Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 14 қыркүйектегі N 807 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасының ғылым және техника, әдебиет және өнер саласындағы мемлекеттік сыйлықтары туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 13 тамыздағы N 381  Жарлығын  іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

     1. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және жариялануға тиіс.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің         
2007 жылғы 14 қыркүйектегі
N 807 қаулысына   
қосымша      

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған
кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасының ғылым, техника және білім беру саласындағы Мемлекеттік сыйлықтары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 25 мамырдағы N 477  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., N 15, 134-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 25 мамырдағы N 477 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 17 сәуірдегі N 593  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., N 19, 215-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 25 мамырдағы N 477 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 11 наурыздағы  N 338  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., N 10, 112-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 25 мамырдағы N 477 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 17 шілдедегі N 966  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., N 26, 328-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 25 мамырдағы N 477 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 16 тамыздағы N 1069  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., N 29, 375-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 3 сәуірдегі N 397  қаулысымен  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 10, 98-құжат) бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулардың 4-тармағы.

      7. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 25 мамырдағы N 477 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 28 ақпандағы N 215  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 9, 107-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 25 мамырдағы N 477 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 30 шілдедегі N 763  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 30, 305-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 25 мамырдағы N 477 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 1 наурыздағы N 184  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 10, 99-құжат).

      10. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 25 мамырдағы N 477 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 шілдедегі N 768  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 31, 407-құжат).

      11. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 30 қарашадағы N 1176  қаулысымен  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 44, 587-құжат) бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 2-тармағы.

      12. "Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 мамырдағы N 438  қаулысымен  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., N 17, 191-құжат) бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 4-тармағы.

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2007 года N 807

      В целях реализации  Указа  Президента Республики Казахстан от 13 августа 2007 года N 381 "О государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники, литературы и искусства" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит опубликованию.

       Премьер-Министр
       Республики Казахстан

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 14 сентября 2007 года N 807

  Перечень
утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

      1.  Постановление  Правительства Республики Казахстан от 25 мая 1998 года N 477 "О Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., N 15, ст. 134).
      2.  Постановление  Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2000 года N 593 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 1998 года N 477" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 19, ст. 215).
      3.  Постановление  Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2001 года N 338 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 1998 года N 477" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 10, ст. 112).
      4.  Постановление  Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2001 года N 966 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 1998 года N 477" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 26, ст. 328).
      5.  Постановление  Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2001 года N 1069 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 1998 года N 477" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 29, ст. 375).
      6. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года N 397 "О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 10, ст. 98).
      7.  Постановление  Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2003 года N 215 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 1998 года N 477" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 9, ст. 107).
      8.  Постановление  Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2003 года N 763 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 1998 года N 477" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 30, ст. 305).
      9.  Постановление  Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2005 года N 184 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 1998 года N 477" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 10, ст. 99).
      10.  Постановление  Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2005 года N 768 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 1998 года N 477" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 31, ст. 407).
      11.  Пункт 2  изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2005 года N 1176 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 44, ст. 587).
      12.  Пункт 4  изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2007 года N 438 "Вопросы Национального космического агентства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., N 17, ст. 191).