2011 - 2013 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 29 қарашадағы № 357-IV Заңы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 23-баптан қараңыз.  

      1-бап. 2011 - 2013 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 12 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2011 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
      1) кiрiстер – 4 346 215 971 мың теңге, оның iшiнде:
      салықтық түсiмдер бойынша – 2 934 895 657 мың теңге;
      салықтық емес түсiмдер бойынша – 86 371 534 мың теңге;
      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 14 192 088 мың теңге;
      трансферттер түсiмдерi бойынша – 1 310 756 692 мың теңге;
      2) шығындар – 4 647 429 633 мың теңге;
      3) таза бюджеттiк кредит беру – 91 160 728 мың теңге, оның iшiнде:
      бюджеттiк кредиттер – 184 469 274 мың теңге;
      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 93 308 546 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 338 013 062 мың теңге, оның iшiнде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 338 323 062 мың теңге;
      мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер – 310 000 мың теңге;
      5) тапшылық – –730 387 452 мың теңге немесе елдiң жалпы iшкi өнiмiнiң 2,8 пайызы;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 730 387 452 мың теңге.
      Ескерту. 1-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2011.02.28 N 412-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.10.20 N 485-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      2-бап. 2011 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының «Байқоңыр» кешенiн пайдаланғаны үшін 16 805 813 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 3 612 560 мың теңге сомасында жалдау ақыларының түсiмдері көзделсiн.
      Ескерту. 2-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2011.10.20 N 485-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiлетiн 2011 жылға арналған бюджетке түсетiн түсiмдердiң көлемi 4-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.

      4-бап. Тиiстi бюджеттiң кiрiсiне мыналар есептелетiн болып белгiленсiн:
      бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың кiрiстер сыныптамасының «Пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық» коды бойынша – жер қойнауын пайдаланушылардың роялти бойынша берешегі, сондай-ақ салық режімі тұрақтылығының кепілдігі сақталған, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша роялти;
      бiрыңғай бюджеттiк сыныптаудың кiрiстер сыныптамасының «Әлеуметтiк салық» коды бойынша – бұрын Зейнетақы қорына, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа, Мiндеттi медициналық сақтандыру қорына, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына, Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу қорына аударылып келген жарналар бойынша берешек, сондай-ақ автомобиль жолдарын пайдаланушылардың бұрын Жол қорына түсiп келген аударымдары.
      Бұл ретте салық режімі тұрақтылығының кепілдігі сақталған, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілер жоғарыда көрсетілген аударымдарды немесе әлеуметтік салықты «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес есептелген Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдардың сомасына азайтады;
      «Өндiрушiлер көтерме саудада сататын, өзi өндiретiн бензин (авиациялық бензиндi қоспағанда)» коды бойынша – бұрын Жол қорына түсiп келген бензиннен алынатын алым бойынша берешек;
      «Өндiрушiлер көтерме саудада сататын, өзi өндiретiн дизель отыны» коды бойынша – бұрын Жол қорына түсiп келген дизель отынынан алынатын алым бойынша берешек.

      5-бап. Жұмыс берушiлер еңбекке уақытша жарамсыздығы, жүктiлiгi мен босануы бойынша, бала туған кезде, жерлеуге есептеген, Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорынан төленiп келген жәрдемақы сомаларының аталған қорға аударымдардың есептелген сомаларынан асып түсуi нәтижесiнде 1998 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құралған терiс сальдо ай сайын жалақы қорының 4 пайызы шегiнде әлеуметтiк салық төлеу есебiне жатқызылады.

      6-бап. 2011 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Алматы қаласының бюджетінен республикалық бюджетке бюджеттiк алып қоюлардың көлемi 103 078 751 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:
      Атырау облысынан – 41 707 712 мың теңге;
      Маңғыстау облысынан – 12 731 130 мың теңге;
      Алматы қаласынан – 48 639 909 мың теңге.

      6-1-бап. 2011 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттердің түсімдері:
      көлік құралдарын мемлекеттік техникалық байқаудан өткізу жөніндегі функциялар мен өкілеттіктерді – 43 355 мың теңге;
      «Арлан» арнайы мақсаттағы бөлімшесін – 141 211 мың теңге;
      жергілікті атқарушы органдардың:
      мемлекеттік сәулет-құрылыстық бақылау және лицензиялау мәселелері жөніндегі өкілеттіктерін – 174 687 мың теңге;
      халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру жөніндегі өкілеттіктерін – 7 318 688 мың теңге – беруге байланысты көзделсін.
      Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттердің көрсетілген сомаларының республикалық бюджетке түсімдері Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. Заң 6-1-баппен толықтырылды - ҚР 2011.10.20 N 485-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      7-бап. 2011 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепiлдiк берiлген трансферттiң мөлшерi 1 200 000 000 мың теңге сомасында көзделсiн.

      8-бап. 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап:
      1) жалақының ең төменгi мөлшерi – 15 999 теңге;
      2) мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң мөлшерi – 8 000 теңге;
      3) зейнетақының ең төменгi мөлшерi – 16 047 теңге;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi есептеу үшiн, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 1 512 теңге;
      5) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерiн есептеу үшiн ең төменгi күнкөрiс деңгейiнiң шамасы 15 999 теңге болып белгiленсiн.

      9-бап. 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап әскери қызметшілерге (мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерден басқа) және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне тұрғын үйді күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге ақшалай өтемақының айлық мөлшері 3 739 теңге сомасында белгіленсін.
      Ескерту. 9-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.10.20 N 485-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      10-бап. 2011 жылға арналған республикалық бюджетте республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетіне берiлетiн субвенциялар көлемi 789 938 833 мың теңге сомасында көзделсiн, оның iшiнде:
      Ақмола облысына – 49 552 059 мың теңге;
      Ақтөбе облысына – 21 836 600 мың теңге;
      Алматы облысына – 94 077 476 мың теңге;
      Шығыс Қазақстан облысына – 81 700 063 мың теңге;
      Жамбыл облысына – 75 778 457 мың теңге;
      Батыс Қазақстан облысына – 13 983 926 мың теңге;
      Қарағанды облысына – 55 937 850 мың теңге;
      Қостанай облысына – 48 552 068 мың теңге;
      Қызылорда облысына – 64 395 637 мың теңге;
      Павлодар облысына – 25 809 390 мың теңге;
      Солтүстiк Қазақстан облысына – 47 000 200 мың теңге;
      Оңтүстiк Қазақстан облысына – 193 272 522 мың теңге;
      Астана қаласына – 18 042 585 мың теңге.

      11-бап. Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне:
      халықаралық маңызы бар іс-шараларды өткізу кезінде қоғамдық тәртіпті сақтауды қамтамасыз етуге;
      «Мак» операциясын жүргізуге;
      көші-қон полициясының қосымша штат санын ұстауға, материалдық-техникалық жарақтандыруға;
      Оралмандарды уақытша орналастыру орталығы мен Оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығын күтіп-ұстауға және материалдық-техникалық жарақтандыруға;
      қылмыстық-атқару жүйесінің мемлекеттік мекемелері жалпы білім беретін мектептерінің педагог қызметкерлері штат санының берілуіне байланысты;
      спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға;
      эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге;
      тұқым шаруашылығын қолдауға;
      асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға;
      мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауға;
      тауарлы балық шаруашылығының өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауға;
      ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға;
      мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін;
      өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығын арттыруды субсидиялауға;
      ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді ұйымдастыру мен жүргізуге;
      арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге;
      облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана және Алматы қалаларының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге;
      мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға;
      мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;
      негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға;
      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға;
      техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңарту мен қайта жабдықтауға;
      Педагог кадрлардың біліктілігін арттыру үшін оқу жабдығын сатып алуға;
      үйде оқитын мүгедек балаларды жабдықтармен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз етуге;
      тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге;
      жергiлiктi деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға 2011 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттердi бөлу және (немесе) пайдалану тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.
      Ескерту. 11-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2011.02.28 N 412-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.10.20 N 485-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      12-бап. Мынадай:
      ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін кредиттер бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау;
      ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді басқару жүйесін субсидиялау;
      астықты экспорттау кезінде көлік шығыстарына жұмсалатын шығындар құнын арзандату;
      «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды қолдау, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту және сауықтыру;
      «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберінде өңірлерде жеке кәсіпкерлікті қолдау бағыттары бойынша іске асырылатын қаражатты бөлу және (немесе) пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. 12-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2011.10.20 N 485-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      13-бап. Арнайы мемлекеттiк жәрдемақыларды, мүгедектігі, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақыларды төлеуге бөлінетін қаражат олардың мөлшері 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап тоғыз пайызға өсірілгені ескеріле отырып көзделді деп белгіленсін.

      13-1-бапЖұмыспен қамту 2020 бағдарламасын іске асыруға арналған қаражатты бөлу және пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.
      Ескерту. Заң 13-1-баппен толықтырылды - ҚР 2011.02.28  N 412-IV(2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      14-бап. 2009 - 2011 жылдарға арналған «Нұрлы көш» бағдарламасын іске асыруға:
      нысаналы даму трансферттері бойынша облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға;
      кредит беру бойынша облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға арналған қаражатты бөлу және пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.

      15-бап. Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылды іске асыруға 2011 жылға арналған қаражатты бөлу және пайдалану тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.

      16-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2011 жылға арналған резервi 67 860 188 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.
      Ескерту. 16-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2011.10.20 N 485-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      17-бап. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгiнiң шығындарының құрамында мемлекеттiк материалдық резервтi қалыптастыруға және сақтауға 7 193 995 мың теңге сомасында, оның ішінде, республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібімен шығарылған материалдық құндылықтарды сатудан түскен қаражатты көрсете отырып, 6 505 813 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.
      Ескерту. 17-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2011.02.28 N 412-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.10.20 N 485-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      18-бап. 2011 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшiн 1 747 853 мың теңге көзделсiн.

      19-бап. 2011 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiктерiн беру лимитi 65 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

      20-бап. 2011 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 3 200 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

      21-бап. 2011 жылғы мемлекеттiң кепiлгерлiк беру лимитi 50 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

      22-бап. 2011 жылға арналған республикалық бюджеттi атқару процесiнде секвестрлеуге жатпайтын республикалық бюджеттiк бағдарламалардың тiзбесi 5-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн.
      2011 жылға арналған жергiлiктi бюджеттердi атқару процесiнде 6-қосымшаға сәйкес жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар секвестрлеуге жатпайды деп белгiленсiн.

      23-бап. Осы Заң 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                      Н. Назарбаев

"2011 - 2013 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының  
2010 жылғы 29 қарашадағы  
N 357-ІV Заңына      
1-ҚОСЫМША         

2011 жылға арналған республикалық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 2011.10.20 N 485-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
І. Кірістер

4 346 215 971

1Салықтық түсiмдер

2 934 895 657


1


Табыс салығы

1 060 545 0001

Корпорациялық табыс салығы

1 060 545 000


5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 064 332 2161

Қосылған құн салығы

831 077 6002

Акциздер

15 205 7513

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

211 122 4414

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

2 538 2325

Ойын бизнесіне салық

4 388 192


6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

792 828 3801

Кеден төлемдерi

773 186 7802

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

19 641 600


7


Басқа да салықтар

4 0001

Басқа да салықтар

4 000


8


Заңдық мәндi іс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкiлеттiгi бар мемлекеттiк органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергенi үшiн алынатын мiндеттi төлемдер

17 186 0611

Мемлекеттiк баж

17 186 061

2Салықтық емес түсімдер

86 371 534


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

67 271 8891

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 322 7152

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің таза табысы бөлігінің түсімдері

18 431 6213

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

16 118 8314

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

57 2515

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24 093 2706

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

224 2447

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 539 5249

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

3 484 433


2


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

1 671 7311

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

1 671 731


3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

10 1561

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

10 156


4


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

2 185 5001

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

2 185 500


5


Гранттар

1 152 4932

Қаржылық көмек

1 152 493


6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

14 079 7651

Басқа да салықтық емес түсiмдер

14 079 765

3Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер

14 192 088


1


Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

115 0001

Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

115 000


2


Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар сату

14 077 0881

Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар caту

14 077 088

4Трансферттердің түсiмдері

1 310 756 692


1


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

110 756 6921

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен алынатын трансферттер

110 756 692


4


Ұлттық қордан трансферттер

1 200 000 0001

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 200 000 000

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
IІ. Шығындар

4 647 429 633

1Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

207 543 327


101


Қазақстан Республикасы Президентінiң Әкiмшілігі

2 988 635001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 592 170002

Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

160 402003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

179 491005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

27 922006

Қазақстан Республикасында гендерлік теңдікті қамтамасыз ету және отбасы жағдайын жақсарту шараларын жетілдіру жөніндегі қызметтер

28 650


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

9 115 066001

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қызметін қамтамасыз ету

9 107 907090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

7 159


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 649 265001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң қызметін қамтамасыз ету

1 579 253006

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесінің күрделі шығыстары

70 012


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

62 268001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

60 595002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

1 673


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

17 097002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерiн қамтамасыз ету

17 097


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

34 606 420001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

5 130 949003

Мемлекеттiк шекараны делимитациялау және демаркациялау

229 253004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

1 112 260005

Шетелдік іссапарлар

2 482 367008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

63 813009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

4 395 518010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

17 429 384013

Халықаралық ұйымдарында, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа да органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

191 654017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

3 571 222


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

75 694 468001

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

45 949 384002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландырылатын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру

27 165003

Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

61 979008

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

54 503009

Кинология орталығының қызметтері

116 755014

Кеден қызметін жаңғырту

423 404016

Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

420 075019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

13 718021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің күрделі шығындары

2 292 102023

Кедендік сараптама жүргізу

19 576025

Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері

73 641026

Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

5 314 092027

Меншікті мониторинг өткізу және оның нәтижелерін пайдалану

283 838029

Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру

33 974031

"КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру

732 954033

"Электрондық мемлекеттік сатып алу" автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту

1 347 817036

Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

3 526 273040

Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру

237 626055

Қаржылық бақылау жүргізудің ақпараттық жүйесін құру және дамыту

2 249061

"е-Қаржымині" интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

2 284 505067

Саяси партияларды қаржыландыру

5 583 574070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлкін есепке алу

19 480071

"Байқоңыр" кешенінің объектілерін бағалау және жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу

374 500072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

283 020104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

6 218 264


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

4 397 197001

Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

1 214 299005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

28 120006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

423 739009

Шетелдердегі сауда өкілдіктерінің қызметін қамтамасыз ету

237 404010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингілік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

53 790011

Халықаралық ұйымдармен бірге жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

1 050 000012

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

857 321033

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

289 497044

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің күрделі шығыстары

156 127050

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды  талдамалық сүйемелдеу жөніндегі қызмет

86 900


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

18 429 100014

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

99 189015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

432 171055

Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер

17 897 740


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетi

727 084001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

627 895003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

35 884004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

54 000005

Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

9 305


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

203 726001

Әлемдік стандарттарға сай бәсекеге қабілетті қаржы орталығын дамыту үшін жағдайлар жасау

203 312004

Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігінің күрделі шығыстары

414


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

19 611 136001

Байланыс және ақпарат саласындағы инфрақұрылымды және бәсекелік нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

1 220 546002

"Электрондық үкімет" щеңберінде халықты оқыту қызметтері

399 859008

Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің күрделі шығыстары

328 101010

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 701 297012

Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру

654 923024

Жеке және заңды тұлғаларға "жалғыз терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсететін халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

7 261 089026

"Халыққа қызмет көрсету орталықтары" мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары

163 520027

Қазақстан Республикасының орбиталды-жиілік ресурсын координациялау және халықаралық-құқықтық қорғау

134 568030

Ақпараттық-коммуникациялық желілер мониторингі жүйесін құру

423 065031

Байланыс операторларының басқару жүйесін және желілердің мониторингін сүйемелдеу

4 244 175050

Тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың (қоғамдық бірлестіктердің) орталық мемлекеттік және атқарушы органдардың қызметі тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері

79 993


606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi

7 102 821001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

4 691 641002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 236 547004

Мемлекеттiк статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

7 791006

Ұлттық санақ өткізу

44 066007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары

213 115009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

89 651011

"е-Статистика" интеграцияланған ақпарат жүйесін құру және дамыту

820 010


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

725 590001

Мемлекеттiк қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

617 728002

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

94 014009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің күрделі шығыстары

13 848


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

2 886 971034

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

2 886 971


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі

253 372001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағындағы үстемдігін қамтамасыз ету

250 416002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің күрделі шығыстары

2 956


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

693 871001

Сайлау өткiзуді ұйымдастыру

437 698002

Сайлау өткiзу

256 173


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

28 379 240001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету

17 314 506009

Мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн жаңарту

175 993017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

640 028020

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Қорының іс-шаралар өткізуі

10 248 713

2Қорғаныс

253 612 800


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

54 037 902001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

6 824 055002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

26 207 030003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

11 808 146004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргізу

11 209005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің күрделі шығыстары

1 313 139007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

16 662008

Әскери қызметкерлерге тұрғын үй алу

19 193009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

53 900011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

7 649 057017

Төтенше жағдайлар министрлігі жүйесінің мамандарын шетел оқу орындарында дайындау

26 460020

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілер мен аумақтарды дүлей табиғи зілзалалардан қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы даму трансферттері

109 051


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

196 074 227001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

1 651 149002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

2 420 040004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

9 479 714006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

48 830 401007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

20 315 020009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

405 836010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

5 428 022013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

416 702014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

221 015015

Әскер шақырылуға дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

236 507016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

3 123 559019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру

102 656 777021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

852 320090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

37 165


678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

3 500 671001

Күзетілетін адамдардың, объектілердің қауiпсiздiгiн және дәстүрлі рәсімдердің орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

3 500 671

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

370 375 973


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

713 557002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 429003

Мемлекеттiк мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

630 133004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

22 096005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

24 899


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

140 624 817001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты айқындау және оны іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

33 562 179003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

124 046004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

29 151 963005

Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгiнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

571 204007

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу, реконструкциялау

2 696 219008

Деректер берудің спутниктік желісі мен телефонияны жаңғырту және дамыту

208 353009

Облыстық бюджеттерге және Алматы қаласының бюджетіне қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік құрылысына берілетін нысаналы даму трансферттері

735 799010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 664 604015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

9 593 548016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

4 104 068017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

6 143 856018

Ақы төлеуден босатылған адамдарға адвокаттар көрсететін заңгерлік көмекке ақы төлеу

428 377020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

45 993022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

2 884 017024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

497 498027

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің күрделі шығыстары

940 117031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықаралық маңызы бар іс-шараларды өткізу кезінде қоғамдық тәртіпті сақтау және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

310 315033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көші-қон полициясының қосымша штат санын ұстауға, материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

505 153035

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Оралмандарды уақытша орналастыру орталығы мен Оралмандарды бейімдеу және біріктіру орталығын ұстауға және материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

147 386038

Облыстық бюджеттерге және Астана, Алматы қалаларының бюджеттеріне "Мак" операциясын жүргізу үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

62 218040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыптаушыларды ұстау

28 230 502041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

3 676 590043

Шығыс Қазақстан облысының  облыстық бюджетіне Солнечный кентінде қазандық салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

425 000044

Қылмыстық жазасын өтегендерді әлеуметтік қалыптастыруды және оңалтуды ұйымдастыру және іске асыру

4 258046

Алматы қаласының ІІД-ге метрополитенде қоғамдық тәртіпті сақтау бойынша полиция бөлімін құруға қосымша штаттық санды ұстауға Алматы қаласының бюджетіне берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

30 463104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

176 573110

Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің өзге де көріністеріне қарсы күрес

704 518


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

14 911 050001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

6 567 389002

Сот сараптамаларын жүргiзу

1 902 166005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

290 535006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына және заң жобаларының тұжырымдамасына ғылыми сараптама

1 805 273007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

4 118009

Құқықтық насихат

32 914013

Сот актілерінің орындалуын қамтамасыз ету

2 608 360016

Тәркіленген және тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және сату

98 171017

Сот орындаушы органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру

7 340022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

496 707047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

798 449055

Қазақстан Республикасының заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

299 628


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитеті

142 324 917001

Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету

128 492 845002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

13 832 072


411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

6 860 567001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

6 860 567


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

26 654 232001

Жоғары сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңдық мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз ету

2 311 402002

Қазақстан Республикасы сот жүйесі органдарының бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесін құру

206 033003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

22 417004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 000 000007

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруын қамтамасыз етуі

21 093 658009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

966 578012

Сот жүйесі органдарының объектілерін салу

1 054 144


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

22 134 690001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға бағынысты актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

13 033 284002

Криминалдық және жедел есеп жүргiзу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 454003

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнаулы есепке алу комитетінің ақпараттық жүйесін құру

397 952004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

617 124006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 976 878008

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

1 823 285009

Қылмыстық процестерге қатысушы тұлғалардың құқығын және бостандығын қорғауды қамтамасыз ету

13 442010

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру

512 000011

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

4 271012

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Астана қаласындағы әкімшілік ғимаратының құрылысына берілетін нысаналы даму трансферттері

2 755 000


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы)

10 816 283001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

7 823 590002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

207 193003

Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйені құру

43 000005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) күрделі шығыстары

252 474007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

2 470 974018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

19 052


680


Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі

5 335 860001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

5 162 545002

Қазақстан Республикасының Президенті Күзет Қызметін дамытуға бағдарламасы

173 315

4Бiлiм беру

297 966 608


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

47 035 160008

Шетелдік мамандарды тарта отырып, біліктілікті арттыру үшін мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша қызметтер көрсету

114 000009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ны дамытуға арналған нысаналы салым

46 921 160


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

5 859 701021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жүйесіндегі білім

5 855 558042

Қылмыстық-атқару жүйесінің мемлекеттік мекемелерінің жалпы білім беру мектептерінің педагогтық қызметкерлерінің штат санының берілуіне байланысты Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 143


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

438 900006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

438 900


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

2 017 193003

Спортта дарындылық көрсеткен балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 736 146004

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру және  әлеуметтік қолдау көрсету ұйымдарында мамандар даярлау

281 047


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

21 862020

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

21 862


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

9 123 850005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

243 020011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

8 337 861017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

542 969


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

204 229007

Ауыл шаруашылық саласындағы білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

204 229


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

163 772042

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

209 614 383001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

2 531 682002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

1 965 499004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

564 277005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

8 052 467007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

139 494008

Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету

1 598 037009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

10 016 343010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстар, республикалық маңызы бар мектептен тыс іс-шараларды өткізу

432 856011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

18 046 694012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

49 843 048017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

3 957 519020

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

66 120 770023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

470 451028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

13 023 470031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 2011 - 2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында білім беру дамыту мемлекеттік бағдарламаны іске асыру үшін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 542 063033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

1 004 000035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

4 328 625036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

134 601044

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жетім сәбиді (жетім балалар) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған сәбиді (балаларды) асырап бағу үшін қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайын ақша қаражаттарын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 111 681045

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне оқу-өндірістік шеберханаларды, техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

600 000046

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру үшін оқу жабдығын сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

448 000050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

90 710052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

1 247 100053

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша төлеу көлемін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 947 975054

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беретін ұйымдардың өндірістік оқыту шеберлеріне қосымша төлеуді белгілеу үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

407 031064

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және "Назарбаев университеті" ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

9 573 395074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

392 721104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

23 874


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

21 622 360002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

558 147003

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

17 541 151014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

2 461 291024

Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

755 690026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

306 081


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

10 968023

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

10 968


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

50 000017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

50 000


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 188 861003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету

94 261004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру

1 094 600


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

585 192004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

585 192


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

30 177011

Дәрігерлерді шетелдерде қайта даярлау және мамандандыру

30 177

5Денсаулық сақтау

382 937 163


201


Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлігі

2 141 760014

Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн емдеу жөніндегі қызметтер

1 998 787039

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

142 973


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

3 748 240008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

3 748 240


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

394 028019

Балалардың сауықтырылуын, оңалтылуын және демалысын ұйымдастыру

394 028


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

371 899 864001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

10 536 347005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

46 502 306006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

9 747 135007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 831 601008

Арнайы медицина резервін сақтау

28 908009

Алматы қаласының бюджетіне сейсмотұрақтылығы күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

640 074010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

44 345 732013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күрделі шығыстары

127 042016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

2 876 239017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

1 925 727018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

9 156019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

2 296 361021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

6 618 986023

Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту

586 557029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

2 544 246031

Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

1 480 603036

Жергілікті деңгейде қаржыландыратын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

206 364 857038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

17 545 309103

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

15 854 413104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

38 265


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

4 753 721002

Ессентуки қаласындағы "Қазақстан" санаторийінің қызметін мемлекеттік қолдау

21 220003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

125 229004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

3 948 176005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

73 374016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарының күрделі шығындары

506 571018

Кешенді медициналық ақпараттық жүйені құру

41 372019

Кешенді медициналық ақпараттық жүйені жеткізу жөніндегі қызметтер

37 329

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 063 993 671


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 063 993 671001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

2 788 929002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

884 519 880003

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар

72 398 846004

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

119 327005

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

55 211 568006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

5 325 816007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

88 679008

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

120 615009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

290 712010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 376 101011

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 724 528012

Әлеуметтік-еңбек саласында бірыңғай ақпараттық жүйе құру

346 369013

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген адам өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу

219 120014

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

153 843015

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

408 615016

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 601017

Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы шеңберінде мүмкіндіктері шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну жүйесін дамыту

43 725033

"2011 - 2013 жылдары Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттік бағдарламасын" іске асыру шеңберінде қызметтерді көрсете отырып, Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін және Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың автоматтандырылған ақпараттық жүйесін дамыту

58 057128

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

22 768 340

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

170 191 921201

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

779 744048

Оңтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджетіне 2009 - 2011 жылдарға арналған "Нұрлы көш" бағдарламасының шеңберінде объектілерді салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

779 744215

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

894 823033

Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

894 823


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

168 517 354007

Әлеуметтік саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектілерінде энергия үнемдеу шараларын жүргізу

560 000009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

52 098 783010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

33 743 356011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

24 654 768012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

28 965 702013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді көркейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

7 527 132015

Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

17 154 555019

Инженерлік желілердің техникалық жағдайын бағалауды жүргізу

1 265 175025

Қарағанды облысының облыстық бюджетіне Приозерск қаласының инфрақұрылымын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері

550 906029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің инвестиция негіздемелерін әзірлеу

300 000032

Астана, Алматы және Ақтөбе қалаларында Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергетикалық тиімділік орталықтарын құру

54 000033

Шығыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне Семей ядролық полигонының жабылуының 20 жылдығына орай шараларды өткізуге қатысты Семей қаласында инфрақұрылымдарды жөндеу және абаттандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 642 977

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

112 261 666


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

132 333004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

132 333


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

18 627 405001

Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

619 935005

Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

690 619006

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерiн дамытуды қолдау

202 818007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

42 400009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне спорт және туризм объектiлерiн дамытуға берiлетін нысаналы даму трансферттері

4 940 462011

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

269 217012

Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

7 910 353014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне, жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 

224 000015

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

49 100017

Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің күрделі шығыстары

14 474023

2011 жылы 7-Қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру және өткізу

1 548 528025

Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру

2 108 516028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 

2 810104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

4 173


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

67 544 506001

Мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

406 257002

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің күрделі шығыстары

11 655003

Мәдениет саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

29 694005

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тілдерiн дамыту

2 533 564006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 397 330007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

161 441008

Мәдениет саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

903 690009

Ұлттық фильмдер шығару

4 512 136010

Мәдениет объектілерін салу, реконструкциялау

532 294011

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

2 227 745012

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 591 567013

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 423 403018

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргізу

982 747019

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

610 330021

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделуді жинақтау және жүйелеу

43 604028

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларында ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

802 417036

Астана қаласының бюджетіне "Опера және балет театры" ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

37 374 632


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi

1 616 399003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

11 029006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

636 631040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

968 739


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

13 156020

Республикалық маңызды бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 156


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

22 604 235005

Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

6 067020

Ақпарат саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

19 376021

Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару

1 264 399022

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

421 707023

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті насихаттау

52 602025

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

20 840 084


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

1 723 632006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

185 194015

Щучье-Бурабай курортты аймағының инфрақұрылымын дамыту

1 538 438

9Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

108 674 395


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

273 116024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

273 116


231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлiгi

15 071 266001

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

776 812002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттiк мүлiктi есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

25 734006

Мұнай, газ және мұнай-химиясы өнеркәсібінің нормативтік-техникалық базасын жетілдіру

58 379015

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің күрделі шығыстары

30 399024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

14 179 942


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

93 330 013016

Отын-энергетика кешеніндегі және  геология саласындағы нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

70 616029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

16 050034

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

120 535035

Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

581 000038

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

901 098039

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

178 903040

Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

2 944 726041

Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі

675 877043

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

136 092044

Ядролық сынақтардың мониторингі

125 345047

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

1 000 000048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

85 258 162049

"Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру

1 214 967053

Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

106 642

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

228 178 362


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

202 654 325001

Агроөнеркәсіптік кешен, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтар және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

9 993 745002

Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау

192 869003

Өсімдіктерді қорғау

4 256 097004

Өсімдіктер карантині

863 793005

Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау

270 831008

Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу

85 226009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 283 734010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 693 082011

Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменің ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру

3 158 702013

Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер

247 247016

Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгі қолдау

256 179017

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

29 594 623018

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тауарлы балық шаруашылығының өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауға арналған нысаналы ағымдағы трансферттері

156 596019

Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер

27 781020

Ақмола облысының бюджетіне "Шортанды-Щучинск" учаскесінде "Астана-Щучинск" автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

481 034021

Ауыл шаруашылығы өндірісін агрометеорологиялық және ғарыштық мониторингілеу

48 408025

Жамбыл облысының бюджетіне Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері

4 000 000027

Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал тенізінің солтүстік бөлігін сақтау (1-ші фаза)

242 515029

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

35 689 221030

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

491 000032

Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

210 142033

Атырау облысының бюджетіне "Жайық Балық" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайтауға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 000 000034

Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану

3 869 567037

Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры

141 965038

Балық ресурстарын молайту

873 251039

Ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін несие бойынша сыйақы ставкасын өтеу

5 000 000040

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету

4 493 846041

Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

1 384 957042

Агроөнеркәсіптік кешені саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

3 213 434044

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

2 404 959045

Су шаруашылығы жүйелеріне және гидротехникалық құрылыстарға зерттеулер жүргізу

1 996 800046

Агроөнеркәсіптік кешен, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету

100 527047

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу

51 762050

Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау

1 203 295051

Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін субсидиялау

40 000052

Жануарлар ауруларының диагностикасы

6 730 226053

Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою

3 628 243054

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

4 992 205055

Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықтар

881056

Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

1 340 258057

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету

756 672061

Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу

12 750 000062

Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру

910 800064

Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану

55 840066

Табиғат қорғаушылық су жіберуді жүргізу

804 584068

Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету

34 668069

Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау және тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру

109 697070

Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер

501 103071

Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру

2 126 470072

Орманды әуеден қорғау

1 582 635073

Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру

250 087074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

1 303 555075

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары

1 465 391081

Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ету

171 171082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 422 386083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 080 349088

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

18 839 255090

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру және жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 131 817093

Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру

626 226095

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

956 176112

Агроөнеркәсіптік кешені салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған "Е-Agriculture" жүйесін құру

66 442204

Астық экспорты кезінде көлік шығыстарының құнын арзандату

5 000 000


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

18 660 064001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

2 114 991002

Сапалы және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

35 829003

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

113 492004

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

317 608008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

846 233009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

13 460 721010

Қазақстан Республикасы қоршаған ортаны қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

14 724012

"Тарихи" ластануларды жою

5 600014

Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту

1 746 621015

Стратегиялық, трансшекаралық және экологиялық қауіпті объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу

4 245


614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi

6 468 956001

Елдің экономикалық дамуына және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға көмектесетін жерді тиімді пайдалануға және қорғауға жағдай жасау, геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

715 508002

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің күрделі шығыстары

71 228003

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру

3 219 882004

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 301 474007

Топырақтың агрохимиялық құрамын анықтау бойынша ғылыми-әдістемелік қызметтер

160 864


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

395 017007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

395 017

11Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

17 071 885


231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

69 370022

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

62 881064

Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

6 489


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

12 725 835006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 513 111008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

330 746011

Өнімділік-2020 бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

764 910015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор-2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

6 557 046052

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету

200 000054

Автомобилдерді жинақтау жобасын жүзеге асыру мақсатында "Тобыл" ӘКК" АҚ-ң жарғылық капиталын ұлғайту үшін Қостанай облысының облыстық бюджетіне нысаналы даму трансферттері

2 360 022


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

4 276 650003

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

4 052 650021

Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

24 000022

Астана қаласының бюджетіне Астана қаласының маңы аймағының аумағында қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемасын әзірлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

200 000

12Көлiк және коммуникация

350 776 889


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

342 315 087001

Көлiк және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

3 004 287002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

157 704 285003

Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

31 879 056004

Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету

51 930005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау

5 009 782006

Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

4 200 000009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

19 366 800010

Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

6 500011

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің күрделі шығыстары

154 955012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана және Алматы қалаларының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

18 322 675014

Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

93 437015

Астана қаласының бюджетіне Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 234 976016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

240 873019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

701 749020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

289 812023

Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау

104 440028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

90 532 645030

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

416 885


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

202 364018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

202 364


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

2 415 239001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

202 795002

Ғарыш қызмет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

734 415004

"Байқоңыр" кешеніндегі Ресей Федерациясының жалдауына кірмейтін объектілерді кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды және жөндеуді ұйымдастыру

56 177006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

4 934009

Байланыс және хабар тарату ғарыш аппараттарымен басқаруды қамтамасыз ету

1 275 839014

Ғарыш қызметі саласындағы техникалық регламенттерді және стандарттарды әзірлеу

22 579015

Ресей Федерациясы жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған "Байқоңыр" кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

78 474020

Тәуелсіз Мемлекеттер Достығына қатысушы мемлекеттердің 2012 жылға арналған мемлекетаралық Радионавигациялық бағдарламасы

40 026


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

5 844 199006

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесін техникалық сүйемелдеу

253 933017

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

5 590 266

13Басқалар

171 447 929


102


Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы

1 544 652003

Қазақстан Республикасы Парламентінің Шаруашылық басқармасы ғимараттарын, құрылыстарын салу

1 544 652


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

8 144 391013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

5 770 892014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 423 103016

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құру

950 396


203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 017 854001

Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету жөніндегі табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу саласындағы қызметтер

1 006 214004

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің күрделі шығыстары

11 640


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

4 411 728006

Өкiлдiк шығындар

4 411 728


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

85 002 578010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

67 260 188038

"Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау

4 766 720043

"Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" шеңберінде консультанттардың қызметіне ақы төлеу

490 000058

Батыс Қазақстан облысының облыстық бюджетіне өңірдің шығындарының орнын өтеуге және экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

12 485 670


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

31 588 046004

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

311 929007

Жоспарлау процестерін басқаруды және мемлекеттік, салалық пен өңірлік бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз ету

1 579 189014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 546 000015

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту

2 964 000016

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде оператор  мен қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу

502 000017

Жоспарлау процестерін басқаруды және мемлекеттік, салалық пен өңірлік бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз ету

68 000018

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Бәсекеге қабілеттіліктің Еуразиялық бағдарламасының Орталық Азия бастамасының бақылау комитетіне қатысуы

169 100020

Әлеуметтік секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетігі бойынша өңірлерге мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын дайындау барысында консультативтік көмек көрсету бойынша қызметтер

15 500049

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 295 766117

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде өңірлерде жеке кәсіпкерлікті қолдау

9 136 562


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

16 113 197001

Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне интеграциялануы, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтардың орнықты дамытуды қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электр энергетикасы, геология, отын-энергетика кешені, көмір өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

2 392 316007

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

41 567012

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

1 003 504013

Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер

1 891 264017

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

307 091018

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

409 688020

"Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

822 396022

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

848 265026

"Өнімділік - 2020" бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру

7 500 000027

"Ақпараттық технологиялар паркі" АЭА-ға қатысушылардың іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз ету, қызметті регламенттеу жөніндегі қызметтер

27 495031

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары

79 324033

Сыртқы сауда аясында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шетелдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу

18 027070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

399 510085

"Өнімділік - 2020" бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу

82 500090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер

290 250


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

2 832 289006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

2 832 289


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

686 634007

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

686 634


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

47 763003

Халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру

47 763


602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

586 756001

Бәсекелестікті қорғау, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

582 784002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінің күрделі шығыстары

3 972


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі

15 000090

Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексін анықтау саласындағы әлеуметтік зерттеулер

15 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

9 064 072001

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

612 819020

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің күрделі шығыстары

51 253024

Астана қаласының бюджетіне үлескерлер қатысқан аяқталмаған тұрғын үй объектілерін салуға қатысу үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

8 400 000


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

9 919 998008

Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының объектiлерiн салу және реконструкциялау

9 919 998


695


Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі

472 971001

Дін саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

233 455002

Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігінің күрделі шығыстары

49 821004

Дін саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, дін мәселелері бойынша әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

189 695

14Борышқа қызмет көрсету

122 458 241


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

122 458 241013

Үкiметтiк борышқа қызмет көрсету

122 458 241

15Трансферттер

789 938 833


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

789 938 833400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

789 938 833

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы


1

2

3
III. Таза бюджеттік кредит беру

91 160 728
Бюджеттік кредиттер

184 469 274

6Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

3 569 003


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

3 569 003019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредит беру

3 569 003

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 480 006


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

45 480 006008

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

45 480 006

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

82 960 586


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

82 960 586023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредит беру

78 000 000086

Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау жөніндегі жобаға кредит беру

588 000094

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

4 372 586

12Көлік және коммуникация

3 587 617


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

3 587 617010

"Бәйтерек" ғарыш зымыран кешенін құруға кредит беру

3 587 617

13Басқалар

48 872 062


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

2 272 062011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

1 672 062012

Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

600 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

46 600 000051

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру

46 600 000

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
Бюджеттік кредиттерді өтеу

93 308 546

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

93 308 546


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

92 857 2331

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

92 857 233


2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

451 3131

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

451 313

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

338 013 062
Қаржы активтерін сатып алу

338 323 062

1Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

1 208 351


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

1 208 351006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

1 208 351

2Қорғаныс

120 000


208


Қазақстан Республикасы Қорғанысы министрлігі

120 000025

Әскери құрылыс АҚ жарғылық капиталын құру

120 000

4Білім беру

33 983 450


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

33 983 450038

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

33 208 250047

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы "Ақпараттық-талдамалық орталық" АҚ құру

75 600051

"Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың ұлттық орталығы" АҚ құру

75 600061

"Кәсіпқор холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

624 000

5Денсаулық сақтау

1 006 080


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

1 006 080062

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

1 006 080

6Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

2 403 587


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

2 403 587018

"Мемлекеттік аннуитеттік компания" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 403 587

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 833 530


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

1 833 530029

"2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 833 530

9Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

1 353 263


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

1 353 263046

Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру

1 353 263

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

54 986 939


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

54 986 939043

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "ҚазАгро"  ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

50 900 000048

Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін "ҚазАгроИнновация" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 659 918078

"Фитосанитария" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның жарғылық капиталын ұлғайту

714 121079

Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдармен жарақтандыру үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық капиталын ұлғайту

712 900

12Көлік және коммуникация

33 448 885


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

33 448 885005

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

26 929 382011

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін "Республикалық ғарыштық байланыс орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

6 519 503

13Басқалар

207 978 977


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

1 135 983015

"Резерв" республикалық мемлекеттік кәсіпорнына бағыныстағы ведомстволардың жарғылық капиталын ұлғайту

238 243021

"Қазавиақұтқару" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

897 740


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

146 670 721050

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

144 851 721066

Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту

1 819 000


603


Қазақстан Республикасы Байланыс  және ақпарат министрлігі

968 380014

"Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

440 754028

"Телекоммуникация саласындағы техникалық сүйемелдеу және талдау орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорынның жарғылық капиталын ұлғайту

527 626


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

57 000 000035

"Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

57 000 000


694


Қазақстан Республикасы Президентінің іс басқармасы

2 203 893012

"Астана Өнім" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 203 893013

"Қазақстан Республикасы Президенті телерадиокешені" ҰАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

1 000 000

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3
Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

310 000

6Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

310 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

310 0001

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

310 000

Атауы

Сомасы,
мың теңге

1

2

V. Бюджет тапшылығы

-730 387 452

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

730 387 452

"2011 - 2013 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының  
2010 жылғы 29 қарашадағы  
N 357-ІV Заңына      
2-ҚОСЫМША         

2012 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
І. Кірістер

4 257 347 134

001Салықтық түсiмдер

2 879 344 489


001


Табыс салығы

1 206 161 500001

Корпорациялық табыс салығы

1 206 161 500


005


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

955 268 122001

Қосылған құн салығы

786 449 814002

Акциздер

22 318 698003

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

140 668 102004

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

1 981 925005

Ойын бизнесіне салық

3 849 583


006


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

702 187 532001

Кеден төлемдерi

684 260 265002

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

17 927 267


007


Басқа да салықтар

4 280001

Басқа да салықтар

4 280


008


Заңдық мәндi іс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкiлеттiгi бар мемлекеттiк органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергенi үшiн алынатын мiндеттi төлемдер

15 723 055001

Мемлекеттiк баж

15 723 055

002Салықтық емес түсімдер

60 599 213


001


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

43 028 609001

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 760 361003

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

10 205 836004

Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

17 312005

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

24 462 847006

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

244 206007

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 507 788009

Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер

4 830 259


002


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

1 819 000001

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

1 819 000


003


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

44 759001

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

44 759


004


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

2 445 031001

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

2 445 031


005


Гранттар

444 834002

Қаржылық көмек

444 834


006


Басқа да салықтық емес түсiмдер

12 816 980001

Басқа да салықтық емес түсiмдер

12 816 980

003Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер

15 288 673


001


Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

230 000001

Мемлекеттiк мекемелерге бекiтiлген мемлекеттiк мүлiктi сату

230 000


002


Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар сату

15 058 673001

Мемлекеттiк материалдық резервтен тауарлар caту

15 058 673

004Трансферттердің түсiмдері

1 302 114 759


001


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

102 114 759001

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiнен алынатын трансферттер

102 114 759


004


Ұлттық қордан трансферттер

1 200 000 000001

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 200 000 000

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
IІ. Шығындар

4 663 240 459

001Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

176 031 592


101


Қазақстан Республикасы Президентінiң Әкiмшілігі

3 304 185001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 911 835002

Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

177 828003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

201 623005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

12 899


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

9 199 124001

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қызметін қамтамасыз ету

9 178 796004

Қазақстан Республикасы Парламенті ШБ-ң күрделі шығыстары

13 169090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

7 159


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 959 836001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң қызметін қамтамасыз ету

1 759 708021

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Ахуалдық орталығын құру

200 128


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

68 394001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

67 338002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

1 056


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

14 306002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерiн қамтамасыз ету

9 206


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

33 329 768001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 836 777003

Мемлекеттiк шекараны делимитациялау және демаркациялау

227 963004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

864 947005

Шетелдік іссапарлар

2 515 910008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

63 813009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

4 544 138010

Шетелде Қазақстан Республикасы мүддесін білдіру

16 223 513013

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа да органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

179 394017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

3 873 313


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

77 315 845001

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету

47 183 669002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру

41 800003

Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

63 827008

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

58 863009

Кинология орталығының қызметтері

107 354014

Кеден қызметін жаңғырту

423 404016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгi қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

426 925019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

15 425021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің күрделі шығындары

1 012 610023

Кедендік сараптама жүргізу

19 576024

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

5 010 926025

Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері

67 823027

Меншікті мониторинг өткізу және оның нәтижелерін пайдалану

283 838031

"КААЖ" және "Электрондық кеден" ақпараттық жүйесін құру

460 483036

Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

7 423 902061

"е-Қаржымині" интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

5 072 067067

Саяси партияларды қаржыландыру

5 974 004070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлкін есепке алу

21 769071

"Байқоңыр" кешенінің объектілерін бағалау және жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу

140 000072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

3 507 580


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

4 032 205001

Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

1 035 884005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

34 221006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

477 065009

Шетелдердегі сауда өкілдіктерінің қызметін қамтамасыз ету

215 794010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтинг агенттіктерімен өзара іс-қимыл

29 940011

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету

675 000012

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

1 140 821033

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

300 000044

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің күрделі шығыстары

30 580050

Тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың (қоғамдық бірлестіктердің) орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтер

92 900


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

9 845 071014

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

89 880015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

31 543055

Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер

9 723 648


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетi

818 441001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

689 583003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

35 884004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

88 567005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

4 407


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

602 384001

Әлемдік стандарттарға сай бәсекеге қабілетті қаржы орталығын дамыту үшін жағдайлар жасау

593 136004

Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігінің күрделі шығыстары

548090

Қаржы құралдарын пайдалану саласындағы зерттеулер

8 700


603


Қазақстан Республикасы Байланыс  және ақпарат министрлігі

4 361 698001

Байланыс және ақпарат саласындағы инфрақұрылымды және бәсекелік нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

594 727010

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 681 379050

Тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың (қоғамдық бірлестіктердің) орталық мемлекеттік және атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері

85 592


606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi

7 489 431001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

5 033 648002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 225 211004

Мемлекеттiк статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

9 419006

Ұлттық сынақ өткізу

2 470007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары

201 519009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

112 362011

"е-Статистика" интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру және дамыту

904 802


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

846 910001

Мемлекеттiк қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

685 391002

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

94 014006

Мемлекеттік қызметшілердің шетелдерде біліктілігін арттыру

268 378009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің күрделі шығыстары

2 505050

Тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың (қоғамдық бірлестіктердің) орталық мемлекеттік және атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері

65 000


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

282 131001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағындағы үстемдігін қамтамасыз ету

279 175002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің күрделі шығыстары

2 956


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

5 745 535001

Сайлау өткiзуді ұйымдастыру

470 799002

Сайлау өткiзу

5 274 736


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

16 816 328001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету

16 183 389017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

632 939

002Қорғаныс

261 689 044


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

449 165 673001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

7 068 134002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

28 106 816003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

10 748 443004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргізу

11 209005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің күрделі шығыстары

39 587007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

16 662009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

44 852011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

3 103 510017

Төтенше жағдайлар министрлігі жүйесінің мамандарын шетелдің оқу орындарында дайындау

26 460


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

208 485 545001

Қорғанысты ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

1 760 986002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

6 036 580004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

2 890 160006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

53 329 238007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

19 878 587009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

405 836010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

5 996 009013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

366 702014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

208 918015

Әскер жасына дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

182 339016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

3 017 192019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік әзірлігін арттыру

113 523 513021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

852 320090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

37 165


678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

4 037 826001

Күзетілетін адамдардың, объектілердің қауiпсiздiгiн және дәстүрлі рәсімдердің орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

3 787 826002

Республикалық ұланның даму бағдарламасы

250 000

003Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

364 879 806


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

779 018002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 322003

Мемлекеттiк мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

692 009004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

14 814005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы  мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

31 873


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

98 451 746001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

33 193 426003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

84 681004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

29 646 714005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

572 850007

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу, реконструкциялау

2 489 506008

Деректер берудің спутниктік желісі мен телефонияны жаңғырту және дамыту

330 755009

Ақмола облысы бюджетіне және Алматы қаласы бюджетіне аудандық ішкі істер бөлімдерінің ғимараттарын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 794 873010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 272 484016

Жүргiзушi куәлiктерiн, көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркеу үшiн құжаттар, нөмiр белгiлерiн дайындау

3 238 859017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

6 730 167018

Ақы төлеуден босатылған адамдарға адвокаттар көрсететін заңгерлік көмекке ақы төлеу

571 376020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

50 126022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

353 302024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

84 359027

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің күрделі шығыстары

2 471 076104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

67 192110

Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің өзге де көріністеріне қарсы күрес

500 000


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

53 933 398001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

7 718 508002

Сот сараптамаларын жүргiзу

1 828 713003

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыпталушыларды ұстау

30 976 833004

Қылмыстық-атқару жүйесі объектілерін салу және реконструкциялау

425 000005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

379 018006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

1 835 273007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

9 284009

Құқықтық насихат

32 914015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

4 687 200018

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

249 464020

Қылмыстық жазасын өтегендерді әлеуметтік қалыптастыруды және оңалтуды ұйымдастыру және іске асыру

60 913022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

230 378025

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 406 554047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

798 449055

Қазақстан Республикасының заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

307 873


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитеті

137 457 754001

Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету

133 787 291002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

3 670 463


411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

7 238 995001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

7 238 995


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

32 134 995001

Жоғары сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңдық мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

2 038 059002

Қазақстан Республикасы сот жүйесі органдарының бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесін құру

337 720003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

24 389004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 000 000005

Жекелеген негіздер бойынша тәркіленіп республикалық меншікке түскен мүлікті бағалау, сақтау және сату

88 171007

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруын және сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуі

26 120 388008

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруға әкімшілік етуін және сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуі

567 776009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

253 292011

Сот актілерін орындау мақсатында түскен тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және өткізу

10 000012

Сот жүйесі органдарының объектілерін салу

1 695 200


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

18 987 818001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға бағынысты актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

14 401 522002

Криминалдық және жедел есеп жүргiзу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 454004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

130 556006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 127 896009

Қылмыстық процестерге қатысушы тұлғалардың құқығын және бостандығын қорғауды қамтамасыз ету

58 984010

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және бостандығын қорғауды қамтамасыз ету

1 250 000011

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсету

17 406


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы)

10 940 173001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

8 538 886002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

202 193005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) күрделі шығыстары

115 232007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

2 071 110018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

12 752


680


Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі

4 955 909001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

4 955 909

004Бiлiм беру

267 480 694


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

114 000008

Шетелдік мамандарды тарта отырып, біліктілікті арттыру үшін мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша қызметтер көрсету

114 000


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

5 177 823021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жүйесіндегі білім

5 177 823


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

392 020006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

392 020


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

2 192 819003

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 887 932004

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейін білім беру ұйымдарында даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

304 887


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

23 502020

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

23 502


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 448 246005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

271 985011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

9 515 676017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

660 585


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

163 772042

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

954 884024

Қылмыстық-атқару жүйесі үшін мамандар даярлау

954 884


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

217 711 463001

Білім және ғылым саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

2 612 080002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

2 184 034004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

6 905 624005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

722 130007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

146 843008

Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету

1 295 507009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

19 002 336010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шараларды өткізу

407 520011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 904 630012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

30 394 910017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

3 714 654020

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

71 885 251023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

462 840028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

16 862 163031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру үшін ағымдағы нысаналы трансферттер

22 653 328033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

1 015 894035

Білім ұйымдарының күрделі шығыстары

1 132 969036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

18 620042

"Назарбаев Университеті" АҚ қызметін қамтамасыз ету қызметі

10 471 478044

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жетім сәбиді (жетім балалар) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған сәбиді (балаларды) асырап бағу үшін қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайын ақша қаражаттарын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 004 279050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

93 099074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

1 814 032104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

7 242120

Ғылыми зерттеулерді грантпен қаржыландыру

5 000 000


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

28 295 966002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

650 538003

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

22 972 852014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

2 674 677024

Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

497 899026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 500 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

10 968023

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

10 968


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

50 000017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

50 000


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 273 108003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету

102 460004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру

1 170 648


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

639 739004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

639 739


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

32 384011

Дәрігерлерді шетелдерде қайта даярлау және мамандандыру

32 384

005Денсаулық сақтау

404 104 088


201


Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлігі

2 044 580014

Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн емдеу жөніндегі қызметтер

2 044 580


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 234 245008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 234 245


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

436 139019

Балаларды сауықтыруды, оңалтуды және олардың демалысын ұйымдастыру

436 139


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

392 753 674001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

12 439 353005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

33 962 234006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

10 772 064007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 427 647008

Арнайы медицина резервін сақтау

32 161010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалардың бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

56 110 692013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күрделі шығыстары

277 336016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

9 946 000017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

2 146 492018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

10 132019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

2 355 080021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

3 460 664023

Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауды ұтқыр және телемедицинаны дамыту

73 843029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

12 292 878036

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

227 124 278038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 000 000103

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

15 282 899104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

39 921


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

4 635 450003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

121 090004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

4 365 901005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

65 990016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарының күрделі шығындары

43 469019

Кешенді медициналық ақпараттық жүйені сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

39 000

006Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 162 523 701


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 162 523 701001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

3 147 232002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

998 289 918003

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар

68 397 304004

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

86 305005

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

54 584 316006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

15 112 805007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

108 949008

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

120 390009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әлеуметтік қамсыздандыру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

629 875010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 475 842011

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18 173 571013

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу

18 096 643014

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

88 147015

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

423 609016

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 043017

Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар

10 728 793027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу

157 465

007Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

57 836 902


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істер агенттігі

57 836 902009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

20 390 950010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

11 146 952011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 000 000012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 549 000019

Инженерлік жерлердің техникалық жағдайына бағалау жүргізу

750 000

008Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

64 774 167


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

148 055004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

148 055


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

8 276 149001

Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

677 113005

Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар

190 618006

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерiн дамытуды қолдау

164 414007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

42 800011

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

269 217012

Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

6 871 848015

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

47 120017

Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

8 477104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесiне қарсы күрес

4 542


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

32 886 123001

Мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

611 772002

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің күрделі шығыстары

7 285003

Мәдениет саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

60 381005

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тілдерiн дамыту

2 746 106006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мәдениет объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

16 864 435007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

161 441009

Ұлттық фильмдер шығару

2 512 136011

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

911 784012

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 107 289013

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 523 149018

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргізу

634 031019

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

620 448021

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

43 604028

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларында ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

880 779031

Мәдениет және дін саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, дін мәселелері бойынша әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

201 483


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi

1 724 340003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

12 308006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

693 750040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

1 018 282


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

14 556020

Республикалық маңызды кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 556


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

21 539 750005

Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

6 492021

Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару

1 093 286022

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

439 768023

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті насихаттау

10 362025

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

19 989 842


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

185 194006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

185 194

009Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

89 300 751


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

300 034024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

300 034


231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

7 921 535001

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

829 176002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттiк мүлiктi есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

26 725006

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібінің нормативтік-техникалық базасын жетілдіру

48 150015

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің күрделі шығыстары

17 484024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

7 000 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

81 079 182029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

28 890034

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

1 200 035035

Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

621 670038

Қазақстан Республикасын аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

952 982039

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

282 199040

Өңірлік жұмыстар, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

8 844 779041

Минералдық-шикізат базасы мен жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі

743 315042

Өздігінен төгіліп жатқан мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

652 288043

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

155 483044

Ядролық сынақтардың мониторингі

92 372047

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

1 410 600048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

65 066 469049

"Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру

1 028 100

010Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

191 215 039


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

168 561 467001

Агроөнеркәсіптік кешенді су, орман, аңшылық және балық шаруашылығын, ауылдық аумақтарды және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

11 234 403002

Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау

219 438003

Өсімдіктерді қорғау

4 848 476004

Өсімдіктер карантині

1 247 743005

Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау

274 594008

Орман шаруашылығының және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу

77 010009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 232 307010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерін ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 499 545011

Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменің ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру

10 197 432013

Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер

277 950017

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

26 100 000019

Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер

27 309020

Ақмола облысының бюджетіне "Шортанды-Щучинск" учаскесінде "Астана-Щучинск" автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

649 260021

Ауыл шаруашылығы өндірісін агрометеорологиялық және ғарыштық мониторингілеу

48 408025

Жамбыл облысының бюджетіне Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері

2 500 000029

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

26 086 835032

Өскемен қаласында жерасты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

2 300 736034

Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану

2 512 778037

Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры

157 547038

Балық ресурстарын молайту

554 421039

Ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін несие бойынша сыйақысын өтеу

5 000 000040

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету

4 752 755042

Агроөнеркәсіп кешен саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

3 502 643044

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

1 199 641045

Су шаруашылығы жүйелеріне және гидротехникалық құрылыстарға зерттеулер жүргізу

1 439 611046

Агроөнеркәсiп кешен, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету

101 000047

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу

101 602050

Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау

100 000051

Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін субсидиялау

60 000052

Жануарлар ауруларының диагностикасы

5 111 830053

Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою

3 726 570054

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

2 030 036055

Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықтар

836056

Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

934 743057

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету

358 059061

Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу

12 750 000062

Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру

942 500064

Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану

30 778066

Табиғат қорғауға су жіберуді жүргізу

568 040068

Орманды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман шаруашылығы саласында орманды пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету

39 825069

Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау және тұрақты орман тұқымдарды базасын қалыптастыру

109 874070

Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер

467 807071

Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру

2 180 165072

Орманды әуеден қорғау

1 140 675073

Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру

250 087074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

130 000075

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары

379 024081

Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ету

182 083082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 270 416083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 384 723088

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 657 666093

Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру

674 374095

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

937 912


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

15 293 847001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

2 259 933002

Сапалы және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

48 964003

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

224 600004

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

5 592 550008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

654 059009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 147 371010

Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

14 871012

"Тарихи" ластануларды жою

158 532014

Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту

2 188 722015

1-санаттағы объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу

4 245


614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi

6 932 702001

Елдің экономикалық дамуына және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға көмектесетін жерді тиімді пайдалануға және қорғауға жағдай жасау жөніндегі қызметтер

527 224002

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің күрделі шығыстары

6 916003

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін түзу

3 376 450004

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 867 911007

Топырақтың агрохимиялық құрамын анықтау бойынша ғылыми-әдістемелік қызметтер

154 201


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

427 023007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

427 023

011Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

12 598 818


231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

2 837 131022

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

77 939064

Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

2 759 192


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

4 987 295006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 589 766008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

364 229015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

3 033 300


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

4 774 392003

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

4 774 392

012Көлiк және коммуникация

339 802 240


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

331 619 929001

Көлiк және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

2 803 013002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

232 282 746003

Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

27 000 000005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау

5 149 436006

Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

136 800009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

22 180 100012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана және Алматы қалаларының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

19 945 973014

Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

92 676016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

263 522019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

985 235020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

405 426023

Көлікті бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау

155 125028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

19 781 835030

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

438 042


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

216 404018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

216 404


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

1 656 773001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

227 046002

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

343 890006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

4 934009

Байланыс және хабар тарату ғарыш аппараттарымен басқаруды қамтамасыз ету

981 844014

Ғарыш қызметі саласындағы техникалық регламенттерді және стандарттарды әзірлеу

20 585015

Ресей Федерация жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған "Байқоңыр" кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

78 474


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

6 309 134006

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесін техникалық сүйемелдеу

253 933017

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

6 055 201

013Басқалар

213 772 362


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

6 360 162013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

4 827 248014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 532 914


203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 086 678001

Экономиканың инфрақұрылымдық салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету жөніндегі табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу саласындағы қызметтер

1 086 678


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

3 241 574006

Өкiлдiк шығындар

3 241 574


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

100 192 985004

Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу

700 000010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

42 153 770042

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

57 339 215


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

74 445 181004

Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

522 542007

Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында қолданбалы зерттеулерді жүргізу

1 300 189014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 000 000015

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту

29 600 000016

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу

732 000049

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

2 290 450117

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде өңірлерде жеке кәсіпкерлікті қолдау

30 000 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

15 990 924001

Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне интеграциялануы, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтарды орнықты дамытуды қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электр энергетикасы, геология, отын-энергетика кешені, көмір өнеркәсібі және атом энергетикасының пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

2 541 320007

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

44 600012

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

714 005013

Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер

1 757 422018

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

69 000020

"Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар таратуға жәрдемдесу

795 714022

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 877 471026

"Өнімділік - 2020" бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру

7 500 000027

"Ақпараттық технологиялар паркі" АЭА-ға қатысушыларды үйлестіру, олардың өзара іс-қимылын қамтамасыз ету, қызметін регламенттеу жөніндегі қызметтер

28 321031

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары

7 526070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

265 195085

"Өнімділік - 2020" бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу

165 000090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер

225 350


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

2 965 513006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

2 965 513


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

566 634007

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін құру

566 634


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

200 000003

Халықтың қаржылық салауаттылығын арттыру

200 000


602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

635 148001

Бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеу жөніндегі қызметтер

630 898002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінің күрделі шығыстары

4 250


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі

15 000090

Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексін анықтау саласындағы әлеуметтік зерттеулер

15 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

263 702001

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

260 458020

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің күрделі шығыстары

3 244


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

7 808 861008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

7 808 861

014Борышқа қызмет көрсету

176 585 794


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

176 585 794013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

176 585 794

015Трансферттер

880 645 461


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

880 645 461400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

880 645 461

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру

6 457 990
Бюджеттік кредиттер

113 843 960

007Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 576 870


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

19 576 870008

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

19 576 870

010Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

84 173 120


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

84 173 120023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредит беру

80 000 000094

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

4 173 120

013Басқалар

10 093 970


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

963 970011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

363 970012

Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

600 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

9 130 000051

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру

9 130 000

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
Бюджеттік кредиттерді өтеу

107 385 970

005Бюджеттік кредиттерді өтеу

107 385 970


001


Бюджеттік кредиттерді өтеу

106 908 376001

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

106 908 376


002


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

477 594001

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

477 594

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

169 498 710
Қаржы активтерін сатып алу

169 878 710

001Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

989 800


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

989 800006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

989 800

004Білім беру

46 018 573


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

33 262 573007

"Назарбаев Университеті" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

33 262 361


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

12 756 212038

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

12 756 212

005Денсаулық сақтау

50 553


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

50 553062

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

50 553

009Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

606 160


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

606 160046

Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру

606 160

010Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

20 997 418


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

20 997 418043

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

18 000 000048

Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін "ҚазАгроИнновация" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 997 418

012Көлік және коммуникация

32 044 467


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

32 044 467005

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

21 544 467011

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін "Ғарыштық байланыс және радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі республикалық орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

10 500 000

013Басқалар

69 171 739


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

301 739015

"Резерв" республикалық мемлекеттік кәсіпорнына бағыныстағы ведомстволардың жарғылық капиталын ұлғайту

301 739


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

68 870 000021

"Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

5 000 000050

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

63 870 000

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

380 000

006Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

380 000


001


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

380 000001

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

380 000

Атауы

Сомасы,
мың теңге

V. Бюджет тапшылығы

-581 850 025

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

581 850 025

"2011 - 2013 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының  
2010 жылғы 29 қарашадағы  
N 357-ІV Заңына      
3-ҚОСЫМША         

2013 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
I. Кірістер

4 660 247 250

001Салықтық түсімдер

3 260 514 139


001


Табыс салығы

1 480 244 600001

Корпорациялық табыс салығы

1 480 244 600


005


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 045 149 743001

Қосылған құн салығы

870 318 489002

Акциздер

24 126 942003

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

144 467 912004

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

2 117 346005

Ойын бизнесіне салық

4 119 054


006


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

718 332 147001

Кеден төлемдері

699 407 319002

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

18 924 828


007


Басқа да салықтар

4 580001

Басқа да салықтар

4 580


008


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

16 783 069001

Мемлекеттік баж

16 783 069

002Салықтық емес түсімдер

62 468 279


001


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

41 709 038001

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 503 655003

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

10 715 254004

Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысуы үлесіне кірістер

18 602005

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

22 381 160006

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

241 477007

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 716 212009

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

5 132 678


002


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 946 330001

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 946 330


003


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

47 892001

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

47 892


004


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 081 733001

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 081 733


005


Гранттар

225 000002

Қаржылық көмек

225 000


006


Басқа да салықтық емес түсімдер

15 458 286001

Басқа да салықтық емес түсімдер

15 458 286

003Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

16 208 647


001


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

250 000001

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

250 000


002


Мемлекеттің материалдық резервтен тауарлар сату

15 958 647001

Мемлекеттің материалдық резервтен тауарлар сату

15 958 647

004Трансферттердің түсімдері

1 321 056 185


001


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан алынатын трансферттер

121 056 185001

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне алынатын трансферттер

121 056 185


004


Ұлттық қордан трансферттер

1 200 000 000001

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

1 200 000 000

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
IІ. Шығындар

4 930 779 421

001Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

156 709 963


101


Қазақстан Республикасы Президентінiң Әкiмшілігі

3 394 179001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 943 280002

Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

184 881003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

206 505005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

59 513


102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

9 254 051001

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң қызметін қамтамасыз ету

9 216 892004

Қазақстан Республикасы Парламентінің ШБ-ң күрделі шығыстары

30 000090

Заң жобаларын әзірлеу бойынша әлеуметтік зерттеулер

7 159


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 703 075001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң қызметін қамтамасыз ету

1 801 944021

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Ахуал орталығын құру

901 131


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

66 216001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

68 111002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

1 105


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

14 306002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерiн қамтамасыз ету

14 306


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

32 195 246001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 856 045003

Мемлекеттiк шекараны делимитациялау және демаркациялау

205 231004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

929 822005

Шетелдік іссапарлар

2 684 395008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

63 813009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу

2 417 632010

Шетелдерде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

16 676 787013

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа да органдарында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру

180 654017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға қатысуы

4 180 867


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

66 407 277001

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

47 964 008002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру

39 600003

Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

63 827008

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

58 863009

Кинология орталығының қызметтері

110 419016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгi қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

426 925019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

15 425021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің күрделі шығындары

928 541023

Кедендік сараптама жүргізу

19 576024

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

6 669 106025

Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері

68 920027

Меншікті мониторинг өткізу және оның нәтижелерін пайдалану

283 838036

Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту

917 682067

Саяси партияларды қаржыландыру

6 391 723070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу

22 152071

"Байқоңыр" кешенінің объектілерін бағалау және жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу

140 000072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

2 286 672


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

3 099 982001

Экономика және сауда саясаттын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер

1 043 246005

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

32 940006

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау

477 065009

Шетелдердегі сауда өкілдіктерінің қызметін қамтамасыз ету

220 640010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

29 940012

Өңірлік бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

866 171033

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

300 000044

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің күрделі шығыстары

30 580050

Тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың (қоғамдық бірлестіктердің) орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері

99 400


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

7 784 928014

Мемлекеттік сыйлықтар және стипендиялар

110 967015

Ғылымды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

31 543055

Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер

7 642 418


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетi

833 231001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

706 073003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

35 884004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

86 437005

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің күрделі шығыстары

4 837


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

612 618001

Әлемдік стандарттарға сай бәсекеге қабілетті қаржы орталығын дамыту үшін жағдайлар жасау

605 729004

Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігінің күрделі шығыстары

589090

Қаржы құралдарын пайдалану саласындағы зерттеулер

6 300


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

4 370 548001

Байланыс және ақпарат саласындағы инфрақұрылымды және бәсекелік нарықты дамыту жөніндегі қызметтер

608 645010

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 670 319050

Тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың (қоғамдық бірлестіктердің) орталық мемлекеттік және атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері

91 584


606


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi

7 253 246001

Статистикалық қызмет саласында және салааралық үйлестіруде мемлекеттік статистиканы реттеу жөніндегі қызметтер

5 108 899002

Статистикалық деректерді жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер

1 225 211004

Мемлекеттiк статистика саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

4 219006

Ұлттық санақ өткізу

2 470007

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күрделі шығыстары

206 961009

Статистикалық деректерді тарату жөніндегі қызметтер

121 351011

"е-Статистика" интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру және дамыту

584 135


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

861 265001

Мемлекеттiк қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

694 746002

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

94 014009

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің күрделі шығыстары

2 505050

Тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың (қоғамдық бірлестіктердің) орталық мемлекеттік және атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері

70 000


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

285 413001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағындағы үстемдігін қамтамасыз ету

282 457002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің күрделі шығыстары

2 956


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

701 888001

Сайлау өткiзуді ұйымдастыру

489 455002

Сайлау өткiзу

212 433


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

16 869 494001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету

16 236 555017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

632 939

002Қорғаныс

284 691 519


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

48 876 107001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру жөніндегі қызметтер

7 075 155002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

28 163 244003

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

10 491 461004

Өрт қауіпсіздігі саласында сынақтарды талдау және жүргізу

11 209005

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің күрделі шығыстары

32 968007

Мемлекеттік органдар мен мекемелер мамандарын төтенше жағдай ахуалында іс-әрекет жасауға даярлау

16 662009

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

58 948011

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

3 000 000017

Төтенше жағдайлар министрлігі жүйесінің мамандарын шетелдің оқу орындарында дайындау

26 460


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

231 907 864001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

1 760 986002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

7 706 070004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

3 500 000006

Салааралық мемлекеттік бағдарлама шеңберінде қару-жарақ, әскери және өзге де техниканы, байланыс жүйелерін жаңғырту, қалпына келтіру және сатып алу

71 882 152007

Қарулы Күштерді тылдық қамтамасыз ету

19 878 587009

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

405 836010

Арнайы қызметті қамтамасыз ету

5 948 065013

Сыртқы саяси мүдделерді қамтамасыз ету

416 702014

Әскери қызметшілердің тәрбиелік және моральдық психологиялық даярлығын арттыру

202 149015

Әскер жасына дейінгілерді әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау

182 339016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

4 702 685019

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштердің жауынгерлік әзірлігін арттыру

114 285 128021

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 000 000090

Қорғаныс саласындағы зерттеулер

37 165


678


Қазақстан Республикасы Республикалық ұланы

3 907 548001

Күзетілетін адамдардың, объектілердің қауiпсiздiгiн және дәстүрлі рәсімдердің орындалуын қамтамасыз етуге қатысу

3 793 551002

Республикалық ұланның даму бағдарламасы

113 997

003Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

361 835 466


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

793 896002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 534003

Мемлекеттiк мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

704 284004

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

14 910005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

33 166


201


Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi

93 825 530001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

32 934 824003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

84 681004

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі әскерлердің қызметтері

29 285 506005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

631 069007

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу, реконструкциялау

2 489 506010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 352 296016

Жүргiзушi куәлiктерiн, көлiк құралдарын мемлекеттiк тiркеу үшiн құжаттар, нөмiр белгiлерiн дайындау

3 238 859017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

6 730 167018

Ақы төлеуден босатылған адамдарға адвокаттар көрсететін заңгерлік көмекке ақы төлеу

571 376020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

50 517022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

361 071024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мекемелерінің күрделі шығыстары

83 998027

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің күрделі шығыстары

451 876104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

59 784110

Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің өзге де көріністеріне қарсы күрес

500 000


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

54 271 127001

Мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету

8 010 495002

Сот сараптамаларын жүргiзу

1 833 319003

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыпталушыларды ұстау

31 090 558005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

407 444006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

1 835 273007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

9 284009

Құқықтық насихат

32 914015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

4 687 200018

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

249 464020

Қылмыстық жазасын өтегендерді әлеуметтік қалыптастыруды және оңалтуды ұйымдастыру және іске асыру

48 100022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

282 636025

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 412 104047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

1 062 957055

Қазақстан Республикасының заң шығару институтының қызметін қамтамасыз ету

309 379


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитеті

138 339 190001

Ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету

135 702 344002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

2 636 846


411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

7 310 843001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

7 310 843


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

32 490 994001

Жоғары сот органының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңдық мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

2 006 850003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды  қамтамасыз ету

24 389004

Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 000 000005

Жекелеген негіздер бойынша республикалық меншікке түскен, тәркіленген мүлікті бағалау, сақтау және сату

88 171007

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруын және сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуі

26 209 835008

Сот билігінің жергілікті органдарының сот төрелігін іске асыруға әкімшілік етуін және сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуі

571 969009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

253 292011

Сот актілерін орындау мақсатында түскен тыйым салынған мүлікті бағалау, сақтау және өткізу

10 000012

Сот жүйесі органдарының объектілерін салу

2 326 488


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

18 961 091001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға бағынысты актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

14 401 522002

Криминалдық және жедел есеп жүргiзу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 454004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

130 556006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 127 169009

Қылмыстық процестерге қатысушы тұлғалардың құқығын және бостандығын қорғауды қамтамасыз ету

70 131010

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру

1 211 717011

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

18 542


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы)

10 933 886001

Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық деңгейін төмендету

8 532 599002

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

202 193005

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) күрделі шығыстары

115 232007

Қаржы полициясы органдарының жедел-іздестіру қызметі

2 071 110018

Адвокаттардың тергеуге дейін және тергеуде заңгерлік көмек көрсетуі

12 752


680


Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі

4 908 909001

Мемлекеттер басшылары мен жекелеген лауазымды адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

4 908 909

004Бiлiм беру

266 635 390


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

114 000008

Шетелдік мамандарды тарта отырып, біліктілікті арттыру үшін мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша қызметтер көрсету

114 000


201


Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

5 117 666021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жүйесіндегі білім

5 117 666


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

393 713006

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

393 713


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

2 278 304003

Спортта дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 962 596004

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

315 708


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

23 502020

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

23 502


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 280 308005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

272 057011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

9 347 738017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

660 513


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

163 772042

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру

163 772


221


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

957 089024

Қылмыстық-атқару жүйесі үшін мамандар даярлау

957 089


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

214 007 019001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

2 702 023002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

2 313 421007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

148 845008

Білім беру жүйесінің әдістемелік қамтамасыз ету

1 312 487009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

25 990 712010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шараларды өткізу

409 319011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

15 430 972012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

14 336 712017

Мәдениет пен өнер саласында мамандар даярлау

3 774 725020

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

72 257 612023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау

453 328027

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жоғары мектептерде саралаудан өткізілетін жан басына шаққандағы қаржыландыруға ағымдағы нысаналы трансферттер

38 283028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

15 569 058031

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру үшін ағымдағы нысаналы трансферттер

28 638 812033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

1 056 622035

Білім ұйымдарының күрделі шығыстары

1 274 466036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

18 620042

"Назарбаев Университеті" АҚ қызметін қамтамасыз ету қызметі

15 187 148044

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жетім сәбиді (жетім балалар) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған сәбиді (балаларды) асырап бағу үшін қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайын ақша қаражаттарын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 561 495050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

95 489074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

2 429 628104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

7 242120

Ғылыми зерттеулерді грантпен қаржыландыру

5 000 000


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

31 280 322002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

693 442003

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

26 101 947014

Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

2 699 548024

Денсаулық сақтау жүйесінің мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

285 385026

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 500 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

10 968023

Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

10 968


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

50 000017

Ғарыш саласындағы мамандарды қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

50 000


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

1 282 330003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету

111 682004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру

1 170 648


618


Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)

644 013004

Жоғары кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

644 013


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

32 384011

Дәрігерлерді шетелдерде қайта даярлау және мамандандыру

32 384

005Денсаулық сақтау

420 461 024


201


Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлігі

2 187 065014

Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау органдарының қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн емдеу жөніндегі қызметтер

2 187 065


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 232 652008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 232 652


225


Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

443 835019

Балаларды сауықтыруды, оңалтуды және олардың демалысын ұйымдастыру

443 835


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi

408 961 839001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

13 060 671005

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттері

36 553 549006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

10 996 030007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 948 200008

Арнайы медицина резервін сақтау

32 721010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалалардың бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

62 012 409013

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күрделі шығыстары

167 417016

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

21 670 195017

Сот-медицина сараптамасы жөніндегі қызметтер

2 169 897018

Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

10 588019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

1 353 845021

Республикалық деңгейде мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

2 158 164029

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

4 873 025036

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

242 329 569038

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 000 000103

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

4 582 808104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

42 751


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

4 635 633003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

123 256004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

4 363 860005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

66 048016

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының медициналық ұйымдарының күрделі шығыстары

43 469019

Кешенді медициналық ақпараттық жүйені сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

39 000

006Әлеуметтiк көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 286 882 592


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

1 286 882 592001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау саласындағы  мемлекеттік саясатты қалыптастыру

3 185 190002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

1 111 626 516003

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар

73 147 650004

Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

81 854005

Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар

58 950 062006

Оралмандарға әлеуметтік көмек көрсету

16 167 800007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

125 044008

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

119 603010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 473 166011

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 451 970013

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу

756 134014

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

87 369015

Республикалық деңгейде әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

520 864016

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуді әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 762027

Оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру және бастапқы бейімдеу

158 608

007Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

53 954 841


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істер агенттігі

53 954 841009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

31 500 000010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

2 236 044011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 000 000012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

9 968 797019

Инженерлік желілердің техникалық жағдайына бағалау жүргізу

250 000

008Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк

48 596 500


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

150 922004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

150 922


205


Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

8 404 779001

Туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

697 569006

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерiн дамытуды қолдау

119 631007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

42 800011

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

269 217012

Жоғары жетiстiктер спортын дамыту

7 214 136015

Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

47 120017

Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

9 446104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесiне қарсы күрес

4 860


206


Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

16 367 067001

Мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

622 299002

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің күрделі шығыстары

6 123003

Мәдениет саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

33 997005

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тілдерiн дамыту

2 973 525007

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

161 441009

Ұлттық фильмдер шығару

2 512 136011

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

975 609012

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 113 645013

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

1 521 950018

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргізу

678 413019

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін жаңғырту, салу

620 574021

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

45 104028

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

892 642031

Мәдениет және дін саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, дін мәселелері бойынша әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

209 609


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi

1 891 587003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

12 377006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

726 158040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

1 153 052


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

15 258020

Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 258


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

21 581 693005

Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

6 946021

Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару

1 134 531022

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

450 374025

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

19 989 842


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

185 194006

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу

185 194

009Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

73 530 288


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

309 091024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

309 091


231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлiгi

7 924 544001

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

830 217002

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттiк мүлiктi есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

27 901006

Мұнай, газ және мұнай-химия өнеркәсібінің нормативтік-техникалық базасын жетілдіру

51 520015

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің күрделі шығыстары

14 906024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

7 000 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

65 296 653029

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

16 050034

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

77 948035

Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

621 670038

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

970 718039

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

294 049040

Өңірлік жұмыстар, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

9 370 830041

Минералдық-шикізат базасы мен жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі

743 315042

Өздігінен төгіліп жатқан мұнай және гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау

652 288043

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу

169 053044

Ядролық сынақтардың мониторингі

71 001047

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

2 048 620048

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

50 234 111049

"Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру

27 000

010Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

172 363 798


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

156 643 239001

Агроөнеркәсіптік кешенді, су, орман, аңшылық және балық шаруашылығы, ауылдық аумақтарды және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

11 234 406002

Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау

219 438003

Өсімдіктерді қорғау

5 079 798004

Өсімдіктер карантині

1 315 014005

Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау

274 594009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 788 930010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 499 545013

Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер

277 950017

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

26 100 000019

Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер

27 309020

Ақмола облысы бюджетіне "Шортанды-Щучинск" учаскесінде "Астана-Щучинск" автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

115 307021

Ауыл шаруашылығы өндірісін агрометеорологиялық және ғарыштық мониторингілеу

48 408025

Жамбыл облысының бюджетіне Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері

2 415 000029

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

27 654 032032

Өскемен қаласында жерасты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту

1 028 007034

Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану

2 512 778037

Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры

168 575038

Балық ресурстарын молайту

544 421039

Ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін несие бойынша сыйақы ставкасын өтеу

5 000 000040

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету

4 752 755042

Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

3 502 643044

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

441 175045

Су шаруашылығы жүйелеріне және гидротехникалық құрылыстарға зерттеулер жүргізу

740 209046

Агроөнеркәсiптік кешен, су және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету

103 000047

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу

101 602050

Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау

100 000051

Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін субсидиялау

60 000052

Жануарлар ауруларының диагностикасы

5 111 830053

Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою

3 735 770054

Шаруашылықаралық арналар гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

1 956 000055

Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік сыйлықтар

836057

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін өтеусіз негізде ақпараттық қамтамасыз ету

385 059061

Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу

12 750 000062

Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру

972 500064

Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану

32 933066

Табиғат қорғауға су жіберуді жүргізу

568 040068

Ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман шаруашылығы саласында орманды пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету

39 825069

Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау және тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру

109 874070

Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер

467 807071

Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру

2 332 777072

Орманды әуеден қорғау

1 140 675073

Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру

250 087074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

130 000075

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары

391 000081

Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ету

201 074082

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 270 416083

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 479 677088

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 657 666093

Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру

500 648095

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 070 849


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

8 821 829001

Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер

2 372 551002

Сапалы және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

48 964003

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер

224 600008

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

693 861009

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 053 000010

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің күрделі шығыстары

14 871012

"Тарихи" ластануларды жою

1 000 000014

Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту

1 409 737015

1-санаттағы объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу

4 245


614


Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi

6 471 707001

Елдің экономикалық дамуына және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға көмектесетін жерді тиімді пайдалануға және қорғауға геодезиялық және картографиялық қамтамасыз етуге жағдай жасау жөніндегі қызметтер

527 637002

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігінің күрделі шығыстары

6 916003

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін түзу

3 367 127004

Топография-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 415 826005

Жерлердің мониторингін жүргізу

81 872007

Топырақтың агрохимиялық құрамын анықтау бойынша ғылыми-әдістемелік қызметтер

154 201


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

427 023007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

427 023

011Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

9 481 404


231


Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

2 180 845022

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

82 483064

Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу және аумағын қоршау

2 098 362


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

4 525 567006

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 681 270008

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

379 317015

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

2 464 980


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

2 774 992003

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

2 774 992

012Көлiк және коммуникация

300 024 041


215


Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi

291 257 682001

Көлiк және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

2 858 049002

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

197 451 693003

Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдарымен тексеру

27 000 000005

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау

5 291 311009

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

25 507 115012

Облыстық бюджеттерге, Астана қаласының бюджетіне облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана қаласының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

22 313 426014

Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

87 009016

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

274 603019

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

1 054 201020

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

82 896028

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

8 868 673030

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау

468 706


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

219 699018

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

219 699


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

3 472 177001

Ғарыш қызметі саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер

227 468002

Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

343 890006

Үкіметаралық келісім аясында агент банктерге бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша қызметтерді төлеу

4 934009

Байланыс және хабар тарату ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету

2 796 009014

Ғарыш қызметі саласындағы техникалық регламенттерді және стандарттарды әзірлеу

21 402015

Ресей Федерация жалдау құрамына кірмеген және құрамынан шығарылған "Байқоңыр" кешені объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

78 474


603


Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

5 074 483006

Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторингі жүйесін техникалық сүйемелдеу

253 933017

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерін ұсыну жөніндегі залалдарын субсидиялау

4 820 550

013Басқалар

414 831 513


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

4 781 775013

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру

3 248 522014

Мемлекеттік материалдық резервті сақтау

1 533 253


203


Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

1 109 329001

Экономиканың инфрақұрылымдық салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету бойынша табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу саласындағы қызметтер

1 109 329


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 776 937006

Өкiлдiк шығындар

1 776 937


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

309 798 770004

Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу

700 000010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

41 219 191042

Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

267 879 579


220


Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

72 278 789004

Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

522 542007

Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу

1 300 332014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 000 000015

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту

29 600 000016

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу

732 000049

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

123 915117

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде өңірлерде жеке кәсіпкерлікті қолдау

30 000 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi

15 814 405001

Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне интеграциялануы, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтарды орнықты дамытуды қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электр энергетикасы, геология, отын-энергетика кешені, көмір өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

2 598 124007

Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

47 972012

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

719 920013

Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер

1 777 354018

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

69 000020

"Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар таратуға жәрдемдесу

576 597022

"Экспорттаушы - 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу

1 841 356026

"Өнімділік - 2020" бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру

7 500 000027

"Ақпараттық технологиялар паркі" АЭА-ға қатысушыларды үйлестіру, олардың өзара іс-қимылын қамтамасыз ету, қызметін регламенттеу жөніндегі қызметтер

28 537070

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі

265 195085

"Өнімділік - 2020" бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу

165 000090

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер

225 350


234


Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi

3 174 095006

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

3 174 095


600


Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

200 000003

Халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру

200 000


602


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

618 711001

Бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, монополиялық қызметті шектеу және жосықсыз бәсекеге жол бермеу жөніндегі қызметтер

614 163002

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігінің күрделі шығыстары

4 548


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі

15 000090

Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексін анықтау саласындағы әлеуметтік зерттеулер

15 000


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

263 702001

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

260 458002

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің күрделі шығыстары

3 244


694


Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

5 00 000008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

5 000 000

014Борышқа қызмет көрсету

214 937 032


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

214 937 032013

Үкiметтiк борышқа қызмет көрсету

214 937 032

015Трансферттер

865 844 050


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

865 844 050400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

865 844 050

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы


1

2

3
ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру

-3 757 922
Бюджеттік кредиттер

105 722 424

007Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 652 400


619


Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

9 652 400008

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға кредит беру

9 652 400

010Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

84 173 120


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

84 173 120023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ кредит беру

80 000 000094

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

4 173 120

013Басқалар

11 896 904


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

896 904011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

296 904012

Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві

600 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

11 000 000051

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру

11 000 000

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
Бюджеттік кредиттерді өтеу

109 480 346

005Бюджеттік кредиттерді өтеу

109 480 346


001


Бюджеттік кредиттерді өтеу

108 265 700001

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

108 265 700


002


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 214 646001

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 214 646

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

1

2

3
ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

115 521 686
Қаржы активтерін сатып алу

115 921 686

001Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

826 229


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

826 229006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

826 229

004Білім беру

11 836 169


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі

8 836 169007

"Назарбаев Университеті" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

8 836 169


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

3 000 000038

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

3 000 000

009Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

250 000


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

250 000046

Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру

250 000

010Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

20 997 418


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

20 997 418043

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін "КазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

18 000 000048

Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін "ҚазАгроИнновация" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 997 418

012Көлік және коммуникация

17 307 131


601


Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі

17 307 131005

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және оларды пайдалану, сондай-ақ Құрастырма-сынақ кешенін салу үшін "Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

9 307 131011

Нысаналы ғарыш жүйелерін, технологияларды құру және пайдалану үшін "Ғарыштық байланыс және радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі республикалық орталығы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

8 000 000

013Басқалар

64 704 739


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

301 739015

"Резерв" республикалық мемлекеттік кәсіпорнына бағыныстағы ведомстволардың жарғылық капиталын ұлғайту

301 739


233


Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

64 403 000021

"Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

5 000 000050

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

59 403 000

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы

1

2

3
Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

400 000

006Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

400 000


001


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

400 000001

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

400 000

Атауы

Сомасы,
мың теңге

V. Бюджет тапшылығы

-382 295 935

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

382 295 935

"2011 - 2013 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының 
2010 жылғы 29 қарашадағы  
N 357-ІV Заңына      
4-ҚОСЫМША         

 2011 жылға арналған бюджетке түсетін түсімдердің
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорына жіберілетін көлемі

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 2011.10.20 N 485-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы


Ішкi сыныбы


Атауы

1

2

3
Барлығы

2 592 931 645

1Салықтық түсімдер

2 592 308 075


01


Табыс салығы

912 807 4071

Корпоративтік табыс салығы

912 807 407


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 679 500 6683

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 679 500 668

2Салықтық емес түсімдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

02

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы кәсіпорындарына салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

01

Басқа да салықтық емес түсімдер

0

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

623 570


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

623 5701

Жерді сату

623 570

"2011 - 2013 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының  
2010 жылғы 29 қарашадағы  
N 357-ІV Заңына      
5-ҚОСЫМША         

2011 жылға арналған республикалық бюджетті атқару
процесінде секвестрлеуге жатпайтын республикалық
бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

Функционалдық топ


Әкімші


Бағдарлама


Атауы

05Денсаулық сақтау


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі006

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер036

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

06Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi002

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру003

Арнайы мемлекеттiк жәрдемақылар

"2011 - 2013 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының 
2010 жылғы 29 қарашадағы 
N 357-ІV Заңына     
6-ҚОСЫМША        

2011 жылға арналған жергілікті бюджеттерді атқару
процесінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік
бағдарламалардың тізбесі

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР 2011.10.20 N 485-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

Атауы

Білім беру

Жалпы білім беру

Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

Денсаулық сақтау

Республикалық бюджет қаражатынан көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, халыққа амбулаториялық-емханалық көмек

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қан, оның құрамдас бөліктері мен препараттарын өндіру

Салауатты өмір салтын насихаттау

Жедел медициналық көмек көрсету және санитарлық авиация

Денсаулық сақтау саласындағы орталық уәкілетті орган сатып алатын медициналық қызметтерді қоспағанда, бастапқы медициналық-санитарлық көмек және денсаулық сақтау ұйымдары мамандарын жіберу бойынша стационарлық медициналық көмек көрсету

Туберкулезден, жұқпалы аурулардан, психикасының бұзылуынан және жүйкесі бұзылуынан, оның ішінде жүйкеге әсер ететін заттарды қолдануға байланысты зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету

Қазақстан Республикасына ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

Шұғыл жағдайларда ауыр халдегі адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

Туберкулез ауруларын туберкулез ауруларына қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Диабет ауруларын диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

Онкологиялық ауруларды химиялық препараттармен қамтамасыз ету

Бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі, миастениямен ауыратын науқастарды, сондай-ақ бүйрегі транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету

Гемофилиямен ауыратын ересек адамдарды емдеу кезінде қанның ұюы факторларымен қамтамасыз ету

Халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу

Жіті миокард инфаркт сырқаттарын тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және арнайы балалар тағамдары мен емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады