққа алады.

      3. Кеңес өз қызметiн республиканың мемлекеттiк органдарымен, дiни, өзге де қоғамдық бiрлестiктерiмен, сондай-ақ халықаралық ұйымдармен өзара iс-қимылда жүзеге асырады.

      4. Кеңестiң шешімдерi ұсынымдық сипатқа ие.

2. Кеңестiң мақсаты, мiндеттерi мен функциялары

      5. Кеңестің мақсаты діни қызмет және діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын қалыптастыру және іске асыру, қоғамдағы діни келісімді нығайту және конфессияаралық қатынастарды үйлестіру мәселелері жөніндегі ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу болып табылады.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 18.10.2013 № 1109 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      6. Кеңестiң негiзгi мiндеттерi мыналар:

      1) елдегi дiни жағдайды және оның даму тенденцияларын жан-жақты және әдiл зерттеу, жинақтап қорыту және талдау;

      2) діни қызмет және діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасау саласындағы мемлекеттік саясаттың басым бағыттарын қалыптастыру жөніндегі ұсыныстар әзірлеу;

      3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын республикадағы діни ахуалдың жай-күйі және Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнамасының сақталуы туралы хабардар ету;

      4) дiни бiрлестiктермен байланыстар жөнiндегi аймақтық кеңестер жұмысын үйлестiру;

      5) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.09.15. N 871 қаулысымен;

      6) дiни бiрлестiктер арасындағы өзара түсiнiстiк пен төзiмдiлiктi нығайту және оларға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес консультативтiк көмек көрсету болып табылады.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 18.10.2013 № 1109 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      7. Кеңес өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      1) діни қызмет және діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын қалыптастыруға қатысады;

      2) Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасау саласындағы заңнамасын жетілдіру жөніндегі ұсыныстар әзірлейді;

      3) діни қызмет және діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасау саласындағы мемлекеттік саясат мәселелері бойынша консультативтік жұмыс жүргізеді;

      4) шет мемлекеттердің тиісті ұйымдарымен халықаралық байланыстар орнатады және оны жолға қояды.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 18.10.2013 № 1109 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3. Кеңестiң қызметiн ұйымдастыру және жұмыс тәртiбi

      8. Кеңесті Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам вице-министрі басқарады

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің
      18.10.2016 № 594 қаулысымен.

      9. Кеңестiң мәжiлiстерi жарты жылда кемiнде бiр мәрте өткiзіледi. Кеңестiң кезектен тыс мәжiлiсi Кеңес төрағасының жеке бастамасы бойынша немесе Кеңес мүшелерiнiң жалпы санының кемiнде үштен бiрiнiң өтiнiшi бойынша шақырылады.

      Ескерту. 9-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.09.15. N 871 қаулысымен.

      10. Егер Кеңес мәжілісiнің жұмысына Кеңес мүшелерiнiң жалпы санының кемiнде үштен екiсi қатысса, ол заңды болып есептеледi. Кеңестiң шешiмдерi мәжіліске қатысып отырған Кеңес мүшелерiнің жалпы санының көпшiлiк дауысымен қабылданады.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 09.04.2014 N 329 қаулысымен.

      11. Мәселелердi пысықтау, мәжiлiстердi дайындау, сараптау және талдау жұмыстарын жүргiзу үшiн Кеңес өз мүшелерi бiрiнiң жетекшiлiгiмен iс-қимыл жасайтын жұмыс топтарын құра алады.

      12. Кеңес өзiне жүктелген мiндеттердi жүзеге асыру үшiн заңнамада белгiленген тәртiппен мыналарға:

      1) мемлекеттiк органдардан, дiни ұйымдар мен жеке адамдардан Кеңес құзыретiне жататын мәселелер бойынша қажеттi ақпарат сұратуға;

      2) орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдардың Кеңес құзыретiне қатысты ақпараттық деректер банкiн пайдалануға;

      3) Кеңестiң құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары мен ұйымдарының өкiлдерiн Кеңестің отырыстарына шақыруға;

      4) Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнамасын бұзатын жеке және заңды тұлғалардың қызметіне тыйым салу жөнінде уәкілетті органның және жергілікті атқарушы органдардың ұсыныстарын қарауға;

      5) Кеңес құзыретiндегi мәселелерге қатысты нормативтiк құқықтық кесiмдер жобаларын әзiрлеуге қатысуға;

      6) алынып тасталды

      7) заңнамаға сәйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыруға құқылы.

      Ескерту. 12-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.09.15 N 871; 18.10.2013 № 1109 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

4. Кеңестiң қызметiн қамтамасыз ету

      13. Кеңес төрағасы оның қызметiне басшылық жасайды, отырыстарында төрағалық етедi, жұмысын жоспарлайды, шешiмдердiң iске асырылуына жалпы бақылауды жүзеге асырады.

      Төраға болмаған кезде оның функциялары төрағаның орынбасарына жүктеледi.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.09.15. N 871 қаулысымен.

      14. Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің Дін істері комитеті Кеңестің жұмыс органы болып табылады.

      Кеңестің жұмыс органы Кеңес жұмысын ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асырады, оның ішінде Кеңес отырысының күн тәртібі бойынша ұсыныстарды, қажетті құжаттарды, материалдарды дайындайды, олар Кеңес отырысы өткізілгенге дейін үш жұмыс күні қалғанда хаттама жобасымен қоса Кеңес мүшелеріне жіберілуі тиіс.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 09.04.2014 N 329 қаулысымен; өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 04.09.2014 N 970; 18.10.2016 № 594 қаулысымен.

      14-1. Кеңес отырысы өткізілгеннен кейін Кеңес хатшысы хаттама ресімдейді.

      Ескерту. Ереже 14-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 09.04.2014 N 329 қаулысымен.

      14-2. Кеңес шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады және оларға қатысып отырған Кеңес мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. Дауыс беру Кеңес отырысында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 16 наурыздағы № 247 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультациялық-кеңесші органдар мен жұмыс топтарын құру тәртібі, қызметі мен таратылуы туралы нұсқаулыққа (бұдан әрі – Нұсқаулық) қосымшаға сәйкес нысан бойынша дауыс беру парағын толтыру жолымен өткізіледі. Дауыстар тең болған жағдайда, төраға дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

      Кеңес мүшелерінің ерекше пікір білдіруге құқығы бар, оны білдірген жағдайда, ол жазбаша түрде жазылуы және Нұсқаулықтың 24-тармағында көзделген Кеңестің есеп-хатына қоса берілуі тиіс.

      Кеңес отырыстарын өткізу нәтижелері бойынша және дауыс беру парақтарының негізінде үш жұмыс күні ішінде хаттама жасалады, оған төраға мен хатшы қол қояды.

      Дауыс беру қорытындысы бойынша хаттама жобасының мазмұны өзгерген жағдайда, Кеңес хатшысы қабылданған шешімнің нақтыланған редакциясы бар дауыс беру парағын Кеңес мүшелеріне келісу үшін жібереді.

      Кеңес мүшелері дауыс беру парағын алғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде келісу не себептерін негіздей отырып, келіспеу туралы жауап береді.

      Ескерту. Ереже 14-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 09.04.2014 N 329 қаулысымен.

      14-3. Дауыс беру парақтарымен қоса, Кеңес материалдары мен хаттамалық шешімдерін есепке алуды және сақтауды Кеңестің жұмыс органы жүзеге асырады.

      Ескерту. Ереже 14-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 09.04.2014 N 329 қаулысымен.

      15. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.09.15. N 871 қаулысымен.

      16. Кеңес Қазақстан Республикасының жетекшi конфессиялар басшылары, дiнтанушы ғалымдар, мемлекеттiк басқару органдарының қызметкерлерi және қоғамдық қайраткерлер қатарынан жасақталады. Кеңес мүшелерi өз мiндеттерiн қоғамдық негiзде жүзеге асырады.

      17. Кеңестiң құзыретiне қатысты қажеттi материалдарды әзiрлеу үшiн ұйымдар, сондай-ақ ғалымдар мен жоғары бiлiктi мамандар тартылуы мүмкiн.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.09.15. N 871 қаулысымен.

      18. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.09.15 N 871 қаулысымен.

5. Кеңестiң қызметiн тоқтату тәртiбi

      19. Кеңес өз қызметiн Нұсқаулыққа сәйкес тоқтатады.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 09.04.2014 N 329 қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2000 жылғы 27 шілдедегі
N 1140 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Діни бірлестіктермен байланыстар жөніндегі кеңестің құрамы

      Ескерту. Құрам жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.09.2014 N 970 қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 18.10.2016 № 594 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам вице-министрі, төраға

      Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі Дін істері комитетінің төрағасы, төрағаның орынбасары

      Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің Дін істері комитеті құрылымдық бөлімшесінің басшысы, хатшы

      Қазақстан Республикасының Парламенті Сенатының депутаты (келісім бойынша)

      Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары

      Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі

      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Ішкі саясат бөлімі меңгерушісінің орынбасары (келісім бойынша)

      Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Қазақстан халқы Ассамблеясы Хатшылығы меңгерушісінің орынбасары (келісім бойынша)

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің Әлеуметтік-экономикалық бөлімі меңгерушісінің орынбасары

      Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың басшысы (келісім бойынша)

      Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің Дін істері комитеті төрағасының орынбасары

      Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі Көпжақты ынтымақтастық департаментінің директоры

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті бастығының орынбасары (келісім бойынша)

      Астана қаласы әкімінің орынбасары

      Қазақстан Республикасы Бас прокурорының аға көмекшісі (келісім бойынша)

      Бас мүфти, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы (келісім бойынша)

      Қазақстан Республикасындағы Орыс шіркеуі Митрополиттік округ басшысы, Астаналық және Қазақстандық Митрополит (келісім бойынша)

      "Нұр-Мүбарак" Мысыр ислам Мәдениеті университеті" жеке мекемесінің проректоры (келісім бойынша)

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі "Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының ректоры

      Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі Дін істері комитетінің "Дін мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу және талдау орталығы" мемлекеттік мекемесінің директоры

      Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі Дін істері комитетінің "Мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығы

      теріс пиғылды діни ағымдардан зардап шеккендерге көмек көрсету орталықтары қауымдастығының директоры (келісім бойынша)

      "Қазақ гуманитарлық заң университеті" акционерлік қоғамының әлеуметтік-психологиялық пәндер кафедрасының профессоры (келісім бойынша)

      "Еуропа құқығы және Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары институты" қоғамдық бірлестігінің директоры (келісім бойынша)

      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің "Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының оку жұмысы жөніндегі вице-ректоры (келісім бойынша)

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі "Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының доценті

Об утверждении положения и состава Совета по связям с религиозными объединениями при Правительстве Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2000 года № 1140. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 552.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 08.09.2017 № 552.

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые Положение и состав Совета по связям с религиозными объединениями при Правительстве Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр
Республики Казахстан  Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 27 июля 2000 года N 1140

Положение
о Совете по связям с религиозными объединениями
при Правительстве Республики Казахстан
1. Общие положения

      1. Совет по связям с религиозными объединениями (далее - Совет) является консультативно-совещательным органом при Правительстве Республики Казахстан.

      2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией, законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

      3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с государственными органами, религиозными, иными общественными объединениями республики, а также международными организациями.

      4. Решения Совета носят рекомендательный характер.

2. Цель, задачи и функции Совета

      5. Целью Совета является выработка предложений и рекомендаций по вопросам формирования и реализации основных направлений государственной политики в области религиозной деятельности и взаимодействия с религиозными объединениями, укрепления духовного согласия в обществе и гармонизации межконфессиональных отношений.

      Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правительства РК от 18.10.2013 № 1109 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

      6. Основными задачами Совета являются:

      1) всестороннее и объективное изучение, обобщение и анализ религиозной обстановки в стране и тенденций ее развития;

      2) разработка предложений по формированию приоритетных направлений государственной политики в области религиозной деятельности и взаимодействию с религиозными объединениями;

      3) информирование государственных органов Республики Казахстан о состоянии религиозной обстановки в республике и соблюдении законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях;

      4) координация работы региональных Советов по связям с религиозными объединениями;

      5) исключен постановлением Правительства РК от 15.09.2006 № 871;

      6) укрепление взаимопонимания и терпимости между религиозными объединениями и оказание им консультативной помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 15.09.2006 № 871; от 18.10.2013 № 1109 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

      7. Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:

      1) участвует в формировании основных направлений государственной политики в области религиозной деятельности и взаимодействии с религиозными объединениями;

      2) разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях;

      3) проводит консультативную работу по вопросам государственной политики в области религиозной деятельности и взаимодействия с религиозными объединениями;

      4) устанавливает и поддерживает международные связи с соответствующими организациями иностранных государств.

      Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правительства РК от 18.10.2013 № 1109 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

3. Организация деятельности и порядок работы Совета

      8. Совет возглавляет вице-министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правительства РК от 18.10.2016 № 594.

      9. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. Внеочередное заседание Совета созывается Председателем Совета по собственной инициативе или по просьбе не менее трети от общего числа членов Совета.

      Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 15.09.2006 N 871.

      10. Заседание Совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей от общего числа членов Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета, принявших участие в заседании.

      Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правительства РК от 09.04.2014 № 329.

      11. Для проработки вопросов, подготовки заседаний, проведения экспертных и аналитических работ Совет может создавать рабочие группы, действующие под руководством одного из членов Совета.

      12. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право в установленном законодательством порядке:

      1) запрашивать от государственных органов, религиозных организаций и физических лиц необходимую информацию по вопросам, входящим в компетенцию Совета;

      2) пользоваться информационными банками данных центральных и местных государственных органов, касающихся компетенции Совета;

      3) приглашать на заседания Совета представителей государственных органов и организаций Республики Казахстан по вопросам, входящим в компетенцию Совета;

      4) рассматривать предложения уполномоченного органа и местных исполнительных органов по запрещению деятельности физических и юридических лиц, нарушающих законодательство Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях;

      5) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов, касающихся вопросов компетенции Совета;

      6) исключен постановлением Правительства РК от 15.09.2006 № 871;

      7) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством.

      Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 15.09.2006 № 871; от 18.10.2013 № 1109 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

4. Обеспечение деятельности Совета

      13. Председатель Совета руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях, планирует работу, осуществляет общий контроль над реализацией решений.

      В отсутствие председателя его функции возлагаются на заместителя председателя.

      Сноска. Пункт 13 в редакции постановления Правительства РК от 15.09.2006 N 871.

      14. Рабочим органом Совета является Комитет по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан.

      Рабочий орган Совета осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Совета, в том числе готовит предложения по повестке дня заседания Совета, необходимые документы, материалы, которые должны быть направлены членам Совета за три рабочих дня до проведения заседания Совета с приложением проекта протокола.

      Сноска. Пункт 14 в редакции постановления Правительства РК от 09.04.2014 № 329; с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 04.09.2014 № 970; от 18.10.2016 № 594.

      14-1. После проведения заседания Совета секретарь Совета оформляет протокол.

      Сноска. Положение дополнено пунктом 14-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 09.04.2014 № 329.

