Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөлу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 23 маусымдағы № 692 Қаулысы

      «2011 - 2013 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 29 қарашадағы Заңына, «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы № 220 қаулысына және «2011 - 2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 сәуіріндегі № 473 қаулыларына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігіне 2011 жылға арналған республикалық бюджетте көзделген Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінен кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізу мақсатында осы қаулыға қосымшаға сәйкес әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың жарғылық капиталын ұлғайту немесе төлеу үшін облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне нысаналы даму трансферттері түрінде аудару үшін 1842000000 (бір миллиард сегіз жүз қырық екі миллион) теңге сомасында қаражат бөлінсін.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.12.20 № 1562 Қаулысымен.
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі бөлінген қаражаттың мақсатты пайдаланылуын бақылауды қамтамасыз етсін.
      3. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері 2011 жылғы 1 желтоқсанға дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігіне бөлінген қаражаттың мақсатты пайдаланылуы жөнінде есеп берсін.
      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                             К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 23 маусымдағы
№ 692 қаулысына   
қосымша        

Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың жарғылық капиталын
ұлғайту немесе төлеу үшін облыстардың, Астана және Алматы
қалаларының әкімдіктеріне берілетін нысаналы даму
трансферттерінің сомасын бөлу

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.07.21 № 835 Қаулысымен, өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.09.23 № 1094, 2011.12.20 № 1562 Қаулыларымен.

Р/с №

Облыстардың
атауы

Ұйымның атауы

Шығыстар сомасы, мың теңге

1

2

3

4

Барлығы:

1 842 000

1.

Ақмола облысы

«Есіл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы

120 000

2.

Ақтөбе облысы

«Ақтөбе» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

120 000

3.

Алматы облысы

«Жетісу» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы

48 000

4.

Атырау облысы

«Атырау» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы

120 000

5.

Шығыс Қазақстан облысы

«Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы

240 000

6.

Жамбыл облысы

«Тараз» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

120 000

7.

Батыс Қазақстан облысы

«Орал» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

120 000

8.

Қарағанды облысы

«Сарыарқа» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

180 000

9.

Қостанай облысы

«Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы

120 000

10.

Қызылорда облысы

«Қызылорда» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы

120 000

11.

Маңғыстау облысы

«Каспий» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

24 000

12.

Павлодар облысы

«Павлодар» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

30 000

13.

Солтүстік Қазақстан облысы

«Солтүстік» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы

120 000

14.

Оңтүстік Қазақстан облысы

«Шымкент» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

120 000

15.

Астана қаласы

«Astana» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы

120 000

16.

Алматы қаласы

«Алматы» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

120 000

О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2011 года № 692

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года "О республиканском бюджете на 2011 - 2013 годы", постановлениями Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания", и от 30 апреля 2011 года № 473 "Об утверждении Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы", Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Выделить Агентству Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2011 год на неотложные затраты, средства в сумме 1842000000 (один миллиард восемьсот сорок два миллиона) тенге для перечисления акиматам областей, городов Астаны и Алматы в виде целевых трансфертов на развитие для увеличения или оплаты уставного капитала социально-предпринимательских корпораций, в целях проведения ремонтных работ общего имущества объектов кондоминиума согласно приложению к настоящему постановлению.
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 20.12.2011 № 1562.
      2. Министерству финансов Республики Казахстан обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств.
      3. Акиматам областей, городов Астаны и Алматы до 1 декабря 2011 года представить в Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства отчет по целевому использованию выделенных средств.
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение            
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан       
от 23 июня 2011 года № 692    
"О выделении средств из резерва  
Правительства Республики Казахстан"

  Распределение сумм целевых трансфертов на развитие акиматам
  областей, городов Астаны и Алматы для увеличения или оплаты
  уставного капитала социально-предпринимательских корпораций

      Сноска. Приложение в редакции постановления Правительства РК от 21.07.2011 № 835; с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 23.09.2011 № 1094; от от 20.12.2011 № 1562.

№ п\п

Наименование
областей

Наименование организации

Сумма
расходов, тысяч тенге

1

2

3

4

Всего:

1 842 000

1.

Акмолинская
область

Акционерное общество
«Национальная компания
«Социально-предпринимательская
корпорация «Есиль»

120 000

2.

Актюбинская
область

Акционерное
общество «Национальная компания
«Социально-предпринимательская
корпорация «Актобе»

120 000

3.

Алматинская
область

Акционерное общество
«Национальная компания
«Социально-предпринимательская
корпорация «Жетісу»

48 000

4.

Атырауская
область

Акционерное общество
«Национальная компания
«Социально-предпринимательская
корпорация «Атырау»

120 000

5.

Восточно-
Казахстанская
область

Акционерное
общество «Национальная компания
«Социально-предпринимательская
корпорация «Ертіс»

240 000

6.

Жамбылская
область

Акционерное общество
«Национальная компания
«Социально-предпринимательская
корпорация «Тараз»

120 000

7.

Западно-
Казахстанская
область

Акционерное общество
«Национальная компания
«Социально-предпринимательская
корпорация «Орал»

120 000

8.

Карагандинская
область

Акционерное общество
«Национальная компания
«Социально-предпринимательская
корпорация «Сарыарка»

180 000

9.

Костанайская
область

Акционерное общество
«Социально-предпринимательская
корпорация «Тобол»

120 000

10.

Кызылординская
область

Акционерное общество
«Социально-предпринимательская
корпорация «Кызылорда»

120 000

11.

Мангистауская
область

Акционерное общество
«Национальная компания
«Социально-предпринимательская
корпорация «Каспий»

24 000

12.

Павлодарская
область

Акционерное общество
«Национальная компания
«Социально-предпринимательская
корпорация «Павлодар»

30 000

13.

Северо-
Казахстанская
область

Акционерное общество
«Социально-предпринимательская
корпорация «Солтүстік»

120 000

14.

Южно-
Казахстанская
область

«Акционерное общество
«Национальная компания
«Социально-предпринимательская
корпорация «Шымкент»

120 000

15.

г. Астана

Акционерное общество
«Социально-предпринимательская
корпорация «Astana»

120 000

16.

г. Алматы

Акционерное общество
«Национальная компания
«Социально-предпринимательская
корпорация «Алматы»

120 000