"Жалын" республикалық әдеби-көркем журналы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсiпорнын құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 9 сәуірдегі N 341 қаулысы

      Әдеби дәстүрлерді сақтау әрi дамыту, олардың сабақтастығын қамтамасыз ету және жас авторлардың шығармашылық әлеуетiн ашу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң "Жалын" республикалық әдеби-көркем журналы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсiпорны (бұдан әрi - Кәсiпорын) құрылсын.

      2. Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгi Кәсiпорынды мемлекеттiк басқарудың уәкiлеттi органы болып белгiленсiн.

      3. "Жалын" әдеби-көркем журналын шығару үшін Кәсiпорын қызметiнiң негiзгi мәнi өндірiстiк-шаруашылық қызметтi жүзеге асыру, оның iшiнде барлық қажеттi ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық жағдайлар жасау болып белгiленсiн.

      4. Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгi заңнамада белгiленген тәртіппен бiр ай мерзімде:
      1) Кәсiпорын жарғысын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендіру комитетiне бекiтуге енгiзсiн;
      2) Кәсiпорынның әдiлет органдарында мемлекеттік тiркелуiн қамтамасыз етсін;
      3) осы қаулыны iске асыру үшін қажеттi өзге де шаралар қабылдасын.

      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О создании Республиканского государственного казенного Предприятия "Республиканский литературно-художественный журнал "Жалын"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2003 года N 341

      В целях сохранения и развития литературных традиций, обеспечения их преемственности и раскрытия творческого потенциала молодых авторов Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Создать Республиканское государственное казенное предприятие "Республиканский литературно-художественный журнал "Жалын" Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (далее - Предприятие).

      2. Определить Министерство культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан уполномоченным органом государственного управления Предприятием.

      3. Основным предметом деятельности Предприятия определить осуществление производственно-хозяйственной деятельности, в том числе создание всех необходимых организационных и материально-технических условий для выпуска литературно-художественного журнала "Жалын".

      4. Министерству культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан в установленном законодательством порядке в месячный срок:
      1) внести на утверждение в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан устав Предприятия;
      2) обеспечить государственную регистрацию Предприятия в органах юстиции;
      3) принять иные меры, необходимые для реализации настоящего постановления.

      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.

      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан