Қазақстан Республикасының аумағынан ғарыш объектілерін ұшыру, сондай-ақ оны одан тыс жерлерде ғарыш қызметіне қазақстандық қатысушылар жүзеге асыратын жағдайда ұшыру туралы шешімдерді келісу және қабылдау қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 26 маусымдағы № 838 Қаулысы.

      "Ғарыш қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 6 қаңтардағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының аумағынан ғарыш объектілерін ұшыру, сондай-ақ оны одан тыс жерлерде ғарыш қызметіне қазақстандық қатысушылар жүзеге асыратын жағдайда ұшыру туралы шешімдерді келісу және қабылдау қағидалары бекітілсін.

      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 02.06.2022 № 355 қаулысымен.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 26 маусымдағы
№ 838 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасының аумағынан ғарыш объектілерін ұшыру, сондай-ақ оны одан тыс жерлерде ғарыш қызметіне қазақстандық қатысушылар жүзеге асыратын жағдайда ұшыру туралы шешімдерді келісу және қабылдау қағидалары

      1. Осы Қазақстан Республикасының аумағынан ғарыш объектілерін ұшыру, сондай-ақ оны одан тыс жерлерде ғарыш қызметіне қазақстандық қатысушылар жүзеге асыратын жағдайда ұшыру туралы шешімдерді келісу және қабылдау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Ғарыш қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 6 қаңтардағы Заңына сәйкес әзірленген және Қазақстан Республикасының аумағынан ғарыш объектілерін ұшыру, сондай-ақ оны одан тыс жерлерде ғарыш қызметіне қазақстандық қатысушылар жүзеге асыратын жағдайда ұшыру туралы шешімдерді келісу және қабылдау тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидалардың қолданысы 1994 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы "Байқоңыр" кешенін жалға алу шартына сәйкес және 1999 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы "Байқоңыр" ғарыш айлағынан ғарыш аппараттарын ұшырулардың және зымырандарды сынақтық ұшырулардың жоспарлары бойынша қорытындыны (келісуді) ұсыну және алу тәртібі туралы келісімге сәйкес "Байқоңыр" кешенінен Ресей Федерациясы жүзеге асыратын ғарыш объектілерін ұшыруға таралмайды.

      3. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

      1) ғарыш кеңістігі – теңіз деңгейінен жүз километрден астам биіктіктегі әуе кеңістігінен тысқары жатқан кеңістік.

      2) ғарыш қызметi – ғылыми, экономикалық, экологиялық, қорғаныс, ақпараттық және коммерциялық мақсаттарға қол жеткізу үшін ғарыш кеңістігін зерттеуге және пайдалануға бағытталған қызмет;

      3) ғарыш қызметіне қатысушылар – "Ғарыш қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ ғарыш кеңістігінде ғарыш қызметін жүзеге асыратын жеке және (немесе) заңды тұлғалар;

      4) ғарыш қызметіне қазақстандық қатысушылар – "Ғарыш қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ ғарыш кеңістігінде ғарыш қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының жеке және (немесе) заңды тұлғалары;

      5) ғарыш қызметі саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – ғарыш қызметі саласындағы басшылықты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шекте салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      6) ғарыш объектісi – ғарыш аппараты және (немесе) оны ғарыш кеңістігіне шығару құралы және олардың құрамдас бөліктері;

      7) тасымалдағыш зымыран – ғарыш аппараттарын ғарыш кеңістігіне шығаруға арналған техникалық құрылғы;

      8) тасымалдағыш зымырандардан бөлінетін бөліктердің құлау ауданы – ұшу барысында тасымалдағыш зымырандардың істен шыққан және бөлінген элементтері және (немесе) фрагменттері құлайтын (қонатын) жер учаскесі.

      4. Қазақстан Республикасының аумағынан ғарыш объектісін ұшыруды жүзеге асыруды жоспарлайтын ғарыш қызметіне қатысушылар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде ғарыш объектісін ұшыруды жүзеге асыруды жоспарлайтын ғарыш қызметіне қазақстандық қатысушылар ұшырудың жоспарланған күніне дейін күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен кешіктірмей, уәкілетті органға ғарыш объектісін ұшыруды жүзеге асыруға жазбаша өтінім жасайды.

      Өтінімде: ғарыш объектісінің атауы, ұшыру орны, шығару құралының атауы, шығару құралын іске қосу азимуты, отын құрауыштары мен олардың саны (сатылы зымыранның, екпіндеткіш блоктың, ғарыш аппаратының), тасымалдағыш зымырандардан бөлінетін бөліктердің құлау аудандары, күні (негізгі және резервтік), ғарыш объектісін ұшырудың есепті уақыты көрсетіледі. Өтінімде ғарыш объектісін ұшыруды жүзеге асыру негізінде жоспарланатын құжаттардың көшірмелері:

      1) ғарыш объектісіне құқық белгілейтін құжаттың (салыстыру үшін түпнұсқа берілмеген жағдайда нотариат растаған) көшірмесі;

      2) ғарыш кеңістігін пайдалану аясындағы қызметті жүзеге асыру құқығына лицензияның (салыстыру үшін түпнұсқа берілмеген жағдайда нотариат растаған) көшірмесі қоса беріледі.

      5. Уәкілетті орган келіп түскен күнінен бастап күнтізбелік 5 күн ішінде өтінімді Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне, азаматтық қорғау, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органдарға және тиісті жергілікті атқарушы органдарға келісуге жібереді.

      Жоғарыда қөрсетілген мемлекеттік органдар өтінім түскен күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде өз құзыреті шегінде жоспарланған ғарыш объектісін ұшырудың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігінқарайды және келісу нәтижелері туралы уәкілетті органды жазбаша хабардар етеді.

      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.04.2015 № 173 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      6. Уәкілетті орган өтінім түскен күнінен бастап күнтізбелік 25 күннен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті шешім жобасын әзірлейді, оны күнтізбелік он күн ішінде мүдделі мемлекеттік органдармен келіседі және Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесіне ұсынады. Бұл ретте мүдделі мемлекеттік органдармен келісу мерзімі күнтізбелік екі күннен аспауы тиіс. Шешім жобасына осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген мемлекеттік органдардың хаттарының көшірмесі қоса беріледі.

      7. Қазақстан Республикасының Үкіметі өтінім бойынша тиісті шешім қабылдап, оның көшірмесін уәкілетті органға жібереді.

      Осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген мемлекеттік органдармен келісілген өтінімнің теріс нәтижелері Қазақстан Республикасы Үкіметінің ұшыруды жүзеге асырудың мүмкін еместігі туралы шешіміне негіз болады.

      8. Уәкілетті орган өтінім бойынша шешімнің көшірмесі түскен күнінен бастап күнтізбелік 5 күн ішінде өтініш берушіні Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдаған шешім туралы жазбаша хабардар етеді.

Об утверждении Правил согласования и принятия решений о запусках космических объектов с территории Республики Казахстан, а также за ее пределами в случае их осуществления казахстанскими участниками космической деятельности

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2012 года № 838.


ПРЕСС-РЕЛИЗ

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года "О космической деятельности" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила согласования и принятия решений о запусках космических объектов с территории Республики Казахстан, а также за ее пределами в случае их осуществления казахстанскими участниками космической деятельности.

      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 02.06.2022 № 355.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 26 июня 2012 года № 838

Правила
согласования и принятия решений о запусках космических объектов
с территории Республики Казахстан, а также за ее пределами в
случае их осуществления казахстанскими участниками космической
деятельности

      1. Настоящие Правила согласования и принятия решений о запусках космических объектов с территории Республики Казахстан, а также за ее пределами в случае их осуществления казахстанскими участниками космической деятельности (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2012 года "О космической деятельности" и определяют порядок принятия решений Правительством Республики Казахстан о запусках космических объектов с территории Республики Казахстан, осуществляемых участниками космической деятельности, а также в случае их осуществления казахстанскими участниками космической деятельности за пределами Республики Казахстан.

      2. Действие настоящих Правил не распространяется на запуски космических объектов, осуществляемые с космодрома "Байконур" Российской Федерацией в соответствии с Договором аренды комплекса "Байконур" между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года и Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке представления и получения заключения (согласования) по планам запусков космических аппаратов и испытательных пусков ракет с космодрома "Байконур" от 18 ноября 1999 года.

      3. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

      1) космическое пространство – пространство, простирающееся за пределами воздушного пространства на высоте свыше ста километров над уровнем моря;

      2) космическая деятельность – деятельность, направленная на исследование и использование космического пространства для достижения научных, экономических, экологических, оборонных, информационных и коммерческих целей;

      3) участники космической деятельности – физические и (или) юридические лица, осуществляющие космическую деятельность на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве в соответствии с Законом Республики Казахстан "О космической деятельности";

      4) казахстанские участники космической деятельности – физические и (или) юридические лица Республики Казахстан, осуществляющие космическую деятельность на территории Республики Казахстан, а также в космическом пространстве в соответствии с Законом Республики Казахстан "О космической деятельности";

      5) уполномоченный орган в области космической деятельности (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в области космической деятельности, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевую координацию;

      6) космический объект – космический аппарат и (или) средство его выведения в космическое пространство и их составные части;

      7) ракета-носитель – техническое устройство, предназначенное для вывода космических аппаратов в космическое пространство;

      8) район падения отделяющихся частей ракет-носителей – земельный участок, на который падают (приземляются) отработавшие и отделившиеся в полете элементы и (или) фрагменты ракет-носителей.

      4. Участники космической деятельности, планирующие осуществить запуск космического объекта с территории Республики Казахстан, а также казахстанские участники космической деятельности, планирующие осуществить запуск космического объекта за пределами Республики Казахстан, письменно обращаются в уполномоченный орган не позднее, чем за 90 (девяносто) календарных дней до планируемой даты запуска с заявкой на осуществление запуска космического объекта.

      В заявке указываются: наименование космического объекта, место запуска, наименование средства выведения, азимут пуска средства выведения, компоненты топлива и их количество (ракеты по ступеням, разгонного блока, космического аппарата), районы падения отделяющихся частей ракет-носителей, дата (основная и резервная), расчетное время запуска космического объекта. К заявке прилагаются копии документов, на основании которых планируется осуществить запуск космического объекта:

      1) копия правоустанавливающего документа на космический объект (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки);

      2) копия лицензии на право осуществления деятельности в сфере использования космического пространства (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки).

      5. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня поступления направляет заявку на согласование в Министерство обороны Республики Казахстан, уполномоченные органы в сфере гражданской защиты, охраны окружающей среды и соответствующие местные исполнительные органы.

      Вышеуказанные государственные органы в течение 15 календарных дней со дня поступления рассматривают заявку в пределах своей компетенции на соответствие планируемого запуска космического объекта законодательству Республики Казахстан и письменно уведомляют уполномоченный орган о результатах согласования.

      Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 02.04.2015 № 173 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Уполномоченный орган не позднее 25 календарных дней со дня поступления заявки разрабатывает соответствующий проект решения Правительства Республики Казахстан, в течение десяти календарных дней согласовывает его с заинтересованными государственными органами и представляет в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан. При этом срок согласования в заинтересованных государственных органах не должен превышать двух календарных дней. К проекту решения прикладываются копии писем государственных органов, указанных в пункте 5 настоящих Правил.

      7. Правительство Республики Казахстан принимает соответствующее решение по заявке, копия которого направляется в уполномоченный орган.

      Отрицательные результаты согласования заявки государственными органами, указанными в пункте 5 настоящих Правил, служат основанием для принятия решения Правительством Республики Казахстан о невозможности осуществления запуска.

      8. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня поступления копии решения по заявке письменно уведомляет заявителя о принятом Правительством Республики Казахстан решении.