"Оңалту және активтерді басқару компаниясы" акционерлiк қоғамының кейбiр мәселелерi туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 14 желтоқсандағы N 1316 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 16 қарашадағы № 766 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 16.11.2018 № 766 қаулысымен.
      Ескерту. Тақырыпқа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.29 N 465 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі "Оңалту және активтерді басқару компаниясы" акционерлік қоғамына (бұдан әрі - Компания) (келiсiм бойынша) заңды тұлғалардың:

      1) Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінiң кепiлдiгiмен берiлген орталықтандырылған (директивтiк) кредиттер;

      2) жергiлiктi атқарушы органдардың кепiлдiгiмен берiлген орталықтандырылған (директивтiк) кредиттер;

      3) меншiктi айналым қаражатын толтыруға берiлген кредиттер;

      4) өзара борыштар бойынша iшкi республикаiшiлiк есептеу жүргiзудiң нәтижелерi бойынша берiлген кредиттер берешектерiн республикалық бюджетке өндiрiп алу жөнiнде құқықтар берсiн.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.29 N 465 Қаулысымен.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi заңнамада белгiленген тәртiппен Компаниямен келiсiм жасасу жолымен осы қаулының 1-тармағында көрсетiлген кредиттер бойынша өндiрiп алу жөнiндегi құқықтарды беру жөнiндегi шараларды қабылдасын.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.29 N 465 Қаулысымен.

      3. Облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi қабылдау-беру актiсiне қол қоя отырып, құжаттаманы:

      1) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiне заңнамада белгiленген тәртiппен таратылған қарыз алушылар бойынша;

      2) Компанияға әрекет ететiн қарыз алушылар бойынша берсiн.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.04.29 N 465 Қаулысымен.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енедi.

Қазақстан Республикасының
Премьер-МинистріО некоторых вопросах акционерного общества "Компания по реабилитации и управлению активами"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2004 года N 1316. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2018 года № 766

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 16.11.2018 № 766.
      Сноска. Заголовок с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.04.2011 № 465.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Министерству финансов Республики Казахстан передать акционерному обществу "Компания по реабилитации и управлению активами" (далее - Компания) (по согласованию) права по взысканию в республиканский бюджет задолженности юридических лиц по:

      1) централизованным (директивным) кредитам, выданным под гарантии Правительства Республики Казахстан и Министерства финансов Республики Казахстан;

      2) централизованным (директивным) кредитам, выданным под гарантии местных исполнительных органов;

      3) кредитам, выданным на пополнение собственных оборотных средств;

      4) кредитам, выданным по результатам проведения внутриреспубликанского зачета взаимных долгов.

      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.04.2011 № 465.

      2. Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры по передаче прав по взысканию по кредитам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, путем заключения с Компанией соглашения.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.04.2011 № 465.

      3. Акимам областей, городов Астаны и Алматы передать документацию с подписанием акта приема-передачи:

      1) Министерству финансов Республики Казахстан по заемщикам, ликвидированным в установленном законодательством порядке;

      2) Компании по действующим заемщикам.

      Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.04.2011 № 465.

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан