Қазақстан Республикасы қаржы полициясы органдарының жедел iздестiру, тергеу, саптық бөлiмшелерiнiң тұрғын жай ұстау және коммуналдық қызметтер шығыстарын төлеу үшiн ақшалай өтемақыға құқығы бар қызметкерлерi лауазымдарының тiзбесi туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 30 қараша N 1275. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 шілдедегі № 854 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.07.2014 № 854 қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы" 2002 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы 22-бабының 1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы қаржы полициясы органдарының жедел iздестiру, тергеу, саптық бөлiмшелерiнiң тұрғын жай ұстау және коммуналдық қызметтер шығыстарын төлеу үшiн ақшалай өтемақыға құқығы бар қызметкерлерi лауазымдарының тiзбесi бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2002 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2002 жылғы 30 қарашадағы  
N 1275 қаулысымен      
бекiтiлген         

Қазақстан Республикасы қаржы полициясы органдарының жедел iздестiру, тергеу, саптық бөлімшелерінің тұрғын жай ұстау және коммуналдық қызметтер шығыстарын төлеу үшiн ақшалай өтемақыға құқығы бар қызметкерлерi лауазымдарының тiзбесi

      Қаржы полициясы органдарының жедел iздестiру, тергеу, саптық бөлiмшелерiнiң қызметкерлерi:
      1. Орталық атқарушы орган.
      Төрағаның орынбасарлары, департаменттер бастықтары мен олардың орынбасарлары, басқармалар (жеке, департаменттер құрамындағы) бастықтары мен олардың орынбасарлары, бөлiм, бөлiмшелер (департамент, басқарма құрамындағы) бастықтары мен олардың орынбасарлары, аса маңызды iстер жөнiндегi аға инспекторлар, аса маңызды iстер жөнiндегi аға тергеушiлер, аса маңызды iстер жөнiндегi аға инспекторлар - жедел кезекшiлер, аға инспекторлар, аға тергеушiлер, аға инспекторлар - жедел кезекшiлер көмекшiлерi, жүргiзушi қызметкерлер.
      2. Аумақтық органдар.
      Департаменттер бастықтары мен олардың жедел жұмыс, тергеу жұмысы, кадр және қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi орынбасарлары, басқармалар бастықтары мен олардың орынбасарлары, бөлiмдер (жеке, басқармалар құрамындағы) бастықтары мен олардың орынбасарлары, бөлiмшелер (жеке, бөлiмдер құрамындағы) бастықтары, аса маңызды iстер жөнiндегi аға тергеушiлер, аса маңызды iстер жөнiндегi аға инспекторлар, анықтау аса маңызды iстер жөнiндегi аға инспекторлары, аса маңызды iстер жөнiндегi аға инспектор - департамент бастығының режим жөнiндегi көмекшiсi, арттехқару аса маңызды iстер жөнiндегi аға инспекторлары, аға тергеушiлер, аға инспекторлар, аға инспекторлар - жедел кезекшiлер, арттехқару аға инспекторлары, анықтау аға инспекторлары, тергеушiлер, инспекторлар, анықтау инспекторлары, инспекторлар - жедел кезекшiлер көмекшiлерi, кiшi инспекторлар мен жүргiзушi қызметкерлер.
      Қаржылық қылмыстарды анықтау жөнiндегi аймақаралық басқармалар бастықтары мен олардың орынбасарлары, аймақтар бойынша қаржы полициясы басқармаларының бастықтары мен олардың жедел және тергеу жұмысы жөнiндегi орынбасарлары, ауданаралық қаржы полициясы басқармалары мен бөлiмдерiнiң бастықтары және олардың орынбасарлары, қалалар мен аудандар бойынша қаржы полициясы бөлiмдерiнiң бастықтары мен олардың орынбасарлары, аса маңызды iстер жөнiндегi аға тергеушiлер, аса маңызды iстер жөнiндегi аға инспекторлар, анықтау аса маңызды iстер жөнiндегi аға инспекторлары, аға тергеушiлер, аға инспекторлар, аға инспекторлар - жедел кезекшiлер, анықтау аға инспекторлары, тергеушiлер, инспекторлар, анықтау инспекторлары, инспекторлар - жедел кезекшiлер көмекшiлерi, кiшi инспекторлар мен жүргiзушi қызметкерлер.
      3. Мамандандырылған органдар.
      Департаменттер бастықтары мен олардың жедел жұмыс, тергеу, кадр және қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi орынбасарлары, басқармалар бастықтары мен олардың орынбасарлары, бөлiмдер (жеке, басқармалар құрамындағы) бастықтары мен олардың орынбасарлары, бөлiмшелер (жеке, бөлiмдер құрамындағы) бастықтары, аймақаралық басқармалар бастықтары мен олардың орынбасарлары, аймақаралық және ауданаралық бөлiмдер бастықтары мен олардың орынбасарлары, аса маңызды iстер жөнiндегi аға тергеушiлер, аса маңызды iстер жөнiндегi аға инспекторлар, анықтау аса маңызды істер жөнiндегi аға инспекторлары, аса маңызды iстер жөнiндегi аға инспекторлар - департамент бастығының режим жөнiндегi көмекшiлерi, аға тергеушiлер, аға инспекторлар, аға инспекторлар - жедел кезекшiлер, анықтау аға инспекторлары, тергеушiлер, инспекторлар, анықтау инспекторлары, инспекторлар - жедел кезекшiлер көмекшiлерi, кiшi инспекторлар мен жүргiзушi қызметкерлер.

