Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінің мәселелері" туралы 2005 жылғы 22 маусымдағы № 607 және "Есірткі құралдары, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымы саласындағы объектілер мен үй-жайларды пайдалану қағидаларын бекіту туралы" 2011 жылғы 9 қарашадағы № 1312 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 9 қарашадағы № 1422 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1) «Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігінің мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 маусымдағы № 607 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 25, 311-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі туралы ережеде:
      12-тармақтың 79) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «79) заңды тұлғаларға түрлі-түсті көшіру-көбейту техникасын, жарылғыш, күшті әсер ететін улы заттарды сатып алуға, сақтауға, әкелуге, әкетуге; азаматтық және қызметтік қаруларды және оның оқтарын, азаматтық пиротехникалық заттарды және оларды қолданып жасалған бұйымдарды сақтауға, тасымалдауға, әкелуге, әкетуге; ату тирлері мен стендтерін, штемпельді-граверлік кәсіпорындарды ашу мен олардың жұмыс істеуіне, ал жеке тұлғаларға азаматтық қару және оның патрондарын сатып алуға, сақтауға, сақтау мен алып жүруге, әкелуге, әкетуге рұқсат беруді жүзеге асырады;»;
      2) Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 12.10.2015 № 821 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 12.10.2015 № 821 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                         C. Ахметов

О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 607 "Вопросы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" и от 9 ноября 2011 года № 1312 "Об утверждении Правил использования объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2012 года № 1422

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:
      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 607 «Вопросы Министерства внутренних дел Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 25, ст. 311):
      в Положении о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      подпункт 79) пункта 12 изложить в следующей редакции:
      «79) осуществляет выдачу юридическим лицам разрешения на приобретение, хранение, перевозку, ввоз, вывоз копировально-множительной техники цветного изображения, взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществ; хранение, перевозку, ввоз, вывоз гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением; открытие и функционирование стрелковых тиров и стендов, штемпельно-граверных предприятий, а физическим лицам - на приобретение, хранение, хранение и ношение, ввоз, вывоз гражданского оружия и патронов к нему;»;
      2) Утратил силу постановлением Правительства РК от 12.10.2015  № 821 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 12.10.2015 № 821 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       C. Ахметов