Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 13 қаңтардағы № 41 Қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің
2012 жылғы 13 қаңтардағы
№ 41 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасының Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 03.05.2016 № 265 қаулысымен.

      2. "Қазақстан Республикасының орнықты даму жөніндегі кеңесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 19 наурыздағы № 345 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 15, 186-құжат):

      көрсетілген қаулымен құрылған Қазақстан Республикасының орнықты даму жөніндегі кеңесінің құрамынан Өмірзақ Естайұлы Шөкеев, Владимир Яковлевич Бобров, Ерлан Зайроллаұлы Нығматулин шығарылсын.

      3. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 27.03.2017 № 140 қаулысымен.
      4. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 07.08.2017 № 475 қаулысымен

      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 N 1173 қаулысымен.

      6. "Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі бірыңғай үйлестіру кеңесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 сәуірдегі № 308 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 30, 229-құжат):

      көрсетілген қаулымен құрылған Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі бірыңғай үйлестіру кеңесінің құрамында:

      мына:

      "Шөкеев - Қазақстан Республикасы Премьер-

      Өмірзақ Естайұлы Министрінің бірінші орынбасары,

       төрағаның орынбасары"

       деген жол алынып тасталсын;

       мына:

      "Мырзахметов - Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсіп

      Абылай Исабекұлы палатасының президенті (келісім

       бойынша)"

       деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мырзахметов - "Атамекен" Одағы Қазақстан ұлттық

      Абылай Исабекұлы экономикалық палатасы" заңды тұлғалар

       бірлестігінің Басқарма төрағасы -

       Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсіп

       палатасының президенті (келісім

       бойынша)";

       мына:

      "Шөкеев - "Самұрық-Қазына" үлттық әл-ауқат қоры"

      Өмірзақ Естайұлы акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы

       (келісім бойынша)" енгізілсін;

       көрсетілген құрамнан Гүлжан Жанпейісқызы Қарақұсова, Тимур Асқарұлы Құлыбаев, Азат Тұрлыбекұлы Перуашев шығарылсын.

       7. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 15.06.2017 № 367 қаулысымен.

       8. "Үлестік құрылыстың проблемалық мәселелерін шешу жөніндегі бірыңғай үйлестіру кеңесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 18 тамыздағы № 823 қаулысында:

       көрсетілген қаулымен құрылған Үлестік құрылыстың проблемалық

      мәселелерін шешу жөніндегі бірыңғай үйлестіру кеңесінің құрамына:

      "Исекешев - Қазақстан Республикасы Премьер-

      Әсет Өрентайұлы Министрінің орынбасары - Қазақстан

       Республикасының Индустрия және жаңа

       технологиялар министрі, төрағаның

       орынбасары" енгізілсін;

      көрсетілген құрамнан Өмірзақ Естайұлы Шөкеев шығарылсын.

      9. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 09.04.2014 N 329 қаулысымен.

      10. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 16.04.2013 № 365 қаулысымен.

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 41.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 13 января 2012 года № 41

Изменения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 03.05.2016 № 265.

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2004 года № 345 "О Совете по устойчивому развитию Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст. 186):

      вывести из состава Совета по устойчивому развитию Республики Казахстан, образованного указанным постановлением: Шукеева Умирзака Естаевича, Боброва Владимира Яковлевича, Нигматулина Ерлана Зайруллаевича.

      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 27.03.2017 № 140.
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 07.08.2017 № 475.

      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 31.12.2015 № 1173.

      6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 308 "О создании Единого координационного совета по вопросам предпринимательства" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 30, ст. 229):

      в составе Единого координационного совета по вопросам предпринимательства, образованного указанным постановлением:

      строку:

      "Шукеев - Первый заместитель Премьер-Министра

      Умирзак Естаевич Республики Казахстан, заместитель

       председателя"

       исключить;

       строку:

      "Мырзахметов - президент Торгово-промышленной палаты

      Аблай Исабекович Республики Казахстан (по согласованию)"

       изложить в следующей редакции:

      "Мырзахметов - председатель правления объединения

      Аблай Исабекович юридических лиц "Национальная

       экономическая палата Казахстана "Союз

       "Атамекен" -президент

       Торгово-промышленной палаты Республики

       Казахстан (по согласованию)";

       ввести:

      "Шукеева - председателя Правления акционерного Умирзака Естаевича общества "Фонд национального

       благосостояния "Самрук-Казына" (по

       согласованию)";

       вывести из указанного совета: Карагусову Гульжан Джанпеисовну, Кулибаева Тимура Аскаровича, Перуашева Азата Турлыбекулы.

      7. Утратил силу постановлением Правительства РК от 15.06.2017 № 367.

      8. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 18 августа 2010 года № 823 "Об образовании Единого координационного совета по решению проблемных вопросов долевого строительства":

       ввести в состав Единого координационного совета по решению

      проблемных вопросов долевого строительства, образованного указанным

      постановлением:

      "Исекешева - заместителя Премьер-Министра Республики

      Асета Орентаевича Казахстан - Министра индустрии и новых

       технологий Республики Казахстан,

       заместителем председателя";

      вывести из указанного состава: Шукеева Умирзака Естаевича.

      9. Утратил силу постановлением Правительства РК от 09.04.2014 № 329.

      10. Утратил силу постановлением Правительства РК от 16.04.2013 № 365.