"Қазмұнайұңғымажою" акцнонерлік қоғамын құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 309 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 1 тамыздағы № 756 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 01.08.2013 № 756 қаулысымен.

      Мұнай-газ және энергетика салаларын дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын «Қазмұнайұңғымажою» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) құрылсын.
      2. Қоғам қызметінің негізгі бағыттары:
      1) оқшаулау-жою жұмыстарын жүргізуге жататын иесіз мұнай-газ ұңғымаларына, төгілген мұнайға, қоймаларға тұрақты зерттеу жүргізу;
      2) жоюға жататын иесіз мұнай-газ ұңғымаларын, төгілген мұнайды, қоймаларды оқшаулау-жою жұмыстарын ұйымдастыру және жүзеге асыру;
      3) консервациялау және жою бойынша төгілген мұнайдың, иесіз мұнай-газ ұңғымаларының және қоймалардың бірыңғай ақпараттық жүйесін құру;
      4) жобалау-іздестіру жұмыстарының жылдық және перспективалық жоспарларын әзірлеуге және іске асыруға қатысу;
      5) заңнамада белгіленген тәртіппен иесіз мұнай-газ ұңғымалары, қоймалары және төгілген мұнайды жою жөніндегі жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуді, қарауды және бекітуді ұйымдастыру;
      6) иесіз мұнай-газ ұңғымалары, төгілген мұнай және қоймалар саласында талдамалық және ғылыми зерттеулерді жүргізу, инновациялық технологияларды енгізу болып белгіленсін.
      3. Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен 75600000 теңге (жетпіс бес миллион алты жүз мың теңге) мөлшерінде Қоғамның жарғылық капиталын қалыптастыруды қамтамасыз етсін.
      4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті:
      1) Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігімен бірлесіп, Қоғамның жарғысын бекітуді және оның Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
      2) Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігіне акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын берсін;
      3) осы қаулыдан туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдасын.
      5. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырулар бекітілсін.
      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           K. Мәсімов

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің           
2011 жылғы 31 наурыздағы  
№ 309 қаулысымен      
бекітілген         

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырулар

      1. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен үлестері республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:
      «Астана қаласы» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 21-124-жолмен толықтырылсын:
      «21-124. «Қазмұнайұңғымажою» АҚ».
      2. «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:
      көрсетілген қаулының қосымшасында:
      «Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігіне» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 20-5-жолмен толықтырылсын:
      «20-5. «Қазмұнайұңғымажою» АҚ».
      3. «Республикалық мемлекеттік меншіктің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 11 маусымдағы № 483 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 19, 214-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген жалпымемлекеттік міндеттерді орындау үшін қажетті мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдардың (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің) тізбесінде:
      «Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 44-2-жолмен толықтырылсын:
      «44-2. «Қазмұнайұңғымажою» АҚ».
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.19 № 340 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      5. «Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 20 мамырдағы № 454 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің қарауындағы ұйымдар тізбесінде:
      «Акционерлік қоғам» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 3-жолмен толықтырылсын:
      «3. «Қазмұнайұңғымажою» АҚ».

О создании акционерного общества "Казнефтескважликвид"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 309. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2013 года № 756

      Сноска. Постановление утратило силу постановлением Правительства РК от 01.08.2013 № 756.

      В целях развития нефтегазовой и энергетической отраслей Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Создать акционерное общество "Казнефтескважликвид" (далее - Общество) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.
      2. Определить основными направлениями деятельности Общества:
      1) проведение постоянного обследования бесхозных нефтегазовых скважин, разливов нефти, амбаров, подлежащих проведению изоляционно-ликвидационных работ;
      2) организация и осуществление изоляционно-ликвидационных работ бесхозных нефтегазовых скважин, разливов нефти и амбаров, подлежащих ликвидации;
      3) ведение единой информационной базы разливов нефти, амбаров и бесхозных нефтегазовых скважин по консервации и ликвидации;
      4) участие в разработке и реализации годовых и перспективных планов ликвидационных и проектно-изыскательских работ;
      5) организация разработки, рассмотрения и утверждения в установленном законодательством порядке проектно-сметной документации по ликвидации бесхозных нефтегазовых скважин, разливов нефти и амбаров;
      6) проведение аналитических и научных исследований, внедрение инновационных технологий в сфере ликвидации бесхозных нефтегазовых скважин, разливов нефти и амбаров.
      3. Министерству нефти и газа Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить формирование уставного капитала Общества в размере 75600000 (семьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) тенге.
      4. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан:
      1) совместно с Министерством нефти и газа Республики Казахстан обеспечить утверждение Устава Общества и его государственную регистрацию в органах юстиции Республики Казахстан;
      2) передать права владения и пользования государственным пакетом акций Министерству нефти и газа Республики Казахстан;
      3) принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
      5. Утвердить прилагаемые дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      6. Настоящее постановление вводится со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены       
постановлением Правительства
Республики Казахстан  
от 31 марта 2011 года № 309

Дополнения,
которые вносятся в некоторые решения Правительства
Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):
      в Перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
      раздел "г. Астана" дополнить строкой, порядковый номер 21-124, следующего содержания:
      "21-124. АО "Казнефтескважликвид".
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":
      в приложении к указанному постановлению:
      раздел "Министерству нефти и газа Республики Казахстан" дополнить строкой, порядковый номер 20-5, следующего содержания:
      "20-5. АО "Казнефтескважликвид".
      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2007 года № 483 "О некоторых вопросах республиканской государственной собственности" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 19, ст. 214):
      в перечне акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) с государственным участием, необходимых для выполнения общегосударственных задач, утвержденном указанным постановлением:
      раздел "Министерство нефти и газа Республики Казахстан" дополнить строкой, порядковый номер 44-2, следующего содержания:
      "44-2. АО "Казнефтескважликвид".
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.03.2012 № 340 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).
      5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2010 года № 454 "Вопросы Министерства нефти и газа Республики Казахстан":
      в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства нефти и газа Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      раздел "Акционерные общества" дополнить строкой, порядковый номер 3, следующего содержания:
      "3. АО "Казнефтескважликвид".