Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 маусымдағы № 645 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 17 тамыздағы № 704 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 17.08.2023 № 704 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы Заңының 3-бабының 4) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидасы бекітілсін.

      2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:

      1) "Мемлекеттік емес ғылыми ұйымдарды аккредитациялауды жүргізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 30 сәуірдегі № 421 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 18, 188-құжат);

      2) "Ғылыми ұйымдарды аттестаттау туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 19 мамырдағы № 460 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 20, 206-құжат);

      3) "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 19 мамырдағы № 460 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 8 мамырдағы № 370 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 14, 165-құжат).

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі К. Мәсімов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 8 маусымдағы
№ 645 қаулысымен
бекітілген

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидасы

      Ескерту. Қағида жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 24.11.2021 № 834 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу қағидасы (бұдан әрі – Қағида) "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін (бұдан әрі – cубъектілер) аккредиттеуден өткізу, аккредиттеуден өткізу үшін құжаттар тапсыру, оларды қарау және ғылым саласындағы уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) аккредиттеу туралы куәлігін беру тәртібін белгілейді.

      2. Осы Қағидада мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) аккредиттеу туралы куәлік – жеке не заңды тұлға жүзеге асыратын ғылыми, ғылыми-техникалық қызметті уәкілетті органның ресми тануын растайтын, осы Қағидаға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжат;

      2) аккредиттеу – нәтижесінде субъектілер болып табылатын заңды және жеке тұлғалар өз қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптар мен стандарттарға сәйкестігін ресми тануға ие болу рәсімі.

      3. Мыналар:

      1) заңды тұлға – ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар;

      2) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға – ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті жүзеге асыратын ғылыми ұйымдармен, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарымен еңбек қатынастарында тұратын ғылыми, инженерлік-техникалық және өзге де қызметкерлер, сондай-ақ ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті дербес жүзеге асыратын ғалымдар субъектілер болып табылады.

      4. Ғылыми-техникалық қызмет негізгі қызмет түрі болып табылмайтын, құрылымында ғылыми бөлімшелері бар ұйымдар өздерінің құрылтай құжаттарында бекітілген міндеттерді шешу мақсатында аккредиттеу туралы куәлік алу үшін уәкілетті органда аккредиттеуден өте алады.

      5. Субъектілерді аккредиттеу олардың өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      6. Уәкілетті орган аккредиттеу туралы куәлік алған, сондай-ақ куәліктердің қолданысын тоқтатқан аккредиттелген субъектілердің уәкілетті органның интернет-ресурстарында орналастырылған деректер базасын қалыптастырады.

2-тарау. Аккредиттеуді өткізу тәртібі

      7. Жеке және заңды тұлғаларды аккредиттеуді өткізу тәртібі "Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін аккредиттеу" мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 12 мамырдағы № 196 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20626 болып тіркелген) (бұдан әрі – № 196 бұйрық) сәйкес жүзеге асырылады.

      Аккредиттеуді алу үшін жеке тұлғалар уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) № 196 бұйрыққа сәйкес нысан бойынша өтініш;

      2) жеке куәліктің, жоғары білім туралы дипломның; магистр дипломының және (немесе) ғылыми дәрежені (ғылым кандидаты, ғылым докторы), философия докторының (PhD) дәрежесін, бейіні бойынша доктор дәрежесін беру туралы дипломның және (немесе) қауымдастырылған профессор (доцент) немесе профессор ғылыми атағын беру туралы аттестаттың (дипломның) (шетелдік білім беру ұйымдары берген білімі туралы құжаттар Қазақстан Республикасының аумағында білім саласындағы заңнамаға сәйкес танылады) көшірмелері;

      3) соңғы 5 жылда жарияланған ғылыми мақалалар: техникалық және жаратылыстану ғылымдары үшін кемінде 1 (бір) халықаралық патент немесе Clarivate Analytics компаниясының Journal Citation Reports деректері бойынша нөлдік емес импакт-факторы бар халықаралық рецензияланатын ғылыми журналда немесе Scopus деректер базасында ғылыми салалардың ең болмағанда біреуі бойынша CiteScore бойынша кемінде 35 процентиль көрсеткіші бар басылымдарда 1 (бір) мақала; әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар үшін Clarivate Analytics компаниясының Journal Citation Reports деректері бойынша нөлдік емес импакт-факторы бар немесе Web of Science Core Collection деректер базасында (Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index бөлімінде) индекстелетін басылымдарда кемінде 1 (бір) мақала, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған ғылыми журналда кемінде 3 (үш) мақала.

      Заңды тұлғаларды аккредиттеуді жүзеге асыру кезінде осы Қағидаға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша аккредиттеу туралы куәлікті алу шарттарына сәйкестігін бағалау (балл) шкаласы (заңды тұлғалар үшін) бойынша балдық жүйе негізінде сәйкестігіне бағалау жүргізіледі.

      Аккредиттеуден өту үшін шекті балл 22 (жиырма екі) балды құрайды және әрбір өлшемшарт бойынша шекті бағалар болып табылады.

      Бұл ретте заңды тұлғаның филиалдарын (өкілдіктерін) аккредиттеу ұйымның құрамында жүргізіледі.

      8. Аккредиттеу туралы куәлік 5 (бес) жыл мерзімге беріледі.

      Аккредиттеу туралы куәлік:

      заңды тұлғаға – басшыға немесе сенімхат негізінде уәкілетті тұлғаға қол қою арқылы;

      жеке тұлғаға – тікелей өтініш берушіге немесе нотариалды куәландырған сенімхат бойынша уәкілетті тұлғаға немесе өкілеттігі Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 68-бабына сәйкес ресімделген оның өкіліне беріледі.

      9. Уәкілетті орган аккредиттеу туралы куәлік бланкілерінің дайындалуын, есепке алынуы мен сақталуын қамтамасыз етеді.

      10. Аккредиттеу туралы куәліктің мерзімі өткенге дейін оның қолданысы мынадай:

      1) заңды тұлға қайта ұйымдастырылған (бөліп шығару және бөлу нысанында) немесе таратылған;

      2) куәліктің қолданысын тоқтату туралы субъектінің жазбаша өтініші болған;

      3) аккредиттеу туралы куәлікті алған жеке тұлға қайтыс болған (белгілі бір салада жұмыспен байланысты субъектінің арнайы құқықтан айырылуына негіз болған соттың әрекетке қабілетсіз деп тану туралы шешімі заңды күшіне енген) жағдайларда тоқтатылады.

  Ғылыми және (немесе) ғылыми-
  техникалық қызмет субъектілерін
  аккредиттеу қағидасына
  1-қосымша

Аккредиттеу туралы куәлік

      Нұр-Сұлтан қ. 20__ ж. "___" "__________"

      "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына сәйкес

      ______________________________________________________________

      (заңды тұлғаның атауы / жеке тұлғаның Т.А.Ә. (бар болса))

      ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде бес жыл мерзімге аккредиттелді. Куәлік мемлекеттік бюджеттен және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздерден қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламалар конкурстарына қатысу үшін беріледі.

      Уәкілетті орган

      М. О.

      Сериясы _______ № _____

  Ғылыми және (немесе) ғылыми-
  техникалық қызмет субъектілерін
  аккредиттеу қағидасына
  2-қосымша

Аккредиттеу туралы куәлікті алу шарттарына сәйкестігін бағалау (балл) шкаласы (заңды тұлғалар үшін)

Р/с № Өлшенетін өлшемшарттар Көрсеткіштер Көрсеткіштің мәні, бірлік, Npi Бағалау, балл, Qi Шекті балл (Pi(min) ) Бірліктің нақты саны (Nfi) Баллдың нақты саны (Fi)
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметпен айналысатын, ғылым докторы, ғылым кандидаты, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежелері бар, қауымдастырылған профессор (доцент) немесе профессор ғылыми атағы бар, сондай-ақ магистр академиялық дәрежесі бар қызметкерлер туралы мәліметтер

1) ғылым докторы

2 бірлікке дейін

2

43 және одан көп бірлік

3

2) ғылым кандидаты

2 бірлікке дейін

2


3 және одан көп бірлік

 
3

3) философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор

2 бірлікке дейін

2


3 және одан көп бірлік

 
3

4) қауымдастырылған профессор (доцент) немесе профессор

2 бірлікке дейін

2


3 және одан көп бірлік

 
3

5) магистр

2 бірлікке дейін

1


3 және одан көп бірлік

 
2

2

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін тиісті жабдықталған халықаралық және (немесе) республикалық деңгейдегі зертханалардың болуы туралы мәліметтер (зертханалардың болуын қажет етпейтін гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдардан басқа)

1) зерттеу жұмыстарына арналған зертхананың болуы

1 бірлік

1

12 және одан көп бірлік

2

2) сертификатталған немесе аттестатталған (аккредиттелген) зертхананың болуы:
халықаралық деңгейде

1 бірлік

2


2 және одан көп бірлік

3

республикалық деңгейде

1 бірлік

1


2 және одан көп бірлік

2

3

Қызметкердің соңғы 5 (бес) жылда біліктілігін арттыру туралы мәліметтер

1) халықаралық деңгейде

2 бірлікке дейін

1

1 балл3 және одан көп бірлік

2

2) республикалық деңгейде

2 бірлікке дейін

1


3 және одан көп бірлік

2

4

Соңғы 5 (бес) жылдағы ҒЗЖ қаржыландыру және ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды орындау туралы мәліметтер

1) гранттық қаржыландыру

1
бірлік

2

4 балл2 және одан көп бірлік

3

2) бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру

1
бірлік

2


2 және одан көп бірлік

3

3) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруға гранттар

1
бірлік

2


2 және одан көп бірлік

3

4) өзге көздерден гранттар (коммерцияландыру жобалары халықаралық ұйымдар мен қорлардың және т.б. қаржыландыруы)

1
бірлік

2


2 және одан көп бірлік

3

5) меншікті қаражат

1
бірлік

2


2 және одан көп бірлік

3

6) өзге көздер (бизнес, үкіметтік емес қорлар мен
ұйымдар қаржыландыратын бағдарламалар мен жобалар)

1
бірлік

2


2 және одан көп бірлік

3

5

Соңғы 5 (бес) жылдағы зияткерлік меншік объектілері туралы мәліметтер

1) қорғау құжаттары

1
бірлік

2

2 балл2 және одан көп бірлік

3

2) авторлық құқық

1
бірлік

2


2 және одан көп бірлік

3

3) халықаралық патент, лицензиялық келісімдер

1
бірлік

2


2 және одан көп бірлік

3

6

Соңғы 5 (бес) жылда жарияланған ғылыми жұмыстар туралы мәліметтер

1) Clarivate Analytics компаниясының Journal Citation Reports деректері бойынша 1, 2 және 3 квартильге кіретін халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда немесе Scopus деректер базасында ғылыми салалардың ең болмағанда біреуі бойынша CiteScore бойынша кемінде 35 процентиль көрсеткіші бар басылымдарда мақала, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласында Clarivate Analytics компаниясының Web of Science Core Collection деректер базасында индекстелетін журналдарда (Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index бөлімінде) мақала

2 бірліктен

3

10 балл3 және одан көп бірлік

4

2) РҒДИ индекстелетін ғылыми журналдардағы және басқа да нөлдік емес импакт-факторы бар халықаралық базалардағы ғылыми мақалалар

2 бірлік

23 және одан көп бірлік

3

3) ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған ғылыми басылымдардағы ғылыми мақалалар

2 бірлік

2


3 және одан көп бірлік

3

4) конференциялар, форумдар, съездер, симпозиумдар, конгрестер бойынша материалдар

2 бірлік

2


3 және одан көп бірлік

3

5) монографиялар, оқулықтар, құралдар, әдістемелік құжаттар

2 бірлік

2


3 және одан көп бірлік

3

 

Барлығы:

 

22 балл

 

 

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      * ҒЗЖ – ғылыми-зерттеу жұмысы;

      * РҒДИ – Ресейлік ғылыми дәйексөз индексі;

      * БҒМ БҒСБК – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті.

      Аккредиттеуден өту үшін шекті деңгей 1-формула бойынша айқындалады:      мұндағы Рmin – шекті балл, Pi(min) – белгіленген i өлшемшарттары бойынша шекті балл, n – өлшемшарттар саны, i= 1,2,3,4,5,6

      Өлшемшарттар бойынша шекті деңгей 2-формула бойынша анықталады:      мұндағы Npi – i-көрсеткішінің мәні, бірлік, Qi – балмен бағалау.

      Егер өтініш берушінің бағалау өлшемшарттары бойынша көрсеткіштерінің нақты мәндері шекті мәннен жоғары болса, бағалау балы 3, 4-формулаларға сәйкес 1 балға (+1) ұлғайтылады.      мұндағы Pi(min+1) – i-көрсеткіш (min+1) бойынша жиынтық балл, Npi i-көрсеткішінің, бірліктің мәні, Qi +1 – балмен бағалау.      мұндағы Рmin+1 – жиынтық балл, Pi(min+1) – белгіленген i өлшемшарттары бойынша балдар, n – өлшемшарттар саны, i= 1,2,3,4,5,6

      ______________________

Об утверждении Правил аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2011 года № 645. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2023 года № 704.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 17.08.2023 № 704 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 4) статьи 3 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности.

      2. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2003 года № 421 "Об утверждении Правил проведения аккредитации негосударственных научных организаций" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 18, ст. 188);

      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2003 года № 460 "Об утверждении Положения об аттестации научных организаций" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 20, ст. 206);

      3) постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2007 года № 370 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2003 года № 460 (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 14, ст. 165).

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

      Премьер Министр

      Республики Казахстан К. Масимов

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 8 июня 2011 года № 645

Правила аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности

      Сноска. Правила – в редакции постановления Правительства РК от 24.11.2021 № 834 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава. 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О науке" и устанавливают порядок проведения аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности (далее – субъекты), подачи документов для проведения аккредитации, их рассмотрения и выдачи свидетельств об аккредитации уполномоченным органом в области науки (далее – уполномоченный орган).

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) свидетельство об аккредитации – документ, подтверждающий официальное признание уполномоченным органом осуществляемой физическим либо юридическим лицом научной, научно-технической деятельности, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

      2) аккредитация – процедура, в результате которой юридические и физические лица, являющиеся субъектами, приобретают официальное признание соответствия их деятельности требованиям и стандартам, установленным законодательством Республики Казахстан.

      3. Субъектами являются:

      1) юридические лица – организации, осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность;

      2) физические лица, осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность, – научные, инженерно-технические и иные работники, состоящие в трудовых отношениях с научными организациями, организациями высшего и (или) послевузовского образования, осуществляющими научную и (или) научно-техническую деятельность, а также ученые, самостоятельно осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность.

      4. Организации, для которых научно-техническая деятельность не является основным видом деятельности, имеющие в своей структуре научные подразделения, в целях решения задач, закрепленных в их учредительных документах, могут пройти аккредитацию в уполномоченном органе с целью получения свидетельства об аккредитации.

      5. Аккредитация субъектов осуществляется за счет их собственных средств.

      6. Уполномоченный орган формирует базу данных аккредитованных субъектов, получивших свидетельства об аккредитации, а также прекративших действие свидетельств, размещающуюся на интернет-ресурсах уполномоченного органа.

Глава 2. Порядок проведения аккредитации

      7. Порядок проведения аккредитации физических и юридических лиц осуществляется согласно приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 мая 2020 года № 196 "Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Аккредитация субъектов научной и (или) научно-технической деятельности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20626) (далее – приказ № 196).

      Для получения аккредитации физические лица представляют уполномоченному органу следующие документы:

      1) заявление по форме согласно приказу №196;

      2) копии удостоверения личности, диплома о высшем образовании; диплома магистра и (или) диплома о присуждении ученой степени (кандидата наук, доктора наук), степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и (или) аттестата (диплома) о присвоении ученого звания ассоциированного профессора (доцента) или профессора (документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, признаются на территории Республики Казахстан согласно законодательству в сфере образования);

      3) опубликованные научные статьи за последние 5 лет: для технических и естественных наук не менее 1 (один) международного патента или 1 (один) статьи в международном рецензируемом научном журнале, имеющем ненулевой импакт-фактор по данным в Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics, или в изданиях, имеющих в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore не менее 35 хотя бы по одной из научных областей; для социальных и гуманитарных наук не менее 1 (один) статьи в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (разделы Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index), а также не менее 3 (три) статьей в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      При осуществлении аккредитации юридических лиц проводится оценка соответствия на основе балльной системы по шкале оценок (баллов) соответствия условиям для получения свидетельства об аккредитации (для юридических лиц) по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

      Пороговый балл для прохождения аккредитации составляет 22 (двадцать два) балла и является суммой пороговых оценок по каждому критерию.

      При этом аккредитация филиалов (представительств) юридического лица проводится в составе организации.

      8. Свидетельство об аккредитации выдается сроком на 5 (пять) лет.

      Свидетельство об аккредитации выдается:

      юридическому лицу – руководителю или уполномоченному лицу под роспись на основании доверенности;

      физическому лицу – непосредственно заявителю или уполномоченному лицу по нотариально засвидетельствованной доверенности или его представителю, полномочия которого оформлены в соответствии со статьей 68 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

      9. Уполномоченный орган обеспечивает изготовление, учет и хранение бланков свидетельств об аккредитации.

      10. До истечения срока свидетельство об аккредитации прекращает свое действие в случаях:

      1) реорганизации (в формах разделения и выделения) или ликвидации юридического лица;

      2) наличия письменного заявления субъекта о прекращении действия свидетельства;

      3) смерти (вступления в законную силу решения суда о признании недееспособным, на основании которого субъект лишается специального права, связанного с занятием в определенной сфере) физического лица, получившего свидетельство об аккредитации.


  Приложение 1
к Правилам аккредитации
субъектов научной и (или)
научно-технической
деятельности

Свидетельство об аккредитации

      г. Нур-Султан "__" "_______" 20_ г.

      В соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан "О науке"

      _______________________________________

      (наименование юридического лица / Ф.И.О. (при наличии) физического лица)

      аккредитуется в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности сроком на пять лет. Свидетельство предоставляется для принятия участия в конкурсах научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

      Уполномоченный орган

      М.П.

      Серия _______ № _____

  Приложение 2
к Правилам аккредитации
субъектов научной и (или)
научно-технической
деятельности

Шкала оценок (баллов) соответствия условиям для получения свидетельства об аккредитации (для юридических лиц)


п/п

Измеряемые критерии

Показатели

Значение показателя, единиц, Npi,

Оценка, балл, Qi

Пороговый балл, (Pi(min) )

Фактическое количество, единиц, (Nfi)

Фактическое количество баллов, (Fi)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сведения о сотрудниках, занимающихся научной и (или) научно-технической деятельностью, с учеными степенями доктора наук, кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю, с ученым званием ассоциированного профессора (доцент) или профессора, а также академической степенью магистра

1) доктор наук

до 2 единиц

2

4от 3 и более единиц

3

2) кандидат наук

до 2 единиц

2


от 3 и более единиц

3

3) доктор философии (PhD), доктор по профилю

до 2 единиц

2


от 3 и более единиц

3

4) ассоциированный профессор (доцент) или профессор

до 2 единиц

2


от 3 и более единиц

3

5) магистр

до 2
единиц

1


от 3 и более единиц

2

2

Сведения о наличии лаборатории международного и (или) республиканского уровня с соответствующим оборудованием для ведения научно-исследовательских работ (за исключением гуманитарных, социологических и экономических наук, для которых не требуется наличие лаборатории)

1) наличие лаборатории для исследовательских работ

1 единица

1

1от 2 и более единиц

2

2) наличие сертифицированной или аттестованной (аккредитованной) лаборатории:
международного уровня

1 единица

2


от 2 и более единиц

3

республиканского уровня

1 единица

1


от 2 и более единиц

2

3

Сведения о повышении квалификации за последние 5 (пять) лет сотрудника

1) на международном уровне

до 2 единиц

1

1 баллот 3 и более единиц

2

2) на республиканском уровне

до 2 единиц

1


от 3 и более единиц

2

4

Сведения о финансировании НИР и выполнении научных, научно-технических проектов и программ за последние 5 (пять) лет

1) грантовое финансирование

1
единица

2

4 балла2 и более единиц

3

2) программно-целевое финансирование

1
единица

2


2 и более единиц

3

3) гранты на коммерциализацию результатов научной и (или) научно-технической деятельности

1
единица

2


2 и более единиц

3

4) гранты из иных источников (проекты, финансируемые местным бюджетом или международными организациями, фондами и др.)

1
единица

2


2 и более единиц

3

5) собственные средства

1
единица

2


2 и более единиц

3

6) прочие источники (программы и проекты, финансируемые бизнесом, неправительственными фондами, организациями и др.)

1
единица

2


2 и более единиц

3

5

Сведения об объектах интеллектуальной собственности за последние 5 (пять) лет

1) охранные документы

1
единица

2

2 балла2 и более единиц

3

2) авторские права

1
единица

2


2 и более единиц

3

3) международный патент, лицензионные соглашения

1
единица

2


2 и более единиц

3

6

Сведения об опубликованных научных работах за последние 5 (пять) лет

1) научные статьи в международных рецензируемых научных журналах, входящих в 1, 2 и 3 квартиль по данным Journal Citation Reports компании Clarivate Analytics, или имеющих в базе данных Scopus показатель процентиля по CiteScore не менее 35 хотя бы по одной из научных областей, в области социальных и гуманитарных наук – в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index) компании Clarivate Analytics

от 2
единиц

3

10 балловот 3 и более единиц

4

2) научные статьи в научных журналах, индексируемых РИНЦ, и других международных базах с ненулевым импакт-фактором

от 2
единиц

2от 3 и более единиц

3

3) научные статьи в научных изданиях, рекомендованных КОКСОН МОН

от 3 единиц

2


от 4 и более единиц

3

4) материалы по конференциям, форумам, съездам, симпозиумам, конгрессам

от 2
единиц

2


от 3 и более единиц

3

5) монографии, учебники, пособия, методические документы

от 2
единиц

2


от 3 и более единиц

3


Итого:


22 балла      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      * НИР – научно-исследовательская работа;

      * РИНЦ – Российский индекс научного цитирования;

      * КОКСОН МОН – Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

      Пороговый уровень для прохождения аккредитации определяется по формуле 1:

     


      где Рmin – пороговый балл, Pi(min) – пороговые баллы по установленным i критериям, n – количество критериев, i= 1,2,3,4,5,6.

      Пороговые уровни по критериям определяются по формуле 2:

     


      где Npi –значение i-го показателя, единиц, Qi – оценка в баллах.

      В случае, если у заявителя по критериям оценки фактические значения показателей выше пороговых, оценочный балл увеличивается на 1 балл (+1 балл) в соответствии с формулами 3, 4.

     


      где Pi(min+1) – суммарный балл по i-му показателю (min+1), Npi –значение i-го показателя, единиц, Qi +1 – оценка в баллах.

     


      где Рmin+1 – суммарный балл, Pi(min+1) – баллы по установленным i критериям, n – количество критериев, i= 1,2,3,4,5,6.