О перечне должностей сотрудников оперативно-розыскных, следственных, строевых подразделений органов финансовой полиции Республики Казахстан, имеющих право на денежную компенсацию для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальных услуг

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2002 года N 1275. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2014 года № 854

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.07.2014 № 854.

      В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2002 года "Об органах финансовой полиции" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый перечень должностей сотрудников оперативно-розыскных, следственных, строевых подразделений органов финансовой полиции Республики Казахстан, имеющих право на денежную компенсацию для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальных услуг.

      2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2002 года.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утвержден          
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 30 ноября 2002 года N 1275

Перечень
должностей сотрудников оперативно-розыскных,
следственных, строевых подразделений органов финансовой
полиции Республики Казахстан, имеющих право на денежную
компенсацию для оплаты расходов на содержание жилища и
коммунальных услуг

      Сотрудники оперативно-розыскных, следственных, строевых подразделений органов финансовой полиции:
      1. Центральный исполнительный орган.
      Заместители председателя, начальники департаментов и их заместители, начальники управлений (самостоятельных, в составе департаментов) и их заместители, начальники отделов, отделений (в составе департамента, управлений) и их заместители, старшие инспектора по особо важным делам, старшие следователи по особо важным делам, старшие инспектора по особо важным делам - оперативные дежурные, старшие инспектора, старшие следователи, старшие инспектора - помощники оперативных дежурных, водители-сотрудники.
      2. Территориальные органы.
      Начальники департаментов и их заместители по оперативной работе, следственной работе, кадрам и обеспечению безопасности, начальники управлений и их заместители, начальники отделов (самостоятельных, в составе управлений) и их заместители, начальники отделений (самостоятельных, в составе отделов), старшие следователи по особо важным делам, старшие инспектора по особо важным делам, старшие инспектора по особо важным делам дознания, старший инспектор по особо важным делам - помощник начальника департамента по режиму, старшие инспектора по особо важным делам арттехвооружения, старшие следователи, старшие инспектора, старшие инспектора - оперативные дежурные, старшие инспектора арттехвооружения, старшие инспектора дознания, следователи, инспектора, инспектора дознания, инспектора - помощники оперативного дежурного, младшие инспектора и водители-сотрудники.
      Начальники межрегиональных управлений по выявлению финансовых преступлений и их заместители, начальники управлений финансовой полиции по регионам и их заместители по оперативной и следственной работе, начальники межрайонных управлений и отделов финансовой полиции и их заместители, начальники отделов финансовой полиции по городам и районам и их заместители, старшие следователи по особо важным делам, старшие инспектора по особо важным делам, старшие инспектора по особо важным делам дознания, старшие следователи, старшие инспектора, старшие инспектора - оперативные дежурные, старшие инспектора дознания, следователи, инспектора, инспектора дознания, инспектора - помощники оперативного дежурного, младшие инспектора и водители-сотрудники.
      3. Специализированные органы.
      Начальники департаментов и их заместители по оперативной работе, следственной работе, кадрам и обеспечению безопасности, начальники управлений и их заместители, начальники отделов (самостоятельных, в составе управлений) и их заместители, начальники отделений (самостоятельных, в составе отделов), начальники межрегиональных управлений и их заместители, начальники межрегиональных и межрайонных отделов и их заместители, старшие следователи по особо важным делам, старшие инспектора по особо важным делам, старшие инспектора по особо важным делам дознания, старшие инспектора по особо важным делам - помощник начальника департамента по режиму, старшие следователи, старшие инспектора, старшие инспектора - оперативные дежурные, старшие инспектора дознания, следователи, инспектора, инспектора дознания, инспектора - помощники оперативного дежурного, младшие инспектора и водители-сотрудники.