Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылу ережесiн бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 5 ақпандағы N 110 қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.03.20. N 225 (2007 жылғы 1 сәуiрден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет  кодексiне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берiлiп отырған Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылу ережесi бекiтiлсiн.

      2. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күші жойылды дeп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің       
2005 жылғы 5 ақпандағы  
N 110 қаулысымен    
бекiтiлген       

  Республикалық және жергiлiкті бюджеттердiң атқарылу
ережесi

       Ескерту. Бүкiл мәтiн бойынша "ресми трансферттер", "ресми трансферттерi", "ресми трансферттердi", "ресми трансферттердiң", "ресми трансферттерге" деген сөздер "трансферттер", "трансферттерi", "трансферттердi", "трансферттердiң", "трансферттерге" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

  1-бөлiм. Жалпы ережелер

      1. Осы Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылу ережесi (бұдан әрi - Ереже) республикалық және жергілiктi бюджеттердiң атқарылу тәртiбiн анықтайды.
      2. Республикалық және жергілiктi бюджеттердiң атқарылу тәртiбi - олардың құзыретінде олар жүзеге асыратын және қолданыстағы заңнама актілерiне сәйкес бекiтiлген республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуына бағытталған мемлекеттiк мекемелердің iс-әрекетi.

  2-бөлiм. Бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды)
қаржыландыру жоспарларын әзiрлеу және оларды өзгерту, сайлауларды мемлекеттiк қаржыландыру

       Ескерту. Тақырыпқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.09.15. N  921  қаулысымен.

  1-тарау. Жылдық қаржыландыру жоспарын әзiрлеу тәртiбi

      3. Жылдық қаржыландыру жоспары тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға және жергілiктi бюджеттер туралы мәслихаттардың шешiмдерiне, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды немесе тиісті қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихат шешімін iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергілікті атқарушы органның қаулысына сәйкес әзiрленедi және тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды немесе тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы мәслихат шешiмiн iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметінің және жергілікті атқарушы органның қаулысы қабылданғаннан кейiн бес күнтiзбелiк күн iшiнде бекітіледі.
      4. Жылдық қаржыландыру жоспары бюджет комиссиясы мақұлдаған және бюджетті бекiту (нақтылау, түзету) кезiнде қабылданған шешiмдердi ескере отырып, жетілдiрілген бюджеттік бағдарламалардың әкiмшілерiнiң бюджеттiк өтiнiмдерi құрамында ұсынылатын бюджеттік бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша шығыстардың есебi негiзiнде жасалады.
      5. Tиiсті қаржы жылына арналған бюджеттiк бағдарламаларды жылдық қаржыландыру жоспарын бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкілетті органдар бекiтедi және оны бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi органға бередi, сондай-ақ оны бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiне алдағы жоспарланған жылдың жиырма бесiншi желтоқсанынан кешiктiрмей жiбередi.
      6. Бюджетті атқару процесiнде бюджетті атқару жөнiндегi уәкiлетті орган бюджеттік бағдарламалардың паспорттары тиiсiнше өзгерген, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен немесе жергілiктi атқарушы органның шешiмiмен бөлiнетiн бюджеттік бағдарламалар бөлiнген кезiнде, сондай-ақ экономикалық сипаттамасы бойынша бюджеттің шығыстарын түзетудi талап ететiн басқа да құқыққа сәйкес факторлар пайда болған кезде осы Ережемен белгіленген тәртiппен тиісті өзгерiстер енгiзу арқылы бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландырудың жылдық көлемiне, түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) қаржыландыру жоспарына өзгерiстер енгiзе алады.
      7. Бюджетті нақтылаған, түзеткен жағдайда, жылдық қаржыландыру жоспарына өзгерiстердi бюджетті жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган бекiтедi және оны бюджеттi атқару жөніндегі уәкiлеттi органға бередi, сондай-ақ бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiлерiне паспорттардың тиiстi өзгерiстерiн Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе жергiлiктi атқарушы орган бекiткеннен кейiн бес жұмыс күнi iшiнде жiбередi.
      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жылдық қаржыландыру жоспарлары ерекшелiктерiнiң мемлекеттік мекемелер өткiзетін бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарындағы iс-шараларда көрсетiлген операциялардың түрлерiне сәйкес келуiн қамтамасыз етедi.

  2-тарау. Түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық
жоспарын, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың
жиынтық жоспарын жасау тәртiбi

      8. Бюджетті атқару үшін мынадай жоспарлардың түрлерi жасалады:
      мемлекеттік мекемелердi дербес қаржыландыру жоспарлары (бұдан әрi - дербес қаржыландыру жоспарлары);
      мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарлары (бұдан әрi - бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерін қаржыландыру жоспарлары);
      түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, мiндеттемелер бойынша жиынтық жоспар.
      9. Дербес қаржыландыру жоспарлары, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерін қаржыландыру жоспарлары, түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, мiндеттемелер бойынша жиынтық жоспар тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға және жергiлiктi бюджеттер туралы мәслихаттардың шешiмдерiне, тиісті қаржы жылына арналған республикалық және жергілiктi бюджеттердi iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың қаулыларына, бюджеттік бағдарламалардың бекiтiлген паспорттарына, жылдық қаржыландыру жоспарына, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтiнiшiне, Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттік сыныптамасына (бұдан әрі - ҚР ББС) сәйкес және осы Ережемен белгiленген тәртiппен әзiрленедi.
      10. Дербес қаржыландыру жоспарлары Ережеге 1-15-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша бөлшек қалдықтары бар, үтiрiн кейiн бiр белгiсi бар санмен мың теңгемен қалыптастырылады, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерін қаржыландыру жоспарлары, түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, мiндеттемелер бойынша жиынтық жоспар осы бөлшек қалдығынсыз бүтiн санмен мың теңгемен қалыптастырылады.
      11. Дербес қаржыландыру жоспары мынадай: мiндеттемелер бойынша мемлекеттік мекеменi дербес қаржыландыру жоспары (бұдан әрі  - мiндеттемелер бойынша дербес жоспар) және төлемдер бойынша мемлекеттiк мекеменi дербес қаржыландыру жоспары (бұдан әрі - төлемдер бойынша дербес қаржыландыру жоспары) нысанында қалыптасатын бюджетті атқару жөнiндегi мемлекеттік мекеменiң негiзгi құжаты болып табылады.
      12. Мiндеттемелер бойынша дербес жоспар қаражаттардың көлемiн анықтайды, оның шегінде мемлекеттік мекеме бюджеттік бағдарламалардың паспорттарында көзделген іс-шараларды iске асыру үшін мiндеттемелер қабылдауға құқылы.
      Мiндеттемелер бойынша дербес жоспардың жылдық сомасын ай бойынша бөлу паспортта көзделген әрбiр бюджеттік бағдарлама және кiшi бағдарлама бойынша тиісті қаржы жылы iшiнде іс-шараларды iске асыру мерзiмiне сәйкес мiндеттемелердi қабылдау мерзiмiне сәйкес келуi қажет.
      13. Төлемдер бойынша дербес қаржыландыру жоспары қаражаттардың көлемiн анықтайды, оның шегінде мемлекеттік мекеме қабылданған мiндеттемелер бойынша төлемдер жүргiзуге құқылы.
      Төлемдер бойынша дербес жоспардың жылдық сомасын ай бойынша бөлу паспортта көзделген әрбiр бюджеттiк бағдарлама және кiшi бағдарлама бойынша тиісті қаржы жылы iшiнде іс-шараларды iске асыру мерзiмiне сәйкес алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша төлемдердi жүзеге асыру мерзiмiне сәйкес келуi қажет.
      14. Мiндеттемелер мен төлемдер бойынша дербес қаржыландыру жоспарларының жобаларын мыналардың негізінде мемлекеттiк мекемелер әзiрлейдi:
      бюджет комиссиясы мақұлдаған және бюджетті бекiту (нақтылау, түзету) кезiнде қабылданған шешiмдердi ескере отырып, жетілдiрiлген бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерінің бюджеттік өтінiмiнде ұсынылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстардың есептерi (бұдан әрі - бюджеттiк өтінім);
      бюджеттік бағдарламалардың кiшi бағдарламалары бойынша іс-шаралар және оларды iске асыру мерзiмi сияқты паспорттардың көрсеткiштерi;
      "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы  Заңына  (бұдан әрі - Мемлекеттік сатып алу туралы заң) сәйкес тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстарды өткізу мерзімі және тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) берушімен немесе бюджеттік бағдарламаларды алушымен шарттар жасасу, бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарлама) іске асырудағы жұмыстарды өткізудің маусымдылығының есебі және өткен қаржы жылдарына бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларын орындау мерзімі;
      бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша нормативтік құқықтық актілер;
      басқа да нормативтік құқықтық актілер;
      ҚР ББС (шығыстардың функционалдық, ведомстволық және экономикалық сипаттамаларын ескере отырып);
      тиiстi қаржы жылында бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң анықтамалығы;
      шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiгiнiң құрылымы.
      15. Дербес қаржыландыру жоспарларының жобаларына, оларға есептерге және жоспарларды айға бөлу негіздемесiне бiрiншi басшысы немесе уәкілеттік берiлген тұлға және олардың жасалуына жауапты мемлекеттік мекеменiң құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы қол қояды, ал тиiсті бұйрықтармен олардың мiндеттерi жүктелген соңғы тұлға болмаған кезде оның мөртабанымен расталады және оны мемлекеттiк мекеме оларға белгiленген мерзiмде бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiне бередi.
      16. Дербес қаржыландыру жоспарларының жобаларын мемлекеттік мекемелер оларға белгіленген мерзiмде бюджеттiк бағдарламалардың әкімшісіне ұсынады.
      Мемлекеттік мекеме дербес қаржыландыру жоспарлары жобаларының жасалу дұрыстығы мен олардың тиiстi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiне уақтылы берiлуiн қамтамасыз етедi.
      17. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілерiн қаржыландыру жоспарлары дербес қаржыландыру жоспарларын жинақтау арқылы қалыптастырылады.
      Бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша бюджеттiк бағдарламалардың әкімшісін қаржыландыру жоспарларының жылдық сомасы тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру туралы бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi - жылдық қаржыландыру жоспары және бюджеттік өтiнiм бөлiнiсiнде, Қазақстан Республикасы Yкiметінің және жергілікті атқарушы органның қаулысымен немесе тиісті қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiмен (бұдан әрi - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергілікті атқарушы органның қаулысы) бекiтiлген сомаға сәйкес келуi тиiс.
      Бюджеттік бағдарламаларды әкiмшілерiн қаржыландыру жоспарлары мынадай талаптарды ескере отырып жасалады:
      1) бекiтiлген паспорттың бюджеттік бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарына сәйкес келу;
      2) мiндеттемелердiң уақытылы қабылдануы мен орындалуын қамтамасыз ету;
      3) кредиторлық және дебиторлық берешектердiң пайда болуына жол бермеу;
      4) бюджетке түсетін түсiмдердiң күтілген көлемiн ескере отырып, ай бойынша бюджеттің теңгерiмділігін сақтау.
      Экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бөлінісiнде бюджеттік бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша жылдық соманы ай бойынша бөлу кезiнде мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамамен белгіленген конкурстық рәсімдерді өткiзудiң мерзiмi, бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) iске асыруда жұмыстар жүргiзудiң маусымдылығы, сондай-ақ міндеттемелер қабылдаған мемлекеттік мекемелердiң болжамдалған ақы төлеу мерзiмi ескеріледi.
      18. Төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламалардың әкiмшілерiн қаржыландыру жоспарларының жобалары түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын қалыптастыру үшін пайдаланылады, мiндеттемелер бойынша бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілерiн қаржыландыру жоспарларының жобалары мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын қалыптастыру үшін пайдаланылады.
      19. Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшісi жылдық қаржыландыру жоспарын бекiткеннен кейiн бюджетті атқару жөнiндегi уәкілетті органға жылдық қаржыландыру жоспарына сәйкес келетiн тиісті қаржы жылына арналған міндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларының жобаларын, оларға есептердi және жоспарларды айға бөлу негіздемесін, сондай-ақ дербес қаржыландыру жоспарларының жобаларын бередi.
      Дамуға мақсатты ағымдағы трансферттер және мақсатты трансферттер бойынша, сондай-ақ бюджеттiк кредиттер бойынша бюджеттiк бағдарламалардың әкімшілерін қаржыландыру жоспарларының жобаларын бюджеттік бағдарлама бойынша тұтастай болатындай төмен тұрған бюджеттер бөлiнiсiнде бюджеттік бағдарламалардың әкiмшілерi бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілетті органға бередi.
      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерін қаржыландыру жоспарларының жобалары бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiне бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi орган белгiлеген форматта қағаз түрiнде және магниттік тасығыштармен, дербес қаржыландыру жоспарларының жобалары - тек магниттік тасығыштармен беріледі.
      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілерін қаржыландыру жоспарлары жобаларының растығын, ресімделу дұрыстығын және бюджеттердi атқару жөнiндегi уәкілеттi органдарға уақтылы берiлуiн қамтамасыз етедi.
      20. Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілетті орган түсімдер жоспарларының жобаларын Қазақстан Республикасының Yкiметі және жергілікті атқарушы орган қаулы қабылдағаннан кейiн сегiз жұмыс күні iшiнде жасайды.
      21. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерiн атқару жөнiндегi уәкілетті органдар 25 желтоқсаннан кешіктірмейтiн мерзiмде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілеттi органға алдын ала айға бөлiнген (ерекшеліктер деңгейіне дейін) түсiмдердiң жиынтық жоспарының жобасын ұсынады.
      22. Бюджетке түсетiн түсiмдер жоспарлары Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергіліктi атқарушы органның қаулысымен бекiтiлген түсiмдердiң санаттары, сыныптары, iшкi сыныптары және ерекшелiктерi бойынша түсiмдердiң сомасына сәйкес келуi қажет және кiрiстердiң түсiмi, бюджеттік кредиттердi өтеу, мемлекеттің қаржылық активтерiн сатудан және қарыздар жоспарларынан тұрады.
      23. Республикалық бюджеттiң кiрiстерi түсiмдерiнiң жоспарлары тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды және оларға есептердi iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы қабылданғаннан кейiн бес жұмыс күнi ішінде 9-11-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша салық және бюджетке төленетін басқа да мiндетті төлемдердiң атқарылуын бақылауды қамтамасыз ететiн мемлекеттiк органдар беретiн кiрiстердiң түсiмдерi жоспарларының жобаларын ескере отырып, республикалық бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган қалыптастырады.
      24. Кiрiстердiң түсiмдерiн, бюджеттік кредиттердi өтеудi, қаржылық активтердi сатудан түскен түсiмдердi және қарыздарды айға бөлудi Қазақстан Республикасының заңнама актілерiне сәйкес бюджетке төленетін төлемдердi төлеудiң белгiленген мерзiмдерiн, өткен жылдарға бюджетке түсетiн түсiмдердiң серпiнiн, мемлекеттiк бағалы қағаздардың кiрістілiк серпiнiн және бағалы қағаздар рыногіндегi сұраныстар мен ұсыныстар деңгейiн талдауды, жасалған кредиттік шарттар, қарыз шарттары, гранттар туралы келiсiмдер талаптарын ескере отырып, бюджетті атқару жөнiндегi уәкілетті орган жүргізедi.
      Жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке берiлген бюджеттік кредиттер бойынша, жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке берiлген бюджеттiк кредиттердi өтеу бойынша сыйақылар (мүдделер) жөніндегі жоспарлардың жобаларын бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілетті орган жасайды және аталған түсiмдердiң коды бойынша тұтастай және де төмен тұрған бюджеттер бөлiнiсiнде ұсынылады.
      25. Бюджетке түсетiн түсiмдердiң жиынтық жоспары 13-15-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет кодексiнiң (бұдан әрi - Бюджет кодексi) тиісті 12-бабындағы құрылым бойынша жасалады және ол бекiтiледi:
      Бюджетке түсетiн түсiмдердiң жиынтық жоспарының (бұдан әрi - түсiмдердiң жиынтық жоспары) мынадай құрылымы болады:
      түсiмдер, жиыны
      оның ішінде:
      1) кiрiстер:
      салық түсiмдерi;
      салықтан тыс түсiмдер;
      негiзгi капиталды сатудан түскен түсiмдер;
      трансферттердiң түсiмдерi;
      2) бюджеттік кредиттердi өтеу;
      3) мемлекеттiң қаржылық активтерiн сатудан түскен түсiмдер;
      4) қарыздар бойынша негiзгі борыштың түсiмi.
      Мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландырудың жиынтық жоспарларының (бұдан әрi - қаржыландырудың жиынтық жоспарлары) мынадай құрылымы болады:
      шығыстар, жиыны
      оның iшiнде:
      5) шығындар;
      6) бюджеттік кредиттер;
      7) қаржылық активтердi сатып алу;
      8) қарыздарды өтеу.
      26. Түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарының, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының Бюджет кодексiнiң 13-бабына сәйкес мынадай құрылымы болады:
      1) кiрiстер:
      салық түсiмдерi;
      салықтан тыс түсiмдер;
      негiзгi капиталды сатудан түскен түсiмдер;
      трансферттердiң түсiмдерi;
      2) шығындар;
      3) операциялық сальдо;
      4) таза бюджеттік кредит беру:
      бюджеттік кредиттер;
      бюджеттік кредиттердi өтеу;
      5) қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо;
      қаржылық активтердi сатып алу;
      мемлекеттің қаржылық активтерiн сатудан түскен түсiмдер;
      6) бюджеттің тапшылығы (профицитi);
      7) бюджеттiң тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану);
      қарыздардың түсiмi;
      қарыздарды өтеу;
      бюджет қаражаттары қалдықтарының қозғалысы.
      27. Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілетті орган түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын жылдық қаржыландыру жоспары бекiтiлгеннен кейiн екi апта iшінде жасайды және оны бекiтедi.
      28. Түсiмдердiң жиынтық жоспары түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына енгізу үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілеттi орган қабылдаған кiрiстер бойынша түсiмдер, бюджеттік кредиттердi өтеу, мемлекеттің қаржылық активтерiн сатудан түскен түсiмдер, қарыздар жоспарлары жобаларын жиынтықтау арқылы қалыптастырылады.
      29. Қаржыландырудың жиынтық жоспарлары мынадай шарттарды ескере отырып қалыптасады:
      қаржыландырудың жиынтық жоспарлары түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына енгiзу үшiн бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлетті орган қабылданған бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерін қаржыландыру жоспарлары жобаларын жиынтықтау арқылы қалыптастырылады;
      қаржыландырудың жиынтық жоспарларының бюджеттiк бағдарламаларының және кiшi бағдарламаларының жылдық сомасы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органның қабылдаған қаулысына, ал экономикалық сипаты бойынша - жылдық қаржыландыру жоспарына сәйкес келуi тиiс;
      жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке берілетiн трансферттер мен кредиттердiң сомасы төмен тұрған бюджеттің түсiмдер мен мiндеттемелердiң жиынтық жоспары, мiндеттемелер бойынша жиынтық жоспары ретінде сондай көлемде және сол айларда жоғары тұрған бюджеттiң қаржыландыру жиынтық жоспарында ескерiледi;
      трансферттер, төмен тұрған бюджеттен жоғары тұрған бюджетке берілетін кредиттердi қайтару сомасы және жоғары тұрған бюджеттен алынған кредиттер бойынша төмен тұрған бюджетке сыйақылар (мүдделер) төлеу сомасы жоғары тұрған бюджеттің түсiмдер бойынша жиынтық жоспарындағыдай сол көлемде және сол айларда төмен тұрған бюджеттiң қаржыландыру жиынтық жоспарларында ескеріледi;
      қаржы жылының басынан басталған кезеңге өсу қорытындысымен бюджетке түсетiн түсiмдердiң және қаржы жылының басынан басталған кезеңге өсу қорытындысымен төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландырудың жылдық және айлық жоспарлары бюджетке түсетiн түсiмдердiң жиынтық жоспары мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарында теңгерiмделуi қажет.
      30. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерiн атқару жөнiндегi уәкiлеттi органдар тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджетті бекiткеннен кейiн бес жұмыс күнi iшiнде төмен тұрған бюджеттерге трансферттер мен бюджеттiк кредиттердi бөлуге байланысты бюджеттiк бағдарламаларға әкiмшiлiк ететiн орталық атқарушы органға трансферттер сомасы мен бюджеттік кредиттер сомасын оған тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен көзделген ай бойынша бөлудi бередi.
      31. Аудандардың (облыстық мәнi бар қалалардың) бюджеттерiн атқару жөнiндегi уәкiлетті органдар облыстық бюджеттердi бекiткеннен кейiн бес жұмыс күнi iшiнде төмен тұрған бюджеттерге трансферттер мен бюджеттiк кредиттердi бөлуге байланысты бюджеттік бағдарламаларға әкiмшiлiк ететiн жергiлiктi атқарушы органға облыстық бюджеттен аудандардың бюджеттерiне (облыстық мәнi бар қалалар) берілетін трансферттер мен бюджеттік кредиттер сомасын ай бойынша бөлудi бередi.
      32. Түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлетті органның басшысы бекiтедi, оның әзiрленуiне жауапты бөлiмшенiң басшысы қол қояды және бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілеттi органның мөртабанымен расталады.
      Бюджеттi атқару жөніндегі уәкілетті органның басшысы немесе уәкілеттік берiлген тұлға болмаған жағдайда, түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын бұйрыққа сәйкес олардың мiндеттерiн орындаушы тұлғалар бекiтедi.
      33. Жоғары тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілетті орган түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары бекiтілгеннен кейiн үш жұмыс күнi iшiнде бюджеттік алулар, жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке берiлген кредиттер мен кредиттердi қайтару бойынша сыйақылар (мүдделер) сомасын ай бойынша бөлудi төмен тұрған бюджетті атқару жөнiндегi уәкілетті органға, қаржыландырудың жиынтық жоспарларымен бекiтілген мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламаларды қаржыландырудың жылдық сомасын ай бойынша бөлудi - бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілерiне жеткiзедi.
      34. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілерi қаржыландырудың жиынтық жоспарларымен бекiтiлген мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды қаржыландырудың жылдық сомасын ай бойынша бөлудi алғаннан кейiн үш жұмыс күнi iшiнде бюджеттік бағдарламалардың әкiмшілерiн қаржыландырудың жоспарлары мен дербес қаржыландыру жоспарларын бекiтедi.
      Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшілерiн қаржыландыру жоспарлары мен дербес қаржыландыру жоспарларын бюджеттік бағдарламалар әкiмшісiнiң басшылары бекiтедi.
      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшісiнiң басшысы немесе уәкiлеттік берiлген тұлға болмаған жағдайда, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілерiн қаржыландырудың жоспарлары мен дербес қаржыландыру жоспарларын бұйрыққа сәйкес олардың мiндеттерiн орындаушы тұлғалар бекiтедi.
      Бекiтiлген дербес қаржыландыру жоспарларын бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi үш жұмыс күнi iшiнде мемлекеттiк мекемелерге жеткiзедi.
      35. Жергілiктi бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілеттi орган жергілікті бюджет бойынша бекiтілген түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары мен мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының бiр данасын бекiтiлгеннен кейiн екi жұмыс күнi iшiнде аумақтық қазынашылық органына қағаз түрiнде және электрондық тасығыштармен бередi.
      Бюджетті атқару жөнiндегi жергілікті уәкілетті орган жергiлiктi бюджет бойынша түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарының, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының аумақтық қазынашылық органына уақтылы берiлуiн қамтамасыз етедi.
      36. Түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары бекiтілгеннен кейiн республикалық бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілетті орган үш жұмыс күнi iшiнде түсiмдер жоспарларын бекiтедi және қаржыландырудың жиынтық жоспарымен бекiтілген республикалық бюджетке кiрiстердiң түсiмдерi жоспарын ай бойынша бөлудi салық және бюджетке төленетін басқа да мiндеттi төлемдердiң атқарылуын бақылауды қамтамасыз ететiн мемлекеттiк органдарға жiбередi.
      37. Түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары бекiтілгеннен кейiн төмен тұрған бюджеттердi атқару жөнiндегi уәкілетті органдар үш жұмыс күнi iшiнде бекiтiлген тиісті бюджеттерге түсiмдердiң жиынтық жоспарын айға бөлудi (ерекшелiктердiң деңгейiне дейiн) жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға жiбередi.
      38. Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi аумақтық қазынашылық органына (бюджеттiк бағдарлама әкiмшісiнiң орналасқан орны бойынша) оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелер бойынша бекiтiлген дербес қаржыландыру жоспарларын түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарлары, мiндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспары бекiтілгеннен кейiн үш жұмыс күнi iшiнде қағаз түрiнде және электрондық тасығыштармен тапсырады.
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi бекiтiлген дербес қаржыландыру жоспарларының аумақтық қазынашылық органына уақтылы берiлуiн қамтамасыз етедi.
      Аумақтық қазынашылық органы бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсiне бекiтiлген дербес қаржыландыру жоспарлары берiлгеннен кейiн сегіз жұмыс күнi iшінде осы әкiмшiге барлық ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелер бойынша мынадай:
      ҚР ББС-ның мiндеттемелерi бойынша дербес қаржыландыру жоспарларының сәйкес келуi;
      ҚР ББС-ның әрбiр бағдарламасы, кiшi бағдарламасы және ерекшелiгі бойынша мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың барлық дербес жоспарларының жоспарлы мақсаттары сомасының сәйкес келуi талаптарының орындалуына тексеру жүргiзедi.
      Белгіленген талаптар орындалмаған кезде дербес қаржыландыру жоспарлары түзету үшiн бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсiне қайтарылады.
      Мемлекеттiк мекеме қаржыландырудың жиынтық жоспарлары бекiтiлгеннен кейiн он бiр жұмыс күнi iшінде аумақтық қазынашылық органына бекiтiлген дербес қаржыландыру жоспарларын қағаз тасығыштармен бередi.
      39. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу арқылы бюджеттердi нақтылау кезiнде мемлекеттік мекемелер дербес қаржыландыру жоспарларын, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілерi - бюджеттік бағдарламаларды қаржыландыру жоспарларын, бюджеттi атқару жөніндегі уәкілеттi орган - қаржыландырудың жиынтық жоспарын, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын осы Ереженiң 3-тарауында белгiленген тәртiппен оларға өзгерiстер енгiзу арқылы нақтылайды.
      Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілерi жылдық қаржыландыру жоспарын бекiткеннен кейiн бес жұмыс күнi ішінде қосымша және өзгертiлген бюджеттiк бағдарламалар бойынша бюджеттi атқару жөнiндегі уәкілеттi органға жылдық жоспарлы сома өзгертілген бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша қаржыландыру жоспарларын өзгертуге өтiнiм ұсынады.
      Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiлерi қосымша бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) бойынша бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға осы Ереженiң 8-20-тармақтарына сәйкес мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды қаржыландыру жоспарларының жобаларын тапсырады.
      40. Қазақстан Республикасының Парламентiнде немесе мәслихатта нақтыланбаған тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметінiң немесе жергiлiктi атқарушы органның қаулысына немесе тиiстi қаржы жылына арналған жергілікті бюджетте iске асыру туралы мәслихаттың шешiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу арқылы бюджеттердi түзету кезiнде түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiс пен толықтыру осы Ереженiң 3-тарауында белгiленген тәртiппен бюджетті атқару жөнiндегi уәкілетті орган қалыптастыратын түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгізу туралы анықтама арқылы жүзеге асырылады.
      Бюджет қаражаттарының еркiн қалдықтарын ағымдағы қаржы жылында өткен жылғы бюджетте оның бекiтілген жылдық көлемiнен он пайыздан аспайтын сомаға бекiтiлген бюджеттік инвестициялық жобаны қаржыландыруды аяқтауға және алынған қарыздар бойынша негізгі борышты өтеуге жiберу кезiнде түсiмдердiң жиынтық жоспарына, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерiстер енгiзу осы Ереженiң 3-тарауында белгіленген тәртiппен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның тиiстi қаулысының негiзiнде қалыптастырылған Төлемдер мен мiндеттемелер бойынша түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтамалармен жүзеге асырылады.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның қаулысымен жоғары тұрған бюджеттiң резервiнен қаражат бөлу кезiнде төмен тұрған бюджетті түзету осы Ереженiң 3-тарауында белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасы Үкiметінiң немесе жергiлiктi атқарушы органның тиiстi қаулысының негiзiнде қалыптастырылған анықтамалармен түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгізу арқылы мәслихатта бюджеттi нақтыламастан жергілiкті атқарушы орган жүзеге асырады.
      Бюджеттiк бағдарламалар әкімшілерiнiң бюджеттердi атқару жөнiндегі уәкілетті органдарға мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларын өзгертуге өтiнiм беруi тиісті қаржы жылына арналған республикалық немесе жергілікті бюджеттi iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергіліктi атқарушы органның қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергілікті атқарушы органның қаулысы қабылданғаннан кейiн бес жұмыс күнi iшiнде жүргiзiледi.
      Түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзудi бюджетті атқару жөнiндегі уәкілеттi орган Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органның қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы Қазақстан Республикасы Үкiметінiң немесе жергiлiктi атқарушы органның қаулысын қабылдағаннан кейiн екi апта iшiнде жүзеге асырады.
      41. Бюджет кодексiнiң  79 және   80-баптарының  3-тармақтарына сәйкес Қазақстан Республикасының Президентi немесе жергілікті атқарушы орган алдағы қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған республикалық немесе жергiлiктi қаржы жоспары туралы жарлық немесе шешiм шығарған кезде бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлетті орган осы Ереженiң 9-39-тармақтарында белгіленген тәртіппен және мерзiмде алдағы қаржы жылына арналған бюджеттiң жобасының төрттен бiр бөлiгi көлемiнде тиiстi қаржы жылының бiрiншi тоқсанына түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасайды.

  3-тарау. Жылдық соманы қоса алғанда түсімдер мен
қаржыландырудың жиынтық жоспарына, міндеттемелер
бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына
өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу тәртiбi

      42. Қазақстан Республикасы Бюджет кодексiнің  114  және   117-баптарында  анықталған жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен немесе бюджеттiк бағдарламаларды бөлетiн жергiлiктi атқарушы органның нормативтік құқықтық актiсiмен бөлген кезде, бюджеттiң ай сайынғы түсiмдерi мен шығыстарын түзетуді және шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi арасында сомаларды түзетудi талап ететiн факторлар пайда болған кезiнде түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерін қаржыландыру жоспарларына, дербес қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жүргiзіледi.
      43. Түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілерiнен алынған есепке және өзгерiстер негiздемесiне қоса берілетiн бюджетке түсетiн түсiмдер жоспарларын, төлемдер мен мiндеттемелер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларын өзгертуге өтiнiш негізінде бюджеттi атқару жөніндегi уәкiлеттi орган қалыптастыратын түсiмдердiң жиынтық жоспарына, төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландырудың жиынтық жоспарына және мiндеттемелер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу анықтамалары арқылы жүзеге асырылады.
      Өтінiмдер мен анықтамаларда өзгерiстер сомасы мың теңгемен, бөлшек қалдықты, бiрақ үтiрден кейiн бiр белгiден аспайтын санмен көрсетiледi. Өтінiмдер мен анықтамалар осы Ережелерге 16-24-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша жасалады.
      Түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзудi бюджетте атқару жөніндегі уәкілетті орган жүргізедi.
      Өзгертiлген заңнама актілерiн, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қаулыларын iске асыруға қажетті өзгерiстердi қоспағанда, өткен айларға (өткен есептi кезеңге) бекiтілген түсiмдердiң жиынтық жоспарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуге болмайды.
      44. Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндетті төлемдердiң атқарылуын бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілетті органға ұсынылған өзгерiстердiң негiздемесi мен есептерi бар түсiмдердiң жоспарларын өзгертуге өтiнiм бередi. Ұсынылған өзгерiстердiң құқыққа сәйкестігі және негiздiлiгi кезiнде есептi кезең аяқталғанға дейiн кем дегенде бес жұмыс күнде бюджетті атқару жөнiндегi уәкілеттi орган бюджеттік түсiмдер мәселелерiне жетекшілік ететін басшы бекiтетiн және оның негiзiнде Түсiмдердiң жиынтық жоспарына өзгерiстер енгізiлетін кiрiстер бойынша түсiмдер жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы қалыптастырады .
      45. Түсiмдердiң жиынтық жоспарына және кредиттер, қарыздар түсiмдерiнің, мемлекеттiң қаржылық активтерiн сатудан түскен түсiмдердiң жоспарларына өзгерiстер енгiзудi бюджетті атқару жөнiндегi уәкілетті орган кредит шарттарына, қарыздардың шарттарына, борышты қайта құрылымдау туралы келiсiмдерге өзгерiстер негізінде және осы Ереженің 43-тармағында белгiленген тәртiппен мемлекеттің қаржылық активтерiн сату жоспарының өзгерiстерi негізінде аталған түсiмдердiң тiзбесi бойынша оларға өзара қатынасы бар органдардың өтiнiмдерi бойынша жүзеге асырады.
      46. Кiрiстердiң түсiмдерi, кредиттердi өтеу, мемлекеттiң қаржылық активтерiн сатудан түскен кiрiстер, қарыздарды өтеу жоспарларын өзгертуге өтінiмдер қабылданбаған кезде бюджеттi атқару жөніндегі уәкілеттi орган бас тарту себептерi мен негiздемесiн көрсете отырып, өтінiм берген мемлекеттік органды жоспарларды өзгертуден бас тартатыны туралы хабарландырады.
      47. Жергілiкті бюджеттің кiрiс түсiмдерінің жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу кезiнде аудан (облыстық мәнi бар қала) бюджетiн атқару жөнiндегi уәкілетті орган есептi кезең аяқталғанға дейiн кем дегенде жетi күнде облыстық бюджетті атқару жөнiндегi уәкiлетті органға өзгертiлген кiрiстер түсiмдерiнiң жиынтық жоспарын бередi, ал облыстық бюджетті атқару жөнiндегi уәкiлетті орган есептi кезең аяқталғанға дейiн кем дегенде бес күнде республикалық бюджетті атқару жөніндегі уәкiлетті органға өзгертілген облыс бойынша кiрiстер түсiмдерiнiң жоспарын бередi.
      48. Қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерiстер енгiзуге байланысты жұмыс мемлекеттік мекеме дербес қаржыландыру жоспарын өзгертуге өтiнiм (бұдан әрi - мемлекеттiк мекеменiң өтiнiмi) қалыптастырғаннан басталады. Мемлекеттiк мекеменiң өтiнiмi негізінде бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi төлемдер мен мiндеттемелер бойынша бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiн қаржыландырудың жоспарларын өзгертуге өтiнiм (бұдан әрi - бюджеттiк бағдарламалар әкiмшісiнiң өтiнiмi) қалыптастырады. Түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзуге өтінiм қалыптастырғанға дейiн немесе түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарын, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын өзгертпестен дербес қаржыландыру жоспарына өзгерiстер енгізуге мемлекеттiк мекеменiң өтiнiмiн қарағанға дейiн бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшісi өзi орналасқан орны бойынша аумақтық қазынашылық органына өтiнiш жасайды. 35-қосымшаға сәйкес 4-20 "Шығыстар бойынша жиынтық есеп" нысанын алу үшін аумақтық қазынашылық органы мемлекеттік мекеменiң өтiнiмiн қарау аяқталғанға дейiн жоспарлы мақсаттарды азайту жоспарланған бағдарламалар, Кiші бағдарламалар, ерекшелiктер бойынша мемлекеттік мекеменiң мiндеттемелерiн тiркеудi және оның төлемдерiн жүргізудi тоқтата тұрады.
      Мемлекеттік мекеменiң өтiнiмi мыналар ескерiле отырып қалыптастырылады:
      жоспарлы мақсаттар, рұқсаттар мен кассалық шығыстардың сомалары арасындағы сәйкестіктi сақтау;
      мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары арасындағы бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бөлiнiсiнде жылдық жоспарлы мақсаттардың сәйкестiгi, сондай-ақ төлемдер бойынша жоспарлардың сомасы жылдың басынан басталған кезеңде сол қаржы жылының кезеңiне мiндеттемелер бойынша жоспарлардың сомасынан асып кетпеуi қажет мiндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспары мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспары арасындағы ара салмақты сақтау;
      қабылданған, бiрақ орындалмаған міндеттемелердi;
      инкассалық өкiмдердің болуы;
      жоспарлы соманы және шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша берiлген рұқсаттарды кемiту қабылданған мiндеттемелердi шегере отырып, жоспарлы мақсаттардың сомасына жүргiзiлуi мүмкін;
      жоспарлы сомаларды бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының бiр-бiр ерекшелiктерi бойынша арттыру (кемiту) басқа ерекшелiктер бойынша жоспарлы соманы кемiту (арттыру) есебiнен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергілікті атқарушы органның қаулысымен қабылданған (Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергілікті атқарушы органның қаулысымен нақтыланған немесе түзетілген) бюджеттiк бағдарлама бойынша жылдық сома шегінде жүзеге асырылуы мүмкiн.
      Мемлекеттік мекеменiң өтiнiмiне оның басшысы немесе уәкiлеттiк берiлген тұлға қол қояды және өзгерiстерге есептер мен олардың негіздемесi қоса тиісті бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсiне беріледi.
      49. Бюджеттік бағдарламалар әкiмшiсiнiң өтiнiмiн бюджеттік бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша сома шегiнде мемлекеттiк мекеменiң өтiнiмдерiне сәйкес бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi қалыптастырады.
      Жоғары тұрған бюджеттен трансферттер мен кредиттер алатын төлемдер мен мiндеттемелер бойынша бюджеттiк бағдарламалардың әкімшілерін қаржыландырудың жоспарларын өзгертуге өтiнiмдi төмен тұрған бюджетті атқару жөнiндегi уәкілетті орган жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламаларының тиiстi әкiмшiсiне бередi, оның негiзiнде жоғары тұрған бюджеттiң бюджеттiк бағдарламаларының әкiмшісi Ереженiң осы бөлiмiмен белгiлеген тәртiппен жоғары тұрған бюджетті атқару жөнiндегi уәкілетті органға өтiнiм бередi.
      Өтінім қалыптастыру кезiнде бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілерi осы Ереженiң 48-тармағында айтылған шарттарды сақтайды.
      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң ағымдағы айда (кемiту) және алдағы айда (арттыру немесе кемiту) қаржыландыру жоспарларын өзгертуге өтiнiмi ұсынылған өзгерiстердiң есептерi мен негіздемелерiн қоса бере отырып, ағымдағы айдың жиырмасы күнiне дейiнгi мерзiмде, ал ағымдағы қаржы жылының соңғы айында-желтоқсанның он бесiне дейiнгі мерзiмде бюджетті атқару жөнiндегi уәкілетті органға беріледi. Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшілерi және мемлекеттік мекемелер тиiстi қаржыландыру жоспарларына айына бiр реттен артық емес өзгерiстер енгiзе алады. Шығыстардың экономикалық сыныптамасының бiр ерекшелігі бойынша алдағы айлардағы қаржыландыру жоспарының сомасын арттыра отырып, ағымдағы айдың сомасын кемiтуге болмайды. Қаржыландырудың жоспарларын өзгертуге бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң өтінiмi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның шешімi бойынша, сондай-ақ өкiлдiк шығындарға қаражат бөлуге немесе атқарушы парақтарды орындау үшiн - шектеусiз, ал соңғы айда - ағымдағы қаржы жылының отызыншы желтоқсанынан кешіктiрмей қабылданады.
      Бюджеттік бағдарламаларды дамыту бойынша ағымдағы айдың жоспарында өзгерiс болмаған алдағы айдың жоспарын өзгертуге (арттыру) бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң өтiнiмi алдағы ай басталғанға дейiн ағымдағы айдың жиырмасы күнiнен кейiн берiлуi мүмкiн.
      Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілетті органға бюджеттік бағдарламалардың әкiмшісiн қаржыландырудың жоспарларына өзгерiстер енгiзуге өтiнiмдi қағаз түрiнде және магниттiк тасығыштармен бередi.
      Қаржыландыру жоспарларын өзгертуге бюджеттiк бағдарламалар әкiмшісiнің өтінiмiне қаржыландыру жоспарын жасауға жауапты бюджеттік бағдарламалар әкімшiсінің басшысы және бюджеттік бағдарламалар әкiмшісінiң құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы, ал олар болмаған кезеңде - тиiстi бұйрықтармен олардың мiндеттерiн орындау жүктелген тұлғалар қол қояды және ол бюджеттік бағдарламалар әкiмшiсiнiң мөртабанымен расталады.
      50. Мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу үшiн бюджетті атқару жөнiндегi уәкілетті орган бюджеттік бағдарламалар әкімшілерiнiң өтiнiмдерiн қарайды және олар мақұлдаған жағдайда, төлемдер мен мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтама қалыптастырады.
      Анықтаманы қалыптастыру осы Ереженiң 48-49-тармақтарын ескере отырып, сондай-ақ мынадай шарттар ескеріле отырып жүргiзіледi:
      осы Ереженiң 29-тармағына сәйкес жыл бойынша және ай бойынша түсiмдердің жиынтық жоспарының және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының теңгерiмділігін сақтау;
      жиынтық жоспардың "Бюджеттiң тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану)" бөлiмiнде түсiмдер мен өтеудiң көлемдерiн өзгерту бюджеттiң тапшылығын қаржыландырудың (профицитін пайдаланудың) бекiтiлген (нақтыланған) көлемiн сақтау шартымен ғана жүзеге асырылады.
      51. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінiң, салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң атқарылуын бақылау жөнiндегі мемлекеттiк органдардың, жергілікті атқарушы органдардың және басқа да мемлекеттiк органдардың өтінiмдерiн бюджетті атқару жөніндегі уәкілеттi орган ол түскен күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде қарайды.
      Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілетті орган ұсынылған өзгерiстер бойынша негiздеменi және осы Ереженiң 48-49-тармақтарында белгiленген шарттардың сақталуын тексередi.
      Егер бюджеттiк бағдарламалардың әкімшілері өтiнiмдерiнiң сомасы ағымдағы қаржы жылының басынан бастап түзетушi кезең бойынша бюджетке түсiмдерден жасалатын төлемдер бойынша шығыстарды арттыруға әкелсе, сондай-ақ бұл ретте осы Ереженiң 48-49-тармақтарында анықталатын басқа да шарттар бұзылса, онда бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiне өтiнімнiң қабылданбауы туралы хабарлайды.
      52. Осы Ереженiң 48-50-тармақтарына сәйкес ресiмделген анықтаманы бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi органның басшысы бекiтедi және тиісті бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшісiне екi жұмыс күнi ішінде жеткiзіледi. Соңында төлемдер мен мiндеттемелер бойынша мемлекеттiк мекеменің дербес қаржыландыру жоспарларын өзгертуге анықтама бекiтiледi, оны өзгертілген төлемдер мен мiндеттемелер бойынша дербес қаржыландыру жоспарларын iске асыруға аудару (шығыс) операцияларын жүргiзгенге дейiн аумақтық қазынашылық органына бередi және оны төлемдер мен міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерiстер енгізу туралы анықтама алғаннан кейiн екi жұмыс күнi iшiнде ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемеге жеткiзедi.
      Төлемдер мен мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын өзгертудi талап етпейтiн төлемдер мен мiндеттемелер бойынша мемлекеттiк мекеменi дербес қаржыландыру жоспарларын өзгертуге анықтамаларды бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi ағымдағы айдың жиырма бесi күнiне дейiнгі мерзiмде, ал ағымдағы қаржы жылының соңғы айында - он бесiншi желтоқсанға дейiнгi мерзiмде аумақтық қазынашылық органына ұсынады.
      Мемлекеттік мекемелер дербес қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгізу туралы анықтаманы бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi бекiтілгеннен кейiнгі және аумақтық қазынашылық органына бергенге дейiнгi кезеңде мiндеттемелердi қабылдау немесе кассалық шығыстардың жүргiзу себебi бойынша жоспарлы мақсаттар жетiспеген кезде аумақтық қазынашылық органы орындамай анықтаманы бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсiне қайтарады.
      53. Жоғары тұрған бюджеттен трансферттер мен кредиттер алатын төлемдер мен мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгертулер енгiзу туралы анықтаманы төмен тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілеттi орган Ереженiң осы бөлiмiнде белгiленген тәртіппен және жоғары тұрған бюджеттiң тиiстi бюджеттік бағдарламаларының әкiмшiсi ұсынған жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның анықтамасы негiзiнде қалыптастырады.
      Борышқа қызмет көрсету мен оны өтеуге байланысты шығыстар бойынша төмен тұрған бюджеттi қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы төмен тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілеттi орган Ереженiң осы бөлiмiнде белгiленген тәртiппен және жоғары тұрған бюджеттiң уәкілеттi органы ұсынған жоғары тұрған бюджеттің түсiмдердiң жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтама негiзiнде қалыптастырады.
      54. Жоғары тұрған бюджеттің резервiнен трансферттерге байланысты өзгерiстер, төмен тұрған бюджеттiң түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтамаларды соңында төмен тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілетті органға берілетін (әрқайсысынан бiр данада) жоғары тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілеттi органның төлемдер мен мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтама негiзiнде төменгi деңгейлi бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган қалыптастырады.
      55. Бюджетті атқару жөнiндегi уәкілетті орган түсiмдердiң жиынтық жоспарына, төлемдер бойынша жиынтық жоспарға және мiндеттемелер бойынша жиынтық жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы бекiтiлген анықтама негiзiнде түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарының, мiндеттемелер бойынша қаржыландыру жиынтық жоспарының электрондық дерекқорына анықтама бекiтілген күнi өзгерiстер енгiзедi.
      Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органнан алған төлемдер мен мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтама негiзiнде сол күнi дербес қаржыландыру жоспарын өзгертуге өтiнiм негiзiнде бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілерiн қаржыландыру жоспарларының электрондық дерекқорына өзгерiстер енгiзедi және мемлекеттiк мекемелердi, бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiн дербес қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы бекiтедi.

  4-тарау. Мiндеттемелер қабылдауға рұқсаттар беру

      56. Мемлекеттік мекемелердiң міндеттемелердi қабылдауына рұқсаттар берудi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi орган белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.

       4-1-тарау. Сайлауларды мемлекеттік қаржыландыру

       Ескерту. 4-1-тараумен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2005.09.15. N  921  қаулысымен.

       56-1. Партиялық тiзiмдер негiзiнде сайланатын Парламент Мәжiлiсiнiң, мәслихаттардың депутаттарын, жергілiктi өзiн-өзi басқару органдарының мүшелерiн қоспағанда, Президенттi, Парламент депутаттарын, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың әкiмдерiн сайлау осы мақсаттар үшін ашылатын жергiлiктi бюджеттердiң қолма-қол ақшаны бақылау шотынан басқа жергiлiктi атқарушы органның қолма-қол ақшаны бақылау шоты арқылы республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылады.
       Ескерту. 56-1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      56-2. Сайлауларды мемлекеттік қаржыландыру Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Қазынашылық комитеті мiндеттемелерi бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына сәйкес Орталық сайлау комиссиясының міндеттемелерін қабылдауға рұқсат беру жолымен екi данада жүзеге асырылады, рұқсат берудiң бір данасы Орталық сайлау комиссиясында қалады, екiншi данасын және облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әрбiр аумақтық сайлау комиссиясы бойынша қаржыландыру жоспарларын Орталық сайлау комиссиясы Астана қаласының Қазынашылық департаментіне ұсынады.
      Астана қаласының Қазынашылық департаменті міндеттемелердi қабылдауға рұқсат берулерді әрбiр облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша үш данада қалыптастырады, бір данасы Астана қаласының Қазынашылық департаментінде қалады, екі данасын Орталық сайлау комиссиясына тапсырады, оның бiреуiн соңғысы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумақтық сайлау комиссиясының қаржыландыру жоспарымен бiрге облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тиісті жергілiкті атқарушы органдарына тапсырады.
      Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдары аудандардың, қалалардың аумақтық сайлау комиссияларының қаржыландыру жоспарларын тиiсті облыстық, Астана және Алматы қалаларының Қазынашылық департаменттерiне ұсынады.
      Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының Қазынашылық департаменттерi мiндеттемелердi қабылдауға рұқсат берудi әрбiр аудан, қала бойынша үш данада қалыптастырады, мiндеттемелердi қабылдауға рұқсат берудiң бiр данасы облыстың, Астана және Алматы қалаларының Қазынашылық департаментiнде қалады, екi данасы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілiктi атқарушы органдарына тапсырылады, оның бiреуiн соңғысы аудандардың, қалалардың аумақтық сайлау комиссияларының қаржыландыру жоспарымен бiрге аудандардың, қалалардың тиiстi жергiлiктi атқарушы органдарына тапсырады.
      56-3. Бекiтілген қаржыландыру жоспарының шегiнде сайлау науқанын өткiзу үшiн бөлiнетiн бюджет қаражатына билiк етушілер тиісті сайлау комиссияларының төрағалары болып табылады. Сайлауларды өткiзуге бюджет қаражатын жұмсау республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын операцияларды есепке алу үшін ашылған жергiлiктi атқарушы органдардың қолма-қол ақшаны бақылау шоттарынан жүргiзіледi. Жергілiктi атқарушы органдар азаматтық-құқықтық мәмілелердi жасау мен төлемдердi жүзеге асыру үшiн берiлген рұқсаттарды тиiстi сайлау комиссияларының төрағаларына дейiн жеткiзедi. Тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) беруге арналған шарттарды "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегi Конституциялық  заңында   көзделген жағдайларды қоспағанда, тиiсті әкiмшілік-аумақтық бiрлiктiң жергiлiктi атқарушы органдарына берiлген рұқсаттар шегiнде тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушілермен тиісті сайлау комиссияларының төрағалары жасайды.
       Ескерту. 56-3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      56-4. Сайлаулар өткiзу уақытында жергілiкті атқарушы органдар тиiстi аумақтық Қазынашылық бөлiмшелерiне қолдар мен мөрдiң үлгілерi бар уақытша құжат ұсынады. Бұл ретте бiрiншi қол қою құқығы аумақтық сайлау комиссиясының төрағасына беріледi. Екiншi қол қою құқығы тиiсті әкiм аппаратының бас бухгалтерiне (қаржы қызметінiң басшысына) берiледi.
      Құжат жергілiктi атқарушы органның елтаңбалық мөрiнiң үлгісi, тиiсті мәслихаттың аумақтық сайлау комиссиясын сайлау туралы шешiмінің (аумақтық сайлау комиссиясының мүшесi - аумақтық сайлау комиссиясының төрағасын оны мәслихат сайлағанға дейiн бұрынғы төрағаның орнына тағайындағаны туралы жоғары тұрған сайлау комиссиясының шешiмi) нөмiрi мен күнi көрсетiле отырып ресiмделуi тиiс. Аумақтық сайлау комиссиясы төрағасының 001 "Сайлау өткiзудi ұйымдастыру" бағдарламасының 100 "Сайлау өткiзу" кiшi бағдарламасы бойынша жергiлiктi атқарушы органның қолма-қол ақшаны бақылау шотынан қаражатты жұмсауға өкілеттілігі сайлаулар өткiзу не қайта дауыс беру не қайта сайлаулар мерзiмiне және олар аяқталғаннан кейiн отыз күнтiзбелiк күнге дейiн ғана белгiленедi.
      Аумақтық сайлау комиссиясы төрағасының қаражатты жұмсауға өкiлеттiк мерзiмi қаржы жылының соңына келген жағдайда, сайлаулар бойынша төлемдер жүргiзу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi басқармасы қаулысымен Қазынашылық органына қаржы жылы аяқталған соң Қазақстан Республикасының төлем жүйесiнiң жұмысын ұйымдастыру үшiн белгiлеген мерзiмде жүзеге асырылады.
       Ескерту. 56-4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      56-5. Аумақтық сайлау комиссияларының төрағалары ақша қаражатына билiк етедi және қаржы мәселелерi бойынша сайлау комиссияларының шешiмдерiне қаржылық құжаттардың сәйкестігіне жауап береді.
      56-6. Республикалық бюджет қаражатынан мыналарға арналған шығыстар жабылады:
      1) сайлау комиссияларын ұйымдастыру мен оның қызметi:
      сайлау комиссияларының босатылған мүшелерiнiң жалақысы;
      сайлау комиссиялары мүшелерiнiң қосымша еңбекақысы;
      жалақыға есептеу;
      техникалық қамтамасыз ету (компьютерлер, ұйымдастыру техникаларын сатып алу, жабдықтарды жалға алу және жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ дауыс беруге арналған мүкәммалды сатып алу және дайындау);
      көліктік шығыстар;
      бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау;
      байланыс қызметтерi, почта-телеграф шығыстары;
      еңбек келiсiмдерi негізiнде штаттан тыс қызметкерлер орындайтын жұмыстар;
      полиграфиялық шығыстар;
      кеңсе және шаруашылық тауарларды, ұрандар, плакаттар, мемлекеттiк рәмiздер үшін материалдар сатып алу;
      компьютерлер мен ұйымдастыру техникасына шығыс материалдарын сатып алу;
      теледидарда әлеуметтану сұраунама, сондай-ақ саяси пікірталастар өткізу;
      сайлауды ұйымдастыру және еткізу жөнінде оқу мен семинарлар өткізу;
      бейне және дыбыс роликтерді, оқу фильмдерін дайындау, оларды бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру;
      2) үй-жайларды жалға алу;
      3) iссапар шығыстары;
      4) консультанттардың, сарапшылардың, лингвистикалық комиссия мүшелерiнiң еңбегiне ақы төлеу;
      5) "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегi Конституциялық заңының  28-бабының  3-тармағына сәйкес партиялық тізiмдер бойынша дауысқа түсетiн кандидаттардан басқа, кандидаттардың бұқаралық ақпарат құралдарында сөйлейтiн сөздерi;
      6) "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 28-бабының 4 және 5-тармақтарына сәйкес кандидаттардың көпшілікке сайлау алдында iс-шаралар өткiзу және партиялық тiзiмдер бойынша дауысқа түсетiн кандидаттардан басқа, кандидаттардың үгіт материалдарын шығару;
      7) партиялық тiзiмдер бойынша дауысқа түсетiн кандидаттардан басқа, кандидаттардың Орталық сайлау комиссиясы белгiлеген мөлшерде көлiк шығыстары.
       Ескерту. 56-6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.12.26. N  1286  қаулысымен.
      56-7. Аумақтық және округтiк сайлау комиссияларының төрағаларына тұрғын үй-жайды жалға алу бойынша iссапар шығыстарын өтеу мемлекеттiк мекемелердiң басшылары және басшыларының орынбасарларына белгiленген мөлшерде, ал учаскелiк сайлау комиссияларының төрағалары мен сайлау комиссияларының мүшелерiне - мемлекеттік мекемелердiң қызметкерлерiне белгiленген мөлшерде Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1428  қаулысымен  бекiтiлген Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Парламентi депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтік iссапарлары туралы ережемен жүзеге асырылады.
      56-8. Жергiлiктi атқарушы органның қолма-қол ақшаны бақылау шотынан қаражатты жұмсау аумақтық сайлау комиссиясы төрағасының шешiмi бойынша мынадай тәртiппен жүргізіледi:
      аумақтық сайлау комиссияларын қаржыландыру жоспарларының шегiнде ақша аумақтық сайлау комиссияларының төрағалары есеп беретіндей етіп берiледi, орындалған жұмыстар және сайлaу учаскелерiне сатып алынған материалдық құндылықтар үшiн шоттар төленеді. Пайдаланылмаған есеп берілетiн сомалардың қалдығын сайлаулар аяқталғаннан кейiн үш күн мерзiмде аумақтық сайлау комиссияларының төрағалары шығыстардың экономикалық сыныптамасының тиiстi ерекшелiктерi бойынша жергiлiктi атқарушы органның қолма-қол ақшаны бақылау шотына есепке aлу үшiн әкiм аппаратының кассасына тапсырады;
      аумақтық сайлау комиссияларының шығыстары Орталық сайлау комиссиясы бекiткен олардың қаржыландыру жоспары шегінде аумақтық сайлау комиссияларының төрағалары бекiткен шоттар ұсынылғаннан кейiн төленеді. Аумақтық сайлау комиссиясының шығыстарына арналған қолма-қол ақшаны беру осы комиссияның төрағасының өкiмi бойынша жүргiзіледi. Аванстық есептi алғаннан кейiн әкiм аппаратының бас бухгалтерi (қаржы қызметiнiң басшысы) растайтын құжаттардың ресімделу дұрыстығын тексереді және оларды осы комиссия төрағасының бекiтуiне бередi.
       Ескерту. 56-8-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      56-9. Сайлау науқандарына, оның iшiнде кандидаттарға бөлiнген республикалық бюджет қаражатын жұмсауды бақылау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      Сайлау комиссияларының төрағалары ақша қаражатына билiк етедi және қаржы құжаттарының сайлау комиссияларының қаржы мәселелерi бойынша шешiмдерiне сәйкес келуiне жауап бередi.
      56-10. Кандидатурасын алып тастауға немесе кандидатты ұсыну туралы шешiмнiң күшін жоюға байланысты және сайлау комиссиясының республикалық бюджет қаражатынан сайлау науқанын өткiзуге жұмсалған шығыстар бөлiгiн кандидаттың, оны ұсынған мәслихаттың немесе қоғамдық бiрлестiктiң шотына жатқызу туралы шешiмi болған кезде, егер республикалық бюджеттен шығыстар және қаражатты қалпына келтiру бiр қаржы жылында жүргізілсе, соңғысы жергiлiктi атқарушы органдардың қолма-қол ақшаны бақылау шоттарына сайлауларды өткiзу жөнiндегi кассалық шығыстарды қалпына келтіруге қаражат аударады. Республикалық бюджеттен шығыстарды бір, ал қаражатты қалпына келтіру келесi қаржы жылында жүзеге асырылған жағдайда, бұл қаражатты кандидат "Республикалық бюджетке түсетiн өзге салықтық емес түсiмдер" коды бойынша республикалық бюджеттiң кiрiсiне аударады. Бұл ретте көрсетілген шешімдi: Президенттi сайлау кезiнде - Орталық сайлау комиссиясы, Сенат депутаттарын сайлау кезiнде - аумақтық сайлау комиссиялары, Мәжiлiс және мәслихат депутаттарын сайлау кезінде округтік сайлау комиссиялары қабылдайды.
       Ескерту. 56-10-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      56-11. Президентті, партиялық тiзiмдер негiзiнде сайланатын Парламент Мәжiлiсiнiң депутаттарын қоспағанда, Парламент, мәслихаттар депутаттарын және жергілікті өзін-өзі басқару органдары мүшелерiнiң сайлауын өткiзуге бөлiнген бюджет қаражатын пайдалану жөнiндегі бухгалтерлік есептi жүргiзу және қаржылық есеп берудi жасау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

  3-бөлiм. Түсiмдер бойынша бюджеттің атқарылуы

  5-тарау. Ұлттық валютада түсiмдер бойынша бюджеттiң атқарылуы

      57. Бюджет  кодексіне , "Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы  кодексіне , "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы  кодексіне  (Салық кодексi), тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға және жергілікті бюджеттерді бекiту туралы мәслихаттардың шешiмдерiне және Қазақстан Республикасының басқа да заңнама актілерiне сәйкес ұлттық валютада бюджетке түсетiн түсiмдер ҚР ББС кiрiстер сыныптамасының бекiтiлген кодтарына сәйкес Бiрыңғай қазынашылық шотқа есептеледi.
      Түсiмдердiң жинақ шотына түсімдердi аудару бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкiлетті орган белгiлеген тәртiппен төлем құжатының негiзiнде жүргізіледі. Төлем құжатының "Бюджеттік сыныптама кодтары" тор көзiндегі деректемелердi бюджетті жоспарлау жөнiндегi орталық уәкілеттi орган одан әрi аумақтық салық органдарына, банктерге және банктiк операциялардың жекелеген  түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға жеткізу үшін бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне (бұдан әрi - ҚР ҰБ) жеткізеді. Төлем құжаты бенефециарының банктік деректемелері Түсімдердiң жинақ шотына есептеу үшін бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган ҚР ҰБ арқылы одан әрі салық төлеушілердi хабарландыру үшін банктерге және банктік операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға жеткiзедi.
      58. Түсiмдердiң жинақ шоты түсiмдердi шоғырландыру үшiн бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкiлетті органда ашылатын қолма-қол ақшаның бақылау шоты болып табылады. Түсiмдердiң жинақ шотынан тиісті бюджеттер арасында республикалық және жергiлiктi сомаларды толық бөлу, қате (және/немесе) артық төленген соманы қайтару, кiрiстердiң бюджеттік сыныптамасының кодтары арасында немесе аумақтық салық органдарының арасында бюджетке түсетiн түсiмдердiң есептерi жүзеге асырылады.
       Ескерту. 58-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      59. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкiлетті орган күн сайын:
      1) "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Қазақстан банкаралық есеп айырысулар орталығы" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорнының (бұдан әрi - ҚБЕО) төлем жүйесi арқылы банктер мен банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардан республикалық және жергiлiктi бюджетке түсетiн түсiмдер жөнiндегi электрондық төлем құжаттарын заңнамада белгіленген тәртiппен қабылдайды;
      2) электрондық төлем құжаттарының ресiмделу дұрыстығы мен толықтығын тексерудi жүзеге асырады;
      3) электрондық төлем құжаттары негiзiнде Түсiмдердiң жинақ шотына түсуiн есептеудi жүргiзедi;
      4) Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне және тиiстi мәслихаттардың шешiмдерiне сәйкес кiрiстердi бөлу нормативтерi бойынша түсiмдер сомасын кейiннен тиiстi қолма-қол ақшаны бақылау шотына есептей отырып, республикалық, жергiлiктi бюджеттер мен Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры арасында бөлудi және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджетке түсетiн түсiмдер сомасын Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ҚР ҰБ-ның шоттарына аударуды жүзеге асырады;
      5)  алып тасталды
       Ескерту. 59-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      60. Мақсатын және/немесе төлемнiң аумақтық керек-жарағын анықтауға мүмкiндiк бермейтiн электрондық төлем құжаттарында деректемелер болмаған немесе қате көрсетiлген кезде түсiмдер сомасы электрондық төлем құжаттарын қабылдау күнi "Ұлттық валютада анықталғанға дейiн өзара есеп айырысулар бойынша аударылған сома" шотына есептеледi. "Ұлттық валютада анықтағанға дейiн өзара есеп айырысулар бойынша аударылған сома" шоты - бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлетті органға және оның аумақтық органдарына ашылған қолма-қол ақшаның бақылау шоты.
      Аумақтық қазынашылық органы үш жұмыс күнi ішінде "Ұлттық валютада анықталғанға дейiн өзара есеп айырысулар бойынша аударылған сома" шотына түскен қаражаттарды төлеушiге қайтаруы қажет.
      61. Артық төленген, бюджетке жаңылыс түскен соманы қайтару, бюджеттің кiрiстер сыныптамасының бiр кодынан екiншiсiне түсiмдердi есептеу (бұдан әрi - қайтару және/немесе есептеу) салық қызметі органдарының арасында салық қызметі органының қорытындысы мен төлем құжатының негiзiнде жүргiзiледi.
      Қайтаруға және/немесе есептеуге арналған құжаттар аудан, облыстық маңызы бар қала бойынша ҚР ББС бюджет кiрiстерi сыныптамасының тиiстi кiшi сыныбы бойынша жыл басынан бастап iс жүзiнде түскен сома шегiнде қабылданады.
      Егер бюджет кiрiстерi сыныптамасының тиiстi ерекшелігі (кiшi сыныбы) бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiне түсiмдердiң iс жүзiндегi көлемi қайтаруды немесе көшiрудi жүзеге асыра алмаса, онда аумақтық қазынашылық органы облыс бойынша тұтастай бюджет кiрiстерi сыныптамасының тиісті ерекшелігі (кiшi сыныбы) бойынша жыл басынан бастап бюджетке iс жүзiндегi түсiмдердiң сомасы шегiнде қайтаруды және көшiрудi жүзеге асыруға жоғары тұрған салық органының рұқсатын тиiстi аумақтық қазынашылық органына бередi. Егер қайтару және/немесе есептеу сомасы облыс бойынша тұтастай бюджет кiрiстерi сыныптамасының тиісті ерекшелiгi (кiшi сыныбы) бойынша жыл басынан бастап бюджетке түскен iс жүзiндегi түсiмдердiң сомасынан асып кетсе, онда қайтару және/немесе есептеу республика бойынша тұтастай бюджет кiрiстерi сыныптамасының тиісті ерекшелiгiмен (кiшi сыныбымен) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілетті органның рұқсаты бойынша жүзеге асырылады, бұл ретте облыс бойынша бюджет кiрiстерi сыныптамасының осы ерекшелiгi (кiшi сыныбы) бойынша дебет қалдықтар қамтамасыз етіледi.
      Салық органдары әкiмшiлiк жүргiзбеген бюджетке түскен соманы қайтару және/немесе есептеу уәкiлеттi органның өтiнiшi мен қайтарудың және/немесе есептеудiң негiзділігі туралы растамасы негiзiнде жасалған салық қызметi органдарының қорытындысы және төлем құжаты бойынша жүргiзiледi.
      62. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлетті орган және оның аумақтық органдары салық және кеден органдарына, бюджеттi атқару жөніндегі жергiлiктi уәкілеттi органдарға және басқа да мүдделi мемлекеттiк мекемелерге күн сайынғы, айлық және жылдық есептердің нысандарын оларға белгiленген тәртiппен қалыптастырады.

  6-тарау. Шетел валютасындағы түсiмдер
бойынша бюджеттің атқарылуы

      63. Қазақстан Республикасының резидент еместерiнен шетел валютасында бюджетке түскен түсiмдер ҚР ҰБ-ға бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті органға ашылған шетел валютасында корреспонденттік шотқа есептеледi. Бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті органның корреспонденттік шоттары валютаның түрлерi бойынша ашылады.
      Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкiлетті органның корреспонденттік шоттарына қызмет көрсетудi шетел валютасында корреспонденттік шоттарға қызмет көрсету туралы шарт пен өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу кезiнде жасасқан шартқа қосымша келiсімдер негізінде ҚР ҰҚ жүзеге асырады.
      64. Шетел валютасында бюджетке түсетiн түсiмдер Түсiмдердiң жинақ шотына ұлттық валютада соманы кейiн аудара отырып, шетел валютасында корреспонденттік шотқа түсiмдердi есептеген күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде ұлттық валютаға қайта ауыстыруға жатады.
      Салық қызметі органдарының пайдасына ақша түскен кезінде бюджетті аудару жөнiндегi орталық уәкілеттi орган Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құжаттарды салық органы бергенге дейiн жiберушіден алынған нұсқауларды қабылдайды және оны жүз сексен күнтiзбелiк күннен аспайтын мерзiмге сақтайды. Салық қызметiнің органы талап етілген құжаттарды көрсетiлген мерзiмде бермеген жағдайда, бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi орган ақшаны жiберушiге қайтарады.
      65. Резидент еместерден алынған мақсатын және/немесе төлемнiң аумақтық керек-жарағын анықтауға мүмкiндiк бермейтiн электрондық төлем құжаттарында деректемелер болмаған немесе қате көрсетілген кезде түсiмдер сомасы "Шетел валютасында анықталғанға дейiн өзара есеп айырысулар бойынша аударылған сома" шотына есептеледi.
      "Шетел валютасында анықталғанға дейiн өзара есеп айырысулар бойынша аударылған сома" шоты - бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілеттi орган ашатын шетел валютасындағы шот.
      Бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi орган он бес жұмыс күнi iшiнде түскен қаражатты мақсатқа сай есептейдi не оларды төлеушiге қайтарады.
      Артық төленген, жiберуші-резидент еместен қате түскен соманы қайтару кезiнде комиссия төлеуге байланысты шығыстарды бюджеттi атқару жөніндегі орталық уәкiлеттi орган жүргiзедi.
      66. Салық төлеушілерден-резидент еместерден артық төленген, жаңылыс түскен соманы қайтару салық қызметiнiң органдары берген қорытынды, төлем құжаты, шетел валютасын сатып алуға және аударуға өтiнiш негiзiнде жүргiзiледi.

  7-тарау. Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң)
құны түрiнде бюджетке түсетiн түсiмдер бойынша
бюджеттiң атқарылуы

      67. Бюджет  кодексiнде  көзделген жағдайларда, тауарлар (жұмыстар, қызметтер) нысанында бюджетке түсетiн түсiмдерге жол беріледi. Тауарлар (жұмыстар, қызметтер) нысанында бюджетке түсетiн түсiмдердi кiрiске алу мен оларды есепке алуды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттiк мекемелер - халықаралық шарт бойынша тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) алушылар немесе гранттар алушылар жүзеге асырады.
      68. Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) құны түрiнде бюджетке түсетін түсiмдердi бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган оларды өткiзген және ҚР ББС кiрiстер сыныптамасының тиісті коды бойынша Түсiмдердiң жинақ шотына өткiзуден түскен ақша қаражаттарын есептеген жағдайда ескередi.

  8-тарау. Төмен тұрған бюджеттерден жоғары
тұрған бюджетке бюджеттiк алуларды және жоғары
тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге бюджеттік
субвенцияларды аударудың тәртiбi мен оның кезеңдiлігі

      69. Бюджеттiк алулар тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен немесе жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiмен бекiтiлген сома шегiнде төмен тұрған бюджеттерден жоғары тұрған бюджеттерге беріледi.
      Төмен тұрған бюджеттен жоғары тұрған бюджетке бюджеттік алуларды аудару төмен тұрған бюджеттің түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарында көзделген сома шегінде күн сайын төмен тұрған бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілетті орган жүзеге асырады.
      70. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлетті орган және облыстың жергiлiктi атқарушы органы төмен тұрған бюджеттерден жоғары тұрған бюджетке бюджеттік алуларды айға бөлудi анықтайды, оны бекiтедi және жоғары тұрған бюджеттiң түсiмдер мен мiндеттемелердiң жиынтық жоспары, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары бекiтiлгеннен кейiн үш жұмыс күнi iшiнде жергiлiктi атқарушы органдарға жеткiзедi.
      Бюджеттік алуларды ай сайынғы аударулардың мөлшерi республикалық бюджет туралы заңмен немесе жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешiмiмен көзделген төмен тұрған бюджеттік кiрiстер  түсiмдерiнiң (салық, салықтан тыс түсiмдер және негiзгi капиталды сатудан түскен түсiмдер) сомасына бюджеттiк алулардың сомасының қатынасы ретінде пайызбен анықталады.
      Осы мөлшердi анықтау үшiн бюджетті жоспарлау жөніндегі орталық уәкілеттi орган бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкiлетті органға, облыстың бюджеттi жоспарлау жөнiндегi уәкілетті органы - бюджетті атқару жөнiндегi облыстың жергілiкті уәкілеттi органға Қазақстан Республикасы Үкiметінiң немесе жергiлiктi атқарушы органның қаулысы қабылданғаннан кейiн бес жұмыс күнi iшiнде бюджеттiк субвенциялар мен алулардың көлемдерiн анықтау кезiнде есеп айырысуда қабылданған кiрiстердiң болжамды көлемдерiн ұсынады.
       71. Аумақтық қазынашылық органы күн сайын тиiстi бюджетке күн сайынғы түсiмдер туралы ақпарат негізінде 25-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджеттік алулар туралы анықтама қалыптастырады және тиiстi бюджетте атқару жөнiндегi жергілiкті уәкілетті органға жеткiзедi.
      72. Жоғары тұрған бюджетке аударуға жататын бюджеттік алулар сомасы бiр ай iшiнде төмен тұрған бюджеттiң төлемдер мен мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларымен анықталған бюджеттік алулар сомасынан асып кеткен жағдайда, төмен тұрған бюджеттiң түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарларына, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерiстер осы Ережеде белгiленген тәртiппен енгізіледi.
      Тиісті төмен тұрған жергілікті бюджеттің кiрiс бөлiгi атқарылмаған жағдайда, жоғары тұрған бюджетке бюджеттiк алулар тиісті төмен тұрған бюджеттің кiрiс жоспарын атқарудың бара-бар пайызымен жүргiзіледi.
      73. Бюджеттiк алулардың сомасы өткен жұмыс күнгі төмен тұрған бюджетке iс жүзiндегi түсiмдердi (салық түсiмдерi, салықтан тыс түсiмдер, негiзгi капиталды сатудан түскен түсiмдер) ескере отырып анықталады және төмен тұрған бюджетті атқару жөнiндегі уәкілетті орган жоғары тұрған бюджет кiрiстерiнiң бюджеттік сыныптамасының тиiстi кодына бюджеттiк алулар аудару үшiн төлеуге берiлген шотты аумақтық қазынашылық органына беру арқылы басқа да төлемдердi жүзеге асырғанға дейiн бiрiншi кезектегi тәртiппен аударады.
      Төмен тұрған бюджеттiң қолма-қол ақшаның бақылау шотында қаражат және төмен тұрған бюджеттің түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарында, мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарында анықталған бюджеттік алуларды аударуға байланысты шығыстар бойынша жоспарлы мақсаттар болған кезде, қаржы жылының ағымдағы айында жоғары тұрған бюджетке бюджеттiк алуларды мерзiмiнен бұрын аударуға болады.
      74. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінiң Қазынашылық комитеті және оның аумақтық органдары ай сайын тиiсiнше республикалық бюджет пен облыстық бюджетке бюджеттiк алулардың артық төленген немесе жете төленбеген сомасын анықтайды және оларды өткен ай аяқталғаннан кейiн үш жұмыс күнi iшiнде 26-қосымшаға сәйкес нысан бойынша: бiрiншi - облыстық, екiншi - аудандық қазынашылық органдарына жеткiзедi.
      Бюджетті атқару жөнiндегі жергiлiктi атқарушы орган өткен айларда бюджеттік алулар артық төленген кезде, оларды артық төленген сомаға аударуды жүргізбейдi, ал өткен айлардың соңындағы есеп айырысу бойынша бюджеттік алулар жете төленбеген кезде, оларды жете төлемеген мөлшер өтелгенге дейiн жете төлемеу қалыптасқан күннен бастап он бес жұмыс күнi iшiнде өткен жұмыс күнгi қорытынды бойынша аударуға жататын сомадан тыс аударуды жүргiзедi.
      Аумақтық қазынашылық органы есептелген бюджеттік алулар толық аударылғанға дейiн он бес жұмыс күннен артық бюджеттік алулар жете төленбеген жағдайда, тиісті жергілікті бюджет бойынша шығыс операцияларды тоқтата тұрады.
      75. Аумақтық қазынашылық органы артық төленген немесе жете төленбеген сомалар туралы деректердi алғанға дейiн 25-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Анықтаманың 4 және 9-жолдарын толтырмайды, ал оларды осы деректердi алғаннан кейiнгi күнi толтырады.
      76. Ағымдағы қаржы жылы үшiн бюджеттік алулар бойынша түпкi есептеме тиiсті жергiлiктi бюджетке iс жүзiнде түсетiн кiрiстердi ескере отырып, ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанына дейiнгi мерзiмде жүргізіледi.
      77. Бюджеттік алуларды аударудың толықтығын бақылауды бюджетті атқару жөнiндегі уәкілетті органдар жүзеге асырады. Бюджеттік алуларды аударудың уақытылылығын бақылауды аумақтық қазынашылық органдары жүзеге асырады.
      78. Бюджеттiк субвенциялар тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен немесе жергiлiктi бюджет туралы мәслихаттың шешiмiмен бекiтiлген шекте жоғары тұрған бюджеттерден төмен тұрған бюджетке беріледi.
      Субвенцияларды жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге аударуды жоғары тұрған бюджетте атқару жөнiндегi уәкілетті орган айдың бiрiншi онкүндiгi iшiнде жоғары тұрған бюджеттiң түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарында көзделген сома шегiнде жүзеге асырады.
      79. Егер бекiтiлген (нақтыланған, түзетiлген) жергілікті бюджетте бюджеттiк алулар мен субвенциялардың есептемесi кезiнде нақтыланған шығыстар көзделмесе, онда Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе облыстың жергiлiктi атқарушы органы қаржы жылының iшiнде тиiстi шамаға бюджеттiк субвенцияларды қысқарту немесе бюджеттiк алуларды арттыру туралы шешiм шығарады.

  4-бөлiм. Мемлекеттiк мекемелер жасайтын азаматтық-құқықтық
мәмiлелердi мемлекеттік тiркеудi жүзеге асырудың тәртiбi

  9-тарау. Мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-құқықтық
мәмiлелерiн тiркеудiң мақсаты мен оның жалпы тәртiбi

      80. Мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-құқықтық мәмілелерiн тiркеудi бюджеттiк бағдарламалардың бекiтілген паспорттарына сәйкес бюджет қаражаттарының пайдаланылуын бақылау және бюджеттік бағдарламалардың (кiшi бағдарламалардың) және мемлекеттiк мекемелерге берiлген рұқсаттардың бекiтiлген сомасынан тыс бюджет мiндеттемелерінің пайда болуын болдырмау мақсатында аумақтық қазынашылық органы жүзеге асырады.
      81. Мемлекеттiк мекеменiң тиiстi тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушiмен немесе бюджет қаражаттарын алушылармен шарт жасасуы берілген рұқсаттардың қалдығы шегiндегі сомаға жүзеге асырылады.
      82. Мемлекеттік мекеменiң азаматтық-құқықтық мәмілелерiн және бюджеттің мiндеттемелерiн тiркеу заңнамада белгiленген тәртіппен оларды жасасқаннан кейiн жүргізіледi. Аумақтық қазынашылық органдарында тiркелмеген бюджеттік қаражаттар есебiнен мемлекеттік мекемемен жасалған азаматтық-құқықтық мәмілелер бойынша ақы төлеу жүргізiлмейдi.
      83. Мемлекеттік мекеменің азаматтық-құқықтық мәмілелерін және бюджеттің мiндеттемелерiн тiркегенге дейінгі аумақтық қазынашылық органы мемлекеттiк мекеме берген 27-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушілердi немесе бюджет қаражаттарын алушыны енгiзуге өтiнiм негiзiнде берушілердiң анықтамалығына бюджет қаражаттарын алушыны - Қазақстан Республикасының резидентiн енгiзудi жүргiзедi.
      Берушiнi енгiзуге өтiнiмнiң берiлген деректемелерi сәйкес келмеген кезде мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық органына мынадай растайтын құжаттарды бередi:
      заңды тұлғалар үшін:
      заңды тұлғаны тiркеу туралы куәлiктiң көшiрмесi;
      салық төлеушi куәлігінiң көшiрмесi;
      есеп айырысу шотының бар екенi туралы банктiң анықтамасы;
      жеке тұлғалар үшін:
      жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесi;
      салық төлеушi куәлiгiнiң көшiрмесi;
      шотының бар екенi туралы банктің анықтамасы.
      84. Тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушiнi немесе бюджет қаражаттарын алушыны берушілердiң анықтамалығына енгiзгенге дейiн мемлекеттiк мекемелердiң азаматтық-құқықтық мәмiлелерiн және бюджеттiң мiндеттемелерiн тiркеу жүргізiлмейдi.
      Берушілер мен бюджет қаражаттарын алушылардың анықтамалығын қалыптастыру бюджеттен төлемдердi қайтаруды жүзеге асырған кезде салық органдары ұсынған төлем құжатының негiзiнде жүзеге асырылады.
      Мемлекеттік мекеме берушiнi (бюджет қаражаттарын алушыны) енгізуге өтiнiм толтырудың дұрыстығын қамтамасыз етедi.
      85. Мемлекеттiк мекеменiң азаматтық-құқықтық мәмілелерiн тiркеу жасалған шарт негізінде жүргiзiледi. Жүз айлық есептiк көрсеткiштен аспайтын сомаға азаматтық-құқықтық мәмілелердi тiркеу шарт не берiлген тауарға (орындалған жұмыстарға, көрсетілген қызметтерге) шот-фактура негiзiнде жүргізіледi.
      86. Аумақтық қазынашылық органы мемлекеттік мекеме берген құжаттарды тексергеннен кейiн мемлекеттiк мекеме мiндеттемелердi тiркеуге берген өтiнiм немесе төлеуге берiлген шот негiзiнде мiндеттемелердi тiркеуге өтiнiмдi енгiзедi. Осы Ережеде келтiрiлген талаптар сақталмаған кезiнде мемлекеттiк мекеме жасасқан азаматтық құқықтық мәмілелер тiркеуге жатпайды.

  10-тарау. Азаматтық-құқықтық мәмілелердi тiркеуге
мемлекеттік мекемелер беретiн құжаттардың тiзбесi

      87. Мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық органына тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушілермен немесе бюджет қаражаттарын алушылармен жасасқан шарттың екi түпнұсқа данасын қосып бере отырып, 28-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мiндеттемелердi тiркеуге өтiнiм (бұдан әрi - өтiнім) және шарттың көшiрмесiнiң бiр данасын (аумақтық қазынашылық органына) бередi.
      87-1. Мемлекеттiк мекеме аурулардың шетелде емделуiн көздейтін шығыстар жөнiндегi азаматтық-құқықтық мәмiленi тiркеу кезiнде аумақтық қазынашылық органына әрбiр парағы мемлекеттiк мекеме мөрiнiң түпнұсқасымен расталған шарттардың екi көшiрмесiн қоса бере отырып (шарт көшiрмесiнiң бiр данасы - аумақтық қазынашылық органы үшiн) өтiнiм бередi. Мемлекеттiк мекеме шарттың түпнұсқасын бермеген жағдайда аумақтық қазынашылық органы "түпкіліктi" деген мәртебесi бар төлеуге берiлген шотты қабылдамайды.
       Ескерту. 87-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      88. Шот-фактура негiзiнде жүз айлық есептiк көрсеткiштен асатын сомаға азаматтық-құқықтық мәмілелердi тiркеу үшiн берілген тауарға (орындалған жұмыстарға, көрсетiлген қызметтерге) шот-фактураның түпнұсқасы мен көшiрмесi қоса беріледi.
      89. Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) бiр көзден мемлекеттік сатып алу тәсiлi кезiнде, егер осындай келiсу мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес талап етілген жағдайда, мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық органына мемлекеттiк сатып алу жөніндегі уәкілеттi органның сатып алу тәсілiне келiсу туралы тиiсті жазбаша растауын ұсынады.
      90. Объектілер мен кешендердi салуға шартты тiркеу кезiнде мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық органына Қазақстан Республикасының аумағының шегiндегі объектілер мен кешендердiң құрылысын қоспағанда, жобалау құжаттамасының (жобалау-сметалық) және құрылыстың сметалық құнына және жиынтық сметалық есеп айырысуға қатысты олардың бекітілгенін растайтын құжаттарды мемлекеттiк сараптаудың оң қорытындысын беру қажет.
       91. Мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық органына мынадай шығыстардың түрлерi бойынша бюджет мiндеттемелерiн тiркеу үшiн төлеуге шот бередi:
      мемлекеттік мекеме мен жеке тұлға - өтеусiз негiзде бюджет қаражаттарын алушы арасындағы еңбек қатынасы негiзiнде жүзеге асырылатын мемлекеттiк мекеменiң шығыстары;
      бюджеттерге берілетiн трансферттер және төмен тұрған бюджеттерге берілетін бюджеттік кредиттер;
      сыйақылар төлеу мен iшкi және сыртқы борыштың негізгі сомасын өтеу;
       елдiң iшiндегi күрделi трансферттер, шет елдерге күрделi трансферттер, қаржылық активтер сатып алу, ел шегiнде қаржылық активтер сатып алу;
      ерекше және өзге де ағымдағы шығындарды төлеу;
      аппараттарды және сыртқы саяси және халықаралық қызметті қамтамасыз ету үшiн мемлекеттік органдардың өкілдерiн ұстауға және материалдық-техникалық жарақтандыруға Қазақстан Республикасы шегiнде валюта қаражаттарын ауыстыру және оны аудару;
      жеке тұлғаларға тамақтану немесе заттай мүлiк, нысанды және арнаулы киiм-кешек, темекi өнiмдерiнiң құны шегінде ақшалай жәрдемақылар төлеу.
      92. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң (жергiлiктi атқарушы органдар) шешiмдеріне сәйкес мемлекеттiк мекеме шарт жасасқан немесе мiндеттемелердi қабылдаған жағдайда, мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық органдарына Қазақстан Республикасы Үкiметінiң (жергiлiктi атқарушы органдардың) тиісті шешімдерiнiң көшірмесiн бередi.

  11-тарау. Мемлекеттік мекемелер жасасқан азаматтық-құқықтық
мәмілелердi тiркеу кезiнде қойылатын талаптар

      93. Жасалған шарттарды тiркеудi талап ететiн шығыстардың экономикалық сыныптамасы бойынша шығыстардың тізбесiн бюджетте атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган белгілейдi.
      94. Мiндеттемелердi тiркеу негізінде жүргiзілетiн төлеуге берiлген шоттың сомасы шығыстардың экономикалық сыныптамасының тиiстi кодтары бойынша жыл басынан бастап тiркелген бюджет мiндеттемелерiнiң сомасын шегере отырып, мемлекеттік мекемеге берiлген рұқсаттардың сомасынан асып кетпеуi қажет.
      95. Аумақтық қазынашылық органына тiркеуге берiлген азаматтық-құқықтық мәмiлелердiң сомасы шығыстардың бюджеттік сыныптамасының тиiсті кодтары бойынша жыл басынан бастап тiркелген азаматтық-құқықтық мәмілелердiң сомасын шегере отырып, мемлекеттiк мекемеге берiлген рұқсаттардың сомасынан асып кетпеуi қажет.
      96. Мерзiмi бiр қаржы жылынан аспайтын азаматтық-құқықтық мәмiлелердi тiркеу мемлекеттік мекемелерге берiлген рұқсаттар шегінде жүзеге асырылады және мынадай жағдайларда болады:
      Қазақстан Республикасының Парламентi бекiткен үкiметтiк сыртқы қарыз бойынша шарттың шеңберiнде мемлекеттiк мекеменiң шарт жасасуына;
      құрылыста ұзақ мерзiмдi мердiгер жұмыстарға және оларға iлеспе тауарлар мен (немесе) қызметтерге мемлекеттік мекеменiң шарт, сондай-ақ дайындалу технологиялық мерзiмi бiр жылдан аспайтын тауарларды сатып алу туралы шарт жасасуына;
      мемлекеттiк сатып алу мәнi болып табылмайтын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алу жөніндегі халықаралық қаржылық институттар мен халықаралық рейтингтiк агенттiктермен құқықтық қатынастардың пайда болуы.
       Қалған жағдайларда, азаматтық-құқықтық мәмілелердi мемлекеттік мекемелер ағымдағы қаржы жылының соңына дейiнгі мерзiмде жасасады.
      97. Орындалу мерзiмi бiр қаржы жылынан асып кететiн шартта тиісті қаржы жылы бойынша сома бөлiнген шарттың жалпы сомасы көрсетіледi. Шарттың қолданылу мерзiмi бюджеттiк бағдарламаның бекiтілген паспортына сәйкес бюджеттiк бағдарламаның кiшi бағдарламасының iс-шараларын iске асыру мерзiмiне сәйкес келуi қажет. Кейiнгi жылдарда азаматтық-құқықтық мәмілелердi қайта тiркеу шарт немесе тиiстi қаржы жылына берiлген рұқсаттар шегiнде оған қосымша келiсiм негiзiнде жүргiзіледi. Халықаралық қаржылық институттар, халықаралық рейтингтік агенттіктер белгілеген нысан бойынша растаушы құжат негiзiнде Халықаралық қаржылық институттар мен халықаралық рейтингтік агенттiктермен болатын шарттарды қайта тiркеуге болады.
      98. Шарттың сомасы, есептердiң тәртiбi мен мерзiмi немесе тараптардың деректемелерi өзгерген жасалған шартқа қосымша келiсiм тiркеуге жатады. Есептердiң тәртiбi мен мерзiмiнiң өзгеруi бойынша қосымша келiсiмдi тiркеу кезiнде мiндеттемелердi тiркеу туралы хабарламаны (тапсырысты) өзгерту жүргiзiлмейдi. Шарт сомасының өзгеруi бойынша қосымша келiсiмдердi тiркеу мынадай:
      сапасы, көлемдерi өзгермеуi шарты және берушiнiң таңдауы үшін негізгi болып табылатын басқа да шарттар кезiнде бағаның кемiтiлуi бөлiнiсiнде шарттың сомасы кемiген;
      табиғи немесе мемлекеттік монополия субъектілерiмен, үлесi осындай рынокта жүз пайызға тең анықталған тауар рыногінде басым (монополиялық) жағдаймен айналысатын немесе бір көзден балама болмаған кезде жасасқан берушілермен шарттың сомасы өзгерген;
      мемлекеттік сатып алу мәнi болып табылмайтын тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алуға шарттың сомасы өзгерген;
      шарттың жалпы сомасы өзгермеген бір жылдан артық мерзiмге жасалған шарттың ағымдағы қаржы жылында сомасы өзгерген жағдайларда берiлген рұқсаттардың қалдығы шегiнде болады.
      99. Бiр жылдан артық мерзiмге жасалған шарттың жалпы сомасының өзгеруi бойынша қосымша келiсiмдi тiркеу осы Ереженiң 98-тармағында санамаланған жағдайларда мүмкін болады. Шарт тараптарының өзгеруi тараптардың қайта ұйымдастырылуына және мемлекеттiк мекеменiң функцияларын басқа мемлекеттiк мекемеге беруге байланысты жүзеге асырылады.
      100. Шарттардың сомасы өзгерген кезде мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық органына тiркеуге негiзгі шартқа қосымша келiсiм мен бұрын орындалған міндеттемелерді ескере отырып шарттың жаңа сомасына өтiнiм бередi.
      101. Шарттың бұзылған жағдайда, мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық комитетiне шартты бұзу туралы келiсiм немесе шарттың бұзылуы туралы хабарлама және есептемелердi салыстыру актiсiн ұсынады. Берушiнiң мемлекеттік мекеме алдында берешегі болған кезде шартты бұзуды тiркеуге болмайды.
      102. Тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушілермен немесе бюджет қаражаттарын алушылармен мемлекеттiк мекеме жасасқан азаматтық-құқықтық мәмілелер бойынша тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) төлеу үшiн мынадай шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi үшiн ағымдағы қаржы жылына шарттың сомасының 50 пайызынан аспайтын мөлшерде аванстық (алдын ала) төлем жасалады:
      131 "Тамақ өнiмдерiн сатып алу",
      132 "Дәрi-дәрмектер және өзге де медициналық мақсаттағы құралдар",
      134 "Зат түрiндегi мүліктік заттарды және басқа нысандық және арнайы киім-кешектерді сатып алу, тiгу және жөндеу",
      135 "Ерекше жабдықтар мен материалдар сатып алу",
      139 "Өзге де тауарлар сатып алу",
      149 "Өзге де қызметтер мен тауарлар" - ауылдағы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарымен шарт жасасқан кезде,
      411 "Активтер сатып алу",
      412 "Ғимараттар мен құрылыстар сатып алу".
      102-1. Аурулардың шетелде емделуiн көздейтiн шығыстарды төлеу үшiн шығыстардың экономикалық сыныптамасының 149 "Өзге де қызметтер мен жұмыстар" ерекшелiгi бойынша ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының 70 пайызы мөлшерiнде аванстық (алдын ала) төлемге рұқсат етiледi.
       Ескерту. 102-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      103. 145 "Жылытқаны үшiн ақы төлеу" шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша аванстық (алдын ала) төлемге ағымдағы қаржы жылына жасалған шарттың сомасының 30 пайызынан аспайтын мөлшерде отын сатып алу бөлігінде ғана рұқсат етіледi. Осы Ереженiң 102 және 102-1-тармақтарында көрсетілген тiзбеге енбейтiн шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша, оның iшiнде 149 "Өзге де қызметтер мен жұмыстар" ерекшелiгі бойынша аванстық (алдын ала) төлемге ағымдағы қаржы жылына жасалған шарттың сомасының 30 пайызынан аспайтын мөлшерде рұқсат етiледi. 147 "Үй-жайды жалдауға ақы төлеу", 141 "Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу" және 144 "Электр энергиясына ақы төлеу" шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi үшін аванстық (алдын ала) төлемге рұқсат берiлмейдi.
       Ескерту. 103-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      103-1. Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастыру үшін астықты мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезiнде Мемлекеттiк астық ресурстарын басқару агентіне ақша қаражатын аудару Қазақстан Республикасы Үкiметінiң жыл сайынғы шешiмiмен анықталатын астықты көктемгi-жазғы қаржыландыруға және күзгі сатып алуға арналған сома мөлшерiндегi бiржолғы төлемдермен жүзеге асырылады.
       Ескерту. 103-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2005.06.28. N  639  қаулысымен.
      104. Аванстық (алдын ала) төлем сомасын өтеу қаржы жылының iшiнде тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) беру көлемiмен және ағымдағы қаржы жылында мемлекеттiк мекеме жасаған азаматтық-құқықтық мәмiле шарттарында көзделген оларды беру туралы құжаттармен расталады.
      Тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) келесi ақы төлеу тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) беруге арналған шартта айқындалған және ағымдағы қаржы жылының аяғына дейiн алдын ала төлем сомасын жеткiзiлiмдердiң (жұмыстардың, қызметтердiң) алынған көлемiмен растауды қамтамасыз ету үшiн келесi төлемдердiң мөлшерiн белгiлейтiн тәртiпке сәйкес жүргiзiледi.
       Ескерту. 104-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      105. Бюджеттік кредит беру жөнiндегі азаматтық-құқықтық мәмілелердi тiркеу Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың тiзiлiмдерiне енгізілген мемлекеттік талаптардың тiзiлiмiне оларды енгізгеннен кейiн жүргізіледi.
      106. Республикалық бюджет қаражаты есебiнен бюджеттiк кредит беру шарттары Қазақстан Республикасы Үкiметінiң шешiмдерiмен, жергілікті бюджеттер қаражаттарының есебiнен - жергiлiктi атқарушы органдардың шешiмдерiмен анықталады.
      107. Шетел берушілерiмен тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) жеткiзуге шетел валютасында шарттар жасасуды тiркеуге Қазақстан Республикасында талап етілген көлемде және сапада осы тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алу мүмкiндiгi болмаған кезде рұқсат етiледi. Шетел валютасында төлем жүргiзу мемлекеттiк мекеменiң сыртқы экономикалық қызметiне байланысты және бюджеттік бағдарламаның паспортында сипатталған iс-шараларға сәйкес жүзеге асырылады.
      108. Шетел валютасында азаматтық-құқықтық мәмілелердi тiркеу үшiн мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық органына тиiсті деректемелердi көрсете отырып, шарттың түпнұсқасын бередi. Шетел валютасында тауарлардың импорты бойынша азаматтық-құқықтық мәмілелердi тiркеу үшін мемлекеттiк мекеме бюджеттi атқару жөнiндегі орталық уәкілетті органның кедендiк бақылау бойынша тиiстi бөлiмшесi ресiмдеген мәміленiң паспортын ұсынады. Курстық бағамға байланысты азаматтық-құқықтық мәмілелердi тiркеу сомасынан талап етiлген төлеу сомасының асып түсуiне мiндеттемелердi тiркеуге қосымша өтінiмдi мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық органға бергеннен кейiн ҚР ББС шығыстардың экономикалық сыныптамасының тиiстi кодтары бойынша берiлген рұқсат қалдығының шегінде мүмкiндiк берiледi.

  12-тарау. Азаматтық-құқықтық мәмілелердi тiркеу кезiнде мемлекеттік мекемелер ұсынатын құжаттарға қойылатын талаптар

      109. Мемлекеттік мекеме жасасқан шартқа бiріншi басшы немесе оған уәкiлеттік берілген тұлға қол қоюы және тараптардың мөртабандарымен расталуы қажет. Тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезiнде шарт мемлекеттік сатып алу туралы заңнама талаптарына сәйкес келуi қажет.
      Шарт әрбiр тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушi немесе бюджет қаражаттарын алушы бойынша жасалады. Егер тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) беруші немесе бюджет қаражаттарын алушыға ақы төлеу шығыстар сыныптамасының бiр бюджеттік бағдарламасының, кiшi бағдарламасының әртүрлi ерекшелiктерi бойынша жүргiзiлген жағдайда, шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының әрбiр коды бойынша мiндеттемелердi тiркеуге өтiнiм бере отырып, бiр шарт жасауға болады. Шартта шығыстардың бюджеттік сыныптамасының әрбiр коды бойынша сома бөлiнген жалпы сома болуы қажет.
      Республикалық бюджет қаражаты есебiнен бюджеттік кредит беру туралы шарт (келiсiм) жасасуды Қазақстан Республикасының Үкiметi атынан бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган жүзеге асырады.
      Жергілiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен бюджеттік кредиттердi беру туралы шарттар (келiсiмдер) жасасуды жергiлiктi атқарушы органның - әкiмнiң атынан немесе уәкілеттік берiлген тұлға жүзеге асырады.
      110. Шартта мынадай ақпарат:
      заңды тұлғалар үшiн тараптардың толық атауы және шартқа қол қоюға уәкілеттiк берiлген тұлға туралы мәлiмет; жеке тұлғалар үшiн тегі, аты, әкесiнiң аты, жеке басын куәландыратын құжаттардың деректерi;
      тараптардың мекен-жайы, салық төлеушiнiң тiркелген нөмiрi (Қазақстан Республикасының резиденттерi үшiн);
      тараптардың банктiк деректемелерi: берушiнiң дербес сәйкестендiру кодын, ұлттық валютада есеп айырысу үшiн қызмет көрсететiн банктiң атауы мен бiрегейлеу коды. Шетел валютасында есеп айырысу үшін банк-корреспондентте қызмет көрсететiн банктiң деректемелерi мiндетті түрде көрсетiледi;
      бюджеттік бағдарламаның, кiшi бағдарлама мен ерекшелiктiң атауы;
      шарттың мәнi;
      жұмыстарды, қызметтердi орындау және тауарларды жеткiзу мерзiмi;
      тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) ақы төлеу мерзiмi;
      шарттың талаптарын орындамағаны және тиiсiнше орындамағаны үшiн тараптардың жауапкершілігі болуы қажет.
      Жоғарыда санамаланған талаптар ескерiлмеген, сондай-ақ қолмен жазылған шартты аумақтық қазынашылық органына тiркеуге беруге болмайды.
      Шарт аумақтық қазынашылық органдарында тiркелген сәттен бастап күшіне енедi.
      111. Тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) беруге арналған шарттар осы Ереженiң 110-тармағында көрсетiлген мәлiметтерге қосымша мыналарды:
      берiлетін тауарлардың (орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердiң) көлемiн, бiрлiк үшiн бағаны, шарттың жалпы құнын;
      тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) жеткiзушілердiң немесе бюджет қаражатын алушылардың шарт бойынша өз мiндеттемелерiн орындауы туралы куәландыратын құжаттарды көрсете отырып берiлген тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) қабылдау-тапсыру тәртiбiн;
      тауарларды беру (жұмыстарды орындау, қызметтердi көрсету) мерзiмi мен көлемiн тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушi немесе бюджет қаражатын алушы мiндеттемелердiң орындалу бiркелкiлiгіне қойылатын талаптарды қамтамасыз етуi және айлар бойынша құндық тұрғыда тиiстi бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша мемлекеттік мекемелердiң төлемдерiмен қаржыландырудың жеке жоспарында көрсетiлген сомаға сәйкес болуы тиiс;
      тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) бергенi үшiн төлемдердi жасаудың тәртiбiн қамтуы тиiс.
      112. Мемлекеттік мекемелер алушыларға қызмет көрсету жөнiндегi әрбiр Банк/Агентпен бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган белгілеген тәртiппен Агенттiк келiсiм жасайды және қол қоюға құқығы бар лауазымды тұлғалардың қолының үлгісi мен мөрдiң бедерi бар құжатты оған ұсынады.
      Агенттiк келiсiм мыналарды қамтуы тиiс:
      тараптардың толық атауы және мекен-жайы;
      бюджеттік бағдарламаның атауы;
      агенттiк келiсiм жасаудың мәнi;
      агенттік қызметiнiң, олар орындайтын жұмыстар мен қызметтердiң құрамы және мазмұны;
      агент орындайтын жұмыстар мен қызметтердiң құны;
      жұмыстар мен қызметтердi орындау мерзiмi;
      төлемдердi және жобаны қаржыландыру жөнiндегi есептердi iске асырудың, бюджеттік кредитті берудiң және қаражатты бюджетке қайтарудың (қайталама қаржыландыру жағдайында) тәртiбi мен әдiстерi;
      бюджет қаражаттарын агенттiң шотына аударудың кестесi;
      агенттің бюджет қаражаттарының пайдаланылуын растайтын құжаттардың тiзбесi, беру тәртiбi және мерзiмi;
      қаржылық агенттің қызметтерiн төлеу көздерi және тәртiбi:
      агенттік келiсiм тараптарының өзара мiндеттемелерi;
      агенттiк келiсiмiнiң шарттарын орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн тараптардың жауапкершiлігі;

  13-тарау. Мiндеттемелердi тiркеуге арналған өтiнiмдердi
ресiмдеу және ұсыну, мiндеттемелердi тiркеу туралы
хабарлама (тапсырыс) беру

      113. Өтiнiм тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) әрбiр берушіге немесе бюджет қаражаттарын алушыға және бiр немесе одан артық тауарлар (жұмыстар, қызметтер) атаулары үшін ҚР ББС әрбiр коды бойынша жеке-жеке ұсынылады.
      114. Өтінiмге мемлекеттiк мекеменің бiрiнші басшысы немесе уәкiлеттік берiлген тұлға, бас бухгалтер қол қояды және мөрмен куәландырылады. Басшы немесе уәкілеттік берілген тұлға, бас бухгалтер өтiнімнің дұрыс ресiмделуi үшiн жауап бередi. Өтiнiмге басшы немесе уәкілеттік берiлген тұлға (және/немесе) бас бухгалтер болмаған жағдайда, бұйрыққа сәйкес олардың мiндеттерiн орындаушы тұлғалар қол қояды.
      115. Қазақстан Республикасының Парламентi бекiткен қарыз шартының аясында тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алуға арналған азаматтық-құқықтық мәмілелердi тiркеген кезде мемлекеттік мекеме бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілетті органмен келiсiлген 29-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мiндеттемелердi тiркеуге арналған өтінімді аумақтық қазынашылық органына ұсынады.
      116. Мемлекеттік мекеме өтiнiмдерге рет нөмiрiн бередi және "Күнi" бағанын толтырады. "N мемлекеттік мекеме" тор көзiнде мемлекеттік мекеменiң коды көрсетiледi. "Мемлекеттік мекеменiң атауы" бағанында мемлекеттiк мекеменiң толық атауы көрсетiледi.
      "Бюджеттің түрі" бағанында мыналардың есебiнен шығыстар жасалатын бюджет:
      01 - республикалық бюджет,
      02 - облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерi,
      03 - аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджет көрсетiледi.
      "Қаржыландыру көзi" бағанында:
      1 - бюджет есебiнен шығыстар үшін,
      2 - үкiметтік сыртқы қарыздар есебiнен шығыстар үшін шығыстардың түрлерi көрсетіледi.
      "Шығыстарды сипаттау" бағанында ҚР ББС экономикалық сыныптамасы бойынша шығыстардың ерекшелiгiне сәйкес келетiн шығыстардың түрлері, тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алу әдiстерi көрсетіледi. Осы тор көзде тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) мемлекеттiк сатып алу кезiнде конкурсты өткiзу қорытындылары хаттамасының немесе бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті органның тиiстi бөлiмшесiнiң бір көзден сатып алуға хаты-келісімінің (растама) нөмiрi және күнi көрсетіледi. Мемлекеттiк мекемелер Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң (жергiлiктi атқарушы органдардың) шешiмдерiне сәйкес шарт жасасқан жағдайда, осы тор көзде Қазақстан Республикасының Үкiметi (жергіліктi атқарушы органдар) шешiмiнiң нөмiрi және күні, тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушінің немесе бюджет қаражатын алушының ДСК көрсетіледi.
      "Бюджеттiк сыныптама коды" бағанында дәйекті түрде бюджеттiк бағдарламаның, бюджеттік бағдарламаның, кiшi бағдарламаның әкімшісінің кодтары, шығыстардың ерекшелiктерi көрсетіледi. "Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) атауы" бағанында жасасқан шартқа сәйкес берілетiн тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) атауы толтырылады. Бюджет сыныптамасының кодтары және тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) атауы жасасқан шарттардың мазмұнына сәйкес келуi тиiс.
      "Тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушінің (бюджет қаражатын алушының атауы және мекен-жайы, беруші (бюджет қаражатын алушы) банкiнiң атауы және БСК" бағанында беруші (бюджет қаражатын алушы) коды, атауы, заңды мекен-жайы, салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi және оның банктік деректемесі (ағымдағы шотының жеке сәйкестендiрiлген коды, қызмет көрсететін банктiң атауы және банктік сәйкестендiрілген коды) көрсетiледi.
      "Саны", "Баға" және "Сома" бағанында тауарлар (жұмыстар, қызметтер) тобының мөлшерi бiрлiк үшiн бағасы және ұлттық валютадағы жалпы құны көрсетіледi. Жұмыстардың және қызметтердiң бiрыңғай өлшеуiштерi болмаған жағдайда "Саны" бағанында 1 (бiрлiк) көрсетуге рұқсат етіледi. "Сома" бағанының "Барлығы" жолында шарттың жалпы сомасы ұлттық валютада жазбаша көрсетiледi. Өтінімнiң жалпы сомасы жасалған шартта көрсетiлген ҚР ББС әрбiр кодының сомасына сәйкес келуi тиiс.
      Шетелдiк валютадағы азаматтық-құқықтық мәмілені тiркеу кезiнде өтiнiмнiң жалпы сомасы нарықтық бағамы бойынша тiркеу күнiне есептелген ұлттық валютада келтiрiледi.
      Өтінiмнiң "Төлем кестесi" бөлiмiнің "Құжат - негiздеме" бағанында құжаттың атауы көрсетiледi, оның негiзiнде төлем жүргiзіледi. Осындай құжаттар мемлекеттiк мекеменiң және тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) берушiсi немесе бюджет қаражатын, мемлекеттiк сатып хаттамасын алушының арасындағы шарт болуы мүмкiн.
      Өтінімнiң "Төлем кестесi" бөлiмiнiң "Төлем күнi" және "Сома" бағандарында тиiсiнше жоспарланатын төлем күні мен сомасы көрсетiледi. Тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) беру туралы шарттың талаптарына сәйкес аванстық (алдын ала) төлемдi өтеудi ескере отырып, аванстық (алдын ала) төлемнiң мөлшерi және жеткiзiлетiн тауарлардың (орындалатын жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердің) төлем сомасы көрсетіледi. "Сома" бағанындағы жолдардың жалпы сомасы өтiнiмнiң жалпы сомасына сәйкес келуi тиiс.
      Өтінiмнiң "Төлем кестесi" бөлiмiнiң "% Өтінiмдер" бағанында шартқа сәйкес айлар бойынша бөлiнген аванстық (алдын ала) өтінiмнiң процентi және төлем сомасы көрсетіледі.
      117. Мiндеттемелердi тiркеу туралы Хабарлама (Тапсырыс) (бұдан әрi - Хабарлама (Тапсырыс)) мемлекеттік мекеме құжаттарды берген күннен бастап үш жұмыс күнiнiң iшiнде қазынашылықтың аумақтық органы бекiткен өтiнiмнiң негiзiнде қалыптастырылады.
      118. Хабарлама (Тапсырыс) мемлекеттік мекеменің тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) берушісімен жасаған азаматтық-құқықтық мәмілесін тiркелуiн растайтын құжат болып табылады.
      119. Мемлекеттiк мекеменiң тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) берушісімен немесе үш миллион теңгеге дейiн сомаға бюджет қаражатын алушымен жасаған азаматтық-құқықтық мәмiлесiн тiркеу кезiнде 32, 33-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша Хабарлама (Тапсырыс) қалыптастырылады, жауапты орындаушының қолымен және мөртаңбасымен расталады, қазынашылықтың аумақтық органының бiрiншi басшысы немесе оған уәкілетті тұлға қол қояды, мөрмен растайды. Жауапты орындаушының мөрiмен расталған Шарттың түпнұсқасының екі данасын қоса бере отырып 32-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Хабарлама (Тапсырыс) мемлекеттік мекемеге беріледі, жауапты орындаушының мөрiмен расталған шарттың көшiрмесiн қоса бере отырып 33-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Хабарлама (Тапсырыс) қазынашылықтың аумақтық органында қалады.
      120. "Түпкiлiктi" мәртебесiмен төлеуге берiлген шотты өткiзген кезде қазынашылықтың аумақтық органы 32, 33-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша Хабарламаның (Тапсырыстың) қосымша даналарын қалыптастырады. Хабарлама (Тапсырыстар) 32, 33-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша жауапты орындаушының қолымен және мөртаңбамен куәландырылады, қазынашылықтың аумақтық органының басшысы немесе оған уәкілетті тұлға қол қояды. Хабарлама (Тапсырыс) 32-қосымшаға сәйкес нысан бойынша орындалған және тiркелген міндеттемелерге есеп жүргізу үшін мемлекеттік мекемеге беріледі. Хабарлама (Тапсырыс) 33-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік мекеменiң орындалған мiндеттемелерiн жабу үшiн қазынашылықтың аумақтық органында қалады.
      121. Мемлекеттік мекеменiң бюджет қаражатын алушымен үш миллион теңгеден жоғары сомаға жасалған азаматтық-құқықтық мәмілелерiн тiркеу кезiнде 30, 31, 32, 33-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша Хабарлама (Тапсырыс) қалыптастырылады. Барлық даналарына қазынашылықтың аумақтық органының жауапты орындаушысы бұрыштама қояды, оның бiрiншi басшысы немесе оған уәкілеттi тұлға қол қояды және мөрмен куәландырылады.
      "Сипаттау" алаңында Хабарлама (Тапсырыс) 30-қосымшаға сәйкес нысан бойынша төлемдi тағайындауды сипаттаудан басқа берушiнiң ЖСК да көрсетiледi.
      122. Хабарлама (Тапсырыс) 30, 31, 32-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша мемлекеттік мекемеге беріледі. Хабарламаның (Тапсырыстың) алынған даналарына мемлекеттік мекеменiң басшысы немесе оларға уәкiлетті тұлға, бас бухгалтер қол қояды және мөрмен куәландырылады.
      123. Мемлекеттік мекеме 30, 31-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша бюджет қаражатын алушыға Хабарламаны (Тапсырысты) бередi.
      124. Хабарлама (Тапсырыс) 30-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджет қаражатын алушы екiншi деңгейдегi банкке немесе банктiк операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға беріледі, онда бюджет қаражатын алушының банктiк шоты ашылған.
      125. Жауапты орындаушының мөртаңбасымен куәландырылған шарт түпнұсқасының екі данасын қоса бере отырып 32-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Хабарлама (Тапсырыс) мемлекеттік мекемеге беріледі, жауапты орындаушының мөртаңбасымен куәландырылған шарттың көшiрмесiн қоса бере отырып 33-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Хабарлама (Тапсырыс) қазынашылықтың аумақтық органында қалады.

  5-бөлiм. Төлемдердi жүзеге асыру тәртібi

  14-тарау. Ұлттық валютада қолма-қол емес нысанда
төлемдердi жүргiзу

      126. Мемлекеттiк мекемелердiң төлемдерi тиiстi бюджеттердiң қолма-қол ақшасының бақылау шоттарындағы немесе мемлекеттік мекемелердiң шоттарындағы бос қалдықтардың шегінде жүргiзіледi. Тиiстi бюджеттердiң қолма-қол ақшасының бақылау шоттарының ашылуы және жабылуын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әкiмшілiк-аумақтық бiрлiктердi құру немесе жою кезiнде бюджеттің атқарылуы жөнiндегi орталық уәкілетті орган жүргізедi. Қолма-қол ақшаның бақылау шоттарының жеке сәйкестендiрме кодтарын бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган бюджеттi атқару жөнiндегі уәкілетті органдарға және мемлекеттік мекемелерге тапсырады және жеткiзедi.
      127. Қолма-қол ақшаның тиiстi бақылау шоттарында ақшаның жетіспеушілiгi болған жағдайда бiрiнші кезектегi тәртiппен қазынашылықтың аумақтық органы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергілікті атқарушы органдардың шешiмдерiнде белгіленген бюджет шығыстарының басым бағыттары бойынша төлемдердi жүргізедi, қалған төлемдер кезектi тәртiппен төлеуге берілетiн шоттардың түсуiмен жүргізіледi.
      128. Ақша аудару мемлекеттік мекеменiң қазынашылықтың аумақтық органына табыс етілген ақша төлеу туралы нұсқау болып табылатын төлеуге берілетiн шоттың негiзiнде жүзеге асырылады. Мемлекеттiк мекеме - ақша аударушы қазынашылықтың аумақтық органына басшының немесе оларға уәкілетті тұлғаның қолымен және төлемнiң негiзділігін растайтын мемлекеттік мекеменiң мөрiмен куәландырған тиiстi құжаттардың көшiрмелерiн оған қоса бере отырып 34-қосымшаға сәйкес екі данада төлеуге берілетiн шотты көрсетедi.
      129. Төлеуге берілетін шотты онда көрсетілген күннен он күнтiзбелiк күннiң iшiнде қазынашылықтың аумақтық органы қабылдайды.
      "Ағымдағы" мәртебесiмен төлеуге берілетiн шот - ол алдын ала төлеудi қоса алғанда мемлекеттік мекеменiң тиiсті мiндеттемесiнің аралық төлемiн жүзеге асыру үшiн қалыптастырылатын төлеуге берілетін шот.
      "Түпкілiктi" мәртебесiмен төлеуге берілетiн шот - ол мемлекеттiк мекеменің тиісті мiндеттемесiнiң түпкiлiктi төлемiн жүзеге асыру үшiн қалыптастырылатын төлеуге берілетiн шот.
      Мемлекеттiк мекеме қазынашылықтың аумақтық органына берiлген төлеуге берілетiн шоттардың негізділігiн және растайтын құжаттардың сенiмділiгiн қамтамасыз етедi.
      130. Қазынашылықтың аумақтың органы төлеуге берілетін шоттарды толтырудың дұрыстығын және негiздiлiгiн тексергеннен кейiн ұсынылған төлеуге берiлетiн шоттарды енгiзедi және бекiтедi. Осы Ережеде келтiрiлген талаптарға сәйкес келмейтiн мемлекеттік мекеме берген төлеуге берілетін шоттар енгiзуге және бекiтуге жатпайды.
      131. Қазынашылықтың аумақтық органы жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер берген бекiтілген төлеуге берілетін шоттардан пакеттердi қалыптастырады. Бюджет қаражаты есебiнен мемлекеттік мекеменiң кассалық шығыстарды жүргізу күнi 35-қосымшаға сәйкес "Мемлекеттік мекемелер бойынша төлемдер тiзiлiмi" 4-20-нысанына бекiтiлген төлеуге берілетін шотты енгiзу күнi болып табылады.
      "Төлемдi тағайындау" бағанында төлеуге берілетін шотта көзделген мәлiметтердiң негізінде үш миллион теңгеден жоғары сомаға төлем құжатын қалыптастыру кезiнде құжаттың атауы, нөмiрi және күнi көрсетіледi, оның негізінде ақшаны аудару, Хабарламаның (Тапсырыстың) нөмiрi және күнi, сондай-ақ "ағымдағы" немесе "түпкілікті" төлемдерінің мәртебесi жүзеге асырылады.
      132. Бюджеттi атқару жөніндегi орталық уәкілеттi орган республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер берген бекiтiлген төлеуге берiлетiн шоттардан пакеттердi қалыптастырады.
      "Төлемдi тағайындау" бағанында мiндетті түрде төлеуге берілетін шотта көзделген мәлiметтердiң негiзiнде үш миллион теңгеден жоғары сомаға төлем құжатын қалыптастыру кезiнде құжаттың атауы, нөмiрi және күнi көрсетіледi, оның негiзiнде ақшаны аудару, хабарламаның (тапсырыстың) нөмiрi және күнi, сондай-ақ "ағымдағы" немесе "түпкіліктi" төлемдерінің мәртебесi жүзеге асырылады.
      Бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган қалыптастырылған пакеттерден төлем құжаттарын қалыптастырады. БҚШ ақшаны есептен шығару ҚР ҰБ белгiлеген тәртiппен ҚХЕО арқылы бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган жiберген төлем құжаттарының негiзiнде жүргiзіледi.
      133. Жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi зейнетақы жарналары және ҚХЕО арқылы Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар бойынша төлемдер жүргiзу кезiнде есептi айдан кейiнгi бeci күнiне дейiн төлем құжатымен бiрге екі данада қағаз түрiмен, сондай-ақ магниттiк түрлермен мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерінің тiзiмдерi беріледі. Мемлекеттiк мекеме тiзiмдердiң дұрыс жасалуын қамтамасыз етедi.
       Ескерту. 133-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      134. Мемлекеттiк мекемелер жалақыны төлеуге арналған төлеуге берiлген шоттарды есептiден кейiнгi айдың бесiншi күнiне дейiн, ал ағымдағы қаржы жылының соңғы айында жиырмасыншы күнiне дейiн аумақтық қазынашылық органдарына береді.
       Ескерту. 134-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
       134-1. Жалақы мен өзге де төлемдердi қызметкерлерге екiншi деңгейдегі банктерде ашылған олардың карт-шоттарына төлеуге берiлген шотпен бiрге аудару жөнiндегi төлемдердi жүргiзу үшiн қызметкерлердiң тiзiмiн мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық органына ҚХЕО белгiлеген форматта электрондық жеткiзгіште бередi. Төлеуге берiлген шоттар және электрондық жеткiзгiштегi қызметкерлердiң тiзiмi осы Ережеге 37-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Жалақыны, мiндеттi зейнетақы жарналарын, әлеуметтiк аударымдарды аудару бойынша төлеуге берiлген шоттардың тiзiлiмiне сәйкес берiледi, онда оларды есепке алу және бақылау үшiн төлеуге берiлген шоттар бойынша мәлiметтер көрсетiледi.
       Ескерту. 134-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      135. Төлем жүргізгеннен кейiн төлеуге берілетін шоттың екiншi данасы және бір күн бұрын жүргiзілген төлемдер бойынша қалыптастырылған есептер төлем жүргiзу күнін көрсете отырып қазынашылықтың аумақтық органының жауапты орындаушысының қолымен және мөртаңбасымен куәландырылады және мемлекеттік мекемеге беріледі.
      Мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне екіншi деңгейдегі банктерде ашылған олардың карт-шоттарына жалақы мен өзге де төлемдердi, мiндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдарды аудару жөнiндегi төлемдердi жүргiзу кезiнде ақша алушылардың тиiстi шоттарына жүргiзiлген төлемдер бойынша үзiндi көшiрмелер (бұдан әрi - үзiндi көшiрмелер) қалыптастырылады. Үзiндi көшiрмелердi операциялық күндi жапқаннан кейiн есептердi қалыптастыруға жауапты аумақтық қазынашылық органының жауапты орындаушысы қалыптастырады. Үзiндi көшiрмелердiң әрбiр бетi төлемдi жүргізу күнiн көрсете отырып, оның мөрiмен және мөртабанымен расталады және төлеуге берiлген шотпен бiрге мемлекеттiк мекемеге берiледi.
      Үзiндi көшiрмелер мемлекеттiк мекеме олардың негiзiнде қызметкерлердiң тiзiмiн және тиiсiнше карт-шоттарға, жинақтаушы зейнетақы қорларына, жалақы, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша бастапқы құжаттардың деректерi бар Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына аударылған соманы әрбiр жол бойынша салыстырып тексеруге жүзеге асыратын құжаттар болып табылады. Үзiндi көшiрмелердi алған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде үзiндi көшiрмелер деректерiнiң бастапқы құжаттардың деректерiмен сәйкес келмеуi болған кезде мемлекеттiк мекеме есептелген және аударылған сома бойынша алшақтық туралы ақпаратты бере отырып аумақтық қазынашылық органына түсiнiк алу үшiн жазбаша өтiнiш жасайды. Үзiндi көшiрмелердi мемлекеттiк мекеме жалақы, мiндеттi зейнетақы жарналары, әлеуметтiк аударымдар бойынша бастапқы құжаттармен бiрге тiгедi және олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген мерзiмде сақталады.
       Ескерту. 135-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      136. Субсидиялар төлеу бойынша төлемдер жүргiзу кезiнде бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi қазынашылықтың аумақтық органына Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық кесiмiнде көзделген төлемнің негiзділігін растайтын құжаттарды төлеуге берілетін шотпен бередi.
      137. Қазынашылықтың аумақтық органы мен бюджетті атқару жөнiндегi жергілікті уәкілетті орган 36-қосымшаға сәйкес "Шоттардағы қалдықтар туралы есеп" 5-34-нысаны бойынша тиiстi бюджеттердiң қолма-қол ақшасының айналымдары мен қалдықтарына бақылау шоттары бойынша ай сайын салыстыру жүргiзедi.
      138. Қазынашылықтың аумақтық органы мен қызмет көрсететiн мемлекеттiк мекеме арасындағы кассалық шығыстарды салыстыру 35-қосымшаға сәйкес "Шығыстар жөнiндегi жиынтық есеп" 4-20-нысаны бойынша тоқсанның соңғы айынан кейiнгі айдың бiрінші күні жүргiзiледi. Нысан қазынашылықтың аумақтық органы мен мемлекеттік мекемелер басшыларының қолдарымен және олардың мөрлерiмен куәландырылады.
      139. Қазынашылықтың аумақтық органы қазынашылықтың аумақтық органының басшысы бекiткен мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету кестесiне сәйкес жалақы төлеу жөнiндегi операцияларды жүзеге асырады.

  15-тарау. Ұлттық валютада қолма-қол ақшасыз
нысандағы төлемдер жүргiзудiң негiзділігiн
тексеру кезiнде қойылатын талаптар

      140. Мемлекеттiк мекеме қазынашылықтың аумақтық органына Төлеуге берілетін шоттың тiзiлiмiн қоса бере отырып төлеуге берілетін шотты бередi. 37-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Төлеуге берiлетiн шоттың тiзiлiмi - құжат, онда қазынашылықтың аумақтық органына шығыс операцияларын жүргiзу үшін мемлекеттiк мекеме берген олардың орындалуын бақылау және жүргізу үшiн төлеуге берілетін шоттар көрсетіледi.
      141. Мемлекеттiк мекеме жасаған азаматтық құқықтық мәмілелер жөнiндегi төлемдер қазынашылықтың аумақтық органында мәмілелер тiркелгеннен кейiн ғана жүзеге асырылады. Аванстық (алдын ала) төлем жүргізу үшiн мемлекеттік мекеме төлеуге берілетін шотты бередi. Берiлген тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) төлеу үшiн төлеуге берілетін шотқа берушінің тауарларының (жұмыстарының, қызметтерінің) немесе бюджет қаражатын алушының шот-фактуралары, тауарларды жеткiзу туралы жүкқұжаттары (кесiмдер), жасалған шартқа сәйкес орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актілерi қоса берiледi. 147 "Үй-жайды жалдауға ақы төлеу", 141 "Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу", 144 "Электрэнергиясына ақы төлеу", сондай-ақ отын сатып алудан басқа 145 "Жылуға ақы төлеу" ерекшелiктерi бойынша төлемдер жүргiзу кезiнде ақы төлеу жүргізілетін есептi тоқсаннан кейiнгі айдың бiрi күнi берушімен дебиторлық берешектiң болмауын растайтын салыстыру актісінің осы тармағында көрсетілген растайтын құжаттарға қосымша төлеуге берілетін шотқа беру қажет.
      142. Қазынашылықтың аумақтық органы:
      Төлеуге берілетін шоттардың тiзiлiмiне сәйкес мемлекеттік мекеменiң төлеуге берілетін шотын және растайтын құжаттарын қабылдайды;
      төлеуге берілетін шоттарды ресiмдеудiң және растайтын құжаттардың дұрыстығын тексередi;
      мемлекеттік мекеменiң қолдары мен мөрлерінің үлгiлерi бар құжатқа төлеуге берілетін шоттың қолдары мен мөрлерінің сәйкестігін 
тексередi;
      мемлекеттiк мекеменің тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушімен немесе бюджет қаражатын алушымен жасаған тiркелген азаматтық-құқықтық мәмілелер бойынша Хабарламаның (Тапсырыстың) тиiстi деректерiмен төлеуге берiлетiн шоттың деректерiн салыстырады;
      тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушiнiң немесе бюджет қаражатын алушының деректерiн салыстырады;
      төлеуге берілетін шотта көрсетілген мәлiметтердiң растайтын құжаттардың деректерiмен сәйкестігiн тексередi;
      мемлекеттiк мекеме қызметкерлерiнiң тiзiмдерi қорытынды сомасының жалақы, мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша төлемдердi жүргiзу кезiнде төлеуге берiлген шоттарда көрсетiлген сомамен сәйкестiгін тексерудi жүзеге асырады.
       Ескерту. 142-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      143. Талаптар деректерi сәйкес келген кезде төлеуге берілетін шотты үш жұмыс күнiнiң iшiнде Төлеуге берілетін шоттардың тiзілiмiне сәйкес мемлекеттiк мекемеден оларды қабылдау күнiнен бастап қазынашылықтың аумақтық органы орындайды. Талаптардың деректерi сәйкес келмеген кезде төлеуге берілетін шот үш жұмыс күнінің ішінде қателерiн көрсете отырып оларды жою үшін қазынашылықтың аумақтық органы басшысының қолы бар ресми хатпен қайтарылады.

  16-тарау. Төлеуге берілетiн шотты ресiмдеу

      144. Төлеуге берілетін шот мемлекеттік мекеме басшысының немесе оларға уәкілетті тұлғалардың қолдарын және қолдар мен мөр бедерiнiң үлгiлерi бар құжаттарға сәйкес мемлекеттік мекеме мөрiнiң бедерiн қамтуы тиiс.
      145. Төлеуге берілетін шотта "ағымдағы" немесе "түпкілікті" мәртебесi көрсетiлуi тиiс. "Ағымдағы" төлеуге берілетін шот аванстық (алдын ала) төлемдi қоса алғанда Мiндеттемелердi тiркеу туралы тиiстi хабарламаны (тапсырысты) алдын ала төлеу кезiнде беріледі. "Түпкiлiктi" мәртебесi бар төлеуге берілетін шот мемлекеттік мекеменiң тиiстi мiндеттемесiнiң түпкiлiктi төлемiн жүзеге асыру үшін беріледі.
      Төлеуге берілетін шоттарда нөмiрi мен күнi көрсетіледi.
      146. Төлеуге берілетін шот қазынашылықтың аумақтық органына мемлекеттік мекеме берген күннен бастап үш жұмыс күнінің iшiнде орындалады.
      147. "Мемлекеттік мекеме" бөлiмiнде "Атауы", "Коды", "CTH" бағандарында мемлекеттік мекеменiң атауы, тиiсiнше мемлекеттік мекеме салық төлеушiсiнiң коды және тiркеу нөмiрi толтырылады.
      148. "Аумақтық қазынашылық" бағанында: облыстар, Астана, Алматы қалаларының, аудандардың қазынашылық департаменттерi, БСК 195301070, бюджеттің қолма-қол ақшасы бақылау шотының жеке сәйкестiрме коды (ЖСК) немесе мемлекеттік мекеменiң шоттары көрсетiледi, ол бойынша төлем жүргiзіледi.
      149. "Қаржыландыру көзi" бағанында өзiнiң есебiнен төлем жүргiзілетін қаржыландыру көзi мынадай нышанмен көрсетiледi:
      1 - үкiметтік сыртқы қарыз қаражатынан басқа бюджет есебiнен,
      2 - үкiметтiк сыртқы қарыз есебiнен,
      3 - мемлекеттiк мекеменiң иелігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақша есебiнен,
      4 - мемлекеттiк мекеменiң демеушілiк және қайырымдылық көмектен алатын ақша есебiнен,
      5 - мемлекеттік мекемелердiң депозит шоттарына есептеген ақша есебiнен,
      8 - айырықша шығыстар есебiнен,
      I - бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкiлетті органның қазынашылық жүйесiнде ашылған аккредитив есебiнен.
      150. "Бюджеттiң түрi" бағанында өзiнiң есебiнен төлем жүргiзiлетiн мынадай белгі қоя отырып, бюджет көрсетіледi:
      01 - республикалық бюджет,
      02 - облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерi,
      03 - аудандық (облыстық бюджеттiң қалалары) бюджет.
      "Шығыстардың БСК" бағаны бюджеттен немесе мемлекеттік мекеменiң иелiгінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түсетін ақша есебiнен шығыс операцияларын жүзеге асыру кезiнде толтырылады, онда дәйектi түрде мыналар көрсетіледi:
      бюджеттік бағдарлама әкiмшісiнiң коды (үш белгi),
      бюджеттік бағдарламаның коды (үш белгi),
      бюджеттік кiшi бағдарламаның коды (үш белгi),
      шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшелігінiң коды (үш белгi) - бюджет қаражаты есебiнен төлемдердi жүзеге асыру үшін мемлекеттік мекеменiң иелігiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақша есебiнен төлемдердi жүзеге асыру кезiнде ақылы қызметтер түрiнiң коды (екі белгi) көрсетіледi.
      151. "Кiрiстердiң БСК" бағаны бюджетке төлемдердi жүзеге асыру кезiнде толтырылады.
      "КОд", "БЕК", "TTК" бағандарын толтыру банктiк заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.
      152. Хабарламаға (Тапсырысқа) сәйкес төлем жүргiзу кезiнде тиісті өтiнiмнiң, Хабарламаның (Тапсырыстың) және тиiстi Хабарлама (Тапсырыс) бойынша соңынан төленген төлемге берілетін шоттың нөмiрi мен күнi көрсетiледi.
      "Беруші" бөлiмiнде "Атауы", "Коды", "СТН" бағандарында тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушінің немесе бюджет қаражатын алушының атауы, салық төлеушінің немесе бюджет қаражатын алушының коды және тiркеу нөмiрi толтырылады.
      153. "ЖСК", "БСК", "Банк" бағандарында тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) беруші немесе бюджет қаражатын алушы жеке сәйкестірме коды және тиiсiнше қызмет көрсететін банктің атауы көрсетіледi. Қажет болған жағдайда "Делдалдың ЖСК, БСК" бағанында қызмет көрсететiн банк нөмiрi, банктік сәйкестірме код, делдал банк шотының жеке сәйкестірме коды көрсетіледi.
      154. "Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) атауы" бағанында төлемдi тағайындау, төлем жүргiзу үшiн негiз болып табылатын құжаттың атауы, нөмiрi және күні, Хабарлама (Тапсырыстың) нөмiрi және күнi, төлемнiң (ағымдағы, түпкілiкті) мәртебесi  көрсетіледi. Азаматтық-құқықтық мәмілелер бойынша берілген тауарлар (орындалған жұмыстар, көрсетiлген қызметтер) үшiн төлемдер бойынша шартты және оның негiзiнде мемлекеттiк мекеме қабылдаған тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) - жүкқұжаттарды, жасалған шартқа сәйкес орындалған жұмыстардың (көрсетiлген қызметтердiң) кесiмдер құжатын көрсету қажет. Төлемнiң аккредитивтi нысаны кезiнде аккредитивтiң ашылуы туралы өтiнiмнің нөмiрi мен күнi және "ағымдағы" немесе "түпкіліктi" төлеуге берілетiн шоттың мәртебесi көрсетіледi.
      155. "Өлшем бiрлiгi", "Саны", "Бағасы", "Сомасы" бағандарында тиiсiнше өлшем бiрлiгі, бiрлiктегi саны, теңгемен тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) құны көрсетiледi. Жұмыстар мен қызметтердiң бiрыңғай өлшеуiшi болмаған кезде "Өлшем бiрлiгі" бағаны толтырылмайды, "Саны" бағанына бiрлiк қойылады.
      "Өлшем бiрлiгі", "Саны", "Бағасы" бағандары:
      қайтарымсыз негізде мемлекеттiк мекеме және жеке тұлғалар-бюджет қаражатын алушылар арасындағы еңбек қатынастарының негiзiнде жүзеге асырылатын;
      заңды және жеке тұлғалардың трансферттер бойынша; трансферттер және кредиттер;
      сыйақы төлеу бойынша және iшкi мен сыртқы борыштың негiзгі сомасын өтеу;
      инкассалық өкiмдердi орындауға арналған шығыстар бойынша төлемдер бойынша төлеуге берілетін шоттарда толтырылмайды.
      156. Тiркелген азаматтық-құқықтық мәмілелердi төлеу бойынша төлеуге берілетін шотта көрсетiлген шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының коды өтiнiмде көрсетілген шығыстардың бюджеттік сыныптамасының кодына ұқсас болуы тиiс.
      157. Бюджетке түсетiн түсiмдердi және жинақтаушы зейнетақы қорына мiндетті зейнетақы жарналарын аудару жөнiндегi төлеуге берілетін шотта теңгемен тұтас сома көрсетiледi, тиындарымен түпкілікті есеп айырысу жылына бiр рет желтоқсан айында жүргiзiледi.

  17-тарау. Шетелдiк валютада төлемдер жүргізу

      158. Шетелдiк валютада төлемдердi жүргiзу бюджеттік бағдарламаның паспортында сипатталған мемлекеттік мекеменiң халықаралық қызметімен және ынтымақтастығымен байланысты iс-шараларға сәйкес жүзеге асырылады.
      159. Шетелдiк валютада төлемдердi жүзеге асыру үшiн қазынашылықтың аумақтық органы мемлекеттік мекеме берген төлеуге берілетін шоттың және осы Ережеге 38-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шетелдiк валютаны сатып алуға арналған өтiнiштiң негiзiнде ұлттық валютаны шетелдiкiне айырбастауды жүргiзедi. Шетелдiк валютаны айырбастауға төлеуге берілетін шотта тауардың (жұмыстың, қызметтiң) әрбiр түрінің бiрлiгiнiң бағасы, құны және жалпы сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен белгiлi төлеу күнiне валютаны айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша ұлттық валютада қайта есептеледі.
      Мемлекеттік мекеме отыз күнтiзбелiк күннiң iшiнде iшкi валюталық рынокта айырбасталатын валюталық қаражатты пайдаланбаған кезде қазынашылықтың аумақтық органы кейіннен бюджетке қалпына келтiре отырып тиісті бюджеттің қолма-қол ақшасының бақылау шоттарына қаражатты қалпына келтiру және аудару жөнiнде шаралар қабылдайды.
      160. Шетелдiк валютаны аудару мемлекеттiк мекеме өтiнімінiң негiзiнде осы Ереженiң 39-қосымшасына сәйкес нысан бойынша шетелдiк валютаны аударуға жүргiзiледi.
      Шетелдiк валютаны сату кезiнде мемлекеттiк мекеме қазынашылықтың аумақтық органына 40-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шетелдiк валютаны сатуға өтiнім бередi.

  18-тарау. Инкассалық өкiмдердi орындау

      161. Инкассалық өкiмдердi орындау мемлекеттiк мекеме тиісті төлеуге берілетін шотты бергеннен кейiн жүргiзіледi.
      Мемлекеттік мекеменiң шотынан ақшаны алу инкассалық өкiмдердi көрсеткеннен кейiн жүргiзiледi. Инкассалық өкiм орындаушы парақтардың немесе соттардың шешiмдерi, үкiмдерi, анықтаулары және қаулылары бойынша берілген бұйрықтардың немесе ақшаны өндiрiп алу туралы сот бұйрықтарының негізінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да негiздер бойынша орындауын көрсете отырып талап етіледi.
      Салық (кеден) органдары берешегiнiң сомаларын өндiріп алуға арналған орындаушы құжаттар бойынша инкассалық өкiмдi мемлекеттiк мекеменiң орналасқан жерi бойынша қазынашылықтың аумақтық органдарына орындауын көрсете отырып талап етіледi.
      162. Инкассалық өкiм салық қызметi органдарының және кеден органдарының инкассалық өкiмдерiнiң беру жағдайларын қоспағанда Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiнде көзделген нормалардың негiзiнде орындаушы құжаттардың түпнұсқаларын немесе осы өндiрiп алудың негізділігiн растайтын көшiрмелерiн қоса бере отырып қазынашылықтың аумақтық органына беріледі. Инкассалық өкiмде төлемдi тағайындау көрсетіледi және ақшаны жіберушінің келiсiмiнсiз ақшаны алу құқығын көздейтiн заңнамалық кесiмге мәміле жасалады.
      Мемлекеттік мекемелер көрсеткен атқарушы құжаттар бойынша талаптарды қанағаттандыру ағымдағы жылға бөлiнген бюджет қаражаттары, сондай-ақ шығыстардың функционалдық сыныптамасының бағдарламасы, кiшi бағдарламасы және бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының тиiстi ерекшелігі бойынша мемлекеттiк мекеменiң иелігінде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан алынған ақша есебiнен соңында жүргізіледi.
      163. Қазынашылықтың аумақтық органы орындаушы құжаттар бойынша инкассалық өкiмдердi алған күнi инкассалық өкiмнiң көшiрмелерін қоса бере отырып хат-хабарламаны қалыптастырады және оның атына өкiм (бұдан әрі - Борышқор) шығарылған мемлекеттiк мекемеге бередi. Мемлекеттік мекеме өзiнiң жоғары тұрған мекемесiн-бюджеттік бағдарламаның (егер Борышқор бюджеттік бағдарламаның әкімшісі болып табылмаса) әкімшісін хабардар етеді.
      Мемлекеттiк мекеме хат-хабарламаны алғаннан кейiн екі жұмыс күнiнiң iшiнде қазынашылықтың аумақтық органына инкассалық өкiм түскеннен кейiн тиісті төлемдi жүргізу үшін төлеуге берiлетін шотты қалыптастырады. Тиiсті ерекшелік бойынша жоспарлы соманың қалдығы жетпеген немесе болмаған кезде мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарына өзгерiстер енгізіледі және осы Ережеде белгiленген тәртiппен шығыстардың экономикалық сыныптамасының тиiстi ерекшелiктерi бойынша рұқсат беру жүргiзiледi.
      Мемлекеттік мекеме тиісті ерекшелiк бойынша сомалар болмаған жағдайда хат-хабарламаны алған сәттен бастап үш жұмыс күнінің iшiнде шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының кодын көрсете отырып хатты қазынашылықтың аумақтық органына бередi, ол бойынша қазынашылықтың аумақтық органы шығыс операцияларының жүргiзiлуiн тоқтатады. Көрсетілген хатты мемлекеттік мекеме бермеген кезде қазынашылықтың аумақтық органы 110 "Жалақы", 120 ""Жұмыс берушілердің жарналары" кiшi сыныптарын қоспағанда "Әкiмшiлiк шығыстары" бағдарламасы бойынша шығыс операцияларын жүргізудi сап тияды.
      Мемлекеттік мекеме Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiне сәйкес атқарушы құжаттар бойынша инкассалық өкiмдердi уақытылы орындауды қамтамасыз етедi. Қазынашылықтың аумақтық органы мемлекеттік мекеменiң қаржыландырудың жеке жоспарын тиiсті өзгерткеннен және төлеуге берiлетін шотты соңынан бергеннен кейiн инкассалық өкiмдi орындайды.
      164. Берешек сомасын өндiрiп алуға арналған салық қызметі органдарының және кеден органдарының инкассалық өкiмi шығыстардың бюджеттік сыныптамасының тиiстi коды бойынша берiлген рұқсаттар қалдығының шегiнде орындалады. Соманы өндiрiп алуға арналған салық қызметi органдарының және кеден органдарының инкассалық өкiмiн аумақтық салық органдары мемлекеттік мекеменің орналасқан жерi бойынша қазынашылықтың аумақтық органдарына орындауын көрсете отырып талап етеді.
      Мемлекеттік мекемеге талап етiлетiн салық қызметі органдарының және кеден органдарының инкассалық өкімдерiн қанағаттандыру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шығыстардың бюджеттік сыныптамасының тиісті кодтары бойынша жүргiзiледi.
      Салық қызметі органдарының және кеден органдарының инкассалық өкiмiн ала отырып қазынашылықтың аумақтық органы бiр жұмыс күнінің ішінде инкассалық өкiмнiң көшiрмелерiн қоса бере отырып хат-хабарламаны қалыптастырады және мемлекеттiк мекемеге жiбередi.
      Мемлекеттiк мекеме хат-хабарламаны алған күнi шығыстардың бюджеттік сыныптамасының тиiсті коды бойынша төлеуге берілетін шотты қазынашылық аумақтық органына қалыптастырады және бередi.
      Осы тармақта белгіленген нормалар орындалмаған жағдайда қазынашылықтың аумақтық органы салық (кеден) органдарының инкассалық өкiмдерiнiң орындалу кезеңiне мемлекеттiк мекеменiң  әкiмшілiк шығыстарын жұмсауды тоқтатады.
      Тиiсті ерекшелiктер бойынша жоспарлы сомалардың қалдығы жетiспеген немесе болмаған кезде салық қызметi органдарының және кеден органдарының инкассалық өкiмдерiн орындау үшін осы Ережеде белгіленген тәртiппен шығыстардың экономикалық сыныптамасының тиiсті ерекшелiктерi бойынша мiндеттемелер мен төлемдер жөнiндегi қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзіледi.
      Мемлекеттік мекеме Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiне сәйкес салық қызметi органдарының және кеден органдарының инкассалық өкiмдердi уақытылы орындауды қамтамасыз етедi. Қазынашылықтың аумақтық органы мемлекеттік мекеменің қаржыландырудың жеке жоспарын тиiстi өзгерткеннен және төлеуге берілетін шотты соңынан бергеннен кейiн салық қызметі органдарының және кеден органдарының инкассалық өкiмiн орындайды.
      Салық қызметi органдарының және кеден органдарының орындаушы құжаттары бойынша инкассалық өкiм қазынашылықтың аумақтық органындағы инкассалық өкiмдердi тiркеу журналында тiркеледi.

  19-тарау. Есеп айырысулардың аккредитивтiк
нысанын пайдалану

      165. Аккредитив республикалық бюджет қаражаты есебiнен мынадай есеп айырысулар кезiнде:
      ағымдағы қаржы жылы аяқталу мерзiмi аяқталатын инвестициялық жобалар (бағдарламалар) бойынша;
      Қазақстан Республикасының Yкiметі ағымдағы қаржы жылының соңғы айында төтенше резервтен қаражат бөлу туралы шешім қабылдаған жағдайда табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың зардаптарын жою кезiнде;
      Қазақстан Республикасы бей резиденттерiнiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) жеткiзуге құжаттамалы есеп айырысулар үшін шетелдiк валютада шарттар жасасу кезiнде пайдаланылады.
      166. Шетелдiк валютада аккредитивтi ашу ағымдағы қаржы жылы үшiн мемлекеттік мекеме және тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушілер немесе бюджет қаражатын алушы арасында тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) жеткiзу жөнiндегi шарттың орындалуын ұзартқан жағдайда жол беріледі. Жасалған шарттар бойынша бір қаржы жылынан жоғары мерзiмге аккредитивтi ашу шарттың қолданылу мерзiмiнiң соңғы жылы жүргiзіледi.
      167. Ағымдағы қаржы жылы үшiн 165-тармақта көрсетiлген шығыстар бойынша шарттардың орындалуын ұзарту Қазақстан Республикасы Үкiметi шешiмдерінің негiзiнде жүргiзіледi.
      168. Ұлттық валютадағы аккредитив тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) берушілерiмен республикалық бюджет қаражаты есебiнен мемлекеттік мекеме жасаған азаматтық-құқықтық мәмілелердi тiркегеннен кейiн тегiн негiзде ашылады. Шартта тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) есеп айырысуларының аккредитив нысаны мен шарттың қолданылу мерзiмiнен аспайтын аккредитивтің орындалу шарты мен қолданылу мерзiмi көзделуі тиiс.
      169. Аккредитивтi ашу үшiн мемлекеттiк мекеме ұлттық валютада мыналарды:
      қазынашылықтың аумақтық органына 41-қосымшаға сәйкес нысан бойынша төрт данада өтінімдi;
      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi мемлекеттiк мекеме мен берушiнiң арасындағы тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) жеткiзу жөнiндегi шарттың көшiрмесiн қоса бере отырып есеп айырысудың аккредитивтiк нысанын қолдану көрсетілген аккредитивтің ашылуы туралы хатты ұсынады.
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi берiлген құжаттарды ресiмдеудiң дұрыстығын тексере отырып, бюджеттің атқарылуы жөнiндегi орталық уәкілеттi органға аккредитивтiң ашылуы туралы қолдаухатты жiбередi.
      Ұлттық валютада аккредитивті ашуға арналған құжаттар Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң төтенше резервiнен қаражат бөлу жағдайларын қоспағанда ағымдағы қаржы жылының 15 желтоқсанынан кешiктiрмей қазынашылықтың аумақтық органына беріледі.
      170. Мемлекеттiк мекеме аккредитивті орындауға берiлген құжаттардағы деректердiң растығын, құжаттарды ресiмдеудiң толықтығы мен дұрыстығын қамтамасыз етедi.
      171. Шетелдiк валютадағы аккредитив ҚР ҰБ белгiлеген тәртiппен аккредитивті ашуға азаматтық-құқықтық мәмілені тiркегеннен және мемлекеттік мекеме өтiнім бергеннен кейiн ашылады.
      172. Шетелдiк валютада аккредитивті ашу аккредитивтiң түрі, бенефициар, орындаушы банк, құжаттардың тiзбесi туралы ақпаратты ұстайтын шарттың талаптарына сәйкес жүргiзiледi, оның негiзiнде аккредитив және аккредитивтің қолданылу мерзiмi орындалады. Аккредитивтi ашуға арналған өтiнiм шарттың талаптарына сәйкес келуi тиiс.
      173. Шетелдiк валютада ашылған аккредитивтiң пайдаланылмаған сомаларын қайтару аккредитивтің қолданысы аяқталған күннен бастап бiр жұмыс күнінiң iшiнде мемлекеттік мекеме беретін төлеуге берілетiн шоттың негiзiнде жүргізіледi. Ағымдағы жылдың пайдаланылмаған сомалары бюджет шығыстары экономикалық сыныптамасының тиiсті ерекшелiгi бойынша кассалық шығыстарды қалпына келтiруге, өткен жылдардың - тиiстi бюджетiнiң кiрiсiне жiберiледi.
      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлетті орган 43-қосымшаға сәйкес нысан бойынша карточкаларда берушінің пайдасына ашылған әрбiр аккредитив жөнiнде мемлекеттік мекемелердiң аккредитивтеріне талдамалы есеп жүргiзедi.

  20-тарау. Демеушiлiк және қайырымдылық көмектiң
шоттары бойынша төлемдер жүргізу

      174. Мемлекеттік мекемелер Қазақстан Республикасының заң актілерiне сәйкес демеушілік және қайырымдылық көмек түрінде заңды және жеке тұлғалардан алатын ақшаны пайдалана алады. Демеушілiк және қайырымдылық көмек түріндегі қаражат ұлттық та және шетелдiк те валюта түрiнде де түсе алады. Демеушілiк және қайырымдылық көмектен түсетін ақша жөнiндегi жоспарлар жасалмайды.
      175. Демеушілiк және қайырымдылық көмектер үшiн шоттарды ашу, енгізу және жабу бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.
      176. Мемлекеттік мекеме демеушілік және қайырымдылық көмектен түскен ақшаны нысаналы пайдалануды қамтамасыз етедi.
      177. Демеушілiк және қайырымдылық көмектен түскен ақшаның жұмсалуы мемлекеттік мекеменiң тиiстi шотында олардың қалдығы шегiнде жүзеге асырылады.
      178. Кассаға мемлекеттiк мекеменiң қолма-қол ақшаны қабылдауы оларды қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешiктiрмей демеушілік және қайырымдылық көмектің шотына есептелуi тиiс. Осы ақшаны уәкілеттi банктің бөлiмшесiне алдын ала тапсырмай жұмсауға жол берiлмейдi.
      179. Мемлекеттік мекеме демеушілiк және қайырымдылық көмектiң шотына түскен қолма-қол ақшаның мемлекеттік мекемеге уақытылы мен толықтық түсуін қамтамасыз етедi.
      180. Демеушілiк және қайырымдылық көмектен қолма-қол ақшамен операциялар жөнiндегi банктік қызметтердi төлеудi банкпен олардың шарт арасындағы негiзiнде демеушілік және қайырымдылық көмек есебiнен мемлекеттік мекеме жүргізедi.
      181. Ағымдағы жылы демеушілік және қайырымдылық көмектi пайдаланбаған мемлекеттік мекеме нысаналы түрде келесi жылы оны нысаналы түрде пайдалана алады.
      182. Демеушілік және қайырымдылық көмектен түскен ақшаны жете пайдаланбаған жағдайда осы ақшаны салушы оларды қайтаруға құқығы бар.
      183. Мемлекеттiк мекеме, бюджеттік бағдарламалардың әкiмшісi бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган белгілеген тәртiппен, нысанда және мерзiмдерде демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түскен ақшаның түсуi және жұмсалуы туралы есептi жасайды.

  21-тарау. Мемлекеттік мекемелердiң депозит
шоттары бойынша төлемдер жүргізуi

      184. Мемлекеттiк мекеменiң Қазақстан Республикасының Заң актілерiне және осы Ережеге сәйкес уақытша иелiк ету үшiн мемлекеттік мекемеге берілетiн депозит шоттарынан түсетiн ақшаны иелiк етедi. Депозит ақша жөнiнде жоспар жасалмайды.
      185. Депозит шоттарын ашу, енгізу және жабу бюджетті атқару жөнiндегі орталық уәкiлетті орган белгілеген тәртiппен жүзеге асырылады.
      186. Мемлекеттік мекеменiң уақытша пайдалану үшiн ұлттық және шетелдiк валютада түсетiн ақша оларды аударған тұлғаларға қайтару белгілi бiр шарттар пайда болған кезде өзге мақсаттарға жұмсау құқығынсыз Қазақстан Республикасының заң актілерiне сәйкес бюджетке немесе үшiншi тұлғаларға аударуға жатады.
      187. Мемлекеттiк мекеме Қазақстан Республикасының заң актілерiне сәйкес тиісті алушыларға депозит шоттарынан ақшаны белгілі бiр талаптар пайда болған сәттен бастап аударудың дұрыстығын қамтамасыз етедi.
      188. Тиiстi бюджетке аударуға жататын депозит шоттарындағы ақша Қазақстан Республикасының заң актілерiне сәйкес белгілi бір талаптар пайда болғаннан кейiн үш жұмыс күнiнiң iшiнде аударылуы тиiс.
      189. Кассаға мемлекеттiк мекеме қабылдаған қолма-қол ақша оларды қабылдаған үш жұмыс күнiнен кешікпей депозит шотына есептелуі тиiс. Уәкiлеттi банктің бөлiмшесiне осы ақшаны алдын ала тапсырмайынша жұмсауға жол берiлмейдi.
      190. Мемлекеттік мекеменiң депозит шотына түскен қолма-қол ақшаның уақытылы және толық тапсырылуын мемлекеттiк мекеме қамтамасыз етедi.
      191. Қолма-қол депозит шотына есептеу жөнiндегi және депозит шотынан қайтару жөнiндегі банктік қызметтердi төлеу: депозит сомасын салған тұлғаның шотына мемлекеттік мекеме мен банктің арасында жасалған шарттың негiзiнде жүргiзiледi, оған мынадай жағдайлар қосылмайды.
      Депозит шотына заттай айғақ ретiнде алынған ақшаны және тәркіленген мүлiктi сатудан алынған ақшаны есептеу кезiнде, сондай-ақ оларды қайтару кезiнде банктік қызметтерге ақы төлеу прокуратура органдарының, алдын ала тергеудiң, тергеудiң, сондай-ақ салық қызметi органдарының және кеден органдарының мiндеттемелерi мен төлемдері бойынша бюджет бағдарламаларын (кiшi бағдарламаларын) қаржыландыру жоспарының есебiнен жүргiзiледi;
      Орындаушы құжаттар, өндiрiп алушыға депозит шотынан ақша беру және борышқорға қалған соманы қайтару бойынша өндiрiп алушыға соманы өтеу үшiн борышқордан алынған ақшаны есептеу кезiнде банктiк қызметтерге ақы төлеу борышқордың есебiнен жүргiзіледi.
      Сотталғандар, қылмыс жасауда күдiктi деп танылғандар мен айыпталушылар, психиатриялық ауруханаларда жатқан емделушілер, ақыл-ойы кемiс балаларға арналған интернат-үйлерінде, психикалық-жүйке интернаттарында, жетім балалар мен ата-анасының қарауынсыз қалған балаларға арналған білім беру мекемелерiнде тұрып жатқан қамқорлыққа алынғандар үшін банктік қызметтерге төлеу депозиттік соманың есебінен жүргiзіледi.
      192. Мемлекеттiк мекеме, бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi депозит түрiнде, бюджетте атқару жөнiндегі орталық уәкілеттi орган белгілеген тәртiппен, нысанды және мерзiмдерде мемлекеттік мекемелер алған депозит шоттарын пайдалану туралы есептi жасайды.
      Аумақтық уәкілетті органдардың депозит шоттарынан төлем жүргiзу кезiнде олардың функциясына орындаушы өндiрiсті жүзеге асыру жататын төлеуге берiлетін шотқа аға сот орындаушысы қол қойған депозит шотынан ақшаны беруге анықтама және сот шешімiнiң көшiрмесiн қоса беру қажет.

  22-тарау. Мемлекеттік мекемелердi қолма-қол
ақшамен қамтамасыз ету

      193. Қызметкерлерге жалақы, шетелдiк валютада iссапар шығыстары мен басқа да ақшалай төлемдердi, сондай-ақ жеке мұқтаждарын төлеу үшiн мемлекеттік мекемелердi қолма-қол ақшамен қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

  23-тарау. Мемлекеттік мекемелердiң жүргізiлген
төлемдерiн қайтару

      194. Мемлекеттiк мекемеге берушінің республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қолма-қол ақшасының бақылау шоттарына дұрыс жүргізілмеген төлемдердi, оған сатушы көрсеткен талаптарға сәйкес келмеген кезде саудаға (конкурстарға, аукциондарға) қатысу үшiн мемлекеттік мекеме енгізген кепілдік жарнасының сомасын қайтару және ағымдағы жылдың дебиторлық берешегiн өтеуі (бұдан әрі - қалпына келтіру) бір қаржы жылының шетелде ҚР ББС шығыстарының бюджеттiк сыныптамасының тиiстi кодтары бойынша орындалмаған міндеттемелердің сомаларын ұлғайту және кассалық шығыстарын азайту арқылы жүзеге асырылады.
      Қазынашылықтың аумақтық органы төлемдердi қалпына келтiру бойынша төлем құжаты тиiсті мемлекеттік мекемеге беріледі.
      Мемлекеттік мекеме қалпына келтiрудi жүзеге асыру үшiн қазынашылықтың аумақтық органына төлемдi қайтару бойынша төлем құжатын алған күннен бастап үш жұмыс күнiнiң ішінде хат-негіздеменi бередi.
      Өткен жылдардың дебиторлық берешегiн қайтару сомасы ақша қаражатын қайтаруға төлем құжатын алған күннен бастап үш жұмыс күнiнiң iшiнде мемлекеттiк мекеме берген төлеуге берілетін шоттың негiзiнде кiрiстердiң бюджеттік сыныптамасының тиiстi кодына арналған бюджетке есептеуге жатады.

  6-бөлім. Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді)
олардың иелігінде қалған ақшаны пайдалану тәртібі

  24-тарау. Мемлекеттік мекемелердiң тауарларды
(жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түсетiн олардың
иелiгiнде қалған ақша

      195. Мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақша тиiстi бюджетке есептеуге жатады.
      196. Егер Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде оның негізгі қызметiне жатпайтын тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) мемлекеттiк мекемелердiң сату құқығы көзделсе, оған ақы төлеу мiндетті сипатқа ие болмаса және жеке немесе заңды тұлғалардың келiсiмi бойынша анықталады, онда тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түскен ақша мемлекеттiк мекеменiң иелiгінде қалады.
      197. Мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн олардың иелiгiнде қалған ақша осы Ережеде белгіленген тәртiппен жоспарланады және пайдаланылады. Осы ақшаға билiк етушілер мемлекеттік мекеменiң басшылары болып табылады, олар олардың мақсатты пайдаланылуын қамтамасыз етуi тиiс.
      198. Мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн олардың иелігінде қалған ақша тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетін ақшаны есепке алу үшiн ашылған мемлекеттік мекеменiң шотына есептеледi.
      199. Мемлекеттік бюджеттің қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттік мекемелер тауарлары (жұмыстары, қызметтерi) тiзбесiнiң сыныптаушысы, оларды сатудан түскен ақша Қазақстан Республикасының заң актілерiне сәйкес шығыстардың функционалдық сыныптамасының кодтарын, тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) түрлерiн, түсiмдердiң пайда болу көздерiн және пайда болу бағыттарын көрсете отырып олардың иелігінде қалады.
      200. Функционалдық топтардың, Функционалдық кiшi топтардың, мемлекеттік мекемелердiң - бағдарламалар әкiмшілерiнің, бағдарламалардың, кiшi бағдарламалардың кодтары Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен ҚР ББС құрамында шығыстардың бюджеттік сыныптамасына сәйкес анықталады.

  25-тарау. Мемлекеттік мекемелердiң тауарларды
(жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетін олардың
иелiгiнде қалған түсiмдер мен ақша шығыстары
жоспарын қалыптастыру және бекiту

      201. Мемлекеттік мекеме тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн өздерiнiң иелiгінде қалған ақша есебiнен операциялар жүргiзу үшiн жыл сайын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) әрбiр түрi бойынша мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн олардың иелігінде қалған түсiмдер мен ақша шығыстары жоспарын (бұдан әрi - жоспар) жасайды.
      202. Жоспар мынадай тәртiппен 44-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалады:
      кiрiс бөлігіне олардың бекiтiлген тiзбесiне сәйкес сатылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) тиiстi түрлерi бойынша қаражаттың және қаржы жылының басындағы сатылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) осы түрi бойынша да қаражат қалдығының түсiмдерi енедi. Сатылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) түрлерiн сақтаған жағдайда есептi жылдың 31 желтоқсанында пайда болған тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан алынатын ақшаның қалдықтары жаңа қаржы жылының сатылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) тиісті түрi жоспарының кiрiс бөлігіне, сақталмаған жағдайда тиiстi бюджеттердiң кiрiс бөлiгiне ауыстырылады;
      жоспардың шығыс бөлiгiне шығыстардың экономикалық сыныптамасы бойынша сатылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) түрлерi бойынша шығыстар енгiзіледi.
      203. Мемлекеттік мекеме мемлекеттiк мекеменiң тиiстi құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы қол қойған бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының әрбiр ерекшелiгi бойынша кiрiстер мен шығыстар жөнiндегі түсiндiрме жазбаны және негiзделген есеп айырысуларды қоса бере отырып 3 данада жоспарлар бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiне бекiтуге беріледi.
      204. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi:
      жоспарлардың негізiнде 45-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 2 данада тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) әрбiр түрi бойынша мемлекеттiк мекемелердiң (бұдан әрi - мемлекеттік мекемелер жөнiндегi жоспар) тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түскен олардың иелiгінде қалған түсiмдер мен ақша шығындары жоспарын қалыптастырады және бекiтедi;
      келесi қаржы жылының 15 қаңтарына дейiнгi мерзiмде бюджеттің атқарылуы жөнiндегi уәкілеттi органға тауарлар (жұмыстар, қызметтер) түрлерінің бөлiнiсiнде әрбiр мемлекеттік мекеме бойынша жоспарлармен бiрге мемлекеттiк мекемелер бойынша жоспарды келiсуге бередi. Мемлекеттік мекемелер жөнiндегi жоспарға бюджеттік бағдарламалар әкiмшісiнiң тиiстi құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы қол қойған бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының әрбiр ерекшелiгі бойынша түсiмдер мен шығыстардың әрбiр түрi бойынша түсiндiрме жазба мен негiзделген есептемелер қоса беріледi.
      205. Жоспардың жалпы сомасы сатылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) әрбiр түрi бойынша және жоспардың әрбiр көрсеткiшi бойынша мемлекеттік мекемелер жөніндегі жоспардың сомасына тең болуы тиiс.
      206. Мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспардың оған тiркелген есептемелердiң жасалуының дұрыстығына бюджеттік бағдарламалардың әкiмшісi жауап бередi.
      207. Бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкілетті орган келiсуге берген мемлекеттiк мекемелер жөніндегі жоспар тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан алынатын қаражаттың түсу көздерiнiң негіздiлігіне, кiрiстердi есептеудiң толықтығы мен дұрыстығына және қаражатты жұмсаудың нысаналы бағыттылығына тексерiледi, бюджетті атқару жөнiндегi уәкiлетті органның басшысымен келiсiледi және мөрмен куәландырылады.
      208. Мемлекеттік мекемелер жөніндегі келiсiлген жоспардың бiр данасы бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілеттi органда қалады, екiншiсi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiне беріледi.
      209. Әрбiр мемлекеттік мекеменiң жоспарын 3 данада бюджеттік бағдарламалар әкiмшiсiнiң басшысы бекiтедi.
      210. Бекiтiлген жоспардың бiр данасы бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiнде қалады.
      211. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бекiтiлген жоспардың екi данасын мемлекеттiк мекемеге бередi.
      212. Әрбiр мемлекеттік мекеме бойынша бекiтiлген жоспар болмайынша мемлекеттік мекеменiң иелігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетін ақшаның түсiмдерi мен шығыстарының жоспарын бекiтуге әкімші жол бермейді.
      213. Мемлекеттік мекеме бекiтілген жоспардың бiр данасын өзiне қалдырады, екiншiсiн қазынашылықтың аумақтық органына бередi.
      214. Қазынашылықтың аумақтық органы бекiтілген жоспарға сәйкес тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақшаны есепке алу үшiн шоттың қолданылу мерзiмiн ашуды немесе ұзартуды жүзеге асырады.
      215. Қаржы жылының 15 қаңтарына дейiн жоспар бекiтiлмеген жағдайда мемлекеттiк мекеме өткен қаржы жылының 31 желтоқсанына тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түсетiн ақша қалдығының шегінде 1 ақпанға дейiнгi мерзiмде ағымдағы қаржы жылының жоспарына жүргізілген шығыстардың сомаларын мiндеттi түрде қоса отырып, шығыстар жүргізе алады.
      216. Егер мемлекеттік мекемелер жөнiндегi жоспар бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi уәкілетті органға 15 ақпанға дейiн келiсу үшiн берілмесе және 1 наурызға дейiн келiсiлмесе, онда қаржы жылының 1 қаңтарынан бастап 1 наурызына дейiн түскен ақша және өткен қаржы жылының 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша қалыптасқан және келесi қаржы жылының 1 ақпанына арналған жағдай бойынша пайдаланылмаған қаражат қалдығы үш жұмыс күнiнiң iшiнде тиiстi бюджеттің кiрiсiне 1 наурыздан кейiн аударуға жатады.
      217. Тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түскен ақшаны есепке алу үшiн шоттар бойынша қолма-қол ақшамен операциялар жөнiнде банктiк қызметтерге ақы төлеу олар мен банк немесе банктік операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар арасында жасалған шарттың негiзiнде тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан алынатын қаражат есебiнен мемлекеттік мекемелер жүргiзедi. Банктiк қызметтерге ақы төлеу жөнiндегi шығыстар жоспардың шығыс бөлiгiнде көрсетiледi.
      218. Бекiтiлген және келiсiлген жоспарлардың қолданылуы қаржы жылының 31 желтоқсанында тоқтатылады.

  26-тарау. Мемлекеттік мекемелердiң тауарларды
(жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн олардың
иелігінде қалған түсiмдер мен ақша шығыстарының
жоспарларына өзгерiстер енгiзу

      219. Бiр жылдың iшiнде жоспарда көзделген сомадан тыс түскен кiрiстер ағымдағы жылы оларға өзгерiстер енгізу арқылы жоспарды және мемлекеттік мекемелер жөнiндегi жоспарды нақтылау шартымен жұмсалуы мүмкiн.
      220. Жоспарда көзделген сомадан тыс кiрiстер түскен кезде жоспарға және мемлекеттiк мекемелер жөніндегі жоспарға өзгерiстер, ақылы қызметтердiң әрбiр түрi бойынша жылдық соманың шегiнде ерекшелiктер мен тоқсандар арасындағы өзгерiстердi енгiзу мынадай тәртiппен жүзеге асырылады:
      мемлекеттiк мекеме енгiзiлетiн өзгерiстер бойынша негiздемелер мен есептемелердi бере отырып 46-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiне бередi;
      бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi енгiзiлген өзгерiстер бойынша негiздеме мен есептемелердi тексередi, 47-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы жасайды және бекiтедi, және бюджеттiң атқарылуы жөніндегі уәкілетті органға келiсуге бередi.
      221. Бюджетті атқару жөнiндегi уәкілетті орган мемлекеттік мекемелер жөнiндегі жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы берiлген анықтаманы қарайды, енгізілген өзгерiстер бойынша негiздеме мен есептемелердi тексередi.
      222. Мемлекеттік мекемелер жөнiндегi жоспарға өзгерiстер енгізу туралы анықтама екi данада бекiтiледi және келiсiледi.
      223. Бiр данасы бюджеттің атқарылуы жөнiндегi уәкілетті органда қалады, екiншi данасы бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшісiне беріледi.
      224. Мемлекеттік мекемелер жөнiндегi жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы бекiтiлген және келiсiлген анықтаманың негізiнде бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi үш данада жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы бекiтедi.
      225. Әрбiр мемлекеттік мекемелер жөніндегі жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы бекiтiлген және келiсiлген анықтама болмайынша мемлекеттік мекеменiң иелігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақшаның түсiмдерi мен шығыстарының жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы бекiтуге әкiмшi жол бермейдi.
      226. Бекiтілген анықтаманың бiр данасы бюджеттік бағдарламаның әкiмшісiнде қалады, екi данасы мемлекеттiк мекемеге беріледi.
      227. Мемлекеттік мекеме жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы бекiтілген анықтаманың бiр данасын өзiне қалдырады, екiншiсiн қазынашылықтың аумақтық органына бередi.
      228. Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi бекiткен және бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілетті органмен келiсілген мемлекеттік мекемелер жөнiндегi жоспарды және мемлекеттік мекемелер жөніндегі жоспарға өзгерiстер енгізу туралы анықтаманы тiркеудi бюджетті атқару жөнiндегi уәкілеттi орган жүзеге асырады, ал бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бекiткен жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы жоспар мен анықтаманы тiркеудi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi жүзеге асырады. Тiркеу жоспарларға және мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарға, жоспарға және мемлекеттік мекемелер жөнiндегi жоспарға өзгерiстер енгiзу туралы анықтамаларға хронологиялық тәртiппен нөмiрлер бере отырып, журналда еркiн нысанда жүргiзiледi.
      229. Сатылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) түрiн және кiрiстер мен шығыстардың жылдық сомасын сақтау кезiнде ҚР ББС бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасының кодтары өзгерген жағдайда жоспарлар мен мемлекеттiк мекемелер жөнiндегi жоспарлар ҚР ББС белгiленген тәртiппен өзгерiстер енгiзгеннен кейiн бiр айдың iшiнде осы Ережеде белгіленген тәртiппен бекiтiледi және келiсiледi.
      230. Қазақстан Республикасының заң актілерiне сәйкес тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) жаңа түрiнiң тiзiлiмiне өзгерiстер енген және жоспардың кiрiс және шығысының жылдық сомасын ұлғайту қажет болған жағдайда осы Ережеде белгiленген тәртіппен жаңа жоспар және мемлекеттік мекемелер жөнiндегi жоспар жасалады, келiсiледi және бекiтiледi.

  27-тарау. Мемлекеттік мекемелердiң иелiгiнде
қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан
түскен ақшаны есепке алу және бақылау

      231. Мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан олардың иелiгiнде қалған ақшаның есебiнен тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      232. Мемлекеттiк мекемелердiң иелiгiнде қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түскен ақшаны есепке алу және есептілiк бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкiлетті органның нормативтiк құқықтық актілерiне сәйкес жүзеге асырылады.
      233. Тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан мемлекеттiк мекемелер алатын ақша сақталатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түскен ақшаны есепке алу үшін шоттардың ашылу, жүргiзiлу және жабылу тәртiбi бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi орталық уәкiлетті органның тиiсті нормативтік құқықтық актiлермен реттеледi.
      234. Тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақша төлеушілерден, тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан алынатын ақша сақталатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетін ақшаны есепке алу үшін шотқа немесе мемлекеттiк мекеменiң кассасына тiкелей қолма-қол ақшамен аудару арқылы түсуі мүмкін. Тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан алынатын қаражат бойынша қолма-қол ақшаны белгiленген үлгiде түбiртектер немесе кiру кассалық ордерлерiнiң түбiртектерiн бере отырып мемлекеттiк мекеменiң уәкілеттi лауазымдық тұлғасы қабылдайды.
      235. Мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан олардың иелiгiнде қалған ақша есебiнен төлемдер тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түскен ақшаны есепке алу үшiн ашылған мемлекеттiк мекеменiң шотында iс-жүзiнде қолма-қол ақшаның болу шегінде жүзеге асырылады.
      236. Түскен және бекiтiлген жоспарда көзделмеген ақша он жұмыс күнiнiң iшiнде тиiстi бюджеттің кiрiсiне мемлекеттiк мекеменiң аударуына жатады.
      237. Жоспарда көзделген сомадан тыс бюджетке түскен ақшаның және түскен және бекiтiлген жоспарда көзделмеген ақшаның уақытылы есептелуiн бақылауды қазынашылықтың аумақтық органы жүзеге асырады.
      238. Кассаға мемлекеттiк мекеме қабылдаған қолма-қол ақша оларды қабылдаған үш жұмыс күнiнен кешiктiрмей тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түскен ақшаны есепке алу үшiн шотқа есептеледi. Осы ақшаны уәкілеттi органның бөлiмшесiне алдын ала өткiзбей тұрып жұмсауға жол берiлмейдi.
      239. Мемлекеттік мекеме басқа мемлекеттік мекемелерге тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатуды жүзеге асырады.
      240. Мемлекеттік мекемеге бюджет қаражатын немесе заңнамаға сәйкес оған ашылатын шоттардан қаражат аударуға тиым салынады, қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiн қоспағанда тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетін ақшаны есепке алу үшiн өз шотына депозит шотынан қаражатты тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақшаны есепке алу үшін шотқа аударуға рұқсат етіледi.
      241. Депозит шотынан Қылмыстық-түзету жүйесi мекемесiнің тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн ақшаны есепке алуға шотқа қаражат аудару үшiн депозит шотынан ақша аударуға сотталғандардың өтініштерiнiң негiзiнде төлем тізiмдемесi жасалады және оларды қазынашылықтың аумақтық органдарына бередi.
      242. Мемлекеттiк мекемелер және бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілерi бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган белгiлеген тәртiппен, нысанда және мерзiмдерде тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатудан түсетiн түсiмдер мен ақша шығыстары жоспарының орындалуы туралы есептi жасайды.

  7-бөлiм. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
активтерi мен есептілігі

  28-тарау. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына
активтердi есептеу тәртiбi

       Ескерту. 28-тарау жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      243. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнде белгiленген түсiмдердiң есебiнен қалыптастырылады.
      244. ҚР ҰБ Қазақстан Республикасының Үкiметiне Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын есепке алу және оны жұмсау үшiн теңгелiк шот және шетелдiк валютада түсетiн қаражаттың теңгелiк баламасын есепке алу үшiн теңгемен тиiстi шот ашады.
      245. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айдың басына дейiн бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ҚР ҰБ-дағы шоттарына аударылатын мұнай секторы кәсiпорындарынан түсетiн тiкелей салықтардың түсiмдер сомасының алдағы айға арналған болжамын ұсынады.
      246. Ұлттық валютадағы түсiмдер сомасы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау шотына (бұдан әрi - ҚР ҰҚ ҚБШ) жiберiледi. ҚР ҰҚ ҚБШ-да ескерiлетiн ағымдағы жұмыс күнi iшiндегi түсiмдер сомасы бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей ҚР ҰБ-дағы Үкiметтiң теңгелiк шотына аударуға тиiс.
      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсiмдер сомасын аударуды бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган күн сайын осы Ережеге 63-қосымшаға сәйкес 2-38-нысан бойынша қазынашылықтың бiрiктiрiлген ақпараттық жүйесiнде қалыптастырылатын төлем тапсырмасының негiзiнде жүзеге асырады. Бұл ретте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн бюджетке түсетiн түсiмдердiң артық төленген сомасын қайтарған немесе ол есепке алынған жағдайда ҚР ҰҚ ҚБШ-ға дебеттiк сальдоға рұқсат eтiледi.
      Артық төленген соманы қайтару немесе есепке алу осы Ереженiң 61-тармағына сәйкес жүзеге асырылады.
      247. Шетелдiк валютадағы түсiмдердiң сомасы бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның шетелдiк валютадағы корреспонденттiк шоттарына есептеледi. Қайта айырбасталғаннан кейiн теңгемен алынған сома Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен ҚР ҰҚ ҚБШ-ға жiберiледi. ҚР ҰҚ ҚБШ-да ескерiлетiн ағымдағы жұмыс күнi iшiндегі түсiмдердiң сомасын бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның дәл сол жұмыс күнi шетелдiк валютада түсетiн қаражаттың теңгелiк баламасын есепке алу үшiн Үкiметтiң тиiстi шотына теңгемен аударуға тиiс.
      Орталық уәкiлеттi орган ҚР ҰБ белгiлеген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шоттарына есептелетiн шетелдiк валютаны дәйектi түрде қайта айырбастау және айырбастау операциясы үшiн хабарламалар, өтiнiштер беру соманы теңгемен және есептеу кестесiн сақтайды.
      248. ҚР ҰБ кастодиандардан алынған ақпараттың негiзiнде есепке алу әдiсiмен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқарудан алынған инвестициялық кiрiстердi есепке алуды жүргiзедi. Инвестициялық кiрiстердiң сомасы Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры кастодианының шоттарында Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры активтерiнiң құрамында көрсетiледi.
      249. Бюджеттi атқару жөнiндегі орталық уәкiлеттi орган ай сайын есептiден кейiнгi айдың бiрiншi күнiне Қазақстан Республикасының Үкiметiне осы Ережеге 50-1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетiн түсiмдер мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ҚР ҰБ-дағы шоттарына аударымдар туралы есептi бередi.
      250. Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетiн өзге түсiмдер мен кiрiстердi заңды және жеке тұлғалар Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шоттарына аударады.

       28-1-тарау. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
қаражатын пайдалану тәртiбi

      Ескерту. 28-1-тараумен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

       251. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын пайдалану Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнде көзделген мақсаттарға ғана жүзеге асырылады.
      252. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепiлдiк берiлген трансферт бөлуге арналған өтiнiмдi (бұдан әрi - өтiнiм) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бiрiншi басшысы немесе бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бiрiншi басшысы уәкiлеттiк берген тұлға қол қойған осы Ережеге 48-қосымшаға сәйкес 2-37 нысан бойынша әрбiр айдың 25-күнiне бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган жасайды және келесi жұмыс күнiнен кешiктiрiлмей ҚР ҰБ-ға жiбередi.
      Өтiнiмде республикалық бюджеттiң қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы бюджет қаражатының қалдығын және республикалық бюджетке түсетiн түсiмдер бойынша болжамдарды ескере отырып, бюджеттiк даму бағдарламаларын қаржыландыру үшiн қажет кепiлдiк берiлген трансферт көлемi көрсетiледi.
      Келесi айларда тиiстi түзетумен белгiлi бiр айда кепiлдiк берiлген трансферттің көлемiн түзетудi (азайтуды не арттыруды) талап ететiн факторлар туындаған кезде республикалық бюджет түсiмдерiнiң және оны қаржыландырудың жиынтық жоспарына толықтырулар мен өзгерiстер енгiзiлуi мүмкiн.
      Өткен қаржы жылында аударылмаған Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке кепiлдiк берiлген трансферттiң сомасын Қазақстан Республикасының Үкiметi республикалық бюджет комиссиясының шешiмi бойынша ағымдағы қаржы жылының басына олардың пайдаланылмаған сомасынан аспайтын көлемде алдыңғы жылдың республикалық бюджеттiк даму бағдарламаларын қаржыландыру үшiн ағымдағы қаржы жылында пайдалануға құқығы бар.
      Өткен қаржы жылында аударылмаған Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке кепiлдiк берiлген трансферт сомасының есебiнен алдыңғы жылдың республикалық бюджеттiк даму бағдарламаларын қаржыландыру үшiн республикалық бюджет түсiмдерiнiң және оны қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер кепiлдiк берiлген трансферттiң аударылмаған қалдығының сомасына республикалық бюджеттi түзегеннен кейiн енгiзiледi.
      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган республикалық бюджет түсiмдерiнiң және оны қаржыландырудың жиынтық жоспарының өзгерген сомасын оған өзгерiстер енгiзiлген күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде ҚР ҰБ-ға жеткiзедi.
      Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган республикалық бюджет түсiмдерiнiң және оны қаржыландырудың жиынтық жоспарын бекiткен күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке кепiлдiк берiлген трансферттiң бекiтiлген көлемiн айлар бойынша бөле отырып, ҚР ҰБ-ға жеткiзедi және ҚР ҰБ аударуды жүзеге асыратын деректемелер туралы хабарлайды.
      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке кепiлдiк берiлген трансферттi аудару ай сайын өтiнiмнiң негiзiнде жүзеге асырылады.
      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке кепiлдiк берiлген трансферт түрiнде берiлетiн Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын жұмсау қаржы жылы iшiнде тиiстi кезеңге арналған түсiмдердiң және қаржыландырудың жиынтық жоспарында бекiтiлген көлемнен аспайтын мөлшерде жүзеге асырылады.
      253. ҚР ҰБ бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган өтiнiмiнiң негiзiнде кепiлдiк берiлген трансферттiң мәлiмделген сомасын оны алған күннен бастап он бес күнтiзбелiк күн iшiнде республикалық бюджеттiң қолма-қол ақшаны бақылау шотына аударады.
      Өтiнiмдi орындау үшiн қажет Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының теңгелей қаражатын есепке алу үшiн Үкiметтiң шотында ақша болмаған немесе жеткiлiксiз болған жағдайда ҚР ҰБ Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерiн есепке алу үшiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шотынан шетелдiк валютадағы ақшаның немесе активтердiң бiр бөлiгiн ҚР ҰБ Басқармасы белгiлеген тәртiппен қайта айырбастауды жүргiзедi.
      254. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқаруға байланысты шығыстарды жүзеге асыру үшiн ҚР ҰБ бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға ақы төлеу үшiн шот-фактура жiбередi.
      255. Жыл сайынғы аудиттi жүргiзуге байланысты шығыстарды жүзеге асыру үшiн Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ҚР ҰБ-ға сыртқы аудитор ұсынған шот-фактураның көшiрмесiн және шығыстарды растау туралы хабарлама жiбередi.
      255-1. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ҚР ҰБ мен Қазақстан Республикасының Yкiметi арасында жасалған сенiмгерлiк басқару туралы шартта (бұдан әрi - Сенiмгерлiк басқару туралы шарт) белгiленген мерзiмде ҚР ҰБ-ға бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бiрiншi басшысы немесе бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның бiрiншi басшысы уәкiлеттiк берген тұлға қол қойған осы Ережеге 49-қосымшаға сәйкес 2-36-нысан бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының шығыстарын растау туралы хабарлама жiбередi.
      ҚР ҰБ Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының шығыстарын растау туралы хабарламаның негiзiнде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқаруға және жыл сайынғы сыртқы аудиттi жүргiзуге байланысты шығыстарды жабуға арналған соманы Үкiметтің теңгелiк шотынан есептен шығарады.
      Хабарламаны орындау үшiн қажет Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының теңгелей қаражатын есепке алу үшiн Үкiметтiң шотында ақша болмаған немесе жеткiлiксiз болған жағдайда ҚР ҰБ Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерiн есепке алу үшiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шотынан шетелдiк валютадағы ақшаның немесе активтердiң бiр бөлiгiн ҚР ҰБ Басқармасы белгiлеген тәртiппен қайта айырбастауды жүргiзедi.
      255-2. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган және ҚР ҰБ осы Ережеге 64-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ай сайын шетелдiк валютада түсетiн қаражаттың теңгелiк баламасын есепке алу үшiн Үкiметтiң теңгелiк шоты және Үкiметтiң тиiстi шоты бойынша ақша қозғалысын салыстырып тексерудi жүзеге асырады.

  29-тарау. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын
қалыптастыру және пайдалану туралы жылдық есептi
жасаудың тәртiбi мен нысандары

      256. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану туралы есептілік Бюджет  кодексiне  сәйкес жүргiзіледi.
      257. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының түсiмдерi мен пайдаланылуы туралы есеп есептен кейiн тоқсанның бiрi күнi және бiр жыл үшiн тоқсан сайын бюджеттi атқару жөніндегі орталық уәкілеттi орган жасайды.
      258. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану туралы жылдық есептi бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры аудитiнiң нәтижелерiн енгiзе отырып есептiден кейiнгi жылдың 1 мамырына дейiн жыл сайын ҚР ҰБ бiрлесiп жасайды.
      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану туралы жылдық есеп мыналарды қамтиды:
      1) 50-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының түсiмдерi мен пайдаланылуы туралы жылдық есептi;
      2) ҚР ҰБ Басқармасының қаулысымен бекiтiлген нысандар бойынша теңгерiм мен есептердi:
      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының активтерiн сенiмдi басқару жөніндегі ҚР ҰБ теңгерiмi;
      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының активтерiн сенiмдi басқару жөнiндегi ҚР ҰБ кiрiстерi мен шығыстары туралы есеп;
      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының активтерiн сенiмдi басқару жөнiндегi ҚР ҰБ ақша қозғалысы туралы есептер;
      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының активтерiн сенiмдi басқару жөнiндегi ҚР ҰБ таза активтерiндегi өзгерiстер туралы есептер.
      3) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөнiндегi өзге деректерді.
      Қазақстан Республикасының Үкiметi ағымдағы жылдың 1 мамырынан кешіктірмей сыртқы аудиттi жүргiзудiң нәтижелерiмен бiрге жылдық есептi Қазақстан Республикасының Президентіне бекiтуге енгізедi.
       Ескерту. 258-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      259. ҚР ҰБ Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенiмдi басқару туралы шартта көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөніндегі өз мiндеттемелерiн орындамағаны үшін жауап бередi.

  8-бөлiм. Бюджеттік кредит беру тәртiбi

  30-тарау. Бюджеттік кредит беру бойынша қаржылық рәсiмдер

      260. Осы бөлiмде мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      банк-қарыз алушы - банктік операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының резидентi болып табылатын банктер мен ұйымдар болып табылады;
      бюджеттiк кредит - қайтарымдылық шұғыл және төлем негiздерiнде тиісті бюджеттерден бөлiнетiн ақша;
      қарыз алушы-банктер - қарыз алушы, жеке тұлғалар - Қазақстан Республикасының азаматтары, жергілiктi атқарушы органдар, шет мемлекеттер;
      түпкiлiкті қарыз алушы - Қазақстан Республикасының резидентi болып табылатын, кредит берушi немесе қаржы агентi анықтаған шарттармен оған банк-қарыз алушы беретін бюджеттік кредиттi түпкілiктi алушы заңды және жеке тұлғалар;
      кредит беруші - Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе жергілiкті атқарушы органдар;
      сенiм бiлдiрiлген өкіл (агент) - банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының резидентi болып табылатын, кредит берушiнiң (сенiм бiлдiрушiнiң) атынан және есебiнен, бюджеттiк кредит беруге байланысты оның нұсқауларымен анықталған тапсырмаларға сәйкес тапсырма шарты негізiнде жүзеге асыратын банктер немесе ұйымдар болып табылады.
      Бюджеттік кредит беру Қазақстан Республикасының Үкiметi мен жергілiкті атқарушы органдардың тиiсiнше республикалық және жергілікті бюджеттердi атқарудың құрамдас бөлiгi болып табылады және түпкiлiктi қарыз алушыларға одан әрi кредит беру үшiн қарыз алушыларға тиісті бюджеттерден бюджеттiк кредит беру арқылы жүзеге асырылады.
      261. Бюджеттік кредит беру шарттары мыналардың:
      1) республикалық бюджет қаражаты есебiнен - Қазақстан Республикасының Үкiметi;
      2) жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен - жергілiкті атқарушы органдар анықтайды.
      262. Бюджеттiк кредит берудiң мiндетті шарты кредит берушiнiң мүддесiн қамтамасыз ету, кредиттік тәуекелдiң туындауын барынша азайту болып табылады.
      263. Бюджеттік кредит беру:
      республикалық бюджетте тиісті қаржы жылына арналып Қазақстан Республикасының Заңымен бекiтiлген;
      жергілiкті бюджеттерде тиiстi қаржы жылына арналып мәслихаттардың шешiмдерiмен бекiтiлген тиiсті бюджеттік бағдарламаларда анықталған мақсаттар мен сома шегiнде беріледi.
      264. Кредиттiк шарт (келiсiм) заңмен ұсынылған шарттарды мiндетті түрде қамтуы тиiс. Сондай-ақ, кредиттік шарт (келiсiм) бюджеттiк кредитті беруге, пайдалануға, қызмет көрсетуге және өтеуге байланысты өзге де ережелердi қамтуы мүмкiн.
      Кредиттiк шартқа (келiсiмге) қол қойылған күннен бастап үш ай iшiнде қарыз алушының бюджеттiк кредит жөнiндегi мiндеттемелердi атқаруын қамтамасыз ететiн тиiстi шартқа (келiсiмге) қарыз алушы қол қоюы тиiс.
      265. Кредиттік шарт ұлттық валютада да және шетелдiк валютада да жасалады. Бюджеттiк кредиттер сыйақының өзгермелi және тiркелген ставкасы түрiнде де берiлуi мүмкiн.
      266. Бюджеттік кредиттің мерзiмi қарыз алушының есебiне бюджеттiк кредит аударылған күннен бастап есептеледi.
      267. Бюджеттiк кредиттің негiзгi борышын төлеу бойынша жеңiлдiк кезеңiнiң ұзақтығы қарыз алушы мен бюджеттiк бағдарламалар әкiмшілерiнiң тиісті есептемелерiмен расталады. Бұл ретте, жеңiлдiк кезеңiнiң ұзақтығы кредит мерзiмi ұзақтығының үштен бiрiнен аспауы тиiс.
      Қаржы агенттiктерi үшiн бюджеттiк кредиттiң негiзгi борышын төлеу жөнiндегi жеңiлдiк кезеңiнiң ұзақтығы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен белгiленедi.
       Ескерту: 267-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006 жылғы 3 тамыздағы  N 245  қаулысымен .
      268. Облыстардың (республикалық маңызды қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарының бюджеттік кредиттерi, қаржы агенттерi, мемлекеттiк білiм беру және студенттік кредиттер бойынша сыйақы ставкаларын қоспағанда бюджеттiк кредит бойынша сыйақылар ставкасы бюджеттiк кредит мерзiмi өтеуге дейiнгі мерзiммен тең бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган эмитенттеген, бағалы қағаздардың ұйымдасқан қайталама рыногындағы операциялардың нәтижелерi бойынша өткен тоқсанда қалыптасқан тиiстi мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша кiрiстің орташа өлшемдiк ставкасымен тең болып белгіленедi. Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша кiрiстiң орташа өлшемдiк ставкасын анықтау тәртiбi осы Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.
      269. Бюджеттік кредитті пайдаланғаны үшiн сыйақы есептеу бюджеттік кредит қаражатын кредит берушiнiң шотынан қарыз алушының шотына аударылған күннен бастап, бюджеттік кредит қайта құрылымдау кезiнде тиiстi шартқа (келiсiмге) қол қойылған күнiнен бастап жүзеге асырылады. Бюджеттiк кредит бойынша сыйақы төлеу бiрiншi күнтізбелiк жылдан кешiктiрiлмей басталады.
      270. Сыйақыны есептеу үшiн жылдың 360 күнi және айдың 30 күнi есепке алынады.
      271. Түпкiлiктi қарыз алушыға арналған ставканың мөлшерi осы Ереженiң 268-тармағына сәйкес анықталған, банк-қарыз алушы белгiленген банк-қарыз алушы үшiн тағайындалған екi еселенген сыйақы ставкасынан аспайды.
      272. Егер, бюджеттi атқару жөнiндегі орталық уәкілетті орган эмитенттеген, бағалы қағаздардың ұйымдасқан қайталама рыногындағы операциялар ағымдағы кезеңде жүргiзiлмесе, сыйақы ставкасы өткен кезеңнiң тиісті валютасымен сыйақы ставкасына тең болып белгiленедi.
      273. Жасасқан кредиттік шарттар қол қойылған күннен бастап үш күн iшiнде:
      республикалық бюджеттің қаражаты есебiнен бюджеттік кредит бойынша бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi органда;
      жергілікті бюджеттердiң қаражаты есебiнен бюджеттiк кредит бойынша жергiлiктi атқарушы органдарда тiркеуге жатады.
      274. Жергiлiктi атқарушы органдарға бюджеттік кредит беру тиісті мәслихаттардың шешiмдерi бар болған жағдайда ғана жүзеге асырылады. Кредиттiк шарт (келiсiм) бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мен жергiлiктi атқарушы органдар арасында жасалады.
      275. Жеке тұлғаларға бюджеттiк кредит беру кезiнде кредиттiк шарт (келiсiм) кредит берушiнiң және жеке тұлғаның тапсыруы бойынша сенiм бiлдiрілген өкiл (агент) арасында жасалады.
      276. Шет мемлекеттерге бюджеттік кредит беру Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес және бюджеттiк кредит беру туралы халықаралық шартқа мiндеттi түрде күшiне енгiзуге қажеттi шет мемлекеттермен мемлекетішілік ресiмдер жүргiзiлгеннен кейiн республикалық бюджет қаражаты есебiнен берiледi.
      277. Негiзгi борышты, сыйақыны және тиесілі өзге де төлемдердi өтеу кредиттiк шартқа (келiсiмге) сәйкес жүргiзiледi. Бұл ретте, төлемдердiң мынадай:
      1) тұрақсыздық (айыппұлдар мен өсiмдер) есептеу;
      2) сыйақы есептеу;
      3) негiзгi борышты өтеу белгіленедi.
      278. Республикалық және жергілiкті бюджеттердiң ақшасы есебiнен берiлген бюджеттiк кредит қарыз алушы негiзгi борыш сомасын қайтару және сыйақылар мен бюджеттiк кредитке байланысты басқа да ілеспе төлемдердi толық көлемде төлеген кезiнде өтелген болып саналады.
      279. Қарыз алушы бюджеттiк кpeдитті пайдалану мен өтеу шарттарын бұзған жағдайда кредит берушi кредиттiк шартты (келiсiмдi) мерзiмiнен бұрын бұза алады және бюджеттiк кредиттiң iс жүзiнде ұсынылған сомасын, есептелген сыйақыны және өзге де тиесілі соманы қайтара алады.
      280. Бюджеттік кредиттің мақсатқа сай жұмсалмаған фактiсi ашылған кезде кредит берушi қарыз алушыдан мақсатқа сай жұмсалмаған қаражаттың сомасын және мақсатқа сай жұмсалмаған сомадан жиырма бес пайыз мөлшерде айыппұл өндiрiп алады.
      Мақсатқа сай жұмсалмаған кредит сомасына сондай-ақ қарыз алушының кредиттiк шартта (келiсiмде) анықталған бюджеттiк кредиттi игеру кезеңiнен кейiн пайдаланған сомасы да жатады.
      281. Қарыз алушының бюджеттiк кредит және кредиттік шарттың талаптарымен анықталған мерзiм iшiнде оның өтелмеуi бойынша берешектерi пайда болған кезде кредит берушi мерзiмi өткен әр күн үшiн қайтаруға жататын сомадан нөл бүтiн оннан бiр пайыз мөлшерiнде айыппұл пайыздарын есептейдi.
      282. Бюджеттiк кредиттердi қайта құрылымдау тиiсiнше Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе әкiмдiктiң шешiмi негiзiнде жүзеге асырылады.
      283. Республикалық бюджет есебiнен берiлген бюджеттiк кредитті қайта құрылымдау туралы шешiмдi "Республикалық бюджеттен берiлген несиелердi, сондай-ақ мемлекеттік кепілдiк берген қарыздардың шеңберiнде республикалық бюджеттен оқшауландырылған қаражатты қайтару және қайта құрылымдау жөнiндегi ведомствоаралық комиссия құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 21 маусымдағы N 813  қаулысына  сәйкес құрылған Ведомствоаралық комиссияның оң қорытындысы негiзiнде Қазақстан Республикасының Үкiметi қабылдайды.
      284. Жергілiкті бюджет есебiнен берiлген бюджеттік кредитті қайта құрылымдау туралы шешiмдi жергіліктi атқарушы органның жанындағы консультативтiк-кеңес органының оң қорытындысы негiзiнде жергілiктi атқарушы орган қабылдайды.
      285. Кредит берушілер арасындағы бюджеттік кредитті қайта құрылымдау кезiнде кредит беруші, бағдарламалар әкiмшiсi және қарыз алушы арасында қайта құрылымдау туралы кредиттік шартқа қосымша келiсiм жасалады.
      286. Бюджеттік кредитті қайта құрылымдау кезiнде сыйақы ставкасын есептеу жүргізiледi. Бұл peттe бюджеттiк кpeдитті өтеу немесе кезекті төлем мерзiмiн, кредит валютасын, сондай-ақ сыйақы ставкасы тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен немесе жергiлiктi бюджет туралы мәслихат шешiмiмен бекiтiлген бюджеттің кiрiс бөлігiнiң мөлшерiне әсер eтпеуi тиiс.

  31-тарау. Қарыз алушының кредитті төлеу қабiлетiнiң өлшемдерi

      287. Банк-қарыз алушының кредитті төлеу қабiлетiне қойылатын негiзгi өлшемдерi мыналар:
      1) республикалық және/немесе жергілiктi бюджеттердiң ақшасы есебiнен бұрын алынған кредиттер бойынша мерзiмi өткен берешектердің болмауы;
      2) қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкілеттi орган пруденциялық нормативтерін конкурс өткізілген күннiң алдындағы соңғы үш ай iшiнде сақтауы;
      3) меншiктi капиталы бюджеттiк кредиттің сомасынан кемi екі есе артуы тиiс;
      4) бюджеттік кредиттерді уақытылы қайтару бойынша қамтамасыз етілуiнiң бары-жоғы;
      5) қажет болған кезде филиалдық желiлер және/немесе хат-хабар желілерiнің бары-жоғы болып табылады.
      288. Жергіліктi атқарушы органдардың кредитті төлеу қабiлетiне қойылатын негiзгi өлшемдер бұрын алынған кредиттер бойынша мерзiмi өткен берешектердiң болмауы болып табылады.
      289. Жеке тұлғаларға бюджеттік кредит беру кезiнде кредитті төлеу қабілетiн сенiм бiлдiрілген өкiл (агент) анықтайды.
      290. Бюджеттiк кредит алуға үмiткер шет мемлекеттерiнің кредитті төлеу қабiлетi жетекшi халықаралық рейтингтік агенттiктердiң берген рейтингіне сәйкес анықталады.
      291. Сондай-ақ, кредит берушi қарыз алушының кредиттi төлеу қабiлетiн анықтау үшiн қосымша өлшемдердi белгiлеуi мүмкiн.

  32-тарау. Банк-қарыз алушыларды iрiктеу тәртiбi

      292. Бағдарламалар әкiмшілерiнiң тиiстi бюджеттердi қабылдағанынан кейiн бiр айдан аспайтын мерзiм iшiнде банк-қарыз алушыларды анықтау үшiн үмiткерлерге (бұдан әрi - үмiткерлер) қойылатын талаптар анықталады.
      293. Осы Ереженiң 292-тармағын орындағаннан кейiн бағдарламалар әкiмшілерi үш жұмыс күні iшiнде кредит берушілермен келiсу үшiн конкурстық құжаттамаларды жiбередi.
      Бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган он жұмыс күнi iшiнде конкурстық құжаттамалармен келiседi және бұл жөнiнде бағдарламалар әкiмшілерiне хабарлайды.
      294. Бағдарламалар әкiмшілерi өтiнiм беру мерзiмiн көрсете отырып бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру шеңберiнде кредит алу үшiн конкурс жариялайды.
      295. Үмiткерлер бағдарламалар әкiмшілерi анықтаған конкурс өткiзу мерзiмiнде олардың конкурс талаптарына сәйкестігін растайтын және бюджеттік кредиттердi алу шарттары бойынша ұсыныстар мен олардың нақтылы бюджеттік бағдарламаларды iске асыру шеңберiнде түпкiлiкті қарыз алушыға кредит берудi жүзеге асыруды қамтыған құжаттарды қоса бере отырып конкурсқа қатысуға өтiнiм бередi.
      296. Бағдарламалар әкiмшілерi:
      1) үмiткерлердiң бюджеттiк кредиттердi алудың негiзгi талаптарын қоса бере отырып тиісті талаптарды сақтауы туралы ақпараттарды алу мақсатында қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкілетті органға;
      2) үмiткерлердiң республикалық және/немесе жергілiктi бюджеттер қаражаты есебiнен бұрын алған бюджеттік кредиттерi бойынша мерзiмi өткен берешектерiнің бары-жоғы туралы ақпаратты алу мақсатында бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілетті органға және/немесе жергілiктi атқарушы органдарға сұрау жолдайды.
      297. Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілеттi орган сұрауға сәйкес бес күн iшiнде үмiткерлердiң конкурсқа қатысу үшiн талаптарды сақтауы туралы ақпаратты бағдарламалар әкімшілерiне жолдайды.
      298. Үмiткерлердiң республикалық және/немесе жергіліктi бюджеттер қаражаты есебiнен бұрын алған бюджеттiк кредиттерi бойынша мерзiмi өткен берешектерiнiң бары-жоғы туралы ақпаратты бағдарламалар әкiмшілерiнiң сұрауына сәйкес бес күн iшiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлетті органға және/немесе жергiлiктi атқарушы органдарға жолдайды.
      299. Қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкілетті органның және бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi органның және/немесе жергілікті атқарушы органдардың оң қорытындысы бар үміткерлер конкурсқа жіберіледі.
      300. Конкурсқа қатысуға рұқсат етілген үмiткерлердiң арасынан қарыз алушылардың құжаттарын қарау және iрiктеу үшiн бағдарламалар әкiмшiлерi конкурстық комиссия құрады. Конкурстық комиссия Бюджетті атқару жөнiндегі орталық уәкiлеттi органның және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң өкiлдерiнен құралуы тиiс.
      Конкурстық комиссия бюджеттiк бағдарламалардың орындалуын қамтамасыз ететiн тиiстi кредит беру мақсатында үмiткерлердiң өтiнiмдерiн қарайды және мыналарға:
      түпкiлiктi қарыз алушы бюджеттiк кредит беруге байланысты шығыстардың ең аз деңгейiне;
      қамтамасыз ету сапасына (көлемiне, нысанына, өтiмділігіне);
      қарыз ақша портфелiнiң сапасына;
      өзiндiк капиталдың көлемiне;
      кредит беру саласындағы жұмыс тәжiрибесiне негiздей отырып оларды iрiктеудi жүзеге асырады.
      301. Конкурс нәтижелерi бойынша бюджеттік бағдарламалардың әкiмшілерi қарыз алушыны анықтайды және Қазақстан Республикасының Үкiметiне немесе жергiлiктi атқарушы органға тиісті шешiмдердiң жобаларын белгiленген тәртiппен енгiзедi.
      302. Кредит беру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметінiң немесе жергiлiктi атқарушы органдардың қабылданған шешімдерi негізiнде бюджеттi атқару жөнiндегі орталық уәкілетті орган бюджеттiк бағдарламалар әкiмшілерiмен және қарыз алушылармен бiрлесе отырып кредиттiк шарт (келiсiм) жасасады.
      303. Тараптардың бюджеттiк кредит беру кезiнде туындаған барлық даулары мен пiкiр қайшылықтары кредиттік шартта (келiсiмде) жасасқан талаптары негізiнде және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешiледi.

  33-тарау. Қазақстан Республикасы Yкiметінiң мемлекеттiк
бағалы қағаздар эмиссиясы бойынша табыстылықтың
орта мөлшерлi ставкасын анықтау тәртiбi

      304. Табыстылықтың орташа өлшемдiк ставкасын бағалы қағаздардың қайталама рыногында тиiстi тоқсанда бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган эмитенттеген тиісті мемлекеттік орта мерзiмдi индекстелмеген бағалы қағаздармен жүргiзiлген операциялардың нәтижелерi бойынша анықталады.
      305. Операциялардың нәтижелерi бойынша, тиісті мемлекеттiк бағалы қағаздар бойынша "Қазақ қор биржасы" акционерлiк қоғамы (келiсiм бойынша) есептi тоқсаннан кейiнгi айдың бeci күнінен кешiктiрмей бағалы қағаздардың қайталама рыногындағы операциялардың нәтижесiнде қалыптасқан табыстылықтың орташа өлшемдiк ставкасының мөлшерi туралы бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға ақпарат жолдайды.

  34-тарау. Бюджеттiк кредиттiң мақсатты пайдаланылуына
және ол бойынша мiндеттемелердiң атқарылуын қамтамасыз
етудiң бары-жоғына бақылауды жүзеге асыру тәртiбi

      306. Бюджеттік кредиттiң мақсатты пайдаланылуына және ол бойынша мiндеттемелердiң атқарылуын қамтамасыз етудiң бары-жоғына бақылауды бюджеттi атқару жөнiндегі орталық уәкілетті орган, бюджеттік бағдарламалар әкiмшiлер және/немесе сенiм бiлдiрілген өкiл (агент) жүзеге асырады.
      307. Бюджетті атқару жөнiндегі орталық уәкілетті орган бюджеттік кредиттiң мақсатты пайдаланылуына және жыл сайын бюджеттік кредиттi игеру кезеңiнде ол бойынша мiндеттемелердiң атқарылуының қамтамасыз етілуiнiң бары-жоғына тексеру жүргiзедi.
      308. Қарыз алушы кредит бойынша мiндеттемелердi орындамаған жағдайда бюджетті атқару жөнiндегі орталық уәкілеттi орган, сондай-ақ бюджеттiк кредиттің мақсатты пайдаланылуына және ол бойынша мiндеттемелердiң атқарылуының қамтамасыз етілуiнiң бары-жоғына тексеру жүргiзедi.

  35-тарау. Жергілiктi бюджеттен берешектердiң сомасын
немесе мақсатқа сай пайдаланылмаған соманы алу тәртiбi

      309. Жергілікті бюджеттердiң шотынан есептен шығару кредиттiк шартқа байланысты тиiстi атқарушы органдардың келiсiмiнсiз, мынадай:
      1) кредиттік шартпен белгiленген мерзiмде бюджеттік кредиттер өтелмеген;
      2) iшкi бақылау жөнiндегi уәкілеттi орган бюджеттік кредиттің мақсатқа сай пайдаланылмаған фактілерiн ашқан жағдайларда жергілікті бюджеттердiң шоттарынан республикалық бюджеттің кiрiс шотына ақша аударуды бiлдiредi.
      310. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілеттi орган бюджеттiк кредиттiң мақсатқа сай пайдаланылмаған фактілерiн ашқан жағдайда жергiлiктi бюджеттердiң шоттарынан тиiстi соманы есептен шығаруды жүргiзедi.
      311. Бюджет атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi орган тиісті аумақтық қазынашылық органына айыппұлды өндiріп ала отырып уақытылы өтелмеген және/немесе мақсатқа сай пайдаланылмаған соманы жергiлiктi бюджеттердiң шоттарынан есептен шығару туралы жазбаша нұсқау жолдайды.
      312. Республикалық бюджеттен облыстық бюджетке, республикалық маңызды қалалар мен астананың бюджетiне берiлген өтелмеген борыш сомасын, ҚР БҚБ тиісті кодына жергіліктi бюджеттердiң шотынан есептен шығару аумақтық қазынашылық органдарына төлеу шотының негiзiнде жүзеге асырылады.
      313. Жергілікті бюджеттердiң шоттарынан қаражатты есептен шығару бюджеттік алулардың бiрiншi кезектілігi ескеріле отырып жүзеге асырылады.
      314. Жергілiкті уәкілеттi орган төлем шотының көшiрмесi негiзiнде бюджеттік кредит бойынша өтелген борыш сомасын тиісті бюджет атқару туралы есеп пен есептемеде көрсетедi.
      Ағымдағы қаржы жылының бюджетінде өтелмеген борыштың сомасы немесе оның жетімсiздігі болмаған жағдайда жергiлiктi уәкілетті орган бюджеттi нақтылау туралы ұсыныс енгiзедi.

  9-бөлiм. Мемлекеттік және мемлекет кепiлдiк берген қарыздар

  36-тарау. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қарыз алу тәртiбi

      315. Осы тәртiпте мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      агент - шарт негiзiнде өз атынан және кредит берушiнiң (сенiм бiлдiрушiнiң) атынан және оның нұсқауларына сәйкес қарыз қаражатын пайдалануға байланысты белгiлi бір тапсырмаларды орындайтын тұлға;
      Банк/Агент - Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiппен мемлекет кепiлдiк берген қарыздарға қызмет көрсетуге өкілетті, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банк немесе ұйым;
      қарыз алушы - негізгі борышты өтеу мен сыйақыны, сондай-ақ кредиттiк шартқа сәйкес басқа да төлемдердi төлеу бойынша мiндеттемелердi көтеретiн, қарыз қаражатын алатын қарыз шартының тарабы. Қазақстан Республикасының Үкiметі атынан бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган қарыз алушы ретiнде әрекет етедi;
      түпкілiктi қарыз алушы - Қазақстан Республикасының резидентi болып табылатын, қарыз алушы анықтаған шарттармен қарыз қаражатын түпкілiкті алушы;
      контрагент - үкіметтік қарыздарды хеджирлеу мақсатында бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органмен жасалатын үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәміле тарабы;
      үкіметтік қарыздарды хеджирлеу - үкіметтік қарыз алу тәуекелдерін (валюталық, пайыздық және өзге де) басқару мақсатында бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган мен контрагент арасында қаржы құралдарымен мәміле жасасу.
      Ескерту. 315-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.
      316. Қарыз алу нысаны бойынша үкiметтік қарыздар мыналарға:
      1) мемлекеттік бағалы қағаздар эмиссиясын шығару;
      2) қарыз шарттарын шығару болып бөлiнедi.
      317. Қазақстан Республикасы Үкiметінiң қарыз алуы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң белгiлеген мынадай:
      1) қарыз алудың қаржылық шекарасын белгілеу;
      2) қарыз алудың инвестициялық басымдықтарын анықтау;
      3) ықтимал үкiметтік қарыз алу тiзбесiн қалыптастыру тәртiбi негiзiнде жүзеге асырылады.
      318. Бюджетті жоспарлау жөнiндегi орталық уәкілетті орган бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi органмен бiрлесiп Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген борыштың алдағы үш жылдық кезеңге арналған әлеуметтiк-экономикалық дамудың орта мерзімдік жоспары, көлемi және құрылымдары (бұдан әрі - Орта мерзiмдi жоспар) негізiнде қабылданған макроэкономикалық көрсеткiштерге негiздей отырып үкiметтiк қарыздар мен борыштардың алдағы орта мерзiмдi кезеңiне арналған жағдайын және болжамын бағалауды жыл сайын жүргiзедi.
      319. Бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Үкiметінiң қарыз алуының көлемiн, нысанын және шарттарын, тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджетте бекiтiлген үкiметтiк борышты өтеудiң және қызмет көрсетудiң көлемiн анықтайды.
      320. Тиiсті қаржы жылына арналған республикалық бюджет тапшылығын қаржыландыру үшiн тартылатын ықтимал үкiметтiк қарыздардың тiзбесiн қалыптастыру бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкiлетті органмен бiрлесе отырып бюджеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлетті органның мынадай:
      1) қолданыстағы сыртқы қарыздар қаражаты түсiмдерiнiң тiзбесi мен жылдық көлемiн;
      2) қаражаттың түсуiнiң ықтимал тiзбесi мен жылдық көлемiн және олардың даярлық дәрежесiне, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң сыртқы борышының жинақталған қалдық деңгейiне және халықаралық қаржы ұйымдары мен дамуға ресми көмек көрсететiн донор-мемлекеттердiң үкiметтерiмен, басқа да сыртқы кредит берушілермен өзара iс-қимылдың перспективасына негiздей отырып қол қоюға даярланып жатқан бағдарламалық және инвестициялық сыртқы қарыздарды;
      3) iшкi және халықаралық капитал рыноктарында мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды қоса алғанда бюджет тапшылығының бөлiгiн жоғарыда санамалап көрсетiлген көздермен қаржыландыру үшiн қарыз алудың өзге де ықтимал көздерi мен құралдарын анықтауын қамтиды.

  37-тарау. Мемлекеттік эмиссиялық бағалы
қағаздарды шығару арқылы Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң қарыз алуы

      321. Қазақстан Республикасының Үкiметі капиталдың iшкi және сыртқы рыноктарында мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару туралы шешiм қабылдайды.
      322. Бюджетті атқару жөнiндегі орталық уәкiлеттi орган мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруды жүзеге асырады, осындай әрбiр мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың көлемiн, мерзiмiн және шарттарын анықтайды.
      323. Капиталдық халықаралық рыноктарында мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару үшiн мыналар:
      1) елдiң кредиттік рейтингiн көтеру, инвесторларды тарту мақсатымен мемлекеттік бағалы қағаздарды шығарудың рыногы мен әрiптестердi анықтауды;
      2) осындай мәмілелер үшiн белгіленген талаптарға сәйкес қажетті құжаттамаларды даярлауды жүзеге асырылады.

  38-тарау. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарыз
шарттарын жасасу арқылы қарыз алуы

      324. Бюджеттік қатынастарды реттеу саласындағы экономикалық жоспарлау жөнiндегi орталық уәкілетті орган орталық мемлекеттiк органдармен бiрлесе отырып, жыл сайын басым инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiн қалыптастырады және оны бекiту үшiн республикалық бюджеттiк комиссияға ұсынады.
      325. Бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган анықтаған қарыздың тиісті кезеңiне арналған басым инвестициялық жобалардың тiзбесi шегiнде тарту туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiн даярлау үшін мүдделi министрлiктер мен ұйымдарды тарта отырып:
      1) қарыз капиталының конъюнктурасын зерделеу және қарыз алу мүмкiндігін бағалау;
      2) тиiстi жылға арналған жаңа үкiметтік қарыздар есебiнен қаржыландыруға көзделген жобаның қаржылық сипаттамасын талдау;
      3) орын алып отырған мүмкiндiктер шеңберiнде жобаны қаржыландыру бойынша баламалы ұсыныстарды даярлау;
      4) қарыз шарттарын (нысаны, қарыз алушылар, кредит алушылар, шектеулер) жасасу арқылы сыртқы қарызды тарта отырып жобаны қаржыландыру сызбасы бойынша ұсыныстар даярлау;
      5) жобаны қаржыландыру бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар даярлау жүзеге асырылады.
      326. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi органмен қарыз шарттарын жасасу нысанында қарыз алуы кезiнде өзiне мыналарды:
      1) ұсынылған жобаны қаржыландыру, күтілетiн қарыз шарттары бойынша кредит берушілермен келiссөздер ұйымдастыруды және өткiзудi;
      2) шарттардың қолайлылығын және олардың қаржылық (бюджеттік) шектеулерге сәйкестігін бағалауды;
      3) қарыз шарттары мен ілеспе құжаттардың жобаларын даярлауды;
      4) қарыз қаражатын пайдалану қатынастарын, оны өтеу мен қызмет көрсетудi қамтамасыз ету, қарыз алушылармен бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкiлетті органмен, қарыз алушылардың агенттермен қарыз бойынша мiндеттемелерiнiң есебiн жүргiзетiн және қызмет көрсететiн ұйымдармен қатынастарды реттейтiн құжаттарды даярлауды және ресiмдеудi қамтитын даярлықтар жүзеге асырылады.
      327. Үкiметтiк қарыздар бойынша құжаттамаларды келiсудi мүдделi мемлекеттік органдар жүзеге асырады. Даярланған құжаттамалар негізiнде Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi қарыз бойынша құжаттамаға құқықтық сараптама жүргiзедi, нәтижесi тиісті қорытындылармен ресiмделедi.
      328. Қазақстан Республикасының Үкiметі бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi органның ұсынысы негiзiнде қарыз шарттарын жасасу арқылы сыртқы үкiметтік қарызды тарту туралы шешiм қабылдайды. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiнде қарыз алуды жүзеге асыру нысаны мен оның көлемi, қарыз шарттары мен ілеспе құжаттарға қол қою үшiн Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының және ресми тұлғаларының өкiлдiктерi белгіленедi.
      329. Ресiмделген қарыз шартына қол қою Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiне сәйкес жүзеге асырылады.
      330. Қарыз шарты Қазақстан Республикасының заң актілерiне сәйкес Қазақстан Республикасы Парламентiнiң бекiтуiне жатады.
      331. Қарыз шарты жасалғаннан және ол бекiтiлгеннен кейiн қарыз шартының талаптарында көзделген жағдайларда Әділет министрлiгi қарыздың Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкестігi туралы заңды қорытындыны ресiмдейдi.
      332. Қол қойылған қарыз шарттары бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті органда тiркеуге жатады.
      333. Қазақстан Республикасының сыртқы үкiметтік қарыздары бойынша алынған қаражат республикалық бюджетте көрсетіледi және тиісті жылға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес оның атқарылу ретіне қарай пайдаланылады.
      334. Бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi орган Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң сыртқы қарыздары қаражатының есебiн жүргiзедi, қарыздар жөнiндегi атқарушы агенттердiң (түпкілiкті қарыз алушының, Банктермен/Агенттердiң, бюджеттік бағдарламалар әкiмшілерiнiң) мiндеттi түрде тапсырған, сондай-ақ кредит берушілерден алынған ақпараттар негізiнде жобалардың iске асырылуын бақылайды. Атқарушы агенттердiң ақпараттарды ұсыну нысаны мен мерзiмiн бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілеттi орган белгілейдi.

  39-тарау. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қарыз
қаражаты есебiнен инвестициялық жобаларды iске асыру

      335. Халықаралық қаржы-экономикалық ұйымдардың немесе басқа донорлардың (бұдан әрi - донорлар) Қазақстан Республикасының Үкiметiне берген қарыз шарттары шеңберiндегі қарыз қаражатын ойдағыдай пайдалану мақсатында бюджеттiк бағдарламалар әкiмшілерінің жанынан белгiленген штат саны шегінде жобаны жүзеге асыруға жауапты құрылымдық бөлiмше құрылады.
      336. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерi:
      1) жоба құрауыштары, оның iшiнде республикалық бюджет қаражаты бойынша қарыз шарттарының барлық қолданылу кезеңiнде әр жыл бойынша қаржыландыру жұмыстарының тiзбесiн, мерзiмiн және көлемiн қамтитын инвестициялық жобаны iске асыру кестесiн әзiрлейдi;
      2) тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет жобасын қалыптастыру кезiнде инвестициялық жобаларды қаржыландыру көлемiн белгiленген тәртiппен жоспарлайды;
      3) қарыз шартында көзделген рәсiмдерге сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтердi сатып алу арқылы инвестициялық жобаларды iске асыруды жүзеге асырады;
      4) донормен келiсiлген тендерлiк комиссияның шешiмi негiзiнде тауарларды жұмыстарды және қызметтердi сатып алуға келiсiм-шарт жасасады;
      5) жасасқан келiсiм-шарт, сондай-ақ сыртқы қарыз қаражатын және қазақстандық тараптың бiрлесiп қаржыландырған қаражатын мақсатты пайдалану мониторингiн қамтамасыз етедi;
      6) жыл сайын ағымдағы жылдың жиырмасыншы желтоқсанында алдағы қаржы жылына арналған сатып алудың егжей-тегжейлi жоспарын бюджеттi атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.
      337. Қазақстан Республикасы Yкiметiнің атынан қарыз алушы ретiнде бюджеттi атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган:
      1) конкурстық комиссияның отырыстарына қатысу арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызметтердi сатып алуды жүргізу кезiнде донорлардың рәсiмдер мен ережелердiң сақталуына бақылауды, сондай-ақ үкiметтік сыртқы қарыздар қаражатының және қазақстандық тараптың бiрлесiп қаржыландыру қаражатының мақсатты пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырады;
      2) егер, қарыз шартында немесе банк-қарыз алушы жекелеген тәртiппен реттелетiн инвестициялық жобаларды қаржыландыру схемасында көзделген осындай жағдайда жобаны iске асыруға қатысу үшiн қазақстандық екiншi деңгейдегi банктердi немесе басқа ұйымдарды iрiктеудi жүзеге асырады;
      3) Банктердiң/Агенттердiң келiсiмi бойынша үкiметтiк сыртқы қарыздардың қаражатын және Қазақстан Республикасы Үкiметінiң бiрлесiп қаржыландыру қаражатын республикалық бюджетке қайтару туралы түпкілiкті қарыз алушымен кредиттік шарт әзiрлейдi және қол қояды;
      4) Жобаны iске асыру мониторингiн жүзеге асырады;
      5) Үкiметтік сыртқы қарыздардың қаражаты есебiнен қаржыландырылатын, гранттарға және республикалық бюджеттен бiрлесiп қаржыландыру қаражатына байланысты инвестициялық жобаларды басқару мәселелерi бойынша жергіліктi консультанттар лауазымдарының тiзілiмiн және лауазымдық коэффициенттер кестесiн бекiтедi.

  40-тарау. Тауарларды, жұмыстарды және қызметтердi
сатып алу бойынша конкурстар өткiзу

      338. Тауарларды, жұмыстарды және қызметтердi сатып алу бойынша конкурстар өткiзу кезiнде:
      Бюджеттiк бағдарламалар әкімшілерi:
      1) бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi органмен және донормен сатып алынатын тауарлардың, консультанттар үшiн техникалық тапсырмалардың, сондай-ақ мердiгерлер үшiн техникалық құжаттамалардың техникалық ерекшелiктерiн әзiрлейдi және келiседi;
      2) конкурсқа қатысушылардың конкурстық ұсыныстарын бағалау үшiн конкурстық комиссия құрады. Төрағаны және бюджеттi атқару жөніндегі орталық уәкілеттi органның бiр өкiлiн қоса алғанда конкурстық комиссияның жалпы саны тақ санды құрауы және кемi үш адам болуы тиiс;
      3) донордың рәсiмдерiн және тәртiбiн басшылыққа алады;
      4) бюджеттi атқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен тауарларды, жұмыстарды және қызметтердi сатып алу бойынша конкурстардың нәтижелерiн, келiсiм-шарттардың жобаларын, сондай-ақ оларға енгізiлген кез келген өзгерiстердi және/немесе толықтыруларды келiседi;
      5) инвестициялық жоба шеңберiнде жасалған келiсiм-шарттардың атқарылуын бақылайды.
      Бюджетті атқару жөнiндегі орталық уәкілеттi орган:
      1) сатып алынатын тауарлардың, консультанттар үшiн техникалық тапсырмалардың, сондай-ақ мердiгерлер үшін техникалық құжаттамалардың техникалық ерекшелiктерiн келiседi;
      2) конкурстық комиссияның құрамына енгiзу үшiн өзiнiң өкiлiн жiбередi;
      3) тауарларды, жұмыстарды және қызметтердi сатып алу бойынша конкурстардың нәтижелерiн, келiсiм-шарттардың жобаларын, сондай-ақ оларға енгізілген кез келген өзгерiстердi және/немесе толықтырулармен келiседi.
      339. Конкурсқа қатысушылардың білiктiлiктерiне, сатып алынатын тауарлардың, мердiгерлер үшiн конкурстық құжаттамалардың, сондай-ақ атқарушы агенттердiң консультанттары үшiн техникалық тапсырмалардың техникалық ерекшелiктерiне қойылатын талаптарды әзiрлеу кезiнде бюджеттi атқару жөнiндегі орталық уәкiлетті орган мен донордың алдын ала келiсiмi бойынша отандық компаниялардың қатысу мүмкiндiктерi ескерiлуi тиiс.
      340. Белгiленетiн бiлiктiлiк талаптарының дәрежесi келiсiм-шарттардың уақытылы және сапалы атқарылуына ешқандай қауiп тудырмауы тиiс, өз кезегінде қазақстандық компаниялардың конкурсқа қатыспай қалуына себеп болуы мүмкiн негiзсiз жоғары талаптардың орын алуын жою қажет.
      341. Тауарларды, жұмыстарды және қызметтердi сатып алу бойынша донордың ретіне қарай отандық мердiгерлерге, тауарларды өндiрушiлерге (берушілерге) және консультанттарға көзделген жеңiлдiктер орын алған жағдайда атқарушы агент конкурстық құжаттарда көзделген жеңiлдiктердi ескере отырып түскен конкурстық ұсыныстарды бағалау және салыстыру рәсiмдерi сипатталған тиісті бапты мiндетті түрде көздеуi тиiс.
      342. Егер, халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, үкiметтiк сыртқы қарыз шеңберiнде қаржыландырылатын инвестициялық жобаны iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының бiрлесiп қаржыландыру қаражатынан тауарларды, жұмыстарды және қызметтердi сатып алу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүргізіледi.

  41-тарау. Мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды
алу және пайдалану тәртiбi

      343. Мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды алудың және пайдаланудың осы тәртiбi (бұдан әрi - Тәртiп) мемлекеттік кепiлдiктермен мемлекеттік емес қарыздардың есебiнен қаржыландырылуға ұсынылатын инвестициялық жобаларды iрiктеу рәсiмiн (бұдан әрi - инвестициялық жобалар) және мемлекеттік емес қарыздар бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттiк кепiлдiктер беру рәсiмдерiн (бұдан әрi - мемлекеттiк кепiлдiктер) анықтайды.
      344. Осы Тәртiпте пайдаланылатын ұғымдар:
      банк-кепiлшi - Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерi немесе шетел банктерi.
      Кепiлдiк берген Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банкiн екiншi деңгейдегi банктердiң атаулары жазылған, банктiк кепiлдiктердi беруге қолданыстағы лицензиясы бар, ақшалай нысанда атқаруды көздейтiн бюджеттi атқару жөніндегі уәкілетті орган қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкілеттi мемлекет орган ұсынған тiзбемен бюджетті атқару жөнiндегi уәкілетті орган анықтайды.
      бизнес-жоспар - қарыз бойынша алдағы төлемдер туралы кестенi және кiрiс көздерiнiң түрлерiн қамтитын, алдағы қаржы жылында қарыз алушы әзiрлейтін құжат;
      банк кепiлдiгi - қарыз шарты бойынша тиесілi соманы қарыз алушының белгіленген мерзiмде төлемеген жағдайда мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша берешектердi өтеуде бюджетті атқару жөніндегі уәкілеттi органның алдындағы банктің мiндеттемесi;
      қарыз алушы - мемлекет кепiлдiк берген қарыз алған заңды тұлға мемлекет кепілдiк берген қарыз бойынша алдағы төлемдердi қамтамасыз ету жүйесi - бюджетті атқару жөнiндегi уәкiлетті органның келiсiмi бойынша қарыз алушының шартты салымының арнайы шотын ашуы, сондай-ақ қарыз алушы тиесiлi соманы белгiленген мерзiмде төлемеген жағдайда мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша берешектердi өтеу туралы бюджетті атқару жөніндегі уәкiлетті органның алдында қарыз алушыға кепiлдiк беруi;
      шартты салымның арнайы шоты (қызмет көрсету шоты) - Қазақстан Даму Банкiнде ашылған және мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша тек алдағы төлемдердi өтеудi қамтамасыз етуге ғана арналған шартты салымның арнайы шотындағы ақшаның бөлiгiн кезең-кезеңде төлеу арқылы қарыз алушының мiндеттi түрде жинақтаған қоры.
      Шартты салымның шотындағы (қызмет көрсету шоты) қаражат негізгі борыштың алдағы төлемдердiң, есептелген пайыздардың (сыйақының), сондай-ақ қарыз туралы шартқа (келiсiмге) сәйкес өзге де төлемдердiң жүз пайызы мөлшерiнде алдағы төлемдер күнiне дейiн жиырма күн қалғанда белгіленедi;
      мемлекеттiк кепiлдiктердi беру туралы келiсiм - бюджетті атқару жөніндегі уәкілеттi органның Қазақстан Даму Банкiмен және мемлекеттік кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi атқармаған жағдайда республикалық бюджеттен алынған қаражатты қайтару жөнiнде мемлекеттiк кепiлдiк берiлген қарыз шартына сай мiндеттемелердi орындауды қамтамасыз ететін, мемлекеттік кепілдiктердi беру туралы тараптардың құқықтық қатынастарын белгілейтін мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша қарыз алушымен арасындағы келiсiм.
      345. Мемлекеттік кепiлдiктер беру процесi мынадай негізгi кезеңдердi бiлдiретiн:
      1) инвестициялық жобаларды iрiктеудiң;
      2) басым бюджеттік инвестициялық жобалар тiзбесiн ресiмдеудiң, қараудың және бекiтудiң;
      3) мемлекеттік кепiлдiктердi берудiң iс-шаралар кешенiн қамтиды.
      346. Мемлекеттік (үкiметтік, тәуелсiз) (бұдан әрi - мемлекеттiк кепiлдiктер) кепiлдiктер беру процесiнiң негiзгi қатысушылары қарыз алушылар, салалық уәкілеттi органдар, экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкілеттi орган, бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган, Қазақстан Республикасының әділет, қоршаған ортаны қорғау, еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiктерi, республикалық бюджеттік комиссия, "Қазақстан Даму Банкi" (бұдан әрi - Қазақстан Даму Банкi) болып табылады.
      347. Қарыз алушылар:
      1) техникалық-экономикалық негіздеменi (бұдан әрi - ТЭН) және инвестициялық жобалардың бизнес-жоспарын даярлауды жүзеге асырады;
      2) осы Тәртiпке және мемлекеттiк кепiлдiктер беру процесiнiң қатысушыларының талаптарына сәйкес инвестициялық жобаларды қарау үшiн талап етiлетiн құжаттамаларды ұсынуды қамтамасыз етедi.
      348. Салалық уәкілетті органдар:
      1) инвестициялық жобаларға салалық сараптама жүргiзедi;
      2) салалық сараптаманың нәтижелерi бойынша тиiстi қорытындыларды ұсынады.
      349. Бюджеттi атқару жөніндегі уәкiлеттi орган:
      1) инвестициялық жобалардың қаржылық сараптамасын жүзеге асырады;
      2) мемлекеттiк кепiлдiктермен мемлекеттік емес қарыздарды беру шарттары бойынша ықтимал инвесторлармен келiссөздер жүргiзедi;
      3) мемлекеттiк кепiлдiктер беру туралы келiсiм жасасады;
      4) мемлекеттiк кепілдiктер бередi.
      350. Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі жоспарланған қызметтi iске асыруға, оларды iске асыру туралы шешiм қабылдау алдындағы кезеңдегi жоспарланған қызметтің экологиялық талаптарына сәйкестігін бағалауға байланысты ықтимал терiс салдарларын алдын алу мақсатында және өндiрiстік күштердi орналастыру және дамыту салдарынан экологиялық жағдайдың болжамданған өзгеруiн сараптамалық қамтамасыз ету инвестициялық жобаның мемлекеттік экологиялық сараптамасын жүзеге асырады.
      351. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігі iшкi еңбек рыногын қорғау мақсатында инвестициялық жобалар келiсiм-шарттарының сараптамаларын жүзеге асырады.
      352. Экономикалық жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган:
      1) инвестициялық жобаларды қарау процесіне ұйымдық жетекшілік жасауды қамтамасыз етедi;
      2) инвестициялық жобалардың экономикалық сараптамасын жүзеге асырады;
      3) мемлекет кепiлдiк берген қарызды тарту үшін қарыз капиталының рыногын (iшкi және сыртқы) анықтайды;
      4) жоспарланып отырған кезеңге мемлекеттiк кепiлдiктер беру лимитi бойынша ұсыныстарды, инвестициялық жобалар тiзбесiнiң жобасын қалыптастырады және республикалық бюджеттік комиссиясының қарауына енгізедi.
      353. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi мемлекеттiк кепiлдiктермен жасасатын қарыз шартының заңдық сараптамасын жүргізедi.
      354. Қазақстан Даму Банкi:
      1) банктiк сараптаманы жүзеге асырады;
      2) инвестициялық жобалардың тiзбесiне енгiзiлген инвестициялық жобаларға қызмет көрсету жөніндегі агенттің функциясын орындайды.
      355. Республикалық бюджеттiк комиссия:
      1) жоспарланып отырған кезеңге мемлекеттiк кепiлдiктер беру лимитiн анықтайды;
      2) инвестициялық жобалардың тiзбесiн анықтайды;
      3) жоспарланып отырған кезеңге мемлекеттiк кепiлдiктер беру лимитi шегiнде әрбiр инвестициялық жоба үшiн мемлекеттiк кепілдiктердiң мөлшерiн анықтайды.
      356. Мемлекеттік кепiлдiктер беру үстiнде өз құзыретінiң бөлiгiнде инвестициялық жобаларды бағалауды (сараптаманы) жүргiзу үшiн заңға сәйкес уәкілеттi басқа мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдар қатысады.

  42-тарау. Қазақстан Республикасының мемлекеттік
кепiлдiктерiмен мемлекеттік емес қарыз қаражаттарының есебiнен қаржыландыру үшiн инвестициялық жобаларды iрiктеу

      357. Мемлекеттiк кепiлдiктер алуға үмiткер заңды тұлғалар мынадай құжаттарды:
      ТЭН-нi;
      салалық сараптаманың, Қазақстан Даму Банкiнiң банктік сараптамасын және заңға сәйкес қажетті басқа да оң қорытындыларды қоса берiп, тиiсті жылдың 1-наурызынан кешіктiрiлмейтiн мерзiмде экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкiлетті органға өтінімдi ұсынады.
      358. Толық емес құрамдағы құжаттармен ұсынылған өтiнiмдердi жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес экономикалық жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган қарамайды.
      Жоғарыда көрсетілген мерзiмнен кейiн ұсынылған өтiнiмдер тиiстi жылға мемлекеттік кепілдiктер беру тұрғысынан қаралмайды.
      359. Өтінiм ұсынылғаннан кейiн осы Ереженiң 357-тармағына сәйкес экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкілеттi орган инвестициялық жобалардың экономикалық сараптамасын ұйымдастырады және 2 ай iшiнде экономикалық сараптаманың қорытындысын әзiрлейдi.
      360. Инвестициялық жобалардың экономикалық сараптамасы - жоба TЭH әзiрлеу шеңберiнде, осы Ережеде көзделген сараптамалар бойынша жасалған негiзде жүргізiлген инвестициялық жобаға экономикалық талдаудың кешендi бағалау, ол мыналарды:
      басым мемлекеттiк инвестициялардың жоба мақсаттарына сәйкестігiн бағалауды;
      экономикалық талдауды бағалауды;
      инвестициялық жобалар iске асырылған жағдайда республикалық және жергiлiктi бюджеттерге салықтық түсiмдер тасқынын талдауды қамтиды.
      361. Осы тарауда көрсетілген сараптаманы жүргiзу үшiн қажетті құжаттардың тiзбесiн тиiстi мемлекеттiк органдар мен өзге де ұйымдар анықтайды.
      362. Осы тараудың 357-тармағында көрсетiлген сараптамаға оң қорытындының бары-жоғы мемлекеттік кепiлдiктермен мемлекеттiк емес қарыздардың қаражаты есебiнен қаржыландыруға ұсынылған инвестициялық жобалардың тiзбесiне инвестициялық жобаларды енгізу үшiн мiндетті шарт болып табылады.

  43-тарау. Қазақстан Республикасының мемлекеттік
кепiлдiктермен мемлекеттік емес қарыздардың қаражаты
есебiнен қаржыландыруға арналған инвестициялық жобаларды
қалыптастыру, қарау және тiзбесiн бекiту

      363. Республикалық бюджеттік комиссия жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылдың 1-мамырына дейiнгi мерзiмде үш жылдық кезеңге жоспарланатын мемлекеттік кепiлдiктердi беру лимитiн анықтайды.
      364. Экономикалық жоспарлау жөніндегі уәкiлетті орган тиiстi жылдың 20-шiлдесiнен кешiктiрiлмейтiн мерзiмде инвестициялық жобалардың экономикалық сараптамасының қорытындысы негізiнде жобалар бойынша экономикалық сараптаманың қорытындысын қоса берiп мемлекеттік кепiлдiктермен мемлекеттік емес қарыздардың қаражаты есебiнен қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалар тiзбесiнiң жобасын қалыптастырады және республикалық бюджеттiк комиссияның қарауына енгізедi.
      365. Республикалық бюджеттiк комиссия экономикалық жоспарлау жөнiндегi уәкілетті органның ұсынған инвестициялық жобалар тiзбесiнiң жобасын қарау кезiнде тиiстi жылға арналған мемлекеттік кепiлдiктердi беру лимитiне енетiн, бiр жылға арналған инвестициялық жобалардың тiзбесiн анықтайды.
      366. Республикалық бюджет жобасын қалыптастыру барысында экономикалық жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган бюджетті атқару жөнiндегi уәкiлетті органмен бiрлесе отырып, республикалық бюджеттік комиссияның шешiмi бойынша инвестициялық жобалардың тiзбесiн пысықтайды және әрбiр инвестициялық жоба бойынша мемлекеттiк кепiлдiктердiң сомасын қайта қарайды.
      367. Республикалық бюджеттік комиссияның қарау нәтижелерi бойынша мемлекеттiк кепілдiктермен мемлекеттік емес қарыздардың қаражат есебiнен қаржыландыруға ұсынылған инвестициялық жобалардың тiзбесiн Қазақстан Республикасының Yкiметi жеке шешiммен бекiтедi және жариялауға жатады.

  44-тарау. Мемлекеттік емес қарыздар бойынша
мемлекеттік кепiлдiктер беру рәсiмi

      368. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдігімен мемлекеттiк емес қарыздардың қаражаты есебiнен қаржыландыру үшін Қазақстан Республикасының Үкiметi инвестициялық жобалардың тiзбесiн бекiткеннен кейiн және бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілетті органмен келiсілген қарыз шартының жобасы бар болған кезде бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілетті орган қарыз алушымен және Қазақстан Даму Банкiмен мемлекеттiк кепiлдiктер беру туралы келiсiм жасасады.
      369. Қарыз алушы ТЭН жобасын, салалық сараптаманың, экономикалық сараптаманың, Қазақстан Даму Банкiнiң банктiк сараптамасының және заңға сәйкес қажетті басқа да сараптамалардың оң қорытындыларын ұсынғаннан кейiн бюджетті атқару жөнiндегi уәкiлетті орган инвестициялық жобаның сараптамасын жүргiзудi ұйымдастырады және екi ай iшiнде тиiстi қорытындыны әзiрлейдi.
      370. Инвестициялық жобаның сараптамасы бойынша бюджетті атқару жөнiндегі уәкілетті органның қорытындысы мыналарды:
      мемлекеттік кепiлдiктермен берiлген мемлекеттiк емес қарыздардың қаржылық шарттарын;
      мемлекеттік кепiлдiктердi алғаны туралы өтінiм бiлдiргенге дейiн үш жылдан кем емес кезең iшiндегі қарыз алушының қаржылық жай-күйiн және заңды мәртебесiн;
      қарыз алушы берген мемлекеттік кепiлдiктер бойынша қамтамасыз етілуiн;
      қаржылық және техникалық тәуекелдi;
      мемлекеттік кепiлдiктердi алуға үмiткер тұлғаларға қойылатын Бюджеттік кодекс талаптарына қарыз алушының сәйкестігін бағалауды қамтиды.
      371. Мемлекеттiк кепiлдiк кредит берушiге қарыз шарттарын, мемлекеттiк кепiлдiктер беру туралы келiсiмдер жасасқаннан, сондай-ақ бюджеттi атқару жөніндегі уәкілетті органның оң қорытындысы бар болып, қарыз алушының мемлекеттік кепiлдiктердi бергенi үшін бiржолғы төлемдi (алымды) алдын ала төлегенiнен кейiн беріледi.
      372. Мемлекеттiк кепiлдiктердi ұсыну туралы келiсiм мыналарды:
      1) қарыз алушыға қойылатын талаптарды:
      а) қарыз бойынша ағымдағы мiндеттемелердi қамтамасыз ету үшiн қажеттi алдағы төлемдер мөлшерiнде шартты салымның (қызмет көрсету шотының) арнайы шотында ақша сомасын жинауды жүргiзудi;
      ә) бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган мен Қазақстан Даму Банкiне банктiк шоттардағы, оның iшiнде ҚР ҰБ және екiншi деңгейдегi банктердегi мәлiметтердi заңда белгiленген тәртiппен ұсынуды;
      б) қарыз толық өтелгенге дейінгі сенiм бiлдiрiлген өкілге жыл сайынғы бизнес-жоспарды ұсынуды;
      в) қаржылық есептіліктiң үлгілік нысанын (бухгалтерлiк балансты, қаржы-шаруашылық қызметтiң нәтижелерi туралы есепте) және қаржылық жай-күйiн анықтайтын басқа да қажетті құжаттарды Қазақстан Даму Банкiне ай сайын ұсынуды;
      2) шартты салымның арнайы шотындағы қаражаттың есебiн жүзеге асыруды бюджетті атқару жөніндегі уәкілеттi органнан талап етуге, сондай-ақ акт жасай отырып ұсынылатын құжаттамаларға кезең-кезеңде салыстыру жүргізудi;
      3) жүзеге асыру бойынша Қазақстан Даму Банкіне қойылатын талаптарды:
      а) қарыз алушының қаржы-экономикалық жай-күйiн талдауды және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға тиiстi талдау нәтижелерi туралы ақпаратты ұсынуды;
      ә) шартты салымның арнайы шотында ақшаның кезең-кезеңде жиналуын;
      4) қарыз алушымен және сенiм бiлдiрілгенмен бiрлесе отырып бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілеттi орган анықтаған шартты салымның арнайы шотына ақша аударудың нормасы мен кезеңділігін (кестесiн) қамтиды.
      Ақшаны қарыз алушы шартты салымның арнайы шотына салықтар мен бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлегеннен кейiн келiсiмге сай тиiсті соманы тұрақты аудару арқылы аударады.
      Жинау мерзiмi мен шартты салымның арнайы шотының (қызмет көрсету шотының) қаражатын қалпына келтiру мерзiмiн бұзған жағдайда қарыз алушы әрбiр жолсыздық жағдайы үшін алдағы төлемдер сомасынан мерзiмi өткен әрбiр күн үшін нөл бүтін оннан бiр пайыз мөлшерiнде айыппұл төлейдi.
      373. Мемлекеттік кепiлдiктер алуға үмiткер тұлға Қазақстан Республикасының заңдарында анықталған талаптарға сәйкес болуы тиiс.
      374. Мемлекеттiк кепiлдiктер әрбiр инвестициялық жоба бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы негiзiнде беріледi.
      375. Кепілдiк мiндеттемелер нысанында берiлген мемлекеттiк кепiлдiктер бiр данада мемлекеттiк кепiлдiктердiң арнайы бланкасында ресiмделедi.
      Мемлекеттік кепiлдiктердiң бланкасы қатаң есептілік бланкасы болып табылады.
      376. Кепiлдiктер туралы шарттар нысанындағы мемлекеттік кепiлдiктер екi данада ресiмделедi.
      377. Банктік кепiлдiктердi ұсыну мерзiмi мен шарттарын мемлекеттiк кепiлдiктермен берiлген мемлекеттік емес қарыздардың шарттарына байланысты бюджеттi атқару жөнiндегі уәкілетті орган белгiлейдi.
      378. Банктік кепiлдiң нысаны мен мазмұнын бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлетті органның келiсiмi бойынша банк-кепіл анықтайды.
      379. Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкілетті орган кредит берушiнің келiсiмi бойынша мемлекеттiк кепiлдiктердiң мазмұны мен нысанын анықтайды.
      380. Мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша жарғылық қорына мемлекеттің қатысуы бар қарыз алушының мiндеттемелерiн қамтамасыз ету мәселелер Қазақстан Республикасының бюджет заңдарымен реттеледi.
      381. Кредит берушiнiң талабы бойынша Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi Қазақстан Республикасының кепiлдiктермен жасасқан қарыз шартының заңды қорытындысын (Legal opinion) ұсынады.

  45-тарау. Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы
органдарымен қарыз алу тәртiбi

      382. Осы тарауда пайдаланылатын ұғымдар:
      жергілiктi атқарушы орган - облыстардың, республикалық маңызды қалалардың, астананың, облыстық маңызды қалалардың, аудандық маңызды қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтардың жергілікті атқарушы органдары;
      кредит берушi - Қазақстан Республикасының бюджет және азаматтық заңдарына сәйкес бюджеттік кредит берушi кредиттік шарттың тарабы.
      383. Облыстардың, республикалық маңызды қалалардың, астананың жергілiкті атқарушы органдары Қазақстан Республикасының Үкiметiнен қарыз алу түрiнде жүзеге асырылады, аудандардың (облыстық маңызды қалалардың) жергiлiктi атқарушы органдары қарыз алуды бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) iске асыру мақсатында, сондай-ақ кассалық шығыстарды жабу үшiн облыстардың жергілiктi атқарушы органдарынан қарыз алу түрiнде жүзеге асырылады.
      384. Жергілiкті атқарушы органдардың қарыз алуы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мынадай:
      1) тиiсті қаржы жылына арналған борыш лимитiнің шегiнде қарыз алуды шектеудi белгілеу;
      2) қарыз алудың басым инвестициялық бағыттарын анықтау;
      3) басым (республикалық немесе жергiлiктi) бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiн қалыптастыру негізiнде жүзеге асырылады.
      385. Тиiстi қаржы жылына арналып бекiтiлген борыш лимитi шегiнде жергілiктi атқарушы органдар мыналарды:
      бюджеттiк инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) iске асыру мақсатында бюджет тапшылығын;
      тиiсті қаржы жылына арналған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервiнiң шотынан кассалық алшақтықты жабуға қаржыландыру үшін Қазақстан Республикасының Үкiметінен қарыз қаражатын тартуды жүзеге асырады.
      386. Жергілікті атқарушы органдардан қарыз алу тек қарыз шарты нысанында ғана жүзеге асырылады.
      387. Бюджетті жоспарлау жөніндегі орталық уәкiлеттi орган жергiлiктi атқарушы органдардың борыш лимитiн және басым (республикалық немесе жергілікті) бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiн ескере отырып жергiлiктi атқарушы органдардың жоспарланған бюджеттік тапшылығын, жоспарланып отырған жылға арналған жергілiктi атқарушы органдардың борыш лимитiн қаржыландырудың болжамдық есептемелерiн жүзеге асырады және бұл ұсыныстарды Жергiлiктi атқарушы органдардың бюджет жобаларын қалыптастыру жөнiндегi бюджеттiк комиссияға жiбередi.
      388. Орта мерзiмдi жоспар негізiнде бюджеттік комиссия үш жылдық кезеңге арналған мемлекеттiк бюджеттiк негізгі болжамдық көрсеткiштерiн анықтайды, сондай-ақ тиiстi қаржы жылының соңына арналған жергiлiктi атқарушы органдардың борыш лимитiн анықтайды.
      389. Бюджетті жоспарлау жөнiндегi уәкілетті орган жергілікті атқарушы органдардың борыш лимитiн ескере отырып басым (республикалық немесе жергілiктi) бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесiн ескере отырып жергiлiктi атқарушы органдардың жоспарланған бюджеттік тапшылығын қаржыландырудың болжамдық есептемелерiн жүзеге асырады және оларды қарау үшiн тиiсті Бюджеттік комиссияға жiбередi.
      390. Бюджеттік комиссияның шешiмi және бекiтiлген жергiлiктi бюджеттер тапшылығының параметрлерiнiң негiзiнде бюджетті жоспарлау жөнiндегi уәкілеттi орган қарыз алудың көлемi мен шарттарын, сондай-ақ тиiсті қаржы жылына арналып жергiлiктi бюджеттерде бекiтiлген борышты жабу мен қызмет көрсетудiң мөлшерiн анықтайды.
      391. Ресiмделген қарыз шартына қол қою Бюджет Кодексiнiң 180-бабына сай қабылданған кредиттiк шешiмге сәйкес жүзеге асырылады.
      392. Қол қойылған қарыз шарты жабу кестесiмен, сыйақыларды (мүдделердi) төлеумен және басқа да ұсыныстармен бiрге бюджетті жоспарлау жөнiндегi уәкілеттi органның тiркеуiне жатады. Бұл ретте, қарыз шарты тек ол тiркелгеннен кейiн ғана күшiне енедi.

  46-тарау. Мемлекеттік кепiлдiктермен қарыз алған
қарыз алушының қаржылық жай-күйi мониторингiнiң тәртiбi

      393. Осы тарау мемлекеттiк кепiлдiктермен қарыз алған заңды тұлғаның қаржылық жай-күйi мониторингiнiң рәсiмдерiн анықтайды, мемлекеттік кепілдiктермен қарыз алған заңды тұлғаның ақпараттық қамтамасыз ету мониторингiн және қаржылық жай-күйінің мониторингін жүзеге асыру тәртiбiн анықтайды.
      394. Қаржылық коэффициенттердi агент мемлекет кепілдігімен қарыз алған қарыз алушының қаржылық есебiнiң негiзiнде екi жылда бiр рет есептейдi. Мемлекет кепiлдiгiмен қарыз алған қарыз алушы Банкке/Агентке қаржылық есептілiктi, ал қажет болған кезде тиісті қосымшалар мен оның таратылып жазылуын ұсынады.
      395. Мониторингке мемлекет кепiлдiгiмен қарыз алған және кредит берушiнiң не республикалық бюджеттің алдында борышы бар заңды тұлғалар жатады.
      396. Мониторинг базалық талдаудан (заңды тұлғаның басшылығы, қызметiнiң, саласының түрлерi, бәсекелестерi мен рыноктары, нормативтiк құқықтық ортасы туралы ақпарат) және қаржылық ақпараттан (қаржылық есептіліктiң, бизнес-жоспардың талдамасы) тұратын талдауды қамтиды.
      397. Мониторингтi жүзеге асыру кезiнде мынадай қаржылық коэффициенттер:
      өтімдiлiк коэффициентi - ақша қаражаты мен қысқа мерзiмдi дебиторлық берешектердiң қысқа мерзiмдi мiндеттемелердiң мөлшерiне қатысы;
      жабу коэффициентi - активтердiң ағымдағы қысқа мерзiмдi мiндеттемелерге қатысы;
      қарыз және меншiк қаражатының ара қатынасы - ағымдағы мiндеттемелердiң меншiк капиталының мөлшерiне қатысы;
      тарту коэффициентi - ағымдағы және ұзақ мерзiмдi активтерге қатысты мiндеттемелер;
      пайда нормасы салық салғанға дейiнгi кiрістің - iске асыру мөлшерiне қатысы;
      меншiк капиталының пайдалылық коэффициентi - салық салғанға дейiнгі жиынтық кiрiстiң меншiк капиталының мөлшерiне қатысы;
      кредиттік берешектiң айналымдылық коэффициентi - iске асыру көлемiнiң кредиттік берешекке қатысы қолданылады.
      Мониторингті жүргізу үшiн Банк/Агент сондай-ақ мемлекет кепiлдiк берген қарыздың және инвестициялық жобалар тәуекелiнiң шарттарына байланысты басқа да қаржылық коэффициенттер пайдаланылуы мүмкiн.
      398. Бюджетті атқару жөнiндегi уәкілеттi орган мониторингке жататын қарыз алушылардың тiзiмiн жыл сайын Банкке/Агентке жiбередi.
      399. Қажет болған жағдайда бюджетті атқару жөнiндегi уәкiлетті орган мемлекет кепiлдiк берген қарызды алған қарыз алушыдан оның қаржылық көрсеткiштерi туралы қосымша ақпаратты белгіленген тәртiппен сұрауы мүмкін.
      400. Банк/Агент осы ұсынылған көрсеткіштер негізiнде анықталған қаржылық коэффициенттердi, заңды тұлғалардың өткен кезеңдегi ұқсас коэффициентiмен мемлекет кепiлдiк берген қарыз алған басқа қарыз алушылардың, ұқсас профилiн қызметімен және осы коэффициенттiң жалпы қабылданған нормаларымен салыстыру арқылы заңды тұлғаның қаржылық жай-күйiне мониторинг жүргiзедi.
      401. Ықтимал төлем қабiлетi дәрменсiз қарыз алушы анықталған жағдайда бюджеттi атқару жөніндегі уәкілеттi орган осы туралы Қазақстан Республикасының Үкiметіне хабарлайды және мемлекет кепiлдiк берген қарызды өтеу үшiн көзделген республикалық бюджет қаражатын бөлудi алдын алу үшiн шаралар қабылдау туралы ұсыныс енгiзедi.
      402. Мемлекет кепiлдiк берген қарызға қызмет көрсету жөнiндегi Банк/Агент болмаған жағдайда қарыз алушының қаржылық жай-күйi туралы есептi қарыз алушының өзi жүзеге асырады.

         46-1-тарау. Үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі
                 мәмілені жүзеге асыру тәртібі

       Ескерту. 46-1-тараумен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.
      402-1. Үкіметтік қарыздарды хеджирлеуді жүзеге асыру үшін контрагентті тарту туралы шешімді бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган қабылдайды.
      Контрагенттерді іріктеу контрагент ұсынатын үкіметтік қарыздарды хеджирлеу шарттарының қолайлылығын және олардың қаржылық (бюджеттік) шектеулерге сәйкестігін бағалау жолымен Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес тендер негізінде жүзеге асырылады. Тендердің қорытындылары бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган қолайлылық талаптарына жауап беретін контрагентпен үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөнінде мәміле жасасады.
      402-2. Үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда олар белгілеген тәртіппен тіркеуге және есепке алуға жатады.

  47-тарау. Yкiметтік қарыздарды, жергiлiктi атқарушы
органдардың қарыздары мен мемлекеттiк кепiлдiктермен
қамтамасыз етiлген мемлекеттік емес қарыздарды сондай-ақ үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бойынша төлемдерді өтеу және қызмет көрсету, бюджеттi атқару жөніндегі орталық уәкiлетті орган шығарған бағалы қағаздардың
ұйымдастырылған рыногында мемлекеттік бағалы
қағаздарды сатып алу тәртiбi

       Ескерту. 47-тарау тақырыбына өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.

      403. Осы тарау Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң (бұдан әрi - үкiметтік қарыздар), Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы органдарының қарыздарын (бұдан әрi - жергілiкті атқарушы органдардың қарыздары) мен республикалық және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік кепiлдiктермен қамтамасыз етілген мемлекеттік емес қарыздарды (бұдан әрi - мемлекет кепiлдiк берген қарыздар), сондай-ақ үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бойынша төлемдерді өтеу және қызмет көрсету бойынша жоспарлау, төлемдердi жүзеге асыру рәсiмдерiн белгiлейдi.
       Ескерту. 403-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.
      404. Үкiметтік қарыздарды өтеу және қызмет көрсету бойынша жоспарлау, төлемдердi жүзеге асыру рәсiмдерi қарыз шарттарын жасасу нысанында қарыз капиталының сыртқы және iшкi рыноктарындағы қарыз алу не мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру арқылы тартылған қарыздар үшiн ортақ.
      405. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілетті органның бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында шығарған бағалы қағаздарын сатып алуды бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган тиісті қаржы жылына арналып республикалық бюджет туралы заңда көзделген бюджеттік қаражат есебiнен ҚР ҰБ-мен жасасқан шарт негізiнде ҚР ҰБ арқылы жүзеге асырылады.
      406. Үкiметтік қарыздардың алдағы өтеу және қызмет көрсету көлемiн жоспарлауды бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi орган үкіметтiк қарыздың үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бойынша төлемдердің алдағы өтеу және қызмет көрсету көлемінің болжамдық есептерi негiзiнде тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет жобасын әзiрлеу шеңберiнде жыл сайын жүргiзедi.
       Ескерту. 406-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.
      407. Жүргізiлген есептемелер тоқсанның алдағы есептемелердiң соңындағы жағдай бойынша үкiметтік борыш мониторингiнiң деректерiне, үкiметтiк қарыздардың қолданыстағы және ағымдағы жыл мен жоспарланған жылы тартуға көзделiп отырған қаражаттың игеру болжамына, макроэкономикалық көрсеткiштер болжамына негiзделедi.
      408. Үкiметтiк қарыздардың қолданыстағы және ағымдағы жыл мен жоспарланған жылы тартуға көзделіп отырған қаражаттың игеру болжамын бюджеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уәкілеттi орган инвестициялық жобаларды iске асыру кестесіне негiздей отырып, үкiметтiк сыртқы қарыздардың түсу болжамы жоспарланған жылы республикалық бюджет тапшылығын қаржыландыру көлемiн болжауға бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган негiздей отырып анықталады.
      409. Республикалық бюджет тапшылығының көлемi, негізгi макроэкономикалық көрсеткіштер, ұлттық валюта бағамы ағымдағы жылы Қазақстан Республикасының Үкiметі бекітетін Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарының параметрлерімен анықталады.
      410. Жоспарланып отырған жылы үкiметтік қарыздарды өтеу мен қызмет көрсету көлемiнiң есептемелерін бюджетті атқару жөнiндегі орталық уәкілеттi орган мынадай түрде жүргізедi:
      1) әрбiр қолданыстағы үкiметтік қарыздар бойынша қарыз қаражатының игерілмеген көлемiнiң әр жылға болжамдық бөлiнуiн жүргiзедi;
      2) қарыз шартының талаптары, мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру негiзiнде үкіметтік қарыздар бойынша борышты өтеу мерзiмi мен көлемi анықталады;
      3) үкіметтік қарыз бойынша борыш сомасының өзгеру динамикасының есептемесi жүргiзіледi;
      4) қарыз шартының талаптары, мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру негiзiнде сыйақыларды (мүдде), комиссиялық төлемдер мен өзге да төлемдердi төлеу бойынша төлемдердiң мерзiмдерi мен көлемiнiң есептемелері жүргiзіледi. Егер, қарыз шартында өзгеше белгіленбесе, осы тармақтың 1)-4)-тармақшаларында көрсетілген есептілiктер қарыз берiлген валютада жүзеге асырылады.
      5) шетелдiк валютада тартылған үкiметтік қарыздарды өтеу мен қызмет көрсету теңгелiк баламада есептеледi. Бұл ретте, жоспарланған жылға арналған теңгеге тоқсанның алдындағы есептемелердің соңында және болжамды жылдық орта АҚШ долларының бағамында Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен анықталған валюта айырбастаудың рыноктық бағамы пайдаланылады;
      6) үкiметтік қарыздарды тартуды көздейтiн қаражатты игеру көлемiнiң болжамы негізiнде қарыз беру мен сыйақы (мүдде) ставкасының орта шарттарын пайдалана отырып үкiметтік қарыздарды тартуды көздейтiн өтеу мен қызмет көрсету мерзiмiнiң және көлемiнiң есептемесі жүргiзіледi.
      410-1. Жоспарланған жылы үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бойынша төлемдердің мерзімі мен көлемін есептеуді үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер шарттарының негізінде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган жүргізеді.
       Ескерту. 410-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.
      411. Үкiметтік қарыздарды, сондай-ақ үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бойынша төлемдерді өтеу мен қызмет көрсету мерзімiнiң және көлемiнiң есептемесі негізiнде жоспарланып отырған жылғы үкiметтік қарыздарды өтеу мен қызмет көрсетудiң жалпы көлемiн бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган анықтайды.
       Ескерту. 411-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.
      412. Жоспарланып отырған жылғы үкiметтік қарыздарға және үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бойынша төлемдерге қызмет көрсетудiң жалпы көлемi жеке бюджеттік бағдарлама бойынша тиiсті жылға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңында көрсетiледi. Үкiметтiк қарыздарды өтеудiң жалпы көлемi "Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттi пайдалану)" бөлiмi бойынша республикалық бюджетте көрсетiледi.
       Ескерту. 412-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.
      413. Жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын алдағы өтеу мен қызмет көрсету көлемiн жоспарлауды жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын алдағы өтеу мен қызмет көрсету көлемiнiң болжамдық есептемелер негiзiнде тиісті қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттердiң жобасын әзiрлеу шеңберiнде жергілiкті атқарушы органдар жүргізедi.
      414. Жүргiзiлетін есептемелер тоқсанның алдындағы есептемелердiң соңындағы жағдай бойынша жергілiктi атқарушы органдар борышы мониторингінiң, жергiлiктi атқарушы органдардың ағымдағы және жоспарланатын жылы қолданылатын және тартуға көзделетін қаражатты игеру болжамының, жергілiкті бюджеттердiң болжамдық көрсеткiштерiнiң деректерiне негізделеді.
      415. Алдағы қаржы жылына арналған жергілiкті бюджеттердiң болжамдық көрсеткiштерi жергiлiкті уәкілетті органдар бекiткен аумақтардың экономикалық және әлеуметтік бағдарламаларының параметрлерімен анықталады. Жоспарланып отырған жылғы ұлттық валюта бағамы Қазақстан Республикасының Үкiметi қабылдаған тиiстi жылға арналған Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарының параметрлері ескеріле отырып анықталады.
      416. Жоспарланып отырған жылы жергілiкті атқарушы органдардың қарыздарын өтеу мен қызмет көрсету көлемдерінің есептемелері мынадай түрде жүргiзіледi:
      1) жергiлiктi атқарушы органның әрбiр қолданыстағы қарызы бойынша игерілмеген қарыз қаражатын игеру көлемiн әр жыл сайын болжамдық бөлу жүргiзіледi;
      2) қарыз шартының талаптары негізiнде жергілiктi атқарушы органның қарызы бойынша борышты өтеу мерзiмi мен көлемi анықталады;
      3) жергілiктi атқарушы органның қарызы бойынша борыш сомасының динамикасын есептеу жүргізiледi;
      4) қарыз шартының талаптары негізiнде сыйақыларды (мүдделердi), комиссиялық төлемдер мен өзге де төлемдердi төлеу бойынша төлемдердiң мерзiмдері мен көлемiнiң есептемелер жүргiзіледi. Егер, қарыз шартында өзгеше белгіленбесе, осы тармақтың 1)-4)-тармақшаларында көрсетілген есептемелер қарыз берілген валютада жүзеге асырылады;
      5) шетелдiк валютада тартылған жергілікті атқарушы органдардың қарыздарын өтеу мен қызмет көрсету теңгелiк баламада есептеледі. Бұл ретте, жоспарланған жылға арналған теңгеге тоқсанның алдындағы есептемелердің соңында және болжамды жылдық орта АҚШ долларының бағамында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiппен анықталған валюталардың нарықтық айырбас бағамы пайдаланылады;
      6) жергілікті атқарушы органның қарыздарды тартуды көздейтiн қаражатты игеру көлемiнiң болжамы негiзiнде қарыз беру мен сыйақы (мүдде) ставкасының орта шарттарын пайдалана отырып жергілiктi атқарушы органның қарыздарды тартуды көздейтiн өтеу мен қызмет көрсету мерзiмiнiң және көлемiнiң есептемесі жүргiзiледi.
      417. Жергілiктi атқарушы органның қарыздарды өтеу мен қызмет көрсету мерзiмiнiң және көлемiнiң есептемесі негiзiнде жоспарланып отырған жылғы жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын өтеу мен қызмет көрсетудiң жалпы көлемi анықталады.
      418. Жоспарланып отырған жылғы жергілiктi атқарушы органдардың қарыздарына қызмет көрсетудiң жалпы көлемi жеке бюджеттік бағдарлама бойынша тиiстi жылға арналған жергiлікті бюджеттерде көрсетiледi. Жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын өтеудiң жалпы көлемi "Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттi пайдалану)" бөлiмi бойынша жергiлiктi бюджеттерде көрсетiледi.
      419. Республикалық бюджеттен мемлекет кепiлдiк берген қарызды алдағы өтеу мен қызмет көрсету көлемiн жоспарлауды мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды республикалық бюджеттен алдағы өтеу мен қызмет көрсету көлемiнiң болжамдық есептемелер негізiнде тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет жобасын әзiрлеу шеңберiнде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган жүргiзедi.
      420. Жүргізiлетiн есептемелер тоқсанның алдындағы есептемелердiң соңындағы жағдай бойынша мемлекет кепiлдiк берген борыш мониторингінiң, қолданыстағы мемлекет кепiлдiк берген қарыз қаражатын игеру болжамының, мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердің орындалу мүмкiндігін бағалау деректерiне негiзделедi.
      421. Жоспарланып отырған жылы республикалық бюджеттен мемлекет кепiлдiк берген қарызды өтеу мен қызмет көрсету көлемдерiнiң есептемелерi бюджеттi атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган мынадай түрде жүргізедi:
      1) агенттің әрбiр қолданыстағы мемлекет кепiлдiк берген қарыз жөнiндегi ақпараты негiзiнде қарыз қаражатын игеру көлемiн әр жыл бойынша болжамдық бөлу жүргізіледi;
      2) қарыз шартының талаптары негiзiнде мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша борышты өтеу мерзiмi мен көлемi анықталады;
      3) мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша борыш сомасының динамикасын есептеу жүргiзiледi;
      4) қарыз шартының талаптары негiзiнде сыйақыларды (мүдде), комиссиялық төлемдер мен өзге да төлемдердi төлеу бойынша төлемдердiң мерзiмдерi мен көлемiнiң есептемелерi жүргiзіледi. Егер, қарыз шартында өзгеше белгiленбесе, осы тармақтың 1)-4)-тармақшаларында көрсетілген есептемелер қарыз берiлген валютада жүзеге асырылады;
      5) шетелдiк валютада тартылған мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу мен қызмет көрсету теңгелiк баламада есептеледі. Бұл ретте, жоспарланған жылға арналған теңгеге тоқсанның алдындағы есептемелердiң соңында және болжамды жылдық орта АҚШ долларының бағамында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiппен анықталған валюталардың нарықтық айырбас бағамы пайдаланылады.
      422. Мемлекеттік кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындаудың белгiленген мерзiмi мен көлемiнiң, мүмкiндiгін бағалаудың негiзiнде бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкiлетті орган мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды жоспарланып отырған жыл өтеу мен қызмет көрсетуге арналып республикалық бюджеттен бөлiнетiн шығыстардың жылдық көлемiн анықтайды.
      423. Мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындауға арналып республикалық бюджеттен бөлiнетiн шығыстардың жылдық көлемi жеке бюджеттiк бағдарламамен тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңында көрсетіледi.

  48-тарау. Үкiметтік қарыздарды, жергiлiктi атқарушы
органдардың қарыздары мен мемлекеттiк кепiлдіктермен
қамтамасыз етілген мемлекеттік емес қарыздарды өтеу
және қызмет көрсету бойынша, сондай-ақ үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бойынша төлемдердi жүзеге асыру тәртібi

       Ескерту. 48-тарау тақырыбына өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.

      424. Yкiметтiк қарыздарды өтеу мен қызмет көрсетудi, сондай-ақ үкіметтік қарыздарды хеджирлеуді тиiстi жылына арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңында көзделген қаражат есебiнен ҚР ҰБ арқылы бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган жүзеге асырады.
       Ескерту. 424-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.
      425. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган 51-қосымшаға сәйкес белгіленген нысан бойынша алдағы айға республикалық бюджет қаражатынан Қазақстан Республикасының үкіметтік және мемлекет кепілдік берген борышына қызмет көрсетуге, оны өтеуге, сондай-ақ үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бойынша төлемдерді жүзеге асыруға арналған өтінімді (бұдан әрі - өтінім) ай сайын ағымдағы айдың жиырма бесінші күніне дейін жасайды, осыған сәйкес республикалық бюджет ақшасын осыларға жұмсауға белгіленген тәртіппен рұқсат ашылады. Өтінім үкіметтік қарыздарды, үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бойынша төлемдерді өтеу және оларға қызмет көрсетудің нақтыланған мерзіміне және көлеміне негізделе отырып жасалады және төлем түрін, валютасын және төлемді алушыларды көрсете отырып, әр қарыз және үкіметтік қарыздарды хеджирлеу мәмілесі бойынша төлем болжамдарын қамтиды.
       Ескерту. 424-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.
      426. Бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган республикалық бюджет түсiмдерi мен қаржыландыру жиынтық жоспарының тиісті айында үкiметтік қарыздарды өтеу мен қызмет көрсету бойынша, сондай-ақ үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бойынша алдағы төлемдер көлемiнiң сәйкестігін жүргізедi және көлем бекiтілген жоспарға сәйкес болмаған жағдайда республикалық бюджет түсiмдерi мен қаржыландыруының жиынтық жоспарына тиісті өзгерiстер енгізіледi.
       Ескерту. 426-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.
      427. Белгіленген мерзiмде және қажеттi көлемде үкіметтiк қарыздарды өтеу мен қызмет көрсету бойынша, сондай-ақ үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бойынша даярлықты қамтамасыз ету және төлемдi жүзеге асыру мақсатында бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi орган кредит берушілерден, контрагенттерден төлемге шоттардың, төлем тізiмдерiнiң және төлем жасау үшiн басқа да қажеттi құжаттардың уақытылы түсуiн ұйымдастыру бойынша жұмыстарды жүргiзедi.
       Ескерту. 427-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.
      428. Бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган кредит берушi, контрагенттер ұсынған шоттар мен төлем тiзiмдерiндегі көрсетiлген күннің, соманың, түрдiң, төлем валютасының, қарыз шартының, үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелердің талаптарымен төлемдердi алушылардың, мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру нәтижелерiнің сәйкестігін тексерудi жүзеге асырады.
       Ескерту. 428-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.
      429. Төлемге ұсынылған шоттар мен төлем тiзiмдерiндегi көрсетілген күннiң, соманың, түрдiң, төлем валютасының, қарыз шартының, үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелердің талаптарымен төлемдердi алушылардың, мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру нәтижелерiнiң сәйкессiздiгi анықталған жағдайда бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкiлетті органы кредит берушілермен, контрагенттермен бiрлесе әрекет ете отырып, кредит берушiлердiң төлемге ұсынылған шоттары мен төлем тiзiмдерiн нақтылау жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастырады.
       Ескерту. 429-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.
      430. Қарыз шартында және үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелерде, мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру шарттарында анықталған үкiметтiк қарыздарды өтеу мен қызмет көрсету бойынша, сондай-ақ үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бойынша төлемдер мерзімiнде бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган ресiмдейдi және үкiметтiк қарыздың үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәміленің бiрегейлеу нөмiрi, бенефициары, төлем деректемелерi, түрi, сомасы, валютасы, қарыз шартының, үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелердің талаптарына сәйкес төлем күнi, мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру нәтижелерi көрсетілген төлем құжаттарын ҚР ҰБ бередi.
       Ескерту. 430-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.
      431. Ұсынылған төлем құжаттарының негiзiнде ҚР ҰБ бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның банктiк шотынан кредит берушiнiң, сондай-ақ контрагенттердің банктік шотына қажет етілетін көлемде және валютада ақша аударады және бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi органына төлем жасалған фактiсi туралы жазбаша хабарламаны ұсынады.
       Ескерту. 431-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.
      432. Үкiметтік қарыздарды өтеу мен қызмет көрсету, үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі мәмілелер бойынша операцияларды бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетте теңгемен көрсетедi. Бұл ретте, үкiметтік қарыздар өтеу мен қызмет көрсетудi шетелдiк валютада жүзеге асырылған жағдайда осы операцияны жүзеге асыру үшiн қажеттi валютаны сатып алу күнi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен анықталған валюталардың нарықтық айырбас бағамы бойынша теңгемен жүргiзіледi.
       Ескерту. 432-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.
      433. Жергілiктi атқарушы органдардың қарыздарын өтеу мен қызмет көрсету тиiстi жылға арналып жергiлiктi бюджеттерде көзделген қаражат есебiнен жүзеге асырылады.
      434. Белгiленген мерзiмде және қажеттi көлемде жергiлiктi атқарушы органдардың қарыздарын өтеу мен қызмет көрсету бойынша даярлықты қамтамасыз ету және төлемдердi жүзеге асыру мақсатында жергiлiктi атқарушы органдар кредит берушілерден төлемге шоттардың, төлем тізiмдерiнiң және төлемдердi жүргiзу үшiн қажетті басқа да құжаттардың уақытылы түсуiн ұйымдастыру бойынша жұмыстарды жүргізедi.
      435. Жергiлiктi атқарушы органдар ұсынылған шоттар мен төлем тiзiмдерiндегi көрсетiлген күннiң, соманың, түрдiң, төлем валютасының, қарыз шартының талаптарымен төлемдердi алушылардың сәйкестігіне бақылауды жүзеге асырады.
      436. Ұсынылған шоттар мен төлем тізiмдерiндегі көрсетiлген күннiң, соманың, түрдiң, төлем валютасының, қарыз шартының талаптарымен төлемдердi алушылардың сәйкессiздігі ашылған жағдайда жергілікті атқарушы орган кредит берушімен өзара iс-қимыл жасай отырып ұсынылған шоттар мен төлем тiзiмдерiн нақтылау бойынша жұмыстарды ұйымдастырады.
      437. Қарыз шартында анықталған төлем мерзiмiнде жергiлiктi атқарушы органдар кредит берушiнiң шотына қажет етілетін көлемде ақша аударуды қамтамасыз етеді.
      438. Бұл операцияны жергілiкті атқарушы органдар жергiлiктi бюджеттердiң кассалық атқарылуында теңгемен көрсетедi. Бұл ретте, үкiметтік қарыздарды өтеу мен қызмет көрсетудi шетелдiк валютада жүзеге асырылған жағдайда осы операцияны жүзеге асыру үшiн қажетті валютаны сатып алу күнi Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiппен анықталған валюталардың нарықтық айырбас бағамы бойынша теңгемен жүргiзiледi.
      439. Жергілікті атқарушы органдар жергiлiктi атқарушы органдар борышының мониторингін жүзеге асыру шеңберiнде жергілiкті атқарушы органдардың қарыздарын өтеу мен қызмет көрсету бойынша жасалған есебiн жүргiзедi.
      440. Республикалық бюджеттен, оның iшiнде мерзiмнен тыс мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу мен қызмет көрсету Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы бар болған жағдайда жүзеге асырылады.
      441. Тиiсті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңы күшiне енгеннен кейiн бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкiлетті орган тиісті қаржы жылының 1-наурызына дейiн Мемлекеттiк кепiлдiктермен қамтамасыз етiлген, мемлекеттiк емес қарыздар бойынша қарыз алушылардың тiзбесiн бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысының жобасын белгіленген тәртiппен әзiрлейдi және енгiзедi. Көрсетiлген тiзбеге енген, мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша қарыз алушылар үшiн өтеу мен қызмет көрсетудi бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкiлетті орган қарыз шартында белгiленген мерзiм мен көлемде кредит берушiлердiң төлем шоттарының негiзiнде, республикалық бюджеттен тиiстi қаржы жылының iшiнде атқарады.
      442. Көрсетiлген тiзбеге енбеген, мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша қарыз алушылар үшiн республикалық бюджеттен төлеу туралы шешiм мынадай тәртiппен қабылданады:
      1) агент республикалық бюджеттен мемлекет кепілдiк берген қарыз бойынша кезектi төлемдердi жүргiзу қажеттiлiгi туралы қорытындыны мұндай төлемдер басталатын күнге дейiн отыз күннен кешiктірмей бюджеттi атқару жөніндегі орталық уәкiлеттi органға ұсынады;
      2) ұсынылған қорытындының негiзiнде он бес күн iшiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша көрсетiлген қарыз алушылар үшін төлемдердi республикалық бюджеттен төлем жасауды көздейтiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысының жобасын белгiленген тәртiппен әзiрлейдi және енгiзедi;
      3) бюджеттi атқару жөнiндегі орталық уәкiлеттi органның, агенттің, мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша қарыз алушының арасында тиiстi, оның ішінде бұрын ресiмделген республикалық бюджеттен оқшауландырылған ақшаны қайтару шарттары, мерзiмi, тәртiбi анықталған (нақтыланған) келiсiм жасалады.
      443. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi орган ағымдағы айдың жиырма бeci күнiне дейiн алдағы ай үшiн мемлекеттік кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындау бойынша төлемдерге арналған қосымшаға сәйкес өтiнiм толтырады, осыған сәйкес республикалық бюджет ақшасын осыларға жұмсау үшiн белгіленген тәртiппен рұқсат ашылады. Өтiнiм үкiметтік қарыздарды өтеу мен қызмет көрсетудiң нақтыланған мерзiмiне және көлемiне негiзделе отырып толтырылады және күнi, түрi, төлем валютасы мен төлемдi алушы көрсетiлiп әр қарыз бойынша төлем болжамдары қамтылады.
      444. Бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган республикалық бюджет түсiмдерi мен қаржыландыру жиынтық жоспарының тиісті айында мемлекеттік кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындау бойынша алдағы төлемдер көлемiнiң сәйкестігiн жүргiзедi және көлем бекiтілген жоспарға сәйкес болмаған жағдайда республикалық бюджет түсiмдерi мен қаржыландыруының жиынтық жоспарына тиiстi өзгерiстер енгiзіледi.
      445. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы бар болған жағдайда кредит берушiлер ұсынған және бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган тексерген төлеуге берiлген шоттар негiзiнде үкiметтiк қарыздың бiрегейлеу нөмiрi, бенефициары, төлем деректемелерi, түрi, сомасы, валютасы, қарыз шартының талаптарына сәйкес төлем күнi, мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру нәтижелерi көрсетiлген төлем құжаттарын бюджетті атқару жөнiндегі орталық уәкiлетті орган ресiмдейдi және ҚР ҰБ бередi.
      446. Ұсынылған төлем құжаттарының негiзiнде ҚР ҰБ бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкiлеттi органның банктiк шотынан кредит берушiнiң банктiк шотына қажет етілетiн көлемде және валютада ақша аударады және бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi органына төлем жасалған фактiсi туралы жазбаша хабарламаны ұсынады.
      447. Мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу мен қызмет көрсету бойынша операцияларды бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетте теңгемен көрсетедi. Бұл ретте, үкiметтік қарыздар өтеу мен қызмет көрсетудi шетелдiк валютада жүзеге асырылған жағдайда осы операцияны жүзеге асыру үшiн қажетті валютаны сатып алу күні Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен анықталған валюта айырбастаудың рыноктық бағам бойынша теңгемен жүргізіледi.

  49-тарау. Мемлекеттік және мемлекет кепiлдiк берген
борыш мониторингінiң тәртібi

      448. Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген борыш мониторинг (бұдан әрi - мониторинг) мемлекеттік және мемлекет кепiлдiк берген борыштың қалыптасу, өзгеру және қызмет көрсету процесiн есепке алу, талдау және бақылау бойынша бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi органның атынан мемлекет iске асыратын қызмет болып табылады.
      449. Мониторинг объектiсi барлық мемлекеттік және мемлекет кепiлдiк берген қарыздар, оның iшiнде:
      1) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарыздары;
      2) ҚР ҰБ қарыздары;
      3) жергілікті атқарушы органдардың қарыздары;
      4) мемлекеттік кепiлдiктермен қамтамасыз етілген мемлекеттiк емес қарыздар болып табылады.
      450. Борыш мониторингi мыналар:
      1) мемлекеттік және мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды тiркеу және есепке алу;
      2) қарыз шарттарымен белгіленген кестеге сәйкес борышты өтеу мен қызмет көрсету шотына төлемдердi жасауды қамтамасыз ету және бақылау;
      3) мыналарды:
      түскен қарыз қаражатын қадағалау және есепке алуды;
      борышты өтеу мен қызмет көрсету бойынша төлемдердiң есебiн;
      борыш көлемiнiң өзгеру есебiн;
      сондай-ақ, қажет болған жағдайда мерзiмi өткен төлемдердiң есебiн қоса алғанда валютадағы қарыздардың әрбiр қарызы бойынша барлық операциялардың есебi;
      4) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiппен валюта айырбастаудың рыноктық бағамын есепке алу;
      5) қарыз алудың өзгермелi ставкасының өзгеруiнiң есебi бойынша жұмыстарды қамтиды.
      451. Мемлекеттік және мемлекет кепiлдiк берген қарыздар бойынша операцияларды есепке алу үшiн мынадай құжаттар:
      қарыз шотынан қаражат алғанын растайтын шетел кредит берушiсiнiң көшiрмесi;
      негізгі соманы өтеу және ол бойынша сыйақы (мүдде) төлеу бойынша төлем құжаты;
      Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi бекiткен нысан бойынша өзiнiң қарыздарын aлу, қызмет көрсету және өтеу туралы ҚР ҰБ есептілігі;
      екiншi деңгейдегi банктердiң және Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi бекiткен нысан бойынша үкiметтiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыздарға уәкілеттік берiлген, банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың есептiлігі;
      бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган бекiткен нысан бойынша өзiнiң қарыздарын алу, қызмет көрсету және өтеу туралы жергілікті атқарушы органдардың есептілігі пайдаланылады.
      452. Борыш мониторингiн жүргiзу үшiн мемлекеттік және мемлекет кепiлдiк берген борыштың жай-күйi туралы деректердi ағымдағы жаңарту үшiн мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыздар бойынша ақпараттарды жинау жүзеге асырылады.
      453. Алынатын ақпараттарды бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкiлетті органның тиісті бөлiмшесi қорытындылайды және таңдайды, автоматтандырылған ақпараттар жүйесiнiң дерекқорында сақталады.
      454. Борыш мониторингiнiң нәтижелерi мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген борыштың ағымдағы жағдайы, ақпараттарды жинау, өңдеу және сақтау қағаз түрiнде де және электронды жүйенi пайдалана отырып мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды алу, қызмет көрсету және өтеу туралы есептер, кестелер, диаграммалар түрiнде ресiмделедi.

  10-бөлiм. Бюджеттiк ақшаны басқару тәртiбi

  50-тарау. Үкiметтік сыртқы қарыз қаражаты есебiнен
қаржылық операцияларды жүзеге асыру тәртiбi

      455. Қарыз шоты - тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) тiкелей берушiге төлемдер, сондай-ақ арнайы шотты толтыру жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының үкiметтiк сыртқы қарыздарының сомасы орналастырылатын донор-бейрезидентте ашылған ағымдағы шот;
      бюджеттiк инвестициялық жобаның немесе бағдарламалардың арнайы шоты - халықаралық қарыз шартында немесе байланысты грант туралы келiсiмде айтылған, үкіметтiк сыртқы қарыздан немесе байланысты гранттан аванстық төлем арқылы қалпына келтiрілетін шетелдiк валютадағы шот. Арнайы шотты үкiметтiк сыртқы қарыздың немесе тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алуға және бюджеттік инвестициялық жобаларды әкiмшілендiруге немесе халықаралық қарыз шартына немесе байланысты грант туралы келiсiмге сәйкес бағдарламаларға арналған шығыстардың үлестiк грантының есебiнен жабу үшін бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілерi ашады;
      бюджеттiк инвестициялық жобаның немесе бағдарламаның арнайы шотына арналған шот - ұлттық валютада төлемдер жасау үшiн екiншi деңгейдегі банктерде ашылатын шот;
      бюджеттiк инвестициялық жобаның жаңартылатын шоты - бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті органға үкiметтiк сыртқы қарыздар есебiнен берiлген кредит бойынша негізгі борышты өтеу есебiне қарыз алушылардың қайтарған ақшасын есептеу мен пайдалану үшiн бюджеттiк инвестициялық жобаны iске асыру кезiнде ашылатын шот.
      456. Қарыз шотынан және/немесе арнайы шоттан алынған үкiметтiк сыртқы қарыз шотының есебiнен жасалатын операцияларды бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілерi нысан бойынша және қарыз шартына сәйкес, сондай-ақ осы Тәртiпке сәйкес шетелдiк кредит берушiсiнің атына жiберілетін, қаражатты алу өтiнiмi негiзiнде жүргiзедi. Бұл ретте, үкіметтік сыртқы қарыздардың қаражатын бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiлерi қарыз шартына сәйкес көзделмеген мақсаттарға ала алмайды.
      457. Қарыз шотынан және/немесе арнайы шоттан алуға арналған өтiнiмге қолдардың екi тобы бұрыштама соғады, қолдардың бiрiншi тобы бюджетті атқару жөнiндегi уәкілеттi органға, қолдардың екiншi тобы бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiне бекiтілген. Бұл ретте, қолдардың бiрiншi тобының мәртебесiне ие болу бюджеттiк бағдарлама шеңберiнде үкіметтік сыртқы қарыз қаражатын пайдалануды реттеумен және олардың мақсатты пайдалануын бақылаумен, қолдардың екiншi тобының мәртебесiне ие болу - олардың мақсатты пайдаланылуына толық жауапкершілік Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес анықталады.
      458. Бiрiншi топтың қолдарын алу үшiн шоттан үкiметтік сыртқы қарыз қаражатын алуға арналған өтінiмде бюджеттік бағдарламалар әкiмшiсi қаражатты алуға арналған өтінiммен бiрге бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлетті органға мыналарды:
      төлемнiң мақсаты көрсетiлген ілеспе хатты;
      қарыз шарты шеңберiнде жасасқан келiсiм-шарттарға төлемдердi жасау жағдайында осы келiсiм-шарттарға сәйкес төлем жүргiзілетiн құжаттардың көшiрмесi, олар бойынша бастапқы төлемдер жүргiзу кезiнде осы келiсiм-шарттардың көшiрмелерi, сондай-ақ егер, бұл қарыз шарт бойынша рәсiмдермен көзделген болса, келiсiм-шарттар жасасуға арналған шетелдiк кредит берушiсiнiң ресми мақұлдаған көшiрмесiн;
      келiсiм-шарт жасалмай шығыстар бойынша бiржолғы төлемдер жасалған жағдайда бастапқы құжаттардың көшiрмесiн (шот-фактураларды, жапсырма кiрiс кассалық ордерлердi, түбiртектердi, қолхаттарды және өзге де құжаттар);
      қарыз шарты бойынша қабылданған қаржы рәсiмдерiне сай шетелдiк кредит берушiсiне қажеттi ұсынылатын құжаттардың көшiрмесiн;
      52-қосымшаға сай нысан бойынша берiлген рұқсаттар туралы анықтаманы;
      бюджеттi атқару жөніндегі орталық уәкілеттi органның сұрауы бойынша есептілік сомасы жөнiнде қосымша ақпаратты ұсынады.
      459. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган он жұмыс күнi iшiнде шоттан үкiметтiк сыртқы қарыз қаражатын алуға арналған өтiнiмнiң қарыз шартының талаптарына сәйкестігiн, сондай-ақ бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiне тиісті кезеңге арналып берiлген рұқсатты тексередi, қол қойылады және шетелдiк кредит берушiге беру үшiн ол бюджеттік бағдарламалар әкiмшiсiне қайтарылады.
      460. Бюджеттi атқару жөніндегі орталық уәкiлетті орган 456-458-тармақтарға сәйкес қол қою үшiн бюджеттiк бағдарламалар әкiмшісiне ұсынылған, қарыз шотынан және/немесе арнайы шоттан қаражатты алуға арналған өтiнiмдi мынадай:
      егер, жүргiзiлген қаржылық операция қарыз шартының талаптарына немесе қарыз шартының шеңберiнде жасасқан келiсiм-шартқа қайшы болған;
      республикалық және жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкiмшiсiн қаржыландыру жоспарымен көзделген жоспарлы мақсаттар жоқ немесе жеткiлiксiз болған;
      Қазақстан Республикасының заңдарында қарыз шартында көзделген тиiстi ережелер мен рәсiмдердi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi бұзған;
      олардың бюджеттік бағдарламалар әкiмшісi жойғанға дейiн жүргiзiлген қаржылық операциялар бойынша құжаттарда сәйкессiздiк және қате орын алған, жағдайларда қабылдамауы мүмкiн.
      Одан басқа, бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілеттi орган шоттан қаражат алуға арналған өтiнімге жоғарыда санамалап көрсетiлген жағдайларда тиісті түзетулер енгiзуге немесе бюджеттік бағдарламалар әкiмшiсiнен талап етуi мүмкiн.
      461. Қарыз ақша шотынан үкiметтік сыртқы қарыз қаражатын алуда бюджеттi атқару кезiнде мынадай түрде:
      Бiрыңғай бюджеттiк сыныптама кiрiстерiнiң бюджеттiк сыныптамасына сәйкес түсiмдер ретiнде инвестициялық жобалардың арнайы шотына аудару кезiнде;
      ҚР ББС кiрiстер сыныптамасына сәйкес түсiмдер мен шығыстар (бip мезгілде) ретiнде тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) тiкелей берушiлерге аудару кезiнде ескерiледi;
      осы Ережеде көзделген инвестициялық жобалардың арнайы шотына қаражатты аударуды Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарыз қаражатын немесе грантын беретін шетелдiк кредит берушi қарыз шартының талаптарына сәйкес шоттан алуға арналған бюджеттік бағдарламалар әкiмшілерiнiң өтінiмi негiзiнде жүргiзедi.
      462. Инвестициялық жобаның арнаулы шотына осы шоттан бұрын жүргiзiлген шығыс операциялары бойынша қаражаттың қайтарылу жағдайларын қоспағанда қарыз шартының талаптарына сәйкес көрсетілген шотты толтыруға арналған үкiметтік сыртқы қарыздың қаражатынан басқа өзгеде қаражаттар есепке алынбауы мүмкiн.
      463. Шоттардан ұлттық немесе шетелдiк валютада, осы шоттан бұрын жүргізілген шығыс операциялары бойынша қаражаттың қайтарылу жағдайларын қоспағанда, инвестициялық жобаларға байланысты бюджеттiк (кiшi бағдарламалар) қаржыландырылады.
      464. Инвестициялық жобаның шетелдiк валютаның арнайы шотынан өзгеше шетелдiк валютадағы шоттарға инвестициялық жобаның арнайы шоттарынан айырбасталған қаражаттар ғана есепке алынады.

  51-тарау. Трансферттердi төмен тұрған
бюджеттерге ұсыну тәртiбi

      465. Қазақстан Республикасы Yкiметінің және облыстардың жергілiктi атқарушы органдар резервiнiң қаражаты есебiнен берілетiн трансферттердi қоса алғанда трансферттер төмен тұрған бюджеттерге бекiтілген тәртiппен төлемдер бойынша тиісті бюджеттiк бағдарламаларды қаржыландырудың бекiтiлген жоспарына төмен тұрған бюджеттер бойынша трансферттердiң жалпы сомасын бөле отырып Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органдарының бекiтiлген актiсiне сәйкес бюджеттiк бағдарламаларының әкiмшiсiне аударылады.
      Аудару төлеуге берiлген шоттар негізiнде және төлем тағайындауларын бiлдiру үшiн 4-санаттың, 02 "Мемлекеттік басқару органдарының трансферттерi" сыныбының ҚР ББС кiрiстерiн қолдана отырып және қазынашылық органдары сұраған және бюджеттi атқару жөніндегі орталық уәкілеттi орган ұсынған деректеме бойынша және мақсатты ағымдағы трансферттер мен дамытуға арналған мақсатты трансферттердi әрбiр аударым бойынша төлем шотының көшiрмесiн тиістi бюджеттi атқару жөніндегі уәкілетті органға мiндетті түрде жеткiзе отырып бюджеттік бағдарламалар әкiмшілерi жүргiзедi.
      466. Ағымдағы мақсатты трансферттер және мақсатты даму трансферттерi бойынша жоғары тұрған бюджеттiң бюджеттiк бағдарламалары әкiмшілерiнiң қаржыландыру жоспарлары төмен тұрған бюджеттердiң тиiстi қаржыландыру жоспарларына сәйкес келмеген кезде қазынашылық органдары трансферттердi аударуды жүргiзбейдi.
      Мақсатты трансферттер бойынша республикалық және жергілiктi бюджеттердiң атқарылуы туралы есеп деректерiнде алшақтық болған жағдайда бюджеттiң атқарылуы жөніндегі уәкілетті орган заңнамада белгiленген тәртiппен тиiстi бақылау объектісiнде есеп деректерiнiң растығын тексеру үшiн iшкi бақылау жөнiндегi уәкілеттi органға материалдарды бередi.
       Ескерту. 466-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2005.05.27. N  521  қаулысымен.
      467. Жоғары тұрған бюджет трансферттерi есебiнен жүзеге асырылатын жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар бойынша төмен тұрған бюджеттiң бағдарламалары әкiмшілерiнiң шығыстары шығыстардың экономикалық сыныптамасында пайдаланылатын ерекшелiктерге тәуелдi осы Ережелер белгiлейтiн тәртiппен жүзеге асырылады.
      468. Мақсатты трансферттердiң мақсатқа сай пайдаланылмаған сомасы оларды берген жоғары тұрған бюджетке ағымдағы қаржы жылының 31-желтоқсанына дейiн қайтарылады. Мақсатқа сай пайдаланылмаған сома экономикалық сипаттамалар бойынша шығыстарға тиісті өзгерiстер енгізіліп, бюджеттік бағдарламалардың паспортына өзгерiстер енгiзiлмей жоғары тұрған бюджеттен алынған мақсатты трансферттердiң есебiнен iске асырылатын төмен тұрған бюджеттiң бағдарламалары бойынша қаражаттан жоғары тұрған бюджетке қайтарылады.
      Мақсатқа сай пайдаланылмаған соманы толық қайтару үшiн жоспарлы тағайындаулар жеткiлiксiз болған кезде жергiлiктi атқарушы органның резервтiк қаражаты есебiнен қайтару жүзеге асырылады. Қайтарылатын сома тиiстi бюджеттердiң өзге де салықтан тыс түсiмдерi болып табылады.
      469. Мақсатты трансферттердiң мақсатқа сай пайдаланылмаған сомасы ағымдағы қаржы жылының 31-желтоқсанына дейiн қайтарылмаған кезде бөлiнген ақшаны жете пайдаланбаған мемлекеттiк мекеменiң коды көрсетілiп ағымдағы жылдың бюджетi есебiнен қайтару жүргiзіледi. Төмен тұрған бюджеттің шығыстары қаржы жылы аяқталғаннан кейiн мақсатқа сай пайдаланылмаған трансферттердiң сомасы жоғары тұрған бюджетке толық аударылғанға дейiн тоқтатылады.
      470. Қаржы жылы iшiнде пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған, оның iшiнде конкурстық рәсiмдердiң нәтижелерi бойынша үнемдеу есебiнен) мақсатты трансферттердiң сомасы бөлiнген ақшаны жете пайдаланбаған мемлекеттік мекеменiң коды көрсетіле отырып қаржы жылы аяқталғаннан кейiн ағымдағы жылдың бюджетi есебiнен он күн iшiнде оларды бөлген жоғары тұрған бюджетке қайтарылады.

  52-тарау. Бюджеттік ақшаны басқару тәртiбi

      471. Бюджеттiк ақшаларды басқару бюджеттік атқару жөніндегі орталық және жергiлiктi уәкілеттi органдар жүзеге асырады.
      472. Бюджеттiк атқару жөніндегі орталық және жергiлiктi уәкілеттi орган төлемдердi уақытылы және толық қамтамасыз ету үшін ағымдағы қаржы жылына бюджетке күтіліп отырған ақша түсiмдерiнiң көлемiн мынадай деректердiң негiзiнде анықтайды:
      Қазақстан Республикасының статистика жөнiндегi агенттiгiнiң статистикалық деректерi;
      Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленген тәртiппен анықталған валюталардың нарықтық айырбас бағамы;
      капитал нарығында сатылатын мемлекеттік бағалы қағаздардың пайыздық ставкасы;
      тиiстi қаржы жылына арналып бекiтілген немесе нақтыланған бюджет;
      бюджет қаражаттары есебiнен жеке және заңды тұлғаларға кредит беру туралы келiсiмдер (бюджет алдында борыштың негізгi сомасын өтеу кестесi, сыйақылар (мүдделер) төлеу);
      мемлекеттiк меншiктi жекешелендiрудiң кестесi туралы ақпарат;
      тиісті бюджеттердегі қолма-қол ақшаның бақылау шоттарындағы (бұдан әрi - ҚБШ) қаражаттардың қалдықтары;
      бюджетке түсетін түсiмдердiң келесi айларға арналған ай сайынғы жоспары;
      бюджетi атқару жөнiндегi орталық және жергiлiктi уәкілетті орган:
      республикалық және тиісті жергiлiктi бюджеттерге күтіліп отырған ақша түсiмдердiң көлемiн ай сайын нақтылайды;
      ағымдағы айдың аяғында тиiстi бюджеттердiң мiндеттемелерi бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына сәйкес мемлекеттік мекемелердiң келесi айға қабылдаған мiндеттемелерiнiң көлемiн нақтылайды.
      Тиiсті кезеңде бюджеттерге күтілiп отырған ақша түсiмдерiнiң көлемi жеткілiксiз болған жағдайда төлемдердi жүргізу үшiн бюджетті атқару жөнiндегі орталық немесе жергілікті уәкiлетті орган қарыз алу арқылы ақша тарту процесiн ұйымдастырады.

  53-тарау. Уақытша бос ақшаларды
салымдарға (депозитке) орналастыру тәртібi

      473. Уақытша бос ақшаларды ҚР ҰБ БҚШ салымдарға (депозитке) орналастыру оларды ұтымды пайдалану және республикалық бюджетке кiрiстер алу мақсатында бюджеттi атқару жөнiндегi орталық немесе жергілікті уәкілеттi орган белгiлеген тәртiппен жүзеге асырады. Орналастыру бюджетті атқару жөніндегі орталық немесе жергілiктi уәкілетті органымен ҚР ҰБ арасындағы жасасқан салымдық операцияларды жүзеге асыратын кезде пайдаланылатын стандарттық шарттар туралы Бас келiсiм негізiнде жүзеге асырылады.
      474. Бюджеттiк ақшаларды салымдарға (депозитке) орналастыру бойынша әрбiр операция әрбiр салымды (депозиттi) орналастыру бойынша барлық деректердi: салымның (депозиттің) сомасын, салымды (депозитті) орналастыру мерзiмiн, салымды (депозитті) орналастыру және бастау күнi, сыйақы ставкасы, сыйақы сомасы, қайтарылған салымның (депозиттің) және есептелген сыйақының сомасы, салым (депозит) мерзiмнен бұрын талап етілген кезде қолданылатын сыйақы ставкасы қамтуы тиiстi. Сыйақы ставкасы ҚР ҰБ мен бюджеттi атқару жөніндегі орталық уәкiлетті орган арасындағы уағдаластық негiзiнде анықталады.
      475. Жергілiктi бюджеттердiң уақытша бос бюджеттiк қаражатты тарту ағымдағы қаржы жылы ішiнде бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкiлетті орган оларды тиiмдi пайдалану және жергілікті бюджетке кiрiстер алу үшiн жүзеге асырады.
      476. Уақытша бос бюджеттік қаражатты аударуды жергiлiктi бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкiлетті орган бюджеттi атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган мен жергiлiктi бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган арасында жасалған Шарт негiзiнде жүргізiледi.
      477. Уақытша бос бюджеттік қаражатты аудару бойынша әрбiр операция мынадай деректердi: ақша сомасын, ақшаны аудару мерзiмiн, салым мерзiмiнiң басталған және аяқталған күнiн, сыйақы (мүдде) ставкасын, сыйақы (мүдде) сомасын, ақшаны мерзiмнен тыс талап ету кезiнде қолданылатын сыйақы (мүдде) есептелген соманы қамтитын Шартпен ресiмделедi.
      Уақытша бос бюджеттік қаражатты салымдарға (депозитке) орналастыру тәртiбiне қосымша уақытша бос бюджеттік қаражатты аудару Шартының (бұдан әрi - Шарт) нысанын бюджеттi атқару жөніндегі орталық уәкілеттi орган белгілейдi.
      478. Уақытша бос бюджеттiк қаражатты аудару туралы мәселелердi шешу кезiнде бюджеттi атқару жөніндегі орталық уәкiлетті органға бюджетті атқару жөніндегі уәкілеттi орган уәкiлеттi орган қол қойған және мемлекеттiк мекеменiң мөрiмен бекiтiлген хабарламаны жолдайды.
      479. Бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган хабарламаны алған күндi қоса алғанда екi жұмыс күнi ішінде факсимилдiк байланыс арқылы жергілiктi уәкілетті органға қол қою үшiн Шартты және сол күнi ақшаны аудару үшiн жiбередi. Қол қою үшін Шарттың түпнұсқасы бюджеттi атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органға жiберiледi.
      480. Уақытша бос бюджеттік қаражатты аудару үшiн бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкiлетті органға бюджеттi атқару жөнiндегi жергілiкті уәкiлеттi орган тиісті қазынашылықтың аумақтық органына төлемге шот ұсынады, онда Шарттың күні мен нөмiрi көрсетіледi, бұл ретте өтiнiмдi қалыптастыру мен Хабарлама (Тапсырыс), сондай-ақ төлем шотына шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының кодын көрсету талап етiлмейдi.
      481. Бюджетті атқару жөнiндегi жергілікті уәкілеттi орган бюджеттік шотта күтілетiн жеткіліксiз ақша кезiнде олардың қажет етілген үш жұмыс күнi iшiнде ақшаны iшінара немесе толық қайтару туралы бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілеттi органға талапты жолдайды.
      482. Шарттың ең ұзақ мерзiмi үш күнтiзбелiк айдан аспауы тиiс. Шарт үш айға дейiнгi мерзiмге ұзартылуы мүмкiн. Шартты ұзарту Шартқа қосымша келiсiм жасасу арқылы жазбаша түрде ресiмделедi. Бұл ретте, банктік салымды қайтарудың белгiлi бiр мерзiмi - ағымдағы қаржы жылының 25 желтоқсаннан кешiктiрмейдi.
      483. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган уақытша бос бюджеттік қаражатты бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган мен ҚР ҰБ арасында жасалған Шартқа сәйкес ҚР ҰБ депозиттік шотына орналастырады.
      484. Шарттың мерзiмi аяқталған не ол мерзiмiнен бұрын бұзылған кезде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлетті орган талапта көрсетiлген соманы қайтарады. Есептелген сыйақы (мүдде) талап етілген сомаға бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкiлетті орган көрсеткен реквизиттерге ҚР ҰБ аударады.

  54-тарау. Мемлекеттік мекемелердiң кассалары арқылы
қолма-қол ақшаны пайдалану рәсiмдерi

      485. Бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкілетті орган мемлекеттік мекемелердiң кассалары арқылы ұлттық валютадағы қолма-қол ақшаны пайдалану үшiн:
      тиісті шектеулермен қолма-қол ақшаны пайдалану арқылы төлемдер жүргізу рұқсат етілетiн шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшелiктерiнiң тiзбесiн;
      қолма-қол ақша алуға шектеу қойылмайтын шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшелiктерiнiң тiзбесiн;
      қолма-қол ақшаны қабылдау, беру және кассалық құжаттарды ресiмдеу тәртiбiн;
      мемлекеттік мекемелердiң кассасындағы қолма-қол ақша қалдығының лимитiн;
      қолма-қол ақшаның кассада сақталу мерзiмiн анықтайды.

  55-тарау. Мемлекеттік мекемелердiң қызметкерлерiне және
степендианттарға жалақы, шәкiртақы және басқа ақша
төлемдерiн төлеудiң рәсiмдерi

      486. Алушыларға жалақы, шәкiртақы және басқа да ақшалай төлемдердi (бұдан әрi - Ақшалай төлемдер) төлеу екiншi деңгейдегі банктер арқылы немесе олардың сомасын салым бойынша дербес шоттарға немесе карт-шоттарға есептеу арқылы банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрi - Банк\Агент) арқылы алушының таңдауы бойынша жүзеге асырады.
      487. Ақшалай төлемдердi алушы өзiне тиесілi соманы салым бойынша дербес шотқа немесе карт-шотқа есептеу арқылы төлеу жөнiнде Банк/ Агентпен дербес шарт жасасады.
      Банк/Агенттің салымдар бойынша дербес шоттарына немесе алушылардың карт-шотына ақшалай төлемдердi есептеу жөнiндегі қаржылық қызметтерi мемлекеттiк бюджеттен төленедi.
      488. Алушы Банк/Агентте ашылған салымдар бойынша дербес шотының нөмiрiн немесе карт-шоттың нөмiрiн шарттың нөмiрi мен күнiн және Банк/Агенттiң деректемелерiн көрсете отырып мемлекеттік мекемеге тиесiлi ақшалай төлемдер сомасын аударуға өтiнiш бередi.
      489. Мемлекеттiк мекеме орталық уәкiлеттiк орган белгiлеген тәртiпте алушыларға қызмет көрсету жөнiнде әрбiр Банк\Агентпен Агенттік келiсiм жасасады және қол қою құқығы бар лауазымды тұлғалар қолдарының үлгiлерi және басылған мөр бедерi бар құжатты табыс етедi.
      490. Мемлекеттiк мекеменiң басшысы жалақыны, шәкiртақыны салымдар бойынша дербес шоттарына немесе карт-шоттарына аудару туралы ақша аударушыларды хабардар етiп отыратын жауапты тұлғаларды анықтайды.
      491. Мемлекеттік мекеме алушыларға қызмет көрсету жөнiндегі Агенттiк келiсiмдердi жасасқаннан кейiн Банктермен/Агенттермен келiсiлген нысан бойынша ақшалай төлемдердiң тиесiлi сомасын салымдар бойынша дербес шоттарға немесе карт-шоттарға есептеу үшiн өтiнiш берген өзiнiң қызметкерлерiнiң тiзiмiн жасайды.
      492. Ақшалай төлемдердi салымдар бойынша дербес шоттарға немесе карт-шоттарға аудару заңнамада белгiленген тәртiппен жүзеге асырады.

  56-тарау. Құпиялық грифi бар мiндеттемелердi қабылдау мен тiркеу және төлемдер жүргiзу, бюджеттi атқару жөнiнде операцияларды жүзеге асыру рәсiмдерi

      493. Өздерiне қаржыландырудың ерекше тәртiбi белгіленген мемлекеттік мекемелердiң мiндеттемелерiн қабылдау мен тiркеу және төлемдердi жүзеге асыру бюджеттi атқару жөнiндегі орталық уәкiлеттi органның аумақты органымен бiрлесе отырып тиiстi мемлекеттiк органдар анықтайтын тәртiпке сәйкес жүргiзiледi.
      494. Өздерiне қаржыландырудың ерекше тәртiбi белгіленген мемлекеттiк органдардың ақпарат ұсыну және бюджеттi атқару жөнiнде операцияларды есепке алу және есептілік бюджетті атқару жөнiндегі орталық уәкiлетті органның аумақтық органымен бiрлесе отырып тиiсті мемлекеттiк органдар анықтайтын тәртiпке сәйкес жүргізiледi.

  11-бөлiм. Мемлекеттік мекемелер үшiн есептілік нысандарын жүргізу тәртiбi

  57-тарау. Бюджеттi атқару жөнiндегi есептілік
нысандарының тiзбесi

      495. Бюджетті атқару жөнiндегi есептілік нысандарының тiзбесiн, олардың нысандарын, мерзiмдiлігін, оларды қалыптастырудың мерзiмi мен тәртiбiн бюджеттi атқару жөнiндегі орталық уәкiлеттi орган белгілейдi.
      496. Қазынашылықтың аумақтық органдары заңдарда белгiленген тәртiппен күн сайын, ай сайын және тоқсан сайын есептiк нысандарын қалыптастырады.
      497. Бюджетті атқару жөнiндегi орталық уәкiлетті орган және жергiлiкті уәкiлеттi органдар Бюджет  кодексiне  сәйкес бюджетті атқару жөнiндегі орталық уәкiлетті органның бекiткен нысандар бойынша бюджеттiң атқарылуы туралы есептi табыс етедi.
      498. Қазынашылықтың аумақтық органы мемлекеттік мекемелер үшiн мынадай есептiк нысандарды:
      53-қосымшаға сәйкес "Орындалмаған мiндеттемелердiң деталдары" 4-12-нысанын;
      54-қосымшаға сәйкес "Төлеуге берiлген төленбеген шоттар бойынша жиынтық есеп" 4-13-нысанын;
      55-қосымшаға сәйкес "Мемлекеттік мекемелер бойынша төлемдер тiзiлiмi" 5-15-нысанын;
      56-қосымшаға сәйкес "Төлемдер тiзiлiмi" 5-17-нысанын;
      57-қосымшаға сәйкес "Мемлекеттiк мекеменiң шотынан көшiрме" 5-20-нысанын;
      58-қосымшаға сәйкес "Шығыстарды талдау жөнiндегі есеп" 5-25-нысанын;
      59-қосымшаға сәйкес "Төлеуге берiлген шоттар бойынша талдау" 5-26-нысанын;
      60-қосымшаға сәйкес "Ақылы қызмет шоттарындағы қалдық" 5-30-нысанын;
      61-қосымшаға сәйкес "Ақылы қызметтер бойынша шоттардағы қалдықтар туралы есеп" 5-33-нысанын;
      36-қосымшаға сәйкес "Шоттардағы қалдықтар туралы есеп" 5-34-нысанын;
      62-қосымшаға сәйкес "Активтер бойынша бiрiктiрiлген есеп" 6-11-нысанын қалыптастырады.

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              1-қосымша

           Төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені
            қаржыландыру жоспарының жеке жобасы

Өңiр ____________________________________
Бюджеттің түрі __________________________
Кезең ___________________________________
Өл.бірлігі ______________________________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі _____
Мемлекеттік мекеме ______________________

Әкімшінің коды
 Мемлекеттік
 мекеменің коды
  Бағдарлама
    Кіші бағдар-
    лама
       Ерекшелік

Шығыс-
тардың
атауы

Бір
жылға
арнал-
ған
жылдық
жоспар
 

     Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

ма-
мыр

  

  

  

кестенің жалғасы

             Айлар бойынша жоспар

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  

  

  

Мемлекеттiк мекеменiң басшысы ________ ________ ____________________
                                        (қолы)  (қолды таратып жазу)
                                     М.О.

Қаржыландырудың жеке жоспарын
жасауға жауапты мемлекеттiк мекеменiң
құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы  ________   ____________________
                                  (қолы)    (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              2-қосымша
 
                                             "Бекітемін"
                                        Бюджеттік бағдарламалар
                                          әкімшісінің басшысы
                                        _________________ Аты-жөні
                                        "___" _________  200 __ ж.
                                        М.О.

            Төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені
                 қаржыландырудың жеке жоспары

Өңiр ____________________________________
Бюджеттің түрі __________________________
Кезең ___________________________________
Өл.бірлігі ______________________________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі _____
Мемлекеттік мекеме ______________________

Әкімшінің коды
 Мемлекеттік
 мекеменің коды
  Бағдарлама
    Кіші бағдар-
    лама
      Ерекшелік

Шығыс-
тардың
атауы

Бір
жылға
арнал-
ған
жылдық
жоспар
 

     Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

ма-
мыр

  

  

  

кестенің жалғасы

             Айлар бойынша жоспар

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  

  

  

Мемлекеттiк мекеменiң басшысы ________ ________ ____________________
                                        (қолы)  (қолды таратып жазу)
                                     М.О.

Қаржыландырудың жеке жоспарын
жасауға жауапты мемлекеттiк мекеменiң
құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы  ________   ____________________
                                  (қолы)    (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              3-қосымша

               Мемлекеттік мекемені міндеттемелер
          бойынша қаржыландыру жоспарының жеке жобасы

Өңiр ____________________________________
Бюджеттің түрі __________________________
Кезең ___________________________________
Өл.бірлігі ______________________________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі _____
Мемлекеттік мекеме ______________________

Әкімшінің коды
 Мемлекеттік
 мекеменің коды
  Бағдарлама
    Кіші бағдар-
    лама
      Ерекшелік

Шығыс-
тардың
атауы

Бір
жылға
арнал-
ған
жылдық
жоспар
 

     Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

ма-
мыр

  

  

  

кестенің жалғасы

             Айлар бойынша жоспар

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  

  

  

Мемлекеттiк мекеменiң басшысы ________ ________ ____________________
                                        (қолы)  (қолды таратып жазу)
                                     М.О.

Қаржыландырудың жеке жоспарын
жасауға жауапты мемлекеттiк мекеменiң
құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы  ________   ____________________
                                  (қолы)    (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              4-қосымша
 
                                             "Бекітемін"
                                       Бюджеттік бағдарламалар
                                         әкімшісінің басшысы
                                      _________________ Аты-жөні
                                      "___" _________  200 __ ж.
                                         М.О.

              Мемлекеттік мекемені міндеттемелер
             бойынша қаржыландырудың жеке жоспары

Өңiр ____________________________________
Бюджеттің түрі __________________________
Кезең ___________________________________
Өл.бірлігі ______________________________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі _____
Мемлекеттік мекеме ______________________

Әкімшінің коды
 Мемлекеттік
 мекеменің коды
  Бағдарлама
    Кіші бағдар-
    лама
      Ерекшелік

Шығыс-
тардың
атауы

Бір
жылға
арнал-
ған
жылдық
жоспар
 

     Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

ма-
мыр

  

  

  

кестенің жалғасы

             Айлар бойынша жоспар

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  

  

  

Қаржыландырудың жеке жоспарын
жасауға жауапты мемлекеттiк мекеменiң
құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы  ________   ____________________
                                  (қолы)    (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              5-қосымша

       Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
       төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының жобасы

Бюджеттің түрі __________________________
Кезең ___________________________________
Өл.бірлігі ______________________________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі _____

Функционалдық топ
  Әкімші
   Бағдарлама
     Кіші бағдар-
     лама
      Ерекшелік

Шығыс-
тардың
атауы

Бір
жылға
арнал-
ған
жылдық
жоспар
 

     Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

ма-
мыр

  

  

  

кестенің жалғасы

             Айлар бойынша жоспар

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  

  

  

Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы           ________   _____________________
                               (қолы)     (қолды таратып жазу)
                          М.О.

Қаржыландыру жоспарын жасауға
жауапты бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің құрылымдық бөлiмшесiнiң
басшысы                       ________    _____________________
                               (қолы)     (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              6-қосымша
 
                                              "Бекітемін"
                                        Бюджеттік бағдарламалар
                                          әкімшісінің басшысы
                                       _________________ Аты-жөні
                                        "___" _________  200 __ ж.
                                           М.О.

       Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
            төлемдер бойынша қаржыландыру жоспары

Бюджеттің түрі __________________________
Кезең ___________________________________
Өл.бірлігі ______________________________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі _____

Функционалдық топ
  Әкімші
   Бағдарлама
     Кіші бағдар-
     лама
      Ерекшелік

Шығыс-
тардың
атауы

Бір
жылға
арнал-
ған
жылдық
жоспар
 

     Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

ма-
мыр

  

  

  

кестенің жалғасы

             Айлар бойынша жоспар

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  

  

  

Қаржыландыру жоспарын жасауға
жауапты бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің құрылымдық бөлiмшесiнiң
басшысы                       ________    _____________________
                               (қолы)     (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              7-қосымша

       Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
      міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарының жобасы

Бюджеттің түрі __________________________
Кезең ___________________________________
Өл.бірлігі ______________________________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі _____

Функционалдық топ
  Әкімші
   Бағдарлама
     Кіші бағдар-
     лама
      Ерекшелік

Шығыс-
тардың
атауы

Бір
жылға
арнал-
ған
қаржы
жоспары
 

     Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

ма-
мыр

  

  

  

кестенің жалғасы

             Айлар бойынша жоспар

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  

  

  

Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы           ________   _____________________
                               (қолы)     (қолды таратып жазу)
                          М.О.

Қаржыландыру жоспарын жасауға
жауапты бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің құрылымдық бөлiмшесiнiң
басшысы                       ________    _____________________
                               (қолы)     (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              8-қосымша
 
                                              "Бекітемін"
                                        Бюджеттік бағдарламалар
                                          әкімшісінің басшысы
                                        _________________ Аты-жөні
                                        "___" _________  200 __ ж.
                                          М.О.

     Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)
           міндеттемелер бойынша қаржыландыру

Бюджеттің түрі __________________________
Кезең ___________________________________
Өл.бірлігі ______________________________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі _____

Функционалдық топ
  Әкімші
   Бағдарлама
     Кіші бағдар-
     лама
      Ерекшелік

Шығыс-
тардың
атауы

Бір
жылға
арнал-
ған
қаржы
жоспары
 

     Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

ма-
мыр

  

  

  

кестенің жалғасы

             Айлар бойынша жоспар

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  

  

  

Қаржыландыру жоспарын жасауға
жауапты бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің құрылымдық бөлiмшесiнiң
басшысы                       ________    _____________________
                               (қолы)     (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              9-қосымша

 Республикалық бюджетке кірістердің түсу жоспарының жобасы
                    ______ жылға арналған

Айы  __________________________
Күні __________________________
Өл.бірлігі ____________________

Санат
  Сынып
    Кіші сынып
      Ерекшелік

Түсім-
дердің
атауы

  Түсімдер жоспары, соның ішінде
облыстар, Астана, Алматы қалалары
бойынша

Ақмо-
ла

Ақтө-
бе

Алматы

Атырау

ШҚО

Жам-
был

БҚО

  

  

  

кестенің жалғасы

   Түсімдер жоспары, соның ішінде облыстар, Астана,
              Алматы қалалары бойынша

Респуб-
лика
бойынша
жиыны

Қара-
ғанды

Қызыл-
орда

Қос-
та-
най

Маң-
ғыс-
тау

Павло-
дар

СҚО

ОҚО

Алма-
ты қ.

Астана
қ.

  

  

  

Салық, кедендік және бюджетке
төленетін басқа міндетті
төлемдерді орындауды бақылау
жөніндегі мемлекеттік органның
басшысы                           ________   _____________________
                                   (қолы)     (қолды таратып жазу)
                             М.О.

Салық, кедендік және бюджетке
төленетін басқа міндетті
төлемдерді орындауды бақылау
жөніндегі мемлекеттік органның
құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы  ________    _____________________
                                  (қолы)      (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              10-қосымша

  Бюджетке түсетін түсімдер (кірістер, кредиттерді өтеу,
    қаржылық активтерді сатудан, қарыздар) жоспарының
                           жобасы

Бюджеттің түрі _________________________
Кезең __________________________________
Күні ___________________________________
Өл.бірлігі _____________________________

Санат
 Сынып
   Кіші сынып
     Ерекшелік

Түсім-
дердің
атауы

Бір
жылға
арнал-
ған
қаржы
жоспары
 

     Айлар бойынша жоспар

қаң-
тар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

  

  

  

кестенің жалғасы

             Айлар бойынша жоспар

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  

  

  

Түсімдердің орындалу мәселелеріне
жетекшілік ететін, бюджеттің
орындалуы жөніндегі уәкілетті
органның басшысы                ________   _____________________
                                 (қолы)     (қолды таратып жазу)

Түсімдер жоспарын жасауға
жауапты бюджеттің орындалуы
жөніндегі уәкілетті органның
құрылымдық бөлімшесінің
басшысы                         ________   _____________________
                                 (қолы)     (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              11-қосымша
 
                                             "Бекітемін"
                                  Түсімдердің орындалу мәселелеріне
                                     жетекшілік ететін, бюджеттің
                                     орындалуы жөніндегі уәкілетті
                                           органның басшысы
                                       __________________ Аты-жөні
                                       "___" ____________ 20__ ж.
                                            М.О.

    Бюджетке түсетін түсімдердің (кірістер, кредиттерді
       өтеу, қаржылық активтерді сатудан, қарыздар)
                         жоспары

Бюджеттің түрі _________________________
Кезең __________________________________
Күні ___________________________________
Өл.бірлігі _____________________________

Санат
 Сынып
   Кіші сынып
     Ерекшелік

Түсім-
дердің
атауы

Бір
жылға
арнал-
ған
қаржы
жоспары
 

      Айлар бойынша жоспар

қаң-
тар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

  

  

  

кестенің жалғасы

             Айлар бойынша жоспар

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  

  

  

Түсімдер жоспарын жасауға
жауапты бюджеттің орындалуы
жөніндегі уәкілетті органның
құрылымдық бөлімшесінің
басшысы                         ________   _____________________
                                 (қолы)     (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              12-қосымша
 
                                             "Бекітемін"
                                  Түсімдердің орындалу мәселелеріне
                                     жетекшілік ететін, бюджеттің
                                     орындалуы жөніндегі уәкілетті
                                          органның басшысы
                                       __________________ Аты-жөні
                                       "___" ____________ 20__ ж.
                                          М.О.

  Жоғары дәрежедегі бюджеттен төменгі дәрежедегі бюджетке
     бөлінген кредитті өтеу, кредит бойынша сыйақылар
              (мүдделер) түсімдерінің жоспары

Бюджеттің түрі _________________________
Кезең __________________________________
Күні ___________________________________
Өл.бірлігі _____________________________

Санат
 Сынып
   Кіші сынып
    Ерекшелік

Түсім-
дердің
атауы

Бір
жылға
арнал-
ған
қаржы
жоспары
 

      Айлар бойынша жоспар

қаң-
тар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

Барлығы

о.і. облыстар б/ша

  

кестенің жалғасы

             Айлар бойынша жоспар

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  

  

  

Түсімдер жоспарын жасауға
жауапты бюджеттің орындалуы
жөніндегі уәкілетті органның
құрылымдық бөлімшесінің
басшысы                         ________   _____________________
                                 (қолы)     (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              13-қосымша
 
                                             "Бекітемін"
                                     Бюджеттің орындалуы жөніндегі
                                      уәкілетті органның басшысы
                                      __________________ Аты-жөні
                                      "___" ____________ 20__ ж.
                                        М.О.

        Бюджетке түсетін түсімдердің жиынтық жоспары

Бюджеттің түрі _________________________
Кезең __________________________________
Күні ___________________________________
Өл.бірлігі _____________________________

Санат
 Сынып
   Кіші сынып
     Ерекшелік

Түсім-
дердің
атауы

Бір
жылға
арнал-
ған
қаржы
жоспары
 

      Айлар бойынша жоспар

қаң-
тар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

  

  

  

кестенің жалғасы

             Айлар бойынша жоспар

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  

  

  

Жиынтық жоспарды жасауға
жауапты бюджеттің орындалуы
жөніндегі уәкілетті органның
құрылымдық бөлімшесінің
басшысы                         ________   _____________________
                                 (қолы)     (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              14-қосымша
 
                                              "Бекітемін"
                                      Бюджеттің орындалуы жөніндегі
                                        уәкілетті органның басшысы
                                        __________________ Аты-жөні
                                        "___" ____________ 20__ ж.
                                               М.О.

       ______ жылға арналған республикалық бюджетке
            түсетін түсімдердің жиынтық жоспары

Бюджеттің түрі _________________________
Кезең __________________________________
Күні ___________________________________
Өл.бірлігі _____________________________

Санат
 Сынып
   Кіші сынып
    Ерекшелік

Түсім-
дердің
атауы

Бір
жылға
арнал-
ған
қаржы
жоспары
 

      Айлар бойынша жоспар

қаң-
тар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

  

  

  

кестенің жалғасы

             Айлар бойынша жоспар

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  

  

  

Жиынтық жоспарды жасауға
жауапты бюджеттің орындалуы
жөніндегі уәкілетті органның
құрылымдық бөлімшесінің
басшысы                         ________   _____________________
                                 (қолы)     (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              15-қосымша
 
                                              "Бекітемін"
                                      Бюджеттің орындалуы жөніндегі
                                        уәкілетті органның басшысы
                                        __________________ Аты-жөні
                                        "___" ____________ 20__ ж.
                                         М.О.

          Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың
                     жиынтық жоспары

Бюджеттің түрі _________________________
Кезең __________________________________
Күні ___________________________________
Өл.бірлігі _____________________________

Функционалдық
топ
 Әкімші
  Бағдарлама
   Кіші бағдар-
   лама
    Ерекшелік

Шығыс-
тардың
атауы

Бір
жылға
арнал-
ған
қаржы
жоспары
 

      Айлар бойынша жоспар

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

  

  

  

кестенің жалғасы

             Айлар бойынша жоспар

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  

  

  

Жиынтық жоспарды жасауға
жауапты бюджеттің орындалуы
жөніндегі уәкілетті органның
құрылымдық бөлімшесінің
басшысы                         ________   _____________________
                                 (қолы)     (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              16-қосымша

"___" ____________ 20__ ж.
Бюджеттің орындалуы жөніндегі
уәкілетті орган

       Республикалық бюджетке кірістердің түсімдер
                   жоспарының өзгеруіне
                        N___өтінім

_____ __________________ мынадай өзгерістер енгізуді сұрайды
Республикалық бюджеттің кірістер түсімінің жоспарына

Облыстардың,
Астана,
Алматы
қалаларының
атауы

Өзгеру
сомасы
(+,-),

барлығы

    оның ішінде айлар бойынша
 (ағымдағы айда - жыл басындағы
       кезеңге өзгеріс өсу
     қорытындысымен, келесі
    айларда - өзгеріс ай сайын)

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

  

  

  

кестенің жалғасы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл
басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі
айларда - өзгеріс ай сайын)

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  

  

  

Салық бақылауы жөніндегі мемлекеттік
органның немесе кедендік бақылау
жөніндегі мемлекеттік органның
жетекшісі                         ________   _____________________
                                   (қолы)     (қолды таратып жазу)

Түсімдер жоспарын жасауға жауапты
салық бақылауы жөніндегі мемлекеттік
органның немесе кедендік бақылау
жөніндегі мемлекеттік орган
құрылымдық бөлімшесінің басшысы    ________   _____________________
                                    (қолы)     (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              17-қосымша
 
                                              Бекітемін
                                  Түсімдердің орындалу мәселелеріне
                                    жетекшілік ететін, бюджеттің
                                    орындалуы жөніндегі уәкілетті
                                          органның басшысы
                                      __________________ (аты-жөні)

    _________ бюджеті түсімдерінің жиынтық жоспарына
         өзгерістер енгізу туралы N ___ анықтама
         __________ "___" __________ 20__ ж. негізінде

                                                      (мың теңге)

Түсім-
дер
атауы

      Бюджеттік сыныптаманың кодтары

Өзгеру сомасы
(+,-),
барлы-
ғы

оның ішінде айлар бойынша
(ағымдағы айда - жыл
басындағы кезеңге өзгеріс
өсу қорытындысымен, келесі
айларда - өзгеріс ай сайын)

сан.

сын.

кіші
сын

ерек

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

                  Жоспарлық тағайындаулар

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жиы-
ны

  

  

  

  

  

  

кестенің жалғасы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл
басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі
айларда - өзгеріс ай сайын)

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

                 Жоспарлық тағайындаулар

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жиынтық жоспарды жасауға                Түсімдер жоспарын жасауға
жауапты бюджеттің орындалуы             жауапты бюджеттің орындалуы
жөніндегі уәкілетті органның            жөніндегі уәкілетті органның
құрылымдық бөлімшесінің                 құрылымдық бөлімшесінің
басшысы                                 басшысы 
      ________                                 ________
       (қолы)                                   (қолы)

* Анықтама - 3 данада
** Жоғары дәрежедегі бюджеттен берілген сыйақылар (мүдделер)
жөніндегі, кредиттер жөніндегі және кредитті өтеу жөніндегі
түсімдердің жиынтық жоспарына өзгерістер енгізу туралы анықтама,
төмен дәрежедегі бюджеттің орындалуы жөніндегі уәкілетті органға
жоғары дәрежедегі бюджетті орындау жөніндегі уәкілетті органмен
беріледі.

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              18-қосымша

"___" _________ ж. N ___ __________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

        Төлемдер/міндеттемелер жөніндегі мемлекеттік
         мекемелерді қаржыландырудың жеке жоспарының
                      өзгеруіне өтінім
 
                      __________ жылға арналған

________ __________________ өзгеріс енгізуді сұрайды
(мемлекеттік мекеме, атауы)
_________________ мына бағдарламалар, кіші бағдарламалар және
ерекшеліктер бойынша:

Функционалдық
топ
 Әкімшісі
  Мемлекеттік
  мекеме
   Бағдарлама
    Кіші бағ-
    дарлама
     Ерекшелік

Шығыс-
тардың
атауы

Өзгеру сомасы
(+,-),
барлы-
ғы

оның ішінде айлар бойынша
(ағымдағы айда - жыл басындағы
кезеңге өзгеріс өсу
қорытындысымен, келесі
айларда - өзгеріс ай сайын)

қаң-
тар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

                   Жоспарлық тағайындаулар

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жиыны

  

  

  

  

  

  

                      -/ Ашық лимиттер

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жиыны

  

  

  

  

  

  

кестенің жалғасы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл
басындағы кезеңге өзгеріс өсу  қорытындысымен,
     келесі айларда - өзгеріс ай сайын)

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Негіздеме: _________________________

Мемлекеттік мекеменің басшысы _____  ______ _____________________
                                     (қолы)  (қолды таратып жазу)
                                     М.О.

Қаржыландырудың және жоспарын
жасауға жауапты мемлекеттік
мекеменің құрылымдық бөлімшесінің
басшысы                             ______ _____________________
                                     (қолы)  (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              19-қосымша

"___" _________ ж. N ___ __________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

              Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
          төлемдер/міндеттемелер жөніндегі қаржыландыру
                 жоспарларының өзгеруіне өтінім
                       __________ жылға арналған

________ __________________ өзгеріс енгізуді сұрайды
(бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі - атауы)
_________________ мына бағдарламалар, кіші бағдарламалар және
ерекшеліктер бойынша:

Функционалдық
топ
 Әкімші
  Бағдарлама
   Кіші бағ-
   дарлама
    Ерекшелік

Шығыс-
тардың
атауы

Өзгеру сомасы
(+,-),
барлы-
ғы

оның ішінде айлар бойынша
(ағымдағы айда - жыл басындағы
кезеңге өзгеріс өсу
қорытындысымен, келесі
айларда - өзгеріс ай сайын)

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

                   Жоспарлық тағайындаулар

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жиыны

  

  

  

  

  

  

                      -/ Ашық лимиттер

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жиыны

  

  

  

  

  

  

кестенің жалғасы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл
басындағы кезеңге өзгеріс өсу  қорытындысымен,
   келесі айларда - өзгеріс ай сайын)

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Негіздеме: _________________________

Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы          _______  ________________________
                              (қолы)     (қолды таратып жазу)
                              М.О.

Қаржыландыру жоспарын
жасауға жауапты бюджеттік
бағдарламалардың әкімшісі
құрылымдық бөлімшесінің
басшысы                       ______  ________________________
                              (қолы)     (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              20-қосымша

"___" _________ ж. N ___ _________
Жоғары дәрежедегі бюджеттік
бағдарламалардың әкімшісі

        Төменгі дәрежедегі бюджеттен қаржыландырылатын
             бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
         төлемдер/міндеттемелер жөніндегі қаржыландыру
                жоспарларының өзгеруіне өтінім
 
                      __________ жылға арналған

________ __________________ өзгеріс енгізуді сұрайды
(төменгі дәрежедегі бюджеттің
орындалуы жөніндегі уәкілетті
орган-атауы)
_________________ мына бағдарламалар, кіші бағдарламалар және
ерекшеліктер бойынша:

Функционалдық
топ
 Әкімші
  Бағдарлама
   Кіші бағ-
   дарлама
    Ерекшелік

Шығыс-
тардың
атауы

Өзгеру сомасы
(+,-),
барлы-
ғы

оның ішінде айлар бойынша
(ағымдағы айда - жыл басындағы
кезеңге өзгеріс өсу
қорытындысымен, келесі
айларда - өзгеріс ай сайын)

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

                   Жоспарлық тағайындаулар

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жиыны

  

  

  

  

  

  

кестенің жалғасы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл
басындағы кезеңге өзгеріс өсу  қорытындысымен,
      келесі айларда - өзгеріс ай сайын)

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Негіздеме: _________________________
Төменгі дәрежедегі бюджеттің
орындалуы жөніндегі уәкілетті
органның басшысы               _______  ________________________
                               (қолы)     (қолды таратып жазу)
                               М.О.

Қаржыландырудың жиынтық жоспарын
жасауға жауапты төменгі дәрежедегі
бюджеттің орындалуы жөніндегі
уәкілетті органның құрылымдық
бөлімшесінің басшысы             ______  ________________________
                                 (қолы)     (қолды таратып жазу)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              21-қосымша
 
                                              Бекітемін
                                     Бюджеттің орындалуы жөніндегі
                                       уәкілетті органның басшысы
                                       ________________ (Аты-жөні)
                                       "___" __________ 200__ ж.

    _______ бюджетінің төлемдер бойынша қаржыландырудың
         жиынтық жоспарына өзгерістер енгізу туралы
                            N ___ анықтама
           __________ негізінде "___" __________ 200__ ж.
                         ___________________
                                                    (мың теңге)

Бюд-
жеттік
сынып-
тама
кодта-
рының
атауы

Бюджеттік
сыныптаманың коды

Өзгеру сомасы
(+,-),
барлы-
ғы

оның ішінде айлар
бойынша (ағымдағы
айда - жыл басын-
дағы кезеңге өзгеріс
өсу қорытындысымен,
келесі айларда-
өзгеріс ай сайын)

ф.т.

ББӘ

бағд.

кіші
б.

ерек.

қаң-
тар

ақпан

нау-
рыз

сәуір

                   Жоспарлық тағайындаулар

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жиы-
ны

  

  

  

  

  

  

  

кестенің жалғасы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл
басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен,
келесі айларда - өзгеріс ай сайын)

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыр-
күйек

қазан

қараша

жел-
тоқсан

                    Жоспарлық тағайындаулар

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бюджеттің орындалуы жөніндегі          Жиынтық жоспарды жасауға
(жергілікті бюджет үшін)               жауапты, бюджеттің орындалуы
уәкілетті орган басшысының             жөніндегі уәкілетті органның
орынбасары                             құрылымдық бөлімшесінің
                                       басшысы
       ________                                 ________
       (қолы)                                   (қолы)

Жиынтық жоспардың орындалуына          Бюджеттік бағдарламалардың
(республикалық бюджет үшін)            орындалу мониторингіне
жауапты Қазынашылық комитетінің        жауапты, бюджеттің орындалуы
басшысы                                жөніндегі уәкілетті органның
                                       құрылымдық бөлімшесінің
                                       басшысы
       ________                                 ________
        (қолы)                                   (қолы)

* Анықтама республикалық бюджет бойынша 4-дана және жергілікті
бюджет бойынша 3-дана, оның біреуі бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісіне.

** Төменгі дәрежедегі бюджетке берілетін төлемдер бойынша, арнайы
трансферттер және кредиттер бойынша қаржыландырудың жиынтық
жоспарына өзгерістер енгізу туралы анықтама төменгі дәрежедегі
бюджеттің орындалуы жөніндегі уәкілетті органына жоғарғы дәрежедегі
бюджеттің бюджеттік бағдарламалардың әкімшісімен беріледі.

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              22-қосымша
 
                                              Бекітемін
                                     Бюджеттің орындалуы жөніндегі
                                       уәкілетті органның басшысы
                                       ________________ (Аты-жөні)
                                       "___" __________ 200_ ж.

         _________ бюджетінің міндеттемелер бойынша
              қаржыландырудың жиынтық жоспарына
           өзгерістер енгізу туралы N ___ анықтама
            __________ негізінде "___" __________ 200__ ж.
                            ___________________

                                                    (мың теңге)

Бюд-
жеттік
сынып-
тама
кодта-
рының
атауы

Бюджеттік
сыныптаманың коды

Өзгеру сомасы
(+,-),
барлығы

оның ішінде айлар
бойынша (ағымдағы айда
- жыл басындағы кезеңге
өзгеріс өсу қорытынды-
сымен, келесі айларда -
өзгеріс ай сайын)

ф.т.

ББӘ

бағд.

кіші
б.

ерек.

қаң-
тар

ақпан

нау-
рыз

сәуір

                   Жоспарлық тағайындаулар

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жиы-
ны

  

  

  

  

  

  

  

                        Ашық лимиттер

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жиы-
ны

  

  

  

  

  

  

  

кестенің жалғасы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл
басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен,
келесі айларда - өзгеріс ай сайын)

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыр-
күйек

қазан

қараша

жел-
тоқсан

                    Жоспарлық тағайындаулар

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        Ашық лимиттер

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бюджеттің орындалуы жөніндегі          Жиынтық жоспарды жасауға
(жергілікті бюджет үшін)               жауапты, бюджеттің орындалуы
уәкілетті орган басшысының             жөніндегі уәкілетті органның
орынбасары                             құрылымдық бөлімшесінің
                                       басшысы
       ________                                 ________
       (қолы)                                   (қолы)

Жиынтық жоспардың орындалуына          Бюджеттік бағдарламалардың
(республикалық бюджет үшін)            орындалу мониторингіне
жауапты Қазынашылық комитетінің        жауапты, бюджеттің орындалуы
басшысы                                жөніндегі уәкілетті органның
                                       құрылымдық бөлімшесінің
                                       басшысы
       ________                                 ________
        (қолы)                                   (қолы)

* Анықтама республикалық бюджет бойынша 4-дана және жергілікті
бюджет бойынша 3-дана, оның біреуі бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісіне.
** Төменгі дәрежедегі бюджетке берілетін міндеттемелер бойынша,
арнайы трансферттер және кредиттер бойынша қаржыландырудың жиынтық
жоспарына өзгерістер енгізу туралы анықтама төменгі дәрежедегі
бюджеттің орындалуы жөніндегі уәкілетті органына жоғары дәрежедегі
бюджеттің бюджеттік бағдарламалардың әкімшісімен беріледі.

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              23-қосымша
 
                                              Бекітемін
                                        Бюджеттік бағдарламалар
                                         әкімшісінің басшысы
                                       ________________ (Аты-жөні)
                                       "___" __________ 200_ ж.
                                          М.О.

          _________ бюджетінің міндеттемелер бойынша
          __________________ қаржыландырудың жеке
         (мемлекеттік мекеме-атауы)
              жоспарына өзгерістер енгізу туралы
                        N ___ анықтама
            __________ негізінде "___" __________ 20__ ж.
                        ___________________

                                                    (мың теңге)

Бюд-
жеттік
сынып-
тама
кодта-
рының
атауы

Бюджеттік
сыныптаманың кодтары

Өзгеру сомасы
(+,-),
барлы-
ғы

  оның ішінде айлар
  бойынша (ағымдағы
  айда - жыл басындағы
  кезеңге өзгеріс
  өсу қорытындысымен,
  келесі айларда -
  өзгеріс ай сайын)

ф.т.

ББӘ

бағд.

кіші
б.

ерек.

қаң-
тар

ақпан

наурыз

сәуір

                   Жоспарлық тағайындаулар

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жиы-
ны

  

  

  

  

  

  

  

                        Ашық лимиттер

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жиы-
ны

  

  

  

  

  

  

  

кестенің жалғасы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл
басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен,
келесі айларда - өзгеріс ай сайын)

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыр-
күйек

қазан

қараша

жел-
тоқсан

             Жоспарлық тағайындаулар

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                Ашық лимиттер

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Қаржыландырудың жеке жоспарын
жасауға жауапты, Бюджеттік
бағдарламалар әкімшісінің
құрылымдық бөлімшесінің басшысы
  ______  ________________________
  (қолы)     (қолды таратып жазу)

* Анықтама - 3-дана.

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              24-қосымша
 
                                              Бекітемін
                                        Бюджеттік бағдарламалар
                                          әкімшісінің басшысы
                                       ________________ (Аты-жөні)
                                        "___" __________ 200_ ж.
                                          М.О.

       _________ бюджетінің міндеттемелер бойынша
        __________________ қаржыландырудың жеке
        (мемлекеттік мекеме-атауы)
           жоспарына өзгерістер енгізу туралы
                       N ___ анықтама
         __________ негізінде "___" __________ 20__ ж.
                       ___________________

                                                   (мың теңге)

Бюд-
жеттік
сынып-
тама
кодта-
рының
атауы

Бюджеттік
сыныптаманың кодтары

Өзгеру сомасы
(+,-),
барлы-
ғы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда - өзгеріс ай сайын)

ф.т.

ББӘ

бағд.

кіші
б.

ерек.

қаң-
тар

ақпан

наурыз

сәуір

                   Жоспарлық тағайындаулар

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жиы-
ны

  

  

  

  

  

  

  

кестенің жалғасы

  оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл
   басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен,
        келесі айларда - өзгеріс ай сайын)

мамыр

маусым

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

                  Жоспарлық тағайындаулар

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Қаржыландыру жоспарын
жасауға жауапты, Бюджеттік
бағдарламалар әкімшісінің
құрылымдық бөлімшелерінің басшысы
  ______  ________________________
  (қолы)     (қолды таратып жазу)

* Анықтама - 3-данада.

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              25-қосымша

            200 __ жылғы "____" жағдай бойынша
        _______________________________ бюджетінен
       (облыстың, Астана, Алматы қалаларының атауы)
             бюджеттік алулар туралы анықтама

N

Атауы

Сомасы

1.

Бөлуге жататын қаражаттың
қалдығы

  

2.

Барлығы 3-санатты кірістер бойынша түскені
 оның ішінде:
     Салық
     Салық емес
     Капиталмен бірге операциялардан түскен

  

3.

Бюджеттік алулардың пайызы (бюджеттің
орындалуы жөніндегі орталық уәкілетті
органның немесе облыстың жергілікті
атқарушы органының бұйрығына сәйкес)

  

4.

Бюджеттік алулардың сомасы (2*-жол 3/100 жол)

  

5.

Ағымдағы күннің басындағы артық төлеу сомасы

  

6.

Ағымдағы күннің басындағы жете төлемеудің
сомасы

  

7.

Артық төлеу немесе жете төлемеу есебімен
республикалық бюджетке аударуға жататын
бюджеттік алулардың сомасы

  

8.

Ағымдағы күннің аяғындағы артық төлеудің
қалдығы

  

9.

Ағымдағы күннің аяғындағы жете төлемеудің
қалдығы

  

Қазынашылықтың аумақтық
органының басшысы           _________    ______________
                              (қолы)       (аты-жөні)

Қазынашылықтың аумақтық
органының тиісті құрылымдық
бөлімшесінің басшысы        _________    ______________
                              (қолы)       (аты-жөні)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              26-қосымша

           "___" ______ 200_ жылғы жағдай бойынша
          бюджеттік алулардың артық төлеу және жете
              төлемеу сомалары туралы анықтама

N

Облыстардың
(аудандардың)
атауы

Сомалары

артық төлеу

 Жете төлемеу

1.

  

  

  

2.

 

  

  

  

   

  

  

Қазынашылық
комитетінің басшысы               _________    ______________
                                     (қолы)       (аты-жөні)

Қазынашылықтың органының тиісті
құрылымдық бөлімшесінің басшысы   _________    ______________
                                     (қолы)       (аты-жөні)

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              27-қосымша

                   Берушіні енгізуге өтінім
              (бюджеттік қаражаттарды алушыны)

      А. Беруші туралы жалпы ақпарат
      (бюджеттік қаражаттарды алушы)

1. Беруші бөлімшесінің атауы
(бюджеттік қаражаттарды алушының)

  

2. Беруші бөлімшесінің СТН
(бюджеттік қаражаттарды алушының)

  

3. Экономика секторы (БЕК)

  

4. Ел

  

5. Респ.мағ.облыс./қала

  

6. Аудан/қала

  

7. Мекен-жайы

  

      В. Берушінің банкідегі шоты туралы ақпарат
         (бюджеттік қаражаттарды алушының)

1. Бас банкінің атауы

  

2. Бас банкінің БСК

  

3. Банкі бөлімшесінің атауы

  

4. Банкі бөлімшесінің БСК

  

5. Берушінің ЖСК (бюджеттік
қаражаттарды алушының)

  

Респ.мағ.облыс/қала ______________   Аудан _______________
Облыс.коды _______________________   Аудан коды __________
Жіберілді  _______________________   Алынды:
ҚБ атауы   _______________________   Күні "___" ________ 20_ж.
Күні "___" _______________________
ҚБ басшысы _______________________   Жауап. орын. ____________
             (аты-жөні, қолы)

      М.О.

      С. Орындалуы

________       ________
Бекітілді      Бекітілген жоқ
Басшының қолы ____________

Орындалды:
Күні "___" ________ 20_ж.
Жауап.орындаушы: ________

Берушіге бірегей нөмір берілді (бюджеттік
қаражаттарды алушының): ___________

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              28-қосымша

Беру күні "___" ________ 20_ж.
Мемлекеттік мекеме ________________       Өтінім N ____________
Бюджеттің түрі     ________________
Қаржыландыру түрі  ______1__________

             МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ТІРКЕУГЕ ӨТІНІМ
               күні "___" ________ 20_ж.

 

 

1. Мемлекеттік мекеменің атауы

Тауарларды
жеткізушінің
коды, атауы,
СТН және
мекен-жайы
(жұмыстарды,
қызметтерді)
(бюджеттік
қаражатты
алушының),
жеткізуші
банкінің
атауы және
БСК (бюджеттік
қаражатты
алушының)

Тауарлар-
дың атауы
(жұмыс-
тардың,
қызмет-
тердің)

Бағасы

Саны

  Сомасы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Шығысты
сипаттау:
Жеткізушінің
ЖСК:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бюджет-
тік
сынып-
таманың
коды

  

  

  

  

  

  

БАРЛЫҒЫ

  

  

2. БАСШЫЛАР-
ДЫҢ ҚОЛДАРЫ

3. ТӨЛЕМДЕР КЕСТЕСІ

ҚБ
басшысының
аты-жөні
__________
Қолы ____
Күні "___"
_______ 20__ж.

құжат-негіздеме

өтінімнің
    %

 төлеу
 күні

  сомасы

  

  

  

  

   М.О.

  

  

  

  

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              29-қосымша

Мемлекеттік мекеме ________________       Өтінім N ____________
Бюджеттің түрі     ________________
Қаржыландыру түрі  ______2__________

                МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ТІРКЕУГЕ ӨТІНІМ
                   Күні "___" ________ 20_ж.

 

 

1. Мемлекеттік мекеменің атауы

Жет-
кізу-
шінің
коды

Тауарларды
(жұмыстарды,
қызметтерді)
жеткізушінің
атауы, СТН және мекен-жайы,
жеткізушінің
банкі атауы
және БСК

Тауар-
лардың
(жұмыс-
тардың,
қызмет-
тердің)
атауы

Саны

Баға-сы

Сома-
сы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Шығысты
сипаттау:
Жеткізушінің
ЖСК:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бюджет-
тік
сынып-
таманың
коды

  

  

  

  

  

  

 

БАРЛЫҒЫ

  

  

2. БАСШЫЛАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ

3. ТӨЛЕМДЕР КЕСТЕСІ

ҚБ басшысының
аты-жөні
__________
Қолы ____
Күні "___"
_______ 20__ж.
 
ҚБ қаржы тобы
басшысының аты-жөні ______
 ______________
 
Қолы ____
Күні "___"
_______ 20__ж.

 

  Құжат-негіздеме

өтінім-
нің %

төлеу
 күні

  сомасы

  

  

  

  

М.О.

  

  

  

   

4. Келісілді
____________
  (қолы)
____________
ҚР ҚМ жауапты
басшысының
аты-жөні

  

  

  

  

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              30-қосымша
                                             N 4-02-нысан
                                             Есеп жүргізілді
                                             1 беттің 1 беті

          МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
                         (ТАПСЫРЫС)

1-дана

Өтінім N

Міндеттемені тіркеу күні:
N міндеттемелерді тіркеу туралы
хабарлама (тапсырыс)

Беруші _______________________________________________________
CТН __________________________________________________________
Берушінің коды _______________________________________________
Бөлімше ______________________________________________________

Сипаттамасы

Бағасы

  Саны

    Сомасы

__________________________________________________________
                        Барлығы
__________________________________________________________

Мемлекеттік мекеменің атауы
Мемлекеттік мекеменің коды
Бюджеттік сыныптаманың коды
Мемлекеттік мекеменің басшысы                              М.О
Мемлекеттік мекеме қаржы тобының басшысы

АЛДЫН-АЛА ТӨЛЕМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Хабарламаның (тапсырыстың) жалпы сомасы ХХ,ХХХ,ХХХ,ХХ

Алдын-ала төлем сомасы                           0.00

Баланс                                  ХХ,ХХХ,ХХХ,ХХ
(хабарламаның (тапсырыстың) жалпы сомасынан % аспайтын)

Мемлекеттік мекемеге қаржы тобының басшысы

Қазынашылық органының басшысы _________________
                              (қолы, аты-жөні)

Жауапты орындаушы _________________
                     (аты-жөні)

М.О.

Берушіге нұсқаулық: бюджет қаражатын алушының оның банктік шотына
ақшаны есепке алу кезінде екінші деңгейдегі банкке немесе банктік
операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға беруі үшін.

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              31-қосымша
                                             N 4-02-нысан
                                             Есеп жүргізілді:
                                             1 беттің 1 беті

           МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
                         (ТАПСЫРЫС)

2 дана

Өтінім N

Міндеттемені тіркеу күні:
N міндеттемелерді тіркеу туралы
хабарлама (тапсырыс)

Беруші _______________________________________________________
CТН __________________________________________________________
Берушінің коды _______________________________________________
Бөлімше ______________________________________________________

Сипаттамасы

Бағасы

  Саны

    Сомасы

__________________________________________________________
                        Барлығы
__________________________________________________________

Мемлекеттік мекеменің атауы
Мемлекеттік мекеменің коды
Бюджеттік сыныптаманың коды
Мемлекеттік мекеменің басшысы
Мемлекеттік мекеме қаржы тобының басшысы          М.О.

АЛДЫН-АЛА ТӨЛЕМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Хабарламаның (тапсырыстың) жалпы сомасы ХХ,ХХХ,ХХХ,ХХ

Алдын-ала төлем сомасы                           0.00

Баланс                                  ХХ,ХХХ,ХХХ,ХХ
(хабарламаның (тапсырыстың) жалпы сомасынан % аспайтын)

Мемлекеттік мекеме қаржы тобының басшысы

Қазынашылық органының басшысы _________________
                              (қолы, аты-жөні)

Жауапты орындаушы _________________
                     (қолы, аты-жөні)
М.О.

Берушіге нұсқаулық: осы Міндеттемелерді тіркеу туралы хабарламаға
(тапсырысқа) сәйкес берушінің тауарларды (жұмыстар мен қызметтерді)
мемлекеттік мекемеге беруі үшін, тауарды (жұмыстар мен қызметтерді)
түпкілікті беру кезінде беруші немесе бюджет қаражатын алушы осы
Хабарламаға (Тапсырысқа) сәйкес түпкілікті төлемді жүзеге асыру
үшін екінші данасымен бірге оларды мемлекеттік мекемеге берген
күннен бастап отыз күн ішінде тауарлардың (жұмыстар мен
қызметтердің) берілгендігі туралы растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс.

                                                 2 данасы - берушіге

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              32-қосымша
                                             N 4-02-нысан
                                             Есеп жүргізілді:
                                             1 беттің 1 беті

          МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
                          (ТАПСЫРЫС)

3-дана

N өтінім 

Міндеттемелерді тіркеу күні:
N Міндеттемелердің тіркелгені
туралы хабарлама (тапсырыс)

Беруші _______________________________________________________
CТН __________________________________________________________
Берушінің коды _______________________________________________
Бөлімше ______________________________________________________

Сипаттамасы

Бағасы

  Саны

    Сомасы

__________________________________________________________
                        Барлығы
__________________________________________________________

Мемлекеттік мекеменің атауы
Мемлекеттік мекеменің коды
Бюджеттік сыныптаманың коды
Мемлекеттік мекеменің басшысы
Мемлекеттік мекеме қаржы тобының басшысы          М.О.

АЛДЫН-АЛА ТӨЛЕМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Хабарламаның (Тапсырыстың) жалпы сомасы ХХ,ХХХ,ХХХ,ХХ

Алдын-ала төлем сомасы                           0.00

Баланс                                  ХХ,ХХХ,ХХХ,ХХ
(Хабарламаның (Тапсырыстың) жалпы сомасының % аспайтын)

Мемлекеттік мекеме қаржы тобының басшысы

 

         Төлем туралы ақпарат

 N

Ақы төлеуге
шоттың N

Төлем күні

Төлемнің
N

Төлемнің
сомасы

Орындал-
маған
міндетте-
мелердің
қалдығы

  

  

  

  

  

  

Қазынашылық органының басшысы _________________
                              (қолы, аты-жөні)

Жауапты орындаушы _________________
                   (қолы, аты-жөні)
М.О.

Мемлекеттік мекемеге нұсқаулық: осы Міндеттемелерді тіркеу туралы
хабарламаға (тапсырысқа) сәйкес төлемді жүзеге асыру үшін үшінші
дананы қазынашылық органдары ондағы міндеттемелерді тіркеу кезінде
және "түпкілікті" мәртебесі бар ақы төлеуге шотты жүргізу кезінде
қалыптастырады және мемлекеттік мекеменің бухгалтерлік есепті
жүргізуі үшін пайдаланылады.
                            3-дана - мемлекеттік мекемеге

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              33-қосымша
                                             12-4-қосымша
                                             N 4-02-нысан
                                             Есеп жүргізілді:
                                             1 беттің 1 беті

          МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
                        (ТАПСЫРЫС)

4-дана

N өтінім 

Міндеттемелерді тіркеу күні:
N Міндеттемелердің тіркелгені
туралы хабарлама (тапсырыс)

Беруші _______________________________________________________
CТН __________________________________________________________
Берушінің коды _______________________________________________
Бөлімше ______________________________________________________

Сипаттамасы

Бағасы

  Саны

    Сомасы

__________________________________________________________
                        Барлығы
__________________________________________________________

Мемлекеттік мекеменің атауы
Мемлекеттік мекеменің коды
Бюджеттік сыныптаманың коды
Мемлекеттік мекеменің басшысы
Мемлекеттік мекеме қаржы тобының басшысы          М.О.

АЛДЫН-АЛА ТӨЛЕМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Хабарламаның (Тапсырыстың) жалпы сомасы ХХ,ХХХ,ХХХ,ХХ

Алдын-ала төлем сомасы                           0.00

Баланс                                  ХХ,ХХХ,ХХХ,ХХ
(Хабарламаның (Тапсырыстың) жалпы сомасының % аспайтын)

Мемлекеттік мекеме қаржы тобының басшысы

 

                  Төлем туралы ақпарат

 N

Ақы төлеуге
шоттың N

Төлем күні

Төлемнің
N

Төлемнің
сомасы

Орындал-
маған
міндетте-
мелердің
қалдығы

  

  

  

  

  

  

Қазынашылық органының басшысы _________________
                              (қолы, аты-жөні)

Жауапты орындаушы _________________
                   (қолы, аты-жөні)
М.О.
Қазынашылық органына нұсқаулық: осы Міндеттемелерді тіркеу туралы
хабарламаға (тапсырысқа) сәйкес мемлекеттік мекеме
міндеттемелерінің тіркелгенін растау үшін төртінші данасын
міндеттемелерді тіркеу кезінде және "түпкілікті" мәртебесі бар
ақы төлеуге шотты жүргізу кезінде қазынашылық органдары
қалыптастырады және бір жұмыс күннің ішінде олар өңдейтін
құжаттарды тіркеу үшін пайдаланылады
                   4-данасы Қазынашылық органында қалады

                                     Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              34-қосымша

Қазынашылық түсті
20_ ж."__" ________
жауап, орындаушы

                   АҚЫ ТӨЛЕУГЕ ШОТ N ___
                    Күні 200 __ж. "__" ________

Мемлекеттік мекеме

         Беруші

Коды

  

Коды

  

Коды

  

КБе

  

Атауы

  

Атауы

  

СТН:

  

СТН

  

Аймақтық
қазынашылық

  

Банк

  

Қаржыландыру
көзі

  

БСК

  

Бюджет түрі

  

ЖСК

  

Шығыстардың
БСК
Ақылы
қызметтер коды

  

Делдалдың
БСК, ЖСК

  

Кірістер-
дің БСК

  

ТТК

  

N өтінім ______ 20_ж.
"___" _________

   Ақы төлеуге ағымдағы шот
 
N ______ ______ 20_ж.
"___" _________

 

Тауарлардың (жұмыстардың,
қызметтердің) атауы

Өлшем
бірлігі

Саны

Бағасы

Сомасы

Мем. мекеме мен бюджет
қаражатын алушылар
арасындағы Шарттың
нөмірі, күні

  

  

  

  

Хабарламаның (Тапсырыстың)
нөмірі, күні

  

  

  

  

Төлем мәртебесі (ағымдағы,
түпкі)

  

  

  

  

Ақы төлеуге ЖИЫНЫ

  

  

  

  

Сомасы жазумен:

____________________________________      _____________________
М.О.   ММ басшысының аты-жөні       |    |Қазынашылық жүргізді |
       Қолы                         |    |"___" _________ 20_ж.|
       _____________________________|    |жауап. орындаушы     |
       ММ бас бухгалтерінің аты-жөні|    |                     |
       Қолы                         |    |_____________________|
____________________________________|

                                     Республикалық және жергілікті
                                     бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                              35-қосымша
 
                                              N 4-20-нысан

                    Бюджеттік сыныптама бойынша
                         200_ж. _________
                шығыстар жөніндегі жиынтық есеп

Бюджет   түрі : ______________________________________________
Орналасқан орны:  _________________________________________
Қаржыландыру көзі: ________________________________________
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі: _________________________
Өлшем бірлігі: ____________________________________________
Мемлекеттік мекеменің атауы: ______________________________
 
                                                1-бет

Мекеме
Бюдж.
бағдарлама
Кіші
бағдарлама
Ерекшелік

 Атауы

Бір жылға
арналған
міндетте-
мелер
бойынша
қаржылан-
дыру
жоспары

Жыл басы-
нан бастап
міндетте-
мелер
бойынша
қаржылан-
дыру
жоспары

 Рұқсат етілді

жыл
басы-
нан

ағым-
дағы
айда

   (1)

  (2)

   (3)

   (4)

  (5)

  (6)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

БАРЛЫҒЫ
2-бет

Мекеме
Бюдж.
бағ-
дарлама
Кіші
бағ-
дарлама
Ерекше-
лік

Атауы

Жыл
басынан
қабыл-
данған
міндет-
теме-
лер-
дің
сомасы

   Кассалық
   шығыстар (орындалған міндеттемелер)

Орын-
далма-
ған
мін-
детте-
мелер

Төлен-
беген
міндет-
темелер

Қара-
жаттар
қалды-
ғы

жыл
басы-
нан

ағым-
дағы
ай

  

  

  (7)

  (8)

 (9)

(10)=
(7)-(8)

  (11)

(12)=
(5)-(7)

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                     БАРЛЫҒЫ

                                    Республикалық және жергілікті
                                    бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                               36-қосымша
 
                                             5-34-нысан
                                    Есеп жүргізілді: Күні - Уақыты
                                               N 1-бет

               ШОТТАРДАҒЫ ҚАЛДЫҚТАР ТУРАЛЫ ЕСЕП

Аймақ
Бюджет түрі
Қаржыландыру көзі
Кезеңмен бастап
Өлшем бірліктері         Теңге

ЖСК
Банк-
ішілік
шот

Сипат-
тамасы

 Кіріс
қалдығы

Дебет

Кредит

Кезеңге
арналған
сальдо

Шығыс
қалдығы

  1

   2

   3

  4

  5

   6

   7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Басшы ________________________
Жауапты орындаушы ____________

                                     Республикалық және жергілікті
                                     бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                               37-қосымша

                  ТӨЛЕМНІҢ ШОТТАР ТІЗІЛІМІ

Ұсынылу күні
Мемлекеттік мекеменің коды
Мемлекеттік мекеменің атауы

р/р
 N

  Төлем шоты

  Төлемнің
тағайындалуы

   БСК
шығыстары

Төлемнің
есеп шоты

 Нөмірі

 Күні

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мемлекеттік мекеменің атауы ________________________
                               (аты-жөні, қолы)

Мемлекеттік мекеменің бас
бухгалтері                  ________________________
                                (аты-жөні, қолы)

                                      Республикалық және жергілікті
                                     бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                                37-1-қосымша

       Ескерту. 37-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

       Жалақыны, міндетті зейнетақы жарналарын және әлеуметтік
    аударымдарды аудару бойынша төлеуге берілген шоттардың
                               тізілімі

Ұсынылу күні _______________________________________________________
Мемлекеттік мекеменің коды _________________________________________
Мемлекеттік мекеменің атауы ________________________________________

Р/с
N

Төлеуге берілген шот

Бюджеттік сыныптама коды

Сомасы

Файл мөлшері МТ-102 (байт бойынша)

Нөмірі

Күні

  

  

  

  

  

  

кестенің жалғасы

Файлдың аты МТ-102

Дискетаны қабылдаған және тексерген жауапты  орындаушының қолы

Төлеуге берілген шоттарды енгізу жөніндегі жауапты орындаушының қолы

Төлеуге берілген шоттарды бекіту жөніндегі жауапты орындаушының қолы

  

  

  

  

Дискеталардың саны: ________________________________________________

Мемлекеттік мекеменің басшысы: _____________________________________
                                            (аты-жөні, қолы)

Мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері: ______________________________
                                              (аты-жөні, қолы)

Файлды берген мемлекеттік мекеменің қызметкері: ____________________
                                                   (аты-жөні, қолы)

 

                                     Республикалық және жергілікті
                                     бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                               38-қосымша

                     _____ ж. "___" __________
                    шетел валютасын сатып алуға
                            N өтінім

ММ атауы (клиенттің): ___________________________________________
Пошталық мекен-жайы: ____________________________________________

Мәміле бойынша мәселелерді шешуге уәкілетті қызметкердің аты-жөні:
_____________________________ тел. ___________________________

Шетел валютасындағы ММ шотының N: ____________________________

Қазынашылық комитетіндегі қазынашылықтың аумақтық органы
шотының N:

Шетел валютасында қаражаттың пайдаланылуының бағыты:
айырбастау ____________________________________ үшін жүргізілді
ТТК _________

Біздің шотымыздың есебінен және біздің атымыздан төмендегідей
шарттарда шетел валютасында қаражатты сатып алуға мәміле жасауға
кепілдік береміз:

Валюта түрі

Валютадағы сатып
  алу сомасы

Ұлттық банктің
     бағамы

Теңгедегі
сатып алу
 сомасы

  

  

  

  

____ ж."___" _________ бойынша өтінімнің қолданыстағы мерзімі

Бюджеттік сипаттама  қаражаты (ақылы қызметтердің, демеушілік
қайырымдылық көмектің)

      Басшы:
МО
      Бас бухгалтер

                                      Республикалық және жергілікті
                                     бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                                39-қосымша

                     АҚШАНЫ АУДАРУҒА ӨТІНІМ

                        _______________
                       | Күні   |      |
                       |________|______|

__________________________            _______________________
Ақшаны жіберуші                        ЖСК     шотын дебеттеу
__________________________            _______________________
                                      _______________________
__________________________            ___________
                                       І     ІІ     Коды
СТН                                   ___________
__________________________            ___________
                                      І-(1) Резидент; (2)Бейрезидент
                                      ІІ-Экономика секторы (0-9)
__________________________            _______________________
Алушы-банк                            Валюталандыру күні
__________________________            _______________________
                    БСК               _______________________
__________________________

__________________________            _______________________
Валюта           Сомасы                Сомасы жазумен
__________________________            _______________________
__________________________            _______________________

__________________________            _______________________
Бенефициар                             ЖСК    шотын кредиттеу
__________________________            _______________________
Елі                                   _______________________
__________________________
__________________________            ____________
СТН (егер бар болса)                  ІІІ      ІV
__________________________            ____________
                                      ____________ КБе
                                    ІІІ-(1) Резидент; (2)Бейрезидент
                                    ІV-Экономика секторы (0-9)
__________________________            _______________________
Бенефициар банкі                      Делдар-банк
__________________________            _______________________
Елі                БСК                                   БСК
__________________________            _______________________

__________________________            _______________________
Алушы Банк Комиссиясы                 Алушы Банк Комиссиясы
Ақша жіберуші есебінен                Ақша жіберуші есебінен
Бенефициар есебінен                   Бенефициар есебінен
__________________________            _______________________

__________________________            _______________________
Келісім-шарт нөмірі, Күні              Төлемнің тағайындалуы
__________________________            _______________________
                                       ТТК
__________________________            _______________________
__________________________            _______________________

_____________________________________________________________
Ерекше шарттар
_____________________________________________________________

__________________________            _______________________
Ақша жіберушінің қолы                 Алушы-банкпен өткізілді
__________________________            _______________________
Басшының аты-жөні ____                "___" ______ ж.
М.О.  қолы _____                      жауапты орындаушылардың
Бас бухгалтердің аты-жөні             қолдары _____
  __________
қолы _____
                                        М.О.
__________________________            _______________________

                                      Республикалық және жергілікті
                                     бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                                40-қосымша

                     _____ ж. "___" __________
                    шетел валютасын сатуға
                          N__ өтінім

ММ атауы (клиенттің): ___________________________________________
Пошталық мекен-жайы: ____________________________________________

Мәміле бойынша мәселелерді шешуге уәкілетті қызметкердің аты-жөні:
_____________________________ Тел. ___________________________

Шетел валютасындағы ММ шотының N: ____________________________

Қазынашылық комитетіндегі қазынашылықтың аумақтық органы
шотының N: ____________________________

Операция түрі: ________________________________________________
түскен валюта қаражаттарын сату
ТТК __________________________

Клиенттің теңге шотындағы деректемелері: ______________________

Біздің атымыздан төмендегідей шарттарда шетел валютасында
қаражатты сатып алуға мәміле жасауға кепілдік береміз:

Валюта түрі

Валютадағы сатып
  алу сомасы

Ұлттық банктің
     бағамы

Теңгедегі
сатып алу
 сомасы

  

  

  

  

____ ж."___" _________ бойынша өтінімнің қолданыстағы мерзімі

Бюджеттік сипаттама  қаражаты (ақылы қызметтердің, демеушілік
қайырымдылық көмектің)

      Басшы:
МО
      Бас бухгалтер

                                      Республикалық және жергілікті
                                     бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                                41-қосымша

             Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
                         Қазынашылық комитеті
 
                  Аккредитивті ашуға арналған өтінім
                   200 ____ ж. "___" __________

_______________________________________________________________,
          (мемлекеттік мекеменің атауы, СТН және коды)
_______________________________________________________________
                  (мемлекеттік мекеменің ЖСК)
_____________________________________________есебінен ұсталатын,
                        (бюджет түрі)

___________________________________________ қызмет көрсетілетін,
 (Қазынашылықтың аумақтық органының атауы)
_______________________________________________________________
(берушінің атауы, коды, СТН, мекен-жайы, резидент(бейрезидент))
_______________________________________________________________
        (банктік шоттың коды (жеке сәйкестендіру коды))
_______________________________________________________________
       (банктің атауы және БСК (жеке сәйкестендіру коды))

есептесу үшін жабылған, қайтарылмалы аккредитивті ашуды сұрайды.

Хабарламаның (Тапсырыстың) нөмірі мен күні ____________________

Аккредитивтің мақсаты _________________________________________

Аккредитивтің орындалу талаптары:  шарт талаптарымен анықталатын
құжаттардың негізінде төлемді қамтамасыз ету

Аккредитивтің сомасы  _________________________________________
                           (санмен және жазумен)
_________________________________________________________ теңге

Аккредитивтің түпкі орындалу күні _____________________________
_______________________________________________________________

Негізінде аккредитивтің орындалуы жүргізілетін құжаттар тізбесі
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Мемлекеттік мекеменің басшысы

Бас бухгалтер

М.О.

               Аккредитивтің ашылуы туралы белгі
_______________________________________________________________
           (шоттың ашылу күні, шот нөмірі көрсетіледі)

ҚР ҚМ Қазынашылық комитетінің төрайымы

Қазынашылық комитеті басқармасының бастығы
М.О.

                                    Республикалық және жергiлiктi
                                       бюджеттердiң атқарылу
                                        ережесiне 42-қосымша

            Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң
                       Қазынашылық комитетi

             Аккредитивтi жабуға арналған өтінiм
                 200__ж. "__"_____________________

__________________________________________________________________,
         (мемлекеттiк мекеменiң атауы, СТН және коды)
___________________________________________________________________
            (мемлекеттік мекеменiң ЖСК)

_______________________________________________есебiнен ұсталатын,
              (бюджет түрi)
______________________________________________қызмет көрсетiлетiн,
(Қазынашылықтың аумақтық органының атауы)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
  (берушiнiң атауы, коды, CTH, мекен-жайы, резидент (бейрезидент))
___________________________________________________________________
           (банктiк шоттың коды (жеке сәйкестендiру коды))
___________________________________________________________________
        (банктiң атауы және БСК (жеке сәйкестендiру коды))

есептерi                    үшін                      ашылған
___________________________________________________________бойынша,
           (шарттың нөмiрi, күнi және сомасы)
__________________________________________________________________,
         (хабарламаның (тапсырыстың) нөмiрi мен күнi)
______________________________________________________байланысты
            (жабылу себебi көрсетілсiн)
___________________________________________________________________
      жабылған, қайтарылмалы аккредитивтiк жабуды сұрайды.

Мемлекеттiк мекеменiң басшысы

Бас бухгалтер

   M. О. Аккредитивтi жабу туралы белгi
__________________________________________________
(аккредитивтiң жабылған күнi көрсетiледi)

ҚР ҚМ Қазынашылық комитетiнiң төрайымы

Қазынашылық комитетi басқармасының бастығы

   М. О.

                                   Республикалық және жергiлiктi
                                      бюджеттердiң атқарылу
                                      ережесiне 43-қосымша

      200__ ж. "__"_______________________________________
                       (аккредитивтің ашылған күнi)
_____________________________________________________________
        (мемлекеттік мекеменiң атауы)
____________________________ашылған аккредитив жөнiндегi карточка

аккредитивті шоттың N 

Жабынның
есептелген
күні

Аккредитивтiң
сомасы

  

  

  

 

Күні,
айы,
жылы

Бір күндегі
айналымдар

Жыл
басындағы
айналымдар

Қалдық

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3

4

5

4

5

  

  

  

  

  

  

  

Жиыны:

  

  

  

  

  

  

Бенефициар:_______________________________________________________
               (толық атауы, коды, мекен-жайы, ЖСК, СТН,
                           банктің атауы, БСК)
__________________________________________________________________

Аккредитивтің мақсаты:____________________________________________
__________________________________________________________________
Аккредитивтi орындаудың түпкi күнi:_______________________________
__________________________________________________________________

Аккредитивті орындауға арналған құжаттар тiзбесi__________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                                  Республикалық және жергiлiктi
                                     бюджеттердiң атқарылу
                                      ережесiне 44-қосымша

                               Бекітілді
                               Бюджеттік бағдарламалар
                               әкімшісінiң басшысы
                               200__ж."___"______________

                                           М.О.

        Мемлекеттік мекемелермен олардың өкiмiнде
       қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi)
         iске асырудан түскен ақша түсiмдерi мен
                  шығыстарының жоспары

                                 Кодтар              Атауы

Функционалдық топ                ______
Функционалдық кіші топ           ______
Мемлекеттiк мекеме               ______
Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісi                         ______
Бағдарлама                       ______
Кiшi бағдарлама                  ______
Тауарлардың (жұмыстардың,
қызметтердiң) түрi               ______
Өлшем бiрлiгi                    ______
                                мың теңге 

Жол
коды

Көрсеткiштер

Ерек-
шелiк
коды

Тоқсан бойынша
сомасы

Жиыны

І

ІІ

ІІІ

ІV

010

Барлық кірістер

  

  

  

  

  

  

011

Қаржылық жылдың
басындағы қаражат қалдығы

  

  

  

  

  

  

012

Ағымдағы жылдың
түсімдері

  

  

  

  

  

  

020

Әрбір ерекшелік
бойынша шығыс-
тардың барлығы

  

  

  

  

  

  

021

Бюджет кірісіне ауыстыруға жатады

  

  

  

  

  

  

Қазынашылықтың қызмет көрсететін
аумақтық органы                   _______________
                                      (атауы)

Мемлекеттік мекеменің басшысы  _________  ___________________
                                (қолы)    (қолды таратып жазу)

                                М.О.
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісiнiң тиісті құрылымдық
бөлімшесінің басшысы           _________  ___________________
                                (қолы)    (қолды таратып жазу)

Жүйеге қабылданды және
енгізілді                     200__ж.___________
                                       (күні)

Қазынашылық аумақтық            _________  ___________________
органының жауапты қызметкерi,   (қолы)    (қолды таратып жазу)
 

                               (Мөр орны)

                                   Республикалық және жергiлiктi
                                       бюджеттердiң атқарылу
                                       ережесiне 45-қосымша

Келiсiлдi                      Бекітілді
Бюджеттi атқару жөнiндегі      Бюджеттік бағдарламалар
уәкiлетті органның басшысы     әкімшісінiң басшысы
200__ж."___"______________     200__ж."___"______________

       М.О.                          М.О.

     Мемлекеттік мекемелермен олардың өкімінде қалған
    тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) iске асырудан
     түскен ақша түсiмдерi мен шығыстарының жоспары

                                 Кодтар

Функционалдық топ                ______
Функционалдық кіші топ           ______
Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісi                         ______
Бағдарлама                       ______
Кiшi бағдарлама                  ______
Тауарлардың (жұмыстардың,
қызметтердiң) түрi               ______
Өлшем бiрлiгi                    ______
                                мың теңге 

Жол
коды

Көрсеткiштер

Ерек-
шелiк
коды

Тоқсан бойынша
сомасы

Жиыны

І

ІІ

ІІІ

ІV

010

Барлық кірістер

  

  

  

  

  

  

011

Қаржылық жылдың
басындағы қаражат қалдығы

  

  

  

  

  

  

012

Ағымдағы жылдың
түсімдері

  

  

  

  

  

  

020

Әрбір ерекшелік
бойынша шығыс-
тардың барлығы

  

  

  

  

  

  

021

Бюджет кірісіне ауыстыруға жатады

  

  

  

  

  

  

Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісiнiң тиісті құрылымдық
бөлімшесінің басшысы           _________  ___________________
                                (қолы)    (қолды таратып жазу)

                                 Республикалық және жергiлiктi
                                     бюджеттердiң атқарылу
                                     ережесiне 46-қосымша

                               Бекітілді
                               Бюджеттік бағдарламалар
                               әкімшісінiң басшысы
                               200__ж."___"______________

                                           М.О.

                 200__ж.____________арналған
        мемлекеттiк мекемелермен олардың өкiмiнде
     қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) iске
      асырудан түскен ақша түсімдерi мен шығыстарының
          жоспарына өзгерiстер енгізу туралы

                                 Кодтар

Функционалдық топ                ______
Функционалдық кіші топ           ______
Мемлекеттік мекеме               ______
Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісi                         ______
Бағдарлама                       ______
Кiшi бағдарлама                  ______
Тауарлардың (жұмыстардың,
қызметтердiң) түрi               ______
Өлшем бiрлiгi                    ______
                                мың теңге 

Жол
коды

Көрсеткiштер

Ерек-
шелiк
коды

Тоқсан бойынша
сомасы

Жиыны

І

ІІ

ІІІ

ІV

010

Барлық кірістер

  

  

  

  

  

  

011

Қаржылық жылдың
басындағы қаражат қалдығы

  

  

  

  

  

  

012

Ағымдағы жылдың
түсімдері

  

  

  

  

  

  

020

Әрбір ерекшелік
бойынша шығыс-
тардың барлығы

  

  

  

  

  

  

021

Бюджет кірісіне ауыстыруға жатады

  

  

  

  

  

  

Қазынашылықтың қызмет көрсететін
аумақтық органы                   _______________
                                      (атауы)

Мемлекеттік мекеменің басшысы  _________  ___________________
                                (қолы)    (қолды таратып жазу)

                                М.О.
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісiнiң тиісті құрылымдық
бөлімшесінің басшысы           _________  ___________________
                                (қолы)    (қолды таратып жазу)

Жүйеге қабылданды және
енгізілді                     200__ж.___________
                                       (күні)

Қазынашылық аумақтық            _________  ___________________
органының жауапты қызметкерi    (қолы)    (қолды таратып жазу)

                         (Мөр орны )

                                   Республикалық және жергiлiктi
                                       бюджеттердiң атқарылу
                                       ережесiне 47-қосымша

Келiсiлдi                      Бекітілді
Бюджеттi атқару жөнiндегі      Бюджеттік бағдарламалар
уәкiлетті органның басшысы     әкімшісінiң басшысы
200__ж."___"______________     200__ж."___"______________

       М.О.                          М.О.

                 200__ж.____________арналған
        мемлекеттiк мекемелермен олардың өкiмiнде
     қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) iске
      асырудан түскен ақша түсімдерi мен шығыстарының
          жоспарына өзгерiстер енгізу туралы

                                 Кодтар

Функционалдық топ                ______
Функционалдық кіші топ           ______
Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісi                         ______
Бағдарлама                       ______
Кiшi бағдарлама                  ______
Тауарлардың (жұмыстардың,
қызметтердiң) түрi               ______
Өлшем бiрлiгi                    ______
                                мың теңге 

Жол
коды

Көрсеткiштер

Ерек-
шелiк
коды

Тоқсан бойынша
сомасы

Жиыны

І

ІІ

ІІІ

ІV

010

Барлық кірістер

  

  

  

  

  

  

011

Қаржылық жылдың
басындағы қаражат қалдығы

  

  

  

  

  

  

012

Ағымдағы жылдың
түсімдері

  

  

  

  

  

  

020

Әрбір ерекшелік
бойынша шығыс-
тардың барлығы

  

  

  

  

  

  

021

Бюджет кірісіне ауыстыруға жатады

  

  

  

  

  

  

Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісiнiң тиісті құрылымдық
бөлімшесінің басшысы           _________  ___________________
                               (қолы)    (қолды таратып жазу)

                                  Республикалық және жергiлiктi
                                      бюджеттердiң атқарылу
                                      ережесiне 48-қосымша
                                           2-37-нысан

       Ескерту. 48-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

        Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдік
                 берілген трансферт бөлуге арналған
                                өтінім
                       ____ ж. "___"_____________

      Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган мынадай деректемелер бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан ақша аудару қажеттілігі туралы хабарлайды:

 

Бюджеттің атауы

Бенефициардың атауы

Бенефициардың ЖСК

Бенефициардың БСК

СТН

Бюджеттік сыныптама коды

Төлемді тағайындау коды

Теңгемен сомасы

Республикалық бюджет

  

  

  

  

  

  

  

      Бюджеттік атқару жөніндегі орталық
      уәкілетті органның басшысы ___________________________________
                                          (аты-жөні, қолы)

                                  Республикалық және жергiлiктi
                                      бюджеттердiң атқарылу
                                       ережесiне 49-қосымша
                                            2-36-нысан

                                Қазақстан Республикасының
                                       Ұлттық Банкі

                    20____жылғы_________
        Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының
             шығыстарын растау туралы хабарлама

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкi ұсынған
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының басқаруы
бойынша шығыстарды және жыл сайынғы сыртқы аудиттің
өтуiн негіздейтiн құжаттарды қарап Үкімет шотынан
мынадай шығыстарды есептен шығаруға келiсетінi
туралы хабарлайды:

Шығыстардың түрлерi

Сомасы теңгемен

Ұлттық Банкке комиссиялық сыйақы

  

Сыртқы басқарушыларға комиссиялық
сыйақы

  

Кастодиандар қызметi

  

Заң кеңесшісінің қызметi

  

Сыртқы аудиттiң қызметi

  

Басқа шығыстар

  

Сыртқы басқарушылармен келiсiмдi
мерзiмiнен бұрын бұзған кезде пайда
болған ысырап

  

БАРЛЫҒЫ

  

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі

                                   Республикалық және жергiлiктi
                                       бюджеттердiң атқарылу
                                       ережесiне 50-қосымша

       Ескерту. 50-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

         Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері
                     және оны пайдалану туралы
                                 ЕСЕП

Күні _____________________________________
Өлшем бірлігі ____________________________

Р/с N№

  

Сомасы

1

2

3

1

Ұлттық қордың есепті кезеңнің басындағы қаражаты, БАРЛЫҒЫ

  

2

Түсімдер БАРЛЫҒЫ

  

  

Оның ішінде:
мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін тікелей салықтар (жергілікті бюджеттерге есептелетін салықтарды қоспағанда):
корпорациялық табыс салығы;
үстеме пайдаға салынатын салық;
бонустар;
роялтилер;
өнімді бөлу жөніндегі үлес;
экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына салынатын рента салығы;
республикалық меншіктегі және тау-кен өндіру әрі қайта өңдеу салаларына жататын мемлекеттік мүлікті жекешелендіруден түсетін түсімдер;
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер;
Қорды басқарудан түсетін инвестициялық кірістер;
Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге түсімдер мен кірістер

  

3

Пайдаланылуы БАРЛЫҒЫ

  

  

Оның ішінде:
кепілдік берілген трансферт
Қорды басқаруға байланысты шығыстарды жабу
жыл сайынғы аудитті жүргізуге байланысты шығыстарды жабу

  

4

Ұлттық қордың есепті кезеңнің аяғындағы қаражаты БАРЛЫҒЫ

  

Қазынашылық комитетінің басшысы ____________________________________
                                             (аты-жөні, қолы)
Қазынашылық комитетінің жауапты орындаушысы ________________________
                                                (аты-жөні, қолы)

                                         Республикалық және жергілікті
                                     бюджеттердің атқарылу ережесіне
                                                 50-1-қосымша

      Ескерту. 50-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.08.22.   795  (2006 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

       Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетін түсімдер
    және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі Қазақстан
     Республикасы Үкіметінің шоттарына аударымдар туралы
                               ЕСЕП

Мерзімділігі:  айлық
Өлшем бірлігі ______________

р/р N№

  

Сомасы

1

2

3

1

Ұлттық қордың есепті кезеңнің басындағы қаражаты, БАРЛЫҒЫ

  

2

Түсімдер БАРЛЫҒЫ

  

  

Оның ішінде:
мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін тікелей салықтар (жергілікті бюджеттерге есептелетін салықтарды қоспағанда):
корпорациялық табыс салығы;
үстеме пайдаға салынатын салық бонустар;
роялтилер;
өнімді бөлу жөніндегі үлес;
экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына салынатын рента салығы;
республикалық меншіктегі және тау-кен өндіру әрі қайта өңдеу салаларына жататын мемлекеттік мүлікті жекешелендіруден түсетін түсімдер;
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер;
Қорды басқарудан түсетін инвестициялық кірістер;
Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге түсімдер мен кірістер

  

3

Аударымдар БАРЛЫҒЫ

  

Қазынашылық комитетінің басшысы ____________________________________
                                             (аты-жөні, қолы)
Қазынашылық комитетінің жауапты орындаушысы ________________________
                                                (аты-жөні, қолы)

                                   Республикалық және жергiлiктi
                                       бюджеттердiң атқарылу
                                       ережесiне 51-қосымша

       Ескерту. 51-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.12.23. N  1283  қаулысымен.

                                      "Бекiтемiн"
                                Қазақстан Республикасының
                                      Қаржы министрі
                                  ______________________
                                  200_жылғы "__" _______

      Республикалық бюджет қаражатынан Қазақстан
  Республикасының үкiметтік және мемлекет кепiлдiк
  берген борышқа қызмет көрсетуге, өтеуге арналған,
  сондай-ақ үкіметтік қарыздарды хеджирлеу жөніндегі
         мәмілелер бойынша төлемдерге арналған
                        өтiнім
   Үкiметтік және мемлекет кепiлдiк берген займдар
    бойынша 01._.__ бастап 01._.__(___ (ай))қоса
                   алғандағы төлемдер

Функц.
топ

 

Кiші
функция

Меке-
ме

Бағ-
дар-
лама

Кiшi
бағ-
дар-
лама

Ерек-
шелік

Атауы

Заем,үкі мет-тік қарыздарды хед-жир-леу жөнінде-гі мәміле N

Им-
пор-
тер
кә-
сіп-
орын

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      кестенің жалғасы

Валюта

 

Төлем
күні

Төлем
сомасы

Оның iшiнде (төлем валютасында)

Ес-
кер-
ту

төлем
валю-
тасы-
мен

дол-
лар-
мен

тең-
ге-
мен

не-
гізгі
бо-
рыш

про-
цент-
тер

өзге
де тө-
лем-
дер

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Қазынашылық комитетiнiң төрайымы ________________

                                 Республикалық және жергiлiктi
                                    бюджеттердiң атқарылу
                                     ережесiне 52-қосымша

Берілген рұқсат туралы анықтама

Бағдарламалар әкімшісінің атауы____Бюджеттік сыныптаманың коды_____
Шетел кредиторының атауы________________________________________
Заем нөмiрi________________________________________
Жобаның атауы________________________________________
Арнайы шот N______Банктің атауы_________Валютаның түрi____________
Жылы_______Айы___________

N

Сипаттама

Өтінiм-
дi алу
N

Өтiні-
мдi
алуға
арнал-
ған күн
 

Өті-
німді
АҚШ
долл.
алу
сома-
сы

Өтіні-
мді
теңге-
де aлу
сомасы

Лимит
сомасы

Лимит
қал-
дығы

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Өткен айда
берiлген
рұқсат
қалдық-
тары 2

Х

Х

Х

Х

  

Х

2.

Ағымдағы айға бе-
рілген
рұқсат

Х

Х

Х

Х

  

Х

3.

Жыл басы-
нан беріл-
ген рұқсат
жиыны

Х

Х

Х

Х

  

Х

4.

Анықтаманы
жасау
сәтiнде
арнайы
шоттан
төлендi 3

  

  

  

  

Х

  

5.

Арнайы
міндетте-
мелер
бойынша
ағымдағы
айда
төленді 4

  

  

  

  

Х

  

6.

Ағымдағы
жылы алуға
өтiнiш
берiлді 5

  

  

  

  

Х

  

7.

Берiлген
рұқсат қалдықта-
рының жиыны

Х

Х

Х

Х

Х

  

Анықтамаға әкiмшiнің қаржы бөлiмшесiнiң басшысы қол қояды

__________________________

1  Өтінім күнінен қаражатты алуға ҚР Ұлттық банкінің бағамы қолданылады;
Әрбiр есептен шығару күніне ҚР Ұлттық бағамы бойынша несие шотынан қаражатты нақты есептен шығаруды ескеріп көрсетіледі;
3, 4 және 5 бағандарда тиісті тапсырма төлемнің нөмірі, күні және сомасы көрсетіледі;
3 және 4 бағандарда арнайы міндеттемелерді алуға арналған өтінімнің нөмірі мен күні көрсетіледі, 5 бағанда осы айдағы несие шотынан соманы есептен шығару көрсетіледі;
Анықтама есептік кезең ішіндегі осы анықтамаға қоса берілген заем қаражатын алуға арналған өтінімді ескеріп өспелі жиынмен толтырылады.

                                 Республикалық және жергiлiктi
                                     бюджеттердiң атқарылу
                                     ережесiне 53-қосымша
                                        4-12-нысан

          ОРЫНДАЛМАҒАН МIНДЕТТЕМЕЛЕРДIҢ ТЕТIКТЕРI

Аймақ_______________
Бюджет түрi_________
Бағдарламалардың әкiмшiсі_________
Мемлекеттiк мекеменiң атауы_____________
Кезең______________
Өлшем бірлiгі: теңге

Бюджет-
тiк сы-
ныпта-
маның
коды

Өті-
нiм
күнi

Өтінім
N

Өтінім
сомасы

Өтінім
үлгісі

Өтінім
жолы-
ның
N

Хабар-
лама
(Тап-
сырма)
/Ха-
барла-
ма жо-
лының
(Тап-
сырма)
N

Та-
ғай-
ында-
луы

1

2

3

4

5

6

7

8

  

  

  

  

  

  

  

  

      кестесінің жалғасы

Хабар-
лама
(Тап-
сырма)
сомасы

N счет-
факту-
расының

шот-факту-
ра бойын-
ша сома

Төлем
N

Төлем күні

Төлем
сомасы

Мәрте-
бесі

9

10

11

12

13

14

15

  

  

  

  

  

  

  

Ескерту:         Өтінімдер үлгісі:  Өтінімдер    Хабарламалардың
                                    мәртебесі:   (Тапсырыстардың)
                                                 мәртебесі:

1) З_ЗП_С_П      1-Сатып алуға      1-Енгізілді  0-жоқ
форматындағы     арналған өтінім    
Мәртебе алаңы,   2-Жалпы шығыс-     2-Енгізілді  1-Енгізілді
мұнда 3-Өтінім   тарға арналған
мәртебесі        өтінім
3П - Хабар-      3-Іссапар          3-Орындалды  2-Енгізілді
ламаның          шығыстарына
(Тапсырманың)    арналған өтінім
мәртебесi,                          4-Алынып     3-Орындалды
С-Шот-фактура                       тасталды
статусы,                                         4-Алынып
П - Төлем                                        тасталды
мәртебесi
2) Алдын ала
төлеу шоты
жұлдызшамен
белгіленген

Шот-фактуралардың   Төлемдер
мәртебелері:        мәртебелері:

0-жоқ               0-жоқ
1-Банкке жіберілді  1-Банкке жіберілді
2-көшірмеден        2-көшірмеден
шығарылды           шығарылды
3-Алдын ала         3-Алдын ала
төлеуге арналған    төлеуге арналған
төлем               төлем
4-Алынып тасталды   4-Алынып тасталды

                                  Республикалық және жергiлiктi
                                     бюджеттердiң атқарылу
                                     ережесiне 54-қосымша

                                     N 4-13-нысан
                                     Есеп жүргізілді:...
                                     1-бет...

             Төленбеген ақы төлеуге шоттар
                  бойынша жиынтық есеп

Бюджет түрi:
Аймақ:
Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi
Мемлекеттік мекеме:
Кезең:
Күнi:
Өлшем бiрлігi: теңге

Атауы

Тiркел-
ген
мiндет-
теме-
лер

Төлем-дер

Тiркелген
міндеттеме-
лер сома-
сының
қалдығы

Төленбеген ақы
төлеуге шоттар

Жалпы
сома

Саны

217 ҚР Қаржы
министрілігі

  

  

  

  

  

001 - Әкім-
шілік
шығындар

  

  

  

  

  

001 - Орта-
лық органның
аппараты

  

  

  

  

  

111 - Негіз-
гі жалақы

  

  

  

  

  

112 - Қосым-
ша ақшалай
төлемдер

  

  

  

  

  

...

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Барлығы:

  

  

  

  

  

                                  Республикалық және жергiлiктi
                                      бюджеттердiң атқарылу
                                       ережесiне 55-қосымша

                                   5-15-нысан
                               Есеп жүргізiлді: Күнi - Уақыт
                                     N 1-бет

              Мемлекеттiк мекемелер жөнiндегі
                   төлемдердiң тізілімі

Аймақ:
Бюджеттің түрі:
Қаржыландыру көзі:
Мемлекеттiк мекеменiң коды:
Мемлекеттік мекеменің атауы:
Кезең 1
Өлшем бiрлiктерi: теңге

N

Төлем
N

Төлем
күні

Тапсы-
рыс N

Ақы
төлеу-
ге
шот-
тың N

Мекеме/Бағ-
дарлама/
кіші бағ-
дарлама/
Ерекшелік

Төлем
сомасы

Дебет*

Кре-
дит**

1

2

3

4

5

6

7

8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

БАР-
ЛЫҒЫ

  

  

  

  

  

  

      кестесінің жалғасы

Алушының тетіктерi

Коды

СТН

Атауы

Банктің БСК

Шоттың ЖСК

9

10

11

12

13

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Басшы______________________
Жауапты орындаушы__________
Ескерту: *-бюджеттен төлемдер; **-шығыстардың қайтарылуы

_______________________
1 - жыл басынан бастап (10.02.2000) күнiне;
 - 10.02.2000 бастап 25.02.2000 қоса алғанда;
 - (10.02.2000) күніне;

                                  Республикалық және жергiлiктi
                                     бюджеттердiң атқарылу
                                     ережесiне 56-қосымша

                                   5-17-нысан
                               Есеп жасалды: Күнi - Уақыт
                                      1-бет

                     ТӨЛЕМДЕР ТIЗIЛIМI

Аймақ:
Бюджет түрi:
Қаржыландыру көзi:
Меммекеме коды:
Меммекеме aтауы:
Кезең:
Өлшем бiрлiгi: теңге

Бюджет-
тiк
сынып-
таманың
коды

Үлгісі

Құжат-
тың N

Күні

Дебет
бойынша
сомасы

Кредит
бойын-
ша со-
масы

Тап-
сырыс
N

Ақы
төле-
уге
шот
N

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

  

Журнал

  

  

  

  

  

  

  

Төлем
тапсыр-
масы

  

  

  

  

  

  

  

Журнал

  

  

  

  

  

  

Жиыны

  

  

  

  

  

  

  

  

Төлем
тапсыр-
масы

  

  

  

  

  

  

  

Журнал

  

  

  

  

  

  

  

Төлем
тапсыр-
масы

  

  

  

  

  

  

Жиыны

  

  

  

  

  

  

  

  

Журнал

  

  

  

  

  

  

  

Төлем
тапсыр-
масы

  

  

  

  

  

  

  

Төлем
тапсыр-
масы

  

  

  

  

  

  

Жиыны

  

  

  

  

  

  

  

Барлығы

  

  

  

  

  

  

  

Басшы______________________
Жау