Yкiметтiк заемдарды, жергілiктi атқарушы органдардың заемдарын және мемлекеттiк кепiлдiктерi бар мемлекеттiк емес заемдарды өтеу және оларға қызмет көрсету ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 23 қаңтар N 88. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 ақпандағы N 110 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.02.2005 N 110 қаулысымен.

      "Мемлекеттiк және мемлекет кепілдiк берген қарыз алу мен борыш туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 тамыздағы  Z990464_ Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді: 
      1. Қоса беріліп отырған Үкiметтік заемдарды, жергіліктi атқарушы органдардың заемдарын және мемлекеттiк кепiлдiктерi бар мемлекеттiк емес заемдарды өтеу және оларға қызмет көрсету ережесi бекiтiлсiн. 
      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне (келiсiм бойынша) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң қатысуымен бiр ай мерзiмде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің заемдарын өтеу және оларға қызмет көрсету ережесiн әзiрлеу ұсынылсын.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi және жариялануға тиiс.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                          Қазақстан Республикасы
                                               Үкiметiнің
                                         2002 жылғы 23 қаңтардағы
                                              N 88 қаулысымен
                                                   бекiтiлген     

Yкiметтік заемдарды, жергілiктi атқарушы органдардың заемдарын және мемлекеттік кепiлдiктерi бар мемлекеттiк емес заемдарды өтеу және оларға қызмет көрсету ережесi 1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже "Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 тамыздағы  Заңына сәйкес әзiрлендi және Қазақстан Республикасы Yкiметінің заемдарын (бұдан әрi - үкiметтiк заемдар), Қазақстан Республикасы жергiлiктi атқарушы органдарының заемдарын (бұдан әрi - жергiлiктi атқарушы органдардың заемдары) және мемлекеттiк кепілдiктерi бар мемлекеттiк емес заемдарды (бұдан әрi - мемлекет кепiлдiк берген заемдар) жоспарлаудың, республикалық және жергiлiктi бюджеттерден өтеудi және оларға қызмет көрсетудi жүзеге асырудың тәртiбiн белгiлейдi. 
      2. Үкiметтiк заемдарды, жергiлiктi атқарушы органдардың заемдарын жоспарлау, өтеудi және оларға қызмет көрсетудi жүзеге асыру рәсiмдерi заем не мемлекеттiк эмиссияланған бағалы қағаздар эмиссиясы туралы келiсiмдер (шарттар) жасасу нысанында қарыз капиталының iшкi және сыртқы рыноктарында қарыз алу жолымен тартылған заемдар үшiн бiрыңғай. 

2. Үкiметтiк заемдарды өтеу және оларға қызмет көрсету жөнiндегi төлемдердi жоспарлау 

      3. Yкiметтiк заемдарды алдағы өтеудiң және оларға қызмет көрсетудің көлемiн жоспарлауды Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi (бұдан әрi - Қаржы министрлiгi) үкiметтiк заемдарды өтеудің және оларға қызмет көрсетудiң алдағы көлемiнiң болжамды есептеулерi негiзiнде тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджеттiң жобасын әзiрлеу шеңберiнде жыл сайын жүргiзедi. 
      4. Жүргiзiлетiн есептеулер есеп айырысу алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша үкiметтiк борыш мониторингiнiң деректерiне, қолданылып жүрген, ағымдағы және жоспарлы жылы тарту ұйғарылатын үкiметтiк заемдардың қаражатын игеру болжамына, макроэкономикалық көрсеткiштердiң болжамдарына негiзделедi. 
      5. Қолданылып жүрген, ағымдағы және жоспарлы жылы тарту ұйғарылатын үкiметтiк заемдардың қаражатын игеру болжамын үкiметтiк заемдардың қаражаты есебiнен қаржыландырылатын инвестициялық жобаларды iске асыру кестелерiн, сондай-ақ жоспарлы жылы республикалық бюджеттiң тапшылығын қаржыландыру көлемiнiң болжамын ескере отырып, Қаржы министрлiгі анықтайды. 
      6. Жоспарлы жылғы республикалық бюджет тапшылығының көлемi, негiзгi макроэкономикалық көрсеткiштер, ұлттық валютаның бағамы Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуы индикативтiк жоспарының өлшемдерiмен анықталады. 
      7. Жоспарлы жылы үкiметтiк заемдарды өтеу және оларға қызмет көрсету көлемдерiнiң есептеулерiн Қаржы министрлiгi былайша жүргiзедi: 
      1) әрбiр қолданылып жүрген үкiметтiк заем бойынша заемның игерiлмеген қаражатын игеру көлемiн жылдар бойынша болжамды бөлу жүргiзiледi; 
      2) заем, мемлекеттiк эмиссияланған бағалы қағаздар эмиссиясы туралы келiсiмнiң (шарттың) ережелерi негiзiнде үкiметтiк заем бойынша борышты өтеу мерзiмдерi мен көлемдерi анықталады; 
      3) үкiметтiк заем бойынша борыш сомасының өзгеру серпiнiн есептеу жүргiзiледi; 
      4) заем, мемлекеттiк эмиссияланған бағалы қағаздар эмиссиясы туралы келiсiмнiң (шарттың) негiзiнде сыйақы (мүдде) төлемдерiнiң, комиссиялық және өзге де төлемдер мерзiмдерi мен көлемдерiнiң есебi жүргiзiледi. Егер заем туралы келiсiмде (шартта) өзгеше белгiленбесе, осы тармақтың 1)-4) тармақшаларында көрсетiлген есептеулер заем беру валютасымен жүзеге асырылады; 
      5) шетелдiк валютада тартылған үкiметтiк заемдарды өтеудiң және оларға қызмет көрсетудiң көлемдерi теңгелiк баламада қайта есептеледi. Бұл ретте Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi есеп айырысу алдындағы тоқсанның соңында белгiлеген шетелдiк валюталардың теңгеге бағамы және жоспарлы жылға арналған АҚШ долларының теңгеге болжамды орташа жылдық бағамы пайдаланылады. 
      6) тарту ұйғарылып отырған үкiметтiк заемдардың қаражатын игеру көлемдерiнiң болжамы негiзiнде, заемдарды ұсыну мен сыйақы (мүдде) ставкаларының орташа шарттары пайдаланыла отырып, тарту ұйғарылып отырған үкiметтiк заемдарды өтеу және оларға қызмет көрсету мерзiмдерi мен көлемдерiн есептеу жүргiзiледi. 
      8. Үкiметтiк заемдарды өтеудің және оларға қызмет көрсетудiң мерзiмдерi мен көлемдерiн есептеу негiзiнде Қаржы министрлiгi жоспарлы жылы үкiметтiк заемдарды өтеудiң және оларға қызмет көрсетудiң жалпы көлемiн анықтайды. 
      9. Жоспарлы жылы үкiметтік заемдарға қызмет көрсетудiң жалпы көлемi тиiстi жылға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңында жеке бюджеттiк бағдарлама бойынша көрсетiледi. Yкiметтiк заемдарды өтеудiң жалпы көлемi республикалық бюджетте "Бюджет тапшылығын (профицитiн пайдалануды) қаржыландыру" бөлiмi бойынша көрсетiледi. 

3. Мемлекет кепілдiк берген заемдарды өтеу және оларға қызмет көрсету жөнiндегi төлемдердi жоспарлау 

      10. Мемлекет кепілдiк берген заемдарды республикалық бюджеттен алдағы өтеудiң және оларға қызмет көрсетудің көлемiн жоспарлауды Қаржы министрлiгi мемлекет кепiлдiк берген заемдарды республикалық бюджеттен алдағы өтеудің және оларға қызмет көрсетудiң көлемiн болжамды есептеудің негiзiнде тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджеттiң жобасын әзiрлеу шеңберiнде жыл сайын жүргiзедi. 
      11. Жүргiзiлетiн есептеулер есеп айырысу алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша мемлекет кепілдiк берген борыш мониторингiнiң деректерiне, қолданылып жүрген мемлекет кепілдiк берген заемдардың қаражатын игеру болжамына, мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындаудың мүмкiндiгiн бағалауға негiзделедi. 
      12. Жоспарлы жылы мемлекет кепілдiк берген заемдарды республикалық бюджеттен өтеудiң және оларға қызмет көрсетудiң көлемiн есептеудi Қаржы министрлiгi былайша жүргiзедi: 
      1) мемлекет кепiлдiк берген заемдарға қызмет көрсетуге уәкiлеттiк берiлген екiншi деңгейдегi банктердiң ақпараты негiзiнде, әрбiр қолданылып жүрген мемлекет кепiлдiк берген заем бойынша заемның қаражатын игеру көлемiн жылдар бойынша болжамды бөлу жүргiзiледi; 
      2) заем туралы келiсiмнің (шарттың) ережелерi негiзiнде мемлекет кепiлдiк берген заем бойынша борышты өтеу мерзiмдерi мен көлемдерi анықталады; 
      3) мемлекет кепiлдiк берген заем бойынша борыш сомасының өзгеру серпiнiн есептеу жүргiзiледi; 
      4) заем туралы келiсiмнiң (шарттың) ережелерi негiзiнде сыйақы (мүдде) төлемдерiнiң, комиссиялық және өзге де төлемдер мерзiмдерi мен көлемдерiн есептеу жүргiзiледi. Егер заем туралы келiсiмде (шартта) өзгеше белгiленбесе, осы тармақтың 1)-4) тармақшаларында көрсетiлген есептеулер заем беру валютасымен жүзеге асырылады; 
      5) шетелдiк валютада тартылған мемлекет кепiлдiк берген заемдарды өтеудiң және оларға қызмет көрсетудiң көлемдерi теңгелiк баламада қайта есептеледi. Бұл ретте Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi есеп айырысу алдындағы тоқсанның соңында белгiлеген шетелдiк валюталардың теңгеге бағамы және жоспарлы жылға арналған АҚШ долларының теңгеге болжамды орташа жылдық бағамы пайдаланылады. 
      13. Алынған мерзiмдер мен көлемдердiң, мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындау мүмкiндiгiн бағалаудың негізiнде Қаржы министрлiгi жоспарлы жылы республикалық бюджеттен мемлекет кепiлдiк берген заемдарды өтеуге және оларға қызмет көрсетуге арналған шығыстардың жылдық көлемiн анықтайды. 
      14. Жоспарлы жылы мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындауға арналған республикалық бюджет шығыстарының жылдық көлемi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңында жеке бюджеттiк бағдарламада көрсетiледi. 

4. Жергiлiктi атқарушы органдардың заемдарын өтеу және оларға қызмет көрсету жөнiндегi төлемдердi жоспарлау 

      15. Жергiлiктi атқарушы органдардың заемдарын алдағы өтеудiң және оларға қызмет көрсетудiң көлемiн жоспарлауды жергiлiктi атқарушы органдардың заемдарын өтеудiң және оларға қызмет көрсетудiң алдағы көлемiнiң болжамды есептеулерi негiзiнде тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттердiң жобаларын әзiрлеу шеңберiнде жыл сайын жергiлiктi атқарушы органдар жүргiзедi. 
      16. Жүргiзiлетiн есептеулер есеп айырысу алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша жергiлiктi атқарушы органдардың борыш мониторингiнiң деректерiне, қолданылып жүрген ағымдағы және жоспарлы жылы тарту ұйғарылатын жергiлiкті атқарушы органдардың заем қаражатын игеру болжамына, жергiлiктi бюджеттiң болжамды көрсеткiштерiне негiзделедi. 
      17. Алдағы қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттің болжамды көрсеткiштерi жергiлiктi өкiлдi органдар бекiтетiн аумақты дамытудың экономикалық және әлеуметтiк бағдарламаларының өлшемдерiмен анықталады. Жоспарлы жылы ұлттық валютаның бағамы Қазақстан Республикасының Yкiметi қабылдаған Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуы индикативтік жоспарының өлшемдерiн ескере отырып, анықталады. 
      18. Жоспарлы жылы жергiлiктi атқарушы органдардың заемдарын өтеу және оларға қызмет көрсету көлемдерiн есептеу былайша жүргiзiледi: 
      1) жергiлiктi атқарушы органның әрбiр қолданылып жүрген заемы бойынша заемның игерiлмеген қаражатын игеру көлемiн жылдар бойынша болжамды бөлу жүргiзiледi; 
      2) заем, мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар эмиссиясы туралы келiсiмнiң (шарттың) ережелерi негiзiнде жергiлiктi атқарушы органның заемы бойынша борышты өтеу мерзiмдерi мен көлемдерi анықталады; 
      3) жергiлiктi атқарушы органның заемы бойынша борыш сомасының өзгеру серпінін есептеу жүргiзiледi; 
      4) заем, мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар эмиссиясы туралы келiсiмнiң (шарттың) ережелерi негiзiнде сыйақы (мүдде) төлемдерiнiң, комиссиялық және өзге де төлемдер мерзiмдерi мен көлемдерiн есептеу жүргiзiледi. Егер заем туралы келiсiмде (шартта) өзгеше белгiленбесе, осы тармақтың 1)-4) тармақшаларында көрсетiлген есептеулер заем беру валютасымен жүзеге асырылады; 
      5) шетелдiк валютада тартылған жергiлiктi атқарушы органдардың заемдарын өтеудiң және оларға қызмет көрсетудiң көлемдерi теңгелiк баламада қайта есептеледi. Бұл ретте Ұлттық Банктің есеп айырысу алдындағы тоқсанның соңында белгiлеген шетелдiк валюталардың теңгеге бағамы және жоспарлы жылға арналған АҚШ долларының теңгеге болжамды орташа жылдық бағамы пайдаланылады. 
      6) тарту ұйғарылып отырған жергiлiктi атқарушы органдардың заем қаражатын игеру көлемдерiнің болжамы негiзiнде заемдар берудiң орташа шарттары мен сыйақы (мүдде) ставкаларын пайдалана отырып, тарту ұйғарылып отырған жергiлiктi атқарушы органдардың заемдарын өтеу және оларға қызмет көрсету мерзiмдерi мен көлемдерiн есептеу жүргiзiледi. 
      19. Жергiлiктi атқарушы органдардың заемдарын өтеудiң және оларға қызмет көрсетудiң мерзiмдерi мен көлемдерi негiзiнде жоспарлы жылы жергiлiктi атқарушы органдардың заемдарын өтеудiң және оларға қызмет көрсетудiң жалпы көлемi анықталады. 
      20. Жоспарлы жылы жергiлiктi атқарушы органдардың заемдарына қызмет көрсетудiң жалпы көлемi тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттерде жеке бюджеттiк бағдарламада көрсетiледi. Жергiлiктi атқарушы органдардың заемдарын өтеудiң жалпы көлемi жергiлiктi бюджеттерде "Бюджет тапшылығын (профицитiн пайдалануды) қаржыландыру" бөлiмiнде көрсетiледi. 

5. Үкiметтiк заемдарды өтеудiң және оларға қызмет көрсетудiң тәртiбi 

      21. Yкiметтiк сыртқы заемдарды өтеудi және оларға қызмет көрсетудi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi арқылы тиiстi қаржы жылына арналған "Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген қаражаттың есебiнен Қаржы министрлiгi жүзеге асырады. 
      22. Қаржы министрлiгi ағымдағы айдың 25-күнiне дейiн, ай сайын қосымшаға сәйкес белгiленген нысан бойынша, алдағы айға арналған үкiметтiк заемдарды және мемлекет кепiлдiк берген Қазақстан Республикасының борышын өтеуге әрi оларға қызмет көрсетуге арналған өтiнiмдi (бұдан әрi - өтінім) жасайды, оған сәйкес белгiленген тәртiппен республикалық бюджеттiң ақшасын осы жұмсауға қазынашылық рұқсаттар ашылады. Өтiнiм үкiметтiк заемдарды өтеудiң және оларға қызмет көрсетудiң нақтыланған мерзiмдерi мен көлемдерiн ескере отырып жасалады және төлемнiң түрiн, төлемнің валютасын, төлемдi алушыларды-несие берушiлердi көрсете отырып, күндерi бойынша әрбiр заем жөнiндегi төлемдердiң болжамын қамтиды. 
      23. Қаржы министрлiгi тиiстi айда үкiметтiк заемдарды өтеу және оларға қызмет көрсету жөнiндегi алдағы төлемдер көлемiнiң республикалық бюджеттiң кiрiстерi мен шығыстарының айлар бойынша тiзiмдемесiне сәйкестiгiн тексередi және тiзiмдемеде бекiтiлген көлемге сәйкес келмеген жағдайда, республикалық бюджеттiң кiрiстерi мен шығыстарының айлар бойынша тiзiмдемесiне тиiстi өзгерiстер енгiзедi. 
      24. Yкiметтiк заемдарды өтеу және оларға қызмет көрсету жөнiндегi төлемдердi дайындауды және жүзеге асыруды қамтамасыз ету мақсатында Қаржы министрлiгi несие берушiлерден ақы төлеуге шоттардың, төлем ведомостарының және төлемдердi жүргiзу үшiн қажеттi басқа да құжаттардың уақытылы түсуiн ұйымдастыру жөнiндегi жұмысты жүргiзедi. 
      25. Қаржы министрлiгi несие берушiлер ұсынған шоттар мен төлем ведомостарында көрсетiлген төлем күнiнiң, сомасының, түрінің, валюталарының, төлемдi алушылардың заем туралы келiсiмдердiң (шарттардың) ережелерiне, мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар эмиссиясының нәтижесiне сәйкестiгiн тексерудi жүзеге асырады. 
      26. Төлеуге ұсынылған шоттар мен төлем ведомостарында көрсетiлген төлемнiң күні, сомасы, түрi, валюталары, төлемдi алушылардың заем туралы келiсiмдердің (шарттардың) ережелерiне, мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар эмиссиясының нәтижесiне сәйкес келмейтiнi анықталған жағдайда, Қаржы министрлiгi несие берушiлермен өзара iс-қимылда несие берушiлер ақы төлеуге ұсынған шоттар мен төлем тiзiмдемелерiн нақтылау жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастырады. 
      27. Заем туралы келiсiмдерде (шарттарда) және мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар эмиссиясының ережелерiнде үкiметтiк заемдарды өтеу және оларға қызмет көрсету бойынша анықталған төлем мерзiмiнде Қаржы министрлiгi заемдар туралы келiсiмдердiң (шарттардың) ережелерiне, мемлекеттiк бағалы қағаздар эмиссиясының нәтижесiне сәйкес үкiметтiк заемның сәйкестендiру нөмiрi, бенефициары, төлем деректемелерi, төлемнiң түрi, сомасы, валютасы, күнi көрсетiлетiн төлем құжаттарын ресiмдейдi және Ұлттық Банкке жiбередi. 
      28. Ұсынылған төлем құжаттарының негiзiнде Ұлттық Банк Қаржы министрлiгiнiң банктiк шотынан талап етiлетiн көлемде және валютада несие берушiлердiң банктiк шоттарына ақша аударуды жүргiзедi және Қаржы министрлiгiне төлем жүргiзу фактiсi туралы жазбаша хабарлама тапсырады. 
      29. Үкiметтiк заемдарды өтеу және оларға қызмет көрсету жөнiндегi операцияларды Қаржы министрлiгi тиiстi жылға арналған республикалық бюджетте теңгемен көрсетедi. Бұл ретте, үкiметтiк заемдарды өтеу және оларға қызмет көрсету жөнiндегi төлемдердi шетелдiк валютада жүзеге асырылған жағдайда, көрсету осы операцияларды жүзеге асыруға қажеттi валюталарды сатып алу күнiне Ұлттық Банктiң ресми бағамы бойынша теңгемен жүргiзiледi. 

6. Мемлекет кепілдiк берген заемдарды өтеудiң және оларға қызмет көрсетудiң тәртiбi 

      30. Мемлекет кепiлдiк берген заемдарды республикалық бюджеттен өтеу және оларға қызмет көрсету Қазақстан Республикасы Үкiметінің қаулысы болған кезде жүзеге асырылады. 
      31. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңы күшiне енгеннен кейiн Қаржы министрлiгi тиiстi қаржы жылының 1 наурызына дейiн мемлекеттiк кепiлдiктерi бар мемлекеттiк емес заемдар бойынша заемшылардың тiзбесiн бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкiметi қаулысының жобасын белгiленген тәртiппен әзiрлейдi және енгiзедi. Мемлекет кепiлдiк берген заемдар бойынша көрсетiлген тiзбеге енген заемшылар үшiн өтеудi және қызмет көрсетудi Қаржы министрлiгi тиiстi қаржы жылының iшiнде заем туралы шартта (келiсімде) белгiленген мерзiмде және көлемде несие берушiлердiң шоттары негiзiнде республикалық бюджеттен жүзеге асырады. 
      32. Мемлекет кепiлдiк берген заемдар бойынша көрсетiлген тiзбеге енбеген заемшылар үшiн республикалық бюджеттен төлемдер туралы шешiм мынадай тәртiппен қабылданады: 
      1) мемлекеттiк кепiлдiгi бар мемлекеттiк емес сыртқы заемдарға қызмет көрсетуге уәкiлеттiк берiлген екiншi деңгейдегi банк Қаржы министрлiгiне осындай төлемдер басталған күнге дейiнгi 30 күннен кешiктiрмей мемлекет кепiлдiк берген заемдар бойынша республикалық бюджеттен кезектi төлемдердi жүргiзудiң қажеттiлiгi туралы қорытындыны ұсынады; 
      2) ұсынылған қорытындылардың негiзiнде 15 күн ішінде Қаржы министрлiгi мемлекет кепiлдiк берген заемдар бойынша көрсетiлген заемшылар үшiн төлемдердi республикалық бюджеттен төлеудi жүргiзудi көздейтiн Қазақстан Республикасы Үкiметi қаулысының жобасын белгiленген тәртiппен әзiрлейдi және қарауға енгiзедi; 
      3) Қаржы министрлiгi, мемлекет кепiлдiк берген заемдарға қызмет көрсетуге уәкiлеттiк берiлген екiншi деңгейдегi банк, мемлекет кепiлдiк берген заемдар бойынша заемшылар арасында республикалық бюджеттен оқшауландырылған ақшаны қайтарудың шарттары, мерзiмi, тәртiбi анықталатын (нақтыланатын) тиiстi, оның iшiнде бұрын ресiмделгендерiне қосымша келiсiмдер жасалады. 
      33. Қаржы министрлiгi ағымдағы айдың 25-күнiне дейiн ай сайын қосымшаға сәйкес алдағы айға арналған мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындау жөнiндегi төлемдерге өтінім жасайды, оған сәйкес белгiленген тәртiппен республикалық бюджеттің ақшасын осы жұмсауға арналған қазынашылық рұқсаттар ашылады. Өтінім мемлекет кепілдiк берген заемдарды өтеудiң және оларға қызмет көрсетудің нақтыланған мерзiмдерi мен көлемдерiн ескере отырып жасалады және төлемнiң түрiн, төлемнiң валютасын, төлемдi алушыларды-несие берушiлердi көрсете отырып, күндерi бойынша әрбiр заем жөнiндегi төлемдердiң болжамын қамтиды. 
      34. Қаржы министрлiгi тиiстi айда мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындау жөнiндегi алдағы төлемдер көлемiнiң республикалық бюджеттiң кiрiстерi мен шығыстарының айлар бойынша тiзiмдемесiне сәйкестiгiн тексередi және тiзiмдемеде бекiтiлген көлемге сәйкес келмеген жағдайда, республикалық бюджеттiң кiрiстерi мен шығыстарының айлар бойынша тiзiмдемесiне тиiстi өзгерiстер енгiзедi. 
      35. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы болған кезде, ақы төлеуге несие берушiлер (заем берушiлер) ұсынған және Қаржы министрлiгi тексерген шоттардың негiзiнде, Қаржы министрлiгi заемдар туралы келiсiмдердiң (шарттардың) ережелерiне сәйкес мемлекет кепiлдiк берген заемның сәйкестендiру нөмiрi, бенефициары, төлем деректемелерi, төлемнiң түрi, сомасы, валютасы, күнi көрсетiлетiн төлем құжаттарын ресiмдейдi және Ұлттық Банкке жiбередi. 
      36. Ұсынылған төлем құжаттарының негiзiнде, Ұлттық Банк Қаржы министрлiгiнiң банктiк шотынан талап етiлетiн көлемде және валюталарда несие берушiлердiң банктiк шоттарына ақша аударуды жүргiзедi және Қаржы министрлiгiне төлем жүргiзу фактiсi туралы жазбаша хабарлама тапсырады. 
      37. Мемлекет кепілдiк берген заемдарды өтеу және оларға қызмет көрсету жөнiндегi операцияларды Қаржы министрлiгi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетте теңгемен көрсетедi. Бұл ретте, мемлекет кепiлдiк берген заемдарды өтеу және оларға қызмет көрсету жөнiндегi төлемдер шетелдiк валютада жүзеге асырылған жағдайда, көрсету операцияларды жүзеге асыруға қажеттi валюталарды сатып алу күнiне Ұлттық Банктiң ресми бағамы бойынша теңгемен жүргiзiледi. 
      38. Мемлекет кепілдiк берген заемдар бойынша заемшылар республикалық бюджеттен оқшауландырылған ақшаны қайтару туралы жасалған келiсiмдердi орындамаған жағдайда, Қаржы министрлiгi республикалық бюджеттен оқшауландырылған ақшаны Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртiппен өндіріп алу жөнінде талап қою-қуыну жұмысын жүргізеді. 

7. Жергiлiктi атқарушы органдардың заемдарын өтеу және оларға қызмет көрсету тәртiбi

        39. Жергілiкті атқарушы органдардың заемдарын өтеу және оларға қызмет көрсетудi екiншi деңгейдегi банк, Ұлттық Банкпен келiсiм бойынша жергiлiктi атқарушы органдар тартқан тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттерде көзделген қаражаттың есебiнен жүзеге асырады. 
      40. Жергiлiктi атқарушы органдардың заемдарын өтеу және оларға қызмет көрсету жөнiндегi төлемдердi белгiленген мерзiмде және қажеттi көлемдерде дайындауды және жүзеге асыруды қамтамасыз ету мақсатында жергiлiктi атқарушы органдар несие берушiлердiң шоттарының, төлем ведомостарының және төлемдердi жүргiзу үшiн қажеттi басқа құжаттардың уақытылы түсуiн ұйымдастыру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзедi. 
      41. Жергiлiктi атқарушы органдар төлеуге ұсынылған шоттар мен төлем ведомостарында көрсетiлген төлемнiң күні, сомасы, түрi, валюталары, төлемдi алушылардың заем туралы келiсiмдердiң (шарттардың) ережелерiне, мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар эмиссиясының нәтижесiне сәйкестiгiн бақылауды жүзеге асырады. 
      42. Жергiлiктi атқарушы органдар төлеуге ұсынылған шоттар мен төлем ведомостарында көрсетiлген төлемнiң күнi, сомасы, түрi, валюталары, төлемдi алушылардың заем туралы келiсiмдердiң (шарттардың) ережелерiне, мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар эмиссиясының нәтижесiне сәйкес келмейтін анықталған жағдайда, жергiлiктi атқарушы органдар несие берушiлермен өзара iс-қимыл жасап, ұсынылған шоттар мен төлем ведомостарын нақтылау жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастырады. 
      43. Заем туралы келiсiмдерде (шарттарда) және мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар эмиссиясының ережелерiнде анықталған төлем мерзiмiнде жергiлiктi атқарушы органдар талап етiлетiн көлемде және валюталарда жергiлiктi атқарушы органның заемдарына қызмет көрсету үшiн Ұлттық Банкпен келiсiм бойынша екiншi деңгейдегi банк арқылы несие берушiлердiң шоттарына ақша аударуды қамтамасыз етедi. 
      44. Осы операцияларды жергiлiктi атқарушы органдар жергiлiктi бюджеттердiң кассалық атқарылуында теңгемен көрсетедi. Бұл ретте, төлемдер шетелдiк валютада жүзеге асырылған жағдайда, көрсету операцияларды жүзеге асыруға қажеттi валюталарды сатып алу күнiне Ұлттық Банктiң ресми бағамы бойынша теңгемен жүргiзiледi. 
      45. Жергiлiктi атқарушы органдар жергiлiктi атқарушы органдардың борыш мониторингiн жүзеге асыру шеңберiнде жергiлiктi атқарушы органдардың заемдарын өтеу және оларға қызмет көрсету жөнiнде жүргiзiлген төлемдердi есепке алуды жүргiзедi. 

                                                 Қосымша

                                                "Бекітемін"
                                          Қазақстан Республикасының
                                                Қаржы министрі
                                                      __________
                                           200_ж "__"______________

      Республикалық бюджеттік қаражатынан Қазақстан Республикасының
үкіметтік және мемлекет кепілдік берген борышына қызмет көрсетуге,
өтеуге арналған өтінім Дамудың ресми көмек заемдары, жеке
несиелер және ішкі борышы бойынша 01 __ __ бастап 01 __ __ қоса
            алғандағы (_________ға) алдағы төлемдер
____________________________________________________________________
Функ.!Кіші !Мекеме!Бағ.!Кіші!Ерек.!Атауы !  Жеке  ! Импор.  ! Валюта
топ  !функ.!      !дарла.!бағ.!шелік!    ! несие  !тер кәсіп!
     !ция  !      ! ма   !дар.!     !    !келісі. ! орын    !
     !     !      !      !лама!     !    !мінің N !         !
____________________________________________________________________
1     2     3      4      5     6      7      8         9      10
____________________________________________________________________
 
   таблицаның жалғасы
____________________________________________________________________
Төлем!         Төлем          !    Оның ішінде (төлем  !
күні !        сомасы          !      валютасында)      !   Ескерту
     !                        !                        !
     !_______________________ !________________________!
     !Төлем  !Доллар.!Теңгемен!Негізгі! Пайыз.!Өзге де !
     !валюта.!мен    !        ! борыш !  дар  !төлемдер!
     !сын да !       !        !       !       !        !
____________________________________________________________________
11    12       13        14      15      16       17          18
____________________________________________________________________

      Мемлекеттік қарыз алу департаментінің директоры _____________

Об утверждении Правил погашения и обслуживания правительственных займов, займов местных исполнительных органов и негосударственных займов, имеющих государственные гарантии

остановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года N 88. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 5 февраля 2005 г. N 110 (P050110)

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 августа 1999 года Z990464_  "О государственном и гарантированном государством заимствовании и долге" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемые Правила погашения и обслуживания правительственных займов, займов местных исполнительных органов и негосударственных займов, имеющих государственные гарантии.
      2. Рекомендовать Национальному Банку Республики Казахстан (по согласованию) с участием Министерства финансов Республики Казахстан в месячный срок разработать Правила погашения и обслуживания займов Национального Банка Республики Казахстан.
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

     Премьер-Министр
     Республики Казахстан

                                      Утверждены
                                      постановлением Правительства
                                      Республики Казахстан
                                      от 23 января 2002 года N 83

                 Правила погашения и обслуживания
             правительственных займов, займов местных
         исполнительных органов и негосударственных займов,
                  имеющих государственные гарантии

                        1. Общие положения

      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 августа 1999 года Z990464_  "О государственном и гарантированным государством заимствовании и долге" и устанавливают порядок планирования, осуществления погашения и обслуживания займов Правительства Республики Казахстан (далее - правительственные займы), местных исполнительных органов Республики Казахстан (далее - займы местных исполнительных органов) и негосударственных займов, имеющих государственные гарантии (далее - гарантированные государством займы) из республиканского и местных бюджетов.
      2. Процедуры планирования, осуществления погашения и обслуживания правительственных займов, займов местных исполнительных органов едины для займов, привлеченных путем заимствования на внутреннем и внешнем рынках ссудного капитала в форме заключения соглашений (договоров) о займе, либо эмиссий государственных эмиссионных ценных бумаг.

                2. Планирование платежей по погашению и
                 обслуживанию правительственных займов

      3. Планирование объемов предстоящего погашения и обслуживания правительственных займов производится Министерством финансов Республики Казахстан (далее - Министерство финансов) ежегодно в рамках разработки проекта республиканского бюджета на соответствующий финансовый год на основе прогнозных расчетов предстоящих объемов погашения и обслуживания правительственных займов.
      4. Производимые расчеты базируются на данных мониторинга правительственного долга по состоянию на конец предшествующего расчетам квартала, прогнозе освоения средств действующих и предполагаемых к привлечению в текущем и планируемом году правительственных займов, прогнозах макроэкономических показателей.
      5. Прогноз освоения средств действующих и предполагаемых к привлечению в текущем и планируемом году правительственных займов определяется Министерством финансов исходя из графиков реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств правительственных займов, а также прогноза объемов финансирования дефицита республиканского бюджета в планируемом году.
      6. Объем дефицита республиканского бюджета, основные макроэкономические показатели, курс национальной валюты в планируемом году определяются утверждаемыми Правительством Республики Казахстан параметрами индикативного плана социально-экономического развития Республики Казахстан.
      7. Расчеты объемов погашения и обслуживания правительственных займов в планируемом году производятся Министерством финансов следующим образом:
      1) по каждому действующему правительственному займу производится прогнозное распределение по годам объемов освоения неосвоенных средств займа;
      2) на основе условий соглашения (договора) о займе, эмиссии государственных эмиссионных ценных бумаг, определяются сроки и объемы погашения долга по правительственному займу;
      3) производится расчет динамики изменения суммы долга по правительственному займу;
      4) на основе условий соглашения (договора) о займе, эмиссии государственных эмиссионных ценных бумаг, производится расчет сроков и объемов платежей по выплате вознаграждения (интереса), комиссионных и прочих платежей. Расчеты, указанные в подпунктах 1)-4) настоящего пункта, осуществляются в валюте предоставления займа, если иное не установлено соглашением (договором) о займе;
      5) объемы погашения и обслуживания правительственных займов, привлеченных в иностранной валюте, пересчитываются в тенговом эквиваленте. При этом используются курсы иностранных валют к тенге, установленные Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) на конец предшествующего расчетам квартала и прогнозный среднегодовой курс доллара США к тенге на планируемый год;
      6) на основе прогноза объемов освоения средств, предполагаемых к привлечению правительственных займов, используя средние условия предоставления займов и ставки вознаграждения (интереса), производится расчет сроков и объемов погашения и обслуживания предполагаемых к привлечению правительственных займов.
      8. На основе расчета сроков и объемов погашения и обслуживания правительственных займов Министерством финансов определяется общий объем погашения и обслуживания правительственных займов в планируемом году.
      9. Общий объем обслуживания правительственных займов в планируемом году отражается в законе Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год по отдельной бюджетной программе. Общий объем погашения правительственных займов отражается в республиканском бюджете по разделу "Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета".

                3. Планирование платежей по погашению и
           обслуживанию гарантированных государством займов

      10. Планирование объемов предстоящего погашения и обслуживания гарантированных государством займов из республиканского бюджета производится Министерством финансов ежегодно в рамках разработки проекта республиканского бюджета на соответствующий финансовый год на основе прогнозных расчетов предстоящих объемов погашения и обслуживания из республиканского бюджета гарантированных государством займов.
      11. Производимые расчеты базируются на данных мониторинга гарантированного государством долга по состоянию на конец предшествующего расчетам квартала, прогнозе освоения средств действующих гарантированных государством займов, оценке вероятности выполнения обязательств по государственным гарантиям.
      12. Расчеты объемов погашения и обслуживания гарантированных государством займов из республиканского бюджета в планируемом году производятся Министерством финансов следующим образом:
      1) на основе информации банков второго уровня, уполномоченных на обслуживание гарантированных государством займов, по каждому действующему гарантированному государством займу производится прогнозное распределение по годам объемов освоения средств займа;
      2) на основе условий соглашения (договора) о займе определяются сроки и объемы погашения долга по гарантированному государством займу;
      3) производится расчет динамики изменения суммы долга по гарантированному государством займу;
      4) на основе условий соглашения (договора) о займе, производится расчет сроков и объемов платежей по выплате вознаграждения (интереса), комиссионных и прочих платежей. Расчеты, указанные в подпунктах 1)-4) настоящего пункта осуществляются в валюте предоставления займа, если иное не установлено соглашением (договором) о займе;
      5) объемы погашения и обслуживания гарантированных государством займов, привлеченных в иностранной валюте, пересчитываются в тенговом эквиваленте. При этом используются курсы иностранных валют к тенге, установленные Национальным Банком на конец предшествующего расчетам квартала и прогнозный среднегодовой курс доллара США к тенге на планируемый год.
      13. На основе полученных сроков и объемов, оценки вероятности выполнения обязательств по государственным гарантиям Министерством финансов определяется годовой объем расходов из республиканского бюджета на погашение и обслуживание в планируемом году гарантированных государством займов.
      14. Годовой объем расходов республиканского бюджета на выполнение обязательств по государственным гарантиям в планируемом году отражается в законе Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год в отдельной бюджетной программе.

                 4. Планирование платежей по погашению и
            обслуживанию займов местных исполнительных органов

      15. Планирование объемов предстоящего погашения и обслуживания займов местных исполнительных органов производится местными исполнительными органами ежегодно в рамках разработки проектов местных бюджетов на соответствующий финансовый год на основе прогнозных расчетов предстоящих объемов погашения и обслуживания займов местных исполнительных органов.
      16. Производимые расчеты базируются на данных мониторинга долга местных исполнительных органов по состоянию на конец предшествующего расчетам квартала, прогнозе освоения средств действующих и предполагаемых к привлечению в текущем и планируемом году займов местных исполнительных органов, прогнозных показателях местного бюджета.
      17. Прогнозные показатели местного бюджета на предстоящий финансовый год определяются параметрами экономических и социальных программ развития территории, утверждаемых местными представительными органами. Курс национальной валюты в планируемом году определяется с учетом параметров принятого Правительством Республики Казахстан индикативного плана социально-экономического развития Республики Казахстан на соответствующий год.
      18. Расчеты объемов погашения и обслуживания займов местных исполнительных органов в планируемом году производятся следующим образом:
      1) по каждому действующему займу местного исполнительного органа производится прогнозное распределение по годам объемов освоения неосвоенных средств займа;
      2) на основе условий соглашения (договора) о займе, эмиссии государственных эмиссионных ценных бумаг, определяются сроки и объемы погашения долга по займу местного исполнительного органа;
      3) производится расчет динамики изменения суммы долга по займу местного исполнительного органа;
      4) на основе условий соглашения (договора) о займе, эмиссии государственных эмиссионных ценных бумаг, производится расчет сроков и объемов платежей по выплате вознаграждения (интереса), комиссионных и прочих платежей. Расчеты, указанные в подпунктах 1)-4) настоящего пункта, осуществляются в валюте предоставления займа, если иное не установлено соглашением (договором) о займе;
      5) объемы погашения и обслуживания займов местных исполнительных органов, привлеченных в иностранной валюте, пересчитываются в тенговом эквиваленте. При этом используются курсы иностранных валют к тенге, установленные Национальным Банком на конец предшествующего расчетам квартала и прогнозный среднегодовой курс доллара США к тенге на планируемый год;
      6) на основе прогноза объемов освоения средств, предполагаемых к привлечению займов местных исполнительных органов, используя средние условия предоставления займов и ставки вознаграждения (интереса), производится расчет сроков и объемов погашения и обслуживания предполагаемых к привлечению займов местных исполнительных органов.
      19. На основе сроков и объемов погашения и обслуживания займов местных исполнительных органов, определяется общий объем погашения и обслуживания займов местных исполнительных органов в планируемом году.
      20. Общий объем обслуживания займов местных исполнительных органов в планируемом году отражается в местных бюджетах на соответствующий финансовый год в отдельной бюджетной программе. Общий объем погашения займов местных исполнительных органов отражается в местных бюджетах в разделе "Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета".

                 5. Порядок погашения и обслуживания
                       правительственных займов

      21. Погашение и обслуживание правительственных займов осуществляется Министерством финансов за счет средств, предусмотренных в законе Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год через Национальный Банк.
      22. Министерством финансов ежемесячно, до 25-го числа текущего месяца, составляется заявка на обслуживание, погашение правительственного и гарантированного государством долга Республики Казахстан из средств республиканского бюджета займов на предстоящий месяц по установленной форме согласно приложению (далее - заявка), в соответствии с которой открываются в установленном порядке казначейские разрешения на данное расходование денег республиканского бюджета. Заявка составляется исходя из уточненных сроков и объемов погашения и обслуживания правительственных займов, и содержит прогноз платежей по каждому займу по датам, с указанием вида платежа, валюты платежа, получателей платежа.
      23. Министерством финансов проверяется соответствие объемов предстоящих платежей по погашению и обслуживанию правительственных займов в соответствующем месяце помесячной росписи доходов и расходов республиканского бюджета и, в случае несоответствия утвержденным росписью объемам, вносятся соответствующие изменения в помесячную роспись доходов и расходов республиканского бюджета.
      24. В целях обеспечения подготовки и осуществления платежей по погашению и обслуживанию правительственных займов в установленные сроки и в необходимых объемах, Министерством финансов проводится работа по организации своевременного поступления счетов на оплату от кредиторов, платежных ведомостей и других необходимых для проведения платежей документов.
      25. Министерством финансов осуществляется проверка соответствия указанных в предъявленных кредиторами счетах и платежных ведомостях дат, сумм, видов, валют платежей, получателей платежа условиям соглашений (договоров) о займах, результатам эмиссий государственных эмиссионных ценных бумаг.
      26. В случае выявления несоответствия указанных в предъявленных счетах на оплату и платежных ведомостях дат, сумм, видов, валют платежей, получателей платежа условиям соглашений (договоров) о займах, результатам эмиссий государственных эмиссионных ценных бумаг, Министерством финансов во взаимодействии с кредиторами организуется работа по уточнению представленных кредиторами счетов на оплату и платежных ведомостей.
      27. В определенные соглашениями (договорами) о займах и условиями эмиссий государственных эмиссионных ценных бумаг сроки платежей по погашению и обслуживанию правительственных займов Министерством финансов оформляются и передаются в Национальный Банк платежные документы, где указываются идентификационный номер правительственного займа, бенефициар, платежные реквизиты, вид, сумма, валюта, дата платежа в соответствии с условиями соглашений (договоров) о займах, результатов эмиссий государственных эмиссионных ценных бумаг.
      28. На основании представленных платежных документов, Национальный Банк производит перевод денег в требуемых объемах и валютах с банковского счета Министерства финансов на банковские счета кредиторов и предоставляет в Министерство финансов письменное уведомление о факте проведения платежа.
      29. Операции по погашению и обслуживанию правительственных займов отражаются Министерством финансов в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год в тенге. При этом, в случае осуществления платежей по погашению и обслуживанию правительственных займов в иностранной валюте, отражение производится в тенге по официальному курсу Национального Банка на дату закупки валют, необходимых для осуществления данных операций.

            6. Порядок погашения и обслуживания гарантированных
                            государством займов

      30. Погашение и обслуживание гарантированных государством займов из республиканского бюджета осуществляется при наличии постановления Правительства Республики Казахстан.
      31. После вступления в силу закона Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год Министерством финансов до 1 марта соответствующего финансового года разрабатывается и вносится в установленном порядке проект постановления Правительства Республики Казахстан об утверждении перечня заемщиков по негосударственным займам, имеющим государственные гарантии. Погашение и обслуживание за заемщиков по гарантированным государством займам, вошедших в указанный перечень, осуществляется Министерством финансов в течение соответствующего финансового года из республиканского бюджета, на основании счетов кредиторов, в сроки и в объемах, установленных договором (соглашением) о займе.
      32. Решение о выплатах из республиканского бюджета за заемщиков по гарантированным государством займам, не вошедших в указанный перечень, принимается в следующем порядке:
      1) банком второго уровня, уполномоченным на обслуживание негосударственных внешних займов, имеющих государственную гарантию, предоставляется в Министерство финансов заключение о необходимости проведения очередных платежей по гарантированным государством займам из республиканского бюджета не позднее чем за 30 дней до даты наступления таких платежей;
      2) на основе представленных заключений в течение 15 дней Министерством финансов разрабатывается и вносится на рассмотрение в установленном порядке проект постановления Правительства Республики Казахстан, предусматривающий проведение выплат из республиканского бюджета платежей за указанных заемщиков по гарантированным государством займам;
      3) между Министерством финансов, банком второго уровня, уполномоченным на обслуживание гарантированных государством займов, заемщиками по гарантированным государством займам заключаются соответствующие, в том числе дополнительные к ранее оформленным, соглашения, в которых определяются (уточняются) условия, сроки, порядок возврата отвлеченных из республиканского бюджета денег.
      33. Министерством финансов ежемесячно, до 25-го числа текущего месяца, составляется заявка согласно приложению на платежи по выполнению обязательств по государственным гарантиям на предстоящий месяц, в соответствие с которой открываются в установленном порядке казначейские разрешения на данное расходование денег республиканского бюджета. Заявка составляется исходя из уточненных сроков и объемов погашения и обслуживания гарантированных государством займов и содержит прогноз платежей по каждому займу по датам с указанием вида платежа, валюты платежа, кредиторов-получателей платежа.
      34. Министерством финансов проверяется соответствие объемов предстоящих платежей по выполнению обязательств по государственным гарантиям в соответствующем месяце помесячной росписи доходов и расходов республиканского бюджета и, в случае несоответствия утвержденным росписью объемам, вносятся соответствующие изменения в помесячную роспись доходов и расходов республиканского бюджета.
      35. При наличии постановления Правительства Республики Казахстан, на основании предоставленных кредиторами (заимодателями) и проверенных Министерством финансов счетов на оплату, Министерством финансов оформляются и передаются в Национальный Банк платежные документы, где указываются идентификационный номер гарантированного государством займа, бенефициар, платежные реквизиты, вид, сумма, валюта, дата платежа в соответствии с условиями соглашений (договоров) о займах.
      36. На основании представленных платежных документов, Национальный Банк производит перевод денег в требуемых объемах и валютах с банковского счета Министерства финансов на банковские счета кредиторов и предоставляет в Министерство финансов письменное уведомление о факте проведения платежа.
      37. Операции по погашению и обслуживанию гарантированных государством займов отражаются Министерством финансов в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год в тенге. При этом, в случае осуществления платежей по погашению и обслуживанию гарантированных государством займов в иностранной валюте, отражение производится в тенге, по официальному курсу Национального Банка на дату закупки валют, необходимых для осуществления операций.
      38. В случае несоблюдения заемщиками по гарантированным государством займам заключенных соглашений о возврате отвлеченных из республиканского бюджета денег, Министерством финансов проводится претензионно-исковая работа по взысканию отвлеченных из республиканского бюджета денег в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

                7. Порядок погашения и обслуживания
               займов местных исполнительных органов

      39. Погашение и обслуживание займов местных исполнительных органов осуществляется ими за счет средств, предусмотренных в местных бюджетах на соответствующий год, через привлекаемые местными исполнительными органами по согласованию с Национальным Банком банки второго уровня.
      40. В целях обеспечения подготовки и осуществления платежей по погашению и обслуживанию займов местных исполнительных органов в установленные сроки и в необходимых объемах, местными исполнительными органами проводится работа по организации своевременного поступления счетов кредиторов, платежных ведомостей и других необходимых для проведения платежей документов.
      41. Местными исполнительными органами осуществляется контроль соответствия указанных в предъявленных счетах и платежных ведомостях дат, сумм, видов, валют платежей, получателей платежа условиям соглашений (договоров) о займах, результатам эмиссий государственных эмиссионных ценных бумаг.
      42. В случае выявления несоответствия указанных в предъявленных счетах и платежных ведомостях дат, сумм, видов, валют платежей, получателей платежа условиям соглашений (договоров) о займах, результатам эмиссий государственных эмиссионных ценных бумаг, местными исполнительными органами во взаимодействии с кредиторами организуется работа по уточнению представленных счетов и платежных ведомостей.
      43. В определенные соглашениями (договорами) о займах и условиями эмиссий государственных эмиссионных ценных бумаг сроки платежей, местными исполнительными органами обеспечивается перевод денег в требуемых объемах и валютах на счета кредиторов, через привлекаемые по согласованию с Национальным Банком для обслуживания займов местного исполнительного органа банки второго уровня.
      44. Данные операции отражаются местными исполнительными органами в кассовом исполнении местных бюджетов в тенге. При этом, в случае осуществления платежей в иностранной валюте, отражение производится в тенге по официальному курсу Национального Банка на дату закупки валют, необходимых для осуществления операций.
      45. Местными исполнительными органами в рамках осуществления мониторинга долга местных исполнительных органов ведется учет произведенных платежей по погашению и обслуживанию займов местных исполнительных органов.

                                                  Приложение

                                                  "Утверждаю"
                                      Министр финансов Республики Казахстан

                                                 ____________

                                           "__"_____________ 20__г.

              Заявка на обслуживание, погашение правительственного
         и гарантированного государством долга Республики Казахстан
                      из средств республиканского бюджета

         Предстоящие с 01.__.__по 01.__.__(на___________) платежи по      

         займам ОПР, индивидуальным кредитам и внутреннему долгу     

 

-------------------------------------------------------------------------

Функ. !Подфункция!Учреждение!Программа!Подпрог!Специфика!Наиме- ! N ИКС

группа!          !          !         ! рамма !         !нование!      

------!----------!----------!---------!-------!---------!-------!--------

  1   !     2    !      3   !    4    !   5   !    6    !    7  !    8

------!----------!----------!---------!-------!---------!-------!--------

    

                                                      продолжение таблицы

---------------------------------------------------------------------------

Предприятие!Ва-!  Дата !    Сумма платежа    !В том числе (в валюте!Приме-

  импортер !лю-!платежа!                     !        платежа)     !чание

           !та !       !---------------------!---------------------!

           !   !       !В валю-!В дол-!В тен-!Основ-!Проценты!Про- !

           !   !       !те пла-!ларах !ге    !ной   !        !чие  !

           !   !       !тежа   !      !      !долг  !        !пла- !

           !   !       !       !      !      !      !        !тежи !

-----------!---!-------!-------!------!------!------!--------!-----!-------

    9      ! 10!   11  !   12  !   13 !   14 !  15  !   16   !  17 1    18

-----------!---!-------!-------!------!------!------!--------!-----!-------

    

                            Директор Департамента государственного

                            заимствования _________________________________