Қазақстан Республикасы Үкіметінің экспорттық бақылау мәселелері жөніндегі кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 16 қазан N 1540. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 маусымдағы № 367 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 15.06.2017 № 367 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2000 жылғы 16 қазандағы
N 1540 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне
енгізiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2002.06.19 N 675 қаулысымен.
      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.14 N 674 қаулысымен.

      3. "Қазақстан Республикасындағы экспорттық бақылау жүйесiн жетiлдiру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 14 желтоқсандағы N 1917 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1999 ж., N 54, 541-құжат):

      1) көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Экспорттық бақылау мәселелерi жөнiндегi мемлекеттік комиссиясының құрамынан Бауыржан Әлiмұлы Мұхамеджанов шығарылсын;

      2) көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Экспорттық бақылау мәселелерi жөнiндегі Мемлекеттiк комиссиясының құрамы туралы Ережеде:

      15 және 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Экспорттық бақылауға жататын өнiмдердiң экспорты, импорты және транзитi жөнiндегi қаулыларының жобаларын (бұдан әрi - жобалар) Комиссияның жұмыс органы әзiрлейдi және экспорттық бақылауға жататын өнiмдердiң экспорты, импорты және транзитi мәселелерi жөнiндегi кiшi комиссияның мүшелерiне (бұдан әрi - бiрiншi кiшi комиссия) жiберiледi. Бiрiншi кiшi комиссияның мүшелерi жобаны алғаннан кейiн екi күн iшiнде Комиссияның жұмыс органына келiсiм-хаттар (ескертпелерi бар келiсiм-хаттар, не келiсiмнен дәлелдi бас тарту) жiбередi.

      Келiсiмнiң мерзімі өткеннен кейін Комиссияның жұмыс органы Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiне тиiстi жобаны енгiзедi, бұл ретте жобаларда бiрiншi кiшi комиссия мүшелерiнiң немесе мемлекеттiк органдар басшыларының қолы болуы талап етiлмейдi.

      Жобаға мiндеттi түрде мыналар қоса берiледi:

      түсiндiрме жазба;

      келiсiм-хаттар (ескертпелерi бар келiсiмдер, не болмаса келiсiмнен дәлелдi бас тарту).

      Ескертпелерi бар келiсiм-хаттар (дәлелдi бас тарту) болған жағдайда, Комиссияның жұмыс органы жобаға қоса берiлетiн келiспеушiлiк хаттамасын жасайды.

      Бiрiншi кiшi комиссия мүшесiнен келiсiм-хат болмаған жағдайда, мұның себептерi iлеспе хатта көрсетiледi.

      16. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң экспорттық бақылауға жататын өнiмдердiң экспорты, импорты және транзитi жөнiндегi қаулыларын Yкiмет қажет болған жағдайда, олар бiрiншi кiшi комиссия мәжiлiстерiнде қаралғаннан кейiн қабылдай алады.".

      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2014.12.03 № 1272 (2014.11.21 ж. бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан по вопросам экспортного контроля

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2000 года N 1540. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2017 года № 367

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 15.06.2017 № 367.

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 16 октября 2000 года N 1540
 

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые
решения Правительства Республики Казахстан

      1. (Пункт 1 утратил силу - постановлением Правительства РК от 19 июня 2002 г. N 675 P020675_ )

      2. (Утратил силу постановлением Правительства РК от 14 июля 2006 года N 674 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

      3. В постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 1999 года N 1917 P991917_ "О совершенствовании системы экспортного контроля в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 54, ст. 541):

      1) вывести из состава Государственной комиссии Республики Казахстан по вопросам экспортного контроля, утвержденный указанным постановлением, Мухамеджанова Бауржана Алимовича;

      2) в Положении о Государственной комиссии Республики Казахстан по вопросам экспортного контроля, утвержденном указанным постановлением:

      пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:

      "15. Проекты постановлений Правительства Республики Казахстан по экспорту, импорту и транзиту продукции, подлежащей экспортному контролю, (далее - проекты) разрабатываются рабочим органом Комиссии и направляются членам подкомиссии по вопросам экспорта, импорта и транзита продукции, подлежащей экспортному контролю (далее - первая подкомиссия). В течение двух дней после получения проекта члены первой подкомиссии направляют в рабочий орган Комиссии письма-согласования (письма-согласования с замечаниями, либо мотивированный отказ в согласовании).

      По истечении срока согласования рабочий орган Комиссии вносит соответствующий проект в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан, при этом наличие виз членов первой подкомиссии или руководителей государственных органов на проектах не требуется.

      К проекту в обязательном порядке прилагаются:

      пояснительная записка;

      письма-согласования (согласования с замечаниями, либо мотивированный отказ в согласовании).

      При наличии писем-согласований с замечаниями (мотивированного отказа) рабочим органом Комиссии составляется протокол разногласий, который прилагается к проекту.

      В случае отсутствия письма-согласования от члена первой подкомиссии причины этого указываются в сопроводительном письме.

      16. Постановления Правительства Республики Казахстан по экспорту, импорту и транзиту продукции, подлежащей экспортному контролю, при необходимости могут приниматься Правительством после их рассмотрения на заседаниях первой подкомиссии.".

      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 03.12.2014 № 1272 (вводится в действие с 21.11.2014 и подлежит официальному опубликованию).