Бюджетке қосымша түскен кеден төлемдерi мен салықтар үшiн тәуелсiз сарапшының көрсеткен қызметiне ақы төлеу ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 13 мамырдағы N 444 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 наурыздағы № 272 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.03.25 № 272 Қаулысымен.

      "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңына сәйкес, сондай-ақ "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Бюджетке қосымша түскен кеден төлемдерi мен салықтар үшiн тәуелсiз сарапшының көрсеткен қызметiне ақы төлеу ережесi бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгi бюджетке қосымша түскен кеден төлемдерi мен салықтар үшiн тәуелсiз сарапшының көрсеткен қызметiне уақтылы ақы төлеудi қамтамасыз етсiн.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Yкіметiнiң      
2003 жылғы 13 мамырдағы 
N 444 қаулысымен   
бекітілген   

Бюджетке қосымша түскен кеден төлемдерi мен салықтар үшiн тәуелсiз сарапшының көрсеткен қызметiне ақы төлеу
ЕРЕЖЕСI

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Бюджетке қосымша түскен кеден төлемдерi мен салықтар үшiн тәуелсiз сарапшының көрсеткен қызметiне ақы төлеу ережесi (бұдан әрi - Ереже) "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңына (бұдан әрi - Заң), "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысына және "Қазақстан Республикасына импортталатын тауарлардың кедендiк құнының олардың сапасы мен санына сәйкестiгiне тәуелсiз сараптама жүргiзу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 16 шiлдедегi N 782 қаулысына сәйкес әзiрлендi және бюджетке қосымша түскен кеден төлемдерi мен салықтар үшiн тәуелсiз сарапшыға (бұдан әрi - тәуелсiз сарапшы) ақы төлеу тәртiбiн айқындайды.

2. Сарапшымен есеп айырысуды жүзеге асыруға арналған құжаттарды дайындау және ұсыну

      2. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 16 шiлдедегі N 782 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасына импортталатын тауарлардың кедендiк құнының олардың сапасы мен санына сәйкестiгiне тәуелсiз сараптама жүргiзу ережесiне сәйкес кеден органы уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен тәуелсiз сараптаманың нәтижелерi бойынша бюджетке есептелген кеден төлемдерi мен салықтардың iс жүзiнде түсуiнiң есебiн жүргiзедi.

      3. Тәуелсiз сараптаманың нәтижелерi бойынша бюджетке қосымша түскен кеден төлемдерi мен салықтар үшiн тәуелсiз сарапшының көрсеткен қызметтерiне ақы төлеу мақсатында аумақтық кеден органдары мен тәуелсiз сарапшының өкiлдерi агенттiк белгiлеген нысан бойынша тәуелсiз сарапшының ұсынымдары бойынша мөрмен расталатын және басшылардың қолдарымен бекiтiлетiн үш данадағы бюджетке қосымша есептелген кеден төлемдерi мен салықтардың iс-жүзiндегi түсуiн салыстыру актiсiн (бұдан әрi - салыстыру актiсi) ресiмдейдi. Бiрiншi дана аумақтық кеден органында қалады, екiншiсi - тәуелсiз сарапшының өкiлiне, үшiншiсi - Агенттiкке берiледi.

      4. Салыстыру актiлерiн ресiмдеу ай сайын жүргiзiледi және есептiден кейiнгi айдың 5-күнiнен кешiктiрмей ұсынылады.

      5. Тәуелсiз сарапшының деректерi мен қосымша есептелген кеден төлемдерi мен салықтарының республикалық бюджетке түскен деректерiнiң арасында қосымша есептелген кеден төлемдерi мен салықтардың сомалары бойынша алшақтықтар болған кезде, кейiннен шешiм қабылдау үшiн Агенттiгіне жiберiлетiн еркiн нысандағы келiспеушiлiктер хаттамасы жасалады.

      6. Агенттiк ұсынылған салыстыру актiлерiнiң негiзiнде бюджетке қосымша түскен кеден төлемдерi мен салықтардың сомаларын жинақтауды және қорытуды жүзеге асырады. Тәуелсiз сарапшы, сондай-ақ өздерiнiң өкiлдерi берген деректердiң негiзiнде қосымша есептелген кеден төлемдерi мен салықтардың сомаларын жинақтауды және қорытуды жүргiзедi. Агенттiк және тәуелсiз сарапшы ұсынылған салыстыру актiлерi бойынша келiсу жүргiзедi және Агенттiк белгiлеген нысан бойынша мөрмен расталатын және басшылардың қолдарымен бекiтiлетiн тәуелсiз сарапшыға сыйақының iс жүзiндегi сомасының жиынтық актiсiн (бұдан әрi - жиынтық актiсi) үш данада ресiмдейді. Бiрiншi дана Агенттiкте қалады, екіншiсi - тәуелсiз сарапшыға, үшiншiсi - аумақтық Қазынашылық органына берiледi.

3. Есеп жүргiзу тәртібі

      7. Сыйақы төлеу жиынтық актiнiң және заңнамада белгiленген тәртіппен Агенттiк пен тәуелсiз сарапшының арасында жасалған шарттың негiзiнде 2003 жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат шегiнде Қазақстан Республикасына импортталатын тауарлардың кедендiк құнының олардың сапасы мен санына сәйкестiгiне тәуелсiз сараптама жүргiзуден республикалық бюджетке қосымша түскен кеден төлемдерi мен салықтардың 30% (отыз пайызы) мөлшерiнде жүргізiледi.

      8. Қазынашылық органдары арқылы есептер жүргiзу тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң 2002 жылғы 25 шiлдедегі N 832 қаулысымен бекітілген Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер үшiн бюджеттің атқарылуы және есептiлiк нысандарын жүргiзу (мерзiмдiк және жылдық) жөнiндегі қаржылық рәсiмдердiң ережесiне сәйкес жүзеге асырылады.

Об утверждении Правил оплаты услуг независимому эксперту за дополнительно поступившие таможенные платежи и налоги в бюджет

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2003 года N 444. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2011 года № 272

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 25.03.2011 № 272.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 декабря 2002 года "О республиканском бюджете на 2003 год", а также в целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2002 года N 1379 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2003 год" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые Правила оплаты услуг независимому эксперту за дополнительно поступившие таможенные платежи и налоги в бюджет.

      2. Агентству таможенного контроля Республики Казахстан обеспечить своевременную оплату услуг независимому эксперту за дополнительно поступившие таможенные платежи и налоги в бюджет.

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 13 мая 2003 года N 444

Правила оплаты услуг независимому эксперту за дополнительно
поступившие таможенные платежи и налоги в бюджет

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила оплаты услуг независимому эксперту за дополнительно поступившие таможенные платежи и налоги в бюджет (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 декабря 2002 года "О республиканском бюджете на 2003 год" (далее - Закон), постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2002 года N 1379 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2003 год" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2002 года N 782 "Об утверждении Правил проведения независимой экспертизы соответствия таможенной стоимости товаров, импортируемых в Республику Казахстан, их качеству и количеству" и определяют порядок оплаты услуг независимому эксперту (далее - независимый эксперт) за дополнительно поступившие таможенные платежи и налоги в бюджет.

2. Подготовка и представление документов для
осуществления расчетов с экспертом

      2. В соответствии с Правилами проведения независимой экспертизы соответствия таможенной стоимости товаров, импортируемых в Республику Казахстан, их качеству и количеству, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2002 года N 782, таможенный орган в порядке, установленном уполномоченным органом, ведет учет фактического поступления таможенных платежей и налогов, начисленных в бюджет по результатам независимой экспертизы.

      3. В целях оплаты услуг независимого эксперта за дополнительно поступившие в бюджет таможенные платежи и налоги по результатам независимой экспертизы, территориальные таможенные органы и представители независимого эксперта оформляют акт сверки фактического поступления дополнительных таможенных платежей и налогов в бюджет по рекомендациям независимого эксперта (далее - акт сверки), по форме, установленной Агентством, в трех экземплярах, которые заверяются печатью и скрепляются подписями руководителей. Первый экземпляр остается в территориальном таможенном органе, второй - передается представителю независимого эксперта, третий - в Агентство.

      4. Оформление актов сверок производится ежемесячно и представляется не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

      5. При наличии расхождений по суммам доначисленных таможенных платежей и налогов между данными независимого эксперта и данными, поступившими в республиканский бюджет доначисленных таможенных платежей и налогов, составляется протокол разногласий в произвольной форме с последующим направлением в Агентство для принятия решения.

      6. Агентство на основании представленных актов сверок осуществляет свод и обобщение сумм дополнительно поступивших таможенных платежей и налогов в бюджет. Независимый эксперт также производит свод и обобщение сумм доначисленных таможенных платежей и налогов на основании данных, представленных его представителями. Агентство и независимый эксперт производят согласование по представленным актам сверок и оформляют сводный акт фактической суммы вознаграждения независимому эксперту (далее - сводный акт) по форме, установленной Агентством, в трех экземплярах, которые заверяются печатью и скрепляются подписями руководителей. Первый экземпляр остается в Агентстве, второй - передается независимому эксперту, третий - в территориальный орган Казначейства.

3. Порядок проведения расчетов

      7. Оплата вознаграждения производится на основании сводного акта и заключенного в установленном законодательством порядке договора между Агентством и независимым экспертом в размере 30% (тридцать процентов) от дополнительно поступивших в республиканский бюджет таможенных платежей и налогов от проведения независимой экспертизы соответствия таможенной стоимости товаров, импортируемых в Республику Казахстан, их качеству и количеству, в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2003 год.

      8. Порядок проведения расчетов через органы Казначейства осуществляется в соответствии с утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2002 года N 832 Правилами финансовых процедур по исполнению бюджета и ведению форм отчетности (периодической и годовой) для государственных учреждений, содержащихся за счет государственного бюджета.