Мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде орындалатын республикалық және жергілiкті бюджеттiк бағдарламаларды қаржыландыру ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 6 қараша N 1675. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2002.07.25. N 832 қаулысымен. ~P020832

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
      1. Қоса берiлiп отырған Мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде орындалатын республикалық және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаларды қаржыландыру ережесi бекiтiлсiн.
      2. Орталық және жергілiктi атқарушы органдар, өзге де орталық мемлекеттік органдар бiр ай мерзiмде бұрын қабылданған шешiмдердi Мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде орындалатын республикалық және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаларды қаржыландыру ережесiне сәйкес келтiрсiн.
      3. Мыналардың күшi жойылды деп танылсын:
      1) "Мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен орындалатын мемлекеттiк

тапсырыс туралы үлгi ережелердi әзiрлеу жөнiндегі нұсқаулықты бекiту 
туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 22 желтоқсандағы N 
1314 

P981314_

 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1998 ж., N 48, 
440-құжат);
   2) "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 22 желтоқсандағы N 
1314 қаулысына өзгерiс пен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан 
Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 17 тамыздағы N 1169 

P991169_

 қаулысы 
(Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 41, 361-құжат).
   4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
   
   Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі
                        Қазақстан Республикасы
                           Үкiметiнiң
                        2000 жылғы 6 қарашадағы
                         N 1675 қаулысымен
                           бекiтiлген
          Мемлекеттік тапсырыс шеңберiнде орындалатын
           республикалық және жергiлiктi бюджеттік
              бағдарламаларды қаржыландыру
                  ережесi


      Осы Ереже бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң мемлекеттiк тапсырысты орындауға арналған шығыстарын республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң есебiнен төлеудiң негізгі шарттары мен тәртiбiн көздейдi.

                               1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ережеде мынадай ұғымдар қолданылады:
      мемлекеттiк тапсырыс - Тапсырыс берушiнiң атынан бюджеттiк бағдарламалар республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң ақшасы есебiнен қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) мемлекеттiң сатып алуы түрiнде орындалатын республикалық және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаны (бұдан әрi - бюджеттiк бағдарлама) iске асыру нысаны;
      Тапсырыс берушi - белгілi бiр мемлекеттiк функцияларды орындауына байланысты мемлекеттiк тапсырысты орналастыруды жүзеге асыратын республикалық және жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын орталық және жергiлiктi атқарушы органдар, сондай-ақ олардың құрылымдық бөлiмшелерi немесе заңды тұлға болып табылатын аумақтық мемлекеттiк органдар;
      Орындаушы - мемлекеттiк тапсырысты Тапсырыс берушiмен жасалған шартқа сәйкес орындайтын заңды немесе жеке тұлға.
      2. Мемлекеттiк тапсырысты қаржыландыру тиiстi қаржы жылына арналған республикалық немесе жергiлiктi бюджеттерде көзделген қаражаттың есебiнен жүргiзiледi.
      3. Мемлекеттiк тапсырысты орналастыру мемлекеттiк сатып алулар туралы заңға сәйкес жүзеге асырылады.
      4. Мемлекеттiк тапсырыс негізiнде бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) iске асыру үшiн Тапсырыс берушi Орындаушылармен шарттар (келiсiм-шарттар) жасасады.
      5. 1-қосымшаға сәйкес Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде орындалатын әрбiр бағдарлама (кiші бағдарлама) бойынша, республикалық және жергiлiкті бюджеттердiң қаражаты есебiнен орындалатын осы бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша, мемлекеттiк тапсырыс туралы ереженi (бұдан әрi - Мемлекеттiк тапсырыс туралы ереже) әзiрлейдi және бекiтедi.
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен немесе қаржы мәселелерi бойынша жергiлiктi атқарушы органмен Мемлекеттiк тапсырыс туралы ереженi келiседi және оларды Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң тиiстi аумақтық органдарына (бұдан әрi - Қазынашылықтың аумақтық органдары) ұсынады.

              2. Мемлекеттік тапсырысты қаржыландырудың шарттары

      6. Республикалық және жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын, iске асырылу нысаны мемлекеттiк тапсырыс ретiнде анықталған бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) екi топқа бөлiнедi:
      орындалған жұмыстардың (көрсетiлген қызметтердiң) көлемiне сәйкес қаржыландырылатын бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) (бұдан әрi - I топ);
      мемлекеттiк тапсырыс құнының бiрлiгіне шағып қаржыландырылатын бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) (бұдан әрi - II топ).
      7. Ағымдағы қаржы жылы мемлекеттiк тапсырысты орындауға арналған шарт (келiсiм-шарт) жасасқан кезде мынадай талаптарды сақтау қажет:
      1) өткен қаржы жылдары жасалған мемлекеттiк тапсырысты орындауға арналған шарт (келiсiм-шарт), өткен қаржы жылдарының орындалмаған мiндеттемелерiнiң сомасына, ағымдағы қаржы жылы Қазынашылықтың аумақтық органдарында қайта тiркелуге жатады;
      2) ағымдағы қаржы жылында мемлекеттiк тапсырысты орындауға арналған шарт (келiсiм-шарт), (егер заңнамада өзгеше көзделмесе) ағымдағы қаржы жылы Қазынашылықтың аумақтық органдарында қайта тiркелген, өткен қаржы жылдарының орындалмаған мiндеттемелерiнiң сомаларын шегере отырып, республикалық немесе жергiлiктi бюджеттерде бекiтiлген тиiстi бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша жылдық соманың шегiнде жасалуы мүмкiн.
      8. Республикалық немесе жергiлiктi бюджеттердi нақтылау нәтижесiнде мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде орындалатын бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша жылдық сома өзгерген жағдайда, осы бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша мемлекеттiк тапсырысты орындауға арналған шарттар (келiсiм-шарттар) жеткiзiлетiн тауарлардың, орындалатын жұмыстардың (көрсетiлетiн қызметтердiң) сандық (заттай) және құндық түрде берiлетiн көлемi бөлiгiнде өзгертiлуге және Қазынашылықтың аумақтық органдарында қайта тiркелуге жатады.
      9. Егер бiр бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) орындау үшiн шарттар (келiсiм-шарттар) бiрнеше Орындаушылармен жасалатын болса, осындай шарттардың (келiсiм-шарттардың) жалпы сомасы өз шегінде осы бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша шарт жасасуға рұқсат етiлетiн бюджеттiк тағайындаулардың сомасынан аспайды.
      10. Заңнамалық кесімдермен анықталған шарттардан басқа, мемлекеттiк тапсырысты орындауға арналған шарт (келiсiм-шарт) мыналарды:
      2 және 3-қосымшаларға сәйкес шартқа қоса беріліп отырған нысандармен расталатын сандық (заттай) және құндық түрде берiлетiн тауарлардың, орындалатын жұмыстардың (көрсетiлетiн қызметтердiң) көлемiн. Осы қосымшаларда айлар бойынша сома осы бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша Тапсырыс берушiнiң шығыстарының сметасында көрсетiлген тиiстi соманың шегінде келтiрiлуi тиiс;
      егер бағдарлама (кiшi бағдарлама) I топқа жататын болса, орындалған жұмыстар (жеткiзiлiмдер, көрсетiлген қызметтер) актiсiнiң мiндеттi түрде жасалуын және Қазынашылықтың аумақтық органдарына ұсынылуын көздейтiн шартты, егер II топқа жататын болса, мемлекеттiк тапсырыс құны бiрлiгiнiң iс жүзiндегi санын көрсете отырып, есептемелердi;
      тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетулердi мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру рәсiмдерiнің нәтижелерi бойынша ресiмделген хаттаманың нөмiрi мен күнiн қамтуы тиiс.
      11. Қазынашылықтың аумақтық органдары шарттарды (келiсiм-шарттарды) тiркеген кезде осы Ереженiң 10-тармағында көрсетiлген ережелердiң бар-жоғын тексередi.
      12. Орындалған жұмыстардың (көрсетiлген қызметтердiң) актілерінде және мемлекеттiк тапсырыс құнының есептемесінде мыналар:
      Тапсырыс берушi мен Орындаушының атауы;
      есептi кезеңде берiлген тауарлардың, орындалған жұмыстардың (көрсетiлген қызметтердiң) құны;
      Орындаушыдан ұсталатын аванстың бөлiгi немесе толық сомасы;
      белгiлi бiр уақыт кезеңiнде (күнi көрсетiледi) сандық (заттай) түрдегi І топ үшiн берiлген тауарлардың, орындалған жұмыстардың (көрсетiлген қызметтердiң) көлемiн көрсете отырып, түрлерi және II топ үшiн мемлекеттiк тапсырыс құны бiрлiгiнiң iс жүзiндегi саны;
      қаржыландырылатын айға арналған бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша лимиттiң қалдығынан аспауы тиiс ұсталатын авансты ескере отырып, есептi кезеңде берiлген тауарларға, орындалған жұмыстарға (көрсетiлген қызметтерге) ақы төлеу үшiн Орындаушыға аудару талап етiлетiн сома көрсетiледi.
      Орындалған жұмыстардың актiлерi мен есептемелерге басшылар қол қояды және Тапсырыс берушi мен Орындаушының мөрлерiмен бекiтiледi.
      13. Орындалған жұмыстардың (көрсетiлген қызметтердiң) актiлерi мен мемлекеттік тапсырыс құнының есептемелерi деректерiнiң растығы үшiн Тапсырыс берушi мен Орындаушы жауап бередi.
      14. Қазынашылықтың аумақтық органының жауапты атқарушысы ұсталатын авансты ескере отырып, орындалған жұмыстардың актiсiне, мемлекеттiк тапсырыс құнының есептемесiне сәйкес төлем тапсырмасында көрсетiлген сома мен мемлекеттiк тапсырысқа ақы төлеу үшiн Орындаушыға аудару талап етiлетiн соманың сәйкестiгiн тексередi.

                3. Мемлекеттiк тапсырысты қаржыландыру тәртiбi

      15. Мемлекеттiк тапсырысты орындағаны үшiн Орындаушымен есеп айырысу Тапсырыс берушiнiң бюджеттiк шотынан екiншi деңгейдегi банктердегi не Қазынашылықтың аумақтық органдарындағы Орындаушылардың шоттарына ақша аудару жолымен жүзеге асырылады.
      16. Мемлекеттiк тапсырыс шеңберiндегi бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) орындау үшiн бiрiншi топқа жататын Орындаушыларды республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен авансылау мынадай тәртiппен жүргiзіледi:
      1) құнында жұмыстарды орындау (қызметтердi көрсету) үшiн қажеттi материалдар мен жабдықтар сатып алуға арналған шығыстар кемiнде 40 пайызды құрайтын жұмыстардың орындалуын (қызметтердiң көрсетiлуiн) көздейтiн бюджеттік бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша Орындаушыларға бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша бекiтiлген жылдық соманың 30 пайызынан аспайтын жалпы сомада және Тапсырыс берушiнiң осы бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша шығыстарының сметасы шегiнде аванс беруге рұқсат етiледi;
      2) арнайы жабдықтармен, көлiк құралдарын, мал дәрiгерлiк және биологиялық препараттарды, өсiмдiктердi қорғау құралдарын, дәрi-дәрмектердi тек орталықтандырылған түрде сатып алуды көздейтiн бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша жүргізiлетiн сатып алудың 50 пайызынан аспайтын сомаға, бiрақ Тапсырыс берушiнiң осы бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша шығыстарының сметасы шегiнде Орындаушыларды авансылауға рұқсат етiледi;
      3) 1, 2-тармақшаларда көрсетiлмеген басқа бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша бекiтiлген жылдық соманың 10 пайызынан аспайтын сомаға және Тапсырыс берушiнiң осы бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша шығыстарының сметасы шегінде авансылауға жол берiледi.
      Орындаушыларға аванс Мемлекеттiк тапсырыс туралы ережеге сәйкес жыл бойына бөлiп-бөлiп берiлуi мүмкiн.
      17. Қазынашылықтың аумақтық органдары үшiн Тапсырыс берушiнiң бюджеттiк шотынан мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде орындалатын жұмыстарды (көрсетiлетiн қызметтердi) Орындаушының есеп шотына ақша аудару үшiн:
      Тапсырыс берушi мен Орындаушы арасындағы Қазынашылықтың аумақтық органында тiркелген мемлекеттiк тапсырысты орындауға арналған шарттың (келiсiм-шарттың);
      Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бекiткен және Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен немесе қаржы мәселелерi жөнiндегi жергiлiктi атқарушы органмен келiсiлген Мемлекеттiк тапсырыс туралы ереженiң;
      егер бағдарлама (кіші бағдарлама) I топқа жататын болса, орындалған жұмыстар (қызмет көрсетулер) актiсiнiң және егер II топқа жататын болса, мемлекеттiк тапсырыс құны есептемелерiнiң болуы негiз болып табылады.
      Бұл ретте, төлем тапсырысында тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетулердi жүргізiлген мемлекеттiк сатып алу рәсiмдерiнiң нәтижелерi бойынша ресiмделген хаттаманың нөмiрi мен күнi, шарттың (келiсiм-шарттың) нөмiрi мен күнi, мемлекеттiк мекеме мiндеттемесiнiң нөмiрi және орындалған жұмыстардың актiсiне, тиiстi есептемеге сiлтемемен бiрге төлемнiң мақсаты

(аванс, орындалған берудiң немесе жұмыстың, көрсетiлген қызметтердiң 
ақысы) көрсетiледi.
   І топқа жататын мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде бағдарламаларды (кiшi 
бағдарламаларды) орындау үшiн Орындаушыларды авансылау кезiнде орындалған 
жұмыстардың актiсiн беру талап етiлмейдi.
   18. Қазынашылықтың аумақтық органдары ақша аударған кезде ағымдағы 
бақылауды жүзеге асырады.
                                1-қосымша
    Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен
    орындалатын бағдарлама (кішi бағдарлама) бойынша Мемлекеттік
       тапсырыс туралы ереженi әзiрлеу жөнiндегі нұсқаулық
   Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен 
орындалатын мемлекеттiк тапсырыс туралы ереже (бұдан әрi - Мемлекеттiк 
тапсырыс туралы ереже) мынадай тарауларды қамтуы тиiс:
                1. Жалпы ережелер
   1. Өзiне бағдарламаның (кiшi бағдарламаның) атауын, осы бағдарламаның 
(кiшi бағдарламаның) қажеттілiгi мен дамуын анықтайтын нормативтiк 
құқықтық кесiмдерге сiлтемелерi қамтиды.
         2. Бағдарламаның (кiшi бағдарламаның) мазмұны
   2. Мыналарды:
   бағдарламаның (кiшi бағдарламаның) мақсатын;


      осы бағдарламаның (кiшi бағдарламаның), олардың түрлерi бойынша жұмыстардың және қызмет көрсетулердiң орындалуын қамтамасыз ететiн сипаттауды. Бұл ретте, егер осы бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) iске асыру бiрнеше жылға есептелген болса, онда iс-шараларды, жұмыстарды және қызмет көрсетулердi сипаттау жылдар бойынша бөле отырып ұсынылады;
      Мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде орындалатын республикалық және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаларды қаржыландыру ережесiне сәйкес осы бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша мемлекеттiк тапсырысты орындауға Тапсырыс берушiнi өзiне белгiлеудi қамтиды;

                        3. Мемлекеттiк тапсырысты орналастыру

      3. Осы тарауда мемлекеттiк тапсырыстың орындаушысын таңдаудың тәсiлдерi көрсетiледi және мемлекеттiк сатып алулар туралы заңнамаға сәйкес таңдаудың осындай негiздемесi келтiрiледi.
      4. Мемлекеттiк тапсырысты конкурстық негiзде орналастырған жағдайда, осы тарауда конкурстық өтiнiмдi жеңiп алушыны анықтау кезiнде конкурстық комиссия ескеретiн өлшемдердiң тiзбесi көрсетiледi.

                    4. Мемлекеттiк тапсырысқа ақы төлеу тәртiбi

      5. Осы тарау өзiне мыналарды:
      Мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде орындалатын республикалық және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаларды қаржыландыру ережесiнiң 6-тармағына сәйкес қаржыландыру кезiнде қолданылатын мемлекеттік тапсырысты Орындаушылармен есеп айырысу қағидаттарын, яғни бағдарламаның (кiшi бағдарламаның) орындалған жұмыстардың (көрсетiлген қызметтердiң) көлемiне сәйкес қаржыландырылатын бағдарламаларға (кіші бағдарламаларға) немесе мемлекеттiк тапсырыс құнының бiрлiгiне шаққандағы тиесiлiлiгi;
      Мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде орындалатын республикалық және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаларды қаржыландыру ережесiнiң 16-тармағында көзделген жағдайда бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде орындау үшiн Орындаушыларды авансылау тәртiбiн, атап айтқанда, авансылаудың мақсатын, жылдық бекiтiлген көлемдегi аванстың үлесiн, төлемдердiң сатысын, аванстың кезең-кезеңдiк мөлшерлерiн, авансты ұстау тәртiбiн;
      Тапсырыс берушi өзiнiң бюджеттiк шотынан Орындаушының есеп шотына аудару үшiн Қазынашылықтың аумақтық органдарына ұсынатын құжаттардың тізбесiн қамтиды.

                  5. Мемлекеттiк тапсырысты орындаудың өлшемдерi

      Осы тарауда мемлекеттiк тапсырысты орындаудың мынадай өлшемдерi көрсетiледi:
      сандық өлшемдер - қандай тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) және қандай санда (көлемде) берiлетiнiнiң (орындалатынының, көрсетiлетiнінiң) көрсеткіштерi;
      сапалық өлшемдер алынған нәтиженiң сапасы қалай бағаланатынын анықтайды;
      уақытылық өлшемi, ол бағдарламадан нәтижелер қандай уақыт кезеңiнде

болғанын және алынатынын немесе қандай да бiр қызмет көрсетудiң немесе 
жұмыстың орындалуының орташа ұзақтығын анықтайды;
   тиiмдiлiк өлшемi - орындалатын жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң 
бiрлiгiне шығыстардың көлемiн өлшеу. Тиiмдiлiк өлшемi бағдарламаның 
қаншалықты үнемдi, неғұрлым аз шығындармен орындалатынын анықтауы тиiс;
   нәтижелiлiк өлшемi - бағдарлама қандай дәрежеде қойылған мiндеттерге 
қол жеткiзiп отырғанының көрсеткiштерi.
   
                                2-қосымша
Бекітемін                    Бекітемін
__________________________           _________________________
(Тапсырыс берушінің атауы)             (Орындаушының атауы)
__________________________           _________________________
(аты-жөні, лауазымы, қолы)           (аты-жөні, лауазымы, қолы)
___ жылғы "___"___________           ___ жылғы "___"__________
     М.О.                      М.О.
   
      Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде орындалатын жұмыстардың 
            (қызмет көрсетулердің) жоспары
   
                            Кодтары
   Мемлекеттік мекеме-бағдарламалардың әкімшісі   _______
   Бағдарлама                    _______
   Кіші бағдарлама                  _______ 
   Мемлекеттік тапсырысты орындаушы         _______
   
   -------------------------------------------------
          ! _____ жылға арналған !___ жылға
          !жұмыстардың (қызмет  ! сомасы 
          !көрсетулердің) атауы !(мың теңге)
   -------------------------------------------------
   қаңтар
   ақпан
   наурыз
   сәуір
   мамыр
   маусым
   шілде
   тамыз
   қыркүйек
   қазан
   қараша
   желтоқсан
   -------------------------------------------------
   Жиыны
   
   о.і.материалдар 
   мен жабдықтар 
   сатып алуға 
   жұмсалатын 
   шығыстардың 
   үлес салмағы: 
   мың теңгемен 
   %-бен
   ------------------------------------------------
   
   Тапсырыс берушінің
   қаржы бөлімшесінің бастығы _________________________
                (аты-жөні, лауазымы, қолы)
   
   Ескерту:
   Осы нысан орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) көлеміне 
сәйкес қаржыландырылатын бағдарламалар (кіші бағдарламалар) үшін 
толтырылады.
   
   
                                3-қосымша
Бекітемін                    Бекітемін
__________________________           _________________________
(Тапсырыс берушінің атауы)             (Орындаушының атауы)
__________________________           _________________________
(аты-жөні, лауазымы, қолы)           (аты-жөні, лауазымы, қолы)
___ жылғы "___"___________           ___ жылғы "___"__________
     М.О.                      М.О.
   
      Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде орындалатын жұмыстардың 
            (қызмет көрсетулердің) жоспары
   
                                  Кодтары
   Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі        _________  ______
   Құн бірлігіне арналған шығыстардың негізгі түрлері _________  ______
   Бағдарлама бойынша                 _________  ______
   Кіші бағдарлама бойынша              _________  ______
   Мемлекеттік тапсырысты орындаушы          _________  ______
   
                                 (теңге)
   
---------------------------------------------------------------------------
Кодтары!   Атауы   !____ жылға! 
    !        !арналған !
    !        !жоспар  !қаңтар!ақпан!наурыз!сәуір!мамыр!маусым!
---------------------------------------------------------------------------
    !Жалпы саны, 
    !бірл. _______ 
    !  (құн бірлігі)
    !жұмсалатын 
    !шығыстар   
    !Жалпы сан үшін 
    !барлық шығыстар
---------------------------------------------------------------------------
   
таблицаның жалғасы:
--------------------------------------------   
шілде!тамыз!қыркүйек!қазан!қараша!желтоқсан
--------------------------------------------
   Тапсырыс берушінің
   қаржы бөлімшесінің бастығы _________________________
                (аты-жөні, лауазымы, қолы)
   
   Ескерту:
   Осы нысан мемлекеттік тапсырыс құнының бірлігіне шағын 
қаржыландырылатын бағдарламалар (кіші бағдарламалар) үшін толтырылады.
Оқығандар:
   Багарова Ж.А.
   Икебаева А.Ж.
   
   
   
   


Об утверждении Правил финансирования республиканских и местных бюджетных программ, выполняемых в рамках государственного заказа

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2000 года N 1675. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 25 июля 2002 года № 832 ~P020832 .

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемые Правила финансирования республиканских и местных бюджетных программ, выполняемых в рамках государственного заказа.
      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным центральным государственным органам в месячный срок привести ранее принятые решения в соответствие с Правилами финансирования республиканских и местных бюджетных программ, выполняемых в рамках государственного заказа.
      3. Признать утратившими силу:
      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года N 1314 P981314_ "Об утверждении Инструкции по разработке типовых Правил о государственном заказе, выполняемом за счет средств государственного бюджета" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., N 48, ст.440);
      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 17 августа 1999 года N 1169 P991169_ "О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года N 1314" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 41, ст.361).
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
   Премьер-Министр
 Республики Казахстан   


                            Утверждены     

постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2000 года N 1675


                               Правила
               финансирования республиканских и местных
               бюджетных программ, выполняемых в рамках
                        государственного заказа

      Настоящие Правила предусматривают основные условия и порядок оплаты расходов на выполнение государственного заказа администраторов бюджетных программ за счет республиканского и местных бюджетов.

                         1. Общие положения

      1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
      государственный заказ - форма реализации республиканской и местной бюджетной программы (далее - бюджетная программа), при которой бюджетная программа выполняется в виде приобретения государством за счет денег республиканского и местных бюджетов услуг (товаров, работ) в лице Заказчика;
      Заказчик - центральные и местные исполнительные органы, иные центральные государственные органы, финансируемые из республиканского и местных бюджетов, а также их структурные подразделения или территориальные государственные органы, являющиеся юридическими лицами, осуществляющие размещение государственного заказа, связанного с исполнением ими определенных государственных функций;
      Исполнитель - юридическое или физическое лицо, исполняющее государственный заказ в соответствии с заключенным с Заказчиком договором.
      2. Финансирование государственного заказа производится за счет денег, предусмотренных в республиканском или местных бюджетах на соответствующий финансовый год.
      3. Размещение государственного заказа осуществляется в соответствии с законом о государственных закупках.
      4. Для реализации программ (подпрограмм) на основе государственного заказа Заказчиком заключаются договоры (контракты) с Исполнителями на выполнение государственного заказа.
      5. Администратор бюджетной программы по каждой программе (подпрограмме), выполняемой в рамках государственного заказа, разрабатывает и утверждает Правила о государственном заказе по данной программе (подпрограмме), выполняемом за счет средств республиканского и местных бюджетов (далее - Правила о государственном заказе) согласно приложению 1.
      Администратор бюджетной программы согласовывает с Министерством финансов Республики Казахстан или местным исполнительным органом по вопросам финансов Правила о государственном заказе и представляет их в соответствующие территориальные органы Комитета Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (далее - территориальные органы Казначейства).

            2. Условия финансирования государственного заказа

      6. Программы (подпрограммы), финансируемые из республиканского и местных бюджетов, форма реализации которых определена как государственный заказ, распределяются на две группы:
      программы (подпрограммы), финансируемые согласно объему выполненных работ (оказанных услуг) (далее - I группа);
      программы (подпрограммы), финансируемые из расчета на единицу стоимости государственного заказа (далее - II группа).
      7. При заключении договора (контракта) на выполнение государственного заказа на текущий финансовый год необходимо соблюдать следующие требования:
      1) договор (контракт) на выполнение государственного заказа, заключенный в прошлые финансовые годы, подлежит перерегистрации в территориальных органах Казначейства в текущем финансовом году на сумму невыполненных обязательств прошлых финансовых лет;
      2) договор (контракт) на выполнение государственного заказа в текущем финансовом году может заключаться в пределах годовой суммы (если иное не предусмотрено законодательством) по соответствующей программе (подпрограмме), утвержденной в республиканском или местных бюджетах, за вычетом сумм невыполненных обязательств прошлых финансовых лет, прошедших перерегистрацию в территориальных органах Казначейства в текущем финансовом году.
      8. В случае изменения годовой суммы по программе (подпрограмме), выполняемой в рамках государственного заказа, в результате уточнения республиканского или местных бюджетов договоры (контракты) на выполнение государственного заказа по данной программе (подпрограмме) подлежат изменению в части объема поставляемых товаров, выполняемых работ (оказываемых услуг) в количественном (натуральном) и стоимостном выражении, и перерегистрации в территориальных органах Казначейства.
      9. Если для выполнения одной программы (подпрограммы) договоры (контракты) заключаются с несколькими Исполнителями, общая сумма таких договоров (контрактов) не может превышать сумму бюджетных назначений, в пределах которой допускается заключение договоров по данной программе (подпрограмме).
      10. Помимо условий, определенных законодательными актами, договор (контракт) на выполнение государственного заказа должен содержать:
      объем поставляемых товаров, выполняемых работ (оказываемых услуг) в количественном (натуральном) и стоимостном выражении, подтверждаемый прилагаемыми к договору формами согласно приложениям 2 и 3. В данных приложениях суммы по месяцам должны быть приведены в пределах соответствующих сумм, отраженных в смете расходов Заказчика по данной программе (подпрограмме);
      условие, предусматривающее обязательное составление и представление в территориальные органы Казначейства акта выполненных работ (поставок, оказанных услуг), если программа (подпрограмма) относится к I группе, и расчетов с указанием фактического количества единиц стоимости государственного заказа, - если ко II группе;
      номер и дату протокола, оформленного по результатам процедур осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг.
      11. Территориальные органы Казначейства при регистрации договоров (контрактов) проверяют наличие условий, указанных в пункте 10 настоящих Правил.
      12. В актах выполненных работ (оказанных услуг) и расчетах стоимости государственного заказа указываются:
      наименования Заказчика и Исполнителя;
      стоимость поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период;
      часть или полная сумма аванса, удерживаемая с Исполнителя;
      виды поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) с указанием их объемов для I группы и фактическое количество единиц стоимости государственного заказа для II группы за определенный период времени (указываются даты) в количественном (натуральном) выражении;
      сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период с учетом удерживаемого аванса, которая не должна превышать остатка лимита по программе (подпрограмме) на финансируемый месяц.
      Акты выполненных работ и расчеты подписываются руководителями и закрепляются печатями Заказчика и Исполнителя.
      13. За достоверность данных актов выполненных работ (оказанных услуг) и расчетов стоимости государственного заказа ответственность несет Заказчик и Исполнитель.
      14. Ответственный исполнитель территориального органа Казначейства проверяет на соответствие суммы, указанные в платежном поручении, и суммы, требуемые к перечислению Исполнителю для оплаты государственного заказа согласно акту выполненных работ с учетом удерживаемого аванса, расчету стоимости государственного заказа.

               3. Порядок финансирования государственного заказа

      15. Расчеты с Исполнителями за выполнение государственного заказа осуществляются путем перечисления денег с бюджетного счета Заказчика на счета Исполнителей в банках второго уровня или территориальных органах Казначейства.
      16. Авансирование Исполнителей для выполнения программ (подпрограмм) в рамках государственного заказа, относящихся к первой группе, за счет денег республиканского и местных бюджетов производится в следующем порядке:
      1) по бюджетным программам (подпрограммам), предусматривающим выполнение работ (оказание услуг), в стоимости которых расходы на приобретение материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ (оказания услуг), составляют не менее 40 процентов, разрешается выдача аванса Исполнителям в общей сумме не более 30 процентов от утвержденной годовой суммы по программе (подпрограмме) и в пределах сметы расходов Заказчика по данной программе (подпрограмме);
      2) по программам (подпрограммам), предусматривающим только централизованный закуп специального оборудования и транспортных средств, ветеринарных и биологических препаратов, средств защиты растений, медикаментов, допускается авансирование Исполнителей на сумму не более 50 процентов производимого закупа, но в пределах сметы расходов Заказчика по данной программе (подпрограмме);
      3) по другим программам (подпрограммам), не указанным в подпунктах 1, 2, авансирование допускается на сумму не более 10 процентов от утвержденной годовой суммы по программе (подпрограмме) и в пределах сметы расходов Заказчика по данной программе (подпрограмме).
      Аванс Исполнителям может выдаваться частями в течение года в соответствии с Правилами о государственном заказе.
      17. Для территориальных органов Казначейства основанием для перечисления денег с бюджетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя работ (услуг), выполняемых в рамках государственного заказа, является наличие:
      зарегистрированного в территориальных органах Казначейства договора (контракта) на выполнение государственного заказа между Заказчиком и Исполнителем;
      Правил о государственном заказе, утвержденных администратором бюджетных программ и согласованных с Министерством финансов Республики Казахстан или местным исполнительным органом по вопросам финансов;
      актов выполненных работ (услуг), если программы (подпрограммы) относятся к I группе, и расчетов стоимости государственного заказа, если - ко II группе.
      При этом в платежном поручении указываются номер и дата протокола, оформленного по результатам процедур проведенных государственных закупок товаров, работ и услуг, номер и дата договора (контракта), номер обязательства государственного учреждения и назначение платежа (аванс, оплата выполненной поставки или работы, оказанных услуг) со ссылкой на акт выполненной работы, соответствующий расчет.

   При авансировании Исполнителей для выполнения программ (подпрограмм) 
в рамках государственного заказа, относящихся к I группе, предоставление 
акта выполненных работ не требуется.
   18. Территориальные органы Казначейства осуществляют текущий контроль 
при перечислении денег.
                            Приложение 1
    Инструкция по разработке Правил о государственном заказе 
    по программе (подпрограмме), выполняемом за счет средств      
          республиканского и местных бюджетов
   Правила о государственном заказе, выполняемом за счет средств 
республиканского и местных бюджетов (далее - Правила о государственном 
заказе), должны включать в себя следующие главы:
             1. Общие положения
   1. Включает в себя наименование программы (подпрограммы), ссылки на 
нормативные правовые акты, определяющие необходимость и развитие данной 
программы (подпрограммы).
         2. Содержание программы (подпрограммы)
   2. Включает в себя:
   цель программы (подпрограммы);


      описание обеспечивающих выполнение данной программы (подпрограммы) работ и услуг по их видам. При этом, если реализация данной программы (подпрограммы) рассчитана на несколько лет, то описание мероприятий, работ и услуг представляется с разбивкой по годам;
      установление Заказчика на выполнение государственного заказа по данной программе (подпрограмме) в соответствии с Правилами финансирования республиканских и местных бюджетных программ, выполняемых в рамках государственного заказа.

                    3. Размещение государственного заказа

      3. В данной главе указывается способ выбора исполнителя государственного заказа и приводятся обоснования такого выбора в соответствии с законодательством о государственных закупках.
      4. В случае размещения государственного заказа на конкурсной основе в данной главе указывается перечень критериев, которые будут учитываться конкурсной комиссией при определении выигравшей конкурсной заявки.

                   4. Порядок оплаты государственного заказа

      5. Данная глава включает в себя:
      принципы расчета с Исполнителями государственного заказа, применяемые при финансировании, т.е. принадлежность программы (подпрограммы) к программам (подпрограммам), финансируемым согласно объему выполненных работ (оказанных услуг) или из расчета на единицу стоимости государственного заказа, согласно пункту 6 Правил финансирования республиканских и местных бюджетных программ, выполняемых в рамках государственного заказа;
      порядок авансирования Исполнителей для выполнения программы (подпрограммы) в рамках государственного заказа, в случаях, предусмотренных пунктом 16 Правил финансирования республиканских и местных бюджетных программ, выполняемых в рамках государственного заказа, а именно, цель авансирования, доля аванса в годовом утвержденном объеме, этапы выплаты, поэтапные размеры аванса, порядок удержания аванса;
      перечень документов, предоставляемых Заказчиком в территориальные органы Казначейства для перечисления денег со своего бюджетного счета на расчетный счет Исполнителя.

                   5. Критерии исполнения государственного заказа

      6. В данной главе отражаются следующие критерии выполнения государственного заказа:
      количественные критерии - это показатели того, какие товары (работы, услуги) и в каком количестве (объеме) будут поставлены (выполнены, оказаны);
      критерии качества определяют, как будет оцениваться качество полученного результата;
      критерий своевременности, который определяет, в какой временной период были и будут получены результаты от программы или какова средняя продолжительность выполнения какой-либо услуги или работы;
      критерий эффективности - это измерение величины расходов на единицу

выполняемых работ, оказываемых услуг. Критерий эффективности должен 
определять, насколько экономно, с наименьшими издержками, выполняется 
программа;
   критерий результативности - это показатели того, в какой степени 
программа достигает поставленных задач.
   
                            Приложение 2
   
   Утверждаю                    Утверждаю
_________________________           __________________________
(наименование Заказчика)           (наименование Исполнителя)
_________________________           __________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)         (Ф.И.О., должность, подпись) 
   
"____"__________________ г.          "____" __________________ г.
      М.П.                      М.П.
   План работ (услуг), выполняемых в рамках государственного заказа   
   
                               Коды
   Государственное учреждение-администратор программ    ______
   Программа                        ______
   Подпрограмма                       ______
   Исполнитель государственного заказа           ______
---------------------------------------------------------------------------
      !  Наименование работ (услуг) на _____ год !  Сумма
      !                      ! на _______ год 
      !                      ! (тыс. тенге)
---------------------------------------------------------------------------
январь   
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
---------------------------------------------------------------------------
Итого
в т.ч. уд. вес
расходов на
приобретение
материалов и
оборудования:
в тыс. тенге
в %
---------------------------------------------------------------------------
   
   Руководитель финансового подразделения
   Заказчика               ____________________________
                      (Ф.И.О., должность, подпись)  
   Примечание:
    
   Данная форма заполняется для программ (подпрограмм), финансируемых
   согласно объему выполненных работ (оказанных услуг).


                            Приложение 3
  Утверждаю                    Утверждаю
_________________________           __________________________
(наименование Заказчика)           (наименование Исполнителя)
_________________________           __________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)         (Ф.И.О., должность, подпись) 
   
"____"__________________ г.          "____" __________________ г.
      М.П.                      М.П.
   План работ (услуг), выполняемых в рамках государственного заказа 
 
                               Коды
Администратор бюджетных программ _____________________    ______
Основные виды расходов на единицу                  
стоимости по программе      _____________________    ______
подпрограмме           _____________________    ______    
Исполнитель государственного
заказа              _____________________    ______
   
                 (тенге)
---------------------------------------------------------------------------
Код!  Наименование  !План на!январь!февраль!март!апрель!май!июнь!июль!
  !         ! ____ !   !    !  !   !  !  !  !  
  !         ! год  !   !    !  !   !  !  !  !  
---------------------------------------------------------------------------
  Общее
  количество, ед.
  Расходы на 
  __________________
  (единица стоимости 
  Всего расходов на
  общее количество
---------------------------------------------------------------------------
   
   (продолжение таблицы)
---------------------------------------------------------------------------
Код!  Наименование  !План на!август!сентябрь!октябрь! ноябрь! декабрь!
  !         ! ____ !   !    !    !    !    !  
  !         ! год  !   !    !    !    !    !  
---------------------------------------------------------------------------
  Общее
  количество, ед.
  Расходы на 
  __________________
  (единица стоимости 
  Всего расходов на
  общее количество
------------------------------------------------------------------------  
 
   
  Руководитель финансового подразделения
  Заказчика      __________________________
            (Ф.И.О., должность, подпись) 
   
   Примечание: Данная форма заполняется для программ (подпрограмм), 
         финансируемых из расчета на единицу стоимости
         государственного заказа
   
   
   
   (Специалисты: Мартина Н.А.,
          Склярова И.В.)