      14-2. Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от общего количества членов Совета. Голосование проводится путем заполнения на заседании Совета листа голосования по форме согласно приложению к Инструкции о порядке создания, деятельности и ликвидации консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан и рабочих групп (далее – Инструкция), утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 марта 1999 года № 247. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель.

      Члены Совета имеют право на особое мнение, которое, в случае его выражения должно быть изложено в письменном виде и приложено к письму-отчету Совета, предусмотренному пунктом 24 Инструкции.

      По результатам проведения заседаний Совета и на основании листов голосования в течение трех рабочих дней составляется протокол, подписываемый председателем и секретарем.

      При изменении по итогам голосования содержания проекта протокола секретарь Совета направляет лист голосования с уточненной редакцией принятого решения членам Совета для согласования.

      Члены Совета после получения листа голосования направляют в течение одного рабочего дня ответ о согласии либо несогласии с обоснованием причин.

      Сноска. Положение дополнено пунктом 14-2 в соответствии с постановлением Правительства РК от 09.04.2014 № 329.

      14-3. Учет и хранение материалов и протокольных решений Совета с приложением листов голосования осуществляет рабочий орган Совета.

      Сноска. Положение дополнено пунктом 14-3 в соответствии с постановлением Правительства РК от 09.04.2014 № 329.

      15. Исключен постановлением Правительства РК от 15.09.2006 N 871.

      16. Совет формируется из числа лидеров ведущих конфессий, ученых религиоведов, работников органов государственного управления и общественных деятелей Республики Казахстан. Члены Совета осуществляют свои обязанности на общественных началах.

      17. Для разработки необходимых материалов, относящихся к компетенции Совета, могут привлекаться организации, а также ученые и высококвалифицированные специалисты.

      Сноска. Пункт 17 в редакции постановления Правительства РК от 15.09.2006 N 871.

      18. Исключен постановлением Правительства РК от 15.09.2006 N 871.

5. Порядок прекращения деятельности Совета

      19. Совет прекращает свою деятельность в соответствии с Инструкцией.

      Сноска. Пункт 19 в редакции постановления Правительства РК от 09.04.2014 № 329.

  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 27 июля 2000 года N 1140

Состав
Совета по связям с религиозными объединениями
при Правительстве Республики Казахстан

      Сноска. Состав в редакции постановления Правительства РК от 04.09.2014 № 970; с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 18.10.2016 № 594.

      вице-министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, председатель

      председатель Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, заместитель председателя

      руководитель структурного подразделения Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, секретарь

      депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

      заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан

      вице-министр образования и науки Республики Казахстан

      заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Казахстан (по согласованию)

      заместитель заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана при Администрации Президента Республики Казахстан (по согласованию)

      заместитель заведующего Социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан

      руководитель Национального центра по правам человека (по согласованию)

      заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан

      директор Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан

      заместитель начальника Департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию)

      заместитель акима города Астаны

      старший помощник Генерального прокурора Республики Казахстан (по согласованию)

      Верховный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана (по согласованию)

      глава Митрополичьего округа Русской церкви в Республике Казахстан, Митрополит Астанайский и Казахстанский (по согласованию)

      проректор частного учреждения "Египетский университет Исламской культуры "НурМубарак" (по согласованию)

      ректор Республиканского государственного предприятия "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева" Министерства образования и науки Республики Казахстан

      директор государственного учреждения "Научно-исследовательский и аналитический центр по вопросам религии" Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан

      директор государственного учреждения "Международный центр культур и религий" Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан

      директор ассоциации центров помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений (по согласованию)

      профессор кафедры социально-психологических дисциплин акционерного общества "Казахский гуманитарно-юридический университет" (по согласованию)

      директор общественного объединения "Институт европейского права и прав человека в Республике Казахстан" (по согласованию)

      вице-ректор по учебной работе Республиканского государственного казенного предприятия "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан" Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (по согласованию)

      доцент Республиканского государственного казенного предприятия "Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева" Министерства образования и науки Республики Казахстан