Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 20 желтоқсандағы № 1946 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 22 ақпандағы № 168 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 429 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.04.20 № 429 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанынан Жоғары ғылыми-техникалық комиссия құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 20 желтоқсандағы № 1946 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 57, 551-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссияның құрамына мыналар енгізілсін:

Қайырбекова               - Қазақстан Республикасының Денсаулық
Салидат Зекенқызы           сақтау министрі,

Кененбаев                 - «ҚазАгроИнновация» акционерлік қоғамының
Серік Барменбекұлы          президенті (келісім бойынша),

Шаяхметов                 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
Саят Болатұлы               министрлігі Ғылым комитеті төрағасының
                            орынбасары, хатшы;

      мына:

«Жұмағұлов                - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
Бақытжан Тұрсынұлы          министрлігі әл-Фараби атындағы Қазақ
                            ұлттық университетінің ректоры»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Жұмағұлов                 - Қазақстан Республикасының Білім және
Бақытжан Тұрсынұлы           ғылым министрі, төрағаның орынбасары»;

      көрсетілген құрамнан Жансейіт Қансейітұлы Түймебаев, Жақсылық Ақмырзаұлы Досқалиев, Айдар Бексұлтанұлы Жақыпов, Виктор Иванович Дробжев, Баян Шұрымбайқызы Әлімғазинова шығарылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года № 1946

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 февраля 2011 года № 168. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 429

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 20.04.2011 № 429.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года № 1946 "Об образовании Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 57, ст. 551) следующие изменения:
      в состав Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, утвержденный указанным постановлением:
      ввести:
Каирбекову                  - Министра здравоохранения Республики
Салидат Зикеновну             Казахстан,

Кененбаева                  - президента акционерного общества
Серика Барменбековича         "КазАгроИнновация" (по согласованию),

Шаяхметова                  - заместителя председателя Комитета науки
Саята Болатовича              Министерства образования и науки
                              Республики Казахстан, секретарем;

      строку:
"Жумагулов                  - ректор Казахского национального
Бакытжан Турсынович           университета имени аль-Фараби
                              Министерства образования и науки
                              Республики Казахстан"

      изложить в следующей редакции:

"Жумагулов                  - Министр образования и науки Республики
Бакытжан Турсынович           Казахстан, заместитель председателя";

      вывести из указанного состава: Туймебаева Жансеита Кансеитулы, Доскалиева Жаксылыка Акмурзаевича, Жакупова Айдара Бексултановича, Дробжева Виктора Ивановича, Алимгазинову Баян Шурумбаевну.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов