Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер үшiн бюджеттiң атқарылуы және есептiлiк нысандарын жүргізу (мерзiмдiк және жылдық) жөнiндегі қаржылық рәсімдердің ережесін бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 25 шілдедегі N 832 қаулысы. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 5 ақпандағы N 110 қаулысымен

      Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Азаматтық  кодексiне  (Жалпы бөлiм), Қазақстан Республикасының  "Бюджет жүйесi туралы"  1999 жылғы 1 сәуiрдегi және  "Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш туралы"  1999 жылғы 2 тамыздағы Заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер үшiн бюджеттiң атқарылуы және есептілік нысандарын жүргiзу (мерзiмдiк және жылдық) жөнiндегi қаржылық рәсiмдердiң ережесi бекiтiлсiн.

      2. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы 2002 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң  
2002 жылғы 25 шілдедегi       
N 832 қаулысымен         
бекiтілді          

Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер үшін бюджеттiң атқарылуы және есептілік (мерзiмдiк және жылдық) нысандарын жүргiзу жөнiндегi қаржылық рәсімдердің ережесi

       Ескерту. Мәтiндегі "Тапсырыс", "Тапсырысты", "Тапсырыстың", "Тапсырысқа", "Тапсырыстар", "Тапсырыстарды", "Тапсырысын" деген сөздер "Хабарлама (Тапсырыс)", "Хабарламаны (Тапсырысты)", "Хабарламаның (Тапсырыстың)", "Хабарламаға (Тапсырысқа)", "Хабарламалар (Тапсырыстар)", "Хабарламаларды (Тапсырыстарды)", "Хабарламасын (Тапсырысын)", "Сатып алуға арналған тапсырыс" деген сөздер "Мiндеттемелердi тiркеу туралы хабарлама (Тапсырыс)" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

  1-бөлiм. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Азаматтық Кодексiне (Жалпы бөлiм), "Бюджет жүйесi туралы" (бұдан әрi - бюджет жүйесi туралы заң) 1999 жылғы 1 сәуiрдегi және "Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыш туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 тамыздағы Заңдарына сәйкес әзiрлендi.
      2. Осы Ереже бюджет жүйесi туралы заңда белгiленген кезеңдерге сәйкес бюджеттiң атқарылу рәсiмдерiн анықтайды.
      3. Бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi қаржылық рәсімдер - мемлекеттiк мекемелер өз құзыретi шегiнде жүзеге асыратын және қолданылып жүрген заң актiлерiне сәйкес бекiтiлген республикалық және жергiлiктi бюджеттерге атқаруға бағытталған iс-әрекеттер. 
      4. Бюджеттi атқару жөнiндегi қаржылық рәсімдер сол сияқты бюджет жүйесi туралы заңға сәйкес алдағы қаржы жылының 1-тоқсанына арналған республикалық қаржы жоспарының және тиiстi қаржы жылының 1-тоқсанына арналған жергілікті бюджеттi қаржыландыру жиынтық жоспарының атқарылуына қолданылады. 
      5. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мен оның аумақтық бөлiмшелерiнiң бюджеттің атқарылу процесiндегi iс-әрекеттерi, сондай-ақ мемлекеттiк мекемелердiң бухгалтерлiк есеп жүргiзу және республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы жөнінде есептiлiктi жасау тәртiбi Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен анықталады.

  2-бөлiм. Қазақстан Республикасының Yкiметi мен жергiлiктi атқарушы органдардың актiлерді дайындау рәсiмдерi

  1-тарау. Республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiн дайындау және бекiту рәсiмдерi

      6. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңы бекiтiлгеннен кейiн бес жұмыс күнiнiң iшiнде оның iске асырылуы туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiсi қабылданады.
      7. Республикалық бюджет туралы заңды iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң актiсi (бұдан әрi - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiсi): 
      кiрiстердiң, алынған ресми трансферттердiң көлемдерiн, республикалық бюджеттен берiлген несиелердiң қайтарылуын, бюджеттің шығындарын, несиелерi мен тапшылығын (профицитiн), республикалық бюджеттің тапшылығын қаржыландыруды (профициттi пайдалануды); 
      функционалдық топтар, iшкi функциялар, республикалық бюджеттік бағдарламалар, бағдарламалар және кiші бағдарламалар әкiмшiлерi бойынша республикалық бюджеттiң шектi шығыстарының тiзбесiн; 
      <*>
      республикалық инвестициялық жобалардың тiзбесiн; 
      мемлекеттiк мекемелерге республикалық бюджет туралы заңды iске асыру жөніндегi тапсырмаларды қамтиды.
      Ескерту. 7-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .  
      8. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiсiн әзiрлеудi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлiгiмен келiсiм бойынша Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi (бұдан әрi - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi) жүзеге асырады. <*>
       Ескерту. 8-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

  2-тарау. Мәслихаттың шешiмiн iске асыру туралы жергiлiктi атқарушы органдардың актiсiн дайындау және бекiту рәсiмдерi

      9. Тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттi бекiту туралы мәслихаттың шешiмi қабылданғаннан кейiн жетi жұмыс күнiнiң iшiнде жергiлiктi атқарушы орган оның iске асырылуы туралы актiнi қабылдайды.
      10. Тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттi бекiту туралы мәслихаттың шешiмiн iске асыру туралы жергiлiктi атқарушы органның актiсi (бұдан әрi - жергiлiктi атқарушы органның актiсi):
      кiрiстердің, алынған ресми трансферттердің көлемдерiн, жергiлiктi бюджеттен берiлген несиелердің қайтарылуын, бюджеттiң шығындарын, несиелерi мен тапшылығын (профицитiн), жергiлiктi бюджеттің тапшылығын қаржыландыруды (профициттi пайдалануды); 
      функционалдық топтар, ішкі функциялар, жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар, бағдарламалар және кiші бағдарламалар әкімшілерi бойынша жергіліктi бюджеттiң шектi шығыстарының тiзбесiн; 
      жергілікті ағымдағы бюджеттік бағдарламалар және кiші бағдарламалар, дамытудың бюджеттiк бағдарламалары мен кiшi бағдарламаларының тiзбесін;
      жергiлiктi инвестициялық жобалардың тiзбесiн; <*> 
      мемлекеттік мекемелерге тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттi бекіту туралы мәслихаттың шешiмiн iске асыру жөнiндегi тапсырмаларды қамтиды. 
       Ескерту. 10-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      11. Жергiлiктi бюджеттi атқару барысында жергiлiктi атқарушы органның актiсiне өзгерiстер ағымдағы қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттi бекіту туралы мәслихаттың шешiмiн iске асыру туралы жергіліктi атқарушы органның бекітілген актiсiнің көрсеткіштерi өзгерген жағдайда енгiзіледi.

  3-тарау. Бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту және нақтылау рәсiмдерi

      12. Бюджеттiк бағдарламалардың паспорты (бұдан әрi - паспорт) бюджеттiк бағдарламалардың мониторингiн қамтамасыз ету, iске асыруды бағалау және тиімділiгі бақылау, сондай-ақ бюджеттің атқарылу сатысында бюджет қаражатының мақсатты жұмсалуын бақылау мақсатында әзiрленедi және бекiтiледi.
      Егер Қазақстан Республикасының Парламенті бекіткен шартқа (келісімге) сәйкес үкіметтік сыртқы заемның қаражаты бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көзі болып табылса, онда оның паспортында міндетті түрде жылдар бойынша бөле отырып үкіметтік заемның жалпы құны қосымша көрсетіледі. <*>
      Ескерту. 12-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .  
      13. Паспорт күтілетiн нәтижелер көрсетiле отырып, мақсатын және мерзiмдерi, ресурстары және iс-шаралардың атқарушылары бойынша келiсiлген кешенiн анықтайды. Бұл ретте бағдарламаның мақсаты елдiң экономикалық дамуының стратегиялық басымдықтары ескерiле отырып, қойылуы тиiс. 
      14. Бюджеттiк бағдарламаның объективтiк мониторингiн, оның тиiмдi iске асырылуын бағалауды және тиiмдiлiгiн бақылауды қамтамасыз ету үшiн паспорт бюджеттiк бағдарлама туралы толық ақпаратты қамтуы тиiс. 
      15. Паспортты тиiстi қаржы жылына арналған республикалық немесе жергiлiктi бюджетте көзделген әрбiр бюджеттiк бағдарлама бойынша жыл сайын бюджеттiк бағдарламалардың әкімшілері әзiрлейдi. 
      16. Паспорттарды Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе жергiлiктi атқарушы орган Республикалық және жергiлiктi бюджеттердің жобаларын әзiрлеу ережесiмен анықталған нысан бойынша республикалық және жергiлiктi бюджеттердің жобаларын және республикалық және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар әкімшілерiнiң бюджеттiк өтiнімдерiн әзiрлеу сатысында әзiрленген жобалардың негiзiнде Yкімет немесе жергiлiктi атқарушы орган бекiтедi. Бұл ретте, бюджеттердiң жобаларын тиiстi бюджет комиссиясында Қазақстан Республикасының Үкiметiнде, жергiлiктi атқарушы органда, Қазақстан Республикасының Парламентiнде және мәслихаттарда қарау нәтижелерi ескеріледi. 
      17. Паспорттар Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кесiмi және жергiлiктi атқарушы органдардың кесiмдерi қабылданғаннан кейiн, бiрақ қаржы жылының басталуынан кешiктiрмей он жұмыс күнi iшiнде бекітілуi тиiс. <*> 
      Мәслихаттар тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттер бекiтiлгенге дейiн жергiлiктi бюджеттердiң жобаларын әзiрлеу сатысында әзiрленген паспорттардың жобалары жергілiктi бюджеттерді атқару үшiн пайдаланылады.
       Ескерту. 17-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      18. <*>
       Ескерту. 18-тармақ алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

      18-1. Республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын нақтылауды бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің өтінімі негізінде Бюджет комиссиясы қарайды.
      Бюджет комиссиясы:
      негізінде бағдарлама іске асырылатын нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізуге байланысты бюджеттік бағдарлама паспортының өзгерістерін;
      Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасының Президенті актілерінің негізінде мемлекеттік органдарды қайта ұйымдастыруға байланысты бюджеттік бағдарлама паспортының өзгерістерін қарамайды.
      Мұндай жағдайда бюджеттiк бағдарламаның паспортына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулысының немесе жергiлiктi атқарушы орган шешiмiнiң жобасын заңнамада белгіленген тәртiппен бюджеттiк бағдарламаның әкімшісі әзiрлейдi.             
      Ескерту. 18-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      Ескерту. 18-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .  

  3-бөлiм. Қаржыландыру жоспарларын жасау және бекiту

      19. Бюджеттi атқару үшiн қаржыландырудың мынадай түрлерi жасалады:
      мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелерi және төлемдерi бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландырудың жоспарлары; 
      бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң мiндеттемелерi және төлемдерi бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарлары; 
      қаржыландырудың жиынтық жоспары. 
      20. Мәслихат тиiстi қаржы жылына арналған жергіліктi бюджеттi бекiткенге дейiн бюджеттiк бағдарламалардың әкімшілерi мен мемлекеттік мекемелердiң мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша бюджеттiк бағдарламалардың (кiшi бағдарламалардың) қаржыландыру жоспарлары тиiстi қаржы жылына арналған жылдық жергiлiктi бюджет жоспарының 1/4 бөлiгi шегiнде қалыптасады. 
      21. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiнің міндеттемелерi мен төлемдерi бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландырудың жоспарлары, мемлекеттiк мекеменің мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарлары және қаржыландырудың жиынтық жоспарлары республикалық бюджет туралы заңға және тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттердi бекiту туралы мәслихаттардың шешiмдерiне, Қазақстан Республикасы Үкiметi мен жергiлiктi атқарушы органдардың актілеріне, паспорттарға, Бiрыңғай бюджетi сыныптамаға, Шоттардың бiрыңғай стандарттық жоспарына сәйкес және осы Ережеде белгiленген тәртiппен әзiрленедi. 
      22. Мемлекеттiк мекеменің мiндеттемелерi бойынша Бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарлары (бұдан әрi - мемлекеттiк мекеменiң мiндеттемелерi бойынша қаржыландырудың жоспары) және мемлекеттiк мекеменің төлемдерi бойынша (бұдан әрi - төлемдерi бойынша қаржыландырудың жоспары) бюджеттi атқару жөнiндегi мемлекеттiк мекеменiң негiзгi құжаттары болып табылады. 
      23. Мемлекеттiк мекеменiң мiндеттемелерi бойынша қаржыландыру жоспары қаражаттың көлемдерiн анықтайды, оның шегінде мемлекеттiк мекеме бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарында көзделген іс-шараларды iске асыру үшiн мiндеттемелер қабылдауға құқығы бар. 
      Мемлекеттiк мекеменің мiндеттемелерi бойынша қаржыландыру жоспарының сомасын ай сайын бөлу тиiстi ағымдағы жыл iшiнде оның паспортында көзделген әрбiр бюджеттік бағдарлама және кiшi бағдарлама бойынша iс-шараларды iске асыру мерзiмдерiне сәйкес мiндеттемелердi қабылдау мерзімдеріне сәйкес келуi тиiс. 
      24. Мемлекеттік мекеменiң мiндеттемелерi бойынша қаржыландыру жоспары мемлекеттiк мекемелердiң бюджеттiк бағдарламаның паспортында көзделген iс-шараларды жүргiзумен байланысты мiндеттемелердi қабылдауына рұқсаттар беру үшiн, сондай-ақ бюджеттік бағдарламалар әкiмшiсiнiң мiндеттемелерi бойынша бюджеттiк бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) қаржыландыру жоспарын қалыптастыру үшiн пайдаланылады. 
      25. Мемлекеттiк мекеменің төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспары қаражаттың көлемдерiн анықтайды, олардың шегiнде мемлекеттік мекеменің бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарында көзделген iс-шараларды iске асыру үшiн қабылданатын мiндеттемелер бойынша төлемдер жүргiзуге құқығы бар. 
      Мемлекеттiк мекеменің төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарының жылдық сомасын ай сайын бөлу паспортта көзделген әрбiр бюджеттiк бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша iс-шараларды iске асыру мерзiмдерiне сәйкес тиiстi қаржы жылы iшiнде алынатын тауарлар, (жұмыстар және қызметтер) бойынша төлемдердi жүзеге асыру мерзiмдерiне сәйкес келуi тиiс. 
      26. 1 және 2-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік мекеме мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын: 
      республикалық немесе жергiлiктi бюджеттердi бекіту немесе нақтылау кезiнде болған өзгерiстердi ескере отырып, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бюджеттiк өтiнiмiнде ұсынылған бюджеттiк бағдарламалар бойынша шығыстар есептемесiнiң, сондай-ақ Қазақстан Республикасының республикалық бюджет туралы Заңын iске асыру туралы Yкiметтiң және жергiлiктi атқарушы органдар актiлерiнiң және тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттердi бекiту туралы шешiмнiң (бұдан әрi - есептеме); 
      бюджеттiк бағдарламалардың кiшi бағдарламалары бойынша iс-шараларды iске асыру мерзiмдерi,  "Мемлекеттiк сатып алу туралы"  Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңына (бұдан әрi - мемлекеттiк сатып алу туралы заң) сәйкес тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi конкурстарды жүргiзу, тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушiлермен шарттар жасасу сияқты бюджеттік бағдарламалар паспорттарының көрсеткiштерiн, сандық көрсеткiштердi ескере отырып;
      бюджеттiк бағдарламалардың (кiшi бағдарламалардың) нормативтiк құқықтық негiздерiне сәйкес;
      мемлекеттiк мекемелердің Қазақстан Республикасының республикалық бюджет туралы Заңын iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің және жергілiктi атқарушы органдардың актiлеріне және тиiстi қаржы жылына арналған жергілiктi бюджеттердi бекiту туралы мәслихаттың шешiмдерiнде берiлген тапсырмаларды iске асыруына байланысты нормативтiк құқықтық актiлерге сәйкес; 
      Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасы шығыстарының экономикалық  сыныптамасына  (бұдан әрi - шығыстардың экономикалық  сыныптамасы ) сәйкес;
      шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшелiгiнiң құрылымына сәйкес әзiрлейдi.
      27. Мемлекеттiк мекеменің мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарларына, сондай-ақ оларға есептемелерге мемлекеттiк мекеменiң бiрiншi басшысы немесе ол уәкiлеттiк берген тұлға, және ол бас бухгалтер қол қояды және оның мөрімен расталады, одан кейін бюджеттiк бағдарламалардың әкімшілерiне беріледi. 
      28. Мемлекеттiк мекеме Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларын жасаудың дұрыстығы үшiн және оларды бюджеттік бағдарламалардың тиiстi әкімшілерiне уақтылы тапсырмағаны үшiн жауап бередi. 
      29. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi мiндеттемелерi және төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарларын 3 және 4-қосымшаға сәйкес белгіленген нысандар бойынша қаржыландыру жоспарларын тиiсiнше мiндеттемелер және төлемдер бойынша мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарын жинақтау жолымен бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi қалыптастырады. 
      30. Бюджеттiк бағдарламалардың әкімшілерiнің мiндеттемелерi және төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарларының жылдық жоспары Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың актiлерiмен бекiтiлген бюджеттiк бағдарламалар және кiшi бағдарламалар бойынша сомаға сәйкес келуi тиiс. 
      31. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшілерiнiң мiндеттемелерi және төлемдерi бойынша ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердiң қаржыландыру жоспарлары қаржыландырудың тиiстi жиынтық жоспарларын қалыптастыру үшiн пайдаланылады. <*>
       Ескерту. 31-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
       31-1. Мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын қалыптастыру үшiн Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң тиiстi жылға арналған бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы кесiмi қабылданғаннан кейiн бес жұмыс күнi iшiнде бюджеттiк бағдарламалардың, кiшi бағдарламалардың әкiмшілерi және бiрыңғай бюджеттiк сыныптама шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бөлiнiсiнде республикалық бюджеттiң шығыстарына арналған жылдық бюджеттiк тағайындаулардың жиынтығын бекiтедi және Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiне бередi. <*>
       Ескерту. 31-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      Ескерту. 31-1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .  
      32. Мемлекеттiк мекеменiң мiндеттемелерi және төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарларын бюджеттік бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бiріншi басшысы немесе оларға уәкiлеттiк берген тұлға бекiтедi. 
      Бюджеттік бағдарламалар әкiмшiсiнiң бiрiншi басшысы болмаған жағдайда, Мемлекеттiк мекеменiң мiндеттемелерi және төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарларын оларға осындай мiндеттемелердi жүктеу туралы бұйрыққа сәйкес оның жауапты тұлғалары бекiтедi. 
      33. Республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кесiмi қабылданғаннан кейiн бес жұмыс күнi iшiнде тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджеттік бағдарламалар әкiмшiсiнiң мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша бекітiлген жоспарларды, олар бойынша Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiмен келiсiлген жылдық соманы, оларға есептеулердi, сондай-ақ ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердiң бекiтілген қаржыландыру жоспарларын Қаржы министрлiгiне бередi.
      Республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарлары Қаржы министрлiгi белгiлеген форматта қағаз және электрондық түрде, ал мемлекеттiк мекемелердiң қаржыландыру жоспарлары - магниттік түрде ғана беріледi.
      Жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi жергiлiкті атқарушы органның кесiмi қабылданғаннан кейiн бес жұмыс күнi iшiнде тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша бекiтілген жоспарларды, оларға есептеулердi тиiстi жергiлiктi уәкiлеттi органға бередi.
      Барлық деңгейдегi қаржыландыру жоспарларының шынайылығына, ресiмделу дұрыстығына және уақытылы берiлуiне бюджеттiк бағдарламалардың әкімшiлерi жауап бередi. <*>
       Ескерту. 33-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      34. Қаржыландыру жиынтық жоспарының мынадай құрылымы бар: 
      бюджетке түсетін түсімдердің жиынтық жоспары: 
      кiрiстер; 
      алынған ресми трансферттер; 
      несиелердi қайтару; 
      бастапқы қаржы жылына арналған бюджет қаражатының бос қалдықтарын ескере отырып, бюджеттің тапшылығын қаржыландыру көздерi; 
      міндеттемелерi және төлемдерi бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары: 
      шығындар; 
      несиелер; 
      үкіметтік борышты өтеу немесе жергiліктi атқарушы органның борышын өтеу. 
      35. Қаржы министрлiгi және жергiлiктi уәкiлеттi органдар Қазақстан Республикасы Yкiметiнің және жергiлiктi атқарушы органдардың тиiстi қаржы жылына арналған актiсi бекiтiлгеннен кейiн екi аптаның iшiнде қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасайды және бекiтедi. 
      36. Бюджетке түсетiн түсiмдердiң жиынтық жоспары заң актілерiне сәйкес бюджетке төленетін төлемдердiң мерзiмдерi, алдағы жылы бюджетке түсетiн түсiмдердiң серпiнi, мемлекеттiк бағалы қағаздардың табыстылық серпiнiнің талдауы және бағалы қағаздар рыногында сұраным және ұсыныс деңгейi, 5-қосымшаға сәйкес белгiленген нысанда жасалған заемдар туралы несие келiсiмдерi мен шарттарының (келiсiм-шарттарының) жағдайлары негiзге алына отырып республикалық бюджетке түсетiн түсiмдер жоспарларының негiзiнде жасалады. <*>
       Ескерту. 36-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      36-1. Республикалық бюджетке түсетiн түсiмдер жоспарлары республикалық бюджетке түсетiн түсiмдер жоспарларының жобаларына негiздей отырып, 5-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша облыстардың, Астана, Алматы қалаларының бөлiнiсiнде қалыптастырылады. <*>
       Ескерту. 36-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      37. Міндеттемелерi және төлемдерi бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарлары 6 және 7-қосымшаларға сәйкес белгiленген нысандар бойынша мынадай тәртiппен қалыптасады: 
      мiндеттемелерi және төлемдерi бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарлары Қаржы министрлiгiне және жергiлiктi уәкiлеттi органдарға бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi ұсынған мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша бекiтілген тиiстi қаржыландыру жоспарының сомасы болып табылады; 
      бюджеттiк бағдарламалардың, бағдарламалар және кiшi бағдарламалар әкiмшiлерi бойынша мiндеттемелерi және төлемдерi бойынша қаржыландыру жиынтық жоспарларының жылдық сомасы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың актiсiмен бекiтілген сомаға бюджеттiк бағдарламалардың, кішi бағдарламалардың әкiмшілерi және Бiрыңғай бюджеттiк сыныптаманың бағдарламалары мен шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бөлiнiсiнде республикалық бюджеттiң шығыстарына арналған жылдық бюджеттiк тағайындаулар жиынтығының сомасына сәйкес келедi; <*>
      жоғары тұрған бюджеттерден төмен тұрғандарға берiлетiн ресми трансферттердің және несиелердiң жылдық сомасын ай сайынғы бөлу мемлекеттiк басқарудың төмен тұрған деңгейлерiнiң ұсыныстары бойынша көзделедi; 
      жоғары тұрған бюджеттерден төмен тұрғандарға берілетiн ресми трансферттердің сомасы және несиелердi қайтару жоғары тұрған бюджеттердiң түсiмдерi жөнiндегi жиынтық жоспарындағы сияқты сондай көлемдерде және сол айларда төмен тұрған бюджеттердің міндеттемелері және төлемдерi бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарында ескеріледi; 
      бюджетке түсетiн түсімдердiң жиынтық жоспары және төлемдерi бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары бюджетке түсетiн ақша түсiмдерінің күтілетін көлемiн ескере отырып, жыл басынан үдемелi өсу қорытындысымен жыл бойынша және айлар бойынша теңдестiрілуi тиiс, бұл ретте өсу қорытындысымен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының жылдық сомасын айлар бойынша бөлу көлемi өсу қорытындысымен бюджетке түсетiн жиынтық түсiмдердiң жиынтық жоспарының сомасын айлар бойынша бөлу көлемiнен аспауы тиiс. <*>
       Ескерту. 37-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      38. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының жергiлiктi атқарушы органдары республикалық бюджеттен облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне берiлетiн ресми трансферттердiң бекiтiлген сомасын, республикалық бюджеттен облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджетіне берілетiн бюджеттiк несиелер сомасын, республикалық бюджеттен облыстардың, Астана және Алматы қалаларының бюджетiне бұрын берiлген несиенi қайтару сомасын ай сайын бөлудi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджеттi бекіткеннен кейiн бес жұмыс күнi iшiнде Қаржы министрлiгiне бередi. 
      39. Аудандардың (қалалардың) жергiлiктi уәкiлеттi органдары облыстық бюджеттен аудандардың (қалалардың) бюджетiне берiлетiн ресми трансферттердiң сомасын бөлудi облыстық бюджеттер бекiтiлгеннен кейiн бес жұмыс күнi iшiнде облыстардың жергiлiктi уәкілеттi органына бередi.
      39-1. Мемлекет алдында салық мiндеттемелерiнiң орындалуын салықтық бақылауды қамтамасыз ететiн мемлекеттiк орган және кеден iсiне басшылық етудi жүзеге асыратын орталық атқарушы орган Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кесiмi қабылданғаннан кейiн бес жұмыс күнi iшiнде Қаржы министрлiгiне 5-2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша республикалық бюджетке түсетiн түсiмдер жоспарларының жобаларын және оларға есептеулердi ұсынады. <*>
       Ескерту. 39-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      39-2. Қаржы министрлiгi осы Ереженiң 35-тармағында көрсетiлген мерзiмге дейiн екі жұмыс күнiнде мемлекет алдында салық мiндеттемелерiнiң орындалуын салықтық бақылауды қамтамасыз ететiн мемлекеттiк органға және кеден iсiне басшылық етудi жүзеге асыратын орталық атқарушы органға олар жiберген тиiстi түсiмдер жоспарларының жобалары қабылданбаған жағдайда себептерiнiң негiздемесiмен республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердiң жиынтық жоспарын қалыптастыру үшiн берiлген республикалық бюджетке түсетiн түсiмдер жоспарларының жобаларын жiбередi. <*>
       Ескерту. 39-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      40. Қаржы министрлiгi және облыстардың, Астана және Алматы қалаларының жергiлiктi атқарушы органдары республикалық бюджет туралы заңмен және тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттердi бекiту туралы мәслихаттардың шешімдерімен бекiтiлген көлем шегіндегi бюджеттік алымдардың сомасын бөлудi тиiстi бюджеттер бекiтiлгеннен кейiн жетi жұмыс күнi iшiнде облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандардың (қалалардың) жергiлiктi уәкiлеттi органдарына ұсынады. 
      41. Республикалық бюджет бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын және республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердiң жоспарларын Қаржы министрлiгiнiң бiрiншi басшысы немесе ол уәкiлеттiк берген тұлға, жергiлiктi бюджеттер бойынша - тиiстi жергiлікті уәкілеттi органның бiрiншi басшысы бекiтедi, олардың әзiрленуіне жауапты бөлімшенiң бiрiншi басшысы қол қояды және олардың мөрімен расталады. <*>
      Қаржы министрлiгiнiң немесе ол уәкiлеттiк берген тұлғаның және жергiлiктi уәкілеттi органдардың бiрiншi басшылары болмаған жағдайда, қаржыландырудың жиынтық жоспарын оларға мiндеттердi жүктеу туралы бұйрыққа сәйкес жауапты тұлғалар бекiтедi.
       Ескерту. 41-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      42. Қаржы министрлiгi және жергiлiктi уәкiлеттi орган бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілерiне шығыстардың ведомстволық және экономикалық сыныптамасы бойынша қаржыландыру жиынтық жоспарларының бекiтілген сомасын, ал бюджеттiк бағдарламалардың әкімшілерi - ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерге бередi. 
      43. Жергiлiктi уәкілеттi орган жергіліктi бюджеттi қаржыландыру жиынтық жоспарының бiр данасын ол бекiтілгеннен кейiн екi жұмыс күнi iшiнде қазынашылықтың аумақтық органына ұсынады. 
      Жергiлiкті бюджеттi қаржыландырудың жиынтық жоспарын қазынашылықтың аумақтық органдарына уақытылы беруге тиiстi уәкiлеттi жергiлiктi органның басшысы бередi. 
      44. Қаржыландырудың жиынтық жоспары бекiтiлгеннен кейiн Қаржы министрлiгi мемлекет алдында салық мiндеттемелерiнiң орындалуын бақылауды қамтамасыз ететiн мемлекеттiк органға және кеден iсiне басшылық етудi жүзеге асыратын орталық атқарушы органға республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердiң жоспарын жібередi. <*>
       Ескерту. 44-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      45. Мемлекеттік мекеме қаржыландырудың жиынтық жоспарын бекіткеннен кейiн бес жұмыс күнi ішiнде бекітілген мемлекеттiк мекеменің мiндеттемелерi және төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарларын қазынашылықтың аумақтық, органына жiбередi. <*>
       Ескерту. 45-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      46. Қазынашылықтың аумақтық органдарына бекiтiлген мемлекеттiк мекеменiң мiндеттемелерi және төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарларын уақытылы ұсынуға Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тиiстi мемлекеттiк мекеменiң басшысы жауап бередi.

  4-бөлiм. Бюджетке түсетiн түсімдер бойынша және мемлекеттiк мекемелердiң түсiмдерi бойынша бюджеттiң атқарылу рәсiмдерi

  4-тарау. Ұлттық валютада түсетiн түсiмдер бойынша бюджеттiң атқарылу рәсімдерi

      47. Бюджет жүйесi туралы заңға, "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы  Кодексiне , республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңына және тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттердi бекiту туралы мәслихаттардың шешiмдерiне және Қазақстан Республикасының басқа да заң актiлерiне сәйкес ұлттық валютада бюджетке түсетiн түсiмдер Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк  сыныптамасының  бекiтiлген кiрiстер сыныптамасы кодтарына сәйкес Бiрыңғай қазынашылық шотына (бұдан әрi - БҚШ) есептеледi.
      48. БҚШ-ға бюджеттен түсетiн түсiмдердi аудару Қазақстан Республикасының Ұлттық банкi (бұдан әрi - ҚҰБ) белгiлеген нысанда төлем құжатының негiзiнде жүзеге асырылады. "Бюджеттiк сыныптама кодтары" жолындағы деректемелердi төлеушiлерге Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен аумақтық салық органдары жеткiзедi.
      49. Қаржы министрлiгi облыстық, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен алынатын бюджеттiк алымдарды республикалық бюджетке аударудың күн сайынғы мөлшерiн анықтайды.
      Облыстың жергiлiктi уәкiлеттi органы аудандық (қалалық) бюджеттен алынатын бюджеттік алымдарды тиiстi қаржы жылына арналған облыстық бюджеттi бекiту туралы мәслихаттың шешiмiмен бекітілген соманың шегiнде облыстық бюджетке аудару сомасын анықтайды, бюджеттiк алымдарды күн сайын аударудың ақпаратын қазынашылықтың тиiстi аумақтық органына жеткiзедi.
      50. Қаржы министрлiгi: 
      күн сайын уақыттың нақты режимiнде заңдарда белгiленген тәртiппен Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы (бұдан әрi - ҚБЕО) арқылы екiншi деңгейдегi банктерден және банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардан бюджетке түсетiн түсiмдер бойынша электронды төлем құжаттарын қабылдайды; 
      күн сайын белгiленген тәртiппен кiрiстердi бөлудiң нормативтерi бойынша республикалық бюджет пен облыстардың, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiнің арасындағы бюджетке түсетiн iс жүзiндегi түсiмдердi бөлудi жүргiзедi; 
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының кейбiр мәселелерi туралы" 2001 жылғы 29 қаңтардағы  Жарлығымен  (бұдан әрi - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы) белгiленген тiзбе бойынша шикiзат секторы ұйымдарынан (Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тiзбе бойынша) (бұдан әрi - шикiзат секторының ұйымдары) республикалық бюджетке түсетiн бекiтiлген жылдық көлеммен және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына оларға бекiтілген жергiлiктi бюджетке түсетiн 
тоқсандағы көлемнен үдемелi қорытындымен асып түсетiн салық және бюджетке төленетiн өзге де төлемдердiң бөлiгiн аударады; <*>
      шикiзат секторы ұйымдарынан жергiлiктi бюджеттерге түсетiн түсiмдердiң бекiтiлген тоқсандық көлемдерi болмаған жағдайда республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жылдық сомалар шегiнде түсiмдердің бөлігін аударады. <*>
       Ескерту. 50-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      51. Қазынашылықтың аумақтық органы кiрiстердi бөлудiң нормативтерi бойынша облыстық бюджет пен аудандардың (қалалардың) бюджеттерi арасындағы облыстың бюджетiне түсетiн iс жүзiндегi түсiмдердi бөлудi жүргiзедi.
      Егер, тиiстi қаржы жылының басына дейiн облыстық бюджет бекiтiлмеген жағдайда, бөлу алдағы қаржы жылына арналған облыстық бюджет туралы мәслихаттың шешiмiмен белгіленген кiрiстердi бөлудің нормативтерi бойынша жүргiзiледi.
      52. Бюджетке артық төленген, қате немесе дұрыс түспеген соманы қайтару, аумақтық салық органдарының арасында кiрiстердiң бiр сыныптама кодынан екiншiсiне түсiмдердi көшiру (бұдан әрi - қайтару және/немесе көшiру) Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен аумақтық салық органдары қорытындыларының және төлем құжаттарының негiзiнде жүргiзiледi.
      Қайтаруға немесе көшiруге арналған құжаттар аудан, қала бойынша Бiрыңғай бюджеттiк  сыныптама  бюджеттiң кiрiс сыныптамасының тиiстi iшкi сыныбы бойынша жылдың басынан бастап iс жүзiнде түскен сома шегiнде қабылданады.
      Егер, бюджет кiрiстерiнiң тиiстi сыныптама ерекшелiгi (iшкi сыныбы) бойынша қаланың, ауданның бюджетiне түсетiн түсiмдердiң iс жүзiндегi көлемi қайтаруды немесе көшiрудi жүзеге асыруға жол бермесе, онда аумақтық салық органы тұтастай алғанда облыс бойынша бюджет кiрiстерiнiң тиiстi сыныптама ерекшелiгi (ішкi сыныбы) бойынша жылдың басынан бастап бюджетке түскен iс жүзiндегi түсiмдердiң сомасы шегiнде қайтаруды және көшiрудi жүзеге асыруға арналған жоғары тұрған салық органының шешiмiн тиiстi аумақтық қазынашылық органына ұсынады. Егер, қайтару немесе көшiру сомасы тұтастай алғанда облыс бойынша бюджет кiрiстерiнiң тиiстi ерекшелiгi (iшкi сыныбы) бойынша жылдың басынан бастап бюджетке iс жүзiнде түскен түсiмдердiң сомасы артық болса, онда қайтару немесе көшiру тұтастай алғанда республика бойынша бюджет кiрiстерiнің тиiстi ерекшелiгiмен (iшкi сыныбымен) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Салық комитетiнiң рұқсаты бойынша жүзеге асырылады, бұл ретте, бюджет кiрiстерiнiң осы сыныптама ерекшелігi (iшкi сыныбы) бойынша дебеттiк қалдықтарға жол берiледi. <*>
       Ескерту. 52-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

  5-тарау. Шетел валютасында түскен түсімдер бойынша бюджеттiң атқарылу рәсiмдерi

      53. Шетел валютасындағы бюджетке түсетiн түсiмдер ҚҰБ келiсiм бойынша Қаржы министрлiгi анықтайтын тәртiппен Қаржы министрлiгiнiң ҚҰБ шетел валютасындағы корреспонденттiк шоттарына есептеледi. <*>
       Ескерту. 53-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      54. Қаржы министрлiгiнiң шетел валютасындағы корреспонденттiк шоттарынан кейiннен БҚШ аудара отырып, шетел валютасын айырбастауды ҚҰБ келiсiм бойынша Қаржы министрлiгi анықтайтын тәртiппен ҚҰБ жүргiзедi. <*>
       Ескерту. 54-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      55. Несие шотынан мемлекеттiк (үкiметтiк) сыртқы заемдар қаражатын алу бюджеттi атқару кезiнде мынадай түрде: 
      инвестициялық жобаның арнайы шотына аударған кезде Бiрыңғай бюджеттiк сыныптама кiрiстерiнің бюджеттiк сыныптамасына сәйкес түсiмдер түрiнде; 
      берушiге тауарларды (жұмыстар мен қызметтердi) аударған кезде Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасы кiрiстерiнiң сыныптамасына (бұдан әрi - кiрiстер сыныптамасына) сәйкес түсiмдер түрiнде ескерiледi. 
      56. Осы Ережеде көзделген инвестициялық жобаның арнайы шотына қаражатты аударуды заем туралы шарттың (келiсiмнің) ережелерiне сәйкес несие шотынан алуға арналған бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің өтiнiмi негiзiнде Yкiметке заем қаражатын немесе кепілдер беретiн шетел несие берушiсi немесе донор жүргiзедi. 
      57. Инвестициялық жобаның арнайы шотына осы шоттан бұрын жүргiзiлген шығыс операциялары бойынша қаражатты қайтару жағдайларын қоспағанда, заем туралы шарттың (келiсiмнiң) ережелерiне сәйкес көрсетілген шотты толықтыруға арналған мемлекеттiк заем қаражатынан басқа, өзге қаражат есептеле алмайды. 
      58. Шоттарға инвестициялық жобаның арнайы шотының валютасынан өзгешеленетiн валютада тек инвестициялық жобаның арнайы шотынан айырбасталған қаражат қана есептеледi.<*> 
       Ескерту. 58-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      59. Шоттан осы шоттардан бұрын жүргiзiлген шығыс операциялары бойынша қаражатты қайтару жағдайларын қоспағанда, ұлттық немесе шетел валюталарындағы инвестициялық жобалармен байланысты бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) қаржыландырылады.
       Ескерту. 59-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      60. Бюджетке түсетiн түсiмдер қолма-қол ақшаның тиiстi бақылау шоттарында көрсетiледi.

  6-тарау. Зат түрiндегi түсiмдер бойынша бюджеттiң атқарылу рәсiмдерi

      61. Зат түрiнде бюджетке түсетiн түсiмдер заң актiлерiне сәйкес қазынашылық органдарында ашылған бюджеттiк шоттарда ақшалай нысанда көрсетіледi.
      62. Бюджетте зат түрiндегi түсiмдердi көрсету үшiн заңдарда бюджеттердiң алдында тауар немесе зат түрiндегi мiндеттемелердi орындайтын заңды және жеке тұлғалардың тiзбесi және бюджет алдындағы мiндеттемелердiң сомасы анықталады. 
      63. Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес зат түрiнде бюджеттердiң алдында мiндеттемелердi орындайтын заңды тұлғалар (бұдан әрi - заңды тұлға) қазынашылықтың аумақтық органдарына олардың бюджет алдындағы мiндеттемелердi орындағанын растайтын олардың мемлекеттiк мекемелерге жеткiзiп берген тауарлары (жұмыстары, қызметтерi) бойынша төлеуге шот түрiнде ұсынады. 
      64. Қазынашылықтың аумақтық органдары мемлекеттiк мекемелерге тауарларды (жұмыстарды және қызметтердi) заңды тұлғалардың бюджет алдындағы мiндеттемелерiн растайтын беруi бойынша ақы төлеуге берiлген Шоттың негiзiнде оларды Қаржы министрлiгiнде ашылған шотта көрсетедi.

  7-тарау. Мемлекеттiк мекемелердiң түсiмдерi бойынша операцияларды көрсету рәсiмдерi

      65. Мемлекеттiк мекемелер заң актiлерiне сәйкес ақылы қызметтi, демеушілiк және қайырымдылық көмектi iске асырудан түскен қаражатты алады және депозиттік қаражатқа иелiк етедi.
      66. Мемлекеттiк мекемелерін ақылы қызметтi, демеушiлiк және қайырымдылық көмектi iске асырудан түскен қаражат, депозиттiк қаражат Бiрыңғай шоттар жоспарының стандарттарына сәйкес тиiстi шоттарға есептеледі. 
      67. Ақылы қызмет, демеушiлiк және қайырымдылық көмек көрсетуден түскен қаражатты аудару "Ақша төлемi мен аударымы туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 29 маусымдағы  Заңына  сәйкес жүзеге асырылады.
      68. Төлеу құжатында ақылы қызметтi, демеушiлiк және қайырымдылық көмектi iске асырудан алынған қаражатты, депозиттiк қаражатты алушының деректемелерi төлеушілерге дейiн мемлекеттiк мекемелерге жеткізіледi. 
      69. Мемлекеттiк мекемелердің ақылы қызметтердi iске асырудан түскен қаражаты (бұдан әрi - ақылы қызметтен түсетiн қаражат), демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түсетiн қаражат, депозиттік қаражат берушіден аудару арқылы, не қолма-қол ақшаны мемлекеттiк мекеменiң кассасына тiкелей енгiзуi арқылы түседi. 
      70. Ақылы қызмет демеушiлiк және қайырымдылық көмектiң және депозиттiк қаражаттың қаражаты есебiнен қате жүргiзiлген төлемдердi қайтару (бұдан әрi - қалпына келтiру) бюджетке қаражатты өтеу жолымен жүзеге асырылады. 
      71. Мемлекеттiк мекеменiң қолма-қол ақшасын кассаға қабылдауды мемлекеттiк мекеменің басшысы тағайындаған жауапты тұлға жүзеге асырады. Қолма-қол ақшаны қабылдау туралы төлеушiлерге мемлекеттік мекеме төлеу құжаттарымен бiрдей сақтайтын қолма-қол ақшаның тағайындалуын көрсете отырып, кассалық кiрiс ордерлерiне белгiленген үлгідегi түбiртектер немесе түбiртек түбiршектерi берiледi. Мемлекеттiк мекеме кассаға қабылдаған қолма-қол ақша қабылданған күннен бастап үш банктiк күннен кешiктiрiлмей БҚШ-ның тиiстi шоттарына есептелуi тиiс. 
      Мемлекеттiк мекемелерге кассадан қолма-қол ақшаны оларды тиiстi шоттарға алдын ала тапсырмастан жұмсауға тиым салынады. 
      72. Ақылы қызметтен, демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түскен қаражатты және депозиттiк қаражатты аудару және қолма-қол ақшаны БҚШ-ның тиiстi шоттарына есептеу үшiн төлем құжаттарының дұрыс ресiмделуiне мемлекеттiк мекеменiң басшысы мен бас бухгалтерi жауап бередi. 
      73. Бюджетке түсетiн түсiмдер қолма-қол ақшаның тиiстi бақылау шоттарында (бұдан әрi - ҚБШ) көрсетiледi.

  5-бөлiм. Рұқсаттар беру, мiндеттемелер қабылдау, төлемдерді жүзеге асыру рәсiмдерi

      Шығыстары бойынша бюджеттiң атқарылуы Қазақстан Республикасының Yкiметi мен жергiлiктi атқарушы органдардың республикалық бюджет туралы заңды iске асыру туралы актiлерiне және тиiстi қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттердi бекіту туралы шешiмдерге, бекiтiлген бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарына, Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк  сыныптамасына  және қаржыландырудың жиынтық жоспарына, сондай-ақ мемлекеттiк мекемелердің мiндеттемелерi және төлемдерi бойынша тиiстi қаржыландыру жоспарларына және оларға есептемелерге сәйкес жүзеге асырылады.

  8-тарау. Бюджетке ақша түсiмдерiнің күтiліп отырған көлемiн анықтау

      74. Қаржы министрлiгi және жергiлiктi уәкiлеттi орган кезеңдер бойынша ағымдағы қаржы жылына бюджетке ақшалай түсiмдердiң күтiлiп отырған көлемiн мына деректер негiзiнде айқындайды:
      Қазақстан Республикасының Статистика жөнiндегi агенттiгiнiң статистикалық деректерi;
      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртiппен анықталған валюта айырбасының рыноктық бағамы; <*>
      капитал рыногында сатылатын мемлекеттiк бағалы қағаздардың пайыздық ставкасы;
      тиiстi қаржы жылына арналған, бекiтiлген немесе нақтыланған бюджет;
      үкiметтiк заемдар туралы келiсiмдер (негiзгi үкiметтiк борышты өтеу, үкiметтiк борышқа қызмет көрсету кестесi);
      жеке және заңды тұлғаларды бюджет қаражаты есебінен кредиттеу туралы келiсiмдер (бюджет алдындағы борыштың негiзгi сомасын өтеу, сыйақыларды (мүдделердi) төлеу кестесi);
      мемлекеттiк меншiктi жекешелендiру кестелерi туралы ақпарат;
      тиiстi бюджеттердiң ҚБШ-дағы қаражаттардың қалдығын;
      келесi айлардағы бюджетке түсетiн түсiмдердiң ай сайынғы жоспарын.
       Ескерту. 74-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      75. Бюджетке түсетiн ақшалай түсiмдердің күтiлiп отырған көлемi Қаржы министрлiгi мен жергiлiктi уәкiлеттi орган осы Ереженiң 9-тарауының 5-Бөлiмiне сәйкес рұқсаттар берудiң жалпы сомасын анықтау және төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарын жүргізу үшін пайдаланылады. 
      76. Қаржы министрлiгi және жергiлiктi уәкiлеттi орган: 
      республикалық және тиiстi жергiлiктi бюджеттерге ақша түсiмдерiнiң күтiлiп отырған көлемiн ай сайын нақтылайды; 
      ағымдағы айдың аяғында тиiстi бюджеттердiң мiндеттемелерi бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарына сәйкес келесi айда мемлекеттiк мекемелер қабылдайтын көлемiн нақтылайды; 
      төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына сәйкес алдағы айлары төлемдер жүргiзу үшiн алдағы айларда бюджетке ақша түсiмдерiнен күтілiп отырған көлемi жеткілiксiз болған жағдайда мемлекеттiк мүлiктi жекешелендiру, қарыз алу және бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды сату арқылы ақша таратудың процесiн ұйымдастырады; 
      мемлекеттік мүлiктi жекешелендiру, қарыз алу және бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында мемлекеттiк бағалы қағаздарды сату арқылы ақша тарту процесін ұйымдастыру мүмкiн болмаған жағдайда осы Ереженiң 5 және 6-Бөлiмдерiнде белгiленген тәртiпте қабылдаған мiндеттемелердi және жасалған төлемдерді ескере отырып, тиiстi бюджеттердi қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу қажеттiлiгi туралы бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiлерiне ақпарат бередi. <*>
       Ескерту. 76-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

  9-тарау. Рұқсаттар беру рәсiмдерi

      77. Қаржы министрлiгi және жергiлiктi уәкiлеттi орган ағымдағы қаржы жылының бiрiншi және соңғы айын қоспағанда, ай сайын ағымдағы айдың 10-күнiне дейiн:
      тиiстi бюджеттерге ақшаның күтiлетiн түсу көлемiн ескере отырып, тиiстi бюджеттердiң бекiтiлген паспорттары және мiндеттемелерi бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарлары болған кезде 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тиiстi бюджеттiк бағдарламалардың әкімшiлерiне рұқсаттар бередi; <*>
      Ағымдағы қаржы жылының бiрiншi айында Қаржы министрлiгi және жергiлiктi уәкілеттi орган қаржыландырудың жиынтық жоспарларының бекiтілуiне қарай бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне рұқсаттар бередi. <*>
      Ағымдағы қаржы жылының соңғы айында Қаржы министрлiгi және жергiлiктi уәкілеттi орган ағымдағы қаржы жылының 20 желтоқсанына дейiн тиiстi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне рұқсаттар бере алады. <*>
      Ерекше жағдайларда Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың шешiмдерiне сәйкес Қаржы министрлiгi және жергілiктi уәкілеттi орган ағымдағы айдың 10-күнiнен кейiн, ал ағымдағы қаржы жылының соңғы айында ағымдағы қаржы жылының 20 желтоқсанынан кейiн рұқсаттар бере алады. <*>
      оларды Қаржы министрлiгiнің аумақтық органдары арқылы бюджеттік бағдарламалардың тиiстi әкімшiлерiне жеткiзедi. 
      9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджет қаражатын мақсатқа сай пайдаланбағаны үшiн нұсқамалар түсуiне қарай Қаржы министрлiгi және жергiліктi уәкілеттi орган тиiстi бюджеттердiң мiндеттемелерi бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына сәйкес бюджеттiк бағдарламалардың тиiстi әкiмшiлерiне рұқсаттар бередi. 
       Ескерту. 77-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      78. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi Қаржы министрлiгi және жергiлiктi уәкiлеттi орган оларға рұқсаттар бергеннен кейiн үш жұмыс күнi iшiнде 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерге рұқсаттар бередi. 
      Мемлекеттiк мекемелерге рұқсаттар бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілерiнің мiндеттемелерi бойынша қаржыландыру жоспарына, паспорттарына сәйкес бюджеттiк бағдарламалар әкiмшілерінің рұқсаттары шегiнде берiледi және қазынашылықтың аумақтық органдарына жеткiзiледi. 
      79. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы "Сайлаулар жүргiзу" республикалық бюджеттiк бағдарламасы бойынша Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес рұқсат бередi. 
      80. <*>
       Ескерту. 80-тармақ алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      81. Есептi кезеңде қаржыландырылатын бюджеттiк бағдарламалар (кiшi бағдарламалар) жөнiндегi рұқсаттардан басқа рұқсаттар ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанына дейiн әрекет етедi.

