Қазақстан Республикасына "Агросервистiк қызметтердi (ауылшарқызметі) қолдау" жобасын дайындауға Халықаралық Қайта жаңарту және Даму Банкiнің грантын беру туралы келiсiмге өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы Халықаралық Қайта жаңарту және Даму Банкінің хатына қол қою туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 24 шілде N 822

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасына "Агросервистiк қызметтердi (ауылшарқызметі) қолдау" жобасын дайындауға Халықаралық Қайта жаңарту және Даму Банкінің грантын беру туралы 2001 жылғы 18 мамырдағы P011157_ келiсімге өзгерістер мен толықтырулар енгiзу туралы Халықаралық Қайта жаңарту және Даму Банкiнiң хаты мақұлдансын.
      2. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары - Қазақстан

 

Республикасының Ауыл шаруашылығы министрi Ахметжан Смағұлұлы Есiмовке

Қазақстан Республикасына "Агросервистiк қызметтердi (ауылшарқызметi)

қолдау" жобасын дайындауға Халықаралық Қайта жаңарту және Даму Банкiнiң

грантын беру туралы келiсiмге өзгерістер мен толықтырулар енгiзу туралы

Халықаралық Қайта жаңарту және Даму Банкiнiң хатына қол қоюға өкiлеттiк

берiлсiн.

     3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

     Қазақстан Республикасының

         Премьер-Министрі

Дүниежүзiлiк Банк          1818 H Street N.W.      (202) 477-1234

Халықаралық Қайта жаңарту  Wаshingtоn, D.С.20433   Кабельдiк мекен-жайы:

және Даму Банкi            USA                     INTBAFRAD

Халықаралық Даму                                   Кабельдiк мекен-жайы:

Қауымдастығы                                       INDEVAS

                                                   2002 жылғы 25 қаңтар

Жақсыбек Құлекеев мырзаға

Экономика және сауда министрi

Астана, Қазақстан Республикасы

        Агросервистiк қызметтердi қолдау жобасы - N ТҒ026444 Грантқа

      қатысты Жапон Yкіметiнiң гранты туралы келiсiмге өзгерiстер мен

                               толықтырулар

Құрметтi Құлекеев мырза:


 
       Бұл хат 2001 жылғы 18 мамырда қол қойылған Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта жаңарту және Даму Банкiнiң (Банк) арасындағы Агросервистiк қызметтердi қолдау жобасын дайындауға арналған Жапон Үкiметiнiң гранты туралы 2000 жылғы 18 желтоқсандағы келiсiмге (Жапондық

 

грант туралы келiсiм) қатысты. Жапон Үкiметi мақұлдаған Келiсiм шеңберiнде

құрауыштарды, iс-шараларды және қаражаттарды қайта бөлу туралы өтiнiшке

сәйкес көрсетiлген Келiсiмге мынадай өзгерiстер енгiзуге Банктiң

келiскендiгін Сiзге хабарлауға қуаныштымыз:

     1. Қосымшада 1-параграф 1.1 (а) тармақшасының бiрiншi жолы былай

өзгертілді:

               Ауыл шаруашылығы маркетингінiң стратегиясы

                          (187 600 АҚШ доллары)

     2. Қосымшада 1-параграф 1.1 (б) тармақшасының бiрiншi жолы былай

өзгертілді:

                    Техникалық қызмет көрсету жоспары

                           (249 200 АҚШ доллары)

     3. Қосымшада 1-параграф 1.1 (б) тармақшасында "Конкурстық гранттар

бағдарламаларының негізгi қатысушылары үшiн семинар ұйымдастыру көзделедi,

оның құны шамамен 6 000 АҚШ долларында бағаланып отыр." деген сөйлем

алынып тасталды.

     4. Қосымшада 1-параграф 1.1 (в) тармақшасының бiрiншi жолын былай оқу

керек:

              Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң әлеуетiн еселеу

                          (1 86 800 АҚШ доллары)


 
       5. Қосымшада 1-параграф 1.1 (в) тармақшасында "жүргiзiлетiн болады" деген сөзден кейiнгi "." белгiсi ":" белгiсiне өзгертiлiп мынадай мазмұндағы "v" жаңа тармақшасы енгiзiлдi:
      "және (v) грант қаржысын аудиттен өткiзу."
      6. Қосымшада 3-параграф былай өзгертiлдi:
      "3. Сатып алу
      3.1. Банкпен келiсiлген жағдайларды қоспағанда, iс-шараларды орындау үшiн қажеттi әрi Грант қаражатынан қаржыландырылатын консультанттар қызметтерiн және тауарларды сатып алу осы Қосымшаға 1-Толықтыру ережелерiмен реттеледi.
      3.2. Алушы Грант қаражатынан қаржыландырылатын импортталатын тауарлардың барлығы сатып алу, тасымалдау және пайдаланылатын жерiне жеткiзу немесе орнату процесiнде туындауы мүмкiн зияндардан сақтандырылғанына және сақтандырылған тауарларға кез келген өтемақы мұндай тауарларды ауыстыру немесе жөндеу үшiн еркiн айырбасталатын валютамен төленетiнiне көз жеткiзуi тиiс. Алушы іс-шараларды жүзеге асыруға арналған барлық жабдық әрқашан да пайдаланылатынына және тиiстi күйде ұсталатынына әрi мұндай жабдықты кез келген жөндеу немесе ауыстыру қажет болғанда немесе тез арада жүргiзiлетiнiне көз жеткiзуi тиiс.
      7. Қосымшада 4-параграфтың 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 және 4.5-тармақшалары

 

былай өзгертілді:

     "4. Грант қаражатын шоттан алу

     4.1. Грант сомасы Банк өз бухгалтерлiк есептерiнде Алушының атына

ашқан шотқа (бұдан әрi - Грант Шоты) есептелетiн болады әрi одан Алушы

қаражатты iс-шараларды орындау үшiн қажеттi және Грант қаражатынан

қаржыландыру үшiн көзделген орынды құны бойынша сатып алынған қызметтер

мен тауарларға арналған шығыстар үшiн осы 4-тараудың ережелерiне сәйкес

ала алады.

     4.2. Мына санаттарға арналған шығыстар Грант қаражатынан

қаржыландырыла алады және тек iс-шараларды орындауға ғана пайдаланылуы

тиiс:


Санаттары             Гранттың              Шығыстар сомасының

                      бөлiнетiн             қаржыландырылатын %

                      сомасы (АҚШ

                      долларымен)

(1) Консультанттардың 591 500               100%

қызметтерi

(2) Семинарлар        6 000                 100%

(3) Тауарлар          16 000                Сыртқы шығыстар - 100%,

                                            жергiлiктi шығыстар

                                            (дайындаушы зауыттың

                                            бағасы) - 100% және

                                            жергiлiктi рыноктан сатып

                                            алынатын басқа тауарларға

                                            жергiлiктi шығыстар - 85%

(4) Операциялық       6 000                 100%

шығыстар

(5) Грант шоттарының  4 100                 100%

аудитi

ЖИЫНЫ                 623 600


Терминдердiң мағыналары:


 
       (а) "сыртқы шығыстар" Алушының елiнен басқа кез келген елдің аумағынан жеткiзiлетiн тауарлар мен қызметтер үшiн Алушының елiнен басқа кез келген елдiң валютасындағы шығыстарды бiлдiредi;
      (б) "жергiлiктi шығыстар" сыртқы шығыстар болып табылмайтын кез келген шығыстарды бiлдiредi, алайда егер аумағынан тауарлар мен қызметтер жеткiзiлетiн елдiң валютасына Алушының валютасы сәйкес келсе, мұндай тауарлар мен қызметтерге осындай валютадағы шығыстар сыртқы шығыстар болып есептеледi.
      (в) "семинар" iссапар, тәулiктiк, үй-жайды жалға алу, аудармашылық қызметiне және жабдықтарға арналған шығыстар сияқты семинар бойынша шығыстарды бiлдiредi; және
      (г) "операциялық шығыстар" кеңселiк үй-жайға арналған шығыстарды бiлдiредi.
      4.3. Жоғарыда 4.2-параграфтағы ережелерге қарамастан:
      (а) Қаражат мыналарға арналып алынбауы тиіс: (i) осы Келiсiм-хатқа Банк қол қойған күнге дейiн жасалған шығыстарды төлеуге; (іі) Алушының аумағында салынатын кез келген салықты төлеу есебiне; (ііі) Банктiң мүшесi емес кез келген елдiң аумағындағы шығыстарға немесе осындай елдерде өндiрiлген тауарлар немесе осындай аумақтардан көрсетiлген қызметтерге; (iv) жеке адамдарға немесе ұйымдарға немесе тауарлар импортына төлеу мақсатымен, егер мұндай төлем Бiрiккен Ұлттар Ұйымы Жарғысының VII бөлiмiне сәйкес Бiрiккен Ұлттар Ұйымы Қауiпсiздiк Кеңесiнiң шешiмiмен тыйым салынғаны Банкiге белгiлi болса;
      (б) Қаражат 2002 жылғы 31 қазаннан немесе Банктiң Алушыға жазбаша хабарлап белгілеген анағұрлым кешiрек күнiнен (жабылу күнi) кейiн, жабылу күнi Банк Жобаны қаржыландыру үшiн белгiлегеннен өзгеше бола алмайтын жағдайларды қоспағанда, шоттан алынбайды. Алайда, жабылу күнiнен кейiн төрт айдың iшiнде Банк тиiстi өтiнiштi алған жағдайда, жабылу күнiнен кейiн қаражатты шоттан алуға болады, бұл мерзiм өткеннен кейiн шоттағы Гранттың пайдаланылмаған қаражатының кез келген сомасы жойылады; және
      (в) Егер, Банктiң пiкiрi бойынша, 4.2-параграф кестесiнде көрсетiлген баптардың кез келгенiне тағайындалған Грант сомасы осы баптар бойынша шығыстарды қаржыландыруға жеткiлiксiз болса, Банк Алушыға жазбаша хабарлап, Банктiң пiкiрi бойынша шығыстары емес басқа бап бойынша шығыстарға тағайындалған Грант қаражатынан осындай баптарға соманы қайта бөле алады.
      4.4. Алушы Грант шотынан әлде бiр соманы алуды қалағанда, ол Банкi белгiлеген нысанда Банкiге осы соманы алуға жазбаша өтiнiш беруге тиiс. Шоттан қаражатты алуға өтiнiш: (а) Алушы атынан Қаржы министрi немесе жазбаша түрде ол өкiлеттi еткен басқа адам қол қойған; (б) Банк негiздi сұрап отырған өтiнiштердi қолдаған негiздемелердi тапсыруы тиiс. Шоттан алуға берiлетiн өтiнiшке қол қоюға өкiлеттi адам қолының куәландырылған үлгiсi оның қолы бар бiрiншi өтiнiште берiлуге тиiс. Шоттан сома алуға берiлген әрбiр өтiнiш пен оның iлеспе негiздемелерi Алушы осы соманы алуға құқылы екендiгiне және осы сома iс-шараларды орындауға Грант шотынан пайдаланатындығына Банкiнi сендiру үшiн нысаны мен мазмұны бойынша уәждi болуы тиiс. Алушы Грант шотынан алатын соманы Банк шоттан тек Алушыға немесе оның билiгiне сәйкес төлейдi.
      4.5. Банк Алушыны хабардар ететiн шарттарға сәйкес барлық жағдайда:
      (а) консалтингтiк фирмалардың 35 000 АҚШ доллары баламасынан аспайтын қызметтерiне; (б) жеке консультанттардың 25 000 АҚШ доллары баламасынан аспайтын қызметтерiне; (в) семинарларға; (г) операциялық шығыстарға Грант шотынан қаражат алуды шығыстар туралы есеп негiзiнде жүргiзiлуiн Банк талап ете алады.
      8. 1-Толықтырудың 1-тарауында В бөлiгiне жаңа 3-тармақша қосылды:
 
         "3. Консультанттарды кәсiби бiлiктiлiкке негiзделген iріктеу
 
      Қосымшаның 1.1 (в), (v) параграфына сәйкес грант шеңберiндегi аудиторлық қызметтер консультанттарды iрiктеу және жалдау жөнiндегi басшылықтың 3.1 - 3.7-параграфтарының ережелерiне сәйкес жасалатын келiсiм-шарттар бойынша сатып алынады.".
      9. 1-Толықтыруға мынадай мазмұндағы жаңа II тарау енгiзiлдi:
 
      "II тарау. Тауарлар сатып алу
      (а) Тауарлар: (а) Банк 1995 жылғы қаңтарда жариялаған және 1996 жылғы қаңтарда, тамызда, 1997 жылғы қыркүйекте және 1999 жылғы қаңтарда қайта қараған "ХҚДБ қарыздары және ХДҚ кредиттерi шеңберiнде сатып алу жөнiндегi басшылықтың" (бұдан әрi - Басшылық) I тарауының шарттарына; (б) Басшылықтың 3.5 және 3.6-параграфтарының шарттарына сәйкес сатып алу рәсiмдерi негiзiнде жасалатын келiсiм-шарттарға сәйкес сатып алынуға тиiс. Басшылыққа I Қосымшаның 4-параграфында мазмұндалған қарау рәсiмдерi 4-параграфтағы "тендерлiк ұсыныстар" деген сөз тiркесi "бағалау" деген

 

сөзбен ауыстырылған сондай келiсiм-шарттарға қолданылуы тиiс.

     Жоғарыда келтiрiлген түзетулермен Өзiңiздiң келiсуiңіздi, қолыңызды

қою, күнiн көрсету және осы хаттың көшiрмесiн қосып бiзге қайтару жолымен

растауыңызды сұраймыз. Қол қойылған хатты бiз алғаннан кейiн бұл

өзгерiстер бiрден күшiне енедi.

                                Құрметпен,

                Халықаралық Қайта жаңарту және Даму Банкi

                             _______________

                                Ненси Кук

                    Еуропа және Орталық Азия аймағының

                       Орталық Азия Департаментiнiң

                             атқарушы директоры

Келiсiлдi:

Қазақстан Республикасы

______________________

Уәкiлеттi өкiл

А.Ә.Т.:

Лауазымы:

Күні: _________________


     Мамандар:

       Қасымбеков Б.А.

       Жұманазарова А.Б.


О подписании письма Международного Банка Реконструкции и Развития о внесении изменений и дополнений в Соглашение о предоставлении Международным Банком Реконструкции и Развития гранта Республике Казахстан на подготовку проекта "Поддержка агросервисных служб (сельхозобслуживание)"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2002 года N 822

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Одобрить письмо Международного Банка Реконструкции и Развития о внесении изменений и дополнений в P011157_ Соглашение о предоставлении Международным Банком Реконструкции и Развития гранта Республике Казахстан на подготовку проекта "Поддержка агросервисных служб (сельхозобслуживание)" от 18 мая 2001 года.
      2. Уполномочить Есимова Ахметжана Смагуловича - Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан подписать письмо Международного Банка Реконструкции и Развития о внесении изменений и дополнений в Соглашение о предоставлении Международным Банком Реконструкции и Развития гранта Республике Казахстан

 

на подготовку проекта "Поддержка агросервисных служб

(сельхозобслуживание)".

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан  

Всемирный Банк        

Международный Банк           1818 H Street N.W.         (202)477-1234

Реконструкции и Развития     Wаshingtоn, D.С. 20433     Кабельный адрес:

Ассоциация Международного    USA                        INTBAFRAD

Развития                                                Кабельный адрес:  

                                                        INDEVAS                                                        25 января 2002 г.Г-ну Жаксыбеку Кулекееву

 

Министру

Министерство экономики и торговли

Астана, Республика Казахстан

       Кас: Проект поддержки агросервисных служб - Грант N TF026444       

    Изменения и дополнения в Соглашение о Гранте Японского Правительства

     Уважаемый г-н Кулекеев:


 
       Настоящее письмо касается Соглашения о Гранте Японского Правительства на подготовку Проекта поддержки агросервисных служб от 18 декабря 2000 г. и подписанного 18 мая 2001 г. (Соглашение о Японском Гранте) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития (Банк). В соответствии с просьбой о перераспределении компонентов, мероприятий и средств в рамках Соглашения, одобренного Правительством Японии, мы рады сообщить Вам о том, что Банк согласен внести следующие изменения в указанное Соглашение:
      1. В приложении, первая строка подпункта 1.1. (а) параграфа 1 изменена следующим образом:
      Стратегия сельскохозяйственного маркетинга (187 600 долл. США)
      2. В приложении, первая строка подпункта 1.1. (б) параграфа 1 изменена следующим образом:
      План технического обслуживания (249 200 долл. США)
      3. В приложении, параграфе 1, подпункте 1.1.(б), предложение "Предусматривается организовать семинар для основных участников программы конкурсных грантов, примерная стоимость которого оценивается в 6000 долларов США." удалено.
      4. В приложении, первую строку подпункта 1.1.(в) параграфа 1 следует читать:
      Наращивание потенциала Министерства сельского хозяйства (186 800 долл. США)
      5. В приложении, подпункте 1.1. (в) параграфа 1 знак "." после слова "информации" заменен знаком ":" и введен новый подпункт "v" в следующем изложении:
      "и (v) аудита средств гранта."
      6. В приложении, параграф 3 изменен следующим образом:
      "3. Закупки
      3.1. За исключением случаев, согласованных с Банком, закупки услуг консультантов и товаров, необходимых для выполнения мероприятий и финансируемых из средств Гранта, регулируются положениями дополнения I к настоящему приложению.
      3.2. Получатель должен удостовериться, что все импортируемые товары, финансируемые из средств Гранта должны быть застрахованы от ущерба, который может возникнуть в процессе приобретения, транспортировки и доставки к месту использования или установки, и что любые компенсации на застрахованные товары должны выплачиваться в свободно конвертируемой валюте для замены или ремонта таких товаров. Получатель должен удостовериться, что все оборудование, предназначенное для осуществления мероприятий, всегда используется и содержится в надлежащем состоянии, и что любой ремонт или замена такого оборудования должны производиться по необходимости и в скорейшем времени.
      7. В приложении, подпункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5 параграфа 4 изменены следующим образом:
      "4. Снятие со счета средств гранта
      4.1. Сумма Гранта будет зачислена на счет, открытый Банком в своих

 

бухгалтерских отчетах на имя Получателя (далее - Грантовый Счет), и

средства могут быть сняты оттуда Получателем в соответствии с положениями

данного раздела 4, для расходов на услуги и товары, приобретенные по

разумной стоимости, которые необходимы для выполнения мероприятий, и

предусмотрены для финансирования из средств Гранта.

     4.2. Расходы на следующие категории могут финансироваться из средств

Гранта и должны использоваться исключительно для выполнения мероприятий:

Категории              Выделяемая сумма         % финансируемой суммы 

                       Гранта (в долларах       расходов

                       США)

(1) Услуги        

    консультантов      591 500                  100%

(2) Семинары             6 000                  100%

(3) Товары              16 000                  100% внешних расходов,

                                                100% местных расходов

                                                (цена завода-изготовителя)

                                                и 85% местных расходов на

                                               другие товары, приобретаемые

                                                на местном рынке

(4) Операционные         6 000                  100%

    расходы

(5) Аудит счетов Гранта  4 100                  100%


    Итого                623 600

     Значения терминов:


 
       (а) "внешние расходы" означает расходы в валюте любой страны, кроме страны Получателя за товары и услуги, поставляемые с территории любой страны, кроме страны Получателя;
      (б) "местные расходы" означает любые расходы, не являющиеся внешними расходами, однако, если валюта Получателя является идентичной валюте той страны, с территории которой поставляются товары и услуги, расходы в такой валюте на такие товары и услуги считаются внешними расходами.
      (в) "семинар" означает расходы по семинару, такие как: командировки, суточные, аренда помещения, расходы на переводческие услуги и оборудование; и
      (г) "операционные расходы" означает расходы на офисное помещение.
      4.3. Несмотря на положения, содержащиеся выше в параграфе 4.2:
      (а) Средства со счета не должны сниматься: (i) на оплату расходов, осуществленных до даты подписания Банком настоящего Письма-соглашения; (ii) в счет уплаты любых налогов, взимаемых на территории Получателя; (iii) в счет расходов на территории любой страны, не являющейся членом Банка, или за товары, произведенные в таких странах или услуги, поставляемые с таких территорий; (iv) в целях произведения любой оплаты индивидуумам или организациям, или импорта товаров, если такой импорт или такая оплата, насколько известно Банку, запрещены решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятым в Главе VII Устава Организации Объединенных Наций;
      (б) Средства со счета не снимаются после 31 октября 2002 года или более поздней даты, установленной Банком письменным уведомлением Получателя (дата закрытия), за исключением случаев, когда дата закрытия не может быть иной, как только установленная Банком для финансирования Проекта. Однако средства со счета могут быть сняты после даты закрытия в случае, если соответствующая заявка получена Банком в течение четырех месяцев после даты закрытия, по истечении которых любая сумма неиспользованных средств Гранта на счете аннулируется; и
      (в) Если, по мнению Банка, сумма Гранта, назначенная на любую из статей, указанных в таблице параграфа 4.2, будет недостаточной для финансирования расходов по этим статьям, Банк может, письменно уведомив Получателя, перераспределить на такую статью сумму из средств Гранта, назначенную на расходы по другой статье, по которому, по мнению Банка, расходы будут не обязательными.
      4.4. Когда Получатель пожелает снять какую-либо сумму с грантового счета, он должен подать в Банк письменную заявку на снятие этой суммы в форме, указанной Банком. Заявка на снятие средств со счета должна быть: (а) подписана от имени Получателя Министром финансов или другим лицом им уполномоченным в письменном виде; (б) сопровождена обоснованиями в поддержку заявок, которые Банк обоснованно запросит. Заверенный образец подписи лица, уполномоченного подписать заявку на снятие со счета, должен быть предоставлен с первой заявкой с его или ее подписью. Каждая заявка на снятие суммы со счета и сопровождающие обоснования должны быть достаточны по форме и содержанию для убеждения Банка в том, что Получатель имеет право снять эту сумму с грантового счета, и что эта сумма будет использована на выполнение мероприятий. Банк выплатит суммы, снятые со счета Получателем с грантового счета, только Получателю или в соответствии с его распоряжением.
      4.5. Банк может потребовать, чтобы снятие средств с грантового счета производилось на основе отчета о расходах на: (а) услуги консалтинговых фирм стоимостью менее эквивалента 35 000 долл. США; и (б) услуги индивидуальных консультантов стоимостью менее эквивалента 25 000 долл. США; (в) семинары; (г) операционные расходы, во всех случаях на таких условиях, о которых Банк уведомит Получателя.
      8. В дополнение I, раздел 1, часть В добавлен новый подраздел 3:
      "3. Отбор, основанный на профессиональных качествах консультантов
      Аудиторские услуги в рамках гранта согласно параграфу 1.1 (в) (v) приложения закупаются по контрактам, присужденным в соответствии с положениями параграфов с 3.1. по 3.7 Руководства по отбору и найму консультантов"
      9. В дополнение I введен новый раздел II в следующем изложении:
      "Раздел II. Закупка Товаров
      Товары должны закупаться: (а) в соответствии с условиями Раздела I "Руководства по закупкам в рамках займов МБРР и кредитов АМР", опубликованного Банком в январе 1995 года и пересмотренного в январе, августе 1996 года, сентябре 1997 года и январе 1999 года (далее - Руководство); (б) по контрактам, присужденным на основе процедур закупок в соответствии с условиями параграфов 3.5 и 3.6 Руководства. Процедуры рассмотрения, изложенные в параграфе 4 приложении 1 к Руководству должны

 

применяться к таким контрактам при том, что словосочетание "тендерные

предложения" в параграфе 4 заменено на слово "расценки".

     Пожалуйста, подтвердите свое согласие с приведенными выше поправками,

подписав, проставив дату и вернув нам приложенную копию данного письма.

Эти изменения вступят в силу сразу после получения нами подписанного

письма.

                              С уважением,

                Международный Банк Реконструкции и Развития

                               Нэнси Кук

                          Действующий Директор

                      Департамент Центральной Азии

                    Регион Европы и Центральной Азии

     Согласовано:

     Республика Казахстан

     ____________________________

     Уполномоченный представитель

     Ф.И.О. _____________________

     Должность:__________________

     Дата: ______________________


(Специалисты: Склярова И.В.,

              Мартина Н.А.)