  10-тарау. Мiндеттемелердi қабылдау және тiркеу рәсiмдерi

      82. Мемлекетке қызмет көрсететiн заңды және жеке тұлғалардың алдындағы мемлекеттiк мекемелердің мемлекеттiк бюджет есебiнен (бұдан әрi - бюджет қаражатын алушылар) мiндеттемелерi Қазақстан Республикасының Азаматтық  Кодексiне  сәйкес қабылданады.
      83. Бекiтiлген паспорттарға сәйкес бюджет қаражатының пайдаланылуын бақылау және бюджеттiк бағдарламалардың, мiндеттемелерi бойынша қаржыландыру жоспарлардың және мемлекеттiк мекемелерге берiлген рұқсаттардың бекiтiлген сомадан тыс мiндеттемелерiн қабылдауға жол бермеу мақсатында мемлекеттiк мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушiлермен жасасқан шарттарына (бұдан әрi - берушiлер) қабылданған мiндеттемелердi тiркеудi жүргiзедi. 
      84. <*>
       Ескерту. 84-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      Ескерту. 84-тармақ алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .  
      85. Мiндеттемелердi тiркеу рәсiмi шығыстардың мынадай топтасуын көздейдi: 
      бiрiнші топ - өтеусiз негізде мемлекеттiк мекеме мен жеке тұлғалардың - бюджет қаражатын алушының арасындағы азаматтық құқықтардың және мiндеттемелердiң туындауына әкеп соқтыратын шығыстардың түрлерi; 
      екіншi топ - стипендияларды, зейнетақыларды және жәрдемақыларды қоса алғанда, оның қызметкерлерiнен басқа, мемлекеттiк мекеме мен бюджет қаражатының алушыларының арасындағы шарт жасалмайтын азаматтық құқықтар мен мiндеттемелердiң туындауына әкеп соқтыратын шығыстардың түрлерi; 
      үшiншi топ - тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) алуға арналған шарттарды (бұдан әрi - шарт) жасаса отырып және көрсетілген шарттың талаптарына сәйкес "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  27-1-бабына  сәйкес мемлекеттiк сатып алу мәнi болып табылмайтын тауарларды (жұмыстарды және қызметтердi) сатып алуға мiндеттемелердi қоса алғанда, өтеусiз негiзде мемлекеттiк мекеме мен бюджет қаражатын алушылардың арасындағы азаматтық құқықтар мен мiндеттемелердiң туындауына әкеп соқтыратын шығыстардың түрлерi; <*>
      төртiншi топ - Қазақстан Республикасының Yкiметi немесе жергiлiктi атқарушы органның шешiмi негiзiнде қайтарымды негiзде шарт жасасу жолымен және көрсетiлген шарттың ережелерiне сәйкес Қаржы министрлiгi немесе жергiлiктi уәкiлеттi орган мен бюджет қаражатын алушылардың арасында азаматтық құқықтар мен мiндеттемелердiң туындауына әкеп соқтыратын шығыстардың түрлерi. <*>
      шығыстардың бесiншi тобы - шарттар жасалмастан, олардың арасында бюджетаралық қатынастар туындайтын, жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке бөлiнген Қазақстан Республикасының Үкiметi резервiнiң қаражатын қоса алғанда, ресми трансферттер. <*>
      Мемлекеттiк талаптар тiзiлiмi Қазақстан Республикасының Үкiметi мен жергiлiктi атқарушы органдар талаптарының тiзiлiмiн қамтиды, олар уәкiлеттi орган мемлекеттiк кредиттер бойынша мiндеттемелердi орындауға байланысты бюджеттен берілген кредиттер бойынша бюджетке қаражатты және бюджеттен алынған қаражатты қайтару жөнiндегі Қазақстан Республикасының Үкiметi мен жергiлiктi атқарушы органның талаптарын тiркеудi жүргiзетiн құжат болып табылады.
       Ескерту. 85-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N  816 , 2004.10.27. N  1101   қаулыларымен. 
      85-1. Мемлекеттiк мекемелердiң шығыстардың бiрiншi және екiншi топтары бойынша мiндеттемелерiн тiркеудi жүзеге асыру рәсімі мемлекеттiк мекемелердiң ақы төлеуге шоттарын, ал үшінші және төртiншi топтар бойынша - 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттiк мекеме ұсынатын Мiндеттемелердi тiркеуге арналған өтiнiмдi және 12-1, 12-2, 12-3, 12-4-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша бюджет қаражатын алушылар алдындағы Міндеттемелерді тiркеу туралы хабарламаны (Тапсырысты) (бұдан әрi - Өтінiм және Хабарлама (Тапсырыс) бекiтуге негiзделедi.
      Ерекше және өзге ағымдағы шығындарды жүзеге асыру, атқару құжаттарын орындау, сондай-ақ шығындарды жабуға заңды тұлғаларға ағымдағы трансферттердi, заңды тұлғаларға мақсатты ағымдағы трансферттердi, заңды тұлғаларға күрделі трансферттердi, өзге де күрделі трансферттердi мемлекеттiк мекемелер тауарларды (жұмыстар мен қызметтерді) берушілерге немесе үш миллион теңгеден асатын сомаға бюджет қаражатын алушыларға бөлу кезiнде аумақтық қазынашылық органдары мемлекеттiк мекеменiң ақы төлеуге шотының негiзiнде 12-1, 12-2, 12-3, 12-4-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша Өтінiмдi және Хабарламаны (Тапсырысты) қалыптастырады
      Ескерту. Жаңа 85-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .  
      86. Шарт жасасуды талап ететiн шығыстардың экономикалық сыныптамасы бойынша шығыстардың тiзбесiн және олар бойынша шарттар жасасуды талап етпейтiн шығыстардың тiзбесiн Қаржы министрлiгi белгiлейдi. <*>
       Ескерту. 86-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      87. Бірінші және екінші топтардың мiндеттемелерiн тiркеу қазынашылықтың аумақтық органдары оны Өтiнiм түрiнде қабылдау жолымен мемлекеттiк мекемелердiң ақы төлеуге берiлген Шотының негiзiнде жүзеге асырылады. Бұл ретте, мемлекеттiк мекеме оны Ақы төлеуге шот қалыптастыру кезінде пайдалану үшiн Өтiнiмге нөмiр бередi. <*>
       Ескерту. 87-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .   
      88. Үшінші топтың шығыстары бойынша мiндеттемелердi тіркеу мемлекеттік мекеме мемлекеттік сатып алу туралы заңға сәйкес мемлекеттiк сатып алу рәсiмдерiн мемлекеттiк мекеме жүргiзгеннен кейiн басталады. <*>
      Мемлекеттiк сатып алу мәнi болып табылмайтын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алуға үшіншi топтың шығыстары бойынша мiндеттемелердi тiркеу мемлекеттiк мекеме бюджет қаражатын алушымен шарт жасасқаннан кейiн басталады. <*>
      Мемлекеттiк сатып алу жөніндегi рәсімдерге дайындалу кезiнде конкурстың мiндеттi шарттарының құрамына рәсiмдердің қатысушыларына сатып алынатын тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) ұсынылатын бағалардың негiзi туралы талаптар енгiзiлуi тиiс.
       Ескерту. 88-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N  816 , 2004.10.27. N  1101   қаулыларымен.
       88-1. Төртiншi топтың шығыстары бойынша қабылданған мiндеттемелердi тiркеу мыналарға бюджеттiк кредит беру кезiнде жүзеге асырылады:
      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi жүргiзген конкурстық iрiктеудiң нәтижелерi бойынша екiншi деңгейдегi банктi немесе банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыруға ҚҰБ лицензиясы бар ұйымдарға. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар осы Ережеде анықталады;
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның шешiмi негiзiнде "Қазақстанның Даму Банкi" жабық акционерлiк қоғамын (бұдан әрi - Қазақстанның Даму Банкi);
      бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi екіншi деңгейдегi банктердiң, банктiк операциялардың жекелеген түрлерiне ҚҰБ лицензиясы бар ұйымдар арасында кредит шарттарын жасасуды, кредит беруді, мiндеттемелердi орындаудың және кредиттердi қайтарудың мониторингiн жүзеге асыруды қоса алғанда агент қызметтерiн көрсетуге конкурс өткiзгеннен кейiн Қазақстан Республикасының азаматтарын. Қазақстан Республикасының азаматтарына кредит беру жөнiндегi агенттер "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына  сәйкес анықталады;
      үкiметтiк сыртқы қарыздардың қаражаты есебiнен инвестициялық жобаларды iске асыру кезiнде шаруашылық жүргiзушi субъектiлердi - Қазақстан Республикасының резиденттерiн;
      мәслихат жергiлiктi атқарушы орган кредит, оған қызмет көрсету жөнiндегi мiндеттемелердi қабылдағаны туралы шешімдi бекiткеннен кейiн және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде жергiлiктi атқарушы органға. <*>
      Ескерту. 88-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
       88-2. Шығыстардың бесiншi тобының мiндеттемелерiн тiркеу Өтінiм ретiнде аумақтық қазынашылық органдарының төлеуге арналған шотты қабылдауы арқылы жүргізіледі. <*>
       Ескерту. 88-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулысымен.
      89. Мемлекеттiк мекеменiң тиiстi берушімен немесе бюджет ақшасын алушымен шарттар (бұдан әрi - Шарт) жасасуы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне және мемлекеттiк сатып алу туралы заңға сәйкес мынадай деректемелердi ескере отырып, берiлген рұқсаттар шегiнде жүзеге асырылады:
      шарт бойынша міндеттемелердің қатысушылары;
      тараптардың толық атауы және мекен-жайлары;
      бюджеттiк бағдарламаның атауы;
      шарт жасасу мәнi;
      тараптардың міндеттемелерiн атқару нәтижелерiн кiм қабылдайтыны;
      мiндеттемелердi мерзiмiнен бұрын атқару мүмкiндiктерi туралы;
      міндеттемелердi атқару барысы туралы ақпаратты беру туралы;
      мiндеттемелердi атқарудың бiр қалыптылығын талап ету;
      ақшалай мiндеттемелердiң мөлшерi;
      төлемдер мен есептемелердi жүзеге асыру тәртiбi және тәсілдерi;
      Салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi (бұдан әрi - СТН), жеке бiрегей коды, банктік бiрегей коды және тараптардың толық мекен-жайы;
      шарт бойынша мiндеттемелердi атқару күнi немесе ол атқарылуы тиiс уақыт кезеңi, бұл ретте шарт бойынша міндеттемелердi атқару мерзімдерi бюджеттiк бағдарлама паспортында көрсетiлген бюджеттiк бағдарламаның кiшi бағдарламасы және бюджеттiк бағдарламаларды орындау нәтижелерi бойынша iс-шараларды iске асыру мерзімдеріне сәйкес келуi тиiс; 
      шарт бойынша мiндеттеменi орындау орны; 
      Қазақстан Республикасының Парламентi бекiткен үкіметтік сыртқы заем жөнiндегi шарт (келiсiм) шеңберiнде қолданылу мерзiмi бiр қаржы жылынан асатын Шартты жасасу кезiнде шарт шеңберінде сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) құны (бұдан әрi - Шарт сомасы), сомаларды тиiстi қаржы жылдарына бөле отырып, Шарттың жалпы сомасы көрсетiледi, валютада және немесе өтiнiмнiң жалпы сомасының пайыздарында алдын ала төлеу мөлшерiн көрсете отырып, ақы төлеудiң схемасы және шарты; <*>
      сандық (табиғи) және құндық түрде орындалатын жұмыстар мен қызметтердiң көлемi. Құндық түрде орындалатын жұмыстар мен қызметтердiң айлар бойынша көлемдерi тиiстi бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларындағы көрсетілген сомаларға сәйкес келуi тиiс; 
      шарттың ережелерiн орындау үшін тараптардың жауапкершілігі; 
      орындалған жұмыстардың (берулердiң, көрсетілген қызметтердің) кесiмiн мiндеттi жасауды көздейтiн шарт; 
      тараптардың оның шарттарын орындамау кезiндегi iс-әрекетi және шарттың екiншi тарапының айыппұл мен өсiмақыны бюджетке есептеуi;
      Қазақстан Республикасының Парламентi бекiткен үкiметтiк сыртқы заем жөнiндегi шарттың (келiсiмнiң) шеңберiнде мемлекеттiк мекеме мен тауарларды (жұмыстарды және қызметтердi) берушiнiң арасында жасалған Шарт бойынша мiндеттемелердi орындау мерзiмi бiр қаржы жылынан асқан кезде Шарт бойынша мiндеттемелердiң сомасы мемлекеттiк мекемеге жыл сайын бөлiнетiн рұқсаттардың шегінде тиiстi қаржы жылдарына бөлiнеді.
       Ескерту. 89-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      Ескерту. 89-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .
       89-1. Агенттiк келiсiм мыналарды қамтуы тиiс:
      тараптардың толық атауы мен мекен-жайлары;
      бюджеттiк бағдарламаның атауы;
      агенттiк келiсiмдi жасасу мәнi;
      агент функцияларының, ол орындайтын жұмыстар мен қызметтердiң құрамы мен мазмұны;
      агент орындайтын жұмыстар мен қызметтердiң құны;
      жұмыстар мен қызметтердi орындау мерзiмi;
      жобаны қаржыландыру жөнiндегi төлемдер мен есеп айырысуларды, бюджеттiк кредиттi беру мен қаражатты бюджетке қайтаруды (қайтарымды қаржыландырған жағдайда) жүзеге асырудың тәртiбi мен тәсілдерi;
      бюджет қаражатын агент шотына аудару кестесi;
      агенттiң бюджет қаражатын пайдалануды растайтын құжаттарды беру тiзбесi, тәртiбi және мерзiмi;
      қаржы агентiнiң қызметтерiне ақы төлеу көздерi мен тәртiбi;
      агенттiк келiсiм тараптарының өзара мiндеттемелерi;
      тараптардың агенттiк келiсiмнiң шарттарын орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны үшiн жауапкершілiгi. <*>
       Ескерту. 89-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      90. Осы Ережеде мынадай түсiнiктер пайдаланылады: 
      кредит берушi - Қазақстан Республикасының Yкiметi немесе жергіліктi атқарушы органдар; 
      бюджеттiк несие - мерзімділік, ақылық және қайтарымдылық жағдайларында тиiстi бюджеттерден кредит берушiлер ұсынатын, сондай-ақ мемлекеттiк кепілдiк жөнiндегi мiндеттемелердi орындауға оқшауландырылатын ақшалар; <*>
      заем алушы - тиiстi бюджет алдында кредиттi қайтару жөнiнде тiкелей мiндеттемелерi бар бюджет қаражатынан кредит алушы; <*>
      банк-заемшы - Даму Банкі, банктiк операциялардың жеке түрлерiн жүзеге асыруға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар, түпкi заемшыларды одан әрi несиелендiру үшiн тиiстi бюджеттерден бюджеттiк кредит алатын екiншi деңгейдегi банк немесе ұйым; <*>
      түпкi заемшы - банк-заемшы арқылы бюджеттік кредит алатын заңды немесе жеке тұлға;
      Агент - екiншi деңгейдегi банк, банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыруға ҚҰБ лицензиясы бар ұйым немесе агенттiк келiсiмнiң негiзiнде Даму Банкi. <*>
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнің (жергiлiктi атқарушы органның) актiсiне республикалық бюджет туралы заңға және Қазақстан Республикасы Үкiметiнің шешiмiне сәйкес қайтарымды негiзде бюджеттен жеке және заңды тұлғаларды, төмен тұрған бюджеттердi қаржыландыру үшін тағайындалған бюджеттік бағдарламалар бойынша төртiншi топтың (бұдан әрi - кредит алушылар) мiндеттемелерiн тiркеу үшiн Қаржы министрлiгi мен жергiлiктi атқарушы органдар арасында шарт жасалады, ал банктер-қатысушылар арасындағы конкурстың нәтижелерi бойынша: 
      кредиторлар мен банктер-заемшылар; 
      банктер-заемшылар және түпкі заемшылар арасында шарт жасалады. 
      Бюджеттiк кредит беру оларды түпкi заемшыларға кейіннен бере отырып банк-заемшыларға бюджеттік кредит беру жолымен жүзеге асырылады. 
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың кредиттерін банк-заемшыларға беру жөнiндегi рәсімдер осы Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.
      Республикалық бюджет ақшаларының есебiнен бюджеттік кредиттер беру туралы шарттар (келiсiмдер) жасасу Қазақстан Республикасының Yкiметi атынан Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi жүзеге асырады.
      Жергiлiктi бюджет ақшаларының есебiнен бюджеттiк кредиттер беру туралы шарттар (келiсiмдер) жасасу жергілiктi атқарушы орган атынан әкiм немесе оларды ауыстыратын тұлға жүзеге асырады.
      Кредитор мен кредит алушы арасындағы шартта мыналар:
      шарт бойынша мiндеттеменiң қатысушылары - кредитор және кредит алушы;
      толық атауы, СТН, және тараптардың мекен-жайы;
      бюджеттiк бағдарламаның атауы;
      шарт жасасудың мақсаты;
      ақшалай мiндеттеменiң (кредиттiң) мөлшерi;
      кредит валютасы;
      кредит беру нысаны;
      сыйақы ставкасы;
      борыштың негiзгi сомасын өтеу мерзiмi;
      борыштың негiзгi сомасын өтеу кестесi және сыйақы;
      міндеттемелердi кредит алушылардың мерзiмiнен бұрын пайдалану мүмкiндiгi туралы;
      кредит қайтарымдылығын қамтамасыз ету;
      борыштың негiзгi сомасын өтеу және сыйақы төлеу жөнiндегi жеңiлдiк кезеңiнiң болуы (болмауы);
      кредиттi қамтамасыз ету (кепiл түрi);
      шарт талаптарын орындағаны үшін тараптардың жауапкершiлiгi;
      оның талаптарын тараптар орындамаған кезде iс-әрекеттер және айыппұл мен шарттың екiншi тарабының өсiмiн есептеу ескерiледi.
      Бұл ретте:
      бюджеттік бағдарламаның атауы, шарт жасасудың мақсаты, ақшалай міндеттемелердің (кредиттің) мөлшерi паспортқа сәйкес көрсетіледі; 
      бюджеттік кредиттің мөлшері абсолюттiк шамада қалай болса, сомада да, шетелдік валютадағы баламалы анықталған сомада айқындалуы мүмкін; 
      кредит валютасы ұлттық валютада айқындалады; 
      кредит беру нысаны төлемдердi жүзеге асыру тәсiлiне және тәртiбiне тәуелдi болады; 
      бюджеттiк кредиттер тiркелмеген (құбылмалы), және сыйақының тiркелген ставкасы болып берiлуi мүмкiн; 
      Тiркелген сыйақы ставкасы - мөлшерi бюджет кредитiнiң бүкiл мерзімiне өзгерiссiз белгiленетiн сыйақы ставкасы. <*>
      Өзгермелi сыйақы ставкасы - капитал рыноктарындағы конъюнктураға байланысты өзгеретiн сыйақы ставкасы; <*>
      Бюджет кредитiнiң мерзiмi бюджет кредитiн қарыз алушының шотына аударған күннен бастап есептеледi. <*>
      Республикалық бюджет қаражаты есебiнен кредит бойынша жоғарыда аталған шарттың талаптары жергілікті атқарушы органдардың шешімдерiмен - жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмдерiмен анықталады. 
      Мемлекеттiк мекемелердi қайта ұйымдастыру және тарату кезiнде құқық мирасқорлары Қаржы министрлiгiнiң органдарында тiркелген шартқа өзгерiстер енгiзуге өтiнiм бередi.
       Ескерту. 90-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      91. Шарттың сомасы мемлекеттiк мекеменiң қабылдаған мiндеттемелерiн және жылдың басталуынан тиісті айдағы керi қайтаруды шегерiп тастағаннан кейiн және Қазақстан Республикасы Бiрыңғай бюджеттiк жiктемесi шығыстарының бюджеттiк жіктемесінің тиiстi кодтары бойынша мемлекеттiк мекемелерге бөлiнген рұқсаттардың мөлшерінен аспауы тиiс.
      Егер Қазақстан Республикасының Парламентi бекiткен үкiметтiк сыртқы заем жөнiндегi шарттың (келiсiмнiң) шеңберiнде мемлекеттiк мекеме мен тауарларды (жұмыстар мен қызметтердi) берушiлер арасындағы Шарт бiр қаржы жылынан асатын мерзiмге жасалса, онда мiндеттемелердi тiркеу ағымдағы қаржы жылына арналған Шарт шеңберiнде мiндеттемелердiң мөлшерiне сәйкес мемлекеттік мекемеге берiлген рұқсаттардың шегiнде жүзеге асырылады. <*>
      Егер бiр бюджеттiк бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) орындау үшiн Шарттар бiрнеше берушiлермен жасалса, мұндай шарттардың жалпы сомасы берiлген рұқсаттардың сомасынан аспайды, оның шегiнде осы бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша шарттар жасасуға жол беріледi. 
      Шарт сомасының берiлген рұқсаттардың сомасынан асып түсуi қосымша сомаға рұқсаттар беру жолымен бюджеттiк бағдарлама және кiші бағдарлама жөнiндегi мемлекеттік мекеменiң мiндеттемелерi бойынша қаржыландыру жоспары шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiгi бойынша сомалар шегiнде жол берiледi. 
      Қосымша сомаға рұқсаттар жылдың басынан бастап ағымдағы айға арналған тиiстi кодтар бойынша мемлекеттiк мекемеге берiлген рұқсаттарды шегере отырып, бағдарлама, кiшi бағдарлама және мемлекеттік мекеменiң міндеттемелерi бойынша қаржыландыру жоспары шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшелiгi бойынша сомалар шегiнде берiлуi мүмкiн. 
      Егер бағдарлама, кiшi бағдарлама кодтары және жылдың басынан бастап ағымдағы айға арналған тиiстi кодтар бойынша мемлекеттік мекемеге берiлген рұқсаттарды шегере отырып, бағдарлама, кiшi бағдарлама және мемлекеттiк мекеменiң міндеттемелерi бойынша қаржыландыру жоспары шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшелiгi бойынша сома қосымша сомаға рұқсаттар беруге мүмкiндiк бермесе, онда осы Ережеде белгiленген тәртiппен мемлекеттiк мекеменiң міндеттемелерi бойынша қаржыландыру жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы ұсыныс енгiзiледi.
       Ескерту. 91-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      Ескерту. 91-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .
      92. Бiрiншi және екiншi топтардың шығыстары бойынша мемлекеттiк мекеме қазынашылықтың аумақтық органдарына Ақы төлеуге шот ұсынады. 
      93. Екiншi және үшiншi топтардың шығыстары бойынша мемлекеттік мекеме қазынашылықтың аумақтық органдарына тауарлардың (жұмыстар мен қызметтердiң) бiр және одан көп атаулары үшiн бюджет қаражатын әрбiр алушыға жеке Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк жiктемесiнiң әрбiр коды бойынша өтінімдi (мекеме/бағдарлама/кішi бағдарлама/ерекшелiк), сондай-ақ мемлекеттiк сатып алу туралы шартты немесе Қаржы министрлiгi (жергiлiктi уәкiлеттi орган) мен несие алушы арасында жасалған шартты бередi.
      Қазынашылық органдары Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен және осы ережеге сәйкес Өтiнiмдi және шартты тексередi.
      94. Өтiнiмдi қалыптастыру мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелерiн тiркеудің бiрiншi сатысы болып табылады. Өтiнiмдердi нөмiрлеудi мемлекеттiк мекемелер жүзеге асырады.
      95. Өтiнiмнің бiрiншi бөлiмiнде мынадай деректемелер:
      мемлекеттiк мекеменiң коды;
      мемлекеттiк мекеме берген Өтiнiмнің нөмiрi:
      санаты:
      01 - республикалық бюджет;
      02 - облыстық бюджет және Астана және Алматы қалаларының бюджеттерi;
      03 - аудандық (қалалық) бюджет;
      05 - арнайы;
      қаржыландыру көзi:
      1 - үкiметтiк сыртқы заемның қаражатынан басқа, бюджеттiң есебiнен;
      2 - үкiметтiк сыртқы заемдардың есебiнен;
      мемлекеттік мекеменің атауы;
      шығыстардың сипаттамасы;
      бюджеттiк сыныптаманың кодтары (мекеме/бағдарлама/кiшi бағдарлама) ерекшелiк);
      тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) берушiнiң коды, атауы, CTH-i және мекен-жайы, беруші банктің (бюджет қаражатын алушының) атауы және БCК; <*>
      бiр бiрлiк үшiн атауы, саны, бағасы және тауарлар (жұмыстар, қызметтер) топтарының жалпы құны және Өтiнiмнiң жалпы сомасы көрсетiледi. 
      Өтiнiмнiң жалпы сомасы жылдың басынан бастап тиiстi айға қабылданған міндеттемелер мен қайтарып алулардың сомасын шегере отырып және Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк  сыныптамасы  шығыстарының бюджеттiк сыныптамасының тиiстi кодтары бойынша мемлекеттiк мекемелерге берілген рұқсаттардан аспауы тиiс.
      Ескерту. 95-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N  320 , 2004.10.27. N  1101   қаулыларымен. 
      96. Өтiнiмнiң бiрiншi бөлiмiнiң "Шығыстардың сипаттамасы" алаңында Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi бекiткен экономикалық сыныптаманың құрылымына сәйкес келетiн шығындардың түрi, тауардың (жұмыстар мен қызметтердiң) шығу тегi туралы ақпарат мемлекеттiк сатып алу туралы заңға сәйкес және заем туралы шарттың (келiсiмнiң) ережелерiне сәйкес мемлекеттiк сатып алудың тәсілдерi келтiрiледi, тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушiнің немесе бюджет қаражатын алушының ЖБК. 
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң (жергiлiктi атқарушы органдардың) шешiмдерiне сәйкес мемлекеттiк мекемелер мiндеттемелер қабылдаған жағдайда мемлекеттік мекемелердiң мiндеттемелерiн тiркеу үшiн Өтiнiмдер қалыптастырған кезде сол сияқты Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң (жергiлiктi атқарушы органдардың) шешiмiнiң нөмiрi және күнi "Шығыстардың сипаттамасы" алаңында көрсетiледi.
       Ескерту. 96-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      Ескерту. 96-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .
      97. Өтiнiмнiң "Төлемдер кестесi" бөлiмiнiң "Негiздеме-құжат" алаңында құжаттың атауы көрсетiледi, оның негiзінде төлем жүргізіледі. 
      Мұндай құжаттар Шарт, берушінің алынған тауарлар (жұмыстар және қызметтер) үшін төлемдерiн жүзеге асыруға арналған шот-фактурасы, тауарды, орындалған жұмыстарды және/немесе көрсетілген қызметтерді қабылдау-беру актісі, қолма-қол ақы төлеу нысаны кезiнде төлемдердi жүзеге асыруға арналған чек және оның негiзiнде мемлекеттiк мекеме ақы төлеуге шотты қалыптастыратын басқа да құжаттар болуы мүмкiн. <*>
       Ескерту. 97-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулысымен.
      98. Өтiнiмнiң "Төлемдер кестесi" бөлiмiнiң "Төлем күнi" және "Сомасы" алаңдарында төлемнiң жоспарланған күнi мен сомасы көрсетіледi. "Сомасы" бағанындағы жалпы сома Өтiнiмнің жалпы сомасына сәйкес келуі тиіс. 
      99. Өтінімнің "Төлемдер кестесi" бөлiмiнiң "Өтiнiмнiң %" алаңында қажет болған кезде түпкi төлемнің сомасы көрсетiледi. Тауарларды (жұмыстар мен қызметтердi) беру туралы шарттың ережелерiне сәйкес валютамен және Өтiнiмнің жалпы сомасының пайыздарымен алдын ала төлеудiң мөлшерi көрсетiледi.
      Алдын ала төлеу шығыстардың экономикалық сыныптамасының мынадай ерекшелiктерi үшiн мүмкiн.
      100. Yшiншi топтың қабылданған мiндеттемелерiн төлеу үшiн:
      Ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының 50 процентiнен аспайтын мөлшерде шығыстардың экономикалық сыныптамасының мынадай ерекшелiктерi үшiн алдын ала ақы төлеуге рұқсат етiледi:
      131 "Тамақ өнiмдерiн сатып алу",
      132 "Дәрi-дәрмектердi және медициналық сипаттағы өзге де құралдарды сатып алу",
      134 "Мүлiктiк керек-жарақ заттарын және басқа пiшiмдiк және арнайы киiм-кешектердi сатып алу, тiгу және жөндеу",
      135 "Ерекше жабдықтар мен материалдарды сатып алу",
      139 "Өзге тауарларды сатып алу",
      411 "Активтердi сатып алу",
      412 "Ғимараттар мен үй-жайларды сатып алу";
      138 "Yй-жайларды жалға алуға ақы төлеу", 141 "Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу" және 144 "Электр энергиясы үшiн ақы төлеу", 145 "Жылу үшiн ақы төлеу" шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi үшiн алдын ала ақы төлеуге рұқсат eтiлмейдi;
      145 "Жылу үшiн ақы төлеу" шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiгi бойынша алдын ала ақы төлеу ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының 30 процентiнен аспайтын мөлшерде отын сатып алу бөлiгiнде ғана рұқсат етiледi;
      жоғарыда санамаланған тiзбеге кiрмейтiн шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша Ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының 30 процентiнен аспайтын мөлшерде алдын ала ақы төлеуге рұқсат етiледi;
       Ескерту. 100-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      100-1. Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастыру үшiн астықты мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру кезiнде Қазақстан Республикасының Үкiметi астықты мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру жөнiндегi iс-шараларды қаржыландырудың арнайы тәртiбiн белгiлеуi мүмкiн. <*>
       Ескерту. 100-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2004.05.12. N 522  қаулысымен .  
      101. Өтiнiмге мемлекеттiк мекеменiң бiрiншi басшысы немесе ол уәкiлеттiк берген тұлға және/немесе бас бухгалтерi қол қояды, олар оның дұрыс ресiмделуiне жауап бередi. Өтiнiм мемлекеттiк мекеменiң мөрiмен куәландырылады. 
      Бiрiншi басшы немесе ол уәкiлеттiк берген тұлға және/немесе бас бухгалтер болмаған жағдайда бiрiншi басшының оларға мiндеттер жүктеу туралы бұйрығына сәйкес жауапты тұлғалар қол қояды. 
      102. Мемлекеттiк мекеме қол қойылған және мөрмен куәландырған шартты және Өтiнiмдi Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртіппен қазынашылықтың тиiстi органдарына берiледi. Тауарды (жұмысты, қызметтi) бiр көзден сатып алған жағдайда мемлекеттiк мекеме мемлекеттiк сатып алу туралы заңға сәйкес бiр көзден сатып алуға рұқсат туралы мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi тиiстi уәкiлеттi органның басшысының қолымен хат бередi.
      Қазақстан Республикасының Парламентi бекiткен үкiметтiк сыртқы заем туралы шарт (келiсiм) шеңберiнде тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алуға арналған мiндеттемелердi тiркеу кезiнде мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық органына 12-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен келiсiлген өтінiмдi бередi.
      Ескерту. 102-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .
      102-1. Берушiнi таңдау үшiн негiз болып табылған сапаның, көлемнiң өзгермеуі шартымен және басқа шарттарда Шарттың сомасын бағаны азайту бөлігінде азайтқан жағдайда мемлекеттік мекеме Қаржы министрлiгiнiң аумақтық органына азайту сомасына арналған негiзгi Шартқа қосымша келiсiмдi және бұрын орындалған міндеттемелерді ескере отырып, Шарттың жаңа сомасына Өтінiм береді. <*>
       Ескерту. 102-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
       Ескерту. 102-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулысымен.
      103. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi 12-6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық органына ұсынатын Берушiнi (бюджет қаражатын алушыны) енгізуге арналған өтiнiмге сәйкес бюджет қаражатын берушілер мен алушылардың анықтамалығын қалыптастырады және жүргiзедi.
      Мемлекеттiк мекеме Берушiнi (бюджет қаражатын алушыны) енгiзуге арналған өтiнiмдi толтырудың дұрыстығына жауап бередi.
      Аумақтық қазынашылық органы бюджеттен төлемдердi қайтаруды жүзеге асыру кезiнде бюджет қаражатын берушілер мен алушылардың анықтамалығын қалыптастыруды салық органдары берген төлем құжаты негiзiнде жүзеге асырады. <*>
      Ескерту. 103-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .
      Ескерту. 103-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулысымен.
      104. Өтiнiмнен басқа мемлекеттiк мекемелер қазынашылық органдарына заем туралы шарт (келiсiм) бойынша төртiншi топтың мiндеттемелерiн тiркеу үшiн заем туралы шарттың (келiсiмнiң) ережелерiне сәйкес тауарларды (жұмыстар мен қызметтердi) берушiлерге аудару туралы қарыз шотынан көшiрме ұсынады. 
      105. Аумақтық қазынашылық органдары Өтінімнiң:
      "Мемлекеттiк мекеменiң атауы" жолының деректемелерімен Шарт бойынша Тапсырысшының толық атауының;
      "Шығыстардың сипаттамасы" және "Бюджеттiк сыныптаманың коды" жолдарының деректемелерінен Шарт жасасу мәнi мен нөмiрiнiң;
      "Бюджеттің түрі", "Қаржыландыру көзi" және "Бюджеттік сыныптаманың коды" жолдарының деректемелері мен Шарт бойынша бюджеттiк бағдарлама атауының;
      "Барлығы" жолындағы сомамен Шарт бойынша ақшалай мiндеттемелер мөлшерінің;
      "Берушінiң атауы және мекен-жайы" жолының деректемелерімен Шарт бойынша бюджет қаражатын берушінің немесе алушының толық атауы мен мекен-жайының;
      "Тауарлардың (жұмыстар мен қызметтердің) атауы" жолының деректемелерiмен Шарт бойынша тауарлардың (жұмыстар мен қызметтердiң) атауының;
      "Саны" және "Бағасы" жолдарының деректемелерімен Шарт бойынша орындалатын жұмыстардың және қызметтердiң бiрлігi үшін сан (заттай) және құн түріндегi көлемiнің;
      "Сомасы" жолының деректемелерімен Шарт бойынша орындалатын жұмыстардың құн түріндегі көлемiнiң;
      "Төлемдер кестесі" бөлiмiнiң "Төлеу күні" жолының деректемелерiмен Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімдерi мен төлеу кестесiнiң;
      Тауарларға (жұмыстар мен қызметтерге) ақы төлеу схемасы мен шарттарының, бұдан басқа, "Төлемдер кeстeci" бөлiмiнің "Негiздемелiк құжат" жолының деректемелерiмен Шарт бойынша тауарларды (орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтерді) беру актiсiнің мiндетті түрде жасалуын көздейтiн шарттарының;
      "Басшының қолы" бөлiмiнiң деректемелерiмен бiрiншi басшының (ол уәкілеттік берген тұлғаның) және бас бухгалтердiң (уәкiлеттi тұлғаның) қолдарының үлгілерi мен мемлекеттiк мекеменiң мөрi бедерiнiң және мемлекеттік мекеме атынан Шартқа қол қойған тұлғаның деректерi мен Шарттағы мөр бедерiнiң;
      берiлген рұқсаттар немесе олардың қалдық сомасымен Шарт сомасының сәйкестiгiн тексередi.
      Бұдан басқа, үшінші топтың мiндеттемелерiн тiркеу кезiнде берушінi жүргiзуге мемлекеттiк мекеменiң Өтінімi негiзінде қалыптасқан Қазынашылық комитетiнiң деректерiмен берушілер туралы деректердiң сәйкестігі тексерiледi.
      Егер жоғарыда санамаланған шарттардың бipeуi орындалмаса, онда аумақтық қазынашылық органы Өтінiмдi қайтару себебiн көрсете отырып, қатені жою үшiн орындамастан мемлекеттiк мекемеге қайтарады. <*>
       Ескерту. 105-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулысымен.
      106. Аумақтық қазынашылық органдары осы Ереженiң 105-тармағында санамаланған шарттарды мемлекеттiк мекеме сақтаған кезде Мiндеттемелердi тiркеуге арналған өтінімдi қабылдайды және оның негізiнде Хабарлама (Тапсырыс) қалыптастырады.
       Ескерту. 106-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулысымен.
      107. Хабарламаны (Тапсырысты) қалыптастыру мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелерiн тiркеудің екiншi сатысы болып табылады. Мемлекеттiк мекемелердiң Өтiнiмдерi негiзiнде Хабарлама (Тапсырыс) қалыптастырылады. 
      108. Хабарлама (Тапсырыс) республикалық бюджет туралы заңның және ағымдағы қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджеттердi бекiту туралы мәслихаттардың шешімдерiнің шеңберінде және бюджеттiк бағдарламаның паспортына, мiндеттемелер мен төлемдер жөнiндегi қаржыландырудың егжей-тегжейлi жоспарына, берілген рұқсаттарға және Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексiне сәйкес қабылданатын мемлекеттік мекемелердiң мiндеттемелерiн тiркеудi растайтын құжат болып табылады. 
      109. Мемлекеттiк мекеме осы Ереженiң 85-1-тармағында көзделген құжаттарды аумақтық қазынашылық органына берген сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде аумақтық қазынашылық органы 12-1, 12-2, 12-3, 12-4-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша төрт данада тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушінің немесе бюджет қаражатын алушының атауын, CTH-iн және ЖБК-сiн көрсете отырып Хабарлама (Тапсырыс) қалыптастырды.
      Барлық даналарға аумақтық қазынашылық органының жауапты орындаушысы бұрыштама қояды, оның бiрiншi басшысы күнiн көрсете отырып қол қояды және мөрмен расталады. 12-4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Хабарламаның (Тапсырыстың) төртiншi данасы және шарттың көшiрмесi аумақтық қазынашылық органында қалады, бiрiншi, екiншi, үшiншi даналары 12-1, 12-2, 12-3-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша мемлекеттiк мекемеге беріледі.      
       Ескерту. 109-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
       Ескерту. 109-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .
       110. Хабарламаның (Тапсырыстың) алынған даналарына мемлекеттік мекеменiң бiрiншi басшысы және бас бухгалтер қол қояды және мемлекеттiк мекеменiң мөрiмен расталады.
      Мемлекеттiк мекеме Хабарламаның (Тапсырыстың) бiрiншi және екiншi даналарын 12-1, 12-2-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша тауарларды (жұмыстар мен қызметтерді) тиiстi берушіге немесе бюджет қаражатын алушыға бередi.
      Егер Хабарламаның (Тапсырыстың) сомасы үш миллионнан асатын болса, онда Хабарламаның (Тапсырыстың) бiрiншi данасын 12-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) беруші немесе бюджет қаражатын алушы екiншi деңгейдегi банкке немесе оның банктік шоты ашылған банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға бередi.
      Мемлекеттiк мекемелер ақы төлеуге шотты қалыптастыру кезiнде "төлемнiң тағайындалуы" деген бағанда оның негізiнде ақшаны аудару жүзеге асырылатын құжаттың атауынан, нөмiрi мен күнiнен басқа, Хабарламаның (Тапсырыстың) нөмiрi мен күнін, сондай-ақ төлемнiң "ағымдағы" немесе "түпкі" мәртебесiн көрсетедi.
      Хабарламаның (Тапсырыстың) екiншi данасын тауарларды (жұмыстар мен қызметтердi) берушi немесе бюджет қаражатын алушы 12-2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тауарларды түпкі беру (жұмыстарды орындау және қызметтердi көрсету) кезiнде басшының қолын қойып және бюджет қаралатын берушінің немесе алушының мөрiн басып, мемлекеттік мекемеге бередi.
      Ескерту. 110-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .
      Ескерту. 110-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулысымен.
      111. <*>
       Ескерту. 111-тармақ алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен
      112. Хабарламаларды (Тапсырысттарды) мемлекеттiк мекемелердiң міндеттемелері және тауарларды (жұмыстар мен қызметтердi) түпкi төлеу кезiндегi төлемдер жөнiндегi қаржыландыру жоспарын орындау бойынша бухгалтерлiк есептi жүргiзу үшiн пайдаланады.
      Ескерту. 112-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .

  11-тарау. Төлемдердi ұлттық және шетел валютасында ақы төлеудiң қолма-қол емес және қолма-қол түрiнде жүзеге асыру рәсімдерi

      113. Бюджет қаражатының есебiнен, осы Ережеде айтылған ақылы қызметтерден, демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түсетiн қаражаттың және депозиттiк қаражаттың есебiнен төлемдердi ақы төлеудiң қолма-қол емес және қолма-қол түрiнде жүзеге асыру рәсiмдерi Ақы төлеуге шоттары және төлем құжаттарын қалыптастыру мен бекiтудi қамтиды.
      114. Ақы төлеуге шот - мемлекеттiк мекемелер қабылдаған және қазынашылық органдары тiркеген мiндеттемелердiң орындалғанын растайтын құжат, оның негiзінде қазынашылық органдары ақы төлеудiң қолма-қол емес және қолма-қол түрiнде төлемдердi жүзеге асырады. 
      Мемлекеттiк мекеме - ақшаны жiберушi - Ақы төлеуге шотты белгiленген нысанның бланкілерінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлемнiң негiздiлiгiн растайтын тиiстi құжаттарды міндеттi қоса бере отырып, екi данада Қазынашылықтың аумақтық органдарына ұсынады. 
      Ақы төлеуге шот қолдар мен мөр бедерiнің үлгiлерiне сәйкес мемлекеттiк мекеменiң уәкiлеттi органдарының және оның мөр бедерiн қамтуы тиiс. 
      Ақы төлеуге шотты онда көрсетiлген күнiнен он күнтiзбелiк күн iшiнде қазынашылық органдары қабылдауы мүмкiн. <*>
      Ақы төлеуге шот мемлекеттiк мекеме оны аумақтық қазынашылық органына ұсынған күннен бастап үш жұмыс күні iшiнде орындалады. <*>
      Ақы төлеуге ағымдағы шот - бұл алдын ала төлеудi қоса алғанда, мемлекеттік мекемелердiң тиiстi мiндеттемесiн аралық төлеудi жүзеге асыру үшін қалыптастырылатын ақы төлеуге шот.
      Ақы төлеуге түпкi шот - бұл мемлекеттiк мекеменiң тиiстi мiндеттемесiн түпкi төлеудi жүзеге асыру үшiн қалыптастырылатын ақы төлеуге шот.
      Ескерту. 114-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .
      Ескерту. 114-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулысымен.
      115. Ақы төлеуге шотты мынадай құжаттардың: 
      мiндеттемелердің бiрiншi тобы үшiн Қаржы министрлiгi белгiлеген нысандар бойынша мемлекеттiк мекеменiң төлем және есеп-төлем ведомостерінің; 
      бюджеттiк бағдарламалар әкімшілерінің стипендияларды, мемлекеттiк білім және студенттік несиелердi аударуын қоспағанда, бюджет қаражатын алушының шот-фактурасының және міндеттемелердің үшiншi тобы үшiн орындалған жұмыстар актiсiнiң; 
      кредитордың банк-заемшылардың қаражатын алуға арналған өтінiмi; 
      міндеттемелердiң төртiншi тобы үшін заем туралы шарттың (келiсiмнің) ережелерiне сәйкес республикадан тыс жерде ашылған банктiк шоттар арқылы тауарлар (жұмыстар, қызметтер) үшiн ақы төлеу қажет болған жағдайда, кредит шотынан көшiрменің; 
      мiндеттемелердiң төртiншi тобы үшiн тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) ақы төлеу кезiнде заем туралы шарттың (келiсiмнiң) ережелерiне сәйкес Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiнде ашылған банк шоттары арқылы тауарларға (жұмыстар мен қызметтерге) ақы төлеу қажет болған жағдайда инвестициялық жобаның арнайы шотынан көшiрменің; 
      оны ұсынған жағдайда, инкассалық өкiмнiң; 
      қолма-қол ақы төлеу нысаны болған кезде төлемдердi жүзеге асыру үшін чектердің негiзінде белгiленген 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұлттық валютада мемлекеттiк мекемелер қалыптастырады.
      116. Ақы төлеуге шоттарда мiндеттi тәртiппен мынадай деректемелер көрсетіледi:
      ақы төлеуге шоттың нөмiрi;
      Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасы бойынша мемлекеттiк мекеменiң коды, ҚҰБ белгілеген ақшаны жіберушiнің коды, салық төлеушiнiң толық атауы және СТН;
      мемлекеттiк мекемеге есеп-кассалық қызмет көрсетудi жүзеге асыратын қазынашылық органының атауы;
      қаржыландыру көзi:
      1 - үкiметтік сыртқы заемдардың қаражатынан басқа, бюджеттің есебінен,
      2 - үкiметтiк сыртқы заемдардың есебiнен;
      3 - ақылы қызметтерден түсетін қаражаттың есебiнен,
      4 - демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түсетiн қаражаттың есебінен,
      5 - депозиттiк қаражаттың есебiнен,
      8 - ерекше шығыстардың есебінен,
      S - есептік кезеңде бюджеттік бағдарламалардың шығыстарына жұмсалатын бюджет қаражатының есебiнен,
      І - Қаржы министрлiгiнiң Қазынашылық жүйесiнде ашылған аккредитивтiң есебінен;
      санат:
      01 - республикалық бюджет,
      02 - облыстық бюджет және Астана және Алматы қалаларының бюджеттерi,
      03 - аудандық (қалалық) бюджет,
      05 - арнайы;
      Бiрыңғай бюджеттiк сыныптаманың кодында мыналар:
      бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнің коды (үш белгi),
      бюджеттiк бағдарламаның коды (үш белгi),
      бюджеттiк кiшi бағдарламаның коды (үш белгi),
      бюджет қаражатының есебiнен төлемдердi жүзеге асыру үшiн - шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшелiгiнiң коды (үш белгi), 
      немесе ақылы қызметтерден түсетiн қаражаттың есебiнен төлемдердi жүзеге асыру кезiнде: 
      ақылы қызметтер түрiнiң коды (екi белгi); 
      тиiстi Өтiнiм нөмiрлерi және күндерi; <*>
      берушiнің толық атауы, ҚҰБ белгiлеген бенефициардың коды, салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi; 
      банктiң атауы және коды (банктiк сәйкестендiру коды), банк шотының коды (жеке сәйкестендiру коды), делдал банктiң (банктiк сәйкестендiру коды) және делдалдың банктiк шотының коды (жеке сәйкестендiру коды); 
      Бiрыңғай бюджеттiк  сыныптама  шығыстарының жiктеу коды;
      ҚҰБ бекiткен Бiрыңғай төлемдi тағайындаудың  сыныптаушысына  сәйкес төлемдi тағайындаудың коды;
      тиiстi Хабарлама бойынша соңғысы төлеген ақы төлеуге шоттың нөмiрi мен күнi;<*>
      тауардың (жұмыстардың, қызметтердiң) атауы;
      тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өлшем бiрлiктерi;
      Хабарламаға (Тапсырысқа) сәйкес тауардың әрбiр түрiнiң (жұмыстың, қызметтің) саны, бiр бiрлiгi үшiн немесе тауарлардың (жұмыстар мен қызметтердiң) тобы үшiн бағасы, тауардың (жұмыстың, қызметтің) әрбiр түрi бойынша немесе тауарлардың (жұмыстар мен қызметтердiң) әрбiр тобы бойынша теңгедегi құны және ағымдағы және түпкi төлемнің сомалары көрсетіледi.<*>
      Ақы төлеуге шоттың "Тауардың (жұмыстың және қызметтiң) атауы" алаңында қосымша мыналар:
      төлемдi жүргiзу үшiн негiз болып табылатын құжаттың түрi (орындалған жұмыстардың кесiмі, шот-фактура, чек, инкассалық өкiм және т.с.с.);
      төлем жүргiзу үшін негiз болып табылатын құжаттың атауы; <*>
      төлемдi жүзеге асырудың мақсаты көрсетiледi.
      Ақы төлеуге шоттың "Қазынашылық жүргіздi" алаңында төлемдi жүзеге асырудың күнi, ал мемлекеттiк (үкiметтiк) сыртқы заемның қаражаты есебiнен операцияны жүргiзген жағдайда - қаражатты несие шотынан алу көрсетiледi. <*>
      Ақы төлеуге көрсетiлген шығыстардың бюджеттiк жiктелiмiнiң коды Өтiнiмде және Хабарламада (Тапсырыста) көрсетілген шығыстардың бюджеттiк жіктелiмiнiң кодына ұқсас болуы тиiс, ақы төлеуге шотта көрсетілген төлемдi iске асыру мақсаты бюджет шығыстарының экономикалық ерекшелiгi құрылымы шығыстарының тiзбесiне сәйкес келуi тиiс.
      Төлемнiң тағайындауында міндетті түрде мемлекеттiк мекеме мен бюджет қаражатын алушы арасындағы Шарттың және мемлекеттiк мекеменiң Хабарламасының (Тапсырысының) нөмiрлерi мен күнi, сондай-ақ "ағымдағы" немесе "түпкi" түрінде ақы төлеуге шоттың мәртебесi көрсетiледi.
       Ескерту. 116-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N  816 ,
2004.03.15. N  320 , 2004.10.27. N  1101  қаулыларымен.
      117. Ақы төлеуге шотта төлемдердi шетел валютасында жүзеге асыру үшiн тауардың (жұмыстар мен қызметтердiң) әрбiр түрiнiң бiрлiгi үшiн немесе тауарлардың (жұмыстар мен қызметтердiң) тобы үшiн бағасы, ондағы құны және жалпы сомасы төлем күнiне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен анықталған валюта айырбасының рыноктық бағамы бойынша ұлттық валютаға қайта есептеледi. <*>
       Ескерту. 117-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N  816 , 2004.10.27. N  1101  қаулыларымен.
      118. Ақы төлеуге шотта бюджетке түсетiн түсiмдердi және мiндеттi зейнетақы жарналарын жинақтаушы зейнетақы қорына аудару бойынша сома тұтастай теңгеде көрсетіледi, тиындармен түпкi есеп айырысу жылына бiр рет желтоқсан айында жүргiзiледi. 
      119. Барлық топтардың тіркелген мiндеттемелерi бойынша төлемдердi жүзеге асыру үшін мемлекеттік мекеме Ақы төлеуге шотты, шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының нөмiрi, күнi, коды, сомасы көрсетiлген, мемлекеттiк мекеме басшысының қолы қойылған және мөрi басылған Ақы төлеуге шоттардың тiзiлiмiн Қаржы министрлiгiнiң органдарын ұсынады. <*>
      Бұдан басқа, тауарларды беруге (жұмыстарды орындауға және қызметтердi көрсетуге) түпкі ақы төлеу кезiнде мемлекеттiк мекеме Қаржы министрлігінiң аумақтық қазынашылық органына, басшының қолын қойып және бюджет қаражатын берушiнiң немесе алушының мөрiн басып, 12-2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Хабарламаның (Тапсырыстың) екiншi данасын бередi. <*>
      Жергілікті бюджеттердiң қаражаты есебiнен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекеме Хабарламаның (Тапсырыстың) бiрiншi данасының көшірмесін тиiстi жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы жөнiндегі бухгалтерлік есепті жүргізу үшін жергiлiктi уәкілеттi органға  береді.<*>
       Ескерту. 119-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N  816 ,  2004.03.15. N  320 , 2004.10.27. N  1101  қаулыларымен.
      120. Бiрiншi топтың қабылданған міндеттемелерi бойынша төлемдердi жүзеге асыру үшiн Ақы төлеуге шотқа міндетті зейнетақы жарналарын жинақтаушы зейнетақы қорларына аудару үшiн - белгiленген тәртiппен екi данада Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысына сәйкес қалыптастырылған мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнің тізімі қоса берiледi. <*>
      Жоғарыда санамаланған тiзiмдердiң жасалуының және қалыптастырылуының дұрыстығына мемлекеттiк мекеменің басшысы жауап бередi. 
      Мiндеттi зейнетақы жарналарын жинақтаушы зейнетақы қорларына аудару жөніндегi тiзiмнің бiр данасында оның қабылданғандығы туралы қазынашылықтың аумақтық органы қызметкерлерiнiң белгiсi қойылады және мемлекеттiк мекемеге қайтарылады. 
       Ескерту. 120-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N  816 , 2004.10.27. N  1101  қаулыларымен. 
      121. Субсидияларды төлеудi жүзегe асыру үшiн бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiлерi Қазынашылық органдарына Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актiлерiмен белгiленген құжаттарды береді. <*>
      Субсидияларды төлеу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi анықтайды. <*>
      Заңды тұлғалардың шығындарын жабуға байланысты қабылданған мiндеттемелер бойынша төлемдердi жүзеге асыру үшiн бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарына сәйкес Ақы төлеуге шотқа бюджеттiк бағдарламаны және кiшi бағдарламаны орындауға пайдаланылған жалпы сома туралы ақпарат, сондай-ақ заңды тұлғалардың кiрiстерi есебiнен бюджеттiк бағдарламаның және кiшi бағдарламаның жалпы құнын жабуға пайдаланылған сома туралы ақпарат қоса берiледi. 
       Ескерту. 121-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      122. Шетел валютасындағы төлемдердi жүзеге асыру үшiн мемлекеттiк мекемелер ақы төлеуге арналған шоттан басқа, 13-1 және 14-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша Шетел валютасын айырбастауға және аударуға өтiнiм бередi. <*> 
      Шетел валютасында төлемдердi жүргiзу мемлекеттiк мекеменiң сыртқы экономикалық қызметiмен байланысты және бюджеттiк бағдарламаның паспортында сипатталған iс-шараларға сәйкес жүзеге асырылады.
       Ескерту. 122-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      123. Қазынашылық органдары Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен: 
      мемлекеттік мекемелердің Ақы төлеуге шоттарының тiзілімiне сәйкес ақы төлеуге шотты қабылдайды, сол жақ жоғарғы бұрышына жауапты қабылдайтын қызметкер қол қояды, ағымдағы күндi көрсетедi және тиiсiнше мөртабан басады; <*>
      "Тауардың (жұмыстар мен қызметтердiң) атауы" жолында нөмiрi көрсетілетін Хабарламаның (Тапсырыстың) деректерi бар шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының кодтары бойынша ақы төлеуге шоттың деректерiн салыстырады; <*>
      берушінің деректерiн тексередi; 
      осы Ереженің 5-бөлiмiнiң 11-тармағында санамаланған мемлекеттiк мекемелер ұсынған құжаттарды тексередi. 
      Алдын ала төлеу нысанында төлемдердi жүзеге асыру үшiн қазынашылық органдарына Ақы төлеуге шот қана ұсынылады. 
      Белгiленген талаптарға сәйкес келген кезде ақы төлеуге шоттарды аумақтық қазынашылық органдары Ақы төлеуге шоттардың тізілімiне сәйкес мемлекеттiк мекемелерден оларды қабылдаған күннен бастап үш банктiк күн iшiнде орындайды. Осы нормалар сақталмаған жағдайда, жою үшiн қатесi көрсетіліп, аумақтық қазынашылық органының бiрiншi басшысының қолы қойылған хатымен ақы төлеуге шоттар мемлекеттік мекемеге қайтарылады. <*>
       Ескерту. 123-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулыcымен. 
      124. Ақылы қызметтерден, демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түсетiн қаражаттың, депозиттiк қаражаттың есебiнен барлық топтардың қабылданған міндеттемелерi бойынша төлемдердi жүзеге асыру үшiн төлем құжаттары тиісті ҚБШ бос қалдықтардың шегiнде қазынашылықтың аумақтық органдарында, ал үкіметтік борышқа, республикалық бюджеттен несиелендіруге және ресми трансферттерге байланысты мiндеттемелер бойынша - Қазынашылық комитетінде қалыптастырылады. 
      Тиiстi ҚБШ ақша жетпеген жағдайда қазынашылық органдары Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың шешімдерімен анықталған бюджет шығыстарының басым бағыттарына сәйкес немесе төлем құжаттары түсiмдерiнiң кезектiлiгi тәртiбiмен анықталған басымдықтарға сай төлемдердің пакеттерiн қалыптастырады. 
      125. Қазынашылық комитетi қалыптастырылған төлемдердi оларға белгiленген тәртiппен тауар және заттай түрде бюджетке түсетiн түсiмдердiң есебiнен жүзеге асырылатын төлемдердi қоспағанда, ҚБШ-тен қаражатты бюджет қаражатын алушылардың тиiстi банк шоттарына аудару үшiн төлем жүйесiне жiбередi. 
      126. <*>
       Ескерту. 126-тармақ алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      127. Мемлекеттiк мекемелердің жалақысы бойынша және жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша төлемдердi жүргiзу кезiнде төлем құжатымен бiрге Қазақстан Республикасының төлем жүйесiне мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнің тiзімi берiледi. 
      128. Төлемдердi жүргiзгеннен және төлем жүйесi расталғаннан кейiн жүргiзiлген операциялар туралы ақпарат Шоттардың бiрыңғай стандартты жоспарына сәйкес тиiстi ҚБШ-да көрсетiледi. 
      129. Келесi банк күнi төлем жүргiзу күнi көрсетiле отырып, Ақы төлеуге шоттың екiншi данасын және бiр күнде жүргiзiлген төлемдер бойынша қалыптастырылған есептердi қазынашылықтың аумақтық органының жауапты атқарушысының қолымен және мөртабанымен куәландырылады және мемлекеттiк мекемеге берiледi. 
      Түпкi" мәртебесi бар ақы төлеуге шот жүргiзу кезiнде аумақтық қазынашылық органдары 12-3, 12-4-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша Хабарламаның (Тапсырыстың) қосымша даналарын қалыптастырады. 12-3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Хабарламаның (Тапсырыстың) бiр данасына аумақтық қазынашылық органының бiрiншi басшысы немесе ол уәкiлеттік берген тұлға қол қояды, мөрмен расталады, орындалған және қазынашылық органдарында тiркелген мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелерiн есепке алуды жүргізу үшiн мемлекеттiк мекемеге берiледi. 12-4-қосымшаға сәйкес Хабарламаның (Тапсырыстың) екiншi данасы аумақтық қазынашылық органының жауапты орындаушысының қолымен және мөртабанымен расталады және мемлекеттiк мекемелердiң орындалған мiндеттемелерiн жабу үшін аумақтық қазынашылық органында қалады.
       Ескерту. 129-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .
      130. Дұрыс жүргiзiлмеген төлемдердi қалпына келтiру және берушiлердiң мемлекеттiк мекемелерге ағымдағы жылдың дебиторлық берешегiн өтеуi (бұдан әрi - қалпына келтiру) бiр қаржы жылы шегiнде Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасы шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының тиiстi кодтары бойынша орындалмаған мiндеттемелердің сомасын арттыру және кассалық шығыстарды азайту жолымен жүзеге асырылады. <*>
      Қалпына келтiруге арналған төлем құжатын қазынашылықтың аумақтық органы тиiстi мемлекеттiк мекемеге бередi. 
      Бюджет шотына арналған қалпына келтiрудi жүзеге асыру үшiн мемлекеттік мекеме қалпына келтiруге арналған төлем құжатын алған күннен бастап 3 күннiң iшiнде қазынашылықтың аумақтық органына негiздемелiк-хатты әкелiп бередi.
      Өткен жылдардың дебиторлық берешегiн өтеу сомасы Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен кiрiстердiң бюджеттiк сыныптамасының тиiстi коды бойынша бюджетке есептеледi.<*>
       Ескерту. 130-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .   
      131. "Сайлауларды өткiзу" республикалық бюджеттiк бағдарламасы бойынша төлемдер Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртіппен Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес жүзеге асырылады. 
      132. Қаржы министрлiгi және оның аумақтық органдары жүргiзiлетiн төлемдердiң сомалары тиiстi бюджеттiк бағдарлама, кiшi бағдарлама, ерекшелік бойынша қабылданған мiндеттемелерге сәйкес келмеген жағдайда мемлекеттiк мекемелердi қаржыландыруды тоқтатады. 
      133. Мемлекеттiк мекемелердiң кассалары арқылы ақы төлеудiң қолма-қол түрiндегi төлемдер Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.

  12-тарау. Инкассалық өкiмдердi орындау рәсiмдерi

      134. Мемлекеттiк мекемелердiң шотынан олардың келiсiмiнсiз ақша алу Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген негiздемелер бойынша кассалық өкiмдердi пайдалана отырып жүргізіледі.
      Инкассалық өкiм салық қызметi және кеден органдарының инкассалық өкiмдердi беру жағдайларын қоспағанда, Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген нормалардың негiзiнде атқарушы құжаттардың түпнұсқаларын не олардың көшiрмелерi қоса беріле отырып Қаржы министрлiгiнiң аумақтық органына ұсынылады. 
      Инкассалық өкiмде төлем тағайындауы көрсетіледi және ақша жіберушінің келісімінсіз ақша алу құқығын көздейтiн заң актiсіне сілтеме жасалады. 
      135. Ақшаны жiберушiнiң келiсiмiнсiз ақша алу үшiн инкассалық өкiм соттардың атқарушы парақтары немесе шешімдерi, үкiмдерi, анықтаулары және қаулылары бойынша берiлетiн атқарушы парақтарының немесе бұйрықтарының немесе ақшаны өндiрiп алу туралы сот бұйрығының негiзiнде көрсетiледi. 
      136. Салық берешегiнiң сомасын өндiрiп алуға арналған инкассалық өкiм бiрiншi кезектегi тәртiппен және көрсетілген өкімдi алған күннен кейiнгi бiр операциялық күннен кешiктiрiлмей бюджеттік сыныптаманың тиiстi коды бойынша бөлiнген лимиттердiң қалдығы шегiнде орындалады. 
      137. Мемлекеттiк мекемелерге қойылған талаптарды қанағаттандыруды ағымдағы қаржы жылына бөлiнген бюджет қаражатының есебiнен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес инкассалық өкім қойылған шығыстардың сыныптамасының бағдарламасы, кіші бағдарламасы және бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының 155 ерекшелiгi бойынша - атқару құжаттары бойынша, салық және кеден органдарының инкассалық өкiмдерi бойынша - шығыстардың бюджеттік сыныптамасының тиiстi кодтары бойынша ақылы қызметтерден мемлекеттiк мекемелер алатын қаражаттың есебiнен соңғысы жүргiзедi. 
      138. Атқарушы құжаттар бойынша инкассалық өкiмдi алып Қаржы министрлiгiнiң аумақтық органдары үш банк күнi iшiнде атына өкiм қойылған мемлекеттiк мекеменi (бұдан әрi - Борышкер), ал соңғысы - өзінiң жоғары тұрған мекемесiн - бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiн (егер Борышкер бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi болмаса) жазбаша хабардар етедi. 
      Қабылданған мiндеттемелердi не бюджет шығыстары экономикалық сыныптамасының 155 ерекшелiгi бойынша ақылы қызметтердi көрсетуден түсетiн қаражатты шегере отырып берiлген рұқсаттар болған кезде Қаржы министрлiгiнiң аумақтық органдары Борышкердi хабардар еткен күннен бастап нұсқау ережелерiмен өзге мерзiм қойылмаса, нұсқау акцептiнен кейiнгi операциялық күннен кешiктiрмей өкiмдi орындайды. 
      Болмаған жағдайда, бюджет шығыстары экономикалық сыныптамасының 155 ерекшелiгi бойынша бөлiнген рұқсаттарды шегере отырып жоспарлы сомалар (бұдан әрi - жоспардың қалдығы) болған кезде Қаржы министрлiгiнiң аумақтық органдары өкiмдi орындайды. 
      155 ерекшелiк бойынша жоспарлы сомалар жетiспеген не жоқ болған жағдайда инкассалық өкімнiң атқарылуы шығыстардың экономикалық сыныптамасының осы ерекшелiгi бойынша мемлекеттік мекеменің мiндеттерi мен төлемдерi жөнiнде қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу жолымен мүмкiн болады. 
      139. Үшiншi тұлғалар үшiн бюджетке түсетiн төлемдер бойынша салық органдарының инкассалық өкiмдерiн қабылдау тiркелген шарттар болған кезде ғана жүзеге асырылады. Үшiншi тұлғалар үшiн бюджетке түсетiн төлемдер бойынша салық органдарының инкассалық өкiмдерi бөлiнген лимиттер қалдығының (не ол болмаған жағдайда бөлiнген бюджет қаражатының) және оған шарт жасалған және мемлекеттiк мекеменiң дебитор алдындағы берешегi пайда болған шығыстардың тиiстi ерекшелiгi бойынша ақылы қызметтердің шоты бойынша бос қаражаттың және мемлекеттiк мекеменiң дебитормен салыстыру актiсiнiң шегінде орындалады.
      139-1. Атқарушы құжаттар бойынша, салық және кеден органдарының инкассалық өкiмдерi аумақтық қазынашылық органдарында инкассалық өкiмдердi тiркеу журналына тiркеледі. <*>
       Ескерту. 139-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулыcымен.

  13-тарау. Мiндеттемелердi қабылдау және тiркеу және құпиялық грифi бар төлемдерi жүзеге асыру рәсімдерi

      140. Өздерiне қаржыландырудың ерекше тәртiбi белгiленген мемлекеттiк органдардың міндеттемелерiн қабылдау мен төлемдердi жүзеге асыру Қаржы министрлiгi тиiстi мемлекеттiк органдармен бiрлесiп анықтаған тәртiпке сәйкес жүргiзіледi.

  14-тарау. Бюджеттік алуларды аудару тәртiбi

      141. Қазынашылықтың аумақтық органы күн сайын тиiсті бюджетке күн сайын түсетiн түсiмдер туралы ақпараттың негiзiнде 14-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Бюджеттiк алулар туралы анықтаманы қалыптастырады және оны тиiстi жергiлiктi уәкiлеттi органға жеткiзедi.
      Облыстың, Астана, Алматы қалаларының жергiлiктi уәкiлеттi органы күн сайын Облыстық бюджеттен, Астана, Алматы қалаларының бюджеттерінен республикалық бюджетке бюджеттік алулар туралы анықтаманың негiзiнде жергілiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен төлемдердi жүзеге асырғанға дейiн Қазынашылықтың аумақтық органына ақы төлеуге шот табыс етедi.
      Бюджеттiк алулар республикалық бюджет туралы заңда және мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына сәйкес бюджеттiк алуларды айлар бойынша бөлуде белгiленген соманың шегінде қаржы жылының iшiнде жүргiзіледi. Бiр айдың iшінде республикалық бюджетке аударуға жататын бюджеттiк алулар сомасы мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық, жоспарында анықталған бюджеттiк алулардың сомасынан асқан жағдайда осы Ережеде белгiленген тәртiппен мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерiстер енгiзiледi.
      Тиiстi жергiлiктi бюджеттiң кiрiс бөлiгi жете атқарылмаған жағдайда республикалық бюджетке бюджеттiк алулар Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiмен келiсiлген тиiстi бюджеттiң кiрiс бөлiгiнiң атқарылу процентiне тепе-тең жүргiзiледi.
      Тиiстi жергiлiктi бюджеттiң ҚБШ қаражат және жергiлiктi бюджеттiң қаржыландырудың жиынтық жоспарында анықталған бюджеттiк алулар бойынша жоспарлы тағайындаулар болған кезде қаржы жылының ағымдағы айында бюджеттік алуларды республикалық бюджетке мерзiмiнен бұрын аударуға жол берiледi.
      Ағымдағы қаржы жылында бюджеттiк алулар бойынша түпкi есеп айырысу ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша ағымдағы қаржы жылында тиiстi жергiлiктi бюджеттерге iс жүзiнде қалыптасқан түсiмдердi ескере отырып, есептiк кезеңде жүргiзiледi.<*>
      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ай сайын бюджеттік алулардың жете төленбеген сомаларын айқындайды және үш күн мерзiмде оларды тиiстi аумақтық қазынашылық органдарына хабарлайды.
      Аумақтық қазынашылық органдары Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінен өткен айдың соңындағы есеп айырысулар бойынша бюджеттiк алулардың жете төленбегені туралы ақпарат алғаннан кейiн ағымдағы күннің басында жете төленбеген соманы қоса алғанда, ағымдағы күн үшін аударуға жататын бюджеттік алулар туралы анықтама жасайды. Бұл ретте күн сайын ақы төлеуге шоттың сомасы ағымдағы күннің басында тиiстi жергіліктi бюджеттің қолма-қол ақшасының бақылау шотындағы қалдықтарының 50 пайызынан төмен болмауы тиіс. Өткен ай iшiнде жете төленбеген мөлшердi қалпына келтiргеннен кейін бюджеттік алулар дағдылы тәртiппен жүргiзіледi.
      Аумақтық қазынашылық органдары тиiсті жергiлiктi уәкiлеттi орган қол қойған рұқсаттар мен аудандардың (қалалардың) бюджетiнен облыстық бюджетке бюджеттік алуларды аударуға арналған ақы төлеуге шоттардың негiзiнде аудандардың (қалалардың) бюджеттерiнен облыстық бюджеттерге берілетiн бюджеттік алулар бойынша қолданыстағы заңнамада көзделген рәсiмдердi орындайды. <*>
       Ескерту. 141-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      Ескерту. 141-тармақ толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулыcымен.
      142. Бюджеттiк алулардың сомасын есептеу кезiнде бiр күннiң қорытындысы бойынша мыналардың:
      жергiлiктi инвестициялық жобаларға берiлген кредиттep бойынша сыйақылардың (мүдделердiң);
      бұрын жергiлiктi бюджеттен алынған пайдаланылмаған қаражаттың қайтарылуының түсiмi ескеріледi. <*>
       Ескерту. 142-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
       142-1. Бюджеттiк алулардың толық және уақытылы аударылуын бақылауды аумақтық қазынашылық органдары жүзеге асырады. <*>
       Ескерту. 142-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

  15-тарау. Мемлекеттiк мекемелердiң кассалары арқылы қолма-қол ақшаны пайдалану рәсімдерi

      143. Қаржы министрлiгi мемлекеттiк мекемелердің кассалары арқылы қолма-қол ақшаны пайдалану үшiн:
      тиiстi шектеумен қолма-қол ақшаны пайдалана отырып, төлем жүргiзу рұқсат етiлетiн шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшеліктерінің тiзбесiн;
      қолма-қол ақшаны алуға шектеу қойылмайтын шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшелiктерiнiң тiзбесiн;
      қолма-қол ақшаны қабылдау, беру және кассалық құжаттарды ресімдеу тәртiбiн;
      мемлекеттiк мекемелердің кассасындағы қолма-қол ақша қалдығының лимитiн;
      қолма-қол ақшаның кассада сақталу мерзiмiн анықтайды.

  16-тарау. Мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне және стипендиаттарға жалақы, стипендия және басқа ақша төлемдерiн төлеудiң рәсiмдерi

      144. Алушыларға жалақы, стипендиялар және басқа ақшалай төлемдердi (бұдан әрi - ақшалай төлемдер) төлеудi алушы олардың сомаларын салымдар бойынша дербес шоттарына немесе карт-шоттарға есептеу жолымен алушының таңдауы бойынша екіншi деңгейдегi банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырады.
      Мемлекеттік мекемелер ағымдағы айдың 25-і күніне дейiн қызметкерлердiң жалақысын есептеудi жүзеге асырады, ал қаржы жылының соңғы айында - 20-сы күніне дейiн жалақының есептелген сомасына арналған ақы төлеуге шоттарды жасайды және ағымдағы ай аяқталғанға дейiнгі үш жұмыс күнінің iшiнде оларды аумақтық қазынашылық органдарына ұсынады. <*>
       Ескерту. 144-тармақ толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулыcымен.
      145. Ақшалай төлемдердi алушы Банк/Агентпен салымдар бойынша дербес шоттарына немесе карт-шоттарға есептеу жолымен оған тиесiлi соманы төлеу жөнiнде шарт жасайды. 
      Шарт екі данада жасалады, оның бiреуi алушыда қалады, ал екiншiсi Банк/Агентте қалады. 
      Банк/Агент жалақыны, стипендияны алушыға қызметтердi ұсыну жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру тәртiбiн, сондай-ақ Банк/Агенттiң карточкаларын пайдалану тәртiбiн толық түсiндiредi. 
      Банк/Агенттің ақшалай төлемдердi және басқа ақшалай төлемдердi салымдар бойынша дербес шоттарына немесе алушылардың карт-шоттарына есепке алу жөнiндегi қаржылық қызметтерi мемлекеттiк бюджеттен төленедi. 
      146. Алушы Банк/Агентте ашылған салымдар бойынша дербес шотының нөмірлерін немесе карт-шоттардың нөмiрлерiн, Шарттың нөмiрлерiн және күнiн және Банк/Агенттiң деректемелерiн көрсете отырып, тиесiлi ақшалай төлемдердiң сомаларын аударуға өтiнiш ұсынады. 
      147. Мемлекеттiк мекеме Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен алушыларға қызмет көрсету бойынша әрбiр Банк/Агентпен Агенттiк келiсiм жасасады және оған қол қою құқығы бар лауазымды тұлғалар қолдарының үлгiлерi және мөр бедерi бар құжатты ұсынады. 
      148. Мемлекеттiк мекеменiң басшысы ақша алушыларды жалақыны, стипендияларды салымдар бойынша дербес шоттарына немесе карт-шоттарына аудару туралы ақпараттандыратын жауапты тұлғаларды анықтайды. 
      149. Алушыларға қызмет көрсету жөнiндегi агенттiк келiсiм жасасқаннан кейiн мемлекеттiк мекеме Банк/Агенттермен келісiлген нысан бойынша ақшалай төлемдердің тиесілi сомасын салымдар бойынша дербес шоттарға немесе карт-шоттарға есепке алу үшін өтiнiш берген өз қызметкерлерінің тізімдерін қалыптастырады. 
      150. Ақшалай төлемдердi салымдар бойынша дербес шоттарға немесе карт-шоттарға аудару тәртiбiн Қаржы министрлiгi белгiлейдi.
      150-1. Аумақтық қазынашылық органының басшысы бекiткен және аумақтық қазынашылық органының әрбiр жауапты орындаушысына жеке жасалған мемлекеттiк мекемелерге қызмет көрсету кестесiне сәйкес аумақтық қазынашылық органдары жалақы төлеу жөнiндегi операцияларды жүзеге асырады. <*>
       Ескерту. 150-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулыcымен.

  17-тарау. Үкiметтiк сыртқы заемдардың қаражаты есебiнен қаржы операцияларын жүзеге асыру тәртiбi

      151. Үкiметтiк сыртқы заемдардың қаражаты есебiнен қаржы операцияларын жүзеге асыру тәртiбiн сипаттау үшiн мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      несие шоты - заем туралы шарттың (келiсiмнiң) ережелерiне сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi заемының сомасы көрсетiлетiн шот, оның есебiне Қазақстан Республикасының Үкiметi инвестициялық жобаны қаржыландыру мақсатында үкiметтiк сыртқы заемның қаражатын алуға құқылы; 
      уәкілеттi банк - Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банкі, онда инвестициялық жобаның арнайы шотына қызмет көрсетiледi; 
      шетелдiк несие берушiнің арнайы міндеттемесi - заем туралы шарт (келiсiм) шеңберiнде жасалған келiсiм-шарттың ережелерiн орындау үшiн бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi осы банкте ашқан аккредитивтi қамтамасыз ету мақсатында заем туралы шарттың (келiсiмнің) талаптарына сәйкес екiншi деңгейдегi банкке берiлетiн шетелдік несие берушiнің кепілдігi. 
      152. Несие шотынан үкiметтiк сыртқы заемдардың есебiнен қаржы операцияларын нысан бойынша және заем туралы шартта (келiсiмде) көзделген қаржы рәсiмдерiне сәйкес, сондай-ақ осы ережеге сәйкес шетелдiк несие берушiнiң атына жiберілген қаражатты алуға арналған өтiнiмдердiң негiзінде бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi жүзеге асырады. Бұл ретте үкiметтiк сыртқы заемдардың қаражатын бюджеттік бағдарламаның әкімшiсi тиiстi заем туралы шартта (келiсiмде) көзделмеген мақсаттарға ала алмайды. 
      153. Несие шотынан қарыз алуға арналған өтiнiмдерге қолдардың екi топтары бұрыштама қояды, онда бiрiншi тобы Қаржы министрлiгiне, ал қолдардың екiншi тобы бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсiне бекiтiлген. Бұл ретте қолдардың бiрiншi тобының мәртебесi бюджеттiк бағдарламалардың шеңберiнде үкiметтiк сыртқы заемы қаражатының пайдаланылуын реттеумен және олардың мақсатты пайдаланылуын бақылаумен, қолдардың екiншi тобының мәртебесi - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың мақсатты пайдаланылуына толық жауап берумен анықталады. 
      154. Бiрiншi топтың қолын алу үшiн несие шотынан үкiметтiк сыртқы заем қаражатын алуға өтiнiмде бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi қаражатты алуға өтiнiммен бiрге Қаржы министрлiгiне: 
      төлемнiң тағайындалуын көрсете отырып iлеспе хатты; 
      заем туралы шарт (келiсiм) шеңберiнде жасалған келiсiм-шарттар бойынша төлемдердi жүргiзген жағдайда құжаттардың көшiрмесін, олардың негiзiнде осы келiсім-шарттарға сәйкес ақы төлеу жүргiзiледi, олар бойынша бастапқы ақы төлеудi жүргiзу кезiнде осы келiсiм-шарттардың көшiрмесiн, сондай-ақ егер бұл заем туралы шарт (келiсiм) бойынша ресiмдерде көзделсе келiсiм-шарттарды жасасуға шетелдік несие берушiнiң ресми мақұлдауының көшiрмесiн; 
      келiсiм-шарттар жасамастан жүргiзiлетiн шығыстар бойынша бiр жолғы төлемдердi жүргізген жағдайда бастапқы құжаттардың көшiрмелерiн (шот-фактуралар, үстеме, кiрiс кассалық ордерлерi, түбiртектер, қолхаттар және т.с.с.); 
      заем туралы шарт (келiсiм) бойынша қабылданған қаржы ресiмдерiне сәйкес шетелдiк несие берушiге беруге міндеттi құжаттардың көшiрмелерiн; 
      15-қосымшаға сәйкес белгiленген нысан бойынша берiлген рұқсаттар туралы анықтаманы; 
      Қаржы министрлiгiнiң сұрау салуы бойынша есеп беретiн сомалар жөнiндегi қосымша ақпаратты табыс етедi. 
      155. Қаржы министрлiгi 10 күннiң iшiнде несие шотынан үкіметтік сыртқы заемның қаражатын алуға арналған өтiнімнiң заемдар туралы шарттардың (келiсiмдердiң) талаптарына, сондай-ақ бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсiне бөлiнген тиiстi кезеңге арналған рұқсатқа сәйкестiгiн тексередi, қол қояды және шетелдік несие берушiге беру үшiн оны бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсiне қайтарады. 
      156. Егер уәкiлеттi банкте ашылған аккредитив арқылы үкiметтiк сыртқы заемдардың қаражаты есебiнен қаржы операцияларын жүзеге асыру үшiн шетелдiк несие берушiнiң арнайы мiндеттемесiн алу қажет болған жағдайда, бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi Қаржы министрлiгiне заем туралы шартта (келiсiмде) көзделген қаржы ресiмдерiне сәйкес нысан бойынша арнайы міндеттеме алуға өтінімдi табыс етедi. 
      157. Шетелдiк несие берушiнің арнайы мiндеттемелерiн алуға арналған өтiнiмге бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң Қаржы министрлiгiне мынадай құжаттарды: 
      жүргiзiлген аккредитивтi операцияның тағайындалуын көрсете отырып ілеспе хатты; 
      заем туралы шарттың (келiсiмнің) шеңберiнде жасалған келiсім-шарттың көшiрмесiн, оған сәйкес ақы төлеу аккредитив арқылы жүргiзiлуi тиiс; 
      келiсім-шартты жасасуға арналған шетелдiк несие берушiнiң ресми мақұлдауының көшiрмесiн; 
      уәкілеттi банкте ашылған аккредитивтiң көшiрмесiн; 
      заем туралы шарт (келiсiм) бойынша қабылданған қаржы ресурстарына сәйкес шетелдiк несие берушiге ұсынуға мiндеттi өзге құжаттардың көшірмелерін; 
      және Қаржы министрлiгiнiң сұрауы бойынша қосымша ақпаратты ұсынуымен ғана осы Ереженің 153-155-тармақтарына сәйкес ұқсас тәртiппен бұрыштама қойылады. 
      158. Несие шотынан аванс беру қаражаты ретiнде үкiметтiк сыртқы заемдар қаражатының түсуi жөнiндегi операцияны және бұл қаражатты кейіннен жұмсауды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi жүзеге асырады. 
      159. Егер: 
      жүргiзілетiн қаржы операциясы заем туралы шарттың (келiсiмнiң) немесе заем туралы шарттың (келiсiмнің) шеңберiнде жасалған келiсiм-шарттың ережелерiне қайшы келген; 
      тиiстi рұқсатпен республикалық және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi үшiн бекiтiлген лимиттер жоқ болған немесе аз болған; 
      бюджеттік бағдарлама әкiмшiсi Қазақстан Республикасының заңдарында немесе заем туралы шартта (келiсiмде) көзделген тиiстi ережелер мен ресімдерді бұзған; 
      бюджеттiк бағдарламалар әкімшілерi оларды жойғанға дейiн жүргiзiлетiн қаржы операциялары жөнiндегi құжаттарда сәйкессiздiктер мен қателер бар болған жағдайда несие шотынан қаражатты алуға арналған немесе 153-155 және 157-тармақтарға сәйкес қол қою үшiн бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнің ұсынған шетелдiк несие берушiнiң арнайы мiндеттемесiн алуға арналған өтiнiмдi Қаржы министрлiгi қабылдамауға құқылы. 
      Бұдан басқа, Қаржы министрлiгi жоғарыда аталған жағдайларда несие шотынан қаражат алуға арналған өтiнiмге тиiстi түзетулер енгiзуге немесе бюджеттiк бағдарламалар әкімшiсiнен түзетулер енгiзудi талап етуге құқылы.

        17-1-тарау. Ресми трансферттерді төмен тұрған бюджеттерге беру рәсімдері

       Ескерту. 17-1-тараумен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулыcымен.
      159-1. Қазақстан Республикасы Үкіметі мен жергілікті атқарушы органдар резервiнiң қаражатын қоса алғанда, ресми трансферттердi тиісті бюджеттiк бағдарламаның әкімшісi белгiленген тәртiппен бекiтілген төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарына және Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе жергiлiктi атқарушы орган бекіткен актіге сәйкес трансферттердiң жалпы сомасын төмен тұрған бюджеттерге бөлу арқылы төмен тұрған бюджеттерге аударады.
      Аудару ақы төлеуге шот негізiнде және төлем мақсатын белгiлеу үшiн Бiрыңғай бюджеттік сыныптаманың "Жоғары тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер" кiрiстерiнің 4-санаттағы, 02-сыныптағы кодтарын қолдана отырып, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі беретiн деректемелер бойынша жүргізіледi.
      159-2. Субвенцияларды және олардың есебiнен төмен тұрған бюджет бағдарламаларының әкімшiсi олардың бiрiншi және екiншi топтарына жататын шығыстарды жүзеге асыратын басқа да трансферттердi аудару жоғары тұрған бюджет бағдарламалары әкiмшiсінің ақы төлеуге шоты негiзiнде жүргізіледi. Олардың есебiнен төмен тұрған бюджет бағдарламаларының әкiмшiсi үшiншi топқа жататын шығыстарды жүзеге асыратын мақсатты инвестициялық трансферттердi аударуды төмен тұрған бюджет бағдарламалары әкiмшiсiнің төлемнiң негiздiлігін растайтын тиiсті құжаттардың көшiрмелерiн мiндеттi түрде қоса бере отырып, ақы төлеуге шот негiзiнде де жоғары тұрған бюджет бағдарламаларының әкiмшісi жүргізеді.
      159-3. Жоғары тұрған бюджет бағдарламалары әкiмшiсi трансферттерiнiң есебiнен iске асырылатын жергілiктi бюджеттік бағдарламалар бойынша төмен тұрған бюджет бағдарламалары әкiмшілерiнiң шығыстары осы Ережемен белгiленген тәртiппен бiрiнші, екiншi және үшіншi топтардың шығыстары үшiн олардың бiрiне тиістілігіне сәйкес жүзеге асырылады.

  18-тарау. Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың несиелердi беру жөнiндегi ресімдерi

      160. Осы бюджеттердің қарыз алуы болып табылатын республикалық бюджеттен жергiлiкті бюджеттердi бюджеттiк несиелендiру "Қазақстан Республикасының үкiметтiк қарыз алуын және жергiлiктi атқарушы органдардың қарыз алуын жүзеге асыру ережесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 8 маусымдағы N  874  және Қазақстан Республикасының Үкiметi резервiнiң қаражатын пайдалану ережесiн бекiту туралы" 1999 жылғы 18 қыркүйектегi N  1408  қаулыларымен сәйкес анықталады. 
       Ескерту. 160-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
       160-1. Даму Банкiнiң бюджеттiк кредит беру тәртiбi мен шарты "Қазақстанның Даму Банкi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 25 сәуiрдегi Заңына, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 12 қыркүйектегi N  1187  қаулысымен бекiтiлген Даму Банкiнiң Кредит саясаты туралы меморандумына және осы ережеге сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметiнiң немесе жергiлiкті атқарушы органның шешiмi негiзiнде анықталады.
      Ескерту. 160-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      161. Бюджеттiк несиелендiрудің мiндеттi шарты несие берушiнің мүддесiн қорғауды қамтамасыз ету, несие тәуекелiнiң туындауын барынша болдырмау болып табылады. 
      Берiлген бюджеттiк несиелердiң талап етiлетін тиiмдiлiгiне және республикалық және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаларды (бұдан әрi - тиiстi бюджеттiк бағдарламаларды) iске асыру кезiнде олардың уақытылы қайтарылуына қол жеткiзу мақсатында, банк-заемшыға қойылатын мәселелердi шешумен қатар нақтылы бюджеттік бағдарламалардың сипатына тәуелдi несие берушінiң талаптары: 
      түпкi заемшыларды бюджеттiк несиелендiру кезiнде банк-заемшылардың тиiстi кiрiстердi алу мүмкiндiгi мәселелерiн шешудi қарайды.
      Қарыз алушы-банктерге түпкi қарыз алушыларға бюджеттiк кредит беру нәтижесiнде туындаған операциялық шығыстарды бюджет кредитiнiң есебiнен өтеу жүргiзілмейдi. <*>
       Ескерту. 161-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      162. Республикалық және жергiлiктi бюджеттерде көзделген бюджеттік несиелендiрудің негiзгi бағыттары: 
      республикалық және жергілiктi жобаларды iске асыру; 
      экономиканың салаларын мемлекеттiк қаржылай қолдау; 
      шағын кәсiпкерлiкті аймақтық қолдау бағдарламасын орындау болып табылады. 
      163. Нысан бойынша берiлген бюджеттiк несие: 
      барлық бюджеттiк несиенің сомасын заемшының шотына бiржолғы аудару арқылы ұсынылатын мерзiмнен тыс несие не оның төлем құжаттарын бiржолғы төлеу; 
      несиелік желiлер - аудару кестесiне сәйкес заемшының шотына бюджеттік несие сомасын кезеңдiк аудару арқылы берiлетін несие не оның төлем құжаттарын бiржолғы төлеу болып бөлiнедi. 
      Бюджеттiк несиелендiру кезінде несие берушi мен банк-заемшы заң актiлерiне және Қазақстан Республикасы Үкiметiнің шешiмдерiне сәйкес несиелердi берудің басқа да нысандарын пайдалана алады. 
      164. Мерзiмдерiне байланысты бюджеттiк несиелердi беру: 
      қысқа мерзiмдi - 1 жылға дейінгi мерзімдi несие; 
      орта мерзiмдi - 1 жылдан жоғары, бiрақ 3 жылдан артық емес мерзімдегi несие; 
      ұзақ мерзiмдi - 3 жылдан жоғары мерзiмдегi несие болып бөлiнедi.
      164-1. Ұлттық валютадағы сыйақы ставкасы өтеуге дейiн бюджет кредитiнiң мерзiмiне тең мерзiммен Қаржы министрлiгi эмиссиялаған ұлттық валютадағы мемлекеттiк орта мерзiмдi индекстелмейтiн бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздардың ұйымдасқан қайталама рыногындағы операциялардың нәтижелерi бойынша алдағы тоқсанда қалыптасқан кiрiстiлiктiң орта өлшемдiк ставкасына тең болып белгіленедi. <*>
       Ескерту. 164-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      164-2. Шетел валютасындағы сыйақы ставкасы өтеуге дейiн бюджет кредитiнiң мерзiмiне тең мерзiммен Қаржы министрлiгi эмиссиялаған ұлттық валютадағы мемлекеттiк орта мерзiмдi индекстелмейтiн бағалы қағаздар бойынша бағалы қағаздардың ұйымдасқан қайталама рыногындағы операциялардың нәтижелерi бойынша алдағы тоқсанда қалыптасқан кiрiстiлiктiң орта өлшемдiк ставкасына тең болып белгiленедi. <*>
       Ескерту. 164-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      164-3. Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 шiлдедегi N 889 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы шеңберiнде жүзеге асырылатын бюджеттiк кредит беру кезiндегi сыйақы ставкасының мөлшерi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен анықталады. <*>
       Ескерту. 164-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      164-4. Қазақстан Республикасының азаматтарына кредит беру кезiнде сыйақы ставкасының мөлшерi 164-1, 164-2-тармақтарға сәйкес анықталатын тиiстi валютадағы сыйақы ставкасының 0,5 (нөл бүтiн оннан бec) есебiнен аспауы тиiс. <*>
       Ескерту. 164-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      164-5. Түпкi қарыз алушы үшiн сыйақы ставкасының мөлшерi 164-1, 164-2-тармақтарға сәйкес анықталатын тиiстi валютадағы сыйақы ставкасының 1,5 (бiр бүтiн оннан бec) есебiнен аспауы тиiс. <*>
       Ескерту. 164-5-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      164-6. Егер Қаржы министрлiгi эмиссиялаған бағалы қағаздардың ұйымдастырылған қайталама рыногындағы операциялар ағымдағы кезеңде жүргiзiлмеген жағдайда, сыйақы ставкасы өткен кезеңдегi тиiстi валютадағы сыйақы ставкасына тең белгiленедi. <*>
       Ескерту. 164-6-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      165. Бағдарламалар әкiмшiлерi тиiстi бюджеттердi қабылдағаннан кейiн екi айдан аспайтын мерзiмде қарыз алушы-банктердi анықтауға үмiткерлерге қойылатын талаптар анықталады. <*>
      Қарыз алушы-банктердi анықтауға үмiткерлерге қойылатын негiзгi талаптарға: 
      бұған дейiн республикалық және/немесе жергiлiктi бюджеттердiң есебiнен алынған несиелер бойынша берешектердiң болмауы; 
      конкурс өткiзiлген күннен кейiнгi соңғы үш ай iшiнде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң пруденциялық нормативтерiн сақтау; 
      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi белгiлеген жарғылық және меншiктi капиталдардың ең аз мөлшерiнiң лимиттерiн сақтау; 
      бюджеттiк несиелердi уақытылы қайтару бойынша тиiстi қамтамасыз етудің бар болуы; 
      қажет болған жағдайда филиалдық желiнiң және/немесе корреспонденттік желінің бар болуы; 
      қажет болған жағдайда ақпараттарды берудiң халықаралық электрондық жүйесiнiң (SРRINТ, SWIFТ, REUTER) бар болуы жатады.
       Ескерту. 165-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      166. Бағдарламалардың әкiмшiлерi екiншi деңгейдегi банктер мен банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыруға арналған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi берген лицензиясы бар ұйымдар (бұдан әрi - банктер-қатысушылар) бойынша сұрауды бұрын республикалық және/немесе жергiлiктi бюджеттердiң ақшасы есебiнен алынған кредиттер бойынша берешектiң және бюджеттiк кредиттердi уақытылы қайтару жөнiндегi тиiстi қамтамасыз етудiң болуы жөнiндегi талаптарды қоспағанда, нақтылы бюджеттік бағдарламаларды iске асыру шеңберiнде несиелердi алу үшiн олардың арасында конкурс өткiзу үшiн негiзгi талаптарды қоса Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне жолдайды. <*>
       Ескерту. 166-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      167. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi бес мерзiмдiк күн iшiнде конкурсқа қатысу үшiн белгiленген талаптарға сәйкес банктердiң-қатысушылардың тiзбесiн даярлайды және бағдарламалардың әкiмшілеріне жолдайды. 
      Қаржы министрлiгi және/немесе жергiлiктi атқарушы органдар бағдарламалар әкiмшiлерiнiң сұрау салулары бойынша бұрын республикалық және/немесе жергiлiктi бюджеттердiң ақшасы есебiнен алынған кредиттер бойынша қарыз алушы-банктердi анықтауға үмiткерлер берешегiнiң бар-жоғы туралы ақпаратты жiбередi. <*>
       Ескерту. 167-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      168. Бағдарламалардың әкiмшiлерi тiзбеге сәйкес өтiнiш білдiрген мерзiмiн көрсете отырып нақтылы бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру шеңберiнде олардың несиелердi алуы үшiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң оң қорытындысы бар банктер-қатысушылар арасында конкурс жариялайды. 
      169. Бағдарламалардың әкiмшiлерi белгiлеген конкурс өткiзу мерзiмiнде банктер-қатысушылар конкурстың шарттарына сәйкестiгiн растайтын және бюджеттiк несиелердi алудың шарттары мен нақтылы бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру шеңберiнде түпкi заемшыға олардың несие беруiн жүзеге асыру бойынша ұсыныстары бар құжаттарды қоса конкурсқа қатысу үшiн өтініш бередi. 
      170. Конкурсқа қатысуға жiберiлген банктер-қатысушылардың ішiнен банк-заемшылардың құжаттарын қарау және iріктеу үшiн бағдарламалардың әкiмшiлерi конкурстық комиссия құрады. 
      Бюджеттiк бағдарламалардың орындалуын және бюджеттiк қаражаттың үнемделуiн қамтамасыз ететiн жеткiлікті несиелендіру мақсатында конкурстық комиссия банктер-қатысушылардың өтiнiштерiн қарайды және оларды: 
      түпкi қарыз алушылардың бюджеттiк несиелендiруге байланысты шығыстарының ең аз деңгейiне; <*>
      қамтамасыз ету сапасына (көлемiне, нысанына, өтiмдiлiгiне); 
      банктердің қарыз ақша портфелiнiң сапасына; 
      банктердің меншік капиталдарының көлемiне; 
      банктердің несиелендiру саласындағы жұмыс тәжiрибесiне негiздей отырып iрiктейдi.
       Ескерту. 170-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      171. Конкурстың қорытындылары бойынша бағдарламалардың әкiмшiлерi белгіленген тәртiппен Қазақстан Республикасы Үкiметiнің немесе жергiлiктi атқарушы органның тиiстi шешімдерiне жобалар енгiзедi. Несие берушiлер нақтылы бюджеттiк бағдарламаларды iске асыруға банк-заемшылар, олардың қатысу шарттары мен дәрежелерi анықталатын түпкiлiктi шешiм қабылдайды. 
      172. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның оң шешiм қабылдауы негiзiнде, қажет болған жағдайда бағдарламалардың әкiмшiлерiнiң қатысуымен банк-заемшылармен бiрлесе отырып несиелiк шарттарды және оларға байланысты құжаттарды (кепiл, кепiлдiк туралы шарт, төлемдердiң кестесi және басқалар) жасасуды жүргiзедi. 
      Несие берушi терiс шешiм қабылдаған жағдайда бағдарламалардың әкiмшiлерi қайта конкурс өткiзудi ұйымдастырады. 
      173. Жасасқан күннен бастап үш күндiк мерзiмде: 
      республикалық бюджет қаражаты есебiнен бюджеттiк несиелер бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен; 
      жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен бюджеттiк несиелер бойынша жергiлiктi атқарушы органдармен жасасқан несиелiк шарттар тiркеуге жатады. 
      174. Несиелiк шарттар тiркелгеннен және несие берушi мен банк-заемшы арасындағы міндеттемелер тiркелгеннен кейiн несие берушi банктердің-заемшылардың қаражатын алуға арналған өтінім және 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнің өтiнімi және 12-1, 12-2-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша қабылданған мiндеттемелерге арналған Хабарлама (Тапсырыс) негiзiнде және осы Ереженiң 11-тарауында сипатталған тәртiппен жүзеге асырады. 
       Ескерту. 174-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      175. Тараптардың бюджеттiк несиелендiру кезiнде туындаған барлық даулары мен пiкiр қайшылықтары жасасқан несиелiк шарттардың талаптарымен және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешіледі. 
      176. Несиелiк ресурстардан түпкi заемшылардың бюджеттiк несиелерiн банк-заемшыларға беру қолданылып жүрген заңдарға, несие берушiмен жасасқан несиелiк шарттарға және банк-заемшының iшкi несиелiк саясатына сәйкес жүзеге асырылады. 
      177. Банк-заемшы түпкi заемшының несиелiк ұсыныстарына: түпкi заемшының төлем қабiлетiне және өтелмеген бюджеттiк несие тәуекелiнің дәрежесiне талдау, жобаның экономикалық тиiмдiлiгiне, техникалық-экономикалық және қаржылық көрсеткiштерiне талдау, көздердің бар-жоғын және несиенi өтеудiң қамтамасыз етiлуiне тексеру жүргiзу арқылы сараптама жүргiзедi. 
      178. Бағдарламалар әкiмшілерiнің келiсiмi бойынша банк-заемшылардың несиелiк ұсыныстарының сараптамасы нәтижесінде түпкi заемшыны несиелендiру туралы шешiм қабылданады, олармен несиелiк шарттар және бюджеттiк несиелерге байланысты басқа құжаттар жасасады. 
      179. Несиелiк шарттар және оларға байланысты құжаттар жасасқаннан кейiн банк-заемшылар түпкi заемшының атына қарыз ақша шотын ашады, оған несиелiк шарттарға сәйкес бюджеттiк несиелердің сомасы есептеледi. Көрсетiлген шоттан түпкi заемшының есеп шотына ақшаны аудару арқылы несиелердi беру жүргiзiледi. 
      180. Негiзгi борышты өтеудi және есептелген сыйақыны төлеудi жасасқан несиелiк шартқа сәйкес заемшы жүзеге асырады. 
      Бұл орайда, төлемдердің мынадай кезегi белгiленедi: 
      есептелген айыппұлдар мен өсiмдер; 
      есептелген сыйақылар; 
      негiзгi борышты өтеу.
      180-1. Бюджеттiк кредиттiң негiзгi борышының жеңілдiктi кезеңiнiң ұзақтығы қарыз алушы мен бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң тиiстi есептеулерiмен расталады. Бұл ретте жеңілдiктi кезеңнiң ұзақтығы кредит мерзiмi ұзақтығының 1/3 (үштен бiрi) аспауы тиiс. <*> 
       Ескерту. 180-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
       180-2. Бюджеттiк кредиттi пайдаланғаны үшiн сыйақы есептеу тиiстi шарттарға қол қойған күннен бастап бюджеттік кредиттi құрылымдау кезiнде бюджеттiк кредиттiң қаражатын бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнің шотынан қарыз алушының шотына аударған күннен бастап жүзеге асырылады. Кассалық алшақтықты жабуға берiлген кредиттердi қоспағанда, бюджеттiк кредит бойынша сыйақы төлеу бюджет кредитiн беру кестесiне сәйкес бiрiншi күнтiзбелiк күннен кешiктiрiлмей жүзеге асырылады. <*> 
       Ескерту. 180-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      181. Банк-заемшы несиелiк шарттың талаптарын бұзған жағдайда несие берушi несиелiк шартты мерзiмiнен тыс бұзуға және есептелген сыйақылармен және айыппұлдармен бiрге несиенiң iс жүзiндегi ұсынылған сомасын қайтаруға құқылы. 
      182. Бюджеттiк кредиттi мақсатсыз пайдалану фактiлерi анықталған кезде кредит берушi Қаржы министрлiгi анықтайтын тәртiппен кредит шартында айтылған мөлшерде айыппұл сала отырып, заңсыз пайдаланылған кредит сомасын өндiрiп алуға құқылы. <*>
       Ескерту. 182-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      183. Заемшы несиелiк шартта белгiленген мерзiмде негiзгi борышты өтемеген және/немесе бюджеттiк несие бойынша сыйақыны төлемеген жағдайда жинақтаған берешектерге айыппұл проценттерi есептеледi. 
      184. Бюджеттiк несие бойынша заемшының берешектерi пайда болған және несиелiк шарттың талаптарымен анықталған мерзiм iшiнде ол өтелмеген жағдайда республикалық және жергiлiктi бюджеттен берiлген несие бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi және жергiлiктi атқарушы органы не банк-заемшы (түпкi заемшы жағдайында) берешектердi қайтаруды қамтамасыз ететiн мынадай: 
      жергілiктi атқарушы органдардың жоғары тұрған бюджеттерге бұрын берiлген кредиттер бойынша негiзгi борышты өтегенге және мақсатына сай пайдаланылмаған қаражатты қайтарғанға дейiн қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының бос қалдықтарын өзге мақсаттарға жұмсауына тыйым салу; <*>
      заңдарда белгiленген тәртiппен заемшының берешектерiн өтеу жөнiндегi олардың міндеттемелерiн орындауы туралы құжаттарды гарантқа (алушыға) жiберу; 
      қолданылып жүрген заңдарға сәйкес кепiл туралы шарттың негiзiнде заемшының салған мүлкiн сату; 
      заемшы несие берушiнің не банк-заемшының пайдасына берген басқа тұлғаға заемшының талаптарын төлеуге ұсыну; 
      Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 21 қаңтардағы "Банкроттық туралы"  Заңына  сәйкес соттың заемшыны банкрот деп жариялауға дейiн сот тәртiбіне өндiріп алу жүзеге асыру шараларын қолданады.
       Ескерту. 184-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      185. Республикалық және жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен берiлген несие банк-заемшы тиiстi бюджетке негiзгi борыштың сомасын қайтару және сыйақыларды және айыппұлдарды қоса алғанда осы несиелерге байланысты басқа iлеспе төлемдердi толық көлемде төлеген жағдайда өтелген болып есептеледi. 
      186. Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен берiлген несиелердi қайта құрудағы өзгерiстер: 
      сыйақылардың ставкалары; 
      несиенi өтеудiң немесе кезектi төлемнiң мерзiмi; 
      несие валютасы; 
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнің немесе тиiстi әкiмияттардың шешiмдерi негiзiнде жүзеге асырылады.
      Кредиттi қайта құрылымдау кезiнде кредит берушi мен қарыз алушы арасында қайта құрылымдау туралы келiсiм (шарт) жасалады. 
      Бұл ретте кредит беруші:
      сыйақы ставкасын белгiлеудi осы Ереженiң 90-тармағына сәйкес жүзеге асырады. <*>
      Бұл орайда, несиенi өтеудің немесе кезектi төлемнiң мерзiмiн өзгерту, сондай-ақ сыйақылардың ставкасы тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен немесе жергiлiктi бюджет туралы мәслихат шешiмiмен бекiткен бюджеттің кiрiс бөлiгiнің мөлшерiне ықпал етпеуi тиiс.
      186-1. Даму Банкiне берiлген кредиттердi қайта құрылымдау шарты Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе жергiлiктi атқарушы органның шешiмi негiзiнде анықталады.<*>
       Ескерту. 186-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      186-2. Даму Банкiн және Қазақстан Республикасының азаматтарын қоспағанда, қарыз алушыларға кредиттердi қайта құрылымдау кезiнде сыйақы ставкасы тиiстi валютада 164-1, 164-2-тармақтарға сәйкес анықталады. <*>
       Ескерту. 186-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      187. Республикалық бюджет қаражаты есебiнен берiлген несиелердi қайта құру туралы шешiмдi "Республикалық бюджеттен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекет берген кепiлдiгi бар, мемлекеттiк емес сыртқа заемдар шеңберiнде республикалық бюджеттен бөлiнген қаражаттан берiлген несиелердi қайтару және қайта құру жөнiндегi ведомствоаралық комиссия құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 21 маусымдағы N 813  қаулысына  сәйкес құрылған Ведомствоаралық комиссияның ұсынысы негiзiнде Қазақстан Республикасының Үкiметi шешiм қабылдайды.
      187-1. Бюджеттiк кредит беру туралы ақпаратты Қаржы және экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiктерi арасында келiсілген нысан бойынша және мерзiмде Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне Қаржы министрлiгi бередi. <*>
       Ескерту. 187-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

  19-тарау. Мемлекет кепiлдiк берген заемдар алған заңды тұлғалардың қаржылық, жағдайы және төлем қабiлетi мониторингiнiң ресiмдерi

       $1. Мемлекет кепілдiк берген заемдар алған заңды тұлғалардың қаржылық жағдайы мониторингiнiң ресiмдерi

      188. Мемлекет кепiлдiк берген заемдар алған заңды тұлғалардың қаржылық жағдайы мониторингiнiң ресiмдерi Қазақстан Республикасының мемлекет кепiлдiк берген мемлекеттiк емес сыртқы заемдар алған заңды тұлғалардың қаржылық жағдайы мониторингiнің ақпараттық қамтамасыз етiлуiн және мониторингтi (бұдан әрi - мониторингі) жүзеге асырудың тәртiбiн анықтайды.
      189. Мониторинг - мемлекет кепілдік берген заемдар алған заңды тұлғалардың қаржылық жағдайын анықтауға арналған іс-шараларын кешенi және Қаржы министрлiгi алған ақпараттардың жиынтығы. 
      190. Мониторинг базалық талдаудан (заңды тұлғаның басшысы, қызметтердiң, салалардың түрлерi, бәсекелестiк және рынок, нормативтiк құқықтық орта туралы ақпарат) және қаржылық ақпараттан (қаржылық есептi, бизнес-жоспарды талдау) тұрады, сондай-ақ мониторингтi қамтамасыз ету жүйесі үшін ақпараттарды беру мақсатында мониторинг құрылуы тиiс. 
      191. Мемлекет кепiлдiк берген заемдар алған барлық заңды тұлғалар мониторинг жасауға жатады. 
      192. Заемшының қаржылық коэффициентiн талдау басқа заңды тұлғалар бойынша ұқсас көрсеткiштердi және салалар бойынша жалпы деректердi салыстыру арқылы жүргiзiледi. Қаржылық коэффициенттер заңды тұлғалардың қаржылық көрсеткiштерiнiң ара қатынасын бiлдiредi. Әрбiр коэффициент үшiн оңтайлы мән осы заңды тұлғаның басқа қаржылық коэффициенттерiн ескере отырып, заемшыға жататын салаға тәуелдi айқындалады. Талдауды жүргiзу үшiн негiзгi көрсеткiштердің екi тобы: 
      табыстылық көрсеткiш; 
      капиталға айналатын көрсеткiш пайдаланылады. 
      193. Қаржылық коэффициенттер кәсiпорынның қаржылық жағдайының көрсеткiштерiне негiзделе отырып, тоқсан сайын есептеледi (кәсiпорын балансының баптары және табыстар мен залалдар туралы есеп). 
      194. Мониторингтi iске асыру кезiнде мынадай қаржылық коэффициенттер: 
      өтiмдiлiк коэффициентi - қысқа мерзiмдi мiндеттемелердiң көлемiне ақшалай қаражаттың және қысқа мерзiмдi дебиторлық берешектiң қатынасы; 
      жабу коэффициентi - қысқа мерзiмдi мiндеттемелерге ағымдағы активтердiң қатынасы; 
      заемдық және меншік қаражатының қатынасы - меншiк капиталының көлемiне ағымдағы міндеттемелердiң қатынасы; 
      тарту коэффициентi - ағымдағы және ұзақ мерзiмдi активтердiң сомасына міндеттемелердің қатынасы; 
      табыс нормасы - сату көлеміне салық салғанға дейiнгi жиынтық кірiстің қатынасы; 
      меншiк капиталының рентабелдiлiк коэффициентi - меншiк капиталының көлемiне салық салғанға дейінгi жиынтық қатынасы; 
      несиелiк берешектің айналымдық коэффициентi - несиелiк берешекке сату көлемiнің қатынасы; 
      Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi мен Қаржы министрлiгiнiң қалауы бойынша басқа коэффициенттер назарға алынады. <*>
       Ескерту. 194-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      195. Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi мен Қаржы министрлiгi мониторингке жататын заңды тұлғалардың тiзiмдерiн анықтайды және оны Қазақстан Республикасының Статистика жөнiндегi агенттiгiне жiбередi. <*>
       Ескерту. 195-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      196. Қазақстан Республикасының Статистика жөнiндегi агенттiгi Қазақстан Республикасындағы шаруашылық жүргiзушi субъектiлердің шаруашылық қызметтерi туралы статистикалық есептi жасауды аяқтағаннан кейiн он күндiк мерзiм iшiнде, тiзiмде анықталған шаруашылық жүргiзушi субъектiлердің қаржылық жағдайының көрсеткiштерiн Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi мен Қаржы министрлiгiне тоқсан сайын ұсынады. <*>
       Ескерту. 196-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      197. Қажет болған жағдайларда Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi мен Қаржы министрлiгi мемлекет кепілдік берген заемдар бойынша міндеттемелерi бар шаруашылық жүргiзушi субъектілерден олардың қаржылық көрсеткiштерi туралы қосымша ақпараттарды сұрауға құқылы. <*>
       Ескерту. 197-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      198. Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi мен Қаржы министрлiгi ұсынылған көрсеткiштердің негiзiнде анықталған қаржылық коэффициенттердi осы шаруашылық жүргiзушi субъектiлердің өткен кезеңдегi ұқсас коэффициентiмен, басқа шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң ұқсас профилдi қызметтерiмен және осы коэффициенттердің жалпы қабылданған нормаларымен салыстыру арқылы шаруашылық жүргiзушi субъектiлердің төлем қабiлеттерiне сараптама жүргiзедi. <*>
       Ескерту. 198-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      199. Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi мен Қаржы министрлiгi мемлекет кепiлдiк берген заемдар бойынша заемшы ретінде әрекет ететiн шаруашылық жүргiзушi субъектiлердің қаржылық жағдайы туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiне тоқсан сайын ақпарат бередi. <*>
       Ескерту. 199-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      200. Ықтимал төлем қабiлетi дәрменсiз заемшы анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi мен Қаржы министрлiгi бұл туралы Қазақстан Республикасының Yкiметiне хабарлайды және мемлекеттiк берген заемдар бойынша заемшының берешектерiн жабу үшiн республикалық бюджеттен қаражатты бөлудiң алдын алу бойынша заңдарда көзделген шараларды ұсынады. <*>
       Ескерту. 200-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

       $2. Мемлекет кепілдiк берген заемдар алған заңды тұлғалардың төлем қабiлетi мониторингiнің ресімдерi

      201. Мына төмендегiлермен акцияларының бақылау пакетi мемлекетке тиесiлi, көрсетілген заңды тұлғалардың мемлекет берген кепiлдігі заемдарын тарту бойынша міндеттемелерiн атқару кезеңінде төлем қабілетi мониторингiн қамтамасыз ететiн, мемлекет берген кепiлдiгi бар заемдар алған және (немесе) үмiткер, жарғылық капиталына немесе акционерлiк қоғамға мемлекеттiң жүз проценттiк қатысуы бар заңды тұлғаларға қойылатын қосымша талаптар анықталады.
      202. Осы параграфта пайдаланылатын ұғымдар мыналарды білдiредi:
      жарғылық капиталында мемлекет берген кепілдiгi бар заемшы - мемлекет кепілдiк берген заемдар алған, бақылау пакетi мемлекетке тиесiлi, жарғылық капиталына немесе акционерлiк қоғамға мемлекеттiң жүз проценттiк қатысуы бар заңды тұлғалар; 
      мемлекет кепiлдiк берген заемдар бойынша күтiлетiн төлемдердi қамтамасыз ету жүйесi - Қаржы министрлiгiнің келiсiмi бойынша жарғылық капиталына мемлекеттің жүз проценттiк қатысуы бар заемшылардың шартты салымның арнаулы шотын, сондай-ақ резервтiк шотын құруы не белгiленген мерзімде олардан алынатын соманы мемлекеттiк емес заем бойынша заемшы төлемеген жағдайда оларға Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiнің не шетел банктерiнiң кепілдерiн беру; 
      шартты салымның арнаулы шоты (қызмет көрсету шоты) - банк-агентте ашылған және Қазақстан Республикасының мемлекет берген кепiлдігiмен тартылған, мемлекеттiк емес заемдар бойынша күтiлетiн төлемдердi өтеудi қамтамасыз ету үшiн ғана арналған шартты салымның арнаулы шотындағы ақшаның бөлiгiн кезең-кезеңде төлеу арқылы жарғылық капиталға мемлекеттің қатысуы бар заемшылардың мiндеттi жинақтауы; 
      резерв шоты (депозиттi шот) - заем туралы шартқа (келiсiмге) сәйкес қызмет көрсету шотынан кезектi төлемдердi төлеу үшін банк-агент жарғылық, капиталында мемлекет берген кепiлдiгi бар заемшылар ашқан Қаржы министрлiгiнiң бақылауындағы шот. Резерв шотының жинақтаушы ақшасының сомасы есептелген проценттермен (сыйақылармен), сондай-ақ заем туралы шартқа (келiсiмге) сәйкес өзге төлемдермен негiзгi борыштың күтiлетiн төлемдерiнен 110 (жүз он) процент мөлшерiнде белгiленедi. Резерв шотының ақшасын қалыптастырудың және пайдаланудың шарттарын Қаржы министрлiгi тағайындайды; 
      банк-агент - мемлекет берген кепілдіктен тартылған мемлекеттiк емес сыртқы заемдарға қызмет көрсететiн екіншi деңгейдегі банк. Жарғылық капиталға мемлекеттiң қатысуы бар заемшылар Қаржы министрлiгi мен ҚҰБ анықтайтын екiншi деңгейдегi банктердiң тiзбесiнен банк-агенттi таңдайды; 
      банк-кепiл - белгiленген мерзiмде олардан алынатын соманы мемлекеттiк емес заем бойынша заемшы төлемеген жағдайда берешектердi өтеуге кепілдiк беретiн Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банкi не шетел банкi. ҚҰБ ұсынған тiзбеден Қаржы министрлiгi Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерi ішінен банк-кепiлдi анықтайды. Жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысуы бар, "Жоғары" деңгейден төмен емес, мерзiмнен тыс деген рейтингi бар шетел банктерiнiң iшiнен Қаржы министрлiгiнің келiсiмiмен заемшы банк-кепiлді анықтайды; 
      жыл сайынғы бизнес-жоспар - табыс көздерiн көрсете отырып заемдардың күтiлетiн төлемдерi бойынша нақтылы сандарды қамтитын, күтiлетiн қаржы жылына арналған заемшы әзiрлейтiн бизнес-жоспар. 
      203. Жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысуы бар заемшыларға қойылатын қосымша талаптар Қаржы министрлiгiнiң жарғылық капиталда мемлекеттік қатысуы бар заемшылармен және мiндеттi түрде мыналарды қамтитын: 
      1) мемлекет берген кепiлдiгi бар заемдар алуға арналған үмiткер, жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысуы бар заемшының мiндеттемесi заем бойынша өзiнiң ағымдағы мiндеттемелерiн қамтамасыз ету үшiн қажеттi ақшаның кезеңдiк төлем сомаларының есебiнен жинақтауды жүргiзетiн; 
      жарғылық капиталында мемлекеттік қатысуы бар заемшының заңдарда белгiленген тәртiппен банктiк, оның iшiнде ҚҰБ және екiншi деңгейдегi банктердегi шоттар туралы мәлiметтердi Қаржы министрлiгiне және банк-агентке ұсыну міндеттемесiн; 
      жарғылық капиталында мемлекеттік қатысуы бар заемшының заемды толық өтегенге дейiнгi жыл сайынғы бизнес-жоспарын банк-агентке ұсыну мiндеттемесiн; 
      2) Қаржы министрлiгi мен банк-агенттiң резерв шотындағы (депозиттi шотындағы) шартты салымның арнаулы шоттың есебiн жүргiзу, сондай-ақ екi данада акт жасай отырып ұсынылған құжаттарды кезең-кезеңде салыстыруды жүргiзу мiндеттемесiн; 
      банк-агенттiң жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысуы бар заемшының қаржы-экономикалық жағдайына талдау жүргiзу міндеттемесін; 
      3) ҚҰБ және екiншi деңгейдегi банктерде ашылған, мемлекеттiң қатысуы бар заемшының банктiк шоттары туралы мәлiметтердi кезең-кезеңде ұсыну; 
      шартты салымның арнаулы шотындағы ақшаны кезең-кезеңде жинақтау; 
      жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар заемшының қаржылық есептiлiктiң үлгiлiк нысанын (бухгалтерлiк баланс, қаржы-шаруашылық қызметтердiң нәтижелерi туралы есеп) банк-агентке ай сайын ұсыну мiндеттемесiн; 
      банк-агенттiң жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысуы бар заемшының қаржылық жағдайына талдау жүргiзу және талдау қорытындылары бойынша Қаржы министрлiгiне ақпаратты ұсыну мiндеттемесiн; 
      4) Iшкi несиелiк келiсiмдегi тиiстi мiндеттемелердi енгiзу арқылы Қаржы министрлiгiнің келiсiмiмен мемлекет кепiлдiк берген заемдар алған жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысуы бар заемшы күтілетін төлемдердi қамтамасыз етудiң кез-келген мынадай жүйесін: 
      1) резерв шотын (депозиттi шотты); 
      2) несие берушiлерге кезектi төлемдердi өтеуге кепiлдiк беретiн банк-кепiл ұсынған кепiлдi таңдауға құқығы бар мемлекеттiк емес заемдар бойынша Қазақстан Республикасының мемлекет берген кепілдiктердi ұсыну шарттары туралы банк-агентпен келiсiм жасасуды қосатын мемлекет кепiлдiк берген заемдар бойынша күтiлетiн төлемдердi қамтамасыз ету жүйесiн қамтиды. 
      Егер, резерв шотын (депозиттi шотын) пайдалануды қамтамасыз ету жүйесi анықталған жағдайда жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар заемшы шартты салымның арнаулы шотынан кезектi төлемдi жүргiзудің сақтандыру резервiн (резерв шотын) қамтамасыз ететiн алдын ала жинақтау қаражатын жүргiзудің сөзсiз мiндеттемесiн қабылдайды және мемлекет берген кепiлдiкпен берілген мемлекеттiк емес заем бойынша мемлекет берген кепілдікті толық кепiлдікпен қамтамасыз етудi, сондай-ақ кезектi төлемнің сомасына екiншi деңгейдегi банктiң ұсынатын алдын ала кепiлдiктi ұсынады. Банк-кепілдiң кепiлдікті ұсыну мерзімі мен шарттарын мемлекет берген кепілдiкпен берiлген мемлекеттiк емес заемды ұсынудың шарттарына тәуелдi Қаржы министрлiгi белгiлейдi. 
      Банк-агент пен банк-кепілдің жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысуы бар заемшымен Қаржы министрлiгi арасындағы жасасқан шартта екiншi деңгейдегi банктердiң кепiлдiктерiн ұсынуды қамтамасыз ету жүйесi анықталған жағдайда шартты салымның арнаулы шотында қаражат жоқ болған жағдайда мемлекет берген кепілдiкпен берілген мемлекеттік емес заем бойынша жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар заемшының күтілетін мiндеттемелерiнiң атқарылуын қамтамасыз ететiн банк-кепiлдiң сөзсiз және кезек күттiрмейтiн мiндеттемесi бар болуы тиiс. 
      Банк-кепiл банк активтерi сыныптамаларының тәртiбi мен шартты мiндеттемелерiн және олар бойынша провизиялардың есептерiн-реттейтiн ҚҰБ нормативтiк-құқықтық актiлерiне сәйкес берiлетiн кепілдiктердiң провизияларын қалыптастыруы тиiс. 
      Олар Қазақстан Республикасының мемлекет берген кепілдігімен тартылған мемлекеттік емес заемды толық өтегеннен кейiн резерв шотының ақшасы мемлекет кепiлдiк берген заемдар алған жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар заемшыға қайтарылады. 
      Шартты салымның арнаулы шоты және резерв шотына ақшаны аударудың нормасы мен кезең-кезеңдiгiн (кестесiн) мемлекет кепiлдiк берген заем алған жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар заемшымен бiрлесе отырып Қаржы министрлiгi және банк-агент анықтайды. 
      Жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысуы бар заемшы салықтарды және бюджетке төленетiн басқа да міндетті төлемдердi төлегеннен кейiн Iшкi несиелiк келiсiмнiң сомасына сәйкес тиiстi соманы тұрақты аудару арқылы ақшаны шартты салымның арнаулы шотына және резерв шотына аударады. 
      Мемлекет кепілдiк берген заемдар алған жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысуы бар заемшы Қазақстан Республикасының мемлекет берген кепілдiгiмен тартылған мемлекеттiк емес заемның мерзiмi өткен төлемдерiн өтеу үшiн резерв шотынан ақшаны толық немесе бiр бөлiгiн пайдаланған жағдайда резерв шотын толықтыру резерв шотынан ақша алынған 3 (үш) айдан кешiктiрiлмей жүзеге асырылуы тиiс. 
      204. Мемлекет берген кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердiң атқарылуы үшiн республикалық бюджеттен қаражат бөлiнген жағдайда егер iшкi кредит келiсiмiнде өзгеше көзделмесе, Iшкi несиелiк келiсiмге республикалық бюджеттен бөлiнген қаражатты қайтару туралы қосымша келiсiм (бұдан әрi - Қосымша келiсiм) жасалады. <*>
       Ескерту. 204-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      205. Қосымша келiсiмде республикалық бюджеттен бөлiнген мемлекет кепiлдiк берген қарыз бойынша мiндеттемелердi орындау кезiнде бюджеттiк кредит болып табылатын қаражатты қайтарудың шарттары, мерзiмi, тәртiбi анықталады (нақтыланады). <*>
       Ескерту. 205-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      206. Мемлекеттің қатысуы бар заемшы Қосымша келiсiм бойынша міндеттемелерiн орындаған жағдайда төлемнiң мынадай: 
      1) айыппұлдар менi өсiмдердi есептеу; 
      2) сыйақыларды есептеу; 
      3) негізгі борышты өтеу кезектiлiгi белгiленедi. 
      207. Тараптардың қалауы бойынша Қосымша келiсiмде жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысуы бар заемшының сыйақылар мен айыппұлдарды есептей отырып республикалық бюджеттен бөлiнген ақшаны мерзiмнен тыс қайтару құқығы көзделуi мүмкін. 
      Iшкi несиелiк келiсiмнiң және Қосымша келiсiмнің шарттарын жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысуы бар заемшы бұзған жағдайда Қаржы министрлiгi олардан сыйақылар мен айыппұлдарды есептей отырып республикалық бюджеттен бөлiнген ақшаны мерзiмнен тыс қайтаруды талап етуге құқығы бар. 
      208. Жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысуы бар заемшы негiзгi борышты және/немесе Қосымша келiсiмде белгiленген сыйақыларды мерзіміне төленбеген жағдайда пайда болған берешектерге айыппұл проценттер мерзімінде. 
      209. Республикалық бюджеттен бөлiнген қаражат бойынша берешек пайда болған жағдайда және жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар заемшы Қосымша келiсiмнің шарттарында белгiленген мерзiм ішінде өтемеген жағдайда Қаржы министрлiгi немесе банк-агентке өкілдік берген жағдайда берешектердi қайтаруды қамтамасыз ететiн мынадай: 
      1) берешектердi қайта құру; 
      2) қолданылып жүрген заңдарға сәйкес кепiл туралы шарт негiзiнде салынған мүліктi сату; 
      3) Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 21 қаңтардағы "Банкроттық туралы"  Заңына  сәйкес жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар заемшыны және/немесе банк-кепiлдi банкрот деп сот хабарлағанға дейін сот тәртiбiмен өндiріп алу шараларын қолдануы мүмкін.
      210. Мемлекет берген кепілдiк бойынша мiндеттемелердi орындау үшiн жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысуы бар заемшы және/немесе банк-кепiл негiзгi соманы республикалық бюджетке және айыппұлдарды қоса алғанда сыйақыларды және басқа iлеспе төлемдердi толық көлемде төлесе республикалық бюджеттен бөлінген қаражат қайтарылған болып есептеледi.
      211. Жарғылық капиталына Қазақстан Республикасының мемлекеттің қатысуы бар заемшыға беру кезiнде туындаған даулар мен пікірқайшылықтары мүмкіндігінше келiссөз арқылы шешедi немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешiмiн табады.

  6-бөлiм. Мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзудің ресімдерi және бюджеттi нақтылау 

  20-тарау. Бюджеттік бағдарламаның iске асырылуын бағалау

      212. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру:
      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бекiтiлген құжат;
      бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi ұсынған бюджеттiк бағдарламаның iске асырылу барысы туралы есеп; 
      мемлекеттік мекемелердің міндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарларының атқарылуы туралы есеп негiзiнде жүзеге асырылады. 
      Бюджеттiк бағдарламаның iске асырылуын бағалау құжатта көрсетiлген деректермен бюджеттік бағдарламалардың iске асырылу барысы туралы есептiк деректерiмен салыстыру арқылы жүргiзiледi. 
      213. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi мемлекеттiк мекемелердің ұсынған, бағдарламалардың iске асырылу барысы туралы есеп негiзінде бюджеттік бағдарламалардың iске асырылу мониторингiн және бағалауды тұрақты жүргiзедi. 
      214. Қаржы министрлiгi: 
      тоқсан сайын республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi ұсынған бюджеттiк бағдарламаның iске асырылу барысы туралы есеп негiзiнде бюджеттiк бағдарламалардың iске асырылуын бағалауды жүргiзедi; 
      бюджеттiк бағдарламалардың iске асырылуының нәтижелерi туралы ақпаратты және құжаттарды нақтылау және бюджеттiк бағдарламаны одан әрi iске асыру жөнiндегi ұсыныстарды республикалық бюджеттiк комиссияға ұсынады. 
      215. Жергiлiктi уәкiлеттi орган: 
      тоқсан сайын жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi ұсынған бюджеттік бағдарламаның iске асырылу барысы туралы есеп негiзiнде бюджеттiк бағдарламалардың iске асырылуын бағалауды жүргiзедi; 
      бюджеттiк бағдарламалардың iске асырылуының нәтижелерi туралы ақпаратты және құжаттарды нақтылау және бюджеттiк бағдарламаны одан әрi iске асыру жөнiндегi ұсыныстарды жергiлiкті бюджеттiк комиссияға ұсынады.

  21-тарау. Қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу

      216. Қаржыландырудың жиынтық жоспарына, мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарына, республикалық бюджетке түсетiн түсiмдер жоспарларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу қажеттiлiгi ағымдағы қаржы жылының iшiнде қабылданатын: <*>
      Қазақстан Республикасының заң актiлерi, Yкiметтің және жергілiктi атқарушы органдардың актілерi; 
      жергiлікті өкілеттi және атқарушы органдардың нормативтiк құқықтық актілерi; 
      Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық индикативтiк жоспары көрсеткiштерiнің, аумақтардың экономикалық және әлеуметтiк бағдарламаларының дамуының және ағымдағы жылдың бюджетi негiзiнде жасалған, ағымдағы жылға арнап Yкiмет және жергiлiктi өкiлеттi және атқарушы органдар бекiткен үш жылдық кезеңге арналған республикалық және Жергiлікті бюджеттердің болжамдық көрсеткiштерiнiң өзгеруi; 
      бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын нақтылау жөнiндегi және бюджеттiк бағдарламаларды одан әрi iске асыру жөнiндегi республикалық және жергiлiктi бюджеттiк комиссиялардың ұсыныстары; 
      соттардың шешiмiне, үкiмiне, анықтауына және қаулысына сәйкес берiлген ақшаны өндiріп алу туралы атқарушы парақтарды немесе соттардың бұйрықтарын; 
      және нәтижесiнде; 
      ағымдағы қаржы жылында бюджетке түсетiн бекiтiлген соманың күтілетiн жылдық көлемдегi бюджетке түсетiн ақша түсiмiнiң сәйкессiздiгi; 
      бюджеттiк бағдарлама бойынша iс-шаралар жоспарының өзгеруi; 
      бюджеттiк бағдарламаларды iске асыруды бағалауды жүргiзу; 
      бюджетке ай сайын түсетiн түсiмдерге ықпал ететiн факторлардың өзгеруi негiзінде туындайды.
       Ескерту. 216-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
       216-1. Бюджетке түсетiн түсiмдердiң жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзудi 15-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша анықтамалар бойынша Қаржы министрлiгi және уәкiлеттi орган жүргiзедi.
      Тиiстi қаржы жылының өткен айларындағы (есептi кезеңдегi) түсiмдердiң бекiтiлген жиынтық жоспарына өзгерiстер мен толықтыруларға жол берiлмейдi. Заң кесiмдерiне сәйкес өзгерiстерден және Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасына өзгерiстерден басқа, ағымдағы қаржы жылының соңғы айында түсiмдердiң жиынтық жоспарын нақтылауға жол берiлмейдi. <*>
       Ескерту. 216-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      217. Қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзудiң тәртiбi мемлекеттiк мекемелердің 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттiк мекемелердiң міндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландырудың жоспарларын өзгертуге арналған Хабарламаны (Тапсырысты) (бұдан әрi - Мемлекеттiк мекемелердiң өтiнiмiн) қалыптастырудан басталады, одан кейiн оның негiзiнде бюджеттік бағдарламалардың тиiстi әкiмшiсi 17-қосымшаға сәйкес Мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жоспарларын өзгертуге арналған Хабарламаны (Тапсырысты) (бұдан әрi - Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң өтiнiмi) қалыптастырудан басталады.
      Мемлекет алдында салық мiндеттемелерiнiң орындалуын салықтық бақылауды қамтамасыз ететiн мемлекеттiк орган және кеден iсiне басшылық етудi жүзеге асыратын орталық атқарушы орган ұсынылатын өзгерiстердiң есептеулерi мен себептерiн көрсете отырып, 17-1-қосымшаға сәйкес республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердiң жоспарларына өзгерістер енгiзу үшiн Өтiнiм бере алады. <*> 
       Ескерту. 217-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      218. Мемлекеттiк мекемелердiң Хабарламаны (Тапсырысты) 16-қосымшаға сәйкес міндеттемелер немесе төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларының бекiтiлген шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшеліктерінің сомасы шегiнде қалыптастырылады. 
      Мемлекеттiк мекемелердiң Хабарламасын (Тапсырысын) қалыптастыру кезінде мынадай нормаларды сақтау керек: 
      Мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарларының сомасына өзгерiстер енгiзуге, Қазақстан Республикасының заң актiлерiне және Бiрыңғай бюджеттiк  сыныптамасына  өзгерiстер енгiзуге сәйкес мемлекеттiк мекемелердің ұйымдық құрылымы өзгертiлген жағдайды қоспағанда тиiстi қаржы жылының алдындағы айлары үшiн рұқсат етуге және кассалық шығыстарға жол берiлмейдi;
      жоспарлы мақсаттар, рұқсаттар және кассалық шығыстар сомаларының арасындағы сәйкестiктi сақтау; 
      қабылданған, бiрақ орындалмаған міндеттемелердің есебi; 
      инкассалық өкімдердің есебi; 
      осы Ережеде көзделген, бюджеттiк ақшаны қайтаруға арналған алғы шарттардың есебi; 
      ағымдағы айда шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшеліктерi бойынша жоспарлы берiлген сомалар мен рұқсаттарды азайту қабылданған мiндеттемелердi шегере отырып жоспарлы мақсаттардың сомасына жүргiзiледi. Бюджеттiң тиiстi шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша жоспарлы сомасының артуы және рұқсаттар беру басқа ерекшелiктер бойынша оларды азайту есебiнен бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша жылдық сома шегiнде жүзеге асырылуы мүмкiн. <*>
      Мемлекеттiк мекемелердің өтiнiмiне басшы қол қояды және енгiзілген өзгерiстердің тиiстi есептемелермен қоса тиiстi бюджеттiк бағдарламалар әкімшiсiне берiледi. 
       Ескерту. 218-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      219. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң өтiнiмiн бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi Ведомстволық бағынысты мемлекеттiк мекемелердің өтiнiмiне сай және шығыстардың экономикалық сыныптамасының әрбiр ерекшелiктерi бойынша бекiтiлген сома шегінде 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi қалыптастырады. 
      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнің өтiнiмiн қалыптастыру кезінде: 
      бюджеттік бағдарламалардың әкімшiсінiң міндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарларының сомаларына өзгерiстер енгiзуге Қазақстан Республикасының заң актілерiне және Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасына өзгерiстер енгiзуге сәйкес мемлекеттiк мекемелердің ұйымдық құрылымы өзгертiлген жағдайды қоспағанда тиiстi қаржы жылының алдындағы айлары үшiн рұқсат етуге және кассалық шығыстарға жол берiлмейдi; 
      жоспарлы мақсаттар, рұқсаттар және кассалық шығыстар сомаларының арасындағы сәйкестiктi сақтау; 
      қабылданған, бiрақ орындалмаған міндеттемелердің есебi; 
      инкассалық өкімдердің есебi; 
      осы Ережеде көзделген, бюджеттiк ақшаны қайтарып алуға арналған алғы шарттардың есебi; 
      ағымдағы айда бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша жоспарлы берiлген сомалар мен рұқсаттарды азайту қабылданған міндеттемелердi шегере отырып жоспарлы мақсаттардың сомасына жүргiзiледi. Бюджеттің тиiстi шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша жоспарлы сомасының артуы және рұқсаттар беру басқа ерекшелiктер бойынша оларды азайту есебiнен бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша жылдық сома шегінде жүзеге асырылуы мүмкiн; <*>
      бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша республикалық бюджет шығыстарының жылдық сомасына өзгерiстер енгiзу ағымдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда көзделген бағдарламалар Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң актiлерiнде көзделген кiшi бағдарламалар бойынша бекiтiлген сомалар шегiнде жүзеге асырылады; 
      бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша жергiлiктi бюджет шығыстарының жылдық сомасына өзгерiстер енгiзу ағымдағы қаржы жылына арналған жергiлiктi бюджет туралы мәслихат шешiмінде көзделген бюджеттiк бағдарламалар және ағымдағы қаржы жылына арналған жергiлiктi атқарушы органның актiлерінде көзделген кiшi бағдарламалар бойынша бекітiлген сомалар шегінде жүзеге асырылады. 
      Алдағы айдағы қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзуге арналған Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнің өтінімiне бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi басшы қол қояды және енгiзiлген өзгерiстердiң тиiстi есептемелерiмен қоса Қаржы министрлiгiне немесе жергiлiктi уәкiлеттi органға ағымдағы айдың 20 күнiне дейiнгi, ал Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергілiктi атқарушы органның шешiмдерi бойынша - сол сияқты және ағымдағы айдың 20-күнiнен кейiн мерзiмде берiледi. <*>
      Республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi алдағы айларға арналған Республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң және оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердiң қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзуге тиiстi өтiнiмдердi Қаржы министрлiгiне бередi. Республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзуге арналған өтiнiм қағаз және магниттiк түрде, ал мемлекеттiк мекемелердiң қаржыландыру жоспарларына - магниттiк түрде беріледі. <*>
      Ағымдағы қаржы жылының соңғы айында мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң шешiмдерi бойынша ұсынылатын өзгерiстерге тиiстi есептеулермен ағымдағы қаржы жылының 15 желтоқсанына дейiнгi мерзiмде бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi Қаржы министрлiгiне немесе жергiлiктi атқарушы органға берген Өтiнiмнiң негiзiнде - ағымдағы қаржы жылының 15 желтоқсанынан кейiн жүзеге асырылады. <*>
      Бюджеттiк бағдарламалардың әкімшiлерi және ведомстволық бағыныстағы мекемелер алдағы айға арналған тиiстi қаржыландыру жоспарларына айына кемiнде бiр рет өзгерiстер енгiзе алады. <*>
       Ескерту. 219-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      220. Міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу үшiн Қаржы министрлiгi және жергiлiктi уәкiлеттi орган Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң өтiнiмiн қарайды және 18-қосымшаға сәйкес белгiленген нысан бойынша Мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы (бұдан әрi - Анықтама) қалыптастырады. 
      Анықтаманы қалыптастыру кезінде мынадай нормаларды сақтау керек: 
      қаржыландырудың жиынтық жоспарларының сомаларына өзгерiстер енгiзуге Қазақстан Республикасының заң актiлерiне және Бiрыңғай бюджеттiк  сыныптамасына  өзгерiстер енгiзуге сәйкес мемлекеттiк мекемелердің ұйымдық құрылымы өзгертiлгенiн қоспағанда тиiстi қаржы жылының алдындағы айлары үшiн рұқсат етуге және кассалық шығыстарға жол берiлмейдi;
      жыл басынан берi өсу қорытындысымен жыл бойынша және жылдың әр айы бойынша жалпы тепе-теңдiктi немесе шығыстардан жоғары түскен түсiмдердің аспауын сақтау; 
      жоспарлы мақсаттар, рұқсаттар және кассалық шығыстар сомаларының арасындағы сәйкестiктi сақтау қабылданған, бiрақ орындалмаған мiндеттемелердiң есебi; 
      инкассалық өкiмдердің есебi; 
      осы Ережеде көзделген, бюджеттік ақшаны қайтарып алуға арналған алғы шарттардың есебi; 
      ағымдағы айда шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша жоспарлы берiлген сомалар мен рұқсаттарды азайту қабылданған мiндеттемелердi шегере отырып жоспарлы мақсаттардың сомасына жүргiзiледi. Бюджеттiң тиiстi шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша жоспарлы сомасының артуы және рұқсаттар беру басқа ерекшелiктер бойынша оларды азайту есебiнен бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) бойынша жылдық сома шегiнде жүзеге асырылуы мүмкiн;  <*>
      бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша республикалық бюджет шығыстарының жылдық сомасына өзгерiстер енгiзу ағымдағы қаржы жылына арналғалы республикалық бюджет туралы заңда көзделген бағдарламалар, Үкiмет актiлерiнде көзделген кiші бағдарламалар бойынша бекiтілген сомалар шегiнде жүзеге асырылады; 
      бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша жергiлiктi бюджет шығыстарының жылдық сомасына өзгерiстер енгiзу ағымдағы қаржы жылына арналған жергілiктi бюджет туралы мәслихат шешiмiнде көзделген бюджеттік бағдарламалар және ағымдағы қаржы жылына арналған жергiлiктi атқарушы органның актiлерiнде көзделген кiшi бағдарламалар бойынша бекiтiлген сомалар шегiнде жүзеге асырылады; 
      түсiм көлемiнiң өзгеруi және бюджет тапшылығын қаржыландыруды өтеу (профициттi пайдалану) тек бюджет тапшылығын қаржыландыруды өтеудiң (профициттi пайдаланудың) бекiтiлген көлемiн сақтаған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкiн.
       Ескерту. 220-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      220-1. Қаржы министрлiгi Республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердiң жоспарларына өзгерiстер енгiзуге арналған өтiнiмдердi қарайды. Егер өзгерiстер түсiмдердiң жиынтық жоспарына енгiзiлген жағдайда Түсiмдердiң жиынтық жоспарына өзгерiстер енгiзу туралы анықтама қалыптастырылады.
      Қаржы министрлiгi Республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердiң жоспарларына өзгерiстер енгiзуге арналған өтiнiмдi қабылдамаған кезде жiберiлген ұсыныстарды қабылдамау себептерiнiң негiздемесiмен Өтiнiм берген мемлекеттiк органды бас тарту туралы хабардар етедi. <*> 
       Ескерту. 220-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      221. Республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкімшiсінiң өтiнiмдерiн Қаржы министрлiгiне олардың түскен күнiнен бастап бес жұмыс күнiнен артық емес мерзiмде Қаржы министрлiгi қарайды. 
      Жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар әкімшiсiнiң өтiнімдерiн уәкiлеттi органға олардың түскен күнiнен бастап бес жұмыс күнiнен артық емес мерзiмде уәкiлеттi орган қарайды.
      Мемлекет алдында салық мiндеттемелерiнiң орындалуын салықтық бақылауды қамтамасыз ететiн мемлекеттiк органның және кеден iсiне басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы органның өтiнiмдерiн Қаржы министрлiгi бес жұмыс күнiнен аспайтын мерзiмде қарайды. <*> 
      Қаржы министрлiгi немесе жергілiктi уәкiлеттi орган осы Ереженің 200-тармағында белгiленген ұсынылатын өзгерiстер бойынша және тәртiптi сақтай отырып негiздеменi және есептемелерді тексередi. 
      Егер Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерi өтiнiмдерiнiң сомасы бюджеттiк бағдарламалардың кiшi бағдарламалары бойынша бекітілген жылдық соманың ұлғаюына және жыл басынан берi түзетiлетiн айға күтiлетiн бюджеттiк түсімдердiң артуына әкелсе, онда Қаржы министрлiгi немесе жергiлiктi уәкiлеттi орган олардың кейiнге қалдырылғаны туралы бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiне хабарлайды. 
       Ескерту. 221-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      222. Осы Ереженiң 220-тармағында көрсетiлген нормалар сақталған жағдайда Қаржы министрлiгi немесе жергiлiктi уәкiлеттi орган Анықтаманы беттедi. Жергiлiктi уәкiлеттi орган бекiткен Алдағы ай қаржыландыру жоспарларын өзгертуге арналған анықтама қазынашылықтың тиiстi аумақтық органына ағымдағы ай аяқталғанға дейiн үш жұмыс күнiнен кешiктiрмейтiн мерзiмде ұсынылады. <*>
       Ескерту. 222-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      223. Қаржы министрлiгi бекiтілген Анықтаманың негiзiнде 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мiндеттемелер мен төлемдер жөнiндегi қаржыландырудың жиынтық жоспарларына және Өтiнiмдердiң негiзiнде 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттiк мекемелер-республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзедi.
      Жергiлiктi уәкiлеттi орган бекiтiлген Анықтаманың негiзiнде 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өзгерiстердi мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларына енгiзедi.
      Республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi және олардың ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерi Өтiнiмдердiң негiзiнде 16 және 17-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкімшiлерiнiң және олардың ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзедi. <*> 
       Ескерту. 223-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      224. Жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшілерiнiң және олардың ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер Жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және олардың ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң Өтiнiмдерi негiзiнде 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi қалыптастыратын Анықтамаларға (бұдан әрі - Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң анықтамалары) сәйкес енгiзiледi. <*>
       Ескерту. 224-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      225. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң анықтамасын қалыптастыру кезінде мынадай-талаптар: 
      құжатпен бекiтiлген iс-шаралардың жоспарын сақтау; 
      азайтылатын ерекшеліктер бойынша не өзгерiстiң қатысы жоқ басқа ерекшелiктер бойынша орындалмаған мiндеттемелер жоқ болған жағдайда; 
      азайтылған сомаға азайтылатын ерекшелiктер бойынша тiркелген міндеттемелер жоқ болған жағдайда; 
      мемлекеттiк мекемелердің белгiленген тәртiппен тiркелген міндеттемелерiнің атқарылуына байланысты емес жоспарлы сомасы қалдықтарының бар-жоғы сақталуы тиiс. 
      226. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң анықтамаларын осы Ереженiң 225-тармағында санамаланған нормалар сақталған кезде жергiлiктi бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiлерi бекiтедi және ағымдағы ай аяқталғанға дейiн үш жұмыс күнiнен кешiктiрмей аумақтық қазынашылық органдарына қағаз және магниттiк түрде беріледi. <*>
       Ескерту. 226-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      227. Қазынашылықтың аумақтық органы Бюджеттiк бағдарламалар әкімшiсінің анықтамасы негiзінде: 
      мемлекеттiк мекемелердің міндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландырудың жоспарына өзгерiстер енгiзедi; 
      мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының бюджеттiк сыныптамасы шығыстарының тиiстi кодтары бойынша сомасына мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландырудың жоспарының бюджеттiк сыныптамасы шығыстарының тиiстi жергiлiктi кодтары бойынша сомасының сәйкестiгін тексередi. Жоғарыда сипатталған сәйкестiктер сақталмаған жағдайда Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнің анықтамасы тиiстi бюджеттік бағдарламалар әкiмшiсiне қайтарылады. <*>
       Ескерту. 227-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

  22-тарау. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және жергiлiктi атқарушы органдардың актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу

      228. Бюджеттiк бағдарламалардың құжаттарына сәйкес және кiшi бағдарламалар бойынша және кiшi бағдарлама бойынша бекiтiлген жылдық сома шегiнде iс-шараларды iске асыру мүмкiн болмаған жағдайда бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бюджеттiк бағдарламалардың кiші бағдарламалары арасындағы соманы қайта қарау жөнiндегi ұсынысты (бұдан әрi - актiлерге енгiзiлген өзгерiстер бойынша ұсыныс) Қаржы министрлiгiне немесе жергiлiктi атқарушы органға жолдайды. 
      Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi және жергiлiктi атқарушы орган актiлерге енгiзiлген өзгерiстер бойынша ұсынысты қарайды және олардың негiзiнде тиiстi Бюджет комиссиясына республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің қолданылып жүрген актiлерге және жергiлiктi атқарушы органның актiлерiне өзгерiстер енгiзу туралы ұсыныстарды жолдайды. <*>
       Ескерту. 228-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      229. Қазақстан Республикасы Үкiметінің қолданылып жүрген актілеріне және жергіліктi атқарушы органның актілеріне өзгерiстер енгiзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүргiзiледi. 
      230. Бюджеттiк бағдарламалардың құжаттарына сәйкес және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi бағдарламасы бойынша бекiтілген жылдық сома шегінде бюджеттiк бағдарламалардың мақсатына жетуiне мүмкiндiгi болмаған жағдайда Yкiметке және тиiстi жергiлікті атқарушы органға хабарланады.

       23-тарау. Бюджеттi нақтылау

      231. Қазақстан Республикасы Үкiметiнің және жергiлiктi атқарушы органдардың бюджеттік бағдарламалардың iске асырылуы туралы ақпараты негiзiнде бюджеттiк комиссия заңдарда белгiленген тәртіппен бюджеттi нақтылау, бюджеттiк бағдарламалардың құжаттары және оларды одан әрi iске асыру жөнiнде қарайды және ұсыныс әзiрлейдi. 
      232. Бюджет нақтыланған жағдайда Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi және жергiлiктi атқарушы органдар бюджетi бағдарламалардың әкiмшiсiмен бiрлесе отырып, Бюджет жүйесi туралы заңға сәйкес тиiстi актiлердiң жобаларын әзiрлейдi. <*>
       Ескерту. 232-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      233. Қазақстан Республикасының Yкiметi ағымдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға өзгерiстер енгiзу туралы Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Қазақстан Республикасының Парламентіне енгiзедi, ал жергілікті атқарушы органдар тиiстi Бюджеттiк комиссияның ұсыныстарына сәйкес тиiстi жергiлiктi бюджеттердi бекiту туралы шешімге өзгерiстер енгiзу туралы ұсынысты тиiстi мәслихаттарға енгiзедi. 
      234. Бюджеттi нақтылау Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес басқа заң шығарушылардың бастамасының негiзiнде жүзеге асырылады.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервiнен қаражат бөлу кезінде қаржы жылының iшiнде жергiлiктi бюджеттердi нақтылау жүргiзiлмейдi. <*>
       Ескерту. 234-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      235. Ағымдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджеттi нақтылау кезінде: 
      егер бюджеттi нақтылау құнға мақсатқа, міндетке және iс-шараларға, сондай-ақ бюджеттiк бағдарламалардың күтiлетiн нәтижелерiне ықпал етсе нақтыланған құжаттарға өзгерiстер енгiзiледi; 
      мемлекеттік мекемелердің міндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландырудың жоспарын мемлекеттiк мекемелер, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi - бюджеттiк бағдарламалар әкімшiсiнің міндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландырудың жоспарын, ал Қаржы министрлiгi және жергiлiктi атқарушы органдар - қаржы жылына арналған қаржыландырудың жиынтық жоспарын нақтылайды. 
      Егер ағымдағы жылға арналған республикалық бюджет туралы заңды немесе жергiлiктi бюджеттердi бекiту туралы мәслихаттың шешiмiн нақтылау кезiнде жоспарлы сомаларды, берiлген рұқсаттардың және жасалған төлемдердің сомаларын - кассалық шығыстарды бiр бағдарламадан, кiшi бағдарламадан, экономикалық сыныптаманың ерекшелiктерiнен басқасына жылжыту талап етіледi, яғни мемлекеттiк мекеменің, ұсынысы бойынша заңдарда белгiленген тәртiппен шарттарды қайта тiркеу жүзеге асырылады. 
      Белгiленген тәртiппен бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi енгiзген ұсыныс негiзiнде Қаржы министрлiгiнiң аумақтық органдары жоспарлы сомаларды, берілген рұқсаттардың және жасалған төлемдердің сомаларын - кассалық шығыстарды бiр бағдарламадан, кiші бағдарламадан, экономикалық сыныптаманың ерекшелiктерiнен басқасына жылжытуды жүзеге асырады. 
      236. Ағымдағы қаржы жылына арналған бюджет нақтыланған жағдайда бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi тиiстi бюджеттiк бағдарламалардың құжаттарын, мемлекеттiк мекемелердiң міндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландырудың жоспарын және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң міндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландырудың жоспарын, Қаржы министрлiгi және жергiлiктi атқарушы орган - осы Ережеге сәйкес оларға өзгерiстер енгiзу арқылы қаржыландырудың жиынтық жоспарын нақтылайды. 
      Бұл орайда: 
      міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарының жоспарлы сомасы жасалған төлемдердің - кассалық шығыстар сомасынан аз болмайды; 
      бюджеттiк бағдарламалардың кiшi бағдарламалары бойынша, бұрын бекiтiлген мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландырудың жоспары және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсінің мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландырудың жоспары өзгертілмеген жылдық жоспарлы сомалар алдыңғы айлар ішінде оларды ай сайын бөлудi нақтылау қажет етiлмейтiн болса нақтыланбайды; 
      жылдық жоспарлы сомалар өзгертiлген бюджеттiк бағдарламалардың кiшi бағдарламалары бойынша Анықтама жасалады және бекiтiледi, осы Ереженің 219-тармағына сәйкес оларға сай міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландырудың жоспары және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсінің міндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландырудың жоспары нақтыланады; 
      қосымша бюджеттiк бағдарламалар бойынша мiндеттемелер мен төлемдер бойынша мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландырудың жоспары және бюджеттік бағдарламалар әкiмшiсiнің мiндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландырудың жоспары осы Ереженiң 26-32-тармақтарына сәйкес жасалады және бекiтiледi. 
      237. Қаржы министрлiгi мемлекет алдында салық мiндеттемелерiнiң орындалуын салықтық бақылауды қамтамасыз ететiн мемлекеттiк органға және кеден iсiне басшылық етудi жүзеге асыратын орталық атқарушы органға 5-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердiң нақтыланған жоспарын жеткiзедi. <*>
       Ескерту. 237-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      238. Қаржы министрлiгi мен оның аумақтық органдары бюджеттiк бағдарламалардың әкімшілерiн қаржыландыруды оның мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарлары Шығыстардың бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасының кодтары бойынша да және айлар бойынша да оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердiң тиiстi жоспарларының сомасына сәйкес келмеген жағдайда тоқтатуға құқығы бap. <*>
       Ескерту. 238-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

  7-бөлiм. Операцияларды есепке алу

  24-тарау. Бюджеттiң атқарылуы бойынша операцияларды есепке алу

      239. Операцияларды есепке алу - бюджеттің және мемлекеттiк мекемелердің міндеттемелерi мен төлемдерi бойынша қаржыландыру жоспарларының атқарылуын, кiрiстер жоспарының және ақылы қызметтердiң қаражаты есебiнен қаржыландырудың атқарылуын, демеушілік пен қайырымдылықтан түсетiн қаражаттың және депозиттiк қаражаттың түсуiн және жұмсалуын есепке алуды қамтамасыз ететiн рәсімдердiң жиынтығы. 
      240. Республикалық бюджеттiң, үкiметтiк борыштың және мемлекет кепiлдiк берген мемлекеттiк емес борыштың, қайтарымды негiзде республикалық бюджет қаражатын алушылар борышының атқарылуы бойынша операцияларды есепке алуды Қаржы министрлiгi, жергiлiктi бюджет бойынша жоғарыда аталған операциялар бойынша есепке алуды - Қаржы министрлiгi органдарының ақпараттары негiзінде жергiлiктi уәкілеттi органдар жүргiзедi. 
      Мемлекеттік мекемелердің мiндеттемелерi мен төлемдерi, мемлекеттiк мекемелердің қабылдаған міндеттемелерi мен кредиторлық берешегi, бюджет қаражатын алушылардың мемлекеттік мекемелер алдындағы орындалмаған мiндеттемелерi бойынша қаржыландыру жоспарларының, ақылы қызметтер қаражаты есебiнен кiрiстер мен қаржыландыру, демеушiлік көмектен және қайырымдылық көмектен түсетiн қаражаттың, депозиттiк қаражаттың, бюджет қаражатының есебiнен де, сол сияқты ақылы қызметтер, демеушiлiк және қайырымдылық көмек қаражаты есебiнен де сатып алынған активтер мен материалдық құндылықтар есебiнен түсiмдер мен жұмсалу бойынша жоспардың атқарылуы жөнiндегi операцияларды есепке алуды мемлекеттiк мекеме жүргiзедi. 
      241. Қаржы министрлiгi жоғарыда аталған операцияларды есепке алуды мемлекеттiк мекемелер деректерiнің, БҚЖ бойынша, ҚҰБ, Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiнде ашылған шоттар бойынша және елiмiзден тыс жерлердегi банктерде ашылған шоттар бойынша электрондық төлем құжаттары мен жазбалары негiзiнде жүргiзедi. 
      Жергiлiктi атқарушы органдар жергiлiктi бюджеттердің атқарылуы бойынша операцияларды есепке алуды қазынашылықтың аумақтық органдары мен мемлекеттiк мекемелердің ақпараттары негiзiнде жүргiзедi. 
      Мемлекеттiк мекемелер бюджеттің атқарылуы және мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспары жөнiндегi операцияларды есепке алуды: 
      мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелер мен төлемдер бойынша бекiтiлген қаржыландыру жоспарының көрсеткiштерi; 
      берiлген рұқсаттар туралы, қазынашылық органдарында тiркелген мiндеттемелер туралы, бюджет қаражаты есебiнен де, ақылы қызметтер, демеушiлiк және қайырымдылық көмектің қаражаты есебiнен де сатып алынған активтер мен материалдық құндылықтар туралы қазынашылық органы ақпараты; 
      мемлекеттiк мекеменiң кассасында бар қолма-қол ақша түрiндегi бюджет қаражатын есепке алу негiзiнде жүргiзедi. 
      242. Мемлекеттiк мекемелердегi есептi жүргiзуге жауапты адамдар оның басшысының бұйрығымен тағайындалады және мемлекеттiк мекемелердегi операцияларды есепке алудың уақытылы және дұрыс жүргiзiлуiне жауап бередi. 
      243. Бюджеттің атқарылуы жөнiндегi операцияларды есепке алу Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен жүргiзiледi. 
      244. Қаржы министрлiгi заңдарда белгiленген тәртiппен, өзiнiң құзыретi шегiнде бухгалтерлiк есептi жүргiзу жөнiндегi нормативтiк-құқықтық актiлердi әзiрлейдi, бюджеттiң атқарылуы және мемлекеттiк мекемелердегi есепке алу бойынша операцияларды есепке алуды жүргiзу мәселелерi бойынша нормативтiк құқықтық актiлер шығарады. 

  25-тарау. Мемлекеттiк және мемлекет кепілдiк берген заемды және кредит берудi есепке алу рәсiмдерi

      245. Мемлекеттiк және мемлекет кепілдiк берген заемды, бюджеттерден кредит берудi есепке алу мемлекеттiк және мемлекет кепілдік берген борышты уақытылы басқару үшін және мемлекеттiк функцияларды орындау үшiн жүргiзiледi.
      Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген борышты, бюджеттерден кредит берудi есепке алуды жүргiзу үшiн мемлекеттiк және мемлекет кепілдiк берген заемдар мен бюджеттен кредит берулердi тiркеу және есепке алу жүргiзiледi.
      246. Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген заемдарды және олардың нәтижесінде туындаған борыштарды тiркеудi және есепке алуды Шоттардың бiрыңғай стандарты жоспарына сәйкес Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен өзi жүргiзедi.
      247. Мыналар тiркеуге және есепке алуға жатады:
      Қазақстан Республикасының Yкiметi,
      ҚҰБ,
      Қазақстан Республикасының жергіліктi атқарушы органдары тартқан:
      Қазақстан Республикасының мемлекеттiк заемдары (бұдан әрi - мемлекеттiк заемдар);
      Қазақстан Республикасының мемлекет кепiлдiк берген заемдары (бұдан әрi - мемлекет кепiлдiк берген заемдар).
      248. Заем туралы шарт (келiсiм) жасасу нысанында тартылған мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген заемдарды тiркеу кезiнде Қаржы министрлiгi 19 және 20-қосымшаларға сай нысанда тiркеу куәлiктерiн бередi.
      249. Тiркелген құжаттарға, мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген заемдарды тiркеуге өздерi негiз болған құжаттарға енгiзiлген өзгерiстер туралы ақпараттарды заемшы мұндай өзгерiстер енгiзiлгеннен кейiн 10 күн iшiнде Қаржы министрлiгінде есепке алу үшін ұсынуы тиіс.

  26-тарау. Yкiметтiк заемдарды тiркеу және есепке алу 

      250. Қазақстан Республикасының Yкіметі тартқан заемдарды тiркеу және есепке алу:
      заем туралы шарт (келiсiм) жасасу нысанында - заем туралы шарт (келiсiм) негiзiнде жүзеге асырылады;
      Капиталдың халықаралық рыноктарында орналастырылған бағалы қағаздар эмиссиясы нысанындағы - мемлекеттiк бағалы қағаздардың эмиссиясы және оларды орналастыру нәтижелерi туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қаулысының негiзiнде жүзеге асырылады; 
      капиталдың iшкi рыноктарында орналастырылған мемлекеттiк бағалы қағаздар эмиссиясы нысанында - аукцион жүргiзу немесе жазылу әдiсi және мемлекеттiк заемдарды орналастырудың көлемiн "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийi" жабық акционерлiк қоғамының қуаттауы арқылы мемлекеттiк бағалы қағаздарды бастапқы орналастырудың нәтижелерi негiзiнде жүзеге асырылады. 
      251. Қазақстан Республикасының Үкiметi тартқан заемдарды тiркеу заемға тiркеу номерiн беру және оны мемлекеттiк заемдар тiзiлiмiне енгiзу арқылы жүзеге асырылады. 
      252. Қазақстан Республикасының Үкiметi тартқан заемдарды есепке алу заем туралы шарттың (келiсiмнің) немесе мемлекеттiк бағалы қағаздар эмиссиясының (заемды ресiмдеудің номерi және күнi, заемның түрi, несие берушi, заемның валютасы және сомасы, заемның мерзiмi, сыйақылардың ставкасы) негiзгi есептiк сипаттамасын дерекқорға енгiзу арқылы жүргiзiледi. 
      253. Мынадай нысанда Қазақстан Республикасының Үкiметi тартқан үкiметтiк заемдарды тiркеу: 
      заем туралы шарт (келiсiм) жасасу - заем туралы шартқа (келiсiмге) қол қойылған күннен кейiн 15 күн iшiнде жүзеге асырылады; 
      Мемлекеттiк бағалы қағаздардың эмиссиясы - Қаржы министрлiгі эмиссияларды жүргiзгеннен кейiн 5 күн iшiнде жүзеге асырылады.

  27-тарау. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң заемдарын тiркеу және есепке алу

      254. ҚҰБ тартқан заемдарды тiркеу және есепке алу:
      заем туралы шарт (келiсiм) жасасу нысанында - заем туралы шарттың (келiсiмнің) көшiрмесiн нотариалды растау негiзiнде; 
      мемлекеттiк бағалы қағаздардың эмиссиясы нысанында - ҚҰБ мемлекеттiк бағалы қағаздарды орналастырудың көлемiн "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийi" жабық акционерлiк қоғамының қуаттауы негiзiнде жүзеге асырылады. 
      255. ҚҰБ тартқан (айналымдағы ақша базасын реттеу үшiн шығарылған қысқа мерзiмдi ҚҰБ ноталарынан басқа) заемдарды тiркеу заемға тiркеу номерiн беру және оны мемлекеттік заемдар тiзiлiмiне енгiзу арқылы жүзеге асырылады. 
      256. ҚҰБ тартқан заемдарды есепке алу (айналымдағы ақша базасын реттеу үшiн шығарылған қысқа мерзiмдi ҚҰБ ноталарынан басқа) заемдарды тiркеу заем туралы шарттың (келiсiмнің) немесе мемлекеттiк бағалы қағаздар эмиссиясының (заемды ресiмдеудiң номерi және күнi, заемның түрi, несие берушi, заемның валютасы және сомасы, заемның мерзiмi, сыйақылардың ставкасы) негiзгi есептiк сипаттамаларын дерекқорға енгiзу жолымен жүргiзiледi. 
      257. Өздерi тартқан заемдарын тiркеу үшiн заемдарын тiркеу үшiн ҚҰБ осы ереженiң 254-тармағында көрсетiлген құжаттарды заем туралы шартқа (келiсiмге) қол қойғаннан немесе мемлекеттiк бағалы қағаздардың эмиссиясы жүргiзiлгеннен кейiн 15 күн iшiнде Қаржы министрлiгiне ұсынады. 
      258. ҚҰБ заемдарын тiркеу тиiстi құжаттар ұсынылғаннан кейiн 10 күн iшінде жүзеге асырылады.

  28-тарау. Жергiлiктi атқарушы органдардың заемдарын тiркеу және есепке алу

      259. Жергілiктi атқарушы органдардың заемдарын тiркеу және есепке алу:
      заем туралы шарт (келiсiм) жасасу нысанында - заем туралы шарттың (келiсiмнiң) көшiрмесiн нотариалды куәландыру негiзiнде; 
      мемлекеттiк бағалы қағаздардың эмиссиясы нысанында - аймақтық инвестициялық бағдарламаны келiсу туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы және жергiлiктi атқарушы органның мемлекеттiк бағалы қағаздарды орналастырудың көлемiн "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийi" жабық акционерлiк қоғамның қуаттауы негiзiнде жүзеге асырылады. 
      260. Жергiлiктi атқарушы органдар тартқан заемдарды тiркеу заемға тiркеу номерiн беру және оны мемлекеттiк заемдар тiзiмiне енгiзу арқылы жүзеге асырылады. 
      261. Жергiлiктi атқарушы органдар тартқан заемдарды есепке алу заем туралы шарттың (келiсiмнiң) немесе мемлекеттiк бағалы қағаздар эмиссиясының (заемды ресiмдеудiң номерi және күнi, заемның түрi, несие берушi, заемның валютасы және сомасы, заемның мерзiмi, сыйақылардың ставкасы) негiзгi есептiк сипаттамасын дерекқорға енгiзу арқылы жүргiзiледi. 
      262. Өздерi тартқан заемдарын тiркеуi үшiн жергiлiктi атқарушы органдар Заем туралы шартқа (келiсiмге) қол қойғаннан немесе мемлекеттiк бағалы қағаздардың эмиссиясы жүргiзiлгеннен кейiн 15 күн iшiнде, осы Ереженің 259-тармағында көрсетiлген құжаттарды Қаржы министрлігiне ұсынады. 
      263. Жергiлiктi атқарушы органдардың заемдарын тiркеу тиiстi құжаттар берiлгеннен кейiн 10 күн iшінде жүзеге асырылады.

  29-тарау. Мемлекет кепiлдiк берген заемдарды тiркеу және есепке алудың рәсімдерi

      264. Мемлекет кепiлдiк берген заемдарды тiркеу және есепке алу заем туралы шарттың (келiсiмнің) нотариалды куәландырылған көшiрмесiнiң негiзінде жүзеге асырылады. 
      265. Өздерiнің тартқан мемлекет кепiлдiк берген заемдарын тiркеу үшiн заемшылар заем туралы шартқа (келiсiмге) қол қойылғаннан кейiн 15 күн iшiнде заем туралы шарттың (келiсiмнiң) нотариалды куәландырылған көшiрмесiн Қаржы министрлiгiне ұсынады. 
      266. Мемлекет кепiлдiк берген заемдарды тiркеу заемға тiркеу номерін беру және оны мемлекеттік заемдар тiзiмiне енгiзу арқылы жүзеге асырылады. 
      267. Мемлекет кепілдiк берген заемдарды есепке алу заем туралы шарттың (келiсiмнiң) немесе мемлекеттiк бағалы қағаздар эмиссиясының (заемды ресiмдеудiң номерi және күнi, заемның түрi, несие берушi, заемның валютасы және сомасы, заемның мерзiмi, сыйақылардың ставкасы) негiзгi есептiк сипаттамасын дерекқорға енгiзу арқылы жүргiзiледi. 
      268. Мемлекет кепiлдiк берген заемдарды тiркеу тиiстi құжаттар ұсынылғаннан кейiн 10 күн iшiнде жүзеге асырылады.

  30-тарау. Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген борышты есепке алу

      269. Мемлекеттiк және мемлекет кепілдiк берген мемлекеттiк емес борышты (бұдан әрi - борыш) есепке алу борышты басқару мақсатында жүргiзiледi. 
      270. Борышты есепке алу Қаржы министрлiгi анықтаған, ол белгiленген тәртiппен мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген борыштың бухгалтерлiк есебi шоттарының жоспарына сәйкес жүргiзiледi. 
      271. Қаржы министрлiгінде тiркелген заем туралы шарттың (келiсiмнiң) талаптарына сәйкес борыш сомасы, борыштың негiзгi сомасын өтеу, сыйақыларды (мүдделердi) төлеу мөлшерiн есепке алу жүргiзiледi. 
      272. Мемлекеттiк борыштың бухгалтерлiк есебi шоттарының жоспарына сәйкес келетiн борыш көлемiнің өзгеруiн есепке алу Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен мыналардың негiзiнде жүргiзiледi: 
      қарыз ақша шотынан алынған қаражатты растайтын шетел несие берушiсiнің көшiрмесi. Мұндай көшiрме есептік деректерде мемлекеттiк сыртқы борыштың негiзгi сомасын арттыру үшiн негiздеме болып табылады; 
      iшкi несие берушiнің төлем құжатын. Мұндай құжат есептiк деректерде мемлекеттiк iшкi борыштың негiзгi сомасын арттыру үшін негiздеме болып табылады; 
      мемлекеттiк сыртқы борышты өтеу және қызмет көрсету мақсатында ашылған Қаржы министрлігінiң валюталық шотынан ҚҰБ көшiрмесi. Бұл орайда, есептiк деректердегi мемлекеттiк сыртқы борыштың негiзгi сомасын азайту және ол бойынша сыйақыларды (мүдделердi) төлеудi есепке алу ол бойынша мемлекеттiк сыртқы борыштың негiзгi сомасын өтеу және қызмет көрсету есебiне тиiстi төлемдер туралы шетел несие берушiсiнің хабарламасы негiзінде жүргiзiледi; 
      iшкi борыштың негiзгi сомасын өтеу және ол бойынша сыйақыны (мүдденi) төлеу жөнiндегi төлем құжаты. Мұндай құжат есептi деректерде мемлекеттiк iшкi борыштың негiзгi сомасын азайтуға және ол бойынша сыйақыны төлеудi есепке алуға негіз болып табылады. 
      273. Есепке алу заем валютасында жүргiзiледi. Мемлекеттiк және мемлекет кепілдiк берген борыштың жағдайы туралы есептiлiк нысаны белгiлi бiр күнге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен анықталған валюта айырбастаудың рыноктық бағамы бағамы бойынша АҚШ доллары және/немесе ұлттық валютада берiледi. <*>
       Ескерту. 273-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  

  31-тарау. Бюджеттен кредит берудi тiркеу

      274. Бюджеттен кредит берудi есепке алу шартқа сәйкес оның негiзгi сомасының бюджеттiк қаражатын өтеу мен ол бойынша сыйақыларды (мүдделердi) төлеуге Қаржы министрлiгi мен республикалық бюджеттен қаражат алушы арасындағы, жергiлiктi уәкiлеттi орган мен шартқа сәйкес тиiстi жергiлiктi бюджеттік қаражаттарды алушы арасындағы шарт жағдайының сақталуын бақылау мақсатында жүргiзiледi.
      275. Бюджеттен алынған кредит сомасын есепке алу, бюджетке өтеу және сыйақыларды (мүдделердi) төлеу Қаржы министрлiгiнде тiркелген Шарт жағдайларына және белгiленген тәртiпте Қаржы министрлiгiмен анықталатын мемлекеттiк және мемлекет қарызымен кепілденген бухгалтерлiк есепке алу есептерiнің жоспарымен жүргiзiледi. 
      276. Мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген борыштың бухгалтерлiк есебiнiң шоттары жоспарының тиiстi шоттарында кредиттер көлемiнiң өзгеруiн есепке алу Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiп: 
      тиiстi бюджеттен кредит бөлу жөнiндегi төлемдердi жүзеге асыру Қаржы министрлiгi мен жергiлiктi уәкiлеттi органның төлем құжаты негiзiнде жүргiзiледi. Бұл ретте осындай құжат есепке алынған деректердегi кредит беру көлемiнiң артуы үшiн негiз болып табылады;
      бюджет қайтарымдық негiзде бюджеттiк қаражатты алушының төлем құжаты негiзiнде жүргiзiледi. Бұл ретте есепке алынған деректердегi кредит беру көлемiнiң азаюы және тиiстi кредит беру бойынша сыйақыны (мүдденi) төлеудi есепке алу үшiн негiз болып табылады.

  32-тарау. Мемлекеттiк мекемелердiң активi бойынша операцияларды есепке алу

      277. Активтер - құндық бағасы бар мемлекеттiк мекеменің мүлiктерi. 
      Мемлекеттiк мекемелердiң активтерi мемлекеттiк басқарудың қызметтерiн және мемлекеттiк саясатты iске асыру жөнiндегi шараларды жүзеге асыруға пайдаланылады.
      278. Қаржы министрлiгi:
      мемлекеттiк мекемелер активтерiнің бiрыңғай жiктелiмiн әзiрлейдi және бекiтедi;
      өзi бойынша тозу есептемейтiн активтердiң тiзбесiн және активтердi есептен шығару тәртiбiн анықтайды.
      Қазынашылықтың аумақтық органдары:
      мемлекеттiк мекемелер активтерiне жүйелi түгендеу нөмiрiн бередi;
      мемлекеттiк мекемелер активтерiнiң болжамын және олардың тозуын есептеуді жүзеге асырады. Тозу активтер санаты бойынша олар есептi жылдың қандай айында сатып алынғанына немесе белгiленген нормаларға сәйкес пайдаланылуға берiлгенiне қарамастан толық күнтiзбелiк жылға анықталады. Активтер құнының 100 процентiнен артығына тозуды есептеу жүргiзiлмейдi;
      тозудың белгiленген нормасына 100 проценттiк қатынас ретiнде мемлекеттiк мекемелер активтерiнің қызмет мерзiмiн (пайдалы) анықтайды. Құнның 100 проценттiк мөлшерiнде тозуды есептеу немесе оларды одан әрi пайдалану мүмкін болған жағдайда активтің қызмет мерзiмiнiң (пайдалы) асып түсуi есептен шығаруға негiз болып саналмайды; 
      мемлекеттiк мекемелер активтердiң бар-жоғын және оның қозғалысын есепке алуды жүзеге асырады. 
      279. Мемлекеттiк мекемелер Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртіппен нысандар бойынша қазынашылықтың аумақтық органдарына: 
      мемлекеттік мекемелердің автивтері бойынша ақпаратты; 
      заңды және жеке тұлғалардың мемлекеттiк мекемелерге өтеусiз негiзде берілген активтердi қоса алғанда олардың мемлекеттiк мекемелер алғаннан кейiн 10 күн iшiнде мемлекеттiк мекемелерге түскен активтер туралы ақпаратты;
      есептен кейiнгi келесi айдың 5-i күнi мемлекеттiк мекемелердің активтерi туралы ақпаратты беруге міндеттi.
      Қаржыландырудың ерекше тәртiбi белгiленген мемлекеттiк мекемелер активтер жөнiндегi ақпаратты аумақтық қазынашылық органдарына бермейдi, олардың активтерiн есепке алу тиiстi мемлекеттік органдармен бiрлесiп Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртіппен басқа мемлекеттік мекемелердiң активтерiн есепке алудан бөлек жүргiзiледi. <*>
       Ескерту. 279-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      280. Қаржы министрлiгiнiң аумақтық органдарына берiлген активтер бойынша ақпараттың дұрыстығына және оның мемлекеттiк мекеменің бухгалтерлік есебінің деректерiне салыстырмалылығына мемлекеттiк мекеменiң басшысы жауап бередi.

  33-тарау. Құпиялық белгісi қойылған бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi операцияларды есепке алу

      281. Өздерi үшiн қаржыландырудың ерекше тәртiбi белгiленген мемлекеттiк органдардың бюджеттің атқарылуы бойынша ақпарат беру, операцияларды есепке алу және есептiлiк Қаржы министрлiгi тиiстi мемлекеттiк органдармен бiрлесiп айқындайтын тәртiппен жүргiзiледi.

  8-бөлiм. Мемлекеттік мекемелер үшін есептілік (мерзiмдiк және жылдық) нысандарын жүргізудiң рәсiмi

      282. Бюджеттiң атқарылуы бойынша есептілік нысандарының тiзбесiн, олардың нысандарын, мерзiмділігін, оларды қалыптастыру тәртiбi мен мерзiмiн Қаржы министрлiгi белгiлейдi.
      283. Қазынашылықтың аумақтық органдары заңдарда белгiленген тәртiппен есептiк нысандарды күн сайын, ай сайын және тоқсан сайын қалыптастырады.
      284. Қаржы министрлiгi және жергiлiктi уәкiлеттi органдар бюджет жүйесi туралы заңға сәйкес Қаржы министрлiгi бекiткен нысандар бойынша бюджеттiң атқарылуы туралы есептiлiктi ұсынады.
      285. Қазынашылық комитеті мен оның аумақтық органдары жергілiктi уәкілетті органдар үшiн қаражатты тиiмдi пайдалану және олардың төлемдердi жүзеге асыру жөнінде шешiм қабылдауы мақсатында 30-3-қосымшаға сәйкес 5-34-нысан бойынша "Шоттардағы қалдықтар туралы есеп" жасайды. <*>
       Ескерту. 285-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулыcымен.  
      286. Қаржы министрлiгi мен оның аумақты органдары салық және жергiлiктi уәкілетті органдар үшiн күн сайын мынадай: 
      22-қосымшаға сәйкес 2-08-нысаны бойынша шикiзат секторының ұйымдарынан алынатын түсiмдер туралы; 
      23 және 24-қосымшаларға сәйкес 2-15 және 2-16 нысандары бойынша Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасының  кірiстер жіктелiмiнің кодасы бойынша бюджетке түскен түсiмдер туралы;
      25-қосымшаға сәйкес 2-19 нысаны бойынша республикалық облыстық, Астана және Алматы қалалары және аудандық (қалалық) бюджеттердiң арасындағы бюджетке түсетiн түсiмдердi бөлу туралы; 
      26-қосымшаға сәйкес 2-30 нысаны бойынша Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасының кiрiстер жiктелiмі кодтарының арасындағы түсiмдердi көшiру туралы; 
      27-қосымшаға сәйкес 2-31 нысаны бойынша салық органдарының арасындағы түсiмдердi көшiру туралы; 
      28-қосымшаға сәйкес 2-29 нысаны бойынша салық төлеушiлерге бюджеттен түсiмдердi қайтару туралы есептiлiк нысандарын қалыптастырады. 
      287. Аумақтық қазынашылық органдары мемлекеттiк мекемелер үшін мынадай есеп нысандарын:
      21-1-қосымшаға сәйкес "Мемлекеттiк мекемелер бойынша төлемдер тiзiлiмi" 5-15-нысанын;
      21-2-қосымшаға сәйкес "Төлемдер тiзiлiмi" 5-17-нысанын;
      30-2-қосымшаға сәйкес "Ақылы қызметтер бойынша шоттардағы қалдықтар туралы есеп" 5-33-нысанын;
      21-қосымшаға сәйкес "Мемлекеттiк мекеменiң шотынан үзiндi көшiрме" 5-20-нысанын;
      29-қосымшаға сәйкес "Шығыстар бойынша жиынтық есеп" 4-20-нысанын;
      31-қосымшаға сәйкес "Орындалмаған міндеттемелердiң егжей-тегжейi" 4-12-нысанын;
      31-1-қосымшаға сәйкес "Ақы төлеуге қойылған төленбеген шоттар бойынша жиынтық есеп" 4-13-нысанын;
      30-қосымшаға сәйкес "Шығыстарды талдау жөнiндегi есеп" 5-25-нысанын;
      32-қосымшаға сәйкес "Ақы төлеуге шоттар бойынша талдау" 5-26-нысанын;
      30-1-қосымшаға сәйкес "ақылы қызметтер шоттарындағы қалдық" 5-30-нысанын қалыптастырады. <*>
       Ескерту. 287-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулыcымен.  
      288. Жоғарыда санамаланған есептiлiк нысандары бюджет ақшалары тиiмді басқару үшiн, мемлекеттiк мекемелердің қаржыландырылуын егжей-тегжейлi жоспарларын орындау жөнінде бухгалтерлiк есептi жүргiзу және олардың активтерiн есепке алу үшiн пайдаланылады.
      289. Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiлерi бюджет жүйесi туралы заңға сәйкес Қаржы министрлiгiне немесе жергiлiктi уәкiлеттi органға есептер ұсынады.

  9-бөлiм. Бюджеттiң атқарылуын бақылау

      290. Қаржы министрлiгi мен оның аумақтық органдарының және жергiлiктi атқарушы органдардың бақылау жүргiзуi нәтижесiнде мемлекеттiк мекемелердiң бюджеттен бөлiнген қаражаттарды бюджеттiк бағдарламалардың (кiшi бағдарламалардың) мақсаттарына сәйкес келмейтiн мақсаттарға пайдалануының анықталған фактiлерi бойынша мынадай құжаттар толтырылады: 
      34-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екi данада бақылау жүргiзу актiсi; <*>
      нұсқама - төрт данада мемлекеттiк мекемелердiң лауазымды тұлғаларының мiндеттi түрде орындауы үшiн жiберiлетiн 9-қосымшаға сәйкес белгiленген нысандағы құжат (бұдан әрi - нұсқама). 
      Бақылау жүргiзу актiсi мен нұсқаманың бiрiншi данасы бақылауды iске асыратын мемлекеттiк органда қалады, тексеру актiсi мен нұсқаманың екіншi данасы бақылау объектiсінде қалады, нұсқаманың үшiншi және төртінші даналары тиiсiнше бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiне және бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi беретiн рұқсатнамалар шегінде бюджеттiк қаражатты қайтарып алу жөнінде міндеттемелер қабылдауға арналған өтiнiмдi қалыптастыратын мемлекеттiк мекемеге жiберiледi. <*>
      Республикалық бюджеттiң қаражатын қайтарып алуды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар Қаржы министрлiгi, жергiлiктi бюджеттердiң қаражатын қайтарып алуды жүзеге асыратын мемлекеттiк орган жергілікті уәкілеттi органдар болып табылады. 
      Нұсқамада көрсетiлген мақсатқа сай пайдаланылмаған қаражат сомасы республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң қаражатын қайтарып алуды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдардың қайтарып алуын жүзеге асыру үшiн міндеттi болып табылады. 
      Республикалық немесе жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен берiлген кредиттердi мақсатқа сай пайдаланбаған жағдайда заемшы мақсатқа сай пайдаланылмаған қаражаттың сомасын қайтарады және мақсатқа сай пайдаланылмаған соманың 25% мөлшерiнде айыппұл төлейдi. 
      Мақсатқа сай пайдаланылмаған кредиттiң сомасына, сол сияқты бюджетке қайтарылуға жататын және заемшының осы Ережелерге сәйкес кредит шартында белгiленген игерiлу мерзiмiнен кейiн пайдаланылған сомаларда жатады.
       Ескерту. 290-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
       290-1. Жергілiктi атқарушы орган мақсатты инвестициялық трансферттерді, Қазақстан Республикасының Үкiметi резервiнiң қаражатын мақсатсыз пайдаланған кезде, Қаржы министрлігі мақсатсыз пайдаланылған сомалар республикалық бюджетке толық аударылғанға дейiн жергілiктi атқарушы органның шығыс операцияларын тоқтата тұрады.
      Жергiлiктi атқарушы органның шығыс операцияларын тоқтата тұру олар бойынша қаражаттың мақсатсыз пайдаланылуына жол берілген сомалар мен Бiрыңғай бюджеттік сыныптаманың кодтары көрсетiле отырып, Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегі есеп комитетінiң ұсынымдары, Қаржы бақылау комитетiнiң немесе оның аумақтық органдарының бақылау жүргiзу актісі мен ұйғарымы негiзiнде жүргізіледi.
      Трансферттер ретінде бөлiнген қаражатты мақсатсыз пайдалану фактiлepi анықталған жағдайда, қаражатты қайтару оларды жергілiктi атқарушы орган резервiнен оның шешімі негiзiнде бөлу және республикалық бюджетке Бiрыңғай бюджеттiк сыныптаманың "Республикалық бюджетке түсетiн салыққа жатпайтын басқа да түсiмдер" кодына жергіліктi атқарушы органның аударуы жолымен жүзеге асырылады.
      Қаржы жылы iшiнде пайдаланылмаған (жете пайдаланылмаған, конкурстық рәсiмдердiң нәтижелерi бойынша үнем) мақсатты инвестициялық трансферттердiң сомалары, Қазақстан Республикасының Үкіметі резервiнiң қаражаты ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанына дейiн аталған трансферттердi бөлген жоғары тұрған бюджетке мiндеттi қайтаруға жатады. <*>
       Ескерту. 290-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулыcымен.
      291. Бюджеттiк кредиттердi игеруге, мақсатты пайдалануға, уақтылы және толық өтеуге бақылау жасауды:
      Қаржы министрлiгi - тиiстi бюджеттерден берiлген барлық кредиттер бойынша;
      жергiлiктi атқарушы орган - жергiлiктi бюджеттерден берiлген кредиттер бойынша;
      банк-заемшылар - түпкi заемшыға байланысты жағдайда барлық бюджеттiк кредиттер бойынша жүзеге асырады.
      292. Бюджеттiк кредиттердiң тиiмдiлiгiн бағалауды бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi жүзеге асырады.
      293. Кредит берушi бақылау мақсатында бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілерінен және банк-заемшылардан бюджеттік кредиттерге байланысты қажеттi ақпаратты талап етуге құқықты.

  10-бөлiм. Қаржы жылын аяқтау жөнiндегі және есептiк кезеңде бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi рәсiмдер

      294. Қаржы министрлiгi, жергiлiктi уәкiлеттi орган және мемлекеттiк мекеме ағымдағы жылдың 31 желтоқсанына дейiн және есептiк кезеңде осы Ереже мен Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi барлық операцияларды жүзеге асырады.
      294-1. Бюджеттiк бағдарламалар бойынша қаржыландыру жоспарларының және мемлекеттiк мекеменiң ақылы қызметтердi iске асырудан алынатын қаражат жөнiндегi қаржыландыру жоспарларының және кiрiстер және шығыстарды қаржыландыру жоспарларының қолданылуы ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанында тоқтатылады.
      Бюджеттiк бағдарламалар, тиiстi инвестициялық жобалар бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарлары сомасының қалдықтары Қаржы министрлігi белгiлеген тәртiппен есептiк кезеңнiң ішінде қолданылады. <*> 
       Ескерту. 294-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      295. Қаржы министрлiгi және жергiлiктi уәкiлеттi орган есептi қаржы жылынан кейiнгi бiріншi банктiк күнi есептiк кезеңде операциялар жүргiзу үшiн тиiстi инвестициялық жобалар бойынша мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары қалдығының (бұдан әрi - жоспардың қалдығы) сомасын айқындайды. 
      Жаңа қаржы жылының бiрiншi қаңтарындағы ҚБШ қалдығы есептiк кезеңде шығыстарға бағытталатын сомалар шегiнде есептік кезеңнiң шотына аударылады. 
      296. Жаңа қаржы жылының 10 қаңтарына дейiнгi мерзiмiнде Қаржы министрлiгi және жергiлiктi уәкiлеттi органдар бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiмен келiсiм бойынша мiндеттемелер, тиiстi инвестициялық жобалар, сондай-ақ ресми трансферттер жөніндегi қаржыландырудың жиынтық жоспарының қалдықтары сомасына жоспар қалдықтарының шегiнде және Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен тиiстi ҚБШ рұқсат бередi. <*>
      қаржы жылының iшiнде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервiнен жергiлiктi бюджеттерге бөлiнген, пайдаланылмаған қаражат ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанына дейiн республикалық бюджетке қайтаруға жатады. <*>
       Ескерту. 296-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      297. Қазынашылық органы: 
      Қаржы министрлiгiнiң аумақтық органдарында тiркелген және орындалмаған мемлекеттiк мекемелердің бюджеттiк бағдарламалары (кiшi бағдарламалары) бойынша мiндеттемелердi Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен есептi қаржы жылының iшiнде қайта тiркейдi; <*>
      ағымдағы қаржы жылына берілген рұқсаттардың шегiнде, Қазақстан Республикасының Парламентi бекiткен үкiметтiк сыртқы заемның шеңберiнде қабылданатын мiндеттемелер бөлiгiнде әрекет ету мерзiмi бiр қаржы жылынан асатын шартты тiркейді. <*>
      мiндеттемелердi тiркеудi жүзеге асырады және осы Ереженің 5-бөлiмiнiң 10, 11-тарауларына сәйкес төлемдер жүргiзедi.
       Ескерту. 297-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
       Ескерту. 297-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .
      298. Мемлекеттiк мекемелер: 
      Қаржы министрлiгiне және жергiлiктi уәкiлеттi органдарға 10 қаңтарға дейiнгi мерзiмде ағымдағы жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша заң актiлерiне және Қазақстан Республикасының Үкiметi мен шетелдiк мемлекеттердiң, халықаралық қаржы ұйымдарының, шетелдiк фирмалардың арасындағы келiсiмдерге сәйкес Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiнде ашылған шоттарының көшiрмелерiн ұсынады; 
      төлем құжатында Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiнде ашылған шоттарынан ақша аудару үшін есептi кезеңнiң шоттарына сәйкес келетiн және Қаржы министрлiгi жеткiзген ИИК-тің деректемелерi көрсетiледi. 
      299. Есептi кезеңдегi операциялар аяқталғаннан кейiн мемлекеттiк мекемелердiң және аккредитивтердiң шоттарын қоспағанда барлық шоттар жабылуға жатады. Мемлекеттiк мекемелер шоттарының қалдықтарын дербес түрде Қаржы министрлiгi көшiредi және мемлекеттiк мекемелер мынадай тәртiппен: <*>
      ақылы қызметтерден түсетiн қаражаттың есебiнен шоттардың қалдықтары ақылы қызметтердiң барлық түрi сақталған жағдайда өздерi жаңа қаржы жылы пайдаланады, ақылы қызметтердің тиiстi түрлерi жоқ болған жағдайда - тиiстi бюджеттің кiрiсiне аударылады; 
      қаржы жылының аяғында демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түскен қаражаттың қалдығы келесi қаржы жылында тағайындау бойынша; 
      жаңа қаржы жылында депозиттiк қаражаттың есебiнен қаражаттың қалдығы депозит шарттарына сәйкес пайдаланады.
      Есептiк кезең аяқталғаннан кейiн Қаржы министрлiгi есептiк кезең шоты қалдығының сомасын бюджеттiк бағдарламалар әкімшiсiнiң өтiнiшi бойынша аккредитивке аударуы мүмкiн.<*>
       Ескерту. 299-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      300. Қаржы жылының аяқталуы бойынша операциялар ҚҰБ келiсiм бойынша Қаржы министрлiгi анықтайтын тәртіпте жүзеге асырылады.

  11-бөлiм. Бюджеттi атқарудың қосымша рәсімдерi 

       34-тарау. Бiрыңғай қазынашылық шот және басқа шоттар <*>

       Ескерту. 34-тараудың тақырыбы өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

       301. Қаржы министрлiгi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ҚҰБ-да ұлттық валютада БҚШ және ҚҰБ белгiлеген тәртіпке сәйкес шетелдік валютада корреспонденттік шоттар (бұдан әрi - валюталық шот) ашады. <*>
      СБШ - түсiмдер бойынша операцияларды есептеуге және тиiстi бюджеттен жүргiзiлген төлемдердi есептеуге арналған. <*>
      БҚШ - барлық СБШ, мемлекеттiк мекемелердiң шоттары және басқа да шоттар қаражатының қалдықтарын қамтиды. <*>
       Ескерту. 301-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      302. Мемлекеттiк мекемелер Қазақстан Республикасының Парламентi бекiткен заем туралы шарттың (келiсiмнiң) ережелерiне сәйкес Қаржы министрлiгiнің рұқсаты бойынша Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiнде мынадай шоттар ашуы мүмкін: 
      инвестициялық жобаның арнайы шоты - үкiметтiк сыртқы заемның немесе гранттың қаражатынан аванстық төлем арқылы жаңарып отыратын заем туралы шартта (келiсiмде) айтылған заем туралы шартта (келiсiмде) келiсiлген, шетелдiк валютадағы банк шоты. Арнаулы шотты тауарлар (жұмыстар, қызметтер) сатып алуға және заем мен грант туралы тиiстi шартта (келiсiмде) көзделген инвестициялық жобаға әкiмшiлiк жүргiзуге арналған шығыстардың үлесiн мемлекеттiк сыртқы заем немесе грант қаражаты есебiнен өтеу үшiн және белгiленген заңнамалық тәртiппен бюджеттiк бағдарламаның әкімшiсi ашады;
      ұлттық валютада төлемдердi жүзеге асыру үшін инвестициялық жобаның арнаулы шотына қосымша шот (бұдан әрi - теңгелiк шот); <*>
      инвестициялық жобаның арнаулы шоты жүргiзетiннен бөлек шетелдiк валютада төлемдердi жүзеге асыру үшiн инвестициялық жобаның арнаулы шотына қосымша шот (бұдан әрi - валюталық шот).
       Ескерту. 302-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      Ескерту. 302-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .

  35-тарау. Мемлекеттiк мекемелердiң шоттарын жүргiзу тәртiбi

      303. Мемлекеттік мекемелердің бюджеттiк шоттары және Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларда мынадай шоттары:
      ақылы қызметтер бойынша шоттары;
      демеушiлiк және қайырымдылық көмек бойынша шоттары;
      депозиттiк қаражат бойынша шоттары;
      Алматы қаласы әкiмiнiң бюджеттен тыс қоры бойынша шоты;
      басқа да шоттары болады. <*>
       Ескерту. 303-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      304. Мемлекеттiк мекемелердің шоттары Шоттардың бiрыңғай стандарттық жоспарына сәйкес жүргiзiледi, Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен ашылады және жабылады. 
      305. Мемлекеттiк мекемелер Қаржы министрлiгiнiң аумақтық органдарына: 
      бюджеттiк шоттарды ашу үшiн мынадай құжаттарды: 
      шотты ашуға өтiнiш; 
      қайтадан құрылған мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк тiркелуi туралы куәлiктiң Қазақстан Республикасының заңдарында белгiлеген тәртiппен куәландырылған көшiрмесiн; 
      Қазақстан Республикасының заңнамасы белгiлеген тәртiппен куәландырылған ереженiң (Жарғының) көшiрмесiн; 
      бюджеттiң орындалуы жөніндегi мемлекеттiк мекеменiң құжаттарына бiрiншi және екiншi қолдарды қою құқығы оның басшысына және уәкiлеттiк қызметкерге жүктелуi туралы бұйрықтың көшiрмесiн; 
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бюджеттiк бағдарламалардың тиiстi әкiмшiсінің мемлекеттiк мекеменi қайта ұйымдастыру туралы уәкiлеттi органның шешiмi (өкiмi, қаулысы, бұйрығы) бекiтiлгеннен кейiн он жұмыс күнi өткен соң Қаржы министрлігінің аумақтық органына бередi; 
      салық төлеушiнiң тiркелу нөмiрiн (СТН) бере отырып, мемлекеттiк мекеменiң салық органында есепке тұру фактiсiн растайтын аумақтық салық органы берген белгiленген нысандағы құжат; <*>
      ақылы қызметтер бойынша шоттарды ашу үшiн: 
      бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бекiткен, мемлекеттік мекеменi ақылы қызметтi сатудан алған қаражаттың кiрiстер мен қаражаттың шығыстарды қаржыландыру жоспарын; 
      демеушiлiк және қайырымдылық көмек бойынша шот ашу үшін: 
      демеушiлiк және қайырымдылық көмектi берушiлердiң өтiнішін; 
      жергiлiктi бюджеттердің есебiнен ұсталатын мемлекеттік мекеме үшін жергiлiктi уәкілеттi органның рұқсаты; 
      Алматы қаласы әкiмiнiң бюджеттен тыс қоры бойынша шот ашу үшiн: <*>
      Алматы қаласының өкiлдi органы бекiткен Қор туралы ереженің көшiрмесiн табыс етедi.
      депозиттiк шот ашу үшiн:
      Қаржы министрлiгiнiң рұқсатын;
      аккредитив ашу үшiн:
      мемлекеттік мекеменiң өтiнішін және аккредитивтi ашу және жүргiзу қажеттiлiгiн растайтын басқа құжаттарды табыс eтедi. <*> 
       Ескерту. 305-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      306. Осы Ереженің 305-тармағында санамаланғаннан басқа қазынашылықтың аумақтық органдарына бюджеттік бағдарлама әкiмшiсінің басшысы куәландырған, мөр бедерiмен анықталған немесе нотариалды куәландырылған төлем құжаттарына бiрiншi және екінші қол қою құқығы бар тұлғалардың қолдарының және 35-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мөр бедерiнiң үлгiсi бар құжаты тапсырылады. Нотариалдық кеңселер жоқ елдi мекендерде құжатты жергiлiктi әкiм куәландырады. 
      Қазынашылықтың аумақтық органы белгiлеген кезең iшiнде жаңадан құрылған мемлекеттiк мекеменiң мөрi уақытша болмаған жағдайда мемлекеттiк мекемелердiң құжаттарын, егер олар бiр елдi мекенде орналасқан жағдайда тиiстi бюджеттiк бағдарламалардың тиiстi әкімшiсiнің мөр бедерiмен қабылдауға, болмаған жағдайда құжаттарды мөр бедерiнсiз қабылдауға рұқсат етiледi. 
      Егер тiптi бiр қолдың ауыстырылған немесе қосылған немесе мөрдi ауыстырған жағдайда Қаржы министрлiгiнiң аумақтық органына осы Ережеде бекiтiлген тәртiппен куәландырылған қолдың және мөр бедерiнің үлгiлерi бар жаңа құжат тапсырылады. 
      Бiрiншi және екiншi қол қою құқығы бар тұлғалардың бiреуiнің қолы уақытша ауыстырылған кезде әрекет ету мерзiмі көрсетіле отырып қолдардың тиiстi үлгiлерi бар уақытша құжат ресiмделедi. 
      Қазынашылықтың аумақтық органына ұсынылатын құжаттың дұрыстығы мен уақтылылығына мемлекеттік мекеменің бiрiншi басшысы жауап бередi. 
      307. <*>
       Ескерту. 307-тармақ алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      308. Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi мемлекеттiк мекемелердi құру туралы нормативтiк құқықтық кесімдердiң негiзiнде Қаржы министрлiгiне құрылған мемлекеттiк мекемелерді мемлекеттік мекемелердiң анықтамасына кiргiзу туралы қолдаухатты бередi.
      Жергіліктi бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi мемлекеттiк мекемелерді құру туралы нормативтiк құқықтық кесiмдердiң негізінде Қаржы министрлiгiнiң аумақтық органдарына құрылған мемлекеттiк мекемелердi мемлекеттiк мекемелердiң анықтамасына кіргiзу туралы қолдаухатты бередi. <*>
       Ескерту. 308-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      309. Шоттардың бiрыңғай стандарттық жоспары бюджеттiк шоттары, ақылы қызметтер бойынша шоттары, демеушілiк және қайырымдылық көмек бойынша шоттары, депозиттiк қаражаттары бойынша шоттары, Алматы қаласы әкiмiнiң бюджеттен тыс қоры бойынша шоттары үшiн осы Ереженiң 305-тармағында санамаланған құжаттар болған жағдайда, депозиттiк қаражаттың шоттары үшiн Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес, ал жергiлiктi бюджеттердiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер үшiн жергiлiктi уәкілеттік органдардың рұқсаттары бойынша қалыптастырылады. <*>
       Ескерту. 309-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      310. Мемлекеттiк мекемелер Қаржы министрлiгiнің аумақтық органдарына берiлген құжаттардың жалғандығы үшiн жауап бередi және: 
      шоттар жоспарын қалыптастыру және жүргiзу, төлем құжаттарын ресімдеу, бюджет қаражатын бюджеттiк бағдарламаның паспортында көзделген мақсаттарға пайдалану тәртiбiн сақтауға мiндеттi; 
      шот жоспарына сәйкес бекiтілген жоспарлық соманың кассалық шығыстардан асып түсуi нәтижесінде пайда болған қаражаттың қалдықтарына билiк етуге және Қаржы министрлiгiнің аумақтық органдарынан шоттардың жоспарларына сәйкес көрсетілген операциялар бойынша қажеттi ақпаратты алуға құқығы бар. 
      311. Қаржы министрлiгi мен оның аумақтық органдарының: 
      мемлекеттiк мекемелерден Қаржы министрлігінің аумақтық органдарына ұсынылатын құжаттарды осы Ережеде белгiленген тәртiпке сәйкес ресiмдеудi талап етуге; 
      мемлекеттiк мекемелердің бюджет қаражатын бюджеттiк бағдарламалардың паспортына сәйкес мақсаттарға пайдалануын тексеруге құқығы бар. 

  36-тарау. Уақытша бос бюджет ақшасын салымдарға (депозиттерге) орналастыру рәсiмi

      312. Уақытша бос бюджет ақшасын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiндегі (бұдан әрі - ҚҰБ) салымдарға (депозиттерге) орналастыруды оларды ұтымды пайдалану және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мен ҚҰБ арасында жасалған 2002 жылғы 8 мамырдағы N 230 Салым операцияларын жүзеге асыру кезiнде пайдаланылатын стандартты шарттар туралы бас келiсiм (бұдан әрі - Келiсім) негiзiнде республикалық бюджетке кiрiс алу мақсатында Қаржы министрлiгi жүзеге асырады. <*>
       Ескерту. 312-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулыcымен.
      313. Ақшаны ҚҰБ-дағы салымдарға (депозиттерге) орналастыру жөніндегі әрбiр операция салымды (депозиттi) әрбiр орналастыру жөнiндегi барлық деректердi: салым (депозит) сомасын, салымды (депозитті) орналастыру мерзiмiн, салымды (депозиттi) орналастырудың басталған және аяқталған күнін, сыйақы ставкасын, сыйақы сомасын, қайтарылатын салым (депозит) пен есептелген сыйақы сомасын, салымды (депозитті) мерзiмiнен бұрын талап еткен кезде қолданылатын сыйақы ставкасын қамтитын мәміле паспортымен ресiмделедi. Салымды (депозиттi) қайтару мерзiмi бұзылған немесе орындалмаған кезде тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсiмақының) мөлшерi көрсетiлуi тиiс. <*>
       Ескерту. 313-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулыcымен.
      314. Келiсiмнiң мерзiмi аяқталғаннан кейiн ҚҰБ банктiк салымның сомасын Келiсiмдегі келiсiлген деректеме бойынша Қаржы министрлiгiне қайтарады, ал сыйақыны Келiсiмге сәйкес Келiсiмдегі келiсiлген деректеме бойынша республикалық бюджеттiң кiрiсiне аударады. 
      ҚҰБ-да ашылған Қаржы министрлiгiнiң шоттарында дебеттiк қалдыққа жол бермеу мақсатында Келiсiм Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда бiржақты тәртiппен бұзылуы, және де банктiк салым Қаржы министрлiгiнiң тиiстi шоттарына қайтарылуы мүмкін. <*>
       Ескерту. 314-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулыcымен.

  12-бөлiм. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына ақша есептеу және оны пайдалану жөнiндегi рәсiмдер

  37-тарау. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына ақша есептеу ережесi

      315. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры (бұдан әрi - Қор) Қазақстан Республикасы Президентiнің Жарлығымен белгiленген түсімдердің есебiнен қалыптастырылады. 
      316. Қаржы министрлiгi заңдарда белгiленген тәртiппен: 
      күн сайын шикiзат секторы ұйымдарынан түскен жоспардан тыс түсiмдердi, республикалық меншiктегі және тау-кен өндiру және өңдеу салаларына жататын мемлекеттiк мүлiктi жекешелендiруден түскен қаражатты және мемлекет ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер телiмдерiн жеке меншiкке сатудан түскен қаражатты Қаржы министрлiгiнің Қазынашылық комитетiнде ашылған Қордың арнайы шотына, содан кейiн Қордың арнайы шотынан Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ҚҰБ шотына; 
      қаржыландырудың жиынтық жоспарына сәйкес республикалық және жергiлiктi бюджеттерден ресми транферттердi аударады. 
      Шикiзат секторы ұйымдарынан түсетiн жоспардан тыс түсiмдердi Қаржы министрлiгi шикiзат секторы ұйымдарынан бюджетке түскен iс жүзiндегi түсiмдердiң жергiлiктi бюджеттердiң, тұтастай алғанда республикалық бюджет бойынша және жеке жергіліктi бюджеттер бойынша бұрын Қорға аударылған соманы және Қордан алынған шығындар өтемақысын ескере отырып, кiрiстер сыныптамасының кодтары бөлiнiсiнде қаржы жылынан бастап өспелi қорытынды республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердiң бекiтiлген жылдық көлемiнен және жергiлiктi бюджеттерге түсетiн түсiмдердiң бекiтiлген тоқсандық көлемдерiнен артық сомасы ретiнде анықтайды. <*>
       Ескерту. 316-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
       Ескерту. 316-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен .
      317. Шикiзат секторы ұйымдарынан республикалық бюджетке түсетiн түсiмдердiң жылдық көлемi тиiстi жылға арналған республикалық бюджет туралы заңмен бекiтiледi. <*>
      Қазақстан Республикасының Үкiметi шикiзат секторы ұйымдарынан жергiлiктi бюджеттерге түсетiн түсiмдердің тоқсандық көлемдерін бекiткенге дейiн шикiзат секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдердi бюджетке есептеу республикалық бюджет туралы заңда белгiленген жылдық соманың шегiнде жүзеге асырылады. 
      Егер Қазақстан Республикасының Парламентi 15 желтоқсанға дейiнгi мерзімде кезектi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды қабылдамаған жағдайда, шикізат секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдердi бюджетке есептеу Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Алдағы қаржы жылының 1-тоқсанына арналған республикалық қаржы жоспары туралы" Жарлығында белгiленген соманың шегiнде жүзеге асырылады. 
       Ескерту. 317-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      318. ҚҰБ инвестициялық кiрiстердi есепке алуды кастодиандардан алынатын ақпараттың негiзiнде жүргiзедi.
      Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған өзге түсiмдер мен кiрiстердi Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң ҚҰБ шотына заңды және жеке тұлғалар аударады.
      319. Қазақстан Республикасы Yкiметiнің ҚҰБ шотының деректемелерi заңды және жеке тұлғаларға - резиденттер мен резидент еместерге, Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiне хабарланады. Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерi Қазақстан Республикасы Үкiметi шотының деректемелерiн Қаржы министрлiгiнiң Қазынашылық комитетiнде сұратады.

  38-тарау. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын пайдалану тәртiбi

      320. Қордың қаражаты Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығына сәйкес пайдаланылады.
      321. Қаржы министрлiгi өткен тоқсандарда алынған жергiлiктi бюджеттердің шығындарын өтеу сомасын ескере отырып есептi тоқсанның қорытындысы бойынша он жұмыс күнi iшінде шикiзат секторы ұйымдарынан бюджетке күтiлетiн түсiмдердің болжамын ескере отырып, төртiншi тоқсан үшiн де ағымдағы жылдың жиырма бiрiншi тоқсанынан кешiктірмей 36 және 37 қосымшаларға сәйкес 2-35-нысан бойынша жеке жергiлiктi бюджеттердiң шығындарын өтеу көлемдерін анықтайды. <*>
      Республикалық және жергілікті бюджеттердің шығындарын өтеу бұрын алынған жергiлiктi бюджеттердің шығындарын өтеу сомаларын ескере отырып, кiрiстердiң сыныптамасы кодтарының бөлiнiсiнде жергілікті бюджеттер бойынша шикiзат секторы ұйымдарынан бюджетке түсетін бекітілген және іс жүзіндегі сомалардың арасындағы айырмашылық түрiнде есептеледi. <*>
      Республикалық бюджеттiң шығындарын өтеу шикiзат секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдер бойынша және тұтастай алғанда түсiмдер бойынша республикалық бюджет атқарылмаған жағдайда жүргізіледі. <*>
      Өтемақы мөлшерi республикалық бюджеттiң түсiмдерi бойынша жете атқарылмаған жалпы сомадан аспайды. <*>
      Қордан республикалық және жергiлiктi бюджеттерге берiлетiн мақсатты трансферттер түрiндегi Қордың шығысы тиiстi бюджеттерде бекiтiлген көлемдердiң шегiнде жүзеге асырылады. Қаржы министрлiгi ҚҰБ мыналарды: 
      38-қосымшаға сәйкес 2-37-нысан бойынша тиiстi бюджеттердің шығындарын өтеудi жабуға арналған хабарламаны; 
      төлем құжаттарының көлемдерi мен деректемелерін көрсете отырып 2-37-нысан бойынша Қордан тиiстi бюджеттерге мақсатты трансферттер бөлу туралы хабарламаны жiбередi, олар бойынша ҚҰБ тиiстi бюджеттерге мақсатты трансферттердi аударуды жүзеге асырады. 
      Хабарламаны Қаржы министрлiгiнiң бiрiншi басшысы растайды және оның мөрiмен куәландырылады. Қаржы министрлiгiнiң бiрiншi басшысы болмаған жағдайда хабарламаны бiрiншi басшының міндеттердi жүктеу туралы бұйрығына сәйкес жауапты тұлға растайды.
       Ескерту. 321-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      322. Ағымдағы жыл үшiн республикалық және жергiлiктi бюджеттер арасындағы түпкi есеп айырысуларды Қаржы министрлiгi 39-қосымшаға сәйкес 2-32-нысан бойынша ағымдағы жылғы соңғы жұмыс күнiнде жүргiзедi. 
      323. ҚҰБ Қаржы министрлiгiнiң тиiстi бюджеттердiң шығындарын өтеудi жабуға арналған және мақсатты трансферттердi бөлу туралы хабарламаларының негiзiнде ҚҰБ мен Қазақстан Республикасының Yкiметi арасында жасалған сенiмдi басқару туралы шартқа (бұдан әрi - сенiмдi басқару туралы шарт) хабарламаны алған сәтiнен бастап он банктiк күн iшінде, ал төртiншi тоқсан үшiн - хабарламаны алған күнi қаражатты тиiстi бюджеттерге аударуды жүзеге асырады. 
      324. Шикiзат секторы ұйымдарына дұрыс емес немесе артық түскен сомаларды қайтару Қазақстан Республикасы белгiлеген тәртiппен Қордан кейiннен өтей отырып, республикалық және жергiлiктi бюджеттерден жүргiзiледi. 
      325. Қорды пайдалану жөнiндегi өзге операцияларды жүзеге асыру үшiн ҚҰБ Қаржы министрлiгiне келiсуге мынадай құжаттарды: 
      сыртқы басқарушыға комиссиялық сыйақының сомасы бар төлем құжатын; 
      кастодиандардың төленген қызметтерiнiң сомасы бар төлем құжатын; 
      қажет болған кезде заң кеңесшiсiнiң төленген қызметтерiн қоса алғанда, Қорды сенiмдi басқару кезiнде туындауы мүмкiн басқа шығыстардың сомасы бар төлем құжатын; 
      сыртқы басқарушылармен басқару жөнiндегi келiсiмдердi мерзiмiнен бұрын бұзу кезiнде пайда болуы мүмкiн шығындардың сомасы бар төлем құжатын; 
      көрсетiлген сомаға негiзделетiн есептеудi қоса бере отырып, ҚҰБ комиссиялық сыйақысының сомасы бар хабарламаны; 
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығында және сенiмдi басқару туралы шартта көзделген өзге өкілеттiктерге сәйкес Қордың өзге шығыстарының сомасы бар төлем құжатын жiбередi. 
      326. Қаржы министрлiгi сенiмдi басқару туралы шартта белгiленген мерзiмде ҚҰБ 40-қосымшаға сәйкес 2-36-нысан бойынша Қордың шығыстарын растау туралы хабарлама жiбередi. 
      327. ҚҰБ Қордың шығыстарын растау туралы хабарламаның негiзiнде және сенiмдi басқару туралы шартқа сәйкес Үкiметтiң ҚҰБ шотынан осы Ереженің 325-тармағында санамаланған шығыстарды өтеу үшiн соманы есептен шығарады.

  39-тарау. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ҚҰБ шоты бойынша операцияларды есепке алу

      328. ҚҰБ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнің ҚҰБ шоты бойынша операцияларды iшкi бухгалтерлiк есепке алуды жүргiзедi. 
      329. Қаржы министрлiгi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ҚҰБ шоты бойынша Қорды қалыптастыру және пайдалану жөнiндегi операцияларды есепке алуды жүргiзедi. 
      330. ҚҰБ нақты уақыт режимiнде Қорға ақша есептеу және Қордан пайдалану жөнiндегi операцияларды жүзеге асырғаннан кейiн Қаржы министрлiгiне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ҚҰБ шоты арқылы операциялардың жүргiзiлуін растайтын төлем құжаттарын жiбередi. 
      331. Қаржы министрлiгi ҚҰБ алынған төлем құжаттарының негiзiнде Қордың ақшасын есептеу және оны пайдалану жөнiндегi операциялардың бухгалтерлiк есепке алуды Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен жүргiзедi. 
      332. Қаржы министрлiгi және ҚҰБ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ҚҰБ шоты бойынша салыстыруды жүзеге асырады.

  40-тарау. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану туралы есептiлiктi жүргiзу рәсiмi

      333. Қорды қалыптастыру және пайдалану туралы есептілік Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығына сәйкес жүргiзiледi. 
      Қордың түсiмдерi және оны пайдалану туралы есептi есептiден кейiнге тоқсанның 1-i күнiне тоқсан сайын және бiр жылға Қазынашылық комитетi жасайды. 
      334. Қазақстан Республикасының Үкiметi Қорды қалыптастыру және пайдалану туралы жылдық есептi Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығында белгiленген мерзiмде ҚҰБ-мен бiрлесiп жасайды.
      Қорды қалыптастыру және пайдалану туралы жылдық есеп мыналарды:
      1) 41-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қордың түсiмдерi және оны пайдалану туралы жылдық есептi;
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының қаулысымен бекiтілген нысандар бойынша балансты және есептердi;
      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының активтерiн сенiмдi басқару жөнiндегi Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң балансын;
      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерiн сенiмдi басқару жөнiндегi Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң кiрiстерi мен шығыстары туралы есептi;
      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерiн сенiмдi басқару жөнiндегi Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң ақша қозғалысы туралы есептерiн;
      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерiн сенiмдi басқару жөнiндегi Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң таза активтерiндегi өзгерiстер туралы есептердi;
      3) Қорды басқару жөніндегі өзге де деректердi қамтиды.
      Қазақстан Республикасының Үкiметi Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығында белгіленген мерзiмде сыртқы аудиттi жүргiзу нәтижелерiмен бiрге Қорды басқару жөнiндегi кеңес мақұлдаған жылдық есептi Қазақстан Республикасы Президентiнiң бекiтуіне енгiзедi. <*>
       Ескерту. 334-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

  13-бөлiм. Ақылы қызметтi сатудан, демеушiлiк және қайырымдылық көмектен алынатын қаражатты, сондай-ақ мемлекеттiк мекемелердiң депозиттік қаражатын қалыптастыру және пайдалану

  41-Тарау. Ақылы қызметтердi сатудан алынатын қаражат

      335. Мемлекеттік мекемелердiң ақылы қызметтердi сатудан алынатын қаражаты Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес көрсетiлетін ақылы қызметтердiң әрбiр түрi бойынша қалыптастырылады. 
      Қазақстан Республикасының Үкiметi анықтаған тәртіппен ақылы қызметтерден түсетiн қаражатты пайдалану рұқсат етілетін мемлекеттiк мекемелердiң тiзбесi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда анықталады. Қалған мемлекеттiк мекемелер ақылы қызметтердi сатудан түсетiн түсiмдерiн бюджетке есептейді. 
      336. Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға сәйкес шығыстардың функционалдық сыныптама кодтарын, ақылы қызметтерiнің түрлерін, түсiмдердің құралу көздерi мен пайдалану бағыттарын көрсете отырып, ақылы қызметтердiң тiзбесiн Қаржы министрлiгi бекiтедi. 
      337. Ақылы қызметтерден түсетiн қаражаттың есебiнен операцияларды жүргiзу үшiн мемлекеттiк мекеме жыл сайын мынадай тәртiппен 43-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақылы қызметтердiң әрбiр түрi бойынша кiрiстердiң және шығыстарды қаржыландыру жоспарын (бұдан әрi - жоспар) жасайды. <*>
      жоспардың кiрiс бөлігіне мемлекеттiк мекеменiң жылдың басындағы тиiстi ҚБШ-ның қалдықтары және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ақылы қызметтердiң тиiстi түрi бойынша түсiмдер енгiзiледi; 
      жоспардың шығыс бөлiгiне Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шығыстардың экономикалық сыныптамасы бойынша ақылы қызметтердің түрлерi бойынша шығыстар енгiзiледi. 
      Мемлекеттiк мекемелер бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiне жоспарларды, шығыстардың экономикалық жiктелiмiнiң әрбiр ерекшелiгiнің сыныптамасы бойынша кiрiстер мен шығыстар бойынша есептемелердi, сондай-ақ оған қосымша түсiндiрме жазбаны ұсынады. 
       Ескерту. 337-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      338. Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi:
      мемлекеттiк мекемелердiң жоспарлары негiзiнде 44-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақылы қызметтердiң әрбiр түрi бойынша кірістердiң және шығыстарды қаржыландырудың жиынтық жоспарын (бұдан әрі - жиынтық жоспар) жасайды және бекiтедi;
      мемлекеттiк мекеменiң басшысы мен бас бухгалтерi қол қойған және мөрмен расталған республикалық бюджеттiк бағдарламалар әкімшісінің жиынтық жоспарын ведомстволық, бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердiң жоспарларымен бiрге келiсу үшiн ағымдағы қаржы жылының 15 қаңтарына дейiнгi мерзiмде Қаржы министрлiгiне бередi. Жиынтық жоспар қағаз және магниттiк түрлерде, ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердiң жоспарлары - магниттік түрде беріледі;
      басшы мен бас бухгалтер қол қойған және мөрмен расталған жергіліктi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң жиынтық жоспарын келісу үшін ағымдағы қаржы жылының 15 қаңтарына дейiнгi мерзiмде тиiстi жергілiктi уәкілеттi органға бередi; <*>
      бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының әрбiр ерекшелiгi бойынша кiрiстер мен шығыстардың әрбiр түрi бойынша есептемелердi ұсынады; <*>
      жиынтық жоспарға қосымша түсiндiрме жазбаны ұсынады. <*>
      Жиынтық жоспар мен оған есептемелердi жасаудың дұрыстығына нормативтiк құқықтық кесiмдерге сәйкес бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi жауап бередi. <*>
       Ескерту. 338-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .  
      339. Қаржы министрлiгi және жергiлiктi уәкiлеттi орган жоспардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестiгiн тексередi. <*>
      Тексеруден кейiн Қаржы министрлiгi мен жергiлiктi уәкiлеттi органның жауапты орындаушысы куәландырылған жиынтық жоспарды Қаржы министрлiгiнің басшысы және жергiлiктi уәкiлеттi органның басшысы келiседi және мөрмен куәландырылады. <*>
       Ескерту. 339-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      340. Келiсiлген жиынтық жоспардың бiр данасы Қаржы министрлiгiнде (жергiлiктi уәкiлеттi органда) қалады, екiншi данасы мемлекеттік мекемелердiң жоспарларымен бiрге бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсiне берiледi. <*>
       Ескерту. 340-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
       340-1. Жоспарланып отырған жылдың 1 қаңтарына дейiн ақылы қызметтер бойынша кірiстер және шығыстарды қаржыландыру жоспарын бекiтпеген жағдайда мемлекеттiк мекемелер ағымдағы қаржы жылының 1 ақпанына дейiнгi мерзiмде есептi жылдың 31 желтоқсанына ақылы қызметтер жөнiндегi қалдықтардың және есептi қаржы жылы жоспарларының шегiнде жүргiзiлген шығыстардың сомасын ағымдағы қаржы жылының жоспарына мiндеттi түрде қоса отырып, шығыстар жүргiзе алады.
       Ескерту. 340-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      340-2. Егер жиынтық жоспар ағымдағы қаржы жылының 15 ақпанына дейiн Қаржы министрлiгiне немесе жергiлiктi уәкiлеттi органға келiсу үшiн ұсынылмаса және ағымдағы қаржы жылының 1 наурызына дейiн келiсiлмесе, онда ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарынан бастап 1 наурызына дейiн түскен ақылы қызметтер бойынша қаражат үш жұмыс күнi iшiнде тиiстi бюджеттiң кiрiсiне аударуға жатады.
       Ескерту. 340-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      340-3. Жоспарларға немесе жиынтық жоспарларға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу Қаржы министрлiгi анықтайтын тәртiппен жүзеге асырылады.
       Ескерту. 340-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      340-4. Мемлекеттiк мекеме басқа мемлекеттiк мекемелерге ақылы қызметтер көрсете алады.
      Мемлекеттiк мекемеге заңнамаға сәйкес оған ашылған бюджеттік шоттан және басқа шоттардан қаражатты өзiнiң ақылы қызметтер шотына аударуға тыйым салынады.
      Түзеу мекемелерiне қаражатты депозиттік шоттан ақылы қызметтер шотына аударуға рұқсат етiледi.
       Ескерту. 340-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .   
      341. Ақылы қызметтерден түсетiн шот бойынша қолма-қол ақшаға байланысты операциялар бойынша банктiк қызметтердi төлеудi мемлекеттiк мекеме екiншi деңгейдегi банкпен жасасқан шарт негiзiнде ақылы қызметтерден түсетiн қаражаттың есебiнен жүргiзедi.
      

  42-тарау. Мемлекеттiк мекемелердiң демеушiлiк және қайырымдылық көмектен алатын қаражаты

      342. Мемлекеттiк мекемелер Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес заңды және жеке тұлғалардың демеушiлiк және қайырымдылық көмегiнен алынатын қаражатты пайдалануға құқығы бар. 
      343. <*>
       Ескерту. 343-тармақ алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
      344. Демеушiлiк және қайырымдылық қаражаттан түскен қаражатты жұмсау қолданылып жүрген заңдарға сәйкес мемлекеттiк мекеменің тиiстi ҚБШ-дағы қалдықтар шегiнде жүзеге асырылады.
      345. Демеушілік және қайырымдылық көмектен түскен қаражаттардың мақсатты пайдаланылуына мемлекеттiк мекеменің басшысы жауап бередi.
      346. Демеушiлiк және қайырымдылық көмектен түскен қаражат есебiнен қолма-қол ақша алуға байланысты операциялар бойынша банктiк қызметтердi төлеудi мемлекеттiк мекеме екіншi деңгейдегi банкпен жасасқан шарт негiзiнде тиiстi қаражаттың есебiнен жүргізедi.

  43-тарау. Мемлекеттік мекемелердiң депозиттiк қаражаты

      347. Мемлекеттiк мекемелердің қолданыстағы заңдарға сәйкес мемлекеттiк мекемелерге уақытша оларға билiк етуге берiлген депозиттiк қаражатты басқаруға құқығы бар.
      348. Қаржы министрлiгi осы Ережеге сәйкес депозиттiк қаражатты басқару үшiн шоттар жоспарын қалыптастырады және жүргiзедi.
      349. Мемлекеттiк мекемелердiң депозиттiк қаражатты жұмсау құқығы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бюджетке есептелген немесе енгiзушiге қайтару кезінде басталады.
      350. Депозиттiк қаражатты тиiстi алушыларға аударудың дұрыстығына ақы төлеу мерзiмi басталған сәттен бастап мемлекеттiк мекеменiң басшысы жауапты болады.
      351. Тиiстi бюджетке аударылуға жататын депозиттiк сомалар үш банктiк күн iшiнде аударылуы тиiс.
      352. Шоттарда депозиттiк сомаларды сақтау мынадай мерзiмдермен шектеледi:
      жеке тұлғаларға берiлуге жататын депозиттiк сомалар үш жыл бойы сақталады;
      заңды тұлғаларға (мемлекеттiк мекемелерден басқа) беруге жататын депозиттiк сомалар бiр жыл бойы сақталады.
      Осы тармақта айтылған мерзiмдер депозиттiк сомалар атына енгiзiлген заңды немесе жеке тұлғаларға депозитке тиiстi сомалардың енгiзiлуі туралы хабарлама жiберiлген күннен бастап есептеледi. 
      Егер атына депозиттiк сомалар енгiзiлген жеке немесе заңды тұлға шетелде тұрып жатқан және осы сомаларға билiк ету үшiн рұқсат алу керек болса, бұл мерзімдер осындай рұқсат алынған күннен бастап есептеледі. 
      Мемлекеттiк мекемелерге берiлуге жататын депозиттiк сомалар осы сомалар енгiзiлген жылдың 31 желтоқсанына дейiн сақталады. Қарау үшiн сот шешiмi талап етiлетiн депозитке енгiзiлген соманың сақталу мерзімi осындай шешiм қабылданған күнiнен басталады. 
      353. Талап етiлмеген депозиттiк сомалар олардың сақталу мерзiмi аяқталғаннан кейiн мемлекеттiк мекеменің өкiмiмен тиiстi бюджеттiң кiрiсiне аударылады.
      354. Қайтаруға жататын депозиттiк сомалар бойынша қолма-қол ақшалармен жасасқан операциялар жөнiндегi банктiк қызметтерді төлеу, егер қолданыстағы заңдарда өзгеше көзделмесе, ол мен банктің арасындағы шарт негізінде депозиттік соманы енгiзген тұлғаның есебінен жүргiзiледi.

  44-тарау. Алматы қаласы әкiмiнiң жанындағы бюджеттен тыс қор <*>

       Ескерту. 44-тараудың тақырыбы өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

      355. "Алматы қаласының ерекше мәртебесi туралы" 1998 жылғы 1 шілдедегi Қазақстан Республикасының  Заңына  сәйкес Алматы қаласының экономикалық, әлеуметтiк және мәдени дамуы үшiн бюджеттен тыс жинақтарды жинақтау мақсатында Алматы қаласы әкiмiнің жанынан бюджеттен тыс қор құрылады. <*>
      Қор туралы ереженi Алматы қаласы атқарушы органының ұсынысы бойынша Алматы қаласының өкiлдi органы бекiтедi.

45-тарау. Операцияларды аккредитивтермен жүргiзу рәсiмдерi <*>

       Ескерту. 45-тараумен және 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366-тармақтармен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

       356. Аккредитив мынадай:
      Қарулы Күштер мен құқық қорғау органдарына арналған қару-жарақ пен арнайы техниканы жеткiзгенi үшін Қазақстан Республикасының резидент еместерiмен инвестициялық жобалар бойынша;
      тұрғын үй құрылысының объектілерi бойынша;
      Республикалық бюджет комиссиясының ұсынысы негiзiнде Қазақстан Республикасы Үкiметінің шешімдері бойынша инвестициялық жобаларды дайындау мен iске асыруға байланысты іс-шаралар бойынша есеп айырысулар кезiнде пайдаланылады.
      Аккредитив табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға және өзге де күтпеген шығыстарға Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервiнен бөлiнген қаражат есебiнен мемлекеттік мекемелермен жасалатын азаматтық-құқықтық мәмілелер бойынша есеп айырысулар кезiнде пайдаланылады. <*>
       Ескерту. 356-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулыcымен.
      357. Аккредитив мемлекеттiк мекемелер республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң есебiнен тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) берушiлермен жасасқан және заңнамада белгiленген тәртіппен тіркелген азаматтық-құқықтық мәмiлелер бойынша ақы төлеу шарттарына сәйкес төлемдердi және (немесе) ақша аударуды жүзеге асыру үшiн ашылады. Шартта тауарлар (жұмыстар, қызметтер) үшiн есеп айырысулар аккредитивтердi пайдалана отырып жүзеге асырылатыны және алдын ала төленген жағдайда бөлiнген сома қандай мақсаттарға пайдаланылатыны айтылуы тиiс.
      358. Аккредитив Қаржы министрлiгiнiң аумақтық органдарында тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) берушiлерге жедел аккредитив нысанын пайдалана отырып, оның және мемлекеттiк мекеменiң арасында жасалған тауарлар (жұмыстар, қызметтер) үшін есеп айырысулар жүргiзу туралы шарттың негiзiнде ашылады.
      359. Мемлекеттiк мекеме мен берушiнiң арасындағы тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) беру жөнiндегi шарттың орындалуын ұзартқан жағдайда, бюджет комиссиясының ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметi шешiмiнiң негiзiнде аккредитивтiң қолданылу мерзiмi ұзартылады.
      360. Республикалық және жергілiктi бюджеттердiң қаражаты есебінен ашылатын аккредитивтi ашу, орындау және жабу тәртiбiн Қаржы министрлiгi анықтайды.
      361. Аккредитивтi орындау мақсатында жүзеге асырылатын төлемдер есеп айырысудың қолма-қол ақшасыз нысанында жүргiзiледi.
      362. Аккредитивтер Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұлттық және шетел валютасында ашылады.
      363. Аккредитивтi ашу және орындау ақысыз негiзде жүзеге асырылады.
      364. Аккредитив осы Ереженiң 356-тармағында көрсетiлген бюджеттiк бағдарламалар бойынша пайдаланылмаған ақшалай қаражаттың қалдығы сомасына ашылады, ақы төлеу аккредитивтiң шарттарын орындау кезiнде жүзеге асырылады.
      365. Ағымдағы жыл аккредитивiнiң пайдаланылмаған сомасын қайтару бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының тиісті ерекшелiгi бойынша кассалық шығыстарды қалпына келтiру жолымен жүргiзiледi.
      Өткен қаржы жылдарында ашылған қайтарып алынған аккредитивтердiң сомасы ағымдағы жылдың тиiстi бюджетiнiң кірісіне есептеуге жатады.
      366. Аккредитивтер бойынша есеп және есептiлiк жүргiзу Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.

  14-бөлiм. Өтпелi жағдайлар <*>

       Ескерту. 14-бөлiммен және 367, 368, 369, 370, 371-тармақтармен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N  816 , 371-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N  320 ,  14-бөлiм және 367, 368, 369, 370, 371-тармақтар алынып тасталды 2004.10.27. N  1101  қаулыларымен.

1-қосымша                    

Бекітемін                   
Бюджеттік бағдарламалар             
әкімшісінің басшысы               
________________ аты-жөні             
М.О.   20__ жылғы "___"_________           

       Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

Мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру
жоспары

Өңiрi ______________________
Бюджеттiң түрi _____________
Кезеңi _____________________
Өлшем бiрлiгi ______________
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi ___________
Мемлекеттiк мекеме _________________________

__________________________________________________________________
         Коды         |Атауы|Бiр жылға| оның ішінде айлар бойынша
______________________|     |арналған |___________________________
әкімші|бағ.|кіші|ерек.|     |қаржылық |қаңтар|ақпан|наурыз|сәуір
      |дар.|бағ.|шелі.|     | жоспар  |      |     |      |
      |лама|дар.|гі   |     |         |      |     |      |
      |    |лама|     |     |         |      |     |      |
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      таблицаның жалғасы:

________________________________________________________
            оның ішінде айлар бойынша                   |
________________________________________________________|
мамыр|маусым|шілде|тамыз|қыркүйек|қазан|қараша|желтоқсан|
________________________________________________________|
________________________________________________________|

М.О.    Мемлекеттiк мекеменiң басшысы ________________ (Аты-жөнi)

Қаржыландыру жоспарларын жасауға және оның
мониторингіне жауапты құрылымдық бөлiмшенiң
басшысы __________________ (Аты-жөнi)

      2-қосымша                       

             Бекітемін                      
Бюджеттік бағдарламалар               
әкімшісінің басшысы                
________________ аты-жөні              
М.О.   20__ жылғы "___"_________             

       Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

Мемлекеттік мекеменің төлемдері бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi
бағдарламаларды) қаржыландыру
жоспары

Өңiрi ______________________
Бюджеттiң түрi _____________
Кезеңi _____________________
Өлшем бiрлiгi ______________
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi ___________
Мемлекеттiк мекеме _________________________

__________________________________________________________________
         Коды         |Атауы|Бiр жылға| оның ішінде айлар бойынша
______________________|     |арналған |___________________________
әкімші|бағ.|кіші|ерек.|     |қаржылық |қаңтар|ақпан|наурыз|сәуір
      |дар.|бағ.|шелі.|     | жоспар  |      |     |      |
      |лама|дар.|гі   |     |         |      |     |      |
      |    |лама|     |     |         |      |     |      |
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      таблицаның жалғасы:

________________________________________________________
            оның ішінде айлар бойынша                   |
________________________________________________________|
мамыр|маусым|шілде|тамыз|қыркүйек|қазан|қараша|желтоқсан|
________________________________________________________|
________________________________________________________|

Мемлекеттiк мекеменiң басшысы ________________ (Аты-жөнi)

Қаржыландыру жоспарларын жасауға және оның
мониторингіне жауапты құрылымдық бөлiмшенiң
басшысы __________________ (Аты-жөнi)

3-қосымша                          
Бекітемін                             
Бюджеттік бағдарламалар                    
әкімшісінің басшысы                      
________________ аты-жөні                   
М.О.   20__ жылғы "___"_________             

       Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

Бюджеттiк бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелері бойынша бюджеттік
бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды)
қаржыландыру жоспары

Бюджеттiң түрi _____________
Кезеңi _____________________
Өлшем бiрлiгi ______________
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi ___________

__________________________________________________________________
         Коды         |Атауы|Бiр жылға| оның ішінде айлар бойынша
______________________|     |арналған |___________________________
әкімші|бағ.|кіші|ерек.|     |қаржылық |қаңтар|ақпан|наурыз|сәуір
      |дар.|бағ.|шелі.|     | жоспар  |      |     |      |
      |лама|дар.|гі   |     |         |      |     |      |
      |    |лама|     |     |         |      |     |      |
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      таблицаның жалғасы:

________________________________________________________
            оның ішінде айлар бойынша                   |
________________________________________________________|
мамыр|маусым|шілде|тамыз|қыркүйек|қазан|қараша|желтоқсан|
________________________________________________________|
________________________________________________________|

Қаржыландыру жоспарларын жасауға және оның
мониторингіне жауапты бюджеттік бағдарламалар
әкімшісі құрылымдық бөлiмшесінiң басшысы ______________ (Аты-жөнi)

4-қосымша                         
Бекітемін                        
Бюджеттік бағдарламалар                 
әкімшісінің басшысы                  
________________ аты-жөні              
М.О.   20__ жылғы "___"_________              

       Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

Бюджеттiк бағдарламалар әкімшісінің төлемдері бойынша бюджеттік
бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды)
қаржыландыру жоспары

Бюджеттiң түрi _____________
Кезеңi _____________________
Өлшем бiрлiгi ______________
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi ___________

__________________________________________________________________
         Коды         |Атауы|Бiр жылға| оның ішінде айлар бойынша
______________________|     |арналған |___________________________
әкімші|бағ.|кіші|ерек.|     |қаржылық |қаңтар|ақпан|наурыз|сәуір
      |дар.|бағ.|шелі.|     | жоспар  |      |     |      |
      |лама|дар.|гі   |     |         |      |     |      |
      |    |лама|     |     |         |      |     |      |
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      таблицаның жалғасы:

________________________________________________________
            оның ішінде айлар бойынша                   |
________________________________________________________|
мамыр|маусым|шілде|тамыз|қыркүйек|қазан|қараша|желтоқсан|
________________________________________________________|
________________________________________________________|

Қаржыландыру жоспарларын жасауға және оның
мониторингіне жауапты бюджеттік бағдарламалар
әкімшісі құрылымдық бөлiмшесінiң
басшысы __________________ (Аты-жөнi)

5-қосымша                 

"Бекітемін"                   
Басшысы                     
 _____________ Аты-жөні            
20_ жылғы "___" __________           

Бюджетке түсетін түсімдердің жиынтық жоспары

Бюджеттің түрі* ______________________
Кезеңі ______________________________
Күні ________________________________
Өлшем бірлігі _______________________ 

Санаты|Сыныбы|Ішкі |ерек. |        |Бір жылға |  Айлар бойынша жоспар
      |      |сыны.|шелігі| Атауы  |арналған  |----------------------------
      |      |бы   |      |        |қаржылық  |қаңтар| ақпан|наурыз| сәуір 
      |      |     |      |        |жоспар    |      |      |      |
-----------------------------------|          |      |      |      |  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

таблицаның жалғасы
____________________________________________________________________

                   Айлар бойынша жоспар
____________________________________________________________________
мамыр |маусым|шілде |тамыз | қыркүйек | қазан | қараша | желтоқсан |
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

М.О.  Құрылымдық бөлімшенің басшысы ________/ Аты-жөні

*) - мемлекеттік
   - республикалық
   - жергілікті

5-1-қосымша                    

       Ескерту. 5-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
 
"БЕКІТЕМІН"                   
Басшысы                      
_____________ (аты-жөні)             
200_ жылғы "___" _______             

Республикалық бюджетке түсетін түсімдердің жоспары

Айы _________________
Күні ________________
Өлш. бірлігі ________
___________________________________________________________________
                         | Түсімдердің жоспары, оның  | Республика
      ББС кодтары        |  ішінде облыстар, Астана,  |  бойынша
                         |   Алматы қалалары бойынша  |  барлығы
____________________________________________________________________
Са.|Сы.|Кіші|Ерек.|Атауы |Ақмола|Ақтөбе|Алматы |және  |
на.|ны.|сы. |ше.  |      |      |      |       | т.б. |
ты |бы |ныбы|лігі |      |      |      |       |      |
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Құрылымдық бөлімшенің басшысы ______________ /аты, жөні

 
 
5-2-қосымша                

       Ескерту. 5-2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .
 
"БЕКІТЕМІН"                   
Басшысы                     
_____________ (аты-жөні)          
200_ жылғы "___" _______          

Республикалық бюджетке түсетін түсімдер жоспарының жобасы

Айы _________________
Күні ________________
Өлш. бірлігі ________
___________________________________________________________________
                         | Түсімдердің жоспары, оның  | Республика
      ББС кодтары        |  ішінде облыстар, Астана,  |  бойынша
                         |   Алматы қалалары бойынша  |  барлығы
____________________________________________________________________
Са.|сы.|Кіші|Ерек.|Атауы |Ақмола|Ақтөбе|Алматы |және  |
на.|ны.|сы. |ше.  |      |      |      |       | т.б. |
ты |бы |ныбы|лігі |      |      |      |       |      |
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Мемлекеттік органның немесе
орталық атқарушы органның
басшысы ____________________________/ аты, жөні

6-қосымша                

"Бекітемін"               
Басшысы                  
 _____________ Аты-жөні       
20_ жылғы "___" __________           

Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары 

Бюджеттің түрі ______________________
Кезеңі ______________________________
Күні ________________________________
Өлшем бірлігі _______________________
___________________________________________________________________________
Мекеме|Бағ.  |Кіші |ерек. |        |Бір жылға |  Айлар бойынша жоспар
      |дар.  |бағ. |шелігі| Атауы  |арналған  |----------------------------
      |лама  |дар. |      |        |қаржылық  |қаңтар| ақпан|наурыз| сәуір 
      |      |лама |      |        |жоспар    |      |      |      |
-----------------------------------|          |      |      |      |  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

таблицаның жалғасы
____________________________________________________________________
                   Айлар бойынша жоспар
____________________________________________________________________
мамыр |маусым|шілде |тамыз | қыркүйек | қазан | қараша | желтоқсан |
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

М.О.  Құрылымдық бөлімшенің басшысы ________/ Аты-жөні

7-қосымша                     

"Бекітемін"               
Басшысы                  
 _____________ Аты-жөні       
20_ жылғы "___" __________           

Төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Бюджеттің түрі ХХ
Кезеңі ХХХХ
Күні ХХ-ХХ-ХХ
Өлшем бірлігі ХХХХ
___________________________________________________________________________
Мекеме|Бағ.  |Кіші |ерек. |        |Бір жылға |  Айлар бойынша жоспар
      |дар.  |бағ. |шелігі| Атауы  |арналған  |----------------------------
      |лама  |дар. |      |        |қаржылық  |қаңтар| ақпан|наурыз| сәуір 
      |      |лама |      |        |жоспар    |      |      |      |
-----------------------------------|          |      |      |      |  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

таблицаның жалғасы
____________________________________________________________________
                   Айлар бойынша жоспар
____________________________________________________________________
мамыр |маусым|шілде |тамыз | қыркүйек | қазан | қараша | желтоқсан |
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

М.О.  Құрылымдық бөлімшенің басшысы ________/ Аты-жөні     

8-қосымша                      

N РҰҚСАТ

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі: 

___________________________________________________________
                          (атауы) 

Рұқсат түрі:
Рұқсатнама күні:
Рұқсаттың мақсаты: ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің 
міндеттемелерді қабылдауы үшін оларға рұқсатнама сомасын бөлу.
Рұқсаттың әрекет ету мерзімі:    ______ жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда 
Рұқсат берілген күн   
Өлшем бірлігі: теңге 

Қазынашылық комитетінің басшысы   
Жергілікті уәкілетті органның басшысы  ____________     
                                         (қолы)                                            

                                                                (теңге)
________________________________________________________________________
Бюджеттік   |  ___ жылға   | Алдын-ала |Ағымдағы |  Жыл басынан  |Ескерту.
сыныпта.    | жоспарланған |  рұқсат   | рұқсат  |рұқсат етілгені|  лер
маның коды  |    рұқсат    |           |         |               |
________________________________________________________________________   
    1               2            3         4             5          6  
________________________________________________________________________   
ххх хх хх ххх  хххххх       ххххххх      Ххххххх      Ххххххх      

________________________________________________________________________  

ххх хх хх ххх  хххххх       ххххххх      Ххххххх      Ххххххх          

________________________________________________________________________  

ххх хх хх ххх  хххххх       ххххххх      Ххххххх      Ххххххх          

________________________________________________________________________  

ххх хх хх ххх  хххххх       ххххххх      Ххххххх      Ххххххх          

________________________________________________________________________   

ххх хх хх ххх  хххххх       ххххххх      Ххххххх      Ххххххх      

________________________________________________________________________  

ххх хх хх ххх  хххххх       ххххххх      Ххххххх      Ххххххх          

________________________________________________________________________  

ххх хх хх ххх  хххххх       ххххххх      Ххххххх      Ххххххх          

________________________________________________________________________  

ххх хх хх ххх  хххххх       ххххххх      Ххххххх      Ххххххх          

________________________________________________________________________   

Барлығы        хххххх       ххххххх      Ххххххх      Ххххххх
________________________________________________________________________   
рұқсатнама ___________________________________________________ жазылған
                    (парақтар саны санмен және жазбаша)
5-бағанның жалпы сомасына _____________________________________________    
                               (сомасы санмен және жазбаша)
Құрылымдық бөлімше бастығының     
қолы ______________________________
Жауапты орындаушының қолы _________________________________ 

     

9-қосымша               

       Ескерту. 9-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

 Мақсатсыз пайдаланылған _______________________ бюджет қаражатын 
                             қайтарып алуға арналған 

ЖАЗБАША ӨКIМ

Жазбаша өкiм 20_ жылғы "___" ___________ бақылау жүргiзу актiсi негiзінде 
берiлдi.
________________________________________________________________________
       (тексеретiн мемлекеттiк мекеменiң (кәсiпорынның) атауы) 

Қазақстан Республикасының " Бюджет жүйесi туралы " 1999 жылғы 1
сәуiрдегi және " Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуын 
бақылау туралы " 2002 жылғы 29 қаңтардағы Заңдарына, 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
   (оларға сәйкес тексеру жүргiзiлетiн басқа заңнамалық және нормативтiк 
құқықтық актілердiң атауы)
сәйкес және бюджет қаражатының мақсатсыз пайдаланылу фактiлерi 
белгiленген, жоғарыда көрсетiлген бақылау жүргiзу актiсi негiзiнде мемлекеттiк 
мекемелерден ___________________________________________________________
                              (бюджеттiң түрiн көрсету)
бюджетке мына сомалар қайтарып алуға жатады:
________________________________________________________________________
Мемлекеттiк | Мекеменiң  |  Бюджеттiк сыныптаманың  |  Сомасы   |Ескерту
 Мекеменiң  |   коды     |коды (мекеме, бағдарлама, |(теңгемен) | 
   Толық    |(анықтамаға |      кiшi бағдарлама,    |           | 
   Атауы    |  сәйкес)   |        ерекшелiгi)       |           |
____________|____________|__________________________|___________|_______
    1            2                    3                   4         5
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Жалпы сомасы ____________________________________________________ теңге
                              (санмен және жазбаша) 

Қаржы бақылау органының
басшысы                     _____________    ___________________________ 
                               (қолы)            (лауазымы, аты-жөнi) 

20_ жылғы "___" __________ 

10-қосымша                   

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕНІҢ РҰҚСАТНАМАСЫ

Бағдарламалар әкімшісі _________________________________________________   
Мем. мекеменің атауы ___________________________________________________
Рұқсатнама түрі ________________________________________________________
Рұқсаттың мақсаты ___________________________________________________     
Осы рұқсаттың әрекет ету мерзімі _______________________________________   
Рұқсат берілген күн ____________________________________________________
Өлшем бірлігі: теңге  

Әкімшінің басшысы ______________________________________________________     

__________________________________________________________________________ 
  Бюджеттік  | Бір жылға  |Алдын ала | Ағымдағы  | Жыл басынан   |Ескерту.
сыныптаманың |жоспарланған|  рұқсат  |рұқсатнама |рұқсат етілген |  лер
    коды     |   рұқсат   |          |           |               |  
_____________|____________|__________|___________|_______________|_________
     1            2            3          4             5             6
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Барлығы:
__________________________________________________________________________
Рұқсатнама _______________________________________________________________
жазылған             (парақтар саны санмен және жазбаша)
5-бағанның жалпы сомасы __________________________________________________
                                   (сомасы жазбаша)
Құрылымдық бөлімше бастығының
қолы _____________________________________________________________________
Жауапты орындаушының
қолы _____________________________________________________________________     

             11-қосымша                   
 
                                               N _______ өтінім                  

       Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N  320 , 2004.10.27.  N  1101  қаулыларымен.

Берілген күні "___" __________ ж.
Мемлекеттiк мекеме ______________________
Бюджеттің түрі     ______________________
Қаржыландыру көзі   1
                   ______________________

МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ТІРКЕУГЕ АРНАЛҒАН ӨТІНІМ
Күні 20__ж. "___" ________

____________________________________________________________________
1. Мемлекеттiк     |Тауарларды   |Тауарлардың |      |      |
мекеменiң атауы    |(жұмыстарды, | (жұмыстар. |Бағасы|Саны  |Сомасы
                   |қызметтерді) |дың, қызмет.|      |      |
                   |берушінің    |  тердің)   |      |      |
                   |(бюджет қара.|  атауы     |      |      |
                   |жатын алушы. |            |      |      |
                   |ның) атауы,  |            |      |      |
                   | СТН-і және  |            |      |      |
                   | мекен-жайы, |            |      |      |
                   |   берушi    |            |      |      |
                   |  банктiң    |            |      |      |
                   |(бюджет қара.|            |      |      |
                   |жатын алушы. |            |      |      |
                   |ның) атауы   |            |      |      |
                   | және БСК    |            |      |      |
                   |_______________________________________________
                   |_______________________________________________
                   |_______________________________________________
                   |_______________________________________________
                   |_______________________________________________
Шығыстың сипатта.  |_______________________________________________
масы:              |_______________________________________________
Берушiнiң ЖСК:     |_______________________________________________
___________________|_______________________________________________
Бюджеттiк   |      |
сыныптаманың|      | БАРЛЫҒЫ
 коды       |      |
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Басшылардың қолы   | 3. Төлемдер кестесі
____________________________________________________________________
ММ басшысының аты-жөні| негіздемелік  | өтiнiм % | төлеу | сомасы
______________________|    құжат      |          |  күні |
Қолы__ күні 20_"_"____ _____________________________________________
____________________________________________________________________
ММ қаржы тобы басшысы. _____________________________________________
ның аты-жөні           _____________________________________________
______________________ _____________________________________________
Қолы__ күні 20_"_"____ _____________________________________________
____________________________________________________________________
      М.О.             _____________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

     12-1-қосымша              

       Ескерту. 12-1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320, 2004.10.27.  N  1101  қаулыларымен.
 

МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА (ӨТІНІМ) 

N 4-02 нысан            

Есеп жүргізілді:          
1 беттің 1-беті            

1-дана

____________________________________________________________________
           | Мiндеттемелерді тiркеу күні:
  N өтінім | N Мiндеттемелердің тiркелгені туралы хабарлама
           | (Тапсырыс)
___________|________________________________________________________

Берушi _____________________________________________________________
СТН ________________________________________________________________
Берушінің коды _____________________________________________________
Бөлімше ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
        Сипаттамасы      | Бағасы    |   Саны      |    Сомасы
_________________________|___________|_____________|________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                                        Барлығы
____________________________________________________________________

Мемлекеттiк мекеменiң атауы

Мемлекеттiк мекеменің коды

Бюджеттік сыныптаманың коды

Мемлекеттiк мекеменiң басшысы                        М.О.

Мемлекеттiк мекеме қаржы тобының басшысы

_______________________________________________________
        АЛДЫН АЛА ТӨЛЕМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ                 |
_______________________________________________________|
Хабарламаның (Тапсырыстың) жалпы сомасы XX,XXX,XXX,XX  |
                                                       |
Алдын ала төлем сомасы                    0.00         |
                                                       |
Teңгеpiм                                XX,XXX,XXX.XX  |
Хабарламаның (Тапсырыстың) жалпы сомасының %-ынан      |
аспайтын)                                              |
Мемлекеттік мекеме қаржы тобының басшысы               |
_______________________________________________________|

Қазынашылық органының басшысы ___________________
                               (қолы, аты-жөнi)

Жауапты орындаушы ___________________
                   (қолы, аты-жөні)

М.О.

Берушiге нұсқаулық: тауарларды (жұмыстар мен қызметтердi) берушi
немесе бюджет қаражатын алушының оның банктiк шотына ақшаны есепке
алу кезiнде екiншi деңгейдегі банкке немесе банктiк операциялардың
жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымға беруі үшiн

                                      1-данасы - берушiге

12-2-қосымша                      

       Ескерту. 12-2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N  320 , 2004.10.27.  N  1101  қаулыларымен.

  N 4-02 нысан                

Есеп жүргізілді:             
1 беттің 1-беті               

      МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА (ТАПСЫРЫС)

2 дана

____________________________________________________________________
           | Мiндеттемелерді тiркеу күні:
  N өтінім | N Мiндеттемелердің тiркелгені туралы хабарлама
           | (тапсырыс)
___________|________________________________________________________

Берушi _____________________________________________________________
СТН ________________________________________________________________
Берушінің коды _____________________________________________________
Бөлімше ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
        Сипаттамасы      | Бағасы    |   Саны      |    Сомасы
_________________________|___________|_____________|________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                                        Барлығы
____________________________________________________________________

Мемлекеттiк мекеменiң атауы

Мемлекеттiк мекеменің коды

Бюджеттік сыныптаманың коды

Мемлекеттiк мекеменiң басшысы                        М.О.

Мемлекеттiк мекеме қаржы тобының басшысы

_______________________________________________________
        АЛДЫН АЛА ТӨЛЕМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ                 |
_______________________________________________________|
Хабарламаның (Тапсырыстың) жалпы сомасы XX,XXX,XXX,XX  |
                                                       |
Алдын ала төлем сомасы                    0.00         |
                                                       |
Teңгеpiм                                XX,XXX,XXX.XX  |
Хабарламаның (Тапсырыстың) жалпы сомасының %-ынан      |
аспайтын)                                              |
Мемлекеттік мекеме қаржы тобының басшысы               |
_______________________________________________________|

Қазынашылық органының басшысы ___________________
                               (қолы, аты-жөнi)

Жауапты орындаушы ___________________
                   (қолы, аты-жөні)

М.О.

Берушiге нұсқаулық:  осы Мiндеттемелердi тiркеу туралы хабарламаға
(тапсырысқа) сәйкес берушінің тауарларды (жұмыстар мен қызметтердi)
мемлекеттiк мекемеге бepуi үшiн, тауарды (жұмыстар мен қызметтердi)
түпкiлікті беру кезінде берушi немесе бюджет қаражатын алушы осы
Хабарламаға (Тапсырысқа) сәйкес түпкiлікті төлемдi жүзеге асыру үшiн
екiншi данасымен бiрге оларды мемлекеттiк мекемеге берген күннен
бастап отыз күн iшiнде тауарлардың (жұмыстар мен қызметтердiң)
бepілгендігі туралы растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс

                                       2-данасы - берушiге 

12-3-қосымша

       Ескерту. 12-3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320, 2004.10.27.  N  1101  қаулыларымен.

N 4-02 нысан  

Есеп жүргізілді:  
1 беттің 1-беті   

МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА (ТАПСЫРЫС)

3 дана

____________________________________________________________________
           | Мiндеттемелерді тiркеу күні:
  N өтінім | N Мiндеттемелердің тiркелгені туралы хабарлама
           | (тапсырыс)
___________|________________________________________________________

Берушi _____________________________________________________________
СТН ________________________________________________________________
Берушінің коды _____________________________________________________
Бөлімше ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
        Сипаттамасы      | Бағасы    |   Саны      |    Сомасы
_________________________|___________|_____________|________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                                        Барлығы
____________________________________________________________________

Мемлекеттiк мекеменiң атауы

Мемлекеттiк мекеменің коды

Бюджеттік сыныптаманың коды

Мемлекеттiк мекеменiң басшысы                        М.О.

Мемлекеттiк мекеме қаржы тобының басшысы

_______________________________________________________
        АЛДЫН АЛА ТӨЛЕМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ                 |
_______________________________________________________|
Хабарламаның (Тапсырыстың) жалпы сомасы XX,XXX,XXX,XX  |
                                                       |
Алдын ала төлем сомасы                    0.00         |
                                                       |
Teңгеpiм                                XX,XXX,XXX.XX  |
Хабарламаның (Тапсырыстың) жалпы сомасының %-ынан      |
аспайтын)                                              |
Мемлекеттік мекеме қаржы тобының басшысы               |
_______________________________________________________|

____________________________________________________________________
                       Төлем туралы ақпарат
____________________________________________________________________
 N |Ақы төлеуге |Төлем күні | Төлемнің | Төлемнің  | Орындалмаған
   | шоттың N   |           |     N    |  сомасы   |міндеттемелердің
   |            |           |          |           |    қалдығы
____________________________________________________________________

Қазынашылық органының басшысы ___________________
                               (қолы, аты-жөнi)

Жауапты орындаушы ___________________
                   (қолы, аты-жөні)

М.О.

Мемлекеттiк мекемеге нұсқаулық: осы Мiндеттемелерді тiркеу туралы
хабарламаға (тапсырысқа) сәйкес төлемдi жүзеге асыру үшiн үшiншi
дананы қазынашылық органдары ондағы мiндеттемелердi тіркеу кезінде
және "түпкілікті" мәртебесi бар ақы төлеуге шотты жүргiзу кезiнде
қалыптастырады және мемлекеттiк мекеменің бухгалтерлiк eceптi
жүргізуi үшiн пайдаланылады.
                                 3-данасы - мемлекеттік мекемеге

12-4-қосымша               

       Ескерту. 12-4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320, 2004.10.27.  N  1101  қаулыларымен.

N 4-02 нысан  

Есеп жүргізілді:  
1 беттің 1-беті  

МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ТІРКЕУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА (ТАПСЫРЫС)

4 дана

____________________________________________________________________
           | Мiндеттемелерді тiркеу күні:
  N өтінім | N Мiндеттемелердің тiркелгені туралы хабарлама
           | (тапсырыс)
___________|________________________________________________________

Берушi _____________________________________________________________
СТН ________________________________________________________________
Берушінің коды _____________________________________________________
Бөлімше ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
        Сипаттамасы      | Бағасы    |   Саны      |    Сомасы
_________________________|___________|_____________|________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                                        Барлығы
____________________________________________________________________

Мемлекеттiк мекеменiң атауы

Мемлекеттiк мекеменің коды

Бюджеттік сыныптаманың коды

Мемлекеттiк мекеменiң басшысы                        М.О.

Мемлекеттiк мекеме қаржы тобының басшысы

_______________________________________________________
        АЛДЫН АЛА ТӨЛЕМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ                 |
_______________________________________________________|
Хабарламаның (Тапсырыстың) жалпы сомасы XX,XXX,XXX,XX  |
                                                       |
Алдын ала төлем сомасы                    0.00         |
                                                       |
Teңгеpiм                                XX,XXX,XXX.XX  |
Хабарламаның (Тапсырыстың) жалпы сомасының %-ынан      |
аспайтын)                                              |
Мемлекеттік мекеме қаржы тобының басшысы               |
_______________________________________________________|

____________________________________________________________________
                       Төлем туралы ақпарат
____________________________________________________________________
 N |Ақы төлеуге |Төлем күні | Төлемнің | Төлемнің  | Орындалмаған
   | шоттың N   |           |     N    |  сомасы   |міндеттемелердің
   |            |           |          |           |    қалдығы
____________________________________________________________________

Қазынашылық органының басшысы ___________________
                               (қолы, аты-жөнi)

Жауапты орындаушы ___________________
                   (қолы, аты-жөні)

М.О.

Қазынашылық органына нұсқаулық: осы Мiндеттемелердi тiркеу туралы
хабарламаға (тапсырысқа) сәйкес мемлекеттік мекеме мiндеттемелерi.
нің тіркелгенін растау үшiн төртiншi данасын мiндеттемелердi тіркеу
кезiнде және "түпкiлікті" мәртебесi бар ақы төлеуге шотты жүргізу
кезiнде қазынашылық органдары қалыптастырады және бiр жұмыс күнiнiң
ішiнде олар өңдейтiн құжаттарды тiркеу үшін пайдаланылады.

                             4-данасы Қазынашылық органында қалады

12-5-қосымша

       Ескерту. 12-5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен

                                               N _______ нысан

Мемлекеттiк мекеме ________________
Бюджет түрі        ________________
Қаржыландыру көзі   2
                   ________________

Міндеттемелерді тіркеуге арналған өтінім
Күні 20__ж. "___" ________

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
  1. Мемлекеттiк   |    |Тауарларды  |Тауарлардың |    |      |
  мекеменiң атауы  |Беру|(жұмыстарды,| (жұмыстар. |Саны|Бағасы|Сома.
                   |шi. |қызметтерді)|дың, қызмет.|    |      | сы
                   |нің |берушінің   |  тердің)   |    |      |
                   |коды|   атауы,   |  атауы     |    |      |
                   |    | СТН-і және |            |    |      |
                   |    | мекен-жайы,|            |    |      |
                   |    |   берушi   |            |    |      |
                   |    |  банктiң   |            |    |      |
                   |    | (бюджет    |            |    |      |
                   |    | қаражатын  |            |    |      |
                   |    | алушының)  |            |    |      |
                   |    | атауы және |            |    |      |
                   |    |   БСК      |            |    |      |
                   |_______________________________________________
                   |_______________________________________________
                   |_______________________________________________
                   |_______________________________________________
                   |_______________________________________________
Шығыстың сипатта.  |_______________________________________________
масы:              |_______________________________________________
Берушiнiң ЖСК:     |_______________________________________________
___________________________________________________________________
Бюджеттiк   |      |
сыныптаманың|      | БАРЛЫҒЫ
 коды       |      |
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Басшылардың қолы   | 3. Төлемдер кестесі
____________________________________________________________________
ММ басшысының аты-жөні| негіздемелік- | өтiнiм % | төлеу | сомасы
______________________|    құжат      |          |  күні |
Қолы__ күні 20_"_"____ _____________________________________________
____________________________________________________________________
ММ қаржы тобы басшысы. _____________________________________________
ның аты-жөні           _____________________________________________
______________________ _____________________________________________
Қолы__ күні 20_"_"____ _____________________________________________
____________________________________________________________________
      М.О.             _____________________________________________
4. Келісілген ________
               (қолы)
ҚР ҚМ жауапты
басшысының аты-жөні
____________________________________________________________________

12-6-қосымша

       Ескерту. 12-6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.03.15. N 320  қаулысымен

N ____берушіні (бюджет қаражатын алушыны)
енгізуге арналған өтінім

      А. Беруші (бюджет қаражатын алушы) туралы жалпы ақпарат:
____________________________________________________________________
1.   Берушінің (бюджет қаражатын  |
     алушының) атауы              |
                                  |
2.   СТН                          |
                                  |
3.   Берушінің (бюджет қаражатын  |
     алушының) бөлiмшелерi        |
                                  |
4.   Елі                          |
                                  |
5.   Респуб. маңызы бар облыс/қала|
                                  |
6.   Аудан/қала                   |
                                  |
7.   Мекен-жайы                   |
____________________________________________________________________

      В. Берушінің (бюджет қаражатын алушының) банктік шоты туралы ақпарат:
____________________________________________________________________
1.   Банктің атауы               |
                                 |
2.   Банк БСК                    |
                                 |
3.   Банк бөлімшесiнiң атауы     |
                                 |
4.   Банк бөлiмшесiнің БСК       |
                                 |
5.   Берушiнiң (бюджет қаражатын |
     алушының) ЖСК               |
____________________________________________________________________

Pecпуб. маңызы бар облыс/қала ________ Аудан ________________
Обл. коды ________                     Аудан коды ____________
Жiберiлдi:                             Алынды:
ММ атауы ____________________          Күнi 20__ж. "__" ________
Күнi 20___ж "___" ________
                                       Жауапты орындаушы: ________
ММ басшысы:___________________
            (аты-жөнi, қолы)

M.O.

                           С. Орындалуы
____________________________________________________________________
         _         _
        |_|       |_|                 Орындалды:
Бекiтiлдi    Бекiтілген жоқ          Күнi 20_ж. "___" ________
Басшының қолы _____________          Жауапты орындаушы: __________
____________________________________________________________________

Берушінің (бюджет қаражат алушының) бiрегей нөмiрi берілді _________
____________________________________________________________________

13-қосымша                    

       Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулысымен.

_______________________________
Қазынашылыққа                  |
20__ ж. "__"________ түсті     |
жауапты орындаушы:             |
_______________________________|

АҚЫ ТӨЛЕУГЕ ШОТ N _______
20__ ж. "___"_____________

____________________________________________________________________
     Мемлекеттік мекеме            |          Беруші
___________________________________|________________________________
 Коды        |              Коды   |   Коды     |             |КБе
_____________|______________________________________________________
Атауы                                 Атауы
     
СТН:                                  СТН

Өңірлік                               Банк
Қазынашылық
 
Қаржыландыру    1-бюдж, 2-сырт. қ.    БСК
көзі            3-ақы.қ., 4-ар.б,
                5-деп.

Бюджеттің түрі  01-РБ; 02-Обл.ЖБ;     ЖСК
                03-Ауд.ЖБ;

Шығыстардың                           Делдалдың
БСК                                   БСК
Ақылы                                 ЖСК
қызметтер коды
                                      Кірістердің БСК           ТТК
____________________________________________________________________
                                    | Ақы төлеуге ағымдағы шоттар
N ____ өтінім 20__ж."__"_________   |    N _____ 20_ж. "__"_________
____________________________________|_______________________________

____________________________________________________________________
Тауарлардың (жұмыстардың,             | Өлшем | Саны| Бағасы |Сомасы
қызметтердің) атауы                   |бірлігі|     |        |
______________________________________|_______|_____|________|______
Мем. мекеме мен бюджет қаражатын
алушылар арасындағы Шарттың нөмірі,
күні

Хабарламаның (Тапсырыстың) нөмірі,
күні

Төлем мәртебесі (ағымдағы, түпкілікті)
____________________________________________________________________
  Ақы төлеуге ЖИЫНЫ
____________________________________________________________________
  Сомасы жазумен:
____________________________________________________________________
_______________________________________    _________________________
М.О.  | ММ басшысының аты-жөні        |   | Қазынашылық
      | Қолы                          |   | "___"_________ 20__ж.
      |-------------------------------|   | жүргізді
      | ММ бас бухгалтерінің аты-жөні |   | жауапты орындаушы
      | Қолы                          |   |_________________________
______|_______________________________|

 

 

13-1-қосымша              

       Ескерту. 13-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

                         Шетел валютасын айырбастауға арналған
N ___ өтiнiш
_______ жылғы "___" ______

Аумақтық қазынашылық органының атауы: _____________________________

Почталық мекен-жайы: ______________________________________________

Мәмiле жөнiндегi мәселелердi шешуге уәкiлеттiк берілген
қызметкердiң аты-жөнi _____________________________________________

Қазынашылық комитетiнiң
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi
корреспонденттiк шотының N ______________________________________

облыстық қазынашылық басқармасының
Қазынашылық комитетiндегi шотының N: ____________________________

Шетел валютасында қаражатты
пайдалану бағыты: _______________________________

Бiздiң есебiмiзден және бiздiң атымыздан шетел валютасында құралдар сатып алуға мынадай шарттарда мәмiле жасасуды тапсырамыз:
___________________________________________________________________
 Валюта түрi |  Сатып алу сомасы  |  Ұлттық Банк  | Бағам бойынша
             |                    |    бағамы     | теңгемен сатып
             |                                    |   алу сомасы
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Өтiнiштiң қолданылу мерзiмi ___ ж. "___" __________ дейiн

Бюджеттiк сипаттағы, ақылы қызметтердiң, демеушiлiк, қайырымдылық көмектiң қаражаты
---------------------------------
    (кepeк емесiн сызыңыз).

      Басшы:
МО
      Бас бухгалтер:

  

14-қосымша                  

       Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

      Ақша аударуға арналған өтініш

                             Күні |______
                        
_______________________        __________________________
Ақша аударушы                        Шотты дебеттеу     ЖСК
-----------------------        --------------------------
                               ___________
СТН !                               I  ! II   ! КОд
_________________________         ------------!
                                  _____!______!
                                  I -(1) Резидент; (2) Резидент емес
                                  II - Экономика секторы (0-9)
_________________________         ______________________________
Алушы банк                        Валюталау күні
-------------------------         ------------------------------
                БСК
_________________________         ______________________________
 
_________________________         ______________________________
Валюта         ! Сомасы              Сомасы жазумен
-------------------------         ------------------------------
    !     !    !
_________________________         ______________________________

_________________________         ______________________________
Бенефециар                        Шотты кредиттеу    ЖСК
-------------------------         ------------------------------
Елі     !
-------------------------         ______________________________
СТН (егер !
бар болса !                       _____________ 
_________________________           III  ! IV
                                  ------------- КБе
                                  ______!______
                                  III -(1) Резидент;  (2)Резидент
                                  емес
                                  IV - Экономика секторы (0-9)
_________________________         _______________________________
Бенефициар банкі                   Банк-делдал
-------------------------         -------------------------------
Елі          ! БСК                            !  БСК
_________________________         _______________________________

_________________________         _______________________________
Алушы Банк Комиссиясы              Делдал Банк Комиссиясы
Ақша жіберушінің есебінен          Ақша жіберушінің есебінен
Бенефициардың есебінен             Бенефициардың есебінен
_________________________          _______________________________
_________________________          _______________________________
Келісім-шарт нөмірі, күні           Төлемді тағайындау
-------------------------          -------------------------------
_________________________            ТТК
                                   ---------------
                                        !    !
                                   ________________________________
____________________________________________________________________
Ерекше жағдайлар
____________________________________________________________________
_________________________           ______________________________
Ақша жіберушінің қолдары             Алушы банк жүргізген
-------------------------           ------------------------------
Басшының аты-жөні________                 ж. "___"______
М.О.    қолы ____________            жауапты атқарушылардың
Бас бухгалтердің                     қолы ___________
аты-жөні ________
      қолы ______________            М.О.
_________________________            _______________________________

14-1-қосымша                        

       Ескерту. 14-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

_____________ жағдай бойынша
___________________________________ бюджеттен
(облыстың, Астана, Алматы қалаларының атауы)

алынған бюджеттiк алымдар туралы анықтама

теңге  

____________________________________________________________________
  N                    Атауы                                 Сомасы
____________________________________________________________________
 1   Бөлуге болатын қaражаттың қалдығы
 2   Барлығы кiрiстердiң 3 санаты бойынша түскенi
     Оның ішінде:
               Салықтық
               Салықтық емес
               Капиталмен жасалатын операциялардан түсетiн кiрiстер
 3   Бюджеттік алулар процентi (ҚР Қаржы министрлiгiнiң ______ N
     бұйрығының 1-қосымшасына сәйкес)
 4   Бюджеттік алымдар сомасы (2-жол*3/100 жол)
 5   Ағымдағы күннiң басына жете төленбеген сома
 6   Жете төленбеген ақыны ескере отырып республикалық бюджетке
     аударуға жататын бюджеттiк алулардың сомасы
 7   Ағымдағы күннің аяғына жете төленбеген ақының қалдығы
____________________________________________________________________

      Қазынашылық
      басқармасының бастығы ________________   ________________
                                (қолы)            (аты-жөнi)

     Ескерту:
      Анықтамаға енгiзiлетiн деректер мынадай түрде анықталады:
      - ағымдағы күннiң басына бөлуге болатын қаражаттың кiрiс қалдығы (1-жол) - ИИСК жүйесi бойынша 5-34 "Шоттардағы қалдықтар туралы есеп" нысаны немесе БАСК-М жүйесi бойынша 115 "Бөлуге жататын қалдықтың қозғалысы жөнiндегі ведомость" нысаны деректерiнiң негізiнде;
      - "Салықтық", "Салықтық емес" және "Капиталмен жасалатын операциялардан түсетiн кiрiстер" үш санаты бойынша түсiмдердiң барлығы (2-жол) - ИИСК жүйесi бойынша 2-15 "Түсiмдердiң алымы бойынша жыл сайынғы есеп" нысаны немесе БАСК-М жүйесi бойынша 041 "Бюджет кiрiстерi түсiмдерiнiң күн сайынғы ведомосы" нысаны деректерінің негізiнде;
      - Бюджеттік алулар процентi (3-жол) - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң тиiстi бұйрығының негізінде;
      - республикалық бюджетке аударуға ұйғарылатын бюджеттiк алулар сомасы (4-жол) - (2-жол* 3/100 жол) сияқты.
      Жете төленбеген ақыларды ескере отырып, республикалық бюджетке аударуға жататын бюджеттiк алулардың сомасы, (6-жол) мынадай түрде анықталады:
      - егер 4 және 5-жолдардың сомасы аз немесе бөлуге жататын кiрiс қалдықтарының 50 процентiне тең болса (1-жол), онда республикалық бюджетке аударуға жататын бюджеттiк алулар сомасы - 4 және 5-жолдардың сомасына теңестiрiледi;
      - егер 4 және 5-жолдардың сомасы бөлуге жататын кiрiс қалдықтарының 50 процентiнен артық болса, онда республикалық бюджетке аударуға жататын бюджеттiк алулар сомасы - 4 және 5-жолдардың сомасы сияқты анықталады, бiрақ бөлуге жататын кiрiс қалдықтарының 50 процентiнен аспайды (1-жол);
      - 7-жол (4-жол+5-жол-6-жол) сияқты анықталады.

             

15-қосымша                 

Берiлген рұқсаттар туралы анықтама

Әкiмшiнiң атауы ______________ Бюджеттiк сыныптаманың коды ___________
Шетел кредиторының атауы _________________________________________________
Заем нөмiрi ____________________________________________
Жобаның аты ____________________________________________
Арнаулы шот N ______ Банктiң атауы _______________ Валюта түрi ___________
Ай ___________ Жыл ___________
___________________________________________________________________________
  |                 |        |        |          |       1 |      |
N |     Сипаты      | алуға  |  алуға |   АҚШ    |теңгемен | Лимит|  Лимит
  |                 |арналған|арналған|долларымен|  алуға  |сомасы| қалдығы
  |                 | өтiнiм.| өтiнiм.| алуға    |арналған |      |
  |                 | нің N  |нің күні|арналған  |өтінімнің|      |
  |                 |        |        |өтiнiмнiң | сомасы  |      |
  |                 |        |        |  сомасы  |         |      |
__|_________________|________|________|__________|_________|______|________
1         2            3        4          5          6        7      8
___________________________________________________________________________
1. Алдағы ай үшiн 
   берiлген рұқсат.
                 2
   тардың қалдығы      Х        X         Х           X               Х
2. Ағымдағы айға
   берiлген
   рұқсат              Х        X         Х           X               Х
3. Жыл басынан 
   берiлген
   рұқсаттардың 
   жиынтығы            Х        X         Х           X               Х
4. Анықтаманы 
   жасаған сәтте
   Арнайы шоттан 
            3
   төленгенi                                                  Х
5. Арнайы мiндет.
   темелер бойынша
   ағымдағы айда
            4
   төленгенi                                                  Х
6. Ағымдағы айда 
   алуға берiлген
         5
   өтiнiм                                                     Х
7. Берiлген рұқсаттар
   қалдығының 
   жиынтығы            Х        X         Х           X       Х
___________________________________________________________________________

Анықтамаға әкiмшi қаржы бөлiмшесiнiң басшысы қол қояды 

__________________
1  Қаражатты алуға арналған өтінiм күнiндегi ҚР Ұлттық банкiнiң бағамы қолданылады;
2  Несие шотынан әрбiр есептен шығару күнiндегі ҚР Ұлттық банкiнiң бағамы бойынша қаражатты iс жүзiнде есептен шығарумен көрсетiледi;
3  3, 4 және 5-бағаналарда төлем тапсырысының нөмiрi, күнi және сомасы тиiсiнше көрсетiледi;
4  3 және 4-бағаналарда арнаулы мiндеттеменi алуға арналған өтiнiмнiң нөмiрi және күнi көрсетiледi, 5-бағанада несие шотынан осы айдағы есептен шығару сомасы көрсетiледi;
5  Анықтама осы анықтамаға қоса берiлетiн заем қаражатын алуға арналған өтiнiмдi есепке ала отырып, есептi кезең iшiндегi өспелi жиынтықпен толтырылады.

       15-1-қосымша                   

       Ескерту. 15-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

N ____ АНЫҚТАМА
______ бюджетке түсетін түсімдердің жиынтық
жоспарына өзгерістер енгізу туралы
______________________________ негізінде
200__ ж. "__" ____________

БЕКІТЕМІН                    
Қазақстан Республикасының    
Қаржы вице-министрі          
 
Жергілікті уәкілетті органның
басшысы ___________(аты-жөні)
20 __ жылғы "___" ________   

                                                   (мың теңге)
______________________________________________________________
 Түсімдердің  |  Бюджеттік сыныптама коды  |Азайтыл.|  Өзгер.
    атауы     |____________________________|  сын   | барлығы
              |санаты|сыныбы| кіші |ерекше.| немесе |
              |      |      |сыныбы| лігі  | көбей. |
              |      |      |      |       | тілсін |
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
ЖИЫНЫ
______________________________________________________________

МБД директоры _____________         (ККД, МКД, СК,
                                    ММЖК,ХҚКД)директоры _______

Түсімдердің мониторингіне
жауапты жергілікті
уәкілетті орган құрылымдық
бөлімшесінің басшысы __________

таблицаның жалғасы          

                                                    (мың теңге)
____________________________________________________________________
                     Оның ішінде айлар бойынша
____________________________________________________________________
қаң.|ақпан|нау.|сәуір|ма.|мау.|шілде|тамыз|қыр. |қазан|қара.|жел.
тар |     |рыз |     |мыр|сым |     |     |күйек|     |ша   |тоқсан
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

16-қосымша                    

  ___ жылғы "____" ________ N ____
 ________________________________
(Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі) 

                Мемлекеттік мекеменің бюджеттік бағдарламалары 
           (кіші бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарын өзгертуге
                                  ӨТІНІМІ      
                          ______ жылға арналған

_______________________________________________ мына бағдарламалар, кіші
      (мемлекеттік мекеме-коды, атауы)          бағдарламалар және

ерекшеліктер бойынша _____________ өзгерістер енгізуді сұрайды:
__________________________________________________________________________ 
Бюджеттік сыныптаманың коды   |Көбейту/|сомасы |оның ішінде айлар бойынша
------------------------------|азайту  |       |--------------------------
функц.|Бағдар.|кіші   |ерекше.|        |       |  | | |  | | | | | | | | 
топ   |лама   |бағдар.|лігі   |        |       |  | | |  | | | | | | | |
      |       |лама   |       |        |       |  | | |  | | | | | | | |
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Жиынтығы
__________________________________________________________________________
Негіздеме:
__________________________________________________________________________

Мемлекеттік 
мекеменің басшысы            ___________   ________________________
                                            (қолдың мағынасын ашу)
                                 М.О.
Қаржы қызметінің басшысы     ___________   ________________________
                                            (қолдың мағынасын ашу) 

17-қосымша                 

  ___ жылғы "____" ________ N ____     Қазақстан Республикасының Қаржы
                                      министрлігі/жергілікті уәкілетті     
                                      орган 

            Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелері мен
            төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарын өзгертуге
                                 ӨТІНІМ
                           ______ жылға арналған

_______________________________________________ мына бағдарлама, кіші
(бюджеттік бағдарламалар әкімшісі-коды, атауы)  бағдарлама және

ерекшелік бойынша _____________ өзгерістер енгізуді сұрайды:
__________________________________________________________________________ 
Бюджеттік сыныптаманың коды   |Көбейту/|сомасы |оның ішінде айлар бойынша
------------------------------|азайту  |       |--------------------------
функц.|Бағдар.|кіші   |ерекше.|        |       |  | | |  | | | | | | | | 
топ   |лама   |бағдар.|лігі   |        |       |  | | |  | | | | | | | |
      |       |лама   |       |        |       |  | | |  | | | | | | | |
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Жиынтығы
__________________________________________________________________________
Негіздеме:
__________________________________________________________________________
 Бюджеттік бағдарламалар 
әкімшісінің басшысы            ___________   ________________________
                                              (қолды таратып жазу)
                                 М.О.
Қаржы қызметінің басшысы     ___________   ________________________
                                              (қолды таратып жазу)

       17-1-қосымша                   

       Ескерту. 17-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

______ж. "____" ________ N __

Республикалық бюджетке түсетін түсімдер жоспарларын
өзгертуге арналған өтінім

      
__________ мынадай өзгерістерді енгізуді өтінеді

ББС коды ______
Өлш. бірлігі ______

___________________________________________________________________
   Облыстардың, |            Өзгерістер            | Өзгерістер
  Астана, Алматы|__________________________________|   сомасы-
   қалаларының  |айы|сомасы |айы|сомасы| және т.б. |   барлығы
      атауы     |   |       |   |      |           |
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Мемлекеттік органның
      немесе орталық
      атқарушы органның
      басшысы _________________ / Аты-жөні

      

      18-қосымша                 

       Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

       БЕКІТЕМІН                 
Қазақстан Республикасының 
Қаржы вице-министрі       
 
Жергілікті уәкілетті      
органның басшысы          
 
Бюджеттік бағдарламалар   
әкімшісінің басшысы       
______________ (Аты-жөні) 
20__ жылғы "___"_________ 

____ "___"____________ ______________ негізінде
_____ бюджеттің міндеттемелері (төлемдері) бойынша қаржыландыру ______________________ өзгерістер енгізу туралы
(бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жиынтық жоспары,
 қаржыландыру жоспары)

N АНЫҚТАМА

                                          (мың теңге)
_______________________________________________________
 Бюджеттік |  Бюджеттік сыныптама    |Азайтыл.|Өзгеріс.
 бағдарла. |         коды            |  сын   |  тер
   малар   |_________________________| немесе |барлығы
әкімшісінің|Әкімші|Бағд.|Кіші |Ерекш.| көбей. |
   атауы   |      |     |бағд.|      | тілсін |
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
      таблицаның жалғасы:

____________________________________________________________
            оның ішінде айлар бойынша                       |
____________________________________________________________|
қаңтар|ақпан|наурыз|сәуір|мамыр|маусым|шілде|тамыз|қыркүйек |
____________________________________________________________|
____________________________________________________________|

таблицаның жалғасы:

__________________________
оның ішінде айлар бойынша |
__________________________|
қазан|қараша|желтоқсан    |
__________________________|
__________________________|

МБД директоры __________ (аты-жөні)    МОКД, МКД, ХКД
                                       директоры _______ (аты-жөні)
Қазынашылық комитетінің
төрағасы _______________ (аты-жөні)

                                       МОКД директорының
                                       орынбасары _______ (аты-жөні)

                                       Анықтама жасауға
                                       жауапты құрылымдық
                                       бөлімшенің басшысы
                                                  _______ (аты-жөні)
Бюджеттік бағдарламаның
мониторингіне жауапты
жергілікті уәкілетті
орган құрылымдық
бөлімшесінің басшысы
               __________ (аты-жөні)

Бюджеттік бағдарламаның
мониторингіне жауапты
бюджеттік бағдарламалар
әкімшісі құрылымдық
бөлімшесінің басшысы
               __________ (аты-жөні)

      

                         

19-қосымша                  

Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлiгi

N Тiркеу куәлiгi

_________ қаласы                            ____ жылғы "___" ___________

     Осымен Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мемлекеттiк заемдар тiзiлiмiнде _____ нөмiрмен мемлекеттiк заем туралы мына келiсiмдi (шартты) тiркейдi 

ГКС ИКС __________________ N ______________ ____ жылғы "___" ___________
Кредитор _______________________________________________________________
                    (кредитордың атауы, орналасқан жерi)
Заемшы _________________________________________________________________
                     (заемшының атауы, орналасқан жерi)
Несие желiсi ___________________________________________________________
Қарыз алу түрi _________________________________________________________
Қарыз алу мақсаты ______________________________________________________
Заем сомасы ____________________________________________________________
Валютаның атауы ________________________________________________________
Игеру кезеңi ___________________________________________________________
                   (басталу күнi - аяқталу күнi (пайдалану мерзiмi)
Өтеу кезеңi ____________________________________________________________
                           (басталу күнi - аяқталу күнi)
Өтеу көздері ___________________________________________________________
                                   (көздiң атауы)
Ілеспе шығыстардың көздерi:
     шығыстардың атауы _______________ көзі _______________
     шығыстардың атауы _______________ көзі _______________ 

Осы келiсiмге құжаттардың көшiрмелерi қоса берiледi:
_________________________________________________________________________
N   |    Құжаттың түрi     |     Құжаттың нөмiрi   |    Ресiмдеу күні
____|______________________|_______________________|_____________________
____|______________________|_______________________|_____________________

Казақстан Республикасының
Қаржы вице-министрi ______________________    

20-қосымша                       

Қазақстан Республикасының  

Қаржы министрлiгi 

                           N Тiркеу куәлiгi

_________ қаласы                            ____ жылғы "___" ___________

     Осымен Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi мемлекет кепілдік берген заемдар тiзiлiмiнде _____ нөмiрмен мына заем туралы кепілдік беретін келісімді тiркейдi 

Несие келісімі ___________ N ______________ ____ жылғы "___" ___________
Мемлекеттік кепілдік _________ N __________ ____ жылғы "___" ___________
Кредитор _______________________________________________________________
                    (кредитордың атауы, орналасқан жерi)
Заемшы _________________________________________________________________
                     (заемшының атауы, орналасқан жерi)
Несие желiсi ___________________________________________________________
Заем сомасы ____________________________________________________________
Валютаның атауы ________________________________________________________
Игеру кезеңi ___________________________________________________________
                   басталу күнi - аяқталу күнi (пайдалану мерзiмi)
Өтеу кезеңi ____________________________________________________________
                           басталу күнi - аяқталу күнi
Өтеу көздері ___________________________________________________________
                                  (көздiң атауы)
Ілеспе шығыстардың көздерi:
     шығыстардың атауы _______________ көзі _______________
     шығыстардың атауы _______________ көзі _______________ 

Осы несие келiсiміне құжаттардың көшiрмелерi қоса берiледi:
_________________________________________________________________________
 N  |    Құжаттың түрi     |     Құжаттың нөмiрi   |    Ресiмдеу күні
____|______________________|_______________________|_____________________
____|______________________|_______________________|_____________________

Казақстан Республикасының
Қаржы вице-министрi ______________________     

21-қосымша  

      Ескерту. 21-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.10.27.  N  1101  қаулысымен.

5-20 нысан  

Есеп жүргізілді: Күні - Уақыты  
N беттің 1-беті  

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕНІҢ
ШОТЫНАН ҮЗІНДІ КӨШIРМЕ

Өңір:
Бюджеттiң түрі:
Қаржыландыру көзi:
Банктiң коды (БСК):
Банктiң атауы:
Банктік шоттың нөмiрi (ЖСК):
Банктік шоттың атауы:
Мемлекеттік мекеменің коды:
Қолма-қол ақшаның бақылау шоты:
ҚБШ сипаттамасы:
Өлшем бiрлiктері:                  теңге
_______________________________________________
                                   ДЕБЕТ             КРЕДИТ
 
Жыл басындағы қалдық
Кiріс қалдығы
Операциялар саны
____________________________________________________________________
N транз        |    БСК       |    ЖСК      |БІР КҮНДЕГІ АЙНАЛЫМДАР
_______________|______________|_____________|_______________________
               |              |             |  ДЕБЕТ    |   КРЕДИТ
_______________|______________|_____________|___________|___________
____________________________________________________________________
                                  ЖИЫНЫ
________________________________________________
Шығыс қалдығы

Басшы __________________________

Жауапты орындаушы  _____________

      
21-1-қосымша  

       Ескерту. 21-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.27.  N  1101  қаулысымен.

5-15 нысан  

Есеп жүргізілді: Күні - Уақыты  
N беттің 1-беті  

Мемлекеттік мекемелер бойынша
төлемдердің тізілімі
 

Өңір:
Бюджеттiң түрі:
Қаржыландыру көзi:
Мемлекеттік мекеменің коды:
Мемлекеттік мекеменің атауы:
Кезең 1
Өлшем бiрлiктері: теңге
____________________________________________________________________
N |Төлем |Төлем |Тапсырыс| Ақы   |  Мекеме/  |   Төлем сомасы
  |  N   | күні |    N   |төлеуге|Бағдарлама/|_____________________
  |      |      |        |шоттың |   кіші    |  Дебет *| Кредит **
  |      |      |        |  N    |бағдарлама/|         |
  |      |      |        |       | Ерекшелік |         |
__|______|______|________|_______|___________|_________|___________
1 |   2  |   3  |    4   |   5   |     6     |    7    |    8
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
   БАРЛЫҒЫ
____________________________________________________________________

кестенің жалғасы
______________________________________
      Алушының тетіктері
______________________________________
Коды | СТН | Атауы | Банктің |Шоттың
     |     |       |  БСК    |  ЖСК
_____|_____|_______|_________|________
  9  | 10  |  11   |   12    |   13
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Басшы _____________________________

Жауапты орындаушы _________________

Ескерту: * - бюджеттен төлемдер; ** - шығыстардың қайтарылуы

_____________________________
1  - жыл басынан бастап (10.02.2000) күніне;
- 10.02.2000 бастап 25.02.2000 кезеңіне;
- (10.02.2000) күніне;

21-2-қосымша  

       Ескерту. 21-2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.27.  N  1101  қаулысымен.

5-17 нысан  

Есеп жасалды: Күні - Уақыты  
N беттің 1-беті  

ТӨЛЕМДЕР ТІЗІЛІМІ

Өңір:
Бюджеттiң түрі:
Қаржыландыру көзi:
Меммекеменің коды:
Меммекеменің атауы:
Кезең:
Өлшем бiрлiгі: теңге
____________________________________________________________________
Бюджет. |     Үлгісі    |Құжат.|Күні| Дебет | Кредит|Тапсырыс| Ақы 
 тік    |               |тың   |    |бойынша|бойынша|   N    |төлеу.
сыныпта.|               | N    |    | сомасы| сомасы|        | ге
 маның  |               |      |    |       |       |        | шот N
 коды   |               |      |    |       |       |        |
________|_______________|______|____|_______|_______|________|______
   (1)  |      (2)      |  (3) | (4)|   (5) |   (6) |    (7) | (8)
____________________________________________________________________
         Журнал
         Төлем тапсырмасы
         Журнал
Жиыны
         Төлем тапсырмасы
         Журнал
Жиыны    Төлем тапсырмасы

         Журнал
         Төлем тапсырмасы
         Төлем тапсырмасы
Жиыны
Барлығы
____________________________________________________________________

Басшы _____________________

Жауапты орындаушы _________

22-қосымша                      

                                                        2-08 нысан
 
                   ___  жылғы   "___" ___________арналған
               ТҮСІМДЕРДІ ЖИНАУ ЖӨНІНДЕГІ КҮН САЙЫНҒЫ ЕСЕП 

Аймағы _____________

Күні   _____________

Өлшем бірлігі __________
__________________________________________________________________________
Шикізат секторы |СТН| Кіріс.|Сома.| Төлеуші |Төлеуші.|   Төлем құжаты      
  ұйымдарының   |   |  тер  | сы  | банктің | нің    |--------------------
   атауы        |   | коды  |     |  атауы  | шоты   |  Нөмірі | Күні 
                |   |       |     |         |        |         |
__________________________________________________________________________
      1         | 2 |   3   |  4  |    5    |   6    |    7    |    8
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Барлығы__________________________________________________________________________

Қазынашылық    
органының басшысы    _______________ 

Қазынашылық органының
Жауапты орындаушысы    _______________ 

23-қосымша                    

                                                           2-15 нысан

                      __ жылғы "__" ___________ арналған
                 ТҮСІМДЕРДІ ЖИНАУ ЖӨНІНДЕГІ КҮН САЙЫНҒЫ ЕСЕП

Облыстың атауы ________________
___________________________________________________________________________
Кірістің бюд.|Аудан.|   Түсімдер      |  Қайтарымдар    |  Көшірулер
жеттік сынып.| ның  |---------------------------------------------------
тамасының    |атауы |Мем.  |Рес.|Жерг.|Мем.  |Рес.|Жерг.|Мем.  |Рес.|Жерг. 
 коды        |      |лекет.|пуб.|     |лекет.|пуб.|     |лекет.|пуб.|     
___________________________________________________________________________

 Х-ХХ-Х-ХХ   01ххххх

             02ххххх

             03ххххх

             Жиыны

 Х-ХХ-Х-ХХ   02ххххх      

             03ххххх

             Жиыны

 Х-ХХ-Х-ХХ   01ххххх

             02ххххх

             Жиыны
___________________________________________________________________________
             Облыс бойынша
             жиыны
___________________________________________________________________________

таблицаның жалғасы
________________________
      Сальдо
________________________
 Мем.  |Рес.|Жерг.
 лекет.|пуб.|     
________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

24-қосымша                   

                                                           2-16 нысан

                  __ жылғы "__" ___________ жылға арналған
       ЖЫЛДЫҢ БАСЫНАН БАСТАП ТҮСКЕН ТҮСІМДІ ЖИНАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕП

Облыстың атауы ________________
___________________________________________________________________________
Кірістің бюд.|Аудан.|   Түсімдер      | Қайтарымдар     |  Көшірулер
жеттік сынып.| ның  |---------------------------------------------------
тамасының    |атауы |Мем.  |Рес.|Жерг.|Мем.  |Рес.|Жерг.|Мем.  |Рес.|Жерг. 
 коды        |      |лекет.|пуб.|     |лекет.|пуб.|     |лекет.|пуб.|     
___________________________________________________________________________

 Х-ХХ-Х-ХХ   01ххххх

             02ххххх

             03ххххх

             Жиыны

 Х-ХХ-Х-ХХ   02ххххх      

             03ххххх

             Жиыны

 Х-ХХ-Х-ХХ   01ххххх

             02ххххх

             Жиыны
___________________________________________________________________________
             Облыс бойынша
             жиыны
___________________________________________________________________________ 

таблицаның жалғасы
________________________
      Сальдо
________________________
 Мем.  |Рес.|Жерг.
 лекет.|пуб.|     
________________________

________________________

________________________

________________________

________________________     

________________________     

25-қосымша                   

                                                           2-19 нысан

                     ТҮСІМДЕРДІ КҮН САЙЫН БӨЛУ ВЕДОМОСЫ

Аймағы: _______________________ 
Күні: _______________________
Өлшем 
бірлігі: теңге
___________________________________________________________________________
Ерек. |Орналас.|  Бір  |  Бір  |  Бір   |Бір күн.   |Түсімдер.|Республика. 
шелігі|қан жері|күндегі|күндегі|күндегі |дегі обл./ |   дің   |лық бюджет
      |        |түсім. |респу. |аудандық|  Астана   | барлығы |  жылдың
      |        |дердің |блика. | бюджет |  немесе   |  жылдың |  басынан
      |        |барлығы|лық    |        |  Алматы   | басынан |  бастап
      |        |       |бюджет |        |қалалары.  | бастап  |
      |        |       |       |        |ның бюджеті|         |  
___________________________________________________________________________
   1  |    2   |    3  |   4   |    5   |     6     |    7    |      8
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Жиыны
___________________________________________________________________________
_______________________________________

Қолы ______________ 

таблицаның жалғасы
_______________________________________
 Аудандық бюджет | Обл./ Астана немесе
 жылдың басынан  |  Алматы қ. бюджеті
    бастап       |   жылдың басынан
                 |       бастап
_______________________________________
         9        |       10
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

26-қосымша                    

                                                           2-30-нысан    

          КІРІСТЕРДІҢ БЮДЖЕТТІК СЫНЫПТАМАСЫНЫҢ КОДТАРЫ АРАСЫНДАҒЫ 
                            ТҮСІМДЕРДІ КӨШІРУ  

Аймағы*: ________________
Кезеңі: ________________
Өлшем 
бірлігі: теңге
ТТБК - 943
___________________________________________________________________________
 N  |    Төлем    |    Төлем      |Кодтан есептен| Кодка есепке |  Сомасы
    |тапсырысының | тапсырысының  |  шығару үшін |   алу үшін   |
    |     Nо      |     күні      |              |              |
___________________________________________________________________________
 1  |      2      |        3      |       4     |        5      |    6
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

БАРЛЫҒЫ
___________________________________________________________________________
Қолы: _____________                             

27-қосымша                   

                                                            2-31-нысан    

              САЛЫҚ КОМИТЕТТЕРІ АРАСЫНДАҒЫ ТҮСІМДЕРДІ КӨШІРУ

Аймағы:________________

Кезеңі:________________

Өлшем бірл. теңге

ТТБК: 949
___________________________________________________________________________
 N |Төлем тапсыр.|Төлем тапсырма.|Есептен шығару үшін| Есепке алу үшін 
   | масының N   |   сының күні  |-----------------------------------------
---------------------------------|  Салық  | Салық   |  Салық   | Салық
   |             |               |комитеті.|комитеті.|комитеті. |комитеті.
   |             |               |нің СТН-ы|  нің    |нің СТН-ы |  нің     
   |             |               |         | атауы   |          | атауы
___________________________________________________________________________
   |     2       |        3      |   4     |    5    |    6     |    7
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                       Барлығы:
___________________________________________________________________________
Қолы: _________
 
таблицаның жалғасы
_______________________________
   Шығыстардың   |  Сомасы
    бюджеттік    |
 сыныптамасының  |
      коды       |
_______________________________
      8          |      9
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

28-қосымша                   

                                                           2-29-нысан    

          БЮДЖЕТТЕН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕРДІ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРГЕ ҚАЙТАРУ

Аймағы*: ________________

Кезеңі: ________________

Өлшем бірл. теңге
___________________________________________________________________________
 N|    Алушы      |Салық коми.| Шығыстардың |    Алушы      |  Қайтару
  |               | тетінің   |  бюджеттік  |               |  сомасы
  |               |төлем тап. |сыныптамасы. |               |
  |               | сырмасы   |  ның коды   |               |
------------------|-----------|             |---------------|              
  | СТН  | Атауы  | Nо | Күні |             |Банктің| Шоттың|
  |      |        |    |      |             |  коды |    N  |
___________________________________________________________________________
 1|   2  |   3    |  4 |  5   |     6       |   7   |   8    |     9
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                     Барлық қайтарулар
___________________________________________________________________________     

     Қолы ____________ 

29-қосымша                   

                                                           4-20-нысан

                           Шығыстар бойынша жиынтық есеп
                           200_ ж. ________ бойынша
                          бюджеттік жіктеме бойынша

Бюджеттің түрі: ___________________

Орналасқан жері: __________________ 

Қаржыландыру түрі:_________________ 

Бюджеттік бағдарламалар 

әкімшісі:__________________________ 

Өлшем бірлігі:___________________

Мемлекеттік мекеме:__________________________
                                                                   1-бет.
__________________________________________________________________________
 Мекеме |Атауы| Бір жылға  |Жыл басынан |     
 Бағдар.|     |  арналған  |  бастап    |---------------------------------
  лама  |     |міндеттеме. |міндеттеме. |Рұқсат етілгені|  Жыл   |  Жыл
  Кіші  |     |лер бойынша |лер бойынша |_______________|басынан |басынан
бағдар. |     |қаржыланды. |қаржыланды. | Жыл  |Ағымдағы|бастап  | бастап
  лама  |     |рудың егжей-|рудың егжей-|басы. |  ай    |шақырыл.|барлығы
Ерекше. |     |  тегжейлі  |  тегжейлі  | нан  | үшін   | ғаны   |
  лігі  |     |  жоспары   |  жоспары   |бастап|        |        |
__________________________________________________________________________
 (1)      (2)      (3)          (4)       (5)     (6)      (7)    (8)=(5)+
                                                                      (7)
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
БАРЛЫҒЫ

                                                                  2-бет.

__________________________________________________________________________
  Мекеме  |Атауы|Жыл басы. |Кассалық шығыстар| Орындал.|Төленбе.|Қаражат
Бағдарлама|     |нан бастап| (орындалған     |  маған  |  ген   |қалдығы
   Кіші   |     |қабылдан. | міндеттемелер)  |міндетте.|міндет. |      
бағдарлама|     |ған мін.  |-----------------|  мелер  |темелер |     
Ерекшелігі|     | деттеме. |  Жыл  |Ағымдағы |         |        | 
          |     | лердің   |басынан|   ай    |         |        |
          |     | сомасы   |бастап |         |         |        |
__________________________________________________________________________
   (1)             (9)       (10)     (11)    (12)=(9)    (13)    (14)=  
                                                -(10)             (5)-(9)
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

БАРЛЫҒЫ

 30-қосымша  

       Ескерту. 30-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулысымен.

5-25 нысан  

Есеп жүргізілді: Күні - Уақыты  
N беттің 1-беті  

ШЫҒЫСТАРДЫ ТАЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕП
Кезең: ________ бастап ________ кезеңіне

 

Қор:
Орналасқан жер:            бастап
Орналасқан жер:            дейін
Мемлекеттік мекеме:
____________________________________________________________________
Бюджет.| Жыл   |Қара. | Жыл    |Кезеңге| Кезеңге  | Кезең |Жоспар.
 тік   |басынан|жатты |басынан |арнал. |арналған  | ішінде|ланған
сынып. | бергі |қайта.| бастап | ған   |шығыстар. |жұмсал.|қаржы
таманың|жоспар | рып  |рұқсат  |төлем. |ды қалпына|ғанның |бөлудің
 коды  |       | алу  |етілгені| дер   | келтіру  |барлығы|   %
_______|_______|______|________|_______|__________|_______|_________
   1   |   2   |  3   |   4    |   5   |    6     |    7  |    8
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ЖИЫНЫ
___________________________________________________________________

30-1-қосымша  

       Ескерту. 30-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулысымен.

Күні - Уақыты  
N бет  

Қазақстан Қазынашылығы
Ақылы қызметтер шотындағы қалдық. N 5-30-нысан.
Кезең: _______, Күні: _______

Мем. мекеме
Қаржыландыру көзі - 3 (Ақылы қызметтер)
____________________________________________________________________
Мекеме/Бағ/|Ерек. |Орна. |Мем. | Жыл   |  Жыл  |Тоқ.  |Бір күн|Бос
Кіші бағ   |шелік |ласқан|меке.|басынан|басынан|санға |ішінде.|қара.
           |      |жері  |ме   | бергі |бастап |арнал.|гі факт|жат
           |      |      |     | смета | факт  | ған  |       |қал.
           |      |      |     |       |       |смета |       |дығы
___________|______|______|_____|_______|_______|______|_______|_____
Кірістер БСК
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Түсімдердің
жиыны
____________________________________________________________________
Шығыстар БСК
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Шығыстар
жиыны
____________________________________________________________________
ҚБШ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Жиыны
ҚБШ-ға
____________________________________________________________________

30-2-қосымша  

       Ескерту. 30-2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулысымен.       

       5-33-нысан  
Есеп жүргізілді: Күні - Уақыты  
N беттің 1-беті  

АҚЫЛЫ ҚЫЗМЕТТЕР БОЙЫНША ШОТТАРДАҒЫ
ҚАЛДЫҚТАР ТУРАЛЫ ЕСЕП

Өңір:
Бюджеттiң түрі:
Мемлекеттік мекеменің
коды:
Мемлекеттік мекеменің
атауы:
Кезең:
Өлшем бiрлiгі:
____________________________________________________________________
Күні|Операция.| Ақы   |   Ақылы   |Төлемді    | Дебет|Кредит| Шығыс
    |  лар    |төлеуге| қызметтер |алушының   |сомасы|сомасы|қалдығы
    | үлгісі  | шот N |    шоты   |және/немесе|      |      |
    |         |       |           |жіберушінің|      |      |
    |         |       |           |   атауы   |      |      |
____|_________|_______|___________|___________|______|______|_______
 1  |    2    |    3  |     4     |     5     |   6  |   7  |   8
____________________________________________________________________
                      Кіріс қалдығы
____________________________________________________________________
      Түсім
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
      Төлем
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Шығыс қалдығының жиыны
____________________________________________________________________

30-3-қосымша  

       Ескерту. 30-3-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулысымен.

       5-34-нысан  
Есеп жүргізілді: Күні - Уақыты  
N беттің 1-беті  

ШОТТАРДАҒЫ ҚАЛДЫҚТАР ТУРАЛЫ ЕСЕП

Өңір
Бюджеттiң түрі
Қаржыландыру көзі
Кезеңнен бастап
Өлшем бiрлiктері         теңге
____________________________________________________________________
   ЖСК     |Сипаттамасы | Кіріс  |Дебет |Кредит| Кезеңге | Шығыс
Банкішілік |            |қалдығы |      |      |арналған | қалдығы
   шот     |            |        |      |      | сальдо  |
___________|____________|________|______|______|_________|__________
      1    |     2      |    3   |   4  |   5  |     6   |    7
___________|____________|________|______|______|_________|__________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Басшы ________________________

Жауапты орындаушы _____________

31-қосымша                   

                                                                  4-12-нысан

               ОРЫНДАЛМАҒАН МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ БӨЛШЕКТЕРІ

Аймағы: ____________ 

Бюджеттің түрі ________ 

Бағдарламалардың әкімшісі __________ 

Мемлекеттік мекеменің атауы ________ 

Кезеңі __________________________ 

Өлшем бірлігі: теңге
___________________________________________________________________________
Бюджеттік|Өтінім|Өті.|Өті. |Өті. |Өті. |Тапсырыс|Тағайын.|Тапсы.| Фактура-
сыныпта. |берген|нім.|нім. |нім. |нім  |   N/   |  дау   | рыс  | шоттың   
 маның   | күні |нің |нің  |нің  |жолы.|Тапсырыс|        |сома. |   N     
 коды    |      | N  |сома.|түрі |ның  |жолдары |        | сы   |      
         |      |    | сы  |     | N   |        |        |      |
___________________________________________________________________________
    1    |  2   | 3  |  4  |  5  |  6  |   7    |    8   |   9  |   10
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

таблицаның жалғасы
___________________________________________
 Фактура-  | Төлем | Төлем |Төлем |Мәртебе
шот бойынша|   N   |  күні |сомасы|
  сома     |       |       |      |
___________________________________________
   11     |   12  |   13   |  14  |  15
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Ескерту:

     1) З - Өтінім Мәртебесі, 
        ЗП - Тапсырыс Мәртебесі,
        С - Фактура-шот Мәртебесі,
        П - Төлем мәртебесі
        З_ЗП_С_П форматындағы Мәртебе Өрісі,

     2) Алдын-ала төлеуге арналған шоттар жұлдызшамамен белгіленген

        Өтінімдер түрі: 
        1 - Сатып алуға арналған өтінім
        2 - Жалпы шығыстарға арн. өтінім
        3 - Іссапар шығыстарына арн. өтінім

     Өтінімдер мәртебесі: 

     1 - Енгізілді
     2 - Бекітілді
     3 - Орындалды
     4 - Өзгертілді

     Тапсырыстар мәртебісі: 

     0 - жоқ
     1 - Енгізілді
     2 - Бекітілді
     3 - Орындалды
     4 - Күші жойылды 

     Фактура-шоттар мәртебесі:

     0 - жоқ
     1 - Банкке жіберілді
     2 - көшірмемен салыстырылды
     3 - Алдын-ала төлеуге арн. төлем
     4 - Күші жойылды 

     Төлемдер мәртебесі:

     0 - жоқ
     1 - Банкке жіберілді
     2 - көшірмемен салыстырылды      
     3 - Алдын-ала төлеуге арн. төлем
     4 - Күші жойылды 

31-1-қосымша  

       Ескерту. 31-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулысымен.

N 4-13-нысан  
Есеп жүргізілді:......   
.....дің 1-беті  

                            Ақы төлеуге қойылған төленбеген шоттар
                               бойынша жиынтық есеп

Бюджеттің түрі:
Өңір:
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Мемлекеттік мекеме:
Кезең:
Күні:
Өлшем бірлігі:           теңге
____________________________________________________________________
   Атауы        |Тіркелген|Төлемдер| Тіркелген   | Төленбеген ақы 
                | міндет. |        |міндеттемелер| төлеуге шоттар
                | темелер |        |сомаларының  |__________________
                |         |        |  қалдығы    |Жалпы сома| Саны
________________|_________|________|_____________|__________|_______
217 ҚР Қаржы
министрлігі

001 - Әкімшілік
шығындар

001 - Орталық
органның аппараты

111 - Негізгі
жалақы

112 - Қосымша
ақшалай төлемдер

......

Барлығы:
____________________________________________________________________

32-қосымша                   

       Ескерту. 32-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N  816 , 2004.10.27. N  1101  қаулыларымен. 

 5-26 нысан  

Есеп жүргізілді: Күні  
N беттің 1-беті  

АҚЫ ТӨЛЕУГЕ ШОТТАР БОЙЫНША ТАЛДАУ

Өңір:
Бюджеттiң түрі:
Берушінің нөмірі:
Берушінің атауы:
Берушінің СТН
Кезең:               бастап  кезеңіне
Өлшем бiрлiгі:       теңге

____________________________________________________________________
 Мемлекеттік мекеме         | Ақы төлеуге |Төлемдер |  Төленбеген
----------------------------|    шоттар   |         |  ақы төлеуге
  Коды  |      Атауы        |             |         |     шоттар
____________________________________________________________________
   (1)  |        (2)        |      (3)    |    (4)  |       (5)
____________________________________________________________________
          ЖИЫНЫ
____________________________________________________________________

33-қосымша                    

                                                           6-11-нысан

                 АКТИВТЕР БОЙЫНША ШОҒЫРЛАНДЫРМА ЕСЕБІ

Аймағы ________________ 

Бюджеттің түрі ___________ 

Бағдарламалардың 

әкімшісі _______________ 

Күні ___________________ 

Өлшем бірлігі: ____
___________________________________________________________________________
 Сынып |  Кіші    |Сипаттама | Алғашқы |  Бір | Жиынтық  |Баланстық
       | сынып    |          |  құны   |жылғы |  тозу    |  құны      
       |          |          |         | тозу |          |
___________________________________________________________________________
   1   |     2    |    3     |     4   |   5  |    6     |      7
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Сынып бойынша
жиыны 

Бағдарламалар
әкімшісінің коды
бойынша жиыны 

АКТИВТЕР ЖИЫНЫ
___________________________________________________________________________ 

Қазынашылықтың аумақтық оганының
жауапты атқарушысы _____________ 

34-қосымша                 

       Ескерту. 34-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

                                Бақылау жүргiзу актiсi <*>

20__ ж. "____" ____________
_________________________________________________________________________
   (мемлекеттiк мекеменi, кәсiпорынды тексеретiн мамандардың лауазымы, 
                              аты-жөнi, тегi)
қатысуымен ______________________________________________________________
                        (тексерудi жүргiзу тапсырылған
_________________________________________________________________________
     қаржы бақылау органының атауы, тұлғалардың аты-жөнi, тегі)
_________________________________________________________________________  
                      (тексеретiн мемлекеттiк мекеменiң,
_________________________________________________________________________
                            кәсiпорынның атауы)
бюджеттен ____________ бөлiнген ақшалай қаражаттың мақсатты пайдаланылуына
        (бюджеттiң түрi)
тексеру жүргiзiлдi.
______________________________________________________________ рұқсатымен
(тексеретiн мемлекеттiк мекеме, кәсiпорын басшысының лауазымы,
                   аты-жөнi, тегi)
қаржы бақылау органының 20__ ж. "____" _________ N ________ ұйғарымының 
негiзiнде тексеру жүзеге асырылды.
_________________________________________________________________________
Тексерiлетiн кезеңi _____________________________________________________
20___ ж. "___" _________ тексеру басталды және 20__ ж. "___" ____________
аяқталды.
     Тексеруде мынадай құжаттар қамтылды (тексерiлген құжаттардың тiзбесiн
көрсетсiн) ______________________________________________________________
     Тексерудiң нәтижесiнде бюджет (түрi) ______________________ қаражатын
мақсатты пайдалануда мынадай бұзушылықтар айқындалды (тексерiлген
құжаттарға талдау келтiрiледi, осындай бұзушылықтарды жiберген тұлғаларды
көрсете отырып, бюджет қаражатын, заңнамаларды, нұсқаулықтарды және
басқа да нормативтiк құқықтық кесiмдердi пайдалануда айқындалған
бұзушылықтарды нақты және дәйектi түрде баяндау):
_________________________________________________________________________
Қаржы бақылау
органының маманы       ______            ________________________________
                       (қолы)               (лауазымы, аты-жөнi, тегi)
__________________________________________________________________________
Мемлекеттiк мекеменiң
басшысы                ______            ________________________________
                       (қолы)               (лауазымы, аты-жөнi, тегi)
__________________________________________________________________________ 

35-қосымша                   

               Қойылған қолдың және мөр бедерінің үлгілеріндегі
                                    ҚҰЖАТ

__________________________________________________________________________ 
                                       | Кодтары | Қазынашылық белгілері
__________________________________________________________________________ 
Шот иесі (толық атауы)                 |         |
Шот иесінің почталық мекен-жайы
                           тел.N           
Қазынашылық (толық атауы)                Кодтары
Қазынашылықтың орналасқан жері 
(оның почталық мекен-жайы)
                           тел.N
---------------------------------------------------------------------------
     Осы құжатта көрсетілген үлгілер, оның иесінің санкцияларын талап ететін шот бойынша барлық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналсын. 

                                                 (Қазынашылықтық уәкілетті
                                                       қызметкерінің қолы)
                                                     ___________ ж. "___"
___________________________________________________________________________
 Лауазымы  |Аты-жөні, тегі |  Қолдың  |  Қолданыстағы   |     Мөр
           |               | үлгілері |     мерзімі     |  бедерінің
           |               |          | (қолды уақытша  |    үлгісі
           |               |          |ауыстырған кезде)|
___________________________________________________________________________
Бірінші
қолы
_________________________________________________________
Екінші
қолы
__________________________________________________________________________
                                                          Айналым жағы
__________________________________________________________________________
  Үлгілерді  |Үлгілерді куәланды. |Үлгілерді | Үлгілерді куәландыратын
куәландыратын|руға уәкілеттік     |куәланды. | тұлғалардың қолдары мен   
  органның   |берген тұлғалардың  | ру күні  |       мөрлері
    атауы    | аты-жөндері және   |          |   (егер бар болса)
             |     тектері        |          | 
__________________________________________________________________________
____________________________________________   (қолдар)
____________________________________________     (мөр)
__________________________________________________________________________
                Нотариустың куәландыратын жазбасы 

     Мен, нотариус ______________________________________, ҚР Әділет министрлігінде берілген ____ жылғы "___" ________ N ___ берілген лицензия негізінде қолданылатын менің қатысуымда жасалған азаматтардың _____ қолдарының түпнұсқалығын куәлаймын. Құжатқа қол қойғандардың жеке бас белгілі.
Тізілімде  N _______ тіркелген
______ мемлекеттік баж алынды.     

                                              "____"___________ ж. 

М.О.                                          Нотариус _________ (қолы) 

36-қосымша                     

                                                        2-35(А) нысан

      ___ тоқсан үшін Ұлттық қордан _________ бюджеттің шығындарын өтеу 
                      сомасы туралы анықтама

___________________________________________________________________________
Салық немесе бюджетке|____ жылға| Жыл басынан  |   Шығын    |Тоқсан үшін 
 төленетін басқа да  |бекітілген|бергі бюджетке|  өтемінен  |шығындарды
  төлемнің атауы     |  жоспар  |    нақты     |    бұрын   |өтеу сомасы
                     |          |    түсім     |   алынған  |(2-бағ.-
                     |          |              |    сома    |3-бағ.-4бағ.)
___________________________________________________________________________
         1           |    2     |       3      |      4     |     5
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Республика
бойынша жиыны     
___________________________________________________________________________
Қазынашылық комитетінің төрағасы _____________

Қазынашылық комитетінің жауапты орындаушысы _____________ 

37-қосымша                     

                                                        2-35(Б) ныса 

      4-тоқсан үшін Ұлттық қордан _________ бюджеттің шығындарын өтеу 
                      сомасы туралы анықтама 

Бюджеттің түрі _______________ 
Бағдарламалардың әкімшісі ______________
Күні __________
Өлшем бірлігі: _________    
___________________________________________________________________________
Салық немесе|Бір жылға |Жылдық|Өсу қорытын.|А.ж. 21 жел.|Ағымдағы жылғы
  бюджетке  |бекітілген|жоспар|дысы бар 9  |тоқсанындағы| желтоқсанның
  төленетін |  жоспар  |      |  ай үшін   |   жағдай   | аяғына дейін
  басқа да  |          |      | түскен іс  |  бойынша   |  күтілетін
  төлемнің  |          |      | жүзіндегі  | 4-тоқсанда | түсімдердің
    атауы   |          |      |   түсім    | түскен іс  |   болжамы
            |          |      |            | жүзіндегі  |
            |          |      |            |   түсім    |
___________________________________________________________________________
     1      |    2     |  3   |     4      |     5      |       6
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Республика 
бойынша
жиыны     
___________________________________________________________________________ 

таблицаның жалғасы     
_______________________________________
 Бір жыл үшін  |    4-тоқсан үшін
   күтілетін   |шығындарды өтеу сомасы
   түсімдер    |(2-бағ.-6-бағ.-7-бағ.) 
(3-бағ.+4 бағ.+|
   5-бағ.)     |     
_______________________________________
       7       |          8
_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Қазынашылық комитетінің 
төрағасы                 ______________

Қазынашылық комитетінің
жауапты орындаушысы      ______________ 

38-қосымша                      

                                                           2-37 нысан

                                       Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі     

                   Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
                  _________________________ 20___ жылғы
                     қаражатын пайдалануға хабарлама

       Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан мына деректемелер бойынша ақша аудару қажеттігін хабарлайды:
___________________________________________________________________________
Бюджеттің  |  Бенефициар | Бенефициар |Бюджет      | Төлем      |Теңгедегі 
  атауы    |   ЖБК-сы    |   ББК-сы   |сыныптамасы.| тағайындау |сома
           |             |            |ның коды    | коды       | 
___________________________________________________________________________
Жергілікті
бюджеттер,
оның ішінде
___________________________________________________________________________
Республика.
лық бюджет
___________________________________________________________________________     

     Қазақстан Республикасының
     Қаржы министрі  

39-қосымша                   

                                                           2-32-нысан

        Мемлекеттік бюджет пен Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры       
            арасындағы түпкілікті есеп айырысу туралы анықтама
                             _____ жыл үшін
                                                   (теңгемен, тиындармен)
__________________________________________________________________________
   Ұлттық   |Салық немесе|Бір жылға |    Нақты түсім      |     Ауытқу
қормен есеп |  бюджетке  |бекітілген|---------------------| (6-бағ.-4-бағ.)
айырысу үшін| төленетін  |  жоспар  |Бар.|Бюджетке |Ұлттық|
  бюджеттің |  басқа да  |          |лығы|енгізілді|қорға |
   деңгейі  |  төлемнің  |          |    |         |ауда. |
            |   атауы    |          |    |         |рылды |
__________________________________________________________________________
     1      |     2      |     3    |  4 |    5    |   6  |      7
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Жиыны

__________________________________________________________________________ 

таблицаны жалғасы     
___________________________________________
Ұлтқордан|   Өтемақыны   |Өтемақыны ескере       
алынатын | ескере отырып |отырып Ұлтқорға
шығасының|   бюджетке    |   түсетін 
өтемақысы|   түсетін     | түсімдердің
         |  түсімдердің  |    жиыны
         |    жиыны      |(7-бағ.-9-бағ.) 
         |(6-бағ.+9-бағ.)|
___________________________________________
    8    |      9        |      10
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________     

Қазынашылық комитетінің басшысы ________________

Қазынашылық комитетінің
жауапты орындаушысы             ________________ 

40-қосымша                

                                                              2-36 нысан

                                               Қазақстан Республикасының 
                                                            Ұлттық банкi 

                  Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
                   _______________________ 20__ жылғы
                   шығындарын растау туралы хабарлама

      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Қазақстан Республикасы Ұлттық Қорындағы басқару және жыл сайынғы сыртқы аудиттi жүргiзу жөнiндегi шығындарды негiздейтiн Қазақстан Республикасының Ұлттық банкi ұсынған құжаттарды қарап, Үкiмет шотынан мына шығындарды есептен шығаруға келiсетiндігі туралы хабарлайды:  

__________________________________________________________________________
              Шығындар түрлері                        Теңгедегi сома
__________________________________________________________________________

Ұлттық банкiге комиссиялық сыйақы

Сыртқы басқармаға комиссиялық сыйақы

Кастодиан қызметтерi

Заң кеңесшiсiнің қызметтерi

Сыртқы аудит қызметтерi

Басқа шығындар

Сыртқы басқарушымен келiсiмдi мерзiмiнен бұрын

бұзу кезiнде пайда болған шығындар
__________________________________________________________________________
БАРЛЫҒЫ
__________________________________________________________________________     

     Қазақстан Республикасының
     Қаржы министрi 

41-қосымша                  

       Ескерту. 41-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері және оны пайдалану туралы
ЕСЕП

Күні _________
Өлшем бірлігі _________

____________________________________________________________________
Р/с                                                          Сомасы
 N
____________________________________________________________________
 1                           2                                 3
____________________________________________________________________
 1   Есептi кезеңнiң басына Ұлттық қордың ақшалай қаражаты
     БАРЛЫҒЫ
 2   Түсiм БАРЛЫҒЫ
     Оның iшiнде:
     - шикiзат секторы ұйымдарынан түсетiн жоспардан тыс
       түсiмдер
     - ресми трансферттер
     - Қорды басқарудан түсетiн инвестициялық кiрiстер
     - Қазақстан Pecпубликасының заңнамасымен тыйым
       салынбаған өзге де түсімдер мен кірістер

 3   Пайдалану БАРЛЫҒЫ
     Оның iшiнде:
     - сыртқы басқарушының комиссиондық сыйақысы
     - кастодиандардың қызметiне ақы төлеу
     - заң кеңесшiсiнiң төленген қызметтерiн қоса алғанда,
       Қорды сенiмдi басқару кезiнде буындауы мүмкiн
       басқа да шығыстар
     - сыртқы басқармаларды басқару жөнiндегi келiсiмдерi
       мерзiмiнен бұрын бұзылған кезде пайда болуы
       мүмкiн шығын сомалары
     - Ұлттық Банкке комиссиондық сыйақы
     - Жарлықпен көзделген Қордың өзге де шығыстары
 4   Есептi кезеңнiң аяғына Ұлттық қордың ақшалай
     қаражаты БАРЛЫҒЫ
____________________________________________________________________

Қазынашылық комитетінің басшысы ________________

Қазынашылық комитетінің жауапты атқарушысы ____________

42-қосымша               

       Ескерту. 42-қосымша алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

43-қосымша               

                                                      Бекітемін
                                             бюджеттік бағдарламалар
                                               әкімшісінің басшысы
                                               "___"_____________ ж.

              Ақылы қызметтерді іске асырудан алынатын қаражаттар бойынша 
                   мемлекеттік мекеменің кірістер жоспары және
                            шығыстарды қаржыландыру     

                              Кодтары           Атауы

Функционалдық топ
Ішкі  функция
Мемлекеттік мекеме
Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі
Бағдарлама
Кіші бағдарлама
Ақылы қызметтердің түрі                                                            мың.теңге
__________________________________________________________________________
                        Тоқсандар бойынша сома
__________________________________________________________________________
   |                     |Жолдардың  |  1  |  2  |  3  |  4  |   Жиыны
   |                     |коды/ерек. |     |     |     |     |
   |                     |шілік коды |     |     |     |     |
__________________________________________________________________________

    Барлығы кірістер         010

    Жыл басындағы      

    қаражат қалдығы          011

    Ағымдағы жылғы  

    түсімдер                 012

    Әрбір ерекшелік

    бойынша барлығы          020

    шығыстар               

    Бюджет кірісіне          021

    аударуға жатады

__________________________________________________________________________

    Қазынашылықтың қызмет көрсететін органы ______________
                                              (атауы) 

    Басшы                                  Бас бухгалтер 

44-қосымша                                

       Ескерту. 44-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.08.14. N 816  қаулысымен .

         Келісілді                              Бекітемін
Қазақстан Республикасының Қаржы         Бюджеттік бағдарламалар
        вице-министрі                      әкімшісінің басшысы
     (Жергілікті уәкілетті                 
       органның басшысы)
20__ жылғы "__"____________             20__ жылғы "__"____________
                        М.О.                                   М.О.

Кірістердің және мемлекеттік мекемелердің
ақылы қызметтерді іске асыруынан алынатын
қаражаты бойынша шығыстарды қаржыландырудың
жиынтық жоспары

Функционалдық топ                      Кодтары
Ішкі функция                        _________________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі _________________
Бағдарлама                          _________________
Кіші бағдарлама                     _________________
Ақылы қызмет түрлері                _________________

                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
                     | Жол коды/ | Тоқсандар бойынша сомасы | Жиыны
                     | ерекшелік |__________________________|
                     | коды      |  1   |  2   |  3   |  4  | 
___________________________________________________________________
          1               2          3     4      5      6      7
___________________________________________________________________
Кірістер барлығы          010
 Жыл басына ақшалай
қаражаттың қалдығы       011
 Ағымдағы жылдың
түсімдері                012

Шығыстар барлығы          020
 әрбір ерекшелік
бойынша

Бюджеттің кірісіне
аударуға жатады
___________________________________________________________________

             45-қосымша

       Ескерту. 45-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.10.27. N  1101  қаулысымен.

 

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң           
2002 жылғы 25 шілдедегі               
N 832 қаулысына                    
қосымша                        

             Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерi
                     күшi жойылды деп тануға жататын
                                ТIЗБЕСІ

      1. "Қазынашылық органының шоттарындағы уақытша бос ақша қалдықтарын салымға орналастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 20 қазандағы N 1061   қаулысы
      2. "Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен республикалық бюджетке бюджеттiк алулардың мерзiмдiлiгiн қамтамасыз етудiң тәртiбi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 4 мамырдағы N 528  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1999 ж., N 17, 175-құжат). 
      3. "Мемлекеттiк мекемелердiң бюджет ақшасы есебiнен жасалатын азаматтық-құқықтық мәмiлелерiн тiркеу ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 5 маусымдағы N 703  қаулысы  1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПYКЖ.-ы, 1999 ж., N 26, 240-құжат). 
      4. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 4 мамырдағы N 528 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 30 шiлдедегi N 1083  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1999 ж., N 39, 339-құжат). 
      5. "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелерге арналған бюджеттiң атқарылуы және есептiлiк нысандарын (мерзiмдi және жылдық) жүргiзу жөнiндегi қаржылық рәсiмдердiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 16 ақпандағы N 255  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 8, 96-құжат). 
      6. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 4 мамырдағы N 528 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 10 мамырдағы N 694  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2000 ж., N 22, 246-құжат). 
      7. "Мемлекеттiк тапсырысты орындаудың шеңберiнде қазыналық кәсіпорындармен жасалатын азаматтық-құқықтық мәмiлелердi тiркеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 11 мамырдағы N 702  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2000 ж., N 22, 249-құжат). 
      8. "Мемлекет кепiлдiк берген заемдардың және жекелеген заңды тұлғалар мониторингiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 26 шiлдедегi N 1119
қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2000 ж., N 31, 378-құжат). 
      9. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және Қазақстан Республикасы жергiлiктi атқарушы органдарының несие беру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1440  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2000 ж., N 41, 468-құжат). 
      10. "Мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде орындалатын республикалық және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаларды қаржыландыру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 6 қарашадағы N 1675  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2000 ж., N 46, 548-құжат). 
      11. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 16 ақпандағы N 255 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 8 ақпандағы N 210  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2001 ж., N 6, 65-67-құжат). 
      12. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1440 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 9 сәуірдегi N 478  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 14, 168-құжат). 
      13. "Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 14 мамырдағы N 631  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2001 ж., N 18, 255-құжат). 
      14. "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген заемдарын тiркеу және есепке алу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 14 маусымдағы N 819  қаулысының  1-тармағы. 
      15. "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң уақытша бос бюджеттiк ақшаны қазынашылық органдарының шоттарынан Қазақстан Республикасынан Ұлттық Банкiндегi салымдарға (депозиттерге) орналастырудың ережесін бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 11 шілдедегі N 943  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2001 ж., N 26, 323-құжат). 
      16. "Мемлекеттiк кепiлдiктер бойынша мiндеттемелердi орындау мақсатында республикалық бюджеттен берiлген несиелер бойынша, сондай-ақ республикалық бюджеттен оқшауландырылған сомалар бойынша сыйақы ставкасы туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 2 қыркүйектегі N 1131  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2001 ж., N 31, 404-құжат).
      17. "Бюджеттік бағдарламаның паспортын жасау ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1743  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2001 ж., N 48, 583-құжат).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады